Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune"

Transkript

1 Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015

2 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding Kommune kan tilbyde dig, for at du kan få din hverdag til at fungere. Med pjecen ønsker kommunen at fortælle dig, hvad du kan søge om hjælp til, hvor du kan søge om hjælp og hvem der kan levere hjælpen. Ligeledes kan du i pjecen også læse om, hvilket serviceniveau Byrådet har fastlagt i forbindelse med den hjælp, du kan blive tildelt. Serviceniveauet er fastlagt efter Servicelovens 83 og 83 a om personlig og praktisk hjælp. Målet med hjælpen er, at du får hjælp til at håndtere din hverdag og generhverve færdigheder, så du i videst mulig omfang bliver i stand til at tage hånd om dig selv og din tilværelse. Vi håber, at du kan drage nytte af pjecen og få svar på de spørgsmål, du måtte have. Du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte Senior- og Socialforvaltningen i Kolding Kommune for yderligere oplysninger. Med venlig hilsen Jørn Pedersen Borgmester 2

3 Indhold BEVILLING AF HJÆLP... 4 ANSØGNING OM PRAKTISK HJÆLP OG PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE... 4 HJÆLP TIL SELVHJÆLP... 4 HVILKEN HJÆLP KAN DU MODTAGE I HJEMMET?... 5 HVORNÅR UDFØRES HJÆLPEN?... 5 HVORNÅR KOMMER HJEMMEHJÆLPEREN HOS DIG?... 5 ARBEJDSMILJØ... 6 PRAKTISK HJÆLP... 6 RENGØRING... 6 TØJVASK... 7 RENGØRING AF HJÆLPEMIDLER... 7 INDKØB... 8 PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE... 8 PERSONLIG PLEJE... 8 HJÆLP TIL BRUG AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER... 9 HJÆLP I FORBINDELSE MED MÅLTID... 9 FØLGESKAB... 9 LEDSAGELSE TIL LÆGE M.M STØTTENDE BESØG... 9 FAST VAGT MADSERVICE LEVERING AF MAD FRIT VALG AF LEVERANDØR KOMBINATION AF LEVERANDØRER VARSEL VED SKIFT AF LEVERANDØR GODKENDTE LEVERANDØRER PRAKTISKE OPLYSNINGER RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER SAMARBEJDSBOGEN DOKUMENTATION KLAGE KONTAKT... 13

4 Bevilling af hjælp Ansøgning om praktisk hjælp og personlig hjælp og pleje Hvis du er ude af stand til, eller har vanskeligt ved, at klare nødvendige, praktiske gøremål i hjemmet, er der mulighed for, at kommunen kan bevilge dig hjælp til disse opgaver. Det samme gælder hvis du er ude af stand til, eller har vanskeligt ved, at klare den personlige pleje. Ønsker du at søge om hjælp, kan du ringe til Senior- og Socialforvaltningens Myndighedsafdeling på telefon mandag onsdag mellem kl og 15.15, torsdag mellem kl og og fredag mellem kl og Du kan også søge om hjælp på Du kan ikke forvente at få hjælp, hvis der er andre i husstanden, der kan løse opgaverne. En vigtig samtale Når du har søgt om hjælp, bliver du kontaktet af en visitator fra kommunens Myndighedsafdeling. Det sker for at aftale et møde mellem dig, visitator og eventuelle samarbejdspartnere. På baggrund af samtalen vurderer visitatoren, om du kan bevilges hjælp, og hvad hjælpen i givet fald skal indeholde. Hvis du på et senere tidspunkt mener, at du har behov for enten mindre eller mere hjælp, skal du kontakte Myndighedsafdelingen i Seniorog Socialforvaltningen. Bisidder Under samtalen er du velkommen til at have en bisidder med til at hjælpe dig med at uddybe din ansøgning om hjælp. Bisidderen kan for eksempel være en pårørende eller en god ven. Bisidderen kan ikke være en medarbejder fra den kommunale eller private leverandør af hjælp i hjemmet. Ældrerådet i Kolding Kommune kan også hjælpe dig med en bisidder. Ældrerådets medlemmer er valgt af Kolding Kommunes borgere over 60 år for at varetage de ældres interesser. Ønsker du, at Ældrerådet skal hjælpe dig med en bisidder, kan Senior- og Socialforvaltningen formidle kontakten. Ligeledes har du mulighed for at henvende dig til din handicaporganisation for at få rådgivning. Hjælp til selvhjælp Hjælpen fra kommunen tildeles ud fra princippet»hjælp til selvhjælp«. Det betyder, at du selv i videst muligt omfang skal deltage i løsningen af opgaverne i dit hjem. Hjælpen skal med andre ord gøre det muligt for dig fortsat at fungere i dit eget hjem. Hjælpen tildeles som udgangspunkt som rehabilitering. Det betyder, at du i en periode modtager en ekstra indsats, hvor du støttes til at generhverve færdigheder, du tidligere selv har været i stand til at varetage. Rehabiliteringen skal med andre ord gøre det muligt for dig igen at kunne fungere i dit eget hjem i videst muligt omfang uafhængig af hjælp. En hjemmetræner og en terapeut vil komme på besøg, for at planlægge rehabiliteringen i samarbejde med dig. 4

5 Hvilken hjælp kan du modtage i hjemmet? Du kan få rehabilitering eller hjælp til både praktiske gøremål og til den personlige pleje. Ligeledes er der mulighed for, at du kan få leveret mad hjem til dig selv. Nedenfor er der givet nogle eksempler på, hvilke opgaver der kan indgå i rehabiliteringen eller hvad hjælpen kan bestå af. Praktisk hjælp Rengøring Tøjvask Rengøring af hjælpemidler Indkøb Personlig hjælp og pleje Hygiejne og pleje Hjælp til brug af personlige hjælpemidler Hjælp i forbindelse med måltidet Ledsagelse til læge m.m. Støttende besøg Fast vagt (medarbejder der opholder sig i hjemmet) Følgeskab til og fra aktiviteter/cafeteria Hvornår udføres hjælpen? Rehabiliteringen eller hjælpen til praktiske gøremål i dit hjem udføres mandage til fredage i tidsrummet mellem kl og Rehabiliteringen eller hjælpen til personlig pleje ydes på alle tider af døgnet efter en konkret individuel vurdering af dit behov. Behovet vurderes af en visitator fra Myndighedsafdelingen i Senior- og Socialforvaltningen. Hvornår kommer Social- og Sundhedshjælperen hos dig? Når du er bevilget rehabilitering eller hjælp, bliver du kontaktet af en medarbejder fra den leverandør, som du har valgt skal løse opgaverne. Her aftaler I, hvornår Social- og Sundhedshjælperen skal komme hos dig. Social- og Sundhedshjælperen kommer så vidt muligt hos dig til de aftalte tidspunkter, men der kan ske forskydninger på op til en halv time. Hvis Social- og Sundhedshjælperen forsinkes udover en halv time, får du besked. Hvis Social- og Sundhedshjælperen holder ferie, der er sygdom eller der afholdes kurser kan der ske afvigelser. Der kan komme en anden Social- og Sundhedshjælper, og hjælpen kan foregå på andre tidspunkter end normalt. Når tidspunkter for rengøring og tøjvask må ændres, vil opgaven blive udført inden for 5 hverdage. Ønsker du selv at aflyse Social- og Sundhedshjælperens besøg i dagtimerne, skal du ringe til den leverandør, du får hjælpen fra senest dagen før inden kl Aften- og natbesøg aflyses senest kl samme dag. Nummeret står i din samarbejdsbog. Hvis du selv aflyser Social- og Sundhedshjælperens besøg, gives der ikke et erstatningsbesøg. 5

6 Fleksibel hjælp - bytteret Du kan fra gang til gang vælge at bytte den hjælp, du er blevet bevilget til en anden form for hjælp. Det kan for eksempel være at bytte rengøring af stue med rengøring af gæsteværelse. Det er også muligt at bytte mellem personlig pleje og praktiske opgaver. Hvis du ønsker at bytte mellem hjælp til praktiske opgaver og hjælp til personlig pleje, skal du desuden være bevilget hjælp til både praktiske opgaver og personlig pleje, og det skal være den samme leverandør. For eksempel kan du vælge at bytte et bad med en spadseretur. Dog skal omfanget af den hjælp du vælger til, svare til omfanget af den hjælp du vælger fra. Arbejdsmiljø For at undgå sygdom og nedslidning/skader af de medarbejdere der udfører hjælpen, skal en række krav til arbejdsmiljøet være opfyldt i dit hjem: Ved løft (for eksempel i forbindelse med indkøb) skal hjemmehjælperen overholde reglerne i Arbejdsmiljøloven Ved brug af personlift og/eller plejeseng, kan det være nødvendigt at møblere om i dit hjem Ved badning skal Social- og Sundhedshjælperen overholde Arbejdsmiljøloven. Er det ikke muligt at gennemføre bad i dit hjem på grund af arbejdsmiljøforhold, kan du tilbydes et bad på et af kommunens plejecentre. Hvis du er ude af stand til, eller har meget vanskeligt ved, at transportere dig til plejecentret, afholder kommunen udgiften til transport til og fra plejecentret Rengøringsmidler og redskaber skal leve op til reglerne i Arbejdsmiljøloven Adgangsforhold skal være sikre og belyste Der må ikke ryges i hjemmet, mens hjemmehjælpen udføres Husdyr må ikke være til ulempe for Social- og Sundhedshjælperen. Det er Social- og Sundhedshjælperens ledelse, som vurderer arbejdsmiljøet i hjemmet, og har ansvaret for at loven overholdes. Praktisk hjælp Når visitator skal vurdere, om du kan bevilges rehabilitering eller hjælp til praktiske opgaver, bliver der lagt vægt på, om du er ude af stand til, eller har vanskeligt ved, selv at udføre de praktiske opgaver i dit hjem. Det vurderes, om du kan udføre opgaverne selv, hvis de eksempelvis deles op over 3-4 dage således, at der tages lidt hver dag, så du undgår at blive træt eller uhensigtsmæssigt belastet. Ligeledes vurderer vi, om du selv kan udføre opgaverne, hvis du anvender hensigtsmæssige arbejdsredskaber og/eller skånsomme arbejdsstillinger. Du kan ikke forvente at få hjælp, hvis der er andre i husstanden, der kan løse opgaverne. Alle afgørelser om bevilling af rehabilitering eller hjælp til praktiske opgaver, træffes ud fra en konkret individuel vurdering af dine behov. Rengøring Med rengøring mener vi nødvendig rengøring af stue, soveværelse, badeværelse, køkken og entre. Rehabilitering, hjælp og støtte til rengøring gives typisk hver 14. dag. Du kan også an- 6

7 søge om supplerende rengøring i 2 timer 1 gang om året, hvis du er bevilget hjælp til stort set alle rengøringsopgaver. Det vil sige aftørring af flader, renholdelse af sanitet på badeværelset og renholdelse af gulve i dagligt anvendte rum. Du kan ansøge om ydelsen igen det efterfølgende år. Som udgangspunkt omfatter rengøring: Renholdelse af gulve Aftørring af flader Rengøring af kummer på badeværelser Aftørring af mikroovne og hylder i køleskabe Skift af sengelinned. Som udgangspunkt omfatter rengøring ikke: Hovedrengøring Rengøring ved flytning og efter håndværkere Udvendig trappevask (inkl. trappeopgang) Opvask, oprydning og ekstra rengøring efter gæster Afkalkning af vandhaner Ekstra rengøring efter og pasning af husdyr Udendørs opgaver. Nedenstående ydelser kan vælges som bytteydelse: Støvsugning af møbler Vinduespudsning (indvendig) Afvaskning af døre, paneler, skabe ud- og indvendigt Pudsning af kobber- og sølvtøj Gardinvask. Tøjvask Rehabilitering eller hjælp til tøjvask gives typisk hver 14. dag. Som udgangspunkt omfatter tøjvask: Tøjvask i egen maskine Hvis du ikke har egen vaskemaskine, kan der vaskes på nærtliggende fællesvaskeri tilknyttet boligselskabet. Som udgangspunkt omfatter tøjvask ikke: Vask af gardiner, sengetæpper, duge og uldtæpper Strygning Rulning af tøj Større reparationer af tøj Rengøring af hjælpemidler Rehabilitering eller hjælp til rengøring af hjælpemidler gives typisk 1 gang om måneden. Som udgangspunkt omfatter rengøring af hjælpemidler: Rengøring af hjælpemidler der er udlånt af hjælpemiddeldepotet 7

8 Rengøring af hjælpemidler der anvendes indenfor Aftørring i almindelighed. Som udgangspunkt omfatter rengøring af hjælpemidler ikke: Reparation og vedligehold Hovedrengøring Rengøring af hjælpemidler der udelukkende anvendes udenfor. Indkøb Hjælp til indkøb gives typisk 1 gang om ugen. Som udgangspunkt omfatter indkøb: Indkøb af dagligvarer i nærmeste dagligvarebutik eller hos kommunens indkøbsordning Hjælp til at bestille varer Hjælp til at sætte varer på plads. Som udgangspunkt omfatter indkøb ikke: Indkøb i flere forskellige butikker Indkøb i specialbutikker Afhentning af receptpligtig medicin Besøg på posthus eller i bank Personlig hjælp og pleje Der er mulighed for, at du kan blive bevilget rehabilitering eller hjælp til personlig pleje, hvis visitator vurderer, at du er ude af stand til, eller har vanskeligt ved, selv at klare opgaven og sørge for en god hygiejne. Der laves en konkret individuel vurdering af, hvilke opgaver du har brug for rehabilitering eller hjælp til. De typiske opgaver du kan bevilges rehabilitering eller hjælp til er: Personlig pleje Som udgangspunkt omfatter personlig pleje: Almindelig daglig hygiejne På- og afklædning Bad (brusebad, sengebad, etagevask). Bad der ikke kan udføres på grund af Arbejdsmiljøloven tilbydes som sengebad, etagevask eller tilbydes på nærtliggende plejecenter Tørring af hår (efter behov med føntørrer) Toiletbesøg (evt. anvendelse af bækken) Tandbørstning Barbering Hudpleje Vending og lejring Forflytning (til og fra seng, stol mv. i henhold til Arbejdsmiljøloven). Som udgangspunkt omfatter personlig pleje ikke: Oprulning af hår (curling) 8

9 Speciel negle- og fodpleje. Hjælp til brug af personlige hjælpemidler Som udgangspunkt omfatter rehabilitering eller hjælp til brug af personlige hjælpemidler: Hjælp og støtte i at anvende og vedligeholde hjælpemidler som for eksempel briller, høreapparat, korset og proteser Renholdelse af høreapparat Udskiftning af slanger på høreapparat Skift af batterier, herunder bestilling af nye. Hjælp i forbindelse med måltid Som udgangspunkt omfatter rehabilitering eller hjælp i forbindelse med måltidet: Borddækning Anretning af mad Hjælp/guidning ved indtagelse af måltider Tilbyde/servering af drikkevarer Bakkeservering efter behov Tilberedning og anretning af morgen-, middags- og aftenmåltid (herunder opvarmning af mad, men ikke tilberedning af varm mad fra bunden) Oprydning/opvask/aftørring af mikroovn Bestilling af mad Korrekt opbevaring og kontrol af holdbarhedsdato. Følgeskab Det er muligt, at få hjælp til følgeskab til aktiviteter i nærmiljøet én gang om ugen. Der kan i nogle tilfælde bevilges kørsel i forbindelse med følgeskabet. Hvis du opfylder kriterierne for bevilling af madservice, er det muligt at få hjælp til følgeskab til og fra nærmeste kommunale cafeteria, alle ugens dage. Ledsagelse til læge m.m. Det er muligt at få hjælp til ledsagelse til besøg hos læge, speciallæge eller tandlæge, hvis du ikke selv kan orientere dig, og derfor behøver vejledning fra anden person. Som udgangspunkt kan du kun få bevilget ledsagelse i tilfælde, hvor andre personer i dit netværk ikke kan ledsage dig. Som udgangspunkt omfatter ledsagelse: Ledsagelse til undersøgelse og behandling ved læge, speciallæge, på sygehus og ved tandlæge. Som udgangspunkt omfatter ledsagelse ikke: Ledsagelse til anden behandling som for eksempel kiropraktor, fysio- eller zoneterapeut. Støttende besøg Det er muligt at få støttende besøg, hvis du har behov for psykisk støtte enten på grund af fysiske, psykiske eller sociale problemer, og hvis du ikke i forvejen modtager anden daglig 9

10 hjælp eller pleje. Som udgangspunkt leveres der maksimalt støttende besøg 3 gange ugentlig og kun på hverdage. Som udgangspunkt omfatter støttende besøg: Vejledning og støtte til at strukturere hverdagen Etablering af samarbejde med relevante fagpersoner Lindring af forhold der er belastende og skaber uro, angst eller forvirring Koordinering af opgaver i hjemmet Støtte til pårørende. Fast vagt Det er muligt, at en Social- og Sundhedshjælper eller assistent kan være til stede i et hjem hos en døende borger eller en borger med svær demenssygdom, hvis der ikke er andre pårørende, der kan være tilstede. I forbindelse med en døende borger gives der som udgangspunkt tilbud om fast vagt i maksimalt 2 døgn. Herefter henvises der til et midlertidigt ophold på center med personaledækning hele døgnet. I forbindelse med en borger, der har en svær demenssygdom eller psykose, som er i fare for at gøre skade på sig selv, som ikke har pårørende der kan være til stede, og det ikke er muligt at stille et midlertidigt døgntilbud til rådighed, kan en Social- og Sundhedshjælper eller assistent være til stede i hjemmet indtil det midlertidige døgntilbud er til rådighed. Fast vagt tildeles altid på baggrund af en konkret individuel vurdering af borgerens behov. Madservice Hvis det vurderes, at du er ude af stand til, eller har vanskeligt ved, at transportere dig selv til det nærmeste cafeteria, hvor der kan købes varm mad, har du mulighed for at blive bevilget madservice. Mod betaling leveres maden til dit hjem. Som udgangspunkt trækkes beløbet fra din pension. Betaling opkræves 2 måneder efter den måned, hvor maden er leveret. Levering af mad Som udgangspunkt omfatter levering af mad: Levering af vakuumpakket kolde færdigretter en gang om ugen. Har du ikke en mikrobølgeovn tilbyder kommunen gratis at stille en sådan til rådighed Chaufføren leverer maden i dit køleskab, og tjekker udløbsdato på ikke anvendte kolde færdigretter Chaufføren er i dialog med dig vedrørende holdbarhedsdato på kølemaden, om det er den rette mængde af mad, der leveres m.m. Levering af varmholdt mad dagligt Chaufføren afleverer den varmholdte mad dagligt, maden skal spises indenfor max. 3 timer Du skal altid være hjemme, når vakuumpakket kølemad eller varmholdt mad leveres 10

11 En gang om måneden udleverer chaufføren en menuplan, hvor du har mulighed for at vælge, hvilke retter du ønsker Frit valg af leverandør Der er frit valg af leverandør af både madservice, praktisk hjælp og hjælp til personlig pleje, dog ikke hvis du bor på plejecenter. Det betyder, at det er dig, der bestemmer, hvem der skal levere hjælpen. Leverandøren kan enten være: Kolding Kommune En privat godkendt leverandør En person som du selv vælger Hvis du ønsker selv at vælge en person til at hjælpe dig, skal personen vurderes og godkendes af Myndighedsafdelingen i Senior- og Socialforvaltningen. Personen lønnes af kommunen svarende til de bevilgede opgave. Kombination af leverandører Hvis du bevilges hjælp til både praktiske opgaver og personlig pleje, kan du vælge at have to forskellige leverandører. Du kan for eksempel vælge at lade en pårørende udføre den personlige pleje og få den praktiske hjælp fra enten kommunen eller en privat leverandør. Vælger du at have to forskellige leverandører, skal du være opmærksom på, at du ikke kan bytte mellem en ydelse indenfor praktisk hjælp og en ydelse indenfor personlig pleje jævnfør ombytningsretten beskrevet side 8. Varsel ved skift af leverandør Hvis du ønsker at skifte leverandør, skal din nuværende leverandør opsiges med et varsel på en måned fra udgangen af indeværende måned. Ved ønske om skift, skal Myndighedsafdelingen i Senior- og Socialforvaltningen kontaktes. Godkendte leverandører Hvis du ønsker en privat leverandør af praktisk hjælp eller personlig pleje, kan du få informationsmateriale om de godkendte private leverandører ved at henvende dig til Myndighedsafdelingen i Senior- og Socialforvaltningen. Hvis du allerede modtager praktisk hjælp eller personlig pleje, kan du få informationsmaterialet ved at henvende dig til Myndighedsafdelingen i Senior- og Socialforvaltningen. Se telefonnummeret sidst i denne folder. Praktiske oplysninger Rettigheder og forpligtelser Kommunen Når du har ansøgt om hjælp, og det er besluttet, at du bevilges rehabilitering eller hjælp, modtager du et brev fra kommunen, der fortæller hvad du er bevilget, hvad formålet med hjælpen er, samt eventuelt for hvilken periode hjælpen gives. 11

12 Hvis du ikke bevilges den hjælp, du har ansøgt om, er kommunen forpligtet til at udarbejde en skriftlig afgørelse, som sendes til dig. Borgeren Du har pligt til at give korrekte oplysninger om de forhold, som visitatoren fra kommunen spørger til. Hvis der sker væsentlige ændringer i din evne til selv at udføre praktiske opgaver eller til at pleje dig selv, skal du meddele det til Social- og Sundhedshjælperen eller til Myndighedsafdelingen i Senior- og Socialforvaltningen. Du skal altid være til stede i dit hjem, når hjælpen udføres. Der må ikke ryges i hjemmet, mens hjælpen udføres. Bliver der røget i hjemmet, skal der luftes ud, inden Social- og Sundhedshjælperen kommer i dit hjem. Modtager du ikke den hjælp, som du er bevilget, skal du kontakte Myndighedsafdelingen i Senior- og Socialforvaltningen Samarbejdsbogen Når du starter med at modtage rehabilitering, praktisk hjælp eller personlig pleje, får du en samarbejdsbog. Den indeholder praktiske oplysninger og vigtige telefonnumre. Navnet på din kontaktperson fremgår af din samarbejdsbog. Samarbejdsbogen bruges bl.a. til at notere aftaler i. Dokumentation Alle de oplysninger kommunen registrerer vedrørende din sag gemmes i et elektronisk journalsystem. Du har mulighed for at se de oplysninger kommunen registrerer om dig ved at søge aktindsigt i Myndighedsafdelingen i Senior- og Socialforvaltningen. Du kan også elektronisk via BorgerPortalen få læseadgang til dine data i det elektroniske journalsystem, herunder blandt andet oplysninger om din medicin, besøg og journal notater. BorgerPortalen findes på: Som pårørende kan du ligeledes få aktindsigt, såfremt du har et skriftligt samtykke fra den, der modtager hjælp fra kommunens hjemmepleje. Klage Er du utilfreds med den afgørelse der er truffet af kommunen vedrørende den hjælp du har ansøgt om, kan du klage over afgørelsen: Afgørelsen kan inden 4 uger påklages til Ankestyrelsen. Klagen kan være skriftlig eller mundtlig. Klagen sendes til Myndighedsafdelingen, Nørregade 1, 1. sal, 6000 Kolding, eller kan modtages på telefonnummer

13 Fra 2. marts 2015 sendes klagen til Myndighedsafdelingen, Domhusgade 22, 1. sal, 6000 Kolding Klagen skal være modtaget inden kontortidsophør på klagefristens sidste dag. Hvis kommunen efter en genvurdering af sagen fastholder afgørelsen, bliver sagen sendt til behandling i Ankestyrelsen. Kontakt Myndighedsafdelingen i Senior- og Socialforvaltningen træffes på telefon på følgende tidspunkter: Mandag - onsdag mellem kl og Torsdag mellem kl Fredag mellem kl og Din leverandørs telefonnummer står i samarbejdsbogen. Bisidderordning Navn og telefonnummer på Ældrerådets bisidderordning oplyses ved henvendelse til Senior- og Socialforvaltningen telefonnummer

14 Acadre

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Formålet med hjemmehjælp.... 3 3. Midlertidig eller varig hjemmehjælp?... 4 4. Hvem kan få hjemmehjælp?...

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde...2 1.1 Hverdagens aktiviteter...2 1.1.4 Måltider, mad og drikke...4 1.1.4.1

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje.

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.decmber 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.1 PERSONLIG PLEJE, P-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Personlig pleje praktisk hjælp

Personlig pleje praktisk hjælp Personlig pleje praktisk hjælp Kvalitetsstandarder Visitation & Bestiller Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Mål og værdier i Lejre Kommune 4 Bevilling af hjælp 4 Formål

Læs mere

Til borgeren. Praktisk bistand

Til borgeren. Praktisk bistand Til borgeren Praktisk bistand Sundhed og Omsorg December 2013 1 Praktisk bistand m.v. Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP

KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Forslag til KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Godkendt af Byrådet den.. Side: 2 Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3 Hvem kan modtage ydelsen Side 4 med ydelserne Side 4 Hvordan udmåles

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny Faaborg-Midtfyn Kommune Personlig pleje Ydelseskatalog 2015 ny 1 Ydelseskataloget beskriver, hvad en borger kan modtage hjælp til jævnfør Faaborg Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard. Ydelserne kombineres

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp.

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Afgørelse efter revurdering af din hjemmehjælp Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Du modtager i dag hjælp til rengøring. Du har fået afslag på hjælp til: rengøring

Læs mere

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 of 10 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.xx.2014 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes

Læs mere

Velkommen til Hjemmeplejen

Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Egedal Kommunes hjemmepleje leverer både praktisk hjælp (rengøring og tøjvask), personlig pleje og sygepleje til kommunes borgere. I denne pjece kan

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp Nordfyns Kommune Myndighedsafdeling Vesterled 8 5471 Søndersø ( 64 82 82 82 myndighed@nordfynskommune.dk 1. udgave:

Læs mere

Kvalitetsstandarder. madservice

Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for Hvem kan få?... 4 Hvad er målet med?... 4 Hvad kan du få hjælp til?... 4 Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til?... 4 Valgmuligheder...

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Ydelseskatalog/beskrivelse

Ydelseskatalog/beskrivelse Ydelseskatalog/beskrivelse for hjælp til praktisk bistand og personlig pleje i Albertslund kommune Udarbejdet af visitationen februar 2008 Godkendt på dialogmøde oktober 2008 Revurderet maj 2010 Opdateret

Læs mere

Ydelseskatalog/beskrivelse

Ydelseskatalog/beskrivelse Ydelseskatalog/beskrivelse for hjælp til praktisk bistand og personlig pleje i Albertslund kommune Opdateret september 2013 Godkendt på dialogmøde oktober 2008 Revurderet maj 2010 Opdateret februar 2011

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Vi glæder os til at byde dig og din familie velkommen til Glesborg Plejecenter Velkommen til Glesborg Plejecenter www.glesborgplejecenter.dk lbm@norddjurs.dk Glesborg

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Praktisk hjælp Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Plejecenter Hjørnegården, Bredebro Hvad er Enhed for alvorligt syge og døende? Enheden er et tilbud om midlertidigt ophold for borgere der bliver

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen 25. februar 2015 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejecentre

Kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for plejecentre Lovgrundlag: 83 og 86 stk. 2 i Lov om Social Service (LSS), Opgaver plejecentrene: på 138 i Sundhedsloven hjemmesygepleje Borgeren der flytter i en plejebolig forventes,

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp

Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Som hjemmehjælpsmodtager kan du nu selv vælge, hvem du vil have til at levere din hjemmehjælp. Du kan også få indflydelse på, hvilke

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Vi håber lidt information på nuværende tidspunkt vil hjælpe Dem, så De hurtigt vil finde Dem til rette i Deres nye bolig Centret har fælles ledelse med Bregnbjerglunden.

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejecentre

Kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for plejecentre Lovgrundlag: Opgaver på plejecentrene: 83 og 86, stk 2 i Lov om Social Service (LSS), 138 i Sundhedsloven hjemmesygepleje Borgeren der flytter i en plejebolig forventes

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service.

Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service. Albertslund Kommune september 2012 Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service. Albertslund Kommune

Læs mere

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens 15

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud Sorø Kommune Serviceinformation om dagcentertilbud Visiteret dagcentertilbud DAGCENTER Formålet med denne serviceinformation er at beskrivede det tilbud og den service Sorø Kommune tilbyder inden for visiteret

Læs mere

Til borgere i Middelfart Kommune

Til borgere i Middelfart Kommune Socialafdelingen Middelfart Kommune Skovgade 64 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8832 4401 Fax +45 8888 5501 Dato: 4. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-011001-1 Jonna.Soegaard@middelfart.dk

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Når du flytter ind på et ældrecenter i Ringkøbing Skjern Kommune, har du stadig dit eget hjem. Din lejlighed er din privatbolig,

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Svendborg Kommune Plejecenter Vest

Svendborg Kommune Plejecenter Vest Svendborg Kommune Plejecenter Vest Velkommen til Aldersro Ældreboliger Forord Velkommen til Aldersro ældreboliger. Denne folder er udarbejdet som en hjælp til dig, der flytter ind i en ældrebolig på Aldersro.

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

NÅR DU VIL SØGE OM HJÆLP BALLERUP KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER

NÅR DU VIL SØGE OM HJÆLP BALLERUP KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER BALLERUP KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER Kvalitetsstandarden beskriver den hjælp, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret til praktisk eller personlig hjælp. Serviceniveauet

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Det betyder bl.a. at: Kirsten Moesgaard Formand for Sundhedsudvalget

Det betyder bl.a. at: Kirsten Moesgaard Formand for Sundhedsudvalget Kvalitetsstandarder Voksne hjemmeboende 2013-2014 Kære Borger Vi bliver ældre og lever sundere. Vi vil gerne være aktive og uafhængige af andres hjælp - altså være herre i eget liv. Derfor har vi i Vesthimmerlands

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand

Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand Kvalitetsstandarder Pleje og praktisk bistand Social & Ældre - 2014 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Marts 2013 Rev.: Februar 2014 Ordrenr: 00553

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

GENEREL INFORMATION. Målet med hjælpen: Hjælp til selvhjælp. Hvordan søger du om hjælp?

GENEREL INFORMATION. Målet med hjælpen: Hjælp til selvhjælp. Hvordan søger du om hjælp? INDHOLDSFORTEGNELSE GENEREL INFORMATION... 2 SAMARBEJDE... 8 PERSONLIG PLEJE... 11 PRAKTISK HJÆLP... 12 MADSERVICE... 15 HJEMMESYGEPLEJE... 18 GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING... 20 AKTIVITETSTILBUD...

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere