MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 3. juli Årgang 21. Nyt fra forbundet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 3. juli 2008. Årgang 21. Nyt fra forbundet."

Transkript

1 MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 3. juli Årgang 21 Indholdsfortegnelse: Side 1 Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 8 Side 8 Side 8 Side 8 Side 9 Side 9 Side 10 Formanden har ordet. Nyt fra forbundet. Hvem er Bo. Fagligt siden sidst. Arbejdsmiljø. PensionDanmark. Udvidet bestyrelsesmøde i Ballum. TR-Forum. Rykker. Nyhedsbrev som mail. Bestyrelsen. Kommende møder. Lønskema. Formanden har ordet. Det er igen tid til lidt nyheder fra Landsklubben. Vores nye overenskomst trådte i kraft d På mange områder en rigtig god overenskomst, men vi har stadigvæk ikke fået en overenskomst der tillader at vi begår brud på den. Trods det, var det hvad vi oplevede d. 02/03 juni 08. Den nat valgte Terminalcheferne på et par driftsteder i samråd med National Supply Chain Director, Arla Foods, Ole E. Hansen, at udbetale dobbeltløn for overarbejde. Den nat skulle man overgå til et nyt ordreprogram(sap3), det virker ikke. Senere på natten vælger man at gå tilbage til det gamle ordresystem, men selvsagt er man på det tidspunkt langt bagud med pakningen. Af frygt for at personalet skal gå hjem til fyraften lover de dem så dobbelt løn for overarbejde. Det blev til 19 timer for nogle, = 9,40 normal timer, 5 timers overarbejde som dobles op det bliver til 19 timer. På det ene driftsted er der ingen tillidsrepræsentanter der bliver informeret om dette tiltag. Efterfølgende er der sendt en mail til Lars K, og Jan Dorph-Petersen med disse ord: Jeg er blevet opmærksom på, at der er udbetalt dobbelt løn for overarbejde til nogle terminalarbejdere og chauffører i forbindelse med server og PC problemer. På mejeriet er der derimod ikke foretaget denne dobbelte lønudbetaling. Medarbejdere på mejeriet føler sig meget naturligt forbigået og deres arbejde mindre anerkendt. For i første omgang at undgå fremtidige problemer, finder jeg, at det er vigtigt at rette denne forskelsbehandling, samt sikre at alle bliver ens aflønnet og behandlet i forbindelse med de server og PC problemer der har været. Det er helt naturligt og ok at indgå lokalaftaler med de berettigede parter, men den fremgangsmåde der her er anvendt, åbner en gadedør for enkelte samt undergraver overenskomsterne. Jeg anbefaler at der straks tages initiativ til: At indkalde de berørte TR for at få sammensat en lokalaftale, der sikrer en fornuftig og fremtidssikrede aftaler for alle berørte parter. (Citat slut.) Der er intet svar kommet på denne mail, men i et telefonopkald fik vi den besked at det ville de ikke gøre mere ved, og det havde været en engangsforestilling. 1

2 Efterfølgende var jeg på et kursus hvor Ole E. Hansen var tilstede, og jeg spurgte ham hvad han kendte til sagen om dobbelt løn for overarbejde. Den forklaring jeg fik, var at det var fordi det var ledelsen der havde besluttet at de skulle arbejde over. Nu er det bare at jeg bliver lidt forvirret. Er det ikke altid ledelsen der beslutter at vi skal arbejde over.? Med disse ord vil jeg ønske alle en god sommer. Venlig hilsen Else Marie Pettersen Nyt fra forbundet. Klart ja fra mejerifolk OK08: Mere end ni ud af 10 3F'ere på landets mejerier stemte for den overenskomst, som 3F, NNF samt Danske Mejeristers Fagforening har forhandlet hjem i fællesskab. Det blev et massivt ja, da 3F'erne på landets mejerier stemte om deres nye overenskomst. Ikke færre end 92 procent af de 3F'ere, som stemte, sagde ja til deres nye overenskomst. Det viser afstemningsresultatet. - Jeg er meget glad for, at medlemmerne har bakket stærkt op om forliget. Men jeg havde dog håbet på, at endnu flere 3F'ere havde stemt om overenskomsten, siger Vagn Henriksen, forhandlingssekretær i den Grønne Gruppe i 3F, til Nyhedsbrevet 3F. To ekstra fridage 40 procent af de stemmeberettigede 3F'ere valgte at give deres mening til kende om forliget, som blev forhandlet hjem i slutningen af februar. Den nye overenskomst sikrer fra 1. april medarbejderne på landets mejerier kroner ekstra om måneden i hvert af de tre år, overenskomsten løber. Derudover stiger de ansattes pension til 12,75 procent i Dertil kommer, at mejeriarbejderne får en ekstra fridag fra 1. april i år samt yderligere en ekstra fridag til næste år. Således vil alle ansatte have syv feriefridage fra Endelig har arbejdsgiverne forpligtiget sig til at betale for en sundhedsordning til samtlige medarbejdere fra 1. april i år. Til gengæld har arbejdsgiverne fået en mere fleksibel overenskomst Faglig fælles front 3F, NNF samt Danske Mejeristers Fagforening står bag den nye overenskomst for i alt hen ved mejeriansatte sammen med Mejeribrugets Arbejdsgiverforening. Det er første gang, at de tre selvstændige fagforbund har forhandlet i fælles flok med arbejdsgiverne om en ny overenskomst. Af Morten Halskov, Fagbladet 3F, Hvem er Bo? Mit navn er Bo Rasmussen, jeg er 31 år og er uddannet autolakere. Bor i Skælskør, en lille flække, ca.19 km. fra Slagelse Mejericenter hvor jeg arbejder fast nat i terminalen. Mødetiden er som regel til Jeg har været ansat hos Arla i omkring 6 år. Jeg er Tillidsrepræsentant på 2. år. for alle 3F medlemmer på nat og aften og prøver også at snakke med vores 3F chauffører når muligheden er der, da vi ikke har nogen tillidsmand der.. Før jeg blev tillidsrepræsentant, var jeg sikkerhedsrepræsentant i lidt over 3 år. Mit job på terminalen består mest i at være på ranke, og sørge for at kunderne bliver læsset i den rigtige rækkefølge. Da det er 3F medlemmer jeg repræsentere er jeg også aktiv i min afdeling, hvor jeg er suppleant til bestyrelsen i den Grønne gruppe, plus jeg er med i diverse udvalg. 2

3 Kører også Job patrulje for LO Slagelse som jeg syntes er en rigtig god ide, da der stadig er mange unge der ikke kender regler og vilkår. Der er til stadighed mange der bliver snydt. I min fritid spiller jeg meget bowling i en klub i Køge (Ravnsborg hedder den) Er også vild med fodbold, så der bliver også brugt meget tid på det.. Le-mans løbet er også noget jeg bruger en masse tid på. Er blevet en tradition at tage ned og se det, hvilket jeg også var i år Bo Rasmussen. Fagligt siden sidst. Fra den 18. til den 20. juni blev der afholdt Mejerioverenskomst kursus på Laugesens Have hvor Vagn Henriksen, vores Forhandlingssekretær, var kursusleder. Der skal lige nævnes nogle af de pinde der blev vendt på kurset. Sundhed/Pension. Fra den 1. juli stiger vores pensions indbetaling til 11,85 % (7,90 + 3,95) og arbejdsgiver indbetaler derudover 0,15 % til dækning af sundhedsordning. Der har været tvivl om indbetaling til sundhedsordningen var lavet som en kollektiv fond eller en personlig indbetaling. Det blev afklaret at den er personlig, det vil sige at nogle får et overskud der går ind på deres opsparing mens f.eks. deltids ansatte ikke er dækket ind. Sundhedsordningen koster ca. 375 kr. pr. år. Selve sundhedsordningen blev diskuteret med Birthe Houkær fra PensionDanmark, elementer som kvalitet og relationer til allerede lokalt eksisterende aftaler blev diskuteret. Birthe kom med en god gennemgang og kunne garantere at produktet er kvalitetsmæssigt i top og er under stadig udvikling. Varslinger. De nye elementer i overenskomsten vedrørende 1 blev vendt med Vagn Henriksen. 6 ugers arbejdsplaner, 3x24 timers varsling med tilhørende betaling samt bortfald af varslingstillæg ved overarbejde blev vendt på en konstruktiv måde. Det kan nævnes at Forbundene har opstillet forskellige scenarier som man er enige om tolkning af. Nattillæg. Under kurset blev der opponeret mod at for 7. år i træk er nattillægget ikke steget. Det kan konstateres at parterne er enige om at det skal være billigere at slå folk ihjel end at ødelægge deres sociale liv, og derfor er omfordelingen sket. Der blev opfordret til at såfremt man var uenige skal det fremkomme som krav til den nye overenskomst om 3 år. SH. Opgørelse af SH kontoen er i den nye overenskomst flyttet fra uge 52 til uge 26 for at give mejerierne en likviditets lettelse. Så hvis der er nogen der har lovet deres kone en stor julegave med baggrund i de gamle regler er det nu hun skal orienteres. Erstatnings fridage. Bortfald af begrebet i forbindelse med søgnehelligdagene og en konvertering af værdien til ekstra betaling for arbejde på helligdagen blev diskuteret. Nogle steder giver det problemer idet erstatningsdagene er indlagt i deres arbejdsplaner, men det søges løst lokalt. Der fremkom også påstande om at der er medarbejder der mister penge med relationer til sagerne i Bov og Slagelse, det blev tilbagevist med baggrund i at pengene var fremkommet på grund af manglende planlægning på driftsstederne. Salg af fridage. Fra den 1. december 2009 er det muligt at sælge sine opsparrede fridage, enten til udbetaling eller overførelse til sin pensionskonto. Som udgangspunkt er det ikke 3Fs kop te, idet det selvfølgelig skal koste penge at købe en medarbejders frihed. Vi må dog konstatere at det har været et krav fra medlemmerne, og at det kan foranledige et større ejerskab til overenskomsten for den enkelte. 3

4 Kompetence løn. Det er en opblødning af Normallønsoverenskomsten med det nye begreb, kompetencelønsystem. Fra 1. januar 2010 skal der ligge en model for aflønning efter opnåede kompetencer. Processen frem til tidspunktet blev diskuteret på kurset. Som udgangspunkt skal det forhandles centralt, så derfor frygter de fleste deriblandt undertegnet at der vil gå for meget ARLA i det. For hvordan kan man implementere lokale interne kompetencer i et fælles system? Det bliver en spændende proces at følge. Det var et rigtig godt kursus hvor de gode relationer til NNF og DMF også blev vendt, og hvordan vi udvikler det. En Tak til Vagn Henriksen for et godt kursus. Niels Nordlund Arbejdsmiljø B.S.T. Har vi ikke B.S.T. mere, er der flere der spørger om, nej de er nedlagte og er blevet erstattet af private firmaer. Først hed det Job og liv Danmark, men er nu ændret til Alectia. Man kan godt gå hen og tro at de så går arbejdsgivernes ærinde. Men indtil nu har jeg gode erfaringer med dem f.eks. har de på min arbejdsplads hjulpet flere gange, bl.a. med at lave et skemaer til skanning af arbejdspladsen, som bruges før hvert sikkerhedsmøde. Alectia har en hjemmeside: / kunde log in / mejerierne. Ændret ansvar i arbejdsmiljøet Vær opmærksom på at i 2006 blev loven lavet om og det er der flere der ikke har været opmærksomme på. Bøden for ansatte er sat op fra 1000 til 2500 kr. for visse overtrædelser, når arbejdsgiveren har gjort alt for at opfylde sine pligter Sig til og fra - Sig til, hvis du mangler viden, instruktion, uddannelse eller andre forudsætninger for at kunne udføre arbejdet fuldt forsvarligt - Sig fra, hvis du ikke har certifikat, værnemidler, hjælpemidler m.m. - Sig til, når du opdager en fejl eller fare. - Sig til, når du er i tvivl, eller i fare (så undgår man mange ulykker) Tænk før du taler - Pas på, hvad du udtaler dig om. Det sker fx ofte, at den ansatte påtager sig hele skylden, når der sker en ulykke. - Fejlagtige eller uigennemtænkte udtalelser, f. eks på grund af chok, kan stille dig dårligere i straffesager. - En sigtet har ikke pligt til at udtale sig til politiet - Vidner har pligt til at udtale sig til domstolen, men ikke hvis de selv risikerer at pådrage sig straf. - Man risikerer utilsigtet at påføre eller fritage andre for straf. - De første udtagelser i en sag tæller oftest mest i retten. Når du udtaler dig, er det vigtigt, at fortælle hvad du har set og ikke i misforstået loyalitet med arbejdsgiveren holder oplysninger tilbage. Forkerte oplysninger kan betyde, at det er dig eller dine kollegaer, der bliver straffet. Vær opmærksom på hvad du skriver under på. Læs/forstå. Den internationale arbejdsmiljø dag (LO & FTF) 28. april 2008 Sikkert og sundt arbejde for alle I 2006 blev der anmeldt arbejdsulykker i Danmark. Det er 3 % flere end i 2005 Tendensen har været stigende over de sidste år ser allerede slem ud med dødsulykker, særligt i byggeriet hvor øst arbejderne er særlig hårdt ramt. 4

5 Ulykkerne rammer mest blandt nyansatte. De unges andel af ulykkerne er 20,7 %, de har kun ca.10 % af arbejdstimerne. Den psykiske lidelse er på fem år steget med 300 %. Mon ikke at Sig fra og til kunne sætte disse % ned. Venligst sikkerhedsrep. Jens Martin Jensen PensionDanmark. Danskerne ønsker lave omkostninger til pension. 8 ud af 10 danskere, der har en pensionsordning, ved ikke, hvad de betaler i omkostninger til administration af deres pension. Det viser en undersøgelse, som analyseinstituttet Zapera har gennemført for PensionDanmark. Medlemmer med pensionsordning hos PensionDanmark betaler 387 kr. til administration i Vi har valgt at samle alle omkostninger til administration i én sats, som vi kalder ÅOK Årlige Omkostninger i Kroner. I 2008 er ÅOK sat til 387 kr. pr. medlem. ÅOK indgår i en samlet prisliste for omkostninger hos PensionDanmark, som man kan se på vores hjemmeside. Her har vi også samlet omkostningstal for forskellige pensionsselskaber, så man kan sammenligne tallene på tværs af selskaber. Vi håber, at disse tiltag kan gøre det lettere for det enkelte medlem at gennemskue, hvad der går til omkostninger, siger adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark. Og omkostningerne betyder noget: Over et helt arbejdsliv bliver en forskel på kr. i årlige omkostninger til en forskel på kr. på din pensionskonto. Det svarer til en rejse sydpå for to hvert år i tilværelsen som pensionist. Ved du, hvor mange omkostninger og gebyrer, du årligt betaler for din pensionsopsparing? Kilde: Zapera for PensionDanmark. Base: Har en pensionsordning via arbejde eller privat (n=1.928). 9 ud af 10 danskere efterlyser bedre muligheder for at sammenligne omkostninger Undersøgelsen viser også, at lave omkostninger er vigtigt for danskerne og et stort flertal efterlyser bedre muligheder for at sammenligne omkostninger. Således mener 9 ud af 10 danskere, at der bør indføres regler, der sikrer bedre muligheder for at sammenligne omkostninger mellem selskaberne. 5

6 PensionDanmark atter i top, når det gælder om at holde omkostningerne i bund. PensionDanmark er blandt de pensionsselskaber, der har de laveste omkostninger til administration. Det viser en gennemgang af branchens årsregnskaber for Læs mere på Omkostninger i kr. pr. forsikret i 2007 Kilde: Selskabernes årsrapporter for Selskaber markeret med * har valgt at organisere en del af deres forsikringsdækninger som syge- og ulykkesforsikringer. Administrationsomkostninger i den forbindelse er ikke medtaget i de officielle nøgletal og skal således lægges til ovenstående tal for at gøre dem helt sammenlignelige. Det viser undersøgelsen: 85 pct. af de danskere, der har en pensionsordning privat eller via deres arbejde, ved ikke, hvad de årligt betaler i omkostninger og gebyrer for deres pensionsopsparing. 90 pct. af danskerne mener, at der skal indføres regler om sammenlignelighed af omkostninger til pensionsopsparing. 69 pct. af danskerne mener, at det i høj eller meget høj grad er vigtigt, at et pensionsselskab har lave omkostninger. 19 pct. mener, at det er vigtigt i nogen grad. Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet Zapera for PensionDanmark. Der er i alt gennemført CAWI-interview med personer i alderen år. Undersøgelsen er afsluttet i april Få overblik over omkostningerne I den årlige pensionsoversigt kan du se, hvad der går til omkostninger til administration. I 2008 betaler hvert medlem med en pensionsordning i PensionDanmark 387 kr. til administration. På PensionDanmarks hjemmeside kan du se en samlet prisliste over, hvad der typisk går til omkostninger til administration og investeringer. Du kan også se, hvad forskellige pensionsselskaber årligt tager i omkostninger for at administrere pensionsordninger for deres kunder. Læs mere på og 6

7 Samlevere bedre stillet Nye regler har betydning for ugifte medlemmer af PensionDanmark, der har en samlever. Den 1. januar 2008 trådte nye regler i kraft, som passer bedre til nutidens familieforhold. Det har betydning, hvis du som ugift medlem af PensionDanmark dør og efterlader en samlever. Fremover går udbetalingen ved dødsfald automatisk til din samlever, hvis I har levet som par de seneste to år før dødsfaldet eller har fælles børn eller venter et barn sammen. Hvis du hverken er gift eller har en samlever, går pengene som hidtil til dine børn, børnebørn eller andre arvinger. I PensionDanmark gælder de nye regler automatisk for alle medlemmer fra 1. januar Hvis du vil ændre, hvem der får pengene Hvis du vil ændre, hvem der får penge, hvis du dør, kan du: Selv ændre det på Hente et skema på PensionDanmarks hjemmeside Du skal gøre noget, hvis du ønsker, at din samlever skal have dine penge, men I endnu ikke har boet to år sammen eller har børn sammen eller venter barn sammen. du ønsker, at andre end din ægtefælle skal have dine penge, f.eks. børn fra et tidligere ægteskab. du ikke er gift og bor alene, men ønsker at andre end dine børn skal arve. Du skal ikke gøre noget, hvis du ønsker, at din ægtefælle skal have dine penge. du ønsker, at din samler skal have dine penge og I har boet sammen i mindst to år eller har børn sammen eller venter barn. du tidligere selv har valgt, hvem der skal have penge, hvis du dør. Det får din efterladte udbetalt fra PensionDanmark Dør du, inden du fylder 65 år, får dine efterladte udbetalt hele din opsparing efter 40 pct. i afgift dog mindst et engangsbeløb på typisk kr. Du kan vælge at sænke mindstebeløbet, som dine efterladte får udbetalt, til 0 eller kr. Eller vælge at forhøje mindstebeløbet til kr. Udvidet bestyrelsesmøde i Ballum. Torsdag den 4. september og fredag den 5. september afholder bestyrelsen det årlige udvidede møde på Ballum hus i Sønderjylland. Ud over forhandlingssekretærerne fra Forbundshuset har vi i år også valgt at inviterer de faglige sekretærer fra bestyrelsesmedlemmernes afdelinger. Da vi dermed samler cremen inden for mejerioverenskomsten vil der skabes mulighed for at udvikle strategier inden for emner som Organisering, relationer med andre 7

8 forbund, evaluering OK08, mm. Derud over er mødet også tiden hvor vi vender de sidste pinde i forhold til Landsklubbens konference til november. TR-Forum 08. Tirsdag den 30. september afholdes det årlige TR møde inden for PensionDanmark på hotel Nyborg Strand. Det er her du har mulighed for at påvirke den produktsammensætning af de midler du indbetaler. Mødet er opdelt i tre elementer. - Orientering fra den strategiske ledelse: Investering, administration og statistik. - Branchemøde med valg til bestyrelsen: Forsikrings sammensætning og medlems relation. - Workshops: Pension og offentlige ydelser, Synlig værdi af pension, Dine investeringer og markedsrenten samt Forebyggelse og sundhed. (Der kan vælges 2) Dit talerør inden for mejerioverenskomsten under den Grønne gruppe er: Else Marie Pettersen og Niels Nordlund for mejeriarbejderne og Poul Erik Christensen for chaufførerne. De er modtagelige for input. Rykker. Der er enkelte der ikke har nået at betale kontingent, jeg håber at de vil benytte vedlagte FI-kort eller indsætte på Kto. nr.: 5383 Reg. nr.: Husk at oplyse jeres medlemsnummer. Såfremt der er andre forhold der gør sig gældende vil jeg gerne vide det. Kasserer for landsklubben: Niels Nordlund Nyhedsbrev som mail. Da portoen er steget kraftigt pr. 1. januar har bestyrelsen besluttet at de medlemmer der ønsker at få Nyhedsbrevet pr. mail kan få det hos undertegnet. Send en mail til mig og jeg skal sætte det i værk. Niels Nordlund Landsklubbens bestyrelse Formand Else Marie Pettersen Tømmervænget 5, 6070 Christiansfeld Tlf Mail: Christiansfeld Mejericenter. Kassere Niels Nordlund Nielsen Engebækgårdvej 21, 7260 Sdr. Omme Tlf / Mail: Them Mejeri Helga Rindom Hovedgaden 28, 6971 Spjald Tlf / Mail: Arinco Videbæk Bo Rasmussen Lindevej 14, 4230 Skælskør Tlf.: Mail: Slagelse Mejeri. 8

9 Redaktør Niels Nordlund Nielsen Deadline næste Nyhedsbrev: 10. september Ansvarshavende redaktør Else Marie Pettersen Bestyrelsesmøder: - 4. og 5. september. Ballum hus oktober. Arinco Videbæk december kl. 3F Høje Tåstrup Konferencer: november kl november kl Landsklubkonference på Langsøhus. Næstformand Poul Erik Christensen Hammergårdsvej 13, 8983 Gjerlev Tlf / Mail: Rødkærsbro Garage. Winie Poulsen Ørnevej 54, 5210 Odense NV Tlf / Mail: Birkum. Jack Hansen Akelejehaven 7 1. tv., 2630 Tåstrup Tlf / Mail: Ishøj Ferskvareterminal. Jens Martin Jensen Højagervej 37, 8653 Them Tlf Mail: Them Mejeri. 9

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Formanden har ordet. Der er sommer over Danmark og sommerferien afvikles for rigtig mange af vore kollegaer.

Formanden har ordet. Der er sommer over Danmark og sommerferien afvikles for rigtig mange af vore kollegaer. MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 3. august 2011. Årgang 24 Indholdsfortegnelse: Side 1 Formanden har ordet. Side 3 Meddelelse til ARLA`s transportledere. Side 4 Forhandlinger

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Velkommen til alle vore medlemmer forhandlingssekretærer og gæster, med ønsket om en god generalforsamling og konference her på Langsøhus. Landsklubben Siden sidste konference,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013.

Bestyrelsens beretning 2013. Bestyrelsens beretning 2013. Velkommen til alle vore medlemmer - forhandlingssekretærer og gæster, med ønsket om en god generalforsamling og konference her på Langsøhus. Landsklubben. Igen i år har vi

Læs mere

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT I PENSAM ER DU ALTID I GODE HÆNDER Din pensionsordning i PenSam giver dig en god basisdækning med muligheder for individuel tilpasning. Den indeholder opsparing til din

Læs mere

Nationalt råd, til fordeling i alt (dog ikke til bestyrelsesmedlemmer)

Nationalt råd, til fordeling i alt (dog ikke til bestyrelsesmedlemmer) MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 2. oktober 2013. Årgang 26 Indholdsfortegnelse: Side 1 Formanden har ordet. Side 4 PensionDanmark. Side 4 Sundhedsordning Side 4 Kapitalpension

Læs mere

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 3. august 2009.

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 3. august 2009. MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 3. august 2009. Årgang 22 Indholdsfortegnelse: Side 1 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 8 Formanden har ordet. Køreplan vedrørende OK

Læs mere

Det Grønne Område. Det Grønne Område Branchemøde del II TR-Forum 2013

Det Grønne Område. Det Grønne Område Branchemøde del II TR-Forum 2013 Det Grønne Område Det Grønne Område Branchemøde del II TR-Forum 2013 Dagsorden 1 Udviklingen på brancheområdet 2 Redskaber til tillidsrepræsentanten 3 Valg af medlemsrepræsentant til branchebestyrelsen

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 4. oktober 2008.

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 4. oktober 2008. MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 4. oktober 2008. Årgang 21 Indholdsfortegnelse: Side 1 Side 3 Side 4 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 9 Formanden har

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F

MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 1. januar 2008. Årgang 21 Indholdsfortegnelse: Side 1 Side 2 Side 4 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 9 Side 9 Side 10 Side 10 Formanden

Læs mere

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2 24-25 Anm. 22-24 De lokale parter kan søge råd og bistand vedrørende lønsystemer hos organisationerne samt i "Plusløn", som er organisationernes metodevejledning i lønsystemer. 25 Fritvalgs Lønkonto Fritvalgs

Læs mere

Det Grønne Område. Branchemøde del II ved TR-Forum 2012 kl

Det Grønne Område. Branchemøde del II ved TR-Forum 2012 kl Det Grønne Område Branchemøde del II ved TR-Forum 2012 kl. 14.30 Dagsorden 1 Udviklingen på dit brancheområde 2 Valg af medlemsrepræsentant til branchebestyrelsen Beskæftigelse stadig på lavere niveau

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 4. oktober 2010.

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 4. oktober 2010. MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 4. oktober 2010. Årgang 23 Indholdsfortegnelse: Side 1 Side 3 Side 3 Side 3 Side 4 Side 5 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 9 Side 10

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring,

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

PENSION OG FORSIKRING TIL EN GOD PRIS

PENSION OG FORSIKRING TIL EN GOD PRIS PENSION OG FORSIKRING TIL EN GOD PRIS MedlemsPlus er et unikt tilbud, som du har adgang til gennem den faglige organisation, du er medlem af. Det er til dig, der selv står for din pension eller ønsker

Læs mere

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? et testamente. et netværk til forskel Tag stilling Går livet godt, tænker du sikkert ikke over, hvad der skal ske med dine værdier, når du dør. Der er dog mange

Læs mere

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA.

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Kære medlem Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Til grund for beslutningen ligger en meget grundig gennemgang

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

KORT & GODT OM MEDARBEJDERNES PENSIONSORDNING. pension.dk/virksomhedsservice

KORT & GODT OM MEDARBEJDERNES PENSIONSORDNING. pension.dk/virksomhedsservice KORT & GODT OM MEDARBEJDERNES PENSIONSORDNING pension.dk/virksomhedsservice KÆRE VIRKSOMHED Jeg er glad for at kunne byde jeres virksomhed velkommen i PensionDanmark. Ved at indbetale til en arbejdsmarkedspension

Læs mere

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION?

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? 2 NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? Med din pensionsordning i Danica Pension har du et økonomisk sikkerhedsnet, som er tilpasset netop dine behov. Det gælder både forsikring

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 1. Valg af dirigent og skriftefører. Søren-Peter blev dirigent og Poul Erik referent. 2. Godkendelse af referatet. Underskrevet

Læs mere

Nyt nr. 59 - Til tillidsrepræsentanter og personaleansvarlige

Nyt nr. 59 - Til tillidsrepræsentanter og personaleansvarlige September Nyt nr. 59 - Til tillidsrepræsentanter og personaleansvarlige Høj forrentning af medlemmernes opsparing: Mere end 50 pct. siden 2005 Afkast i for Basispuljen, pct. 12 10 8 6 4 2 0 januar februar

Læs mere

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder Dine funktionærers firmapension få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grafisk Arbejdsgiverforening

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

Privat Service. Branchemøde del II ved TR-Forum 2012 kl

Privat Service. Branchemøde del II ved TR-Forum 2012 kl Privat Service Branchemøde del II ved TR-Forum 2012 kl. 14.30 Dagsorden 1 Udviklingen på dit brancheområde 2 Valg af medlemsrepræsentant til branchebestyrelsen Stadig flot fremgang i branchen Antal bidragsaktive

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Fakta om din pension hos

Fakta om din pension hos Fakta om din pension hos Lidt om dine muligheder hos PGA PGA har forhandlet en god aftale i stand på pension, privathospital forsikring samt livsforsikring og tab af arbejdsevne. Pensionsordning giver

Læs mere

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra pensionsordninger med indbygget tryghed Selvstændige sparer op hos Pension For Selvstændige Pension For Selvstændige (PFS) er etableret for at give dig adgang

Læs mere

Skattereformen og din pension 2010

Skattereformen og din pension 2010 Skattereformen og din pension 2010 Få overblik over de nye regler Regeringens skattereform har betydning for din pensionsopsparing ikke alene i år, men også i fremtiden. Her kan du få et overblik over

Læs mere

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING KORT OM LD Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) blev etableret i 1980. Fonden blev skabt af indefrosne dyrtidsportioner, der blev indbetalt i perioden 1977-79 til alle danske lønmodtagere,

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

Det Grønne Område Branchemøde TR-Forum 2014

Det Grønne Område Branchemøde TR-Forum 2014 Det Grønne Område Branchemøde TR-Forum 2014 Dagsorden 1 Udviklingen på brancheområdet 2 Redskaber til tillidsrepræsentanten 3 Valg af medlemsrepræsentant til branchebestyrelsen Udviklingen på brancheområdet

Læs mere

Tillykke med det lille nye familiemedlem.

Tillykke med det lille nye familiemedlem. Tillykke med det lille nye familiemedlem. 1 2 Denne guide giver svar på en række af de juridiske spørgsmål, I som nybagte forældre kan løbe ind i. Den vil give jer et generelt overblik over, hvad det juridisk

Læs mere

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig Velkommen tilbage hos os Tag stilling til din pensionsordning nu og lad så os passe på den for dig brug lidt tid på din nye pensionsordning så du er sikker på, at den passer til dig Velkommen tilbage til

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Som plaster på såret for at aflive kapitalpensionen tilbyder staten i hele 2013 en skatterabat til opsparerne. Her bliver du klogere på, hvordan du

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Økonomisk tryghed - hele livet

Økonomisk tryghed - hele livet Økonomisk tryghed - hele livet Værd at vide > > Industriens Pension er tre gange i de senere år kåret til Europas bedste arbejdsmarkedspensionsselskab af organisationen Investment & Pension Europe. > >

Læs mere

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT OG HAR BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift og har børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen Din pension få overblik over dine muligheder Handicapformidlingen En bedre pensionsordning til dig Til dig og dine kolleger har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør. Din pensionsordning

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND OG FLYTTEMÆND 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Din lokale kontaktperson i IP

Din lokale kontaktperson i IP Din lokale kontaktperson i IP Christian Dollerup Kundechef for det nordlige Jylland 40 10 99 20 cd@industrienspension.dk Eigil Nybo Damsgaard Kundechef for Midtjylland 27 13 05 13 eida@industrienspension.dk

Læs mere

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP)

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Information om din gruppeordning Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Indholdsfortegnelse Den nye gruppeordning 5 Typeeksempler på individuelle valg 8 Andre

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

du! sådan vælger vælg inden Oktober 2009

du! sådan vælger vælg inden Oktober 2009 Informationsbrev Ca. 80.000 lærere modtager i uge 41 et brev. Indholdet i brevet varierer, men er overordnet målrettet til to forskellige situationer pensionen stiger eller pensionen falder. Blandt de

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Toften 5. i Nibe torsdag den 07. marts 2016

Referat fra bestyrelsesmøde på Toften 5. i Nibe torsdag den 07. marts 2016 Referat fra bestyrelsesmøde på Toften 5. i Nibe torsdag den 07. marts 2016 1. Valg af dirigent tilfaldt Søren-Peter Lund og Skriftefører blev Poul Erik Pedersen. 2. Referatet blev godkendt efter en enkel

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Arv og begunstigelse gift uden børn

Arv og begunstigelse gift uden børn ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Byggeri Branchemøde TR-Forum 2014

Byggeri Branchemøde TR-Forum 2014 Byggeri Branchemøde TR-Forum 2014 Dagsorden 1 Udviklingen på brancheområdet 2 Redskaber til tillidsrepræsentanten 3 Valg af medlemsrepræsentant til branchebestyrelsen Udviklingen på brancheområdet Beskæftigelse

Læs mere

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene FÅ EKSTRA plus på kontoen I DIN ALDERDOM PlusPension giver dig opsparing for alle pengene PLUSPENSION hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur.

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur. Pension behøver ikke være svært Pensionsinfo.dk er en god hjælp til dig, der gerne vil have et nemt overblik over din pension uden at skulle finde gamle breve frem eller klikke rundt mellem forskellige

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

MEJERIKLUBBEN. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 4. oktober 2011. Årgang 24

MEJERIKLUBBEN. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 4. oktober 2011. Årgang 24 MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 4. oktober 2011. Årgang 24 Indholdsfortegnelse: Side 1 Formanden har ordet. Side 2 Indbydelse til arbejdsmiljødage. Side 3 Fagligt siden sidst

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Fakta vedrørende pensionsbidrag

Fakta vedrørende pensionsbidrag Pensionstillæg Fakta vedrørende pensionsbidrag Hvordan skal din økonomiske alderdom være? Pension ikke kun for det grå guld Alle bør oprette et testamente Hvad skal du, når du bliver gammel? Fakta vedrørende

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Din pensionsordning. HK Stat Nordjylland og Sampension

Din pensionsordning. HK Stat Nordjylland og Sampension Din pensionsordning HK Stat Nordjylland og Sampension Følg med i din pensionsordning Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt andet se

Læs mere

Landsklubkonference på Langsøhus.

Landsklubkonference på Langsøhus. Landsklubkonference på Langsøhus. Landsklubben inden for mejeribruget under 3F Program: Fredag den 20. november 2009 12.00-13.00 Frokost og indkvartering. 13.00-13.15 Velkomst v. landsklubformand Else

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet.

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 3. august 2010. Årgang 23 Indholdsfortegnelse: Side 1 Side 4 Side 6 Side 7 Side 7 Side 8 Side 9 Side 9 Side 9 Side 9 Side 10 Side 10 Formanden

Læs mere

Handel, Transport & Industri

Handel, Transport & Industri Handel, Transport & Industri Branchemøde TR-Forum 2014 Dagsorden 1 Udviklingen på brancheområdet 2 Redskaber til tillidsrepræsentanten 3 Valg af medlemsrepræsentant til branchebestyrelsen Udviklingen på

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning. Løsningen

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Tryghed, frihed og sundhed En god pensionsordning skaber tryghed. En god pensionsordning giver dig frihed i form af en fornuftig opsparing, når du ikke længere

Læs mere

Urafstemning. Information om aftalen

Urafstemning. Information om aftalen Urafstemning Information om aftalen OK 2007 Nye rettigheder til dig Kære medlem Forliget om industriens overenskomster giver dig nye rettigheder, øger trygheden og giver god plads til kontante lønforhøjelser

Læs mere