MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 3. juli Årgang 21. Nyt fra forbundet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 3. juli 2008. Årgang 21. Nyt fra forbundet."

Transkript

1 MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 3. juli Årgang 21 Indholdsfortegnelse: Side 1 Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 8 Side 8 Side 8 Side 8 Side 9 Side 9 Side 10 Formanden har ordet. Nyt fra forbundet. Hvem er Bo. Fagligt siden sidst. Arbejdsmiljø. PensionDanmark. Udvidet bestyrelsesmøde i Ballum. TR-Forum. Rykker. Nyhedsbrev som mail. Bestyrelsen. Kommende møder. Lønskema. Formanden har ordet. Det er igen tid til lidt nyheder fra Landsklubben. Vores nye overenskomst trådte i kraft d På mange områder en rigtig god overenskomst, men vi har stadigvæk ikke fået en overenskomst der tillader at vi begår brud på den. Trods det, var det hvad vi oplevede d. 02/03 juni 08. Den nat valgte Terminalcheferne på et par driftsteder i samråd med National Supply Chain Director, Arla Foods, Ole E. Hansen, at udbetale dobbeltløn for overarbejde. Den nat skulle man overgå til et nyt ordreprogram(sap3), det virker ikke. Senere på natten vælger man at gå tilbage til det gamle ordresystem, men selvsagt er man på det tidspunkt langt bagud med pakningen. Af frygt for at personalet skal gå hjem til fyraften lover de dem så dobbelt løn for overarbejde. Det blev til 19 timer for nogle, = 9,40 normal timer, 5 timers overarbejde som dobles op det bliver til 19 timer. På det ene driftsted er der ingen tillidsrepræsentanter der bliver informeret om dette tiltag. Efterfølgende er der sendt en mail til Lars K, og Jan Dorph-Petersen med disse ord: Jeg er blevet opmærksom på, at der er udbetalt dobbelt løn for overarbejde til nogle terminalarbejdere og chauffører i forbindelse med server og PC problemer. På mejeriet er der derimod ikke foretaget denne dobbelte lønudbetaling. Medarbejdere på mejeriet føler sig meget naturligt forbigået og deres arbejde mindre anerkendt. For i første omgang at undgå fremtidige problemer, finder jeg, at det er vigtigt at rette denne forskelsbehandling, samt sikre at alle bliver ens aflønnet og behandlet i forbindelse med de server og PC problemer der har været. Det er helt naturligt og ok at indgå lokalaftaler med de berettigede parter, men den fremgangsmåde der her er anvendt, åbner en gadedør for enkelte samt undergraver overenskomsterne. Jeg anbefaler at der straks tages initiativ til: At indkalde de berørte TR for at få sammensat en lokalaftale, der sikrer en fornuftig og fremtidssikrede aftaler for alle berørte parter. (Citat slut.) Der er intet svar kommet på denne mail, men i et telefonopkald fik vi den besked at det ville de ikke gøre mere ved, og det havde været en engangsforestilling. 1

2 Efterfølgende var jeg på et kursus hvor Ole E. Hansen var tilstede, og jeg spurgte ham hvad han kendte til sagen om dobbelt løn for overarbejde. Den forklaring jeg fik, var at det var fordi det var ledelsen der havde besluttet at de skulle arbejde over. Nu er det bare at jeg bliver lidt forvirret. Er det ikke altid ledelsen der beslutter at vi skal arbejde over.? Med disse ord vil jeg ønske alle en god sommer. Venlig hilsen Else Marie Pettersen Nyt fra forbundet. Klart ja fra mejerifolk OK08: Mere end ni ud af 10 3F'ere på landets mejerier stemte for den overenskomst, som 3F, NNF samt Danske Mejeristers Fagforening har forhandlet hjem i fællesskab. Det blev et massivt ja, da 3F'erne på landets mejerier stemte om deres nye overenskomst. Ikke færre end 92 procent af de 3F'ere, som stemte, sagde ja til deres nye overenskomst. Det viser afstemningsresultatet. - Jeg er meget glad for, at medlemmerne har bakket stærkt op om forliget. Men jeg havde dog håbet på, at endnu flere 3F'ere havde stemt om overenskomsten, siger Vagn Henriksen, forhandlingssekretær i den Grønne Gruppe i 3F, til Nyhedsbrevet 3F. To ekstra fridage 40 procent af de stemmeberettigede 3F'ere valgte at give deres mening til kende om forliget, som blev forhandlet hjem i slutningen af februar. Den nye overenskomst sikrer fra 1. april medarbejderne på landets mejerier kroner ekstra om måneden i hvert af de tre år, overenskomsten løber. Derudover stiger de ansattes pension til 12,75 procent i Dertil kommer, at mejeriarbejderne får en ekstra fridag fra 1. april i år samt yderligere en ekstra fridag til næste år. Således vil alle ansatte have syv feriefridage fra Endelig har arbejdsgiverne forpligtiget sig til at betale for en sundhedsordning til samtlige medarbejdere fra 1. april i år. Til gengæld har arbejdsgiverne fået en mere fleksibel overenskomst Faglig fælles front 3F, NNF samt Danske Mejeristers Fagforening står bag den nye overenskomst for i alt hen ved mejeriansatte sammen med Mejeribrugets Arbejdsgiverforening. Det er første gang, at de tre selvstændige fagforbund har forhandlet i fælles flok med arbejdsgiverne om en ny overenskomst. Af Morten Halskov, Fagbladet 3F, Hvem er Bo? Mit navn er Bo Rasmussen, jeg er 31 år og er uddannet autolakere. Bor i Skælskør, en lille flække, ca.19 km. fra Slagelse Mejericenter hvor jeg arbejder fast nat i terminalen. Mødetiden er som regel til Jeg har været ansat hos Arla i omkring 6 år. Jeg er Tillidsrepræsentant på 2. år. for alle 3F medlemmer på nat og aften og prøver også at snakke med vores 3F chauffører når muligheden er der, da vi ikke har nogen tillidsmand der.. Før jeg blev tillidsrepræsentant, var jeg sikkerhedsrepræsentant i lidt over 3 år. Mit job på terminalen består mest i at være på ranke, og sørge for at kunderne bliver læsset i den rigtige rækkefølge. Da det er 3F medlemmer jeg repræsentere er jeg også aktiv i min afdeling, hvor jeg er suppleant til bestyrelsen i den Grønne gruppe, plus jeg er med i diverse udvalg. 2

3 Kører også Job patrulje for LO Slagelse som jeg syntes er en rigtig god ide, da der stadig er mange unge der ikke kender regler og vilkår. Der er til stadighed mange der bliver snydt. I min fritid spiller jeg meget bowling i en klub i Køge (Ravnsborg hedder den) Er også vild med fodbold, så der bliver også brugt meget tid på det.. Le-mans løbet er også noget jeg bruger en masse tid på. Er blevet en tradition at tage ned og se det, hvilket jeg også var i år Bo Rasmussen. Fagligt siden sidst. Fra den 18. til den 20. juni blev der afholdt Mejerioverenskomst kursus på Laugesens Have hvor Vagn Henriksen, vores Forhandlingssekretær, var kursusleder. Der skal lige nævnes nogle af de pinde der blev vendt på kurset. Sundhed/Pension. Fra den 1. juli stiger vores pensions indbetaling til 11,85 % (7,90 + 3,95) og arbejdsgiver indbetaler derudover 0,15 % til dækning af sundhedsordning. Der har været tvivl om indbetaling til sundhedsordningen var lavet som en kollektiv fond eller en personlig indbetaling. Det blev afklaret at den er personlig, det vil sige at nogle får et overskud der går ind på deres opsparing mens f.eks. deltids ansatte ikke er dækket ind. Sundhedsordningen koster ca. 375 kr. pr. år. Selve sundhedsordningen blev diskuteret med Birthe Houkær fra PensionDanmark, elementer som kvalitet og relationer til allerede lokalt eksisterende aftaler blev diskuteret. Birthe kom med en god gennemgang og kunne garantere at produktet er kvalitetsmæssigt i top og er under stadig udvikling. Varslinger. De nye elementer i overenskomsten vedrørende 1 blev vendt med Vagn Henriksen. 6 ugers arbejdsplaner, 3x24 timers varsling med tilhørende betaling samt bortfald af varslingstillæg ved overarbejde blev vendt på en konstruktiv måde. Det kan nævnes at Forbundene har opstillet forskellige scenarier som man er enige om tolkning af. Nattillæg. Under kurset blev der opponeret mod at for 7. år i træk er nattillægget ikke steget. Det kan konstateres at parterne er enige om at det skal være billigere at slå folk ihjel end at ødelægge deres sociale liv, og derfor er omfordelingen sket. Der blev opfordret til at såfremt man var uenige skal det fremkomme som krav til den nye overenskomst om 3 år. SH. Opgørelse af SH kontoen er i den nye overenskomst flyttet fra uge 52 til uge 26 for at give mejerierne en likviditets lettelse. Så hvis der er nogen der har lovet deres kone en stor julegave med baggrund i de gamle regler er det nu hun skal orienteres. Erstatnings fridage. Bortfald af begrebet i forbindelse med søgnehelligdagene og en konvertering af værdien til ekstra betaling for arbejde på helligdagen blev diskuteret. Nogle steder giver det problemer idet erstatningsdagene er indlagt i deres arbejdsplaner, men det søges løst lokalt. Der fremkom også påstande om at der er medarbejder der mister penge med relationer til sagerne i Bov og Slagelse, det blev tilbagevist med baggrund i at pengene var fremkommet på grund af manglende planlægning på driftsstederne. Salg af fridage. Fra den 1. december 2009 er det muligt at sælge sine opsparrede fridage, enten til udbetaling eller overførelse til sin pensionskonto. Som udgangspunkt er det ikke 3Fs kop te, idet det selvfølgelig skal koste penge at købe en medarbejders frihed. Vi må dog konstatere at det har været et krav fra medlemmerne, og at det kan foranledige et større ejerskab til overenskomsten for den enkelte. 3

4 Kompetence løn. Det er en opblødning af Normallønsoverenskomsten med det nye begreb, kompetencelønsystem. Fra 1. januar 2010 skal der ligge en model for aflønning efter opnåede kompetencer. Processen frem til tidspunktet blev diskuteret på kurset. Som udgangspunkt skal det forhandles centralt, så derfor frygter de fleste deriblandt undertegnet at der vil gå for meget ARLA i det. For hvordan kan man implementere lokale interne kompetencer i et fælles system? Det bliver en spændende proces at følge. Det var et rigtig godt kursus hvor de gode relationer til NNF og DMF også blev vendt, og hvordan vi udvikler det. En Tak til Vagn Henriksen for et godt kursus. Niels Nordlund Arbejdsmiljø B.S.T. Har vi ikke B.S.T. mere, er der flere der spørger om, nej de er nedlagte og er blevet erstattet af private firmaer. Først hed det Job og liv Danmark, men er nu ændret til Alectia. Man kan godt gå hen og tro at de så går arbejdsgivernes ærinde. Men indtil nu har jeg gode erfaringer med dem f.eks. har de på min arbejdsplads hjulpet flere gange, bl.a. med at lave et skemaer til skanning af arbejdspladsen, som bruges før hvert sikkerhedsmøde. Alectia har en hjemmeside: / kunde log in / mejerierne. Ændret ansvar i arbejdsmiljøet Vær opmærksom på at i 2006 blev loven lavet om og det er der flere der ikke har været opmærksomme på. Bøden for ansatte er sat op fra 1000 til 2500 kr. for visse overtrædelser, når arbejdsgiveren har gjort alt for at opfylde sine pligter Sig til og fra - Sig til, hvis du mangler viden, instruktion, uddannelse eller andre forudsætninger for at kunne udføre arbejdet fuldt forsvarligt - Sig fra, hvis du ikke har certifikat, værnemidler, hjælpemidler m.m. - Sig til, når du opdager en fejl eller fare. - Sig til, når du er i tvivl, eller i fare (så undgår man mange ulykker) Tænk før du taler - Pas på, hvad du udtaler dig om. Det sker fx ofte, at den ansatte påtager sig hele skylden, når der sker en ulykke. - Fejlagtige eller uigennemtænkte udtalelser, f. eks på grund af chok, kan stille dig dårligere i straffesager. - En sigtet har ikke pligt til at udtale sig til politiet - Vidner har pligt til at udtale sig til domstolen, men ikke hvis de selv risikerer at pådrage sig straf. - Man risikerer utilsigtet at påføre eller fritage andre for straf. - De første udtagelser i en sag tæller oftest mest i retten. Når du udtaler dig, er det vigtigt, at fortælle hvad du har set og ikke i misforstået loyalitet med arbejdsgiveren holder oplysninger tilbage. Forkerte oplysninger kan betyde, at det er dig eller dine kollegaer, der bliver straffet. Vær opmærksom på hvad du skriver under på. Læs/forstå. Den internationale arbejdsmiljø dag (LO & FTF) 28. april 2008 Sikkert og sundt arbejde for alle I 2006 blev der anmeldt arbejdsulykker i Danmark. Det er 3 % flere end i 2005 Tendensen har været stigende over de sidste år ser allerede slem ud med dødsulykker, særligt i byggeriet hvor øst arbejderne er særlig hårdt ramt. 4

5 Ulykkerne rammer mest blandt nyansatte. De unges andel af ulykkerne er 20,7 %, de har kun ca.10 % af arbejdstimerne. Den psykiske lidelse er på fem år steget med 300 %. Mon ikke at Sig fra og til kunne sætte disse % ned. Venligst sikkerhedsrep. Jens Martin Jensen PensionDanmark. Danskerne ønsker lave omkostninger til pension. 8 ud af 10 danskere, der har en pensionsordning, ved ikke, hvad de betaler i omkostninger til administration af deres pension. Det viser en undersøgelse, som analyseinstituttet Zapera har gennemført for PensionDanmark. Medlemmer med pensionsordning hos PensionDanmark betaler 387 kr. til administration i Vi har valgt at samle alle omkostninger til administration i én sats, som vi kalder ÅOK Årlige Omkostninger i Kroner. I 2008 er ÅOK sat til 387 kr. pr. medlem. ÅOK indgår i en samlet prisliste for omkostninger hos PensionDanmark, som man kan se på vores hjemmeside. Her har vi også samlet omkostningstal for forskellige pensionsselskaber, så man kan sammenligne tallene på tværs af selskaber. Vi håber, at disse tiltag kan gøre det lettere for det enkelte medlem at gennemskue, hvad der går til omkostninger, siger adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark. Og omkostningerne betyder noget: Over et helt arbejdsliv bliver en forskel på kr. i årlige omkostninger til en forskel på kr. på din pensionskonto. Det svarer til en rejse sydpå for to hvert år i tilværelsen som pensionist. Ved du, hvor mange omkostninger og gebyrer, du årligt betaler for din pensionsopsparing? Kilde: Zapera for PensionDanmark. Base: Har en pensionsordning via arbejde eller privat (n=1.928). 9 ud af 10 danskere efterlyser bedre muligheder for at sammenligne omkostninger Undersøgelsen viser også, at lave omkostninger er vigtigt for danskerne og et stort flertal efterlyser bedre muligheder for at sammenligne omkostninger. Således mener 9 ud af 10 danskere, at der bør indføres regler, der sikrer bedre muligheder for at sammenligne omkostninger mellem selskaberne. 5

6 PensionDanmark atter i top, når det gælder om at holde omkostningerne i bund. PensionDanmark er blandt de pensionsselskaber, der har de laveste omkostninger til administration. Det viser en gennemgang af branchens årsregnskaber for Læs mere på Omkostninger i kr. pr. forsikret i 2007 Kilde: Selskabernes årsrapporter for Selskaber markeret med * har valgt at organisere en del af deres forsikringsdækninger som syge- og ulykkesforsikringer. Administrationsomkostninger i den forbindelse er ikke medtaget i de officielle nøgletal og skal således lægges til ovenstående tal for at gøre dem helt sammenlignelige. Det viser undersøgelsen: 85 pct. af de danskere, der har en pensionsordning privat eller via deres arbejde, ved ikke, hvad de årligt betaler i omkostninger og gebyrer for deres pensionsopsparing. 90 pct. af danskerne mener, at der skal indføres regler om sammenlignelighed af omkostninger til pensionsopsparing. 69 pct. af danskerne mener, at det i høj eller meget høj grad er vigtigt, at et pensionsselskab har lave omkostninger. 19 pct. mener, at det er vigtigt i nogen grad. Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet Zapera for PensionDanmark. Der er i alt gennemført CAWI-interview med personer i alderen år. Undersøgelsen er afsluttet i april Få overblik over omkostningerne I den årlige pensionsoversigt kan du se, hvad der går til omkostninger til administration. I 2008 betaler hvert medlem med en pensionsordning i PensionDanmark 387 kr. til administration. På PensionDanmarks hjemmeside kan du se en samlet prisliste over, hvad der typisk går til omkostninger til administration og investeringer. Du kan også se, hvad forskellige pensionsselskaber årligt tager i omkostninger for at administrere pensionsordninger for deres kunder. Læs mere på og 6

7 Samlevere bedre stillet Nye regler har betydning for ugifte medlemmer af PensionDanmark, der har en samlever. Den 1. januar 2008 trådte nye regler i kraft, som passer bedre til nutidens familieforhold. Det har betydning, hvis du som ugift medlem af PensionDanmark dør og efterlader en samlever. Fremover går udbetalingen ved dødsfald automatisk til din samlever, hvis I har levet som par de seneste to år før dødsfaldet eller har fælles børn eller venter et barn sammen. Hvis du hverken er gift eller har en samlever, går pengene som hidtil til dine børn, børnebørn eller andre arvinger. I PensionDanmark gælder de nye regler automatisk for alle medlemmer fra 1. januar Hvis du vil ændre, hvem der får pengene Hvis du vil ændre, hvem der får penge, hvis du dør, kan du: Selv ændre det på Hente et skema på PensionDanmarks hjemmeside Du skal gøre noget, hvis du ønsker, at din samlever skal have dine penge, men I endnu ikke har boet to år sammen eller har børn sammen eller venter barn sammen. du ønsker, at andre end din ægtefælle skal have dine penge, f.eks. børn fra et tidligere ægteskab. du ikke er gift og bor alene, men ønsker at andre end dine børn skal arve. Du skal ikke gøre noget, hvis du ønsker, at din ægtefælle skal have dine penge. du ønsker, at din samler skal have dine penge og I har boet sammen i mindst to år eller har børn sammen eller venter barn. du tidligere selv har valgt, hvem der skal have penge, hvis du dør. Det får din efterladte udbetalt fra PensionDanmark Dør du, inden du fylder 65 år, får dine efterladte udbetalt hele din opsparing efter 40 pct. i afgift dog mindst et engangsbeløb på typisk kr. Du kan vælge at sænke mindstebeløbet, som dine efterladte får udbetalt, til 0 eller kr. Eller vælge at forhøje mindstebeløbet til kr. Udvidet bestyrelsesmøde i Ballum. Torsdag den 4. september og fredag den 5. september afholder bestyrelsen det årlige udvidede møde på Ballum hus i Sønderjylland. Ud over forhandlingssekretærerne fra Forbundshuset har vi i år også valgt at inviterer de faglige sekretærer fra bestyrelsesmedlemmernes afdelinger. Da vi dermed samler cremen inden for mejerioverenskomsten vil der skabes mulighed for at udvikle strategier inden for emner som Organisering, relationer med andre 7

8 forbund, evaluering OK08, mm. Derud over er mødet også tiden hvor vi vender de sidste pinde i forhold til Landsklubbens konference til november. TR-Forum 08. Tirsdag den 30. september afholdes det årlige TR møde inden for PensionDanmark på hotel Nyborg Strand. Det er her du har mulighed for at påvirke den produktsammensætning af de midler du indbetaler. Mødet er opdelt i tre elementer. - Orientering fra den strategiske ledelse: Investering, administration og statistik. - Branchemøde med valg til bestyrelsen: Forsikrings sammensætning og medlems relation. - Workshops: Pension og offentlige ydelser, Synlig værdi af pension, Dine investeringer og markedsrenten samt Forebyggelse og sundhed. (Der kan vælges 2) Dit talerør inden for mejerioverenskomsten under den Grønne gruppe er: Else Marie Pettersen og Niels Nordlund for mejeriarbejderne og Poul Erik Christensen for chaufførerne. De er modtagelige for input. Rykker. Der er enkelte der ikke har nået at betale kontingent, jeg håber at de vil benytte vedlagte FI-kort eller indsætte på Kto. nr.: 5383 Reg. nr.: Husk at oplyse jeres medlemsnummer. Såfremt der er andre forhold der gør sig gældende vil jeg gerne vide det. Kasserer for landsklubben: Niels Nordlund Nyhedsbrev som mail. Da portoen er steget kraftigt pr. 1. januar har bestyrelsen besluttet at de medlemmer der ønsker at få Nyhedsbrevet pr. mail kan få det hos undertegnet. Send en mail til mig og jeg skal sætte det i værk. Niels Nordlund Landsklubbens bestyrelse Formand Else Marie Pettersen Tømmervænget 5, 6070 Christiansfeld Tlf Mail: Christiansfeld Mejericenter. Kassere Niels Nordlund Nielsen Engebækgårdvej 21, 7260 Sdr. Omme Tlf / Mail: Them Mejeri Helga Rindom Hovedgaden 28, 6971 Spjald Tlf / Mail: Arinco Videbæk Bo Rasmussen Lindevej 14, 4230 Skælskør Tlf.: Mail: Slagelse Mejeri. 8

9 Redaktør Niels Nordlund Nielsen Deadline næste Nyhedsbrev: 10. september Ansvarshavende redaktør Else Marie Pettersen Bestyrelsesmøder: - 4. og 5. september. Ballum hus oktober. Arinco Videbæk december kl. 3F Høje Tåstrup Konferencer: november kl november kl Landsklubkonference på Langsøhus. Næstformand Poul Erik Christensen Hammergårdsvej 13, 8983 Gjerlev Tlf / Mail: Rødkærsbro Garage. Winie Poulsen Ørnevej 54, 5210 Odense NV Tlf / Mail: Birkum. Jack Hansen Akelejehaven 7 1. tv., 2630 Tåstrup Tlf / Mail: Ishøj Ferskvareterminal. Jens Martin Jensen Højagervej 37, 8653 Them Tlf Mail: Them Mejeri. 9

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Nationalt råd, til fordeling i alt (dog ikke til bestyrelsesmedlemmer)

Nationalt råd, til fordeling i alt (dog ikke til bestyrelsesmedlemmer) MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 2. oktober 2013. Årgang 26 Indholdsfortegnelse: Side 1 Formanden har ordet. Side 4 PensionDanmark. Side 4 Sundhedsordning Side 4 Kapitalpension

Læs mere

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 3. august 2009.

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 3. august 2009. MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 3. august 2009. Årgang 22 Indholdsfortegnelse: Side 1 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 8 Formanden har ordet. Køreplan vedrørende OK

Læs mere

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 4. oktober 2008.

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 4. oktober 2008. MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 4. oktober 2008. Årgang 21 Indholdsfortegnelse: Side 1 Side 3 Side 4 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 9 Formanden har

Læs mere

MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F

MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 1. januar 2008. Årgang 21 Indholdsfortegnelse: Side 1 Side 2 Side 4 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 9 Side 9 Side 10 Side 10 Formanden

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F

MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 4. oktober 2007 Årgang 20 Indholdsfortegnelse: Side 1 Side 3 Side 3 Side 4 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 10 Formanden har

Læs mere

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT I PENSAM ER DU ALTID I GODE HÆNDER Din pensionsordning i PenSam giver dig en god basisdækning med muligheder for individuel tilpasning. Den indeholder opsparing til din

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING KORT OM LD Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) blev etableret i 1980. Fonden blev skabt af indefrosne dyrtidsportioner, der blev indbetalt i perioden 1977-79 til alle danske lønmodtagere,

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring,

Læs mere

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig Velkommen tilbage hos os Tag stilling til din pensionsordning nu og lad så os passe på den for dig brug lidt tid på din nye pensionsordning så du er sikker på, at den passer til dig Velkommen tilbage til

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 1. Valg af dirigent og skriftefører. Søren-Peter blev dirigent og Poul Erik referent. 2. Godkendelse af referatet. Underskrevet

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

Fakta vedrørende pensionsbidrag

Fakta vedrørende pensionsbidrag Pensionstillæg Fakta vedrørende pensionsbidrag Hvordan skal din økonomiske alderdom være? Pension ikke kun for det grå guld Alle bør oprette et testamente Hvad skal du, når du bliver gammel? Fakta vedrørende

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed Pensionskoncept Sundhed Tryghed Frihed Medarbejdere og virksomhed Den bedst mulige sikring Vi mener, det er afgørende, at alle medarbejdere i Grontmij Carl Bro har en pensionsopsparing, en sundhedsordning

Læs mere

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder Dine funktionærers firmapension få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grafisk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP)

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Information om din gruppeordning Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Indholdsfortegnelse Den nye gruppeordning 5 Typeeksempler på individuelle valg 8 Andre

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op?

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op? Hvad er meningen? 5 hurtige om dig og din pension Læs side 3 Hvor meget kan du spare op? Læs side 6 Din pensionsoversigt Få en enkel forklaring på side 4-5 Vind 200 kr. til Netto vi trækker 20 vindere

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

DET SIGER SIG SELV...

DET SIGER SIG SELV... DET SIGER SIG SELV... 2 PENSION FOR SELVSTÆNDIGE ER SKABT FOR AT TJENE MEDLEMMERNE IKKE FOR AT TJENE PENGE Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage

Læs mere

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION?

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? 2 NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? Med din pensionsordning i Danica Pension har du et økonomisk sikkerhedsnet, som er tilpasset netop dine behov. Det gælder både forsikring

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Økonomisk tryghed - hele livet

Økonomisk tryghed - hele livet Økonomisk tryghed - hele livet Værd at vide > > Industriens Pension er tre gange i de senere år kåret til Europas bedste arbejdsmarkedspensionsselskab af organisationen Investment & Pension Europe. > >

Læs mere

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA.

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Kære medlem Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Til grund for beslutningen ligger en meget grundig gennemgang

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

MEJERIKLUBBEN. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 2. april 2012. Årgang 25

MEJERIKLUBBEN. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 2. april 2012. Årgang 25 MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 2. april 2012. Årgang 25 Indholdsfortegnelse: Side 1 Formanden har ordet. Side 4 Nyt fra forbundet. Side 4 Efterlønnen Side 7 Den Grønne gruppe

Læs mere

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Orientering om Gruppeliv for ansatte hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Hvornår bliver jeg tilmeldt? 3 2. Hvad omfatter gruppeordningen? 3 3. Regulering af forsikringen

Læs mere

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad.

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad. Taastrup den 2. maj 2014 Cirkulære nr. 1/2014 4. Forsikring Mekanisk svigt. 6. Uddannelse Lovpligtig lærlingeforsikring. 6. Uddannelse Korttidsaftaler. 6. Uddannelse Elever lønrefusion og befordringstilskud.

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

DIT LIV DIN ØKONOMI. og PenSam. Svanemærket tryksag 541-200 39.25.795.1413 Magnetix

DIT LIV DIN ØKONOMI. og PenSam. Svanemærket tryksag 541-200 39.25.795.1413 Magnetix DIT LIV DIN ØKONOMI og PenSam Svanemærket tryksag 541-200 39.25.795.1413 Magnetix 2 TRYGHED I DIN ØKONOMI - HELE LIVET Din pension i PenSam er med til at sikre dig en god indtægt, når du slutter på arbejdsmarkedet.

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning Din pensionsordning skal passe til dit liv MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning En fleksibel pensionsordning Med MaskinmesterPension får du mu - lighed for at sikre nutiden og spare op til

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning. Løsningen

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu Information til alle tillidsrepræsentanter Ny LærerPension til din nye kollega» En ny LærerPension til overenskomstansatte så dagens lys den 1. januar i år. Vi har arbejdet med at sammensætte den nye pensionsordning

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen Pensions- og Sundhedspolitik forslag til personalehåndbogen Virksomheden ser medarbejderne som virksomhedens vigtigste ressource. Derfor er vigtigt for virksomheden at sikre medarbejderen og dennes familie

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning Funktionærer som er omfattet af en overenskomst med HK eller TL 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsordning.

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP 1 REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP Indhold 2 Regler for Rateforsikring i JØP 5 Bilag 1 5 Ordforklaring 5 Bilag 2 5 Appendiks CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré November 2014 JURISTERNES

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 Indhold EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Fordele 4 Moderne investeringsmuligheder 5 Fordele med KundeKapital 6 Pension for Funktionærer er udviklet

Læs mere

DET SIGER SIG SELV...

DET SIGER SIG SELV... DET SIGER SIG SELV... 2 PENSION FOR SELVSTÆNDIGE ER SKABT FOR AT TJENE MEDLEMMERNE IKKE FOR AT TJENE PENGE Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Telefonnr. E-mail Afgivende selskab eller pengeinstitutter Afgivende selskab/

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering

Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering Adm. direktør Torben Möger Pedersen 3. december 2013 Agenda I Lidt historik II Hvordan har arbejdsmarkedspensionernes

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening

Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening 2012 Bliv flyvende med DRF s nye rammeaftale for firmapension DRF s bestyrelse har i samarbejde med Nordea Liv & Pension netop etableret

Læs mere