Spar 50 % på varmeregningen med

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spar 50 % på varmeregningen med"

Transkript

1 LET SVÆRHEDSGRAD: Det er ikke for begyndere, men har du kendskab til principperne i et traditionelt oliefyr, er det en god hjælp. TIDSFORBRUG: En dags tid burde række. SVÆRT PRIS: Cirka kroner for det viste anlæg, hvor vi genbruger den gamle kedel. Spar 50 % på varmeregningen med Med et træpillefyr kan man ofte skære halvdelen af varmeudgiften væk. Prisen er nogle få timers arbejde om måneden. Her viser vi, hvordan en moderne træpillebrænder monteres på en ældre kedel, hvor der før sad et oliefyr.

2 Sådan fungerer pillefyret 1. Opbevaring af træpiller sker typisk i en pillesilo eller en tønde. 4. Pillerne føres frem til smelteslangen, hvor de drysser ned i brænderen. Doseringssneglens motor styres af avanceret elektronik, der sørger for den rette dosering af piller. Pillebeholder med plads til ca. en måneds forbrug. 5. Den lille snegl i brænderen skubber pillerne ind på herden, hvor de forbrændes. 3. Den spiralformede doseringssnegl trækker pillerne frem. 2. Den skrå form gør, at pillerne selv falder ned til sneglen. Blæseren sørger for, at ilden blæses ind i kedlen. Sådan er et typisk pillefyr opbygget. Fra siloen føres træpillerne til brænderen, som opvarmer kedlen. 6. Flammen fra herden sørger for at opvarme kedlen akkurat som med et oliefyr. Hvis du hører til dem, der er træt af alt for høje regninger fra dit olieselskab, så læs med her. Et træpillefyr kan ofte være en god afløser for den gamle oliebrænder. Gevinsten er til at få øje på. Ud over en halvering af udgifterne til fyring leverer træpillebrænderen nemlig også CO2-neutral opvarmning. Med andre ord: en solid gevinst for både tegnebogen og miljøet. Det lyder næsten for godt til at være sandt, men er ikke desto mindre rigtigt. Og inden for de seneste år har tusindvis af boligejere i hele landet da også slået sig på træpiller. Et træpillefyr er ikke som et olie- eller gasfyr, det kræver mere plads, det skal renses jævnligt, og der skal jævnligt påfyldes træpiller. Det er med andre ord prisen for at halvere varmeregningen. Forfinet stokerfyr Populært sagt er træpillefyret et forfinet traditionelt stokerfyr, altså et fyr, hvor brændslet tilføres af en snegl eller et stempel. I modsætning til et traditionelt stokerfyr har et træpillefyr ikke en vandret snegl, der forbinder brændselsmagasinet med herden (forbrændingsristen), og behøver derfor ikke brandslukningsudstyr for at minimere risikoen for tilbagebrand til brændselsmagasinet. Træpillefyret har en skrå fødesnegl, der lader træpillerne falde gennem en smeltbar slange til en faldskakt og derfra videre til herden, hvor selve forbrændingen foregår. Automatisk optænding Derudover er træpillefyret forsynet med en eltænder, der muliggør automatisk start (og stop), så driften mest muligt kan foregå ligesom ved olie- og gasfyr. Vedligeholdelsen af et træpillefyr afhænger af kedel og brænder. I nogle situationer skal der renses ugentligt, i andre kan der gå en måned mellem hver rensning. Rensningen består i renbørstning af kedelflader, rensning af herd (forbrændingsrist) og tømning for aske. En ny kedel kræver typisk ikke så meget rengøring som en ældre model. Træpillemagasinets størrelse og det aktuelle varmeforbrug afgør, hvor hyppigt der skal påfyldes træpiller, men typisk har magasinet kapacitet til 2-4 ugers drift. Rensning og påfyldning af træpiller tager ½ -1 time, og udføres det ugentligt i fyringssæsonen og månedligt om sommeren, er det altså timer pr. år for en typisk besparelse på kroner svarende til en timeløn på kroner efter skat. Prisen afhænger af, hvilket anlæg man køber, og om man kan/vil genbruge en eksisterende kedel, som vi gør i eksemplet her. En typisk pris ligger omkring kroner + montering for et komplet anlæg med kedel, brænder, fødesnegl og brændselsmagasin. Genbruges den gamle kedel, kan man typisk spare omkring 6000 kroner. Installationen skal godkendes af den lokale skorstensfejer, og det er en god idé at kontakte sit forsikringsselskab for evt. udvidede krav (husk at få godkendelse på skrift, både fra skorstensfejer og forsikringsselskab). Tekst: Michael H. Svensson Foto: Lasse Hansen Tegning: Christian Raun 19

3 Spar 50 % på varmeregningen... Forberedelser Det er ikke alle træpillebrændere, der er godkendt til centralvarmeanlæg med trykekspansion, derfor skal du først kontrollere, om du har et anlæg med åben ekspansion eller trykekspansion. Har du et anlæg med trykekspansion, skal man sikre sig, at træpillebrænderen er godkendt til det (er du i tvivl, så spørg din leverandør). Tjek også med din lokale skorstensfejer, om han eller hun har specielle krav til fyret/fyrrummet. Hvis du selv vil montere eltilslutningen, bør du også sikre dig, at der er en stikkontakt med jord i nærheden af fyret. Montering Oliebrænder Monter en trækstabilisator. For at 1 sikre ensartet træk fra skorstenen bør du altid montere en trækstabilisator. Den monteres centimeter over fyrets tilslutning til skorstenen. Få din skorstensfejer til at godkende monteringen. Træpillebrænder Mærk op på skorstenen, hvor hullet skal bores. Trækstabilisatoren reducerer 2 trækket. Den fungerer ved, at et balancespjæld lukker falsk luft ind i skorstenen, så fyret ikke oplever kraftigt træk, ved pludselige vindstød. En stålbørste er velegnet, når den gamle kedel skal renses. Afmonter den gamle oliebrænder. 1 Sørg for, at tanken tømmes og fjernes efter forskrifterne, tjek med den lokale kommune. TIPS: Ofte kan du få en jernhandler til at hente den gamle tank ganske gratis hvis den vel at mærke er tømt. Afmonter fyrlågen. Kontroller, at 2 der er plads til træpillebrænderen, både i højden og i bredden, samt at fyrboksen har den nødvendige dybde. Det sidste fremgår typisk af pillebrænderens monteringsanvisning. Rengøring. Hvis kedlen er fyldt med 3 sand, grus og ildfaste sten i bunden, skal dette fjernes, så der er plads til aske fra forbrænding af træpillerne. Hvis kedlen er forsynet med en bundrist, skal det sikres, at den er åben og rengjort. Sæt tape på lågen, så du nemmere kan strege op, hvor der skal skæres. Udskæring i fyrlågen. Selve 5 udskæringen, hvor pillebrænderen skal monteres, foretages lettest med en stiksav med metalklinge. Huller til montering. Kontroller, at 6 udskæringen er i orden, og at brænderen passer i hullet. Herefter bores huller til de to monteringsbolte, der holder træpillebrænderen fast på lågen. Montering af bolte. Sørg for, at 7 boltene spændes, så de ikke løsnes senere. Når brænderen monteres, skubbes den blot ind over boltene og gøres fast med to vingemøtrikker. 20 Gør Det Selv 16/2007

4 TIPS Justering af fyret. Efter en måneds tid er det en god idé at gentage justeringen af brænderen. Herefter skal der blot justeres, når der skiftes træpiller/leverandør. LOVE & REGLER Skorstensfejeren bestemmer. Det er din skorstensfejer, der skal godkende træpillefyret, så tag ham med på råd, inden du går i gang. Han vil også kunne fortælle, om der stilles særlige krav til indretningen af fyrrum. Valg af træpillefyr Der findes adskillige pillefyr på markedet, og de fleste af dem fungerer ganske glimrende. Det, du skal overveje, er blandt andet, hvor udbredt fyret er. Hvor nemt det er at få det serviceret, og ikke mindst om det er en leverandør, du kan have tillid til. Fyrets effekt er også af afgørende betydning. Det skal passe til dit forbrug og din kedel. En træpillebrænder med en effekt på kwh rækker erfaringsmæssigt til de fleste private boliger også hvis boligarealet overstiger 200 kvadratmeter. Endelig er der mulighederne for tilslutning af automatik og overvågning. Det kan være start-stop-automatik i sommerperioden eller for de mere avancerede tilslutning af et interface, der gør det muligt at overvåge forbruget og foretage justeringer via en computer. Det sidste er særdeles populært blandt pillefyrsentusiaster, og det er ikke usædvanligt at møde folk, der har oprettet hjemmesider, der opsamler data, så man løbende kan følge med i, hvordan forbruget er i forhold til udetemperaturen. I artiklen her har vi taget udgangspunkt i en brænder af mærket Woody fra firmaet Nordic Bioenergy. Brænderen forhandles af smedemestre over hele landet og koster kroner. Det viste magasin koster 2250 kroner. Træpillebrænderens herd Sørg for, at fyrlågen pakker tæt til kedlen, evt. med ny glassnorspakning. Brug ikke ovnkit e.l., da fyrlågen skal demonteres igen ved rengøring/asketømning. Opmåling til hullet. Fyrlågen kan 4 med fordel dækkes med malertape, når du skal mærke op, hvor brænderen skal monteres. Sørg for omhyggelig opmåling, inden du saver hul til brænderen. Brænderen skubbes ind over boltene og fastgøres med vingemøtrikker. Her er motoren, der driver den lille snegl i brænderen. Fyrlågen Kontrol af hul og bolte. Sørg for, at 8 brænderhovedet frit kan indføres i hullet, og at pakningen (glassnoren) pakker tæt hele vejen rundt. Blæseren sørger for, at flammen pustes ind i kedlen, og justerer sin hastighed efter det aktuelle forbrug. 21

5 Spar 50 % på varmeregningen... Eltilslutning Når brænderen er monteret på kedlen, er den største del af arbejdet overstået. Nu mangler blot montering af styreboks, tilslutning af strøm og den såkaldte overkogningstermostat. Overkogningstermostaten kan du fint genanvende fra den gamle oliebrænder. Den er typisk monteret oven på eller foran på kedlen. Er du usikker på opgaven, så lad en elektriker klare det. Han vil typisk kunne gøre det på en times tid. Strømmen må du i øvrigt kun tilslutte selv, hvis der i forvejen er monteret et 230-volt stik med jord. Styreboksen benyttes til alle former for indstilling af fyret. Det gælder alt fra temperatur til automatiske pauser. Ledning til temperaturføler Sørg for at placere styreboksen, så 1 alle kabler/ledninger kan nå. Der skal gå et kabel til både fødesneglens motor og til selve brænderen. Dertil en følerledning, som fortæller om den aktuelle temperatur. Den gamle overkogningstermostat kan fint genbruges. 2 Overkogningstermostaten genbruges. Den sikrer, at der afbrydes for strømmen, hvis vandet i kedlen bliver for varmt. Det gælder, hvad enten der er tale om et oliefyr eller en træpillebrænder. Ledning monteres. Den ene af de 3 strømførende ledninger fra stikkontakten skal gennem overkogningstermostaten, før den går til styreboksen. Temperaturføleren tilsluttes. 4 Ledningen med temperaturføleren tilsluttes i styreboksen og føres frem, så den måler temperaturen på kedelvandet. Typisk på fremløbsrøret. Temperaturføleren sørger for, at styreboksen kender den aktuelle vandtemperatur. Temperaturføleren fastgøres. Med 5 en kabelbinder fastgøres føleren. Sørg for god kontakt mellem føleren og røret, evt. kan føleren monteres med noget kølepasta for at forøge kontakten. TIPS Træpillernes kvalitet. Både pris og kvalitet på træpiller kan variere, men det betaler sig ofte at give lidt ekstra for en god kvalitet træpiller. De giver typisk en mindre askemængde og en renere forbrænding. FAGUDTRYK A BC Herden. En herd er udtrykket for den forbrændingsrist, pillerne ligger på. Den kan være udført både af specialstål og keramik. Det normale for et pillefyr er, at herden er fremstillet af syrefast rustfrit stål. Hvis du selv vil justere Ofte går der sport i at få så lavt et forbrug som muligt med pillebrænderen. Og du kan minimere forbruget, hvis du selv har mod på at foretage indstillinger, der rækker ud over fyrets fabriksindstillinger. Grundlæggende drejer det sig om at tilføre så lidt luft som muligt til forbrændingen, dog uden at forbrændingen får for lidt ilt. For meget luft forbedrer ikke forbrændingen, men det optager varme i kedlen og sender den ud i skorstenen. Den simpleste måde at justere fyret på er ved at betragte røgen fra skorstenen, den skal være usynlig ned til et par graders frost. En pillebrænder skal IKKE ryge, men det skal være tæt på. Vent med at justere pillebrænderen, til den er gennemvarm. Når du som i vores tilfælde benytter et fyr, der selv skruer op og ned for ydelsen (modulerende), bør man sørge for at justere indstillingerne både ved maksimumeffekt og ved minimumeffekt. Endelig gælder, at du vil kunne finde masser af tips og gode råd på internettet. Her findes der adskillige steder, hvor pillefyrsentusiaster giver gode råd. 22

6 Pillesilo og snegl Træpiller fylder væsentligt mere end olie. Groft sagt skal du regne med, at træpillerne fylder ca. 3 gange mere end olie, og som tommelfingerregel gælder, at der skal to tons træpiller til at levere samme mængde energi som 1 ton olie. Med andre ord har du brug for gode opbevaringsmuligheder til pillerne. Køber du dem i sække, kan de fint stå udenfor overdækket og har du et kælderrum, du kan undvære, kan du overveje at få dem leveret med tankvogn, hvor de blæses ind. Det kan dog kun betale sig ved større mængder. De fleste vælger at købe 3-4 tons ad gangen, og det rækker typisk til et halvt år. Overkogningstermostat Styreboks Opstilling af pillesilo. Beholderen til 1 træpillerne samles og placeres i fornuftig afstand til fyret. En selvtømmende pillebeholder, som er brugt her, er en god og bekvem løsning, men en gammel olietønde e.l. kan også bruges. Sneglen trækker pillerne ind via det V-formede hak. Doseringssneglen monteres i 2 pillebeholderen. På vores selvtømmende pillebeholder er der forberedt monteringshul. Bruger du en gammel olietønde e.l., må du selv skære et passende hul. Smelteslangen monteres på 3 sneglen. Meningen med slangen er, at hvis der skulle ske en tilbagebrand, smelter slangen ved en temperatur på ca. 90 grader (længe før der er ild), og derved afbrydes forbindelsen til pillebeholderen. Vinklen bestemmer. Vinklen på 4 doseringssneglen har indflydelse på sneglens kapacitet, og hvor ensartet den doserer. Jo mere lodret sneglen står, jo mindre kapacitet har den, og jo mere uens doserer den. Klar til start. Nu er anlægget klar til 5 start, og der skal bare påfyldes træpiller. Påfyld lidt træpiller i siloen, og lad sneglen køre, indtil den er fyldt. Det tager lidt tid (typisk min.). WWW Hjælp via nettet. Der er oceaner af viden og gode råd på adressen Her kan man stille spørgsmål og få særdeles kvalificeret hjælp fra andre brugere af træpillefyr. Ganske gratis. TIPS Returvand. Uanset om du bruger en gammel eller ny kedel, er det en god idé at sikre en passende høj (45-50 grader) returvandstemperatur. Det kan fx klares med et tværløb efter cirkulationspumpen, reguleret af en termostatventil. Brug en spand eller lignende, når du skal veje piller af. Justering. Nu mangler kun grundjusteringen. På vores brænder foregår 6 det automatisk ved at veje mængden af piller leveret i et givent tidsrum og indtaste værdien i styreboksen. Faldrøret sættes på. Monter 7 faldrøret på brænderen, og du er klar til start. Røret skubbes blot ned over røret på brænderen. 23

7 Spar 50 % på varmeregningen... Opstart og drift I det daglige mærker du ikke meget til, at du nu fyrer med piller. Til gengæld er det en god idé at indlægge nogle faste rutiner for rensning, så du husker at få det gjort. I modsætning til en oliebrænder er den træpillebrænder, vi har monteret her, modulerende. Det vil sige, at den selv skruer op og ned efter behov. Bruger du slet ikke varmt vand, slukker den naturligvis og tænder så igen, når temperaturen falder under det minimum, du har indstillet den til. Som tommelfingerregel siger man, at temperaturen i kedlen bør ligge omkring 65 grader, men igen spørg din vvs er eller skorstensfejer, hvis du er i tvivl. Start af brænderen. Start brænderen 1 på styringsboksen, og tjek, at opstarten fungerer, som den skal (der bør være flamme efter 3-6 min.). Nyd varmen. Når du har set, at 2 brænderen kører, er det bare at nyde varmen og den gode fyringsøkonomi. Dertil kommer naturligvis også, at du nu fyrer CO2-neutralt. Rensning af kedlen. Når kedlen 3 skal renses, standses brænderen. Efter min. kan faldrøret fjernes, og den øverste låge kan åbnes. Rensningen klares gennem lågen med en lang stålbørste. Børst fladerne. Børst alle kedelflader 4 med en børste, sørg for at komme ind i alle kroge. Sørg for, at asken kommer ned gennem risten i bunden, evt. afmonteres brænderen for at komme til. Asken bør hverken være for lys eller for mørk. Det er tegn på dårlig forbrænding. Her er asken lige tilpas i farven. Den nederste låge åbnes. Tag asken 5 ud, og luk lågen igen. Når brænderen alligevel er afmonteret, renses herden (risten) i brænderen. Monter brænder og faldrør, og start brænderen igen. VIGTIGT Temperaturføleren. For at sikre præcis aflæsning af temperaturen er det vigtigt at isolere temperaturføleren fra omgivelserne. En rørisoleringsskål af skumplast er fin til formålet. Skær den til, så den passer om røret. TIPS Kedlen. De fleste ældre kedler fungerer fint med en træpillebrænder, hvis der fysisk er plads til den. Er du i tvivl om, hvorvidt din kedel er egnet til formålet, så spørg leverandøren af træpillebrænderen. Gode råd til økonomisk fyring Sørg for at holde den indfyrede effekt så lav som muligt (det sker automatisk i et modulerende fyr som det, vi har monteret her). Rens kedlen jævnligt, gerne én gang om ugen på en fast dag (så husker man det). Hold røggastemperaturen på maks grader. Ved moderne kedler specielt egnede til træpillebrændere kan røggastemperaturen nemt komme ned på grader. På en ældre kedel må man acceptere noget højere temperaturer. Sørg for stabilt skorstenstræk (monter trækstabilisator i skorsten). Minimer tomgangstrækket gennem kedlen. Monter et røggastermometer i røgrøret. Det er en glimrende og billig indikator for, hvornår kedlen trænger til at blive renset. 24

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

Fremtidens stokeranlæg

Fremtidens stokeranlæg Fremtidens stokeranlæg Med Woody sætter Nordic Bio Energy nye standarder for træpillefyr. Her fik man idéen at skabe et produkt af højeste kvalitet i en prisklasse, hvor alle kan være med og resultatet

Læs mere

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper.

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper. Opstart og justering af forbrænding på NBE pillebrænder Woody v4.99. Grundforudsætninger: Der er monteret en velfungerende trækstabilisator i skorstenen eller på røgrøret Trækstabilisatoren er indstillet

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere.

Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere. Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere. Denne vejledning tager udgangspunkt i den generelle funktion af ilt-styring på NBE brændere og baseres på betjening via StokerCloud. På den enkelte styring kan

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

Træpillefyr M. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. www.biovarme.dk Træpillefyr M www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr udviklet

Læs mere

Compact C+ kedel med P23 Brænder

Compact C+ kedel med P23 Brænder Quick guide Compact C+ kedel med P23 Brænder 1.3 Opstilling Start med at pakke det hele ud og opstille kedel og pilletank på et jævnt og stabilt underlag. Tilslut skorsten til kedlen. Tilslut fremløb og

Læs mere

Træpillefyr. Hvad skal jeg vide, før jeg køber?

Træpillefyr. Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Træpillefyr Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Her kan træpillefyr være en god idé Du bor i et område uden fjernvarme eller naturgas Hvis der er fjernvarme eller naturgas i dit område, er det oftest et

Læs mere

9. Fyringsteknik 9.1 Kompaktkedler

9. Fyringsteknik 9.1 Kompaktkedler 9. Fyringsteknik Mindre træpillefyringsanlæg kan groft opdeles i følgende hovedtyper: Kompaktkedler, hvor brændselsmagasin, fyringssystem og kedel udgør en sammenbygget enhed Løse stokere med integreret

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort Bio-comfort MONTERINGS VEJLEDNING El tilslutning. Styringen forsynes gennem en Overkog-sikring ( DTO ) monteret på kedlen. Termostat delen bruges ikke. Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke

Læs mere

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Et skift til træpiller sparer mange penge Med en kedel til træpiller kan en gennemsnitlig dansk husholdning spare op til 50-60% på varmeregningen

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

BOINK kedel sæt Woody Generation

BOINK kedel sæt Woody Generation BOINK kedel sæt Woody Generation DK Model NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. Kedel bør monteres af autoriseret installatører og skal monteres iht. Arbejdstilsynets publikation

Læs mere

Stokergården.dk. Tlf: Dansk fremstillet stokerfyr. Kvalitet og design Blandt de bedste

Stokergården.dk. Tlf: Dansk fremstillet stokerfyr. Kvalitet og design Blandt de bedste Stokergården.dk Tlf: 4076 5626 Dansk fremstillet stokerfyr Kvalitet og design Blandt de bedste Fås i følgende str. DB 400 LE - DB 700 LE - DB 1150 LE Alle kan leveres med omrører og programmerbar tænding.

Læs mere

M20i-CS M40i-CS M80i-CS

M20i-CS M40i-CS M80i-CS INSTALLATIONSVEJLEDNING M20i-CS M40i-CS M80i-CS Udgave 2.0 af maj 2011 Samling af fyr... side 1 Tilslutning til varmekreds... side 2 Tilslutning af transportsnegl... side 3 Tilslutning af sprinkler...

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display Version A 4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL Snegl ON Kedel Temp Blæser Pumpe Display DRIFT Røg temp AUGER - COCLEA VENTOLA - FAN MAINT - MANTEN. POMPA

Læs mere

Stokerstyring PCT 258 ILT

Stokerstyring PCT 258 ILT Stokerstyring PCT 258 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Ilt styring. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems MONTERINGS VEJLEDNING

Manual NBE Pellets Systems MONTERINGS VEJLEDNING Version 2 MONTERINGS VEJLEDNING Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke er skadet. 2. Kontroller at der er tilstrækkelig med plads i kedlen. 3. Lav et h12 xb12 cm. ( 16-30 kw modeller ) Hul

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Programmerbar. - Fast undertemperatur funktion. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding

Læs mere

Compact C+ kedel med P23 Brænder

Compact C+ kedel med P23 Brænder Quick guide Compact C+ kedel med P23 Brænder 13 Opstilling Start med at pakke det hele ud og opstille kedel og pilletank på et jævnt og stabilt underlag Tilslut skorsten til kedlen Tilslut fremløb og retur

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere

Brugervejledning DB stokerfyr

Brugervejledning DB stokerfyr Brugervejledning DB stokerfyr Stokergården Rævehøjvej 1 6933 Kibæk Tlf. 97192017 / 40765626 MONTERING AF STOKER PÅ KEDEL Der er to ledninger som skal forbindes mellem kedel og stoker, pt 1000 vand og overkog.

Læs mere

Udnyt pladsen rør ingen hindringer

Udnyt pladsen rør ingen hindringer Udnyt pladsen rør ingen hindringer [før] Masser af rør, der samler støv og tager plads op. Nu skal der sættes et bord og nogle skabe op, så man kan bruge rummet til noget. Det har vi brugt Materialer Køkkenelementer

Læs mere

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type

Læs mere

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op.

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Ekosupply transportsystem, flytter automatisk dine træpiller fra din eksterne beholder og til dit forbrugsmagasin.

Læs mere

EN 303-5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Version 4.06 100 trins modulerende Woody Generation

EN 303-5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Version 4.06 100 trins modulerende Woody Generation EN 303-5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Version 4.06 100 trins modulerende Woody Generation MONTERINGS VEJLEDNING PÅ COMFORT KEDLEN. Montering af brænder i Comfort kedlen:

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.3 af maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Samling af anlæg... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30

Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16-30 Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING

Læs mere

Scotte Plus. Black Star Fra version 6.34. INDHOLDS FORTEGNELSE: Monterings vejledning. Justering efter vægt.

Scotte Plus. Black Star Fra version 6.34. INDHOLDS FORTEGNELSE: Monterings vejledning. Justering efter vægt. Scotte Plus INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4-7 : Basis Setup. Side 8-11 Udvidet Setup Side 12: Justering af forbrænding. Side 13: Rensning af brænder

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur.

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret kedel.

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 DK Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.4 af marts 2015 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet... side 2 Tilslutning

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Manual til BIOMAX 16

Manual til BIOMAX 16 pillefyr Manual til BIOMAX 16 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk 1 Tak fordi De valgte en BIOMAX 16 pillefyr fra VVS-Eksperten. Vi beder Dem gennemlæse denne brugs- og monteringsmanual,

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Ovnen behøver ikke megen rengøring, hvis de anvendte piller er af en god kvalitet. Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

ER DET TID TIL AT SKIFTE OLIEFYRET? - Vi hjælper dig med en billigere varmeregning

ER DET TID TIL AT SKIFTE OLIEFYRET? - Vi hjælper dig med en billigere varmeregning ER DET TID TIL AT SKIFTE OLIEFYRET? - Vi hjælper dig med en billigere varmeregning F2120 Luft/vand varmepumpe Stor effektivitet selv ved lave udetemperaturer En luft/vand varmepumpe er både et billigt

Læs mere

Pellets Burner Scotte

Pellets Burner Scotte Pellets Burner Scotte 100 step modulated Woody Generation EN303-5 & EN15270godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Manual NBE Pellets Systems MO TERI GS VEJLED I G PÅ COMFORT KEDLE.

Læs mere

ME20i - ME40i - ME80i

ME20i - ME40i - ME80i INSTALLATIONSVEJLEDNING ME20i - ME40i - ME80i Udgave 1.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! Samling af fyr... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk Træpillefyr M April 2012 www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions. Morsø 1540

Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions. Morsø 1540 Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions Morsø 1540 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 2 Til lykke med

Læs mere

Træpillefyr Woody 4.99

Træpillefyr Woody 4.99 Træpillefyr Woody 4.99 I DHOLDS FORTEG ELSE: Side 2: Montering på Comfort kedel. Side 3: Montering på Opop Kedel. Side 4: Justering efter vægt Side 5-8 Betjenings vejledning. Side 9: Justering af forbrænding.

Læs mere

Woody. 100 step modulated Version 6.00<

Woody. 100 step modulated Version 6.00< Woody 100 step modulated Version 6.00< INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4-7: Betjenings vejledning basis. Side 8-11: Betjenings vejledning udvidet.

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

Det nemme ved piller møder det hyggelige ved brænde

Det nemme ved piller møder det hyggelige ved brænde HE D NY NS DE VE R Det nemme ved piller møder det hyggelige ved brænde Hybridovn Aduro H1 Fyr med piller eller brænde Måske verdens flotteste pilleovn Nem installation Naturlig varme fordeling via konvektion

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve.

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve. LET SVÆRHEDSGRD: Opgaven er ikke svær. Du skal bare bruge vaterpas og tommestok flittigt. TIDSFORRUG: Selve arbejdet kan udføres på to enkelte arbejdsdage med flere dages mellemrum (tørretid for stolpebetonen).

Læs mere

Hvis du leder efter et billigt haveskur,

Hvis du leder efter et billigt haveskur, Den overdækkede hyggekrog giver skuret en ekstra dimension. Med plads til alle havens redskaber og en hyggekrog oven i købet overgår dette solide haveskur langt de skure, du kan købe dig til. Den solide

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

STYRING FOR STOKERFYR

STYRING FOR STOKERFYR STYRING FOR STOKERFYR Måling og regulering af kedeltemperatur Måling og overvågning af røgtemperatur Eltænding og/eller pausefyring Mulighed for iltstyring Til Nordjysk Elektronik Ulvebakkevej 13 9330

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

SLAP AF - TAG EN PILLE

SLAP AF - TAG EN PILLE Størrelse 10 12 14 16 Ydelsesområde kw 3-10 4-12 4-14 5-16 Vægt kedel sneglemodel kg 340 340 340 340 Vægt kedel vakuummodelng kg 348 348 348 348 Virkningsgrad fuldlast brændværdi % >106 >106 >106 >106

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle kreds

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50 NBE PILLEFYR INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af forbrænding. Side 14: Rensning

Læs mere

Træpillefyr Scotte Version 4.99

Træpillefyr Scotte Version 4.99 Træpillefyr Scotte Version 4.99 I DHOLDS FORTEG ELSE: Side 2: Montering på Comfort kedel. Side 3: Montering på Opop Kedel. Side 4: Standard menu. Side 5: Udvidet menu. Side 6: Justering af brænder. Side

Læs mere

Woody Stoker i særklasse 1

Woody Stoker i særklasse 1 Woody Stoker i særklasse 1 Nye standarder for træpillefyr I kraft af bl.a. skærpede regler om boligopvarming med olie har stadig flere fået øjnene op for fordelene ved et træpillefyr for, at man på én

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING. M20i - M40i - M80i. Udgave 1.5 af Maj 2011. Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes!

INSTALLATIONSVEJLEDNING. M20i - M40i - M80i. Udgave 1.5 af Maj 2011. Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! INSTALLATIONSVEJLEDNING M20i - M40i - M80i Udgave 1.5 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! Samling af fyr... side 1 Tilslutning til varmekreds... side 2 Tilslutning af

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

Skrot dit gamle oliefyr

Skrot dit gamle oliefyr VØLUND VARMETEKNIK Skrot dit gamle oliefyr - og vælg en miljørigtig pilleløsning... Spar årligt: 14-18.000 kr. - i et 130 m 2 parcelhus, der bruger 2.400 liter olie om året, ved at installere en ny, automatisk

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

Manual. for. Alcon Forgasningskedel type L

Manual. for. Alcon Forgasningskedel type L Manual for Alcon Forgasningskedel type L Der tages forbehold for konstruktionsændringer og evt. trykfejl. 4. udgave, 4/2011 MFJ Frichsvej 11 * DK-8464 Galten * Tlf. 8666 2044 * info@alcon.nu Bemærk venligst

Læs mere

Fremtidssikret og miljøvenlig stokerkedel

Fremtidssikret og miljøvenlig stokerkedel Pillekedel SK 14/28 Biobrændsel Fremtidssikret og miljøvenlig stokerkedel Effektiv reduktion af udgifter og miljøbelastning Med en usædvanlig komfortabel fuldautomatisk pillekedel fra BAXI. Pluspunkter,

Læs mere

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning.

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning. Vejrkompensering - hvad er det? Vejrkompensering er en metode til at tilpasse fremløbstemperaturen til det aktuelle behov ud fra udetemperaturen. Ideen er at jo koldere det er udenfor, jo varmere behøver

Læs mere

Bio-comfort. Version trins modulerende Woody Generation. EN godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærke AA.

Bio-comfort. Version trins modulerende Woody Generation. EN godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærke AA. Bio-comfort Version 4.06 100 trins modulerende Woody Generation EN 303-5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærke AA. MONTERINGS VEJLEDNING PÅ GAMMEL KEDEL Montering i kedlen: 1. Kontroller

Læs mere

Sommerdrift på en NBE brænder.

Sommerdrift på en NBE brænder. Sommerdrift på en NBE brænder. Ved sommerdrift forstås en driftform hvor fyret ikke kører konstant, men blot kører når der er behov for varme til varmtvandsbeholderen (VVB en) eller til kortvarig opvarmning

Læs mere

Anbefalet af tidligere verdensmester i speedway HANS NIELSEN UDSKIFT DIT OLIEFYR OG SPAR PÅ DIN VARMEREGNING

Anbefalet af tidligere verdensmester i speedway HANS NIELSEN UDSKIFT DIT OLIEFYR OG SPAR PÅ DIN VARMEREGNING Anbefalet af tidligere verdensmester i speedway HANS NIELSEN UDSKIFT DIT OLIEFYR OG SPAR PÅ DIN VARMEREGNING EN LILLE INDSATS - GIVER EN KONTANT BESPARELSE - HVER DAG... Et billigt og miljøvenligt alternativ

Læs mere

KC Stokerstyring PCT 241

KC Stokerstyring PCT 241 KC Stokerstyring PCT 241 - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz. - Tyristor-styret

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 10

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 10 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 10 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5: Monteringsvejledning. Side 6: Fyld sneglen med træpiller

Læs mere

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise Amico K38-Gota Knækarms markise Tjekliste 1 Gennemgå din følgeseddel og tjek om alt er korrekt, samt alle dele er med. Hvis der er noget der ikke stemmer overens bedes du kontakte os. Værktøj 2 Værktøjet

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.74

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.74 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.74 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-3 Fyrrums indretning. Side 4: Monterings vejledning. Side 5: Justering efter vægt. Side 6 : Betjenings vejledning

Læs mere

Økologisk Gasogen kedel med røgsuger. Orlan-Wood. 2 Typer: 23 kw og 35 kw WWW.VVS EKSPERTEN.DK

Økologisk Gasogen kedel med røgsuger. Orlan-Wood. 2 Typer: 23 kw og 35 kw WWW.VVS EKSPERTEN.DK Økologisk Gasogen kedel med røgsuger Orlan-Wood 2 Typer: 23 kw og 35 kw WWW.VVS EKSPERTEN.DK VVS Eksperten præsenterer nu denne videreudviklede, økologiske fastbrændselskedel til det danske marked. VVS

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg. Spørgsmål & Svar sp: Hvor høj skal en skorsten være? sv: I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Frontpanelet: = Start & Enter = Stop, Esc & Afstil alarm

Frontpanelet: = Start & Enter = Stop, Esc & Afstil alarm 1 Frontpanelet: Display: 4x20 tegn som viser status oplysninger og parametre. Pil Op/Ned: Ved status sider: Bladre side op eller ned. Ved parametre: Flytter markøren op eller ned. Hvis der ved en parameter

Læs mere

2300 Stoker Controller. Betjening og monterings vejledning

2300 Stoker Controller. Betjening og monterings vejledning 2300 Stoker Controller. Betjening og monterings vejledning Indholdsfortegnelse Manuel Styring 1 Interval tider (drift) 2 Interval tider (pause) 4 Menu princip grafisk 5 Opsætning 6 Ventilator min. indstilling

Læs mere

KHN-PELLETBURNER Model 9,0 Brugsvejledning / Installationsvejledning

KHN-PELLETBURNER Model 9,0 Brugsvejledning / Installationsvejledning KHN-PELLETBURNER Model 9,0 Brugsvejledning / Installationsvejledning Tillykke med din nye pillebrænder. For at få mest mulig glæde af din nye pillebrænder er det vigtigt, at du gennemlæser denne betjeningsvejledning

Læs mere

Instruktionsbog. Model A4

Instruktionsbog. Model A4 Instruktionsbog Model A4 1 03/2005. Per Øster/RA Opbevar denne instruktionsbog, så den er let tilgængelig, hvis der opstår spørgsmål vedr. pasning, service eller vedligehold. For at få en god oplevelse

Læs mere

RTB. Woody. Stoker i særklasse

RTB. Woody. Stoker i særklasse RTB Woody Stoker i særklasse Woody RTB - eksklusivt træpillefyr Woody Ready To Burn er nyeste produktserie af træpillefyr fra den danske producent NBE Production som igennem 15 år har produceret og leveret

Læs mere

Instruktion. til Alcon 3A-50. Centralvarmekedel. for fyring med træ. og andet fast brændsel

Instruktion. til Alcon 3A-50. Centralvarmekedel. for fyring med træ. og andet fast brændsel Instruktion til Alcon 3A-50 Centralvarmekedel for fyring med træ og andet fast brændsel 1. udgave 2003 Indholdsfortegnelse 1 Brugerinstruktion og brugerens ansvar 1.1 Oversigt over kedlen og udstyret 1.2

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere