MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 3. juli Årgang 21. Nyt fra forbundet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 3. juli 2008. Årgang 21. Nyt fra forbundet."

Transkript

1 MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 3. juli Årgang 21 Indholdsfortegnelse: Side 1 Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 8 Side 8 Side 8 Side 8 Side 9 Side 9 Side 10 Formanden har ordet. Nyt fra forbundet. Hvem er Bo. Fagligt siden sidst. Arbejdsmiljø. PensionDanmark. Udvidet bestyrelsesmøde i Ballum. TR-Forum. Rykker. Nyhedsbrev som mail. Bestyrelsen. Kommende møder. Lønskema. Formanden har ordet. Det er igen tid til lidt nyheder fra Landsklubben. Vores nye overenskomst trådte i kraft d På mange områder en rigtig god overenskomst, men vi har stadigvæk ikke fået en overenskomst der tillader at vi begår brud på den. Trods det, var det hvad vi oplevede d. 02/03 juni 08. Den nat valgte Terminalcheferne på et par driftsteder i samråd med National Supply Chain Director, Arla Foods, Ole E. Hansen, at udbetale dobbeltløn for overarbejde. Den nat skulle man overgå til et nyt ordreprogram(sap3), det virker ikke. Senere på natten vælger man at gå tilbage til det gamle ordresystem, men selvsagt er man på det tidspunkt langt bagud med pakningen. Af frygt for at personalet skal gå hjem til fyraften lover de dem så dobbelt løn for overarbejde. Det blev til 19 timer for nogle, = 9,40 normal timer, 5 timers overarbejde som dobles op det bliver til 19 timer. På det ene driftsted er der ingen tillidsrepræsentanter der bliver informeret om dette tiltag. Efterfølgende er der sendt en mail til Lars K, og Jan Dorph-Petersen med disse ord: Jeg er blevet opmærksom på, at der er udbetalt dobbelt løn for overarbejde til nogle terminalarbejdere og chauffører i forbindelse med server og PC problemer. På mejeriet er der derimod ikke foretaget denne dobbelte lønudbetaling. Medarbejdere på mejeriet føler sig meget naturligt forbigået og deres arbejde mindre anerkendt. For i første omgang at undgå fremtidige problemer, finder jeg, at det er vigtigt at rette denne forskelsbehandling, samt sikre at alle bliver ens aflønnet og behandlet i forbindelse med de server og PC problemer der har været. Det er helt naturligt og ok at indgå lokalaftaler med de berettigede parter, men den fremgangsmåde der her er anvendt, åbner en gadedør for enkelte samt undergraver overenskomsterne. Jeg anbefaler at der straks tages initiativ til: At indkalde de berørte TR for at få sammensat en lokalaftale, der sikrer en fornuftig og fremtidssikrede aftaler for alle berørte parter. (Citat slut.) Der er intet svar kommet på denne mail, men i et telefonopkald fik vi den besked at det ville de ikke gøre mere ved, og det havde været en engangsforestilling. 1

2 Efterfølgende var jeg på et kursus hvor Ole E. Hansen var tilstede, og jeg spurgte ham hvad han kendte til sagen om dobbelt løn for overarbejde. Den forklaring jeg fik, var at det var fordi det var ledelsen der havde besluttet at de skulle arbejde over. Nu er det bare at jeg bliver lidt forvirret. Er det ikke altid ledelsen der beslutter at vi skal arbejde over.? Med disse ord vil jeg ønske alle en god sommer. Venlig hilsen Else Marie Pettersen Nyt fra forbundet. Klart ja fra mejerifolk OK08: Mere end ni ud af 10 3F'ere på landets mejerier stemte for den overenskomst, som 3F, NNF samt Danske Mejeristers Fagforening har forhandlet hjem i fællesskab. Det blev et massivt ja, da 3F'erne på landets mejerier stemte om deres nye overenskomst. Ikke færre end 92 procent af de 3F'ere, som stemte, sagde ja til deres nye overenskomst. Det viser afstemningsresultatet. - Jeg er meget glad for, at medlemmerne har bakket stærkt op om forliget. Men jeg havde dog håbet på, at endnu flere 3F'ere havde stemt om overenskomsten, siger Vagn Henriksen, forhandlingssekretær i den Grønne Gruppe i 3F, til Nyhedsbrevet 3F. To ekstra fridage 40 procent af de stemmeberettigede 3F'ere valgte at give deres mening til kende om forliget, som blev forhandlet hjem i slutningen af februar. Den nye overenskomst sikrer fra 1. april medarbejderne på landets mejerier kroner ekstra om måneden i hvert af de tre år, overenskomsten løber. Derudover stiger de ansattes pension til 12,75 procent i Dertil kommer, at mejeriarbejderne får en ekstra fridag fra 1. april i år samt yderligere en ekstra fridag til næste år. Således vil alle ansatte have syv feriefridage fra Endelig har arbejdsgiverne forpligtiget sig til at betale for en sundhedsordning til samtlige medarbejdere fra 1. april i år. Til gengæld har arbejdsgiverne fået en mere fleksibel overenskomst Faglig fælles front 3F, NNF samt Danske Mejeristers Fagforening står bag den nye overenskomst for i alt hen ved mejeriansatte sammen med Mejeribrugets Arbejdsgiverforening. Det er første gang, at de tre selvstændige fagforbund har forhandlet i fælles flok med arbejdsgiverne om en ny overenskomst. Af Morten Halskov, Fagbladet 3F, Hvem er Bo? Mit navn er Bo Rasmussen, jeg er 31 år og er uddannet autolakere. Bor i Skælskør, en lille flække, ca.19 km. fra Slagelse Mejericenter hvor jeg arbejder fast nat i terminalen. Mødetiden er som regel til Jeg har været ansat hos Arla i omkring 6 år. Jeg er Tillidsrepræsentant på 2. år. for alle 3F medlemmer på nat og aften og prøver også at snakke med vores 3F chauffører når muligheden er der, da vi ikke har nogen tillidsmand der.. Før jeg blev tillidsrepræsentant, var jeg sikkerhedsrepræsentant i lidt over 3 år. Mit job på terminalen består mest i at være på ranke, og sørge for at kunderne bliver læsset i den rigtige rækkefølge. Da det er 3F medlemmer jeg repræsentere er jeg også aktiv i min afdeling, hvor jeg er suppleant til bestyrelsen i den Grønne gruppe, plus jeg er med i diverse udvalg. 2

3 Kører også Job patrulje for LO Slagelse som jeg syntes er en rigtig god ide, da der stadig er mange unge der ikke kender regler og vilkår. Der er til stadighed mange der bliver snydt. I min fritid spiller jeg meget bowling i en klub i Køge (Ravnsborg hedder den) Er også vild med fodbold, så der bliver også brugt meget tid på det.. Le-mans løbet er også noget jeg bruger en masse tid på. Er blevet en tradition at tage ned og se det, hvilket jeg også var i år Bo Rasmussen. Fagligt siden sidst. Fra den 18. til den 20. juni blev der afholdt Mejerioverenskomst kursus på Laugesens Have hvor Vagn Henriksen, vores Forhandlingssekretær, var kursusleder. Der skal lige nævnes nogle af de pinde der blev vendt på kurset. Sundhed/Pension. Fra den 1. juli stiger vores pensions indbetaling til 11,85 % (7,90 + 3,95) og arbejdsgiver indbetaler derudover 0,15 % til dækning af sundhedsordning. Der har været tvivl om indbetaling til sundhedsordningen var lavet som en kollektiv fond eller en personlig indbetaling. Det blev afklaret at den er personlig, det vil sige at nogle får et overskud der går ind på deres opsparing mens f.eks. deltids ansatte ikke er dækket ind. Sundhedsordningen koster ca. 375 kr. pr. år. Selve sundhedsordningen blev diskuteret med Birthe Houkær fra PensionDanmark, elementer som kvalitet og relationer til allerede lokalt eksisterende aftaler blev diskuteret. Birthe kom med en god gennemgang og kunne garantere at produktet er kvalitetsmæssigt i top og er under stadig udvikling. Varslinger. De nye elementer i overenskomsten vedrørende 1 blev vendt med Vagn Henriksen. 6 ugers arbejdsplaner, 3x24 timers varsling med tilhørende betaling samt bortfald af varslingstillæg ved overarbejde blev vendt på en konstruktiv måde. Det kan nævnes at Forbundene har opstillet forskellige scenarier som man er enige om tolkning af. Nattillæg. Under kurset blev der opponeret mod at for 7. år i træk er nattillægget ikke steget. Det kan konstateres at parterne er enige om at det skal være billigere at slå folk ihjel end at ødelægge deres sociale liv, og derfor er omfordelingen sket. Der blev opfordret til at såfremt man var uenige skal det fremkomme som krav til den nye overenskomst om 3 år. SH. Opgørelse af SH kontoen er i den nye overenskomst flyttet fra uge 52 til uge 26 for at give mejerierne en likviditets lettelse. Så hvis der er nogen der har lovet deres kone en stor julegave med baggrund i de gamle regler er det nu hun skal orienteres. Erstatnings fridage. Bortfald af begrebet i forbindelse med søgnehelligdagene og en konvertering af værdien til ekstra betaling for arbejde på helligdagen blev diskuteret. Nogle steder giver det problemer idet erstatningsdagene er indlagt i deres arbejdsplaner, men det søges løst lokalt. Der fremkom også påstande om at der er medarbejder der mister penge med relationer til sagerne i Bov og Slagelse, det blev tilbagevist med baggrund i at pengene var fremkommet på grund af manglende planlægning på driftsstederne. Salg af fridage. Fra den 1. december 2009 er det muligt at sælge sine opsparrede fridage, enten til udbetaling eller overførelse til sin pensionskonto. Som udgangspunkt er det ikke 3Fs kop te, idet det selvfølgelig skal koste penge at købe en medarbejders frihed. Vi må dog konstatere at det har været et krav fra medlemmerne, og at det kan foranledige et større ejerskab til overenskomsten for den enkelte. 3

4 Kompetence løn. Det er en opblødning af Normallønsoverenskomsten med det nye begreb, kompetencelønsystem. Fra 1. januar 2010 skal der ligge en model for aflønning efter opnåede kompetencer. Processen frem til tidspunktet blev diskuteret på kurset. Som udgangspunkt skal det forhandles centralt, så derfor frygter de fleste deriblandt undertegnet at der vil gå for meget ARLA i det. For hvordan kan man implementere lokale interne kompetencer i et fælles system? Det bliver en spændende proces at følge. Det var et rigtig godt kursus hvor de gode relationer til NNF og DMF også blev vendt, og hvordan vi udvikler det. En Tak til Vagn Henriksen for et godt kursus. Niels Nordlund Arbejdsmiljø B.S.T. Har vi ikke B.S.T. mere, er der flere der spørger om, nej de er nedlagte og er blevet erstattet af private firmaer. Først hed det Job og liv Danmark, men er nu ændret til Alectia. Man kan godt gå hen og tro at de så går arbejdsgivernes ærinde. Men indtil nu har jeg gode erfaringer med dem f.eks. har de på min arbejdsplads hjulpet flere gange, bl.a. med at lave et skemaer til skanning af arbejdspladsen, som bruges før hvert sikkerhedsmøde. Alectia har en hjemmeside: / kunde log in / mejerierne. Ændret ansvar i arbejdsmiljøet Vær opmærksom på at i 2006 blev loven lavet om og det er der flere der ikke har været opmærksomme på. Bøden for ansatte er sat op fra 1000 til 2500 kr. for visse overtrædelser, når arbejdsgiveren har gjort alt for at opfylde sine pligter Sig til og fra - Sig til, hvis du mangler viden, instruktion, uddannelse eller andre forudsætninger for at kunne udføre arbejdet fuldt forsvarligt - Sig fra, hvis du ikke har certifikat, værnemidler, hjælpemidler m.m. - Sig til, når du opdager en fejl eller fare. - Sig til, når du er i tvivl, eller i fare (så undgår man mange ulykker) Tænk før du taler - Pas på, hvad du udtaler dig om. Det sker fx ofte, at den ansatte påtager sig hele skylden, når der sker en ulykke. - Fejlagtige eller uigennemtænkte udtalelser, f. eks på grund af chok, kan stille dig dårligere i straffesager. - En sigtet har ikke pligt til at udtale sig til politiet - Vidner har pligt til at udtale sig til domstolen, men ikke hvis de selv risikerer at pådrage sig straf. - Man risikerer utilsigtet at påføre eller fritage andre for straf. - De første udtagelser i en sag tæller oftest mest i retten. Når du udtaler dig, er det vigtigt, at fortælle hvad du har set og ikke i misforstået loyalitet med arbejdsgiveren holder oplysninger tilbage. Forkerte oplysninger kan betyde, at det er dig eller dine kollegaer, der bliver straffet. Vær opmærksom på hvad du skriver under på. Læs/forstå. Den internationale arbejdsmiljø dag (LO & FTF) 28. april 2008 Sikkert og sundt arbejde for alle I 2006 blev der anmeldt arbejdsulykker i Danmark. Det er 3 % flere end i 2005 Tendensen har været stigende over de sidste år ser allerede slem ud med dødsulykker, særligt i byggeriet hvor øst arbejderne er særlig hårdt ramt. 4

5 Ulykkerne rammer mest blandt nyansatte. De unges andel af ulykkerne er 20,7 %, de har kun ca.10 % af arbejdstimerne. Den psykiske lidelse er på fem år steget med 300 %. Mon ikke at Sig fra og til kunne sætte disse % ned. Venligst sikkerhedsrep. Jens Martin Jensen PensionDanmark. Danskerne ønsker lave omkostninger til pension. 8 ud af 10 danskere, der har en pensionsordning, ved ikke, hvad de betaler i omkostninger til administration af deres pension. Det viser en undersøgelse, som analyseinstituttet Zapera har gennemført for PensionDanmark. Medlemmer med pensionsordning hos PensionDanmark betaler 387 kr. til administration i Vi har valgt at samle alle omkostninger til administration i én sats, som vi kalder ÅOK Årlige Omkostninger i Kroner. I 2008 er ÅOK sat til 387 kr. pr. medlem. ÅOK indgår i en samlet prisliste for omkostninger hos PensionDanmark, som man kan se på vores hjemmeside. Her har vi også samlet omkostningstal for forskellige pensionsselskaber, så man kan sammenligne tallene på tværs af selskaber. Vi håber, at disse tiltag kan gøre det lettere for det enkelte medlem at gennemskue, hvad der går til omkostninger, siger adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark. Og omkostningerne betyder noget: Over et helt arbejdsliv bliver en forskel på kr. i årlige omkostninger til en forskel på kr. på din pensionskonto. Det svarer til en rejse sydpå for to hvert år i tilværelsen som pensionist. Ved du, hvor mange omkostninger og gebyrer, du årligt betaler for din pensionsopsparing? Kilde: Zapera for PensionDanmark. Base: Har en pensionsordning via arbejde eller privat (n=1.928). 9 ud af 10 danskere efterlyser bedre muligheder for at sammenligne omkostninger Undersøgelsen viser også, at lave omkostninger er vigtigt for danskerne og et stort flertal efterlyser bedre muligheder for at sammenligne omkostninger. Således mener 9 ud af 10 danskere, at der bør indføres regler, der sikrer bedre muligheder for at sammenligne omkostninger mellem selskaberne. 5

6 PensionDanmark atter i top, når det gælder om at holde omkostningerne i bund. PensionDanmark er blandt de pensionsselskaber, der har de laveste omkostninger til administration. Det viser en gennemgang af branchens årsregnskaber for Læs mere på Omkostninger i kr. pr. forsikret i 2007 Kilde: Selskabernes årsrapporter for Selskaber markeret med * har valgt at organisere en del af deres forsikringsdækninger som syge- og ulykkesforsikringer. Administrationsomkostninger i den forbindelse er ikke medtaget i de officielle nøgletal og skal således lægges til ovenstående tal for at gøre dem helt sammenlignelige. Det viser undersøgelsen: 85 pct. af de danskere, der har en pensionsordning privat eller via deres arbejde, ved ikke, hvad de årligt betaler i omkostninger og gebyrer for deres pensionsopsparing. 90 pct. af danskerne mener, at der skal indføres regler om sammenlignelighed af omkostninger til pensionsopsparing. 69 pct. af danskerne mener, at det i høj eller meget høj grad er vigtigt, at et pensionsselskab har lave omkostninger. 19 pct. mener, at det er vigtigt i nogen grad. Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet Zapera for PensionDanmark. Der er i alt gennemført CAWI-interview med personer i alderen år. Undersøgelsen er afsluttet i april Få overblik over omkostningerne I den årlige pensionsoversigt kan du se, hvad der går til omkostninger til administration. I 2008 betaler hvert medlem med en pensionsordning i PensionDanmark 387 kr. til administration. På PensionDanmarks hjemmeside kan du se en samlet prisliste over, hvad der typisk går til omkostninger til administration og investeringer. Du kan også se, hvad forskellige pensionsselskaber årligt tager i omkostninger for at administrere pensionsordninger for deres kunder. Læs mere på og 6

7 Samlevere bedre stillet Nye regler har betydning for ugifte medlemmer af PensionDanmark, der har en samlever. Den 1. januar 2008 trådte nye regler i kraft, som passer bedre til nutidens familieforhold. Det har betydning, hvis du som ugift medlem af PensionDanmark dør og efterlader en samlever. Fremover går udbetalingen ved dødsfald automatisk til din samlever, hvis I har levet som par de seneste to år før dødsfaldet eller har fælles børn eller venter et barn sammen. Hvis du hverken er gift eller har en samlever, går pengene som hidtil til dine børn, børnebørn eller andre arvinger. I PensionDanmark gælder de nye regler automatisk for alle medlemmer fra 1. januar Hvis du vil ændre, hvem der får pengene Hvis du vil ændre, hvem der får penge, hvis du dør, kan du: Selv ændre det på Hente et skema på PensionDanmarks hjemmeside Du skal gøre noget, hvis du ønsker, at din samlever skal have dine penge, men I endnu ikke har boet to år sammen eller har børn sammen eller venter barn sammen. du ønsker, at andre end din ægtefælle skal have dine penge, f.eks. børn fra et tidligere ægteskab. du ikke er gift og bor alene, men ønsker at andre end dine børn skal arve. Du skal ikke gøre noget, hvis du ønsker, at din ægtefælle skal have dine penge. du ønsker, at din samler skal have dine penge og I har boet sammen i mindst to år eller har børn sammen eller venter barn. du tidligere selv har valgt, hvem der skal have penge, hvis du dør. Det får din efterladte udbetalt fra PensionDanmark Dør du, inden du fylder 65 år, får dine efterladte udbetalt hele din opsparing efter 40 pct. i afgift dog mindst et engangsbeløb på typisk kr. Du kan vælge at sænke mindstebeløbet, som dine efterladte får udbetalt, til 0 eller kr. Eller vælge at forhøje mindstebeløbet til kr. Udvidet bestyrelsesmøde i Ballum. Torsdag den 4. september og fredag den 5. september afholder bestyrelsen det årlige udvidede møde på Ballum hus i Sønderjylland. Ud over forhandlingssekretærerne fra Forbundshuset har vi i år også valgt at inviterer de faglige sekretærer fra bestyrelsesmedlemmernes afdelinger. Da vi dermed samler cremen inden for mejerioverenskomsten vil der skabes mulighed for at udvikle strategier inden for emner som Organisering, relationer med andre 7

8 forbund, evaluering OK08, mm. Derud over er mødet også tiden hvor vi vender de sidste pinde i forhold til Landsklubbens konference til november. TR-Forum 08. Tirsdag den 30. september afholdes det årlige TR møde inden for PensionDanmark på hotel Nyborg Strand. Det er her du har mulighed for at påvirke den produktsammensætning af de midler du indbetaler. Mødet er opdelt i tre elementer. - Orientering fra den strategiske ledelse: Investering, administration og statistik. - Branchemøde med valg til bestyrelsen: Forsikrings sammensætning og medlems relation. - Workshops: Pension og offentlige ydelser, Synlig værdi af pension, Dine investeringer og markedsrenten samt Forebyggelse og sundhed. (Der kan vælges 2) Dit talerør inden for mejerioverenskomsten under den Grønne gruppe er: Else Marie Pettersen og Niels Nordlund for mejeriarbejderne og Poul Erik Christensen for chaufførerne. De er modtagelige for input. Rykker. Der er enkelte der ikke har nået at betale kontingent, jeg håber at de vil benytte vedlagte FI-kort eller indsætte på Kto. nr.: 5383 Reg. nr.: Husk at oplyse jeres medlemsnummer. Såfremt der er andre forhold der gør sig gældende vil jeg gerne vide det. Kasserer for landsklubben: Niels Nordlund Nyhedsbrev som mail. Da portoen er steget kraftigt pr. 1. januar har bestyrelsen besluttet at de medlemmer der ønsker at få Nyhedsbrevet pr. mail kan få det hos undertegnet. Send en mail til mig og jeg skal sætte det i værk. Niels Nordlund Landsklubbens bestyrelse Formand Else Marie Pettersen Tømmervænget 5, 6070 Christiansfeld Tlf Mail: Christiansfeld Mejericenter. Kassere Niels Nordlund Nielsen Engebækgårdvej 21, 7260 Sdr. Omme Tlf / Mail: Them Mejeri Helga Rindom Hovedgaden 28, 6971 Spjald Tlf / Mail: Arinco Videbæk Bo Rasmussen Lindevej 14, 4230 Skælskør Tlf.: Mail: Slagelse Mejeri. 8

9 Redaktør Niels Nordlund Nielsen Deadline næste Nyhedsbrev: 10. september Ansvarshavende redaktør Else Marie Pettersen Bestyrelsesmøder: - 4. og 5. september. Ballum hus oktober. Arinco Videbæk december kl. 3F Høje Tåstrup Konferencer: november kl november kl Landsklubkonference på Langsøhus. Næstformand Poul Erik Christensen Hammergårdsvej 13, 8983 Gjerlev Tlf / Mail: Rødkærsbro Garage. Winie Poulsen Ørnevej 54, 5210 Odense NV Tlf / Mail: Birkum. Jack Hansen Akelejehaven 7 1. tv., 2630 Tåstrup Tlf / Mail: Ishøj Ferskvareterminal. Jens Martin Jensen Højagervej 37, 8653 Them Tlf Mail: Them Mejeri. 9

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 3. august 2009.

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 3. august 2009. MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 3. august 2009. Årgang 22 Indholdsfortegnelse: Side 1 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 8 Formanden har ordet. Køreplan vedrørende OK

Læs mere

Nationalt råd, til fordeling i alt (dog ikke til bestyrelsesmedlemmer)

Nationalt råd, til fordeling i alt (dog ikke til bestyrelsesmedlemmer) MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 2. oktober 2013. Årgang 26 Indholdsfortegnelse: Side 1 Formanden har ordet. Side 4 PensionDanmark. Side 4 Sundhedsordning Side 4 Kapitalpension

Læs mere

MEJERIKLUBBEN. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 2. april 2012. Årgang 25

MEJERIKLUBBEN. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 2. april 2012. Årgang 25 MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 2. april 2012. Årgang 25 Indholdsfortegnelse: Side 1 Formanden har ordet. Side 4 Nyt fra forbundet. Side 4 Efterlønnen Side 7 Den Grønne gruppe

Læs mere

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 4. oktober 2008.

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 4. oktober 2008. MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 4. oktober 2008. Årgang 21 Indholdsfortegnelse: Side 1 Side 3 Side 4 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 9 Formanden har

Læs mere

Generalforsamling d. 23. november 2011

Generalforsamling d. 23. november 2011 Blad nr. 2 September 2011 Generalforsamling d. 23. november 2011 Se indbydelse og dagsorden på side 12 Førerkort Vigtig information om fornyelse på side 4 Hvorfor medlem af 3F? Vi giver dig svaret på side

Læs mere

-nyt. Juletræsfest. Se bagsiden! Medlemsblad for 3F-Aabenraa Årgang 6 nr. 4 Oktober 2010

-nyt. Juletræsfest. Se bagsiden! Medlemsblad for 3F-Aabenraa Årgang 6 nr. 4 Oktober 2010 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa Årgang 6 nr. 4 Oktober 2010 Juletræsfest Se bagsiden! -nyt oktober 2010 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 1., 6200 Aabenraa Tlf. 70 30 09 16 Ansvarshavende redaktør: Kjeld

Læs mere

Bestyrelseskursus side 5. OK 2011 - Køreplan side 7. Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Bestyrelseskursus side 5. OK 2011 - Køreplan side 7. Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Bestyrelseskursus side 5 OK 2011 - Køreplan side 7 Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! -nyt I JUNI 2014 I 2 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf. 70 30

Læs mere

Overenskomstavisen side 4 & 5. Pensionsoversigt side 11. Nummer 2 - juni 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Overenskomstavisen side 4 & 5. Pensionsoversigt side 11. Nummer 2 - juni 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Overenskomstavisen side 4 & 5 Pensionsoversigt side 11 Nummer 2 - juni 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

SLAGELSE. 3f slagelse var igen til. 1. maj. Se side 6-7. brug kontorbussen. ungdommen også til. generalforsamling. 1. maj. konkurrence.

SLAGELSE. 3f slagelse var igen til. 1. maj. Se side 6-7. brug kontorbussen. ungdommen også til. generalforsamling. 1. maj. konkurrence. SLAGELSE NR. 2-2013 Afdelingsblad for medlemmer af 3F Slagelse 3f slagelse var igen til 1. maj Se side 6-7 plus: brug kontorbussen generalforsamling 2013 side 4-5 DBU TOUr side 8 side 9 konkurrence side

Læs mere

Kolding. Skadet på arbejde. 3F Koldings seniorklubber vil i samarbejde med

Kolding. Skadet på arbejde. 3F Koldings seniorklubber vil i samarbejde med Nr. 3/2013 Kolding Tanker omkring den kommende kongres Side 8-9 Jeg vil gøre en forskel Skadet på arbejde Side 3 Side 4 Side 6 kraft den 1. juli 2013. Loven om arbejdsmarkedsydelse et. Derfor kan der stadig

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Os imellem. Sæt folk først! Få lavet et LØNTJEK! Jubilar komsammen International Arbejdsmiljødag. Færre dødsulykker i 2008

Os imellem. Sæt folk først! Få lavet et LØNTJEK! Jubilar komsammen International Arbejdsmiljødag. Færre dødsulykker i 2008 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 2 Juni 2009 Færre dødsulykker i 2008 Se side 21 Bortvisning af sikkerhedsrepræsentant på kirkegård Se side 22 Sæt folk først! Se side 30 Få lavet

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

LOKALnyt Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund

LOKALnyt Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund Møder om efterlønsreformen Se side 8 9 LOKALnyt Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund Forår 2012 Husk general - forsamling den 24. april Læs mere inde i bladet Fri os for ulykker Gravfører Mogens

Læs mere

Læs om Michelles vej til at blive dyrepasser

Læs om Michelles vej til at blive dyrepasser Blad nr. 1 Maj 2012 Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Det er nu muligt helt at fravælge Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn, eller at vælge kun at modtage det

Læs mere

MEJERISTEN. Pension Danmark. DMF i Herning SIDE 10-12 SIDE 4-7 NR. 4 91. ÅRGANG 2014

MEJERISTEN. Pension Danmark. DMF i Herning SIDE 10-12 SIDE 4-7 NR. 4 91. ÅRGANG 2014 MEJERISTEN NR. 4 91. ÅRGANG 2014 Pension Danmark SIDE 10-12 DMF i Herning SIDE 4-7 { FORMANDEN HAR ORDET } Hvem er vi og LMU International Food Contest blev afholdt i dagene 28. - 30. oktober, og DMF har

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

MEJERISTEN. Studietur til Bornholm. Tema om uddannelse SIDE 4-9 SIDE 18-22 NR. 2 92. ÅRGANG 2015

MEJERISTEN. Studietur til Bornholm. Tema om uddannelse SIDE 4-9 SIDE 18-22 NR. 2 92. ÅRGANG 2015 MEJERISTEN NR. 2 92. ÅRGANG 2015 Tema om uddannelse SIDE 4-9 Studietur til Bornholm SIDE 18-22 { FORMANDEN HAR ORDET } Uddannelse og kompetencer Foråret er kommet til Danmark, og med foråret kommer også

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

OVERBLIK OVERBLIK. Plakat fra demonstrationen imod Vejlegården den 7. august. Læs om bl.a.

OVERBLIK OVERBLIK. Plakat fra demonstrationen imod Vejlegården den 7. august. Læs om bl.a. BLIK OG RØR OVERBLIK OVERBLIK Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, der dækker Blik & Rørs afdelinger i Syddanmark Nr. 37 September 2012 Årg. 11 Plakat fra demonstrationen imod Vejlegården den 7.

Læs mere

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job 1 2 3 4 METALLØNTJEK: MAGASINET FRA DANSK METAL NOVEMBER 2013 Snyd ikke dig selv - tjek din lønseddel FYRET EFTER 40 ÅR Ole fik 200.000 kr. og nyt job På smedearbejde i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

Fastelavn i afdelingen. Os imellem. Jubilar-komsammen. Kom til 1. maj i afdelingen 3F Sundhedsprojekt DISA og uddannelse

Fastelavn i afdelingen. Os imellem. Jubilar-komsammen. Kom til 1. maj i afdelingen 3F Sundhedsprojekt DISA og uddannelse Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 1 April 2012 Jubilar-komsammen Se side 12 Fastelavn i afdelingen Se side 17 Kom til 1. maj i afdelingen 3F Sundhedsprojekt DISA og uddannelse Se side

Læs mere