Projektrapport Introduktion af nye og forbedrede vildarts-egenskaber i kartoffel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektrapport Introduktion af nye og forbedrede vildarts-egenskaber i kartoffel"

Transkript

1 Projektrapport Introduktion af nye og forbedrede vildarts-egenskaber i kartoffel Overordnet rapportering Projektet Introduktion af nye og forbedrede vildarts-egenskaber i kartoffel som er et samarbejde initieret mellem KVL, KMC og LKF Vandel afsluttedes i December Projektet kan betragtes som den første fase i at etablere et tæt samarbejde mellem disse tre parter omkring stivelseskvalitet i kartofler forbedret med cellefusions teknologi. I projektet har det været et bærende koncept at udnytte kompetencer om stivelseskvalitet og bioteknologi på KVL sammen med forædlingskompetencen på LKF og stivelsesproduktion og procesaktiviteter på KMC. Projektet er blevet en succes idet at cellefusionsteknologien nu er initieret på KVL og at udveksling af værdifulde kartoffellinier med høj stivelseskvalitet (høj stivelsesforsforyleringsgrad) er blevet foretaget. Kallusvæv fra fusionsprodukter er blevet produceret. Projektet kan ses som et særdeles ambitiøst initiativ og derfor er det ikke helt lykkes af overholde alle elementer i den detaljerede tidsplan. De overordnede formål med projektet, initiering og etablering af et projekt-kontaktnetværk med KVL, LKF Vandel og KMC samt etablering af en bioteknologisk ikke GMO strategi til udnyttelse af vildtype egenskaber med fokus på vigtige stivelseskvalitets parametre i kartoffelforædlingsprogram er blevet fuldt opnået. Problemerne i tidsplanen er relateret til trips angreb af plantemateriale samt stress ved opformering som har bidraget til forsinkelser og merarbejde. Til gengæld har KVL analyseret et yderligere parti stivelsesprøver med variationer i fosforylering leveret fra LKF. Her er interessante plantelinier med meget høje fosfatniveauer blevet identificeret. I projektforløbet har kontinuerlig skriftlig del-rapportering i projektet fra KVL og LKF blevet foretaget. Der vil fortsat blive dyrket kalli i 2006 for at sikre at skud kan regenereres. Dette arbejde vil blive fortaget det første kvartal 2006 med medfinansiering fra KVL samt KMC. Detaljeret rapport. Planlagt tidsforløb i starten af projektet Maj: Cellefusion Juni: Første celledeling af somatiske hybrider Juli: Skud isoleret fra kallusvæv August: Screening og selektion af hybrider September: Opformering af udvalgte plantelinier Oktober: Produktion af miniknolde analysemateriale November-December: Isolering og kvantificering af stivelsens fosforyleringsgrad og amyloseindhold Forsinkelse af tidsplan. På grund af angreb af in vitro materiale hos LKF med trips i starten af projektet blev der i stedet for sendt virusfrie knolde af de samme kartoffel linier sendt over til KVL i starten af juni. Disse blev overfladesteriliseres og in vitro kulturer etableret på KVL. Denne procedure forsinkede projektet.

2 Projektets opstartsfase. I starten af projektet sendte LKF KVL data om forskellige højfosforylerede dihaploider og vildarter med information om stivelsesfosforylering. I samråd med LKF har KVL fået tilsendt de følgende kartoffellinier for overfladesterilisering og opformering af in vitro kulturer: HGD-04 V11 V12 V345 V346 V503 V512 V37 Etableringen i in vitro har taget længere tid end forventet sandsynligvis pga. at linierne ikke endnu er afpasset in vitro forholdene eller for hurtig opformering. Præliminært selekteredes følgende linier ud for opformering in vitro på KVL. En ny linie, blev tilsendt KVL fra Vandel. Denne bliver nu opformeret men var desværre alt for stresset for at kunne benyttes nu. Gennem opformeringsforløbet er det set, at flere af linierne udviser store stress-symptomer, bl.a der ellers som udgangspunkt var udvalgt. Som følge af det noterede stress, blev linierne re-selekteret udfra de der er mindst stresset og dermed bedst in vitro. Disse har vi navngivet Set 1: V37 S. phureja 33.6 nmol Glc6-P / mg stiv S. tuberosum 28.3 nmol Glc6-P / mg stiv. V345 S. sparsipilium 32.0 nmol Glc6-P / mg stiv. V503 S. neorossii 325 x S. brevicaule nmol Glc6-P / mg stiv S. tuberosum 28.7 nmol Glc6-P / mg stiv. Desuden er der tilsendt yderligere potentielle højfosfat plantelinier fra Vandel, navngivet Set 2: Optimering af fusionsteknologien: En fusionsprotokol er blevet optimeret med hensyn til elektriske parametre for fusionsinstrumentet. En tetraploid linie veletableret (c.v. Dianella) er blevet brugt for dette formål. 9 forskellige kombinationer for vekselstrøm og jævnstrøm pulser, blev testet:

3 V jævnstrømspulse kv vekselstrømpulse Ved mikroskopisk screening af cellestrukturer efter 1 måneds vækst i flydende medium indikerede at 1 kv vekselstrømpulse genererer bedst kallusvækst. Jævnstrømspulsen virker indledningsvis mere uafhængigt resultatet, dog synes 20V at være noget bedre. Protoplastfusion af dihaploide plantelinier september Fire fusioner af diploide højfosfatkloner fra Set 1 er blevet fortaget. Parametre til fusionen er som beskrevet i Bilag Protoplastfusion. Fusionsprodukter samt kontroller er transfereret til regenereringsmedium (VKM, se bilag). De to mindst stressede linier i Set 1 (V345 og ) blev initialt valgt ud til fusionering med S. phureja (V37). Der lykkedes at blive præpareret protoplaster kun fra og fra V37. Derfor blev følgende fusionskombinationer foretaget: Partner 1 Partner 2 V V V37 V37 V37 V37 Desuden er der negative kontroller for begge linier dvs. isolerede protoplaster uden fusion. Inspektion af fusionsprodukterne efter cirka 1 måned har påviset generering af mikrokallus. Ved senere inspektion viser det sig imidlertid at disse kalli ikke har fortsat vokse. Konklusionen er at udgangsplantematerialet skal have bedre kvalitet for at fuld regenerering skal lykkes. Vi arbejder derfor fortsat med in vitro optimering og vedligeholdelse af linier med højt fosfatindhold, med henblik på at få velegnet materiale til senere fusion. Protoplastfusion af dihaploide plantelinier december 7 fusioner af diploide kloner fra Set 2 samt 5 negative kontroller (dvs. isolerede protoplaster uden fusionering) blev lavet: Partner 1 Partner Fusionsprodukter samt kontroller er flyttet til regenereringsmedie (VKM). Hvis mikrocalli fås heraf, vil disse overføres til vedligeholdesesmedium. Plantemateriale til nye fusioner, er planlagt til om 3-4 uger. Her burde være materiale nok til adskillige

4 fusioner, samt test af forskellige parametre, som f.eks. at prøve dyrkningsbetingelser ved at stille materialet mørkt i 2-5 dage før fusion. Disse aktiviteter vil dog kræve yderligere økonomisk støtte for materiale f.eks. større antal af sigter, fusionskamre samt lønmidler.

5 Bilag 1: Højfosfat dihaploider fra Vandel: SOR ART Kr._tal EBN In vitro GnsG6P AntG6P StdG6P S. tuberosum ,9 25,0 28, , S. tuberosum ,2 32,7 33, ,8 94- HGD-04 S. tuberosum ,5 27,3 27, , S. tuberosum ,9 27,2 31, , S. tuberosum ,7 28,7 26, ,1 V11 S. vernei ,7 32,2 26, ,9 V12 S. vernei ,4 29,6 32,2 27, ,3 V345 S. sparsipilum ,2 27, ,9 V346 S. sparsipilum ,4 27, ,7 V37 S. phureja ,6 31, ,8 V4 V503 V506 V512 S. microdontum ssp gigantophyllum ,7 32,8 26, ,0 S. neorossii 325 x S. brevicaule ,9 36,0 29,4 33, ,9 S. neorossii 325 x S. brevicaule ,7 30, ,8 S. neorossii 325 x S. brevicaule ,6 33, ,9

6 Bilag: Fosfatanalyse på selekterede stivelsestyper fra dihaploider fra Vandel: nmol Glc-6-P / mg starch Un01 Un02 Un03 Un04 Un05 Un06 Un07 Un08 Un09 Un10 Un11 Un12 Un13 Un14 Un15 Un16 Un17 Un18 Un19 Un20 Un21 Un22 Un23 Un24 Un25 Un26 Un27 Un28 Un29 Un30 Un31 Un32 Un33 Un34 Un35 Un36 Un37 Un38 Un39 Un40 Un41 Un42 Un43 Un44 Un45 Un46 Un47 Un48 Un49 Un50 Un51 Un52 Un53 Un54 Un55 Un56 Un57 Un58 Un59 Un60 Un61 Un62 Un63 Un64 Un65

7 Bilag: Kartoffel kulturmedia - VKM Microelements Saccharose Glucose Mannitol Sorbitol 250 Ribose 250 Xylose 250 Mannose 250 Rhamnose 250 Fructose 250 Cellobiose 250 Inositol 100 Na-Pyruvate 20 Fumaric acid 40 Acetic acid 40 Malic acid 40 Ca-Pantothenate 1 Choline chloride 1 Ascorbic acid 2 Macroelements KNO MgSO4 * 7H2O 984 CaCl2 * 2H2O 735 KH2PO4 68 NaFeEDTA 40 Vitamins Nicotinamide 1 Pyridoxine HCl 1 Thiamine HCl 10 Aminobenzoic acid 0,02 Folic acid 0,04 Biotin 0,01 Vitamin A 0,01 Vitamin D3 0,01 Vitamin B12 0,02 Microelements 2 H3BO3 3 MnSO4 * H2O 10 ZnSO4 * 7H2O 2 Na2MoO4 * 2H2O 0,25 CuSO4 * 5H2O 0,025 CoCl2 * 6 H2O 0,025 KI 0,75 Hormons 2,4-D (Dichlorophenoxyacetic acid) 0,2 NAA (Naphtylacetate) 1 Zeatin 0,5 Caseinhydrolysate 250 BSA (Bovine Serum Albumin) 2000 Coconut water (ml/l) 20 ph = 5,6. Sterilfiltreres.

8 Bilag: Opløsninger til isolering af protoplaster 0,5 M Mannitol Strerilfiltreres. Enzymopløsning % Cellulase ( Cellulysin ) 1 Pectolysase 0,1 Macerozym 0,1 Enzymerne opløses i 0,5 M Mannitol, omrøres 1 time og sterilfiltreres. W-5 opløsning g/l CaCl2,2H2O 18,4 NaCl 9 Glucose,H2O 1 KCl 0,37 ph 5,6-5,8. Sterilfiltreres. Kan med fordel laves som en koncentreret stamopløsning f.eks. 10X CPW-saltopløsning KH2PO4 27,2 KNO3 101 CaCl2,2H2O 1480 MgSO4,7H2O 246 KI 0,16 CuSO4,5H2O 0,025 Sterilfiltreres. Kan med fordel laves som en koncentreret stock-opløsning (5X). CPW-16 CPW-saltopløsning med 160g/L sucrose Kan med fordel laves ved at blande en koncentreret CPW-saltopløsning (5X) I forholdet 1:5 med en 200g/L steril opløsning af sucrose.

9 Bilag: Protokol for Protoplastfusion Dag 1: Der bruges plantemateriale fra 3-4 uger gamle planter. De 3-4 øverste blade fra ca planter (afhængigt af størelse) afklippes og placeres i en petrilskål med lidt sterilt vand evt. 0,5M mannitol. Når bladene er isoleret suges vandet fra og bladene klippes/skæres i små stykker (2-3 mm 2 ). Der tilsættes 5-10 ml enzymblanding (afhængigt af mængden af plantemateriale) og inkuberes natten over ved stuetemperatur. Kommentarer: Erfaringsmæssigt giver det bedre resultater hvis man afklipper de 3-4 øverste blade samt stængel. Hermed går det hurtigere, og man undgår at de afklippede blade ligge længe før de klippes i stykker. Plantemateriale kan evt. stilles i mørke 2-5 dage (15 C) før fusion.) Dag 2: Protoplasterne inspiceres i omvendt mikroskop. Petriskålene kan evt. stilles på rystebord ½-1 time før filtrering for at få flere løse protoplaster. Protoplasterne filtreres gennem en en sigte(100 µm) og der vaskes efter med W5-opløsning (både petriskål og sigte). Frem til fusion arbejdes nu på is. Der overføres ca. 3 ml protoplastsuspension til et 10 ml rør med skruelåg, og der fyldes op med W5. Centrifugeres 10 min, 1000 RPM ved 4 C. Supernanten fjernes med undtagelse af ca. 0,5mL der efterlades med de bundfældede protoplaster. Protoplasterne fra 2 rør føres sammen og anbringes forsigtigt oven på en CPW-16 opløsning i et nyt rør. Der centrifugeres 10 min, 1000 RPM ved 4 C, og de isolerede protoplaster bør nu ligge i interfasen mellem CPW-16 og W5 som et grønt bånd. Protoplasterne pipetteres forsigtigt af og overføres til et nyt rør. Der vaskes med 0,5M mannitol og centrifugeres 10 min, 1000 RPM ved C. Supernantanten fjernes og protoplasterne opløses i 1 ml 0,5 M mannitol. Protoplasterne tælles der bør være ca protoplaster/ml. Fusion: Fusionskamrene steriliseres med ethanol og vaskes med 0,5M mannitol. De protoplaster der ønskes fusioneret blandes 1:1 og 100 µl af suspensionen overføres til fusionskammeret. Vær opmærksom på at suspensionen er jævnt fordelt langs elektroderne. Der påføres nu jævnstrøm (10V) i ca. 10 s. hvorved protoplasterne bliver aligned. Herefter fusioneres ved at påføre vekselstøm (1 kv/cm) i 3-5 s. Efter en halv times hvile i fusionskamrene overføres fusionsprodukterne til en lille petriskål, og der tilsættes VKM. Fusionsprodukterne stilles mørkt evt. med svagt lys efter et par dage. Efter ca.14 dage observeres mikrocallus. Kommentarer: Vores apperatur/strømforsyninger er ikke specielt velegnet til fusionering, hvilket giver usikkerheder på f.eks. varighed af pulser og tidsrummet mellem jævn- og vekselstrøm.

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18. Årsregnskab for 2009

Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18. Årsregnskab for 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75530000 Telefax 75530038 www.deloitte.dk Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18 Årsregnskab for

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

EKSPERIMENTER. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for aftalens begrænsninger.

EKSPERIMENTER. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for aftalens begrænsninger. EKSPERIMENTER 1. Mikroskopi, dyrkning og tælling af gærsvampe (side 10 i bogen). 2. En høinfusion (side 10 og side 32 i bogen). 3. Selektion af varmetolerante jordbakterier (side 14 i bogen). 4. Gramfarvning

Læs mere

Anvendelse af sensorer i vandforsyningen

Anvendelse af sensorer i vandforsyningen Anvendelse af sensorer i vandforsyningen Anders Lynggaard-Jensen DHI 2009 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 7 1 INDLEDNING 11 2 KILDEPLADSER, FORSØGSFORMÅL OG OMBYGNINGSKRAV 13 2.1 KASTED

Læs mere

Masseeksperiment 2014. Lærervejledning

Masseeksperiment 2014. Lærervejledning Masseeksperiment 2014 Lærervejledning 1 Indhold Denne lærervejledning består af tre dele: Baggrundsviden. Metodisk lærervejledning til udførelse af Masseeksperiment. Supplerende niveaudelte aktivitetsforslag.

Læs mere

TEK BYG. 2010, nr. 1. Malerarbejdet - Er det udført korrekt? Kolde trappetårne - Problem med skimmelvækst. Din træfugtighedsmåler - Måler den rigtigt?

TEK BYG. 2010, nr. 1. Malerarbejdet - Er det udført korrekt? Kolde trappetårne - Problem med skimmelvækst. Din træfugtighedsmåler - Måler den rigtigt? TEK BYG Malerarbejdet - Er det udført korrekt? Kolde trappetårne - Problem med skimmelvækst Din træfugtighedsmåler - Måler den rigtigt? Indkapsling af biocider - For miljøets skyld Kontrolmetode - Måling

Læs mere

Laboratoriekursus 2014

Laboratoriekursus 2014 Laboratoriekursus 2014 Øvelsesvejledninger Biologi C VUC Århus, HF-afdelingen Bülowsgade 68, 8000 Århus C På kursusdagene kan du få fat på os på telefon 87322478 Indholdfortegnelse: Velkomstbrev side 3

Læs mere

FiBLDOSSIER. Teknikker til planteforædling. En vurdering for den økologiske planteforædling. Dansk udgave 2005. FiBL Dossier nr.

FiBLDOSSIER. Teknikker til planteforædling. En vurdering for den økologiske planteforædling. Dansk udgave 2005. FiBL Dossier nr. FiBL Dossier nr. 2, 2001 Dansk udgave 2005 FiBLDOSSIER Teknikker til planteforædling En vurdering for den økologiske planteforædling I samarbejde med: Kolofon Redaktør: Research Institute of Organic Agriculture

Læs mere

Stemmestyret omstilling og informationsbetjening

Stemmestyret omstilling og informationsbetjening Stemmestyret omstilling og informationsbetjening Projekt gennemført i Aarhus Kommune i samarbejde med Fonden for Velfærdsteknologi I perioden 1.2. 2011 31.10. 2012 Aarhus Kommune Borgerservice og Biblioteker

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

STATUSRAPPORT Projekt Nye Veje til aktivt liv, oktober 2012.

STATUSRAPPORT Projekt Nye Veje til aktivt liv, oktober 2012. STATUSRAPPORT Projekt Nye Veje til aktivt liv, oktober 2012. LIVSKVALITET SELVHJULPEN SAMARBEJDE ARBEJDSGLÆDE 1 Forord/indledning Formålet med projektet Nye veje til aktivt liv blev defineret af Socialudvalget

Læs mere

Stødmærker i Kartofler 2003

Stødmærker i Kartofler 2003 Stødmærker i Kartofler 3 Poul Erik Lærke (DJF-Foulum), Fin Trosborg (Estrella) og Ingolf Sørensen (Flensted) Korrespondance til PoulE.Laerke@agrsci.dk Stødfølsomhed (%) 26 24 22 18 16 14 12 8 3 6 9 1 15

Læs mere

De danske huspriser. homes husprisindeks. 180 Realkreditrådet. Home s Danske Husprisindeks. Danmarks Statistik. 80 www.danskebank.

De danske huspriser. homes husprisindeks. 180 Realkreditrådet. Home s Danske Husprisindeks. Danmarks Statistik. 80 www.danskebank. De danske huspriser homes husprisindeks København den 1. sept. 7 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank +5 5 1 5 31, stbo@danskebank.dk Niels H. Carstensen, home +5 15 3 nica@home.dk Den

Læs mere

Slutrapport. Titel DNA-markører til forældreudvalg

Slutrapport. Titel DNA-markører til forældreudvalg Slutrapport Titel DNA-markører til forældreudvalg Projektansvarlig og deltagere Projektansvarlig: Hanne Grethe Kirk, Landbrugets Kartoffelfond (LKF), Grindstedvej 55, DK-7184 Vandel, tlf. +45 7588 5533,

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing

Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing EN DEL AF DANSK INDUSTRI Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Juni 2004 1 Udgivet af ITEK,

Læs mere

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter,

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

tegi stra Undersøgelse af strategiarbejdet i danske virksomheder

tegi stra Undersøgelse af strategiarbejdet i danske virksomheder tegi stra Undersøgelse af strategiarbejdet i danske virksomheder Analyserapport Faglig rapport fra AU Herning Forår 2014 Jens Holmgren og Ole Friis AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

Anvendelse af genetiske algoritmer til simulering af biologiske systemer

Anvendelse af genetiske algoritmer til simulering af biologiske systemer Anvendelse af genetiske algoritmer til simulering af biologiske systemer Projekt udarbejdet af: Glennie Helles Datalogisk vejleder: Peter Johansen Biologisk assistance: Leif Søndergaard Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet

Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet - af Karl-Henrik Arendt, www.akvariesiden.dk Læs vejledningen evt. før der købes akvarium, eller senest inden der købes fisk! Er det hele allerede købt, så kan

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Oplag: 3.000 Pris: 100,00 inkl. moms Sælges hos boghandleren eller ved henvendelse til Statens Information Tlf.: 3337 9228

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere