Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer"

Transkript

1 Åben land gruppen Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Udgangspunkt og rammer Mål og perspektiver Muligheder og midler Aktører og roller 1

2 Formålet at bidrage til omstillingen af energi systemet til et fleksibelt og energieffektivt system på vedvarende energi ved at: opbygge viden, udarbejde fælles strategier og koordinere energiplanlægningen på tværs af kommuner og energiaktører i det midtjyske område, arbejde med omstillingen i både by og landkommuner, samt sikre koordinering mellem stat, region og kommuner af indsatsen på energiområdet. Land og små byer 46% af varmebehovet i Regionen Forskellig struktur i kommunerne 2

3 Der var så dejligt ude på landet; det var sommer, kornet stod gult, havren grøn, høet var hejst i stakke nede i de grønne enge Hvor er vi egentlig? Hvordan ser det ud og hvem bor på landet i dag og i fremtiden? Hvor skal vi hen? Hvad vil Danmark, hvad vil kommunerne og hvad vil de borgere der bor der? Kan vi lære af hinanden og kan vi arbejde sammen om den fremtid vi ønsker? Erfaringer og eksempler teknik, organisation, økonomi, jura og holdninger er samlet i et Caskatalog og et Inspirationskatalog! 3

4 Hvor er vi - nuværende varmeforsyning 4

5 Forsyningsstrukturen i de små byer totalt for Regionen Kort eksempel: Favrskov kommune 5

6 Strukturen på kommuneniveau Små byer og landsbyer Individuelle forbrugere på landet Effektivisering Besparelser Omlægning til VE 6

7 Hvor skal vi hen? Nationale rammer og målsætninger : Energipolitisk aftale 2012 har som mål at bidrage til at fremtidssikre det danske samfund ved at skabe en grøn økonomi i vækst. Regeringens langsigtede mål - energiforsyningen skal i 2050 skal være 100 pct. baseret på vedvarende energi, samtidig med, at en fortsat høj forsyningssikkerhed sikres. Delmål: el- og varmeforsyningen ska i 2035 skal være 100 pct. baseret på VE. I 2030 skal olie til opvarmning og kul være udfaset. Fjernvarmeanalysen små fjernvarmebyer 7 VARMEPLAN TVIS TEMAMØDE

8 Inspirationskatalog og Casekatalog 1. Mindre byer med fjernvarme: 1. Naturgas baseret fjernvarme 3 detaljerede cases 2. Biomasse baseret fjernvarme 2 detaljerede cases 2. Mindre byer med individuel naturgas 4 detaljerede cases 3. Nærvarme og nabovarme i mindre byer - 7 cases 4. Energibesparelser og individuel forsyning af enkeltliggende husstande og mindre byer relevante teknologier, brugergrupper, cases, og informationsinitiativer 5. Finansieringsmodeller 3 hovedmodeller 6. Øget lokalt ejerskab til vindkraft, biogasanlæg og større solcelleanlæg 3 cases 7. Transport liste over virkemidler og erfaringer 8

9 Casekatalog Naturgas fjernvarme Beskrivelse Hvorfor er denne case interessant? Baggrund hvad var deres situation før? Beskrivelse af værkets planer og ambitioner Hvad gjorde de? Hvad var resultatet af projektet? Hvilke udfordringer/barrierer stødte de på i forhold til at gennemføre deres visioner og planer/i forhold til omstilling til VE Gode råd og erfaringer lokalt Anbefalinger nationalt 9 Tørring Kraftvarmeværk har et varmebehov på ca MWh. Værket fik 2009 installeret et solvarmeanlæg på m². I 2013 fik Tørring Kraftvarmeværk installeret en træpillekedel på 0,95 MW, der driver en absorptionsvarmepumpe med en samlet varmeeffekt på 1,6 MW. Hedensted Kommune har sagsbehandlet og godkendt projektforslaget samt stillet kommunegaranti for finansieringen. VE-andelen er øget fra ca. 12 % til ca. 41 %. CO 2 -emissionen er reduceret med 39 % fra ca til ca ton CO 2 - pr. år Den årlige omkostning for en standardforbruger har stort set været konstant på kr. pr. år inkl. moms siden 2007.

10 Casekatalog - Konvertering af naturgas til fjernvarme Funder, Lysbro og Funder Kirkeby var et naturgasområde i tilknytning til Silkeborg Forsynings fjernvarmenet. Det samlede konverteringspotentiale i projektområdet var ca MWh (1.313 eksisterende ejendomme 473 nye ejendomme. Et gasfyret parcelhus sparer årligt sparer kr. og et gasfyret rækkehus årligt sparer kr. inkl. moms. Besparelsen for olie- og el-opvarmede huse er væsentlig højere. Silkeborg kraftvarme har vision om at omstille til biomasse Silkeborg Kommune har bakket op om projektet gennem en hurtig og smidig sagsbehandling af projektforslaget og med opbakning til indførelsen af tilslutnings- og forblivelsespligt. 10 FOKUSGRUPPEMØDE

11 Energibesparelser og individuelle løsninger Informationsinitiativer: Energitjenesten SparEnergi.dk Husets Energi Grøn håndværker Bedre Bolig Finansieringsmodeller ESCO Insero Energiselskaberne Hvem er forbrugeren og hvad tiltrækker ham? Gør det selv Boligforbedring Billig løsning Nem løsning lejeordning Fællesskab Indflydelse 11

12 Individuel parcelhus Varmepumpe, jordvarme og solceller har givet markante 169 m 2 stort hus i Nordvestsjælland. besparelser Projektet omfattede: Efterisolering af gulv og etablering af gulvvarme. Konvertering fra elvarme til jordvarme Solcelleanlæg til elproduktion Det nye gulv med ny gulvvarme, solcelleanlægget og jordvarmeanlægget kostede i alt kr. Omkostningen til elforbrug og opvarmning var før renoveringen på kr./år. Denne omkostning blev med projektet reduceret til kr./år og har dermed betydet en årlig besparelse på kr. Den simple tilbagebetalingstid er 7,2 år. 12 FOKUSGRUPPEMØDE

13 Nabovarme samt lokalt ejerskab til vindkraft, biogasanlæg og større solcelle anlæg Organisatoriske og finansielle udfordringer Ressourcerne skal findes og fastholdes Selv ildsjæle kan brænde ud! Barrierer Løsninger indsatsområde Manglende borgerinddragelse Manglende lokalt ejerskab, både blandt borgere og lokale virksomheder Manglende støtte hvis dele af investeringsgevinsten går til fremmed investor Manglende viden om projektets gevinster hos borgerne Større antal informationsmøder for borgerne Tydeliggørelse af projektets fordele for de lokale Inddragelse af lokale ildsjæle og samarbejde med lokale virksomheder Sikre lokalt ejerskab af projektet Sikre at dele af investeringsgevinsten går til reinvesteringer i lokal vækstfremme 13

14 Transport VE løsninger inden for transport anvendes i dag ikke anvendes i større udstrækning. Det skyldes en række barrierer internationalt, nationalt, regionalt og lokalt. En del af rammerne bliver sat på internationale markeder i form af den tilgængelige køretøjsteknologi, udbud og priser og brændstofpriser og udbud. En anden del af rammerne bliver sat af internationale myndigheder i form af f.eks. EURO-normer. En tredje del af rammerne bliver sat nationalt i form af infrastruktur, institutioner, priser, skatter, målsætninger mv. De statslige muligheder omfatter den overordnede regulering af infrastruktur, skatter og afgifter, tilskudsordninger, og adgangsforhold/regulering af køretøjers udledn De kommunale muligheder vedrører primært opstilling af infrastruktur, regulering af adgangsforhold for forskellige køretøjstyper og forsøg på adfærdspåvirkning gennem kampagner og oplysning. ing. Den offentlige sektor efterspørger selv meget transport (sygetransport, politi og kollektiv transport). De danske offentlige myndigheders muligheder for at påvirke anvendelsen af VE i egen transport omfatter køb af VE transportløsninger i det omfang, der er økonomisk råderum til det. 14

15 Inspirationskatalog for vedvarende energiløsninger på landet (et element i Midt- Energistrategi ) Handling kræver overblik, tilrettelæggelse og samarbejde Kataloget giver gode råd og erfaringer fra gennemførte projekter og anbefalinger til tiltag der kan reducere barriererne for omstilling til vedvarende energi i de mindre byer og det åbne land. Kataloget henvender sig til kommuner, forsyningsselskaber, virksomheder og borgere, der ønsker at bidrage med omstillingen af el- og varmeforsyningen til vedvarende energi. Kataloget giver et overblik og danner udgangspunkt for etablering af en erfaringsbase for regionens kommuner, forsyningsselskaber og forbrugere i de små byer og i det åbne land Over de kommende år skal de involverede aktører træffe beslutninger omkring den fremtidige energisituation under de nationale og lokale rammebetingelser. Hvordan fordeler vi rollerne og hvem i iscenesætter? 15 Hvad er strategien? Har vi en plan? Handler vi eller venter vi til der sker noget? Fyret skal udskiftes/rammerne ændres/ny teknologi

16 De nationale rammer understøtter ikke altid udviklingen mod målene Hvad kan vi gøre regionalt og lokalt? Kommunen Fjernvarme selskaber Lokalsamfund Individuelle forbrugere Varmeplanmyndighed Forsyning Udvikling Effektivisering Kommuneplan og sektorplaner Mål, selskabsstrategi og udvikling - effektivisering Mål og strategier Samarbejde Byggesagsbehandler Etablering og vedligeholdelse af anlæg Samarbejde Forbruger individuelle ejendomme i forskellige områder, landbrug, institutioner, virksomheder Mål og strategisk energi og klimaplaner Samarbejde internt og på tværs teknisk og administrativt Formidling Kommunegaranti Bruger administration og brugerstøtte Forbrugere, ildsjæle, iværksættere Facilitator og formidler 16 Forbruger Formidling

17 Workshop Energi i det åbne l og mindre byer Hvilke muligheder er der for omstilling af de små fjernvarmebyer, og de enkeltliggende ejendomme? Tror vi på nærvarme i fremtiden? Hvad betyder afvikling/udvikling i landområder for energiomstillingen? Vil kommunerne påtage sig en rolle her, og hvilken? 17

18 Inspirationskatalog for vedvarende energiløsninger på landet (et element i Midt- Energistrategi ) Handling kræver overblik, tilrettelæggelse og samarbejde Kataloget giver gode råd og erfaringer fra gennemførte projekter og anbefalinger til tiltag der kan reducere barriererne for omstilling til vedvarende energi i de mindre byer og det åbne land. Kataloget henvender sig til kommuner, forsyningsselskaber, virksomheder og borgere, der ønsker at bidrage med omstillingen af el- og varmeforsyningen til vedvarende energi. Kataloget giver et overblik og danner udgangspunkt for etablering af en erfaringsbase for regionens kommuner, forsyningsselskaber og forbrugere i de små byer og i det åbne land Over de kommende år skal de involverede aktører træffe beslutninger omkring den fremtidige energisituation under de nationale og lokale rammebetingelser. Hvordan fordeler vi rollerne og hvem i iscenesætter? 18 Hvad er strategien? Har vi en plan? Handler vi eller venter vi til der sker noget? Fyret skal udskiftes/rammerne ændres/ny teknologi

19 De nationale rammer understøtter ikke altid udviklingen mod målene Hvad kan vi gøre regionalt og lokalt? Kommunen Fjernvarme selskaber Lokalsamfund Individuelle forbrugere Varmeplanmyndighed Forsyning Udvikling Effektivisering Kommuneplan og sektorplaner Mål, selskabsstrategi og udvikling - effektivisering Mål og strategier Samarbejde Byggesagsbehandler Etablering og vedligeholdelse af anlæg Samarbejde Forbruger individuelle ejendomme i forskellige områder, landbrug, institutioner, virksomheder Mål og strategisk energi og klimaplaner Samarbejde internt og på tværs teknisk og administrativt Formidling Kommunegaranti Bruger administration og brugerstøtte Forbrugere, ildsjæle, iværksættere Facilitator og formidler 19 Forbruger Formidling

20

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

Energıdebatten OPLÆG TIL. Energiforbrug debat 2. Ressourcer debat 1. midt.energistrategi

Energıdebatten OPLÆG TIL. Energiforbrug debat 2. Ressourcer debat 1. midt.energistrategi midt.energistrategi OPLÆG TIL Energıdebatten 28. november 2014 9:00-13:00 Gl. Skovridergaard Marienlundsvej 36 Silkeborg Dette debatoplæg skal bidrage til, at vi den 28. november får en politisk pejling

Læs mere

Strategisk varmeplan JULI 2015

Strategisk varmeplan JULI 2015 Strategisk varmeplan JULI 2015 Indhold 1. Forord 4 2. Indledning 6 3. Udviklingsscenarier 10 4. Hovedkonklusioner og perspektivering 18 5. De konkrete tiltag 24 6. Holbæk by 26 7. Øvrige byer 30 8. Det

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Tema: Bæredygtig forsyning. Grundlag for CO 2 -beregner og vurdering af teknologier for energiforsyning

Tema: Bæredygtig forsyning. Grundlag for CO 2 -beregner og vurdering af teknologier for energiforsyning Tema: Bæredygtig forsyning Grundlag for CO 2 -beregner og vurdering af teknologier for energiforsyning November 2010 Deltagere i delprojekt 3 Bæredygtig forsyning Albertslund kommune: Albertslund kommune:

Læs mere

Udkast til Fælles regional klimastrategi

Udkast til Fælles regional klimastrategi Brevid 2293998 5. maj 2014 Udkast til Fælles regional klimastrategi Fælles regional klimastrategi Region Sjælland og de 17 kommuner, der ligger i regionen vil sammen sikre, at regionen også i fremtiden

Læs mere

ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT

ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT Til I/S Nordforbrænding + Fredensborg og Hørsholm Kommuner Dokumenttype Energiplan Dato Maj, 2011 ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG

Læs mere

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Nationale, energipolitiske målsætninger...4 Syddjurs Kommunes lokale Agenda 21-strategi...5 Klimastrategi...5 Varmeplan... 6

Læs mere

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Til Varde Kommune Dokumenttype Rapport Dato 10. oktober 2013 VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Ref. A 10-10-2013 HLLM, BLY BLY og Varde

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

Varmeplan 2010. Nørre Alslev Stubbekøbing. Stubbekøbing. Sakskøbing. Sakskøbing. Nykøbing. Nykøbing F. Nysted. Nysted. Gedser.

Varmeplan 2010. Nørre Alslev Stubbekøbing. Stubbekøbing. Sakskøbing. Sakskøbing. Nykøbing. Nykøbing F. Nysted. Nysted. Gedser. Varmeplan 2010 Nørre Nørre Alslev Alslev Stubbekøbing Stubbekøbing Sakskøbing Sakskøbing Nykøbing F. F. Nykøbing Nysted Nysted Gedser Gedser guldborgsund varmeplan MAJ 2011 Indholdsfortegnelse 1. Forord

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

Indhold. Klimastrategi. for Vordingborg Kommune

Indhold. Klimastrategi. for Vordingborg Kommune Indhold Klimastrategi for Vordingborg Kommune Godkendt af kommunalbestyrelsen den 25. november 2010 1 Klimastrategi for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

Varmeplan Thisted kommune

Varmeplan Thisted kommune FORSLAG Varmeplan Thisted kommune Kommuneplantillæg nr. 8 August 2012 Målsætning...4 Indledning...5 Om varmeplanlægning generelt...7 -Lov om varmeforsyning 7 -Tilsyn 8 -Elvarmeforbud 9 -Bindinger 9 -Retsvirkninger

Læs mere

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af:

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af: Udarbejdet af konsulentfirmaet SRC International, repræsenteret ved Thorkild Kristensen og Kirsten Dyhr-Mikkelsen i samarbejde med Energiplangruppen og ProjectZero s styregruppe for masterplanprocessen.

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

BASISFREMSKRIVNING OG MULIGE PROJEKTER OG INDSATSOMRÅDER INDEN FOR KLIMAOMRÅDET ROSKILDE KOMMUNE

BASISFREMSKRIVNING OG MULIGE PROJEKTER OG INDSATSOMRÅDER INDEN FOR KLIMAOMRÅDET ROSKILDE KOMMUNE Til Roskilde Kommune Dokumenttype Rapport Dato August 2014 BASISFREMSKRIVNING OG MULIGE PROJEKTER OG INDSATSOMRÅDER INDEN FOR KLIMAOMRÅDET ROSKILDE KOMMUNE 2 Revision 03 Dato 13-08-2014 Udarbejdet af Nadeem

Læs mere

Bud til Klimakommissionen Samlet rapport fra Alt4Kreativ A/S

Bud til Klimakommissionen Samlet rapport fra Alt4Kreativ A/S LBs Indhold 10 byer 10 bud Bud til Klimakommissionen Samlet rapport fra Indledning... 2 Rapportens opbygning... 3 Gennemgående temaer og spørgsmål... 4 1. Adfærd... 9 2. Boliger... 11 3. Erhvervsliv...

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 1. Sammenfatning og konklusion...3 2. Energi... 4 2.1 Elforsyning i Herning Kommune som geografisk område... 4 2.2 Elforbrug i Herning Kommune som virksomhed...

Læs mere

Kort om: Fossilfri energi

Kort om: Fossilfri energi Kort om: Fossilfri energi I de kommende år vil der ske en stigning i verdens energiforbrug. Samtidig bliver mængden af fossile brændstoffer som eksempelvis olie mindre og følgelig dyrere. Der er derfor

Læs mere

4.1 Mindre varmepumper og smart grid

4.1 Mindre varmepumper og smart grid Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.1 Mindre varmepumper og smart grid 25/7 2014 af Jakob Worm, enkelte rettelser Gunnar Boye Olesen, 5/8-2014 4.1.1 Opsummering I dag opvarmes ca. 250.000

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

Københavns Klimaplan

Københavns Klimaplan Københavns Klimaplan Indhold Indhold... 1 1 CO2-neutral i 2025 Københavns Klimaplan... 4 1.1 Sådan læser du klimaplanen... 6 2 Mål, vision og strategi - hvad er det, vi vil opnå?... 7 2.1 CO2-reduktion

Læs mere

Handlingsplan for Vedvarende Energi 2030

Handlingsplan for Vedvarende Energi 2030 Handlingsplan for Vedvarende Energi 2030 FREDERIKSHAVN KOMMUNE Strategiplan for Vedvarende Energi 2030 Udgave 1, september 2014 Rev. efter afholdt PMU-møde den 2. december 2014 Udarbejdet af: Bahram Dehghan

Læs mere