Saint Gobain Distribution Nordic AB ~ s overtagelse af DLH Træ &Byg A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Saint Gobain Distribution Nordic AB ~ s overtagelse af DLH Træ &Byg A/S"

Transkript

1 Saint Gobain Distribution Nordic AB's overtagelse af DLH Træ & B~~~ A/S Saint Gobain Distribution Nordic AB ~ s overtagelse af DLH Træ &Byg A/S 29. februar 2008 ~/KL Side 1 af l4 Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Saint Gobain Distribution Nordic AB's overtagelse af aktiekapitalen i DLH Træ &Byg A/S fra Dalhoff Larsen & Horneman A/S. Den endelige anmeldelse er indgivet den 18. februar 2008 fra Advokatfirma Gorrissen Federspiel Kierkegaard ved advokat Martin Andre Dittmer på vegne af Saint Gobain Distribution Nordic AB. Konkurrencestyrelsen vurderer, at Saint Gobain Nordic Distribution AB' s overtagelse af aktiekapitalen i DLH Træ &Byg A/S ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, og at fusion derfor kan godkendes, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, jf. 12 d, stk Sagsfremstilling 1.1 Anmeldelsen " ~ertagelsen af aktiekapitalen i DLH Træ &Byg A/S sker fra den 20. december 2007 med forbehold..,r Konkurrencestyrelsens godkendelse. Konkurrencestyrelsen modtog en foreløbig anmeldelse af fusionen den 5. oktober 2007 samt en opdateret foreløbig anmeldelse den 16. januar Efter at have anmodet om og modtaget supplerende oplysninger, blev fusionen endelig anme{dt den 18. februar 2Q08. På denne baggrund erklærede styrelsen anmeldelsen for fuldstændig at regne fra den 18. februar Konkurrencestyrelsen offentliggjorde den 3. januar 2008 den planlagte fusion og opfordrede tredjeparter til at komme med bemærkninger til fusionen senest den 17. januar Efter offentliggørelsen af anmeldelsen er DT Group kommet med bemærkninger til fusionen.[1] Saint Gobain Distribution Nordic AB~ s overtagelse af DLH Træ &Byg A/S udgør efter anmelderens vurdering en fusion jf. konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1. Styrelsen er enig i denne vurdering. ' 2 Fusionsparterne ~mpagnie de Saint-Gobain S.A. (SG) er en af Europas største industrikoncerner. SG beskæftiger sig primært med produktion og distribution af byggevarer og glasvarer. Koncernen omsatte i 2006 for over 310 mia. kr. Flere af SG ~ s datterselskaber, har et betydeligt salg af byggevarer i Danmark, herunder Gyproc A/S (gipsplader), SG Ecophon A/S (akustiklofter), SG Isover A/S (bygningsisolering) og Scanglas A/S (planglas). SG er Europas største distributør af byggevarer og handel med byggevarer udgør en betydelig del af totalomsætningen ikoncernen. SG har den 15. januar 2008 anmeldt overtagelsen af Maxit Gruppen til Kommissionen.[2] Maxit Gruppen har betydelige aktiviteter i Danmark (produktion af mørtel, puds, letbetonklinker og leca). Saint Gobain Distribution Nordic AB (SGDN) er holdingselskab for Optimers Gruppen og VVSgrossisten Dahl International AB. Dahl Gruppen omfatter Brødrene Dahl i Danmark, Dahf i Sverige, Norge, Finland og Polen. SGDN overtog Dahl Gruppen i foråret 2004.[3] Brødrene Dahl er Danmarks største VVS-grossist med en markedsandel på over [25-45] pct. på VVS-markedet. Optimers Gruppen AS (Optimers) blev overtaget af SGDN i 2005 og omsatte i 2006 for omkring [X] mis. kr. Omsætningen kommer fra indkøb, lagerføring og videresalg af byggematerialer fra mere end 10 byggemarkeder og trælaster i Norge og Sverige. Horneman kommer efter fusionens gennemførelse til at sortere under Optimers, som indtil nu ikke har været aktiv på det danske marked. Selskabsretligt og formelt bliver Horneman et datterselskab under SGDN

2 Saint Gobai~l Distribution Nordic AB~s o~~ertagelse al~dlh ~lr~ & B~~g A/S Side 2 af l4 Opbygningen af SG-koncernen er illustreret i figur 1. Figur 1: Organisationsdiagram for SG efter gennemførelsen af fusionen[4] ~.-,,,..,, pint-;c~ ~ir~ [~is~ri ~ar~~n i~~rctic s a ~ip~mer~ czu~if ~t M.~..»>..~...~...x...r.~...~ 3sa~~r ;~;> ~iyrav~e Cr'~ EiLM T<~ B~`~lr. D`a9 E~t~p~hcs~ t~ ~~r~;~s F~`~S ~4~ ~~i'- Dalhoff Larsen &Horseman A/S (DLH) er trægrossist med salgs- og indkøbskontorer samt lager og forarbejdningsanlæg i et stort antal lande. Omsætningen i DLH koncernen forventes at blive 7,3 mia. kr. i 2007.[5] DLH kontrolleres af DLH-Fonden og er ikke børsnoteret. DLH består af datterselskaberne DLH A/S (handel med pladeprodukter og trælast på grossistniveau), DLH Træ & Byg A/S (salg af byggematerialer), DLH Nordisk (import og forhandling af hårdttræ) og TT Timber International AG (handel med tropisk hårdttræ og tempereret hårdttræ). DLH har gennem de sidste to år opkøbt hårdttræsaktiviteter og træ- og pladeaktiviteter. DLH Træ &Byg A/S er det selskab, som frasælges. DLH Træ &Byg A/5 (Horseman) er et helejet datterselskab under DLH. Selskabet omsatte for ca. 1,6 mia. kr. i Horseman er aktiv inden for salg af byggematerialer (trælast, plader, bygningsartikler, værktøj, beslag, mv.). A/S Holtes Langes Trælasthandel er pr. 30. august 2007 fusioneret med Horseman. Horseman består af 19 enheder - et centrallager, der også forsyner eksterne byggemarkeder, trælaster og byggemarkedskæder, og 18 trælaster og byggemarkeder. Hovedparten af salget fra forretningerne sker til professionelle, mens en mindre del af salget sker til private. Figur 2: Organisationsdiagram for DLH før gennemførelsen af fusionen

3 ~~int Gobain Distribution Nordic AB's overtagelse af DLII ~I-rte &Byg n/s Side 3 af 1 ~4 ~' is t` I~r~tr~l ~G r~~~ r~'~ r~ ~ 2. Foreløbig markedsafgrænsning ~r kan ifølge anmelder afgrænses fire relevante produktmarkeder iforbindelse med fusionen: 1. Markedet for indkøb af byggematerialer til byggemarkeder og trælaster. 2. Markedet for engrossalg af byggematerialer. 3. Markedet for detailsalg af byggematerialer til professionelle fra trælaster. 4. Markedet for detailsalg af byggematerialer til private fra byggemarkeder. Afgrænsningen af indkøbsmarkedet og detailmarkederne svarer til de markedsafgrænsninger, som Konkurrencerådet og Kommissionen har truffet i Dendek/Ditas fusionen,[6] og i CVC/Danske Trælast fusionen. [7] Inden for byggematerialer findes et stort antal produkter som sælges samlet i trælaster og byggemarkeder. Der er i denne sag ikke grund til at sondre mellem forskellige produktkategorier. melvom produktgrupperne ividt omfang ikke er substituerbare, er det karakteristisk, at samhandelsmønstrene for de forskellige produktgrupper ligner hinanden. På den baggrund kan indkøb af byggematerialer til byggemarkeder og trælaster anses for et samlet produktmarked. Alle fire markeder kan ifølge anmelder geografisk afgrænses til Danmark. Den anførte markedsafgrænsning vurderes at være tilstrækkelig. En yderligere undersøgelse af anmelders markedsafgrænsning ikke skønnes at ville have betydning for vurderingen af fusionen. 3. Markedsbeskrivelse Handelsveje for byggematerialer fremgår af figur 3. Figur 3: Handelsveje for byggematerialer

4 Saint Gobain Distribution Nordic AI3~s ove~~tagelse af DLH Z~ræ &Byd A/S Side ~ af~ 14 k.~r~~tre~.af å~~+gernt~r;~f~r It~dk~F'etagr~ss~tar~ictic~~t,rasma; ~~å ~`rl~~i ~~rr~ficnr~~ ~~ gc~emari e~å~,~~r%~acrr~:~ * Områder hvor Horneman er aktiv. 3.1 Markedet for indkøb af byggematerialer til byggemarkeder og trælaster Markedet for indkøb af byggematerialer idanmark omfatter handel mellem leverandører og byggemarkeder/trælaster, der er organiseret som kapitalkæder (med integreret grossist- og detailfunktion), byggematerialegrossister, specialbutikker, mv. Markedet omfatter en bred gruppe af byggevarer. Markedsandele for de største aktører på indkøbsmarkedet fremgår af tabel 1. Tabel 1: Markedsandele for aktører på indkøbsmarkedet irksomhed Markedsandel i pct. Horneman [0-20] SGDN 0 Ditas (ekskl. Horneman) [20-40] DT Group [20-40] Bygma [0-20J Danbuy (inkl. Johannes Fog) [0-20] em &Fix/Harald Nyborg [0-20] Bauhaus [0-20] ndre [0-20]

5 Saint Gobain Distribution Nordic AB~s o~~erta,~else a1~dll I Træ & Bvg A/S Total 100 Side 5 af~ l4 ~~~de: Tal fra anmeldelsen. Tallene hidrører fra detailmarkeders. Ifølge anmelder er.~rkedsandelene her stort set de samme som på indkøbsmarkedet. Horseman er med en markedsandel på [0-20] pct. en mindre aktør på markedet for indkøb af byggematerialer til byggemarkeder i Danmark. SGDN er ikke aktiv på markedet. De øvrige aktører er to indkøbssamarbejder, Ditas og Danbuy samt kapitalkæderne DT Group, Jem & Fix/Harald Nyborg, Bygma og Bauhaus. Bygma er pr. 31. december 2007 udtrådt af indkøbssamarbejdet i Ditas. [X] af Hornemans indkøb sker på nuværende tidspunkt via indkøbssamarbejdet Ditas. Medlemmerne af Ditas er dels selvstændige tømmerhandlere, dels mindre kapitalkæder med i alt 180 forretninger. Ditas har en omsætning på ca. 6 mia. kr.[8] Horseman er det største enkeltmedlem, dog forventes samarbejdet mellem Ditas og Horseman afviklet pr. 31. december Der er et stort antal leverandører. Den vertikale integration i Horseman indebærer, at DLH er Hornemans vigtigste leverandør med en andel på [X] pct. af det samlede indkøb. Hornemans ~nlede køb hos byggevareproducenter isaint-gobain koncernen udgør ca. [X] pct. af det samlede indkøb - primært [ekstraheret] fra [D] SGDN ejer også Dahl Gruppen (BD), der er Nordens største VVS- og værktøjsgrossist. BD handler alene med VVS- artikler og er således ikke aktiv på markedet for indkøb af byggematerialer til byggemarkeder og trælaster. Der findes et beskedent overlap mellem BD's og Hornemans indkøb af enkelte VVS-produkter[9], som dog skønnes at være uden relevans for vurdering af fusionens virkninger på ovennævnte markeder. 3.2 Markedet for engrossalg af byggematerialer Markedet for engrossalg af byggematerialer omfatter salg af byggematerialer til byggemarkeder fra grossistens lager, hvor grossisten står for logistik, pakning og distribution af et bredt sortiment af byggevarer mv. ver er to typer af grossister i form af kapitalkædernes grossistfunktion og selvstændige grossister, som fx Horseman, der også leverer til eksterne kunder såsom byggemarkeder og trælaster. Kapitalkæderne har integreret grossist- og detailfunktion. Det betyder, at kæderne varetager grossistfunktionerne for byggemarkeder mv. Det gælder fx for byggemarkeder/trælaster, der ejes af kapitalkæderne DT Group, Bygma og Bauhaus. Denne interne omsætning er ikke medregnet i tabel 2 nedenfor, der kun omfatter aktørernes engrossalg til eksterne kunder.[10] Tabel 2: Markedsandele for aktører på engrosmarkedet irksomhed Markedsandel i pct. Horseman [0-20] SGDN

6 Saint Goba~n Distribution Nordic AB's o~~~erta~else af DLH Træ å B~ g A/S Side 6 a1~ 1%~ DT Group (DT Trade) Bygma Danbuy (inkl. Johannes Fog) Øvrige trælaster/byggemarkeder N/A N/A N/A N/A otai 100 Kilde: Tal fra anmeldelsen Horneman har ifølge anmeldelsen en markedsandel på godt [0-2d] pct. Den samlede engrosomsætning skønnes at være 3,5 mia. kr. SGDN er ikke aktiv på engrosmarkedet. Hornemans engrossalg omfatter dels distribution til egne butikker, dels til eksterne kunder, der bl.a. omfatter [XJ [F]-byggemarkeder og til ca. [X] [G]-byggemarkeder og -trælaster. [F] er den største engroskunde med en samhandel på [X] kr. årligt. Det Øvrige engrossalg er, jf. tabet 2, fordelt på et stort antal aktører og omfatter dels et begrænset engrossalg fra kapitalkæder, dels engrossalg til selvstændige tømmerhandlere. Hornemans konkurrenter er her de samme som på detailmarkederne, nemlig DT Group, Bygma, Danbuy samt XL -BYG. 3.3 Detailsalg af byggematerialer til professionelle fra trælaster Markedet omfatter salg af byggevarer mv. fra trælaster til professionelle kunder, såsom entreprenører, byggehåndværkere, mv. Ofte har samme forretning både en trælastdel for professionelle og en afdeling for private kunder. Det samlede detailsalg af byggematerialer fra byggemarkeder og trælaster vurderes i anmeldelsen til ca. 35 mia. kr. Heraf udgør salget til professionelle omkring 23 mia. kr. eller 65 pct. af det samlede salg. Markedsstrukturen på dette marked er præget af fem kapitalkæder og en frivillig kæde, jf. tabel 3. Tabel 3: Markedsandele på markedet for detailsalg of professionelle irksomhed Markedsandel i pct. Horneman [0-20] SGBN 0 DT Group (Stark og Silvan) [20-40] Bygmg [0-20] ohannes Fog [0-20] Bauhaus [0-20]

7 S.~~int Gobain DistribL~tion Nordic AB~ s overtalelse af DLH Tl-æ &Byg A/S XL -BYG (ekskl. Horneman) [30-50] Side 7 ais l4 ~anbuy (ekskl. Johannes Fog) [0-20] øvrige [0-20] I alt 100 Kilde: Tal fra anmeldelsen. Horneman er med en markedsandel på ca. [0-20] pct. en af de mindre aktører på markedet. SGBN er ikke aktiv på dette marked. Hornemans konkurrenter er dels selvstændige tømmerhandlere, der sammen med Horneman på nuværende tidspunkt deltager i den Ditas tilknyttede afsætningskæde XL-BYG med 122 proffcentre fordelt over hele landet, dels kapitalkæderne. Den største kapitalkæde er DT Group, der ejes af den britiske VVS-koncern Wolseley, som består af "~ forretninger istark-kæden og 39 forretninger isilvan-kæden og en samlet markedsandel på [30- ~~] pct. Andre betydende konkurrenter til Horneman er kapitalkæderne Bygma med 43 udsalgssteder og Johannes Fog med 12 udsalgssteder, heraf 8 trælaster. 3.4 Markedet for detailsalg af byggematerialer til private fra byggemarkeder Markedet vedrører detailsalg af byggevarer, værktøj, mv. fra byggemarkeder til private "gør det selv" kunder fra byggemarkeder. Det samlede detailsalg af byggematerialer fra byggemarkeder til private vurderes ifølge anmeldelsen at være ca. 12 mia. kr. Markedsstrukturen på dette marked er præget af fem kapitalkæder og en frivillig kæde. Aktørernes markedsandele fremgår af tabel 4 nedenfor. Tabel 4: Markedsandele for aktører på markedet for detailsalg til private Virksomhed Markedsandel Horneman [0-20] SGDN 0 DT Group (Stark og Silvan) [20-40] em &Fix [10-30] Harald Nyborg [0-20] Bygma [0-20] ~uhaus [0-20]

8 Saint Gobain Distribution Nordic AI3~s o~~erta~~elsc af~ DLH 7ræ & I3}~g A/S Side 8 af~ 14 ohannes Fog [0-20] XL-Byg (ekskl. Horneman) [10-30] Danbuy (ekskl. Johannes Fog) [0-20] Øvrige [0-20] I alt 100 Kilde: Tal fra anmeldelsen. Horneman er med en markedsandel på lidt under [0-20] pct. en mindre aktør på markedet. Horneman har 11 forretninger med et tilknyttet byggemarked med salg til private. Byggemarkederne indgår i XL-kæden, der drives af indkøbssamarbejdet Ditas. SGDN er ikke aktiv på markedet. Kapitalkæderne DT Group, Jem &Fix/Harald Nyborg, Bygma og Bauhaus er -både målt i markedsandele og i antal forretningssteder - betydeligt større end Horneman. 4. Vurdering Ved vurderingen af fusionens virkninger ses først på påvirkningen af de fire markeder. Dernæst vurderes konkurrenceklausulen i aktieoverdragelsesaftalens pkt. 14. Endelig vurderes eventuelle problemer som følge af den vertikale integration i SG samt medlemskabet af Ditas. 4.1 Indkøb af byggematerialer til byggemarkeder og trælaster Horneman er blandt de mindre indkøbere på markedet for indkøb af byggematerialer til byggemarkeder og trælaster med en markedsandel på ca. [0-20] pct. Før gennemførelsen af fusionen har SGDN og datterselskabet Optimera ikke været aktiv på dette marked. Blandt de større aktører findes der fx indkøbssamarbejdet Ditas og kapitalkæden DT Group, begge med markedsandele på omkring [10-30] pct. Anmelder har oplyst, at samarbejdet mellem Horneman og Ditas formentlig afvikles pr. 31. december Ditas står på nuværende tidspunkt for ca. [X] af Hornemans samlede indkøb.[11] Hornemans udtræden af Ditas vil medføre tab af indkøbsstyrke og dermed en mindre svækkelse af Ditas' forhandlingsposition over for leverandørerne. Ved en udtræden vil Horneman til gengæld bedrvære istand til at udnytte Optimeras alferede eksisterende indkøbsstyrke i Sverige og Norge genner.. samlede indkøb på nordisk plan. Set i lyset af Hornemans relativt beskedne markedsandel vil der næppe være mærkbare effekter af de to alternativer. Spørgsmålet om den vertikale integration i SG og SG~ s dobbeltrolle i Ditas behandles i afsnit 4.6. Samlet vurderes fusionen ikke at medføre nævneværdige ændringer i konkurrenceforholdene på indkøbsmarkedet for byggematerialer til byggemarkeder og trælaster. 4.2 Engrossalg af byggematerialer Anmelderen har oplyst, at Horneman på dette marked har en markedsandel på godt [0-20] pct. SGDN har før fusionens gennemførelse ikke været aktiv på dette marked. Horneman sælger byggematerialer for [X] kr. på årsbasis til konkurrenten [F], og en pludselig afbrydelse af samhandlen kunne påføre [F] problemer. Der er som følge af fusionen indgået en tillægsaftale til den gældende samhandelsaftale mellem virksomhederne. Tillægsaftalen mellem SGDN, [F] og Horneman sikrer, at den nuværende samhandel med primært engrosvirksomheden Skodborg Trælasthandel -der indgår i Horneman -kan fortsætte frem til den 30. juni [F] kar ensidigt forlænge samhandlen frem til den 30. juni [F] har således i en periode på op til 3år adgangt til at undersøge mulighederne for en alternativ samhandelspartner

9 Saint Gobain Distribution Nard~c AB~s overtagelse af DLL-I 'l~r-~ & Bvg A/S Side 9 al~ 14 Fusionen vurderes derfor ikke at medføre mærkbare ændringer i konkurrenceforholdene på markedet for engrossalg af byggematerialer til byggemarkeder eller trælaster. melder har ikke anmeldt tillægsaftalen mellem SGDN, [F] og Horneman som en accessorisk aftale. Denne aftale er derfor ikke vurderet sammen med fusionen, men vii kunne tages op til selvstændig vurdering i henhold til konkurrencelovens og EF-traktatens øvrige bestemmelser. 4.3 Detailsalg af byggematerialer til professionelle Fusionen indebærer, at SGDN -via datterselskabet Optimera -får fodfæste på det danske detailmarked. Opkøbet af Horneman giver SGDN en beskeden platform med en markedsandel på [0-20] pct., jf. anmeldelsen. De største aktører på dette marked er DT Group med en markedsandel på [20-40] pct. og markedsføringssamarbejdet XL-BYG med en markedsandel på [20-40] pct. Hornemans forventede udtræden af Ditas ultimo 2008 vil svække Ditas, men samtidig give Horneman bedre muligheder for opkøb af uafhængige tømmerhandlere. Det vil styrke Horneman som en forhandlingspartner, der formentlig i højere grad vil kunne udfordre de større aktører. Fusionen vurderes ikke at ville medføre nævneværdige ændringer i konkurrencen på markedet for detailsalg af byggematerialer til professionelle fra byggemarkeder og trælaster. 4.4 Detailsalg af byggematerialer til private Fusionen indebærer, at SGDN får fodfæste på detailmarkedet for salg af byggevarer til private, hvor de før fusionen ikke har været aktive. Købet af Horneman giver SGDN en beskeden platform med en markedsandel på under [0-20] pct. Blandt konkurrenterne findes betydende større aktører som fx DT Group med en markedsandel på ca. [20-40] pct. og Jem &Fix med en markedsandel på ca. [10-30] pct. Fusionen vurderes derfor ikke at ville medføre nævneværdige ændringer i konkurrencen på markedet for detailsalg af byggematerialer til professionelle fra byggemarkeder. 4.5 Accessoriske begrænsninger Anmelderen har anmeldt punkt 14 i aktieoverdragelsesaftalen, som efter anmelders vurdering udgør en accessorisk begrænsning. Pkt. 14 i aktieoverdragelsesaftalen indeholder følgende konkurrenceklausul: ekstraheret] Klausulen indebærer bl.a., at DLH er afskåret fra at udøve konkurrerende virksomhed eller fra at investere i virksomheder, som er aktive på markedet for detailsalg af byggevarer i en periode af [under 5] år. Sælgeren kan dog fortsat drive engrosvirksomhed, begrænset til det hidtidige kundesegment og det hidtidige produktsortiment. Anmelderen har anført, at konkurrenceklausulen skal beskytte SGDN ~ s betydelige investeringer i forbindelse med erhvervelsen af Horneman. Længden af klausulen er efter anmelders opfattelse nødvendig for, at SGDN kan få fodfæste på det danske marked, hvor SGDN ikke på nuværende tidspunkt er til stede. Ligeledes er anmelder af den opfattelse, at værdien af Hornemans loyale kundekreds i form af good will og know how hurtigt kunne blive udvandet, hvis sælgeren fortsat ville kunne operere på detailmarkedet. Konkurrenceklausuler bliver normalt anset for at være berettigede i op til tre år, når der sammen med virksomheden også overdrages en loyal kundekreds i form af såvel good will som know how, og klausulen geografisk er begrænset til det område, hvor sælgeren før virksomhedsoverdragelsen!bød sine produkter, jf. Kommissionens meddelelse af 5. marts 2005 om Konkurrencebegrænsninger, der er direkte knyttet til og nødvendige for gennemførelse af fusioner, kap. III.A, pkt. Z0, 22.[12]

10 Saint Gobain Distribution Nordic AI~~s overtagelse ~11~DLH ~l~i-æ & Big ~~/S Side 10 af 14 En begrænsning af sælgerens investeringsmuligheder i en konkurrerende virksomhed, som også omfatter de tilfælde, hvor sælgeren - hverken direkte eller indirekte -vil få ledelsesfunktioner eller egentlig indflydelse i en konkurrerende virksomhed, kan dog ikke anses for at være nødvendig for fusionens gennemførelse, jf. Kommissionens meddelelse, kap. III.A., pkt. 25, og Kommissionens praksis.[13] At dømme ud fra konkurrenceklausulens ordlyd synes den også at omfatte investeringer af ren finansiel karakter. Advokat Martin Andre Dittmer har imidlertid i mail af 8. februar 2008 anført følgende fortolkning af aktieoverdragelsesaftalens pkt , som blev bekræftet af SGDN via af 11. februar 2008: "In respect of Clause 14.1 of the Share Purchase Agreement, Saint-Gobain Distribution Nordic AB hereby declares that the clause shall not be interpreted and applied according to its literal wording, but shall be construed as permitting the purchase of shares for genuine investment purposes where it does nat grant the investor the actual or potential position to exercise, directly or indirectly, any management functions whatsoever in the company concerned or any material influence whatsoever in that company." Advokat Martin Andre Dittmer har oplyst, at denne fortolkning af konkurrenceklausulen indarbejdes i closing minutes. Det er styrelsens vurdering, at konkurrenceklausulen kan anses for at være accessorisk og nødvendig for fusionens gennemførelse. I sin vurdering har styrelsen særligt lagt vægt på, at klausulen jf. det i af 8. og 11. februar 2008 anførte ikke afskærer Horneman fra at foretage investeringer, som alene tilgodeser investeringsformål og således ikke medfører direkte eller indirekte ledelsesfunktioner eller egentlig indflydelse over en anden aktør på markedet for detailsalg af byggevarer. På denne baggrund vurderes det, at konkurrenceklausulen er i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse af 5. marts 2005 om konkurrencebegrænsninger, der er direkte knyttet til og nødvendige for gennemførelse af fusioner. 4.6 Vertikal integration Som anført i afsnit 1.2 ejer SG en række danske datterselskaber, der producerer byggematerialer og afsætter disse gennem byggemarkeder og trælaster. De tre mest betydende leverandører er[14]: Gyproc A/S: Danmarks næststørste producent af gipsplader, omsætning i Danmark [X] kr. i 2006 og en markedsandel på ca. [X] pct., Isover A/S: Danmarks næststørste producent af mineralsk isolering, omsætning i Danmark [X; kr. i 2006 og en markedsandel på omkring [X] pct.[15], og Maxit A/S[16]: Producent af våd- og tørmørtel, letbetonblokke, leca, omsætning i Danmark [X] kr. i 2006 og markedsandel på over [X] pct. Denne vertikale integration kan muligvis skabe konkurrenceproblemer iform af adgangsbarrierer. Dertil får SG en dobbeltrolle efter transaktionens gennemførelse ved både at sælge byggevarer og deltage i indkøbsforeningen Ditas. Disse mulige konkurrencebegrænsninger vurderes nedenfor Adgangsbarrierer For at vurdere om den vertikale integration i SG-koncernen kan føre til konkurrenceproblemer iform af adgangsbarrierer ioverensstemmelse med Kommissionens Guidelines of non-horizontal mergers under the Council Regulation on the control of concentrations between undertakings[17] undersøges, om SG (i) har mulighed for at afskærme konkurrenters adgang til produkter og afsætningskanaler, (ii) har et incitament til afskærmning, og (iii) om afskærmningen vil have en effekt på konkurrencen. Ad (i) Mulighed for afskærmning med henblik på produkter og afsætningskanaler

11 ~ai,ilt Gobain Distribution Nordic AB~s overtagelse af DLH Træ & B~~~!~lS Side 1 ] af 14 Jf. Kommissionens Guidelines of non-horizontal mergers under the Council Regulation on the control of concentrations between undertakings, pkt. 31 ff. skal der først vurderes, hvorvidt SG har mulighed for at afskærme konkurrenternes adgang til SG-producerede byggematerialer. Horneman er en af markedets mindre distributører af byggematerialer, der allerede i dag sælger nogle af SG producerede byggematerialer, som fx produkter fra Isover A/S og Gyproc A/S. Derudover handler Horneman med et bredt spektrum af andre byggematerialer. Teoretisk har SG således mulighed for at afskærme andre byggematerialedistributørers adgang til SG producerede byggematerialer, hvis selskabet kun distribuerer sine varer gennem Horneman. Dette er dog ikke umiddelbart i SG~ s interesse, jf. nedenstående under (ii). Ligeledes skal det jf. Kommissionens Guidelines, pkt. 58 ff. vurderes, hvorvidt SG har mulighed for at hindre konkurrerende producenters adgang til distributionsmarkedet. På grund af Hornemans beskedne markedsandel på distributionsmarkedet vil SG ikke umiddelbart have mulighed for at begrænse konkurrerende producenters adgang til markedet. Der findes en række andre og større afsætningskanaler iform af konkurrerende byggemarkeder til Horneman som fx DT Group og Bygma. Ad (ii) Incitament til afskærmning anmelder har oplyst, at SG intet incitament har til udelukkende at sælge til Horneman. Det skyldes, at Horneman med en markedsandel på ca. [0-20] pct. langt fra er i stand til at dække SG ~ s behov for afsætning af byggevarer. Det vil kræve langt flere salgssteder end de 19 forretningssteder under Horneman. Ligeledes er selv de to største af SG-ejede producenter, Isover og Gyproc, ikke enerådende. På deres respektive produktmarkeder findes lige så stærke konkurrenter. Indkøberne blandt trælastkæderne vil stadig kunne finde alternative leverandører af byggematerialer. Endvidere er det ikke sandsynligt, at Horneman vil opnå aftaler på væsentlig bedre vilkår end andre, bl.a. fordi Horneman er en mindre aktør på markedet. Det fremgår dertil af anmeldelsen, at al handel inden for SG-koncernen foregår på armslængdevilkår. [18] [ekstraheret] SG-koncernen er således ikke en traditionel vertikalt integreret virksomhed, men bærer et konglomerats karakteristika. Det betyder, at de forskellige selskaber inden for SG-koncernen i.eksis fungerer som selvstændige enheder. Det taler for, at SG ikke har incitament til at udelukke eller begrænse indkøbet fra konkurrerende virksomheder. Ad (iii) Afskærmningens effekt på konkurrencen Da muligheden for afskærmning umiddelbart kun har teoretisk karakter og da incitamentet til at afskærme umiddelbart ikke er til sted, vurderes der samlet set ikke at være ikke-horisontale overlap, som begrænser konkurrencen SG's dobbeltsrolle i forhold til Ditas Gennemførelsen af fusionen fører til, at SG - indtil Hornemans formodede udtræden den 31. december har en dobbeltrolle i forhold til indkøbsforeningen Ditas. Dobbeltrollen er et resultat af SG koncernens ejerskab af flere leverandører af byggematerialer, som forhandler samhandelsaftaler med indkøbsforeningen Ditas. Samtidig er Horneman medlem af og andelshaver i Ditas. Group har i selskabets bemærkninger til fusionen peget på, at denne dobbeltrolle kunne give mulighed for at påvirke priser og vilkår samtidig med, at der kunne være risiko for diskrimination mellem andelshaverne i Ditas på den ene side og konkurrenterne på den anden side.[19]

12 Saint Gobain Distribution Nordic AE3's o~~ert~~else a1~ DLH 7~r~ & I3v~ A/S Side 12 af ] 4 Fusionen indebærer dog ikke noget principielt nyt i markedsstrukturen. Før fusionen optrådte DLH både på sælger- og på køberside. Efter transaktionens gennemførelse vil det være SG-ejede selskaber, som både sælger tii og køber af Ditas, jf. figur 4 og 5. Figur 4: Situationen før fusionen Figur 5: Situationen efter fusionen ~i.~1 tcan I~dØr ~C trva Sir-~j l~~r~ndp~t~r ~ byg~gøu~rer s ælg~r ~ s~l~et ~[~~ k~~ ~z orra~r~^tr~ri~st ~~t ~~ [irs Anmelder har anført, at [ekstraheret]. På den baggrund forekommer det usandsynligt, at Horneman skulle have mulighed for at få fortrolige informationer om konkurrenters forhold, der vil kunne give en urimelig konkurrencefordel. 5. Konklusion På baggrund af det ovenfor anførte kan det samlet konkluderes, at Saint Gobain Distribution Nordic AB~ s overtagelse af samtlige aktier i DLH Træ &Byg A/S udgør en fusion i konkurrencelovens forstand, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2, jf. 12, stk. 1, nr. 1, og l /af

13 Saint Gobain Distribution Nol-dic AB~s overtagelse af DLf] 7-ræ & B~~g A%S Side l3 af l~4 at Konkurrencestyrelsen kan godkende fusionen i henhold til konkurrencelovens ~ 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, jf. 12 d, stk. 1. r er ved afgørelsen lagt vægt på, at der ikke som følge af fusionen sker nogen nævneværdige ændringer i markedsstrukturen på de berørte markeder for indkøb af byggematerialer til byggemarkeder og trælaster, for engrossalg af byggematerialer, for detailsalg af byggematerialer til professionelle fra trælaster og for detailsalg af byggematerialer til private fra byggemarkeder. Konkurrencestyrelsen finder således, at Saint Gobain Distribution Nordic AB~ s overtagelse af aktiekapitalen i DLH Træ &Byg A/S ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling, hvorfor fusionen godkendes, jf. konkurrencelovens ~ 12 c, stk. 2. Godkendelsen meddeles under forudsætning af, at konkurrenceklausulen i aktieoverdragelsesaftalens pkt. 14 forstås som anført af advokat Martin Dittmer i af 8. februar 2008 ag bekræftet af Saint Gobain Distribution Nordic AB via fra advokat Martin Andre Dittmer den 11. februar I e-mallen af 8. februar 2008 fremgår det således, at klausulen skal fortolkes ud fra følgende ordlyd: ".the clause shall not be interpreted and applied according to its literal wording, but shall be,nstrued as permitting the purchase of shares for genuine investment purposes where it does not grant the investor the actual or potential position to exercise, directly or indirectly, any management functions whatsoever in the company concerned or any material influence whatsoever in that company". På baggrund af ovenstående er det styrelsens vurdering, at - da sælgeren ikke er afskåret fra investeringer af ren finansielt øjemed, som ikke medfører direkte eller indirekte ledelsesfunktioner eller egentlig indflydelse i den konkurrerende virksomhed - pkt. 14 i aktieoverdragelsesaftalen er i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse af 5. marts 2005 om konkurrencebegrænsninger, der er direkte knyttet til og nødvendige for gennemførelsen af fusioner. Advokat Martin Andre Dittmer har oplyst, at konkurrenceklausulens fortolkning indarbejdes i closing minutes. Det bemærkes i øvrigt, at den mellem Saint Gobain Distribution Nordic AB, [F] og DLH Træ &Byg A/S indgåede tillægsaftale, som styrelsen har modtaget som bilag til anmeldelsen, ikke er anmeldt m og tillige ikke anses som en accessorisk begrænsning, hvorfor Konkurrencestyrelsen ikke har taget stilling hertil i forbindelse med afgørelsen. Styrelsen forbeholder sig derfor muligheden for at tage tillægsaftalen op til selvstændig vurdering i henhold til konkurrencelovens og EF-traktatens øvrige bestemmelser. [1] Skrivelse af 16. januar 2008, se hertil afsnit [2] Denne fusion er ikke godkendt af Kommissionen endnu. Anmelderne har oplyst, at fusionen dog er blevet godkendt af de [A] og de [B] konkurrencemyndigheder. Desuden skal fusionen anmeldes til de [C] konkurrencemyndigheder. [3] Kommissionens beslutning af 28. april 2004 (COMP/M Saint Gobain/Dahl). [4] Organisationsdiagrammet viser i sidste led kun de af SGs (større) datterselskaber, der operer på det danske marked. DLH Træ &Byg A/S tilhører Optimera Gruppen, mens Saint-Gobain Distribution Nordic er den juridiske ejer af selskabet. ~~] Pressemeddelelse fra DLH af 20. december [6] Konkurrencerådets afgørelse af 24. april d

14 Sai11t Gob~tin DisU~ibution Nordic 1~I3~ 5 o~~ei-ta~else a1~ DLH Træ & B~~Q A!S Side 14 af 14 [7] Kommissionens beslutning af 12. maj 2003 (COMP/M CVC/Danske Trælast). Se ligeledes Kommissionens beslutning af 9. november 2005 (COMP/M Saint Gobain/BPB), hvor der blev afgrænset (i) et marked for engrossalg at byggematerialer, (ii) et marked for detailsalg af byggematerialer til professionelle og (iii) et marked for detailsalg til gør det selv folk. [8] Oplysning fra Ditas hjemmeside [9] Den største fælles leverandør er [E]. IndkØbet fra [E] udgør [X] pct. af Hornemans samlede indkøb. Til sammenligning indkøber BD for [X] kr. hos [E]. [10] Kapitalkædernes grossistfunktion og de uafhængige fuldsortimentsgrossister anses ikke for at agere på samme marked, da de ikke er indbyrdes substituerbare for aftagerne, jf. Konkurrencestyrelsens markedsafgrænsning ikonkurrencerådets afgørelse af 30. august 2007 om Supereros' samhandelsbetingelser. [il] Det er frivilligt, om et Ditas-medlem vil handle gennem Ditas eller i stedet vil handle direkte med leverandøren. Når Horneman i en del tilfælde handler uden om Ditas, kan det enten skyldes, at der ikke er indgået en Ditas-aftale med leverandøren, eller at Horneman mener at kunne opnå bedre priser ved at handle direkte. [ 12] EFT 2005 C 56/24. [13] Kommissionens afgørelse af 4. februar 1999 i sag No IV/M.301 (Tesco Ltd., Catteau SA), pkt. 14; Kommissionens afgørelse af 18. september 1998 i sag IV/M.1292 (Continental/ITT), pkt. 15; Kommissionens afgørelse af 2. marts 2001 i sag NO COMP/M.2256 (Philips/Agilent), pkt. 41; Kommissionens afgørelse af 18. juni 1998 i sag No IV/M.1188 (Kingfisher/Wegert/Promarkt), pkt. 19; Kommissionens afgørelse af 12. april 1999 i sag No COMP/M.1482 (Kingfisher/Grosslabor), pkt. 27; Kommissionens afgørelse af 6. april 2000 i sag No COMP/M.1832 (Ahold/ICA Forbundet/Canica), pkt. 26. [14] Markedsandele er oplyst af anmelder, medmindre andet er oplyst. [15] Se Kommissionens beslutning af 28. april 2004 (COMP/M Saint Gobain/Dahl), pkt. 23. Anmelder har oplyst en lavere markedsandel ved en bred markedsafgrænsning. [16] Se's overtagelse af Maxit er anmeldt til, men pt. ikke godkendt af Kommissionen. [17] rs/legislation/nonhorizontalguidelines.pdf, pkt. 32, 59. [18] SG følger, jf. anmeldelsen, OECD's Transfer pricing Guidelines og skal således handle på armlængdevilkår. Alle Se's selskaber skal overholde reglerne, der er vedlagt anmeldelsen som bilag 5. [19] DT Group's brev af 16. januar enceomraadet/afgoerelser/afgoerelser /af

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet Dato: 25. oktober o 2013 Sag: MEDS-13/05331 Sagsbehandler: /STP/MNI/MST NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelsee af fælless kon- Dag- trol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond overr rofa ApS Konkurrence-

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

Konkurrencesituationen i dansk byggeri

Konkurrencesituationen i dansk byggeri Konkurrencesituationen i dansk byggeri December 2013 2 KONKURRENCESITUATIONEN I DANSK BYGGERI DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and

Læs mere

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst. 2013 Vejledning om konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 987-87-7029-540-6 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) (2010/C 130/01) INDHOLD I.

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) (2010/C 130/01) INDHOLD I. 19.5.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 130/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for vertikale begrænsninger

Læs mere

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi?

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? af professor, Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet og ph.d.-studerende Karina Skovvang Christensen, Handelshøjskolen

Læs mere

KONKURRENCERET JUNI 2002

KONKURRENCERET JUNI 2002 AKTUEL KONKURRENCERET JUNI 2002 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL KONKURRENCERET KONSUMPTIONSPRINCIPPET SIDSTE NYT VEDRØRENDE PARALLELIMPORT Af advokatfuldmægtig Anne Vinten EN VAREMÆRKEINDEHAVER

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Om rationalet bag forbud mod short selling

Om rationalet bag forbud mod short selling Short selling, dvs. salg af et værdipapir som sælgeren ikke ejer på salgstidspunktet, er en anerkendt og legitim praksis på værdipapirmarkederne. Under finanskrisen indførte mange lande, herunder Danmark,

Læs mere

CBS Law Studies WP 2009-02

CBS Law Studies WP 2009-02 CBS Law Studies WP 2009-02 Den Konkurrenceretlige regulering af rabatter Adjunkt Christian Bergqvist, ph.d. Copenhagen Business School Law Department www.cbs.dk/law ISBN-10: 87-992891-1-3 ISBN-13: 978-87-992891-1-0

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

EF - traktatens artikel 82

EF - traktatens artikel 82 Cand.merc.jur Erhvervsjuridisk institut Speciale September, 2009 Forfatter: Anders Gjervig Iversen Andreas Wærn Madsen Hovedvejleder: Anne Kirkegaard Bivejleder: Valdemar Smith EF - traktatens artikel

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere

Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere 1. Introduktion Danske små og mellemstore virksomheder, som allerede har opnået en vis eksportaktivitet, står jævnligt foran spørgsmålet,

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber.

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber. DELRAPPORT om visse EU-retlige spørgsmål vedrørende danske kommuners samarbejde om affaldsbortskaffelse Afgivet af Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber December

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere