Åbent referat til Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent referat til Økonomiudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw Karslund Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser Anlægsregnskab, facaderenovering af Amagerhallen Finansiering af lukkevagtsordning Energiprojekt omlægning til fjernvarme Kastrupvej Ansøgning om tillægsbevilling til 2013 i forbindelse med indbrud på Pilegårdsskolen Nedlæggelse af stilling - LUKKET SAG Konstituering ved Skottegårdsskolen - LUKKET SAG Konstituering ved Nordregårdsskolen - LUKKET SAG Overflytning af daginstitutionsleder - LUKKET SAG Rådighedsvagt/vintervedligeholdelse 2013/14 - LUKKET SAG Beboerindskud - LUKKET SAG

3 1. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 13/20690 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Intet. 2

4 2. Anlægsregnskab, facaderenovering af Amagerhallen Åben sag Sagsnr.: 13/579 Sagsansvarlig: hts.tf RESUMÉ Facaderenoveringen af Amagerhallen er nu afsluttet. Inden der anlægges anlægsregnskab ansøges hermed om en tillægsbevilling. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med facaderenoveringen af Amagerhallen har der været uforudsete, nødvendige udgifter, primært i form af handicaptiltag og alarmer på nødudgangsdøre, der ikke var indregnet i budgettet, men som har vist sig at være krævet i forhold til den daglige brug af hallen. Der kan anvises kompenserende besparelser på i alt kr. på konto nr Akut ejendomsvedligeholdelse. ØKONOMI Der er i alt bevilget kr. til facaderenoveringen, hvoraf de kr. er bevilget i Anlægsregnskabet for 2013 viser et merforbrug på kr. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at der meddeles en tillægsbevilling på kr. til konto nr at tillægsbevillingen finansieres af konto nr Akut ejendomsvedligeholdelse /BGR 3

5 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bevillingsskema - Tillægsbevilling til Renovering af Amagerhallen /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 4

6 3. Finansiering af lukkevagtsordning Åben sag Sagsnr.: 13/29157 Sagsansvarlig: pgy.tf RESUMÉ I forbindelse med varmemesterområdets nye organisering er der indgået aftale mellem Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen om, at opgaven med lukkevagt på de kommunale bygninger, hvor der foregår aftenaktiviteter, og hvor der ikke er fast personale, varetages af Børne- og Kulturforvaltningens skolebetjente. Teknisk Forvaltning anbefaler, at der sker en timemæssig kompensation, da opgaven er fordelt mellem de to forvaltninger. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med optimering af varmemesterområdets opgaveløsning i Teknisk Forvaltning, blev der peget på løsning af en uhensigtsmæssighed, idet åbne og lukke aktiviteterne blev udført af samme person, der derved var berettiget til tillæg ved delt tjeneste. Der er indgået aftale med Børne- og Kulturforvaltningen om, at opgaven løses af skolebetjentene, idet de allerede udfører lukkeopgaver på skolerne og således kun skal kompenseres for den ekstra tid. Teknisk Forvaltning anbefaler, at udgiften dækkes af kontoen for varmemester på plejehjemmet Tagenshus, for 2013, hvor der findes ledige midler. Teknisk Forvaltning vil efterfølgende fremsende fornyet indstilling til finansiering fra 2014 og frem. ØKONOMI Der tilføres Børne- og Kulturforvaltningen kr. til konto for vikarlønninger for skolebetjente, svarende til 0,173 årsværk i PÅTEGNING Påtegning den 17.oktober 2013 Organisations- og personaleafdeling fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at Børne- og Kulturforvaltningens konto for vikarmidler skolebetjente konto tilføres kr. i beløbet finansieres af Teknisk Forvaltnings Varmemesterkonto på Plejehjemmet Tagenshus, konto

7 /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bevillingsskema - Omplacering af lønmidler på varmemesterområdet /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 6

8 4. Energiprojekt omlægning til fjernvarme Kastrupvej 235 Åben sag Sagsnr.: 13/18025 Sagsansvarlig: BHO.TF RESUMÉ Gasfyret på institutionen Kastrupvej 235 har haft flere driftstop og et forøget energiforbrug i de seneste år. Fyret bør udskiftes. Forvaltningen indstiller, at der omlægges til fjernvarme, og at projektet udføres som et energiprojekt. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Institutionens gasfyr er nedslidt. Fyringsøkonomien er stadigt dårligere, og der kan ikke opretholdes den nødvendige driftsikkerhed for en børneinstitution. Tårnby Forsyning har åbnet op for fjernvarmetilslutning for mindre ejendomme. Der kan med fordel omlægges til fjernvarme, der er billigere og mere stabilt i drift. Teknisk Forvaltning anbefaler, at gasfyret udskiftes med en fjernvarmeinstallation. En ny fjernvarmeinstallation vil spare så meget energi, at udskiftningen kan udføres som et energiprojekt. ØKONOMI Licitationsprisen lyder på kr. HMN yder tilskud på kr. Nettoinvestering herefter kr. Besparelse: Energibesparelse 15% af 7000 m3 gas/år = kr. prisforskel ved overgang til fjernvarme på resterende 85%, inkl. abonnement mv. = kr. Årlig besparelse herefter kr. Fyr (inkl. HMN tilskud) Investering (kr.) Besparelse pr. år (kr.) Tilbagebetalingstid (år) Ejendommens konti for varme nedskrives fra 2014, jf. skemaet herover. 7

9 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, - at der bevilges og frigives kr. fra Energipuljen til udskiftning af fyr på Kastrupvej 235 til konto at der meddeles en indtægtsbevilling på kr. til HMN-tilskud til konto at konto varme nedskrives med kr. fra år 2014 og frem. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bevillingsskema - Energiprojekt - Udskiftning af fyr på Kastrupvej Åben Bevillingsskema - Energiprojekt - Udskiftning af fyr på Kastrupvej 235, indtægt / /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt, idet der er tale om en kommunal institution og i øvrigt uden at det danner præcedens. 8

10 5. Ansøgning om tillægsbevilling til 2013 i forbindelse med indbrud på Pilegårdsskolen. Åben sag Sagsnr.: 13/28807 Sagsansvarlig: AJE.UK RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen ansøger om tillægsbevilling på kr. til erstatning for stjålne computere på Pilegårdsskolen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Pilegårdsskolen har natten til torsdag den haft indbrud. Der er stjålet 33 bærbare computere. Computerne lå på to vogne i et aflåst lokale, og alarmen var sat til. Tyveriet er anmeldt til Tårnby politi. Samtlige computere er mærket med Tårnby Kommune og er sikret dvs. låst, så der ikke kan installeres på dem. ØKONOMI Ny pris for genanskaffelse af 33 bærbare computere er kr. ekskl. moms. Forvaltningen kan finansiere kr. over tyveripuljen, men der kan ikke finansieres yderligere. Der ansøges herved om tillægsbevilling på i alt kr. Almindelig Undervisning Folkeskoler.. kr ekskl. moms INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at der i 2013 godkendes tillægsbevilling på kr. ekskl. moms til serviceområdet Almindelig undervisning til genanskaffelse af 33 bærbare computere til Pilegårdsskolen. 9

11 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tilbud fra Dell på 33 bærbare computere /13 2 Åben Tillægsbevillingsskema PI - endeligt /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 10

12 6. Nedlæggelse af stilling - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/30263 Sagsansvarlig: hpo.of 11

13 7. Konstituering ved Skottegårdsskolen - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/1221 Sagsansvarlig: MHY.OF 12

14 8. Konstituering ved Nordregårdsskolen - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 06/392 Sagsansvarlig: MHY.OF 13

15 9. Overflytning af daginstitutionsleder - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/85 Sagsansvarlig: kre.of 14

16 10. Rådighedsvagt/vintervedligeholdelse 2013/14 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 05/292 Sagsansvarlig: jan.of 15

17 11. Beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/30175 Sagsansvarlig: mli.of 16

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. september 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. marts 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. december 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget. Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget. Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. juli 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. december 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. september 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Dagsorden til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. juli 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20. maj 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 30. april 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. september 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Hovedbiblioteket, mødelokale 4 (i stuen) Vibeke Rasmussen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere