"#$% !! "!! +,* &- $ %&& ' (%) * .%/ / *0 0%/ %/1* 3&) &* */ ( )30 #(5 & 6 &0/ (5 &&(&

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""#$% https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=87266 !! "!! +,* &- $ %&& ' (%) * .%/ / *0 0%/ %/1* 3&) &* */ ( )30 #(5 & 6 &0/ (5 &&(&"

Transkript

1 Side 1 af 28 '!" "#$% & +,* &-.%/ / *0 0%/ &*( 0%/1* &* * (*)( )).%/*!! "!! # $ %&& ' (%) * 2%*1(%33 / 4.%//*/*.%/ )&*3&/* %/1* 3&) &* */ ( )30 *(%/(( 5 &0)3*%* 3** #(5 & 6 &0/ (5 &&(&,5// / 0 / 7* %// 0* )% %1 5* / 0&)&*%/*8%/)* %5) * (1 &2%*%/3 ** %5) & &%)&5 35&5*)(5(( / 093 &/ )3)%( )&* %/ #* / /(5 * %5) / *0 0)& %/&*) *% %5 #$/ $/ 3. 6 &0/ (% / 0%/90*5 0%/ &0) / &0/ 3 : (/ *5* / 3*/ : 30 &0 93 )* & 3*) %/ & 43*%)&*( 0) *0(**% /. * 4 3* )0/ &

2 Side 2 af 28 2**%( & )31( %/ ) 30 ;3 *)&* &0) ) & 30 )/ )*13 *. 9 &0) ) *)( ( ) ;3 & *) * )31/ ( ) *(* ( )( 3 ( 3 ( 3000)%(*% *% 3 (3 * ()00) &%* *1 3 # 4 (5 (3 )3 3 # 3 & 3 & * <# ( <,5 5// 0+- <#. + / / )0 &/ - <8*% * <#/ * %*) #0( 0 &305( *0+%/( -) * 8*3 &31 )&* ) &* %** 403 (1% )&** * (50* 0 )(0**/ *300)&8= 89,$( $ $ */>, )1) % % / ( 0 $/ ( =** )." &5)0%(/ &5 +%43-%*% *%* % 0 ).?>?/ / +*/ -)0 %/ 3*%*%)% % *%* % 0

3 Side 3 af 28 0 $ &* % %) / &&0*3% # 0)&*%&5)30(/ ) )&%&)*(*% $) / 0 )&*13 * 5%) 0 %%%% */ 0 0 $ &* % %) / &&0*3% > 30*) )&*/ )&* (%(!%( 2*& &** )**) &* %(% / ( ;* $) / * 0 %%%% * / 0 "5 $) / 5*(1/ 0 0 5% %%) $* $/ 303*5 *10 * / 5 *10 2(( 9%/ +303** -5 &0*%)30/) &(/ * 4*5/ &0 3(&) /*30 % 1 % 3%0/ #/ &((**/ 5 / 5% 0/ 303* 3*/ 5 ) ) 5/1/ &3** 0 (#: : < &*1%*+ 3 -) &*(/ % A * < 0

4 Side 4 af 28 < < 0 <;* <5,5/ %/ )5 )&1**5%" 5 *. 5 ) B C135 *( &0 $+5 - $%/1)0* > *9+- * 5. D 5 5. * 9 *. )5B>*5/. *%(. & = & */ < %*/ &&** &0 %31 &&*&5*()3/ & #/ &)0 &.3 & (/ 30A%(/ )%31 >? / )(/)*/ 31) %1 * ()3/ & <: / /%* ( &. )31%* <;* &*1%*/)&* *%/ 0 5(% (5% E$/ ( / FE8( 35 0/ F3. >" "*/ #0%/)1)&(/ )/ *)&* %(D 1/ * * &?,/,5) * 05%(0 &/ $ / 0 &/ / * & 0 &/ % %(%/((,* * 3*1*/ 0 &/

5 Side 5 af 28,.*%4310 &/ %* %/* %* / *&/* 1** & )%3) &*& %)&(3/% %) %30 / 0%) %&*3/)%& #0&&*/ 3/*( 1)&*%/( ( ) 0( #3 %33 <4015/* & 1 &)& ))%( &)**. (* 3)(*31 & *&) 0(& 5 < *% /* %*(5 &0)%1 )** *301 &%3 < 033(/* %/ 3* & )** ( *3** 301 &%)&5)%%( %/ 0 0 *0 /* (530( 0 &%* &0 :%( 6 &0/ %( 0)&%%( (3 4 0*% &1%/ :%(( 0 $ 9 0%/)1*)/ *0 &0 6 &0 3*%* /)&*300*5 %/))033(//* ** & % 3)&*& %)&(3/% %) %30 / 0%) %&*3/)%& #0&&*/ 3/*( 1)&*%/( ( ) 0( :(1 #0( %*)&/ % *5 4%(/* 5301 &%)3%1 405& * %/ 3* & / &&/*9 #+#/*-& %/

6 Side 6 af 28.%/*30/ 3. *&53. ; (5 ; (530(1 0/ &&/*9 #+#/*-& (5* &* (1 0*.%/*30/ >;*&5/3 4 & 9$ #4 $ 9%// &135& (& 30 &) %&&% %.%/)&%.%/ ** 0 ":%( 90 &%(!0 ( %( &*0 930)( %) ( &3 %(!A%(,%(% ( %&& :%1,5/ %/%1 4&*1 31 3%&*1 3( 1 3& 61 %/ * &0)53)%% %3& 0* % */ &0&/5( %/(/*&%* / 1 EG /&*)5 %(51 30 %1 +-=(51 &*(*!/ * & Dato: Navn Stilling: Tlf.nr. Adresse:» #01 &3/ )0/ &31 & / /)&*%/% 01!)1 * & &0 %*/ = && %/ * &0)0 3%5 3 %

7 Side 7 af 28 =1 % * & &0 )%// /31 1 * &= */ / & %/* 3 &(31 % / % & 30 %1 )3 $ $ 0%/)0%/*)( 3 %1 &&* 3 >:%*/30 % *)() 3 >,5/ 5,5 5 0%/( 33(/ % *)() (3&&9 >$ )5/( 33(/% *)( 330&* / 5/ $ 0%/)0%/*)( 3 && * 3 :%/5 # 0%/( %= %( 0)&* ) 0)&%* ":% =/ / &(* 5%/%?:* /5/ ** 30 )#$/ *0 95/ 5 %// / *0) 5* 53*)*9+- 5/. 9+-& 5 9%// / *0 &0*/ & 0 9+-( * * %* $/ *0)/ )&%/& )5* 3" 9* 0)**) &0%/ %* >9 >,5/ 5,5/ 5 ( 4& / 30!A >*+0-

8 Side 8 af 28 *300( 4& / 30!A > $ $)%/* %/)&%)( */( $)%/* )( / 30A $)( 1 30!A >9 H %/( % )/ %*6030 %5 ) *%/ ( 0: ) %(%/ : 0%/( "H0 &/ * :(1 ( H0 >, 6 &0(* 0%/ >>G%(/% %/( 5%(/% >91 41%/)5/1)1 $%/( 1 >",5 4 &030/ 5(// 5 = *5 1(655,5 0)%5)1(/ 4*% 3/ 0%*(55 *) *)** %5 & )%5 8 &0*)5 *%%5(/5,* *30 0 * 0)% &*. >? 4 &00 & 0) %*#0 0&3*( )1&& #& * %* 8 &* 330% &* %* % &* " 3&%*/ & *0 Offentlig ekspeditionstid udover Kvota (procent) den foran fastsatte.

9 Side 9 af og 60 Ingen 65 og 70 2 timer ugentlig 75, 80 og 85 4 timer ugentlig 90 og 95 6 timer ugentlig timer ugentlig >8% %/3 % % = *(%(,%/ %)1% &0 / >,*&3 &&* ** 0 *&&1&) (*() &*& & %30/*(** >,5( 2*15( 5 &%/3 (()5*5/ ' ( &) ( 30 % &* / / ( ( 2*( 0 &5%/)%&3 (()/ ( ( / / +5( - 95 %/** /* %/)0*%/ &&3 ((30 /( >,5 455 %/ &55) *%1( *(5#/ % / 0,5( / 0)&% (5+?3% -2*%%)0 &5/3 ( (,* /&(/ 0%/ $ &5/3)&*/ )%3*%*,5%/)*)0/ *5 >,5&* (5 #&* (5%*/ 5)&*% * 5(1 #0* (5*/ (1 ) &0 & */5% (5* % (5 % 300( 3 */)&%& 1 & ) )&*(1)(1) %* * > 6(5 &&*0(58&*(5*&% 0 (53/& (5

10 Side 10 af 28 4) 0 (5) (5 >>(%,5%/3 * ( %(%) &)030/*&15* %)5* 5/4 &% 5%%5/*/ * (%4 **%/)5 >%+- 85&3 (5 5 )&5& )5*5/93 0/)&* %/)%)1,5 %/&*3 5 )5 90 0*0 ( ( * ** 305 %/9 * // % $%&5 % (5 #0%* %)305*30* % *)5( * )% 5 // / )&*30*%/*&5 '%+*- * %+*-/ % % 531 ) 0 0* %*(5)53>15* *(5) /)&*30&*(*3.)0&%/* )&*&* 8 ( *)&30*0)* ( )05&(5) *(53 5 %*(5 #/ * */ 5%) % %+*-*& (%/ % % / 0%/*%/%5 30 1* 4*%/( * %*)* &* &/* % **30( * *#$(53 9/ / & %/(53 / * %/ )** /*&* )5&*3(5 & (/ (53 %/ / %/ %* '3/+3/-%/(5& %*/ ) &0 *5 && 430 /( 3/ D %* 30 3*%*,5/*% 3 0)&** / 0* 0)/5 3000) / 3&) 9 %/ / )0*/ )%

11 Side 11 af 28 /3 *)53>,5,5 * %/ * &06 &0 * %/)&*(1 300* *5 * &*%/3 0* / & *5 &) &%5/ ))1 ) **+3- / * $*3/ #, +(1/-*( #,* %5 & *%/&1* (#,5*(%* 1 $,%(5 $ 0, $%/,&5/3) &0 6%/)5 30/ ) *&%* % )&( 3 0 &0%/( 0 ( / * & %/ 30/ ) % +#9& "9%/* 8 &0 )*%/&)30 /&&5 & %,*3 &0&/ 3 0%/ 0 3.(.%/.%/*(.%/ 9& 3 310* % & ' /%/% & ) ( "9%/ ",5/ 5 "9& (,5/. && ** 1 &+ &0) 3*%* )* &)-3 0*%/)5/ 305 *0 9%/ & ( Kirketjenere: Statsansattes Kartel, Tjenestemandssektionen

12 Side 12 af 28 og Danmarks Kirketjenerforening. Kordegne: Statstjenestemændenes Centralorganisation II og Danmarks Kordegneforening. Gravere: Statsansattes Kartel, Tjenestemandssektionen og Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte. PO-organister: Statstjenestemændenes Centralorganisation II og Foreningen af Præliminære Organister. DOKS-organister: Akademikernes Centralorganisation og Dansk Organist og Kantor Samfund. Kirkegårdsassistenter: Statstjenestemændenes Centralorganisation II og Foreningen af Danske Kirkegårdsledere. Kirkegårdsledere (grænsedraget til COII): Statstjenestemændenes Centralorganisation II og Foreningen af Danske Kirkegårdsledere. Kirkegårdsledere (grænsedraget til StK): Statsansattes Kartel, Tjenestemandssektionen og Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte. For enkelte kirkegårdsledere udøves forhandlingsretten dog af Akademikernes Centralorganisation og Dansk Hortonom- Forening. ": / *0+- 9/ / *0 &* 5/. )*%(1 5 9& /5 9+- " $&+& - %/ ( &* &&* 1 & #330 &/**)/ )(5/ %)( &5/3 8*/*& )& 0 &5/3&8

13 Side 13 af 28.3/&)5&*3? "$%/ $%/ 3/(0%& &0 ; (5**#4;*&5/3 #4 9$ (1 4%9 #4.3/?,5/?#%3 5 25%/30 ( %&) &) ( /*)* (/ )&*(*%& (5) %330 /+(*&*- 30 /* (5 6 &0(%)5%/ 5+(*%- (5 ( 30 /?4.3/ (& 53>*5/4&.3/ %( *4 / 0* /.3/6 &0 30)5 / ) &030/ & / %/& 430&* &0 *( 5)% * *.3/ #0*& ( 5 / 5) &0*& 8 &% )0 &0 (?5/ 4.3/( * &0(% 4 0 *) &&5 &% 4( / 6 &0&*/ *( & 5 )(%.3/ 4.3/5 *%(0/ )*4.3/0 3&#0()* ) % ** 8%/5 *0)&5 3 0 %/&*/ ( %%/&) 5* /*(& &**,#$ $3. 0%/ 1 &)(5 1/ )5 = * 5+33*5/- 5&( % %

14 Side 14 af 28 2(( 5 %)& 2(/* $ % %/+0*5- % 0)&*1?0 85( 31"01"?0 / 3)0&(/ ( % #1 $%/)0&* / 30 %1 * &(* %* $ +3 - $ 3 )0** * *)53> >,5* #0 0%/* 5* 1 5)*/ % )/3? 4/ $ 0%/* &06 &0 % * &1(% % 8/*/( % & &* 413/)&*% ( )&*(0 (5* & $ +3 - $ 1 & * */( %4&)&3 )(% *#03 ( % (5* &) *330 8&&*/ 1 & % 5231) &*%5&&*)&*(5&* &*/(/ )&* 33(/)/3 30( / % = 5 0%/0)&& 5 &% )5* "%/ 3/* 3 0%/ > >,5/ 9* 5/ /3 *30 0( +#3 3*5/- >$305 * *03 *(5 * ##0/"0/ 0*0 ##0/"0/ 0*0 (#3 *&50&* / 0) &5"0

15 Side 15 af *0/*0% 83*3 *3> ( ;*( / &3&0*/*0% > $%/ / &%/*/ )% 3 *&&* %/*/ & // *2*) * / & ) / 3* "0/ / &( 3( 3&> * -././-)!# / * 0(5 * 0 >>% * %&) ) 3 * 0%/) 305 *0)** *& /3 *)3) &* &) * / & ) / 3* 4*/ *&*/3)(5 * * 0 3 "03*/ / &( 3( 3&> * 3*/ * 0 &0 0 "9/ 85) ) ) 0 0) % )( / 30) 0)030 /&*/305 *0 (/ %(%&&*)0 #0%/*/**/( %3)/ 1,* /)%/*4& * & #8/ )3)E3F)% 0%/%153+5/ -)3 / 3 +*5/)*5 -% ( ,5/ 4%/)5 )3 53* 4%*5 %333% 531/ & $ 05%/3%/*)&/ / ( ( / / / *

16 Side 16 af 28 5/,5 4*5 %/)/30 %1 3 / 3 +#3)$33- $ 05 %/*/ / (( / 5/ / *// / (3 / )5 * 2%/ $ 0&%/*/ / (( / 5/ / * 0 #I& 0+ *) *&5/3)* 0)5) (5 3&&2 *-3*/ ) &&*/3 &)( 0 (3( 3 #3? / 03)* 0 #I& 0 +-%/ ) &&*/3 & 4( ( / 3( )* 3*+- %/ / #I& 0 >= 4*/30 %1 1*5 %/ &%/% =1)0/1"?0 &(( %51 & 0&(/ 1 02%/*/(/ ) %1)0(/ (&/ 01 01?0 *? 0%54%/ )%/&& &*(/ =1*/ /%/)*31( 30 %)33(%4( )/ ( 0305) %/*1"0 05 =*( 1%/( =/ * & %/ ;%33* ;%33*/ */ 3&% 0)&*1"?0 9 %%(*)&*/ % 0)&* 1"?0,5/ 95 0%/&*0( %33*3/,5 0%/%3 95 0%/%3 &*0( %33*3/ >,5 0%/3

17 Side 17 af %33* (/ %33* # 3 4(/ %33* 3,5 ).? &5) %33* >7* 4 #3 %33*! (5 30 0)&%*) *&5/3 %//5% 8' #'%.&!(6 9%/ - 6&* * **)( ).%/* 4%&*3%&*( * % * * / #(5 &+- #$/ (1, 2, 6, 29, 30, 59, 61) 2.1. Ansættelseskompetence. (6, 9, 89) 2.2. Opslag. (33, 67, 88, 108) Opslags bekendtgørelse. (33, 88) Opslags indhold. (33, 67, 88, 108) Ansøgningsfrist Ansættelsesbetingelser Uddannelseskrav m.v.

18 Side 18 af Organiststillinger. (29, 30) Kirkegårdslederstillinger (29) Kirkegårdsassistentstillinger. (29) Kordegnestillinger. (29, 37, 73) Graverstillinger. (47, 48) Kirketjenerstillinger. (79) Alderskrav. (29) Helbredsbedømmelse. (44, 72, 75) 2.4. Prøveansættelse (29, 32, 88) 3. Lønning. (1, 2, 49, 67, 74, 104) Lønning efter lønramme (lønrammestillinger). (20) Tjenestemænd. (1, 2, 59, 67, 68) Andre (tjenestemandslignende lønnede). (23, 78) Klassificering i lønrammesystemet. (20, 23, 24, 30, 43, 76, 78, 81, 117) Omklassificering. (20, 29, 39, 43, 45, 80, 117) Kvotafastsættelse.

19 Side 19 af 28 (10, 20, 23, 24, 30, 76, 78, 81, 117) Tillæg. (4, 20, 23, 24, 30, 36, 58, 64, 65, 78, 116) Vederlag udover løn. (20, 23, 24, 67, 78) Lønnens udbetaling. (2, 20, 23, 24, 69, 78, 80) 3.2 Anden lønningsform Landsbyorganister og kirkesangere. (88, 91) Kontorpersonale på kirkegårdskontorer m.m. (56, 102) Gartnere og gartneriarbejdere. (111, 112) Gravermedhjælpere m.fl. (98, 99) Andre. (35, 98, 99) Lønnens udbetaling. (88) 3.3. Løn under sygdom. (88) Tjenestemænd og tjenestemandslignende lønnede (14, 23, 24, 78) Andre. (46) 3.4. Løn under fravær på grund af graviditet, barsel og adoption. (88,96) Tjenestemænd og tjenestemandslignende lønnede. (23, 24, 42, 78)

20 Side 20 af Andre. (46, 56, 87, 102) 3.5. Løn under indkaldelse til militærtjeneste. (9, 23, 24, 42) Samtlige ansatte. (9) 3.6. Lønforskud. (2, 67) 3.7. Lønforskrivning. (2, 67) 4. Andre ansættelsesvilkår. (1, 2, 21, 23, 24, 35, 78, 88) 4.1. Ferie. (8, 16, 28, 42, 84, 113) Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte (110) Overenskomstansatte (månedslønnede). (110, 112) Andre. (23, 24, 78, 88, 102) 4.2. Fridage og friweekends. (23, 24, 26, 27, 51, 55, 77, 88) 4.3. Telefongodtgørelse. (31, 38, 88, 95) 4.4. Jubilæumsgratiale. (57, 88) 4.5. Flyttegodtgørelse. (93, 94, 100) 4.6. Tjenestedragt m.v. (5, 77, 88, 103) 4.7. Kontor.

21 Side 21 af 28 (7, 117) 4.8. Efteruddannelse. (34) 4.9. Tavshedspligt. (41, 102) Tjenestebolig. (23, 24, 78) Tjenestetidsregler. (17, 18, 20, 24, 25, 39, 52, 78, 98) Tjenestefrihed til varetagelse af organisationsarbejde. (50) Medarbejdermøder. (85) Ombud. (23, 24, 40, 42, 78) Konstitution (Vikariat). (12, 23, 24, 78) 5. Arbejdsforpligtelser. (1, 2, 67) 5.1. Fastsættelse og ændring. (21) 5.2. Tjenstlige forskrifter. (59, 106) 6. Forhandlingsret. (1, 2, 23, 24, 59, 78, 114) 6.1. For kirkefunktionæren selv. (59, 113) 6.2. For kirkefunktionærens faglige organisation. (59, 114) Tjenestemænd og tjenestemandslignende lønnede. (59, 82, 106, 114)

22 Side 22 af Forhandlingsberettigede organisationer. (23, 24, 59, 78, 114) Løn- og ansættelsesvilkår (aftaler). (59, 114) Andre forhold (forhandlinger). (59, 114) Andre kirkefunktionærer. (88, 91) 7. Disciplinære forseelser. (1, 2, 67) 7.1. Tjenestemænd Suspension og tjenestefritagelse. (2, 67) Disciplinær forfølgning. (2, 67, 114) 7.2. Ikke-tjenestemænd. (23, 24, 78) 8. Afsked. (1, 2, 23, 24, 29, 78, 88) 8.1. Afskedskompetence. (29, 59, 88) 8.2. Afskedigelsesgrunde. (88) Alder. (88, 114) Sygdom. (15, 59, 114) Ansøgning (opsigelse). (14) Tjenesteforseelse m.v. (2, 67)

23 Side 23 af Diskretionær afsked Afskedigelsens (opsigelsens) form. (2, 14, 67) 8.4. Varsel. (2, 67, 88) Tjenestemænd. (2, 67, 114) Ansatte på tjenestemandslignende vilkår (14) Andre kirkefunktionærer. (46, 102) Konstituerede og vikarer Prøveansatte tjenestemænd. (14) 8.6. Fratrædelsesgodtgørelse (14, 46) 9. Efterindtægt, pension, understøttelse og gruppelivsordning. (3, 23, 24, 25, 62, 63, 66, 68, 70, 78) 9.1. Tjenestemænd (3, 11, 19, 68, 117, 118) 9.2. Ikke-tjenestemænd. (62, 63, 66, 70) Tjenestemandslignende lønnede. (62, 63, 66, 82, 117, 118) Honorarlønnede kirkefunktionærer. (88) 9.3.»Minipension« Understøttelse. (13, 19, 22) 9.5. Gruppelivsordning. (70, 92)

24 Side 24 af Tjenestemænd. (70, 92) Tjenestemandslignende lønnede kirke- og kirkegårdsfunktionærer uden pensionsordning. (70, 92) Tjenestemandslignende lønnede kirke og kirkegårdsfunktionærer med pensionsordning. (70, 92) Øvrige. (92) 0-!!!!1.12#!#!# #:* 5%"5. 5 ) #:*5%"5/) (#:*5%"53 )#%/ 5%?0 &/ 5 *#%/5? 5 %/)5/ 5 +#' >"(? (1 &0 / 5 0%/ #%/ 5?>& 0)5/ 5,#%/*"5%?" ** #55 * #%/*5%??5/) %*/3 5 #%/*"5%?(/ 0%/ #%/* 5? 0 35/) """0 #$?5%?. ( *5/) % 5&5 (#%/*?5%? 03% 0%/)/ """0 )#%/.(?3 * 0%/)30 5 *0 *#%/ 5&(1 ** 0 5/ +##*% %$(59

25 Side 25 af 28 #$3(&5(5 0,#%/>*(&5(5 0 #%/(%&3 % 0%// #%/(/ ** #%/3(%/ %** 0 #5 *(* &*/ %3 35/ /%* (#$>.( / *0 * )#%/>.(* / *0 * *#%/*(33 +#$.( 5/* 0 #%/5% 5/* 0,#6>5 ( #%/ 5% 0*/ 0%/ 5*05 *0 ( #%/ 5% / * ).5/ 1 (#%/ 5% 0( 5*5/ (#5 >*( / 303*5 * 0%/ ((#5 >*( 330)&* 3 )/ (**% ()#%/>.( %/ % (*##* (%>%(5 %* (+##*>*0 &/ * (#%/5%>/ (,#6"5% % ( ( 5* (#%/"3(/ *%/ * ) #' "*(5& 5/)* (% +J.%/- )#:*?.()* * )#%/>5%" ( *5/ )(#%/?. 0 0 * 0 ))#6??(1 ( 5/) )*#%/5%?/ *%/ * )+#9%/*:*( " 5%? )#%/*>*(? %% *

26 Side 26 af 28 ),#%/>*(? %% * )#%/*.(?( (5/ 3 * #%/*.(?*05& * 0%/ * (5 *#6?5%*/ 3* *#%/* (%*(/ * %0 &5/33 *30 0 *(#6 / *B ) *)#%/*% %*(5/ 33( **#6.(*/ 3* *+##**%/30 0 *#%/(%5%(/% 35 *,#65 0 *B *#:* "5/ + #%/*>% %*(5/ 33( +#%/>% %(5/ 0%/33( +#%/*>% %( 3 * %3333 +#+#,-* 0- +(#6>% % 0.%/*( 3 * %33 33+#+#,-* 0- +)#$>3( 5/ +*##*.(0 &/ >? ++#%/*>5%3 5 % #5/ +- +#'?% %*5/ +,#'? % %*53 +#%/*>3(( 5 5 %/+9:7#- #%/*(/ *%/ *+(&5#, 3( ( %33* - #%/*(/.%/>.(* / *0 * #%/?(%&((5/ (#' >(%% )#%/>(%3 *#%/*(%&((*5/ 0%/ +#%/ 5%( (/ * 5*(1

27 Side 27 af 28 #%/*( (55 *) 0 * 0,#%/ 5%>/.%/>.(* / *0 * #%/?5%>/.%/55 %%, #%/5%>/.%/ / *0 0%/,#5 % %>( */ B)).%/>(%3,#5 3(>* &0,(#%/*(>3 5 % $ +$-,)#:*(.(>,*#'.(>(5 * (53/ &0,+#%/.(> * * 0,#%/?5%(555,,#%/(% / & ) 5/,#%/3 5 5 #%/3 5 5 ##*3*.%/ / *0 ) 5/ #%/* 5% %33* 5 0%/ 5 0%/ ** (#$>5%. 1 *5/) )#%/>5%1 * *#$?5%9. 5 +#%/"5%()3 ##**1* % 33 (5*(1 0,#%/*3( / *0 *&5/3 #%/3( / *0 *&5/3 #%/*(%* 1 #%/5%" (1 ( 3055 #%/3"/&5/33/ (#%/3"/.%/(555 )#%/5%".*5 5

28 Side 28 af 28 0%/ *#%/*5%".*5 5 0%/ +#:* &0:*(?5%" #%/5%"(%(/ ( / 0%/,#5 "% %"330)&* 3 )/ (**% #9*:*(?.(" #$5? #%/5%? (% (5) (5 #%/3(?/*9 #+# /*- (#5 3(? &* 0 )#5 (?5/* 0 / & *#%/>(?/ * 0 * +#%/*(?3&/** */ #%/*.(?3( */,#%/*.(?3( */ #43%.%/ % %/ * ** 0 +<-'

Forenklingsudvalgets Delbetæ nkning II (Kirkefunktionæ rområdet) afgivet af det af Kirkeministeriet den 23. juni 1999 nedsatte udvalg

Forenklingsudvalgets Delbetæ nkning II (Kirkefunktionæ rområdet) afgivet af det af Kirkeministeriet den 23. juni 1999 nedsatte udvalg Forenklingsudvalgets Delbetæ nkning II (Kirkefunktionæ rområdet) afgivet af det af Kirkeministeriet den 23. juni 1999 nedsatte udvalg 1 Betænkning nr. 1405/2001 2 Delbetænkning II Udgivet af Kirkeministeriet

Læs mere

Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2006

Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2006 Kirkeministeriets cirkulære af 28. marts 2006. Dokument id: 281480 Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2006 (Til stiftsøvrighederne) Kirkeministeriet har fastsat vejledende

Læs mere

Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2005

Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2005 Kirkeministeriets cirkulære af 31. marts 2005. Dokument id: 231638. Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2005 (Til stiftsøvrighederne) Kirkeministeriet har fastsat vejledende

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriet har fastsat vejledende regler om beregning af vederlag til vikarer for kirketjenere, kordegne, organister og gravere gældende

Læs mere

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde (Sygdomsvejledningen) (til menighedsrådene) Indledning Med henblik på at gøre det lettere for menighedsrådene at finde de regler, der gælder

Læs mere

retsinformation.dk - CIR nr 9910 af 10/11/2009

retsinformation.dk - CIR nr 9910 af 10/11/2009 Page 1 of 6 Kapitel 1 Indledning Oversigt (indholdsfortegnelse) CIR nr 9910 af 10/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-11-2009 Kirkeministeriet Vis mere... Kapitel 2 Cirkulærets anvendelsesområde

Læs mere

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson VEDTÆGT for den af Stilling menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person, der

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6 STANDARDVEDTÆGT for den af Rindum menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte

Læs mere

FOLKEKIRKENS PERSONALE

FOLKEKIRKENS PERSONALE STEFFEN BRUNÉS FOLKEKIRKENS PERSONALE 3. UDGAVE Nyt Juridisk Forlag Folkekirkens personale Steffen Brunés Folkekirkens personale Nyt Juridisk Forlag 2014 Steffen Brunés Folkekirkens personale 3. udgave,

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. april 2010

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. april 2010 Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. april 2010 Kirkeministeriet har fastsat vejledende regler om beregning af vederlag til vikarer for kirketjenere, kordegne, organister og gravere gældende fra

Læs mere

Bilag 5 VEDTÆGT. for. den af Grøndalslund menighedsråd. valgte. kontaktperson. (formand)

Bilag 5 VEDTÆGT. for. den af Grøndalslund menighedsråd. valgte. kontaktperson. (formand) 1 Bilag 5 VEDTÆGT for den af Grøndalslund menighedsråd valgte kontaktperson Vedtægten forelagt og vedtaget på menighedsrådets møde den: 15. december 2004 (formand) 2 I henhold til 10, stk. 5 i Lovbekendtgørelse

Læs mere

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson Kontaktperson Dagsorden for holdundervisning Præsentation - kontaktperson Kontaktpersonens ansvarsområder og opgaver Lovgivning Overenskomster og organisationsaftaler Hvor er der hjælp at hente? Gruppeopgave

Læs mere

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 Både Finansministeriet og Ministeriet for Ligestilling og Kirke har vigtige opgaver og beføjelser i forhold til kirkefunktionærers løn- og ansættelsesforhold.

Læs mere

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven).

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). 1 Lovgrundlag: Samarbejdet etableres i henhold 43b og

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere

VEDTÆGT. kontaktperson

VEDTÆGT. kontaktperson VEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 9 stk. 5, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person,

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen UDKAST 28. juni 2006 Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

Side 1 REGLER OM PRØVEANSÆTTELSE AF REGIONALE TJENESTEMÆND OG AFTALE OM PRØVETIDENS LÆNGDE FOR REGIONALE TJENESTEMÆND.

Side 1 REGLER OM PRØVEANSÆTTELSE AF REGIONALE TJENESTEMÆND OG AFTALE OM PRØVETIDENS LÆNGDE FOR REGIONALE TJENESTEMÆND. Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET REGLER OM PRØVEANSÆTTELSE AF REGIONALE TJENESTEMÆND OG AFTALE OM PRØVETIDENS LÆNGDE FOR REGIONALE

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Forslag til vedtægt udarbejdet af Landsforeningen af Menighedsraad Formular 9-5114 08.05 Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5

Læs mere

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Introkursus for menighedsråd 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Menighedsrådets kommunikation, rollefordeling og kompetencer Rollefordeling i menighedsrådet Formandens overordnede

Læs mere

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer 2014 Dagsorden Opgave- og ansvarsfordeling mellem menighedsrådskasserer, regnskabsfører og FLØS Overenskomster og individuelle aftaler,

Læs mere

Cirkulære vedrørende aftale om løn- og ansættelsesvilkår for stillinger som graver (* 1)

Cirkulære vedrørende aftale om løn- og ansættelsesvilkår for stillinger som graver (* 1) Side 1 af 11 Cirkulære vedrørende aftale om løn- og ansættelsesvilkår for stillinger som graver (* 1) CIR nr. 12016 af 14/12 1981 (Til stiftsøvrighederne) Man fremsender vedlagt den af kirkeministeriet

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) 1999 2.3.1 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til

Læs mere

Kursus for nye menighedsråd. 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER

Kursus for nye menighedsråd. 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER Kursus for nye menighedsråd 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER Dagsorden for holdundervisning - kontaktpersoner Menighedsrådet og kirkens ansatte Kontaktpersonens overordnede ansvar Psykisk godt arbejdsmiljø

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. oktober 2009

Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. oktober 2009 Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. oktober 2009 Ved procentreguleringen tages der generelt udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 1. oktober 1997, og reguleringsprocenten er herefter pr. 1. april 1998

Læs mere

Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen 2006 Cirkulære af 12. oktober 2006 Perst. nr. 054-06 PKAT

Læs mere

Cirkulære om. Orlov til børnepasning

Cirkulære om. Orlov til børnepasning Cirkulære om Orlov til børnepasning 2001 1 Cirkulære om orlov til børnepasning (Til samtlige ministerier mv.) 1. Som led i overenskomstresultatet pr. 1. april 1999 er der mellem Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte I medfør af Tjenestemandsregulativ for kommuner inden for KL's forhandlingsområde

Læs mere

Oversigt over stiftsøvrighedens opgaver - herunder forslag til fremtidig varetagelse Dokid. 268429

Oversigt over stiftsøvrighedens opgaver - herunder forslag til fremtidig varetagelse Dokid. 268429 Beskrivelse af kompetencen Stiftsøvrighedernes forslag til hvem der fremover skal have kompetencen Arbejdsgruppens forslag til hvem der fremover skal have kompetencen Afsnit Økonomi 2.1.1 Lov om folkekirkens

Læs mere

TJENESTEMANDSREGULATIV FOR ANSATTE I REGIONERNE

TJENESTEMANDSREGULATIV FOR ANSATTE I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TJENESTEMANDSREGULATIV FOR ANSATTE I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale/regulativ **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland. Kapitel 1 Lovens område

Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland. Kapitel 1 Lovens område Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland Kapitel 1 Lovens område 1. Denne landstingslov finder anvendelse på enhver, der er ansat som tjenestemand

Læs mere

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Ferie for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 031-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Aftale 1.... 5

Læs mere

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02 Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ÅREMÅLSANSÆTTELSE PÅ TJENESTEMANDSVILKÅR.. 3 1. RAMMEAFTALENS

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. april 2010

Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. april 2010 Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. april 2010 Ved procentreguleringen tages der generelt udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 1. oktober 1997, og reguleringsprocenten er herefter pr. 1. april 1998

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2005 Cirkulære af 2. november 2005 Perst. nr. 052-05 PKAT nr. J.nr. 05-537-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Generelle bemærkninger...

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM NYT LØNSYSTEM FOR LEDERE VED ERHVERVSSKOLER Generelle bemærkninger Finansministeriet

Læs mere

REGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010

REGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010 REGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010 Det vedlagte reglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne (lokalbanetjenestemænd) indeholder bestemmelserne

Læs mere

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015 Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015 Ved procentreguleringen tages der udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 31. marts 2012 og reguleringsprocenten udgør herefter: Pr. 1. april 2015: 2,1745

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

Menighedsråd som arbejdsgiver

Menighedsråd som arbejdsgiver Menighedsråd som arbejdsgiver Program Menighedsråd som arbejdsgiver Samarbejde og netværk Program Baggrund Ansættelsesforhold Lønforhold Planlægning af arbejdstid, rådighedstid og friperioder Fastsættelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT**

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

Åremålsansættelse i staten i Grønland

Åremålsansættelse i staten i Grønland Cirkulære om Åremålsansættelse i staten i Grønland 2008 Cirkulære af 2. april 2009 Perst. nr. 027-09 J.nr. 07-233-4 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Lovgrundlag... 5 2. Personkredsen...

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Vejledning om løn og ansættelsesvilkår for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde

Vejledning om løn og ansættelsesvilkår for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde Vejledning om løn og ansættelsesvilkår for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund har den 17. januar 2006 indgået vedlagte overenskomst for gravermedhjælpere

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2007 Cirkulære af 13.

Læs mere

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv.

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. Side 1 Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side O.05 Side 2 Kapitel 1. Ulovlig udeblivelse...

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2005 Cirkulære af 29. juni 2006 Perst. nr. 036-06 PKAT nr. J.nr. 06-866-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved professionshøjskoler for videregående uddannelser m.v.

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved professionshøjskoler for videregående uddannelser m.v. BEK nr 1176 af 08/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 061.813.031 Senere

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

1. Indledende bemærkninger

1. Indledende bemærkninger Vejledning til organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kordegn, sognemedhjælper, kirkemusiker, kirketjener og graver 1. Indledende bemærkninger Efter forhandlinger mellem de berørte

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. april 2009

Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. april 2009 Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. april 2009 Ved procentreguleringen tages der generelt udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 1. oktober 1997, og reguleringsprocenten er herefter pr. 1. april 1998

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN Til samtlige ministerier m.v. 1. Hermed følger aftale af 2. maj 1997 om ferie indgået mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel, Statstjenestemændenes Centralorganisation

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt 1. april 2008

Kirkeministeriets lønoversigt 1. april 2008 Kirkeministeriets lønoversigt 1. april 2008 Ved procentreguleringen tages der generelt udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 1. oktober 1997, og reguleringsprocenten er herefter pr. 1. april 1998 1,8254

Læs mere

1.3. De offentligt ansatte Indledning Tjenestemandsansatte mv Overenskomstansatte mv

1.3. De offentligt ansatte Indledning Tjenestemandsansatte mv Overenskomstansatte mv Forord 5 Kapitel 1 Det offentlige arbejdsmarked 15 1.1. Offentlig arbejdsret 15 1.2. Det offentlige arbejdsmarked 15 1.2.1. Karakteristik 15 1.2.2. Parterne 20 1.2.2.1. Staten 20 1.2.2.2. Kommunerne og

Læs mere

Tjenestemandsregulativ af 2004 for kommuner inden for KL's forhandlingsområde

Tjenestemandsregulativ af 2004 for kommuner inden for KL's forhandlingsområde Side 1 Tjenestemandsregulativ af 2004 for kommuner inden for KL's forhandlingsområde Indholdsfortegnelse Side 21.01 Side 2 1. del. Almindelige bestemmelser... 3 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 Kapitel

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse med KTO s kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 5 Rammeaftale om åremålsansættelse... 7 Kapitel 1. Åremålsansættelse

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. april 2007

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. april 2007 Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. april 2007 Kirkeministeriet har fastsat vejledende regler om beregning af vederlag til vikarer for kirketjenere, kordegne, organister og gravere gældende fra

Læs mere

12. Stillingskategorioversigt

12. Stillingskategorioversigt 12. Stillingskategorioversigt Dette kapitel indeholder koder for alle de forskellige stillingskategorier, som menighedsrådet kan komme ud for. Tabellen, der danner grundlag for denne oversigt over koder

Læs mere

Menighedsrådsarbejde Kontaktperson

Menighedsrådsarbejde Kontaktperson Menighedsrådsarbejde Kontaktperson En spændende udfordring. 21JAN2017 Provstikonsulent, Steen Otterstrøm, Kalundborg og Næstved Provstier Det basale Lov om Menighedsråd 1, Stk. 2. Det påhviler menighedsrådet

Læs mere

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv.

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. Side 1 Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 06.72 Side 2 Kapitel 1. Ulovlig udeblivelse... 3 Kapitel 2. Iværksættelse

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i HT og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i HT og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S AMTSRÅDSFORENINGEN HT.60.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i HT og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S 1999 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. AFTALENS

Læs mere

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012 Fra og med procentreguleringen pr. 1. april 2012 tages der udgangspunkt i det aftalte, nye grundbeløbsniveau pr. 31. marts 2012, og reguleringsprocenten

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår.... 3 1. Indholdet af åremålsansættelse...3

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn.

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. Den 1. september 2009 trådte ny organisationsaftale i kraft for de nyansatte kordegne. Samme organisationsaftale

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Vejledning til vurdering af stillinger i Horsens Provsti

Vejledning til vurdering af stillinger i Horsens Provsti Vejledning til vurdering af stillinger i Horsens Provsti Generelt Denne vejledning er udarbejdet af en gruppe kontaktpersoner i Horsens Provsti efter opfordring fra menighedsrådene. Formålet med vejledningen

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 032-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Aftale 1. Ret

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

En pressemeddelelse hvor KTO s formand kommenterer delforliget. En plancheserie der kort beskriver hovedelementerne i delforliget.

En pressemeddelelse hvor KTO s formand kommenterer delforliget. En plancheserie der kort beskriver hovedelementerne i delforliget. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 - FAX 33 11 97 07 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 1207.8 JH/jb

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega Kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega Kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 P E R S O N A L E P O L I T I K I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega Kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM MIDLERTIDIG TJENESTE I HØJERE STILLING

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM MIDLERTIDIG TJENESTE I HØJERE STILLING Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM MIDLERTIDIG TJENESTE I HØJERE STILLING 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. AFTALENS OMRÅDE... 3 2. BETALINGEN... 3 3. MIDLERTIDIG

Læs mere

AFTALE OM TJENESTEMÆNDS LØN UNDER ULOVLIG UDEBLIVELSE OG SUSPENSION MV.

AFTALE OM TJENESTEMÆNDS LØN UNDER ULOVLIG UDEBLIVELSE OG SUSPENSION MV. Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM TJENESTEMÆNDS LØN UNDER ULOVLIG UDEBLIVELSE OG SUSPENSION MV. 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. ULOVLIG UDEBLIVELSE...

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger FINANSMINISTERIET Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger 1999 1 CIRKULÆRE OM SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER (Til samtlige ministerier m.v.) 1. Indledning Finansministeriet og Centralorganisationernes

Læs mere

Side 1 O.02 AMTSRÅDSFORENINGEN. Tjenestemandsregulativ for ansatte i amterne

Side 1 O.02 AMTSRÅDSFORENINGEN. Tjenestemandsregulativ for ansatte i amterne Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Tjenestemandsregulativ for ansatte i amterne 2004 Side 2 Indholdsfortegnelse FØRSTE DEL. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 5 KAPITEL I.... 5 1. ANVENDELSESOMRÅDE... 5 KAPITEL II. ANSÆTTELSE...

Læs mere

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2005 Cirkulære af 13. september 2005 Perst. nr. 046-05 PKAT nr. J.nr. 05-532-14 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd

Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd Hermed bekendtgøres lov om tjenestemænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 678 af 17. september 1998, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 346 af 2. juni 1999 1. del

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Til 1, stk. 2, nr. 1: menighedsrådets kontaktperson, eller den der varetager denne funktion evt. den daglige leder,

Til 1, stk. 2, nr. 1: menighedsrådets kontaktperson, eller den der varetager denne funktion evt. den daglige leder, Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K 11. april 2014 Udkast til ændring af bekendtgørelse om medarbejdermøder i folkekirken og om valg af medarbejderrepræsentant i menighedsrådene

Læs mere

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2003 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...4 Funktionsvederlag for tjenestemænd

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2008-2011 Overenskomst mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. oktober 2008-31. marts 2011 Den Offentlige Gruppe KIRKEMINISTERIET2

Læs mere

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger i vanskelige afskedigelsessager Maj 2011 1. Indledning... 3 2. Hvad er en vanskelig afskedigelsessag?... 3 3. Den økonomiske ramme

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen (Til samtlige ministerier mv.)

Cirkulære om. Ferieaftalen (Til samtlige ministerier mv.) Cirkulære om Ferieaftalen (Til samtlige ministerier mv.) 2002 1 CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN (Til samtlige ministerier) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået vedlagte aftale af 2. juli

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler Cirkulære om Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2002 Cirkulære af 3. marts 2004 Perst. nr. 016-04 PKAT nr. J.nr. 03-402-36 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til

Læs mere

Offentlig ansatte 2015-2018

Offentlig ansatte 2015-2018 Offentlig ansatte 2015-2018 Overenskomst mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. april 2015 31. marts 2018 Den Offentlige Gruppe INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

CFUs generelle krav ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

CFUs generelle krav ved aftale- og overenskomstforhandlingerne Centralorganisationernes Fællesudvalg 12.december 2007 14224.26 CFUs generelle krav ved aftale- og overenskomstforhandlingerne 2008 Det gode arbejdsliv Vi har alle et ønske om helhed og sammenhæng i vores

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere