Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune"

Transkript

1 Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015

2 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding Kommune kan tilbyde dig, for at du kan få din hverdag til at fungere. Med pjecen ønsker kommunen at fortælle dig, hvad du kan søge om hjælp til, hvor du kan søge om hjælp og hvem der kan levere hjælpen. Ligeledes kan du i pjecen også læse om, hvilket serviceniveau Byrådet har fastlagt i forbindelse med den hjælp, du kan blive tildelt. Serviceniveauet er fastlagt efter Servicelovens 83 og 83 a om personlig og praktisk hjælp. Målet med hjælpen er, at du får hjælp til at håndtere din hverdag og generhverve færdigheder, så du i videst mulig omfang bliver i stand til at tage hånd om dig selv og din tilværelse. Vi håber, at du kan drage nytte af pjecen og få svar på de spørgsmål, du måtte have. Du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte Senior- og Socialforvaltningen i Kolding Kommune for yderligere oplysninger. Med venlig hilsen Jørn Pedersen Borgmester 2

3 Indhold BEVILLING AF HJÆLP... 4 ANSØGNING OM PRAKTISK HJÆLP OG PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE... 4 HJÆLP TIL SELVHJÆLP... 4 HVILKEN HJÆLP KAN DU MODTAGE I HJEMMET?... 5 HVORNÅR UDFØRES HJÆLPEN?... 5 HVORNÅR KOMMER HJEMMEHJÆLPEREN HOS DIG?... 5 ARBEJDSMILJØ... 6 PRAKTISK HJÆLP... 6 RENGØRING... 6 TØJVASK... 7 RENGØRING AF HJÆLPEMIDLER... 7 INDKØB... 8 PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE... 8 PERSONLIG PLEJE... 8 HJÆLP TIL BRUG AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER... 9 HJÆLP I FORBINDELSE MED MÅLTID... 9 FØLGESKAB... 9 LEDSAGELSE TIL LÆGE M.M STØTTENDE BESØG... 9 FAST VAGT MADSERVICE LEVERING AF MAD FRIT VALG AF LEVERANDØR KOMBINATION AF LEVERANDØRER VARSEL VED SKIFT AF LEVERANDØR GODKENDTE LEVERANDØRER PRAKTISKE OPLYSNINGER RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER SAMARBEJDSBOGEN DOKUMENTATION KLAGE KONTAKT... 13

4 Bevilling af hjælp Ansøgning om praktisk hjælp og personlig hjælp og pleje Hvis du er ude af stand til, eller har vanskeligt ved, at klare nødvendige, praktiske gøremål i hjemmet, er der mulighed for, at kommunen kan bevilge dig hjælp til disse opgaver. Det samme gælder hvis du er ude af stand til, eller har vanskeligt ved, at klare den personlige pleje. Ønsker du at søge om hjælp, kan du ringe til Senior- og Socialforvaltningens Myndighedsafdeling på telefon mandag onsdag mellem kl og 15.15, torsdag mellem kl og og fredag mellem kl og Du kan også søge om hjælp på Du kan ikke forvente at få hjælp, hvis der er andre i husstanden, der kan løse opgaverne. En vigtig samtale Når du har søgt om hjælp, bliver du kontaktet af en visitator fra kommunens Myndighedsafdeling. Det sker for at aftale et møde mellem dig, visitator og eventuelle samarbejdspartnere. På baggrund af samtalen vurderer visitatoren, om du kan bevilges hjælp, og hvad hjælpen i givet fald skal indeholde. Hvis du på et senere tidspunkt mener, at du har behov for enten mindre eller mere hjælp, skal du kontakte Myndighedsafdelingen i Seniorog Socialforvaltningen. Bisidder Under samtalen er du velkommen til at have en bisidder med til at hjælpe dig med at uddybe din ansøgning om hjælp. Bisidderen kan for eksempel være en pårørende eller en god ven. Bisidderen kan ikke være en medarbejder fra den kommunale eller private leverandør af hjælp i hjemmet. Ældrerådet i Kolding Kommune kan også hjælpe dig med en bisidder. Ældrerådets medlemmer er valgt af Kolding Kommunes borgere over 60 år for at varetage de ældres interesser. Ønsker du, at Ældrerådet skal hjælpe dig med en bisidder, kan Senior- og Socialforvaltningen formidle kontakten. Ligeledes har du mulighed for at henvende dig til din handicaporganisation for at få rådgivning. Hjælp til selvhjælp Hjælpen fra kommunen tildeles ud fra princippet»hjælp til selvhjælp«. Det betyder, at du selv i videst muligt omfang skal deltage i løsningen af opgaverne i dit hjem. Hjælpen skal med andre ord gøre det muligt for dig fortsat at fungere i dit eget hjem. Hjælpen tildeles som udgangspunkt som rehabilitering. Det betyder, at du i en periode modtager en ekstra indsats, hvor du støttes til at generhverve færdigheder, du tidligere selv har været i stand til at varetage. Rehabiliteringen skal med andre ord gøre det muligt for dig igen at kunne fungere i dit eget hjem i videst muligt omfang uafhængig af hjælp. En hjemmetræner og en terapeut vil komme på besøg, for at planlægge rehabiliteringen i samarbejde med dig. 4

5 Hvilken hjælp kan du modtage i hjemmet? Du kan få rehabilitering eller hjælp til både praktiske gøremål og til den personlige pleje. Ligeledes er der mulighed for, at du kan få leveret mad hjem til dig selv. Nedenfor er der givet nogle eksempler på, hvilke opgaver der kan indgå i rehabiliteringen eller hvad hjælpen kan bestå af. Praktisk hjælp Rengøring Tøjvask Rengøring af hjælpemidler Indkøb Personlig hjælp og pleje Hygiejne og pleje Hjælp til brug af personlige hjælpemidler Hjælp i forbindelse med måltidet Ledsagelse til læge m.m. Støttende besøg Fast vagt (medarbejder der opholder sig i hjemmet) Følgeskab til og fra aktiviteter/cafeteria Hvornår udføres hjælpen? Rehabiliteringen eller hjælpen til praktiske gøremål i dit hjem udføres mandage til fredage i tidsrummet mellem kl og Rehabiliteringen eller hjælpen til personlig pleje ydes på alle tider af døgnet efter en konkret individuel vurdering af dit behov. Behovet vurderes af en visitator fra Myndighedsafdelingen i Senior- og Socialforvaltningen. Hvornår kommer Social- og Sundhedshjælperen hos dig? Når du er bevilget rehabilitering eller hjælp, bliver du kontaktet af en medarbejder fra den leverandør, som du har valgt skal løse opgaverne. Her aftaler I, hvornår Social- og Sundhedshjælperen skal komme hos dig. Social- og Sundhedshjælperen kommer så vidt muligt hos dig til de aftalte tidspunkter, men der kan ske forskydninger på op til en halv time. Hvis Social- og Sundhedshjælperen forsinkes udover en halv time, får du besked. Hvis Social- og Sundhedshjælperen holder ferie, der er sygdom eller der afholdes kurser kan der ske afvigelser. Der kan komme en anden Social- og Sundhedshjælper, og hjælpen kan foregå på andre tidspunkter end normalt. Når tidspunkter for rengøring og tøjvask må ændres, vil opgaven blive udført inden for 5 hverdage. Ønsker du selv at aflyse Social- og Sundhedshjælperens besøg i dagtimerne, skal du ringe til den leverandør, du får hjælpen fra senest dagen før inden kl Aften- og natbesøg aflyses senest kl samme dag. Nummeret står i din samarbejdsbog. Hvis du selv aflyser Social- og Sundhedshjælperens besøg, gives der ikke et erstatningsbesøg. 5

6 Fleksibel hjælp - bytteret Du kan fra gang til gang vælge at bytte den hjælp, du er blevet bevilget til en anden form for hjælp. Det kan for eksempel være at bytte rengøring af stue med rengøring af gæsteværelse. Det er også muligt at bytte mellem personlig pleje og praktiske opgaver. Hvis du ønsker at bytte mellem hjælp til praktiske opgaver og hjælp til personlig pleje, skal du desuden være bevilget hjælp til både praktiske opgaver og personlig pleje, og det skal være den samme leverandør. For eksempel kan du vælge at bytte et bad med en spadseretur. Dog skal omfanget af den hjælp du vælger til, svare til omfanget af den hjælp du vælger fra. Arbejdsmiljø For at undgå sygdom og nedslidning/skader af de medarbejdere der udfører hjælpen, skal en række krav til arbejdsmiljøet være opfyldt i dit hjem: Ved løft (for eksempel i forbindelse med indkøb) skal hjemmehjælperen overholde reglerne i Arbejdsmiljøloven Ved brug af personlift og/eller plejeseng, kan det være nødvendigt at møblere om i dit hjem Ved badning skal Social- og Sundhedshjælperen overholde Arbejdsmiljøloven. Er det ikke muligt at gennemføre bad i dit hjem på grund af arbejdsmiljøforhold, kan du tilbydes et bad på et af kommunens plejecentre. Hvis du er ude af stand til, eller har meget vanskeligt ved, at transportere dig til plejecentret, afholder kommunen udgiften til transport til og fra plejecentret Rengøringsmidler og redskaber skal leve op til reglerne i Arbejdsmiljøloven Adgangsforhold skal være sikre og belyste Der må ikke ryges i hjemmet, mens hjemmehjælpen udføres Husdyr må ikke være til ulempe for Social- og Sundhedshjælperen. Det er Social- og Sundhedshjælperens ledelse, som vurderer arbejdsmiljøet i hjemmet, og har ansvaret for at loven overholdes. Praktisk hjælp Når visitator skal vurdere, om du kan bevilges rehabilitering eller hjælp til praktiske opgaver, bliver der lagt vægt på, om du er ude af stand til, eller har vanskeligt ved, selv at udføre de praktiske opgaver i dit hjem. Det vurderes, om du kan udføre opgaverne selv, hvis de eksempelvis deles op over 3-4 dage således, at der tages lidt hver dag, så du undgår at blive træt eller uhensigtsmæssigt belastet. Ligeledes vurderer vi, om du selv kan udføre opgaverne, hvis du anvender hensigtsmæssige arbejdsredskaber og/eller skånsomme arbejdsstillinger. Du kan ikke forvente at få hjælp, hvis der er andre i husstanden, der kan løse opgaverne. Alle afgørelser om bevilling af rehabilitering eller hjælp til praktiske opgaver, træffes ud fra en konkret individuel vurdering af dine behov. Rengøring Med rengøring mener vi nødvendig rengøring af stue, soveværelse, badeværelse, køkken og entre. Rehabilitering, hjælp og støtte til rengøring gives typisk hver 14. dag. Du kan også an- 6

7 søge om supplerende rengøring i 2 timer 1 gang om året, hvis du er bevilget hjælp til stort set alle rengøringsopgaver. Det vil sige aftørring af flader, renholdelse af sanitet på badeværelset og renholdelse af gulve i dagligt anvendte rum. Du kan ansøge om ydelsen igen det efterfølgende år. Som udgangspunkt omfatter rengøring: Renholdelse af gulve Aftørring af flader Rengøring af kummer på badeværelser Aftørring af mikroovne og hylder i køleskabe Skift af sengelinned. Som udgangspunkt omfatter rengøring ikke: Hovedrengøring Rengøring ved flytning og efter håndværkere Udvendig trappevask (inkl. trappeopgang) Opvask, oprydning og ekstra rengøring efter gæster Afkalkning af vandhaner Ekstra rengøring efter og pasning af husdyr Udendørs opgaver. Nedenstående ydelser kan vælges som bytteydelse: Støvsugning af møbler Vinduespudsning (indvendig) Afvaskning af døre, paneler, skabe ud- og indvendigt Pudsning af kobber- og sølvtøj Gardinvask. Tøjvask Rehabilitering eller hjælp til tøjvask gives typisk hver 14. dag. Som udgangspunkt omfatter tøjvask: Tøjvask i egen maskine Hvis du ikke har egen vaskemaskine, kan der vaskes på nærtliggende fællesvaskeri tilknyttet boligselskabet. Som udgangspunkt omfatter tøjvask ikke: Vask af gardiner, sengetæpper, duge og uldtæpper Strygning Rulning af tøj Større reparationer af tøj Rengøring af hjælpemidler Rehabilitering eller hjælp til rengøring af hjælpemidler gives typisk 1 gang om måneden. Som udgangspunkt omfatter rengøring af hjælpemidler: Rengøring af hjælpemidler der er udlånt af hjælpemiddeldepotet 7

8 Rengøring af hjælpemidler der anvendes indenfor Aftørring i almindelighed. Som udgangspunkt omfatter rengøring af hjælpemidler ikke: Reparation og vedligehold Hovedrengøring Rengøring af hjælpemidler der udelukkende anvendes udenfor. Indkøb Hjælp til indkøb gives typisk 1 gang om ugen. Som udgangspunkt omfatter indkøb: Indkøb af dagligvarer i nærmeste dagligvarebutik eller hos kommunens indkøbsordning Hjælp til at bestille varer Hjælp til at sætte varer på plads. Som udgangspunkt omfatter indkøb ikke: Indkøb i flere forskellige butikker Indkøb i specialbutikker Afhentning af receptpligtig medicin Besøg på posthus eller i bank Personlig hjælp og pleje Der er mulighed for, at du kan blive bevilget rehabilitering eller hjælp til personlig pleje, hvis visitator vurderer, at du er ude af stand til, eller har vanskeligt ved, selv at klare opgaven og sørge for en god hygiejne. Der laves en konkret individuel vurdering af, hvilke opgaver du har brug for rehabilitering eller hjælp til. De typiske opgaver du kan bevilges rehabilitering eller hjælp til er: Personlig pleje Som udgangspunkt omfatter personlig pleje: Almindelig daglig hygiejne På- og afklædning Bad (brusebad, sengebad, etagevask). Bad der ikke kan udføres på grund af Arbejdsmiljøloven tilbydes som sengebad, etagevask eller tilbydes på nærtliggende plejecenter Tørring af hår (efter behov med føntørrer) Toiletbesøg (evt. anvendelse af bækken) Tandbørstning Barbering Hudpleje Vending og lejring Forflytning (til og fra seng, stol mv. i henhold til Arbejdsmiljøloven). Som udgangspunkt omfatter personlig pleje ikke: Oprulning af hår (curling) 8

9 Speciel negle- og fodpleje. Hjælp til brug af personlige hjælpemidler Som udgangspunkt omfatter rehabilitering eller hjælp til brug af personlige hjælpemidler: Hjælp og støtte i at anvende og vedligeholde hjælpemidler som for eksempel briller, høreapparat, korset og proteser Renholdelse af høreapparat Udskiftning af slanger på høreapparat Skift af batterier, herunder bestilling af nye. Hjælp i forbindelse med måltid Som udgangspunkt omfatter rehabilitering eller hjælp i forbindelse med måltidet: Borddækning Anretning af mad Hjælp/guidning ved indtagelse af måltider Tilbyde/servering af drikkevarer Bakkeservering efter behov Tilberedning og anretning af morgen-, middags- og aftenmåltid (herunder opvarmning af mad, men ikke tilberedning af varm mad fra bunden) Oprydning/opvask/aftørring af mikroovn Bestilling af mad Korrekt opbevaring og kontrol af holdbarhedsdato. Følgeskab Det er muligt, at få hjælp til følgeskab til aktiviteter i nærmiljøet én gang om ugen. Der kan i nogle tilfælde bevilges kørsel i forbindelse med følgeskabet. Hvis du opfylder kriterierne for bevilling af madservice, er det muligt at få hjælp til følgeskab til og fra nærmeste kommunale cafeteria, alle ugens dage. Ledsagelse til læge m.m. Det er muligt at få hjælp til ledsagelse til besøg hos læge, speciallæge eller tandlæge, hvis du ikke selv kan orientere dig, og derfor behøver vejledning fra anden person. Som udgangspunkt kan du kun få bevilget ledsagelse i tilfælde, hvor andre personer i dit netværk ikke kan ledsage dig. Som udgangspunkt omfatter ledsagelse: Ledsagelse til undersøgelse og behandling ved læge, speciallæge, på sygehus og ved tandlæge. Som udgangspunkt omfatter ledsagelse ikke: Ledsagelse til anden behandling som for eksempel kiropraktor, fysio- eller zoneterapeut. Støttende besøg Det er muligt at få støttende besøg, hvis du har behov for psykisk støtte enten på grund af fysiske, psykiske eller sociale problemer, og hvis du ikke i forvejen modtager anden daglig 9

10 hjælp eller pleje. Som udgangspunkt leveres der maksimalt støttende besøg 3 gange ugentlig og kun på hverdage. Som udgangspunkt omfatter støttende besøg: Vejledning og støtte til at strukturere hverdagen Etablering af samarbejde med relevante fagpersoner Lindring af forhold der er belastende og skaber uro, angst eller forvirring Koordinering af opgaver i hjemmet Støtte til pårørende. Fast vagt Det er muligt, at en Social- og Sundhedshjælper eller assistent kan være til stede i et hjem hos en døende borger eller en borger med svær demenssygdom, hvis der ikke er andre pårørende, der kan være tilstede. I forbindelse med en døende borger gives der som udgangspunkt tilbud om fast vagt i maksimalt 2 døgn. Herefter henvises der til et midlertidigt ophold på center med personaledækning hele døgnet. I forbindelse med en borger, der har en svær demenssygdom eller psykose, som er i fare for at gøre skade på sig selv, som ikke har pårørende der kan være til stede, og det ikke er muligt at stille et midlertidigt døgntilbud til rådighed, kan en Social- og Sundhedshjælper eller assistent være til stede i hjemmet indtil det midlertidige døgntilbud er til rådighed. Fast vagt tildeles altid på baggrund af en konkret individuel vurdering af borgerens behov. Madservice Hvis det vurderes, at du er ude af stand til, eller har vanskeligt ved, at transportere dig selv til det nærmeste cafeteria, hvor der kan købes varm mad, har du mulighed for at blive bevilget madservice. Mod betaling leveres maden til dit hjem. Som udgangspunkt trækkes beløbet fra din pension. Betaling opkræves 2 måneder efter den måned, hvor maden er leveret. Levering af mad Som udgangspunkt omfatter levering af mad: Levering af vakuumpakket kolde færdigretter en gang om ugen. Har du ikke en mikrobølgeovn tilbyder kommunen gratis at stille en sådan til rådighed Chaufføren leverer maden i dit køleskab, og tjekker udløbsdato på ikke anvendte kolde færdigretter Chaufføren er i dialog med dig vedrørende holdbarhedsdato på kølemaden, om det er den rette mængde af mad, der leveres m.m. Levering af varmholdt mad dagligt Chaufføren afleverer den varmholdte mad dagligt, maden skal spises indenfor max. 3 timer Du skal altid være hjemme, når vakuumpakket kølemad eller varmholdt mad leveres 10

11 En gang om måneden udleverer chaufføren en menuplan, hvor du har mulighed for at vælge, hvilke retter du ønsker Frit valg af leverandør Der er frit valg af leverandør af både madservice, praktisk hjælp og hjælp til personlig pleje, dog ikke hvis du bor på plejecenter. Det betyder, at det er dig, der bestemmer, hvem der skal levere hjælpen. Leverandøren kan enten være: Kolding Kommune En privat godkendt leverandør En person som du selv vælger Hvis du ønsker selv at vælge en person til at hjælpe dig, skal personen vurderes og godkendes af Myndighedsafdelingen i Senior- og Socialforvaltningen. Personen lønnes af kommunen svarende til de bevilgede opgave. Kombination af leverandører Hvis du bevilges hjælp til både praktiske opgaver og personlig pleje, kan du vælge at have to forskellige leverandører. Du kan for eksempel vælge at lade en pårørende udføre den personlige pleje og få den praktiske hjælp fra enten kommunen eller en privat leverandør. Vælger du at have to forskellige leverandører, skal du være opmærksom på, at du ikke kan bytte mellem en ydelse indenfor praktisk hjælp og en ydelse indenfor personlig pleje jævnfør ombytningsretten beskrevet side 8. Varsel ved skift af leverandør Hvis du ønsker at skifte leverandør, skal din nuværende leverandør opsiges med et varsel på en måned fra udgangen af indeværende måned. Ved ønske om skift, skal Myndighedsafdelingen i Senior- og Socialforvaltningen kontaktes. Godkendte leverandører Hvis du ønsker en privat leverandør af praktisk hjælp eller personlig pleje, kan du få informationsmateriale om de godkendte private leverandører ved at henvende dig til Myndighedsafdelingen i Senior- og Socialforvaltningen. Hvis du allerede modtager praktisk hjælp eller personlig pleje, kan du få informationsmaterialet ved at henvende dig til Myndighedsafdelingen i Senior- og Socialforvaltningen. Se telefonnummeret sidst i denne folder. Praktiske oplysninger Rettigheder og forpligtelser Kommunen Når du har ansøgt om hjælp, og det er besluttet, at du bevilges rehabilitering eller hjælp, modtager du et brev fra kommunen, der fortæller hvad du er bevilget, hvad formålet med hjælpen er, samt eventuelt for hvilken periode hjælpen gives. 11

12 Hvis du ikke bevilges den hjælp, du har ansøgt om, er kommunen forpligtet til at udarbejde en skriftlig afgørelse, som sendes til dig. Borgeren Du har pligt til at give korrekte oplysninger om de forhold, som visitatoren fra kommunen spørger til. Hvis der sker væsentlige ændringer i din evne til selv at udføre praktiske opgaver eller til at pleje dig selv, skal du meddele det til Social- og Sundhedshjælperen eller til Myndighedsafdelingen i Senior- og Socialforvaltningen. Du skal altid være til stede i dit hjem, når hjælpen udføres. Der må ikke ryges i hjemmet, mens hjælpen udføres. Bliver der røget i hjemmet, skal der luftes ud, inden Social- og Sundhedshjælperen kommer i dit hjem. Modtager du ikke den hjælp, som du er bevilget, skal du kontakte Myndighedsafdelingen i Senior- og Socialforvaltningen Samarbejdsbogen Når du starter med at modtage rehabilitering, praktisk hjælp eller personlig pleje, får du en samarbejdsbog. Den indeholder praktiske oplysninger og vigtige telefonnumre. Navnet på din kontaktperson fremgår af din samarbejdsbog. Samarbejdsbogen bruges bl.a. til at notere aftaler i. Dokumentation Alle de oplysninger kommunen registrerer vedrørende din sag gemmes i et elektronisk journalsystem. Du har mulighed for at se de oplysninger kommunen registrerer om dig ved at søge aktindsigt i Myndighedsafdelingen i Senior- og Socialforvaltningen. Du kan også elektronisk via BorgerPortalen få læseadgang til dine data i det elektroniske journalsystem, herunder blandt andet oplysninger om din medicin, besøg og journal notater. BorgerPortalen findes på: Som pårørende kan du ligeledes få aktindsigt, såfremt du har et skriftligt samtykke fra den, der modtager hjælp fra kommunens hjemmepleje. Klage Er du utilfreds med den afgørelse der er truffet af kommunen vedrørende den hjælp du har ansøgt om, kan du klage over afgørelsen: Afgørelsen kan inden 4 uger påklages til Ankestyrelsen. Klagen kan være skriftlig eller mundtlig. Klagen sendes til Myndighedsafdelingen, Nørregade 1, 1. sal, 6000 Kolding, eller kan modtages på telefonnummer

13 Fra 2. marts 2015 sendes klagen til Myndighedsafdelingen, Domhusgade 22, 1. sal, 6000 Kolding Klagen skal være modtaget inden kontortidsophør på klagefristens sidste dag. Hvis kommunen efter en genvurdering af sagen fastholder afgørelsen, bliver sagen sendt til behandling i Ankestyrelsen. Kontakt Myndighedsafdelingen i Senior- og Socialforvaltningen træffes på telefon på følgende tidspunkter: Mandag - onsdag mellem kl og Torsdag mellem kl Fredag mellem kl og Din leverandørs telefonnummer står i samarbejdsbogen. Bisidderordning Navn og telefonnummer på Ældrerådets bisidderordning oplyses ved henvendelse til Senior- og Socialforvaltningen telefonnummer

14 Acadre

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 6 Kvalitetsstandard for rengøring...

Læs mere

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet.

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet. 2. Indsats med henblik på at sikre/udføre opgaver 2.1 Praktiske opgaver 2.1.1 Hjælp til rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Serviceloven 83 Praktisk hjælp og støtte

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Kvalitetsstandarder i Middelfart Kommune for 2016 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Til borgere i Middelfart Kommune Byrådet er glad for at kunne præsentere Middelfart Kommunes kvalitetsstandarder

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp NOTAT Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 15-08-2014 2013-20465 2014-107974 Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp Køge Kommune har fokus på hverdagsliv,

Læs mere

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Kvalitetsstandard for PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Gældende fra maj 2014 Hvis du har brug for støtte til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med indgår i Servicelovens 83 Rengøring

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

Madservice Hvis du har behov for hjælp til tilberedning af smørrebrød og varm mad henvises til kommunalt godkendte leverandører af mad.

Madservice Hvis du har behov for hjælp til tilberedning af smørrebrød og varm mad henvises til kommunalt godkendte leverandører af mad. Serviceinformation 2015-16 Praktisk hjælp til voksne Rehabiliteringsforløb ved praktisk hjælp til voksne Denne information beskriver de ydelser Vordingborg Kommune kan tilbyde til praktisk hjælp efter

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Kvalitetsstandard for PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Gældende fra maj 2015 Hvis du har brug for personlig og praktisk støtte Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP Revideret april 2015 Hvad er hjælpens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 og 83 a. Hvilken hjælp er omfattet? Praktisk hjælp ud fra

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: - Lov om social service 83, 86 stk. 2, 88, 89 og 161. Formål: " At borgerens funktionsniveau både fysisk og

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Ydelseskatalog. Kolding Kommune. Maj 2013. Ydelsesoversigt - Servicelovens 83, 84.1 og 86.1

Ydelseskatalog. Kolding Kommune. Maj 2013. Ydelsesoversigt - Servicelovens 83, 84.1 og 86.1 Ydelseskatalog Ydelsesoversigt - Servicelovens 83, 84.1 og 86.1 Kolding Kommune Maj 2013. 1 Indholdsfortegnelse Praktisk hjælp Side Hjemmetræning praktisk hjælp 3 A0 / A0.H Praktisk hjælp, rengøring 4

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandard for madservice 2014 Indhold 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 2 2. Hvad står der i serviceloven, og hvem kan tildeles madservice?... 2 3. Hvordan tildeles madservice?... 3 4. Hvad er

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring (for borgere uden for plejecenter)

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samarbejdet med borgeren

Læs mere

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver Formål: Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige "Personlige hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte til

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis dit funktionsniveau er (Svært eller totalt, ændres til: meget ) begrænset og du for eksempel ikke selv kan gøre rent,

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Redigeret november 2015 Kvalitetsstandarden beskriver den støtte, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Personlig pleje Samsø Kommune Hjemmeplejen Juli 2014 Kvalitetsstandard for personlig pleje Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om personlig pleje.

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din hjælp og støtte 8 Frit

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er praktisk

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. for. Praktisk hjælp

Ydelsesbeskrivelse. for. Praktisk hjælp Ydelsesbeskrivelse for Praktisk hjælp 2010 Forord...3 Visitation...3 Rengøring...4 Tøjvask...6 Indkøbsordning...7 Ydelser...8 Øvrige opgaver...8 Fleksibel hjemmehjælp...9 Forord Praktisk hjælp skal gives

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp x Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Rengøring og tøjvask - i eget hjem uden for plejehjem og botilbud... 3 Hvem kan få hjælp til rengøring

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: personlig pleje og 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås ydelser

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Hjemmetræning Hjælp og pleje i Kolding Kommune

Hjemmetræning Hjælp og pleje i Kolding Kommune Hjemmetræning Hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen September 2014 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp Klippekort Målgruppe Målgruppen er de svageste ældre, der i forvejen modtager daglig hjælp til personlig pleje. Følgende kriterier skal være opfyldt: Borgeren kan ikke selv dække behovet for aktivitet/samvær

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

ERFA-GRUPPENS FORSLAG

ERFA-GRUPPENS FORSLAG ERFA-GRUPPENS FORSLAG TIL KVALITETSSTANDARD FOR LANGELAND KOMMUNE Praktisk bistand Rengøring Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 71 stk. 1, nr. 2 samt 73, 73a, 73a stk. 2 og 75. Lov om

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2009 Praktisk hjælp Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne ikke selv kan for eksempel gøre rent, vaske tøj eller købe ind og

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2014 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samspillet med borgerne...

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din støtte og hjælp 8 Frit

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2012 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk. 1, nr. 1, 2 og 3. Modtager af indsatsområderne Borgere der på grund af en midlertidig eller varig funktionsnedsættelse,

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2015 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding.

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med indgår i Servicelovens 83 Behovet

Læs mere

Træning og støtte i dit hjem

Træning og støtte i dit hjem Kontakt Visitationen Ring på tlf. 7235 5630 Mandag-fredag kl. 10-12, torsdag kl. 10-13. Mail til: visitationen@furesoe.dk. Center for Social og Sundhed Træning og støtte i dit hjem Få støtte til at bevare

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvad er praktisk hjælp?

Læs mere

Indholdsfortegnelse side

Indholdsfortegnelse side Ydelseskatalog Personlig og praktisk hjælp for borgere i eget hjem 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse side Forord... 3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøring... 4-5 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Side 1 af 7

Kvalitetsstandarder. Side 1 af 7 Kvalitetsstandarder Bilag: G Side 1 af 7 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 Hvilken ydelse er omfattet? Praktisk hjælp Hvad er formålet med ydelsen? Hjælpen gives med det formål at

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Kvalitetsstandard 2016. Praktisk hjælp - til borgere i eget hjem eller ældrebolig

Kvalitetsstandard 2016. Praktisk hjælp - til borgere i eget hjem eller ældrebolig Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp - til borgere i eget hjem eller ældrebolig Praktisk hjælp til borgere i eget hjem eller ældrebolig Vi har udarbejdet kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Praktisk hjælp. Servicelovens 83 til borgere i eget hjem eller ældrebolig

Praktisk hjælp. Servicelovens 83 til borgere i eget hjem eller ældrebolig Praktisk hjælp Servicelovens 83 til borgere i eget hjem eller ældrebolig Indholdsfortegnelse Hvem kan få hjælp til rengøring og tøjvask? 4 Hvad er målet med den praktiske hjælp? 4 Hvad kan du få hjælp

Læs mere

3. Standard for rengøring.

3. Standard for rengøring. 3. Standard for rengøring. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 83, stk. 1-3 og 84 i lov om social service. Hvad er formålet med ydelsen? At hjælpe/støtte borgeren med henblik på vedligeholde/genvinde de ressourcer/funktioner

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015.

Læs mere

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE Revideret april 2015 Hvad er hjælpens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 og 83 a Hvilken hjælp er omfattet? Hjælp til personlig

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Januar 2017 Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Kvalitetsstandarden beskriver den støtte, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret til praktisk

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandard: Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard: Praktisk hjælp Kvalitetsstandard: Praktisk hjælp Indsatsens lovgrundlag 83 i Lov om Social Service. Denne indsats gælder ikke borgere i plejeboliger, da der er udarbejdet særlige kvalitetsstander til den indsats. Formålet

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2013 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN April 2016 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder for

Læs mere

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1 Kvalitetsstandard Personlig hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Den personlige

Læs mere

Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Holstebro Kommune. Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp

Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Holstebro Kommune. Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg 2011 2 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Hvem kan få hjemmehjælp side

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om personlig pleje praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) madservice træning 2 Personlig pleje - praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 26 Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2017 1 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand November 2015 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1 nr. 2 Målgruppe Borgere der har gennemgået et forløb efter servicelovens 83 a og fortsat

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune

Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune I Odder Kommune er vores mål, at flest mulige borgere er selvhjulpne og bevarer en aktiv og selvstændig hverdag. Du kan her læse om vores tilbud

Læs mere

Hjemmehjælp Serviceinformation

Hjemmehjælp Serviceinformation Hjemmehjælp Serviceinformation 1 2 Lovgrundlag for hjemmehjælp I 83 i lov om social service bliver hjemmehjælpsområdet beskrevet. Hjemmehjælp er en fælles betegnelse for hjælp til personlig pleje og omsorg

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp 2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp (for borgere uden for plejecenter) Formålet med praktisk hjælp

Læs mere