Iværksætter- statistik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Iværksætter- statistik"

Transkript

1 Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri

2 Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7 Nye virksomheders overlevelse Vækstiværksættere Kommunerne Side 1

3 Nye virksomheder I Danmark etableres der ca nye virksomheder årligt. Godt hver femte af de nye virksomheder starter op i Region Midtjylland. Det gør Region Midtjylland til den region efter Hovedstaden -, hvor der etableres flest nye virksomheder. Som der fremgår af tabel 1 er antallet af nye virksomheder faldet kraftigt efter finanskrisen. Det indikerer, at iværksættere i Danmark ikke starter som selvstændige på grund af dårlige jobmuligheder, men etablerer nye virksomheder når efterspørgselen og konjunkturerne er gode. Tabel 1. Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark Gennemsnit Selv om antallet af nye virksomheder i Region Midtjylland stadig ligger betydeligt under niveauet i 2008, steg antallet af nye virksomheder med 15% fra 2009 til Figur 1. Udviklingen i antal nye virksomheder i Region Midtjylland Side 2

4 Figur 2. Andel nye virksomheder i Region Midtjylland og Danmark fordelt på brancher, % 25% 20% 15% 10% 5% 0% Industri Bygge og anlæg Handel og transport Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig adm, sundhed og undervisning Kultur, fritid mv. Region Midtjylland Danmark En branchefordeling af de nye virksomheder viser at der i Region Midtjylland etableres flest nye virksomheder i brancherne handel og transport samt i erhvervsservice. Side 3

5 Etableringsrate Etableringsraten defineres som antal nye virksomheder i forhold til eksisterende virksomheder. Etableringsraten giver et godt billede af iværksætterniveauet, da den renser antallet af etableringer for de strukturelle variationer, der skyldes størrelsesforskelle mellem de forskellige regioner og de forskellige størrelser på brancher. I hele perioden fra 2006 til 2010 har etableringsraten i Region Midtjylland ligget under niveauet for hele landet. Det fremgår desuden af tabellen, at etableringsraten for alle regioner ligger markant lavere i 2009 end i de tre foregående år. Tabel 2. Udviklingen i etableringsraten Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark ,2 10,4 9,3 9,7 9,3 10, ,1 10,0 9,4 9,9 9,4 10, ,5 8,8 8,7 9,1 8,4 9, ,9 6,2 6,2 6,3 6,2 6, ,0 7,2 6,8 7,1 6,5 7,7 Gennemsnit ,9 8,5 8,1 8,4 8,0 8,9 Opgøres etableringsraten på brancher er billedet mere nuanceret. Det fremgår således af figur 3, at i erhvervene information og kommunikation, finansiering og forsikring samt i ejendomshandel og udlejning ligger etableringsraten i Region Midtjylland over niveauet i hele landet. Figur 3. Etableringsraten i Region Midtjylland og Danmark fordelt efter branche, % 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Industri Bygge og anlæg Handel og transport Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig adm, sundhed og undervisning Kultur, fritid mv. I alt Region Midtjylland Danmark Endvidere fremgår det af figuren, at branchegruppen information og kommunikation udmærker sig med en etableringsrate der næsten er dobbelt så høj som gennemsnittet, mens indu- Side 4

6 stri, bygge og anlæg samt handel og transport udmærker sig i den anden ende af skalaen ved relative lave etableringsrater. Nye virksomheder med ansatte og eksport Hver femte nye virksomhed i Region Midtjylland har ansatte i etableringsåret. Det svarer til niveauet for hele landet. Andelen af nye virksomheder, som har ansatte varierer en del brancherne imellem. Figur 4. Andel nye virksomheder med ansatte branchefordelt, % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Industri Bygge og anlæg Handel og transport Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig adm, sundhed og undervisning Kultur, fritid mv. I alt Region Midtjylland Danmark Andelen af nye virksomheder, der eksporterer, er noget lavere. Godt 6% af de nye virksomheder i Region Midtjylland eksporterer, hvilket ligger lidt under niveauet på landsplan. Det er primært brancherne industri, handel og transport samt information og kommunikation, der eksporterer. Side 5

7 Figur 5. Andel nye virksomheder med eksport branchefordelt, % 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% Industri Bygge og anlæg Handel og transport Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig adm, sundhed og undervisning Kultur, fritid mv. I alt Region Midtjylland Danmark Figur 6. Udviklingen i andel nye virksomheder med ansatte og eksport i Region Midtjylland 25% 20% 15% 10% 5% 0% Andel nye virksomheder med ansatte Andel nye virksomheder med eksport Ser man på udviklingen i beskæftigelsen i de nye virksomheder har de seneste års krise også sat sine spor her. Andelen af nye virksomheder med ansatte i Region Midtjylland er således faldet svagt under finanskrisen, hvorimod andelen med eksport har været konstant til svagt stigende. Side 6

8 Nye virksomheders aktivitet De nye virksomheder i Region Midtjylland omsatte for i alt 3 mia. kr. i Kun i hovedstaden omsatte de nye virksomheder mere. Langt hovedparten af omsætningen kom fra den indenlandske efterspørgsel, mens eksporten bidrog med 6% af omsætningen. Figur 7. Omsætningen i nye virksomheder fordelt på indenlandsk omsætning og eksport, Mio kr Midtjylland Hovedstaden Sjælland Syddanmark Nordjylland indenlandsk omsætning Eksport Side 7

9 De nye virksomheder i Region Midtjylland omsatte i gennemsnit for kr., mod landsgennemsnittet på kr. Heraf var de kr. eksport i Region Midtjylland mod kr. i hele landet. De nordjyske virksomheder har den højeste omsætning og virksomhederne i Region Sjælland den laveste, mens virksomhederne i Region Hovedstaden har den største eksport. Figur 8. Gennemsnitlig indenlandsk omsætning og eksport for nye virksomheder, kr Midtjylland Hovedstaden Sjælland Syddanmark Nordjylland indenlandsk omsætning Eksport Side 8

10 Tabel 3. Aktiviteten i nye virksomheder, 2010 Industri mv ,52 Bygge og anlæg ,40 Handel ,45 Transport ,34 Hoteller og reatauranter ,47 Information og kommunikation ,36 Finansiering og forsikring ,41 Ejendomshandel og udlejning ,12 Videnservice ,21 Rejsebereauer, rengøring og anden operationel service ,22 Undervisning og sundhed mv ,19 Kultur, fritid og anden service ,18 Antal nye virksomheder Omsætning (Mio. kr.) Omsætning pr virksomhed (1.000kr.) Eksport (Mio. kr.) Eksport pr virksomhed (1.000kr.) Ansatte Ansatte pr virksomhed Region Midtjylland ,32 Danmark ,34 Hvis man ser samlet på de nye virksomheders aktivitet, målt på både omsætning, eksport og ansatte markerer industri og handel sig som de absolutte topscorer. Brancherne industri, handel og ejendomshandel omsætter i gennemsnit for et betydelig højere beløb end de øvrige brancher. Handel og industri eksporterer langt mere end gennemsnittet og har generelt flere ansatte end de øvrige brancher i Region Midtjylland. Brancherne undervisning og sundhed samt kultur og fritid har generelt en relativ lav omsætning, eksport og få ansatte. Side 9

11 Tabel 4. Nye virksomheder med ansatte, 2010 Antal nye virksomheder Ansatte Ansatte pr virksomhed Industri mv ,0 Bygge og anlæg ,8 Handel+ transport ,7 Information og kommunikation ,6 Finansiering og forsikring ,0 Ejendomshandel og udlejning ,5 Erhvervsservice ,5 Undervisning og sundhed mv ,5 Kultur, fritid og anden service ,0 Region Midtjylland ,6 Danmark ,7 Af de nye virksomheder i Region Midtjylland har de 744 virksomheder ansatte. De har i gennemsnit 1,6 ansatte, hvilket er lidt under landsgennemsnittet. Af de nye arbejdspladser er de 38% i branchen handel og transport. Tabel 5. Nye virksomheder med eksport, 2010 Antal nye virksomheder Eksport (mio. kr.) Eksport pr virksomhed (1.000 kr.) Industri mv Bygge og anlæg Handel+ transport Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Undervisning og sundhed mv Kultur, fritid og anden service Region Midtjylland Danmark Handel og transport står for 70% af eksporten blandt de nye virksomheder i Region Midtjylland. Den branche, der bidrager næstmest til eksporten er industri, som står for 15% af eksporten. Industrivirksomheder, der eksporterer, har i gennemsnit en eksport på kr., hvilket er lidt mindre end i handelsvirksomhederne, men betydelig over regionsgennemsnittet. Den gennemsnitlige eksport for eksporterende nye virksomheder i Region Midtjylland er på kr. i 2010, hvilket er 18% under landsgennemsnittet Side 10

12 Tabel 6. Nye virksomheders antal, omsætning, eksport og ansatte fordelt på brancher, Gennemsnit for 2009 og 2010 Andel af virksomhederne Andel af omsætningen Andel af eksporten Andel af antal ansatte Industri mv. 6% 8% 12% 10% Bygge og anlæg 11% 12% 3% 13% Handel 16% 34% 62% 24% Transport 4% 5% 7% 5% Hoteller og restauranter 7% 5% 0% 10% Information og kommunikation 8% 6% 6% 7% Finansiering og forsikring 2% 0% 0% 2% Ejendomshandel og udlejning 9% 9% 0% 3% Videnservice 15% 10% 9% 11% Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 8% 5% 1% 7% Undervisning og sundhed mv. 8% 2% 0% 3% Kultur, fritid og anden service 6% 2% 1% 4% Region Midtjylland 100% 100% 100% 100% Industrivirksomhederne udgør 6% af de nye virksomheder i Region Midtjylland, men de har 10% af de ansatte og 12% af eksporten. Hver sjette af de nye virksomheder er indenfor handel, men de bidrager med over 60% af eksporten. Der er stort set lige så mange virksomheder inden for videnservice, men de har under 10% af eksporten Side 11

13 Nye virksomheders overlevelse Efter 2 år er 66% af de nye virksomheder i Region Midtjylland stadig aktive. På landsplan er overlevelsesprocenten 63%. Især i branchen erhvervsservice er der relativ mange som indstiller aktiviteten indenfor 2 år, mens der er en relativ høj overlevelse i brancherne finansiering og ejendomshandel. Det gælder for alle brancher, at overlevelsesraten er højere i Region Midtjylland end på landsplan. Figur 9. Overlevelsesrate for virksomheder etableret i 2008 og overlevet 2 år efter fordelt på brancher 1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Bygge og anlæg Handel og transport mv. Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service Uoplyst aktivitet Alle brancher Region Midtjylland Danmark 1 Andelen af aktive reelle nye virksomheder i 2008, og som stadig er aktive i 2010 Side 12

14 Hvis virksomheden har ansatte i etableringsåret er sandsynligheden for at den eksisterer 2 år efter lidt højere end hvis virksomheden ikke havde ansatte. Overlevelsesraten er 10% højere for virksomheder, der i etableringsåret eksporterede. Figur 10. Overlevelsesrate for virksomheder etableret i 2008 og overlevet i % 80% 70% 66% 67% 63% 66% 72% 80% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Alle nye virksomheder 2008 Virksomheder med ansatte Virksomheder med eksport Region Midtjylland Danmark Side 13

15 Vækstiværksættere Vækstiværksættere opgøres på baggrund af en opgørelsesmetode, der anbefales af OECD, og som i Danmark operationaliseres af Danmarks Statistik. t-2 Nye virksomheder t t+3 5 ansatte Min. 20% vækst p.a. i oms. eller ansatte (dvs. 72,8% over 3 år) Metoden er illustreret i figuren til højre. Forklaring: Vækstvirksomheder = alle virksomheder med en årlig, gennemsnitlig vækst i enten omsætning eller antal ansatte på mere end 20% over en treårig periode (år t til år t+3), som har 5 eller flere årsværk i år t Vækstiværksættere = vækstvirksomheder, der ikke er ældre end 5 år i år t+3 Figur 11. Antal vækst iværksættere, 2010 Region Sjælland Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland I 2010 var der i Region Midtjylland 36 virksomheder, der levede op til vækstiværksætterdefinitionen. Antallet af vækstiværksættere i Rregion Midtjylland faldt med 25% fra 2009 til Samme tendens kan også ses i Region Nordjylland og Region Sjælland. Man må dog være opmærksom på, at der er tale om en meget lille population, og selv små ændringer vil derfor give sig udslag i store udsving. Side 14

16 Figur 12. Andel nye vækstværksættere, 2010 Danmark Region Sjælland Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% Antallet af vækstiværksættere i region Midtjylland svarer til en andel på 5% af det samlede antal iværksættervirksomheder med 5+ansatte. Niveauet er lidt lavere i Region Midtjylland end i hele landet i 2010, men var til gengæld lidt over landsgennemsnittet i Andelen af iværksætterne, der bliver vækstiværksættere, er faldet betydeligt i alle regioner efter finanskrisen. Tabel 7. Vækst iværksætternes samlede andel af de nye virksomheders aktivitet, 2010 Andel virksomheder Fuldtidsansatte Omsætning Eksport Region Nordjylland 0,61% 9,61% 6,93% 1,14% Region Midtjylland 0,61% 11,59% 7,23% 7,77% Region Syddanmark 0,73% 13,09% 11,04% 13,77% Region Hovedstaden 0,99% 15,78% 9,79% 15,33% Region Sjælland 0,52% 9,81% 4,48% 8,16% Danmark 0,76% 13,10% 8,65% 11,99% Da det er de færreste nye virksomheder, der inden for de to første år har min fem ansatte udgør andelen af vækstiværksættere kun 0,6% af alle nye virksomheder jf. tabel 7. Det vil sige at kun 1 ud af 150 nye virksomheder forventes at blive en vækstiværksætter. Niveauet i Region Midtjylland var i 2010 lidt under niveauet i hele landet. Region Hovedstaden har den højeste andel af nye virksomheder, der bliver vækstiværksættere og Region Sjælland har den laveste andel. Vækstiværksætterne genererer knap 8% af omsætningen og eksporten blandt de nye virksomheder og beskæftiger over 10% af de ansatte. Side 15

17 Tabel 8. Vækstiværksætter antal, ansatte, omsætning og eksport Antal virksomheder Fuldtidsansatte Omsætning (mio. kr.) Eksport (mio. kr.) Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Danmark Vækstvirksomhederne havde 974 fuldtidsansatte i Region Midtjylland i En tiendedel af omsætningen fra vækstvirksomhederne omsættes i udlandet. Tabel 9. Gennemsnitlig størrelse for vækstiværksættere, 2010 Fuldtidsansatte Omsætning (mio. kr.) Eksport (mio. kr.) Region Nordjylland 23 32,8 1,0 Region Midtjylland 27 34,2 3,3 Region Syddanmark 26 46,9 7,6 Region Hovedstaden 24 36,9 9,5 Region Sjælland 20 22,4 2,7 Danmark 25 36,5 6,8 Den gennemsnitlige størrelse for en vækstvirksomhed i Region Midtjylland adskiller sig ikke væsentligt fra størrelsen for vækstvirksomheder i hele landet. En vækstvirksomhed i Region Midtjylland har i gennemsnit 27 fuldtidsansatte og omsætter for 34 mio.kr. hvoraf de 3,3 mio. kr. er til eksport. Side 16

18 Kommunerne Nedenstående tabel viser antallet af nye virksomheder fordelt på kommuner. Århus kommune er qua dens størrelse den kommune, der har langt flest nye virksomheder. Figur 13. Udviklingen i antal nye virksomheder i kommunerne i Region Midtjylland Horsens Herning Holstebro Lemvig Struer Syddjurs Norddjurs Favrskov Odder Randers Silkeborg Samsø Skanderborg Århus Ikast-Brande Ringkøbing- Skjern Hedensted Skive Viborg Ved sammenligning kommunerne imellem er etableringsraten mere anvendelig til sammenligning kommunerne imellem end antallet, da der her tages højde for størrelsesforskelle. Figur 14. Udviklingen i etableringsraten i kommunerne i Region Midtjylland 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Horsens Herning Holstebro Lemvig Struer Syddjurs Norddjurs Favrskov Odder Randers Silkeborg Samsø Skanderborg Århus Ikast-Brande Ringkøbing- Skjern Hedensted Skive Viborg Side 17

19 Når der korrigeres for kommunestørrelse har Århus stadig flest nye virksomheder med en etableringsgrad på godt 8% efter fulgt af Odder- og Skanderborg Kommune. Kommunerne Skive og Samsø har de laveste etableringsgrader i regionen på godt 5%. Tabellen nedenfor viser en branchefordeling af etableringsraten i de enkelte kommuner. Der er i tabellen vist fremhævninger i forhold til, hvorvidt etableringsraten under de enkelte kommuner adskiller sig mere end 50% fra de tilsvarende etableringsrate for Region Midtjylland. Det giver et billede af, hvor tilgangen af nye virksomheder er henholdsvis stor eller lille set i forhold til antallet af eksisterende virksomheder. Det skal til tabellerne bemærkes, at kommunernes størrelse varierer meget, hvilket betyder at antallet af virksomheder indenfor en enkelt branche varierer meget fra kommune til kommune. Det kan medføre, at enkelte virksomhedsetableringer i små brancher i små kommuner vil slå meget igennem på den respektive etableringsrate. Tabel 10. Kommuner, hvor etableringsraten adskiller sig mere end 50% fra de tilsvarende etableringsrater for region Midtjylland, 2010 Branche Over 50% højere andel end i regionen Over 50% lavere andel end i regionen Industri mv. Bygge og anlæg Handel og transport Holstebro Samsø Information Herning, Struer og Ikast-Brande Lemvig Finansiering Struer, Odder, Skive og Viborg Lemvig, Norddjurs og Samsø Ejendomsudlejning Ikast-Brande Struer og Favrskov Erhvervsservice Lemvig og Samsø Undervisning og sundhed mv. Lemvig og Favrskov Samsø og Skive Kultur og fritid Struer Side 18

20 Tabel 11. Etableringsraten i kommunerne i Region Midtjylland fordelt efter brancher, 2010 Industri mv. Bygge og anlæg Handel og transport Information Finansiering Ejendoms-udlejning Erhvervsservice Undervisning og sundhed mv. Kultur og fritid I alt Horsens 3,3% 5,8% 7,1% 14,9% 5,6% 3,4% 9,7% 6,8% 5,8% 6,6% Herning 5,0% 4,4% 6,5% 23,1% 2,3% 5,1% 11,6% 8,5% 7,6% 6,8% Holstebro 8,0% 4,4% 4,9% 10,6% 3,8% 5,7% 7,5% 8,6% 8,9% 6,2% Lemvig 2,9% 4,9% 6,5% 0,0% 0,0% 3,6% 3,8% 13,6% 10,9% 5,6% Struer 4,0% 3,9% 6,5% 24,0% 10,0% 1,2% 11,7% 10,6% 2,2% 6,5% Syddjurs 5,2% 5,5% 6,8% 10,3% 2,0% 4,1% 7,5% 5,7% 6,9% 6,2% Norddjurs 4,9% 7,7% 7,6% 17,3% 0,0% 2,9% 7,4% 5,8% 4,8% 6,7% Favrskov 4,5% 6,4% 5,4% 15,3% 3,2% 1,9% 9,7% 14,7% 6,3% 6,7% Odder 4,4% 4,2% 7,4% 17,6% 12,5% 3,8% 11,8% 8,2% 6,0% 7,8% Randers 3,8% 6,3% 6,7% 12,2% 3,7% 3,5% 9,4% 7,9% 4,8% 6,5% Silkeborg 3,2% 3,9% 7,3% 15,1% 4,2% 3,5% 10,6% 5,7% 10,0% 6,8% Samsø 3,7% 9,5% 4,2% 16,7% 0,0% 5,3% 3,0% 0,0% 6,3% 5,2% Skanderborg 5,4% 5,1% 9,0% 10,9% 5,1% 3,0% 10,3% 11,3% 7,7% 7,8% Århus 6,3% 6,2% 6,9% 14,8% 3,8% 5,4% 11,0% 10,9% 9,6% 8,5% Ikast-Brande 5,7% 4,7% 5,5% 23,3% 3,1% 8,0% 8,3% 9,0% 7,7% 6,6% Ringkøbing- Skjern 5,2% 4,8% 4,5% 10,3% 2,1% 6,1% 9,9% 6,5% 4,5% 5,5% Hedensted 3,3% 7,0% 6,8% 12,1% 3,7% 6,6% 11,7% 10,1% 7,8% 7,2% Skive 3,2% 3,6% 4,9% 11,6% 7,1% 6,7% 8,3% 3,4% 4,2% 5,2% Viborg 4,7% 6,7% 5,4% 14,2% 6,0% 3,2% 10,4% 9,4% 8,3% 6,8% Region Midtjylland 4,7% 5,6% 6,5% 14,7% 3,9% 4,6% 10,2% 9,0% 7,6% 7,1% Blå Rød = Over 50% højere andel end i regionen = Over 50% lavere andel end i regionen Side 19

21 Tabel 12. Gennemsnitlig størrelse for nye virksomheder, 2010 i kommunerne i Region Midtjylland Fuldtidsansatte pr. virksomhed Omsætning pr. virksomhed (kr.) Eksport pr. virksomhed (kr.) Horsens 0, Herning 0, Holstebro 0, Lemvig 0, Struer 0, Syddjurs 0, Norddjurs 0, Favrskov 0, Odder 0, Randers 0, Silkeborg 0, Samsø 0, Skanderborg 0, Århus 0, Ikast-Brande 0, Ringkøbing-Skjern 0, Hedensted 0, Skive 0, Viborg 0, Region Midtjylland 0, Blå Rød = Over 50% højere andel end i regionen = Over 50% lavere andel end i regionen Ovenstående tabel viser gennemsnitsstørrelsen for de nye virksomheder i kommunerne. Dels gennemsnitlig antal fuldtidsansatte, gennemsnitlig omsætning og endelig gennemsnitlig eksport. Kommunerne Struer, Holstebro og Ikast-Brande har gennemsnitlig flest fuldtidsansatte. Det kompenser til dels for at de tre kommuner har en relativ lav etableringsrate. Til gengæld har Samsø Kommune både en relativ lav etableringsrate og få fuldtidsansatte. I tre kommuner (Ikast-Brande, Hedensted og Samsø) omsætter de nye virksomheder for mere end 1 mio. kr. i gennemsnit. Kommunerne Hedensted, Ikast-Brande og Silkeborg eksporter alle mere end 50% over regionsgennemsnittet i Kommunerne Viborg, Randers, Odder, Norddjurs og Herning har alle en gennemsnitlig eksport der ligger over regionsgennemsnittet. I kommunerne Holstebro, Lemvig, Struer, Syddjurs, Samsø, Ringkøbing-Skjern og Skive er eksporten mere end 50% under regionsgennemsnittet. Side 20

22 Betydningen af nye virksomheder overvurderes, hvis de ikke formår at overleve i perioden efter de første år, hvor de er etableret. En typisk opgørelsesmetode er at se på, hvor høj en andel af de nystartede virksomheder, der stadig er aktive to år efter etableringsåret. I Region Midtjylland er det 66% af de nystartede virksomheder der stadig er aktive efter to år. Det fremgår af nedenstående figur, at overlevelsesgraden varierer meget mellem de enkelte kommuner fra 55% i Samsø Kommune til 73% i Favrskov Kommune. Kommunerne Viborg, Lemvig, Favrskov, Odder, Ringkøbing-Skjern og Skanderborg har alle en overlevelsesgrad på min. 70%, mens Århus Kommune, Norddjurs, Samsø og Syddjurs Kommune har lave overlevelsesgrader. Figur 15. Overlevelsesgrad for virksomheder etableret i 2008 og overlevet i 2010 for kommunerne i regionen Favrskov Lemvig Viborg Odder Ringkøbing-Skjern Skanderborg Ikast-Brande Holstebro Hedensted Region Midtjylland Skive Horsens Herning Randers Silkeborg Struer Århus Syddjurs Norddjurs Samsø 55% 73% 72% 72% 71% 71% 70% 69% 68% 66% 66% 65% 65% 65% 65% 64% 64% 63% 63% 61% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Side 21

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE-

PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE- Væksthus Midtjylland PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE- DER I DEN LOKALE ERHVERVSSER- VICE I REGION MIDTJYLLAND TABELLER MED NØGLETAL FOR VEJLEDTE OG ALLE VIRKSOMHEDER (REV.) 9. MAJ 2011 KOLOFON Forfatter:

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014 Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om

Læs mere

Ny vækst uden nye jobs

Ny vækst uden nye jobs 19. marts 2010 Ny vækst uden nye jobs Erhvervskonjunkturer. Krisen har ikke sluppet sit tag i Midtjyllands virksomheder, men der er større optimisme at spore, idet flere virksomheder end tidligere udtrykker

Læs mere

Optimismen på tilbagetog

Optimismen på tilbagetog Jysk Analyse Optimismen på tilbagetog 12. oktober 2011 Erhvervskonjunkturer. Vækstpessimismen synes igen at være på fremmarch blandt små- og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Iværksættere i Business Region Aarhus

Iværksættere i Business Region Aarhus Iværksættere i Business Region Aarhus 1 Iværksætteri i Business Region Aarhus 1. Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af nye virksomheder i Business Region Aarhus stiger med 1,6 procent fra 2013

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013

Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2014: Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013 En sammenlignende analyse af 17 udvalgte kommuner

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Disposition 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 2. Seniorer

Læs mere

Midtjysk konkurrenceevne

Midtjysk konkurrenceevne Midtjysk konkurrenceevne - statistisk portræt af byerhvervene i Region Midtjylland November 2008 Region Midtjylland Regional udvikling Virksomheds- og kompetenceudvikling Forord Med denne publikation ønsker

Læs mere

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

Turismerelaterede arbejdspladser

Turismerelaterede arbejdspladser TURISMEN I RANDERS Hovedkonklusioner 1 Der er forholdsvist få turismerelaterede arbejdspladser i Randers Kommune Dog er etableringsraten for iværksætteri højest i denne branche Overnatningsraten er faldet

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2008 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2007 1. januar 2007 pendlede 50.438 personer til Århus Kommune, mens 26.899 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

(Bemærk at kun et udvalg af de følgende slides til. økonomiudvalgsmødet d. 24. februar 2015)

(Bemærk at kun et udvalg af de følgende slides til. økonomiudvalgsmødet d. 24. februar 2015) (Bemærk at kun et udvalg af de følgende slides til temadrøftelsen omiværksætteri vil blive gennemgået på økonomiudvalgsmødet d. 24. februar 2015) Temadrøftelse om iværksætteri i Økonomiudvalget Tirsdag

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED København, august 2013 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder August 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland 2. juni 2009 Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland. Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland er blandt andet tilbud fra

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013 De unge deltagervirksomheder Indeværende monitorering og effektvurdering omfatter strukturfondsprojekter

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune Maj, 2016 Erhvervsservice i Norddjurs Kommune 1. INDLEDNING Formålet med dette notat er at sætte fokus på brugere af Norddjurs Kommunes erhvervsservice. Notatet beskriver antallet af brugere og tegner

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Den vederlagsfrie fysioterapi gives til borgere

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014 Laveste konkurstal i seks år jobtab halveret siden 21 Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste års fald er især sket øst for Storebælt og trækkes af

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

VækstVilkår 2016 GLADSAXE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 GLADSAXE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv GLADSAXE Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 VækstVilkår 2016 VækstVilkår 2016 er en serie af 46 analyser - én for

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til og fra Aarhus Kommune - status pr. 1. januar 2014 1. januar 2014 (ultimo 2013) pendlede 54.988 personer til Aarhus Kommune, mens 31.587

Læs mere

VækstVilkår 2016 FREDERIKSSUND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 FREDERIKSSUND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv FREDERIKSSUND Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 VækstVilkår 2016 VækstVilkår 2016 er en serie af 46 analyser -

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under 1. Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste kvartals fald trækkes af bygge- og anlægssektoren

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 7. december 2010 Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 Erhvervskonjunkturer. Her på tærsklen til 2011 ser virksomhedslederne i Region Midtjylland tegn på mere gunstige tider. Man skal næsten tilbage til

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder 17. juni 2009 Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder Samfundsansvar. Samfundsansvar optager vækstlagsvirksomhederne i Region Midtjylland, hvor syv ud af ti virksomheder tillægger samfundsansvar

Læs mere

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND Beskæftigelsesregion De nye ledighedstal for december 2010 Næsten uændret ledighed i december 2010 I steg ledigheden med 205 personer fra december 2009 til december 2010. Det er en stigning på kun 0,6%

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 29. september 2006 LEDIGHEDSFALD PÅ % I MIDTJYLLAND PÅ ET ÅR I den midtjyske beskæftigelsesregion fortsætter det rekordlave ledighedsniveau med kun 26.149

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker?

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Vicedirektør Kjeld Martinussen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk De fem regioner Region Nordjylland 579.800 Aalborg Viborg Region

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR udarbejdet i september 2010 SAMMENFATNING STATUS FOR SYGEFRAVÆR Juni 2010 1. Hvad er omfanget af det langvarige sygefravær i Midtjylland? Antallet

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland. august 0 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND HALVERET PÅ 2 ÅR Siden juni 0 er ledigheden i Midtjylland faldet fra 0. ledige til et rekordlavt ledighedsniveau på.08

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech 28. oktober 2010 Hver femte virksomhed kan levere Cleantech Cleantech. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland leverer Cleantechprodukter og - løsninger i form af for eksempel energi fra vedvarende

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Vækstforum Midtjyllands indsatsområder Indholdsfortegnelse

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Vækstforum Midtjyllands indsatsområder Indholdsfortegnelse 9. november 215 /Brikam Sag Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Vækstforum Midtjyllands indsatsområder 27-214 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Energi og miljø... 5 3. Fødevarer...

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Erhvervslivet på tværs

Erhvervslivet på tværs Virksomheder generelt Virksomhedernes udvikling Regnskaber Globalisering Virksomheder generelt De fleste arbejdssteder er små I Danmark er der knap 286.000 arbejdssteder. Næsten halvdelen af arbejdsstederne

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne.

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne. Notat Vedrørende: Notat om Arbejdsmarked, Pendling og demografi Sagsnavn: Arbejdsmarked, Statistik og Analyser 2015 Sagsnummer: 15.20.00-G01-15-15 Skrevet af: Morten Fich og Troels Rasmussen E-mail: Morten.Brorson.Fich@randers.dk

Læs mere

Benchmark af indsatsen over for sygedagpengemodtagere. Beskæftigelsesregion Midtjylland

Benchmark af indsatsen over for sygedagpengemodtagere. Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland Notat om registeranalyser af langvarigt sygefravær og selvforsørgelse efter sygefravær Benchmark af indsatsen over for sygedagpengemodtagere i kommunerne i Beskæftigelsesregion

Læs mere

Arbejdsmarkedsrapport, september 2013

Arbejdsmarkedsrapport, september 2013 Arbejdsliv og Analyse Arbejdsmarkedsrapport, september 2013 Rapporten indeholder seneste arbejdsmarkedsstatistik fra Danmarks Statistik samt Jobindsats.dk. Der fokuseres på følgende områder: Ledighed,

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015 16 kommuner har lagt finanskrisen bag sig I 16 ud af landets 98 kommuner er der i dag flere fuldtidsjob end i 2008. Det viser specialkørsler fra Danmarks Statistiks beskæftigelsesstatistikker, som estatistik

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Beskæftigelsesregion Midtjylland De nye ledighedstal for september Færre ledige i Midtjylland end for et år siden, men flere i aktivering OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Antal ledige faldt med 1749

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 INDHOLD OVERSIGTSTABELLER... 3 OVERSIGTSTABEL 1. VIBORG KOMMUNE, 2014... 3 OVERSIGTSTABEL 2. SAMFUNDSØKONOMISKE AFLEDTE EFFEKTER, 2014...

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2016

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2016 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 VIborg Tel. +45 7841 0000 Sunspl@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland

Læs mere

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten Særligt it-konsulenter og iværksættere skal tilskrives æren for, at hele it-sektorens fuldtidsbeskæftigelse er i fremgang ovenpå

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet arbejdskraft Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 18 arbejdskraft Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

IVÆRKSÆTTER TAL for AARHUS KOMMUNE BILAG

IVÆRKSÆTTER TAL for AARHUS KOMMUNE BILAG IVÆRKSÆTTER TAL for AARHUS KOMMUNE BILAG 2011 Introduktion til iværksætterprofil for Aarhus Kommune Formålet med denne iværksætterprofil er at give et overblik over iværksætterne i Aarhus Kommune og herigennem

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

Brug af de nationale og regionale erhvervsfremme- og innovationsordninger i de midtjyske kommuner

Brug af de nationale og regionale erhvervsfremme- og innovationsordninger i de midtjyske kommuner Brug af de nationale og regionale erhvervsfremme- og innovationsordninger i de midtjyske kommuner MEA, Aarhus 20. november 2014 v/ Niels Dahl Christensen, Regional Udvikling Dagens program 8.30-9.00 Registrering

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

2013-2014. Halvårlige Nøgletal. Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014

2013-2014. Halvårlige Nøgletal. Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014 Halvårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær

Læs mere

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede i Region Midtjylland - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Februar 2012 Indhold Fremskrivning af udbuddet af pædagoger i Region Midtjylland...3

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere