Notat. : Vurdering af mulighed for fælles varmeforsyning i Ørslevkloster,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. : Vurdering af mulighed for fælles varmeforsyning i Ørslevkloster,"

Transkript

1 Notat Til Kopi til : Garry Keyes, Ørslev Kloster : Karl Krogshede, Skive Kommune Dato : 26. marts 2013 Udarbejdet af : Finn Yde Vedrørende : Vurdering af mulighed for fælles varmeforsyning i Ørslevkloster, Med udgangspunkt i brugernes ønske om etablering af en fælles varmeforsyning i Ørslevkloster vurderes mulighederne i en løsning hvor Ørslevkloster Hovedgaard forsyner de øvrige brugere med varme fra et nyt installeret halmfyr. I notatet behandles følgende: 1) Vurdering af behov 2) Oplæg til ledningsføringsveje. 3) Dimensionering af anlæg og rør med oplæg til diagram der viser sammenkoblingen af anlæg og instrumenter. 4) Integration af ny forbindelse mellem skole og hal 5) Forhold til naturgasforsyningen 6) Forslag til grundplan med fyringsanlæg indtegnet. 7) Anlægsbudget. 8) Selskabsform 9) Driftsbudget. 10) Overslagsbudget for varmepriser. De involverede brugere er: Ørslevkloster Hovedgaard, varmeproducent og bruger, Ørslev Kloster med portnerbolig Troldebo børnehave. Ørslevkloster skole. Ørslevkloster idrætshal. Figur 1 Ørslevkloster Med mindre andet er nævnt er alle priser uden moms. Side 1 af 8 Projekt nr. 5837

2 Vurdering af behov: Behovet for varme i de enkelte ejendomme er baseret på en opgørelse af varmeforbruget hos de involverede brugere, et løsningsoplæg fra Jysk Rør og Industri ApS, og et PI diagram udarbejdet af CMN. Desuden er der i behovet taget højde for at der kan tilsluttes yderligere et landbrug og 2 parcelhuse. Bygning Forbrug 2011 Brændsel Varme behov kwh Andel af forventet forbrug % Ørslev Kloster Liter olie ,7 Portner bolig kwh el ,0 Fremtidig udvidelse Liter olie Børnehave m 3 naturgas ,2 Skole m 3 naturgas ,8 Hal m 3 naturgas ,6 Ørslev Hovedgaard Liter olie ,7 Ny bruger parcelhus Liter olie Ny bruger parcelhus Liter olie Ny bruger landbrug Liter olie Total forventet forbrug inkl. udvidelse Forbrug år 1 ekskl evt. udvidelse Nettab 20 % Produktion år 1 inkl. nettab Figur 2 Forventet forbrug inkl. vurdering af fremtidige udvidelser Varmebehovet svarer til ca liter olie, dette anvendes i dimensioneringen af fyringsanlægget. Som udgang er det nødvendigt med et fyr på ca. 175 kw for at forsyne forbrugerne med 70 % af den beregnede maksimale effekt. Med denne dimensionering dækkes ca. 93 % af behovet. Restbehovet vil normalt dækkes af en reserve -/spidslastkedel, men i dette tilfælde vil der være fornuft i at øge størrelsen på anlægget til kw som stadig er et anlæg der ikke kommer under reglerne for varmeforsyningsloven, som en blokcentral, men alene hører under bygningsreglementet. Med et valg af denne størrelse på kedlen, vil der endvidere være mulighed for, at tilslutte enkelte yderligere forbrugere. Side 2 af 8 Projekt nr. 5837

3 Ledningsføringsveje: Med udgangspunkt i, at Skive Kommune etablere ledningen mellem skole og hal anbefales det at anlægge ruterne som vist med rødt på skitsen af placeringen af de enkelte forbrugere. Blå viser kommunens forbindelse mellem skole og hal, mens grøn viser det oprindelige forslag. Der underbores hvor vejene krydses og under stenbelægningen til portnerboligen. Figur 3 Rute forslag Side 3 af 8 Projekt nr. 5837

4 Forbindelse via lilla rute Rør Længde m Varmeværk til Ørslev Hovedgaard nedgravet til fyrrum Twin DN Varmeværk til Ørslev Hovedgaard i bygning til fyrrum Twin DN32 60 Varmeværk til Skillepunkt ved Hejlskovvej Twin DN60 90 Hejlskovvej til Ørslev Kloster Twin DN40 95 Hejlskovvej til Portnerbolig Twin DN60 75 Stikledning til Portnerbolig Twin Pex DN25 35 Portnerbolig til børnehave Twin DN Stikledning til børnehave Twin Pex DN25 30 Børnehave til skole Twin DN60 60 Skole til hal (nyetableret kommunal forbindelse) Twin Pex DN32 og enkeltrør DN Forbindelse via grøn rute Rør Længde m Varmeværk til Ørslev Hovedgaard bolig Twin DN60 85 Stikledning til Ørslev Hovedgaard Twin Pex DN Ørslev Hovedgaard til skole Twin DN Varmeværk til Ørslev Kloster Twin DN Stikledning til Portnerbolig Twin Pex DN25 65 Stikledning til børnehave Twin Pex DN Skole til hal (nyetableret kommunal forbindelse) Twin Pex DN32 og enkeltrør 170 DN50 Figur 4 Rørtyper og længder Alle strækninger anbefales etableret med Twin rør i bedst mulige isoleringsklasse, således mindst muligt nettab opnås. Rørene skal være udstyret med alarmtråde. Trykklasse 6 bar. Rørene forsynes med lækagesporing. Figur 5 Installationsdiagram (PI-diagram) Dimensionering: Anlægget placeres i en separat ny bygning uden for gavlen af stalden på Ørslevkloster Hovedgaard. I forbindelse med fyrrummet placeres et lager under halvtag med plads til 2 træk med halmballer. I Side 4 af 8 Projekt nr. 5837

5 sammenhæng med denne placeres en halmtransportør med plads til minimum 3 big baller (Heston). Halmen rives op og transporteres gennem væggen ind til fyret. Fyret på kw placeres i en bygning på ca. 6 x 6 meter sammen med den øvrige tekniske udrustning som overvågningsudstyr, el og vand installationer, cirkulationspumpe og 300 l trykbeholder. Rummet forsynes med sprinkler anlæg. Som reserve kedel anvendes skolens eksisterende gasfyr. Der forventes meget lidt drift på denne kedel. Vandet til sprinkler anlægget forventes hentet i vejen og føres i udgravningen sammen med fjernvarmerøret. Figur 6 Forslag til Halmfyringsanlæg Cirkulationspumpen kører fjernvarmevandet rundt i hele systemet. Der anvendes ikke varmevekslere i de tilsluttede bygninger. Der placeres en trykreguleringsventil og en varmemåler ved hver forbruger tilslutning. Hallen: Skolen vil fungere som fordelingscentral for fjernvarmevandet til hallen. Ændringer i hallens varmeforsyning sker i et selvstændigt projekt. Side 5 af 8 Projekt nr. 5837

6 Naturgasforsyningen: Skive kommune har afklaret alle forhold til Naturgas Midt Nord så der uden problemer kan etableres et nabovarmesystem i Ørslevkloster. Det er ligeledes muligt at bibeholde gasforsyningen til skolen så der er mulighed for at anvende skolens 200 kw gasfyr til reservelast. Fyrrum: Figur 7 Nuværende naturgasforsyning i Ørslevkloster Fyrrummet er tænkt placeret i en separat bygning for enden af stalden på Ørslevkloster Hovedgård. Fyrrum, halmlager og rum til halmopriver og bufferbane tænkes opført som en let haltype uden opvarmning, men med isolerede elementer som sider. Side 6 af 8 Projekt nr. 5837

7 Figur 8 Forslag til bygningsudvidelse til fyr med halmtransportør i den eksisterende bygning. Anlægsbudget: Anlægsbudgettet er baseret på grove overslag som følge af en kort behandlingstid og skal efterfølgende finjusteres. Alle priser er 2013 priser og eksklusive moms. Bygning 6 x 6 som muret hus i forlængelse af eksisterende stald kr ,- Fyringsanlæg kr ,- Ingeniørydelser kr ,- Finansering kr ,- Sikkerhed/reserve kr ,- Selskabsstiftelse, tinglysninger, honorarer, kr ,- Projektet i alt kr ,- Der kan i forbindelse med projektet opnås mindre tilskud pga. energibesparelser. Selskabet: Der er et aktieselskab med begrænset ansvar, a.m.b.a., under stiftelse som skal eje varmeværket og rørinstallationerne. Selskabet stiftes i henhold til Dansk Fjernvarme Forenings standard vedtægter for sådanne selskaber. Selskabet forventes, at købe alle ydelser, halm og fyring af Ørslevkloster Hovedgaard, og vedligehold samt teknisk bistand af en lokal VVS mand. Regnskab og revision købes efter behov. Driftsbudget: Driftsbudgettet er baseret på grove overslag som følge af en kort behandlingstid og skal efterfølgende finjusteres. Alle priser er 2013 priser og eksklusive moms. Halmprisen er baseret på en indkøbspris på ca. 650 kr. pr ton og et forbrug på ca. 200 tons. Forsyningssikkerhedsafgiften er ikke kendt for biomasse. Der er regnet med et anlægsbudget nedenstående på kr. Side 7 af 8 Projekt nr. 5837

8 Indkøb af halm kr ,- Forsyningssikkerhedsafgift er ikke kendt for biomasse kr. 0,- Strøm kr ,- Fyring kr ,- Vedligehold kr ,- Administration kr ,- Afskrivning investeringer år 1 ved annuitetslån kr ,- Renter kommunekreditlån år 1 ved rentesats på 1,7 % med hovedstol på Kr kr ,- Totalt budget: kr ,- Sammenholdes driftsbudgettet på kr. med de nuværende brændselsomkostninger på ca kr. tillagt et anslået beløb på kr. til drift, vedligehold, skorstensfejning, strøm etc. på de mindre anlæg er der en fin driftsøkonomi i projektet, hvor besparelsen det første år bliver kr Der er ikke indregnet afskrivning af eksisterende anlæg. Med ovenstående driftsbudget og fordelingen mellem forbrugerne fra side 2 opnås følgende varmeomkostninger for de involverede brugere: Årlig udgift fordelt på brugere i forhold til nuværende brændstofforbrug: Ørslevkloster kr ,00 Portnerbolig kr ,00 Børnehaven kr ,00 Skolen kr ,00 Hallen kr ,00 Ørslev Hovedgaard kr ,00 Billedet ændres når der kommer faste afgifter ind i billedet. De belaster små brugere mest. Generelt: Nærværende notat er opstillet med kort varsel og der må tages et forbehold for, at den tekniske løsning og opstillede budgetter skal gennemgås lidt nøjere, således der kan opnås en større sikkerhed for de opstillede løsninger og tal. Det skal endvidere understreges, at der på nuværende tidspunkt ikke er indgået aftaler af nogen art, hvorfor der skal arbejdes yderligere med aftalerne specielt omkring administration, brændsel og Service & Vedligehold. Side 8 af 8 Projekt nr. 5837

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012 Bornholms Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted August 2012 Rev. 12 marts 2014 2 af 18 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion

Læs mere

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder Masterplan for Vordingborg Forsyning A/S Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder September 2012 Rekvirent Vordingborg Forsyning A/S Færgegårdsvej 3 4760 Vordingborg Kontaktperson: Kristian Schou

Læs mere

Nabovarme. - en orientering for igangsættere. Videncenter for Halm- og Flisfyring. af Mogens G. Larsen og Lars Nikolaisen

Nabovarme. - en orientering for igangsættere. Videncenter for Halm- og Flisfyring. af Mogens G. Larsen og Lars Nikolaisen Nabovarme - en orientering for igangsættere af Mogens G. Larsen og Lars Nikolaisen Videncenter for Halm- og Flisfyring Marts 2000 Indholdsfortegnelse Hvad er nabovarme?...2 Hvorfor nabovarme?...3 Kedelinstallationen...4

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 8 ordinære bestyrelsesmøder + nogle ekstraordinere møder i forbindelse med igangsætning af anlægsarbejder.

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 8 ordinære bestyrelsesmøder + nogle ekstraordinere møder i forbindelse med igangsætning af anlægsarbejder. 1 Beretning for året 2013/2014 generalforsamling den 23. september 2014. Indledning Traditionen tro vil jeg begynde beretningen med at oplyse, hvorledes bestyrelsen konstituerede sig efter sidste års generalforsamling.

Læs mere

Føns Nærvarme. Rapport

Føns Nærvarme. Rapport Føns Nærvarme Rapport Muligheder for kollektive varmeløsninger i Føns NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 101 2009. FarmTest. Nabovarmeanlæg

Maskiner og planteavl nr. 101 2009. FarmTest. Nabovarmeanlæg Maskiner og planteavl nr. 101 2009 FarmTest Nabovarmeanlæg Titel: Nabovarmeanlæg Forfatter: Konsulent Jørgen Pedersen, AgroTech Review: Landskonsulent Jens Johnsen Høy, AgroTech Layout: Gitte Bomholt,

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Dette notat er udarbejdet som et led i Energi- og klimaplanlægningen i Egedal kommune.

Dette notat er udarbejdet som et led i Energi- og klimaplanlægningen i Egedal kommune. NOTAT Projekt Varme- og klimastrategi for Egedal Kommune Kunde Egedal Kommune Notat nr. 1 Dato 2009-08-27 Tidspunkt Til Egedal Kommune og Slagslunde Fjernvarmelaug Fra Anders Dyrelund 1. Indledning Dette

Læs mere

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/1001-3967 Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca. 45.000 kr. i investering og medføre en årlig

Læs mere

FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008

FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008 Kilde: www.kfhalmfyr.dk FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008 Et halmfyr koster fra 100.000 kr. og opefter afhængigt af effektstørrelse, fabrikat, model, udstyr mv. Mindre anlæg kan placeres i en eksisterende

Læs mere

Fremtidig varmeforsyning

Fremtidig varmeforsyning Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Slutrapport - Forundersøgelser Marts 2007 Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Forundersøgelser Marts 2007 Dokument nr. Revision

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE Til Vestegnens Kraftvarmeselskab Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Case.Dok.5.30 Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde

Læs mere

Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Udgivelsesår: 2013. Titel: Varmeplan Bornholm 2013. Bornholms Regionskommune. Antal 1.

Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Udgivelsesår: 2013. Titel: Varmeplan Bornholm 2013. Bornholms Regionskommune. Antal 1. Udgiver: Bornholms Regionskommune Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår: 2013 Titel: Varmeplan Bornholm 2013 Udarbejdet af: Lay-out: Tryk: Journalnummer: Jesper Preuss Justesen Peter

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk af Plan & Projekt 13. november 2012 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Varmeforsyning i nyt område

Varmeforsyning i nyt område Varmeforsyning i nyt område Bachelorprojekt efterår 2013 Casper Sørensen d. 16-12-2013 Titelblad: Forfatter: Casper Sørensen Studienummer: V09874 Klasse: Klasse A. 6 semester Skole: Aarhus Maskinmesterskole

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Nyborg Forsyning F & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen marts 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY MARTS 2014, REVISION 2A, JANUAR 2015 BRØNDBY FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Nationale, energipolitiske målsætninger...4 Syddjurs Kommunes lokale Agenda 21-strategi...5 Klimastrategi...5 Varmeplan... 6

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen er for et standardhus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år steget gennemsnitligt med 2,1 %. Fjernvarmeprisen

Læs mere

Til. Roskilde Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Marts 2015 SCREENINGSRAPPORT POTENTIALET FOR OMLÆGNING AF ROSKILDE KOMMUNES OLIE- LANDSBYER TIL VE

Til. Roskilde Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Marts 2015 SCREENINGSRAPPORT POTENTIALET FOR OMLÆGNING AF ROSKILDE KOMMUNES OLIE- LANDSBYER TIL VE Til Roskilde Kommune Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 SCREENINGSRAPPORT POTENTIALET FOR OMLÆGNING AF ROSKILDE KOMMUNES OLIE- LANDSBYER TIL VE SCREENINGSRAPPORT POTENTIALET FOR OMLÆGNING AF ROSKILDE

Læs mere