Spar 50 % på varmeregningen med

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spar 50 % på varmeregningen med"

Transkript

1 LET SVÆRHEDSGRAD: Det er ikke for begyndere, men har du kendskab til principperne i et traditionelt oliefyr, er det en god hjælp. TIDSFORBRUG: En dags tid burde række. SVÆRT PRIS: Cirka kroner for det viste anlæg, hvor vi genbruger den gamle kedel. Spar 50 % på varmeregningen med Med et træpillefyr kan man ofte skære halvdelen af varmeudgiften væk. Prisen er nogle få timers arbejde om måneden. Her viser vi, hvordan en moderne træpillebrænder monteres på en ældre kedel, hvor der før sad et oliefyr.

2 Sådan fungerer pillefyret 1. Opbevaring af træpiller sker typisk i en pillesilo eller en tønde. 4. Pillerne føres frem til smelteslangen, hvor de drysser ned i brænderen. Doseringssneglens motor styres af avanceret elektronik, der sørger for den rette dosering af piller. Pillebeholder med plads til ca. en måneds forbrug. 5. Den lille snegl i brænderen skubber pillerne ind på herden, hvor de forbrændes. 3. Den spiralformede doseringssnegl trækker pillerne frem. 2. Den skrå form gør, at pillerne selv falder ned til sneglen. Blæseren sørger for, at ilden blæses ind i kedlen. Sådan er et typisk pillefyr opbygget. Fra siloen føres træpillerne til brænderen, som opvarmer kedlen. 6. Flammen fra herden sørger for at opvarme kedlen akkurat som med et oliefyr. Hvis du hører til dem, der er træt af alt for høje regninger fra dit olieselskab, så læs med her. Et træpillefyr kan ofte være en god afløser for den gamle oliebrænder. Gevinsten er til at få øje på. Ud over en halvering af udgifterne til fyring leverer træpillebrænderen nemlig også CO2-neutral opvarmning. Med andre ord: en solid gevinst for både tegnebogen og miljøet. Det lyder næsten for godt til at være sandt, men er ikke desto mindre rigtigt. Og inden for de seneste år har tusindvis af boligejere i hele landet da også slået sig på træpiller. Et træpillefyr er ikke som et olie- eller gasfyr, det kræver mere plads, det skal renses jævnligt, og der skal jævnligt påfyldes træpiller. Det er med andre ord prisen for at halvere varmeregningen. Forfinet stokerfyr Populært sagt er træpillefyret et forfinet traditionelt stokerfyr, altså et fyr, hvor brændslet tilføres af en snegl eller et stempel. I modsætning til et traditionelt stokerfyr har et træpillefyr ikke en vandret snegl, der forbinder brændselsmagasinet med herden (forbrændingsristen), og behøver derfor ikke brandslukningsudstyr for at minimere risikoen for tilbagebrand til brændselsmagasinet. Træpillefyret har en skrå fødesnegl, der lader træpillerne falde gennem en smeltbar slange til en faldskakt og derfra videre til herden, hvor selve forbrændingen foregår. Automatisk optænding Derudover er træpillefyret forsynet med en eltænder, der muliggør automatisk start (og stop), så driften mest muligt kan foregå ligesom ved olie- og gasfyr. Vedligeholdelsen af et træpillefyr afhænger af kedel og brænder. I nogle situationer skal der renses ugentligt, i andre kan der gå en måned mellem hver rensning. Rensningen består i renbørstning af kedelflader, rensning af herd (forbrændingsrist) og tømning for aske. En ny kedel kræver typisk ikke så meget rengøring som en ældre model. Træpillemagasinets størrelse og det aktuelle varmeforbrug afgør, hvor hyppigt der skal påfyldes træpiller, men typisk har magasinet kapacitet til 2-4 ugers drift. Rensning og påfyldning af træpiller tager ½ -1 time, og udføres det ugentligt i fyringssæsonen og månedligt om sommeren, er det altså timer pr. år for en typisk besparelse på kroner svarende til en timeløn på kroner efter skat. Prisen afhænger af, hvilket anlæg man køber, og om man kan/vil genbruge en eksisterende kedel, som vi gør i eksemplet her. En typisk pris ligger omkring kroner + montering for et komplet anlæg med kedel, brænder, fødesnegl og brændselsmagasin. Genbruges den gamle kedel, kan man typisk spare omkring 6000 kroner. Installationen skal godkendes af den lokale skorstensfejer, og det er en god idé at kontakte sit forsikringsselskab for evt. udvidede krav (husk at få godkendelse på skrift, både fra skorstensfejer og forsikringsselskab). Tekst: Michael H. Svensson Foto: Lasse Hansen Tegning: Christian Raun 19

3 Spar 50 % på varmeregningen... Forberedelser Det er ikke alle træpillebrændere, der er godkendt til centralvarmeanlæg med trykekspansion, derfor skal du først kontrollere, om du har et anlæg med åben ekspansion eller trykekspansion. Har du et anlæg med trykekspansion, skal man sikre sig, at træpillebrænderen er godkendt til det (er du i tvivl, så spørg din leverandør). Tjek også med din lokale skorstensfejer, om han eller hun har specielle krav til fyret/fyrrummet. Hvis du selv vil montere eltilslutningen, bør du også sikre dig, at der er en stikkontakt med jord i nærheden af fyret. Montering Oliebrænder Monter en trækstabilisator. For at 1 sikre ensartet træk fra skorstenen bør du altid montere en trækstabilisator. Den monteres centimeter over fyrets tilslutning til skorstenen. Få din skorstensfejer til at godkende monteringen. Træpillebrænder Mærk op på skorstenen, hvor hullet skal bores. Trækstabilisatoren reducerer 2 trækket. Den fungerer ved, at et balancespjæld lukker falsk luft ind i skorstenen, så fyret ikke oplever kraftigt træk, ved pludselige vindstød. En stålbørste er velegnet, når den gamle kedel skal renses. Afmonter den gamle oliebrænder. 1 Sørg for, at tanken tømmes og fjernes efter forskrifterne, tjek med den lokale kommune. TIPS: Ofte kan du få en jernhandler til at hente den gamle tank ganske gratis hvis den vel at mærke er tømt. Afmonter fyrlågen. Kontroller, at 2 der er plads til træpillebrænderen, både i højden og i bredden, samt at fyrboksen har den nødvendige dybde. Det sidste fremgår typisk af pillebrænderens monteringsanvisning. Rengøring. Hvis kedlen er fyldt med 3 sand, grus og ildfaste sten i bunden, skal dette fjernes, så der er plads til aske fra forbrænding af træpillerne. Hvis kedlen er forsynet med en bundrist, skal det sikres, at den er åben og rengjort. Sæt tape på lågen, så du nemmere kan strege op, hvor der skal skæres. Udskæring i fyrlågen. Selve 5 udskæringen, hvor pillebrænderen skal monteres, foretages lettest med en stiksav med metalklinge. Huller til montering. Kontroller, at 6 udskæringen er i orden, og at brænderen passer i hullet. Herefter bores huller til de to monteringsbolte, der holder træpillebrænderen fast på lågen. Montering af bolte. Sørg for, at 7 boltene spændes, så de ikke løsnes senere. Når brænderen monteres, skubbes den blot ind over boltene og gøres fast med to vingemøtrikker. 20 Gør Det Selv 16/2007

4 TIPS Justering af fyret. Efter en måneds tid er det en god idé at gentage justeringen af brænderen. Herefter skal der blot justeres, når der skiftes træpiller/leverandør. LOVE & REGLER Skorstensfejeren bestemmer. Det er din skorstensfejer, der skal godkende træpillefyret, så tag ham med på råd, inden du går i gang. Han vil også kunne fortælle, om der stilles særlige krav til indretningen af fyrrum. Valg af træpillefyr Der findes adskillige pillefyr på markedet, og de fleste af dem fungerer ganske glimrende. Det, du skal overveje, er blandt andet, hvor udbredt fyret er. Hvor nemt det er at få det serviceret, og ikke mindst om det er en leverandør, du kan have tillid til. Fyrets effekt er også af afgørende betydning. Det skal passe til dit forbrug og din kedel. En træpillebrænder med en effekt på kwh rækker erfaringsmæssigt til de fleste private boliger også hvis boligarealet overstiger 200 kvadratmeter. Endelig er der mulighederne for tilslutning af automatik og overvågning. Det kan være start-stop-automatik i sommerperioden eller for de mere avancerede tilslutning af et interface, der gør det muligt at overvåge forbruget og foretage justeringer via en computer. Det sidste er særdeles populært blandt pillefyrsentusiaster, og det er ikke usædvanligt at møde folk, der har oprettet hjemmesider, der opsamler data, så man løbende kan følge med i, hvordan forbruget er i forhold til udetemperaturen. I artiklen her har vi taget udgangspunkt i en brænder af mærket Woody fra firmaet Nordic Bioenergy. Brænderen forhandles af smedemestre over hele landet og koster kroner. Det viste magasin koster 2250 kroner. Træpillebrænderens herd Sørg for, at fyrlågen pakker tæt til kedlen, evt. med ny glassnorspakning. Brug ikke ovnkit e.l., da fyrlågen skal demonteres igen ved rengøring/asketømning. Opmåling til hullet. Fyrlågen kan 4 med fordel dækkes med malertape, når du skal mærke op, hvor brænderen skal monteres. Sørg for omhyggelig opmåling, inden du saver hul til brænderen. Brænderen skubbes ind over boltene og fastgøres med vingemøtrikker. Her er motoren, der driver den lille snegl i brænderen. Fyrlågen Kontrol af hul og bolte. Sørg for, at 8 brænderhovedet frit kan indføres i hullet, og at pakningen (glassnoren) pakker tæt hele vejen rundt. Blæseren sørger for, at flammen pustes ind i kedlen, og justerer sin hastighed efter det aktuelle forbrug. 21

5 Spar 50 % på varmeregningen... Eltilslutning Når brænderen er monteret på kedlen, er den største del af arbejdet overstået. Nu mangler blot montering af styreboks, tilslutning af strøm og den såkaldte overkogningstermostat. Overkogningstermostaten kan du fint genanvende fra den gamle oliebrænder. Den er typisk monteret oven på eller foran på kedlen. Er du usikker på opgaven, så lad en elektriker klare det. Han vil typisk kunne gøre det på en times tid. Strømmen må du i øvrigt kun tilslutte selv, hvis der i forvejen er monteret et 230-volt stik med jord. Styreboksen benyttes til alle former for indstilling af fyret. Det gælder alt fra temperatur til automatiske pauser. Ledning til temperaturføler Sørg for at placere styreboksen, så 1 alle kabler/ledninger kan nå. Der skal gå et kabel til både fødesneglens motor og til selve brænderen. Dertil en følerledning, som fortæller om den aktuelle temperatur. Den gamle overkogningstermostat kan fint genbruges. 2 Overkogningstermostaten genbruges. Den sikrer, at der afbrydes for strømmen, hvis vandet i kedlen bliver for varmt. Det gælder, hvad enten der er tale om et oliefyr eller en træpillebrænder. Ledning monteres. Den ene af de 3 strømførende ledninger fra stikkontakten skal gennem overkogningstermostaten, før den går til styreboksen. Temperaturføleren tilsluttes. 4 Ledningen med temperaturføleren tilsluttes i styreboksen og føres frem, så den måler temperaturen på kedelvandet. Typisk på fremløbsrøret. Temperaturføleren sørger for, at styreboksen kender den aktuelle vandtemperatur. Temperaturføleren fastgøres. Med 5 en kabelbinder fastgøres føleren. Sørg for god kontakt mellem føleren og røret, evt. kan føleren monteres med noget kølepasta for at forøge kontakten. TIPS Træpillernes kvalitet. Både pris og kvalitet på træpiller kan variere, men det betaler sig ofte at give lidt ekstra for en god kvalitet træpiller. De giver typisk en mindre askemængde og en renere forbrænding. FAGUDTRYK A BC Herden. En herd er udtrykket for den forbrændingsrist, pillerne ligger på. Den kan være udført både af specialstål og keramik. Det normale for et pillefyr er, at herden er fremstillet af syrefast rustfrit stål. Hvis du selv vil justere Ofte går der sport i at få så lavt et forbrug som muligt med pillebrænderen. Og du kan minimere forbruget, hvis du selv har mod på at foretage indstillinger, der rækker ud over fyrets fabriksindstillinger. Grundlæggende drejer det sig om at tilføre så lidt luft som muligt til forbrændingen, dog uden at forbrændingen får for lidt ilt. For meget luft forbedrer ikke forbrændingen, men det optager varme i kedlen og sender den ud i skorstenen. Den simpleste måde at justere fyret på er ved at betragte røgen fra skorstenen, den skal være usynlig ned til et par graders frost. En pillebrænder skal IKKE ryge, men det skal være tæt på. Vent med at justere pillebrænderen, til den er gennemvarm. Når du som i vores tilfælde benytter et fyr, der selv skruer op og ned for ydelsen (modulerende), bør man sørge for at justere indstillingerne både ved maksimumeffekt og ved minimumeffekt. Endelig gælder, at du vil kunne finde masser af tips og gode råd på internettet. Her findes der adskillige steder, hvor pillefyrsentusiaster giver gode råd. 22

6 Pillesilo og snegl Træpiller fylder væsentligt mere end olie. Groft sagt skal du regne med, at træpillerne fylder ca. 3 gange mere end olie, og som tommelfingerregel gælder, at der skal to tons træpiller til at levere samme mængde energi som 1 ton olie. Med andre ord har du brug for gode opbevaringsmuligheder til pillerne. Køber du dem i sække, kan de fint stå udenfor overdækket og har du et kælderrum, du kan undvære, kan du overveje at få dem leveret med tankvogn, hvor de blæses ind. Det kan dog kun betale sig ved større mængder. De fleste vælger at købe 3-4 tons ad gangen, og det rækker typisk til et halvt år. Overkogningstermostat Styreboks Opstilling af pillesilo. Beholderen til 1 træpillerne samles og placeres i fornuftig afstand til fyret. En selvtømmende pillebeholder, som er brugt her, er en god og bekvem løsning, men en gammel olietønde e.l. kan også bruges. Sneglen trækker pillerne ind via det V-formede hak. Doseringssneglen monteres i 2 pillebeholderen. På vores selvtømmende pillebeholder er der forberedt monteringshul. Bruger du en gammel olietønde e.l., må du selv skære et passende hul. Smelteslangen monteres på 3 sneglen. Meningen med slangen er, at hvis der skulle ske en tilbagebrand, smelter slangen ved en temperatur på ca. 90 grader (længe før der er ild), og derved afbrydes forbindelsen til pillebeholderen. Vinklen bestemmer. Vinklen på 4 doseringssneglen har indflydelse på sneglens kapacitet, og hvor ensartet den doserer. Jo mere lodret sneglen står, jo mindre kapacitet har den, og jo mere uens doserer den. Klar til start. Nu er anlægget klar til 5 start, og der skal bare påfyldes træpiller. Påfyld lidt træpiller i siloen, og lad sneglen køre, indtil den er fyldt. Det tager lidt tid (typisk min.). WWW Hjælp via nettet. Der er oceaner af viden og gode råd på adressen Her kan man stille spørgsmål og få særdeles kvalificeret hjælp fra andre brugere af træpillefyr. Ganske gratis. TIPS Returvand. Uanset om du bruger en gammel eller ny kedel, er det en god idé at sikre en passende høj (45-50 grader) returvandstemperatur. Det kan fx klares med et tværløb efter cirkulationspumpen, reguleret af en termostatventil. Brug en spand eller lignende, når du skal veje piller af. Justering. Nu mangler kun grundjusteringen. På vores brænder foregår 6 det automatisk ved at veje mængden af piller leveret i et givent tidsrum og indtaste værdien i styreboksen. Faldrøret sættes på. Monter 7 faldrøret på brænderen, og du er klar til start. Røret skubbes blot ned over røret på brænderen. 23

7 Spar 50 % på varmeregningen... Opstart og drift I det daglige mærker du ikke meget til, at du nu fyrer med piller. Til gengæld er det en god idé at indlægge nogle faste rutiner for rensning, så du husker at få det gjort. I modsætning til en oliebrænder er den træpillebrænder, vi har monteret her, modulerende. Det vil sige, at den selv skruer op og ned efter behov. Bruger du slet ikke varmt vand, slukker den naturligvis og tænder så igen, når temperaturen falder under det minimum, du har indstillet den til. Som tommelfingerregel siger man, at temperaturen i kedlen bør ligge omkring 65 grader, men igen spørg din vvs er eller skorstensfejer, hvis du er i tvivl. Start af brænderen. Start brænderen 1 på styringsboksen, og tjek, at opstarten fungerer, som den skal (der bør være flamme efter 3-6 min.). Nyd varmen. Når du har set, at 2 brænderen kører, er det bare at nyde varmen og den gode fyringsøkonomi. Dertil kommer naturligvis også, at du nu fyrer CO2-neutralt. Rensning af kedlen. Når kedlen 3 skal renses, standses brænderen. Efter min. kan faldrøret fjernes, og den øverste låge kan åbnes. Rensningen klares gennem lågen med en lang stålbørste. Børst fladerne. Børst alle kedelflader 4 med en børste, sørg for at komme ind i alle kroge. Sørg for, at asken kommer ned gennem risten i bunden, evt. afmonteres brænderen for at komme til. Asken bør hverken være for lys eller for mørk. Det er tegn på dårlig forbrænding. Her er asken lige tilpas i farven. Den nederste låge åbnes. Tag asken 5 ud, og luk lågen igen. Når brænderen alligevel er afmonteret, renses herden (risten) i brænderen. Monter brænder og faldrør, og start brænderen igen. VIGTIGT Temperaturføleren. For at sikre præcis aflæsning af temperaturen er det vigtigt at isolere temperaturføleren fra omgivelserne. En rørisoleringsskål af skumplast er fin til formålet. Skær den til, så den passer om røret. TIPS Kedlen. De fleste ældre kedler fungerer fint med en træpillebrænder, hvis der fysisk er plads til den. Er du i tvivl om, hvorvidt din kedel er egnet til formålet, så spørg leverandøren af træpillebrænderen. Gode råd til økonomisk fyring Sørg for at holde den indfyrede effekt så lav som muligt (det sker automatisk i et modulerende fyr som det, vi har monteret her). Rens kedlen jævnligt, gerne én gang om ugen på en fast dag (så husker man det). Hold røggastemperaturen på maks grader. Ved moderne kedler specielt egnede til træpillebrændere kan røggastemperaturen nemt komme ned på grader. På en ældre kedel må man acceptere noget højere temperaturer. Sørg for stabilt skorstenstræk (monter trækstabilisator i skorsten). Minimer tomgangstrækket gennem kedlen. Monter et røggastermometer i røgrøret. Det er en glimrende og billig indikator for, hvornår kedlen trænger til at blive renset. 24

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

Fremtidens stokeranlæg

Fremtidens stokeranlæg Fremtidens stokeranlæg Med Woody sætter Nordic Bio Energy nye standarder for træpillefyr. Her fik man idéen at skabe et produkt af højeste kvalitet i en prisklasse, hvor alle kan være med og resultatet

Læs mere

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper.

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper. Opstart og justering af forbrænding på NBE pillebrænder Woody v4.99. Grundforudsætninger: Der er monteret en velfungerende trækstabilisator i skorstenen eller på røgrøret Trækstabilisatoren er indstillet

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort Bio-comfort MONTERINGS VEJLEDNING El tilslutning. Styringen forsynes gennem en Overkog-sikring ( DTO ) monteret på kedlen. Termostat delen bruges ikke. Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke

Læs mere

BOINK kedel sæt Woody Generation

BOINK kedel sæt Woody Generation BOINK kedel sæt Woody Generation DK Model NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. Kedel bør monteres af autoriseret installatører og skal monteres iht. Arbejdstilsynets publikation

Læs mere

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Et skift til træpiller sparer mange penge Med en kedel til træpiller kan en gennemsnitlig dansk husholdning spare op til 50-60% på varmeregningen

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Scotte Plus. Black Star Fra version 6.34. INDHOLDS FORTEGNELSE: Monterings vejledning. Justering efter vægt.

Scotte Plus. Black Star Fra version 6.34. INDHOLDS FORTEGNELSE: Monterings vejledning. Justering efter vægt. Scotte Plus INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4-7 : Basis Setup. Side 8-11 Udvidet Setup Side 12: Justering af forbrænding. Side 13: Rensning af brænder

Læs mere

Woody. 100 step modulated Version 6.00<

Woody. 100 step modulated Version 6.00< Woody 100 step modulated Version 6.00< INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4-7: Betjenings vejledning basis. Side 8-11: Betjenings vejledning udvidet.

Læs mere

ME20i - ME40i - ME80i

ME20i - ME40i - ME80i INSTALLATIONSVEJLEDNING ME20i - ME40i - ME80i Udgave 1.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! Samling af fyr... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur.

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret kedel.

Læs mere

Pellets Burner Scotte

Pellets Burner Scotte Pellets Burner Scotte 100 step modulated Woody Generation EN303-5 & EN15270godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Manual NBE Pellets Systems MO TERI GS VEJLED I G PÅ COMFORT KEDLE.

Læs mere

Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30

Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16-30 Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

Træpillefyr Woody 4.99

Træpillefyr Woody 4.99 Træpillefyr Woody 4.99 I DHOLDS FORTEG ELSE: Side 2: Montering på Comfort kedel. Side 3: Montering på Opop Kedel. Side 4: Justering efter vægt Side 5-8 Betjenings vejledning. Side 9: Justering af forbrænding.

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle kreds

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50 NBE PILLEFYR INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af forbrænding. Side 14: Rensning

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

Træpillefyr Scotte Version 4.99

Træpillefyr Scotte Version 4.99 Træpillefyr Scotte Version 4.99 I DHOLDS FORTEG ELSE: Side 2: Montering på Comfort kedel. Side 3: Montering på Opop Kedel. Side 4: Standard menu. Side 5: Udvidet menu. Side 6: Justering af brænder. Side

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Instruktionsbog. Model A4

Instruktionsbog. Model A4 Instruktionsbog Model A4 1 03/2005. Per Øster/RA Opbevar denne instruktionsbog, så den er let tilgængelig, hvis der opstår spørgsmål vedr. pasning, service eller vedligehold. For at få en god oplevelse

Læs mere

Idékatalog for vedvarende energi

Idékatalog for vedvarende energi Idékatalog for vedvarende energi Et samlet overblik Vi skal alle sammen være med til at opnå regeringens mål om at al rumopvarmning skal være fossilfri i 2035. For større etageboligområder findes der

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg. Spørgsmål & Svar sp: Hvor høj skal en skorsten være? sv: I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

RTB. Woody. Stoker i særklasse

RTB. Woody. Stoker i særklasse RTB Woody Stoker i særklasse Woody RTB - eksklusivt træpillefyr Woody Ready To Burn er nyeste produktserie af træpillefyr fra den danske producent NBE Production som igennem 15 år har produceret og leveret

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 10

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 10 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 10 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5: Monteringsvejledning. Side 6: Fyld sneglen med træpiller

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning Træpillefyr Høj effektivitet Brugervenligt styringsdisplay Selvrensende røgkanaler Automatisk askeudkast 4 modeller: 9, 15, 25 & 42 kw Fremtidens miljøvenlige opvarmning Hvorfor vælge et Ekoheat pillefyr?

Læs mere

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK HAERO ENERGIETECHNIK GMBH LUG & C E R T I F I C A T E FOR MECHANISM & SOFTWARE DESIGN F I R E L U G A N D F I R E. E U INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK BALANCE / FLASH 5 kw / kw / 35 kw s version Stueversion

Læs mere

ANLÆG TIL TRÆPILLER OG KORN

ANLÆG TIL TRÆPILLER OG KORN Stokerfyr til korn og træpiller. ANLÆG TIL TRÆPILLER OG KORN December 2008 Et stokerfyret biobrændselsfyr til træpiller eller korn koster fra 50.000 kr. og opefter afhængig af effektstørrelse, fabrikat,

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Kære kunde. Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes.

Kære kunde. Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes. Kære kunde Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes. Afsnit 1. Montering af fyret Afsnit 2. Første opstart Afsnit 3. Styringen

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

11. Mindre træpilleanlæg

11. Mindre træpilleanlæg 11. Mindre træpilleanlæg Moderne træpillefyrede anlæg er indrettet til automatisk drift, således at brændselstilførsel og regulering af forbrændingen kræver et minimum af manuel indgriben. Derfor har træpillefyr

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance Opgave 1 Opvarmning, energitab og energibalance Når vi tilfører energi til en kedel vand, en stegepande eller en mursten, så stiger temperaturen. Men bliver temperaturen ved med at stige selv om vi fortsætter

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008

FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008 Kilde: www.kfhalmfyr.dk FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008 Et halmfyr koster fra 100.000 kr. og opefter afhængigt af effektstørrelse, fabrikat, model, udstyr mv. Mindre anlæg kan placeres i en eksisterende

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET AUGUST 2011 Udskiftning af radiatorventiler Det anbefales at montere termostatventiler på alle radiatorerne i huset, og at der efterfølgende foretages en systematisk

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller og skovflis

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller og skovflis Biobrændsel Stokerkedel til biobrændsel, træpiller og skovflis Moderne stokerfyr med magasin til villa - landbrug - erhverv Multi Heat er særdeles vel egnet til effektiv og miljøvenlig fyring med biobrændsler

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

Spørgeskema til opgørelse af brændeforbrug i Deres bolig

Spørgeskema til opgørelse af brændeforbrug i Deres bolig Spørgeskema til opgørelse af brændeforbrug i Deres bolig Adresse: Senere i skemaet er der plads til eventuelle kommentarer. +DU'HEU QGHRYQEU QGHI\U SHMVHOOHUOLJQHQGH" Ja Nej Hvis nej: Returnér straks skemaet

Læs mere

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller, skovflis og korn

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller, skovflis og korn Biobrændsel Stokerkedel til biobrændsel, træpiller, skovflis og korn Multi-Heat er særdeles vel egnet til effektiv og miljøvenlig fyring med biobrændsler som træpiller, skov flis og korn. Spørg BAXI til

Læs mere

Sælgers oplysninger (små ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af lovpligtig energimærkning ved salg.

Sælgers oplysninger (små ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af lovpligtig energimærkning ved salg. Sælgers oplysninger (små ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af lovpligtig energimærkning ved salg. Ejendommens adresse: Postnr.: By: 1. Før energikonsulentens gennemgang af ejendommen. Energimærkningen

Læs mere

Passat Compact C1/C2 Med P23 Træpille-brænder. Instruktionsbog

Passat Compact C1/C2 Med P23 Træpille-brænder. Instruktionsbog Passat Compact C1/C2 Med P23 Træpille-brænder Instruktionsbog (Ver. 3.7 rev02) 1 Forord Tillykke med deres nye P23 Træpille-brænder med evt. kedel C1/C2 fra Passat Energi A/S! P23 Træpille-brænderen er

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel BIOBRÆNDSEL Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.hstarm.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN. KEDLER fra BAXI i Tarm. Let at betjene. Miljøvenlig moderne varme

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN. KEDLER fra BAXI i Tarm. Let at betjene. Miljøvenlig moderne varme MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN Miljøvenlig moderne varme Usædvanlig høj nyttevirkning Let at betjene Certificeret iht. DS/EN ISO 9001 DS/EN ISO 14001 OHSAS 18001 Opfylder

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

V7 & V10 NBE TRÆPILLE SYSTEM. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk

V7 & V10 NBE TRÆPILLE SYSTEM. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk NBE TRÆPILLE SYSTEM V7 & V10 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.)

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) 1 Side 1/1 Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et biovarmeanlæg er det vigtigt,

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere