NYHEDSBREV JUNI Foto: Ole Olsen, Fredericia Kommune NYHEDSBREV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV JUNI 2015. Foto: Ole Olsen, Fredericia Kommune NYHEDSBREV 2015 1"

Transkript

1 NYHEDSBREV JUNI 2015 NYHEDSBREV Foto: Ole Olsen, Fredericia Kommune

2 OVERDÆKNING SÆNKER PRISER Fra juli og resten af 2015 sænker TVIS priserne på varme. Den variable pris bliver justeret, så fjernvarmeselskaberne i Trekantområdet fremover køber 1 GJ varme fra TVIS for 88 kr. mod de nuværende 100 kr. En mild vinter og faldende brændselspriser har resulteret i en overdækning på 80 millioner kroner i TVIS budgetter, som skal tilbage til forbrugerne via fjernvarmeselskaberne. Til juli bliver prisen sat ned til 88 kr pr. GJ, hvilket svarer til, at TVIS udbetaler 30 af de 80 millioner. Til december i år udbetaler TVIS de sidste 50 millioner kroner til fjernvarmeselskaberne, som kan bruge dem til at sænke deres forbrugerpriser. Efterfølgende må TVIS hæve prisen igen frem mod 2017, hvor det allerede er planlagt, at prisen skal falde, når Skærbækværket står færdig til at levere fjernvarme baseret på biomasse. Derfor har TVIS ansøgt Energitilsynet om at lave en glidende overgang frem mod 2017, så fjernvarmeprisen ville falde løbende, men har fået ansøgningen afvist. - Vi ser frem til lavere varmepriser fremover, når biomassen er implementeret på Skærbækværket, og vi havde håbet, at priserne kunne få færre udsving ved hjælp af de 80 millioner, som vi giver tilbage til forbrugerne. Energitilsynet mente, at overdækningen var for lav til den løsning, så vi sætter prisen op til 96 kr igen i 2016 for igen at sænke den til 62 kr i 2018, når varmen fra biomasse kommer, siger Hans Bjørn, direktør ved TVIS. Selvom TVIS sænker prisen er det fjernvarmeselskaberne, der afregner med forbrugerne, og TVIS afgør ikke, hvordan de ønsker at afregne med forbrugerne. -Fjernvarmeselskaberne sammensætter selv deres priser til forbrugerne, men hvis de sænker priserne tilsvarende os, svarer det til en gennemsnitlig besparelse for en standardfamilie på 1250 kr om året. Vores investering i ombygningen af Skærbækværket til biomasse giver priserne endnu et dyk, så vi styrker en meget konkurrencedygtig varmeløsning, der er stort set CO 2 -neutral, siger Hans Bjørn. NAVNE Carl C. Poulsen Asger Chistensen Søren Nielsen Rene Clausen TVIS har fået nyt bestyrelsesmedlem. Kolding Kommune har to repræsentanter i bestyrelsen og hidtil har de to været udpeget af TRE-FOR. Kolding Kommune har besluttet, at ét af medlemmerne fremover skal udpeges fra byrådet, da ombygningen af Skærbækværket til biomasse har stor lokal betydning. Carl C. Poulsen overlader posten til Asger Christensen, som er byrådsmedlem i Kolding Kommune for Venstre. René Clausen og Søren Nielsen har overstået deres praktik ved TVIS i maj og har afleveret deres afsluttende eksamensopgave ved Fredericia Maskinmesterskole, som tog udgangspunkt i effektivisering på en af TVIS pumpestationer, P53. De har været praktikanter hos TVIS i fire måneder og har fulgt drifts- og maskinmestrenes arbejde i kontrolrummet og på TVIS stationer. NYHEDSBREV

3 FJERNVARMEOMRÅDET VIL VOKSE BEHOVET FOR FJERNVARME VIL STIGE. FRA DE NUVÆRENDE 16 MILLIONER M 2 TIL 19 MILLIONER M 2 I En prognose udarbejdet for TVIS viser, at vi kan forvente, at endnu flere vil få muligheden for fjernvarme i fremtiden ligesom flere vil vælge individuelle løsninger fra til fordel for fjernvarmen. Det er især i Vejle, at der er så stor en udvikling indenfor byggeri og konvertering, at det tiltrækker et øget behov for fjernvarme fra den lokale industri. Vejle Fjernvarme er i gang med en række betydelige udbygningsprojekter, som inkluderer store udvidelser i forbindelse med ny forsyning til Skibet, Syddansk Erhvervsskole, Gammelhave, Ibæk Strandvej samt et nyt større boligområde ved Vester Engvej. I prognosen forudses en forøgelse af det tilsluttede areal på cirka 48 procent indtil Det resulterer i en samlet forøgelse af varmebehovet på ca. 29 procent fra TVIS. TRE-FORs forsyning til Vejle vil også stige med omtrent 13 procent, hvilket især skyldes projekter i Bredballe og Lysholtparken. Det samlede øgede areal, der får tilsluttet fjernvarme i Vejle fra TRE-FOR vil stige med godt 24 procent frem mod Udvidelser i hele Trekantområdet I det sydlige vejle udvider Mølholm Varmeværk til et større erhvervsområde, så der sker en betydelig udbygning i erhvervsområdet i Vinding. Den samlede forøgelse af varmeforbruget forudses at være ca. 15 procent, og det tilsluttede areal forøges med 22 procent indtil Varmegrundlaget for Middelfart Fjernvarme forudses at stige med cirka 8 procent i perioden Det er især ø-vængerne ved Ærøvænget, der bidrager til det øgede behov, og hvor naturgas-konvertering forventes at udvikle sig. I prognosen forventes det, at det tilsluttede opvarmede areal stiger med cirka 27 procent i perioden. Varmegrundlaget for Fredericia Fjernvarme forudses til gengæld at blive reduceret med cirka 6 procent frem mod Der er begrænsede muligheder for udvidelse for Fredericia Fjernvarme og ligesom ved alle de andre fjernvarme-områder, så er der et løbende fald i varmeforbruget for de eksisterende forbrugere på grund af energieffektiviseringer. Dog forventer TVIS, at det tilsluttede opvarmede areal stiger med cirka 16 procent i perioden. Kolding Kommunes samlede varmegrundlag forventes at falde med 2 procent i perioden , mens effektbehovet stiger med 14 procent i samme periode. Det er primært konvertering til fjernvarme i de eksisterende fjernvarmeområder og muligheder for at udbygge til erhvervsområder. Det tilsluttede opvarmede areal forudses at stige med cirka 11 procent i perioden. I Gauerslund tilsluttes forholdsvist få nye forbrugere, mens varmeforbruget hos de eksisterende forbrugere forventes at falde svagt. Alt i alt forudses varmeforbruget at falde med cirka 9 procent indtil Varmebehov er konstant Selvom der generelt er tendenser til flere tilslutninger og forbrugere, der ønsker fjernvarme i fremtiden, så er der samtidig en bevægelse mod lavenergi-boliger og energieffektiviseringer, som udligner stigningen i opvarmet areal. I perioden forventes det, at de nuværende forbrugere vil bruge 0,75 procent mindre varme om året. NYHEDSBREV

4 FJERNVARME TIL SKIBET FJERNVARME TIL SKIBET I VEJLE ER GODKENDT, SÅ 445 POTENTIELLE NYE FORBRUGERE KAN FÅ FJERNVARME FRA 2016 Vejle Fjernvarme A.M.B.A. har fået godkendt et projektforslag af Vejle Kommune, der gør det muligt at etablere meter ny fjernvarmeledning til Skibet i det nordvestlige Vejle. Området består af en blanding af private boliger og offentlige og private virksomheder, som især er opvarmet af naturgas-, oliefyr og elvarme. Der er 445 varmeforbrugere i Skibet, og omstillingen til fjernvarme kan både betale sig økonomisk for den enkelte borger, men vil også give endnu flere mulighed for at få en miljøvenlig varmeløsning med en begrænset miljøbelastning. -I projektet indgår nye store pumper på vores Central Stribæk, samt en ny pumpestation ved Østengård til at give vandet til Skibet et ekstra skub. Nabobyen Slelde er ikke med i første omgang, men ledningerne forberedes til også at forsyne dette område, samt et potentielt udstykningsområde ved Slelde, som fremgår af Kommuneplanen, forklarer Jesper Wolsgård, direktør ved Vejle Fjernvarme A.M.B.A. Nye forbrugere og gas-konvertering Den nye ledning skal løbe fra Central Stribæk langs Vestbanevej og i Bindeballestien, og der skal etableres en ny pumpestation og et fjernvarmedistributionsnet. Mindst 40 procent af de private boliger, virksomheder og offentligt ejede bygninger skal kunne modtage fjernvarme før den samlede investering på 34,5 millioner kroner bliver sat i gang. Når de nye forbrugere er fundet, skal konstruktion af nye rør og opdimensionering af eksisterende rør begynde i starten af 2016, og den nye pumpestation skal etableres i Derudover skal Central Stribæk ombygges. -Det kan betale sig at skifte til fjernvarme. Der er endnu ikke indført et forbud i lovgivningen mod at konvertere oliefyr til naturgas-fyr, men vi har en forventning om, at når der tilføres fjernvarme til området, så vil cirka 92 procent af oliefyrene og 90 procent af naturgasfyrene udgå til fordel for fjernvarme. Derudover har vi fået tilsagn fra kommunen om, at de slutter deres ejendomme med skole, hal, børnehus og vandrerhjem til fra starten. De bygninger udgør 17 % af det samlede varmebehov i området. Fjernvarme er fremhævet som en vigtigt middel til CO 2 besparelse i Vejle Kommunes miljøplan. I Skibet er der også gjort forberedelser til nye udstykninger med ca. 80 nye parcelhuse, som kan se frem til at få fjernvarme fra starten af 2016, siger Jesper Wolsgård. Mange penge at spare Godkendelsen af fjernvarmens udvikling betyder også, at Vejle Fjernvarme A.M.B.A. overtager forsyningspligten, og naturgasselskaberne må derfor ikke optage flere kunder. Af de 445 eksisterende forbrugere i Skibet i dag modtager cirka 92 procent varme fra individuelle gasfyr. 3 procent har oliefyr, knap 3 procent har elvarme og resten har varmepumpe eller andet. -Det vil både give de enkelte husstande og større virksomheder besparelser på varmeregningen at konvertere til fjernvarme, forklarer Jesper Wolsgård. Ifølge vores beregninger vil en husstand med et forbrug på 15 MWh spare omkring kr ved at skifte fra naturgas til fjernvarme. For de store forbrugere, som institutioner, for eksempel, er der omkring kr at spare om året. TVIS leverer muligvis ny ledning TVIS er i øjeblikket i gang med et større udredningsarbejde om fjernvarmens fremtid i Trekantområdet, herunder hvor der er muligheder for udvidelser. Et udredningsarbejde, som forventes færdigt i løbet af efteråret Vi er for tiden i dialog med fjernvarmeselskaber i det vestlige af Vejle Kommune, om der er grundlag for at forlænge TVIS-tracéet til nye områder. Hvis det kan betale sig for alle parter, vil vi stå for at etablere en ny rørledning, der også kan forsyne Skibet. Under alle omstændigheder vil der komme fjernvarme til Skibet, men hvordan etableringsarbejdet kommer til at fordele sig, må vi se an, siger Hans Bjørn, direktør ved TVIS. NYHEDSBREV

5 MERE NY OVERSKUDSVARME EN AF FIRE ANALYSER OM FREMTIDENS FJERNVARME I TREKANTOMRÅDET VISER, AT NY VARME ER MULIG, MEN KAN VÆRE FOR DYR. TVIS har bedt en rådgiver fra Rambøll om at undersøge, om der er muligheder i Trekantområdet for at inddrage ny overskudsvarme fra lokale industrier. Det handler om lokale industrier, der har et overskud af enten varm luft eller lunken vand, som en varmepumpe for eksempel kunne drive til et et nyttigt niveau, som kan bruges til fjernvarme. TVIS har indgået en aftale om ombygning af Skærbækværket til biomasse for at sikre en billig varmepris, og det kan vise sig at være den største barriere for, at der bliver hentet overskudsvarme fra nye leverandører lokalt. For TVIS vedkommende. -Der har faktisk vist sig at være en del virksomheder, som potentielt kunne have noget overskudsvarme, der kunne blive til fjernvarme, ifølge Hans Bjørn, direktør ved TVIS. Vores undersøgelse har vist, at der er lokale industrier, for eksempel, spildevandsselskaberne, der har overskudsvarme, der kan udvindes med en varmepumpe og bruges som fjernvarme. Det har bare også vist sig, at det vil være svært for selskaberne at lave en forretningsmodel, der kan konkurrere med den nye biomasse-aftale, som er gældende fra Så længe der er de nuværende afgiftsforhold, og der er en yderligere udfordring i, at varmepumper ikke er tilladt i et centralt forsyningsområde, som TVIS forsyner i, siger Hans Bjørn. Blandet interesse 48 virksomheder har, ifølge Rambøll, potentielt overskudsvarme i Trekantområdet i form af enten varm luft eller lunken vand. Af dem har 41 været realistiske at kontakte, hvoraf 29 virksomheder har gengældt interessen fra Rambøll på vegne af TVIS. Det har dels været et mål at undersøge, hvilke virksomheder, der kunne have overskudsvarmen, men også at afgøre, hvilken kvalitet den ville have. Virksomhederne er blevet inddelt i grupperinger og er vurderet på kvaliteten af overskudvarmen, mængder, økonomi og miljøhensyn. Det vil sige, om overskudsvarmen er realistisk at inddrive set ud fra et økonomisk og teknisk perspektiv. -Undersøgelsen viser, at der er gode muligheder indenfor de fire kommunegrænser, men bekræfter også, hvad vi vidste i forvejen, nemlig at vi har meget billig varme i Trekantområdet. Det kan vi jo ikke klage over. Det er enkelte virksomheder, der på nuværende tidspunkt har optimale økonomiske og tekniske forhold, så de kan konkurrere med det prisniveau, som vores prognoser viser, at vi kan forvente med biomasse-aftalen. Til gengæld er der trods alt nogle år til 2018, og hvis projekterne bliver dyrket af selskaberne, så kan det vise sig at være fonuftigt at investere ressourcer i på den lidt længere bane, ifølge Hans Bjørn. Lunt vand i spildevandsanlæggene i de fire ejerkommuner kan udnyttes til varme ved hjælp af en varmepumpe, men udfordringen består i at sikre vandets kvalitet og til en pris, der er konkurrencedygtig. af varmeoverskuddet. Ved Energnist i Kolding er der også fokus på at hente mere varme ved røggas-køling, så der er nye initiativer rundt omkring. -Ifølge vores rådgiver, så vil det kræve en investering af ressourcer fra enten os, selskaberne selv eller en tredjepart, hvis vi skal gøre os håb om at få mere ud af den lokale overskudsvarme. Næste trin i vores undersøgelse er at se, hvad vi kan stille op med vores viden. Nogle af selskaberne ville have større fordele ved at anvende overskudsvarmen internt, ifølge Rambøll, mens det for andre også kan være værd at udvikle et samarbejde om et demo-projekt for at få nogle erfaringer med den her type energieffektivisering, så det måske ikke på den korte, men lange bane kan blive rentabelt, siger Hans Bjørn. Hvad byder fremtiden? TVIS har besluttet at afsætte 1000 TJ til ny overskudsvarme foruden den fra de eksisterende leverandører. Ved SHELL-Raffinaderiet er der igangværende projekter for at effektivisere anvendelsen NYHEDSBREV

6 DE FEM SØSTRE ÅDALEN, VEJLE N Y H E D S B R E V

7 NYBYGGERI MED FJERNVARME DE FEM SØSTRE ER CYLINDRISKE ETAGEBYGGERIER TIL BÅDE LEJERE OG EJERE I DET INDRE VEJLE, HVOR FJERNVARMEN OGSÅ HAR FÅET PLADS. Det indre vejle er i rivende udvikling og flere og flere nybyggerier dukker op med plads til fjernvarmen i de kreative konstruktioner. Det gælder det nye sundhedshus, den flydende kajakø og Kirk Capital Head Quarter i havnen. Og de fem søstre, som har været et stykke tid undervejs, men hvor alle færdiggjorte lejligheder er beboet. - Fire ud af de fem tårne er bygget færdige, hvor det første stod færdigt tilbage i 2008 lige inden finanskrisen. Derfter gik byggeriet lidt i stå, men det er kommet godt i gang igen, og vi forventer, at det sidste står færdigt til næste år i 2016, fortæller Peter Wittorff fra NCC, projektleder på byggeriet. Som navnet antyder, består byggeriet af fem tårne på 12 etager med 48 lejligheder pr. bygning, som svinger mellem at være kvm. Det er primært ejerlejligheder, men en af bygningerne er opført til udlejning gennem Domea, som udlejer almene boliger. Meget lavt energiforbrug Lejlighederne har fået energimærket A2010, som stiller høje krav til energiforbruget i lejlighederne, og fjernvarmen bliver fordelt af både konvektorer, radiatorer og gulvvarme. Derudover er der installeret varmegenvinding for at sikre optimal udluftning og mindske varmespild. Ifølge energirådgiverens energimærkning er der et forventet forbrug til opvarmning på 210 MWh pr. tårn pr. år, forklarer Peter Wittorff. -Det er et unikt projekt, men vi har dog også bygget lignende boliger på Islands Brygge i København, der minder om de fem søstre. Nogle af de erfaringer vi har gjort i Vejle, har vi også haft mulighed for at tage med os til andre projekter, siger Peter Wittorff. -Der har været rigtig positiv interesse for projektet, og mange er indbyggere i Vejle, der har solgt deres villa for at flytte ind her. 29 lejligheder er solgt i det sidste tårn, hvor de 23 af dem blev solgt på tre uger, så der har været en meget pæn interesse, siger Peter Wittorff. Lejlighederne i det sidste tårn af fem er til salg, hvor 29 af dem har fundet en ejer. NYHEDSBREV

8 WORKSHOP OM FJERNVARMENS FREMTID TVIS har afholdt workshop om fjernvarmens fremtid i Trekantområdet, hvor fire oplæg fra eksperter inden for energianalyse lagde op til debat. Fjernvarmeselskaberne i Trekantområdet, kommunerne og TVIS bestyrelse var repræsenteret, hvilket gav en unik mulighed for at få afprøvet forskellige synspunkter på retningen for TVIS fremtidige udvikling. På TVIS initiativ vil rådgivere fra COWI og Rambøll indenfor de kommende måneder aflægge rapport på fire analyseområder. De omhandler den forventede efterspørgsel på varme, potentielle nye varmeforbrugere, nye kilder til industriel overskudsvarme og potentialet for Vedvarende Energi-kilder i TVIS-systemet. Det kan være solenergi, geotermi, rensningsanlæg, biogas og andre energikilder. Det er i det lys, workshoppen tog udgangspunkt og udover status på de fire rapporter, var der også oplæg om de strukturelle forhold, som fjernvarmen er underlagt. -Historisk set, er det første gang TVIS har skuet mod horisonten for at opsøge nye fjernvarmeområder og undersøge incitamenter, der fremmer tilslutning af nye forbrugere. Det skyldes også den nye aftale med Skærbækværket, der gør det vigtigt at opsøge flere forbrugere, så vi er flere til at deles om den billigere varme, men også flere til at tilbagebetale investeringen i Skærbækværket, sagde Hans Bjørn, direktør ved TVIS. Flere forbrugere, uændret forbrug Konklusionerne på TVIS undersøgelser, foretaget af Rambøll og COWI, er ikke endeligt færdiggjorte, men foreløbige betragtninger fremførte Poul Weiss fra COWI, som forventer, at der i de kommende 20 år vil være et stigende antal kvadratmeter, som skal opvarmes af fjernvarme på tværs af alle fire kommuner. Det skyldes dels nybyggeri, men også potentielle konverteringsområder med individuel gas- og olieforsyning. Dog vil varmeforbruget være uændret på grund af nye energikrav- og effektiviseringer. Poul Weiss har også set på nye fjernvarmeområder indenfor kommunerne og vurderer blandt andet et behov på 50 TJ i Bredsten-Balle, 100 TJ i Jelling og 60 TJ i Egtved. Det vil kræve en ny tilføjelse til transmissionsledningen, men en endelig konklusion på selskabs- og samfundsøkonomiske gevinster er ikke fundet. Dels fordi bestyrelserne i de respektive fjernvarmeselskaber vurderer, hvorvidt det er et samarbejde, de ønsker at indgå i. Svært at konkurrere med biomasse Den nye aftale med DONG Energy sænker varmeprisen betragteligt fra 2017, men det giver en interessant konkurrencedynamik i forhold til interesser i at anvende overskudsvarme fra nye potentielle leverandører. Det var et af emnerne i, rådgiver ved Rambøll, Bjarne Lykkemarks oplæg om nye varmekilder. Overordnet set, givet det mening for selskaberne at bruge varmen internt, forklarede han, da investeringen i og driften til en varmepumpe, for eksempel, vil gøre købsprisen per MWh for høj for TVIS. De relevante selskaber, som er undersøgt, har for eksempel været spildevandsselskaber og kølehusene i det nordlige Vejle. Til gengæld var der flere effektiviseringsprojekter på tegnebrættet hos TVIS eksisterende leverandører, som samlet set kan give en kapacitet, der svarer til de omtrent 1000 TJ, som TVIS har sat som et rimeligt niveau fra nye projekter. Fossile brændsler er nedprioriteret politisk Hans Henrik Lindboe, Civilingeniør ved EA Energianalyse, opridsede rammevilkår, som regeringen har udstukket enten i Energiaftalen fra 2012 eller politiske udmeldinger. Overordnet set, skal Danmark være uafhængig af fossile brændsler i 2050, og olie- og naturgasfyr skal udfases. Det politiske dilemma er, at gasreserverne stiger på globalt plan, blandt andet efter store skifergas-projekter i Nordamerika. Hans Henrik Lindboe fremhævede et væsentligt dilemma, nemlig at vi kan forvente faldende gaspriser samtidig med et politisk ønske i hvert fald hos den nuværende regering - om at fokusere entydigt på vedvarende energi, især vind. Fjernvarme skal flettes sammen med elnettet Det afsluttende oplæg kom fra Rasmus Munck fra Energinet, som også fremhævede et politisk ønske om VE-Energiens herunder fjernvarmens grundlæggende plads i en grøn omstilling, og pointerede også Energinet s interesse i et nationalt forsyningsmarked, hvor energi-typerne er nøje sammenflettet. Herunder anså Rasmus Munck det også som hensigtsmæssigt, at TVIS udnyttede en eksisterende ressource, som Skærbækværket er. Ombygningen til biomasse er fornuftig både i et samfunds- og selskabsøkonomisk perspektiv, men på grund af et presset elmarked fra vindteknologien i Danmark, Sverige, Norge og Nordtyskland, så vil de centrale kraftværkers eksistensberettigelse muligvis flytte sig til varmeproduktionen. Varmepumper og lavere afgifter Der var bred enighed blandt analytikerne om, at fjernvarme har en nøglerolle i fremtidens grønne omstilling. Men der var også et bredt forankret fokus på en forventet nødvendighed i, at varmepumper bør finde større anvendelse. Både Jesper Koch, fra Grøn Energi rådgivningsfirma under Dansk Fjernvarme, og Hans Henrik Lindboe beskrev dog nogle uhensigtsmæssige rammevilkår, som gør teknologien for dyr at investere i. Fjernvarmen har en nøglerolle i energipolitiske spørgsmål, men kræver en vis omstillingsparathed indenfor de kommende år. Biomasse, vind, sol og varmepumper vil få sin indflydelse, men med hvilken vægtning, afhænger af afgiftssammensætning og den teknologiske udvikling. NYHEDSBREV

MERE SPILDVARME FRA TAS KAN BLIVE RESSOURCE

MERE SPILDVARME FRA TAS KAN BLIVE RESSOURCE NYHEDSBREV 2014 DECEMBER GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR TVIS kan se tilbage på et år, hvor forhandlingerne om en ny varmeaftale har fyldt meget i hverdagen. Vi har vendt et vigtigt kapitel i historien om den

Læs mere

VARMEPLAN TVIS. Oktober 2014. TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune

VARMEPLAN TVIS. Oktober 2014. TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune VARMEPLAN TVIS Oktober 2014 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune Varmeplan TVIS TVIS bestyrelse og ejer kommuner har planlagt og besluttet en ny varmeproduktion

Læs mere

Strategisk varmeplan JULI 2015

Strategisk varmeplan JULI 2015 Strategisk varmeplan JULI 2015 Indhold 1. Forord 4 2. Indledning 6 3. Udviklingsscenarier 10 4. Hovedkonklusioner og perspektivering 18 5. De konkrete tiltag 24 6. Holbæk by 26 7. Øvrige byer 30 8. Det

Læs mere

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S.

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Roskilde Kommune Strategi for varme- og energiforsyning 21-215 Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Sagsnr. 8489 Roskilde Kommune Køgevej 8 4 Roskilde Peter Krarup Plan

Læs mere

Oplæg om konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme (12. december 2008)

Oplæg om konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme (12. december 2008) Oplæg om konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme (12. december 2008) 1 Indholdsfortegnelse 1. Konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme...3 2. Sammenfatning...3 3. Potentialevurdering

Læs mere

Overblik under asfalten. Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser.

Overblik under asfalten. Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser. DANSK FJERNVARMES MAGASIN NR. 10 OKTOBER 2013 NYHEDER Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser. NY VIDEN Er det slut

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015 Tema: Energibesparelser Gaskunder er bedst til at spare på energien Gasselskaber tæt på energisparemål Rekorddeltagelse til Gastekniske Dage +15 %

Læs mere

FORORD OM TVIS MILJØ REGNSKAB BALANCEN NOTER REVISORS ERKLÆRINGER LEDELSESPÅTEGNING VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER CASE 1 TRÅDRENOVERING CASE 2 BIOMASSE

FORORD OM TVIS MILJØ REGNSKAB BALANCEN NOTER REVISORS ERKLÆRINGER LEDELSESPÅTEGNING VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER CASE 1 TRÅDRENOVERING CASE 2 BIOMASSE ÅRSBERETNING 2014 2 ÅRSBERETNING 2014 FORORD OM TVIS MILJØ CASE 1 TRÅDRENOVERING CASE 2 BIOMASSE CASE 2 VARMEPLAN TVIS REGNSKAB BALANCEN NOTER REVISORS ERKLÆRINGER LEDELSESPÅTEGNING VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

Energitårnet bliver Roskildes nye vartegn

Energitårnet bliver Roskildes nye vartegn dansk fjernvarmes magasin nr. 1 januar 2013 ny viden Svingende resultater i prærørstest Samtlige rør dumpede i bøjeprøven, men klarede sig mere sikkert gennem andre prøvelser. nyheder Politisk indgreb

Læs mere

Timeout for kommercialisering Dansk Fjernvarme opfordrer til at tage en tænkepause og undgå forhastede beslutninger.

Timeout for kommercialisering Dansk Fjernvarme opfordrer til at tage en tænkepause og undgå forhastede beslutninger. DANSK FJERNVARMES MAGASIN NR. 4 APRIL 2014 NYHEDER Timeout for kommercialisering Dansk Fjernvarme opfordrer til at tage en tænkepause og undgå forhastede beslutninger. NY VIDEN Ny rapport: Varme som service

Læs mere

Fjernvarme under fjorden. Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet.

Fjernvarme under fjorden. Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet. dansk fjernvarmes magasin nr. 1 januar 2014 nyheder Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet. ny viden Prærørstest med blandede resultater

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

Varmeplan Thisted kommune

Varmeplan Thisted kommune FORSLAG Varmeplan Thisted kommune Kommuneplantillæg nr. 8 August 2012 Målsætning...4 Indledning...5 Om varmeplanlægning generelt...7 -Lov om varmeforsyning 7 -Tilsyn 8 -Elvarmeforbud 9 -Bindinger 9 -Retsvirkninger

Læs mere

Udbudsduel gav skarpe tilbud TVIS satte fremtidens varmelevering i udbud. Det gav to konkrete tilbud.

Udbudsduel gav skarpe tilbud TVIS satte fremtidens varmelevering i udbud. Det gav to konkrete tilbud. dansk fjernvarmes magasin nr. 11 november 2013 nyheder Udbudsduel gav skarpe tilbud TVIS satte fremtidens varmelevering i udbud. Det gav to konkrete tilbud. ny viden Fjernvarme fortsat billigst Fjernvarmen

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015

Byggeriets Energianalyse 2015 Byggeriets Energianalyse 215 1 Indhold 3 Forord 4 Tema: Kompetenceudvikling 6 Opsummering: Dansk Byggeri anbefaler 7 1. Potentialer for energirenovering 8 1.1. Energiforbrug i bygninger 1 1.2. Bygningernes

Læs mere

Sol over Tarm. F&U-projekt Projekt om forsyning af ny bæredygtig by viser, at fjernvarme er bedst og billigst.

Sol over Tarm. F&U-projekt Projekt om forsyning af ny bæredygtig by viser, at fjernvarme er bedst og billigst. dansk fjernvarmes magasin nr. 5 maj 2013 ny viden F&U-projekt Projekt om forsyning af ny bæredygtig by viser, at fjernvarme er bedst og billigst. nyheder Fjernvarme nu med PULS Dansk Fjernvarme introducerer

Læs mere

Tema: Bæredygtig forsyning. Grundlag for CO 2 -beregner og vurdering af teknologier for energiforsyning

Tema: Bæredygtig forsyning. Grundlag for CO 2 -beregner og vurdering af teknologier for energiforsyning Tema: Bæredygtig forsyning Grundlag for CO 2 -beregner og vurdering af teknologier for energiforsyning November 2010 Deltagere i delprojekt 3 Bæredygtig forsyning Albertslund kommune: Albertslund kommune:

Læs mere

ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT

ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT Til I/S Nordforbrænding + Fredensborg og Hørsholm Kommuner Dokumenttype Energiplan Dato Maj, 2011 ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG

Læs mere

Fjernvarmen rykker ind. Landsmøde 2012. Rente blokerer for grøn omstilling Nye beregningsforudsætninger

Fjernvarmen rykker ind. Landsmøde 2012. Rente blokerer for grøn omstilling Nye beregningsforudsætninger dansk fjernvarmes magasin nr. 12 December 2012 reportage: Landsmøde 2012 ny viden Rente blokerer for grøn omstilling Nye beregningsforudsætninger betyder, at kalkulationsrenten skal ned for at nå grønne

Læs mere

Bæredygtig forsyning i Aalborg

Bæredygtig forsyning i Aalborg Bæredygtig forsyning i Aalborg 1 Bæredygtig forsyning i Aalborg Forsidefoto: Ajs Smed Nielsen Oplag: 2. eksemplarer Papir: Profi silk 115 gr. Omslag: Profi silk 2 gr. Svanemærket papir Grafisk udarbejdelse:

Læs mere

Københavns Klimaplan

Københavns Klimaplan Københavns Klimaplan Indhold Indhold... 1 1 CO2-neutral i 2025 Københavns Klimaplan... 4 1.1 Sådan læser du klimaplanen... 6 2 Mål, vision og strategi - hvad er det, vi vil opnå?... 7 2.1 CO2-reduktion

Læs mere

Klima og Energi Strategi 2029

Klima og Energi Strategi 2029 Klima og Energi Strategi 2029 2 Forord Hermed foreligger Skive Kommunes Strategiplan 2029 for Klima og Energi. Strategien ud-springer af den vision, som Byrådet fastsatte allerede i 2008 om at blive CO2-neutral

Læs mere