Publikation 8. Tegningsstandarder. Del 3. Betonkonstruktioner og pæle. IT-brugere i byggesektoren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Publikation 8. Tegningsstandarder. Del 3. Betonkonstruktioner og pæle. IT-brugere i byggesektoren"

Transkript

1 Publikation 8 Tegningsstandarder Del 3 Betonkonstruktioner og pæle IT-brugere i byggesektoren

2 Tegningsstandarder Publikation 8 - Del 3 - indhold Side Betonkonstruktioner og pæle Indledning 3 Det grafiske udtryk 5 1. Linietyper 5 2. Skravering 5 3. Tekst 7 4. Målsætning 7 5. Signaturer 8 6. Symboler 9 Tegningslayout Målestoksforhold Tegningsformater Tegningsskilt Tegningsdisponering Tegningsmaterialet Tegningsudformning 12 Sædvanlig projektion Spejlprojektion Optegning af armering Armeringsplacering Optegning af elementer Nummerering Etager Nummerering, pladsstøbt beton Nummerering, elementer Referencer 21 Projektgruppe Denne tegningsstandard er samlet og bearbejdet af Helle Vibeke Nielsen, RAMBØLL, Fagprojektleder og sekretær Jane Larsen, COWI Marie Rasmussen, Birch & Krogboe Dina de Stobbelair, NNE Lene Porst, NCC Peter Duelund, MT Højgaard Illustrative eksempler 21 Dæk over kælder, terrændæk 22 Dæk over 1. sal 23 Opstalt af søjler 24 Opstalt af bjælke 25 Stribefundament 26 Pæle Indhold 27 ibb takker for god og konstruktiv medvirken fra projektgruppen, høringsgruppen og andre, som har bidraget med ideer, forslag og konstruktiv kritik.

3 332 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 3 Indledning Denne tegningsstandard indeholder specifikke anvisninger vedrørende projekttegninger indenfor betonkonstruktioner og pæle. Beton- og pæleanvisningerne er angivet i to efterfølgende separate afsnit. De faglige anvisninger supplerer de generelle anvisninger for udarbejdelse af bygningstegninger, der er angivet i den generelle tegningsstandard. Derfor skal denne tegningsstandard læses og anvendes sammen med den generelle tegningsstandard. Tegningsstandarden for betonkonstruktioner og pæle er baseret på danske og internationale standarder for udarbejdelse af tegninger. En oversigt over relevante standarder er angivet i afsnittet Referencer. Tegningsstandarden er udarbejdet af en gruppe repræsentanter fra rådgivende ingeniører og udførende indenfor byggebranchen. For yderligere information om projektorganisationen og de faglige repræsentanter samt tegningsstandardernes struktur, indhold og anvendelsesområde henvises til forord og indledning i den generelle tegningsstandard.

4 432 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 4

5 532 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 5 Det grafiske udtryk 1. Linietyper Der anvendes linietyper som beskrevet i ibb s Lagstruktur Skravering Markering af snitflader kan gøres på to måder. Man kan enten anvende skraveringer, type 1, eller man kan øge stregtykkelserne på de emner, man snitter i, type 2. Inden opstart af projekt, skal man vælge, om man ønsker at benytte type 1 eller type 2. Type 1 Signatur Beskrivelse AutoCAD MicroStation Pladsstøbt beton Elementer, beton Renselag Grovbeton Understopning /udstøbning DOTS, 0,5 x måleforhold DOTS 30, 0,7 x måleforhold AR-CONC, 0,02 x måleforhold AR-CONC, 0,06 x måleforhold DOTS 30, 0,3 x måleforhold Celle genereres i mål, as = 0,5 x måleforhold Celle genereres i mål, pa = 30, as = 0,7 x måleforhold ac = concrt, as = 0,02 x måleforhold ac = concrt, as = 0,06 x måleforhold Celle genereres i mål, pa = 30, as = 0,3 x måleforhold

6 632 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 6 Type 2 Hvis type 2 vælges, skal man selv oprette lagene, da ibb s Lagstruktur 2000 endnu ikke tager højde for brug af denne metode. Lagnavnene vil se ud på flg. måde: K23-B-S for pladsstøbt beton i snit weight 0,5 K23-E-S for elementer i snit weight 0,5 K23 kan erstattes af de andre konstruktionslag. Signatur Beskrivelse AutoCAD Weight MicroStation Weight (mm) Pladsstøbt beton 0,50 0,50 Elementer, beton 0,50 0,50 Renselag 0,25 0,25 Grovbeton 0,25 0,25 Understopning/udstøbning 0,25 0,25 Generelt Signatur Beskrivelse AutoCAD MicroStation Eksisterende konstruktion Murværk pa = 45, ac = ANSI31, as = 0,4 x måleforhold Kapillarbrydende/isolerende lag Limtræ ANSI38 0,4 x måleforhold ANSI31 0,4 x måleforhold HEX 45 0,4 x måleforhold LINE 0,4 x måleforhold pa = 45, ac = ANSI38, as = 0,4 x måleforhold pa = 45, ac = HEX, as = 0,4 x måleforhold pa = 0, ac = ANSI31, as = 0,4 x måleforhold

7 732 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 7 Hård isolering Blød isolering pa = 0, ac = INSUL Letbetonblokke Enkeltstående letbetonblok Træ, tværsnit 3. Tekst Jf. ibb s generelle tegningsstandard. Ved målestoksforhold > 1:100: Systemnummerering (elementnumre etc.), h = 3,5 mm Ved målestoksforhold 1:100: gælder for tegninger med høj detaljeringsgrad: Systemnummerering, (elementnumre etc.), h = 2,5 mm 4. Målsætning Jf. ibb s generelle tegningsstandard.

8 832 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 8 5. Signaturer RB Kote til overside beton FK FG FT SOK FOK FUK GUK OK UK BR BS BR+BS OS US OS+US IM YS IS YS+IS NS FS CL R Kote til form/forskalling Kote til færdigt gulv Kote til færdigt terræn Kote til overside sokkel Kote til overside fundament Kote til underside fundament Kote til underside grovbetonfundament Kote til overkant, fx hul Kote til underkant, fx hul I begge retninger I begge sider I begge retninger og begge sider I overside I underside I overside og underside I midten I yderside I inderside I yderside og inderside I nærmeste side I fjerneste side Centerlinie Radius ø D Diameter af armeringsjern Diameter af dorn som armeringsjern bukkes over

9 932 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 9 6. Symboler Koteangivelse og dæktykkelse på planbillede, vandret flade Koteangivelse på planbillede, vandret flade Koteangivelse på planbillede, flade med hældning Vægtykkelse Hul, ø angiver diameter Udsparing, d angiver dybde og ø angiver diameter Hul a x b på opstalt. Kote til underside hul Udsparing a x b/d, hvor d angiver dybden. Kote til underside udsparing Gulvafløb uden fald på planbillede Gulvafløb med lokalt fald på planbillede Armeringsudstrækning Stigbøjler, stringerarmering, korrugerede rør på planbillede. Øjebolt eller udragende U-bjl på planbillede Vandret støbeskel

10 1032 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 10 Lodret støbeskel Fugebånd Elastisk fuge med polystyren Elastisk fuge med bagstopning - uden polystyren Gevindstang i insert Klæbeanker eller indlimet armeringsjern

11 1132 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 11 Tegningslayout 1. Målestoksforhold Jf. ibb s generelle tegningsstandard. Oversigtstegninger udarbejdes i 1:500, 1:200. Planer, opstalter og tværsnit udarbejdes i 1:100, 1:50. Søjler og bjælker udarbejdes i 1:50, 1:20. Detaljer udarbejdes i 1:20, 1:10, 1:5. Optegning af elementer udarbejdes i 1:50. Snit og detaljer taget herfra kan udarbejdes i 1:20, 1:10, 1:5 2. Tegningsformater Jf. ibb s generelle tegningsstandard. Som format til detaljetegninger og optegning af elementer kan vælges tegningshæfter i A4-format. 3. Tegningsskilt Jf. ibb s generelle tegningsstandard. 4. Tegningsdisponering Signaturer, symboler m.m., som er nødvendige for forståelse af tegningerne, kan enten skrives i noten på tegningen eller samles i en generel note. På planerne angives vandrette mål og koter. Hvis der ikke udarbejdes vægopstalter, angives huller i væggen på planerne. På vægopstalter skrives kun de koter, der ikke fremgår af planerne, ellers angives koterne med signaturerne FUK, FOK osv. På vægopstalterne målsættes huller. Hvis lodrette mål er nødvendige, angives de på vægopstalten. Væg- og søjlenumre angives på planen/opstalten ved basis. Hvis bygningsdelen er præfabrikeret og i dobbelt højde (2 etager), angives nummeret kun på den nederste plan. Hvis der ikke udarbejdes opstalter, skal elementnumrene på montageplaner/opstalter angives på elementernes side 1 (yderside for facader).

12 1232 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side Tegningsmaterialet Jf. ibb s generelle tegningsstandard. Generelle tegninger omfatter: Tegningsliste Generel note Oversigtsplaner Plantegninger omfatter: Etageplaner (fra fundament til tag) Opstalter omfatter: Facadeopstalter Vægopstalter Tværsnit Længdesnit Bygningsdele omfatter: Vægge Søjler Bjælker Trapper/særlige elementer Snit og detaljer omfatter: Pladsstøbte detaljer Elementdetaljer Samlingsdetaljer 6. Tegningsudformning DS definerer to projektionsmetoder for bygningstegninger: Sædvanlig projektion (direkte retvinklet parallelprojektion ) Spejlprojektion (spejlvendt retvinklet parallelprojektion) Sædvanlig projektion Sædvanlig projektion viser billedet af genstanden på et plan, som projektionsstrålerne rammer i rette vinkler. Denne metode anvendes i almindelighed. For planbilleder umiddelbart over fundamenter kan ovenstående konstruktioner undtagelsesvis målsættes. For planbilleder af kælderplaner gælder det generelle princip.

13 1332 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 13 Figurerne viser den side af genstanden, som vender mod iagttageren. Til markering af snitflader er der på illustrationen anvendt type 2.

14 1432 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 14 Spejlprojektion Spejlprojektion viser spejlbilledet af den side af genstanden, som vender mod projektionsplanet. Til markering af snitflader er der på illustrationen anvendt type 2. Hvis man anvender spejlprojektion, skal det angives på tegningen.

15 1532 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 15 Optegning af armering Generelt vedr. identifikation af armeringstyper henvises til DS 13080: 2001 Anneks E eller Beskrivelsesanvisning beton, BPS Publikation nr Forankringslængden angives kun, hvis den afviger fra den generelle note. For identifikation af armeringstyper er her som eksempel anvendt Y. Armering optegnes normalt med tykkelsen 0,5 mm, men ved kompliceret eller tæt armering kan en tykkelse på 0,35 mm benyttes eller undtagelsesvis 0,25 mm. Ved samlingsdetaljer tegnet i måleforhold 1:10 kan man undtagelsesvis benytte en tykkelse på 0,70 mm.

16 1632 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 16 Armeringsangivelsen skrives på armeringslinien, hvis udstrækningslinien ligger indenfor billedet. Armeringsangivelsen skrives på udstrækningslinien, hvis denne er trukket fri af billedet. Pil anvendes til angivelse af langsgående og tværgående armering.

17 1732 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 17 Armeringsplacering Armeringen tegnes som symboler, og nedennævnte mål er vejledende erfaringsmål udelukkende til brug for optegning i forskellig målestoksforhold. R angiver bukkeradius D angiver diameter

18 1832 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 18 Optegning af elementer Normalt optegnes elementer vises på flg. måde: Hvis der er behov for at vise alle elementets sider, nummereres disse efter terningprincippet som vist ovenfor. Normalt foretages nummereringen ud fra hovedbilledet således: Side 1 = Hovedbilledet Side 2 = Øverste side Side 3 = Venstre side Side 4 = Højre side Side 5 = Nederste side Side 6 = Hovedbilledets modstående side Sidenumre angives på alle billeder og må kun udelades, såfremt det ikke giver anledning til misforståelse af tegningen.

19 1932 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 19 Nummerering Begreberne dæk og etage bør anvendes ved nummerering af bygningsdele. Etager Med etage menes et rum mellem to planer sammen med de fysiske begrænsninger, som angiver rummet (gulv, vægge, loft). Etager betegnes med fortløbende nummer nedefra, med etage 1 som betegnelse for nederste, udnyttelige etage. Etage 0 er betegnelse for rum, som ligger under nederste, udnyttelige etage. Begreberne etage og plan kompletterer hinanden, men bør ikke forveksles. Nummerering, Pladsstøbt beton Ved nummerering af pladsstøbte vægge, dæk, bjælker, søjler og fundamenter anvendes følgende nummereringsprincip: VYXX: DYXX: BYXX: SYXX: SFXX: PFXX: V for vægge D for dæk B for bjælke S for søjle SF for stribefundament PF for punktfundament hvor Y står for etagen og XX for løbenummer. Y kan udelades - alt efter byggeriets størrelse og beskaffenhed.

20 2032 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 20 Nummerering, Elementer Ved nummerering af vægge, bjælker, søjler og dæk anvendes følgende nummereringsprincip: FEYXX: VEYXX: BEYXX: SEYXX: DEYXX: PEXX: TEXX: FE for facadeelement VE for vægelement BE for bjælkeelement SE for søjleelement DE for dækelement PE for fundamentselement TE for tagelement hvor Y står for etagen og XX for løbenummer. Y kan udelades - alt efter byggeriets størrelse og beskaffenhed.

21 2132 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 21 Referencer Denne standard er baseret på nedennævnte standarder. DS DS DS DS DS/EN ISO 3766 Betontegninger Projektionsregler Markering af flader Betegnelser på bygninger og dele af bygninger Forenklet angivelse af armeringssymboler Illustrative eksempler Dæk over kælder, terrændæk Dæk over 1. sal Opstalt af søjler Opstalt af bjælke Stribefundament

22 2232 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 22

23 2332 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 23

24 2432 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 24

25 2532 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 25

26 2632 ibb tegningsstandarder Betonkonstruktioner side 26

27 2732 ibb tegningsstandarder Pæle side 27 Indhold Side Det grafiske udtryk Linietyper Skravering Tekst Målsætning Signaturer Symboler 30 Tegningslayout Målestoksforhold Tegningsformater Tegningsskilt Tegningsdisponering Tegningsmaterialet Tegningsudformning 31 Referencer 33 Illustrative eksempler 33 Pæleplan 34

28 2832 ibb tegningsstandarder Pæle side 28

29 2932 ibb tegningsstandarder Pæle side 29 Det grafiske udtryk 1. Linietyper Der anvendes linietyper som beskrevet i ibb s Lagstruktur Skravering Signatur Beskrivelse AutoCAD MicroStation Påfyldning Afgravning CROSS 0,3 x måleforhold DASH 0,3 x måleforhold pa = 0, ac = CROSS, as = 0,3 x måleforhold pa = 0, ac = DASH, as = 0,3 x måleforhold 3. Tekst Jf. ibb s generelle tegningsstandard. Ved målestoksforhold > 1:100: Systemnummerering, ex pælenumre, h = 3,5 mm Ved målestoksforhold 1:100: gælder for tegninger med høj detaljeringsgrad: Systemnummerering, ex pælenumre, h = 2,5 mm 4. Målsætning Jf. ibb s generelle tegningsstandard. Alle pæleplaceringer er angivet i koten til underside fundament (FUK) og refererer til centerlinie pæl. På pæleplaner fastlægges centerlinie pæle i forhold til modulnet. 5. Signaturer FTK TK SK FUK CL R Færdig topkote efter udført kapning Topkote. Laveste tilladelige kote på pæletop efter færdigramning Spidskote. Kote på pælespids efter færdigramningning Kote til underside fundament Centerlinie Radius

30 3032 ibb tegningsstandarder Pæle side Symboler Lodpæl Skråpæl Lodpæl der prøverammes Skråpæl der prøverammes Pæl der prøvebelastes i tryk Pæl der prøvebelastes i træk Lodpæl med forboring Skråpæl med forboring Koblet lodpæl Koblet skråpæl Rørpæl Skrå rørpæl H-pæl Skrå H-pæl CL pæle, når dette ønskes markeret på fundamentsplaner

31 3132 ibb tegningsstandarder Pæle side 31 Tegningslayout 1. Målestoksforhold Pæleplaner udarbejdes i målestoksforholdet 1:100 eller 1: Tegningsformater Jf. ibb s generelle tegningsstandard. 3. Tegningsskilt Jf. ibb s generelle tegningsstandard. 4. Tegningsdisponering Jf. ibb s generelle tegningsstandard og ibb s tegningsstandard for betonkonstruktioner. 5. Tegningsmaterialet Jf. ibb s generelle tegningsstandard og ibb s tegningsstandard for betonkonstruktioner. 6. Tegningsudformning Jf. ibb s generelle tegningsstandard og ibb s tegningsstandard for betonkonstruktioner. Pæle nummereres med fortløbende numre og med et P foran hvert nummer, fx P125.

32 3232 ibb tegningsstandarder Pæle side 32

33 3332 ibb tegningsstandarder Pæle side 33 Referencer Jf. ibb s generelle tegningsstandard og ibb s tegningsstandard for betonkonstruktioner. Illustrative eksempler Pæleplan

34 3432 ibb tegningsstandarder Pæle side 34

35 ibb IT brugere i byggesektoren for virksomheder, som kræver CAD/IT værktøjer med produktivitetsforøgelse ibb er en praktisk og resultatsøgende forening for CAD/IT brugere i byggesektoren. Det er ibb s vigtigste opgave at styrke CAD/IT kompetencen inden for projektering, fremstilling, udførelse og drift af byggeri ved at fremme og formidle god CAD/IT praksis at skabe og implementere fælles standarder for CAD/IT-samarbejde i byggeriet at øge udbyttet af informationsteknologi ibb blev stiftet i 1988 af 60 danske rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksomheder. Cirka 550 virksomheder med henved CAD-brugere og fra alle fag i dansk byggeri er medlemmer, og endnu flere anvender ibb s lagstruktur, som derved danner de facto standard i dansk byggeri. Yderligere information fås på foreningens web-side eller ved henvendelse til foreningens sekretariat: ibb, postbox 141 Gregersensvej, 2630 Taastrup Telefon Fax

36 ibb tegningsstandarder ibb tegningsstandarder er et sæt systemuafhængige retningslinier for opsætning, detaljering, tekst og målsætning, symboler, signaturer og skravering og forkortelser på bygningstegninger. Med ibb s tegningsstandarder kan firmaerne fremover bruge tiden på projektets faglige indhold, frem for på tegningsudseendet for derved at rationalisere tegningsindsatsen. Man kan nu henvise til en fælles standard fremfor selv at definere en for hver ny byggesag. Det er et fælles grafisk sprog for bygningstegninger, udviklet på tværs af vane og lokal praksis ibb tegningsstandard Betonkonstruktioner og pæle Tegningsstandarderne omfatter generelle standarder på tværs af fagene samt fagspecifikke regler for Arkitekt, Betonkonstruktioner og pæle, Stålkonstruktioner, VVS og ventilation, og Elinstallationer. Tegningsstandarden for Beton beskriver det grafiske udtryk, tegningslayout, signaturer og armeringsdetaljer for tegninger af betonkonstruktioner. Desuden vises illustrative eksempler på fundaments, kælder-, dæk- og tagplan, søjler og bjælker samt snit og opstalt. Tilsvarende beskrives standard for pælekonstruktionstegninger. ibb Tegningsstandard, del 3 Betonkonstruktioner og pæle ibb Tegningsstandarder, sæt af hæfte 1-6 Pris: kr ,- inkl. 25% moms Pris: kr ,- inkl. 25% moms ISBN

december 2012 c 213-2 cad tegningsstandarder del 2 arkitekt

december 2012 c 213-2 cad tegningsstandarder del 2 arkitekt december 2012 c 2132 cad tegningsstandarder del 2 arkitekt Kolofon 20121219 Del 2 Arkitekt 2 bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon 7023 2237 Fax 7023 4237 bips@bips.dk bips.dk Tegningsstandarder Del 2 Arkitekt

Læs mere

Indholdsfortegnelse Struktur

Indholdsfortegnelse Struktur Indholdsfortegnelse Struktur 1. Forord... 3 2. Introduktion... 4 3. Byggesagers organisering... 5 4. Dokumenter knyttet til udførelse... 6 5. Beskrivelsers opbygning... 8 5.1...9 5.2 Projektspecifik beskrivelse...10

Læs mere

Hovedrapport. Udvidelse af EnergiMidt/ Forsøg med forankringsbeslag. VIA University College 7. Semester bygningsingeniør PRO B3: Bachelor Konstruktion

Hovedrapport. Udvidelse af EnergiMidt/ Forsøg med forankringsbeslag. VIA University College 7. Semester bygningsingeniør PRO B3: Bachelor Konstruktion 7. Semester bygningsingeniør PRO B3: Bachelor Konstruktion Hovedrapport Udvidelse af EnergiMidt/ Forsøg med forankringsbeslag 7. juni 2013 Troels Nielsen Ulrik E. Knudsen René S. Laursen 2013 7. Semester

Læs mere

bips nyt Temanummer til bips 1. årlige CAD-konference: 3D CAD-arbejdsmetode 2004 IT/CAD-udviklingsresultater 3 / 2004 3D CAD-projekteringsværktøjer

bips nyt Temanummer til bips 1. årlige CAD-konference: 3D CAD-arbejdsmetode 2004 IT/CAD-udviklingsresultater 3 / 2004 3D CAD-projekteringsværktøjer byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Temanummer til bips 1. årlige CAD-konference: 3D CAD-arbejdsmetode 2004 IT/CAD-udviklingsresultater 3D CAD-projekteringsværktøjer bips nyt 3 / 2004

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet Helvægge og dæk af letbeton Bæreevne og stabilitet HÆFTE NR. OKT. 009 LetbetonELEMENTgruppen - BIH Indholdsfortegnelse / Forord Indholdsfortegnelse. Generelle oplysninger... 3-7. Forudsætninger... 3. Varedeklaration...

Læs mere

Betonelement-Foreningen, september 2013

Betonelement-Foreningen, september 2013 BEF Bulletin no. 3 Betonelementbyggeriers robusthed Udarbejdet af: Jesper Frøbert Jensen ALECTIA A/S Betonelement-Foreningen, september 2013 Page 1 Forord... 3 1. Indledning... 4 2 Metoder til sikring

Læs mere

El-indstøbninger i elementer af beton og letklinkerbeton

El-indstøbninger i elementer af beton og letklinkerbeton Januar 2006 Branchevejledning El-indstøbninger i elementer af beton og letklinkerbeton Forord Indholdsfortegnelse Forord Denne vejledning om el-installationer i vægelementer af beton og letklinkerbeton

Læs mere

Driftsdata -skabt under projektering og udførelse

Driftsdata -skabt under projektering og udførelse Publikation 9 Driftsdata -skabt under projektering og udførelse IT brugere i byggesektoren Under projektering og udførelse skabes der en mængde digitale data i både tekst, tal og grafik. Struktureret rigtigt

Læs mere

A113. Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton. byggeri. informationsteknologi

A113. Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton. byggeri. informationsteknologi byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton A113 Publikation A113 Januar 2005 Fordeling

Læs mere

bips nyt 2 / 2007 3 4 Kursen er sat mod 2010 3 4 Cases med beskrivelsesværktøj, modellering og digitalt udbud

bips nyt 2 / 2007 3 4 Kursen er sat mod 2010 3 4 Cases med beskrivelsesværktøj, modellering og digitalt udbud byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde VÆRLØSE BYMIDTE - STIAGERGRUNDEN projekt udarbejdet af totalrådgiver bjerg arkitektur a/s og jjw arkitekte 3 4 Kursen er sat mod 2010 3 4 Cases med

Læs mere

Modeller på kollisionskurs

Modeller på kollisionskurs Modeller på kollisionskurs Kollisionskontrol af BIM modeller Forfatter: Thomas Lykkebo Vejleder: Sigurður Ólafsson Afleveret: 26.11.2012 7. semester speciale - Bygningskonstruktøruddannelsen - VIA University

Læs mere

Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage. Tolerancer og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage. Tolerancer og kontrolmetoder Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og

Læs mere

Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge. Tema: Udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner. Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007

Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge. Tema: Udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner. Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007 Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge Tema: Udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007 Projektgruppe:

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere

Betonplader. august 2011

Betonplader. august 2011 Betonplader august 2011 Indhold 1... 4 Indledning 2... 4 Beregningsgrundlag 2.1 Beregning... 4 - beton 2.1.1 Beregning... af isotroppe plader 4 2.1.2 Beregning... af anisotroppe plader 6 2.1.3 Beregning...

Læs mere

Titel: Elementbyggeri ved Fjorden

Titel: Elementbyggeri ved Fjorden Titel: Elementbyggeri ved Fjorden Tema: Projektering og udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner Projektperiode: 6. semester, 2. februar 2006 26. maj 2006 Projektgruppe: C123 Deltagere: Casper Holmgaard

Læs mere

Dokumentationsmanual for produktions- & distributionsanlæg

Dokumentationsmanual for produktions- & distributionsanlæg for produktions- & distributionsanlæg Maj 2013 Rev. Nr. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 4 1.1 Definitioner... 4 2. DOKUMENTATION AF PRODUKTIONSANLÆG... 5 2.1 Opdeling af tegninger og dokumenter... 6

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 14: VINDUER MED MINDRE LINJETAB I SAMLINGEN MELLEM VINDUE OG MUR BYG DTU U-013 2000 Version 2 26-03-2001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD

Læs mere

IMPLEMENTERINGEN AF REVIT DEN GODE TEMPLATE

IMPLEMENTERINGEN AF REVIT DEN GODE TEMPLATE 2011 IMPLEMENTERINGEN AF REVIT DEN GODE TEMPLATE 7. semester speciale bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College, Campus Horsens Af: Jesper Engvang Steensen Studie nr.: 124685 Vejl. Kirsten

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version 2011. Høring 24. januar 2011.

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version 2011. Høring 24. januar 2011. HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug Høring 24. januar 2011. Indhold 1. Læsevejledning... 1 2. Energimærkningen i hovedtræk... 1 2.1. Bygningens energimærke...

Læs mere

bygningskonstruktioner for fuldt udviklet brand Kristian Hertz Vejledning i dimensionering af bygningskonstruktioner for fuldt udviklet brand

bygningskonstruktioner for fuldt udviklet brand Kristian Hertz Vejledning i dimensionering af bygningskonstruktioner for fuldt udviklet brand Vejledning i dimensionering af 1 Kristian Hertz Vejledning i dimensionering af Version 2-3 September 2006 Vejledning i dimensionering af 2 Forord Denne vejledning er blevet til på foranledning af Dansk

Læs mere

Ny fabrikationshal i Kjersing for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Præsentationsrapport

Ny fabrikationshal i Kjersing for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Præsentationsrapport Ny fabrikationshal i Kjersing for KH Smede- og Maskinfabrik A/S Præsentationsrapport B4-2-F11-H111 [Skriv firmaets navn] 27-05-2011 Titelblad Titel: Præsentationsrapport Ny fabrikationshal i Kjersing for

Læs mere

Bygningskonstruktør UCN Aalborg 5. semester speciale efterår 2014

Bygningskonstruktør UCN Aalborg 5. semester speciale efterår 2014 1.1 FORORD Denne rapport omhandler dimensionering af bjælker og søjler i stål, hvor metoderne bliver gennemgået, derudover bliver der også regnet på en case. På konstruktøruddannelsen bliver studerende

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Konstruktion

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Konstruktion Konstruktion 1 2 Bilag K1: Laster på konstruktion Bygningen, der projekteres, dimensioneres for følgende laster: Egen-, nytte-, vind- og snelast. Enkelte bygningsdele er dimensioneret for påkørsels- og

Læs mere

bips nyt Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 2 / 2005 3D arbejdsmetode byggeri

bips nyt Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 2 / 2005 3D arbejdsmetode byggeri byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 3D arbejdsmetode bips nyt 2 / 2005 bips 2 / 2005 1 Den mest

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 2 / oktober 2003 Leder Fremtidens digitale krav Efter fusionen i foråret er bips trukket i arbejdstøjet. Det Digitale Byggeri er skudt i

Læs mere

Helvægge af letklinkerbeton

Helvægge af letklinkerbeton Statik Helvægge af letklinkerbeton Projekteringsanvisning for beregning og anvendelse af letklinkerelementer. Bæreevne og stabilitet Hæfte 2 BIH - Dansk Beton Industriforenings Elementfraktion - April

Læs mere