Saint Gobain Distribution Nordic AB ~ s overtagelse af DLH Træ &Byg A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Saint Gobain Distribution Nordic AB ~ s overtagelse af DLH Træ &Byg A/S"

Transkript

1 Saint Gobain Distribution Nordic AB's overtagelse af DLH Træ & B~~~ A/S Saint Gobain Distribution Nordic AB ~ s overtagelse af DLH Træ &Byg A/S 29. februar 2008 ~/KL Side 1 af l4 Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Saint Gobain Distribution Nordic AB's overtagelse af aktiekapitalen i DLH Træ &Byg A/S fra Dalhoff Larsen & Horneman A/S. Den endelige anmeldelse er indgivet den 18. februar 2008 fra Advokatfirma Gorrissen Federspiel Kierkegaard ved advokat Martin Andre Dittmer på vegne af Saint Gobain Distribution Nordic AB. Konkurrencestyrelsen vurderer, at Saint Gobain Nordic Distribution AB' s overtagelse af aktiekapitalen i DLH Træ &Byg A/S ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, og at fusion derfor kan godkendes, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, jf. 12 d, stk Sagsfremstilling 1.1 Anmeldelsen " ~ertagelsen af aktiekapitalen i DLH Træ &Byg A/S sker fra den 20. december 2007 med forbehold..,r Konkurrencestyrelsens godkendelse. Konkurrencestyrelsen modtog en foreløbig anmeldelse af fusionen den 5. oktober 2007 samt en opdateret foreløbig anmeldelse den 16. januar Efter at have anmodet om og modtaget supplerende oplysninger, blev fusionen endelig anme{dt den 18. februar 2Q08. På denne baggrund erklærede styrelsen anmeldelsen for fuldstændig at regne fra den 18. februar Konkurrencestyrelsen offentliggjorde den 3. januar 2008 den planlagte fusion og opfordrede tredjeparter til at komme med bemærkninger til fusionen senest den 17. januar Efter offentliggørelsen af anmeldelsen er DT Group kommet med bemærkninger til fusionen.[1] Saint Gobain Distribution Nordic AB~ s overtagelse af DLH Træ &Byg A/S udgør efter anmelderens vurdering en fusion jf. konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1. Styrelsen er enig i denne vurdering. ' 2 Fusionsparterne ~mpagnie de Saint-Gobain S.A. (SG) er en af Europas største industrikoncerner. SG beskæftiger sig primært med produktion og distribution af byggevarer og glasvarer. Koncernen omsatte i 2006 for over 310 mia. kr. Flere af SG ~ s datterselskaber, har et betydeligt salg af byggevarer i Danmark, herunder Gyproc A/S (gipsplader), SG Ecophon A/S (akustiklofter), SG Isover A/S (bygningsisolering) og Scanglas A/S (planglas). SG er Europas største distributør af byggevarer og handel med byggevarer udgør en betydelig del af totalomsætningen ikoncernen. SG har den 15. januar 2008 anmeldt overtagelsen af Maxit Gruppen til Kommissionen.[2] Maxit Gruppen har betydelige aktiviteter i Danmark (produktion af mørtel, puds, letbetonklinker og leca). Saint Gobain Distribution Nordic AB (SGDN) er holdingselskab for Optimers Gruppen og VVSgrossisten Dahl International AB. Dahl Gruppen omfatter Brødrene Dahl i Danmark, Dahf i Sverige, Norge, Finland og Polen. SGDN overtog Dahl Gruppen i foråret 2004.[3] Brødrene Dahl er Danmarks største VVS-grossist med en markedsandel på over [25-45] pct. på VVS-markedet. Optimers Gruppen AS (Optimers) blev overtaget af SGDN i 2005 og omsatte i 2006 for omkring [X] mis. kr. Omsætningen kommer fra indkøb, lagerføring og videresalg af byggematerialer fra mere end 10 byggemarkeder og trælaster i Norge og Sverige. Horneman kommer efter fusionens gennemførelse til at sortere under Optimers, som indtil nu ikke har været aktiv på det danske marked. Selskabsretligt og formelt bliver Horneman et datterselskab under SGDN

2 Saint Gobai~l Distribution Nordic AB~s o~~ertagelse al~dlh ~lr~ & B~~g A/S Side 2 af l4 Opbygningen af SG-koncernen er illustreret i figur 1. Figur 1: Organisationsdiagram for SG efter gennemførelsen af fusionen[4] ~.-,,,..,, pint-;c~ ~ir~ [~is~ri ~ar~~n i~~rctic s a ~ip~mer~ czu~if ~t M.~..»>..~...~...x...r.~...~ 3sa~~r ;~;> ~iyrav~e Cr'~ EiLM T<~ B~`~lr. D`a9 E~t~p~hcs~ t~ ~~r~;~s F~`~S ~4~ ~~i'- Dalhoff Larsen &Horseman A/S (DLH) er trægrossist med salgs- og indkøbskontorer samt lager og forarbejdningsanlæg i et stort antal lande. Omsætningen i DLH koncernen forventes at blive 7,3 mia. kr. i 2007.[5] DLH kontrolleres af DLH-Fonden og er ikke børsnoteret. DLH består af datterselskaberne DLH A/S (handel med pladeprodukter og trælast på grossistniveau), DLH Træ & Byg A/S (salg af byggematerialer), DLH Nordisk (import og forhandling af hårdttræ) og TT Timber International AG (handel med tropisk hårdttræ og tempereret hårdttræ). DLH har gennem de sidste to år opkøbt hårdttræsaktiviteter og træ- og pladeaktiviteter. DLH Træ &Byg A/S er det selskab, som frasælges. DLH Træ &Byg A/5 (Horseman) er et helejet datterselskab under DLH. Selskabet omsatte for ca. 1,6 mia. kr. i Horseman er aktiv inden for salg af byggematerialer (trælast, plader, bygningsartikler, værktøj, beslag, mv.). A/S Holtes Langes Trælasthandel er pr. 30. august 2007 fusioneret med Horseman. Horseman består af 19 enheder - et centrallager, der også forsyner eksterne byggemarkeder, trælaster og byggemarkedskæder, og 18 trælaster og byggemarkeder. Hovedparten af salget fra forretningerne sker til professionelle, mens en mindre del af salget sker til private. Figur 2: Organisationsdiagram for DLH før gennemførelsen af fusionen

3 ~~int Gobain Distribution Nordic AB's overtagelse af DLII ~I-rte &Byg n/s Side 3 af 1 ~4 ~' is t` I~r~tr~l ~G r~~~ r~'~ r~ ~ 2. Foreløbig markedsafgrænsning ~r kan ifølge anmelder afgrænses fire relevante produktmarkeder iforbindelse med fusionen: 1. Markedet for indkøb af byggematerialer til byggemarkeder og trælaster. 2. Markedet for engrossalg af byggematerialer. 3. Markedet for detailsalg af byggematerialer til professionelle fra trælaster. 4. Markedet for detailsalg af byggematerialer til private fra byggemarkeder. Afgrænsningen af indkøbsmarkedet og detailmarkederne svarer til de markedsafgrænsninger, som Konkurrencerådet og Kommissionen har truffet i Dendek/Ditas fusionen,[6] og i CVC/Danske Trælast fusionen. [7] Inden for byggematerialer findes et stort antal produkter som sælges samlet i trælaster og byggemarkeder. Der er i denne sag ikke grund til at sondre mellem forskellige produktkategorier. melvom produktgrupperne ividt omfang ikke er substituerbare, er det karakteristisk, at samhandelsmønstrene for de forskellige produktgrupper ligner hinanden. På den baggrund kan indkøb af byggematerialer til byggemarkeder og trælaster anses for et samlet produktmarked. Alle fire markeder kan ifølge anmelder geografisk afgrænses til Danmark. Den anførte markedsafgrænsning vurderes at være tilstrækkelig. En yderligere undersøgelse af anmelders markedsafgrænsning ikke skønnes at ville have betydning for vurderingen af fusionen. 3. Markedsbeskrivelse Handelsveje for byggematerialer fremgår af figur 3. Figur 3: Handelsveje for byggematerialer

4 Saint Gobain Distribution Nordic AI3~s ove~~tagelse af DLH Z~ræ &Byd A/S Side ~ af~ 14 k.~r~~tre~.af å~~+gernt~r;~f~r It~dk~F'etagr~ss~tar~ictic~~t,rasma; ~~å ~`rl~~i ~~rr~ficnr~~ ~~ gc~emari e~å~,~~r%~acrr~:~ * Områder hvor Horneman er aktiv. 3.1 Markedet for indkøb af byggematerialer til byggemarkeder og trælaster Markedet for indkøb af byggematerialer idanmark omfatter handel mellem leverandører og byggemarkeder/trælaster, der er organiseret som kapitalkæder (med integreret grossist- og detailfunktion), byggematerialegrossister, specialbutikker, mv. Markedet omfatter en bred gruppe af byggevarer. Markedsandele for de største aktører på indkøbsmarkedet fremgår af tabel 1. Tabel 1: Markedsandele for aktører på indkøbsmarkedet irksomhed Markedsandel i pct. Horneman [0-20] SGDN 0 Ditas (ekskl. Horneman) [20-40] DT Group [20-40] Bygma [0-20J Danbuy (inkl. Johannes Fog) [0-20] em &Fix/Harald Nyborg [0-20] Bauhaus [0-20] ndre [0-20]

5 Saint Gobain Distribution Nordic AB~s o~~erta,~else a1~dll I Træ & Bvg A/S Total 100 Side 5 af~ l4 ~~~de: Tal fra anmeldelsen. Tallene hidrører fra detailmarkeders. Ifølge anmelder er.~rkedsandelene her stort set de samme som på indkøbsmarkedet. Horseman er med en markedsandel på [0-20] pct. en mindre aktør på markedet for indkøb af byggematerialer til byggemarkeder i Danmark. SGDN er ikke aktiv på markedet. De øvrige aktører er to indkøbssamarbejder, Ditas og Danbuy samt kapitalkæderne DT Group, Jem & Fix/Harald Nyborg, Bygma og Bauhaus. Bygma er pr. 31. december 2007 udtrådt af indkøbssamarbejdet i Ditas. [X] af Hornemans indkøb sker på nuværende tidspunkt via indkøbssamarbejdet Ditas. Medlemmerne af Ditas er dels selvstændige tømmerhandlere, dels mindre kapitalkæder med i alt 180 forretninger. Ditas har en omsætning på ca. 6 mia. kr.[8] Horseman er det største enkeltmedlem, dog forventes samarbejdet mellem Ditas og Horseman afviklet pr. 31. december Der er et stort antal leverandører. Den vertikale integration i Horseman indebærer, at DLH er Hornemans vigtigste leverandør med en andel på [X] pct. af det samlede indkøb. Hornemans ~nlede køb hos byggevareproducenter isaint-gobain koncernen udgør ca. [X] pct. af det samlede indkøb - primært [ekstraheret] fra [D] SGDN ejer også Dahl Gruppen (BD), der er Nordens største VVS- og værktøjsgrossist. BD handler alene med VVS- artikler og er således ikke aktiv på markedet for indkøb af byggematerialer til byggemarkeder og trælaster. Der findes et beskedent overlap mellem BD's og Hornemans indkøb af enkelte VVS-produkter[9], som dog skønnes at være uden relevans for vurdering af fusionens virkninger på ovennævnte markeder. 3.2 Markedet for engrossalg af byggematerialer Markedet for engrossalg af byggematerialer omfatter salg af byggematerialer til byggemarkeder fra grossistens lager, hvor grossisten står for logistik, pakning og distribution af et bredt sortiment af byggevarer mv. ver er to typer af grossister i form af kapitalkædernes grossistfunktion og selvstændige grossister, som fx Horseman, der også leverer til eksterne kunder såsom byggemarkeder og trælaster. Kapitalkæderne har integreret grossist- og detailfunktion. Det betyder, at kæderne varetager grossistfunktionerne for byggemarkeder mv. Det gælder fx for byggemarkeder/trælaster, der ejes af kapitalkæderne DT Group, Bygma og Bauhaus. Denne interne omsætning er ikke medregnet i tabel 2 nedenfor, der kun omfatter aktørernes engrossalg til eksterne kunder.[10] Tabel 2: Markedsandele for aktører på engrosmarkedet irksomhed Markedsandel i pct. Horseman [0-20] SGDN

6 Saint Goba~n Distribution Nordic AB's o~~~erta~else af DLH Træ å B~ g A/S Side 6 a1~ 1%~ DT Group (DT Trade) Bygma Danbuy (inkl. Johannes Fog) Øvrige trælaster/byggemarkeder N/A N/A N/A N/A otai 100 Kilde: Tal fra anmeldelsen Horneman har ifølge anmeldelsen en markedsandel på godt [0-2d] pct. Den samlede engrosomsætning skønnes at være 3,5 mia. kr. SGDN er ikke aktiv på engrosmarkedet. Hornemans engrossalg omfatter dels distribution til egne butikker, dels til eksterne kunder, der bl.a. omfatter [XJ [F]-byggemarkeder og til ca. [X] [G]-byggemarkeder og -trælaster. [F] er den største engroskunde med en samhandel på [X] kr. årligt. Det Øvrige engrossalg er, jf. tabet 2, fordelt på et stort antal aktører og omfatter dels et begrænset engrossalg fra kapitalkæder, dels engrossalg til selvstændige tømmerhandlere. Hornemans konkurrenter er her de samme som på detailmarkederne, nemlig DT Group, Bygma, Danbuy samt XL -BYG. 3.3 Detailsalg af byggematerialer til professionelle fra trælaster Markedet omfatter salg af byggevarer mv. fra trælaster til professionelle kunder, såsom entreprenører, byggehåndværkere, mv. Ofte har samme forretning både en trælastdel for professionelle og en afdeling for private kunder. Det samlede detailsalg af byggematerialer fra byggemarkeder og trælaster vurderes i anmeldelsen til ca. 35 mia. kr. Heraf udgør salget til professionelle omkring 23 mia. kr. eller 65 pct. af det samlede salg. Markedsstrukturen på dette marked er præget af fem kapitalkæder og en frivillig kæde, jf. tabel 3. Tabel 3: Markedsandele på markedet for detailsalg of professionelle irksomhed Markedsandel i pct. Horneman [0-20] SGBN 0 DT Group (Stark og Silvan) [20-40] Bygmg [0-20] ohannes Fog [0-20] Bauhaus [0-20]

7 S.~~int Gobain DistribL~tion Nordic AB~ s overtalelse af DLH Tl-æ &Byg A/S XL -BYG (ekskl. Horneman) [30-50] Side 7 ais l4 ~anbuy (ekskl. Johannes Fog) [0-20] øvrige [0-20] I alt 100 Kilde: Tal fra anmeldelsen. Horneman er med en markedsandel på ca. [0-20] pct. en af de mindre aktører på markedet. SGBN er ikke aktiv på dette marked. Hornemans konkurrenter er dels selvstændige tømmerhandlere, der sammen med Horneman på nuværende tidspunkt deltager i den Ditas tilknyttede afsætningskæde XL-BYG med 122 proffcentre fordelt over hele landet, dels kapitalkæderne. Den største kapitalkæde er DT Group, der ejes af den britiske VVS-koncern Wolseley, som består af "~ forretninger istark-kæden og 39 forretninger isilvan-kæden og en samlet markedsandel på [30- ~~] pct. Andre betydende konkurrenter til Horneman er kapitalkæderne Bygma med 43 udsalgssteder og Johannes Fog med 12 udsalgssteder, heraf 8 trælaster. 3.4 Markedet for detailsalg af byggematerialer til private fra byggemarkeder Markedet vedrører detailsalg af byggevarer, værktøj, mv. fra byggemarkeder til private "gør det selv" kunder fra byggemarkeder. Det samlede detailsalg af byggematerialer fra byggemarkeder til private vurderes ifølge anmeldelsen at være ca. 12 mia. kr. Markedsstrukturen på dette marked er præget af fem kapitalkæder og en frivillig kæde. Aktørernes markedsandele fremgår af tabel 4 nedenfor. Tabel 4: Markedsandele for aktører på markedet for detailsalg til private Virksomhed Markedsandel Horneman [0-20] SGDN 0 DT Group (Stark og Silvan) [20-40] em &Fix [10-30] Harald Nyborg [0-20] Bygma [0-20] ~uhaus [0-20]

8 Saint Gobain Distribution Nordic AI3~s o~~erta~~elsc af~ DLH 7ræ & I3}~g A/S Side 8 af~ 14 ohannes Fog [0-20] XL-Byg (ekskl. Horneman) [10-30] Danbuy (ekskl. Johannes Fog) [0-20] Øvrige [0-20] I alt 100 Kilde: Tal fra anmeldelsen. Horneman er med en markedsandel på lidt under [0-20] pct. en mindre aktør på markedet. Horneman har 11 forretninger med et tilknyttet byggemarked med salg til private. Byggemarkederne indgår i XL-kæden, der drives af indkøbssamarbejdet Ditas. SGDN er ikke aktiv på markedet. Kapitalkæderne DT Group, Jem &Fix/Harald Nyborg, Bygma og Bauhaus er -både målt i markedsandele og i antal forretningssteder - betydeligt større end Horneman. 4. Vurdering Ved vurderingen af fusionens virkninger ses først på påvirkningen af de fire markeder. Dernæst vurderes konkurrenceklausulen i aktieoverdragelsesaftalens pkt. 14. Endelig vurderes eventuelle problemer som følge af den vertikale integration i SG samt medlemskabet af Ditas. 4.1 Indkøb af byggematerialer til byggemarkeder og trælaster Horneman er blandt de mindre indkøbere på markedet for indkøb af byggematerialer til byggemarkeder og trælaster med en markedsandel på ca. [0-20] pct. Før gennemførelsen af fusionen har SGDN og datterselskabet Optimera ikke været aktiv på dette marked. Blandt de større aktører findes der fx indkøbssamarbejdet Ditas og kapitalkæden DT Group, begge med markedsandele på omkring [10-30] pct. Anmelder har oplyst, at samarbejdet mellem Horneman og Ditas formentlig afvikles pr. 31. december Ditas står på nuværende tidspunkt for ca. [X] af Hornemans samlede indkøb.[11] Hornemans udtræden af Ditas vil medføre tab af indkøbsstyrke og dermed en mindre svækkelse af Ditas' forhandlingsposition over for leverandørerne. Ved en udtræden vil Horneman til gengæld bedrvære istand til at udnytte Optimeras alferede eksisterende indkøbsstyrke i Sverige og Norge genner.. samlede indkøb på nordisk plan. Set i lyset af Hornemans relativt beskedne markedsandel vil der næppe være mærkbare effekter af de to alternativer. Spørgsmålet om den vertikale integration i SG og SG~ s dobbeltrolle i Ditas behandles i afsnit 4.6. Samlet vurderes fusionen ikke at medføre nævneværdige ændringer i konkurrenceforholdene på indkøbsmarkedet for byggematerialer til byggemarkeder og trælaster. 4.2 Engrossalg af byggematerialer Anmelderen har oplyst, at Horneman på dette marked har en markedsandel på godt [0-20] pct. SGDN har før fusionens gennemførelse ikke været aktiv på dette marked. Horneman sælger byggematerialer for [X] kr. på årsbasis til konkurrenten [F], og en pludselig afbrydelse af samhandlen kunne påføre [F] problemer. Der er som følge af fusionen indgået en tillægsaftale til den gældende samhandelsaftale mellem virksomhederne. Tillægsaftalen mellem SGDN, [F] og Horneman sikrer, at den nuværende samhandel med primært engrosvirksomheden Skodborg Trælasthandel -der indgår i Horneman -kan fortsætte frem til den 30. juni [F] kar ensidigt forlænge samhandlen frem til den 30. juni [F] har således i en periode på op til 3år adgangt til at undersøge mulighederne for en alternativ samhandelspartner

9 Saint Gobain Distribution Nard~c AB~s overtagelse af DLL-I 'l~r-~ & Bvg A/S Side 9 al~ 14 Fusionen vurderes derfor ikke at medføre mærkbare ændringer i konkurrenceforholdene på markedet for engrossalg af byggematerialer til byggemarkeder eller trælaster. melder har ikke anmeldt tillægsaftalen mellem SGDN, [F] og Horneman som en accessorisk aftale. Denne aftale er derfor ikke vurderet sammen med fusionen, men vii kunne tages op til selvstændig vurdering i henhold til konkurrencelovens og EF-traktatens øvrige bestemmelser. 4.3 Detailsalg af byggematerialer til professionelle Fusionen indebærer, at SGDN -via datterselskabet Optimera -får fodfæste på det danske detailmarked. Opkøbet af Horneman giver SGDN en beskeden platform med en markedsandel på [0-20] pct., jf. anmeldelsen. De største aktører på dette marked er DT Group med en markedsandel på [20-40] pct. og markedsføringssamarbejdet XL-BYG med en markedsandel på [20-40] pct. Hornemans forventede udtræden af Ditas ultimo 2008 vil svække Ditas, men samtidig give Horneman bedre muligheder for opkøb af uafhængige tømmerhandlere. Det vil styrke Horneman som en forhandlingspartner, der formentlig i højere grad vil kunne udfordre de større aktører. Fusionen vurderes ikke at ville medføre nævneværdige ændringer i konkurrencen på markedet for detailsalg af byggematerialer til professionelle fra byggemarkeder og trælaster. 4.4 Detailsalg af byggematerialer til private Fusionen indebærer, at SGDN får fodfæste på detailmarkedet for salg af byggevarer til private, hvor de før fusionen ikke har været aktive. Købet af Horneman giver SGDN en beskeden platform med en markedsandel på under [0-20] pct. Blandt konkurrenterne findes betydende større aktører som fx DT Group med en markedsandel på ca. [20-40] pct. og Jem &Fix med en markedsandel på ca. [10-30] pct. Fusionen vurderes derfor ikke at ville medføre nævneværdige ændringer i konkurrencen på markedet for detailsalg af byggematerialer til professionelle fra byggemarkeder. 4.5 Accessoriske begrænsninger Anmelderen har anmeldt punkt 14 i aktieoverdragelsesaftalen, som efter anmelders vurdering udgør en accessorisk begrænsning. Pkt. 14 i aktieoverdragelsesaftalen indeholder følgende konkurrenceklausul: ekstraheret] Klausulen indebærer bl.a., at DLH er afskåret fra at udøve konkurrerende virksomhed eller fra at investere i virksomheder, som er aktive på markedet for detailsalg af byggevarer i en periode af [under 5] år. Sælgeren kan dog fortsat drive engrosvirksomhed, begrænset til det hidtidige kundesegment og det hidtidige produktsortiment. Anmelderen har anført, at konkurrenceklausulen skal beskytte SGDN ~ s betydelige investeringer i forbindelse med erhvervelsen af Horneman. Længden af klausulen er efter anmelders opfattelse nødvendig for, at SGDN kan få fodfæste på det danske marked, hvor SGDN ikke på nuværende tidspunkt er til stede. Ligeledes er anmelder af den opfattelse, at værdien af Hornemans loyale kundekreds i form af good will og know how hurtigt kunne blive udvandet, hvis sælgeren fortsat ville kunne operere på detailmarkedet. Konkurrenceklausuler bliver normalt anset for at være berettigede i op til tre år, når der sammen med virksomheden også overdrages en loyal kundekreds i form af såvel good will som know how, og klausulen geografisk er begrænset til det område, hvor sælgeren før virksomhedsoverdragelsen!bød sine produkter, jf. Kommissionens meddelelse af 5. marts 2005 om Konkurrencebegrænsninger, der er direkte knyttet til og nødvendige for gennemførelse af fusioner, kap. III.A, pkt. Z0, 22.[12]

10 Saint Gobain Distribution Nordic AI~~s overtagelse ~11~DLH ~l~i-æ & Big ~~/S Side 10 af 14 En begrænsning af sælgerens investeringsmuligheder i en konkurrerende virksomhed, som også omfatter de tilfælde, hvor sælgeren - hverken direkte eller indirekte -vil få ledelsesfunktioner eller egentlig indflydelse i en konkurrerende virksomhed, kan dog ikke anses for at være nødvendig for fusionens gennemførelse, jf. Kommissionens meddelelse, kap. III.A., pkt. 25, og Kommissionens praksis.[13] At dømme ud fra konkurrenceklausulens ordlyd synes den også at omfatte investeringer af ren finansiel karakter. Advokat Martin Andre Dittmer har imidlertid i mail af 8. februar 2008 anført følgende fortolkning af aktieoverdragelsesaftalens pkt , som blev bekræftet af SGDN via af 11. februar 2008: "In respect of Clause 14.1 of the Share Purchase Agreement, Saint-Gobain Distribution Nordic AB hereby declares that the clause shall not be interpreted and applied according to its literal wording, but shall be construed as permitting the purchase of shares for genuine investment purposes where it does nat grant the investor the actual or potential position to exercise, directly or indirectly, any management functions whatsoever in the company concerned or any material influence whatsoever in that company." Advokat Martin Andre Dittmer har oplyst, at denne fortolkning af konkurrenceklausulen indarbejdes i closing minutes. Det er styrelsens vurdering, at konkurrenceklausulen kan anses for at være accessorisk og nødvendig for fusionens gennemførelse. I sin vurdering har styrelsen særligt lagt vægt på, at klausulen jf. det i af 8. og 11. februar 2008 anførte ikke afskærer Horneman fra at foretage investeringer, som alene tilgodeser investeringsformål og således ikke medfører direkte eller indirekte ledelsesfunktioner eller egentlig indflydelse over en anden aktør på markedet for detailsalg af byggevarer. På denne baggrund vurderes det, at konkurrenceklausulen er i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse af 5. marts 2005 om konkurrencebegrænsninger, der er direkte knyttet til og nødvendige for gennemførelse af fusioner. 4.6 Vertikal integration Som anført i afsnit 1.2 ejer SG en række danske datterselskaber, der producerer byggematerialer og afsætter disse gennem byggemarkeder og trælaster. De tre mest betydende leverandører er[14]: Gyproc A/S: Danmarks næststørste producent af gipsplader, omsætning i Danmark [X] kr. i 2006 og en markedsandel på ca. [X] pct., Isover A/S: Danmarks næststørste producent af mineralsk isolering, omsætning i Danmark [X; kr. i 2006 og en markedsandel på omkring [X] pct.[15], og Maxit A/S[16]: Producent af våd- og tørmørtel, letbetonblokke, leca, omsætning i Danmark [X] kr. i 2006 og markedsandel på over [X] pct. Denne vertikale integration kan muligvis skabe konkurrenceproblemer iform af adgangsbarrierer. Dertil får SG en dobbeltrolle efter transaktionens gennemførelse ved både at sælge byggevarer og deltage i indkøbsforeningen Ditas. Disse mulige konkurrencebegrænsninger vurderes nedenfor Adgangsbarrierer For at vurdere om den vertikale integration i SG-koncernen kan føre til konkurrenceproblemer iform af adgangsbarrierer ioverensstemmelse med Kommissionens Guidelines of non-horizontal mergers under the Council Regulation on the control of concentrations between undertakings[17] undersøges, om SG (i) har mulighed for at afskærme konkurrenters adgang til produkter og afsætningskanaler, (ii) har et incitament til afskærmning, og (iii) om afskærmningen vil have en effekt på konkurrencen. Ad (i) Mulighed for afskærmning med henblik på produkter og afsætningskanaler

11 ~ai,ilt Gobain Distribution Nordic AB~s overtagelse af DLH Træ & B~~~!~lS Side 1 ] af 14 Jf. Kommissionens Guidelines of non-horizontal mergers under the Council Regulation on the control of concentrations between undertakings, pkt. 31 ff. skal der først vurderes, hvorvidt SG har mulighed for at afskærme konkurrenternes adgang til SG-producerede byggematerialer. Horneman er en af markedets mindre distributører af byggematerialer, der allerede i dag sælger nogle af SG producerede byggematerialer, som fx produkter fra Isover A/S og Gyproc A/S. Derudover handler Horneman med et bredt spektrum af andre byggematerialer. Teoretisk har SG således mulighed for at afskærme andre byggematerialedistributørers adgang til SG producerede byggematerialer, hvis selskabet kun distribuerer sine varer gennem Horneman. Dette er dog ikke umiddelbart i SG~ s interesse, jf. nedenstående under (ii). Ligeledes skal det jf. Kommissionens Guidelines, pkt. 58 ff. vurderes, hvorvidt SG har mulighed for at hindre konkurrerende producenters adgang til distributionsmarkedet. På grund af Hornemans beskedne markedsandel på distributionsmarkedet vil SG ikke umiddelbart have mulighed for at begrænse konkurrerende producenters adgang til markedet. Der findes en række andre og større afsætningskanaler iform af konkurrerende byggemarkeder til Horneman som fx DT Group og Bygma. Ad (ii) Incitament til afskærmning anmelder har oplyst, at SG intet incitament har til udelukkende at sælge til Horneman. Det skyldes, at Horneman med en markedsandel på ca. [0-20] pct. langt fra er i stand til at dække SG ~ s behov for afsætning af byggevarer. Det vil kræve langt flere salgssteder end de 19 forretningssteder under Horneman. Ligeledes er selv de to største af SG-ejede producenter, Isover og Gyproc, ikke enerådende. På deres respektive produktmarkeder findes lige så stærke konkurrenter. Indkøberne blandt trælastkæderne vil stadig kunne finde alternative leverandører af byggematerialer. Endvidere er det ikke sandsynligt, at Horneman vil opnå aftaler på væsentlig bedre vilkår end andre, bl.a. fordi Horneman er en mindre aktør på markedet. Det fremgår dertil af anmeldelsen, at al handel inden for SG-koncernen foregår på armslængdevilkår. [18] [ekstraheret] SG-koncernen er således ikke en traditionel vertikalt integreret virksomhed, men bærer et konglomerats karakteristika. Det betyder, at de forskellige selskaber inden for SG-koncernen i.eksis fungerer som selvstændige enheder. Det taler for, at SG ikke har incitament til at udelukke eller begrænse indkøbet fra konkurrerende virksomheder. Ad (iii) Afskærmningens effekt på konkurrencen Da muligheden for afskærmning umiddelbart kun har teoretisk karakter og da incitamentet til at afskærme umiddelbart ikke er til sted, vurderes der samlet set ikke at være ikke-horisontale overlap, som begrænser konkurrencen SG's dobbeltsrolle i forhold til Ditas Gennemførelsen af fusionen fører til, at SG - indtil Hornemans formodede udtræden den 31. december har en dobbeltrolle i forhold til indkøbsforeningen Ditas. Dobbeltrollen er et resultat af SG koncernens ejerskab af flere leverandører af byggematerialer, som forhandler samhandelsaftaler med indkøbsforeningen Ditas. Samtidig er Horneman medlem af og andelshaver i Ditas. Group har i selskabets bemærkninger til fusionen peget på, at denne dobbeltrolle kunne give mulighed for at påvirke priser og vilkår samtidig med, at der kunne være risiko for diskrimination mellem andelshaverne i Ditas på den ene side og konkurrenterne på den anden side.[19]

12 Saint Gobain Distribution Nordic AE3's o~~ert~~else a1~ DLH 7~r~ & I3v~ A/S Side 12 af ] 4 Fusionen indebærer dog ikke noget principielt nyt i markedsstrukturen. Før fusionen optrådte DLH både på sælger- og på køberside. Efter transaktionens gennemførelse vil det være SG-ejede selskaber, som både sælger tii og køber af Ditas, jf. figur 4 og 5. Figur 4: Situationen før fusionen Figur 5: Situationen efter fusionen ~i.~1 tcan I~dØr ~C trva Sir-~j l~~r~ndp~t~r ~ byg~gøu~rer s ælg~r ~ s~l~et ~[~~ k~~ ~z orra~r~^tr~ri~st ~~t ~~ [irs Anmelder har anført, at [ekstraheret]. På den baggrund forekommer det usandsynligt, at Horneman skulle have mulighed for at få fortrolige informationer om konkurrenters forhold, der vil kunne give en urimelig konkurrencefordel. 5. Konklusion På baggrund af det ovenfor anførte kan det samlet konkluderes, at Saint Gobain Distribution Nordic AB~ s overtagelse af samtlige aktier i DLH Træ &Byg A/S udgør en fusion i konkurrencelovens forstand, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2, jf. 12, stk. 1, nr. 1, og l /af

13 Saint Gobain Distribution Nol-dic AB~s overtagelse af DLf] 7-ræ & B~~g A%S Side l3 af l~4 at Konkurrencestyrelsen kan godkende fusionen i henhold til konkurrencelovens ~ 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, jf. 12 d, stk. 1. r er ved afgørelsen lagt vægt på, at der ikke som følge af fusionen sker nogen nævneværdige ændringer i markedsstrukturen på de berørte markeder for indkøb af byggematerialer til byggemarkeder og trælaster, for engrossalg af byggematerialer, for detailsalg af byggematerialer til professionelle fra trælaster og for detailsalg af byggematerialer til private fra byggemarkeder. Konkurrencestyrelsen finder således, at Saint Gobain Distribution Nordic AB~ s overtagelse af aktiekapitalen i DLH Træ &Byg A/S ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling, hvorfor fusionen godkendes, jf. konkurrencelovens ~ 12 c, stk. 2. Godkendelsen meddeles under forudsætning af, at konkurrenceklausulen i aktieoverdragelsesaftalens pkt. 14 forstås som anført af advokat Martin Dittmer i af 8. februar 2008 ag bekræftet af Saint Gobain Distribution Nordic AB via fra advokat Martin Andre Dittmer den 11. februar I e-mallen af 8. februar 2008 fremgår det således, at klausulen skal fortolkes ud fra følgende ordlyd: ".the clause shall not be interpreted and applied according to its literal wording, but shall be,nstrued as permitting the purchase of shares for genuine investment purposes where it does not grant the investor the actual or potential position to exercise, directly or indirectly, any management functions whatsoever in the company concerned or any material influence whatsoever in that company". På baggrund af ovenstående er det styrelsens vurdering, at - da sælgeren ikke er afskåret fra investeringer af ren finansielt øjemed, som ikke medfører direkte eller indirekte ledelsesfunktioner eller egentlig indflydelse i den konkurrerende virksomhed - pkt. 14 i aktieoverdragelsesaftalen er i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse af 5. marts 2005 om konkurrencebegrænsninger, der er direkte knyttet til og nødvendige for gennemførelsen af fusioner. Advokat Martin Andre Dittmer har oplyst, at konkurrenceklausulens fortolkning indarbejdes i closing minutes. Det bemærkes i øvrigt, at den mellem Saint Gobain Distribution Nordic AB, [F] og DLH Træ &Byg A/S indgåede tillægsaftale, som styrelsen har modtaget som bilag til anmeldelsen, ikke er anmeldt m og tillige ikke anses som en accessorisk begrænsning, hvorfor Konkurrencestyrelsen ikke har taget stilling hertil i forbindelse med afgørelsen. Styrelsen forbeholder sig derfor muligheden for at tage tillægsaftalen op til selvstændig vurdering i henhold til konkurrencelovens og EF-traktatens øvrige bestemmelser. [1] Skrivelse af 16. januar 2008, se hertil afsnit [2] Denne fusion er ikke godkendt af Kommissionen endnu. Anmelderne har oplyst, at fusionen dog er blevet godkendt af de [A] og de [B] konkurrencemyndigheder. Desuden skal fusionen anmeldes til de [C] konkurrencemyndigheder. [3] Kommissionens beslutning af 28. april 2004 (COMP/M Saint Gobain/Dahl). [4] Organisationsdiagrammet viser i sidste led kun de af SGs (større) datterselskaber, der operer på det danske marked. DLH Træ &Byg A/S tilhører Optimera Gruppen, mens Saint-Gobain Distribution Nordic er den juridiske ejer af selskabet. ~~] Pressemeddelelse fra DLH af 20. december [6] Konkurrencerådets afgørelse af 24. april d

14 Sai11t Gob~tin DisU~ibution Nordic 1~I3~ 5 o~~ei-ta~else a1~ DLH Træ & B~~Q A!S Side 14 af 14 [7] Kommissionens beslutning af 12. maj 2003 (COMP/M CVC/Danske Trælast). Se ligeledes Kommissionens beslutning af 9. november 2005 (COMP/M Saint Gobain/BPB), hvor der blev afgrænset (i) et marked for engrossalg at byggematerialer, (ii) et marked for detailsalg af byggematerialer til professionelle og (iii) et marked for detailsalg til gør det selv folk. [8] Oplysning fra Ditas hjemmeside [9] Den største fælles leverandør er [E]. IndkØbet fra [E] udgør [X] pct. af Hornemans samlede indkøb. Til sammenligning indkøber BD for [X] kr. hos [E]. [10] Kapitalkædernes grossistfunktion og de uafhængige fuldsortimentsgrossister anses ikke for at agere på samme marked, da de ikke er indbyrdes substituerbare for aftagerne, jf. Konkurrencestyrelsens markedsafgrænsning ikonkurrencerådets afgørelse af 30. august 2007 om Supereros' samhandelsbetingelser. [il] Det er frivilligt, om et Ditas-medlem vil handle gennem Ditas eller i stedet vil handle direkte med leverandøren. Når Horneman i en del tilfælde handler uden om Ditas, kan det enten skyldes, at der ikke er indgået en Ditas-aftale med leverandøren, eller at Horneman mener at kunne opnå bedre priser ved at handle direkte. [ 12] EFT 2005 C 56/24. [13] Kommissionens afgørelse af 4. februar 1999 i sag No IV/M.301 (Tesco Ltd., Catteau SA), pkt. 14; Kommissionens afgørelse af 18. september 1998 i sag IV/M.1292 (Continental/ITT), pkt. 15; Kommissionens afgørelse af 2. marts 2001 i sag NO COMP/M.2256 (Philips/Agilent), pkt. 41; Kommissionens afgørelse af 18. juni 1998 i sag No IV/M.1188 (Kingfisher/Wegert/Promarkt), pkt. 19; Kommissionens afgørelse af 12. april 1999 i sag No COMP/M.1482 (Kingfisher/Grosslabor), pkt. 27; Kommissionens afgørelse af 6. april 2000 i sag No COMP/M.1832 (Ahold/ICA Forbundet/Canica), pkt. 26. [14] Markedsandele er oplyst af anmelder, medmindre andet er oplyst. [15] Se Kommissionens beslutning af 28. april 2004 (COMP/M Saint Gobain/Dahl), pkt. 23. Anmelder har oplyst en lavere markedsandel ved en bred markedsafgrænsning. [16] Se's overtagelse af Maxit er anmeldt til, men pt. ikke godkendt af Kommissionen. [17] rs/legislation/nonhorizontalguidelines.pdf, pkt. 32, 59. [18] SG følger, jf. anmeldelsen, OECD's Transfer pricing Guidelines og skal således handle på armlængdevilkår. Alle Se's selskaber skal overholde reglerne, der er vedlagt anmeldelsen som bilag 5. [19] DT Group's brev af 16. januar enceomraadet/afgoerelser/afgoerelser /af

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S 18/11/12 Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K 23. september 2005 Journal nr. 3/1120-0401-0075/ CGA/FI Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S 18. juli 2008 Journalnr. 4/0120-0401-0030/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen vedrørende Nordic Capital Fond VII s (i

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked.

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked. 25. juni 2009 TIF 4/0120-0401-0038 /TBJ, JKM Actebis Computer A/S overtagelse af Ingram Micro ApS og Ingram Micro AB s danske aktiver Konkurrencestyrelsen har den 31. marts 2009 modtaget endelig anmeldelse

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Dato: 28. juni 2012 Sag: BYS-12/07987 Sagsbehandler: /RFW, HK, MAG Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. maj 2012

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen ~ r:s!lj --------- --------- KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen NOTAT 29-06-2011 ITE 4/0120-0402-0072 /ASUMAL Godkendelse: Forsyning Helsingør AIS' erhvervelse af enekontrol over Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen.

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen. Dato: 21. januar 2013 Sag: BITE-12/16972-30 Sagsbehandler: /lkh/mal/awi Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af EnergiMidt Infrastruktur A/S overtagelse af andelsselskabet ELROs aktiviteter

Læs mere

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet Dato: 25. oktober o 2013 Sag: MEDS-13/05331 Sagsbehandler: /STP/MNI/MST NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelsee af fælless kon- Dag- trol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond overr rofa ApS Konkurrence-

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2 Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø 4. juli 2007 Sag 4/0120-0401-0016 / FIB / MIK Deres ref. 70035618 GHO/MBU Telenors overtagelse af Tele 2 Telenor Danmark har med

Læs mere

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret 7. november 2000 Journal nr.2 8034-2, hgo Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Johannus Egholm

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S 1 af 8 Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S Journal nr.3:1120-0401-13/fødevarer-finans/era Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Styrelsen har modtaget anmeldelse af en fusion

Læs mere

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S 25. februar 2009 4/0120-0401-0036/TIF/TBJ,JKM Konkurrencestyrelsen har modtaget anmeldelse af, at kapitalfonden EQT V Limited har indgået aftale

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank J.nr.: 4/0120-0401-0033/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har den 3. oktober 2008 modtaget anmeldelse om, at Nordea Bank Danmark A/S har indgået aftale om

Læs mere

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3.

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3. 21. maj 2010 TIF 4/0120-0401-0411 /LD/JFL Baggrundsnotat: JN Datas partnerskab med Nordisk Finans IT om it-drift JN Data A/S (JN Data) har indgået samarbejde med Nordisk Finans IT P/S (NFIT) om varetagelse

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 26. juli 2011 BYS 4/0120-0401-0074 CHJ, HK, MEM PwC s overtagelse af Grant Thornton Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 24. maj 2011 en anmeldelse af en fusion mellem revisionsselskaberne PwC

Læs mere

Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen

Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen Rådsmødet den 14. maj 2008 Ikke fortrolig udgave Indholdsfortegnelse 1. Resumé...6 1.1 Indledning...6 1.2 Markedsafgrænsning...6 1.3 Vurdering...7 1.3.1

Læs mere

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost.

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost. 5. juli 2011 MSF 4/0120-0401-0076 //MER /MNI Forenklet godkendelse af Aleris A/S erhvervelse af kontrol med Privathospitalet Hamlet A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (herefter KFST) modtog den 1.

Læs mere

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER Journal nr. 3/1120-0301-0133/vis/SE RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. Bestseller Wholesale A/S (Bestseller) har ved skrivelse af 9.

Læs mere

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Journal nr.3:1120-0401-37/fødevarer og finans/era/vu Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Zürich Versicherungsgesellschaft og Tryg

Læs mere

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN. KMD har 4 helejede datterselskaber og beskæftiger mere end 3000 medarbejdere.

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN. KMD har 4 helejede datterselskaber og beskæftiger mere end 3000 medarbejdere. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN NOTAT 30-08-2011 TIF 4/0120-0402-0077 /TBJ, JKM KMD A/S's erhvervelse af Rambøll Informatik AIS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. juli 2011 en anmeldelse

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 18-06-2012 11:18 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset købsaftale,

Læs mere

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler Indhold 1 Nye regler for vertikale aftaler 1 Nye regler for vertikale aftaler Af advokat Gitte Holtsø, advokat Martin Andreas Gravengaard og advokatfuldmægtig Peter E. Stassen EU-Kommissionen har offentliggjort

Læs mere

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S Journal nr. 3:1120-0401-34/Energi2/CP Rådsmødet den 29. maj 2002 Resumé 1. DONG E&P A/S anmeldte den 30. april 2002 selskabets betingede køb af aktiverne

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit

Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit Journal nr. 3/1120-0401-0057/vu/fi Dato: 26. januar 2004 Indledning Nykredit Bank A/S og Egnsbank Han Herred A/S (herefter parterne) har

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA

SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA Dato: 8. februar 2013 Sag: BITE-13/00442 Sagsbehandler: / SAH, CARF og CHJ KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTE- RIET 1. TRANSAKTIONEN Indledning

Læs mere

Udskillelsen af skadesforsikringsaktiviteterne i Nordea til Tryg

Udskillelsen af skadesforsikringsaktiviteterne i Nordea til Tryg Udskillelsen af skadesforsikringsaktiviteterne i Nordea til Tryg Journal nr. 3/1120-0401-0039/Fødevarer og finans/vu. Rådsmødet den 25. september 2002 1. Tryg i Danmark smba (Tryg smba) og Nordea AB (Nordea)

Læs mere

Rukos markedsadfærd. Rådsmødet den 19. december 2001. Resumé. Journal nr.3:1120-0201-152/jac/industri

Rukos markedsadfærd. Rådsmødet den 19. december 2001. Resumé. Journal nr.3:1120-0201-152/jac/industri Rukos markedsadfærd Journal nr.3:1120-0201-152/jac/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. På foranledning af en klage fra Carl F A/S har Konkurrencestyrelsen undersøgt Ruko A/S' markedsadfærd

Læs mere

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist)

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) 1 af 7 2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) Advokaterne Fønss & Hove Toldbodgade 10, 4. sal 6000 Kolding Konkurrencerådet Nørregade 49 1165 København

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Klage over vvs-grossisters forretningsbetingelser

Klage over vvs-grossisters forretningsbetingelser Klage over vvs-grossisters forretningsbetingelser Jnr.: 2:801-13/cga Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé En byggevirksomhed har klaget over, at to lokale filialer af de landsdækkende vvs-grossister

Læs mere

STATOIL OG NATURGAS FYN STIFTER JOINT VENTURET - STATOIL GAZELLE A/S

STATOIL OG NATURGAS FYN STIFTER JOINT VENTURET - STATOIL GAZELLE A/S STATOIL OG NATURGAS FYN STIFTER JOINT VENTURET - STATOIL GAZELLE A/S 9. juli 2003 Journal nr. 3/1120-0402-0014/LF/ISA RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. Statoil Danmark A/S og Naturgas Fyn A/S s datterselskab

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

JYSKS ERHVERVELSE AF ENEKONTROL MED IDDESIGN A/S

JYSKS ERHVERVELSE AF ENEKONTROL MED IDDESIGN A/S 25-09 2013 13/05691 / AJE, ASJ, LKA, MEM, NVH, SUPO, UHL Punkt 3: Rådsmøde den 25. september 2013 JYSKS ERHVERVELSE AF ENEKONTROL MED IDDESIGN A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet

Læs mere

Knud Wexøe A/S' vilkår for leverancer af kabelkanaler af mærket

Knud Wexøe A/S' vilkår for leverancer af kabelkanaler af mærket 1 af 9 21-06-2012 12:14 Knud Wexøe A/S' vilkår for leverancer af kabelkanaler af mærket Journal nr. 2:801-73/cga/industri Rådsmødet den 30. august 2000 Resumé 1. På mødet den 21. juni 2000 behandlede rådet

Læs mere

Omsætningen med byggematerialer - belyst fra leverandørsiden

Omsætningen med byggematerialer - belyst fra leverandørsiden Omsætningen med byggematerialer - belyst fra leverandørsiden Konkurrence Styrelsen Økonomi- og Erhvervsministeriet 1. INDLEDNING 3 2. RESUME 5 2.1 Gennemfakturering ved direkte leverancer til byggepladser

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier 1 af 6 21-08-2013 12:57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier,

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

1. Sagsfremstilling. Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas. 1.1 Anmeldelse og høring

1. Sagsfremstilling. Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas. 1.1 Anmeldelse og høring 11-11-2009 ITE 4/0120-0402-0041 /ASL Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas Midt-Nord I/S 1. Sagsfremstilling 1.1 Anmeldelse og høring 1. Konkurrencestyrelsen modtog den 11. september

Læs mere

EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg

EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg 1 af 8 18-06-2012 11:09 EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg Rådsmødet den 27. oktober 1999 1. Resumé Advokat Henrik Holm-Nielsen, Plesner & Grønborg Advokatfirma, har den 16. marts 1998 på vegne

Læs mere

Kapitel 23 International distribution

Kapitel 23 International distribution Kapitel 23 International distribution Opgave 23.1 1. Hvad kaldes den vækststrategi, som Top-Toy ønsker at gøre brug af? Top-Toy ønsker at udvide salget til flere eksportmarkeder. Der er derfor tale om

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S 4/0120-0401-0031/TIF/ Den 24. august 2008 meddelte Roskilde Bank A/S, at Danmarks Nationalbank (i det følgende Nationalbanken)

Læs mere

Svenska Lantmännens overtagelse af aktier i Spirakoncernen

Svenska Lantmännens overtagelse af aktier i Spirakoncernen Svenska Lantmännens overtagelse af aktier i Spirakoncernen Jornal nr. 3/1120-0401-0070/FI/pr/mah Rådsmødet den 27. april 2005 Resumé 1. Med aftale af 1. marts 2005 har Lantbrukarnas Ekonomiaktiebolag overdraget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet 1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 19. november 1999 afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.449, LK a/s ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved skrivelse

Læs mere

AFTALER OM OMSTRUKTURERING AF KÆDESAMARBEJDE I DAGROFA APS

AFTALER OM OMSTRUKTURERING AF KÆDESAMARBEJDE I DAGROFA APS 23-10-2013 13/05331 /MNI/MST/STP Punkt 3: Rådsmøde den 23. oktober 2013 AFTALER OM OMSTRUKTURERING AF KÆDESAMARBEJDE I DAGROFA APS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR.

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. 1 Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom af 21/12 2010, at en større aktiepost i et børsnoteret

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling Regina M. Andersen, partner 1 Introduktion til emnerne Aktielån og flagning Shortselling Flagningsreglerne i VHL 29 Reglerne

Læs mere

VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER

VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER FORHANDLING, REPARATION OG EFTERSYN AF MOTORKØRETØJER I EU KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) NR. 1400/2002 af 31. juli 2002 1 OM ANVENDELSE AF TRAKTATENS ARTIKEL 81, STK. 3, PÅ KATEGORIER AF VERTIKALE AFTALER

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

RITZAUS BUREAUS LEVERING AF NYHEDSTJENESTE

RITZAUS BUREAUS LEVERING AF NYHEDSTJENESTE 27-06-2012 12/07631 /MNI/LTA PUNKT 3: RÅDSMØDE 27. JUNI 2012 RITZAUS BUREAUS LEVERING AF NYHEDSTJENESTE KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ... 1

Læs mere

Plan for NTR-kampagne i Danmark

Plan for NTR-kampagne i Danmark Dansk Træbeskyttelse Plan for NTR-kampagne i Danmark Formål Kampagnen har til formål at fremme anvendelse af NTR-mærket træ på det danske marked. Kampagnen er planlagt for en 3 årig periode - 2015 til

Læs mere

Værktøj og materialer til bygningsdrift og vedligehold

Værktøj og materialer til bygningsdrift og vedligehold 11. juni 2014 1 Værktøj og materialer til bygningsdrift og vedligehold 11. juni 2014 11. juni 2014 2 Agenda Gennemgang af Rammeaftale 12.01 Baggrund Struktur og leverandører Anvendelse Priser og rabatter

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Rammeaftale på byggematerialer

Rammeaftale på byggematerialer 7. marts 2014 1 Rammeaftale på byggematerialer Christian Østby-Svanholm, konsulent, SKI 7. marts 2014 2 Rammeaftale på værktøj og materialer til bygningsdrift og vedligehold SKI Infodage 2014 7. marts

Læs mere

Stiftelse af joint venture mellem Post Danmark A/S og 365 Media Scandinavia A/S

Stiftelse af joint venture mellem Post Danmark A/S og 365 Media Scandinavia A/S Stiftelse af joint venture mellem Post Danmark A/S og 365 Media Scandinavia A/S Rådsmødet den 30. august 2006 Journal nr. 4/0120-0401-0002/ISA/FAB 1. Resumé og indstilling 1.1. Resumé 1. Post Danmark A/S

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7.

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7. PRESSEMEDDELELSE Danish Agro a.m.b.a. Køgevej 55 4653 Karise www.danishagro.dk Galten, 7. september 2012 Vestjyllands Andel Vesterkær 16 6950 Ringkøbing www.vja.dk Danish Agro og Vestjyllands Andel køber

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Punkt 2. Rådsmødet den 24. november 2010

Punkt 2. Rådsmødet den 24. november 2010 24. november 2010 Punkt 2 4/0120-0289-0119 /MEM/HK Rådsmødet den 24. november 2010 Witt Hvidevarer A/S styring af videresalgspriser og hindring af parallelhandel 1. Resumé... 3 2. Indstilling... 7 3. Sagsfremstilling...

Læs mere

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg i koncernen Scandic Hotels Holding AB Mellem Scandic Hotels Holding AB og det europæiske udvalg for ansatte i hotel-, catering- samt nærings- og nydelsesmiddelindustrien

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere