Publikation 8. Tegningsstandarder. Del 3. Betonkonstruktioner og pæle. IT-brugere i byggesektoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Publikation 8. Tegningsstandarder. Del 3. Betonkonstruktioner og pæle. IT-brugere i byggesektoren"

Transkript

1 Publikation 8 Tegningsstandarder Del 3 Betonkonstruktioner og pæle IT-brugere i byggesektoren

2 Tegningsstandarder Publikation 8 - Del 3 - indhold Side Betonkonstruktioner og pæle Indledning 3 Det grafiske udtryk 5 1. Linietyper 5 2. Skravering 5 3. Tekst 7 4. Målsætning 7 5. Signaturer 8 6. Symboler 9 Tegningslayout Målestoksforhold Tegningsformater Tegningsskilt Tegningsdisponering Tegningsmaterialet Tegningsudformning 12 Sædvanlig projektion Spejlprojektion Optegning af armering Armeringsplacering Optegning af elementer Nummerering Etager Nummerering, pladsstøbt beton Nummerering, elementer Referencer 21 Projektgruppe Denne tegningsstandard er samlet og bearbejdet af Helle Vibeke Nielsen, RAMBØLL, Fagprojektleder og sekretær Jane Larsen, COWI Marie Rasmussen, Birch & Krogboe Dina de Stobbelair, NNE Lene Porst, NCC Peter Duelund, MT Højgaard Illustrative eksempler 21 Dæk over kælder, terrændæk 22 Dæk over 1. sal 23 Opstalt af søjler 24 Opstalt af bjælke 25 Stribefundament 26 Pæle Indhold 27 ibb takker for god og konstruktiv medvirken fra projektgruppen, høringsgruppen og andre, som har bidraget med ideer, forslag og konstruktiv kritik.

3 332 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 3 Indledning Denne tegningsstandard indeholder specifikke anvisninger vedrørende projekttegninger indenfor betonkonstruktioner og pæle. Beton- og pæleanvisningerne er angivet i to efterfølgende separate afsnit. De faglige anvisninger supplerer de generelle anvisninger for udarbejdelse af bygningstegninger, der er angivet i den generelle tegningsstandard. Derfor skal denne tegningsstandard læses og anvendes sammen med den generelle tegningsstandard. Tegningsstandarden for betonkonstruktioner og pæle er baseret på danske og internationale standarder for udarbejdelse af tegninger. En oversigt over relevante standarder er angivet i afsnittet Referencer. Tegningsstandarden er udarbejdet af en gruppe repræsentanter fra rådgivende ingeniører og udførende indenfor byggebranchen. For yderligere information om projektorganisationen og de faglige repræsentanter samt tegningsstandardernes struktur, indhold og anvendelsesområde henvises til forord og indledning i den generelle tegningsstandard.

4 432 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 4

5 532 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 5 Det grafiske udtryk 1. Linietyper Der anvendes linietyper som beskrevet i ibb s Lagstruktur Skravering Markering af snitflader kan gøres på to måder. Man kan enten anvende skraveringer, type 1, eller man kan øge stregtykkelserne på de emner, man snitter i, type 2. Inden opstart af projekt, skal man vælge, om man ønsker at benytte type 1 eller type 2. Type 1 Signatur Beskrivelse AutoCAD MicroStation Pladsstøbt beton Elementer, beton Renselag Grovbeton Understopning /udstøbning DOTS, 0,5 x måleforhold DOTS 30, 0,7 x måleforhold AR-CONC, 0,02 x måleforhold AR-CONC, 0,06 x måleforhold DOTS 30, 0,3 x måleforhold Celle genereres i mål, as = 0,5 x måleforhold Celle genereres i mål, pa = 30, as = 0,7 x måleforhold ac = concrt, as = 0,02 x måleforhold ac = concrt, as = 0,06 x måleforhold Celle genereres i mål, pa = 30, as = 0,3 x måleforhold

6 632 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 6 Type 2 Hvis type 2 vælges, skal man selv oprette lagene, da ibb s Lagstruktur 2000 endnu ikke tager højde for brug af denne metode. Lagnavnene vil se ud på flg. måde: K23-B-S for pladsstøbt beton i snit weight 0,5 K23-E-S for elementer i snit weight 0,5 K23 kan erstattes af de andre konstruktionslag. Signatur Beskrivelse AutoCAD Weight MicroStation Weight (mm) Pladsstøbt beton 0,50 0,50 Elementer, beton 0,50 0,50 Renselag 0,25 0,25 Grovbeton 0,25 0,25 Understopning/udstøbning 0,25 0,25 Generelt Signatur Beskrivelse AutoCAD MicroStation Eksisterende konstruktion Murværk pa = 45, ac = ANSI31, as = 0,4 x måleforhold Kapillarbrydende/isolerende lag Limtræ ANSI38 0,4 x måleforhold ANSI31 0,4 x måleforhold HEX 45 0,4 x måleforhold LINE 0,4 x måleforhold pa = 45, ac = ANSI38, as = 0,4 x måleforhold pa = 45, ac = HEX, as = 0,4 x måleforhold pa = 0, ac = ANSI31, as = 0,4 x måleforhold

7 732 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 7 Hård isolering Blød isolering pa = 0, ac = INSUL Letbetonblokke Enkeltstående letbetonblok Træ, tværsnit 3. Tekst Jf. ibb s generelle tegningsstandard. Ved målestoksforhold > 1:100: Systemnummerering (elementnumre etc.), h = 3,5 mm Ved målestoksforhold 1:100: gælder for tegninger med høj detaljeringsgrad: Systemnummerering, (elementnumre etc.), h = 2,5 mm 4. Målsætning Jf. ibb s generelle tegningsstandard.

8 832 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 8 5. Signaturer RB Kote til overside beton FK FG FT SOK FOK FUK GUK OK UK BR BS BR+BS OS US OS+US IM YS IS YS+IS NS FS CL R Kote til form/forskalling Kote til færdigt gulv Kote til færdigt terræn Kote til overside sokkel Kote til overside fundament Kote til underside fundament Kote til underside grovbetonfundament Kote til overkant, fx hul Kote til underkant, fx hul I begge retninger I begge sider I begge retninger og begge sider I overside I underside I overside og underside I midten I yderside I inderside I yderside og inderside I nærmeste side I fjerneste side Centerlinie Radius ø D Diameter af armeringsjern Diameter af dorn som armeringsjern bukkes over

9 932 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 9 6. Symboler Koteangivelse og dæktykkelse på planbillede, vandret flade Koteangivelse på planbillede, vandret flade Koteangivelse på planbillede, flade med hældning Vægtykkelse Hul, ø angiver diameter Udsparing, d angiver dybde og ø angiver diameter Hul a x b på opstalt. Kote til underside hul Udsparing a x b/d, hvor d angiver dybden. Kote til underside udsparing Gulvafløb uden fald på planbillede Gulvafløb med lokalt fald på planbillede Armeringsudstrækning Stigbøjler, stringerarmering, korrugerede rør på planbillede. Øjebolt eller udragende U-bjl på planbillede Vandret støbeskel

10 1032 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 10 Lodret støbeskel Fugebånd Elastisk fuge med polystyren Elastisk fuge med bagstopning - uden polystyren Gevindstang i insert Klæbeanker eller indlimet armeringsjern

11 1132 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 11 Tegningslayout 1. Målestoksforhold Jf. ibb s generelle tegningsstandard. Oversigtstegninger udarbejdes i 1:500, 1:200. Planer, opstalter og tværsnit udarbejdes i 1:100, 1:50. Søjler og bjælker udarbejdes i 1:50, 1:20. Detaljer udarbejdes i 1:20, 1:10, 1:5. Optegning af elementer udarbejdes i 1:50. Snit og detaljer taget herfra kan udarbejdes i 1:20, 1:10, 1:5 2. Tegningsformater Jf. ibb s generelle tegningsstandard. Som format til detaljetegninger og optegning af elementer kan vælges tegningshæfter i A4-format. 3. Tegningsskilt Jf. ibb s generelle tegningsstandard. 4. Tegningsdisponering Signaturer, symboler m.m., som er nødvendige for forståelse af tegningerne, kan enten skrives i noten på tegningen eller samles i en generel note. På planerne angives vandrette mål og koter. Hvis der ikke udarbejdes vægopstalter, angives huller i væggen på planerne. På vægopstalter skrives kun de koter, der ikke fremgår af planerne, ellers angives koterne med signaturerne FUK, FOK osv. På vægopstalterne målsættes huller. Hvis lodrette mål er nødvendige, angives de på vægopstalten. Væg- og søjlenumre angives på planen/opstalten ved basis. Hvis bygningsdelen er præfabrikeret og i dobbelt højde (2 etager), angives nummeret kun på den nederste plan. Hvis der ikke udarbejdes opstalter, skal elementnumrene på montageplaner/opstalter angives på elementernes side 1 (yderside for facader).

12 1232 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side Tegningsmaterialet Jf. ibb s generelle tegningsstandard. Generelle tegninger omfatter: Tegningsliste Generel note Oversigtsplaner Plantegninger omfatter: Etageplaner (fra fundament til tag) Opstalter omfatter: Facadeopstalter Vægopstalter Tværsnit Længdesnit Bygningsdele omfatter: Vægge Søjler Bjælker Trapper/særlige elementer Snit og detaljer omfatter: Pladsstøbte detaljer Elementdetaljer Samlingsdetaljer 6. Tegningsudformning DS definerer to projektionsmetoder for bygningstegninger: Sædvanlig projektion (direkte retvinklet parallelprojektion ) Spejlprojektion (spejlvendt retvinklet parallelprojektion) Sædvanlig projektion Sædvanlig projektion viser billedet af genstanden på et plan, som projektionsstrålerne rammer i rette vinkler. Denne metode anvendes i almindelighed. For planbilleder umiddelbart over fundamenter kan ovenstående konstruktioner undtagelsesvis målsættes. For planbilleder af kælderplaner gælder det generelle princip.

13 1332 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 13 Figurerne viser den side af genstanden, som vender mod iagttageren. Til markering af snitflader er der på illustrationen anvendt type 2.

14 1432 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 14 Spejlprojektion Spejlprojektion viser spejlbilledet af den side af genstanden, som vender mod projektionsplanet. Til markering af snitflader er der på illustrationen anvendt type 2. Hvis man anvender spejlprojektion, skal det angives på tegningen.

15 1532 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 15 Optegning af armering Generelt vedr. identifikation af armeringstyper henvises til DS 13080: 2001 Anneks E eller Beskrivelsesanvisning beton, BPS Publikation nr Forankringslængden angives kun, hvis den afviger fra den generelle note. For identifikation af armeringstyper er her som eksempel anvendt Y. Armering optegnes normalt med tykkelsen 0,5 mm, men ved kompliceret eller tæt armering kan en tykkelse på 0,35 mm benyttes eller undtagelsesvis 0,25 mm. Ved samlingsdetaljer tegnet i måleforhold 1:10 kan man undtagelsesvis benytte en tykkelse på 0,70 mm.

16 1632 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 16 Armeringsangivelsen skrives på armeringslinien, hvis udstrækningslinien ligger indenfor billedet. Armeringsangivelsen skrives på udstrækningslinien, hvis denne er trukket fri af billedet. Pil anvendes til angivelse af langsgående og tværgående armering.

17 1732 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 17 Armeringsplacering Armeringen tegnes som symboler, og nedennævnte mål er vejledende erfaringsmål udelukkende til brug for optegning i forskellig målestoksforhold. R angiver bukkeradius D angiver diameter

18 1832 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 18 Optegning af elementer Normalt optegnes elementer vises på flg. måde: Hvis der er behov for at vise alle elementets sider, nummereres disse efter terningprincippet som vist ovenfor. Normalt foretages nummereringen ud fra hovedbilledet således: Side 1 = Hovedbilledet Side 2 = Øverste side Side 3 = Venstre side Side 4 = Højre side Side 5 = Nederste side Side 6 = Hovedbilledets modstående side Sidenumre angives på alle billeder og må kun udelades, såfremt det ikke giver anledning til misforståelse af tegningen.

19 1932 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 19 Nummerering Begreberne dæk og etage bør anvendes ved nummerering af bygningsdele. Etager Med etage menes et rum mellem to planer sammen med de fysiske begrænsninger, som angiver rummet (gulv, vægge, loft). Etager betegnes med fortløbende nummer nedefra, med etage 1 som betegnelse for nederste, udnyttelige etage. Etage 0 er betegnelse for rum, som ligger under nederste, udnyttelige etage. Begreberne etage og plan kompletterer hinanden, men bør ikke forveksles. Nummerering, Pladsstøbt beton Ved nummerering af pladsstøbte vægge, dæk, bjælker, søjler og fundamenter anvendes følgende nummereringsprincip: VYXX: DYXX: BYXX: SYXX: SFXX: PFXX: V for vægge D for dæk B for bjælke S for søjle SF for stribefundament PF for punktfundament hvor Y står for etagen og XX for løbenummer. Y kan udelades - alt efter byggeriets størrelse og beskaffenhed.

20 2032 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 20 Nummerering, Elementer Ved nummerering af vægge, bjælker, søjler og dæk anvendes følgende nummereringsprincip: FEYXX: VEYXX: BEYXX: SEYXX: DEYXX: PEXX: TEXX: FE for facadeelement VE for vægelement BE for bjælkeelement SE for søjleelement DE for dækelement PE for fundamentselement TE for tagelement hvor Y står for etagen og XX for løbenummer. Y kan udelades - alt efter byggeriets størrelse og beskaffenhed.

21 2132 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 21 Referencer Denne standard er baseret på nedennævnte standarder. DS DS DS DS DS/EN ISO 3766 Betontegninger Projektionsregler Markering af flader Betegnelser på bygninger og dele af bygninger Forenklet angivelse af armeringssymboler Illustrative eksempler Dæk over kælder, terrændæk Dæk over 1. sal Opstalt af søjler Opstalt af bjælke Stribefundament

22 2232 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 22

23 2332 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 23

24 2432 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 24

25 2532 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 25

26 2632 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 26

27 2732 ibb tegningsstandarder Pæle side 27 Indhold Side Det grafiske udtryk Linietyper Skravering Tekst Målsætning Signaturer Symboler 30 Tegningslayout Målestoksforhold Tegningsformater Tegningsskilt Tegningsdisponering Tegningsmaterialet Tegningsudformning 31 Referencer 33 Illustrative eksempler 33 Pæleplan 34

28 2832 ibb tegningsstandarder Pæle side 28

29 2932 ibb tegningsstandarder Pæle side 29 Det grafiske udtryk 1. Linietyper Der anvendes linietyper som beskrevet i ibb s Lagstruktur Skravering Signatur Beskrivelse AutoCAD MicroStation Påfyldning Afgravning CROSS 0,3 x måleforhold DASH 0,3 x måleforhold pa = 0, ac = CROSS, as = 0,3 x måleforhold pa = 0, ac = DASH, as = 0,3 x måleforhold 3. Tekst Jf. ibb s generelle tegningsstandard. Ved målestoksforhold > 1:100: Systemnummerering, ex pælenumre, h = 3,5 mm Ved målestoksforhold 1:100: gælder for tegninger med høj detaljeringsgrad: Systemnummerering, ex pælenumre, h = 2,5 mm 4. Målsætning Jf. ibb s generelle tegningsstandard. Alle pæleplaceringer er angivet i koten til underside fundament (FUK) og refererer til centerlinie pæl. På pæleplaner fastlægges centerlinie pæle i forhold til modulnet. 5. Signaturer FTK TK SK FUK CL R Færdig topkote efter udført kapning Topkote. Laveste tilladelige kote på pæletop efter færdigramning Spidskote. Kote på pælespids efter færdigramningning Kote til underside fundament Centerlinie Radius

30 3032 ibb tegningsstandarder Pæle side Symboler Lodpæl Skråpæl Lodpæl der prøverammes Skråpæl der prøverammes Pæl der prøvebelastes i tryk Pæl der prøvebelastes i træk Lodpæl med forboring Skråpæl med forboring Koblet lodpæl Koblet skråpæl Rørpæl Skrå rørpæl H-pæl Skrå H-pæl CL pæle, når dette ønskes markeret på fundamentsplaner

31 3132 ibb tegningsstandarder Pæle side 31 Tegningslayout 1. Målestoksforhold Pæleplaner udarbejdes i målestoksforholdet 1:100 eller 1: Tegningsformater Jf. ibb s generelle tegningsstandard. 3. Tegningsskilt Jf. ibb s generelle tegningsstandard. 4. Tegningsdisponering Jf. ibb s generelle tegningsstandard og ibb s tegningsstandard for betonkonstruktioner. 5. Tegningsmaterialet Jf. ibb s generelle tegningsstandard og ibb s tegningsstandard for betonkonstruktioner. 6. Tegningsudformning Jf. ibb s generelle tegningsstandard og ibb s tegningsstandard for betonkonstruktioner. Pæle nummereres med fortløbende numre og med et P foran hvert nummer, fx P125.

32 3232 ibb tegningsstandarder Pæle side 32

33 3332 ibb tegningsstandarder Pæle side 33 Referencer Jf. ibb s generelle tegningsstandard og ibb s tegningsstandard for betonkonstruktioner. Illustrative eksempler Pæleplan

34 3432 ibb tegningsstandarder Pæle side 34

35 ibb IT brugere i byggesektoren for virksomheder, som kræver CAD/IT værktøjer med produktivitetsforøgelse ibb er en praktisk og resultatsøgende forening for CAD/IT brugere i byggesektoren. Det er ibb s vigtigste opgave at styrke CAD/IT kompetencen inden for projektering, fremstilling, udførelse og drift af byggeri ved at fremme og formidle god CAD/IT praksis at skabe og implementere fælles standarder for CAD/IT-samarbejde i byggeriet at øge udbyttet af informationsteknologi ibb blev stiftet i 1988 af 60 danske rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksomheder. Cirka 550 virksomheder med henved CAD-brugere og fra alle fag i dansk byggeri er medlemmer, og endnu flere anvender ibb s lagstruktur, som derved danner de facto standard i dansk byggeri. Yderligere information fås på foreningens web-side eller ved henvendelse til foreningens sekretariat: ibb, postbox 141 Gregersensvej, 2630 Taastrup Telefon Fax

36 ibb tegningsstandarder ibb tegningsstandarder er et sæt systemuafhængige retningslinier for opsætning, detaljering, tekst og målsætning, symboler, signaturer og skravering og forkortelser på bygningstegninger. Med ibb s tegningsstandarder kan firmaerne fremover bruge tiden på projektets faglige indhold, frem for på tegningsudseendet for derved at rationalisere tegningsindsatsen. Man kan nu henvise til en fælles standard fremfor selv at definere en for hver ny byggesag. Det er et fælles grafisk sprog for bygningstegninger, udviklet på tværs af vane og lokal praksis ibb tegningsstandard Betonkonstruktioner og pæle Tegningsstandarderne omfatter generelle standarder på tværs af fagene samt fagspecifikke regler for Arkitekt, Betonkonstruktioner og pæle, Stålkonstruktioner, VVS og ventilation, og Elinstallationer. Tegningsstandarden for Beton beskriver det grafiske udtryk, tegningslayout, signaturer og armeringsdetaljer for tegninger af betonkonstruktioner. Desuden vises illustrative eksempler på fundaments, kælder-, dæk- og tagplan, søjler og bjælker samt snit og opstalt. Tilsvarende beskrives standard for pælekonstruktionstegninger. ibb Tegningsstandard, del 3 Betonkonstruktioner og pæle ibb Tegningsstandarder, sæt af hæfte 1-6 Pris: kr ,- inkl. 25% moms Pris: kr ,- inkl. 25% moms ISBN

Publikation 8. Tegningsstandarder. Del 5. VVS og ventilation. IT-brugere i byggesektoren

Publikation 8. Tegningsstandarder. Del 5. VVS og ventilation. IT-brugere i byggesektoren Publikation 8 Tegningsstandarder Del 5 VVS og ventilation IT-brugere i byggesektoren Tegningsstandarder VVS og ventilation Publikation 8 - Del 5 - indhold Side Indledning 3 Det grafiske udtryk 5 1. Linietyper

Læs mere

Publikation 8. Tegningsstandarder. Del 6. Elinstallationer. IT-brugere i byggesektoren

Publikation 8. Tegningsstandarder. Del 6. Elinstallationer. IT-brugere i byggesektoren Publikation 8 Tegningsstandarder Del 6 Elinstallationer IT-brugere i byggesektoren Tegningsstandarder Publikation 8 - del 6 - indhold Side Elinstallationer Indledning 3 Det grafiske udtryk 5 1. Linietyper

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Cad - Manual Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 275 0155 Journal nr. 82.00.00 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. FORORD... 3 2. PROJEKTORGANISATIONS

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGN.NR. TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL 27.03.2015

INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGN.NR. TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL 27.03.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL F1 F2 Sandwichkældervæg Sandwichkældervæg F3 Sandwichkældervæg v. eksist. bygning F4 Randfundament ved sandwichelement i teatersal F5 Fundament v. skillevæg

Læs mere

Bacheloruddannelsen 1. år E15

Bacheloruddannelsen 1. år E15 Bacheloruddannelsen 1. år E15 2 v/jan Fugl 3 Projektionstegning Projek tion -en, -er (lat.pro jectio, til pro jicere-, kaste frem, af pro frem + jacere kaste; jf. Projekt, projektil, projektion) afbildning

Læs mere

Vejledning i udførelse af en Brugsplan i AutoCAD/REVIT

Vejledning i udførelse af en Brugsplan i AutoCAD/REVIT Underbilag 1.7 Rammeaftale for ydelser vedrørende ajourføring af tegningsmateriale for indvendige arealer 2015 Vejledning i udførelse af en Brugsplan i AutoCAD/REVIT Version 1 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Hovedprojekt Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader.

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader. Side 1 Lejlighedsskel med Multipladen 535, Murblokken 535 og Vægelementet 575 Når det drejer sig om reduktionstal for en dobbelt væg, så er det vigtigt, at de to vægdele er fuldstændig adskilte med adskilt

Læs mere

2D øvelser til bygningstegning

2D øvelser til bygningstegning AutoCAD 2011 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Forord Øvelserne er opbygget som detaljerede indtastningsøvelser, og som indlæring kan de ikke stå alene, men da det også er vigtigt at få succes

Læs mere

Light Tower Skagen Skipperskole Construction drawings AVPD 2013

Light Tower Skagen Skipperskole Construction drawings AVPD 2013 Light Tower Skagen Skipperskole AVPD 2013 Light Tower Skagen Skipperskole AVPD 2013 2-21 Title: Light Tower AYear: 2013 Exhibition type: Permanent commission Site: Skagen Skipperskole, Skagen, DK Commissioner:

Læs mere

AutoCAD 2012. 2D øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov

AutoCAD 2012. 2D øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov AutoCAD 2012 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Forord Øvelserne er opbygget som detaljerede indtastningsøvelser, og som indlæring kan de ikke stå alene, men da det også er vigtigt at få succes

Læs mere

Modelleverancespecifikation

Modelleverancespecifikation Indledning Kataloget indeholder for de beskrevne objekter en side med nedenstående informationer. En side vil i nogle tilfælde omhandle en konkret bygningsdel (ét objekt), mens det i andre tilfælde vil

Læs mere

Tegnings- og dokumentliste - Udbudsgrundlag. Boligkontoret Århus. Nydamsparken - ombygning og renovering

Tegnings- og dokumentliste - Udbudsgrundlag. Boligkontoret Århus. Nydamsparken - ombygning og renovering Eksisterende konstruktionstegninger 2-394.4891 Bærende konstruktioner - Blok A 60x84 3-394.4892 Bærende konstruktioner - Blok B 60x84 4-394.4893 Bærende konstruktioner - Blok C 60x75 5-394.4894 Bærende

Læs mere

NTI BIM Tools 2011 konstruktion

NTI BIM Tools 2011 konstruktion NTI BIM Tools 2011 konstruktion NTI BIM Tools er en meget omfattende samling hjælpeværktøjer henvendt til byggebranchen. NTI CADcenter har valgt at udgive en lang række af vores populære CAD- og BIM værktøjer

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014 2014 Statisk analyse Statisk Redegørelse: Marienlyst alle 2 3000 Helsingør Beskrivelse af projekteret bygning. Hovedsystem: Bygningens statiske hovedsystem udgøres af et skivesystem bestående af dæk og

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong kældervægge af ytong - projektering og udførelse I dette hæfte beskrives vigtige parametre for projektering af kældervægge med Ytong samt generelle monteringsanvisninger.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Tegneregler. Tegningsforståelse. Streger og deres anvendelse. Fig. 1

Tegneregler. Tegningsforståelse. Streger og deres anvendelse. Fig. 1 Tegningsforståelse Indledning Der findes flere forskellige måder at tegne på, f.eks. perspektivtegning, konstruktionstegning, frihåndstegning osv. Afhængig af hvad tegningen skal bruges til, vælges den

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

Tegningsliste, ophæng og installationer. T400

Tegningsliste, ophæng og installationer. T400 Tegningsliste, ophæng og installationer. T400 Ophæng - eksempler: D401 Ophæng i ståltrapezplade-lofter (lette ophæng). side 1 D402 Ophæng i SkanDek-bjælker (tunge installationer). side 2 D403 Ophæng med

Læs mere

Hvad er Lodret Efterspænding? Tekniske løsninger Hvor benyttes Lodret Efterspænding? Tietgen Kollegiet Efterspændte dæk Video Tietgen Kollegiet

Hvad er Lodret Efterspænding? Tekniske løsninger Hvor benyttes Lodret Efterspænding? Tietgen Kollegiet Efterspændte dæk Video Tietgen Kollegiet PROGRAM Hvad er Skandinavisk Spændbeton KORT! Hvad er Lodret Efterspænding? Tekniske løsninger Hvor benyttes Lodret Efterspænding? Tietgen Kollegiet Efterspændte dæk Video Tietgen Kollegiet Lidt om A/S

Læs mere

Sagsnr.: 12 133 Dato: 2013.02.22 Sag: SLAGELSE BOLIGSELSKAB Rev.: A:2013.06.14 Afd. 10 Grønningen Side: 1 af 5 GENERELLE NOTER FOR FUNDERING OG BETON

Sagsnr.: 12 133 Dato: 2013.02.22 Sag: SLAGELSE BOLIGSELSKAB Rev.: A:2013.06.14 Afd. 10 Grønningen Side: 1 af 5 GENERELLE NOTER FOR FUNDERING OG BETON Afd. 10 Grønningen Side: 1 af 5 1. GENERELT Fundering udføres i: Funderingsklasse normal: - Alle konstruktioner. Betonkonstruktionerne leveres og udføres i: Kontrolklasse normal: - Alle konstruktioner.

Læs mere

Implementering af det digitale byggeri

Implementering af det digitale byggeri Implementering af det digitale byggeri Proces THT Revit Plug-in KS KS Pro Stabilitet Rumgitter Robot Komponenter KS Sigma Prisberegning Solibri MS Project Tidsplan ArchiCad Database Rapport MagiCad BMF

Læs mere

(29)5.01 (29)5.01. Maglegårds Allé 65 - Svalegange Maglegårds Allé 65 A-H, Matr. nr. 2d Buddinge EKJ sag nr DETALJER AF BJÆLKEFORSTÆRKNING

(29)5.01 (29)5.01. Maglegårds Allé 65 - Svalegange Maglegårds Allé 65 A-H, Matr. nr. 2d Buddinge EKJ sag nr DETALJER AF BJÆLKEFORSTÆRKNING (29)5.01 Maglegårds Allé 65 - Svalegange Maglegårds Allé 65 A-H, Matr. nr. 2d Buddinge EKJ sag nr. 12.0600 revision : init. kontr. rev. dato Modelfil DETALJER AF BJÆLKEFORSTÆRKNING (29)5.01 mål tegn. af

Læs mere

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Billedprislisten Udarbejdet af EG Byg & Installation den 12. marts 2010 Opdateret den 18. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Gulve... 3 1.1 Opmåling af gulvflade...

Læs mere

A 04.09.2015 Revisioner påført revisionssky KFR/NKR Rev.: Dato: Revisionen omfatter: Konst./tegn.: Godkendt:

A 04.09.2015 Revisioner påført revisionssky KFR/NKR Rev.: Dato: Revisionen omfatter: Konst./tegn.: Godkendt: K(X)0.00A A 04.09.2015 Revisioner påført revisionssky /NKR Rev.: Revisionen omfatter: Konst./tegn.: Godkendt: K(X)0.00A Note Bygherre - Boligkontoret Fredericia, AFD.601 Vesterbrogade 4, DK-7000 Fredericia

Læs mere

Implementering af ny tegningsstandard C213. Praktiske erfaringer

Implementering af ny tegningsstandard C213. Praktiske erfaringer Implementering af ny tegningsstandard C213 Praktiske erfaringer Tegningsproduktion en vigtig del af ydelsen og BIM Bygningsmodellen er hjertet i BIM Tegningsproduktion en vigtig del af vores ydelser I

Læs mere

BLIV ANERKENDT STATIKER EN GOD IDÉ SÅDAN GØR DU

BLIV ANERKENDT STATIKER EN GOD IDÉ SÅDAN GØR DU BLIV ANERKENDT STATIKER EN GOD IDÉ SÅDAN GØR DU DERFOR ER DET EN GOD IDÉ Statikeranerkendelsesordningen har siden 1958 medvirket til at sikre kvaliteten af bygværkers bærende konstruktioner. Når bygværker,

Læs mere

Fra projekt til produkt. BIM Aarhus 25/8 2015 www.vsp.dk

Fra projekt til produkt. BIM Aarhus 25/8 2015 www.vsp.dk BIM Aarhus Fra projekt til produkt Betonelementprojektering BIM projektering af betonelementer et samarbejde mellem VSP og OP Engineers. VSP som ekstern konsulent for elementleverandøren Eksempler på 3D

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.7 Betonelementmontage Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Montagevejledning for Purus Corner

Montagevejledning for Purus Corner Montagevejledning for Purus Corner Purus Corner er universal til montering i hjørne eller op mod væg. VIGTIGT Klinke/flisetykkelsen skal kendes før montage af Purus Corner. Læs hele denne anvisning før

Læs mere

CCS Måle- og Mængderegler for bygningsdele

CCS Måle- og Mængderegler for bygningsdele cuneco projekt 14 041 CCS Måle- og Mængderegler for bygningsdele bips konference Mandag den 16. september 2013 Michael Blom Søefeldt (ALECTIA) cuneco en del af bips Introduktion Hvorfor CCS Måle- og Mængderegler?

Læs mere

Indhold. 1 Administrative data

Indhold. 1 Administrative data Indhold 1 Administrative data... 2 2 Ansvarsfraskrivelse... 4 3 Generelt... 4 4 Jording af dæk og vægge... 4 5 Jording af punktfundamenter... 7 6 Dilatationsfuger gulve... 8 7 Dilatationsfuger vægge...

Læs mere

Bygningsdelkatalog (anlæg) med informationsniveauer (LOD) Version 1.1 / Januar 2015

Bygningsdelkatalog (anlæg) med informationsniveauer (LOD) Version 1.1 / Januar 2015 Bygningsdelkatalog (anlæg) med informationsniveauer (LOD) Version 1.1 / Januar 2015 Forord Efter den store succes med Bygningsdelkataloget med informationsniveauer (LOD) for byggeri, blev det besluttet

Læs mere

Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 hældning

Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 hældning ovenlysmoduler Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 hældning Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 ovenlysmoduler installeret i en rytterlysløsning med spær med 5 hældning monteres på

Læs mere

Underkonstruktion til lysbånd

Underkonstruktion til lysbånd ovenlysmoduler Underkonstruktion til lysbånd Underkonstruktion til lysbånd med 5-25 hældning ovenlysmoduler installeret i en lysbåndsløsning monteres på en underkonstruktion af træ, stål eller beton. Underkonstruktionen

Læs mere

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling Bindende norm Side 1 af 6 Denne standard gælder kun for materiel, der også i virkeligheden er udstyret med puffere. Denne standard skal ses i sammenhæng med standard C 07 Puffere og standard B 09 Afkoblingsrampe

Læs mere

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger 2012 10 10 SBI og Teknologisk Institut 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Definitioner... 3 3 Normforhold. Robusthed... 3 4. Forudsætninger...

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

7. Semester bygningskonstruktør uddannelse Projekteringsretning Daginstitution i Kragelund

7. Semester bygningskonstruktør uddannelse Projekteringsretning Daginstitution i Kragelund 7. Semester bygningskonstruktør uddannelse Projekteringsretning Daginstitution i Kragelund Case Granskning Analyser Tegninger Rådgiveraftale Case Granskning Analyser Tegninger Korrespondence Tilbud/ydelse

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG G KU SPECIFIKATION AF DIGITALE YDELSER

KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG G KU SPECIFIKATION AF DIGITALE YDELSER KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG G KU SPECIFIKATION AF DIGITALE YDELSER VERSION: 1.3 VERSIONSDATO: 24.10.2014 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET BILAG G KU specifikation af digitale ydelser KU specifikation

Læs mere

december 2012 c 213-2 cad tegningsstandarder del 2 arkitekt

december 2012 c 213-2 cad tegningsstandarder del 2 arkitekt december 2012 c 2132 cad tegningsstandarder del 2 arkitekt Kolofon 20121219 Del 2 Arkitekt 2 bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon 7023 2237 Fax 7023 4237 bips@bips.dk bips.dk Tegningsstandarder Del 2 Arkitekt

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

1.901. Emne: Lodrer snit sokkel IPE A3. Mål : Dato: 04.09.2012. Format : Project Status. Fil : Fase :

1.901. Emne: Lodrer snit sokkel IPE A3. Mål : Dato: 04.09.2012. Format : Project Status. Fil : Fase : 1.901 Lodrer snit sokkel IPE A3 150 Tegn. nr. 1.902 Lodret snit ved dør, - top og bund (i facade) IPE A2 1.903 Lodret snit ved dør, - top og bund (tilbagerykket støbt) IPE A2 1.904 Vandret snit ved dør,

Læs mere

Tegningsliste til projektet

Tegningsliste til projektet Tegningsliste til projektet Udarbejdet af gruppe B-2-E10 Angivelse af tegninger og tegningsnumre: 1. Facader Grundplan - Kælder Grundplan - Stuen 4. Grundplan - Etage 2-4. Grundplan - Penthouse (Etage

Læs mere

center for produktivitet i byggeriet

center for produktivitet i byggeriet center for produktivitet i byggeriet Metode og struktur for informationsniveauer cuneco en del af bips 2 Projektgruppen Kristian Birch Pedersen, Exigo Consult ApS Eigil Nybo Gert Jespersen, NCC Construction

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner

Udførelse af betonkonstruktioner Emne: Udførelse af betonkonstruktioner 31 01 107 DS 482/Ret. 1-1. udgave. Godkendt: 2002-02-19. Udgivet: 2002-03-08 Juni 2005 Tilbage til menu Gengivet med tilladelse fra Dansk Standard. Eftertryk forbudt

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering Januar 2016 a 102-4 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 4 digital projektering Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Byggeri og Planlægning

Byggeri og Planlægning Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Vejledning om digital projektering Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Vejledning om digital

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Et vindue har lysningsvidden 3,252 m. Lasten fra den overliggende etage er 12.1 kn/m.

Et vindue har lysningsvidden 3,252 m. Lasten fra den overliggende etage er 12.1 kn/m. Teglbjælke Et vindue har lysningsvidden 3,252 m. Lasten fra den overliggende etage er 12.1 kn/m. Teglbjælken kan udføres: som en præfabrikeret teglbjælke, som minimum er 3 skifter høj eller en kompositbjælke

Læs mere

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Betonelementer udnyttet til grænsen Kaare K.B. Dahl Agenda Nøgletal og generel opbygning Hovedstatikken for lodret last Stål eller beton? Lidt om beregningerne Stabilitet

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Vejledning om Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 Personer.

Vejledning om Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 Personer. Vejledning om Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 Personer. Haderslev Brand og Redning Formål I forsamlingslokaler godkendt til mere end 150 personer

Læs mere

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2 4 HOVEDSTABILITET 4 HOVEDSTABILITET 1 4.1 Generelt 2 4.2 Vandret lastfordeling 4 4.2.1.1 Eksempel - Hal efter kassesystemet 7 4.2.2 Lokale vindkræfter 10 4.2.2.1 Eksempel Hal efter skeletsystemet 11 4.2.2.2

Læs mere

10 DETAILSTATIK 1. 10 Detailstatik

10 DETAILSTATIK 1. 10 Detailstatik 10 Detailstatik 10 DETAILSTATIK 1 10.1 Detailberegning ved gitteranalogien 3 10.1.1 Gitterløsninger med lukkede bøjler 7 10.1.2 Gitterløsninger med U-bøjler 11 10.1.3 Gitterløsninger med sædvanlig forankring

Læs mere

Retningslinier. for. Møblering af flugtvejsgange i Ældreinstitutioner s soverumsafsnit. Marts 2005

Retningslinier. for. Møblering af flugtvejsgange i Ældreinstitutioner s soverumsafsnit. Marts 2005 ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Retningslinier for Møblering af flugtvejsgange i Ældreinstitutioner s soverumsafsnit Marts 2005 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej Kirstinesmindevej Kirstinesmindevej

Læs mere

På de følgende sider har vi beskrevet nogle forslag til projektopgaver. Har du andre ideer er du altid velkommen til at kontakte os.

På de følgende sider har vi beskrevet nogle forslag til projektopgaver. Har du andre ideer er du altid velkommen til at kontakte os. Rambøll Danmark er toneangivende på det danske marked for teknisk rådgivning. Vi leverer videnbaserede helhedsløsninger inden for hovedområderne: byggeri, transport og trafik, vand og miljø, energi, Olie/Gas,

Læs mere

Ny navnestandard for vejelementer

Ny navnestandard for vejelementer Af Civilingeniør Marianne Rask CAD-koordinator Transport, Veje & Jernbaner Carl Bro as TMC-DIB bestyrelsesmedlem mar@carlbro.dk Tlf : 43 48 66 73 Ny navnestandard for vejelementer Danmark: Blandt vejingeniører,

Læs mere

FAKTA NIBSBJERG VANDCENTER. Baggrunden for den specielle arkitektur og udfordringerne i udførelsesfasen VINDER AF IN-SITU-PRISEN 2011

FAKTA NIBSBJERG VANDCENTER. Baggrunden for den specielle arkitektur og udfordringerne i udførelsesfasen VINDER AF IN-SITU-PRISEN 2011 A2 ARKITEKTERNE A/S NIBSBJERG VANDCENTER VINDER AF IN-SITU-PRISEN 2011 Baggrunden for den specielle arkitektur og udfordringerne i udførelsesfasen FAKTA DATA// Navn: Nibsbjerg Vandcenter Funktion: Vandværk

Læs mere

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni Projektforslag til Tilbygning af Svalevej 33 for Linda og Bjarne Lagoni Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra vejen Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra

Læs mere

Afsnit Akkordprisliste. Vejledende priser. a. Fælles priser i Danmark Sammenskrevne priser efter priskuranterne. b. Forenkelt priskurant

Afsnit Akkordprisliste. Vejledende priser. a. Fælles priser i Danmark Sammenskrevne priser efter priskuranterne. b. Forenkelt priskurant Afsnit 7 1. Akkordprisliste. Vejledende priser a. Fælles priser i Danmark Sammenskrevne priser efter priskuranterne b. Forenkelt priskurant c. Akkord Budgetmodel Betonarbejde i Danmark. Sammenskrevne priser

Læs mere

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Myndighedskrav: BR10 Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fri bredde: Fælles adgangsveje og

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

Klostervej i Ry Bygherre:

Klostervej i Ry Bygherre: K09_T03_H5_00 TEGN. NR. EMNE MÅL DATO REV. NR. REV DATO K09_T03_H5_01 Lodret snit - Niveaufri adgang 1:5 K09_T03_H5_02 Vandret snit - Sektionsadskillelse ved let ydervæg 1:5 K09_T03_H5_03 Vandret snit

Læs mere

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles 2. Skitseprojektering af bygningens statiske system KONSTRUKTION I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles : Totalstabilitet af bygningen i

Læs mere

Forhandler. Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk

Forhandler. Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk Limtræ brochure 0208 - der tages forbehold for trykfejl Forhandler Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk Hüttemann Limtræ Lige bjælker Bjælkespær

Læs mere

Lars Christensen Akademiingeniør.

Lars Christensen Akademiingeniør. 1 Lars Christensen Akademiingeniør. Benny Nielsen Arkitektfirma m.a.a. Storskovvej 38 8260 Viby 24. juni 1999, LC Enfamiliehus i Malling, Egeskellet 57. Hermed de forhåbentlig sidste beregninger og beskrivelser

Læs mere

Revit Parcelhus

Revit Parcelhus Revit 2017 Parcelhus Frede Uhrskov AutoDesk-litteratur fra Forlaget Uhrskov Revit 2017 Parcelhus Frede Uhrskov Revit 2017 Parcelhus 1. Udgave, 1. Oplag 2016 Copyright 2016 Forlaget Uhrskov Forfatter: Frede

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

Tabel A.1: Tidsforbruget for de præfabrikerede betonelementer. [Appendiks anlægsteknik, s.26-29]

Tabel A.1: Tidsforbruget for de præfabrikerede betonelementer. [Appendiks anlægsteknik, s.26-29] A. I dette afsnit opstilles de enkelte aktiviteters tidsforbrug. Dette gøres ud fra de i mæ ngdeberegningen fundne mængder. Udførelsestiderne, der benyttes, er fastsat ud fra dataene i kilden [Appendiks

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

Arkitektfirmaet C.F.Møller. HAB, Afd 27 Blok 4, 5, 6 og 7 Sags nr. 25182-02. DOKUMENTFORTEGNELSE Tegningsnr. C Dato 14-11-2013

Arkitektfirmaet C.F.Møller. HAB, Afd 27 Blok 4, 5, 6 og 7 Sags nr. 25182-02. DOKUMENTFORTEGNELSE Tegningsnr. C Dato 14-11-2013 Hovedprojekt HAB Ingeniør Kommunen Arkitekt HAB, Afd 27 DOKUMENTFORTEGNELSE Tegningsnr. A_XX_001 Oprettet Udarb. Af NF/SFP REVISION Udg. C Dato 14-11-2013 Fase Hovedprojekt A000 Fællesdokumenter 1 1 2

Læs mere

Vejledning. Anvendelse af korrugerede rør i vægge. Dato: 21.08.2013 Udarbejdet af: TMA Kontrolleret af: Revision: LRE 2 Revisionsdato: 20.01.

Vejledning. Anvendelse af korrugerede rør i vægge. Dato: 21.08.2013 Udarbejdet af: TMA Kontrolleret af: Revision: LRE 2 Revisionsdato: 20.01. Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland Vejledning T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk i vægge Dato: 21.08.2013 Udarbejdet af: TMA Kontrolleret af: Revision: LRE 2 Revisionsdato:

Læs mere

KULKRANSSPORET TILSTAND OG BÆREEVNE INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Konstruktion 2. 3 Undersøgelser 2. 4 Bæreevne 3. 5 Vedligehold.

KULKRANSSPORET TILSTAND OG BÆREEVNE INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Konstruktion 2. 3 Undersøgelser 2. 4 Bæreevne 3. 5 Vedligehold. AARHUS KOMMUNE KULKRANSSPORET TILSTAND OG BÆREEVNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Konstruktion 2 3 Undersøgelser

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

REVISION BESKRIVELSE DATO UDFØRT AF

REVISION BESKRIVELSE DATO UDFØRT AF K(THV).500 Forside - Fundamentsdetaljer Fundamentsdetalje KF.01 Fundamentsdetalje KF.02 Fundamentsdetalje KF.03 Fundamentsdetalje KF.04 Fundamentsdetaljer Emne Revision Revisionsdato GULVOPBYGNING: - 122

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision F, 14.01.15 Tekniske informationer Hansen UnitAl element: Dimensioner: Bredde:

Læs mere

VARBERGPARKEN BLOK 5-6-7 A_.XX.XX.29-800 A 25182-02 A_.XX.XX.29-800. C.F. Møller Danmark A/S, Europaplads 2, 11., 8000 Århus C. Indholdsfortegnelse

VARBERGPARKEN BLOK 5-6-7 A_.XX.XX.29-800 A 25182-02 A_.XX.XX.29-800. C.F. Møller Danmark A/S, Europaplads 2, 11., 8000 Århus C. Indholdsfortegnelse Side Detalje nr. Tekst Current Revision Rev. dato Emne A_.XX.XX.29-800 A 0 A_.XX.XX.29-800 Indholdsfortegnelse A 25.11.2013 Tilføjelse af detaljer 1 A_.XX.XX.29-800-1 Detalje oversigt_ Kælder/Etageplan,

Læs mere

AutoCAD 2013 2D øvelser til bygningstegning

AutoCAD 2013 2D øvelser til bygningstegning AutoCAD 2013 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Forord Øvelserne er opbygget som detaljerede indtastningsøvelser, og som indlæring kan de ikke stå alene, men da det også er vigtigt at få succes

Læs mere

Sag: SLAGELSE BOLIGSELSKAB Dato: Afd. 10 Grønningen Side: 1 GENERELLE NOTER FOR STÅL

Sag: SLAGELSE BOLIGSELSKAB Dato: Afd. 10 Grønningen Side: 1 GENERELLE NOTER FOR STÅL Afd. 10 Grønningen Side: 1 0. GENERELT Stålkonstruktionerne for nærværende projekt skal leveres og udføres i: Materialekontrolklasse: Generel sikkerhedsklasse: Normal Normal Såfremt ikke andet er angivet

Læs mere

Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd

Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd ovenlysmoduler Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd med 5-40 hældning ovenlysmoduler, der vægmonteres som lysbånd, kan fastgøres på en underkonstruktion af

Læs mere

Dato: 20. december 2016 J.nr: 74. Hvidovre Kommune Høvedstensvej Hvidovre. Att. Anne Mette Lassen

Dato: 20. december 2016 J.nr: 74. Hvidovre Kommune Høvedstensvej Hvidovre. Att. Anne Mette Lassen LANDINSPEKTØRFIRMAET ROBERT JAKOBSEN APS Rådhustorvet 5, 2. sal 3520 Farum Tlf.nr.: 5123-8187 E-mail: rj@robert-jakobsen.dk Web: www.robert-jakobsen.dk CVR-nr.: 38229591 Dato: 20. december 2016 J.nr: 74

Læs mere

Beton- konstruktioner. Beton- konstruktioner. efter DS/EN 1992-1-1. efter DS/EN 1992-1-1. Bjarne Chr. Jensen. 2. udgave. Nyt Teknisk Forlag

Beton- konstruktioner. Beton- konstruktioner. efter DS/EN 1992-1-1. efter DS/EN 1992-1-1. Bjarne Chr. Jensen. 2. udgave. Nyt Teknisk Forlag 2. UDGAVE ISBN 978-87-571-2766-9 9 788757 127669 varenr. 84016-1 konstruktioner efter DS/EN 1992-1-1 Betonkonstruktioner efter DS/EN 1992-1-1 behandler beregninger af betonkonstruktioner efter den nye

Læs mere

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt.

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt. Side 1 af 5 Statisk redegørelse Sagsnr.: 16-001 Sagsadresse: Traneholmen 28, 3460 Birkerød Bygherre: Henrik Kaltoft 1. Projektet I forbindelse med forestående etablering af ny 1.sal på eksisterende ejendom

Læs mere

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 Tung ydervæg/hulmur... 3 Let ydervæg... 18 Tungt erhverv... 22 Dør/vindue... 27 Kældervægge... 30 1 Vejledning Forudsætninger linjetab

Læs mere

REVISION BESKRIVELSE DATO UDFØRT AF

REVISION BESKRIVELSE DATO UDFØRT AF K(BHA).500 Forside - Fundamentsdetaljer Fundamentsdetalje KF.01 Fundamentsdetalje KF.02 Fundamentsdetalje KF.03 Fundamentsdetalje KF.04 Fundamentsdetalje KF.05 Fundamentsdetaljer Emne Revision Revisionsdato

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

Østjyllands brandvæsen 2017 Version 1.

Østjyllands brandvæsen 2017 Version 1. Østjyllands brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning om Udførelse af inventarplaner for butikker Indhold Formål... 2 Lovhjemmel... 2 Generelle regler... 2 Specifikke regler... 2 Tegningsmateriale... 3 1.

Læs mere

Montage af Ytong Dækelementer

Montage af Ytong Dækelementer Montage af Ytong Dækelementer Generelt Aflæsning af elementer Ytong Dækelementer leveres med lastbil uden kran. Bygherren skal sikre gode tilkørselsforhold på fast vej. Elementerne leveres på paller, der

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere