"#$% https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=87266 !! "!! +,* &- $ %&& ' (%) * .%/ / *0 0%/ %/1* 3&) &* */ ( )30 #(5 & 6 &0/ (5 &&(&

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""#$% https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=87266 !! "!! +,* &- $ %&& ' (%) * .%/ / *0 0%/ %/1* 3&) &* */ ( )30 #(5 & 6 &0/ (5 &&(&"

Transkript

1 Side 1 af 28 '!" "#$% & +,* &-.%/ / *0 0%/ &*( 0%/1* &* * (*)( )).%/*!! "!! # $ %&& ' (%) * 2%*1(%33 / 4.%//*/*.%/ )&*3&/* %/1* 3&) &* */ ( )30 *(%/(( 5 &0)3*%* 3** #(5 & 6 &0/ (5 &&(&,5// / 0 / 7* %// 0* )% %1 5* / 0&)&*%/*8%/)* %5) * (1 &2%*%/3 ** %5) & &%)&5 35&5*)(5(( / 093 &/ )3)%( )&* %/ #* / /(5 * %5) / *0 0)& %/&*) *% %5 #$/ $/ 3. 6 &0/ (% / 0%/90*5 0%/ &0) / &0/ 3 : (/ *5* / 3*/ : 30 &0 93 )* & 3*) %/ & 43*%)&*( 0) *0(**% /. * 4 3* )0/ &

2 Side 2 af 28 2**%( & )31( %/ ) 30 ;3 *)&* &0) ) & 30 )/ )*13 *. 9 &0) ) *)( ( ) ;3 & *) * )31/ ( ) *(* ( )( 3 ( 3 ( 3000)%(*% *% 3 (3 * ()00) &%* *1 3 # 4 (5 (3 )3 3 # 3 & 3 & * <# ( <,5 5// 0+- <#. + / / )0 &/ - <8*% * <#/ * %*) #0( 0 &305( *0+%/( -) * 8*3 &31 )&* ) &* %** 403 (1% )&** * (50* 0 )(0**/ *300)&8= 89,$( $ $ */>, )1) % % / ( 0 $/ ( =** )." &5)0%(/ &5 +%43-%*% *%* % 0 ).?>?/ / +*/ -)0 %/ 3*%*%)% % *%* % 0

3 Side 3 af 28 0 $ &* % %) / &&0*3% # 0)&*%&5)30(/ ) )&%&)*(*% $) / 0 )&*13 * 5%) 0 %%%% */ 0 0 $ &* % %) / &&0*3% > 30*) )&*/ )&* (%(!%( 2*& &** )**) &* %(% / ( ;* $) / * 0 %%%% * / 0 "5 $) / 5*(1/ 0 0 5% %%) $* $/ 303*5 *10 * / 5 *10 2(( 9%/ +303** -5 &0*%)30/) &(/ * 4*5/ &0 3(&) /*30 % 1 % 3%0/ #/ &((**/ 5 / 5% 0/ 303* 3*/ 5 ) ) 5/1/ &3** 0 (#: : < &*1%*+ 3 -) &*(/ % A * < 0

4 Side 4 af 28 < < 0 <;* <5,5/ %/ )5 )&1**5%" 5 *. 5 ) B C135 *( &0 $+5 - $%/1)0* > *9+- * 5. D 5 5. * 9 *. )5B>*5/. *%(. & = & */ < %*/ &&** &0 %31 &&*&5*()3/ & #/ &)0 &.3 & (/ 30A%(/ )%31 >? / )(/)*/ 31) %1 * ()3/ & <: / /%* ( &. )31%* <;* &*1%*/)&* *%/ 0 5(% (5% E$/ ( / FE8( 35 0/ F3. >" "*/ #0%/)1)&(/ )/ *)&* %(D 1/ * * &?,/,5) * 05%(0 &/ $ / 0 &/ / * & 0 &/ % %(%/((,* * 3*1*/ 0 &/

5 Side 5 af 28,.*%4310 &/ %* %/* %* / *&/* 1** & )%3) &*& %)&(3/% %) %30 / 0%) %&*3/)%& #0&&*/ 3/*( 1)&*%/( ( ) 0( #3 %33 <4015/* & 1 &)& ))%( &)**. (* 3)(*31 & *&) 0(& 5 < *% /* %*(5 &0)%1 )** *301 &%3 < 033(/* %/ 3* & )** ( *3** 301 &%)&5)%%( %/ 0 0 *0 /* (530( 0 &%* &0 :%( 6 &0/ %( 0)&%%( (3 4 0*% &1%/ :%(( 0 $ 9 0%/)1*)/ *0 &0 6 &0 3*%* /)&*300*5 %/))033(//* ** & % 3)&*& %)&(3/% %) %30 / 0%) %&*3/)%& #0&&*/ 3/*( 1)&*%/( ( ) 0( :(1 #0( %*)&/ % *5 4%(/* 5301 &%)3%1 405& * %/ 3* & / &&/*9 #+#/*-& %/

6 Side 6 af 28.%/*30/ 3. *&53. ; (5 ; (530(1 0/ &&/*9 #+#/*-& (5* &* (1 0*.%/*30/ >;*&5/3 4 & 9$ #4 $ 9%// &135& (& 30 &) %&&% %.%/)&%.%/ ** 0 ":%( 90 &%(!0 ( %( &*0 930)( %) ( &3 %(!A%(,%(% ( %&& :%1,5/ %/%1 4&*1 31 3%&*1 3( 1 3& 61 %/ * &0)53)%% %3& 0* % */ &0&/5( %/(/*&%* / 1 EG /&*)5 %(51 30 %1 +-=(51 &*(*!/ * & Dato: Navn Stilling: Tlf.nr. Adresse:» #01 &3/ )0/ &31 & / /)&*%/% 01!)1 * & &0 %*/ = && %/ * &0)0 3%5 3 %

7 Side 7 af 28 =1 % * & &0 )%// /31 1 * &= */ / & %/* 3 &(31 % / % & 30 %1 )3 $ $ 0%/)0%/*)( 3 %1 &&* 3 >:%*/30 % *)() 3 >,5/ 5,5 5 0%/( 33(/ % *)() (3&&9 >$ )5/( 33(/% *)( 330&* / 5/ $ 0%/)0%/*)( 3 && * 3 :%/5 # 0%/( %= %( 0)&* ) 0)&%* ":% =/ / &(* 5%/%?:* /5/ ** 30 )#$/ *0 95/ 5 %// / *0) 5* 53*)*9+- 5/. 9+-& 5 9%// / *0 &0*/ & 0 9+-( * * %* $/ *0)/ )&%/& )5* 3" 9* 0)**) &0%/ %* >9 >,5/ 5,5/ 5 ( 4& / 30!A >*+0-

8 Side 8 af 28 *300( 4& / 30!A > $ $)%/* %/)&%)( */( $)%/* )( / 30A $)( 1 30!A >9 H %/( % )/ %*6030 %5 ) *%/ ( 0: ) %(%/ : 0%/( "H0 &/ * :(1 ( H0 >, 6 &0(* 0%/ >>G%(/% %/( 5%(/% >91 41%/)5/1)1 $%/( 1 >",5 4 &030/ 5(// 5 = *5 1(655,5 0)%5)1(/ 4*% 3/ 0%*(55 *) *)** %5 & )%5 8 &0*)5 *%%5(/5,* *30 0 * 0)% &*. >? 4 &00 & 0) %*#0 0&3*( )1&& #& * %* 8 &* 330% &* %* % &* " 3&%*/ & *0 Offentlig ekspeditionstid udover Kvota (procent) den foran fastsatte.

9 Side 9 af og 60 Ingen 65 og 70 2 timer ugentlig 75, 80 og 85 4 timer ugentlig 90 og 95 6 timer ugentlig timer ugentlig >8% %/3 % % = *(%(,%/ %)1% &0 / >,*&3 &&* ** 0 *&&1&) (*() &*& & %30/*(** >,5( 2*15( 5 &%/3 (()5*5/ ' ( &) ( 30 % &* / / ( ( 2*( 0 &5%/)%&3 (()/ ( ( / / +5( - 95 %/** /* %/)0*%/ &&3 ((30 /( >,5 455 %/ &55) *%1( *(5#/ % / 0,5( / 0)&% (5+?3% -2*%%)0 &5/3 ( (,* /&(/ 0%/ $ &5/3)&*/ )%3*%*,5%/)*)0/ *5 >,5&* (5 #&* (5%*/ 5)&*% * 5(1 #0* (5*/ (1 ) &0 & */5% (5* % (5 % 300( 3 */)&%& 1 & ) )&*(1)(1) %* * > 6(5 &&*0(58&*(5*&% 0 (53/& (5

10 Side 10 af 28 4) 0 (5) (5 >>(%,5%/3 * ( %(%) &)030/*&15* %)5* 5/4 &% 5%%5/*/ * (%4 **%/)5 >%+- 85&3 (5 5 )&5& )5*5/93 0/)&* %/)%)1,5 %/&*3 5 )5 90 0*0 ( ( * ** 305 %/9 * // % $%&5 % (5 #0%* %)305*30* % *)5( * )% 5 // / )&*30*%/*&5 '%+*- * %+*-/ % % 531 ) 0 0* %*(5)53>15* *(5) /)&*30&*(*3.)0&%/* )&*&* 8 ( *)&30*0)* ( )05&(5) *(53 5 %*(5 #/ * */ 5%) % %+*-*& (%/ % % / 0%/*%/%5 30 1* 4*%/( * %*)* &* &/* % **30( * *#$(53 9/ / & %/(53 / * %/ )** /*&* )5&*3(5 & (/ (53 %/ / %/ %* '3/+3/-%/(5& %*/ ) &0 *5 && 430 /( 3/ D %* 30 3*%*,5/*% 3 0)&** / 0* 0)/5 3000) / 3&) 9 %/ / )0*/ )%

11 Side 11 af 28 /3 *)53>,5,5 * %/ * &06 &0 * %/)&*(1 300* *5 * &*%/3 0* / & *5 &) &%5/ ))1 ) **+3- / * $*3/ #, +(1/-*( #,* %5 & *%/&1* (#,5*(%* 1 $,%(5 $ 0, $%/,&5/3) &0 6%/)5 30/ ) *&%* % )&( 3 0 &0%/( 0 ( / * & %/ 30/ ) % +#9& "9%/* 8 &0 )*%/&)30 /&&5 & %,*3 &0&/ 3 0%/ 0 3.(.%/.%/*(.%/ 9& 3 310* % & ' /%/% & ) ( "9%/ ",5/ 5 "9& (,5/. && ** 1 &+ &0) 3*%* )* &)-3 0*%/)5/ 305 *0 9%/ & ( Kirketjenere: Statsansattes Kartel, Tjenestemandssektionen

12 Side 12 af 28 og Danmarks Kirketjenerforening. Kordegne: Statstjenestemændenes Centralorganisation II og Danmarks Kordegneforening. Gravere: Statsansattes Kartel, Tjenestemandssektionen og Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte. PO-organister: Statstjenestemændenes Centralorganisation II og Foreningen af Præliminære Organister. DOKS-organister: Akademikernes Centralorganisation og Dansk Organist og Kantor Samfund. Kirkegårdsassistenter: Statstjenestemændenes Centralorganisation II og Foreningen af Danske Kirkegårdsledere. Kirkegårdsledere (grænsedraget til COII): Statstjenestemændenes Centralorganisation II og Foreningen af Danske Kirkegårdsledere. Kirkegårdsledere (grænsedraget til StK): Statsansattes Kartel, Tjenestemandssektionen og Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte. For enkelte kirkegårdsledere udøves forhandlingsretten dog af Akademikernes Centralorganisation og Dansk Hortonom- Forening. ": / *0+- 9/ / *0 &* 5/. )*%(1 5 9& /5 9+- " $&+& - %/ ( &* &&* 1 & #330 &/**)/ )(5/ %)( &5/3 8*/*& )& 0 &5/3&8

13 Side 13 af 28.3/&)5&*3? "$%/ $%/ 3/(0%& &0 ; (5**#4;*&5/3 #4 9$ (1 4%9 #4.3/?,5/?#%3 5 25%/30 ( %&) &) ( /*)* (/ )&*(*%& (5) %330 /+(*&*- 30 /* (5 6 &0(%)5%/ 5+(*%- (5 ( 30 /?4.3/ (& 53>*5/4&.3/ %( *4 / 0* /.3/6 &0 30)5 / ) &030/ & / %/& 430&* &0 *( 5)% * *.3/ #0*& ( 5 / 5) &0*& 8 &% )0 &0 (?5/ 4.3/( * &0(% 4 0 *) &&5 &% 4( / 6 &0&*/ *( & 5 )(%.3/ 4.3/5 *%(0/ )*4.3/0 3&#0()* ) % ** 8%/5 *0)&5 3 0 %/&*/ ( %%/&) 5* /*(& &**,#$ $3. 0%/ 1 &)(5 1/ )5 = * 5+33*5/- 5&( % %

14 Side 14 af 28 2(( 5 %)& 2(/* $ % %/+0*5- % 0)&*1?0 85( 31"01"?0 / 3)0&(/ ( % #1 $%/)0&* / 30 %1 * &(* %* $ +3 - $ 3 )0** * *)53> >,5* #0 0%/* 5* 1 5)*/ % )/3? 4/ $ 0%/* &06 &0 % * &1(% % 8/*/( % & &* 413/)&*% ( )&*(0 (5* & $ +3 - $ 1 & * */( %4&)&3 )(% *#03 ( % (5* &) *330 8&&*/ 1 & % 5231) &*%5&&*)&*(5&* &*/(/ )&* 33(/)/3 30( / % = 5 0%/0)&& 5 &% )5* "%/ 3/* 3 0%/ > >,5/ 9* 5/ /3 *30 0( +#3 3*5/- >$305 * *03 *(5 * ##0/"0/ 0*0 ##0/"0/ 0*0 (#3 *&50&* / 0) &5"0

15 Side 15 af *0/*0% 83*3 *3> ( ;*( / &3&0*/*0% > $%/ / &%/*/ )% 3 *&&* %/*/ & // *2*) * / & ) / 3* "0/ / &( 3( 3&> * -././-)!# / * 0(5 * 0 >>% * %&) ) 3 * 0%/) 305 *0)** *& /3 *)3) &* &) * / & ) / 3* 4*/ *&*/3)(5 * * 0 3 "03*/ / &( 3( 3&> * 3*/ * 0 &0 0 "9/ 85) ) ) 0 0) % )( / 30) 0)030 /&*/305 *0 (/ %(%&&*)0 #0%/*/**/( %3)/ 1,* /)%/*4& * & #8/ )3)E3F)% 0%/%153+5/ -)3 / 3 +*5/)*5 -% ( ,5/ 4%/)5 )3 53* 4%*5 %333% 531/ & $ 05%/3%/*)&/ / ( ( / / / *

16 Side 16 af 28 5/,5 4*5 %/)/30 %1 3 / 3 +#3)$33- $ 05 %/*/ / (( / 5/ / *// / (3 / )5 * 2%/ $ 0&%/*/ / (( / 5/ / * 0 #I& 0+ *) *&5/3)* 0)5) (5 3&&2 *-3*/ ) &&*/3 &)( 0 (3( 3 #3? / 03)* 0 #I& 0 +-%/ ) &&*/3 & 4( ( / 3( )* 3*+- %/ / #I& 0 >= 4*/30 %1 1*5 %/ &%/% =1)0/1"?0 &(( %51 & 0&(/ 1 02%/*/(/ ) %1)0(/ (&/ 01 01?0 *? 0%54%/ )%/&& &*(/ =1*/ /%/)*31( 30 %)33(%4( )/ ( 0305) %/*1"0 05 =*( 1%/( =/ * & %/ ;%33* ;%33*/ */ 3&% 0)&*1"?0 9 %%(*)&*/ % 0)&* 1"?0,5/ 95 0%/&*0( %33*3/,5 0%/%3 95 0%/%3 &*0( %33*3/ >,5 0%/3

17 Side 17 af %33* (/ %33* # 3 4(/ %33* 3,5 ).? &5) %33* >7* 4 #3 %33*! (5 30 0)&%*) *&5/3 %//5% 8' #'%.&!(6 9%/ - 6&* * **)( ).%/* 4%&*3%&*( * % * * / #(5 &+- #$/ (1, 2, 6, 29, 30, 59, 61) 2.1. Ansættelseskompetence. (6, 9, 89) 2.2. Opslag. (33, 67, 88, 108) Opslags bekendtgørelse. (33, 88) Opslags indhold. (33, 67, 88, 108) Ansøgningsfrist Ansættelsesbetingelser Uddannelseskrav m.v.

18 Side 18 af Organiststillinger. (29, 30) Kirkegårdslederstillinger (29) Kirkegårdsassistentstillinger. (29) Kordegnestillinger. (29, 37, 73) Graverstillinger. (47, 48) Kirketjenerstillinger. (79) Alderskrav. (29) Helbredsbedømmelse. (44, 72, 75) 2.4. Prøveansættelse (29, 32, 88) 3. Lønning. (1, 2, 49, 67, 74, 104) Lønning efter lønramme (lønrammestillinger). (20) Tjenestemænd. (1, 2, 59, 67, 68) Andre (tjenestemandslignende lønnede). (23, 78) Klassificering i lønrammesystemet. (20, 23, 24, 30, 43, 76, 78, 81, 117) Omklassificering. (20, 29, 39, 43, 45, 80, 117) Kvotafastsættelse.

19 Side 19 af 28 (10, 20, 23, 24, 30, 76, 78, 81, 117) Tillæg. (4, 20, 23, 24, 30, 36, 58, 64, 65, 78, 116) Vederlag udover løn. (20, 23, 24, 67, 78) Lønnens udbetaling. (2, 20, 23, 24, 69, 78, 80) 3.2 Anden lønningsform Landsbyorganister og kirkesangere. (88, 91) Kontorpersonale på kirkegårdskontorer m.m. (56, 102) Gartnere og gartneriarbejdere. (111, 112) Gravermedhjælpere m.fl. (98, 99) Andre. (35, 98, 99) Lønnens udbetaling. (88) 3.3. Løn under sygdom. (88) Tjenestemænd og tjenestemandslignende lønnede (14, 23, 24, 78) Andre. (46) 3.4. Løn under fravær på grund af graviditet, barsel og adoption. (88,96) Tjenestemænd og tjenestemandslignende lønnede. (23, 24, 42, 78)

20 Side 20 af Andre. (46, 56, 87, 102) 3.5. Løn under indkaldelse til militærtjeneste. (9, 23, 24, 42) Samtlige ansatte. (9) 3.6. Lønforskud. (2, 67) 3.7. Lønforskrivning. (2, 67) 4. Andre ansættelsesvilkår. (1, 2, 21, 23, 24, 35, 78, 88) 4.1. Ferie. (8, 16, 28, 42, 84, 113) Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte (110) Overenskomstansatte (månedslønnede). (110, 112) Andre. (23, 24, 78, 88, 102) 4.2. Fridage og friweekends. (23, 24, 26, 27, 51, 55, 77, 88) 4.3. Telefongodtgørelse. (31, 38, 88, 95) 4.4. Jubilæumsgratiale. (57, 88) 4.5. Flyttegodtgørelse. (93, 94, 100) 4.6. Tjenestedragt m.v. (5, 77, 88, 103) 4.7. Kontor.

21 Side 21 af 28 (7, 117) 4.8. Efteruddannelse. (34) 4.9. Tavshedspligt. (41, 102) Tjenestebolig. (23, 24, 78) Tjenestetidsregler. (17, 18, 20, 24, 25, 39, 52, 78, 98) Tjenestefrihed til varetagelse af organisationsarbejde. (50) Medarbejdermøder. (85) Ombud. (23, 24, 40, 42, 78) Konstitution (Vikariat). (12, 23, 24, 78) 5. Arbejdsforpligtelser. (1, 2, 67) 5.1. Fastsættelse og ændring. (21) 5.2. Tjenstlige forskrifter. (59, 106) 6. Forhandlingsret. (1, 2, 23, 24, 59, 78, 114) 6.1. For kirkefunktionæren selv. (59, 113) 6.2. For kirkefunktionærens faglige organisation. (59, 114) Tjenestemænd og tjenestemandslignende lønnede. (59, 82, 106, 114)

22 Side 22 af Forhandlingsberettigede organisationer. (23, 24, 59, 78, 114) Løn- og ansættelsesvilkår (aftaler). (59, 114) Andre forhold (forhandlinger). (59, 114) Andre kirkefunktionærer. (88, 91) 7. Disciplinære forseelser. (1, 2, 67) 7.1. Tjenestemænd Suspension og tjenestefritagelse. (2, 67) Disciplinær forfølgning. (2, 67, 114) 7.2. Ikke-tjenestemænd. (23, 24, 78) 8. Afsked. (1, 2, 23, 24, 29, 78, 88) 8.1. Afskedskompetence. (29, 59, 88) 8.2. Afskedigelsesgrunde. (88) Alder. (88, 114) Sygdom. (15, 59, 114) Ansøgning (opsigelse). (14) Tjenesteforseelse m.v. (2, 67)

23 Side 23 af Diskretionær afsked Afskedigelsens (opsigelsens) form. (2, 14, 67) 8.4. Varsel. (2, 67, 88) Tjenestemænd. (2, 67, 114) Ansatte på tjenestemandslignende vilkår (14) Andre kirkefunktionærer. (46, 102) Konstituerede og vikarer Prøveansatte tjenestemænd. (14) 8.6. Fratrædelsesgodtgørelse (14, 46) 9. Efterindtægt, pension, understøttelse og gruppelivsordning. (3, 23, 24, 25, 62, 63, 66, 68, 70, 78) 9.1. Tjenestemænd (3, 11, 19, 68, 117, 118) 9.2. Ikke-tjenestemænd. (62, 63, 66, 70) Tjenestemandslignende lønnede. (62, 63, 66, 82, 117, 118) Honorarlønnede kirkefunktionærer. (88) 9.3.»Minipension« Understøttelse. (13, 19, 22) 9.5. Gruppelivsordning. (70, 92)

24 Side 24 af Tjenestemænd. (70, 92) Tjenestemandslignende lønnede kirke- og kirkegårdsfunktionærer uden pensionsordning. (70, 92) Tjenestemandslignende lønnede kirke og kirkegårdsfunktionærer med pensionsordning. (70, 92) Øvrige. (92) 0-!!!!1.12#!#!# #:* 5%"5. 5 ) #:*5%"5/) (#:*5%"53 )#%/ 5%?0 &/ 5 *#%/5? 5 %/)5/ 5 +#' >"(? (1 &0 / 5 0%/ #%/ 5?>& 0)5/ 5,#%/*"5%?" ** #55 * #%/*5%??5/) %*/3 5 #%/*"5%?(/ 0%/ #%/* 5? 0 35/) """0 #$?5%?. ( *5/) % 5&5 (#%/*?5%? 03% 0%/)/ """0 )#%/.(?3 * 0%/)30 5 *0 *#%/ 5&(1 ** 0 5/ +##*% %$(59

25 Side 25 af 28 #$3(&5(5 0,#%/>*(&5(5 0 #%/(%&3 % 0%// #%/(/ ** #%/3(%/ %** 0 #5 *(* &*/ %3 35/ /%* (#$>.( / *0 * )#%/>.(* / *0 * *#%/*(33 +#$.( 5/* 0 #%/5% 5/* 0,#6>5 ( #%/ 5% 0*/ 0%/ 5*05 *0 ( #%/ 5% / * ).5/ 1 (#%/ 5% 0( 5*5/ (#5 >*( / 303*5 * 0%/ ((#5 >*( 330)&* 3 )/ (**% ()#%/>.( %/ % (*##* (%>%(5 %* (+##*>*0 &/ * (#%/5%>/ (,#6"5% % ( ( 5* (#%/"3(/ *%/ * ) #' "*(5& 5/)* (% +J.%/- )#:*?.()* * )#%/>5%" ( *5/ )(#%/?. 0 0 * 0 ))#6??(1 ( 5/) )*#%/5%?/ *%/ * )+#9%/*:*( " 5%? )#%/*>*(? %% *

26 Side 26 af 28 ),#%/>*(? %% * )#%/*.(?( (5/ 3 * #%/*.(?*05& * 0%/ * (5 *#6?5%*/ 3* *#%/* (%*(/ * %0 &5/33 *30 0 *(#6 / *B ) *)#%/*% %*(5/ 33( **#6.(*/ 3* *+##**%/30 0 *#%/(%5%(/% 35 *,#65 0 *B *#:* "5/ + #%/*>% %*(5/ 33( +#%/>% %(5/ 0%/33( +#%/*>% %( 3 * %3333 +#+#,-* 0- +(#6>% % 0.%/*( 3 * %33 33+#+#,-* 0- +)#$>3( 5/ +*##*.(0 &/ >? ++#%/*>5%3 5 % #5/ +- +#'?% %*5/ +,#'? % %*53 +#%/*>3(( 5 5 %/+9:7#- #%/*(/ *%/ *+(&5#, 3( ( %33* - #%/*(/.%/>.(* / *0 * #%/?(%&((5/ (#' >(%% )#%/>(%3 *#%/*(%&((*5/ 0%/ +#%/ 5%( (/ * 5*(1

27 Side 27 af 28 #%/*( (55 *) 0 * 0,#%/ 5%>/.%/>.(* / *0 * #%/?5%>/.%/55 %%, #%/5%>/.%/ / *0 0%/,#5 % %>( */ B)).%/>(%3,#5 3(>* &0,(#%/*(>3 5 % $ +$-,)#:*(.(>,*#'.(>(5 * (53/ &0,+#%/.(> * * 0,#%/?5%(555,,#%/(% / & ) 5/,#%/3 5 5 #%/3 5 5 ##*3*.%/ / *0 ) 5/ #%/* 5% %33* 5 0%/ 5 0%/ ** (#$>5%. 1 *5/) )#%/>5%1 * *#$?5%9. 5 +#%/"5%()3 ##**1* % 33 (5*(1 0,#%/*3( / *0 *&5/3 #%/3( / *0 *&5/3 #%/*(%* 1 #%/5%" (1 ( 3055 #%/3"/&5/33/ (#%/3"/.%/(555 )#%/5%".*5 5

28 Side 28 af 28 0%/ *#%/*5%".*5 5 0%/ +#:* &0:*(?5%" #%/5%"(%(/ ( / 0%/,#5 "% %"330)&* 3 )/ (**% #9*:*(?.(" #$5? #%/5%? (% (5) (5 #%/3(?/*9 #+# /*- (#5 3(? &* 0 )#5 (?5/* 0 / & *#%/>(?/ * 0 * +#%/*(?3&/** */ #%/*.(?3( */,#%/*.(?3( */ #43%.%/ % %/ * ** 0 +<-'

Forenklingsudvalgets Delbetæ nkning II (Kirkefunktionæ rområdet) afgivet af det af Kirkeministeriet den 23. juni 1999 nedsatte udvalg

Forenklingsudvalgets Delbetæ nkning II (Kirkefunktionæ rområdet) afgivet af det af Kirkeministeriet den 23. juni 1999 nedsatte udvalg Forenklingsudvalgets Delbetæ nkning II (Kirkefunktionæ rområdet) afgivet af det af Kirkeministeriet den 23. juni 1999 nedsatte udvalg 1 Betænkning nr. 1405/2001 2 Delbetænkning II Udgivet af Kirkeministeriet

Læs mere

Cirkulære vedrørende aftale om løn- og ansættelsesvilkår for stillinger som graver (* 1)

Cirkulære vedrørende aftale om løn- og ansættelsesvilkår for stillinger som graver (* 1) Side 1 af 11 Cirkulære vedrørende aftale om løn- og ansættelsesvilkår for stillinger som graver (* 1) CIR nr. 12016 af 14/12 1981 (Til stiftsøvrighederne) Man fremsender vedlagt den af kirkeministeriet

Læs mere

FOLKEKIRKENS PERSONALE

FOLKEKIRKENS PERSONALE STEFFEN BRUNÉS FOLKEKIRKENS PERSONALE 3. UDGAVE Nyt Juridisk Forlag Folkekirkens personale Steffen Brunés Folkekirkens personale Nyt Juridisk Forlag 2014 Steffen Brunés Folkekirkens personale 3. udgave,

Læs mere

Snejbjerg sogns PERSONALEPOLITIK

Snejbjerg sogns PERSONALEPOLITIK Snejbjerg sogns PERSONALEPOLITIK 1 Indledning... 3 Adresselister... 5 Adresseændring... 5 Afsked/Uansøgt afsked... 5 Alarm... 5 Alkohol... 5 Ansættelse... 5 Arbejde og Familieliv... 5 Arbejdsmiljø... 5

Læs mere

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 Både Finansministeriet og Ministeriet for Ligestilling og Kirke har vigtige opgaver og beføjelser i forhold til kirkefunktionærers løn- og ansættelsesforhold.

Læs mere

FOLKEKIRKENS PERSONALEPOLITIK

FOLKEKIRKENS PERSONALEPOLITIK FOLKEKIRKENS PERSONALEPOLITIK Personalepolitik Del 1 2 Indledning Denne personalepolitik indeholder 3 dele: 1. En overordnet personalepolitik 2. en lokal personalepolitik om politik, regler og administrative

Læs mere

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven).

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). 1 Lovgrundlag: Samarbejdet etableres i henhold 43b og

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015 Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015 Ved procentreguleringen tages der udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 31. marts 2012 og reguleringsprocenten udgør herefter: Pr. 1. april 2015: 2,1745

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2008-2011 Overenskomst mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. oktober 2008-31. marts 2011 Den Offentlige Gruppe KIRKEMINISTERIET2

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe Overenskomst mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. april 2013-31. marts 2015

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega Kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega Kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 P E R S O N A L E P O L I T I K I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega Kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR

Læs mere

Rammeaftale om Supplerende Pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension. 0.0.0.0 O.08 8. januar 2008 Side 1

Rammeaftale om Supplerende Pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension. 0.0.0.0 O.08 8. januar 2008 Side 1 Rammeaftale om Supplerende Pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 0.0.0.0 O.08 8. januar 2008 Side 1 0.0.0.0 O.08 8. januar

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Kontaktperson. Et spændende og udfordrende område. v/provstikonsulent, Steen Otterstrøm

Kontaktperson. Et spændende og udfordrende område. v/provstikonsulent, Steen Otterstrøm Kontaktperson Et spændende og udfordrende område. v/provstikonsulent, Steen Otterstrøm Hvad er formalia omkring kontaktpersonen? Lov om Menighedsråd. Lov om Menighedsråd nr. 146/24/02/2012 Vælges af menighedsrådets

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

Cirkulære om. Orlov til børnepasning

Cirkulære om. Orlov til børnepasning Cirkulære om Orlov til børnepasning 2001 1 Cirkulære om orlov til børnepasning (Til samtlige ministerier mv.) 1. Som led i overenskomstresultatet pr. 1. april 1999 er der mellem Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære af 25. oktober 2011 Perst.nr. 052-11 J.nr. 10-333/75-1 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten)

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2005 Cirkulære af 11. januar 2006 Perst. nr. 004-06 PKAT nr. 21, 22, 23, 25, 28, 38, 39, 43, 44, 46, 49, 64, 67, 69,71, 84, 85, 86, 88, 89, 105, 106,

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 04.50 O.11 26/2011 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 04.50 O.11 26/2011 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår.... 3 1. Indholdet af åremålsansættelse...

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 12. 4. IP-koder... 13. 5. Opslagstabel... 14

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 12. 4. IP-koder... 13. 5. Opslagstabel... 14 1. Tabeller og koder - generelt... 2 2. Fraværskoder... 3 3. Fratrædelseskoder... 12 4. IP-koder... 13 5. Opslagstabel... 14 6. Lønarter - generelt... 17 7. Faste lønarter... 20 8. Variable lønarter...

Læs mere

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer 2014 Dagsorden Opgave- og ansvarsfordeling mellem menighedsrådskasserer, regnskabsfører og FLØS Overenskomster og individuelle aftaler,

Læs mere

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland 2014 Cirkulære af 21. maj 2014 Modst.nr. 030-14 J.nr. 2014-0513-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2005 Cirkulære af 29. juni 2006 Perst. nr. 036-06 PKAT nr. J.nr. 06-866-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2008 Cirkulære af 1. oktober 2008 Perst. nr. 061-08 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 44, 46, 49, 64, 69, 71, 84, 85, 86, 89, 106, 108, 509, 553, 564,

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten)

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Indholdsfortegnelse Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Cirkulære Generelle bemærkninger... 6 Ikrafttræden...

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) 2014 Cirkulære af 17. juni 2014 Modst. nr.

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Chefløn. Cirkulære af 13. august 2003 Perst. nr. 070-03. PKAT nr. J.nr. 02-442/00-2

Cirkulære om aftale om. Chefløn. Cirkulære af 13. august 2003 Perst. nr. 070-03. PKAT nr. J.nr. 02-442/00-2 Cirkulære om aftale om Chefløn 2002 Cirkulære af 13. august 2003 Perst. nr. 070-03 PKAT nr. J.nr. 02-442/00-2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

Læs mere