Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune"

Transkript

1 Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015

2 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding Kommune kan tilbyde dig, for at du kan få din hverdag til at fungere. Med pjecen ønsker kommunen at fortælle dig, hvad du kan søge om hjælp til, hvor du kan søge om hjælp og hvem der kan levere hjælpen. Ligeledes kan du i pjecen også læse om, hvilket serviceniveau Byrådet har fastlagt i forbindelse med den hjælp, du kan blive tildelt. Serviceniveauet er fastlagt efter Servicelovens 83 og 83 a om personlig og praktisk hjælp. Målet med hjælpen er, at du får hjælp til at håndtere din hverdag og generhverve færdigheder, så du i videst mulig omfang bliver i stand til at tage hånd om dig selv og din tilværelse. Vi håber, at du kan drage nytte af pjecen og få svar på de spørgsmål, du måtte have. Du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte Senior- og Socialforvaltningen i Kolding Kommune for yderligere oplysninger. Med venlig hilsen Jørn Pedersen Borgmester 2

3 Indhold BEVILLING AF HJÆLP... 4 ANSØGNING OM PRAKTISK HJÆLP OG PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE... 4 HJÆLP TIL SELVHJÆLP... 4 HVILKEN HJÆLP KAN DU MODTAGE I HJEMMET?... 5 HVORNÅR UDFØRES HJÆLPEN?... 5 HVORNÅR KOMMER HJEMMEHJÆLPEREN HOS DIG?... 5 ARBEJDSMILJØ... 6 PRAKTISK HJÆLP... 6 RENGØRING... 6 TØJVASK... 7 RENGØRING AF HJÆLPEMIDLER... 7 INDKØB... 8 PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE... 8 PERSONLIG PLEJE... 8 HJÆLP TIL BRUG AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER... 9 HJÆLP I FORBINDELSE MED MÅLTID... 9 FØLGESKAB... 9 LEDSAGELSE TIL LÆGE M.M STØTTENDE BESØG... 9 FAST VAGT MADSERVICE LEVERING AF MAD FRIT VALG AF LEVERANDØR KOMBINATION AF LEVERANDØRER VARSEL VED SKIFT AF LEVERANDØR GODKENDTE LEVERANDØRER PRAKTISKE OPLYSNINGER RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER SAMARBEJDSBOGEN DOKUMENTATION KLAGE KONTAKT... 13

4 Bevilling af hjælp Ansøgning om praktisk hjælp og personlig hjælp og pleje Hvis du er ude af stand til, eller har vanskeligt ved, at klare nødvendige, praktiske gøremål i hjemmet, er der mulighed for, at kommunen kan bevilge dig hjælp til disse opgaver. Det samme gælder hvis du er ude af stand til, eller har vanskeligt ved, at klare den personlige pleje. Ønsker du at søge om hjælp, kan du ringe til Senior- og Socialforvaltningens Myndighedsafdeling på telefon mandag onsdag mellem kl og 15.15, torsdag mellem kl og og fredag mellem kl og Du kan også søge om hjælp på Du kan ikke forvente at få hjælp, hvis der er andre i husstanden, der kan løse opgaverne. En vigtig samtale Når du har søgt om hjælp, bliver du kontaktet af en visitator fra kommunens Myndighedsafdeling. Det sker for at aftale et møde mellem dig, visitator og eventuelle samarbejdspartnere. På baggrund af samtalen vurderer visitatoren, om du kan bevilges hjælp, og hvad hjælpen i givet fald skal indeholde. Hvis du på et senere tidspunkt mener, at du har behov for enten mindre eller mere hjælp, skal du kontakte Myndighedsafdelingen i Seniorog Socialforvaltningen. Bisidder Under samtalen er du velkommen til at have en bisidder med til at hjælpe dig med at uddybe din ansøgning om hjælp. Bisidderen kan for eksempel være en pårørende eller en god ven. Bisidderen kan ikke være en medarbejder fra den kommunale eller private leverandør af hjælp i hjemmet. Ældrerådet i Kolding Kommune kan også hjælpe dig med en bisidder. Ældrerådets medlemmer er valgt af Kolding Kommunes borgere over 60 år for at varetage de ældres interesser. Ønsker du, at Ældrerådet skal hjælpe dig med en bisidder, kan Senior- og Socialforvaltningen formidle kontakten. Ligeledes har du mulighed for at henvende dig til din handicaporganisation for at få rådgivning. Hjælp til selvhjælp Hjælpen fra kommunen tildeles ud fra princippet»hjælp til selvhjælp«. Det betyder, at du selv i videst muligt omfang skal deltage i løsningen af opgaverne i dit hjem. Hjælpen skal med andre ord gøre det muligt for dig fortsat at fungere i dit eget hjem. Hjælpen tildeles som udgangspunkt som rehabilitering. Det betyder, at du i en periode modtager en ekstra indsats, hvor du støttes til at generhverve færdigheder, du tidligere selv har været i stand til at varetage. Rehabiliteringen skal med andre ord gøre det muligt for dig igen at kunne fungere i dit eget hjem i videst muligt omfang uafhængig af hjælp. En hjemmetræner og en terapeut vil komme på besøg, for at planlægge rehabiliteringen i samarbejde med dig. 4

5 Hvilken hjælp kan du modtage i hjemmet? Du kan få rehabilitering eller hjælp til både praktiske gøremål og til den personlige pleje. Ligeledes er der mulighed for, at du kan få leveret mad hjem til dig selv. Nedenfor er der givet nogle eksempler på, hvilke opgaver der kan indgå i rehabiliteringen eller hvad hjælpen kan bestå af. Praktisk hjælp Rengøring Tøjvask Rengøring af hjælpemidler Indkøb Personlig hjælp og pleje Hygiejne og pleje Hjælp til brug af personlige hjælpemidler Hjælp i forbindelse med måltidet Ledsagelse til læge m.m. Støttende besøg Fast vagt (medarbejder der opholder sig i hjemmet) Følgeskab til og fra aktiviteter/cafeteria Hvornår udføres hjælpen? Rehabiliteringen eller hjælpen til praktiske gøremål i dit hjem udføres mandage til fredage i tidsrummet mellem kl og Rehabiliteringen eller hjælpen til personlig pleje ydes på alle tider af døgnet efter en konkret individuel vurdering af dit behov. Behovet vurderes af en visitator fra Myndighedsafdelingen i Senior- og Socialforvaltningen. Hvornår kommer Social- og Sundhedshjælperen hos dig? Når du er bevilget rehabilitering eller hjælp, bliver du kontaktet af en medarbejder fra den leverandør, som du har valgt skal løse opgaverne. Her aftaler I, hvornår Social- og Sundhedshjælperen skal komme hos dig. Social- og Sundhedshjælperen kommer så vidt muligt hos dig til de aftalte tidspunkter, men der kan ske forskydninger på op til en halv time. Hvis Social- og Sundhedshjælperen forsinkes udover en halv time, får du besked. Hvis Social- og Sundhedshjælperen holder ferie, der er sygdom eller der afholdes kurser kan der ske afvigelser. Der kan komme en anden Social- og Sundhedshjælper, og hjælpen kan foregå på andre tidspunkter end normalt. Når tidspunkter for rengøring og tøjvask må ændres, vil opgaven blive udført inden for 5 hverdage. Ønsker du selv at aflyse Social- og Sundhedshjælperens besøg i dagtimerne, skal du ringe til den leverandør, du får hjælpen fra senest dagen før inden kl Aften- og natbesøg aflyses senest kl samme dag. Nummeret står i din samarbejdsbog. Hvis du selv aflyser Social- og Sundhedshjælperens besøg, gives der ikke et erstatningsbesøg. 5

6 Fleksibel hjælp - bytteret Du kan fra gang til gang vælge at bytte den hjælp, du er blevet bevilget til en anden form for hjælp. Det kan for eksempel være at bytte rengøring af stue med rengøring af gæsteværelse. Det er også muligt at bytte mellem personlig pleje og praktiske opgaver. Hvis du ønsker at bytte mellem hjælp til praktiske opgaver og hjælp til personlig pleje, skal du desuden være bevilget hjælp til både praktiske opgaver og personlig pleje, og det skal være den samme leverandør. For eksempel kan du vælge at bytte et bad med en spadseretur. Dog skal omfanget af den hjælp du vælger til, svare til omfanget af den hjælp du vælger fra. Arbejdsmiljø For at undgå sygdom og nedslidning/skader af de medarbejdere der udfører hjælpen, skal en række krav til arbejdsmiljøet være opfyldt i dit hjem: Ved løft (for eksempel i forbindelse med indkøb) skal hjemmehjælperen overholde reglerne i Arbejdsmiljøloven Ved brug af personlift og/eller plejeseng, kan det være nødvendigt at møblere om i dit hjem Ved badning skal Social- og Sundhedshjælperen overholde Arbejdsmiljøloven. Er det ikke muligt at gennemføre bad i dit hjem på grund af arbejdsmiljøforhold, kan du tilbydes et bad på et af kommunens plejecentre. Hvis du er ude af stand til, eller har meget vanskeligt ved, at transportere dig til plejecentret, afholder kommunen udgiften til transport til og fra plejecentret Rengøringsmidler og redskaber skal leve op til reglerne i Arbejdsmiljøloven Adgangsforhold skal være sikre og belyste Der må ikke ryges i hjemmet, mens hjemmehjælpen udføres Husdyr må ikke være til ulempe for Social- og Sundhedshjælperen. Det er Social- og Sundhedshjælperens ledelse, som vurderer arbejdsmiljøet i hjemmet, og har ansvaret for at loven overholdes. Praktisk hjælp Når visitator skal vurdere, om du kan bevilges rehabilitering eller hjælp til praktiske opgaver, bliver der lagt vægt på, om du er ude af stand til, eller har vanskeligt ved, selv at udføre de praktiske opgaver i dit hjem. Det vurderes, om du kan udføre opgaverne selv, hvis de eksempelvis deles op over 3-4 dage således, at der tages lidt hver dag, så du undgår at blive træt eller uhensigtsmæssigt belastet. Ligeledes vurderer vi, om du selv kan udføre opgaverne, hvis du anvender hensigtsmæssige arbejdsredskaber og/eller skånsomme arbejdsstillinger. Du kan ikke forvente at få hjælp, hvis der er andre i husstanden, der kan løse opgaverne. Alle afgørelser om bevilling af rehabilitering eller hjælp til praktiske opgaver, træffes ud fra en konkret individuel vurdering af dine behov. Rengøring Med rengøring mener vi nødvendig rengøring af stue, soveværelse, badeværelse, køkken og entre. Rehabilitering, hjælp og støtte til rengøring gives typisk hver 14. dag. Du kan også an- 6

7 søge om supplerende rengøring i 2 timer 1 gang om året, hvis du er bevilget hjælp til stort set alle rengøringsopgaver. Det vil sige aftørring af flader, renholdelse af sanitet på badeværelset og renholdelse af gulve i dagligt anvendte rum. Du kan ansøge om ydelsen igen det efterfølgende år. Som udgangspunkt omfatter rengøring: Renholdelse af gulve Aftørring af flader Rengøring af kummer på badeværelser Aftørring af mikroovne og hylder i køleskabe Skift af sengelinned. Som udgangspunkt omfatter rengøring ikke: Hovedrengøring Rengøring ved flytning og efter håndværkere Udvendig trappevask (inkl. trappeopgang) Opvask, oprydning og ekstra rengøring efter gæster Afkalkning af vandhaner Ekstra rengøring efter og pasning af husdyr Udendørs opgaver. Nedenstående ydelser kan vælges som bytteydelse: Støvsugning af møbler Vinduespudsning (indvendig) Afvaskning af døre, paneler, skabe ud- og indvendigt Pudsning af kobber- og sølvtøj Gardinvask. Tøjvask Rehabilitering eller hjælp til tøjvask gives typisk hver 14. dag. Som udgangspunkt omfatter tøjvask: Tøjvask i egen maskine Hvis du ikke har egen vaskemaskine, kan der vaskes på nærtliggende fællesvaskeri tilknyttet boligselskabet. Som udgangspunkt omfatter tøjvask ikke: Vask af gardiner, sengetæpper, duge og uldtæpper Strygning Rulning af tøj Større reparationer af tøj Rengøring af hjælpemidler Rehabilitering eller hjælp til rengøring af hjælpemidler gives typisk 1 gang om måneden. Som udgangspunkt omfatter rengøring af hjælpemidler: Rengøring af hjælpemidler der er udlånt af hjælpemiddeldepotet 7

8 Rengøring af hjælpemidler der anvendes indenfor Aftørring i almindelighed. Som udgangspunkt omfatter rengøring af hjælpemidler ikke: Reparation og vedligehold Hovedrengøring Rengøring af hjælpemidler der udelukkende anvendes udenfor. Indkøb Hjælp til indkøb gives typisk 1 gang om ugen. Som udgangspunkt omfatter indkøb: Indkøb af dagligvarer i nærmeste dagligvarebutik eller hos kommunens indkøbsordning Hjælp til at bestille varer Hjælp til at sætte varer på plads. Som udgangspunkt omfatter indkøb ikke: Indkøb i flere forskellige butikker Indkøb i specialbutikker Afhentning af receptpligtig medicin Besøg på posthus eller i bank Personlig hjælp og pleje Der er mulighed for, at du kan blive bevilget rehabilitering eller hjælp til personlig pleje, hvis visitator vurderer, at du er ude af stand til, eller har vanskeligt ved, selv at klare opgaven og sørge for en god hygiejne. Der laves en konkret individuel vurdering af, hvilke opgaver du har brug for rehabilitering eller hjælp til. De typiske opgaver du kan bevilges rehabilitering eller hjælp til er: Personlig pleje Som udgangspunkt omfatter personlig pleje: Almindelig daglig hygiejne På- og afklædning Bad (brusebad, sengebad, etagevask). Bad der ikke kan udføres på grund af Arbejdsmiljøloven tilbydes som sengebad, etagevask eller tilbydes på nærtliggende plejecenter Tørring af hår (efter behov med føntørrer) Toiletbesøg (evt. anvendelse af bækken) Tandbørstning Barbering Hudpleje Vending og lejring Forflytning (til og fra seng, stol mv. i henhold til Arbejdsmiljøloven). Som udgangspunkt omfatter personlig pleje ikke: Oprulning af hår (curling) 8

9 Speciel negle- og fodpleje. Hjælp til brug af personlige hjælpemidler Som udgangspunkt omfatter rehabilitering eller hjælp til brug af personlige hjælpemidler: Hjælp og støtte i at anvende og vedligeholde hjælpemidler som for eksempel briller, høreapparat, korset og proteser Renholdelse af høreapparat Udskiftning af slanger på høreapparat Skift af batterier, herunder bestilling af nye. Hjælp i forbindelse med måltid Som udgangspunkt omfatter rehabilitering eller hjælp i forbindelse med måltidet: Borddækning Anretning af mad Hjælp/guidning ved indtagelse af måltider Tilbyde/servering af drikkevarer Bakkeservering efter behov Tilberedning og anretning af morgen-, middags- og aftenmåltid (herunder opvarmning af mad, men ikke tilberedning af varm mad fra bunden) Oprydning/opvask/aftørring af mikroovn Bestilling af mad Korrekt opbevaring og kontrol af holdbarhedsdato. Følgeskab Det er muligt, at få hjælp til følgeskab til aktiviteter i nærmiljøet én gang om ugen. Der kan i nogle tilfælde bevilges kørsel i forbindelse med følgeskabet. Hvis du opfylder kriterierne for bevilling af madservice, er det muligt at få hjælp til følgeskab til og fra nærmeste kommunale cafeteria, alle ugens dage. Ledsagelse til læge m.m. Det er muligt at få hjælp til ledsagelse til besøg hos læge, speciallæge eller tandlæge, hvis du ikke selv kan orientere dig, og derfor behøver vejledning fra anden person. Som udgangspunkt kan du kun få bevilget ledsagelse i tilfælde, hvor andre personer i dit netværk ikke kan ledsage dig. Som udgangspunkt omfatter ledsagelse: Ledsagelse til undersøgelse og behandling ved læge, speciallæge, på sygehus og ved tandlæge. Som udgangspunkt omfatter ledsagelse ikke: Ledsagelse til anden behandling som for eksempel kiropraktor, fysio- eller zoneterapeut. Støttende besøg Det er muligt at få støttende besøg, hvis du har behov for psykisk støtte enten på grund af fysiske, psykiske eller sociale problemer, og hvis du ikke i forvejen modtager anden daglig 9

10 hjælp eller pleje. Som udgangspunkt leveres der maksimalt støttende besøg 3 gange ugentlig og kun på hverdage. Som udgangspunkt omfatter støttende besøg: Vejledning og støtte til at strukturere hverdagen Etablering af samarbejde med relevante fagpersoner Lindring af forhold der er belastende og skaber uro, angst eller forvirring Koordinering af opgaver i hjemmet Støtte til pårørende. Fast vagt Det er muligt, at en Social- og Sundhedshjælper eller assistent kan være til stede i et hjem hos en døende borger eller en borger med svær demenssygdom, hvis der ikke er andre pårørende, der kan være tilstede. I forbindelse med en døende borger gives der som udgangspunkt tilbud om fast vagt i maksimalt 2 døgn. Herefter henvises der til et midlertidigt ophold på center med personaledækning hele døgnet. I forbindelse med en borger, der har en svær demenssygdom eller psykose, som er i fare for at gøre skade på sig selv, som ikke har pårørende der kan være til stede, og det ikke er muligt at stille et midlertidigt døgntilbud til rådighed, kan en Social- og Sundhedshjælper eller assistent være til stede i hjemmet indtil det midlertidige døgntilbud er til rådighed. Fast vagt tildeles altid på baggrund af en konkret individuel vurdering af borgerens behov. Madservice Hvis det vurderes, at du er ude af stand til, eller har vanskeligt ved, at transportere dig selv til det nærmeste cafeteria, hvor der kan købes varm mad, har du mulighed for at blive bevilget madservice. Mod betaling leveres maden til dit hjem. Som udgangspunkt trækkes beløbet fra din pension. Betaling opkræves 2 måneder efter den måned, hvor maden er leveret. Levering af mad Som udgangspunkt omfatter levering af mad: Levering af vakuumpakket kolde færdigretter en gang om ugen. Har du ikke en mikrobølgeovn tilbyder kommunen gratis at stille en sådan til rådighed Chaufføren leverer maden i dit køleskab, og tjekker udløbsdato på ikke anvendte kolde færdigretter Chaufføren er i dialog med dig vedrørende holdbarhedsdato på kølemaden, om det er den rette mængde af mad, der leveres m.m. Levering af varmholdt mad dagligt Chaufføren afleverer den varmholdte mad dagligt, maden skal spises indenfor max. 3 timer Du skal altid være hjemme, når vakuumpakket kølemad eller varmholdt mad leveres 10

11 En gang om måneden udleverer chaufføren en menuplan, hvor du har mulighed for at vælge, hvilke retter du ønsker Frit valg af leverandør Der er frit valg af leverandør af både madservice, praktisk hjælp og hjælp til personlig pleje, dog ikke hvis du bor på plejecenter. Det betyder, at det er dig, der bestemmer, hvem der skal levere hjælpen. Leverandøren kan enten være: Kolding Kommune En privat godkendt leverandør En person som du selv vælger Hvis du ønsker selv at vælge en person til at hjælpe dig, skal personen vurderes og godkendes af Myndighedsafdelingen i Senior- og Socialforvaltningen. Personen lønnes af kommunen svarende til de bevilgede opgave. Kombination af leverandører Hvis du bevilges hjælp til både praktiske opgaver og personlig pleje, kan du vælge at have to forskellige leverandører. Du kan for eksempel vælge at lade en pårørende udføre den personlige pleje og få den praktiske hjælp fra enten kommunen eller en privat leverandør. Vælger du at have to forskellige leverandører, skal du være opmærksom på, at du ikke kan bytte mellem en ydelse indenfor praktisk hjælp og en ydelse indenfor personlig pleje jævnfør ombytningsretten beskrevet side 8. Varsel ved skift af leverandør Hvis du ønsker at skifte leverandør, skal din nuværende leverandør opsiges med et varsel på en måned fra udgangen af indeværende måned. Ved ønske om skift, skal Myndighedsafdelingen i Senior- og Socialforvaltningen kontaktes. Godkendte leverandører Hvis du ønsker en privat leverandør af praktisk hjælp eller personlig pleje, kan du få informationsmateriale om de godkendte private leverandører ved at henvende dig til Myndighedsafdelingen i Senior- og Socialforvaltningen. Hvis du allerede modtager praktisk hjælp eller personlig pleje, kan du få informationsmaterialet ved at henvende dig til Myndighedsafdelingen i Senior- og Socialforvaltningen. Se telefonnummeret sidst i denne folder. Praktiske oplysninger Rettigheder og forpligtelser Kommunen Når du har ansøgt om hjælp, og det er besluttet, at du bevilges rehabilitering eller hjælp, modtager du et brev fra kommunen, der fortæller hvad du er bevilget, hvad formålet med hjælpen er, samt eventuelt for hvilken periode hjælpen gives. 11

12 Hvis du ikke bevilges den hjælp, du har ansøgt om, er kommunen forpligtet til at udarbejde en skriftlig afgørelse, som sendes til dig. Borgeren Du har pligt til at give korrekte oplysninger om de forhold, som visitatoren fra kommunen spørger til. Hvis der sker væsentlige ændringer i din evne til selv at udføre praktiske opgaver eller til at pleje dig selv, skal du meddele det til Social- og Sundhedshjælperen eller til Myndighedsafdelingen i Senior- og Socialforvaltningen. Du skal altid være til stede i dit hjem, når hjælpen udføres. Der må ikke ryges i hjemmet, mens hjælpen udføres. Bliver der røget i hjemmet, skal der luftes ud, inden Social- og Sundhedshjælperen kommer i dit hjem. Modtager du ikke den hjælp, som du er bevilget, skal du kontakte Myndighedsafdelingen i Senior- og Socialforvaltningen Samarbejdsbogen Når du starter med at modtage rehabilitering, praktisk hjælp eller personlig pleje, får du en samarbejdsbog. Den indeholder praktiske oplysninger og vigtige telefonnumre. Navnet på din kontaktperson fremgår af din samarbejdsbog. Samarbejdsbogen bruges bl.a. til at notere aftaler i. Dokumentation Alle de oplysninger kommunen registrerer vedrørende din sag gemmes i et elektronisk journalsystem. Du har mulighed for at se de oplysninger kommunen registrerer om dig ved at søge aktindsigt i Myndighedsafdelingen i Senior- og Socialforvaltningen. Du kan også elektronisk via BorgerPortalen få læseadgang til dine data i det elektroniske journalsystem, herunder blandt andet oplysninger om din medicin, besøg og journal notater. BorgerPortalen findes på: Som pårørende kan du ligeledes få aktindsigt, såfremt du har et skriftligt samtykke fra den, der modtager hjælp fra kommunens hjemmepleje. Klage Er du utilfreds med den afgørelse der er truffet af kommunen vedrørende den hjælp du har ansøgt om, kan du klage over afgørelsen: Afgørelsen kan inden 4 uger påklages til Ankestyrelsen. Klagen kan være skriftlig eller mundtlig. Klagen sendes til Myndighedsafdelingen, Nørregade 1, 1. sal, 6000 Kolding, eller kan modtages på telefonnummer

13 Fra 2. marts 2015 sendes klagen til Myndighedsafdelingen, Domhusgade 22, 1. sal, 6000 Kolding Klagen skal være modtaget inden kontortidsophør på klagefristens sidste dag. Hvis kommunen efter en genvurdering af sagen fastholder afgørelsen, bliver sagen sendt til behandling i Ankestyrelsen. Kontakt Myndighedsafdelingen i Senior- og Socialforvaltningen træffes på telefon på følgende tidspunkter: Mandag - onsdag mellem kl og Torsdag mellem kl Fredag mellem kl og Din leverandørs telefonnummer står i samarbejdsbogen. Bisidderordning Navn og telefonnummer på Ældrerådets bisidderordning oplyses ved henvendelse til Senior- og Socialforvaltningen telefonnummer

14 Acadre

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Ret og vrang dine rettigheder og muligheder. En guide for personer med handicap og deres familier i Århus Kommune

Ret og vrang dine rettigheder og muligheder. En guide for personer med handicap og deres familier i Århus Kommune Ret og vrang dine rettigheder og muligheder En guide for personer med handicap og deres familier i Århus Kommune FororD Hva så Århus? Dansk Handicap Forbund arbejder for at forbedre forholdene for mennesker

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Håndbog for pensionister

Håndbog for pensionister 013 Håndbog for pensionister 1 Ishøj Kommune 2 Navn: Adresse: Postnr.: By: Telefon: Cpr. nr.: Håndbog for pensionister 2013 Er udgivet af Ishøj Kommune Foto: Thomas Mikkel Jensen, Per Egelund Nielsen,

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Pia Kürstein Kjellberg. Træning som Hjælp. Tidlige projekterfaringer fra Odense Kommune

Pia Kürstein Kjellberg. Træning som Hjælp. Tidlige projekterfaringer fra Odense Kommune Pia Kürstein Kjellberg Træning som Hjælp Tidlige projekterfaringer fra Odense Kommune Publikationen 'Træning som Hjælp, Tidlige projekterfaringer fra Odense Kommune' kan downloades fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Marts 2015 Nordsjællands Hospital Montebello Genoptræningshospital Montebello Læs denne håndbog inden du rejser Indholdsfortegnelse Velkommen til Montebello Montebellos adresser Lidt om Montebello På Montebello

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere