Saint Gobain Distribution Nordic AB ~ s overtagelse af DLH Træ &Byg A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Saint Gobain Distribution Nordic AB ~ s overtagelse af DLH Træ &Byg A/S"

Transkript

1 Saint Gobain Distribution Nordic AB's overtagelse af DLH Træ & B~~~ A/S Saint Gobain Distribution Nordic AB ~ s overtagelse af DLH Træ &Byg A/S 29. februar 2008 ~/KL Side 1 af l4 Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Saint Gobain Distribution Nordic AB's overtagelse af aktiekapitalen i DLH Træ &Byg A/S fra Dalhoff Larsen & Horneman A/S. Den endelige anmeldelse er indgivet den 18. februar 2008 fra Advokatfirma Gorrissen Federspiel Kierkegaard ved advokat Martin Andre Dittmer på vegne af Saint Gobain Distribution Nordic AB. Konkurrencestyrelsen vurderer, at Saint Gobain Nordic Distribution AB' s overtagelse af aktiekapitalen i DLH Træ &Byg A/S ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, og at fusion derfor kan godkendes, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, jf. 12 d, stk Sagsfremstilling 1.1 Anmeldelsen " ~ertagelsen af aktiekapitalen i DLH Træ &Byg A/S sker fra den 20. december 2007 med forbehold..,r Konkurrencestyrelsens godkendelse. Konkurrencestyrelsen modtog en foreløbig anmeldelse af fusionen den 5. oktober 2007 samt en opdateret foreløbig anmeldelse den 16. januar Efter at have anmodet om og modtaget supplerende oplysninger, blev fusionen endelig anme{dt den 18. februar 2Q08. På denne baggrund erklærede styrelsen anmeldelsen for fuldstændig at regne fra den 18. februar Konkurrencestyrelsen offentliggjorde den 3. januar 2008 den planlagte fusion og opfordrede tredjeparter til at komme med bemærkninger til fusionen senest den 17. januar Efter offentliggørelsen af anmeldelsen er DT Group kommet med bemærkninger til fusionen.[1] Saint Gobain Distribution Nordic AB~ s overtagelse af DLH Træ &Byg A/S udgør efter anmelderens vurdering en fusion jf. konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1. Styrelsen er enig i denne vurdering. ' 2 Fusionsparterne ~mpagnie de Saint-Gobain S.A. (SG) er en af Europas største industrikoncerner. SG beskæftiger sig primært med produktion og distribution af byggevarer og glasvarer. Koncernen omsatte i 2006 for over 310 mia. kr. Flere af SG ~ s datterselskaber, har et betydeligt salg af byggevarer i Danmark, herunder Gyproc A/S (gipsplader), SG Ecophon A/S (akustiklofter), SG Isover A/S (bygningsisolering) og Scanglas A/S (planglas). SG er Europas største distributør af byggevarer og handel med byggevarer udgør en betydelig del af totalomsætningen ikoncernen. SG har den 15. januar 2008 anmeldt overtagelsen af Maxit Gruppen til Kommissionen.[2] Maxit Gruppen har betydelige aktiviteter i Danmark (produktion af mørtel, puds, letbetonklinker og leca). Saint Gobain Distribution Nordic AB (SGDN) er holdingselskab for Optimers Gruppen og VVSgrossisten Dahl International AB. Dahl Gruppen omfatter Brødrene Dahl i Danmark, Dahf i Sverige, Norge, Finland og Polen. SGDN overtog Dahl Gruppen i foråret 2004.[3] Brødrene Dahl er Danmarks største VVS-grossist med en markedsandel på over [25-45] pct. på VVS-markedet. Optimers Gruppen AS (Optimers) blev overtaget af SGDN i 2005 og omsatte i 2006 for omkring [X] mis. kr. Omsætningen kommer fra indkøb, lagerføring og videresalg af byggematerialer fra mere end 10 byggemarkeder og trælaster i Norge og Sverige. Horneman kommer efter fusionens gennemførelse til at sortere under Optimers, som indtil nu ikke har været aktiv på det danske marked. Selskabsretligt og formelt bliver Horneman et datterselskab under SGDN

2 Saint Gobai~l Distribution Nordic AB~s o~~ertagelse al~dlh ~lr~ & B~~g A/S Side 2 af l4 Opbygningen af SG-koncernen er illustreret i figur 1. Figur 1: Organisationsdiagram for SG efter gennemførelsen af fusionen[4] ~.-,,,..,, pint-;c~ ~ir~ [~is~ri ~ar~~n i~~rctic s a ~ip~mer~ czu~if ~t M.~..»>..~...~...x...r.~...~ 3sa~~r ;~;> ~iyrav~e Cr'~ EiLM T<~ B~`~lr. D`a9 E~t~p~hcs~ t~ ~~r~;~s F~`~S ~4~ ~~i'- Dalhoff Larsen &Horseman A/S (DLH) er trægrossist med salgs- og indkøbskontorer samt lager og forarbejdningsanlæg i et stort antal lande. Omsætningen i DLH koncernen forventes at blive 7,3 mia. kr. i 2007.[5] DLH kontrolleres af DLH-Fonden og er ikke børsnoteret. DLH består af datterselskaberne DLH A/S (handel med pladeprodukter og trælast på grossistniveau), DLH Træ & Byg A/S (salg af byggematerialer), DLH Nordisk (import og forhandling af hårdttræ) og TT Timber International AG (handel med tropisk hårdttræ og tempereret hårdttræ). DLH har gennem de sidste to år opkøbt hårdttræsaktiviteter og træ- og pladeaktiviteter. DLH Træ &Byg A/S er det selskab, som frasælges. DLH Træ &Byg A/5 (Horseman) er et helejet datterselskab under DLH. Selskabet omsatte for ca. 1,6 mia. kr. i Horseman er aktiv inden for salg af byggematerialer (trælast, plader, bygningsartikler, værktøj, beslag, mv.). A/S Holtes Langes Trælasthandel er pr. 30. august 2007 fusioneret med Horseman. Horseman består af 19 enheder - et centrallager, der også forsyner eksterne byggemarkeder, trælaster og byggemarkedskæder, og 18 trælaster og byggemarkeder. Hovedparten af salget fra forretningerne sker til professionelle, mens en mindre del af salget sker til private. Figur 2: Organisationsdiagram for DLH før gennemførelsen af fusionen

3 ~~int Gobain Distribution Nordic AB's overtagelse af DLII ~I-rte &Byg n/s Side 3 af 1 ~4 ~' is t` I~r~tr~l ~G r~~~ r~'~ r~ ~ 2. Foreløbig markedsafgrænsning ~r kan ifølge anmelder afgrænses fire relevante produktmarkeder iforbindelse med fusionen: 1. Markedet for indkøb af byggematerialer til byggemarkeder og trælaster. 2. Markedet for engrossalg af byggematerialer. 3. Markedet for detailsalg af byggematerialer til professionelle fra trælaster. 4. Markedet for detailsalg af byggematerialer til private fra byggemarkeder. Afgrænsningen af indkøbsmarkedet og detailmarkederne svarer til de markedsafgrænsninger, som Konkurrencerådet og Kommissionen har truffet i Dendek/Ditas fusionen,[6] og i CVC/Danske Trælast fusionen. [7] Inden for byggematerialer findes et stort antal produkter som sælges samlet i trælaster og byggemarkeder. Der er i denne sag ikke grund til at sondre mellem forskellige produktkategorier. melvom produktgrupperne ividt omfang ikke er substituerbare, er det karakteristisk, at samhandelsmønstrene for de forskellige produktgrupper ligner hinanden. På den baggrund kan indkøb af byggematerialer til byggemarkeder og trælaster anses for et samlet produktmarked. Alle fire markeder kan ifølge anmelder geografisk afgrænses til Danmark. Den anførte markedsafgrænsning vurderes at være tilstrækkelig. En yderligere undersøgelse af anmelders markedsafgrænsning ikke skønnes at ville have betydning for vurderingen af fusionen. 3. Markedsbeskrivelse Handelsveje for byggematerialer fremgår af figur 3. Figur 3: Handelsveje for byggematerialer

4 Saint Gobain Distribution Nordic AI3~s ove~~tagelse af DLH Z~ræ &Byd A/S Side ~ af~ 14 k.~r~~tre~.af å~~+gernt~r;~f~r It~dk~F'etagr~ss~tar~ictic~~t,rasma; ~~å ~`rl~~i ~~rr~ficnr~~ ~~ gc~emari e~å~,~~r%~acrr~:~ * Områder hvor Horneman er aktiv. 3.1 Markedet for indkøb af byggematerialer til byggemarkeder og trælaster Markedet for indkøb af byggematerialer idanmark omfatter handel mellem leverandører og byggemarkeder/trælaster, der er organiseret som kapitalkæder (med integreret grossist- og detailfunktion), byggematerialegrossister, specialbutikker, mv. Markedet omfatter en bred gruppe af byggevarer. Markedsandele for de største aktører på indkøbsmarkedet fremgår af tabel 1. Tabel 1: Markedsandele for aktører på indkøbsmarkedet irksomhed Markedsandel i pct. Horneman [0-20] SGDN 0 Ditas (ekskl. Horneman) [20-40] DT Group [20-40] Bygma [0-20J Danbuy (inkl. Johannes Fog) [0-20] em &Fix/Harald Nyborg [0-20] Bauhaus [0-20] ndre [0-20]

5 Saint Gobain Distribution Nordic AB~s o~~erta,~else a1~dll I Træ & Bvg A/S Total 100 Side 5 af~ l4 ~~~de: Tal fra anmeldelsen. Tallene hidrører fra detailmarkeders. Ifølge anmelder er.~rkedsandelene her stort set de samme som på indkøbsmarkedet. Horseman er med en markedsandel på [0-20] pct. en mindre aktør på markedet for indkøb af byggematerialer til byggemarkeder i Danmark. SGDN er ikke aktiv på markedet. De øvrige aktører er to indkøbssamarbejder, Ditas og Danbuy samt kapitalkæderne DT Group, Jem & Fix/Harald Nyborg, Bygma og Bauhaus. Bygma er pr. 31. december 2007 udtrådt af indkøbssamarbejdet i Ditas. [X] af Hornemans indkøb sker på nuværende tidspunkt via indkøbssamarbejdet Ditas. Medlemmerne af Ditas er dels selvstændige tømmerhandlere, dels mindre kapitalkæder med i alt 180 forretninger. Ditas har en omsætning på ca. 6 mia. kr.[8] Horseman er det største enkeltmedlem, dog forventes samarbejdet mellem Ditas og Horseman afviklet pr. 31. december Der er et stort antal leverandører. Den vertikale integration i Horseman indebærer, at DLH er Hornemans vigtigste leverandør med en andel på [X] pct. af det samlede indkøb. Hornemans ~nlede køb hos byggevareproducenter isaint-gobain koncernen udgør ca. [X] pct. af det samlede indkøb - primært [ekstraheret] fra [D] SGDN ejer også Dahl Gruppen (BD), der er Nordens største VVS- og værktøjsgrossist. BD handler alene med VVS- artikler og er således ikke aktiv på markedet for indkøb af byggematerialer til byggemarkeder og trælaster. Der findes et beskedent overlap mellem BD's og Hornemans indkøb af enkelte VVS-produkter[9], som dog skønnes at være uden relevans for vurdering af fusionens virkninger på ovennævnte markeder. 3.2 Markedet for engrossalg af byggematerialer Markedet for engrossalg af byggematerialer omfatter salg af byggematerialer til byggemarkeder fra grossistens lager, hvor grossisten står for logistik, pakning og distribution af et bredt sortiment af byggevarer mv. ver er to typer af grossister i form af kapitalkædernes grossistfunktion og selvstændige grossister, som fx Horseman, der også leverer til eksterne kunder såsom byggemarkeder og trælaster. Kapitalkæderne har integreret grossist- og detailfunktion. Det betyder, at kæderne varetager grossistfunktionerne for byggemarkeder mv. Det gælder fx for byggemarkeder/trælaster, der ejes af kapitalkæderne DT Group, Bygma og Bauhaus. Denne interne omsætning er ikke medregnet i tabel 2 nedenfor, der kun omfatter aktørernes engrossalg til eksterne kunder.[10] Tabel 2: Markedsandele for aktører på engrosmarkedet irksomhed Markedsandel i pct. Horseman [0-20] SGDN

6 Saint Goba~n Distribution Nordic AB's o~~~erta~else af DLH Træ å B~ g A/S Side 6 a1~ 1%~ DT Group (DT Trade) Bygma Danbuy (inkl. Johannes Fog) Øvrige trælaster/byggemarkeder N/A N/A N/A N/A otai 100 Kilde: Tal fra anmeldelsen Horneman har ifølge anmeldelsen en markedsandel på godt [0-2d] pct. Den samlede engrosomsætning skønnes at være 3,5 mia. kr. SGDN er ikke aktiv på engrosmarkedet. Hornemans engrossalg omfatter dels distribution til egne butikker, dels til eksterne kunder, der bl.a. omfatter [XJ [F]-byggemarkeder og til ca. [X] [G]-byggemarkeder og -trælaster. [F] er den største engroskunde med en samhandel på [X] kr. årligt. Det Øvrige engrossalg er, jf. tabet 2, fordelt på et stort antal aktører og omfatter dels et begrænset engrossalg fra kapitalkæder, dels engrossalg til selvstændige tømmerhandlere. Hornemans konkurrenter er her de samme som på detailmarkederne, nemlig DT Group, Bygma, Danbuy samt XL -BYG. 3.3 Detailsalg af byggematerialer til professionelle fra trælaster Markedet omfatter salg af byggevarer mv. fra trælaster til professionelle kunder, såsom entreprenører, byggehåndværkere, mv. Ofte har samme forretning både en trælastdel for professionelle og en afdeling for private kunder. Det samlede detailsalg af byggematerialer fra byggemarkeder og trælaster vurderes i anmeldelsen til ca. 35 mia. kr. Heraf udgør salget til professionelle omkring 23 mia. kr. eller 65 pct. af det samlede salg. Markedsstrukturen på dette marked er præget af fem kapitalkæder og en frivillig kæde, jf. tabel 3. Tabel 3: Markedsandele på markedet for detailsalg of professionelle irksomhed Markedsandel i pct. Horneman [0-20] SGBN 0 DT Group (Stark og Silvan) [20-40] Bygmg [0-20] ohannes Fog [0-20] Bauhaus [0-20]

7 S.~~int Gobain DistribL~tion Nordic AB~ s overtalelse af DLH Tl-æ &Byg A/S XL -BYG (ekskl. Horneman) [30-50] Side 7 ais l4 ~anbuy (ekskl. Johannes Fog) [0-20] øvrige [0-20] I alt 100 Kilde: Tal fra anmeldelsen. Horneman er med en markedsandel på ca. [0-20] pct. en af de mindre aktører på markedet. SGBN er ikke aktiv på dette marked. Hornemans konkurrenter er dels selvstændige tømmerhandlere, der sammen med Horneman på nuværende tidspunkt deltager i den Ditas tilknyttede afsætningskæde XL-BYG med 122 proffcentre fordelt over hele landet, dels kapitalkæderne. Den største kapitalkæde er DT Group, der ejes af den britiske VVS-koncern Wolseley, som består af "~ forretninger istark-kæden og 39 forretninger isilvan-kæden og en samlet markedsandel på [30- ~~] pct. Andre betydende konkurrenter til Horneman er kapitalkæderne Bygma med 43 udsalgssteder og Johannes Fog med 12 udsalgssteder, heraf 8 trælaster. 3.4 Markedet for detailsalg af byggematerialer til private fra byggemarkeder Markedet vedrører detailsalg af byggevarer, værktøj, mv. fra byggemarkeder til private "gør det selv" kunder fra byggemarkeder. Det samlede detailsalg af byggematerialer fra byggemarkeder til private vurderes ifølge anmeldelsen at være ca. 12 mia. kr. Markedsstrukturen på dette marked er præget af fem kapitalkæder og en frivillig kæde. Aktørernes markedsandele fremgår af tabel 4 nedenfor. Tabel 4: Markedsandele for aktører på markedet for detailsalg til private Virksomhed Markedsandel Horneman [0-20] SGDN 0 DT Group (Stark og Silvan) [20-40] em &Fix [10-30] Harald Nyborg [0-20] Bygma [0-20] ~uhaus [0-20]

8 Saint Gobain Distribution Nordic AI3~s o~~erta~~elsc af~ DLH 7ræ & I3}~g A/S Side 8 af~ 14 ohannes Fog [0-20] XL-Byg (ekskl. Horneman) [10-30] Danbuy (ekskl. Johannes Fog) [0-20] Øvrige [0-20] I alt 100 Kilde: Tal fra anmeldelsen. Horneman er med en markedsandel på lidt under [0-20] pct. en mindre aktør på markedet. Horneman har 11 forretninger med et tilknyttet byggemarked med salg til private. Byggemarkederne indgår i XL-kæden, der drives af indkøbssamarbejdet Ditas. SGDN er ikke aktiv på markedet. Kapitalkæderne DT Group, Jem &Fix/Harald Nyborg, Bygma og Bauhaus er -både målt i markedsandele og i antal forretningssteder - betydeligt større end Horneman. 4. Vurdering Ved vurderingen af fusionens virkninger ses først på påvirkningen af de fire markeder. Dernæst vurderes konkurrenceklausulen i aktieoverdragelsesaftalens pkt. 14. Endelig vurderes eventuelle problemer som følge af den vertikale integration i SG samt medlemskabet af Ditas. 4.1 Indkøb af byggematerialer til byggemarkeder og trælaster Horneman er blandt de mindre indkøbere på markedet for indkøb af byggematerialer til byggemarkeder og trælaster med en markedsandel på ca. [0-20] pct. Før gennemførelsen af fusionen har SGDN og datterselskabet Optimera ikke været aktiv på dette marked. Blandt de større aktører findes der fx indkøbssamarbejdet Ditas og kapitalkæden DT Group, begge med markedsandele på omkring [10-30] pct. Anmelder har oplyst, at samarbejdet mellem Horneman og Ditas formentlig afvikles pr. 31. december Ditas står på nuværende tidspunkt for ca. [X] af Hornemans samlede indkøb.[11] Hornemans udtræden af Ditas vil medføre tab af indkøbsstyrke og dermed en mindre svækkelse af Ditas' forhandlingsposition over for leverandørerne. Ved en udtræden vil Horneman til gengæld bedrvære istand til at udnytte Optimeras alferede eksisterende indkøbsstyrke i Sverige og Norge genner.. samlede indkøb på nordisk plan. Set i lyset af Hornemans relativt beskedne markedsandel vil der næppe være mærkbare effekter af de to alternativer. Spørgsmålet om den vertikale integration i SG og SG~ s dobbeltrolle i Ditas behandles i afsnit 4.6. Samlet vurderes fusionen ikke at medføre nævneværdige ændringer i konkurrenceforholdene på indkøbsmarkedet for byggematerialer til byggemarkeder og trælaster. 4.2 Engrossalg af byggematerialer Anmelderen har oplyst, at Horneman på dette marked har en markedsandel på godt [0-20] pct. SGDN har før fusionens gennemførelse ikke været aktiv på dette marked. Horneman sælger byggematerialer for [X] kr. på årsbasis til konkurrenten [F], og en pludselig afbrydelse af samhandlen kunne påføre [F] problemer. Der er som følge af fusionen indgået en tillægsaftale til den gældende samhandelsaftale mellem virksomhederne. Tillægsaftalen mellem SGDN, [F] og Horneman sikrer, at den nuværende samhandel med primært engrosvirksomheden Skodborg Trælasthandel -der indgår i Horneman -kan fortsætte frem til den 30. juni [F] kar ensidigt forlænge samhandlen frem til den 30. juni [F] har således i en periode på op til 3år adgangt til at undersøge mulighederne for en alternativ samhandelspartner

9 Saint Gobain Distribution Nard~c AB~s overtagelse af DLL-I 'l~r-~ & Bvg A/S Side 9 al~ 14 Fusionen vurderes derfor ikke at medføre mærkbare ændringer i konkurrenceforholdene på markedet for engrossalg af byggematerialer til byggemarkeder eller trælaster. melder har ikke anmeldt tillægsaftalen mellem SGDN, [F] og Horneman som en accessorisk aftale. Denne aftale er derfor ikke vurderet sammen med fusionen, men vii kunne tages op til selvstændig vurdering i henhold til konkurrencelovens og EF-traktatens øvrige bestemmelser. 4.3 Detailsalg af byggematerialer til professionelle Fusionen indebærer, at SGDN -via datterselskabet Optimera -får fodfæste på det danske detailmarked. Opkøbet af Horneman giver SGDN en beskeden platform med en markedsandel på [0-20] pct., jf. anmeldelsen. De største aktører på dette marked er DT Group med en markedsandel på [20-40] pct. og markedsføringssamarbejdet XL-BYG med en markedsandel på [20-40] pct. Hornemans forventede udtræden af Ditas ultimo 2008 vil svække Ditas, men samtidig give Horneman bedre muligheder for opkøb af uafhængige tømmerhandlere. Det vil styrke Horneman som en forhandlingspartner, der formentlig i højere grad vil kunne udfordre de større aktører. Fusionen vurderes ikke at ville medføre nævneværdige ændringer i konkurrencen på markedet for detailsalg af byggematerialer til professionelle fra byggemarkeder og trælaster. 4.4 Detailsalg af byggematerialer til private Fusionen indebærer, at SGDN får fodfæste på detailmarkedet for salg af byggevarer til private, hvor de før fusionen ikke har været aktive. Købet af Horneman giver SGDN en beskeden platform med en markedsandel på under [0-20] pct. Blandt konkurrenterne findes betydende større aktører som fx DT Group med en markedsandel på ca. [20-40] pct. og Jem &Fix med en markedsandel på ca. [10-30] pct. Fusionen vurderes derfor ikke at ville medføre nævneværdige ændringer i konkurrencen på markedet for detailsalg af byggematerialer til professionelle fra byggemarkeder. 4.5 Accessoriske begrænsninger Anmelderen har anmeldt punkt 14 i aktieoverdragelsesaftalen, som efter anmelders vurdering udgør en accessorisk begrænsning. Pkt. 14 i aktieoverdragelsesaftalen indeholder følgende konkurrenceklausul: ekstraheret] Klausulen indebærer bl.a., at DLH er afskåret fra at udøve konkurrerende virksomhed eller fra at investere i virksomheder, som er aktive på markedet for detailsalg af byggevarer i en periode af [under 5] år. Sælgeren kan dog fortsat drive engrosvirksomhed, begrænset til det hidtidige kundesegment og det hidtidige produktsortiment. Anmelderen har anført, at konkurrenceklausulen skal beskytte SGDN ~ s betydelige investeringer i forbindelse med erhvervelsen af Horneman. Længden af klausulen er efter anmelders opfattelse nødvendig for, at SGDN kan få fodfæste på det danske marked, hvor SGDN ikke på nuværende tidspunkt er til stede. Ligeledes er anmelder af den opfattelse, at værdien af Hornemans loyale kundekreds i form af good will og know how hurtigt kunne blive udvandet, hvis sælgeren fortsat ville kunne operere på detailmarkedet. Konkurrenceklausuler bliver normalt anset for at være berettigede i op til tre år, når der sammen med virksomheden også overdrages en loyal kundekreds i form af såvel good will som know how, og klausulen geografisk er begrænset til det område, hvor sælgeren før virksomhedsoverdragelsen!bød sine produkter, jf. Kommissionens meddelelse af 5. marts 2005 om Konkurrencebegrænsninger, der er direkte knyttet til og nødvendige for gennemførelse af fusioner, kap. III.A, pkt. Z0, 22.[12]

10 Saint Gobain Distribution Nordic AI~~s overtagelse ~11~DLH ~l~i-æ & Big ~~/S Side 10 af 14 En begrænsning af sælgerens investeringsmuligheder i en konkurrerende virksomhed, som også omfatter de tilfælde, hvor sælgeren - hverken direkte eller indirekte -vil få ledelsesfunktioner eller egentlig indflydelse i en konkurrerende virksomhed, kan dog ikke anses for at være nødvendig for fusionens gennemførelse, jf. Kommissionens meddelelse, kap. III.A., pkt. 25, og Kommissionens praksis.[13] At dømme ud fra konkurrenceklausulens ordlyd synes den også at omfatte investeringer af ren finansiel karakter. Advokat Martin Andre Dittmer har imidlertid i mail af 8. februar 2008 anført følgende fortolkning af aktieoverdragelsesaftalens pkt , som blev bekræftet af SGDN via af 11. februar 2008: "In respect of Clause 14.1 of the Share Purchase Agreement, Saint-Gobain Distribution Nordic AB hereby declares that the clause shall not be interpreted and applied according to its literal wording, but shall be construed as permitting the purchase of shares for genuine investment purposes where it does nat grant the investor the actual or potential position to exercise, directly or indirectly, any management functions whatsoever in the company concerned or any material influence whatsoever in that company." Advokat Martin Andre Dittmer har oplyst, at denne fortolkning af konkurrenceklausulen indarbejdes i closing minutes. Det er styrelsens vurdering, at konkurrenceklausulen kan anses for at være accessorisk og nødvendig for fusionens gennemførelse. I sin vurdering har styrelsen særligt lagt vægt på, at klausulen jf. det i af 8. og 11. februar 2008 anførte ikke afskærer Horneman fra at foretage investeringer, som alene tilgodeser investeringsformål og således ikke medfører direkte eller indirekte ledelsesfunktioner eller egentlig indflydelse over en anden aktør på markedet for detailsalg af byggevarer. På denne baggrund vurderes det, at konkurrenceklausulen er i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse af 5. marts 2005 om konkurrencebegrænsninger, der er direkte knyttet til og nødvendige for gennemførelse af fusioner. 4.6 Vertikal integration Som anført i afsnit 1.2 ejer SG en række danske datterselskaber, der producerer byggematerialer og afsætter disse gennem byggemarkeder og trælaster. De tre mest betydende leverandører er[14]: Gyproc A/S: Danmarks næststørste producent af gipsplader, omsætning i Danmark [X] kr. i 2006 og en markedsandel på ca. [X] pct., Isover A/S: Danmarks næststørste producent af mineralsk isolering, omsætning i Danmark [X; kr. i 2006 og en markedsandel på omkring [X] pct.[15], og Maxit A/S[16]: Producent af våd- og tørmørtel, letbetonblokke, leca, omsætning i Danmark [X] kr. i 2006 og markedsandel på over [X] pct. Denne vertikale integration kan muligvis skabe konkurrenceproblemer iform af adgangsbarrierer. Dertil får SG en dobbeltrolle efter transaktionens gennemførelse ved både at sælge byggevarer og deltage i indkøbsforeningen Ditas. Disse mulige konkurrencebegrænsninger vurderes nedenfor Adgangsbarrierer For at vurdere om den vertikale integration i SG-koncernen kan føre til konkurrenceproblemer iform af adgangsbarrierer ioverensstemmelse med Kommissionens Guidelines of non-horizontal mergers under the Council Regulation on the control of concentrations between undertakings[17] undersøges, om SG (i) har mulighed for at afskærme konkurrenters adgang til produkter og afsætningskanaler, (ii) har et incitament til afskærmning, og (iii) om afskærmningen vil have en effekt på konkurrencen. Ad (i) Mulighed for afskærmning med henblik på produkter og afsætningskanaler

11 ~ai,ilt Gobain Distribution Nordic AB~s overtagelse af DLH Træ & B~~~!~lS Side 1 ] af 14 Jf. Kommissionens Guidelines of non-horizontal mergers under the Council Regulation on the control of concentrations between undertakings, pkt. 31 ff. skal der først vurderes, hvorvidt SG har mulighed for at afskærme konkurrenternes adgang til SG-producerede byggematerialer. Horneman er en af markedets mindre distributører af byggematerialer, der allerede i dag sælger nogle af SG producerede byggematerialer, som fx produkter fra Isover A/S og Gyproc A/S. Derudover handler Horneman med et bredt spektrum af andre byggematerialer. Teoretisk har SG således mulighed for at afskærme andre byggematerialedistributørers adgang til SG producerede byggematerialer, hvis selskabet kun distribuerer sine varer gennem Horneman. Dette er dog ikke umiddelbart i SG~ s interesse, jf. nedenstående under (ii). Ligeledes skal det jf. Kommissionens Guidelines, pkt. 58 ff. vurderes, hvorvidt SG har mulighed for at hindre konkurrerende producenters adgang til distributionsmarkedet. På grund af Hornemans beskedne markedsandel på distributionsmarkedet vil SG ikke umiddelbart have mulighed for at begrænse konkurrerende producenters adgang til markedet. Der findes en række andre og større afsætningskanaler iform af konkurrerende byggemarkeder til Horneman som fx DT Group og Bygma. Ad (ii) Incitament til afskærmning anmelder har oplyst, at SG intet incitament har til udelukkende at sælge til Horneman. Det skyldes, at Horneman med en markedsandel på ca. [0-20] pct. langt fra er i stand til at dække SG ~ s behov for afsætning af byggevarer. Det vil kræve langt flere salgssteder end de 19 forretningssteder under Horneman. Ligeledes er selv de to største af SG-ejede producenter, Isover og Gyproc, ikke enerådende. På deres respektive produktmarkeder findes lige så stærke konkurrenter. Indkøberne blandt trælastkæderne vil stadig kunne finde alternative leverandører af byggematerialer. Endvidere er det ikke sandsynligt, at Horneman vil opnå aftaler på væsentlig bedre vilkår end andre, bl.a. fordi Horneman er en mindre aktør på markedet. Det fremgår dertil af anmeldelsen, at al handel inden for SG-koncernen foregår på armslængdevilkår. [18] [ekstraheret] SG-koncernen er således ikke en traditionel vertikalt integreret virksomhed, men bærer et konglomerats karakteristika. Det betyder, at de forskellige selskaber inden for SG-koncernen i.eksis fungerer som selvstændige enheder. Det taler for, at SG ikke har incitament til at udelukke eller begrænse indkøbet fra konkurrerende virksomheder. Ad (iii) Afskærmningens effekt på konkurrencen Da muligheden for afskærmning umiddelbart kun har teoretisk karakter og da incitamentet til at afskærme umiddelbart ikke er til sted, vurderes der samlet set ikke at være ikke-horisontale overlap, som begrænser konkurrencen SG's dobbeltsrolle i forhold til Ditas Gennemførelsen af fusionen fører til, at SG - indtil Hornemans formodede udtræden den 31. december har en dobbeltrolle i forhold til indkøbsforeningen Ditas. Dobbeltrollen er et resultat af SG koncernens ejerskab af flere leverandører af byggematerialer, som forhandler samhandelsaftaler med indkøbsforeningen Ditas. Samtidig er Horneman medlem af og andelshaver i Ditas. Group har i selskabets bemærkninger til fusionen peget på, at denne dobbeltrolle kunne give mulighed for at påvirke priser og vilkår samtidig med, at der kunne være risiko for diskrimination mellem andelshaverne i Ditas på den ene side og konkurrenterne på den anden side.[19]

12 Saint Gobain Distribution Nordic AE3's o~~ert~~else a1~ DLH 7~r~ & I3v~ A/S Side 12 af ] 4 Fusionen indebærer dog ikke noget principielt nyt i markedsstrukturen. Før fusionen optrådte DLH både på sælger- og på køberside. Efter transaktionens gennemførelse vil det være SG-ejede selskaber, som både sælger tii og køber af Ditas, jf. figur 4 og 5. Figur 4: Situationen før fusionen Figur 5: Situationen efter fusionen ~i.~1 tcan I~dØr ~C trva Sir-~j l~~r~ndp~t~r ~ byg~gøu~rer s ælg~r ~ s~l~et ~[~~ k~~ ~z orra~r~^tr~ri~st ~~t ~~ [irs Anmelder har anført, at [ekstraheret]. På den baggrund forekommer det usandsynligt, at Horneman skulle have mulighed for at få fortrolige informationer om konkurrenters forhold, der vil kunne give en urimelig konkurrencefordel. 5. Konklusion På baggrund af det ovenfor anførte kan det samlet konkluderes, at Saint Gobain Distribution Nordic AB~ s overtagelse af samtlige aktier i DLH Træ &Byg A/S udgør en fusion i konkurrencelovens forstand, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2, jf. 12, stk. 1, nr. 1, og l /af

13 Saint Gobain Distribution Nol-dic AB~s overtagelse af DLf] 7-ræ & B~~g A%S Side l3 af l~4 at Konkurrencestyrelsen kan godkende fusionen i henhold til konkurrencelovens ~ 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, jf. 12 d, stk. 1. r er ved afgørelsen lagt vægt på, at der ikke som følge af fusionen sker nogen nævneværdige ændringer i markedsstrukturen på de berørte markeder for indkøb af byggematerialer til byggemarkeder og trælaster, for engrossalg af byggematerialer, for detailsalg af byggematerialer til professionelle fra trælaster og for detailsalg af byggematerialer til private fra byggemarkeder. Konkurrencestyrelsen finder således, at Saint Gobain Distribution Nordic AB~ s overtagelse af aktiekapitalen i DLH Træ &Byg A/S ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling, hvorfor fusionen godkendes, jf. konkurrencelovens ~ 12 c, stk. 2. Godkendelsen meddeles under forudsætning af, at konkurrenceklausulen i aktieoverdragelsesaftalens pkt. 14 forstås som anført af advokat Martin Dittmer i af 8. februar 2008 ag bekræftet af Saint Gobain Distribution Nordic AB via fra advokat Martin Andre Dittmer den 11. februar I e-mallen af 8. februar 2008 fremgår det således, at klausulen skal fortolkes ud fra følgende ordlyd: ".the clause shall not be interpreted and applied according to its literal wording, but shall be,nstrued as permitting the purchase of shares for genuine investment purposes where it does not grant the investor the actual or potential position to exercise, directly or indirectly, any management functions whatsoever in the company concerned or any material influence whatsoever in that company". På baggrund af ovenstående er det styrelsens vurdering, at - da sælgeren ikke er afskåret fra investeringer af ren finansielt øjemed, som ikke medfører direkte eller indirekte ledelsesfunktioner eller egentlig indflydelse i den konkurrerende virksomhed - pkt. 14 i aktieoverdragelsesaftalen er i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse af 5. marts 2005 om konkurrencebegrænsninger, der er direkte knyttet til og nødvendige for gennemførelsen af fusioner. Advokat Martin Andre Dittmer har oplyst, at konkurrenceklausulens fortolkning indarbejdes i closing minutes. Det bemærkes i øvrigt, at den mellem Saint Gobain Distribution Nordic AB, [F] og DLH Træ &Byg A/S indgåede tillægsaftale, som styrelsen har modtaget som bilag til anmeldelsen, ikke er anmeldt m og tillige ikke anses som en accessorisk begrænsning, hvorfor Konkurrencestyrelsen ikke har taget stilling hertil i forbindelse med afgørelsen. Styrelsen forbeholder sig derfor muligheden for at tage tillægsaftalen op til selvstændig vurdering i henhold til konkurrencelovens og EF-traktatens øvrige bestemmelser. [1] Skrivelse af 16. januar 2008, se hertil afsnit [2] Denne fusion er ikke godkendt af Kommissionen endnu. Anmelderne har oplyst, at fusionen dog er blevet godkendt af de [A] og de [B] konkurrencemyndigheder. Desuden skal fusionen anmeldes til de [C] konkurrencemyndigheder. [3] Kommissionens beslutning af 28. april 2004 (COMP/M Saint Gobain/Dahl). [4] Organisationsdiagrammet viser i sidste led kun de af SGs (større) datterselskaber, der operer på det danske marked. DLH Træ &Byg A/S tilhører Optimera Gruppen, mens Saint-Gobain Distribution Nordic er den juridiske ejer af selskabet. ~~] Pressemeddelelse fra DLH af 20. december [6] Konkurrencerådets afgørelse af 24. april d

14 Sai11t Gob~tin DisU~ibution Nordic 1~I3~ 5 o~~ei-ta~else a1~ DLH Træ & B~~Q A!S Side 14 af 14 [7] Kommissionens beslutning af 12. maj 2003 (COMP/M CVC/Danske Trælast). Se ligeledes Kommissionens beslutning af 9. november 2005 (COMP/M Saint Gobain/BPB), hvor der blev afgrænset (i) et marked for engrossalg at byggematerialer, (ii) et marked for detailsalg af byggematerialer til professionelle og (iii) et marked for detailsalg til gør det selv folk. [8] Oplysning fra Ditas hjemmeside [9] Den største fælles leverandør er [E]. IndkØbet fra [E] udgør [X] pct. af Hornemans samlede indkøb. Til sammenligning indkøber BD for [X] kr. hos [E]. [10] Kapitalkædernes grossistfunktion og de uafhængige fuldsortimentsgrossister anses ikke for at agere på samme marked, da de ikke er indbyrdes substituerbare for aftagerne, jf. Konkurrencestyrelsens markedsafgrænsning ikonkurrencerådets afgørelse af 30. august 2007 om Supereros' samhandelsbetingelser. [il] Det er frivilligt, om et Ditas-medlem vil handle gennem Ditas eller i stedet vil handle direkte med leverandøren. Når Horneman i en del tilfælde handler uden om Ditas, kan det enten skyldes, at der ikke er indgået en Ditas-aftale med leverandøren, eller at Horneman mener at kunne opnå bedre priser ved at handle direkte. [ 12] EFT 2005 C 56/24. [13] Kommissionens afgørelse af 4. februar 1999 i sag No IV/M.301 (Tesco Ltd., Catteau SA), pkt. 14; Kommissionens afgørelse af 18. september 1998 i sag IV/M.1292 (Continental/ITT), pkt. 15; Kommissionens afgørelse af 2. marts 2001 i sag NO COMP/M.2256 (Philips/Agilent), pkt. 41; Kommissionens afgørelse af 18. juni 1998 i sag No IV/M.1188 (Kingfisher/Wegert/Promarkt), pkt. 19; Kommissionens afgørelse af 12. april 1999 i sag No COMP/M.1482 (Kingfisher/Grosslabor), pkt. 27; Kommissionens afgørelse af 6. april 2000 i sag No COMP/M.1832 (Ahold/ICA Forbundet/Canica), pkt. 26. [14] Markedsandele er oplyst af anmelder, medmindre andet er oplyst. [15] Se Kommissionens beslutning af 28. april 2004 (COMP/M Saint Gobain/Dahl), pkt. 23. Anmelder har oplyst en lavere markedsandel ved en bred markedsafgrænsning. [16] Se's overtagelse af Maxit er anmeldt til, men pt. ikke godkendt af Kommissionen. [17] rs/legislation/nonhorizontalguidelines.pdf, pkt. 32, 59. [18] SG følger, jf. anmeldelsen, OECD's Transfer pricing Guidelines og skal således handle på armlængdevilkår. Alle Se's selskaber skal overholde reglerne, der er vedlagt anmeldelsen som bilag 5. [19] DT Group's brev af 16. januar enceomraadet/afgoerelser/afgoerelser /af

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder.

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder. 02-04-2012 BYS 4/0120-0401-0097 /HK og CHJ Godkendelse af DT Groups overtagelse af Tommerup Trælasthandel på Fyn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. marts 2012 en almindelig anmeldelse af

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S.

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S. 12-04-2011 BYS 4/0120-0401-0069 /CHJ Godkendelse af Bygma A/S s overtagelse af Kroers Tømmerhandel A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. marts 2011 en almindelig anmeldelse af en fusion,

Læs mere

Efter fusionen vil AO eje 100 pct. af anparterne i Billig VVS og vil derved opnå enekontrol med Billig VVS.

Efter fusionen vil AO eje 100 pct. af anparterne i Billig VVS og vil derved opnå enekontrol med Billig VVS. 26. august 2015 BET-15/06306 / KHJ, SAM, CHJ, BFJ Godkendelse af Brødrene A & O Johansen A/S erhvervelse af Billig VVS ApS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. juli 2015 en anmeldelse af en

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. 02-05-2012 BYS 4/0120-0401-0102 /HK og RFW Dagrofa A/S overtagelse af Nærum Stormarked A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. marts 2012 en almindelig anmeldelse af Dagrofa A/S overtagelse

Læs mere

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S 18/11/12 Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K 23. september 2005 Journal nr. 3/1120-0401-0075/ CGA/FI Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S Dato: 13. november 2017 Sag: MTF-17/11255 Sagsbehandler: /SING/SUPO Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2.

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked.

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked. 25. juni 2009 TIF 4/0120-0401-0038 /TBJ, JKM Actebis Computer A/S overtagelse af Ingram Micro ApS og Ingram Micro AB s danske aktiver Konkurrencestyrelsen har den 31. marts 2009 modtaget endelig anmeldelse

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 2/10 Konkurrenceforhold Template 2. Oplysningsskema Oplysning 1. Kontaktoplysninger 1.1 Ansøgers navn og

Læs mere

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S 18. juli 2008 Journalnr. 4/0120-0401-0030/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen vedrørende Nordic Capital Fond VII s (i

Læs mere

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter 10-03-2011 ITE 4/0120-0401-0064 /MBD Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. februar 2011 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark 21.5.2012 ITE 4/0120-8901-2294 /LKH og MOH Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2012 en forenklet anmeldelse

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Journal nr.3:1120-0401-10, ahj/service 28. marts 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Lasse

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk 2013 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Dato: 28. juni 2012 Sag: BYS-12/07987 Sagsbehandler: /RFW, HK, MAG Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. maj 2012

Læs mere

produkter til entreprenører og håndværkere gennem trælast- og tømmerhandelen. Det direkte salg fra leverandør til entreprenør/håndværker er beskedent.

produkter til entreprenører og håndværkere gennem trælast- og tømmerhandelen. Det direkte salg fra leverandør til entreprenør/håndværker er beskedent. Fusion mellem Dendek og Ditas Journal nr 3:1120-0401-27/Industri/jec. Rådsmødet den 24. april 2002 Resumé 1. Dendek A.m.b.a. og Ditas A/S har den 27. marts 2002 anmeldt en fusion mellem de to indkøbsforeninger.

Læs mere

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Dato: 13. december 2013 Sag: MEDS-13/08705 Sagsbehandler: /SHA Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Konkurrence-

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S

Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S Dato: 22. januar 2016 Sag: FLID-15/08153-24 Sagsbehandler: /LFI/MNI/MST/SBJ Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 28. august

Læs mere

Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S

Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S Journal nr. 3/1120-0401-0065/FI/kh Resumé 1. Dagrofa har den 15. juli 2004 anmeldt sin overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S, jf. konkurrencelovens 12b,

Læs mere

2001-01-26: Danske Trælast A/S mod Konkurrencerådet

2001-01-26: Danske Trælast A/S mod Konkurrencerådet 2001-01-26: Danske Trælast A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26. januar 2001 i sag j.nr. 00-110.520 Danske Trælast A/S (advokat Erik Mohr Mersing) mod Konkurrencerådet

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Fusionskontrol Vejledning

Fusionskontrol Vejledning Fusionskontrol Vejledning Januar 2017 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen

Læs mere

Aftale mellem Dansk Trælast A/S og Calkas A/S om konkurrenceklausuler ved køb af fast ejendom/trælasthandler

Aftale mellem Dansk Trælast A/S og Calkas A/S om konkurrenceklausuler ved køb af fast ejendom/trælasthandler 1 af 10 18-06-2012 13:31 Aftale mellem Dansk Trælast A/S og Calkas A/S om konkurrenceklausuler ved køb af fast ejendom/trælasthandler Rådsmødet den 16. juni 1999 1. Resumé Dansk Trælast A/S har ved skrivelse

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen ~ r:s!lj --------- --------- KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen NOTAT 29-06-2011 ITE 4/0120-0402-0072 /ASUMAL Godkendelse: Forsyning Helsingør AIS' erhvervelse af enekontrol over Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011.

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011. 16-04-2012 ITE 4/0120-0401-0099 /MAL Fusionsgodkendelse: Marius Pedersen A/S overtager CPHWASTE A/S Behandlingsdivision Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 23. marts 2012 en almindelig anmeldelse

Læs mere

Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med Stylepit A/S

Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med Stylepit A/S Dato: 10. december 2015 Sag: FLID-15/08441-124 Sagsbehandler: /CWA/LFI KONKURRENCE- OG Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med

Læs mere

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Dato: 19. september 2016 Sag: SIF-16/04482-137 Sagsbehandler: /MAR Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S 21. maj 2012 ITE 4/0120-0401-0101 /MOH/LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet Dato: 25. oktober o 2013 Sag: MEDS-13/05331 Sagsbehandler: /STP/MNI/MST NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelsee af fælless kon- Dag- trol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond overr rofa ApS Konkurrence-

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen.

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen. Dato: 21. januar 2013 Sag: BITE-12/16972-30 Sagsbehandler: /lkh/mal/awi Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af EnergiMidt Infrastruktur A/S overtagelse af andelsselskabet ELROs aktiviteter

Læs mere

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2 Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø 4. juli 2007 Sag 4/0120-0401-0016 / FIB / MIK Deres ref. 70035618 GHO/MBU Telenors overtagelse af Tele 2 Telenor Danmark har med

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Forpligtelse om regnskabsmæssig opsplitning for så vidt angår bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv-net UDKAST af 27.

Læs mere

Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S

Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S Dato: 23. november 2016 Sag: FLID-16/06846 Sagsbehandler: LFI og LBH Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 19. oktober 2016

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber. Dato: 13. august 2012 Sag: ITE-12/06453 Sagsbehandler: /MOH, LVS KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret 7. november 2000 Journal nr.2 8034-2, hgo Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Johannus Egholm

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Konkurrenceklausul i aftale om Danske Trælasts køb af C. Stürup & Co. A/S

Konkurrenceklausul i aftale om Danske Trælasts køb af C. Stürup & Co. A/S Konkurrenceklausul i aftale om Danske Trælasts køb af C. Stürup & Co. A/S Journal nr. 2:8032-338 Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Danske Trælast A/S har ved skrivelse af 30. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg 1 af 5 21-08-2013 16:05 Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på betingelse af en række

Læs mere

Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S

Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S 1 af 9 Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S Rådsmødet den 16. juni 1999 1 Resumé Netto I/S har klaget til Konkurrencestyrelsen over, at Egmont Magasiner A/S har nægtet at levere

Læs mere

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø J.nr. 2:8032-59/cga Rådsmødet den 28. oktober 1998 1. Resumé LR Plast A/S anmeldte den 9. juni 1998 en aftale med Risø Forskningscenter om leje af

Læs mere

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald 1 af 7 08-08-2012 12:46 Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald J.nr. 2:8032-636/sbr Rådsmødet den 16. december 1998 1. Resumé Duni A/S og Asp-Holmblad A/S har 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

Axcel III s køb af Ilva A/S og Ilva AB (Fusion mellem Ilva og IDEmøbler)

Axcel III s køb af Ilva A/S og Ilva AB (Fusion mellem Ilva og IDEmøbler) Axcel III s køb af Ilva A/S og Ilva AB (Fusion mellem Ilva og IDEmøbler) Rådsmødet den 30. marts 2009 Ikke fortrolig udgave Punkt 2 Rådsmødet den 30. marts 2009 Axcel III s køb af Ilva A/S og Ilva AB

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 18-06-2012 11:18 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset købsaftale,

Læs mere

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S 1 af 8 Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S Journal nr.3:1120-0401-13/fødevarer-finans/era Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Styrelsen har modtaget anmeldelse af en fusion

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Royal Greenland A/S og Polar Seafood Greenland A/S

Samarbejdsaftale mellem Royal Greenland A/S og Polar Seafood Greenland A/S AFGØRELSE Sags nr. 2008-010186 03-04-2009 Samarbejdsaftale mellem Royal Greenland A/S og Polar Seafood Greenland A/S A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L

Læs mere

Konsortieaftaler og joint ventures

Konsortieaftaler og joint ventures 1 Konsortieaftaler og joint ventures Ved Jesper Kaltoft 2 Overblik Joint ventures Typisk et fastere samarbejde end et konsortium, ofte etableret som et separat selskab med egen ledelse Konsortium En sammenslutning

Læs mere

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3.

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3. 21. maj 2010 TIF 4/0120-0401-0411 /LD/JFL Baggrundsnotat: JN Datas partnerskab med Nordisk Finans IT om it-drift JN Data A/S (JN Data) har indgået samarbejde med Nordisk Finans IT P/S (NFIT) om varetagelse

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne Dato: 16. august a 2013 Sagsbehandler: /lkh/lvs Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af fusion mellem 2 kommunale rensefællesskaber i hovedstadsområdet i én rensekoncern Konkurrence-

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 Historie og ejerstruktur Organisation og geografi Fokus på vækst Datterselskaber Fokus på Q1 2007 Forventninger 2007 Finansielle mål Historie og ejerstruktur

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Godkendelse af Elkjøp Nordic AS s erhvervelse af enekontrol med visse aktiver i F-Group A/S ( Fona- 10 )

Godkendelse af Elkjøp Nordic AS s erhvervelse af enekontrol med visse aktiver i F-Group A/S ( Fona- 10 ) Dato: 13. juli 2016 Sag: FLID - 16/06687 Sagsbehandler: /SBJ/LIF/LBH/PMO Godkendelse af Elkjøp Nordic AS s erhvervelse af enekontrol med visse aktiver i F-Group A/S ( Fona- 10 ) KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

2001-11-07: Uponor A/S mod Konkurrencerådet

2001-11-07: Uponor A/S mod Konkurrencerådet 2001-11-07: Uponor A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 7. november 2001 i sag 00-202.098 Uponor A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent

Læs mere

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-539-0

Læs mere

B&O's Sæsonsamhandelsaftale

B&O's Sæsonsamhandelsaftale B&O's Sæsonsamhandelsaftale Journal nr.3:1120-0301-195/fødevarer og Finans/hbs Rådsmødet den 24. april 2002 Resumé 1. Bang & Olufsen AudioVisual A/S 1 har anmeldt selskabets Sæsonsamhandelsaftale til styrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner

Bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner BEK nr 1005 af 15/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 13/05879

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Vejledning Barrierer for konkurrence og udvikling i byggematerialebranchen skal fjernes

Vejledning Barrierer for konkurrence og udvikling i byggematerialebranchen skal fjernes Vejledning Barrierer for konkurrence og udvikling i byggematerialebranchen skal fjernes Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Barrierer for konkurrence og udvikling 3. Branchen bør selv fjerne barriererne

Læs mere

Klage over Kære Børn a.m.b.a.

Klage over Kære Børn a.m.b.a. Klage over Kære Børn a.m.b.a. Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:801-125/mda 1. Resumé Rådet skal tage stilling til en klage over indkøbsforeningen Kære Børn A.m.b.a. Indkøbsforeningen har foretaget

Læs mere