Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget"

Transkript

1 LFS Rosenvængets Alle København Ø Telefon Telefax Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger Østerbro d.1. oktober 2014 LFS, Landsforeningen for Socialpædagoger, fremsender hermed orienteringsskrivelse vedrørende en række forhold på det Københavnske arbejdsmarked, som I efter LFS vurdering bør orienteres om qua jeres politiske hverv. Som I er bekendte med, er LFS hovedstadens største enhedspædagogiske fagforening med over medlemmer og i kraft af blandt andet dette, har LFS et solidt kendskab til de aktuelle situationer indenfor det pædagogiske arbejdsmarked blandt andet i Københavns Kommune. Indenfor det seneste år kan vi konstaterer, at antallet af private daginstitutioner er i vækst. I skrivende stund har vi kendskab til 14 private institutioner samt omkring 20 privatskoler, med dertilhørende SFO uden overenskomst. LFS oplever dog en stigende henvendelse fra ansatte og jobsøgende på de pågældende private institutioner, som enten i deres jobsøgning eller i deres ansættelse oplever forhold, der ikke er fair og som I vores optik strider imod de gode intentioner, som København blandt andet præsentere på Med denne orientering vil LFS derfor give jer en række faktuelle oplysninger, som vi fået kendskab til og som der efter vores vurdering bør tages hånd om. Blandt andet har; - LFS kendskab til en privat storordning på Østerbro, hvor jobsøgende pædagoger og pædagogmedhjælpere, er blevet præsenteret for timeløn på henholdsvis kr. 80,00 og kr. 100,00 og samt ingen pensionsordning. Ejerne har overfor LFS skriftligt tilkendegivet, at firmaet ikke har råd til at betale, hverken overenskomstmæssig løn eller pension. Åbningstider: Mandag kl Tirsdag kl Onsdag lukket Torsdag kl Fredag kl Tilsluttet FOA - Fag og Arbejde & FOA A-kasse

2 LFS kendskab til en privat institution på Vesterbro og med afdeling på Frederiksberg, hvor personaleomsætningen iflg. tidligere ansatte, på 4 år har været på 52 medarbejdere. Der er tale om en institution med i alt 6 grupper børn i alderen 0-6 år. En sådan personaleomsætning, er ikke normalt og bør give anledning til bekymring for den pædagogiske kvalitet på kort og lang sigt og for kontinuiteten for børnene og for institutionen kvalitet. - LFS kendskab til private institutioner, hvor det forventes jv.f. kontrakter, LFS er i besiddelse af, at de ansatte arbejder frivilligt ( læs gratis ud over de timer de får løn for) ud over deres ansættelsestimer. - LFS kendskab til kontrakter fra en privat institution, hvori der er beskrevet økonomiske sanktioner, konkret ved at medarbejdere, der udtaler sig om institutionens forhold, kan påkræves erstating (konventionalbod) på op til 6 måneders løn, med mulighed for yderligere bod, såfremt beløbet ikke dækker det tab, institutionen måtte lide. - LFS kendskab til ansættelseskontrakter på private institutioner, hvori overarbejde ikke afregnes. LFS vil opfordre til, at der tages stilling til, hvordan den stigende privatisering på daginstitutionsområdet skal håndteres i København. Det er i ingens interesse, at arbejdsmiljøet, den pædagogiske kvalitet m.v. presses på den måde, som vi desværre oplever i øjeblikket på de private institutioner. Og ingen har interesse i en ny form for løndumping. LFS oplever medlemmer, der henvender sig efter både længere eller kortere ansættelsesperioder i private institutioner, og vi er alvorligt bekymret ud fra de fortællinger vi får, fra disse ansatte. Desværre tør disse personer sjældent stå frem idet de frygter sanktioner fra ejerne af de private institutioner eller fordi der i deres kontrakter er indskrevet den omtalte konventionalbod. Vores bekymringer går både på den enkelte medarbejders ve og vel, herunder, hvilke reaktioner der kan komme, men også på det faktum, at det for en vis del af de ansatte er det første job de har haft på arbejdsmarkedet. Vi mener simpelthen ikke, at København kan være bekendt, at lægge by til sådanne virksomheder indenfor kernevelfærdsområder, ej heller økonomi. Vores bekymringer går selvfølgelig også på de børn som er indmeldt i de pågældende institutioner. Disse bekymringer bygger både på de fortællinger vi har mundtligt, men også

3 - 3 - på de skriftlige bekymringer vi har modtaget, og som Københavns Kommune i et vist omfang har fået fremsendt fra tidligere ansatte. LFS uddyber naturligvis gerne ovenstående og stiller sig til rådighed, så vi I fællesskab kan drøfte situationen, men også så vi i fællesskab får en holdning til, hvordan vi sikrer København som børnenes by og hvor kvalitet og ordentlige løn og arbejdsforhold er sikret. Med venlig hilsen Britt Petersen Formand Thomas Enghausen Almenområdeformand LFS, Landsforeningen for Socialpædagoger

4 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsborgmesteren Landsforeningen for Socialpædagoger Kære Britt Petersen og Thomas Enghausen Sagsnr Dokumentnr Tak for jeres , som jeg modtog d. 1. oktober I jeres henvendelse giver I udtryk for en række bekymringer som, LFS mener, er fulgt med den øgede andel af private dagtilbud og skoler i Københavns Kommune. Jeg vil gerne starte med at slå fast, at det er meget vigtigt for mig, at Københavns Kommune sikrer, at de kommunale, selvejende og private dagtilbud har de bedst mulige forudsætninger for at drive gode pasningstilbud, hvor børn får en spændende hverdag sammen med et personale, der trives. Som lovgivningen er i dag, har kommunen mulighed for at stille en række betingelser til private leverandører, hvis samme betingelser stilles til dagtilbuddene under den kommunale forsyning. Der kan være tale om saglige kriterier som for eksempel normering, personalets uddannelsesniveau og fysiske rammer. Lovgivningen på dagtilbuds- og skoleområdet sætter dog visse begrænsninger for kommunens mulighed for regulering af private tilbud. Eksempelvis har kommunen ikke mulighed for at stille krav om medarbejdernes løn, arbejdstid og arbejdsvilkår. I forhold til skolerne godkender kommunen ikke privatskoler, og er heller ikke tilsynsmyndighed. Regelsættet Fair forhold i Københavns Kommune kan derfor ikke direkte anvendes til de private pasningstilbud, som det for eksempel gør sig gældende for andre udliciterede opgaver og tjenesteydelser i Københavns Kommune. Københavns Kommune har dog igennem mange år god erfaring med private leverandører, der har haft lyst og mod på at opstarte og drive private dagtilbud - til stor glæde for mange af byens borgere. Københavns Kommune er en levende og mangfoldig by, og dette skal også afspejles i den brede vifte af dagtilbud, som kommunen tilbyder. Den brede vifte af dagtilbud skal naturligvis repræsentere gode, pædagogiske tilbud for byens børn, og det er kommunens opgave at gribe ind i de sager, hvor personalemæssige forhold har betydning for børnenes trivsel, udvikling og læring, eller hvis kommunen vurderer, at tilbuddet ikke er pædagogisk forsvarligt. Rådhuset 1599 København V Telefon Telefax EAN nummer

5 Jeg ved, at forvaltningen hvert kvartal (plus ved særligt behov) fører tilsyn med de private institutioner og storordninger under privat børnepasning inden for lovens rammer. Hvis I, eller jeres medlemmer, har konkret mistanke om kritiske pædagogiske forhold eller andre uhensigtsmæssige forhold i københavnske private dagtilbud, skal jeg bede jer om at tage kontakt til tilsynet i privat børnepasning, som har adresse: Jeg er selvfølgelig interesseret i, at driften på dagtilbuds- og skoleområdet føres på en måde, hvor alle parter uanset om der er tale om kommunal, selvejende eller privat drift har lige vilkår, og at der sikres et arbejdsmarked, hvor ansatte bliver behandlet ordentligt, og ansatte får den fortjente løn uanset overenskomst. Jeg har derfor bedt forvaltningen om at tage initiativ til et møde, hvor I vil få mulighed for at uddybe jeres bekymringer. I vil snarest modtage en mødeinvitation. Tak, fordi I tog jer tid til at skrive til mig. Med venlig hilsen Pia Allerslev Side 2 af 2

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Statsforvaltningens brev til nogle borgere.

Statsforvaltningens brev til nogle borgere. Statsforvaltningens brev til nogle borgere. 21.05.2010 TILSYNET Statsforvaltningen Syddanmark har den 15. maj 2009 modtaget jeres henvendelse, hvor I klager over Nyborg Kommunes besparelser på jeres barns

Læs mere

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark F O A F A G O G A R B E J D E Privat pasning i Danmark Privat pasning i Danmark Undersøgelsen er udført af seniorkonsulent Susanne Pade og seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau 2000 for FOA Fag og Arbejde

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune. Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland kommune 05-K360/20001 BVA/-

Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune. Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland kommune 05-K360/20001 BVA/- Høringssvar/bemærkninger til budgetforslag 2015-2018 Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune Deres ref.: Vor ref.: Sagsbehandler: 05-K360/20001 BVA/- Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bjælken Uanmeldt tilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 5

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 24. november 2011

Arbejdsrettens dom af 24. november 2011 Arbejdsrettens dom af 24. november 2011 i sag nr. A2010.0535: KL for Københavns Kommune og for en række selvejende institutioner (advokat Jørgen Vinding) mod Landsorganisationen i Danmark for FOA Fag og

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældrenes Landsforening FOLA FOA Fag og Arbejde Juni 2013

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lovgivning... 2 Kommunens godkendelsesprocedure... 4 Sammenlægning med eksisterende daginstitution... 4 Økonomi... 5 Bygninger... 6 Forsikringer... 6 Vedtægter... 6

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

18.9.09 36. årgang. Når Frank bliver overborgmester. Bente Jensen: En tidlig indsats virker. Børnekliniken Ung i København

18.9.09 36. årgang. Når Frank bliver overborgmester. Bente Jensen: En tidlig indsats virker. Børnekliniken Ung i København Når Frank bliver overborgmester Bente Jensen: En tidlig indsats virker 11 18.9.09 36. årgang Børnekliniken Ung i København indhold LFS, Rosenvængets Allé 16 2100 København Ø Telefon: 35 44 45 46 Fax: 35

Læs mere

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier Håndbog til afl astnings- og plejefamilier Randers Kommune september 2003 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Randers Kommune eller som ønsker at

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Høringssvar Budget 2015

Høringssvar Budget 2015 Høringssvar Budget 2015 Indhold 1. Høringssvar fra Handicaprådet... 2 2. Høringssvar fra Udsatterådet... 4 3. Høringssvar fra medarbejderrepræsentanterne i FMU Voksenservice... 7 4. Høringssvar fra Aksel

Læs mere

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Det er med glæde, at vi nu kan præsentere Ballerup Kommunes politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde. Politikken skal styrke brugernes indflydelse

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Ansættelse af skoleleder til Gribskolen Oktober 2012 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere