Oversigt for Microsoft Word

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt for Microsoft Word"

Transkript

1 Oversigt for Microsoft Word Almindelige opgaver i Microsoft Word Indsætte et hårdt mellemrum. Indsætte en hård bindestreg. Skifte til fed skrift. Skifte til kursiv skrift. Skifte til understreget tekst. Mindske skriftstørrelsen med en værdi. Øge skriftstørrelsen med en værdi. Mindske skriftstørrelsen med 1 punkt. Øge skriftstørrelsen med 1 punkt. Fjerne afsnits- eller tegnformatering. Kopiere den markerede tekst eller det markerede objekt. Klippe den markerede tekst eller det markerede objekt ud. Indsætte tekst eller et objekt. Indsætte speciel Kun indsætte formater. Fortryde den seneste handling. Annullere den seneste handling (Annuller Fortryd). Åbne dialogboksen Antal ord. Ctrl+Skift+mellemrum Ctrl+Skift+bindestreg Ctrl+F Ctrl+K Ctrl+U Ctrl+< (mindre end) Ctrl+Skift+< (mindre end) Ctrl+7 Ctrl+8 Ctrl+mellemrum Ctrl+C Ctrl+X Ctrl+V Ctrl+Alt+V Ctrl+Skift+V Ctrl+Z Ctrl+Y Ctrl+Skift+G Arbejde med dokumenter og websider Oprette, få vist og gemme dokumenter 1

2 Oprette et nyt dokument. Åbne et dokument. Lukke et dokument. Opdele dokumentvinduet. Fjerne opdelingen af dokumentvinduet. Gemme et dokument. Ctrl+N Ctrl+O Ctrl+W Alt+Ctrl+S Alt+Skift+C eller Alt+Ctrl+S Ctrl+S Søge efter, erstatte og gennemse tekst Åbne opgaveruden Navigation (til at søge i dokumentet). Gentage en søgning (efter at du har lukket vinduet Søg og erstat). Erstatte tekst, bestemt formatering og specielle elementer. Gå til en side, et bogmærke, en fodnote, tabel, kommentar, grafik eller et bestemt sted. Skifte mellem de sidste fire steder, du har redigeret. Åbne en liste, hvor du kan vælge at søge efter elementer på forskellige måder. Du kan vælge en mulighed ved at bruge piletasterne og derefter trykke på Enter for at gennemse et dokument med den valgte indstilling. Flytte til det forrige element (angivet i søgeindstillingerne). Flytte til det næste element (angivet i søgeindstillingerne). Skal du trykke på Ctrl+B Alt+Ctrl+Y Ctrl+H Ctrl+G Alt+Ctrl+Z Alt+Ctrl+Home Ctrl+PgUp Ctrl+PgDn Skifte til en anden visning Skifte til visning af udskriftslayout. Skifte til dispositionsvisning. Skifte til kladdevisning. Alt+Ctrl+P Alt+Ctrl+O Alt+Ctrl+N 2

3 Dispositionsvisning Hæve et afsnit. Sænke et afsnit. Sænke til brødtekst. Flytte markerede afsnit op. Flytte markerede afsnit ned. Udvide tekst under en overskrift. Skjule tekst under en overskrift. Udvide eller skjule al tekst eller alle overskrifter. Skjule eller vise tegnformatering. Få vist den første linje i brødteksten eller hele brødteksten. Få vist alle overskrifter med typografien Overskrift 1. Få vist alle overskrifter indtil Overskrift n. Indsætte et tabulatortegn. Alt+Skift+venstre pil Alt+Skift+højre pil Ctrl+Skift+N Alt+Skift+pil op Alt+Skift+pil ned Alt+Skift++ (plustegn) Alt+Skift+- (minustegn) Alt+Skift+A Skråstregen (/) på det numeriske tastatur Alt+Skift+G Alt+Skift+1 Alt+Skift+n Ctrl+Tab Udskrive og se eksempler på dokumenter Udskrive et dokument. Skifte til Vis udskrift. Flytte rundt på siden i Vis udskrift, når du har zoomet ind. Flytte en side ad gangen i Vis udskrift, når du har zoomet ud. Flytte til den første side i Vis udskrift, når du har zoomet ud. Flytte til den sidste side i Vis udskrift, når du har zoomet ud. Ctrl+P Alt+Ctrl+I Piletaster PgUp eller PgDn Ctrl+Home Ctrl+End 3

4 Gennemse dokumenter Indsætte en kommentar. Slå Registrer ændringer til eller fra. Lukke Korrekturrude, hvis den er åben. Alt+Ctrl+A Ctrl+Skift+R Alt+Skift+C Visningen Fuldskærmslæsning Bemærk Nogle skærmlæsere er muligvis ikke kompatible med visningen Fuldskærmslæsning. Gå til begyndelsen af dokumentet. Gå til slutningen af dokumentet. Gå til side n. Afslutte læselayoutvisningen. Home End n, Enter Esc Referencer, fodnoter og slutnoter Markere en indgang til en indholdsfortegnelse. Markere et citat til en citatsamling. Markere et opslagsord til et indeks. Indsætte en fodnote. Indsætte en slutnote. Alt+Skift+O Alt+Skift+I Alt+Skift+X Alt+Ctrl+F Alt+Ctrl+D Arbejde med websider Indsætte et link. Gå en side tilbage. Ctrl+I Alt+venstre pil 4

5 Gå en side frem. Opdatere. Alt+højre pil F9 Redigere og flytte tekst og grafik Slette tekst og grafik Slette ét tegn til venstre. Slette ét ord til venstre. Slette ét tegn til højre. Slette ét ord til højre. Klippe markeret tekst til Udklipsholder. Fortryde den seneste handling. Klippe til Samling. Tilbage Ctrl+tilbage Del Ctrl+Del Ctrl+X Ctrl+Z Ctrl+F3 Kopiere og flytte tekst og grafik Åbne Udklipsholder. Kopiere den markerede tekst eller grafik til Udklipsholder. Klippe den markerede tekst eller grafik til Udklipsholder. Indsætte den seneste tilføjelse eller det senest indsatte element fra Office Udklipsholder. Flytte tekst eller grafik en gang. Kopiere tekst eller grafik én gang. Alt+H for at flytte til fanen Startside og derefter trykke på F,O. Ctrl+C Ctrl+X Ctrl+V F2 (og derefter flytte markøren og trykke på Enter) Skift+F2 (og derefter flytte markøren og trykke på Enter) 5

6 Åbne dialogboksen Opret ny dokumentkomponent, når tekst eller et objekt er markeret. Få vist den tilknyttede genvejsmenu, når dokumentkomponenten f.eks. SmartArt-grafik er markeret. Klippe til Samling. Indsætte indholdet fra Samling. Kopiere det sidehoved eller den sidefod, der er brugt i den forrige sektion i dokumentet. Alt+F3 Skift+F10 Ctrl+F3 Ctrl+Skift+F3 Alt+Skift+R Indsætte specialtegn indsætte Et felt Et linjeskift Et sideskift Et kolonneskift En lang tankestreg (em dash) En kort tankestreg (en dash) En blød bindestreg En hård bindestreg Et hårdt mellemrum Copyright-symbolet Et registreret varemærkesymbol Et varemærkesymbol En ellipse Ctrl+F9 Skift+Enter Ctrl+Enter Ctrl+Skift+Enter Alt+Ctrl+- (minustegn) Ctrl+- (minustegn) Ctrl+bindestreg Ctrl+Skift+bindestreg Ctrl+Skift+mellemrum Alt+Ctrl+C Alt+Ctrl+R Alt+Ctrl+T Alt+Ctrl+punktum 6

7 indsætte Et enkelt startanførselstegn Et enkelt slutanførselstegn Dobbelt startanførselstegn Dobbelt slutanførselstegn Et autotekstelement Ctrl+' (enkelt anførselstegn), ' (enkelt anførselstegn) Ctrl+' (enkelt anførselstegn), ' (enkelt anførselstegn) Ctrl+' (enkelt anførselstegn), Skift+' (enkelt anførselstegn) Ctrl+' (enkelt anførselstegn), Skift+' (enkelt anførselstegn) Enter (når du har skrevet de første par tegn af navnet på autotekstelementet, og skærmtippet vises) Indsætte tegn ved hjælp af tegnkoder Indsætte Unicode-tegnet for den angivne Unicode-tegnkode (hexadecimal). Hvis du f.eks. vil indsætte valutasymbolet for euro ( ), skal du skrive 20AC og derefter holde Alt nede, mens du trykker på X. Finde Unicode-tegnet for det markerede tegn. Indsætte ANSI-tegnet for den angivne ANSI-tegnkode (decimal). Hvis du f.eks. vil indsætte valutasymbolet for euro, skal du holde Alt nede, mens du trykker på 0128 på det numeriske tastatur. Tegnkoden, Alt+X Alt+X Alt+tegnkoden (på det numeriske tastatur) Markere tekst og grafik Markér tekst ved at holde Skift nede og bruge piltasterne til at flytte markøren. Udvide et markeret område Slå udvidelsestilstanden til. Markere det nærmeste tegn. Gøre et markeret område større. Gøre et markeret område mindre. Slå udvidelsestilstanden fra. F8 F8 og derefter trykke på venstre pil eller højre pil F8 (tryk én gang for at markere et ord og to gange for at markere en sætning osv.). Skift+F8 Esc 7

8 Udvide en markering et tegn til højre. Udvide en markering et tegn til venstre. Udvide en markering til slutningen af et ord. Udvide en markering til starten af et ord. Udvide en markering til slutningen af en linje. Udvide en markering til starten af en linje. Udvide en markering en linje ned. Udvide en markering en linje op. Udvide en markering til slutningen af et afsnit. Udvide en markering til starten af et afsnit. Udvide en markering et skærmbillede ned. Udvide en markering et skærmbillede op. Udvide en markering til starten af et dokument. Udvide en markering til slutningen af et dokument. Udvide en markering til slutningen af et vindue. Udvide en markering til at omfatte hele dokumentet. Markere en lodret tekstblok Skift+højre pil Skift+venstre pil Ctrl+Skift+højre pil Ctrl+Skift+venstre pil Skift+End Skift+Home Skift+pil ned Skift+pil op Ctrl+Skift+pil ned Ctrl+Skift+pil op Skift+PgDn Skift+PgUp Ctrl+Skift+Home Ctrl+Skift+End Alt+Ctrl+Skift+PgDn Ctrl+A Ctrl+Skift+F8 og derefter bruge piletasterne. Tryk på Esc for at ophæve markeringstilstanden 8

9 Udvide en markering til et bestemt sted i et dokument. F8+piletaster. Tryk på Esc for at ophæve markeringstilstanden Markere tekst og grafik i en tabel Markere indholdet i den næste celle. Markere indholdet i den forrige celle. Udvide markeringen til de tilgrænsende celler. Markere en kolonne. Tab Skift+Tab Holde Skift nede og trykke gentagne gange på en piletast Brug piletasterne til at flytte til kolonnes øverste eller nederste celle, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder: Tryk på Skift+Alt+PgDn for at markere kolonnen fra top til bund. Tryk på Skift+Alt+PgUp for at markere kolonnen fra bund til top. Udvide en markering (eller blok). Markere en hel tabel. Ctrl+Skift+F8 og derefter bruge piletasterne. Tryk på Esc for at ophæve markeringstilstanden Alt+5 på det numeriske tastatur (med Num Lock slået fra) Flytte rundt i et dokument flytte Et tegn til venstre Et tegn til højre Et ord til venstre Et ord til højre Et afsnit op Et afsnit ned Skal du trykke på Venstre pil Højre pil Ctrl+venstre pil Ctrl+højre pil Ctrl+pil op Ctrl+pil ned 9

10 flytte En celle til venstre (i en tabel) En celle til højre (i en tabel) En linje op En linje ned Til slutningen af en linje Til begyndelsen af en linje Til toppen af vinduet Til bunden af vinduet Et skærmbillede op (ved at rulle) Et skærmbillede ned (ved at rulle) Til begyndelsen af den næste side Til begyndelsen af forrige side Til slutningen af et dokument Til begyndelsen af et dokument Til et tidligere indsætningspunkt Til den placering, hvor du arbejde da dokumentet blev lukket, efter at du har åbnet et dokument Skal du trykke på Skift+Tab Tab Pil op Pil ned End Home Alt+Ctrl+PgUp Alt+Ctrl+PgDn PgUp PgDn Ctrl+PgDn Ctrl+PgUp Ctrl+End Ctrl+Home Skift+F5 Skift+F5 Flytte rundt i en tabel flytte Til den næste celle i en række Til den forrige celle i en række Til den første celle i en række Til den sidste celle i en række Til den første celle i en kolonne Tab Skift+Tab Alt+Home Alt+End Alt+PgUp 10

11 flytte Til den sidste celle i en kolonne Til den forrige række. Til den næste række. Række op Række ned Alt+PgDn Pil op Pil ned Alt+Skift+pil op Alt+Skift+pil ned Indsætte afsnit og tabulatortegn i en tabel indsætte Nye afsnit i en celle Tabulatorer i en celle Enter Ctrl+Tab Brug af overskrivningstilstand ændre indstillingerne for overskrivning, så du kan få adgang til overskrivningstilstand ved at trykke på Ins, skal du benytte følgende fremgangsmåde: 1. Tryk på Alt+F, T for at åbne Word-indstillinger. 2. Tryk på A for at markere Avanceret, og tryk derefter på Tab. 3. Tryk på Alt+O for at flytte til afkrydsningsfeltet Brug INS-tasten til at slå overskrivningstilstand til og fra. 4. Tryk på Mellemrum for at markere afkrydsningsfeltet, og tryk derefter på Enter. Slå overskrivningstilstand til eller fra ved at trykke på Ins. Tegn- og afsnitsformatering Kopiere formatering Kopiere formatering fra tekst. Overføre kopieret formatering til tekst. Ctrl+Skift+C Ctrl+Skift+V 11

12 Ændre skrifttype eller skriftstørrelse Bemærk Følgende genvejstaster virker ikke i tilstanden Fuldskærmslæsning. Åbne dialogboksen Skrifttype for at ændre skrifttypen. Øge skriftstørrelsen. Mindske skriftstørrelsen. Øge skriftstørrelsen med 1 punkt. Mindske skriftstørrelsen med 1 punkt. Ctrl+Skift+S Ctrl+Skift+< (mindre end) Ctrl+< (mindre end) Ctrl+8 Ctrl+7 Anvende tegnformater Åbne dialogboksen Skrifttype for at ændre tegnenes formatering. Udskifte store bogstaver med små eller omvendt. Formatere al tekst som store bogstaver. Anvende fed formatering. Anvende understregning. Understrege ord, men ikke mellemrum. Formatere tekst med dobbelt understregning. Anvende skjult tekst. Anvende kursivering. Formatere tekst som kapitæler. Anvende sænket skrift (med automatisk afstandsudmåling). Anvende hævet skrift (med automatisk afstandsudmåling). Fjerne manuel tegnformatering. Ændre markeret tekst til skrifttypen Symbol. Ctrl+D Skift+F3 Ctrl+Skift+A Ctrl+F Ctrl+U Ctrl+Skift+W Ctrl+Skift+D Ctrl+Skift+H Ctrl+K Ctrl+Skift+I Ctrl+Skift+0 (nul) Ctrl++ (plustegn) Ctrl+mellemrum Ctrl+Skift+Q 12

13 Få vist og kopiere tekstformater Få vist tegn, som ikke udskrives. Gennemgå tekstformatering. Kopiere formater. Indsætte formater. Ctrl+Skift+* (stjernen på det numeriske tastatur virker ikke) Skift+F1 (og derefter klikke på teksten med den formatering, du vil gennemgå) Ctrl+Skift+C Ctrl+Skift+V Angive linjeafstanden Angive enkelt linjeafstand. Angive dobbelt linjeafstand. Angive halvanden linjeafstand. Ctrl+1 Ctrl+2 Ctrl+5 Tilføje eller fjerne én linjeafstand foran et afsnit. Ctrl+0 (nul) Justere afsnit Skifte et afsnit mellem at være centreret og være venstrejusteret. Skifte et afsnit mellem at have lige margener og være venstrejusteret. Skifte et afsnit mellem at være højrejusteret og være venstrejusteret. Venstrejustere et afsnit. Indrykke et afsnit fra venstre. Fjerne afsnitsindrykning fra venstre. Oprette en hængende indrykning. Formindske en hængende indrykning. Fjerne afsnitsformatering. Ctrl+E Ctrl+J Ctrl+R Ctrl+L Ctrl+M Ctrl+Skift+M Ctrl+T Ctrl+Skift+T Ctrl+Q 13

14 Anvende afsnitstypografier Åbne opgaveruden Anvend typografier. Åbne opgaveruden Typografier. Starte Autoformat. Anvende typografien Normal. Anvende typografien Overskrift 1. Anvende typografien Overskrift 2. Anvende typografien Overskrift 3. Ctrl+Skift+S Alt+Ctrl+Skift+S Alt+Ctrl+K Ctrl+Skift+N Alt+1 Alt+2 Alt+3 Lukke opgaveruden Typografier 1. Tryk på F6 for at markere opgaveruden Typografier, hvis den ikke allerede er markeret. 2. Tryk på Ctrl+mellemrum. 3. Brug piletasterne til at markere Luk, og tryk derefter på Enter. Indsætte og redigere objekter Indsætte et objekt 1. Tryk på Alt, N, J og derefter på J for at åbne dialogboksen Objekt. 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder: o o Markér en objekttype ved at trykke på pil ned, og tryk derefter på Enter for at oprette et objekt. Tryk på Ctrl+Tab for at skifte til fanen Opret fra fil, tryk på Tab, og skriv derefter navnet på det objekt, du vil indsætte, eller brug Gennemse til at finde filen. Redigere et objekt 1. Markér objektet ved at trykke på Skift+højre pil, mens markøren er placeret til venstre for objektet i dokumentet. 2. Tryk på Skift+F Tryk på Tab for at flytte til objektnavn, tryk på Enter, og tryk derefter på Enter igen. 14

15 Indsætte SmartArt-grafik 1. Tryk på og slip Alt, N og derefter M for at markere SmartArt. 2. Brug piletasterne til at markere den ønskede grafiktype. 3. Tryk på Tab, og brug derefter piletasterne til at markere den grafik, du vil indsætte. 4. Tryk på Enter. Indsætte WordArt 1. Tryk på og slip Alt, N og derefter W for at markere WordArt. 2. Brug piletasterne til at markere den ønskede WordArt-typografi, og tryk derefter på Enter. 3. Skriv den ønskede tekst. 4. Tryk på Esc for at markere WordArt-objektet, og brug derefter piletasterne til at flytte objektet. 5. Tryk på Esc igen for at vende tilbage til dokumentet. 15

Taster til arbejde med dokumenter. Oprette et nyt dokument. Åbne et dokument. Lukke et dokument. Gennemse et dokument

Taster til arbejde med dokumenter. Oprette et nyt dokument. Åbne et dokument. Lukke et dokument. Gennemse et dokument Taster til arbejde med dokumenter : Oprette et nyt dokument Åbne et dokument Lukke et dokument Opdele et dokument Gemme et dokument Afslutte Word Søge efter tekst, formatering og specielle elementer Gentage

Læs mere

GENVEJSTASTER OFFICEUNIVERSET.DK

GENVEJSTASTER OFFICEUNIVERSET.DK Word Genveje GENVEJSTASTER Afslutning af kolonne Linjeafstand - dobbelt Linjeafstand - 1,5 Linjeafstand - Enkelt Afsnits formatering - nulstil Nulstil afsnits formatering Højrejusteret tekst Centreret

Læs mere

Genvejstaster i Word 2010

Genvejstaster i Word 2010 Genvejstaster i Word 2010 GENVEJSTASTER I WORD 2010... 1 GRUNDLÆGGENDE OM MICROSOFT OFFICE... 3 Få vist og bruge vinduer... 3 Brug af dialogbokse... 3 Brug af redigeringsfelter i dialogbokse... 4 Brug

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik)

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik) Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut Word Aktiver genvejsmenu (højreklik) Udskriftslayout Kladdevisning Dispositionsvisning Hop til næste dokumentvindue Hop til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. De følgende ca. 30 sider, svarer helt til siderne i det originale hæfte.

Indholdsfortegnelse. De følgende ca. 30 sider, svarer helt til siderne i det originale hæfte. Indholdsfortegnelse Indledning...4 Spring over hvor gærdet er lavest...4 1. Fælles muligheder i Office 2000...5 Indledning...5 Menuen Rediger...5 Menuen Filer...6 Værktøjslinjer...8 Hvad udfører knappen?...

Læs mere

Lotus Notes R5/R6 tastaturgenveje

Lotus Notes R5/R6 tastaturgenveje Lotus Notes R5/R6 tastaturgenveje Udvidede genvejstaster Notes bruger udvidede genvejstaster til alle bogmærker, vinduesfaner og handlingsknapper samt til menuen Vindue. Hold ALT-tasten nede for at få

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut PowerPoint Aktiver genvejsmenu (højreklik) Hop til næste dokumentvindue Hop til forrige dokumentvindue Filhåndtering Gem Gem

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

og hævet skrift Slå Hjælp til WordPerfect-brugere fra!

og hævet skrift Slå Hjælp til WordPerfect-brugere fra! 2PJHQYHMVWDVWHUL:RUG I:\VEJLED\MSOFFICE\WORD_GEN.DOC 15. september 1998 Helge Rørdam Olesen, ATMI, DMU +YRUGDQO UHUPDQJHQYHMVWDVWHUQHDWNHQGH" Hvorfor bruge genvejstaster frem for mus? Hvordan lærer man

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Bliv en haj til. Opret det første dokument

Bliv en haj til. Opret det første dokument Bliv en haj til Opret det første dokument Microsoft Word 2007 Uddrag af: Bliv en haj til grundlæggende tekstbehandling Microsoft Word 2007 Specialudgave til Facebook gruppen officekonsulenterne 1. udgave,

Læs mere

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion Huskesedler Fletning af dokumenter til masseproduktion Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Simpel fletning... 3 Indsæt en adresseblok... 4 Indsæt fletfelter... 5 Udgangsdokumenter til konvolutter...

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Vejen gennem Officepakken. Genvejstaster m.v. Microsoft Office 2003 Dansk programversion

Vejen gennem Officepakken. Genvejstaster m.v. Microsoft Office 2003 Dansk programversion Vejen gennem Officepakken Genvejstaster m.v. Microsoft Office 2003 Dansk programversion Kursushåndbog Vejen gennem Office-pakken DK copyright 2007 innovate revision 1.0 T I L L Æ G Genvejstaster til Excel

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Tastaturgenveje i StarOffice 6.0

Tastaturgenveje i StarOffice 6.0 e i StarOffice 6.0 Appendiks til hæftet StarOffice 6.0 af Palle Bruselius Udgivet af Forlaget Libris 1 Generelle tastaturgenveje i StarOffice 6.0 Dette appendiks indeholder dels generelle tastaturgenveje

Læs mere

Manual Søg & erstat. Søg efter tekst

Manual Søg & erstat. Søg efter tekst Søg efter tekst Manual Søg & erstat Du kan hurtigt søge efter hver forekomst af et bestemt ord eller en bestemt sætning. 1. Klik på Søg i gruppen Redigering på fanen Startside (Genvej: Ctrl + B). 2. Skriv

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt 1 Indholdsfortegnelse Forord... 8 Målgruppen for denne bog 8 Arbejde med Word 2013 i skyen 8 Kommando versus funktion 8 Dokument, du kan bruge i praksis 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Start Office 2013-program

Læs mere

Bliv en haj til. Opret den første præsentation

Bliv en haj til. Opret den første præsentation Bliv en haj til Opret den første præsentation Microsoft PowerPoint 2007 Uddrag af: Bliv en haj til præsentation Microsoft PowerPoint 2007 Specialudgave til Facebook gruppen officekonsulenterne 1. udgave,

Læs mere

QuarkCopyDesk 8.5 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows

QuarkCopyDesk 8.5 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows QuarkCopyDesk 8.5 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows QuarkCopyDesk 8.5 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows Menukommandoer (Windows )... 4 Dialog-kommandoer (Windows)... 8 Paletkommandoer

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

I nedenstående tabel vises nye tastaturgenveje, som du kan bruge til at navigerer rundt i Windows med.

I nedenstående tabel vises nye tastaturgenveje, som du kan bruge til at navigerer rundt i Windows med. Tastaturgenveje Tastaturgenveje er kombinationer af to eller flere taster, som du kan bruge til at udføre en opgave, som normalt kræver en mus eller anden pegeenhed. Tastaturgenveje kan gøre det nemmere

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft PowerPoint 2007

Huskesedler. Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft PowerPoint 2007 Huskesedler Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft PowerPoint 2007 Oktober 2007 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Billede... 4 Billedtilpasning... 5 Diaslayout... 6 Farver, kanter og skygge...

Læs mere

udgave DA. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation

udgave DA. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation 9242903 1. udgave DA Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation Liste over genvejstaster Liste over genvejstaster Nedenfor finder du en liste over nogle af

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2014

Microsoft Dynamics C5 2014 Højrepil Flytte til næste felt eller tegn. Venstre pil Flytte til forrige felt eller tegn. Pil op Flytte til feltet ovenover i den samme kolonne Pil ned Flytte til feltet nedenfor i den samme kolonne Slet

Læs mere

IT/Tekstbehandling Grundforløb

IT/Tekstbehandling Grundforløb Huskesedler til Microsoft Word 2010 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og sæt ind... 8 Flyt og kopier mellem dokumenter...

Læs mere

Modul 14, Word 3. Ret eksisterende dokument 1

Modul 14, Word 3. Ret eksisterende dokument 1 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 14, Word 3 Ret eksisterende dokument 1 Dobbeltklik på dokumentet og tekstbehandlingen starter med dokumentet på skærmen Hvis du vil se mellemrum, NytAfsnit-tegn

Læs mere

CapLegal Tastaturgenveje og filtre

CapLegal Tastaturgenveje og filtre CapLegal Tastaturgenveje og filtre Indhold Nye tastaturgenveje NAV 2016... 3 Filtre... 4 Tastaturgenveje... 5 2 Nye tastaturgenveje NAV 2016 Tastaturgenvej Funktion Ctrl+F1 Alt Alt+F2 F12 Shift+F12 Alt+F12

Læs mere

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster Huskesedler Indskrivning og formatering af mindre tekster Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og

Læs mere

Sådan styrer du dine sidetal Word

Sådan styrer du dine sidetal Word Sådan styrer du dine sidetal Word Her vil du kunne finde guides til Word, om hvordan man indsætter sidetal. Der er også et afsnit om hvordan man oprette en automatisk indholdsfortegnelse. Sidetal Word

Læs mere

Bliv en haj til. Opret det første regneark

Bliv en haj til. Opret det første regneark Bliv en haj til Opret det første regneark Microsoft Excel 2007 Uddrag af: Bliv en haj til grundlæggende regneark Microsoft Excel 2007 Specialudgave til Facebook gruppen Officekonsulenterne 1. udgave, version

Læs mere

Rapport - Norge. Indhold

Rapport - Norge. Indhold Januar 2016 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Start på rapporten... 4 Opgave 1... 4 Opgave 2... 4 Stavekontrol... 5 Opgave 3... 5 Sidehoved og sidefod... 6 Opgave 4... 6 Litteraturliste... 8 Opgave 5...

Læs mere

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle JØRGEN KOCH Word 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE Et nyt og moderne Word... Indledning KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Word Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Brugergrænsefladen... 12 Båndet...

Læs mere

Huskesedler. Grafiske virkemidler til layout i tekst. Microsoft Word 2007

Huskesedler. Grafiske virkemidler til layout i tekst. Microsoft Word 2007 Huskesedler Grafiske virkemidler til layout i tekst Microsoft Word 2007 Oktober 2007 Indholdsfortegnelse Autotekst... 3 Billede... 4 Felter... 5 Grafik... 6 Illustrationer... 7 Indryk... 8 Indsæt... 9

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

QuarkXPress 9.1 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows

QuarkXPress 9.1 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows QuarkXPress 9.1 Vejledning til tastaturkommandoer: Windows Menukommandoer (Windows )... 2 Dialog-kommandoer (Windows)... 7 Paletkommandoer (Windows)... 8 Projekt- og layoutkommandoer (Windows)... 10 Objektkommandoer

Læs mere

Word XP Niv. 1 Side 1

Word XP Niv. 1 Side 1 Word XP Niv. 1 Side 1 WORD XP... 6 SKÆRMBILLEDET...6 Titellinje...6 Menulinje...6 Værktøjslinjer...6 Linealerne...7 Rulleskakter...7 Dokumentvisning...8 Statuslinjen...8 Opgaveruden...8 OFFICE-ASSISTENTEN...

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

Brug af Word til matematik

Brug af Word til matematik Flex på KVUC, matematik C Brug af Word til matematik Word er et af de gængse tekstbehandlingssystemer der slipper bedst fra det at skrive matematiske formler. Selvfølgelig findes der andre systemer der

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Tastaturgenveje Opdelt efter funktion

Tastaturgenveje Opdelt efter funktion Tastaturgenveje Opdelt efter funktion Hjælp F1 Hjælp Generelle funktioner Ny(t) - regnskab/konto/kartotekskort/faktura/vare (afhænger af vindue) Ctrl+O Åbn regnskab... Ctrl+P Udskriv kassekladde/kontoplan/kartotek/bilag/varer

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Genveje til Excel på MAC

Genveje til Excel på MAC e til Excel på MAC Åbne Formelbygger Gentage den seneste Find (Find næste) Shift + F3 FN + Shift + F3 Shift + F4 FN + Shift + F4 Lukke vinduet Vise dialogboksen Gå til + F4 FN + F5 + F4 Vise dialogboksen

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Større skriftlig opgave i word

Større skriftlig opgave i word 2018 Større skriftlig opgave i word Sådan du laver indholdsfortegnelse, sidetal, litteraturliste mv. til din skriftlige opgave Tina Haahr Andersen VUF 06-12-2018 Indholdsfortegnelse Sådan opretter du en

Læs mere

OFFICEUNIVERSET.DK. ^ + SKIFT + ; (semikolon) Formellinje - skift mellem udvid og fold CTRL + SKIFT + U

OFFICEUNIVERSET.DK. ^ + SKIFT + ; (semikolon) Formellinje - skift mellem udvid og fold CTRL + SKIFT + U Excel Genveje GENVEJSTASTER Formatering Fed CTRL + F CMD + F Kursiv CTRL + K CMD + K Understreget CTRL + U CMD + U Gennemstreget CTRL + 5 CMD + SKIFT + X Konturkant på markerede celler CTRL + SKIFT + &

Læs mere

IT/Tekstbehandling. Grundforløb. Huskesedler til. Microsoft Word December Side 1

IT/Tekstbehandling. Grundforløb. Huskesedler til. Microsoft Word December Side 1 Huskesedler til Microsoft Word 2016 December 2017 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 5 Autokorrektur... 6 Billede... 7 Dokumenthåndtering... 8 Flyt, kopier og sæt ind... 9 Flyt og

Læs mere

Kingos tekstdokumenter

Kingos tekstdokumenter Kingos tekstdokumenter Via sagskortkomponenten Dokumenter kan der arbejdes med dokumenter på en sag. I Kingo oprettes tekstdokumenter i systemets indbyggede teksteditor, der åbnes ved at vælge Opret dokument.

Læs mere

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig.

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Genveje i Excel Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Hvis man vil Skal man trykke på Taster der bruges til at flytte eller rulle

Læs mere

Dispositionsvisning. Stort dokument. Demo Disponer din tekst. Øvelser Disponer din tekst

Dispositionsvisning. Stort dokument. Demo Disponer din tekst. Øvelser Disponer din tekst Disposition for kursus i Word 2007 Dispositionsvisning Demo Disponer din tekst Øvelser Disponer din tekst Stort dokument Demo Hoveddokument Billedtekst Krydshenvisning Indholdsfortegnelse Indeks Opdatering

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Musenavigering Midterste knap (hjul) Venstreknap Højreknap

Musenavigering Midterste knap (hjul) Venstreknap Højreknap BLUEBEAM REVU TASTATURGENVEJE Musenavigering Midterste knap (hjul) Panorering Centrer visning igen Klik + træk Dobbeltklik Venstreknap Højreknap Værktøjsfunktion Klik Genvejsmenu Klik Panorering Klik +

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

NS 5.0 C/SIDEklient. dansk

NS 5.0 C/SIDEklient. dansk Side 85 af 89 Tabellen nedenfor indeholder en oversigt over kombinationer af genvejstaster i Dynamics NAV hhv. med og engelsk sproglag samt mapning til NAV5. Bemærk: For at genvejstasterne kan bruges i,

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken.

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. 27 Åbn en e-mail. Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. Hvis der ikke er kommet ny post, klik på Send/mod, i den øverste linje, så leder mailprogrammet efter ny mail. Nye

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 5 Fodnoter og slutnoter... 6 Brevfletning... 14 Kommentarer (arbejde med kommentarer)... 26 Opret et indeks...

Indholdsfortegnelse Forord... 5 Fodnoter og slutnoter... 6 Brevfletning... 14 Kommentarer (arbejde med kommentarer)... 26 Opret et indeks... 1 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Kommando versus funktion 5 Fodnoter og slutnoter... 6 Om fodnoter og deres placering 6 Om slutnoter og deres placering 6 Opret en ny fodnote...7 Opret en ny slutnote...8

Læs mere

Midterste knap (hjul)

Midterste knap (hjul) Tastaturgenveje Musenavigering Midterste knap (hjul) Panorering Centrer visning igen Klik + træk Dobbeltklik Venstreknap Højreknap Værktøjsfunktion Klik Genvejsmenu Klik Panorering Klik + mellemrumstast

Læs mere

Fotoalbum MS Word 2007

Fotoalbum MS Word 2007 Opgaven handler om at lave en rejsedagbog, hvori der indsættes billeder, anvendes sidehoved og sidefod og der anvendes fodnoter til henvisning. Samtidig anvendes forskellige typografiske formater til at

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Word 2007. Indhold UNI C

Word 2007. Indhold UNI C Word 2007 Indhold Kom i gang med Word... 4 Begynd på et nyt dokument... 4 Flere dokumenter åbne på en gang... 4 Dialogvinduet Ny... 5 Vælge mellem dokumenter... 6 Ret mens du skriver... 6 Tilføj tekst...

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

Genveje. Åben undermenuen til højre for menupunktet. Marker menupunktet under det markerede. Udfør menupunktets handling Alt Tast Åben menu Alt Tast

Genveje. Åben undermenuen til højre for menupunktet. Marker menupunktet under det markerede. Udfør menupunktets handling Alt Tast Åben menu Alt Tast Dialogbokse Gå til forrige element Shift Tap Gå til forrige faneblad Ctrl Shift Tap Gå til kontrolelement Alt Tast Gå til næste faneblad Ctrl Tap Gå til næste kontrolelement Tap Luk dialogboks Esc Skift

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

IT/Tekstbehandling Grundforløb

IT/Tekstbehandling Grundforløb Huskesedler til Microsoft Word 2010 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Autokorrektur... 4 Billede... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Fodnoter... 8 Fortryd... 9 Gem...

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Tekstbehandling WORD 2007

Tekstbehandling WORD 2007 Tekstbehandling 1 WORD 2007 Indhold Start Program... 4 Luk Programmet Word 2007... 4 Skærmbillede i Word 2007... 5 Titellinje... 5 Båndet... 6 Kontekst faner... 6 Indskrivning af tekst... 7 Markørbevægelser...

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Loppemarkedet Word 2010. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx på din USB-hukommelse.

Loppemarkedet Word 2010. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx på din USB-hukommelse. Opgaven handler om at lave en avis med salg og køb af forskellige effekter. Avisen skal indeholde en titel og et antal spalter med overskrifter og annoncer i. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

Formatering, typografier og sidelayout (I)

Formatering, typografier og sidelayout (I) Disposition for kursus i Word 2007 Formatering, typografier og sidelayout (I) Demo Øvelser Demo Øvelser Demo Øvelser Om formatering og tekstombrydning o Vigtig øvelse: Ombryd tekst.docx Ny typografi Opret

Læs mere

SIDETITEL TASTATURGENVEJE

SIDETITEL TASTATURGENVEJE SIDETITEL TASTATURGENVEJE STANDARDTASTATURGENVEJE MARKERING Linje L Ctrl + Alt + B Lås Ctrl + Skift + L Juster center Ctrl + Alt + E Bemærkning N Juster venstre Ctrl + Alt + L Pen P Juster midten Ctrl

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

Videregående pc-vejledning

Videregående pc-vejledning 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 17: Tekstbehandling 6 Tabeller - 1 Tabeller kan benyttes til at vise data på en velordnet måde med tydelig afgrænsning mellem værdierne (tabellens rammer vises)

Læs mere

Nyheder i NOVAX maj 2014

Nyheder i NOVAX maj 2014 Nyheder i NOVAX maj 2014 Indholdsfortegnelse Resume... 3 Patientindgang... 5 Opret aftale... 5 Navngive henvisningsforløb... 8 Rediger statusmarkeringer... 10 Tilpasset visning af tidsbestillingen... 12

Læs mere

Clicker 5 Brugervejledning. Indholdsfortegnelse

Clicker 5 Brugervejledning. Indholdsfortegnelse Dansk Clicker 5 Brugervejledning Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL CLICKER 5 7 Hvad er Clicker 5, 7 Nyheder, 8 Installere Clicker 5, 8 Registrere Clicker 5, 9 SÅDAN KOMMER DU I GANG 10 Starte Clicker

Læs mere

Braille Display Input kommandoer

Braille Display Input kommandoer Braille Display Input kommandoer JAWS understøtter en serie af kommandoer, som giver dig mulighed for at give braille kommandoer, og også kontrollere din computer. Benyt disse kommandoer sammen med Freedom

Læs mere

StarOffice. OpenOffice. Tekstdokument. Globe

StarOffice. OpenOffice. Tekstdokument. Globe Tekstdokument Af Tina Christensen StarOffice OpenOffice 7 6 Vejledning til et gratis tekstbehandlingsprogram Grundig gennemgang Omfattende opslagsværk Dækker både dansk og engelsk version forlaget Globe

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 7 Calc: Regneark med OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 7 Calc: Regneark med OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 7 Calc: Regneark med OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

1 af 5. Nogle. Word. funktioner. Mvh otto. Indhold. Fortryd

1 af 5. Nogle. Word. funktioner. Mvh otto. Indhold. Fortryd 1 af 5 Nogle funktioner til tekstbehandling i Meningen med vejledningen her er at kursisterne i forbindelse med større skriftlige opgaver f.eks. Historieopgaven, Mini SSO, Større Skriftlig Opgave (SSO)

Læs mere

Open Office Tekst

Open Office Tekst Side 1 af 17 Open Office 3.4.1 Tekst Vejledning ver. 1.07 Anvendes og udvikles løbende ved en på Præsthøjgården Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 4 1.1. Indledning... 4 1.2. Lidt om

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010 Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 November 2010 Indholdsfortegnelse Absolutte cellereferencer... 3 Beskyttelse... 4 Diagram... 6 Flyt og kopiér... 7 Formatering... 9 Frys ruder...

Læs mere

Skifte til Access 2010

Skifte til Access 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Access 2010 ser meget anderledes ud end Access 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Vigtige funktioner i Word 2003

Vigtige funktioner i Word 2003 Vigtige funktioner i Word 2003 Indhold Husk... 2 Skrifttype... 2 Skriftstørrelse... 3 Overskrifter... 4 Andre vigtige funktioner... 5 Margen... 6 Linjeafstand... 7 Ordoptælling... 8 Sidetal... 10 Sidehoved

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere