Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 8. september Kl kl rammeudmelding Mødested: Den gl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 8. september 2010. Kl. 14.00 kl. 16.00 rammeudmelding Mødested: Den gl."

Transkript

1 Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 8. september Kl kl rammeudmelding Mødested: Den gl. Skole i Benløse Fraværende med anmeldt forfald: Gerda Holm Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift Godkendt og underskrevet. 3 Budget 2011 rammeudmelding Ved Provstiudvalgets behandling af budget 2011 den 1. september 2010 erklærede de provstiudvalgsmedlemmer og regnskabsførere sig indhabile ved behandlingen af egne kasser og forlod mødet under dette punkt. Provstiudvalgsmedlem Ege Lau Frandsen var fraværende med forfald. Videreførsel af den 4. præstestilling godkendt af Provstiudvalget af ligningsmidler som drift. Fastsættelse af ligningsbeløb til kirkelige kasser stadfæstet således: Ringsted ligningsområde kr Sorø ligningsområde kr begge beløb er inkl. landskirkeskatten. Behandling om videreførsel af 4. præstestilling i Ringsted. Endelig fastsættelse af ligningsbeløb til de kirkelige kasser. 4 Bromme: Budget 2011 Sag: Bromme: Budget 2011 (709) - Bromme Sogn Godkendt. Bromme: Budget 2011 Bromme Menighedsråd anmoder i mail af 31. august 2010 om, at få 0-stillet driftsrammeunderskuddet på , samt at få afsynet anlægsarbejdet på kr Menighedsrådet har som budgetønske kr til 2011: Renovering af hegnet omkring Ødemarks gravsted. Beløb fra afsyning af anlægsarbejdet ønskes anvendt til dette formål - menighedsrådet har modtaget tilbud på arbejdet på kr Referat, Side: 1

2 Mødepunkt 5 Haraldsted Kirke - el-installation 5 % puljen Sag: Haraldsted Kirke - el-installation (706) - Haraldsted Sogn Beslutning Godkendt. Haraldsted Kirke - el-installation 5 % puljen Haraldsted-Allindemagle Menighedsråd ansøger i vedlagte skrivelse af 24. august 2010 med henvisning til samrådsmødet om kr fra Provstiudvalgets 5 % pulje til Elarbejder ved Haraldsted Kirke. 6 Kirke Flinterup Kirke - østlige kirkegårdsmur Sag: Kirke Flinterup - kampestensmur (696) - Kirke Flinterup Sogn Sagen afventer Provstiudvalgets besøg i Kirke Flinterup den 27. oktober Kirke Flinterup Kirke - østlige kirkegårdsmur Kirke Flinterup Menighedsråd fremsender arkitektfimaet Arp & Nielsens materiale vedrørende istandsættelse og omsætning af den østlige kirkegårdsmur, jf. vedlagte Overslagspris kr Præsteboligen, Ringstedvej 66 - synsudskrift Sag: Præstegårdssyn (206) - Slaglille Sogn Godkendt som drift. Arbejderne kan afholdes, når der er plads i budgettet. Præsteboligen, Ringstedvej 66 - synsudskrift Slaglille, Bjernede, Alsted og Fjenneslev Menighedsråd fremsender vedlagt synsudskrift for præsteboligen. Referat, Side: 2

3 Mødepunkt 8 Slaglille - præsteboligen - varmeanlæg m.m. Sag: Slaglille - præsteboligen - varmeanlæg m.m. (705) - Slaglille Sogn Slaglille - præsteboligen - varmeanlæg m.m. Slaglille, Bjernede, Alsted og Fjenneslev Menighedsråd fremsender vedlagte ansøgning af 25. august 2010 til arbejder på præsteboligen finansieret ved frigivelse af midler fra salget af forpagtningen samt fra Provstiudvalgets 5 % pulje. Beslutning Provstiudvalget anmoder menighedsrådene om, at udskiftning af oliekedel med solvarmeanlæg samt isolering af brugsvandrør i kælder afholdes af menighedsrådenes frie midler. Provstiudvalget vil gerne til budget 2012 se en opgørelse over oliebesparelsen. Til belysning ca. kr , bryggers kr og terrasse kr har Provstiudvalget godkendt, at der frigives midler i stiftet fra salg af forpagtningen. 5 % puljen: Varmeanlæg kr ,00 - tilbud vedlægges Frigivelse af midler fra salget af forpagtningen: Belysning kr ca. pris fra elektriker pga. arbejdsforholdene Bryggers kr tilbud vedlægges Terrasse kr tilbud vedlægges 9 Stenlille og Stenmagle Sognegård - budget Sag: Sognegård i Stenmagle og Stenlille (271) - Stenlille Sogn Stenlille og Stenmagle Sognegård - budget Stenlille og Stenmagle Menighedsråd fremsender vedlagte budget efter licitationen for opførelse af Sognegården. Anlægsudgiften godkendt herunder at der kan optages lån i stiftsmidlerne. Provstiudvalget ønsker at få tilsendt en rådgivningsaftale, herunder om der foreligger aftale om fast beløb for honorering. Samlede anlægsudgifter inkl. moms kr , Diverse sager til godkendelse Ingen. Referat, Side: 3

4 11 Benløse Kirke - udskiftning af gasfyr Sag: Benløse Kirke - nyt fyr (557) - Benløse Sogn Benløse Kirke - udskiftning af gasfyr Roskilde Stiftskontor godkender i vedlagte skrivelse af 31. august 2010, at Benløse Kirkes gasfyr på våbenhusets loft udskiftes med et nyt og mindre energiforbrugende fyr af samme type. 12 Bromme Kirke - ny indsamlingsbøsse Sag: Bromme Kirke - indsamlingsbøsse (694) - Bromme Sogn Bromme Kirke - ny indsamlingsbøsse Roskilde Stiftskontor meddeler i skrivelse af 18. august 2010, at da indsamlingsbøssen er over 100 år gammel skal stiftet godkende, at den gamle indsamlingbøsse fjernes. Stiftet har sendt sagen til udtalelse hos Nationalmuseet. Efterfølgende har stiftet meddelt Nationalmuseet, at der er tale om en udbedring/reparation af kirkebøssen (beslag genanvendes). 13 Fjenneslev udbetaling 5 % puljen Sag: Fjenneslev Sognehus - energimærkning (591) - Fjenneslev Sogn Fjenneslev udbetaling 5 % puljen Vi har den 13. august 2010 udbetalt kr ,00 fra Provstiudvalgets 5 % pulje til Fjenneslev Menighedsråd. Beløbet er godkendt på Provstiudvalgsmødet den 7. april Referat, Side: 4

5 14 Gyrstinge Kirkegård - notat vedr. helhedplan. Sag: Gyrstinge Kirkegård - helhedsplan (699) - Gyrstinge Sogn Gyrstinge Kirkegård - notat vedr. helhedplan. Kirkegårdskonsulent Charlotte Skibsted fremsender 22. juli 2010 vedlagte notat fra møde den 20. april 2010 på Gyrstinge Kirkegård vedrørende helhedsplan for gravsteder. 15 Forudgående høring i f.m. screening af lokalplan nr. 253 Sag: Forudgående høring i f.m. screening af lokalplan nr. 253 (698) - Gyrstinge Sogn Forudgående høring i f.m. screening af lokalplan nr. 253 Roskilde Stiftskontor forespørger i skrivelse af 20. august 2010, om forudgående høring i forbindelse med screening af lokalplan nr. 253 berører de kirkelige omgivelser. Vi svarer stiftet, at de ikke berøres. 16 Jystrup og Valsølille Kirke projekt grøn kirke Sag: Jystrup og Valsølille kirke projekt grøn kirke (707) - Jystrup Sogn Jystrup og Valsølille Kirke projekt grøn kirke Jystrup og Valsølille Menighedsråd har fremsendt vedlagte projekt grøn kirke i Jystrup og Valsølille Pastorat (modtaget med post 31. august 2010). Vi har videresendt sagen til stiftet. 17 Lokalplanforslag nr. 240 Sag: Lokalplanforslag nr. 240 (700) - Ringsted Sogn Lokalplanforslag nr. 240 Roskilde Stiftskontor rykker i skrivelse af 9. august 2010 for udtalelse til lokalplanforslag nr retningslinjer for spillehaller i Bymidten. Vi svarer stiftet pr. tlf. 9. august 2010, at vi ikke har modtaget sagen fra stiftet, som skulle være sendt til os den 7. juli Vi udtaler samtidig, at lokalplanforslaget ikke berører de kirkelige omgivelser. Referat, Side: 5

6 18 Ruds Vedby Menighedsråd - frigivelse af beløb Sag: Kirkegårdsmur - Ruds Vedby (624) - Ruds Vedby Sogn Ruds Vedby Menighedsråd - frigivelse af beløb Vi har frigivet kr fra prohiberet konto til betaling af faktura vedrørende reparation af gammel kirkegårdsmur. 19 Lokalplan - vindmøllepark ved Sigersted Huse Sag: Lokalplan - vindmøllepark ved Sigersted Huse (701) - Sigersted Sogn Lokalplan - vindmøllepark ved Sigersted Huse Roskilde Stiftskontor forespørger i skrivelse af 27. maj 2010 om forslag til lokalplan Vindmøllepark ved Sigersted Huse berører de kirkelige omgivelser. Vi meddeler stiftet, at sagen afventer Kgl. bygningsinspektørs udtalelse. Der vedlægges udtalelse fra Kgl. bygningsinspektør samt stiftets skrivelse til Ringsted Kommune. 20 Lån til opførelse af en sognegård i Stenlille Sag: Sognegård i Stenmagle og Stenlille (271) - Stenlille Sogn Lån til opførelse af en sognegård i Stenlille Roskilde Stiftskontor fremsender vedlagte skrivelse af 18. august 2010 til Stenlille og Stenmagle Menighedsråd vedrørende lån. 21 Vester Broby Kirke - restaurering af tidligere altertavle Sag: Vester Broby Kirkes historiske inventar (616) - Vester Broby Sogn Vester Broby Kirke - restaurering af tidligere altertavle Roskilde Stiftskontors skrivelse af 27. august 2010 vedrørende restaurering af tidligere altertavle, jf. vedlagte. Konservering af altertavle i Vester Broby Kirke Nationalmuseets skrivelse af 6. september 2010 blev udleveret på mødet. Referat, Side: 6

7 22 Vigersted Kirke - nyt altertæppe m.v. Sag: Vigersted Kirke - Nyt altertæppe og knæfald (551) - Vigersted Sogn Vigersted Kirke - nyt altertæppe m.v. Roskilde Stiftskontor godkender i vedlagte skrivelse af 27. august 2010 ommaling af korskranke i henhold til forslag udarbejdet af kunstner Ulrich Rössing. Stiftet anbefaler dog, at menighedsrådet undlader at ommale korskranken med henvisning til Nationalmuseets udtalelse af 12. februar Vigersted Kirkegård - konsulentmøde Sag: Vigersted Kirkegård - dræn. (674) - Vigersted Sogn Vigersted Kirkegård - konsulentmøde Vedlagt fremsendes kirkegårdskonsulent Charlotte Skibsteds notat af 20. juli 2010 vedrørende dræning på Vigersted Kirkegård. 24 Terslev - lån til etablering af alternativ energi Sag: Terslev Præstegård - renovering (239) - Ørslev Sogn Terslev - lån til etablering af alternativ energi Roskilde Stiftskontor meddeler i vedlagte skrivelse af 18. august 2010, at de afventer Tryggevælde Provstiudvalgs godkendelse af, at der etableres alternativ energi i kirkens ejendomme og Provstiudvalgets udtalelse til låneansøgningen, inden stiftet foretager sig videre. Referat, Side: 7

8 25 Eventuelt Provstiudvalgmedlem Holger Rasmussen anmoder om Provstiudvalgets kompetencer ved salg af fast ejendom. Provstiudvalgsmedlem Holger Rasmussen vil have procedure omkring Samrådsmøder taget op på et senere møde. Næste Provstiudvalgmøde den 27. oktober - tidligere fastsat til kl afholdes i Ruds Vedby med besøg forinden i Kirke Flinterup. Bilag udleveret på mødet: Kirkeministeriet den 5. september 2010: Energimærkning - orientering om krav mod menighedsrådene. Landsforeningen af Menighedsråd 6. september 2010: Provstiudvalget som katalysator for samarbejde over sognegrænser. Ege Lau Frandsen ville gerne tilmeldes kurset. Referat, Side: 8

9 26 Underskrifter Således vedtaget oplæst Underskrifter: Lars Poulsen Jørgen Henriksen Hanne Jørgensen Ege Lau Frandsen Dorete Poulsen Holger Rasmussen Gerda Holm (fraværende) Mødet afsluttet kl Referat, Side: 9

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Provstiudvalgsmedlem Holger Rasmussen anmodede om, at

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Afbud med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Afbud med anmeldt forfald: Ege Lau Frandsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat for:ringsted-sorøprovstiudvalg PU møde 11.juni2008.Kl.9.00 M ødested:provstikontoret

Referat for:ringsted-sorøprovstiudvalg PU møde 11.juni2008.Kl.9.00 M ødested:provstikontoret Referat for:ringsted-sorøprovstiudvalg PU møde 11.juni2008.Kl.9.00 M ødested:provstikontoret Mødepunkter Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde tilgodkendelse ogunderskrift

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen og Ege Lau Frandsen Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. marts 2009. Kl. 15.00 Mødested: Benløse gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. marts 2009. Kl. 15.00 Mødested: Benløse gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. marts 2009. Kl. 15.00 Mødested: Benløse gl. Skole Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift.

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. januar 2008. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. januar 2008. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. januar 2008. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret Mødepunkter Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Even Christensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Mødet startede med besigtigelse på Lomborg kirkegård Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt.

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. august 2013. Kl. 18.00 Mødested: i lokaler hos HMN

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. august 2013. Kl. 18.00 Mødested: i lokaler hos HMN Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. august 2013. Kl. 18.00 Mødested: i lokaler hos HMN Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen (SAP) Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen (AJ) Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 2. august 2011. Kl. 16,00 Mødested: Næstmark 19 Version: 1

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 2. august 2011. Kl. 16,00 Mødested: Næstmark 19 Version: 1 Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 2. august 2011. Kl. 16,00 Mødested: Næstmark 19 Version: 1 Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Janne Melcher forlod mødet efter punkt 5. Punkt 4: Per Schleiter deltager

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. oktober 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. oktober 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. oktober 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 30. august 2011. Godkendt og underskrevet. Ved mail

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater m.m

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt 1 Endelig

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat PU møde

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsorden 3

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Ingen afbud til mødet. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet

Læs mere