NYHEDSBREV JUNI Foto: Ole Olsen, Fredericia Kommune NYHEDSBREV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV JUNI 2015. Foto: Ole Olsen, Fredericia Kommune NYHEDSBREV 2015 1"

Transkript

1 NYHEDSBREV JUNI 2015 NYHEDSBREV Foto: Ole Olsen, Fredericia Kommune

2 OVERDÆKNING SÆNKER PRISER Fra juli og resten af 2015 sænker TVIS priserne på varme. Den variable pris bliver justeret, så fjernvarmeselskaberne i Trekantområdet fremover køber 1 GJ varme fra TVIS for 88 kr. mod de nuværende 100 kr. En mild vinter og faldende brændselspriser har resulteret i en overdækning på 80 millioner kroner i TVIS budgetter, som skal tilbage til forbrugerne via fjernvarmeselskaberne. Til juli bliver prisen sat ned til 88 kr pr. GJ, hvilket svarer til, at TVIS udbetaler 30 af de 80 millioner. Til december i år udbetaler TVIS de sidste 50 millioner kroner til fjernvarmeselskaberne, som kan bruge dem til at sænke deres forbrugerpriser. Efterfølgende må TVIS hæve prisen igen frem mod 2017, hvor det allerede er planlagt, at prisen skal falde, når Skærbækværket står færdig til at levere fjernvarme baseret på biomasse. Derfor har TVIS ansøgt Energitilsynet om at lave en glidende overgang frem mod 2017, så fjernvarmeprisen ville falde løbende, men har fået ansøgningen afvist. - Vi ser frem til lavere varmepriser fremover, når biomassen er implementeret på Skærbækværket, og vi havde håbet, at priserne kunne få færre udsving ved hjælp af de 80 millioner, som vi giver tilbage til forbrugerne. Energitilsynet mente, at overdækningen var for lav til den løsning, så vi sætter prisen op til 96 kr igen i 2016 for igen at sænke den til 62 kr i 2018, når varmen fra biomasse kommer, siger Hans Bjørn, direktør ved TVIS. Selvom TVIS sænker prisen er det fjernvarmeselskaberne, der afregner med forbrugerne, og TVIS afgør ikke, hvordan de ønsker at afregne med forbrugerne. -Fjernvarmeselskaberne sammensætter selv deres priser til forbrugerne, men hvis de sænker priserne tilsvarende os, svarer det til en gennemsnitlig besparelse for en standardfamilie på 1250 kr om året. Vores investering i ombygningen af Skærbækværket til biomasse giver priserne endnu et dyk, så vi styrker en meget konkurrencedygtig varmeløsning, der er stort set CO 2 -neutral, siger Hans Bjørn. NAVNE Carl C. Poulsen Asger Chistensen Søren Nielsen Rene Clausen TVIS har fået nyt bestyrelsesmedlem. Kolding Kommune har to repræsentanter i bestyrelsen og hidtil har de to været udpeget af TRE-FOR. Kolding Kommune har besluttet, at ét af medlemmerne fremover skal udpeges fra byrådet, da ombygningen af Skærbækværket til biomasse har stor lokal betydning. Carl C. Poulsen overlader posten til Asger Christensen, som er byrådsmedlem i Kolding Kommune for Venstre. René Clausen og Søren Nielsen har overstået deres praktik ved TVIS i maj og har afleveret deres afsluttende eksamensopgave ved Fredericia Maskinmesterskole, som tog udgangspunkt i effektivisering på en af TVIS pumpestationer, P53. De har været praktikanter hos TVIS i fire måneder og har fulgt drifts- og maskinmestrenes arbejde i kontrolrummet og på TVIS stationer. NYHEDSBREV

3 FJERNVARMEOMRÅDET VIL VOKSE BEHOVET FOR FJERNVARME VIL STIGE. FRA DE NUVÆRENDE 16 MILLIONER M 2 TIL 19 MILLIONER M 2 I En prognose udarbejdet for TVIS viser, at vi kan forvente, at endnu flere vil få muligheden for fjernvarme i fremtiden ligesom flere vil vælge individuelle løsninger fra til fordel for fjernvarmen. Det er især i Vejle, at der er så stor en udvikling indenfor byggeri og konvertering, at det tiltrækker et øget behov for fjernvarme fra den lokale industri. Vejle Fjernvarme er i gang med en række betydelige udbygningsprojekter, som inkluderer store udvidelser i forbindelse med ny forsyning til Skibet, Syddansk Erhvervsskole, Gammelhave, Ibæk Strandvej samt et nyt større boligområde ved Vester Engvej. I prognosen forudses en forøgelse af det tilsluttede areal på cirka 48 procent indtil Det resulterer i en samlet forøgelse af varmebehovet på ca. 29 procent fra TVIS. TRE-FORs forsyning til Vejle vil også stige med omtrent 13 procent, hvilket især skyldes projekter i Bredballe og Lysholtparken. Det samlede øgede areal, der får tilsluttet fjernvarme i Vejle fra TRE-FOR vil stige med godt 24 procent frem mod Udvidelser i hele Trekantområdet I det sydlige vejle udvider Mølholm Varmeværk til et større erhvervsområde, så der sker en betydelig udbygning i erhvervsområdet i Vinding. Den samlede forøgelse af varmeforbruget forudses at være ca. 15 procent, og det tilsluttede areal forøges med 22 procent indtil Varmegrundlaget for Middelfart Fjernvarme forudses at stige med cirka 8 procent i perioden Det er især ø-vængerne ved Ærøvænget, der bidrager til det øgede behov, og hvor naturgas-konvertering forventes at udvikle sig. I prognosen forventes det, at det tilsluttede opvarmede areal stiger med cirka 27 procent i perioden. Varmegrundlaget for Fredericia Fjernvarme forudses til gengæld at blive reduceret med cirka 6 procent frem mod Der er begrænsede muligheder for udvidelse for Fredericia Fjernvarme og ligesom ved alle de andre fjernvarme-områder, så er der et løbende fald i varmeforbruget for de eksisterende forbrugere på grund af energieffektiviseringer. Dog forventer TVIS, at det tilsluttede opvarmede areal stiger med cirka 16 procent i perioden. Kolding Kommunes samlede varmegrundlag forventes at falde med 2 procent i perioden , mens effektbehovet stiger med 14 procent i samme periode. Det er primært konvertering til fjernvarme i de eksisterende fjernvarmeområder og muligheder for at udbygge til erhvervsområder. Det tilsluttede opvarmede areal forudses at stige med cirka 11 procent i perioden. I Gauerslund tilsluttes forholdsvist få nye forbrugere, mens varmeforbruget hos de eksisterende forbrugere forventes at falde svagt. Alt i alt forudses varmeforbruget at falde med cirka 9 procent indtil Varmebehov er konstant Selvom der generelt er tendenser til flere tilslutninger og forbrugere, der ønsker fjernvarme i fremtiden, så er der samtidig en bevægelse mod lavenergi-boliger og energieffektiviseringer, som udligner stigningen i opvarmet areal. I perioden forventes det, at de nuværende forbrugere vil bruge 0,75 procent mindre varme om året. NYHEDSBREV

4 FJERNVARME TIL SKIBET FJERNVARME TIL SKIBET I VEJLE ER GODKENDT, SÅ 445 POTENTIELLE NYE FORBRUGERE KAN FÅ FJERNVARME FRA 2016 Vejle Fjernvarme A.M.B.A. har fået godkendt et projektforslag af Vejle Kommune, der gør det muligt at etablere meter ny fjernvarmeledning til Skibet i det nordvestlige Vejle. Området består af en blanding af private boliger og offentlige og private virksomheder, som især er opvarmet af naturgas-, oliefyr og elvarme. Der er 445 varmeforbrugere i Skibet, og omstillingen til fjernvarme kan både betale sig økonomisk for den enkelte borger, men vil også give endnu flere mulighed for at få en miljøvenlig varmeløsning med en begrænset miljøbelastning. -I projektet indgår nye store pumper på vores Central Stribæk, samt en ny pumpestation ved Østengård til at give vandet til Skibet et ekstra skub. Nabobyen Slelde er ikke med i første omgang, men ledningerne forberedes til også at forsyne dette område, samt et potentielt udstykningsområde ved Slelde, som fremgår af Kommuneplanen, forklarer Jesper Wolsgård, direktør ved Vejle Fjernvarme A.M.B.A. Nye forbrugere og gas-konvertering Den nye ledning skal løbe fra Central Stribæk langs Vestbanevej og i Bindeballestien, og der skal etableres en ny pumpestation og et fjernvarmedistributionsnet. Mindst 40 procent af de private boliger, virksomheder og offentligt ejede bygninger skal kunne modtage fjernvarme før den samlede investering på 34,5 millioner kroner bliver sat i gang. Når de nye forbrugere er fundet, skal konstruktion af nye rør og opdimensionering af eksisterende rør begynde i starten af 2016, og den nye pumpestation skal etableres i Derudover skal Central Stribæk ombygges. -Det kan betale sig at skifte til fjernvarme. Der er endnu ikke indført et forbud i lovgivningen mod at konvertere oliefyr til naturgas-fyr, men vi har en forventning om, at når der tilføres fjernvarme til området, så vil cirka 92 procent af oliefyrene og 90 procent af naturgasfyrene udgå til fordel for fjernvarme. Derudover har vi fået tilsagn fra kommunen om, at de slutter deres ejendomme med skole, hal, børnehus og vandrerhjem til fra starten. De bygninger udgør 17 % af det samlede varmebehov i området. Fjernvarme er fremhævet som en vigtigt middel til CO 2 besparelse i Vejle Kommunes miljøplan. I Skibet er der også gjort forberedelser til nye udstykninger med ca. 80 nye parcelhuse, som kan se frem til at få fjernvarme fra starten af 2016, siger Jesper Wolsgård. Mange penge at spare Godkendelsen af fjernvarmens udvikling betyder også, at Vejle Fjernvarme A.M.B.A. overtager forsyningspligten, og naturgasselskaberne må derfor ikke optage flere kunder. Af de 445 eksisterende forbrugere i Skibet i dag modtager cirka 92 procent varme fra individuelle gasfyr. 3 procent har oliefyr, knap 3 procent har elvarme og resten har varmepumpe eller andet. -Det vil både give de enkelte husstande og større virksomheder besparelser på varmeregningen at konvertere til fjernvarme, forklarer Jesper Wolsgård. Ifølge vores beregninger vil en husstand med et forbrug på 15 MWh spare omkring kr ved at skifte fra naturgas til fjernvarme. For de store forbrugere, som institutioner, for eksempel, er der omkring kr at spare om året. TVIS leverer muligvis ny ledning TVIS er i øjeblikket i gang med et større udredningsarbejde om fjernvarmens fremtid i Trekantområdet, herunder hvor der er muligheder for udvidelser. Et udredningsarbejde, som forventes færdigt i løbet af efteråret Vi er for tiden i dialog med fjernvarmeselskaber i det vestlige af Vejle Kommune, om der er grundlag for at forlænge TVIS-tracéet til nye områder. Hvis det kan betale sig for alle parter, vil vi stå for at etablere en ny rørledning, der også kan forsyne Skibet. Under alle omstændigheder vil der komme fjernvarme til Skibet, men hvordan etableringsarbejdet kommer til at fordele sig, må vi se an, siger Hans Bjørn, direktør ved TVIS. NYHEDSBREV

5 MERE NY OVERSKUDSVARME EN AF FIRE ANALYSER OM FREMTIDENS FJERNVARME I TREKANTOMRÅDET VISER, AT NY VARME ER MULIG, MEN KAN VÆRE FOR DYR. TVIS har bedt en rådgiver fra Rambøll om at undersøge, om der er muligheder i Trekantområdet for at inddrage ny overskudsvarme fra lokale industrier. Det handler om lokale industrier, der har et overskud af enten varm luft eller lunken vand, som en varmepumpe for eksempel kunne drive til et et nyttigt niveau, som kan bruges til fjernvarme. TVIS har indgået en aftale om ombygning af Skærbækværket til biomasse for at sikre en billig varmepris, og det kan vise sig at være den største barriere for, at der bliver hentet overskudsvarme fra nye leverandører lokalt. For TVIS vedkommende. -Der har faktisk vist sig at være en del virksomheder, som potentielt kunne have noget overskudsvarme, der kunne blive til fjernvarme, ifølge Hans Bjørn, direktør ved TVIS. Vores undersøgelse har vist, at der er lokale industrier, for eksempel, spildevandsselskaberne, der har overskudsvarme, der kan udvindes med en varmepumpe og bruges som fjernvarme. Det har bare også vist sig, at det vil være svært for selskaberne at lave en forretningsmodel, der kan konkurrere med den nye biomasse-aftale, som er gældende fra Så længe der er de nuværende afgiftsforhold, og der er en yderligere udfordring i, at varmepumper ikke er tilladt i et centralt forsyningsområde, som TVIS forsyner i, siger Hans Bjørn. Blandet interesse 48 virksomheder har, ifølge Rambøll, potentielt overskudsvarme i Trekantområdet i form af enten varm luft eller lunken vand. Af dem har 41 været realistiske at kontakte, hvoraf 29 virksomheder har gengældt interessen fra Rambøll på vegne af TVIS. Det har dels været et mål at undersøge, hvilke virksomheder, der kunne have overskudsvarmen, men også at afgøre, hvilken kvalitet den ville have. Virksomhederne er blevet inddelt i grupperinger og er vurderet på kvaliteten af overskudvarmen, mængder, økonomi og miljøhensyn. Det vil sige, om overskudsvarmen er realistisk at inddrive set ud fra et økonomisk og teknisk perspektiv. -Undersøgelsen viser, at der er gode muligheder indenfor de fire kommunegrænser, men bekræfter også, hvad vi vidste i forvejen, nemlig at vi har meget billig varme i Trekantområdet. Det kan vi jo ikke klage over. Det er enkelte virksomheder, der på nuværende tidspunkt har optimale økonomiske og tekniske forhold, så de kan konkurrere med det prisniveau, som vores prognoser viser, at vi kan forvente med biomasse-aftalen. Til gengæld er der trods alt nogle år til 2018, og hvis projekterne bliver dyrket af selskaberne, så kan det vise sig at være fonuftigt at investere ressourcer i på den lidt længere bane, ifølge Hans Bjørn. Lunt vand i spildevandsanlæggene i de fire ejerkommuner kan udnyttes til varme ved hjælp af en varmepumpe, men udfordringen består i at sikre vandets kvalitet og til en pris, der er konkurrencedygtig. af varmeoverskuddet. Ved Energnist i Kolding er der også fokus på at hente mere varme ved røggas-køling, så der er nye initiativer rundt omkring. -Ifølge vores rådgiver, så vil det kræve en investering af ressourcer fra enten os, selskaberne selv eller en tredjepart, hvis vi skal gøre os håb om at få mere ud af den lokale overskudsvarme. Næste trin i vores undersøgelse er at se, hvad vi kan stille op med vores viden. Nogle af selskaberne ville have større fordele ved at anvende overskudsvarmen internt, ifølge Rambøll, mens det for andre også kan være værd at udvikle et samarbejde om et demo-projekt for at få nogle erfaringer med den her type energieffektivisering, så det måske ikke på den korte, men lange bane kan blive rentabelt, siger Hans Bjørn. Hvad byder fremtiden? TVIS har besluttet at afsætte 1000 TJ til ny overskudsvarme foruden den fra de eksisterende leverandører. Ved SHELL-Raffinaderiet er der igangværende projekter for at effektivisere anvendelsen NYHEDSBREV

6 DE FEM SØSTRE ÅDALEN, VEJLE N Y H E D S B R E V

7 NYBYGGERI MED FJERNVARME DE FEM SØSTRE ER CYLINDRISKE ETAGEBYGGERIER TIL BÅDE LEJERE OG EJERE I DET INDRE VEJLE, HVOR FJERNVARMEN OGSÅ HAR FÅET PLADS. Det indre vejle er i rivende udvikling og flere og flere nybyggerier dukker op med plads til fjernvarmen i de kreative konstruktioner. Det gælder det nye sundhedshus, den flydende kajakø og Kirk Capital Head Quarter i havnen. Og de fem søstre, som har været et stykke tid undervejs, men hvor alle færdiggjorte lejligheder er beboet. - Fire ud af de fem tårne er bygget færdige, hvor det første stod færdigt tilbage i 2008 lige inden finanskrisen. Derfter gik byggeriet lidt i stå, men det er kommet godt i gang igen, og vi forventer, at det sidste står færdigt til næste år i 2016, fortæller Peter Wittorff fra NCC, projektleder på byggeriet. Som navnet antyder, består byggeriet af fem tårne på 12 etager med 48 lejligheder pr. bygning, som svinger mellem at være kvm. Det er primært ejerlejligheder, men en af bygningerne er opført til udlejning gennem Domea, som udlejer almene boliger. Meget lavt energiforbrug Lejlighederne har fået energimærket A2010, som stiller høje krav til energiforbruget i lejlighederne, og fjernvarmen bliver fordelt af både konvektorer, radiatorer og gulvvarme. Derudover er der installeret varmegenvinding for at sikre optimal udluftning og mindske varmespild. Ifølge energirådgiverens energimærkning er der et forventet forbrug til opvarmning på 210 MWh pr. tårn pr. år, forklarer Peter Wittorff. -Det er et unikt projekt, men vi har dog også bygget lignende boliger på Islands Brygge i København, der minder om de fem søstre. Nogle af de erfaringer vi har gjort i Vejle, har vi også haft mulighed for at tage med os til andre projekter, siger Peter Wittorff. -Der har været rigtig positiv interesse for projektet, og mange er indbyggere i Vejle, der har solgt deres villa for at flytte ind her. 29 lejligheder er solgt i det sidste tårn, hvor de 23 af dem blev solgt på tre uger, så der har været en meget pæn interesse, siger Peter Wittorff. Lejlighederne i det sidste tårn af fem er til salg, hvor 29 af dem har fundet en ejer. NYHEDSBREV

8 WORKSHOP OM FJERNVARMENS FREMTID TVIS har afholdt workshop om fjernvarmens fremtid i Trekantområdet, hvor fire oplæg fra eksperter inden for energianalyse lagde op til debat. Fjernvarmeselskaberne i Trekantområdet, kommunerne og TVIS bestyrelse var repræsenteret, hvilket gav en unik mulighed for at få afprøvet forskellige synspunkter på retningen for TVIS fremtidige udvikling. På TVIS initiativ vil rådgivere fra COWI og Rambøll indenfor de kommende måneder aflægge rapport på fire analyseområder. De omhandler den forventede efterspørgsel på varme, potentielle nye varmeforbrugere, nye kilder til industriel overskudsvarme og potentialet for Vedvarende Energi-kilder i TVIS-systemet. Det kan være solenergi, geotermi, rensningsanlæg, biogas og andre energikilder. Det er i det lys, workshoppen tog udgangspunkt og udover status på de fire rapporter, var der også oplæg om de strukturelle forhold, som fjernvarmen er underlagt. -Historisk set, er det første gang TVIS har skuet mod horisonten for at opsøge nye fjernvarmeområder og undersøge incitamenter, der fremmer tilslutning af nye forbrugere. Det skyldes også den nye aftale med Skærbækværket, der gør det vigtigt at opsøge flere forbrugere, så vi er flere til at deles om den billigere varme, men også flere til at tilbagebetale investeringen i Skærbækværket, sagde Hans Bjørn, direktør ved TVIS. Flere forbrugere, uændret forbrug Konklusionerne på TVIS undersøgelser, foretaget af Rambøll og COWI, er ikke endeligt færdiggjorte, men foreløbige betragtninger fremførte Poul Weiss fra COWI, som forventer, at der i de kommende 20 år vil være et stigende antal kvadratmeter, som skal opvarmes af fjernvarme på tværs af alle fire kommuner. Det skyldes dels nybyggeri, men også potentielle konverteringsområder med individuel gas- og olieforsyning. Dog vil varmeforbruget være uændret på grund af nye energikrav- og effektiviseringer. Poul Weiss har også set på nye fjernvarmeområder indenfor kommunerne og vurderer blandt andet et behov på 50 TJ i Bredsten-Balle, 100 TJ i Jelling og 60 TJ i Egtved. Det vil kræve en ny tilføjelse til transmissionsledningen, men en endelig konklusion på selskabs- og samfundsøkonomiske gevinster er ikke fundet. Dels fordi bestyrelserne i de respektive fjernvarmeselskaber vurderer, hvorvidt det er et samarbejde, de ønsker at indgå i. Svært at konkurrere med biomasse Den nye aftale med DONG Energy sænker varmeprisen betragteligt fra 2017, men det giver en interessant konkurrencedynamik i forhold til interesser i at anvende overskudsvarme fra nye potentielle leverandører. Det var et af emnerne i, rådgiver ved Rambøll, Bjarne Lykkemarks oplæg om nye varmekilder. Overordnet set, givet det mening for selskaberne at bruge varmen internt, forklarede han, da investeringen i og driften til en varmepumpe, for eksempel, vil gøre købsprisen per MWh for høj for TVIS. De relevante selskaber, som er undersøgt, har for eksempel været spildevandsselskaber og kølehusene i det nordlige Vejle. Til gengæld var der flere effektiviseringsprojekter på tegnebrættet hos TVIS eksisterende leverandører, som samlet set kan give en kapacitet, der svarer til de omtrent 1000 TJ, som TVIS har sat som et rimeligt niveau fra nye projekter. Fossile brændsler er nedprioriteret politisk Hans Henrik Lindboe, Civilingeniør ved EA Energianalyse, opridsede rammevilkår, som regeringen har udstukket enten i Energiaftalen fra 2012 eller politiske udmeldinger. Overordnet set, skal Danmark være uafhængig af fossile brændsler i 2050, og olie- og naturgasfyr skal udfases. Det politiske dilemma er, at gasreserverne stiger på globalt plan, blandt andet efter store skifergas-projekter i Nordamerika. Hans Henrik Lindboe fremhævede et væsentligt dilemma, nemlig at vi kan forvente faldende gaspriser samtidig med et politisk ønske i hvert fald hos den nuværende regering - om at fokusere entydigt på vedvarende energi, især vind. Fjernvarme skal flettes sammen med elnettet Det afsluttende oplæg kom fra Rasmus Munck fra Energinet, som også fremhævede et politisk ønske om VE-Energiens herunder fjernvarmens grundlæggende plads i en grøn omstilling, og pointerede også Energinet s interesse i et nationalt forsyningsmarked, hvor energi-typerne er nøje sammenflettet. Herunder anså Rasmus Munck det også som hensigtsmæssigt, at TVIS udnyttede en eksisterende ressource, som Skærbækværket er. Ombygningen til biomasse er fornuftig både i et samfunds- og selskabsøkonomisk perspektiv, men på grund af et presset elmarked fra vindteknologien i Danmark, Sverige, Norge og Nordtyskland, så vil de centrale kraftværkers eksistensberettigelse muligvis flytte sig til varmeproduktionen. Varmepumper og lavere afgifter Der var bred enighed blandt analytikerne om, at fjernvarme har en nøglerolle i fremtidens grønne omstilling. Men der var også et bredt forankret fokus på en forventet nødvendighed i, at varmepumper bør finde større anvendelse. Både Jesper Koch, fra Grøn Energi rådgivningsfirma under Dansk Fjernvarme, og Hans Henrik Lindboe beskrev dog nogle uhensigtsmæssige rammevilkår, som gør teknologien for dyr at investere i. Fjernvarmen har en nøglerolle i energipolitiske spørgsmål, men kræver en vis omstillingsparathed indenfor de kommende år. Biomasse, vind, sol og varmepumper vil få sin indflydelse, men med hvilken vægtning, afhænger af afgiftssammensætning og den teknologiske udvikling. NYHEDSBREV

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks Bruttoenergiforbrug 1972-2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Olie

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! 1 2 I det forløbne regnskabsår har vi købt 185.128 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med: ca. 0,9 % fra Vejle Spildevands rensningsanlæg og resten,

Læs mere

NYHEDSBREV AUGUST 2013

NYHEDSBREV AUGUST 2013 NYHEDSBREV AUGUST 2013 EN MASSE FORDELE VED BIOMASSE TVIS har i løbet af året været dybt involveret i forhandlinger om, hvor fremtidens fjernvarme til Trekantområdets borgere skal komme fra. To aktører

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Næstved Varmeværk A.m.b.a. 1 2 Formand Lindy Nymark Christensen 3 Vision Næstved Varmeværk vil være Næstved bys fortrukne leverandør af varme. 4 Bestyrelsens motto Åbenhed Demokrati Billig og miljøvenlig fjernvarme 5 Varmeværkets

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Temadag om energiaftalens analyser, Grøn Energi Hovedfokuspunkter Fjernvarmens udbredelse Produktion af Fjernvarme

Læs mere

MERE SPILDVARME FRA TAS KAN BLIVE RESSOURCE

MERE SPILDVARME FRA TAS KAN BLIVE RESSOURCE NYHEDSBREV 2014 DECEMBER GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR TVIS kan se tilbage på et år, hvor forhandlingerne om en ny varmeaftale har fyldt meget i hverdagen. Vi har vendt et vigtigt kapitel i historien om den

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen er for et standardhus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år steget gennemsnitligt med 2,1 %. Fjernvarmeprisen

Læs mere

Strategi for udvikling af fjernvarmesektoren

Strategi for udvikling af fjernvarmesektoren UDKAST 20. august 2015 Strategi for udvikling af fjernvarmesektoren i Hedensted Kommune Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 2 Indhold Baggrund side 3 Fjernvarme i dag side 6 Fjernvarme i fremtiden side

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

Fjernvarmen er tæt på dig

Fjernvarmen er tæt på dig Fjernvarmen er tæt på dig Vordingborg Forsynings fjernvarmeanlæg kan snart levere miljørigtig fjernvarme til husejere i Kastrup og Neder Vindinge. fjernvarme for fremtiden 2 Vordingborg Kommune er klimakommune

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk Ver. BLP/01.06.2015 Baggrund Fossile brændsler skal udfases Øget elektrificering - udbygning

Læs mere

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1.

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. april 2014 Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding Ombygning af fjernvarmesystemet i Geding til en mere energieffektiv drift ved

Læs mere

Innovative Løsninger til Landsbyer

Innovative Løsninger til Landsbyer Innovative Løsninger til Landsbyer Martin Vesterbæk Projektleder/Maskinmester Mail: mave@trefor.dk 28-11-2014 Tlf:28357339 Hvem er TREFOR 627 engagerede medarbejdere pr. 1. nov 2014 Multiforsyningsselskab

Læs mere

FJERNVARME. Hvad er det?

FJERNVARME. Hvad er det? 1 FJERNVARME Hvad er det? 2 Fjernvarmens tre led Fjernvarmekunde Ledningsnet Produktionsanlæg 3 Fjernvarme er nem varme derhjemme Radiator Varmvandsbeholder Varmeveksler Vand fra vandværket FJERNVARME

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014.

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Emnerne: Det forløbne år Forsyningsområde og dækningsgrad Driftsøkonomi og brændselsomkostninger Varmepris og takstpolitik Drift

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Godt nytår med udsigt til billigere varme

Godt nytår med udsigt til billigere varme Godt nytår med udsigt til billigere varme Af bestyrelsesformand Robert P. Sørensen Først og fremmest godt nytår til alle. Set med Holte Fjernvarmes øjne kan 2009 bestemt godt blive et rigtigt godt nyt

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc. Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion

K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc. Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion 1. juli 2009 Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning, baggrund og formål...

Læs mere

Fjernvarmeprisen 2014

Fjernvarmeprisen 2014 Fjernvarmeprisen 2014 23. september 2014 af Chefkonsulent John Tang, Dansk Fjernvarme Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme

Læs mere

1. øge antallet af indbyggere i kommunen Planlagt og / eller besluttet. Klima- og Energirådets

1. øge antallet af indbyggere i kommunen Planlagt og / eller besluttet. Klima- og Energirådets Notatark Sagsnr. 1.5.12-G-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff 27.3.215 Hedensted Kommune har forpligtet sig til at reducere udledningen af CO 2 med 2% fra 1,1 tons pr. borger i 1995 til 8.1 tons pr. borger

Læs mere

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011.

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Notat nr. 1049 Dato: 17. oktober 2011 Jour. nr.: 000.5.1 Ref.: LG/sn Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Formål Notatet opsummerer, hvorfor - samt under hvilke

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme niveau i 2013

Læs mere

Alle fortjener fjernvarme...

Alle fortjener fjernvarme... Alle fortjener fjernvarme... 1 Forbrugerne sparer og sparer... I Østerby betyder det 1.018 tons CO 2 mindre om året for 276 husstande Side 2 skift fra naturgas til fjernvarme I Rudersdal spares der tillige

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om fjernvarme i Saksild og Rørt. Onsdag den 30. september 2015 kl. 19.00

Velkommen til informationsmøde om fjernvarme i Saksild og Rørt. Onsdag den 30. september 2015 kl. 19.00 Velkommen til informationsmøde om fjernvarme i Saksild og Rørt Onsdag den 30. september 2015 kl. 19.00 Aftenens program: - Odder Varmeværk - Hvor kommer varmen fra - Odder Varmeværks nuværende forsyningsområde

Læs mere

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012 Postadresse: Borgmester Frederiksgade 9, 4690 Haslev Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Christiansborg 1240 København K Mail: Jan.Rasmussen@ft.dk og Signe.Bruunsgaard@ft.dk Notat vedrørende

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Case.Dok.5.30 Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde

Læs mere

FAQ om biomasseværket

FAQ om biomasseværket FAQ om biomasseværket SKANDERBORG HØRNING FJERNVARME Kraftvarmepligten? Skanderborg Byråd har i 2005 med samtykke fra Energistyrelsen godkendt Skanderborg Fjernvarmes flisprojekt. Projektet indeholder

Læs mere

Få mere overskud i din varmeøkonomi

Få mere overskud i din varmeøkonomi Få mere overskud i din varmeøkonomi Nu kommer fjernvarmen til Bondemosen og området ved Solholm Kom til info-møde i Ullerslev Kulturog Idrætscenter den 30. januar! Fjernvarmen er overskudsvarme - også

Læs mere

FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI

FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI Fjernvarmen i 2050 Hvorfra Hvordan Hvorledes? Fjernvarmen i gang med en kolossal omstilling

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Velkommen - aftenens program Gassens fremtid i Blommenslyst og Holmstrup v. Pernille Høgstrøm Resen, Naturgas

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling

Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling Plan og Udvikling Sagsnr. 266462 Brevid. 2130434 Ref. SMAG Dir. tlf. 4633 3179 sorenmag@roskilde.dk 26 august 2015 I dette notat sammenfattes bemærkninger

Læs mere

Landsbyvarme med ATES.

Landsbyvarme med ATES. Landsbyvarme med ATES. Civilingeniør Stig Niemi Sørensen www.enopsol.dk Indledning Det er i dag muligt at producere helt fossil- og CO 2-fri varme til de danske landsbyer og vel at mærke til konkurrencedygtige

Læs mere

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi BILAG 4 Marginal selskabsøkonomi Selskabsøkonomi For at kunne vurdere den økonomiske konsekvens af anlægsbudgettet er der udarbejdet en selskabsøkonomisk marginal betragtning for Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE.

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME, HAARBY KRAFTVARME. Andelsselskaber med begrænset ansvar. 2 Generalforsamlinger. 2 Bestyrelser. 2 Formænd.

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

OPSTARTSMØDE FJERNVARMEANALYSE I ØSTJYLLAND BJARNE LYKKEMARK

OPSTARTSMØDE FJERNVARMEANALYSE I ØSTJYLLAND BJARNE LYKKEMARK OPSTARTSMØDE FJERNVARMEANALYSE I ØSTJYLLAND BJARNE LYKKEMARK DAGSORDEN Kort gennemgang af opgaverne i Fjernvarmeanalyse Østjylland Projektteamet Vores tilgang til opgaven Opgaverne lidt tættere på! Overblik

Læs mere

DREJEBOG VED KONVERTERING

DREJEBOG VED KONVERTERING VARMEVÆRKERNES ERIKA ZVINGILAITE, INSERO ENERGY OG JANE MOUSTGAARD, RAMBØLL DREJEBOGENS INDHOLD Energirenovering BRUTTOLISTER Overvejelser og analyser inden beslutning om konvertering træffes Tilslutning

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

1. Introduktion Roskilde Kommune

1. Introduktion Roskilde Kommune Case.Dok.6.6 Prefeasibility undersøgelse Undersøgelse af mulighed for fjernvarme i naturgasområder Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde Universitet Den 8. august 2014. 1. Introduktion

Læs mere

2.1 Priser på gaskedler (store og små)

2.1 Priser på gaskedler (store og små) MEMO TITEL Vurdering af Næstved Varmeværks muligheder efter ophævelse af Næstved Kommunes godkendelse af projektforslag for biomasseværk mv. DATO 19. maj 2015 TIL Næstved Varmeværk A.m.b.a. (Jens Andersen)

Læs mere

2010 - Forslag til klimavarmeplan. 2.0 Fjernvarmeprognoser Århus Kommune

2010 - Forslag til klimavarmeplan. 2.0 Fjernvarmeprognoser Århus Kommune 2010 - Forslag til klimavarmeplan 2.0 Fjernvarmeprognoser for Århus Kommune AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1 Medlemmer af Driftsrådet for Varmeplan Århus Formand: Laura Hay Rådmand, Teknik

Læs mere

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission 08-05-2012 jw/al El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission Københavns Energi gennemfører i en række sammenhænge samfundsøkonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige forsyningsalternativer.

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Morten Vang Jensen, PlanEnergi 1 PlanEnergi PlanEnergi blev etableret i 1983 og arbejder som uafhængigt rådgivende firma. PlanEnergi har specialiseret sig

Læs mere

Omstillingen af energien i kommunerne. Afdelingsleder John Tang

Omstillingen af energien i kommunerne. Afdelingsleder John Tang Omstillingen af energien i kommunerne Afdelingsleder John Tang Det er varme der efterspørges Fjernvarme kan anvende alle former for varme og brændsler samt levere fleksibilitet Elektricitet (Kraftvarme,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a.. Tirsdag d. 8. april 2014 -kl. 18.00, Grønnegade 7, Nørre Aaby Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse af

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER Til Kolding Kommune Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 4 2. Generelle forudsætninger 4 2.1 Forudsætninger fra Lokalplan 4 2.2

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba.

Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba. Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba. Indhold Fremtidens central forsynede varmesystem må og skal vægte:... 3 Systemer for energitransport... 3 Dampfjernvarme...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Tværvej 3 D 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033461 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre!

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre! Varmepumper Danfoss Heat Pumps VP Claus Bo Jacobsen Vind til Varme og Transport København, 22. oktober 2009 25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper. Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus

Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper. Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus Agenda Politiske rammer og varmepumper Ecodesign og energimærkning Effekter Barrierer mod og tiltag

Læs mere

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Hvilke roller og opgaver skal kommunernes energiselskaber have i udvikling af optimale rammer for fjernvarmen, og hvordan skal selskaberne samarbejde på tværs af kommuner?

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion

Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion Giv din mening til kende på Tønder Fjernvarmes generalforsamling den 7. september

Læs mere

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Fjernvarmens udbredelse Varmeatlas præsentation ved Else Bernsen, COWI (ebe@cowi.dk) 1 Bygningsatlas 2013 for alle byområder i Danmark BBR oplyser

Læs mere

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000 5000 4000

Læs mere

strategisk energiplan 2015-2025

strategisk energiplan 2015-2025 strategisk energiplan 2015-2025 Vision: Bornholm er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i 2025 OSTKRAFT Samarbejde om vækst og udvikling på Bornholm. Understøtte kommunens

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035

Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035 Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035 Udgivet af Energianalyse, Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 www.energinet.dk Marts 2015

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Erhvervslivets energiforbrug

Erhvervslivets energiforbrug Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Den energimæssige udfordring Erhvervslivets energiforbrug Dette notat giver en kort indføring til området Erhvervslivet : Hvordan ser de økonomiske incitamentstrukturer

Læs mere

Nyhedsbrev. Godt nytår! Ny hjemmeside. Projektets fremdrift siden sidst. Januar 2015 www.energiplanfyn.fmk.dk ajoml@fmk.dk

Nyhedsbrev. Godt nytår! Ny hjemmeside. Projektets fremdrift siden sidst. Januar 2015 www.energiplanfyn.fmk.dk ajoml@fmk.dk Januar 2015 www.energiplanfyn.fmk.dk ajoml@fmk.dk Nyhedsbrev Godt nytår! For Energiplan Fyn blev 2014 et spændende år. Et år fyldt med udfordringer, fra den spæde opstart i Januar og frem til nu. Vi kan

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Idékatalog for vedvarende energi

Idékatalog for vedvarende energi Idékatalog for vedvarende energi Et samlet overblik Vi skal alle sammen være med til at opnå regeringens mål om at al rumopvarmning skal være fossilfri i 2035. For større etageboligområder findes der

Læs mere