"#$% https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=87266 !! "!! +,* &- $ %&& ' (%) * .%/ / *0 0%/ %/1* 3&) &* */ ( )30 #(5 & 6 &0/ (5 &&(&

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""#$% https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=87266 !! "!! +,* &- $ %&& ' (%) * .%/ / *0 0%/ %/1* 3&) &* */ ( )30 #(5 & 6 &0/ (5 &&(&"

Transkript

1 Side 1 af 28 '!" "#$% & +,* &-.%/ / *0 0%/ &*( 0%/1* &* * (*)( )).%/*!! "!! # $ %&& ' (%) * 2%*1(%33 / 4.%//*/*.%/ )&*3&/* %/1* 3&) &* */ ( )30 *(%/(( 5 &0)3*%* 3** #(5 & 6 &0/ (5 &&(&,5// / 0 / 7* %// 0* )% %1 5* / 0&)&*%/*8%/)* %5) * (1 &2%*%/3 ** %5) & &%)&5 35&5*)(5(( / 093 &/ )3)%( )&* %/ #* / /(5 * %5) / *0 0)& %/&*) *% %5 #$/ $/ 3. 6 &0/ (% / 0%/90*5 0%/ &0) / &0/ 3 : (/ *5* / 3*/ : 30 &0 93 )* & 3*) %/ & 43*%)&*( 0) *0(**% /. * 4 3* )0/ &

2 Side 2 af 28 2**%( & )31( %/ ) 30 ;3 *)&* &0) ) & 30 )/ )*13 *. 9 &0) ) *)( ( ) ;3 & *) * )31/ ( ) *(* ( )( 3 ( 3 ( 3000)%(*% *% 3 (3 * ()00) &%* *1 3 # 4 (5 (3 )3 3 # 3 & 3 & * <# ( <,5 5// 0+- <#. + / / )0 &/ - <8*% * <#/ * %*) #0( 0 &305( *0+%/( -) * 8*3 &31 )&* ) &* %** 403 (1% )&** * (50* 0 )(0**/ *300)&8= 89,$( $ $ */>, )1) % % / ( 0 $/ ( =** )." &5)0%(/ &5 +%43-%*% *%* % 0 ).?>?/ / +*/ -)0 %/ 3*%*%)% % *%* % 0

3 Side 3 af 28 0 $ &* % %) / &&0*3% # 0)&*%&5)30(/ ) )&%&)*(*% $) / 0 )&*13 * 5%) 0 %%%% */ 0 0 $ &* % %) / &&0*3% > 30*) )&*/ )&* (%(!%( 2*& &** )**) &* %(% / ( ;* $) / * 0 %%%% * / 0 "5 $) / 5*(1/ 0 0 5% %%) $* $/ 303*5 *10 * / 5 *10 2(( 9%/ +303** -5 &0*%)30/) &(/ * 4*5/ &0 3(&) /*30 % 1 % 3%0/ #/ &((**/ 5 / 5% 0/ 303* 3*/ 5 ) ) 5/1/ &3** 0 (#: : < &*1%*+ 3 -) &*(/ % A * < 0

4 Side 4 af 28 < < 0 <;* <5,5/ %/ )5 )&1**5%" 5 *. 5 ) B C135 *( &0 $+5 - $%/1)0* > *9+- * 5. D 5 5. * 9 *. )5B>*5/. *%(. & = & */ < %*/ &&** &0 %31 &&*&5*()3/ & #/ &)0 &.3 & (/ 30A%(/ )%31 >? / )(/)*/ 31) %1 * ()3/ & <: / /%* ( &. )31%* <;* &*1%*/)&* *%/ 0 5(% (5% E$/ ( / FE8( 35 0/ F3. >" "*/ #0%/)1)&(/ )/ *)&* %(D 1/ * * &?,/,5) * 05%(0 &/ $ / 0 &/ / * & 0 &/ % %(%/((,* * 3*1*/ 0 &/

5 Side 5 af 28,.*%4310 &/ %* %/* %* / *&/* 1** & )%3) &*& %)&(3/% %) %30 / 0%) %&*3/)%& #0&&*/ 3/*( 1)&*%/( ( ) 0( #3 %33 <4015/* & 1 &)& ))%( &)**. (* 3)(*31 & *&) 0(& 5 < *% /* %*(5 &0)%1 )** *301 &%3 < 033(/* %/ 3* & )** ( *3** 301 &%)&5)%%( %/ 0 0 *0 /* (530( 0 &%* &0 :%( 6 &0/ %( 0)&%%( (3 4 0*% &1%/ :%(( 0 $ 9 0%/)1*)/ *0 &0 6 &0 3*%* /)&*300*5 %/))033(//* ** & % 3)&*& %)&(3/% %) %30 / 0%) %&*3/)%& #0&&*/ 3/*( 1)&*%/( ( ) 0( :(1 #0( %*)&/ % *5 4%(/* 5301 &%)3%1 405& * %/ 3* & / &&/*9 #+#/*-& %/

6 Side 6 af 28.%/*30/ 3. *&53. ; (5 ; (530(1 0/ &&/*9 #+#/*-& (5* &* (1 0*.%/*30/ >;*&5/3 4 & 9$ #4 $ 9%// &135& (& 30 &) %&&% %.%/)&%.%/ ** 0 ":%( 90 &%(!0 ( %( &*0 930)( %) ( &3 %(!A%(,%(% ( %&& :%1,5/ %/%1 4&*1 31 3%&*1 3( 1 3& 61 %/ * &0)53)%% %3& 0* % */ &0&/5( %/(/*&%* / 1 EG /&*)5 %(51 30 %1 +-=(51 &*(*!/ * & Dato: Navn Stilling: Tlf.nr. Adresse:» #01 &3/ )0/ &31 & / /)&*%/% 01!)1 * & &0 %*/ = && %/ * &0)0 3%5 3 %

7 Side 7 af 28 =1 % * & &0 )%// /31 1 * &= */ / & %/* 3 &(31 % / % & 30 %1 )3 $ $ 0%/)0%/*)( 3 %1 &&* 3 >:%*/30 % *)() 3 >,5/ 5,5 5 0%/( 33(/ % *)() (3&&9 >$ )5/( 33(/% *)( 330&* / 5/ $ 0%/)0%/*)( 3 && * 3 :%/5 # 0%/( %= %( 0)&* ) 0)&%* ":% =/ / &(* 5%/%?:* /5/ ** 30 )#$/ *0 95/ 5 %// / *0) 5* 53*)*9+- 5/. 9+-& 5 9%// / *0 &0*/ & 0 9+-( * * %* $/ *0)/ )&%/& )5* 3" 9* 0)**) &0%/ %* >9 >,5/ 5,5/ 5 ( 4& / 30!A >*+0-

8 Side 8 af 28 *300( 4& / 30!A > $ $)%/* %/)&%)( */( $)%/* )( / 30A $)( 1 30!A >9 H %/( % )/ %*6030 %5 ) *%/ ( 0: ) %(%/ : 0%/( "H0 &/ * :(1 ( H0 >, 6 &0(* 0%/ >>G%(/% %/( 5%(/% >91 41%/)5/1)1 $%/( 1 >",5 4 &030/ 5(// 5 = *5 1(655,5 0)%5)1(/ 4*% 3/ 0%*(55 *) *)** %5 & )%5 8 &0*)5 *%%5(/5,* *30 0 * 0)% &*. >? 4 &00 & 0) %*#0 0&3*( )1&& #& * %* 8 &* 330% &* %* % &* " 3&%*/ & *0 Offentlig ekspeditionstid udover Kvota (procent) den foran fastsatte.

9 Side 9 af og 60 Ingen 65 og 70 2 timer ugentlig 75, 80 og 85 4 timer ugentlig 90 og 95 6 timer ugentlig timer ugentlig >8% %/3 % % = *(%(,%/ %)1% &0 / >,*&3 &&* ** 0 *&&1&) (*() &*& & %30/*(** >,5( 2*15( 5 &%/3 (()5*5/ ' ( &) ( 30 % &* / / ( ( 2*( 0 &5%/)%&3 (()/ ( ( / / +5( - 95 %/** /* %/)0*%/ &&3 ((30 /( >,5 455 %/ &55) *%1( *(5#/ % / 0,5( / 0)&% (5+?3% -2*%%)0 &5/3 ( (,* /&(/ 0%/ $ &5/3)&*/ )%3*%*,5%/)*)0/ *5 >,5&* (5 #&* (5%*/ 5)&*% * 5(1 #0* (5*/ (1 ) &0 & */5% (5* % (5 % 300( 3 */)&%& 1 & ) )&*(1)(1) %* * > 6(5 &&*0(58&*(5*&% 0 (53/& (5

10 Side 10 af 28 4) 0 (5) (5 >>(%,5%/3 * ( %(%) &)030/*&15* %)5* 5/4 &% 5%%5/*/ * (%4 **%/)5 >%+- 85&3 (5 5 )&5& )5*5/93 0/)&* %/)%)1,5 %/&*3 5 )5 90 0*0 ( ( * ** 305 %/9 * // % $%&5 % (5 #0%* %)305*30* % *)5( * )% 5 // / )&*30*%/*&5 '%+*- * %+*-/ % % 531 ) 0 0* %*(5)53>15* *(5) /)&*30&*(*3.)0&%/* )&*&* 8 ( *)&30*0)* ( )05&(5) *(53 5 %*(5 #/ * */ 5%) % %+*-*& (%/ % % / 0%/*%/%5 30 1* 4*%/( * %*)* &* &/* % **30( * *#$(53 9/ / & %/(53 / * %/ )** /*&* )5&*3(5 & (/ (53 %/ / %/ %* '3/+3/-%/(5& %*/ ) &0 *5 && 430 /( 3/ D %* 30 3*%*,5/*% 3 0)&** / 0* 0)/5 3000) / 3&) 9 %/ / )0*/ )%

11 Side 11 af 28 /3 *)53>,5,5 * %/ * &06 &0 * %/)&*(1 300* *5 * &*%/3 0* / & *5 &) &%5/ ))1 ) **+3- / * $*3/ #, +(1/-*( #,* %5 & *%/&1* (#,5*(%* 1 $,%(5 $ 0, $%/,&5/3) &0 6%/)5 30/ ) *&%* % )&( 3 0 &0%/( 0 ( / * & %/ 30/ ) % +#9& "9%/* 8 &0 )*%/&)30 /&&5 & %,*3 &0&/ 3 0%/ 0 3.(.%/.%/*(.%/ 9& 3 310* % & ' /%/% & ) ( "9%/ ",5/ 5 "9& (,5/. && ** 1 &+ &0) 3*%* )* &)-3 0*%/)5/ 305 *0 9%/ & ( Kirketjenere: Statsansattes Kartel, Tjenestemandssektionen

12 Side 12 af 28 og Danmarks Kirketjenerforening. Kordegne: Statstjenestemændenes Centralorganisation II og Danmarks Kordegneforening. Gravere: Statsansattes Kartel, Tjenestemandssektionen og Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte. PO-organister: Statstjenestemændenes Centralorganisation II og Foreningen af Præliminære Organister. DOKS-organister: Akademikernes Centralorganisation og Dansk Organist og Kantor Samfund. Kirkegårdsassistenter: Statstjenestemændenes Centralorganisation II og Foreningen af Danske Kirkegårdsledere. Kirkegårdsledere (grænsedraget til COII): Statstjenestemændenes Centralorganisation II og Foreningen af Danske Kirkegårdsledere. Kirkegårdsledere (grænsedraget til StK): Statsansattes Kartel, Tjenestemandssektionen og Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte. For enkelte kirkegårdsledere udøves forhandlingsretten dog af Akademikernes Centralorganisation og Dansk Hortonom- Forening. ": / *0+- 9/ / *0 &* 5/. )*%(1 5 9& /5 9+- " $&+& - %/ ( &* &&* 1 & #330 &/**)/ )(5/ %)( &5/3 8*/*& )& 0 &5/3&8

13 Side 13 af 28.3/&)5&*3? "$%/ $%/ 3/(0%& &0 ; (5**#4;*&5/3 #4 9$ (1 4%9 #4.3/?,5/?#%3 5 25%/30 ( %&) &) ( /*)* (/ )&*(*%& (5) %330 /+(*&*- 30 /* (5 6 &0(%)5%/ 5+(*%- (5 ( 30 /?4.3/ (& 53>*5/4&.3/ %( *4 / 0* /.3/6 &0 30)5 / ) &030/ & / %/& 430&* &0 *( 5)% * *.3/ #0*& ( 5 / 5) &0*& 8 &% )0 &0 (?5/ 4.3/( * &0(% 4 0 *) &&5 &% 4( / 6 &0&*/ *( & 5 )(%.3/ 4.3/5 *%(0/ )*4.3/0 3&#0()* ) % ** 8%/5 *0)&5 3 0 %/&*/ ( %%/&) 5* /*(& &**,#$ $3. 0%/ 1 &)(5 1/ )5 = * 5+33*5/- 5&( % %

14 Side 14 af 28 2(( 5 %)& 2(/* $ % %/+0*5- % 0)&*1?0 85( 31"01"?0 / 3)0&(/ ( % #1 $%/)0&* / 30 %1 * &(* %* $ +3 - $ 3 )0** * *)53> >,5* #0 0%/* 5* 1 5)*/ % )/3? 4/ $ 0%/* &06 &0 % * &1(% % 8/*/( % & &* 413/)&*% ( )&*(0 (5* & $ +3 - $ 1 & * */( %4&)&3 )(% *#03 ( % (5* &) *330 8&&*/ 1 & % 5231) &*%5&&*)&*(5&* &*/(/ )&* 33(/)/3 30( / % = 5 0%/0)&& 5 &% )5* "%/ 3/* 3 0%/ > >,5/ 9* 5/ /3 *30 0( +#3 3*5/- >$305 * *03 *(5 * ##0/"0/ 0*0 ##0/"0/ 0*0 (#3 *&50&* / 0) &5"0

15 Side 15 af *0/*0% 83*3 *3> ( ;*( / &3&0*/*0% > $%/ / &%/*/ )% 3 *&&* %/*/ & // *2*) * / & ) / 3* "0/ / &( 3( 3&> * -././-)!# / * 0(5 * 0 >>% * %&) ) 3 * 0%/) 305 *0)** *& /3 *)3) &* &) * / & ) / 3* 4*/ *&*/3)(5 * * 0 3 "03*/ / &( 3( 3&> * 3*/ * 0 &0 0 "9/ 85) ) ) 0 0) % )( / 30) 0)030 /&*/305 *0 (/ %(%&&*)0 #0%/*/**/( %3)/ 1,* /)%/*4& * & #8/ )3)E3F)% 0%/%153+5/ -)3 / 3 +*5/)*5 -% ( ,5/ 4%/)5 )3 53* 4%*5 %333% 531/ & $ 05%/3%/*)&/ / ( ( / / / *

16 Side 16 af 28 5/,5 4*5 %/)/30 %1 3 / 3 +#3)$33- $ 05 %/*/ / (( / 5/ / *// / (3 / )5 * 2%/ $ 0&%/*/ / (( / 5/ / * 0 #I& 0+ *) *&5/3)* 0)5) (5 3&&2 *-3*/ ) &&*/3 &)( 0 (3( 3 #3? / 03)* 0 #I& 0 +-%/ ) &&*/3 & 4( ( / 3( )* 3*+- %/ / #I& 0 >= 4*/30 %1 1*5 %/ &%/% =1)0/1"?0 &(( %51 & 0&(/ 1 02%/*/(/ ) %1)0(/ (&/ 01 01?0 *? 0%54%/ )%/&& &*(/ =1*/ /%/)*31( 30 %)33(%4( )/ ( 0305) %/*1"0 05 =*( 1%/( =/ * & %/ ;%33* ;%33*/ */ 3&% 0)&*1"?0 9 %%(*)&*/ % 0)&* 1"?0,5/ 95 0%/&*0( %33*3/,5 0%/%3 95 0%/%3 &*0( %33*3/ >,5 0%/3

17 Side 17 af %33* (/ %33* # 3 4(/ %33* 3,5 ).? &5) %33* >7* 4 #3 %33*! (5 30 0)&%*) *&5/3 %//5% 8' #'%.&!(6 9%/ - 6&* * **)( ).%/* 4%&*3%&*( * % * * / #(5 &+- #$/ (1, 2, 6, 29, 30, 59, 61) 2.1. Ansættelseskompetence. (6, 9, 89) 2.2. Opslag. (33, 67, 88, 108) Opslags bekendtgørelse. (33, 88) Opslags indhold. (33, 67, 88, 108) Ansøgningsfrist Ansættelsesbetingelser Uddannelseskrav m.v.

18 Side 18 af Organiststillinger. (29, 30) Kirkegårdslederstillinger (29) Kirkegårdsassistentstillinger. (29) Kordegnestillinger. (29, 37, 73) Graverstillinger. (47, 48) Kirketjenerstillinger. (79) Alderskrav. (29) Helbredsbedømmelse. (44, 72, 75) 2.4. Prøveansættelse (29, 32, 88) 3. Lønning. (1, 2, 49, 67, 74, 104) Lønning efter lønramme (lønrammestillinger). (20) Tjenestemænd. (1, 2, 59, 67, 68) Andre (tjenestemandslignende lønnede). (23, 78) Klassificering i lønrammesystemet. (20, 23, 24, 30, 43, 76, 78, 81, 117) Omklassificering. (20, 29, 39, 43, 45, 80, 117) Kvotafastsættelse.

19 Side 19 af 28 (10, 20, 23, 24, 30, 76, 78, 81, 117) Tillæg. (4, 20, 23, 24, 30, 36, 58, 64, 65, 78, 116) Vederlag udover løn. (20, 23, 24, 67, 78) Lønnens udbetaling. (2, 20, 23, 24, 69, 78, 80) 3.2 Anden lønningsform Landsbyorganister og kirkesangere. (88, 91) Kontorpersonale på kirkegårdskontorer m.m. (56, 102) Gartnere og gartneriarbejdere. (111, 112) Gravermedhjælpere m.fl. (98, 99) Andre. (35, 98, 99) Lønnens udbetaling. (88) 3.3. Løn under sygdom. (88) Tjenestemænd og tjenestemandslignende lønnede (14, 23, 24, 78) Andre. (46) 3.4. Løn under fravær på grund af graviditet, barsel og adoption. (88,96) Tjenestemænd og tjenestemandslignende lønnede. (23, 24, 42, 78)

20 Side 20 af Andre. (46, 56, 87, 102) 3.5. Løn under indkaldelse til militærtjeneste. (9, 23, 24, 42) Samtlige ansatte. (9) 3.6. Lønforskud. (2, 67) 3.7. Lønforskrivning. (2, 67) 4. Andre ansættelsesvilkår. (1, 2, 21, 23, 24, 35, 78, 88) 4.1. Ferie. (8, 16, 28, 42, 84, 113) Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte (110) Overenskomstansatte (månedslønnede). (110, 112) Andre. (23, 24, 78, 88, 102) 4.2. Fridage og friweekends. (23, 24, 26, 27, 51, 55, 77, 88) 4.3. Telefongodtgørelse. (31, 38, 88, 95) 4.4. Jubilæumsgratiale. (57, 88) 4.5. Flyttegodtgørelse. (93, 94, 100) 4.6. Tjenestedragt m.v. (5, 77, 88, 103) 4.7. Kontor.

21 Side 21 af 28 (7, 117) 4.8. Efteruddannelse. (34) 4.9. Tavshedspligt. (41, 102) Tjenestebolig. (23, 24, 78) Tjenestetidsregler. (17, 18, 20, 24, 25, 39, 52, 78, 98) Tjenestefrihed til varetagelse af organisationsarbejde. (50) Medarbejdermøder. (85) Ombud. (23, 24, 40, 42, 78) Konstitution (Vikariat). (12, 23, 24, 78) 5. Arbejdsforpligtelser. (1, 2, 67) 5.1. Fastsættelse og ændring. (21) 5.2. Tjenstlige forskrifter. (59, 106) 6. Forhandlingsret. (1, 2, 23, 24, 59, 78, 114) 6.1. For kirkefunktionæren selv. (59, 113) 6.2. For kirkefunktionærens faglige organisation. (59, 114) Tjenestemænd og tjenestemandslignende lønnede. (59, 82, 106, 114)

22 Side 22 af Forhandlingsberettigede organisationer. (23, 24, 59, 78, 114) Løn- og ansættelsesvilkår (aftaler). (59, 114) Andre forhold (forhandlinger). (59, 114) Andre kirkefunktionærer. (88, 91) 7. Disciplinære forseelser. (1, 2, 67) 7.1. Tjenestemænd Suspension og tjenestefritagelse. (2, 67) Disciplinær forfølgning. (2, 67, 114) 7.2. Ikke-tjenestemænd. (23, 24, 78) 8. Afsked. (1, 2, 23, 24, 29, 78, 88) 8.1. Afskedskompetence. (29, 59, 88) 8.2. Afskedigelsesgrunde. (88) Alder. (88, 114) Sygdom. (15, 59, 114) Ansøgning (opsigelse). (14) Tjenesteforseelse m.v. (2, 67)

23 Side 23 af Diskretionær afsked Afskedigelsens (opsigelsens) form. (2, 14, 67) 8.4. Varsel. (2, 67, 88) Tjenestemænd. (2, 67, 114) Ansatte på tjenestemandslignende vilkår (14) Andre kirkefunktionærer. (46, 102) Konstituerede og vikarer Prøveansatte tjenestemænd. (14) 8.6. Fratrædelsesgodtgørelse (14, 46) 9. Efterindtægt, pension, understøttelse og gruppelivsordning. (3, 23, 24, 25, 62, 63, 66, 68, 70, 78) 9.1. Tjenestemænd (3, 11, 19, 68, 117, 118) 9.2. Ikke-tjenestemænd. (62, 63, 66, 70) Tjenestemandslignende lønnede. (62, 63, 66, 82, 117, 118) Honorarlønnede kirkefunktionærer. (88) 9.3.»Minipension« Understøttelse. (13, 19, 22) 9.5. Gruppelivsordning. (70, 92)

24 Side 24 af Tjenestemænd. (70, 92) Tjenestemandslignende lønnede kirke- og kirkegårdsfunktionærer uden pensionsordning. (70, 92) Tjenestemandslignende lønnede kirke og kirkegårdsfunktionærer med pensionsordning. (70, 92) Øvrige. (92) 0-!!!!1.12#!#!# #:* 5%"5. 5 ) #:*5%"5/) (#:*5%"53 )#%/ 5%?0 &/ 5 *#%/5? 5 %/)5/ 5 +#' >"(? (1 &0 / 5 0%/ #%/ 5?>& 0)5/ 5,#%/*"5%?" ** #55 * #%/*5%??5/) %*/3 5 #%/*"5%?(/ 0%/ #%/* 5? 0 35/) """0 #$?5%?. ( *5/) % 5&5 (#%/*?5%? 03% 0%/)/ """0 )#%/.(?3 * 0%/)30 5 *0 *#%/ 5&(1 ** 0 5/ +##*% %$(59

25 Side 25 af 28 #$3(&5(5 0,#%/>*(&5(5 0 #%/(%&3 % 0%// #%/(/ ** #%/3(%/ %** 0 #5 *(* &*/ %3 35/ /%* (#$>.( / *0 * )#%/>.(* / *0 * *#%/*(33 +#$.( 5/* 0 #%/5% 5/* 0,#6>5 ( #%/ 5% 0*/ 0%/ 5*05 *0 ( #%/ 5% / * ).5/ 1 (#%/ 5% 0( 5*5/ (#5 >*( / 303*5 * 0%/ ((#5 >*( 330)&* 3 )/ (**% ()#%/>.( %/ % (*##* (%>%(5 %* (+##*>*0 &/ * (#%/5%>/ (,#6"5% % ( ( 5* (#%/"3(/ *%/ * ) #' "*(5& 5/)* (% +J.%/- )#:*?.()* * )#%/>5%" ( *5/ )(#%/?. 0 0 * 0 ))#6??(1 ( 5/) )*#%/5%?/ *%/ * )+#9%/*:*( " 5%? )#%/*>*(? %% *

26 Side 26 af 28 ),#%/>*(? %% * )#%/*.(?( (5/ 3 * #%/*.(?*05& * 0%/ * (5 *#6?5%*/ 3* *#%/* (%*(/ * %0 &5/33 *30 0 *(#6 / *B ) *)#%/*% %*(5/ 33( **#6.(*/ 3* *+##**%/30 0 *#%/(%5%(/% 35 *,#65 0 *B *#:* "5/ + #%/*>% %*(5/ 33( +#%/>% %(5/ 0%/33( +#%/*>% %( 3 * %3333 +#+#,-* 0- +(#6>% % 0.%/*( 3 * %33 33+#+#,-* 0- +)#$>3( 5/ +*##*.(0 &/ >? ++#%/*>5%3 5 % #5/ +- +#'?% %*5/ +,#'? % %*53 +#%/*>3(( 5 5 %/+9:7#- #%/*(/ *%/ *+(&5#, 3( ( %33* - #%/*(/.%/>.(* / *0 * #%/?(%&((5/ (#' >(%% )#%/>(%3 *#%/*(%&((*5/ 0%/ +#%/ 5%( (/ * 5*(1

27 Side 27 af 28 #%/*( (55 *) 0 * 0,#%/ 5%>/.%/>.(* / *0 * #%/?5%>/.%/55 %%, #%/5%>/.%/ / *0 0%/,#5 % %>( */ B)).%/>(%3,#5 3(>* &0,(#%/*(>3 5 % $ +$-,)#:*(.(>,*#'.(>(5 * (53/ &0,+#%/.(> * * 0,#%/?5%(555,,#%/(% / & ) 5/,#%/3 5 5 #%/3 5 5 ##*3*.%/ / *0 ) 5/ #%/* 5% %33* 5 0%/ 5 0%/ ** (#$>5%. 1 *5/) )#%/>5%1 * *#$?5%9. 5 +#%/"5%()3 ##**1* % 33 (5*(1 0,#%/*3( / *0 *&5/3 #%/3( / *0 *&5/3 #%/*(%* 1 #%/5%" (1 ( 3055 #%/3"/&5/33/ (#%/3"/.%/(555 )#%/5%".*5 5

28 Side 28 af 28 0%/ *#%/*5%".*5 5 0%/ +#:* &0:*(?5%" #%/5%"(%(/ ( / 0%/,#5 "% %"330)&* 3 )/ (**% #9*:*(?.(" #$5? #%/5%? (% (5) (5 #%/3(?/*9 #+# /*- (#5 3(? &* 0 )#5 (?5/* 0 / & *#%/>(?/ * 0 * +#%/*(?3&/** */ #%/*.(?3( */,#%/*.(?3( */ #43%.%/ % %/ * ** 0 +<-'

Forenklingsudvalgets Delbetæ nkning II (Kirkefunktionæ rområdet) afgivet af det af Kirkeministeriet den 23. juni 1999 nedsatte udvalg

Forenklingsudvalgets Delbetæ nkning II (Kirkefunktionæ rområdet) afgivet af det af Kirkeministeriet den 23. juni 1999 nedsatte udvalg Forenklingsudvalgets Delbetæ nkning II (Kirkefunktionæ rområdet) afgivet af det af Kirkeministeriet den 23. juni 1999 nedsatte udvalg 1 Betænkning nr. 1405/2001 2 Delbetænkning II Udgivet af Kirkeministeriet

Læs mere

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde (Sygdomsvejledningen) (til menighedsrådene) Indledning Med henblik på at gøre det lettere for menighedsrådene at finde de regler, der gælder

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriet har fastsat vejledende regler om beregning af vederlag til vikarer for kirketjenere, kordegne, organister og gravere gældende

Læs mere

FOLKEKIRKENS PERSONALE

FOLKEKIRKENS PERSONALE STEFFEN BRUNÉS FOLKEKIRKENS PERSONALE 3. UDGAVE Nyt Juridisk Forlag Folkekirkens personale Steffen Brunés Folkekirkens personale Nyt Juridisk Forlag 2014 Steffen Brunés Folkekirkens personale 3. udgave,

Læs mere

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven).

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). 1 Lovgrundlag: Samarbejdet etableres i henhold 43b og

Læs mere

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 Både Finansministeriet og Ministeriet for Ligestilling og Kirke har vigtige opgaver og beføjelser i forhold til kirkefunktionærers løn- og ansættelsesforhold.

Læs mere

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Introkursus for menighedsråd 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Menighedsrådets kommunikation, rollefordeling og kompetencer Rollefordeling i menighedsrådet Formandens overordnede

Læs mere

Cirkulære om. Orlov til børnepasning

Cirkulære om. Orlov til børnepasning Cirkulære om Orlov til børnepasning 2001 1 Cirkulære om orlov til børnepasning (Til samtlige ministerier mv.) 1. Som led i overenskomstresultatet pr. 1. april 1999 er der mellem Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Cirkulære vedrørende aftale om løn- og ansættelsesvilkår for stillinger som graver (* 1)

Cirkulære vedrørende aftale om løn- og ansættelsesvilkår for stillinger som graver (* 1) Side 1 af 11 Cirkulære vedrørende aftale om løn- og ansættelsesvilkår for stillinger som graver (* 1) CIR nr. 12016 af 14/12 1981 (Til stiftsøvrighederne) Man fremsender vedlagt den af kirkeministeriet

Læs mere

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer 2014 Dagsorden Opgave- og ansvarsfordeling mellem menighedsrådskasserer, regnskabsfører og FLØS Overenskomster og individuelle aftaler,

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. oktober 2009

Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. oktober 2009 Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. oktober 2009 Ved procentreguleringen tages der generelt udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 1. oktober 1997, og reguleringsprocenten er herefter pr. 1. april 1998

Læs mere

Oversigt over stiftsøvrighedens opgaver - herunder forslag til fremtidig varetagelse Dokid. 268429

Oversigt over stiftsøvrighedens opgaver - herunder forslag til fremtidig varetagelse Dokid. 268429 Beskrivelse af kompetencen Stiftsøvrighedernes forslag til hvem der fremover skal have kompetencen Arbejdsgruppens forslag til hvem der fremover skal have kompetencen Afsnit Økonomi 2.1.1 Lov om folkekirkens

Læs mere

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015 Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015 Ved procentreguleringen tages der udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 31. marts 2012 og reguleringsprocenten udgør herefter: Pr. 1. april 2015: 2,1745

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland. Kapitel 1 Lovens område

Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland. Kapitel 1 Lovens område Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland Kapitel 1 Lovens område 1. Denne landstingslov finder anvendelse på enhver, der er ansat som tjenestemand

Læs mere

TJENESTEMANDSREGULATIV FOR ANSATTE I REGIONERNE

TJENESTEMANDSREGULATIV FOR ANSATTE I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TJENESTEMANDSREGULATIV FOR ANSATTE I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale/regulativ **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega Kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega Kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 P E R S O N A L E P O L I T I K I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega Kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

REGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010

REGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010 REGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010 Det vedlagte reglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne (lokalbanetjenestemænd) indeholder bestemmelserne

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2005 Cirkulære af 29. juni 2006 Perst. nr. 036-06 PKAT nr. J.nr. 06-866-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM NYT LØNSYSTEM FOR LEDERE VED ERHVERVSSKOLER Generelle bemærkninger Finansministeriet

Læs mere

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012 Fra og med procentreguleringen pr. 1. april 2012 tages der udgangspunkt i det aftalte, nye grundbeløbsniveau pr. 31. marts 2012, og reguleringsprocenten

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

Rammeaftale om Supplerende Pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension. 0.0.0.0 O.08 8. januar 2008 Side 1

Rammeaftale om Supplerende Pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension. 0.0.0.0 O.08 8. januar 2008 Side 1 Rammeaftale om Supplerende Pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 0.0.0.0 O.08 8. januar 2008 Side 1 0.0.0.0 O.08 8. januar

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2008-2011 Overenskomst mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. oktober 2008-31. marts 2011 Den Offentlige Gruppe KIRKEMINISTERIET2

Læs mere

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om aftale om Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland 2009 Cirkulære af 16. november 2010 Perst. nr. 042-10 J.nr. 09-233-14 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd

Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd Hermed bekendtgøres lov om tjenestemænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 678 af 17. september 1998, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 346 af 2. juni 1999 1. del

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...5 Ikrafttrædelse...11

Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...5 Ikrafttrædelse...11 Ý µ«:» ±³ Ú»» º»² îððë Ý µ«:» º ïïò ²±ª»³¾» îððë ÐÕßÌ ² ò Öò² ò ðëóëîïóèî л ò ² ò ðëíóðë ²¼ ± ¼ º±»¹²»» Ý µ«:» Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...5 Ikrafttrædelse...11

Læs mere

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Indledning Menighedsrådene ved kirkerne i Ribe Stift løser en stor og vigtig opgave, når de administrerer kirkens personale. Denne

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

Kontaktperson. Et spændende og udfordrende område. v/provstikonsulent, Steen Otterstrøm

Kontaktperson. Et spændende og udfordrende område. v/provstikonsulent, Steen Otterstrøm Kontaktperson Et spændende og udfordrende område. v/provstikonsulent, Steen Otterstrøm Hvad er formalia omkring kontaktpersonen? Lov om Menighedsråd. Lov om Menighedsråd nr. 146/24/02/2012 Vælges af menighedsrådets

Læs mere

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler Cirkulære om Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2002 Cirkulære af 3. marts 2004 Perst. nr. 016-04 PKAT nr. J.nr. 03-402-36 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

Hvilke temaer. Kan vi forvente, der kommer? Årsmøde 2009, Forsvarsarbejdere 3F

Hvilke temaer. Kan vi forvente, der kommer? Årsmøde 2009, Forsvarsarbejdere 3F Hvilke temaer. Kan vi forvente, der kommer? 1 Faglig sekretær Ansat: 1. januar 1996 i StK Arbejdsområder: Hovedaftaler OAO Fællesoverenskomster/-virksomhedsoverenskomster Tillidsrepræsentantaftaler Andre

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Chefløn. Cirkulære af 13. august 2003 Perst. nr. 070-03. PKAT nr. J.nr. 02-442/00-2

Cirkulære om aftale om. Chefløn. Cirkulære af 13. august 2003 Perst. nr. 070-03. PKAT nr. J.nr. 02-442/00-2 Cirkulære om aftale om Chefløn 2002 Cirkulære af 13. august 2003 Perst. nr. 070-03 PKAT nr. J.nr. 02-442/00-2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

Læs mere

Snejbjerg sogns PERSONALEPOLITIK

Snejbjerg sogns PERSONALEPOLITIK Snejbjerg sogns PERSONALEPOLITIK 1 Indledning... 3 Adresselister... 5 Adresseændring... 5 Afsked/Uansøgt afsked... 5 Alarm... 5 Alkohol... 5 Ansættelse... 5 Arbejde og Familieliv... 5 Arbejdsmiljø... 5

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Flyttegodtgørelse. Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 058-06 PKAT nr. J.nr. 06-542-23

Cirkulære om aftale om. Flyttegodtgørelse. Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 058-06 PKAT nr. J.nr. 06-542-23 Cirkulære om aftale om Flyttegodtgørelse 2006 Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 058-06 PKAT nr. J.nr. 06-542-23 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Aftale Kapitel 1. Afgrænsninger,

Læs mere

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund Bilag 8. København, den 7. juni 2005 Til Grøndalslund Menighedsråd Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund sogn. Modellerne er tilvejebragt

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk LØNPOLITIK Tema-aften i Herning 12. marts 2015 Hvorfor? Det akutte: Krav om lokalløn fra faglig org. inden 15/9 - hvad skal man svare? (AAVP: Fællesmøde for kontaktpersoner efter 15/9, hvor alle fremlægges

Læs mere

Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag!

Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag! Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag! 1. Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Højskolens

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse

Læs mere

21.11.3 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. AFTALE om tjeneste- og lejeboliger m.v. for ansatte inden for sygehusområdet

21.11.3 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. AFTALE om tjeneste- og lejeboliger m.v. for ansatte inden for sygehusområdet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE JORDEMODERFORENINGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET AFTALE om tjeneste- og lejeboliger

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 12. 4. IP-koder... 13. 5. Opslagstabel... 14

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 12. 4. IP-koder... 13. 5. Opslagstabel... 14 1. Tabeller og koder - generelt... 2 2. Fraværskoder... 3 3. Fratrædelseskoder... 12 4. IP-koder... 13 5. Opslagstabel... 14 6. Lønarter - generelt... 17 7. Faste lønarter... 20 8. Variable lønarter...

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter ledere og lærere, der underviser på Munkegaarden.

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe Overenskomst mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. april 2013-31. marts 2015

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015 OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2013-2015 INDHOLDSOVERSIGT 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 2 AFGRÆNSNING 1 3 MÅNEDSLØNNEDE 1 4 ANCIENNITET

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære af 4. januar 2012 Perst.nr. 001-12 PKAT nr. 0145, 0201 og 0211 J.nr. 10-333/65-4 Cirkulære om organisationsaftale for Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere,

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Chefløn. Cirkulære af 1. marts 2010 Perst. nr. 009-10. J.nr. 07-440/00-1

Cirkulære om aftale om. Chefløn. Cirkulære af 1. marts 2010 Perst. nr. 009-10. J.nr. 07-440/00-1 Cirkulære om aftale om Chefløn 2008 Cirkulære af 1. marts 2010 Perst. nr. 009-10 J.nr. 07-440/00-1 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 6 Aftale 1. Aftalens anvendelsesområde...

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Medlemmerne i et menighedsråd skal varetage mange opgaver. Det kræver mange forskellige evner. Som medlem i et menighedsråd har du mulighed for at bidrage

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2009 Cirkulære af 5.

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Formål... 3 Kapitel 2. Aftaler om

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Fagligt uddannet køkkenpersonale (økonomaer, kliniske diætister, instruktionsøkonomaer, køkkenledere, ernæringsassistenter, ernæringsassistentelever, kokke, koge- og

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Rind-Kollund Menighedsråd i Herning Søndre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode: 883 CVR nummer: 158515 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Lind Sognehus den 9 / 1 212 Søren

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære af 1. november 2011 Perst.nr. 056-11 J.nr. 11-866-43 Cirkulære om Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Senior- og fratrædelsesordninger Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer samt hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med senior- og fratrædelsesordninger. Du

Læs mere

Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark

Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark Dato: 5. september 2008 Referat af møde i FSU den 5. september 2008 3. Kontor Sagsbehandler Marlene Dupont Mødedeltagere Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Jens Gram Elisabeth Jensen Svend

Læs mere

Beregning af løn under betalt fravær mv.

Beregning af løn under betalt fravær mv. Cirkulære af 6. december 2011 Perst.nr. 063-11 J.nr. 11-520-22 Cirkulære om Beregning af løn under betalt fravær mv. 2011 2 Cirkulære om beregning af løn under betalt fravær mv. Dette cirkulære indeholder

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Generelle bemærkninger Medarbejder og arbejdsgiver vil normalt have en fælles interesse i at have afklaret, hvilke vilkår der er gældende

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Lokalløn. Cirkulære af 2. september 2009 Perst. nr. 055-09. J.nr. 08-442/00-14

Cirkulære om aftale om. Lokalløn. Cirkulære af 2. september 2009 Perst. nr. 055-09. J.nr. 08-442/00-14 Cirkulære om aftale om Lokalløn 2008 Cirkulære af 2. september 2009 Perst. nr. 055-09 J.nr. 08-442/00-14 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 5 Organisationsaftale

Læs mere

Dagens program (fortsat)

Dagens program (fortsat) Dagens program Kl. 10.30-12 Højskolerne og de statslige regler Barsel - regler og rammer - Orlovstyper med og uden løn samt varighed - Varslingsfrister/orienteringsbreve, placering af orlov - Omsorgsdage

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

BESTEMMELSE OM KONTAKT TIL IKKE-FORHANDLINGSBERETTIGEDE ORGANISATIONER

BESTEMMELSE OM KONTAKT TIL IKKE-FORHANDLINGSBERETTIGEDE ORGANISATIONER FORSVARETS PERSONELTJENESTE BESTEMMELSE OM KONTAKT TIL IKKE-FORHANDLINGSBERETTIGEDE ORGANISATIONER Ref.: a. PERST cirkulære nr. 012-08 af 8. maj 2008 om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer

Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer Cirkulære om aftale om Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer 2005 Cirkulære af 15. marts 2007 Perst. nr. 032-07 PKAT nr. J.nr. 06-861-85 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti Personalehåndbog Vejlø Sogn Vejlø Menighedsråd Næstved Provsti 1 Emne Sidenummer Alkohol og stoffer 4 Arbejdsmiljø, fysisk og psykisk 4 Arbejdstid 5 Arbejdstøj 5 Bibeskæftigelse 6 Borgerligt ombud 6 Børneattest

Læs mere

11.25.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.25.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG AN- SATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION

Læs mere

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 12. 4. IP-koder... 13. 5. Opslagstabel... 14

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 12. 4. IP-koder... 13. 5. Opslagstabel... 14 1. Tabeller og koder - generelt... 2 2. Fraværskoder... 3 3. Fratrædelseskoder... 12 4. IP-koder... 13 5. Opslagstabel... 14 6. Lønarter - generelt... 17 7. Faste lønarter... 20 8. Variable lønarter...

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010.

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 1 Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1. Reglementets anvendelsesområde... 4 Kapitel

Læs mere

Foreningen Vejen til en faglig organisation

Foreningen Vejen til en faglig organisation En forening består af medlemmer. De vælger en bestyrelse, som vælger en formand. Historien bliver til i samspillet mellem de beslutninger, som bliver til i organisationen blandt medlemmerne og i forhold

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere