Publikation 8. Tegningsstandarder. Del 3. Betonkonstruktioner og pæle. IT-brugere i byggesektoren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Publikation 8. Tegningsstandarder. Del 3. Betonkonstruktioner og pæle. IT-brugere i byggesektoren"

Transkript

1 Publikation 8 Tegningsstandarder Del 3 Betonkonstruktioner og pæle IT-brugere i byggesektoren

2 Tegningsstandarder Publikation 8 - Del 3 - indhold Side Betonkonstruktioner og pæle Indledning 3 Det grafiske udtryk 5 1. Linietyper 5 2. Skravering 5 3. Tekst 7 4. Målsætning 7 5. Signaturer 8 6. Symboler 9 Tegningslayout Målestoksforhold Tegningsformater Tegningsskilt Tegningsdisponering Tegningsmaterialet Tegningsudformning 12 Sædvanlig projektion Spejlprojektion Optegning af armering Armeringsplacering Optegning af elementer Nummerering Etager Nummerering, pladsstøbt beton Nummerering, elementer Referencer 21 Projektgruppe Denne tegningsstandard er samlet og bearbejdet af Helle Vibeke Nielsen, RAMBØLL, Fagprojektleder og sekretær Jane Larsen, COWI Marie Rasmussen, Birch & Krogboe Dina de Stobbelair, NNE Lene Porst, NCC Peter Duelund, MT Højgaard Illustrative eksempler 21 Dæk over kælder, terrændæk 22 Dæk over 1. sal 23 Opstalt af søjler 24 Opstalt af bjælke 25 Stribefundament 26 Pæle Indhold 27 ibb takker for god og konstruktiv medvirken fra projektgruppen, høringsgruppen og andre, som har bidraget med ideer, forslag og konstruktiv kritik.

3 332 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 3 Indledning Denne tegningsstandard indeholder specifikke anvisninger vedrørende projekttegninger indenfor betonkonstruktioner og pæle. Beton- og pæleanvisningerne er angivet i to efterfølgende separate afsnit. De faglige anvisninger supplerer de generelle anvisninger for udarbejdelse af bygningstegninger, der er angivet i den generelle tegningsstandard. Derfor skal denne tegningsstandard læses og anvendes sammen med den generelle tegningsstandard. Tegningsstandarden for betonkonstruktioner og pæle er baseret på danske og internationale standarder for udarbejdelse af tegninger. En oversigt over relevante standarder er angivet i afsnittet Referencer. Tegningsstandarden er udarbejdet af en gruppe repræsentanter fra rådgivende ingeniører og udførende indenfor byggebranchen. For yderligere information om projektorganisationen og de faglige repræsentanter samt tegningsstandardernes struktur, indhold og anvendelsesområde henvises til forord og indledning i den generelle tegningsstandard.

4 432 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 4

5 532 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 5 Det grafiske udtryk 1. Linietyper Der anvendes linietyper som beskrevet i ibb s Lagstruktur Skravering Markering af snitflader kan gøres på to måder. Man kan enten anvende skraveringer, type 1, eller man kan øge stregtykkelserne på de emner, man snitter i, type 2. Inden opstart af projekt, skal man vælge, om man ønsker at benytte type 1 eller type 2. Type 1 Signatur Beskrivelse AutoCAD MicroStation Pladsstøbt beton Elementer, beton Renselag Grovbeton Understopning /udstøbning DOTS, 0,5 x måleforhold DOTS 30, 0,7 x måleforhold AR-CONC, 0,02 x måleforhold AR-CONC, 0,06 x måleforhold DOTS 30, 0,3 x måleforhold Celle genereres i mål, as = 0,5 x måleforhold Celle genereres i mål, pa = 30, as = 0,7 x måleforhold ac = concrt, as = 0,02 x måleforhold ac = concrt, as = 0,06 x måleforhold Celle genereres i mål, pa = 30, as = 0,3 x måleforhold

6 632 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 6 Type 2 Hvis type 2 vælges, skal man selv oprette lagene, da ibb s Lagstruktur 2000 endnu ikke tager højde for brug af denne metode. Lagnavnene vil se ud på flg. måde: K23-B-S for pladsstøbt beton i snit weight 0,5 K23-E-S for elementer i snit weight 0,5 K23 kan erstattes af de andre konstruktionslag. Signatur Beskrivelse AutoCAD Weight MicroStation Weight (mm) Pladsstøbt beton 0,50 0,50 Elementer, beton 0,50 0,50 Renselag 0,25 0,25 Grovbeton 0,25 0,25 Understopning/udstøbning 0,25 0,25 Generelt Signatur Beskrivelse AutoCAD MicroStation Eksisterende konstruktion Murværk pa = 45, ac = ANSI31, as = 0,4 x måleforhold Kapillarbrydende/isolerende lag Limtræ ANSI38 0,4 x måleforhold ANSI31 0,4 x måleforhold HEX 45 0,4 x måleforhold LINE 0,4 x måleforhold pa = 45, ac = ANSI38, as = 0,4 x måleforhold pa = 45, ac = HEX, as = 0,4 x måleforhold pa = 0, ac = ANSI31, as = 0,4 x måleforhold

7 732 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 7 Hård isolering Blød isolering pa = 0, ac = INSUL Letbetonblokke Enkeltstående letbetonblok Træ, tværsnit 3. Tekst Jf. ibb s generelle tegningsstandard. Ved målestoksforhold > 1:100: Systemnummerering (elementnumre etc.), h = 3,5 mm Ved målestoksforhold 1:100: gælder for tegninger med høj detaljeringsgrad: Systemnummerering, (elementnumre etc.), h = 2,5 mm 4. Målsætning Jf. ibb s generelle tegningsstandard.

8 832 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 8 5. Signaturer RB Kote til overside beton FK FG FT SOK FOK FUK GUK OK UK BR BS BR+BS OS US OS+US IM YS IS YS+IS NS FS CL R Kote til form/forskalling Kote til færdigt gulv Kote til færdigt terræn Kote til overside sokkel Kote til overside fundament Kote til underside fundament Kote til underside grovbetonfundament Kote til overkant, fx hul Kote til underkant, fx hul I begge retninger I begge sider I begge retninger og begge sider I overside I underside I overside og underside I midten I yderside I inderside I yderside og inderside I nærmeste side I fjerneste side Centerlinie Radius ø D Diameter af armeringsjern Diameter af dorn som armeringsjern bukkes over

9 932 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 9 6. Symboler Koteangivelse og dæktykkelse på planbillede, vandret flade Koteangivelse på planbillede, vandret flade Koteangivelse på planbillede, flade med hældning Vægtykkelse Hul, ø angiver diameter Udsparing, d angiver dybde og ø angiver diameter Hul a x b på opstalt. Kote til underside hul Udsparing a x b/d, hvor d angiver dybden. Kote til underside udsparing Gulvafløb uden fald på planbillede Gulvafløb med lokalt fald på planbillede Armeringsudstrækning Stigbøjler, stringerarmering, korrugerede rør på planbillede. Øjebolt eller udragende U-bjl på planbillede Vandret støbeskel

10 1032 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 10 Lodret støbeskel Fugebånd Elastisk fuge med polystyren Elastisk fuge med bagstopning - uden polystyren Gevindstang i insert Klæbeanker eller indlimet armeringsjern

11 1132 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 11 Tegningslayout 1. Målestoksforhold Jf. ibb s generelle tegningsstandard. Oversigtstegninger udarbejdes i 1:500, 1:200. Planer, opstalter og tværsnit udarbejdes i 1:100, 1:50. Søjler og bjælker udarbejdes i 1:50, 1:20. Detaljer udarbejdes i 1:20, 1:10, 1:5. Optegning af elementer udarbejdes i 1:50. Snit og detaljer taget herfra kan udarbejdes i 1:20, 1:10, 1:5 2. Tegningsformater Jf. ibb s generelle tegningsstandard. Som format til detaljetegninger og optegning af elementer kan vælges tegningshæfter i A4-format. 3. Tegningsskilt Jf. ibb s generelle tegningsstandard. 4. Tegningsdisponering Signaturer, symboler m.m., som er nødvendige for forståelse af tegningerne, kan enten skrives i noten på tegningen eller samles i en generel note. På planerne angives vandrette mål og koter. Hvis der ikke udarbejdes vægopstalter, angives huller i væggen på planerne. På vægopstalter skrives kun de koter, der ikke fremgår af planerne, ellers angives koterne med signaturerne FUK, FOK osv. På vægopstalterne målsættes huller. Hvis lodrette mål er nødvendige, angives de på vægopstalten. Væg- og søjlenumre angives på planen/opstalten ved basis. Hvis bygningsdelen er præfabrikeret og i dobbelt højde (2 etager), angives nummeret kun på den nederste plan. Hvis der ikke udarbejdes opstalter, skal elementnumrene på montageplaner/opstalter angives på elementernes side 1 (yderside for facader).

12 1232 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side Tegningsmaterialet Jf. ibb s generelle tegningsstandard. Generelle tegninger omfatter: Tegningsliste Generel note Oversigtsplaner Plantegninger omfatter: Etageplaner (fra fundament til tag) Opstalter omfatter: Facadeopstalter Vægopstalter Tværsnit Længdesnit Bygningsdele omfatter: Vægge Søjler Bjælker Trapper/særlige elementer Snit og detaljer omfatter: Pladsstøbte detaljer Elementdetaljer Samlingsdetaljer 6. Tegningsudformning DS definerer to projektionsmetoder for bygningstegninger: Sædvanlig projektion (direkte retvinklet parallelprojektion ) Spejlprojektion (spejlvendt retvinklet parallelprojektion) Sædvanlig projektion Sædvanlig projektion viser billedet af genstanden på et plan, som projektionsstrålerne rammer i rette vinkler. Denne metode anvendes i almindelighed. For planbilleder umiddelbart over fundamenter kan ovenstående konstruktioner undtagelsesvis målsættes. For planbilleder af kælderplaner gælder det generelle princip.

13 1332 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 13 Figurerne viser den side af genstanden, som vender mod iagttageren. Til markering af snitflader er der på illustrationen anvendt type 2.

14 1432 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 14 Spejlprojektion Spejlprojektion viser spejlbilledet af den side af genstanden, som vender mod projektionsplanet. Til markering af snitflader er der på illustrationen anvendt type 2. Hvis man anvender spejlprojektion, skal det angives på tegningen.

15 1532 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 15 Optegning af armering Generelt vedr. identifikation af armeringstyper henvises til DS 13080: 2001 Anneks E eller Beskrivelsesanvisning beton, BPS Publikation nr Forankringslængden angives kun, hvis den afviger fra den generelle note. For identifikation af armeringstyper er her som eksempel anvendt Y. Armering optegnes normalt med tykkelsen 0,5 mm, men ved kompliceret eller tæt armering kan en tykkelse på 0,35 mm benyttes eller undtagelsesvis 0,25 mm. Ved samlingsdetaljer tegnet i måleforhold 1:10 kan man undtagelsesvis benytte en tykkelse på 0,70 mm.

16 1632 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 16 Armeringsangivelsen skrives på armeringslinien, hvis udstrækningslinien ligger indenfor billedet. Armeringsangivelsen skrives på udstrækningslinien, hvis denne er trukket fri af billedet. Pil anvendes til angivelse af langsgående og tværgående armering.

17 1732 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 17 Armeringsplacering Armeringen tegnes som symboler, og nedennævnte mål er vejledende erfaringsmål udelukkende til brug for optegning i forskellig målestoksforhold. R angiver bukkeradius D angiver diameter

18 1832 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 18 Optegning af elementer Normalt optegnes elementer vises på flg. måde: Hvis der er behov for at vise alle elementets sider, nummereres disse efter terningprincippet som vist ovenfor. Normalt foretages nummereringen ud fra hovedbilledet således: Side 1 = Hovedbilledet Side 2 = Øverste side Side 3 = Venstre side Side 4 = Højre side Side 5 = Nederste side Side 6 = Hovedbilledets modstående side Sidenumre angives på alle billeder og må kun udelades, såfremt det ikke giver anledning til misforståelse af tegningen.

19 1932 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 19 Nummerering Begreberne dæk og etage bør anvendes ved nummerering af bygningsdele. Etager Med etage menes et rum mellem to planer sammen med de fysiske begrænsninger, som angiver rummet (gulv, vægge, loft). Etager betegnes med fortløbende nummer nedefra, med etage 1 som betegnelse for nederste, udnyttelige etage. Etage 0 er betegnelse for rum, som ligger under nederste, udnyttelige etage. Begreberne etage og plan kompletterer hinanden, men bør ikke forveksles. Nummerering, Pladsstøbt beton Ved nummerering af pladsstøbte vægge, dæk, bjælker, søjler og fundamenter anvendes følgende nummereringsprincip: VYXX: DYXX: BYXX: SYXX: SFXX: PFXX: V for vægge D for dæk B for bjælke S for søjle SF for stribefundament PF for punktfundament hvor Y står for etagen og XX for løbenummer. Y kan udelades - alt efter byggeriets størrelse og beskaffenhed.

20 2032 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 20 Nummerering, Elementer Ved nummerering af vægge, bjælker, søjler og dæk anvendes følgende nummereringsprincip: FEYXX: VEYXX: BEYXX: SEYXX: DEYXX: PEXX: TEXX: FE for facadeelement VE for vægelement BE for bjælkeelement SE for søjleelement DE for dækelement PE for fundamentselement TE for tagelement hvor Y står for etagen og XX for løbenummer. Y kan udelades - alt efter byggeriets størrelse og beskaffenhed.

21 2132 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 21 Referencer Denne standard er baseret på nedennævnte standarder. DS DS DS DS DS/EN ISO 3766 Betontegninger Projektionsregler Markering af flader Betegnelser på bygninger og dele af bygninger Forenklet angivelse af armeringssymboler Illustrative eksempler Dæk over kælder, terrændæk Dæk over 1. sal Opstalt af søjler Opstalt af bjælke Stribefundament

22 2232 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 22

23 2332 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 23

24 2432 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 24

25 2532 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 25

26 2632 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 26

27 2732 ibb tegningsstandarder Pæle side 27 Indhold Side Det grafiske udtryk Linietyper Skravering Tekst Målsætning Signaturer Symboler 30 Tegningslayout Målestoksforhold Tegningsformater Tegningsskilt Tegningsdisponering Tegningsmaterialet Tegningsudformning 31 Referencer 33 Illustrative eksempler 33 Pæleplan 34

28 2832 ibb tegningsstandarder Pæle side 28

29 2932 ibb tegningsstandarder Pæle side 29 Det grafiske udtryk 1. Linietyper Der anvendes linietyper som beskrevet i ibb s Lagstruktur Skravering Signatur Beskrivelse AutoCAD MicroStation Påfyldning Afgravning CROSS 0,3 x måleforhold DASH 0,3 x måleforhold pa = 0, ac = CROSS, as = 0,3 x måleforhold pa = 0, ac = DASH, as = 0,3 x måleforhold 3. Tekst Jf. ibb s generelle tegningsstandard. Ved målestoksforhold > 1:100: Systemnummerering, ex pælenumre, h = 3,5 mm Ved målestoksforhold 1:100: gælder for tegninger med høj detaljeringsgrad: Systemnummerering, ex pælenumre, h = 2,5 mm 4. Målsætning Jf. ibb s generelle tegningsstandard. Alle pæleplaceringer er angivet i koten til underside fundament (FUK) og refererer til centerlinie pæl. På pæleplaner fastlægges centerlinie pæle i forhold til modulnet. 5. Signaturer FTK TK SK FUK CL R Færdig topkote efter udført kapning Topkote. Laveste tilladelige kote på pæletop efter færdigramning Spidskote. Kote på pælespids efter færdigramningning Kote til underside fundament Centerlinie Radius

30 3032 ibb tegningsstandarder Pæle side Symboler Lodpæl Skråpæl Lodpæl der prøverammes Skråpæl der prøverammes Pæl der prøvebelastes i tryk Pæl der prøvebelastes i træk Lodpæl med forboring Skråpæl med forboring Koblet lodpæl Koblet skråpæl Rørpæl Skrå rørpæl H-pæl Skrå H-pæl CL pæle, når dette ønskes markeret på fundamentsplaner

31 3132 ibb tegningsstandarder Pæle side 31 Tegningslayout 1. Målestoksforhold Pæleplaner udarbejdes i målestoksforholdet 1:100 eller 1: Tegningsformater Jf. ibb s generelle tegningsstandard. 3. Tegningsskilt Jf. ibb s generelle tegningsstandard. 4. Tegningsdisponering Jf. ibb s generelle tegningsstandard og ibb s tegningsstandard for betonkonstruktioner. 5. Tegningsmaterialet Jf. ibb s generelle tegningsstandard og ibb s tegningsstandard for betonkonstruktioner. 6. Tegningsudformning Jf. ibb s generelle tegningsstandard og ibb s tegningsstandard for betonkonstruktioner. Pæle nummereres med fortløbende numre og med et P foran hvert nummer, fx P125.

32 3232 ibb tegningsstandarder Pæle side 32

33 3332 ibb tegningsstandarder Pæle side 33 Referencer Jf. ibb s generelle tegningsstandard og ibb s tegningsstandard for betonkonstruktioner. Illustrative eksempler Pæleplan

34 3432 ibb tegningsstandarder Pæle side 34

35 ibb IT brugere i byggesektoren for virksomheder, som kræver CAD/IT værktøjer med produktivitetsforøgelse ibb er en praktisk og resultatsøgende forening for CAD/IT brugere i byggesektoren. Det er ibb s vigtigste opgave at styrke CAD/IT kompetencen inden for projektering, fremstilling, udførelse og drift af byggeri ved at fremme og formidle god CAD/IT praksis at skabe og implementere fælles standarder for CAD/IT-samarbejde i byggeriet at øge udbyttet af informationsteknologi ibb blev stiftet i 1988 af 60 danske rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksomheder. Cirka 550 virksomheder med henved CAD-brugere og fra alle fag i dansk byggeri er medlemmer, og endnu flere anvender ibb s lagstruktur, som derved danner de facto standard i dansk byggeri. Yderligere information fås på foreningens web-side eller ved henvendelse til foreningens sekretariat: ibb, postbox 141 Gregersensvej, 2630 Taastrup Telefon Fax

36 ibb tegningsstandarder ibb tegningsstandarder er et sæt systemuafhængige retningslinier for opsætning, detaljering, tekst og målsætning, symboler, signaturer og skravering og forkortelser på bygningstegninger. Med ibb s tegningsstandarder kan firmaerne fremover bruge tiden på projektets faglige indhold, frem for på tegningsudseendet for derved at rationalisere tegningsindsatsen. Man kan nu henvise til en fælles standard fremfor selv at definere en for hver ny byggesag. Det er et fælles grafisk sprog for bygningstegninger, udviklet på tværs af vane og lokal praksis ibb tegningsstandard Betonkonstruktioner og pæle Tegningsstandarderne omfatter generelle standarder på tværs af fagene samt fagspecifikke regler for Arkitekt, Betonkonstruktioner og pæle, Stålkonstruktioner, VVS og ventilation, og Elinstallationer. Tegningsstandarden for Beton beskriver det grafiske udtryk, tegningslayout, signaturer og armeringsdetaljer for tegninger af betonkonstruktioner. Desuden vises illustrative eksempler på fundaments, kælder-, dæk- og tagplan, søjler og bjælker samt snit og opstalt. Tilsvarende beskrives standard for pælekonstruktionstegninger. ibb Tegningsstandard, del 3 Betonkonstruktioner og pæle ibb Tegningsstandarder, sæt af hæfte 1-6 Pris: kr ,- inkl. 25% moms Pris: kr ,- inkl. 25% moms ISBN

Publikation 8. Tegningsstandarder. Del 6. Elinstallationer. IT-brugere i byggesektoren

Publikation 8. Tegningsstandarder. Del 6. Elinstallationer. IT-brugere i byggesektoren Publikation 8 Tegningsstandarder Del 6 Elinstallationer IT-brugere i byggesektoren Tegningsstandarder Publikation 8 - del 6 - indhold Side Elinstallationer Indledning 3 Det grafiske udtryk 5 1. Linietyper

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Cad - Manual Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 275 0155 Journal nr. 82.00.00 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. FORORD... 3 2. PROJEKTORGANISATIONS

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGN.NR. TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL 27.03.2015

INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGN.NR. TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL 27.03.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL F1 F2 Sandwichkældervæg Sandwichkældervæg F3 Sandwichkældervæg v. eksist. bygning F4 Randfundament ved sandwichelement i teatersal F5 Fundament v. skillevæg

Læs mere

Tegnings- og dokumentliste - Udbudsgrundlag. Boligkontoret Århus. Nydamsparken - ombygning og renovering

Tegnings- og dokumentliste - Udbudsgrundlag. Boligkontoret Århus. Nydamsparken - ombygning og renovering Eksisterende konstruktionstegninger 2-394.4891 Bærende konstruktioner - Blok A 60x84 3-394.4892 Bærende konstruktioner - Blok B 60x84 4-394.4893 Bærende konstruktioner - Blok C 60x75 5-394.4894 Bærende

Læs mere

AutoCAD 2012. 2D øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov

AutoCAD 2012. 2D øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov AutoCAD 2012 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Forord Øvelserne er opbygget som detaljerede indtastningsøvelser, og som indlæring kan de ikke stå alene, men da det også er vigtigt at få succes

Læs mere

2D øvelser til bygningstegning

2D øvelser til bygningstegning AutoCAD 2011 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Forord Øvelserne er opbygget som detaljerede indtastningsøvelser, og som indlæring kan de ikke stå alene, men da det også er vigtigt at få succes

Læs mere

NTI BIM Tools 2011 konstruktion

NTI BIM Tools 2011 konstruktion NTI BIM Tools 2011 konstruktion NTI BIM Tools er en meget omfattende samling hjælpeværktøjer henvendt til byggebranchen. NTI CADcenter har valgt at udgive en lang række af vores populære CAD- og BIM værktøjer

Læs mere

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014 2014 Statisk analyse Statisk Redegørelse: Marienlyst alle 2 3000 Helsingør Beskrivelse af projekteret bygning. Hovedsystem: Bygningens statiske hovedsystem udgøres af et skivesystem bestående af dæk og

Læs mere

center for produktivitet i byggeriet

center for produktivitet i byggeriet center for produktivitet i byggeriet Metode og struktur for informationsniveauer cuneco en del af bips 2 Projektgruppen Kristian Birch Pedersen, Exigo Consult ApS Eigil Nybo Gert Jespersen, NCC Construction

Læs mere

På de følgende sider har vi beskrevet nogle forslag til projektopgaver. Har du andre ideer er du altid velkommen til at kontakte os.

På de følgende sider har vi beskrevet nogle forslag til projektopgaver. Har du andre ideer er du altid velkommen til at kontakte os. Rambøll Danmark er toneangivende på det danske marked for teknisk rådgivning. Vi leverer videnbaserede helhedsløsninger inden for hovedområderne: byggeri, transport og trafik, vand og miljø, energi, Olie/Gas,

Læs mere

AutoCAD 2013 2D øvelser til bygningstegning

AutoCAD 2013 2D øvelser til bygningstegning AutoCAD 2013 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Forord Øvelserne er opbygget som detaljerede indtastningsøvelser, og som indlæring kan de ikke stå alene, men da det også er vigtigt at få succes

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Tegningsliste, samlingsdetaljer til stål. T200

Tegningsliste, samlingsdetaljer til stål. T200 Tegningsliste, samlingsdetaljer til stål. T200 Interne samlinger: D101 Interne længdesamlinger. side 2 D102 på betonbagmur. side 3 D103 Mellemunderstøtning og lyd-isolering ved lejlighedsskel. side 4 D104

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

december 2012 c 213-2 cad tegningsstandarder del 2 arkitekt

december 2012 c 213-2 cad tegningsstandarder del 2 arkitekt december 2012 c 2132 cad tegningsstandarder del 2 arkitekt Kolofon 20121219 Del 2 Arkitekt 2 bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon 7023 2237 Fax 7023 4237 bips@bips.dk bips.dk Tegningsstandarder Del 2 Arkitekt

Læs mere

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Betonelementer udnyttet til grænsen Kaare K.B. Dahl Agenda Nøgletal og generel opbygning Hovedstatikken for lodret last Stål eller beton? Lidt om beregningerne Stabilitet

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner

Udførelse af betonkonstruktioner Emne: Udførelse af betonkonstruktioner 31 01 107 DS 482/Ret. 1-1. udgave. Godkendt: 2002-02-19. Udgivet: 2002-03-08 Juni 2005 Tilbage til menu Gengivet med tilladelse fra Dansk Standard. Eftertryk forbudt

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2 4 HOVEDSTABILITET 4 HOVEDSTABILITET 1 4.1 Generelt 2 4.2 Vandret lastfordeling 4 4.2.1.1 Eksempel - Hal efter kassesystemet 7 4.2.2 Lokale vindkræfter 10 4.2.2.1 Eksempel Hal efter skeletsystemet 11 4.2.2.2

Læs mere

Revit LT 2013 Parcelhus

Revit LT 2013 Parcelhus Revit LT 2013 Parcelhus Frede Uhrskov Forord Dette kursus gennemgår de helt grundlæggende elementer i Revit LT 2013. For at få det rette udbytte af Revit LT 2013, er det meget vigtigt, at man følger et

Læs mere

Arkitektfirmaet C.F.Møller. HAB, Afd 27 Blok 4, 5, 6 og 7 Sags nr. 25182-02. DOKUMENTFORTEGNELSE Tegningsnr. C Dato 14-11-2013

Arkitektfirmaet C.F.Møller. HAB, Afd 27 Blok 4, 5, 6 og 7 Sags nr. 25182-02. DOKUMENTFORTEGNELSE Tegningsnr. C Dato 14-11-2013 Hovedprojekt HAB Ingeniør Kommunen Arkitekt HAB, Afd 27 DOKUMENTFORTEGNELSE Tegningsnr. A_XX_001 Oprettet Udarb. Af NF/SFP REVISION Udg. C Dato 14-11-2013 Fase Hovedprojekt A000 Fællesdokumenter 1 1 2

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

East Harbour Project---

East Harbour Project--- East Harbour Project--- Concert and Conference Centre, Reykjavik Baggrund East Harbour Project har været diskuteret i Island i 15-20 år. Primært mål: At sætte Island/Reykjavik på det kulturelle verdenskort.

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Aarhus Brandvæsen 2013 Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Tilsyn og Myndighed FORMÅL I butikker beregnet til flere end 150 personer skal inventaropstilling m.m., jfr. Bekendtgørelse

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

Perspektiv. At illustrerer rumligt. Forsvindingspunkt Horisont

Perspektiv. At illustrerer rumligt. Forsvindingspunkt Horisont Rumlig afbildning For at illustrere en bygning eller et Rum, i et sprog der er til at forstå, for ikke byggefolk, kan det være en fordel at lave en gengivelse af virkeligheden. Perspektiv At illustrerer

Læs mere

Omsætninger af længdemål

Omsætninger af længdemål > Indhold Kapitel 1 Faglig regning msætning af længdemål Målforhold Arealberegning Spørgsmål Skråningsanlæg (grøftesider) Beregning af overbredde B Rumfangsberegning Nivelleringsopgave Koteopgave (kælder)

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 2/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Detailløsningerne i dette hæfte er eksempler

Læs mere

DS/EN 1996 FU:2010 1. UDGAVE 2010. Forkortet udgave af Eurocode 6 Murværkskonstruktioner DANSK STANDARD DESEUROCODESEUROCODESEURCOD

DS/EN 1996 FU:2010 1. UDGAVE 2010. Forkortet udgave af Eurocode 6 Murværkskonstruktioner DANSK STANDARD DESEUROCODESEUROCODESEURCOD DANSK STANDARD DS/EN 1996 FU:2010 1. UDGAVE 2010 Forkortet udgave af Eurocode 6 Murværkskonstruktioner EUROCODESEUROCODESEUROCODESCODESE DESEUROCODESEUROCODESEURCOD Forkortet udgave af Eurocode 6 Murværkskonstruktioner

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

A5.01 A5.01. Tegn. nr.: FORSKNINGS- OG FELTSTATION I SVANNINGE BJERGE ODENSEVEJ 160, 5600 FAABORG Emne: DETALJETEGNING 1. Sag: Tegn. 1 : 10.

A5.01 A5.01. Tegn. nr.: FORSKNINGS- OG FELTSTATION I SVANNINGE BJERGE ODENSEVEJ 160, 5600 FAABORG Emne: DETALJETEGNING 1. Sag: Tegn. 1 : 10. A5.01 A 80.85 23 MM HØJKANTSPARKET 50 MM BETONSILDLAG 10 MM APROBO DECIBEL 3 MÅTTER 200 MM HULDÆK 80.57 17 MM CEDERTRÆ 25 MM TRYK IMP. AFSTANDSLISTE 9 MM CEMBRIT WINDSTOPPER CLASSIC 200 MM ISOLERING KL.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Betonarbejde Renovering af Løget By, afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 COWIsag A019647 Dokumentnr. 424.202 Udg. 1.

Arbejdsbeskrivelse Betonarbejde Renovering af Løget By, afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 COWIsag A019647 Dokumentnr. 424.202 Udg. 1. Arbejdsbeskrivelse Betonarbejde Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 sag A019647 Dokumentnr. 424.202 Udg. 1.0 Indholdsfortegnelse Side : 1/35 Udarbejdet: THS Kontrolleret: TGHA Godkendt:

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 Tung ydervæg/hulmur... 3 Let ydervæg... 18 Tungt erhverv... 22 Dør/vindue... 27 Kældervægge... 30 1 Vejledning Forudsætninger linjetab

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

Matr. nr. 5m Glud by, Glud NORD KL 2015 ISOLERING. Beliggenhedsplan Mål: 1 : 200 Kirkeager 13, Glud 7130 Juelsminde. O.K. sokkel 26.

Matr. nr. 5m Glud by, Glud NORD KL 2015 ISOLERING. Beliggenhedsplan Mål: 1 : 200 Kirkeager 13, Glud 7130 Juelsminde. O.K. sokkel 26. TK.25.24 TK.25.37 TK.25.41 3000 TK.25.48 5673 3000 TK.25.99 O.K. sokkel Grundareal...805.0 m² TK.25.72 Beboelse...152.0 m² Garage...52.0 m² Bebygget areal...204.0 m² TK.26.00 Beboelse...152.0 m² Garage

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1 1.1 Montering af betjeningssnor på hjul Figur 1 Hvis betjeningssnor med hjul ikke er monteret på glasset gøres dette med en unbrako nøgle. Se efter at snorens længde er den rigtige til glassets højde.

Læs mere

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Undersøgelse af murværk i ydervægge udført d. 29. oktober 2002 Generelt: Undersøgelsen har omfattet i alt 14 ophugninger for en konstatering af ydervæggenes

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

HYDRO-CON A/S Gilleleje 25-02-2011

HYDRO-CON A/S Gilleleje 25-02-2011 Firma: E-mail: Telefon nr.: Mobil nr: Faktura adresse: Tilbuds nr.: Sælger Init.: Faktura, Att.-person: Montage adresse: Montage dato: Kl. Lift nr. 1) Platformsstørrelse, (udvendig): 600 x 400 [mm] 600

Læs mere

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede betonelementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Kort om HIBE - elementer HIBE - elementer er højisolerede betonelementer, udført som slanke, bærende og ikke bærende elementer, der monteres

Læs mere

H0_N00. Tegningsliste. Current Revision. Current Revision Date Current Revision Description. Tegningsnr. Titel Tegner Dato Afbildningstype

H0_N00. Tegningsliste. Current Revision. Current Revision Date Current Revision Description. Tegningsnr. Titel Tegner Dato Afbildningstype Tegningsnr. Titel Tegner ato fbildningstype Tegningsliste urrent Revision urrent Revision ate urrent Revision escription H_N0 eliggenhedsplan 6/0/ H - Planer H_N0 Stueplan 6/0/ H - Planer H_N0 Kloakplan

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

CCS Tilbudsliste og Måleregler. Høringsseminar Torsdag 30. januar 2014 bips, Lyskær, Herlev

CCS Tilbudsliste og Måleregler. Høringsseminar Torsdag 30. januar 2014 bips, Lyskær, Herlev CCS Tilbudsliste og Måleregler Høringsseminar Torsdag 30. januar 2014 bips, Lyskær, Herlev 1 Løbende bidrag,l en samlet løsning Rum Bygværker Dagens høring InformaHonsstruktur 4/2-2014 Bygningsdele Ressourcer

Læs mere

stålankerplade væg 20 mm Teqplan

stålankerplade væg 20 mm Teqplan isolering - trykstyrke som min. S250 300x300 mm støbeskel ingen fundament i portåbning Detaljeløsning indvendige porte. Anvendes i opvarmede haller m/ isolering. ej fast 01 A vinkeljern indstøbt i fundament

Læs mere

Beregningsprogrammer til byggeriet

Beregningsprogrammer til byggeriet Beregningsprogrammer til byggeriet StruSoft Dimension er en serie af beregningsprogrammer til byggebranchen, hvor hvert program fokuserer på bestemmelsen, udnyttelsen og dimensioneringen af forskellige

Læs mere

BEF Bulletin No 2 August 2013

BEF Bulletin No 2 August 2013 Betonelement- Foreningen BEF Bulletin No 2 August 2013 Wirebokse i elementsamlinger Rev. B, 2013-08-22 Udarbejdet af Civilingeniør Ph.D. Lars Z. Hansen ALECTIA A/S i samarbejde med Betonelement- Foreningen

Læs mere

NTI BIM Tools 2011 - installationer

NTI BIM Tools 2011 - installationer NTI BIM Tools 2011 - installationer NTI BIM Tools er en meget omfattende samling hjælpeværktøjer henvendt til byggebranchen. NTI CADcenter har valgt at udgive en lang række af vores populære CAD- og BIM

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 Besigtigelsesdato: Den 12.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

9:00-9:45 forelæsning: digital tegning - 2d. 10:30-10:40 gennemgang øvelse 1: opsætning af scannet tegning

9:00-9:45 forelæsning: digital tegning - 2d. 10:30-10:40 gennemgang øvelse 1: opsætning af scannet tegning KURSUSPLAN - RHINOKURSUS v/ole EGHOLM JACKSON MANDAG 5/10 9:00-9:45 forelæsning: digital tegning - 2d 10:30-10:40 gennemgang øvelse 1: opsætning af scannet tegning 10:40-12:00 øvelse 1: opsætning af scannet

Læs mere

Renovering af Nørreport Station fra 2011 2014 Bentleyuser.dk årsmøde 2010 Gita Monshizadeh, Chefkonsulent

Renovering af Nørreport Station fra 2011 2014 Bentleyuser.dk årsmøde 2010 Gita Monshizadeh, Chefkonsulent Renovering af Nørreport Station fra 2011 2014 Bentleyuser.dk årsmøde 2010 Gita Monshizadeh, Chefkonsulent PROGRAM Anlæggets fødsel Boulevardtunnellen De 4 delprojekter Moderniseringsprojektet Kn14 Hovedistandsættelse

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Vestfyns Petanque Center

Vestfyns Petanque Center Agenda Præsentation Torsten Kjøller-Bavnbæk Agenda Præsentation Torsten Kjøller-Bavnbæk Om mig Vestfyns Petanque Center Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt/Myndighedssæt Hovedprojekt Spørgerunde

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Nyhedsbrev. Maj 2015. Det Tekniske Hus ApS. 2.Udsnit af relevante kandidatprofiler indenfor Bygge-, industri- og medicinalbranchen:

Nyhedsbrev. Maj 2015. Det Tekniske Hus ApS. 2.Udsnit af relevante kandidatprofiler indenfor Bygge-, industri- og medicinalbranchen: Side 1 af 6 Nyhedsbrev Maj 2015 Det Tekniske Hus ApS Vi nærmer os sommeren med hastige skridt og derfor er det tid til at tænke på, om man har behov for en vikar i ferieperioden. Nedenfor kan du se et

Læs mere

Indholdsfortegnelse Struktur

Indholdsfortegnelse Struktur Indholdsfortegnelse Struktur 1. Forord... 3 2. Introduktion... 4 3. Byggesagers organisering... 5 4. Dokumenter knyttet til udførelse... 6 5. Beskrivelsers opbygning... 8 5.1...9 5.2 Projektspecifik beskrivelse...10

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

SKITSEPROJEKT KAMPAGNEHUS KUBIK. Lasse Larsen Byggefirma A/S

SKITSEPROJEKT KAMPAGNEHUS KUBIK. Lasse Larsen Byggefirma A/S SKITSPOJKT KMPGNHUS KUIK Lasse Larsen yggefirma /S 1973.0 155.0 73.0 107.0 181.0 269.0 151.0 185.0 133.0 53.0 151.0 197.0 151.0 167.0 47.7 V3 1 + s1 opv ryggers 7.9 m² rejsehøjde 260 loftshøjde ca. ~255

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus Side 1 af 9 Emne: Retningslinjer for vinduer Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet, at udstede

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Husk I GOD TID at varsle / lave aftaler med underbo. (eller måske indehaveren af kælderrummet nedenunder)

Husk I GOD TID at varsle / lave aftaler med underbo. (eller måske indehaveren af kælderrummet nedenunder) EJNER LAREN Ap. A.B. igersted Vejledning til andelshaveren 12. august 2005 Udførelsesprocedurer. Husk I GOD TID at varsle / lave aftaler med underbo. (eller måske indehaveren af kælderrummet nedenunder)

Læs mere

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen?

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Rettelsesblad Revision nr. 1 / 2007 til Beton in situ, elementer og montage Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Murerfaget Tømrer / Træelementer

Læs mere

TØMRERFAGET. AutoCAD 3D for. Undervisningsmateriale. Indhold

TØMRERFAGET. AutoCAD 3D for. Undervisningsmateriale. Indhold AutoCAD 3D for TØMRERFAGET Undervisningsmateriale Indhold Indledning...2 AutoCAD brugerinterface...2 Anbefalede O snap s...2 Orientering i 3D rummet...3 Visuel fremstilling...3 Skabelon...4 Lag...4 Grundlæggende

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS Albertslund Syd, gård- og rækkehusene, Albertslund Syd, gårdhusene, 1966 2007 løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter as løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere