13 -Integralregning. Hayati Balo, AAMS,Århus. 1. Det ubestemte integrale som betegnes med f (x)dx. 2. Det bestemte integrale som betegnes med b

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "13 -Integralregning. Hayati Balo, AAMS,Århus. 1. Det ubestemte integrale som betegnes med f (x)dx. 2. Det bestemte integrale som betegnes med b"

Transkript

1 3 -Integralregning Hayati Balo, AAMS,Århus 3. Stamfunktioner Der er to slags integralregning:. Det ubestemte integrale som betegnes med f (x)dx. Det bestemte integrale som betegnes med b a f (x)dx Det bestemte integrale anvendes bl. a. ved bestemmelse af areal, rumfang, buelængde, tyngdepunkt og inertimoment. Det ubestemte integrale handler om at bestemme/beregne en stamfunktionen til den første afledede af en funktion. 3.. Definition Ved en stamfunktion F til en funktion f forstås en funktion, der har f som afledet funktion. det vil sige, at F (x) = f (x) Integreres begge sider af lighedstegnet fås Ovenstående definitioner kan bruges i det følgende

2 Eksempel Vi har funktionen y = x + 3x 7 Vi differentierer funktionen og får y (x) = f (x) = x + 3 Dvs. stamfunktionen til x + 3 er = (x + 3) dx = x + 3x + k Som ses får vi stamfunktionen F(x) = x + 3x + k Men hvad betyder konstanten k? Den burde jo være Sætning Lad f være en funktion og lad Fvære en stamfunktion til f. Da har f uendelig mange forskellige stamfunktioner, idet alle funktioner af typen F + k, hvor k R, er stamfunktioner til f. Lad os skitsere stamfunktionen vha. Geogebra.

3 Som ses af ovenstående har vi lige netop den originale stamfunktion når konstanten k = 7. Som ses er der faktisk uendelig mange muligheder. Konstanten k jo varieres op og ned med en ny stamfunktion til følge. 3

4 3..5 Tabel - Stamfunktioner Funktion f (x) Stam f unktion F(x) 0 k x + k α αx + k x x + k x 3 x3 + k x n,x n + xn+ + k x,x 0 3 x x + k, x 0, x 0 ln x + k,x 0 x x, x 0 x + k, x 0,x > 0 x + k, x > 0 x a x lna ax + k e x e x + k 3..9 Øvelse Vis, at nedenstående funktion F er stamfunktion til funktionen f. F(x) = 4 x + f (x) = 8x (x + ) 4

5 Løsning Vi bruger definitionerne F (x) = f (x) Vi differentierer F(x) for at beregne F (x) = f (x) og sammenligne Regel4 på side 96 i Bog bruges F (x) = f (x) = (x + ) 0 ( 4)(x) 8x (x + ) = (x + ) 3..0 Øvelse Bestem samtlige stamfunktioner til hver af følgende funktioner. a) f (x) = 0 b) f (x) = 6 c) f (x) = 3x 3 d) f (x) = x 6 e) f (x) = 4x 9x + 3 f ) f (x) = x Løsning a) f (x) = 0 Vi starter med definitionerne F (x) = f (x) 5

6 F(x) = 0 dx = 0 + k = k b) f (x) = 6 F(x) = 6 dx F(x) = 6x + k c) f (x) = 3x 3 F(x) = (3x 3) dx F(x) = 3 x 3x + k d) f (x) = x 6 F(x) = x 6 dx F(x) = 7 x7 + k e) f (x) = 4x 9x + 3 6

7 F(x) = (4x 9x + 3) dx F(x) = 4 x3 3 9x + 3x + k f ) f (x) = x F(x) = F(x) = x + F(x) = x dx x dx = x dx + + k = x k = 3 x 3 + k F(x) = 3 x 3 + k= 3 x x + k 3.. Øvelse Bestem stamfunktionerne til hver af følgende funktioner a) f (x) = a b) f (x) = αx + q c) f (x) = x 4 + x 3 x + x- d) f (x) = (3x 6) g) f (x) = x 3 h) f (x) = e x + 3 7

8 Løsning: a) f (x) = α F(x) = α dx = αx + k b) f (x) = αx + q F(x) = (αx + q) dx = α x + qx + k c) f (x) = x 4 + x 3 x + x F(x) = (x 4 + x 3 x + x ) dx F(x) = 5 x5 + 4 x4 3 x3 + x x + k d) f (x) = (3x 6) Lad os først bestemme integralet vha. GeoGebra på følgende måde: Integral[(3x 6) ] giver følgende 8

9 3x 3 8x + 36x + c Konstanten i GeoGebra er åbenbart c i stedet for k som vi brugte. F(x) = (3x 6) dx F(x) = (9x 36x + 36) dx F(x) = 9 3 x3 36 x + 36x + k F(x) = 3x 3 8x + 36x + k g) f (x) = x 3 h) F(x) = x 3 dx = x 3 dx F(x) = x k = x + k = x + k f (x) = e x + 3 F(x) = (e x + 3) dx F(x) = e x + 3x + k 9

10 3.. Øvelse Om en funktion oplyses, at f (x) = 6x + 6x + 3 og f (0) = Bestem regneforskriften for f. Løsning: f (x) = 6x + 6x + 3 f (0) = F(x) = (6x + 6x + 3) dx F(x) = 6 x x + 3x + k = x3 + 3x + 3x + k Vi finder konstanten k ved at bruge f (0) = = (0) + 3(0) + 3(0) + k k = Indsættes konstanten fås stamfunktionen F(x) = x 3 + 3x + 3x Øvelse Bestem stamfunktionerne til hver af følgende funktioner. a) f (x) = x x b) f (x) = x 3 + x 3 c) f (x) = x + x (6x 9) d) f (x) = x 3 0

11 Løsning: a) f (x) = x x = x x = x + = x 3 = x 3 dx F(x) = x k = x 5 5 F(x) = 5 x 5 + k + k b) f (x) = x 3 + x 3 F(x) = (x 3 + x 3 ) dx F(x) = x4 4 + x + k = x4 4 x + k c) f (x) = x + x F(x) = ( x + x ) dx F(x) = (x + x ) dx F(x) = x x k

12 F(x) = x x + k F(x) = 3 x 3 + x + k d) f (x) = F(x) = (36x 08x + 8) x 3 (6x 9) x 3 dx = (36x 08x + 8) x 3 dx F(x) = (36x 08x + 8x 3 ) dx = (4 x x + 9x 3 ) dx F(x) = 4ln(x) x + 9x + k F(x) = 4ln(x) + x 9 x + k F(x) = 8ln(x) x + 4x 9 x + k 3. Det bestemte integral og arealberegning Arealet under en kurve findes vha. sætningen nedenunder. 3.. og 3..4 Fundamentalsætningen Lad f være en positiv funktion i intervallet I = []a;b]. Arealet A M af området M mellem grefen for f og x aksen i intervallet I er givet ved A M = b a f (x)dx = F(b) F(a)

13 Eksempel: Vi skal finde arealet af området der er begrænset af funktionen f (x) = x + 4, x [0; ] og x-aksen. Løsning: Vi skitserer funktionen vha. GeoGebra og beregne arealet ved at bruge kommandoen Integrate[ f (x), 0, ] Lad os beregne arealet vha. fundamentalsætningen A M = b a A M = [( 3 3 f (x)dx = F(b) F(a) A M = 0 ( x + 4)dx A M = [ x x] 0 + 8) (0)] = 6 3 =

14 3..6 Regneregler for bestemte integraler Lad f og g være kontinuerte funktioner i intervallet [a;b] og lad c være et reelt tal.. b a ( f (x) + g(x))dx = b a f (x)dx + b a g(x)dx. b a ( f (x) g(x))dx = b a f (x)dx b a g(x)dx 3. b a c f (x)dx = c b a f (x)dx 4. b a f (x)dx = a b f (x)dx 3..9 Øvelse Beregn følgende bestemte integraler a) A M = 3 (x 7x + )dx b) A M = 8 (x3 + 5x )dx Løsning: Vi bruger fundamentalsætningen a) A M = [ ( )3 3 A M = 3 (x 7x + )dx 7 ( ) A M = [ x3 3 7x + x] 3 + ( )] [ ( )3 3 A M = [ 9 6 ] [ 6 6 ] = ( 3) + ( 3)] 4

15 Vi kan nu kontrollere vha. GeoGebra ved at bruge kommandoen Function [ ] for at indsætte funktionen i mellem -3 og - og beregne arealet vha. kommandoen Integrate[f(x),-3,] b) Kontrol vha. geogebra A M = 8 (x3 + 5x )dx A M = [ x x x]8 A M = [ ] [ ] =

16 3..0 Øvelse (lidt modificeret udgave) Bestem arealet af funktionen f (x) = x, x [0;4] vha. fundamentasætningen og kontroller resultatet vha. GeoGebra Løsning: A M = 4 0 ( x)dx A M = 4 0 x dx = [ x + + ]4 0 A M = [ ] [0] = = 5.33

17 Kontrol vha. GeoGebra 7

18 3.. Øvelse Beregn følgende bestemte integraler a) 7 5 dx b) 3 x dx c) d) x3 dx e) 9 x dx x dx Løsning: a) A = 7 5 dx A = [x] 7 5 = [7] [5] = b) A = 3 x dx A = [ x ]3 = [3 ] [( ) ] A = 5 =.5 c) A = x dx A = x dx A = [ x + + ] = [ x ] A = [ ] [ ] = = 0.5 8

19 d) A = x3 dx A = [ x4 4 ] = [4 4 ] [( )4 ] = 0 4 e) A = 9 x dx A = 9 x dx A = [ x + + ]9 = [x A = [ x] 9 = [ 9] [ ] = 4 ] Øvelse Linien y = 8 og grafen for funktionen y = x 3 samt y-aksen afgrænser et område i. kvadrant. Beregn arealet af dette område. Løsning: Vi løser øvelsen vha. GeoGebra og overlader den analytiske -dvs. ved beregningløsning til dig! 9

20 Vi bliver spurgt om at finde arealet A. Men vi kan umiddelbart beregne hele arealet A + A som er er 8 = 6. GeoGebra funktionen Integrate bruges til at regne arealet A ved at bruge kommandoen Integrate[x 3,0,] som giver A = 4 Arealet A bliver A = 6 4 = 0

Mujtaba og Farid Integralregning 06-08-2011

Mujtaba og Farid Integralregning 06-08-2011 Indholdsfortegnelse Integral regning:... 2 Ubestemt integral:... 2 Integrationsprøven:... 3 1) Integration af potensfunktioner:... 3 2) Integration af sum og Differens:... 3 3) Integration ved Multiplikation

Læs mere

Integralregning Infinitesimalregning

Integralregning Infinitesimalregning Udgave 2.1 Integralregning Infinitesimalregning Noterne gennemgår begreberne integral og stamfunktion, og anskuer dette som et redskab til bestemmelse af arealer under funktioner. Noterne er supplement

Læs mere

Løsningsforslag MatB December 2013

Løsningsforslag MatB December 2013 Løsningsforslag MatB December 2013 Opgave 1 (5 %) a) En linje l går gennem punkterne: P( 2,3) og Q(2,1) a) Bestem en ligning for linjen l. Vi ved at linjen for en linje kan udtrykkes ved: y = αx + q hvor

Læs mere

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere

Grundlæggende Matematik

Grundlæggende Matematik Grundlæggende Matematik Hayati Balo, AAMS August 2012 1. Matematiske symboler For at udtrykke de verbale udsagn matematisk korrekt, så det bliver lettere og hurtigere at skrive, indføres en række matematiske

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

gudmandsen.net Integraler

gudmandsen.net Integraler gudmandsen.net 2000-203 Jako SvH Gudmandsen Kopiering fra denne pulikation må kun finde sted i overensstemmelse aftale mellem Copy-Dan og Undervisningsministeriet. Integraler Indholdsfortegnelse Integraler...

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2013

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2013 Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 013 Opgave 1: y a x b x 6 y 5 9 4. maj 013: Delprøven UDEN hjælpemidler Metode 1: Man kan bestemme a ved at indsætte de sammenhørende værdier i ligningsudtrykket,

Læs mere

Oversigt [S] 4.5, 5.10

Oversigt [S] 4.5, 5.10 Oversigt [S] 4.5, 5.0 Nøgleord og begreber Ubestemte udtryk l Hospitals regel l Hospitals regel 2 Test l Hospitals regel Uegentlige integraler Test uegentlige integraler Uegentlige integraler 2 Test uegentlige

Læs mere

1 monotoni & funktionsanalyse

1 monotoni & funktionsanalyse 1 monotoni & funktionsanalyse I dag har vi grafregnere (TI89+) og programmer på computer (ex.vis Derive og Graph), hvorfor det ikke er så svært at se hvordan grafen for en matematisk funktion opfører sig

Læs mere

Integralregning. 1. del. 2006 Karsten Juul. M l

Integralregning. 1. del. 2006 Karsten Juul. M l Integralregning del () M l () 6 Karsten Juul Indhold Stamunktion OplÄg om stamunktion Deinition a stamunktion 6 Kontrol a stamunktion 9 SÄtning om stamunktionerne til en unktion Deinition a ubestemt integral

Læs mere

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse.

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse. Opdateret 28. maj 2014. MD Ofte brugte kommandoer i Geogebra. Generelle Punktet navngives A Geogebra navngiver punktet Funktionen navngives f Funktionen navngives af Geogebra Punktet på grafen for f med

Læs mere

Komplekse tal. Preben Alsholm Juli 2006

Komplekse tal. Preben Alsholm Juli 2006 Komplekse tal Preben Alsholm Juli 006 Talmængder og regneregler for tal. Talmængder Indenfor matematikken optræder der forskellige klasser af tal: Naturlige tal. N er mængden af naturlige tal, ; ; 3; 4;

Læs mere

Matematik - et grundlæggende kursus. Dennis Cordsen Pipenbring

Matematik - et grundlæggende kursus. Dennis Cordsen Pipenbring Matematik - et grundlæggende kursus Dennis Cordsen Pipenbring 22. april 2006 2 Indhold I Matematik C 9 1 Grundlæggende algebra 11 1.1 Sprog................................ 11 1.2 Tal.................................

Læs mere

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt?

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projektet drejer sig om at udvikle en metode, til at undersøge om et givet talmateriale med rimelighed kan siges at være normalfordelt.

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge 2008 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for st og hf. Indhold 1. Hvordan viser en tabel sammenhængen mellem to variable?... 1 2.

Læs mere

Uafhængig og afhængig variabel

Uafhængig og afhængig variabel Uddrag fra http://www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/hf-mat-c/introduktion.doc ved Hans Vestergaard, Morten Overgaard Nielsen, Peter Trautner Brander Variable og sammenhænge... 1 Uafhængig og afhængig

Læs mere

Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaard Andreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi

Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaard Andreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaar Anreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi Inhol 1 Foror 2 2 Potensregneregler 3 3 Kvaratsætninger

Læs mere

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby 24 En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby Det er velkendt for de fleste, at differentiabilitet af en reel funktion f medfører kontinuitet af f, mens det modsatte ikke gælder

Læs mere

MODUL 8. Differensligninger. Forfattere: Michael ELMEGÅRD & Øistein WIND-WILLASSEN. Modulet er baseret på noter af Peter BEELEN.

MODUL 8. Differensligninger. Forfattere: Michael ELMEGÅRD & Øistein WIND-WILLASSEN. Modulet er baseret på noter af Peter BEELEN. MODUL 8 Differensligninger Forfattere: Michael ELMEGÅRD & Øistein WIND-WILLASSEN Modulet er baseret på noter af Peter BEELEN. 26. august 2014 2 Indhold 1 Introduktion 5 1.1 Rekursioner og differensligninger.........................

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

matx.dk Enkle modeller

matx.dk Enkle modeller matx.dk Enkle modeller Dennis Pipenbring 28. juni 2011 Indhold 1 Indledning 4 2 Funktionsbegrebet 4 3 Lineære funktioner 8 3.1 Bestemmelse af funktionsværdien................. 9 3.2 Grafen for en lineær

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Skabelon til funktionsundersøgelser

Skabelon til funktionsundersøgelser Skabelon til funktionsundersøgelser Nedenfor en angivelse af fremgangsmåder ved funktionsundersøgelser. Ofte vil der kun blive spurgt om et udvalg af nævnte spørgsmål. Syntaksen i løsningerne vil være

Læs mere

Undersøgelse af funktioner i GeoGebra

Undersøgelse af funktioner i GeoGebra Undersøgelse af funktioner i GeoGebra GeoGebra er tænkt som et dynamisk geometriprogram, men det kan også anvendes til undersøgelser og opdagelser omkring funktioner. Eksempel Tegn linjen med ligningen:

Læs mere

{ } { } {( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )}

{ } { } {( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )} Stokastisk eksperiment Et stokastisk eksperiment er et eksperiment, hvor vi fornuftigvis ikke på forhånd kan have en formodning om resultatet af eksperimentet. Til gengæld kan vi prøve at sige noget om,

Læs mere

En forståelsesramme for de reelle tal med kompositioner.

En forståelsesramme for de reelle tal med kompositioner. 1 En forståelsesramme for de reelle tal med kompositioner. af Ulrich Christiansen, sem.lekt. KDAS. Den traditionelle tallinjemodel, hvor tallene svarer til punkter langs tallinjen, dækker fornuftigt (R,

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del () f () m l () 6 Karsten Juul Indhold Tretrinsreglen 59 Formler for differentialkvotienter64 Regneregler for differentialkvotienter67 Differentialkvotient af sammensat funktion7

Læs mere

SØREN L. BUHL KOMPLEKSE TAL M. M. Matematik 1 Den teknisk naturvidenskabelige Basisuddannelse

SØREN L. BUHL KOMPLEKSE TAL M. M. Matematik 1 Den teknisk naturvidenskabelige Basisuddannelse SØREN L. BUHL KOMPLEKSE TAL M. M. Matematik Den teknisk naturvidenskabelige Basisuddannelse Afdeling for Matematik og Datalogi Institut for Elektroniske Systemer Aalborg Universitetscenter MCMXCII Indhold

Læs mere

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient N 0,35N 0, 76t 2010 Karsten Juul Til eleven Dette hæfte giver dig mulighed for at arbejde sådan med nogle begreber at der er god mulighed for at der

Læs mere