NYHEDSBREV JUNI Foto: Ole Olsen, Fredericia Kommune NYHEDSBREV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV JUNI 2015. Foto: Ole Olsen, Fredericia Kommune NYHEDSBREV 2015 1"

Transkript

1 NYHEDSBREV JUNI 2015 NYHEDSBREV Foto: Ole Olsen, Fredericia Kommune

2 OVERDÆKNING SÆNKER PRISER Fra juli og resten af 2015 sænker TVIS priserne på varme. Den variable pris bliver justeret, så fjernvarmeselskaberne i Trekantområdet fremover køber 1 GJ varme fra TVIS for 88 kr. mod de nuværende 100 kr. En mild vinter og faldende brændselspriser har resulteret i en overdækning på 80 millioner kroner i TVIS budgetter, som skal tilbage til forbrugerne via fjernvarmeselskaberne. Til juli bliver prisen sat ned til 88 kr pr. GJ, hvilket svarer til, at TVIS udbetaler 30 af de 80 millioner. Til december i år udbetaler TVIS de sidste 50 millioner kroner til fjernvarmeselskaberne, som kan bruge dem til at sænke deres forbrugerpriser. Efterfølgende må TVIS hæve prisen igen frem mod 2017, hvor det allerede er planlagt, at prisen skal falde, når Skærbækværket står færdig til at levere fjernvarme baseret på biomasse. Derfor har TVIS ansøgt Energitilsynet om at lave en glidende overgang frem mod 2017, så fjernvarmeprisen ville falde løbende, men har fået ansøgningen afvist. - Vi ser frem til lavere varmepriser fremover, når biomassen er implementeret på Skærbækværket, og vi havde håbet, at priserne kunne få færre udsving ved hjælp af de 80 millioner, som vi giver tilbage til forbrugerne. Energitilsynet mente, at overdækningen var for lav til den løsning, så vi sætter prisen op til 96 kr igen i 2016 for igen at sænke den til 62 kr i 2018, når varmen fra biomasse kommer, siger Hans Bjørn, direktør ved TVIS. Selvom TVIS sænker prisen er det fjernvarmeselskaberne, der afregner med forbrugerne, og TVIS afgør ikke, hvordan de ønsker at afregne med forbrugerne. -Fjernvarmeselskaberne sammensætter selv deres priser til forbrugerne, men hvis de sænker priserne tilsvarende os, svarer det til en gennemsnitlig besparelse for en standardfamilie på 1250 kr om året. Vores investering i ombygningen af Skærbækværket til biomasse giver priserne endnu et dyk, så vi styrker en meget konkurrencedygtig varmeløsning, der er stort set CO 2 -neutral, siger Hans Bjørn. NAVNE Carl C. Poulsen Asger Chistensen Søren Nielsen Rene Clausen TVIS har fået nyt bestyrelsesmedlem. Kolding Kommune har to repræsentanter i bestyrelsen og hidtil har de to været udpeget af TRE-FOR. Kolding Kommune har besluttet, at ét af medlemmerne fremover skal udpeges fra byrådet, da ombygningen af Skærbækværket til biomasse har stor lokal betydning. Carl C. Poulsen overlader posten til Asger Christensen, som er byrådsmedlem i Kolding Kommune for Venstre. René Clausen og Søren Nielsen har overstået deres praktik ved TVIS i maj og har afleveret deres afsluttende eksamensopgave ved Fredericia Maskinmesterskole, som tog udgangspunkt i effektivisering på en af TVIS pumpestationer, P53. De har været praktikanter hos TVIS i fire måneder og har fulgt drifts- og maskinmestrenes arbejde i kontrolrummet og på TVIS stationer. NYHEDSBREV

3 FJERNVARMEOMRÅDET VIL VOKSE BEHOVET FOR FJERNVARME VIL STIGE. FRA DE NUVÆRENDE 16 MILLIONER M 2 TIL 19 MILLIONER M 2 I En prognose udarbejdet for TVIS viser, at vi kan forvente, at endnu flere vil få muligheden for fjernvarme i fremtiden ligesom flere vil vælge individuelle løsninger fra til fordel for fjernvarmen. Det er især i Vejle, at der er så stor en udvikling indenfor byggeri og konvertering, at det tiltrækker et øget behov for fjernvarme fra den lokale industri. Vejle Fjernvarme er i gang med en række betydelige udbygningsprojekter, som inkluderer store udvidelser i forbindelse med ny forsyning til Skibet, Syddansk Erhvervsskole, Gammelhave, Ibæk Strandvej samt et nyt større boligområde ved Vester Engvej. I prognosen forudses en forøgelse af det tilsluttede areal på cirka 48 procent indtil Det resulterer i en samlet forøgelse af varmebehovet på ca. 29 procent fra TVIS. TRE-FORs forsyning til Vejle vil også stige med omtrent 13 procent, hvilket især skyldes projekter i Bredballe og Lysholtparken. Det samlede øgede areal, der får tilsluttet fjernvarme i Vejle fra TRE-FOR vil stige med godt 24 procent frem mod Udvidelser i hele Trekantområdet I det sydlige vejle udvider Mølholm Varmeværk til et større erhvervsområde, så der sker en betydelig udbygning i erhvervsområdet i Vinding. Den samlede forøgelse af varmeforbruget forudses at være ca. 15 procent, og det tilsluttede areal forøges med 22 procent indtil Varmegrundlaget for Middelfart Fjernvarme forudses at stige med cirka 8 procent i perioden Det er især ø-vængerne ved Ærøvænget, der bidrager til det øgede behov, og hvor naturgas-konvertering forventes at udvikle sig. I prognosen forventes det, at det tilsluttede opvarmede areal stiger med cirka 27 procent i perioden. Varmegrundlaget for Fredericia Fjernvarme forudses til gengæld at blive reduceret med cirka 6 procent frem mod Der er begrænsede muligheder for udvidelse for Fredericia Fjernvarme og ligesom ved alle de andre fjernvarme-områder, så er der et løbende fald i varmeforbruget for de eksisterende forbrugere på grund af energieffektiviseringer. Dog forventer TVIS, at det tilsluttede opvarmede areal stiger med cirka 16 procent i perioden. Kolding Kommunes samlede varmegrundlag forventes at falde med 2 procent i perioden , mens effektbehovet stiger med 14 procent i samme periode. Det er primært konvertering til fjernvarme i de eksisterende fjernvarmeområder og muligheder for at udbygge til erhvervsområder. Det tilsluttede opvarmede areal forudses at stige med cirka 11 procent i perioden. I Gauerslund tilsluttes forholdsvist få nye forbrugere, mens varmeforbruget hos de eksisterende forbrugere forventes at falde svagt. Alt i alt forudses varmeforbruget at falde med cirka 9 procent indtil Varmebehov er konstant Selvom der generelt er tendenser til flere tilslutninger og forbrugere, der ønsker fjernvarme i fremtiden, så er der samtidig en bevægelse mod lavenergi-boliger og energieffektiviseringer, som udligner stigningen i opvarmet areal. I perioden forventes det, at de nuværende forbrugere vil bruge 0,75 procent mindre varme om året. NYHEDSBREV

4 FJERNVARME TIL SKIBET FJERNVARME TIL SKIBET I VEJLE ER GODKENDT, SÅ 445 POTENTIELLE NYE FORBRUGERE KAN FÅ FJERNVARME FRA 2016 Vejle Fjernvarme A.M.B.A. har fået godkendt et projektforslag af Vejle Kommune, der gør det muligt at etablere meter ny fjernvarmeledning til Skibet i det nordvestlige Vejle. Området består af en blanding af private boliger og offentlige og private virksomheder, som især er opvarmet af naturgas-, oliefyr og elvarme. Der er 445 varmeforbrugere i Skibet, og omstillingen til fjernvarme kan både betale sig økonomisk for den enkelte borger, men vil også give endnu flere mulighed for at få en miljøvenlig varmeløsning med en begrænset miljøbelastning. -I projektet indgår nye store pumper på vores Central Stribæk, samt en ny pumpestation ved Østengård til at give vandet til Skibet et ekstra skub. Nabobyen Slelde er ikke med i første omgang, men ledningerne forberedes til også at forsyne dette område, samt et potentielt udstykningsområde ved Slelde, som fremgår af Kommuneplanen, forklarer Jesper Wolsgård, direktør ved Vejle Fjernvarme A.M.B.A. Nye forbrugere og gas-konvertering Den nye ledning skal løbe fra Central Stribæk langs Vestbanevej og i Bindeballestien, og der skal etableres en ny pumpestation og et fjernvarmedistributionsnet. Mindst 40 procent af de private boliger, virksomheder og offentligt ejede bygninger skal kunne modtage fjernvarme før den samlede investering på 34,5 millioner kroner bliver sat i gang. Når de nye forbrugere er fundet, skal konstruktion af nye rør og opdimensionering af eksisterende rør begynde i starten af 2016, og den nye pumpestation skal etableres i Derudover skal Central Stribæk ombygges. -Det kan betale sig at skifte til fjernvarme. Der er endnu ikke indført et forbud i lovgivningen mod at konvertere oliefyr til naturgas-fyr, men vi har en forventning om, at når der tilføres fjernvarme til området, så vil cirka 92 procent af oliefyrene og 90 procent af naturgasfyrene udgå til fordel for fjernvarme. Derudover har vi fået tilsagn fra kommunen om, at de slutter deres ejendomme med skole, hal, børnehus og vandrerhjem til fra starten. De bygninger udgør 17 % af det samlede varmebehov i området. Fjernvarme er fremhævet som en vigtigt middel til CO 2 besparelse i Vejle Kommunes miljøplan. I Skibet er der også gjort forberedelser til nye udstykninger med ca. 80 nye parcelhuse, som kan se frem til at få fjernvarme fra starten af 2016, siger Jesper Wolsgård. Mange penge at spare Godkendelsen af fjernvarmens udvikling betyder også, at Vejle Fjernvarme A.M.B.A. overtager forsyningspligten, og naturgasselskaberne må derfor ikke optage flere kunder. Af de 445 eksisterende forbrugere i Skibet i dag modtager cirka 92 procent varme fra individuelle gasfyr. 3 procent har oliefyr, knap 3 procent har elvarme og resten har varmepumpe eller andet. -Det vil både give de enkelte husstande og større virksomheder besparelser på varmeregningen at konvertere til fjernvarme, forklarer Jesper Wolsgård. Ifølge vores beregninger vil en husstand med et forbrug på 15 MWh spare omkring kr ved at skifte fra naturgas til fjernvarme. For de store forbrugere, som institutioner, for eksempel, er der omkring kr at spare om året. TVIS leverer muligvis ny ledning TVIS er i øjeblikket i gang med et større udredningsarbejde om fjernvarmens fremtid i Trekantområdet, herunder hvor der er muligheder for udvidelser. Et udredningsarbejde, som forventes færdigt i løbet af efteråret Vi er for tiden i dialog med fjernvarmeselskaber i det vestlige af Vejle Kommune, om der er grundlag for at forlænge TVIS-tracéet til nye områder. Hvis det kan betale sig for alle parter, vil vi stå for at etablere en ny rørledning, der også kan forsyne Skibet. Under alle omstændigheder vil der komme fjernvarme til Skibet, men hvordan etableringsarbejdet kommer til at fordele sig, må vi se an, siger Hans Bjørn, direktør ved TVIS. NYHEDSBREV

5 MERE NY OVERSKUDSVARME EN AF FIRE ANALYSER OM FREMTIDENS FJERNVARME I TREKANTOMRÅDET VISER, AT NY VARME ER MULIG, MEN KAN VÆRE FOR DYR. TVIS har bedt en rådgiver fra Rambøll om at undersøge, om der er muligheder i Trekantområdet for at inddrage ny overskudsvarme fra lokale industrier. Det handler om lokale industrier, der har et overskud af enten varm luft eller lunken vand, som en varmepumpe for eksempel kunne drive til et et nyttigt niveau, som kan bruges til fjernvarme. TVIS har indgået en aftale om ombygning af Skærbækværket til biomasse for at sikre en billig varmepris, og det kan vise sig at være den største barriere for, at der bliver hentet overskudsvarme fra nye leverandører lokalt. For TVIS vedkommende. -Der har faktisk vist sig at være en del virksomheder, som potentielt kunne have noget overskudsvarme, der kunne blive til fjernvarme, ifølge Hans Bjørn, direktør ved TVIS. Vores undersøgelse har vist, at der er lokale industrier, for eksempel, spildevandsselskaberne, der har overskudsvarme, der kan udvindes med en varmepumpe og bruges som fjernvarme. Det har bare også vist sig, at det vil være svært for selskaberne at lave en forretningsmodel, der kan konkurrere med den nye biomasse-aftale, som er gældende fra Så længe der er de nuværende afgiftsforhold, og der er en yderligere udfordring i, at varmepumper ikke er tilladt i et centralt forsyningsområde, som TVIS forsyner i, siger Hans Bjørn. Blandet interesse 48 virksomheder har, ifølge Rambøll, potentielt overskudsvarme i Trekantområdet i form af enten varm luft eller lunken vand. Af dem har 41 været realistiske at kontakte, hvoraf 29 virksomheder har gengældt interessen fra Rambøll på vegne af TVIS. Det har dels været et mål at undersøge, hvilke virksomheder, der kunne have overskudsvarmen, men også at afgøre, hvilken kvalitet den ville have. Virksomhederne er blevet inddelt i grupperinger og er vurderet på kvaliteten af overskudvarmen, mængder, økonomi og miljøhensyn. Det vil sige, om overskudsvarmen er realistisk at inddrive set ud fra et økonomisk og teknisk perspektiv. -Undersøgelsen viser, at der er gode muligheder indenfor de fire kommunegrænser, men bekræfter også, hvad vi vidste i forvejen, nemlig at vi har meget billig varme i Trekantområdet. Det kan vi jo ikke klage over. Det er enkelte virksomheder, der på nuværende tidspunkt har optimale økonomiske og tekniske forhold, så de kan konkurrere med det prisniveau, som vores prognoser viser, at vi kan forvente med biomasse-aftalen. Til gengæld er der trods alt nogle år til 2018, og hvis projekterne bliver dyrket af selskaberne, så kan det vise sig at være fonuftigt at investere ressourcer i på den lidt længere bane, ifølge Hans Bjørn. Lunt vand i spildevandsanlæggene i de fire ejerkommuner kan udnyttes til varme ved hjælp af en varmepumpe, men udfordringen består i at sikre vandets kvalitet og til en pris, der er konkurrencedygtig. af varmeoverskuddet. Ved Energnist i Kolding er der også fokus på at hente mere varme ved røggas-køling, så der er nye initiativer rundt omkring. -Ifølge vores rådgiver, så vil det kræve en investering af ressourcer fra enten os, selskaberne selv eller en tredjepart, hvis vi skal gøre os håb om at få mere ud af den lokale overskudsvarme. Næste trin i vores undersøgelse er at se, hvad vi kan stille op med vores viden. Nogle af selskaberne ville have større fordele ved at anvende overskudsvarmen internt, ifølge Rambøll, mens det for andre også kan være værd at udvikle et samarbejde om et demo-projekt for at få nogle erfaringer med den her type energieffektivisering, så det måske ikke på den korte, men lange bane kan blive rentabelt, siger Hans Bjørn. Hvad byder fremtiden? TVIS har besluttet at afsætte 1000 TJ til ny overskudsvarme foruden den fra de eksisterende leverandører. Ved SHELL-Raffinaderiet er der igangværende projekter for at effektivisere anvendelsen NYHEDSBREV

6 DE FEM SØSTRE ÅDALEN, VEJLE N Y H E D S B R E V

7 NYBYGGERI MED FJERNVARME DE FEM SØSTRE ER CYLINDRISKE ETAGEBYGGERIER TIL BÅDE LEJERE OG EJERE I DET INDRE VEJLE, HVOR FJERNVARMEN OGSÅ HAR FÅET PLADS. Det indre vejle er i rivende udvikling og flere og flere nybyggerier dukker op med plads til fjernvarmen i de kreative konstruktioner. Det gælder det nye sundhedshus, den flydende kajakø og Kirk Capital Head Quarter i havnen. Og de fem søstre, som har været et stykke tid undervejs, men hvor alle færdiggjorte lejligheder er beboet. - Fire ud af de fem tårne er bygget færdige, hvor det første stod færdigt tilbage i 2008 lige inden finanskrisen. Derfter gik byggeriet lidt i stå, men det er kommet godt i gang igen, og vi forventer, at det sidste står færdigt til næste år i 2016, fortæller Peter Wittorff fra NCC, projektleder på byggeriet. Som navnet antyder, består byggeriet af fem tårne på 12 etager med 48 lejligheder pr. bygning, som svinger mellem at være kvm. Det er primært ejerlejligheder, men en af bygningerne er opført til udlejning gennem Domea, som udlejer almene boliger. Meget lavt energiforbrug Lejlighederne har fået energimærket A2010, som stiller høje krav til energiforbruget i lejlighederne, og fjernvarmen bliver fordelt af både konvektorer, radiatorer og gulvvarme. Derudover er der installeret varmegenvinding for at sikre optimal udluftning og mindske varmespild. Ifølge energirådgiverens energimærkning er der et forventet forbrug til opvarmning på 210 MWh pr. tårn pr. år, forklarer Peter Wittorff. -Det er et unikt projekt, men vi har dog også bygget lignende boliger på Islands Brygge i København, der minder om de fem søstre. Nogle af de erfaringer vi har gjort i Vejle, har vi også haft mulighed for at tage med os til andre projekter, siger Peter Wittorff. -Der har været rigtig positiv interesse for projektet, og mange er indbyggere i Vejle, der har solgt deres villa for at flytte ind her. 29 lejligheder er solgt i det sidste tårn, hvor de 23 af dem blev solgt på tre uger, så der har været en meget pæn interesse, siger Peter Wittorff. Lejlighederne i det sidste tårn af fem er til salg, hvor 29 af dem har fundet en ejer. NYHEDSBREV

8 WORKSHOP OM FJERNVARMENS FREMTID TVIS har afholdt workshop om fjernvarmens fremtid i Trekantområdet, hvor fire oplæg fra eksperter inden for energianalyse lagde op til debat. Fjernvarmeselskaberne i Trekantområdet, kommunerne og TVIS bestyrelse var repræsenteret, hvilket gav en unik mulighed for at få afprøvet forskellige synspunkter på retningen for TVIS fremtidige udvikling. På TVIS initiativ vil rådgivere fra COWI og Rambøll indenfor de kommende måneder aflægge rapport på fire analyseområder. De omhandler den forventede efterspørgsel på varme, potentielle nye varmeforbrugere, nye kilder til industriel overskudsvarme og potentialet for Vedvarende Energi-kilder i TVIS-systemet. Det kan være solenergi, geotermi, rensningsanlæg, biogas og andre energikilder. Det er i det lys, workshoppen tog udgangspunkt og udover status på de fire rapporter, var der også oplæg om de strukturelle forhold, som fjernvarmen er underlagt. -Historisk set, er det første gang TVIS har skuet mod horisonten for at opsøge nye fjernvarmeområder og undersøge incitamenter, der fremmer tilslutning af nye forbrugere. Det skyldes også den nye aftale med Skærbækværket, der gør det vigtigt at opsøge flere forbrugere, så vi er flere til at deles om den billigere varme, men også flere til at tilbagebetale investeringen i Skærbækværket, sagde Hans Bjørn, direktør ved TVIS. Flere forbrugere, uændret forbrug Konklusionerne på TVIS undersøgelser, foretaget af Rambøll og COWI, er ikke endeligt færdiggjorte, men foreløbige betragtninger fremførte Poul Weiss fra COWI, som forventer, at der i de kommende 20 år vil være et stigende antal kvadratmeter, som skal opvarmes af fjernvarme på tværs af alle fire kommuner. Det skyldes dels nybyggeri, men også potentielle konverteringsområder med individuel gas- og olieforsyning. Dog vil varmeforbruget være uændret på grund af nye energikrav- og effektiviseringer. Poul Weiss har også set på nye fjernvarmeområder indenfor kommunerne og vurderer blandt andet et behov på 50 TJ i Bredsten-Balle, 100 TJ i Jelling og 60 TJ i Egtved. Det vil kræve en ny tilføjelse til transmissionsledningen, men en endelig konklusion på selskabs- og samfundsøkonomiske gevinster er ikke fundet. Dels fordi bestyrelserne i de respektive fjernvarmeselskaber vurderer, hvorvidt det er et samarbejde, de ønsker at indgå i. Svært at konkurrere med biomasse Den nye aftale med DONG Energy sænker varmeprisen betragteligt fra 2017, men det giver en interessant konkurrencedynamik i forhold til interesser i at anvende overskudsvarme fra nye potentielle leverandører. Det var et af emnerne i, rådgiver ved Rambøll, Bjarne Lykkemarks oplæg om nye varmekilder. Overordnet set, givet det mening for selskaberne at bruge varmen internt, forklarede han, da investeringen i og driften til en varmepumpe, for eksempel, vil gøre købsprisen per MWh for høj for TVIS. De relevante selskaber, som er undersøgt, har for eksempel været spildevandsselskaber og kølehusene i det nordlige Vejle. Til gengæld var der flere effektiviseringsprojekter på tegnebrættet hos TVIS eksisterende leverandører, som samlet set kan give en kapacitet, der svarer til de omtrent 1000 TJ, som TVIS har sat som et rimeligt niveau fra nye projekter. Fossile brændsler er nedprioriteret politisk Hans Henrik Lindboe, Civilingeniør ved EA Energianalyse, opridsede rammevilkår, som regeringen har udstukket enten i Energiaftalen fra 2012 eller politiske udmeldinger. Overordnet set, skal Danmark være uafhængig af fossile brændsler i 2050, og olie- og naturgasfyr skal udfases. Det politiske dilemma er, at gasreserverne stiger på globalt plan, blandt andet efter store skifergas-projekter i Nordamerika. Hans Henrik Lindboe fremhævede et væsentligt dilemma, nemlig at vi kan forvente faldende gaspriser samtidig med et politisk ønske i hvert fald hos den nuværende regering - om at fokusere entydigt på vedvarende energi, især vind. Fjernvarme skal flettes sammen med elnettet Det afsluttende oplæg kom fra Rasmus Munck fra Energinet, som også fremhævede et politisk ønske om VE-Energiens herunder fjernvarmens grundlæggende plads i en grøn omstilling, og pointerede også Energinet s interesse i et nationalt forsyningsmarked, hvor energi-typerne er nøje sammenflettet. Herunder anså Rasmus Munck det også som hensigtsmæssigt, at TVIS udnyttede en eksisterende ressource, som Skærbækværket er. Ombygningen til biomasse er fornuftig både i et samfunds- og selskabsøkonomisk perspektiv, men på grund af et presset elmarked fra vindteknologien i Danmark, Sverige, Norge og Nordtyskland, så vil de centrale kraftværkers eksistensberettigelse muligvis flytte sig til varmeproduktionen. Varmepumper og lavere afgifter Der var bred enighed blandt analytikerne om, at fjernvarme har en nøglerolle i fremtidens grønne omstilling. Men der var også et bredt forankret fokus på en forventet nødvendighed i, at varmepumper bør finde større anvendelse. Både Jesper Koch, fra Grøn Energi rådgivningsfirma under Dansk Fjernvarme, og Hans Henrik Lindboe beskrev dog nogle uhensigtsmæssige rammevilkår, som gør teknologien for dyr at investere i. Fjernvarmen har en nøglerolle i energipolitiske spørgsmål, men kræver en vis omstillingsparathed indenfor de kommende år. Biomasse, vind, sol og varmepumper vil få sin indflydelse, men med hvilken vægtning, afhænger af afgiftssammensætning og den teknologiske udvikling. NYHEDSBREV

TILLÆG TIL VARMEPLAN TVIS

TILLÆG TIL VARMEPLAN TVIS TILLÆG TIL VARMEPLAN TVIS KORTLÆGNING AF MULIGHEDERNE FOR TVIS LEVERANCER TIL NYE FORSYNINGSOMRÅDER September 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune Nærværende

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks Bruttoenergiforbrug 1972-2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Olie

Læs mere

Fjernvarmeindustriens årsmøde 15. september 2016

Fjernvarmeindustriens årsmøde 15. september 2016 Fjernvarmeindustriens årsmøde 15. september 2016 Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S Årsmødets tema: Nye grænsebrydende samarbejder Program Om TVIS og samarbejdet med kommuner, varmeselskaber,

Læs mere

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus DEBATOPLÆG Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus Plan C: http://www.gate21.dk/projekter/planc/ Svend Svendsen og Maria Harrestrup samt PlanC s forsyningsgruppe Regeringens

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Generalforsamlingen den 10. november 2015 5. november 2015 1 2 Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! I det forløbne regnskabsår har vi købt 188.505 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt

Læs mere

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND STATUS: INDIVIDUELLE VARMEFORBRUGERE I REGION MIDT De individuelle varmeforbrugere står for 15 % af regionens samlede brændselsforbrug Opvarmningstype for boliger Energiforbrug

Læs mere

Lovforslag: Kraftvarmeværker har flere støttemuligheder hvis de omstiller til biomasse VE TIL PROCES FÅR NYT ANSØGNINGSSKEMA OG REVIDERET VEJLEDNING

Lovforslag: Kraftvarmeværker har flere støttemuligheder hvis de omstiller til biomasse VE TIL PROCES FÅR NYT ANSØGNINGSSKEMA OG REVIDERET VEJLEDNING Kære Læser Det er blevet tid til nyt fra VE til proces-ordningen. Siden ordningens start har VE til proces modtaget knap 450 ansøgninger for mere end 900 mio. kr. I 2015 har VE til proces-ordningen 340

Læs mere

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI HVAD SIGER EU? Forslag opdatering VE direktiv i Vinterpakken Forslag

Læs mere

TEMADAG OM GAS TIL FJERNVARME SKAL VI BEHOLDE GASSEN I FREMTIDEN? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 6.

TEMADAG OM GAS TIL FJERNVARME SKAL VI BEHOLDE GASSEN I FREMTIDEN? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 6. TEMADAG OM GAS TIL FJERNVARME SKAL VI BEHOLDE GASSEN I FREMTIDEN? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 6. september 2016 SKAL VI BEHOLDE GASSEN I FREMTIDEN Det korte svar er

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016 Miljørapport til Udkast til Varmeplan Indhold Miljørapport til Udkast til Varmeplan...1 Varmeplanens indhold...1 Formål:...1 Mål:...1 Indhold:...1 Nul-alternativ...2 Indvirkning på miljøet...2 Bilag 1.

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Generalforsamlingen den 8. november 2016 3. november 2016 1 2 Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! I det forløbne regnskabsår har vi købt 195.225 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt

Læs mere

REGION MIDTJYLLAND FJERNVARMEANALYSE OMSTILLING TIL VE BJARNE LYKKEMARK SCENARIER FOR OMSTILLING TIL VEDVARENDE ENERGI 06-02-2015

REGION MIDTJYLLAND FJERNVARMEANALYSE OMSTILLING TIL VE BJARNE LYKKEMARK SCENARIER FOR OMSTILLING TIL VEDVARENDE ENERGI 06-02-2015 REGION MIDTJYLLAND FJERNVARMEANALYSE OMSTILLING TIL VE BJARNE LYKKEMARK INDHOLD Formål og status for VE Omstilling til VE i fjernvarmen - hvordan? Og hvad skal parterne så mere konkret samarbejde om? Hvem

Læs mere

Baggrund, Formål og Organisation

Baggrund, Formål og Organisation Baggrund, Formål og Organisation Om projektet Varmeplan Dansk Design Center 9 juni 2008 Inga Thorup Madsen Disposition Lidt fjernvarmehistorie Status for fjernvarmesystemet i Hovedstadsområdet Om projektet

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Næstved Varmeværk A.m.b.a. 1 2 Formand Lindy Nymark Christensen 3 Vision Næstved Varmeværk vil være Næstved bys fortrukne leverandør af varme. 4 Bestyrelsens motto Åbenhed Demokrati Billig og miljøvenlig fjernvarme 5 Varmeværkets

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

FJERNVARME PÅ GRØN GAS

FJERNVARME PÅ GRØN GAS FJERNVARME PÅ GRØN GAS GASKONFERENCE 2014 Astrid Birnbaum Det vil jeg sige noget om Fjernvarme - gas Udfordringer Muligheder Fjernvarme i fremtiden Biogas DANSK FJERNVARME Brancheorganisation for 405 medlemmer,

Læs mere

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Temadag om energiaftalens analyser, Grøn Energi Hovedfokuspunkter Fjernvarmens udbredelse Produktion af Fjernvarme

Læs mere

STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMESYSTEMET

STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMESYSTEMET STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMESYSTEMET Temadag om varmepumper, overskudsvarme og regeringens forsyningsstrategi Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 29. september 2016 ENERGIPOLITIK

Læs mere

Fjernvarmen er tæt på dig

Fjernvarmen er tæt på dig Fjernvarmen er tæt på dig Vordingborg Forsynings fjernvarmeanlæg kan snart levere miljørigtig fjernvarme til husejere i Kastrup og Neder Vindinge. fjernvarme for fremtiden 2 Vordingborg Kommune er klimakommune

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! 1 2 I det forløbne regnskabsår har vi købt 185.128 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med: ca. 0,9 % fra Vejle Spildevands rensningsanlæg og resten,

Læs mere

Udskiftning af oliefyr. Hvornår er det en god idé?

Udskiftning af oliefyr. Hvornår er det en god idé? Udskiftning af oliefyr Hvornår er det en god idé? 1 Indhold i oplæg Den energipolitiske virkelighed Energirenovering generelt Hvorfor energirenovering Tendenser og bevægelser Skal det kunne svare sig?

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

NYHEDSBREV AUGUST 2013

NYHEDSBREV AUGUST 2013 NYHEDSBREV AUGUST 2013 EN MASSE FORDELE VED BIOMASSE TVIS har i løbet af året været dybt involveret i forhandlinger om, hvor fremtidens fjernvarme til Trekantområdets borgere skal komme fra. To aktører

Læs mere

FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED Kim Mortensen Direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 2. marts 2017 FJERNVARME = VÆKST Fjernvarmesektoren

Læs mere

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune Dato 07.10.2013 Dok.nr. 142691/13 Sagsnr. 12/6001 Ref. Poul Sig Vadsholt Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune I den Strategiske Energiplan beskrives, at Byrådet ønsker en ren

Læs mere

Fjernvarme. Høring om fjernvarme, Christiansborg 23 april Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s

Fjernvarme. Høring om fjernvarme, Christiansborg 23 april Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 256 Offentligt Fjernvarme Høring om fjernvarme, Christiansborg 23 april 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks

Læs mere

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Hans Winthers Vej 9 8400 Ebeltoft CVR 22 70 37 14 Carl Th. Dreyers Vej 0 8400 Ebeltoft Ebeltoft, 09-06-2017 Tilbud Forbrugernr.: 82083 Vedr. ejendommen: Carl Th. Dreyers

Læs mere

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN FDKV UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. marts 2016 INDHOLD Den energipolitiske dagsorden De vigtigste sager lige nu Regulering

Læs mere

STRATEGISK. Kort fortalt energiplan. Strategisk udvikling

STRATEGISK. Kort fortalt energiplan. Strategisk udvikling STRATEGISK 2020 Kort fortalt energiplan Strategisk udvikling 2 4 5 Forord Seks strategiske indsatsområder 6 Boliger 8 Fjernvarme 10 Virksomheder 12 Biogas 14 16 Transport CO 2 -neutral kommune 4 OL FORORD

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte

Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte Udarbejdet for Lolland Varme A/S September 2016 Udarbejdet af: Niels Thorsen Kontrolleret af: Godkendt af: Dato: 01.09.2016 Version: 1.4

Læs mere

GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 7.

GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 7. GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 7. februar 2017 FJERNVARME = VÆKST Fjernvarmesektoren gennemgår en markant grøn

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

Anholt Nærvarme. Projekt: Anholt Nærvarme 26. januar 2015

Anholt Nærvarme. Projekt: Anholt Nærvarme 26. januar 2015 Anholt Nærvarme Resume I forlængelse af projekt: Naturpleje på Anholt, opstår der en mulighed for, at udnytte den uønskede bevoksning til biomasse, som ressource til vedvarende energi og et alternativ

Læs mere

Debra åbner sig mod den grønne omstilling. uden at glemme vores fossile rødder

Debra åbner sig mod den grønne omstilling. uden at glemme vores fossile rødder Debra åbner sig mod den grønne omstilling uden at glemme vores fossile rødder Den grønne omstilling er kommet for at blive Jeg har i ca. to år stået i spidsen for Debra, hvilket har været en interessant

Læs mere

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord Til Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord 1. Indledning Energinet.dk's centrale analyseforudsætninger er Energinet.dk's bedste bud på fremtidens elsystem

Læs mere

Informationsmøde om udrulningen af fjernvarmen

Informationsmøde om udrulningen af fjernvarmen Informationsmøde om udrulningen af fjernvarmen Selskabsform og ejerforhold Fjernvarme Horsens A.m.b.a. er ejet af forbrugerne Som ny forbruger bliver man andelshaver Fjernvarme er non profit Overskud betales

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Dansk Gas Forenings årsmøde Hotel Nyborg Strand, November 2007 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse www.eaea.dk Disposition Naturgas i Danmark Udsyn til

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

IDA GRØN FREMTID MED FJERNVARME OG FJERNKØLING. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 6. april 2017

IDA GRØN FREMTID MED FJERNVARME OG FJERNKØLING. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 6. april 2017 IDA GRØN FREMTID MED FJERNVARME OG FJERNKØLING Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kbe@danskfjernvarme.dk 6. april 2017 SIKKER FORSYNING OGSÅ I 2025 Forsyningen af det moderne samfund med el, gas,

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg

Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg Vejledning om tilslutningspligt Indhold Varmeplanen... 3 Hovedprincipper for tilslutningspligt... 3 Tilslutningspligt og forblivelsespligt...

Læs mere

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk Ver. BLP/01.06.2015 Baggrund Fossile brændsler skal udfases Øget elektrificering - udbygning

Læs mere

Workshop 2, Varmeplan. Hovedstaden

Workshop 2, Varmeplan. Hovedstaden Workshop 2, Varmeplan 26. Januar 2009 Præsentation af foreløbige resultater Projektets baggrund Global fokus på klimaspørgsmålet. Klimatopmøde i København efteråret 2009 Europa i 2020: 20% CO2 reduktion,

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen 1 VE% Andel vedvarende energi (uden Shell) 12,0 10,0 10,7 9,5 8,0 6,0 6,2 6,7 6,8 VE%EU 4,0 2,0-2006 2008 2009 2011 2013

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd 1 Dagsorden Bestyrelsesformand Thorkild Løkke for Hadsund By's Fjernvarmeværk byder velkommen Præsentation af Hadsund

Læs mere

Perspektivscenarier i VPH3

Perspektivscenarier i VPH3 Perspektivscenarier i VPH3 Jesper Werling, Ea Energianalyse VPH3 kommuneforum, 2. oktober 2013 VPH3 perspektivscenarier Formålet er at belyse forskellige fjernvarmestrategiers robusthed overfor udviklingsspor

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 9. september 2016

STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 9. september 2016 STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMESYSTEMET Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 9. september 2016 DEN POLITISKE UDFORDRING Varmepumper i fjernvarmesektoren Regeringen vil gerne have

Læs mere

NYT FRA DANSK FJERNVARME

NYT FRA DANSK FJERNVARME DFJ NYT FRA DANSK FJERNVARME Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. maj 2016 INDHOLD Den energipolitiske dagsorden De vigtigste sager lige nu. Regulering af fjernvarmen 500

Læs mere

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen Specialkonsulent Jørgen Risom, BSc Eng. Rejseholdet for store varmepumper jri@ens.dk Ver. 10-09.2015 Den grønne omstilling

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1.

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. april 2014 Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding Ombygning af fjernvarmesystemet i Geding til en mere energieffektiv drift ved

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 20. marts 2013.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 20. marts 2013. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 20. marts 2013. Bestyrelsens beretning Indledning 2012 har ligesom 2011 har været et uforudsigeligt og udfordrende år for Hadsten Varmeværk.

Læs mere

Slagelse Kommune. Varmeplanlægning. Varmeplanstrategi. November 2009

Slagelse Kommune. Varmeplanlægning. Varmeplanstrategi. November 2009 Slagelse Kommune Varmeplanlægning Varmeplanstrategi November 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse Kommune Varmeplanlægning Varmeplanstrategi

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Et causeri over mulighederne for at konvertere fra naturgas til fjernvarme med miljømæssigt sigte.

Et causeri over mulighederne for at konvertere fra naturgas til fjernvarme med miljømæssigt sigte. Fra naturgas til...? Et causeri over mulighederne for at konvertere fra naturgas til fjernvarme med miljømæssigt sigte. 1 Hvorfor? Kraftvarme mere energieffektivt end naturgas Selvforsyning med naturgas

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen er for et standardhus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år steget gennemsnitligt med 2,1 %. Fjernvarmeprisen

Læs mere

Det åbne land og de mindre byer

Det åbne land og de mindre byer Udkast strategi Det åbne land og de mindre byer Fælles mål Der anvendes ikke fossile brændsler i boligopvarmningen på landet i 2035. Der gennemføres energirenovering af boliger på landet koordineret med

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 Revision 3 Dato 2011-07-27 Udarbejdet af KAC, CIR, AD Kontrolleret af Anders Dyrelund Godkendt

Læs mere

- JA/th-711-14-10-2011

- JA/th-711-14-10-2011 Næstved Kommune Økonomiudvalget Rådmandshaven 20 4700 Næstved - JA/th-711-14-10-2011 Vedr.: Prisniveauet for fjernvarmepris i Næstved. I henhold til Økonomiudvalgets skrivelse af 24. august 2011 har den

Læs mere

Strategi for udvikling af fjernvarme

Strategi for udvikling af fjernvarme Strategi for udvikling af fjernvarme 2016-21 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 2 Indledning...3 Strategisk retning...5 Udfordringen...5 Samarbejde og organisering...5 Handlinger...5 Fjernvarmens forsyningsområder...6

Læs mere

Strategi for udvikling af fjernvarmesektoren

Strategi for udvikling af fjernvarmesektoren UDKAST 20. august 2015 Strategi for udvikling af fjernvarmesektoren i Hedensted Kommune Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 2 Indhold Baggrund side 3 Fjernvarme i dag side 6 Fjernvarme i fremtiden side

Læs mere

Få mere overskud i din varmeøkonomi

Få mere overskud i din varmeøkonomi Få mere overskud i din varmeøkonomi Nu kommer fjernvarmen til Bondemosen og området ved Solholm Kom til info-møde i Ullerslev Kulturog Idrætscenter den 30. januar! Fjernvarmen er overskudsvarme - også

Læs mere

Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas"

Baggrundsnotat: Grøn gas er fremtidens gas Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas" Gasinfrastrukturen er værdifuld for den grønne omstilling Det danske gassystems rolle forventes, som med de øvrige dele af energisystemet (elsystemet, fjernvarmesystemet

Læs mere

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035 25. februar 2014 Formål med scenarier frem til 2035 Godt grundlag for kommunikation om udfordringer og løsningsmuligheder. Hjælpeværktøj til

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

ØSTJYSK FJERNVARME - SAMARBEJDE OM FJERNVARME OVER KOMMUNEGRÆNSER

ØSTJYSK FJERNVARME - SAMARBEJDE OM FJERNVARME OVER KOMMUNEGRÆNSER ØSTJYSK FJERNVARME - SAMARBEJDE OM FJERNVARME OVER KOMMUNEGRÆNSER Christian Niederbockstruck Horsens Varmeværk a.m.b.a Energikonference 2012 Region Midtjylland 02.02.2012 Baggrund for fjernvarmesamarbejde

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Nemt, fleksibelt og sikkert Hvis I vælger tidssvarende, grøn og fleksibel fjernvarme spares bekymringer om fremtidens opvarmning

Nemt, fleksibelt og sikkert Hvis I vælger tidssvarende, grøn og fleksibel fjernvarme spares bekymringer om fremtidens opvarmning Nemt, fleksibelt og sikkert Hvis I vælger tidssvarende, grøn og fleksibel fjernvarme spares bekymringer om fremtidens opvarmning Fjernvarme - fremtidssikret varme til jeres ejendom Gennem årene har vi

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

Fjernvarmeindustriens Årsmøde 15. september 2016 Strategiske overvejelser og tiltag på tværs af kommunegrænser

Fjernvarmeindustriens Årsmøde 15. september 2016 Strategiske overvejelser og tiltag på tværs af kommunegrænser Fjernvarmeindustriens Årsmøde 15. september 2016 Strategiske overvejelser og tiltag på tværs af kommunegrænser Christian Niederbockstruck Fjernvarme Horsens Strategiske overvejelser og tiltag på tværs

Læs mere

ENERGILAGRINGENS ROLLE I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 1. december 2016

ENERGILAGRINGENS ROLLE I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 1. december 2016 ENERGILAGRINGENS ROLLE I FJERNVARMESYSTEMET Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 1. december 2016 FREMTIDENS ENERGI ER SMART ENERGI Samarbejde mellem forsyningsområderne Store

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ravnsbjerg 28 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-107658 Energikonsulent: Henning Heiner Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Svar til byrådsmedlem for de konservative Per Løkken

Svar til byrådsmedlem for de konservative Per Løkken Plan og By Sagsbehandler: Peter Didriksen Sagsnr. 13.03.00-P20-1-15 Dato:23.11.2015 Svar til byrådsmedlem for de konservative Per Løkken Helt overordnet kommentar til spørgsmålene: Alle de forbrugerøkonomiske

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald Forbrugervarmepriser efter ets bortfald FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst og

Læs mere

Notat Vedrørende høring om projektforslag for fjernvarme Haastrup

Notat Vedrørende høring om projektforslag for fjernvarme Haastrup Notat Vedrørende høring om projektforslag for fjernvarme Haastrup Projektforslaget har efter drøftelse i Teknik og Miljøudvalget den 20. december 2011 været sendt i høring hos ejendommene i Haastrup fra

Læs mere

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 214 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Elforbrug... 4 Kommunale bygningers varmeforbrug... 5 Kommunale bygningers vandforbrug... 6 Transport... 7

Læs mere

Som dirigent foreslår bestyrelsen Christian Jensen (andre forslag)

Som dirigent foreslår bestyrelsen Christian Jensen (andre forslag) Formandens beretning til generalforsamlingen 17. august 2016 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere