Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*."

Transkript

1 Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning ved nedsat erhvervsevne Børnerenter Forsikringerne er kendetegnet ved løbende livsbetingede er, når du bliver pensioneret, hvis din erhvervsevne nedsættes eller ved dødsfald. Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Indbetalinger med en indbetalingstid på 10 år eller derover er altid fuldt fradragsberettigede i den personlige indkomst. Hvis du har foretaget et engangsindskud, skal fradraget som hovedregel fordeles ligeligt over 10 år. Er der aftalt årlige for en periode, der er mindre end 10 år, skal fradraget alligevel fordeles ligeligt over 10 år. Fælles for begge regler er, at du aldrig kan trække mere fra, end du har indbetalt i løbet af året. Hvis det samlede fradrag ikke overstiger kr., kan du i indbetalingsåret vælge at trække det fulde beløb fra. Dette beløb kaldes for opfyldningsfradraget. Beløbsgrænsen reguleres årligt. Opfyldningsfradraget omfatter alle privattegnede livsvarige livrenter og hertil tilknyttede garantidækninger, overlevelsesrenter, børnerenter og invaliderenter med en aftalt indbetalingsperiode på under 10 år. Hvis du, inden der er gået 10 år, enten standser eller nedsætter en præmiebetaling, der er aftalt til at skulle ske i mindst 10 år, bliver du efterbeskattet. Dine vil da fradragsmæssigt blive omregnet efter reglerne for i mindre end 10 år. Overstiger dine faktiske fradrag det omregnede fradrag, vil det, du har trukket for meget fra, blive efterbeskattet i de enkelte skatteår med et straftillæg på 6 % pr. år. Det er dog tilladt at nedsætte med op til kr. pr. år. Indbetalingerne skal ikke medregnes i din skattepligtige indkomst. Alm. Brand afregner arbejdsmarkedsbidraget af det indbetalte beløb. Udbetalingerne beskattes som personlig indkomst. Du skal ikke betale arbejdsmarkedsbidrag af erne fra Ophørende livrenter Beskrivelse Ophørende livrenter omfatter: Ophørende livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Forsikringerne er kendetegnet ved løbende livsbetingede er, når du bliver pensioneret eller ved dødsfald. Udbetalinger bortfalder senest ved aftalt ophørstidspunkt for erne. Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Hvis dine samlede, til både ophørende livrente og rateforsikring i pensionsøjemed, er større end årets maksimum på kr., vil det overskydende beløb blive medregnet i din skattepligtige indkomst. Du kan dog vælge at få beløbet overført til en anden opsparingstype. Beløbsgrænsen reguleres årligt. Indbetalinger til ophørende livrenter er fuldt fradragsberettigede, dog højst med årets maksimum.

2 Indbetalingerne til ophørende livrenter skal ikke medregnes i din skattepligtige indkomst, dog højst med årets maksimum med tillæg af arbejdsmarkedsbidrag. Alm. Brand afregner arbejdsmarkedsbidraget af det indbetalte beløb. Udbetalingerne beskattes som personlig indkomst. Du skal ikke betale arbejdsmarkedsbidrag af erne fra Rateforsikring i pensionsøjemed Beskrivelse Rateforsikring i pensionsøjemed omfatter: Livsbetinget rateforsikringer Ophørende livsforsikringer i rater Forsikringerne skal være oprettet inden 15 år efter tidligste pensionsalder* og udbetales i en aftalt periode, når du bliver pensioneret eller ved dødsfald. Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Hvis dine samlede, til både ophørende livrente og rateforsikring i pensionsøjemed, er større end årets maksimum på kr., vil det overskydende beløb blive medregnet i din skattepligtige indkomst. Du kan dog vælge at få beløbet overført til en anden opsparingstype. Beløbsgrænsen reguleres årligt. Indbetalinger til rateforsikring i pensionsøjemed er fuldt fradragsberettigede, dog højst med årets maksimum. Indbetalingerne til rateforsikring i pensionsøjemed skal ikke medregnes i din skattepligtige indkomst, dog højst med årets maksimum med tillæg af arbejdsmarkedsbidrag. Alm. Brand afregner arbejdsmarkedsbidraget af det indbetalte beløb. Udbetalingerne beskattes som personlig indkomst. Du skal ikke betale arbejdsmarkedsbidrag af erne fra Kapitalforsikring i pensionsøjemed Beskrivelse Kapitalforsikring i pensionsøjemed omfatter: Ophørende livsforsikringer Livsbetinget livsforsikring Arverenter Forsikringerne skal være oprettet inden 15 år efter tidligste pensionsalder*, og er kendetegnet ved engangser, når du bliver pensioneret, hvis din erhvervsevne varigt nedsættes eller ved dødsfald. Udbetalingen ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder* og skal være udbetalt senest 15 år efter tidligste pensionsalder*. Fra 2013 er det ikke længere muligt at få fradrag for til Kapitalpension, hvad enten indbetalingen sker via arbejdsgiver eller privat. Fortsætter du med at indbetale til din eksisterende Kapitalpension, vil der ikke være fradrag. Til gengæld vil den tilsvarende blive skattefri krone til krone. Du kan ophæve en Kapitalpension, når du har opnået tidligste pensionsalder*. Vælger du det, er afgiften 40 %. I er afgiftssatsen ændret til 37,3 % på grund af skattereformen vedtaget i september Fra 2016 er den igen 40 %. Du kan også vælge at få den enkelte Kapitalpension udbetalt i et antal mindre delbeløb eller at få udbetalt én Kapitalpension helt, mens du beholder andre.

3 Får du en livstruende sygdom, er det muligt at ophæve en Kapitalpension inden tidligste pensionsalder* opnås, mod en afgift på 40 %. I er afgiftssatsen ændret til 37,3 % på grund af skattereformen vedtaget i september Fra 2016 er den igen 40 %. I er afgiftssatsen ændret til 49,84 % på grund af skattereformen vedtaget i september Fra 2016 er den 52 %. Aldersforsikring Beskrivelse Forsikringerne skal være oprettet inden 15 år efter tidligste pensionsalder*, og er kendetegnet ved engangser, når du bliver pensioneret, hvis din erhvervsevne varigt nedsættes eller ved dødsfald. Udbetalingen ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder* og skal være udbetalt senest 15 år efter tidligste pensionsalder*. Der kan i 2015 indbetales kr. om året. Indbetalingerne skal medregnes i den skattepligtige indkomst, dog højst med årets maksimum med tillæg af arbejdsmarkedsbidrag. Alm. Brand afregner arbejdsmarkedsbidraget af det indbetalte beløb, og indberetter det indbetalte beløb som B-indkomst til SKAT. Engangser fra aldersforsikring er skattefrie, når du har opnået tidligste pensionsalder*. Du kan også vælge at få den enkelte aldersforsikring udbetalt i et antal mindre delbeløb eller at få udbetalt én aldersforsikring helt, mens du beholder andre. Får du en livstruende sygdom, er det muligt at ophæve en aldersforsikring skattefrit inden tidligste pensionsalder*. opnås. Der er også mulighed for at indsætte følgende personer som begunstiget.: Ved en disposition skal der betales en afgift på 20 %. Indeksordning Beskrivelse Indeksordningen omfatter: Livrenter Livsvarige rateforsikringer. Siden 1971 har det ikke været muligt at nytegne indeksordninger. Indbetalingerne er fuldt fradragsberettigede. Indbetalingerne skal ikke medregnes i den skattepligtige indkomst. Alm. Brand afregner arbejdsmarkedsbidraget af det indbetalte beløb. Udbetalingerne beskattes som personlig indkomst. Du skal ikke betale arbejdsmarkedsbidrag af erne fra Indeksordningen indeholder et statstilskud, som sikrer, at dine er indeksreguleres, selvom du kun betaler de indeksregulerede præmier. Indeksordninger er derfor meget fordelagtige, og bør aldrig opsiges. Indekstillægget er personligt og bortfalder ved dødsfald.

4 Livsforsikring uden fradragsret Beskrivelse Livsforsikringer uden fradragsret omfatter de forsikringer, som ikke falder ind under de øvrige typer. Det kunne f.eks. være en krydslivsforsikring. Engangser er skattefrie. Er forsikringen oprettet som arverente eller som rateforsikring, er ydelsen skattefri, mod at rentetilvæksten i sperioden bliver medregnet som kapitalindkomst. Livsforsikring uden fradragsret omfattet af reglerne om afgiftspligtig præmie eller bidrag Beskrivelse Livsforsikring uden fradragsret omfattet af reglerne om afgiftspligtig præmie eller bidrag omfatter: Præmieindbetaling til opsparingsdelen på ikke fradragsberettigede forsikringsaftaler Forsikringsaftalerne er indgået i perioden fra den 22. oktober 1985 til og med 17. februar 1992 Hvis dine årlige til denne type forsikringer overstiger et givet beløb i år kr. skal du betale en afgift på 40 % af det overskydende beløb. Beløbsgrænsen reguleres årligt. Engangser er skattefrie. Er forsikringen oprettet som arverente eller som rateforsikring, er ydelsen skattefri, mod at rentetilvæksten i sperioden bliver medregnet som kapitalindkomst. Livsforsikring omfattet af pensionsbeskatningslovens 53 A Beskrivelse Livsforsikring uden fradragsret omfattet af pensionsbeskatningslovens 53 A omfatter opsparingsdelen på forsikringsaftaler indgået 18. februar 1992 eller senere. Med til opsparingsdelen regnes også bonus fra en forsikring under Livsforsikring uden fradragsret, medmindre du anvender denne bonus til forøgelse af dine forsikringsydelser. Engangser er skattefrie. Er forsikringen oprettet som arverente eller som rateforsikring, er ydelsen skattefri, mod at rentetilvæksten i sperioden bliver medregnet som kapitalindkomst. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter, og Rateforsikring - omfattet af pensionsbeskatningslovens 15 A Beskrivelse Ophørspension oprettet i forbindelse med afhændelse af egen virksomhed. Beløbet er fuldt fradragsberettiget i indbetalingsåret. Du kan vælge at trække beløbet fra i din personlige indkomst eller i din aktieindkomst. Hvis beløbet er indbetalt senest den 1. juli i skatteåret efter, du helt eller delvist har solgt din virksomhed, vil du kunne trække beløbet fra i salgsåret. Du kan højst trække det beløb fra, der svarer til din skattepligtige fortjeneste, dog i 2015 max kr. Uudnyttede beløb kan indbetales og trækkes fra i op til 10 år efter salget. Beløbsgrænsen reguleres årligt. Udbetalingerne beskattes som personlig indkomst. Du skal ikke betale arbejdsmarkedsbidrag af erne fra..

5 Tidligste pensionsalder Den tidligste pensionsalder er som udgangspunkt 5 år før folkepensionsalderen. Der er dog følgende undtagelser: Fødselsdato Tidligste pensionsalder Før år ½ år år ½ år og senere * 62 år * Er du født efter 30. juni 1960 beregnes din tidligste pensionsalder, som 5 år før folkepensionsalderen. Hvis din pensionsordning er oprettet før 1. maj 2007, kan du have en rettighed, der gør at din tidligste pensionsalder, er 60 år.

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012

Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012 Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension,

Læs mere

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99

Læs mere

PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER

PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER DAGENS PROGRAM 1. Pensionsopsparinger (Kapital, Ratepension, Aldersopsparing og Livsvarig livrente) 2. Bonus ved omvalg til markedsrente Forsikringsselskabernes

Læs mere

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Pension især med fokus på beskatning ved efterløn og folkepension Studerende: Vejleder: Jacob E. Christensen

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren)

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) j, Aftale om obligatorisk pensionsordning Mellem DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) og Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Pensionsordninger, skatter og afgifter Pensionsordninger, skatter og afgifter FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing

Læs mere

SNART PÅ pension. joep.dk

SNART PÅ pension. joep.dk SNART PÅ pension JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 6 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 14-4371532 Udkast Den 31. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende

Læs mere

Efterløn en god investering

Efterløn en god investering Efterløn en god investering DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Ret til den fleksible efterløn 2. Medlemskab & efterlønsbidrag 3. Efterlønsbevis 4. Satser 5. Fradrag for arbejde 6. Efterløn og selvstændig virksomhed

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere