Spar 50 % på varmeregningen med

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spar 50 % på varmeregningen med"

Transkript

1 LET SVÆRHEDSGRAD: Det er ikke for begyndere, men har du kendskab til principperne i et traditionelt oliefyr, er det en god hjælp. TIDSFORBRUG: En dags tid burde række. SVÆRT PRIS: Cirka kroner for det viste anlæg, hvor vi genbruger den gamle kedel. Spar 50 % på varmeregningen med Med et træpillefyr kan man ofte skære halvdelen af varmeudgiften væk. Prisen er nogle få timers arbejde om måneden. Her viser vi, hvordan en moderne træpillebrænder monteres på en ældre kedel, hvor der før sad et oliefyr.

2 Sådan fungerer pillefyret 1. Opbevaring af træpiller sker typisk i en pillesilo eller en tønde. 4. Pillerne føres frem til smelteslangen, hvor de drysser ned i brænderen. Doseringssneglens motor styres af avanceret elektronik, der sørger for den rette dosering af piller. Pillebeholder med plads til ca. en måneds forbrug. 5. Den lille snegl i brænderen skubber pillerne ind på herden, hvor de forbrændes. 3. Den spiralformede doseringssnegl trækker pillerne frem. 2. Den skrå form gør, at pillerne selv falder ned til sneglen. Blæseren sørger for, at ilden blæses ind i kedlen. Sådan er et typisk pillefyr opbygget. Fra siloen føres træpillerne til brænderen, som opvarmer kedlen. 6. Flammen fra herden sørger for at opvarme kedlen akkurat som med et oliefyr. Hvis du hører til dem, der er træt af alt for høje regninger fra dit olieselskab, så læs med her. Et træpillefyr kan ofte være en god afløser for den gamle oliebrænder. Gevinsten er til at få øje på. Ud over en halvering af udgifterne til fyring leverer træpillebrænderen nemlig også CO2-neutral opvarmning. Med andre ord: en solid gevinst for både tegnebogen og miljøet. Det lyder næsten for godt til at være sandt, men er ikke desto mindre rigtigt. Og inden for de seneste år har tusindvis af boligejere i hele landet da også slået sig på træpiller. Et træpillefyr er ikke som et olie- eller gasfyr, det kræver mere plads, det skal renses jævnligt, og der skal jævnligt påfyldes træpiller. Det er med andre ord prisen for at halvere varmeregningen. Forfinet stokerfyr Populært sagt er træpillefyret et forfinet traditionelt stokerfyr, altså et fyr, hvor brændslet tilføres af en snegl eller et stempel. I modsætning til et traditionelt stokerfyr har et træpillefyr ikke en vandret snegl, der forbinder brændselsmagasinet med herden (forbrændingsristen), og behøver derfor ikke brandslukningsudstyr for at minimere risikoen for tilbagebrand til brændselsmagasinet. Træpillefyret har en skrå fødesnegl, der lader træpillerne falde gennem en smeltbar slange til en faldskakt og derfra videre til herden, hvor selve forbrændingen foregår. Automatisk optænding Derudover er træpillefyret forsynet med en eltænder, der muliggør automatisk start (og stop), så driften mest muligt kan foregå ligesom ved olie- og gasfyr. Vedligeholdelsen af et træpillefyr afhænger af kedel og brænder. I nogle situationer skal der renses ugentligt, i andre kan der gå en måned mellem hver rensning. Rensningen består i renbørstning af kedelflader, rensning af herd (forbrændingsrist) og tømning for aske. En ny kedel kræver typisk ikke så meget rengøring som en ældre model. Træpillemagasinets størrelse og det aktuelle varmeforbrug afgør, hvor hyppigt der skal påfyldes træpiller, men typisk har magasinet kapacitet til 2-4 ugers drift. Rensning og påfyldning af træpiller tager ½ -1 time, og udføres det ugentligt i fyringssæsonen og månedligt om sommeren, er det altså timer pr. år for en typisk besparelse på kroner svarende til en timeløn på kroner efter skat. Prisen afhænger af, hvilket anlæg man køber, og om man kan/vil genbruge en eksisterende kedel, som vi gør i eksemplet her. En typisk pris ligger omkring kroner + montering for et komplet anlæg med kedel, brænder, fødesnegl og brændselsmagasin. Genbruges den gamle kedel, kan man typisk spare omkring 6000 kroner. Installationen skal godkendes af den lokale skorstensfejer, og det er en god idé at kontakte sit forsikringsselskab for evt. udvidede krav (husk at få godkendelse på skrift, både fra skorstensfejer og forsikringsselskab). Tekst: Michael H. Svensson Foto: Lasse Hansen Tegning: Christian Raun 19

3 Spar 50 % på varmeregningen... Forberedelser Det er ikke alle træpillebrændere, der er godkendt til centralvarmeanlæg med trykekspansion, derfor skal du først kontrollere, om du har et anlæg med åben ekspansion eller trykekspansion. Har du et anlæg med trykekspansion, skal man sikre sig, at træpillebrænderen er godkendt til det (er du i tvivl, så spørg din leverandør). Tjek også med din lokale skorstensfejer, om han eller hun har specielle krav til fyret/fyrrummet. Hvis du selv vil montere eltilslutningen, bør du også sikre dig, at der er en stikkontakt med jord i nærheden af fyret. Montering Oliebrænder Monter en trækstabilisator. For at 1 sikre ensartet træk fra skorstenen bør du altid montere en trækstabilisator. Den monteres centimeter over fyrets tilslutning til skorstenen. Få din skorstensfejer til at godkende monteringen. Træpillebrænder Mærk op på skorstenen, hvor hullet skal bores. Trækstabilisatoren reducerer 2 trækket. Den fungerer ved, at et balancespjæld lukker falsk luft ind i skorstenen, så fyret ikke oplever kraftigt træk, ved pludselige vindstød. En stålbørste er velegnet, når den gamle kedel skal renses. Afmonter den gamle oliebrænder. 1 Sørg for, at tanken tømmes og fjernes efter forskrifterne, tjek med den lokale kommune. TIPS: Ofte kan du få en jernhandler til at hente den gamle tank ganske gratis hvis den vel at mærke er tømt. Afmonter fyrlågen. Kontroller, at 2 der er plads til træpillebrænderen, både i højden og i bredden, samt at fyrboksen har den nødvendige dybde. Det sidste fremgår typisk af pillebrænderens monteringsanvisning. Rengøring. Hvis kedlen er fyldt med 3 sand, grus og ildfaste sten i bunden, skal dette fjernes, så der er plads til aske fra forbrænding af træpillerne. Hvis kedlen er forsynet med en bundrist, skal det sikres, at den er åben og rengjort. Sæt tape på lågen, så du nemmere kan strege op, hvor der skal skæres. Udskæring i fyrlågen. Selve 5 udskæringen, hvor pillebrænderen skal monteres, foretages lettest med en stiksav med metalklinge. Huller til montering. Kontroller, at 6 udskæringen er i orden, og at brænderen passer i hullet. Herefter bores huller til de to monteringsbolte, der holder træpillebrænderen fast på lågen. Montering af bolte. Sørg for, at 7 boltene spændes, så de ikke løsnes senere. Når brænderen monteres, skubbes den blot ind over boltene og gøres fast med to vingemøtrikker. 20 Gør Det Selv 16/2007

4 TIPS Justering af fyret. Efter en måneds tid er det en god idé at gentage justeringen af brænderen. Herefter skal der blot justeres, når der skiftes træpiller/leverandør. LOVE & REGLER Skorstensfejeren bestemmer. Det er din skorstensfejer, der skal godkende træpillefyret, så tag ham med på råd, inden du går i gang. Han vil også kunne fortælle, om der stilles særlige krav til indretningen af fyrrum. Valg af træpillefyr Der findes adskillige pillefyr på markedet, og de fleste af dem fungerer ganske glimrende. Det, du skal overveje, er blandt andet, hvor udbredt fyret er. Hvor nemt det er at få det serviceret, og ikke mindst om det er en leverandør, du kan have tillid til. Fyrets effekt er også af afgørende betydning. Det skal passe til dit forbrug og din kedel. En træpillebrænder med en effekt på kwh rækker erfaringsmæssigt til de fleste private boliger også hvis boligarealet overstiger 200 kvadratmeter. Endelig er der mulighederne for tilslutning af automatik og overvågning. Det kan være start-stop-automatik i sommerperioden eller for de mere avancerede tilslutning af et interface, der gør det muligt at overvåge forbruget og foretage justeringer via en computer. Det sidste er særdeles populært blandt pillefyrsentusiaster, og det er ikke usædvanligt at møde folk, der har oprettet hjemmesider, der opsamler data, så man løbende kan følge med i, hvordan forbruget er i forhold til udetemperaturen. I artiklen her har vi taget udgangspunkt i en brænder af mærket Woody fra firmaet Nordic Bioenergy. Brænderen forhandles af smedemestre over hele landet og koster kroner. Det viste magasin koster 2250 kroner. Træpillebrænderens herd Sørg for, at fyrlågen pakker tæt til kedlen, evt. med ny glassnorspakning. Brug ikke ovnkit e.l., da fyrlågen skal demonteres igen ved rengøring/asketømning. Opmåling til hullet. Fyrlågen kan 4 med fordel dækkes med malertape, når du skal mærke op, hvor brænderen skal monteres. Sørg for omhyggelig opmåling, inden du saver hul til brænderen. Brænderen skubbes ind over boltene og fastgøres med vingemøtrikker. Her er motoren, der driver den lille snegl i brænderen. Fyrlågen Kontrol af hul og bolte. Sørg for, at 8 brænderhovedet frit kan indføres i hullet, og at pakningen (glassnoren) pakker tæt hele vejen rundt. Blæseren sørger for, at flammen pustes ind i kedlen, og justerer sin hastighed efter det aktuelle forbrug. 21

5 Spar 50 % på varmeregningen... Eltilslutning Når brænderen er monteret på kedlen, er den største del af arbejdet overstået. Nu mangler blot montering af styreboks, tilslutning af strøm og den såkaldte overkogningstermostat. Overkogningstermostaten kan du fint genanvende fra den gamle oliebrænder. Den er typisk monteret oven på eller foran på kedlen. Er du usikker på opgaven, så lad en elektriker klare det. Han vil typisk kunne gøre det på en times tid. Strømmen må du i øvrigt kun tilslutte selv, hvis der i forvejen er monteret et 230-volt stik med jord. Styreboksen benyttes til alle former for indstilling af fyret. Det gælder alt fra temperatur til automatiske pauser. Ledning til temperaturføler Sørg for at placere styreboksen, så 1 alle kabler/ledninger kan nå. Der skal gå et kabel til både fødesneglens motor og til selve brænderen. Dertil en følerledning, som fortæller om den aktuelle temperatur. Den gamle overkogningstermostat kan fint genbruges. 2 Overkogningstermostaten genbruges. Den sikrer, at der afbrydes for strømmen, hvis vandet i kedlen bliver for varmt. Det gælder, hvad enten der er tale om et oliefyr eller en træpillebrænder. Ledning monteres. Den ene af de 3 strømførende ledninger fra stikkontakten skal gennem overkogningstermostaten, før den går til styreboksen. Temperaturføleren tilsluttes. 4 Ledningen med temperaturføleren tilsluttes i styreboksen og føres frem, så den måler temperaturen på kedelvandet. Typisk på fremløbsrøret. Temperaturføleren sørger for, at styreboksen kender den aktuelle vandtemperatur. Temperaturføleren fastgøres. Med 5 en kabelbinder fastgøres føleren. Sørg for god kontakt mellem føleren og røret, evt. kan føleren monteres med noget kølepasta for at forøge kontakten. TIPS Træpillernes kvalitet. Både pris og kvalitet på træpiller kan variere, men det betaler sig ofte at give lidt ekstra for en god kvalitet træpiller. De giver typisk en mindre askemængde og en renere forbrænding. FAGUDTRYK A BC Herden. En herd er udtrykket for den forbrændingsrist, pillerne ligger på. Den kan være udført både af specialstål og keramik. Det normale for et pillefyr er, at herden er fremstillet af syrefast rustfrit stål. Hvis du selv vil justere Ofte går der sport i at få så lavt et forbrug som muligt med pillebrænderen. Og du kan minimere forbruget, hvis du selv har mod på at foretage indstillinger, der rækker ud over fyrets fabriksindstillinger. Grundlæggende drejer det sig om at tilføre så lidt luft som muligt til forbrændingen, dog uden at forbrændingen får for lidt ilt. For meget luft forbedrer ikke forbrændingen, men det optager varme i kedlen og sender den ud i skorstenen. Den simpleste måde at justere fyret på er ved at betragte røgen fra skorstenen, den skal være usynlig ned til et par graders frost. En pillebrænder skal IKKE ryge, men det skal være tæt på. Vent med at justere pillebrænderen, til den er gennemvarm. Når du som i vores tilfælde benytter et fyr, der selv skruer op og ned for ydelsen (modulerende), bør man sørge for at justere indstillingerne både ved maksimumeffekt og ved minimumeffekt. Endelig gælder, at du vil kunne finde masser af tips og gode råd på internettet. Her findes der adskillige steder, hvor pillefyrsentusiaster giver gode råd. 22

6 Pillesilo og snegl Træpiller fylder væsentligt mere end olie. Groft sagt skal du regne med, at træpillerne fylder ca. 3 gange mere end olie, og som tommelfingerregel gælder, at der skal to tons træpiller til at levere samme mængde energi som 1 ton olie. Med andre ord har du brug for gode opbevaringsmuligheder til pillerne. Køber du dem i sække, kan de fint stå udenfor overdækket og har du et kælderrum, du kan undvære, kan du overveje at få dem leveret med tankvogn, hvor de blæses ind. Det kan dog kun betale sig ved større mængder. De fleste vælger at købe 3-4 tons ad gangen, og det rækker typisk til et halvt år. Overkogningstermostat Styreboks Opstilling af pillesilo. Beholderen til 1 træpillerne samles og placeres i fornuftig afstand til fyret. En selvtømmende pillebeholder, som er brugt her, er en god og bekvem løsning, men en gammel olietønde e.l. kan også bruges. Sneglen trækker pillerne ind via det V-formede hak. Doseringssneglen monteres i 2 pillebeholderen. På vores selvtømmende pillebeholder er der forberedt monteringshul. Bruger du en gammel olietønde e.l., må du selv skære et passende hul. Smelteslangen monteres på 3 sneglen. Meningen med slangen er, at hvis der skulle ske en tilbagebrand, smelter slangen ved en temperatur på ca. 90 grader (længe før der er ild), og derved afbrydes forbindelsen til pillebeholderen. Vinklen bestemmer. Vinklen på 4 doseringssneglen har indflydelse på sneglens kapacitet, og hvor ensartet den doserer. Jo mere lodret sneglen står, jo mindre kapacitet har den, og jo mere uens doserer den. Klar til start. Nu er anlægget klar til 5 start, og der skal bare påfyldes træpiller. Påfyld lidt træpiller i siloen, og lad sneglen køre, indtil den er fyldt. Det tager lidt tid (typisk min.). WWW Hjælp via nettet. Der er oceaner af viden og gode råd på adressen Her kan man stille spørgsmål og få særdeles kvalificeret hjælp fra andre brugere af træpillefyr. Ganske gratis. TIPS Returvand. Uanset om du bruger en gammel eller ny kedel, er det en god idé at sikre en passende høj (45-50 grader) returvandstemperatur. Det kan fx klares med et tværløb efter cirkulationspumpen, reguleret af en termostatventil. Brug en spand eller lignende, når du skal veje piller af. Justering. Nu mangler kun grundjusteringen. På vores brænder foregår 6 det automatisk ved at veje mængden af piller leveret i et givent tidsrum og indtaste værdien i styreboksen. Faldrøret sættes på. Monter 7 faldrøret på brænderen, og du er klar til start. Røret skubbes blot ned over røret på brænderen. 23

7 Spar 50 % på varmeregningen... Opstart og drift I det daglige mærker du ikke meget til, at du nu fyrer med piller. Til gengæld er det en god idé at indlægge nogle faste rutiner for rensning, så du husker at få det gjort. I modsætning til en oliebrænder er den træpillebrænder, vi har monteret her, modulerende. Det vil sige, at den selv skruer op og ned efter behov. Bruger du slet ikke varmt vand, slukker den naturligvis og tænder så igen, når temperaturen falder under det minimum, du har indstillet den til. Som tommelfingerregel siger man, at temperaturen i kedlen bør ligge omkring 65 grader, men igen spørg din vvs er eller skorstensfejer, hvis du er i tvivl. Start af brænderen. Start brænderen 1 på styringsboksen, og tjek, at opstarten fungerer, som den skal (der bør være flamme efter 3-6 min.). Nyd varmen. Når du har set, at 2 brænderen kører, er det bare at nyde varmen og den gode fyringsøkonomi. Dertil kommer naturligvis også, at du nu fyrer CO2-neutralt. Rensning af kedlen. Når kedlen 3 skal renses, standses brænderen. Efter min. kan faldrøret fjernes, og den øverste låge kan åbnes. Rensningen klares gennem lågen med en lang stålbørste. Børst fladerne. Børst alle kedelflader 4 med en børste, sørg for at komme ind i alle kroge. Sørg for, at asken kommer ned gennem risten i bunden, evt. afmonteres brænderen for at komme til. Asken bør hverken være for lys eller for mørk. Det er tegn på dårlig forbrænding. Her er asken lige tilpas i farven. Den nederste låge åbnes. Tag asken 5 ud, og luk lågen igen. Når brænderen alligevel er afmonteret, renses herden (risten) i brænderen. Monter brænder og faldrør, og start brænderen igen. VIGTIGT Temperaturføleren. For at sikre præcis aflæsning af temperaturen er det vigtigt at isolere temperaturføleren fra omgivelserne. En rørisoleringsskål af skumplast er fin til formålet. Skær den til, så den passer om røret. TIPS Kedlen. De fleste ældre kedler fungerer fint med en træpillebrænder, hvis der fysisk er plads til den. Er du i tvivl om, hvorvidt din kedel er egnet til formålet, så spørg leverandøren af træpillebrænderen. Gode råd til økonomisk fyring Sørg for at holde den indfyrede effekt så lav som muligt (det sker automatisk i et modulerende fyr som det, vi har monteret her). Rens kedlen jævnligt, gerne én gang om ugen på en fast dag (så husker man det). Hold røggastemperaturen på maks grader. Ved moderne kedler specielt egnede til træpillebrændere kan røggastemperaturen nemt komme ned på grader. På en ældre kedel må man acceptere noget højere temperaturer. Sørg for stabilt skorstenstræk (monter trækstabilisator i skorsten). Minimer tomgangstrækket gennem kedlen. Monter et røggastermometer i røgrøret. Det er en glimrende og billig indikator for, hvornår kedlen trænger til at blive renset. 24

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50 NBE PILLEFYR INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af forbrænding. Side 14: Rensning

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring.

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring. Serviceaftale. KSM-Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf. +45 97761072 Fax. +45 97761372 Mobil. +45 20991072 Www.ksm-stoker.dk Email. Info@ksm-stoker.dk Som noget nyt har KSM og vore forhandler

Læs mere

FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008

FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008 Kilde: www.kfhalmfyr.dk FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008 Et halmfyr koster fra 100.000 kr. og opefter afhængigt af effektstørrelse, fabrikat, model, udstyr mv. Mindre anlæg kan placeres i en eksisterende

Læs mere

eurofire 20kW Med Millennium 3 styring Software version 06.1.2B 090217

eurofire 20kW Med Millennium 3 styring Software version 06.1.2B 090217 090217.rev 14 137588.04/14.12.2010 eurofire 20kW Med Millennium 3 styring Software version 06.1.2B 090217 Cert. Nr 319901 Indholdsfortegnelse VIGTIGE GENERELLE INFORMATIONER... 3 GENNEMLÆS OMHYGGELIGT

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 IDHOLDS FORTEGELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

MANUAL FOR PELBURN PB.16.01 (Version v.14.02)

MANUAL FOR PELBURN PB.16.01 (Version v.14.02) MANUAL FOR PELBURN PB.16.01 (Version v.14.02) INDHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Manual information Om PELBURN Teknisk data for PELBURN Placering og installation af PELBURN Tilslutning af PELBURN -

Læs mere

En centralstøvsuger er nem at installere i både nye og eksisterende huse

En centralstøvsuger er nem at installere i både nye og eksisterende huse LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Hvis du er en habil gør det selv-håndværker, er det ikke svært. Men meget afhænger af forholdene i huset som fx antallet af skabe, samt hvad lofter og vægge er lavet af. En centralstøvsuger

Læs mere

Træpillefyr Woody 4.99

Træpillefyr Woody 4.99 Træpillefyr Woody 4.99 I DHOLDS FORTEG ELSE: Side 2: Montering på Comfort kedel. Side 3: Montering på Opop Kedel. Side 4: Justering efter vægt Side 5-8 Betjenings vejledning. Side 9: Justering af forbrænding.

Læs mere

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Et skift til træpiller sparer mange penge Med en kedel til træpiller kan en gennemsnitlig dansk husholdning spare op til 50-60% på varmeregningen

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Nr. 4 / April 2009 VE-INSTALLATØREN. Varmepumper og biovarmeanlæg

Nr. 4 / April 2009 VE-INSTALLATØREN. Varmepumper og biovarmeanlæg Nr. 4 / April 2009 VE-INSTALLATØREN Varmepumper og biovarmeanlæg HVAD ER EN VE-INSTALLATØR? En VE-installatør er en vvs- eller elinstallatør, som er specialuddannet og godkendt af Energistyrelsen indenfor

Læs mere

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING Indhold 03 lovpligtige og frivillige eftersyn af olie- og gasfyr 05 Risiko for kulilteudslip 08 Tjek dit fjernvarmeanlæg 10 Hvordan fungerer fjernvarme? 13 Tjek dit oliefyr

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Pellets Burner Scotte

Pellets Burner Scotte Pellets Burner Scotte 100 step modulated Woody Generation EN303-5 & EN15270godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Manual NBE Pellets Systems MO TERI GS VEJLED I G PÅ COMFORT KEDLE.

Læs mere

Træpillefyr Scotte Version 4.99

Træpillefyr Scotte Version 4.99 Træpillefyr Scotte Version 4.99 I DHOLDS FORTEG ELSE: Side 2: Montering på Comfort kedel. Side 3: Montering på Opop Kedel. Side 4: Standard menu. Side 5: Udvidet menu. Side 6: Justering af brænder. Side

Læs mere

Installation og brandsikring. Sådan fyrer du med biobrændsel

Installation og brandsikring. Sådan fyrer du med biobrændsel Installation og brandsikring Sådan fyrer du med biobrændsel Udarbejdet af FOFA(Foreningen af Producenter af Fastbrændsels Anlæg) i samarbejde med Skorstensfejerlauget, Teknologisk Institut, Forsikring

Læs mere

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning 2 Indhold Side 04 Oliefyr Reducér dit olieforbrug og udnyt energien optimalt. Side 11 Jordvarmepumpe Med en jordvarmeløsning kan du halvere din

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere