MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning"

Transkript

1 monteringsvejledning MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning Til renovering og nye tage

2 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Generelt side 4 2-lags løsning side 5 Undgå folder side 7 1-lags løsning side 8 Detaljer side 11 Punktsvejsning side 15 2 monteringsvejledning

3 Forord Dette hæfte er udgivet af Phønix Tag Materialer som en hjælp til vores kunder i forbindelse med mekanisk fastgjort tagdækning. Hæftet beskriver arbejdsmetoden mekanisk fastgjort tagdækning, som kan udføres som en 2-lags tagdækning eller som en 1-lags tagdækning. Mekanisk fastgjort tagdækning kan bruges både til renovering og nye tage. Desuden beskrives metoden punktsvejsning, der kan anvendes, hvor man ikke kan/vil bruge metoden mekanisk fastgørelse. monteringsvejledning 3

4 Generelt Mekanisk fastgjort tagdækning er en metode, der vinder stadig større udbredelse. Metoden kan udføres både som en 2-lags tagdækning og som en 1-lags tagdækning, hvor en 2-lags tagdækning giver en længere levetid og en større sikkerhed end en 1-lags tagdækning. I forbindelse med renovering og nye tage giver metoden mekanisk fastgjort tagdækning følgende fordele: Sikker trykudligning Den nye tagdækning bliver mekanisk fastgjort oven på den gamle tagdækning. Dette sikrer, at eventuelt indesluttet fugt i den gamle tagdækning frit kan finde ud igennem trykudligningshætter, som er placeret på taget. Der er således ingen risiko for, at der dannes dampbuler mellem den gamle og den nye tagdækning. Optager bevægelser Produktets fleksibilitet udnyttes bedst muligt, når tagdækningen er mekanisk fastgjort. Blandt andet giver metoden optimal mulighed for, at bevægelser fra underlaget kan optages i tagdækningen. Sikker forankring Når beslagene har fat helt nede i det oprindelige underlag, undgår man ved renovering at være afhængig af den gamle konstruktion med hensyn til styrke af klæbning og styrke af isolering. Beslagenes udtræksstyrke skal kontrolleres og dokumenteres. Dimensionering af fastgørelsen udføres i henhold til TOR-anvisning nr. 29. For at kunne overføre vindsuget på taget fra pappet og videre over i beslaget og ned i det bærende underlag forudsættes det, at overlægget er omhyggeligt fuldsvejst, og at beslagene eksempelvis ikke trækkes for hårdt ned i isoleringen. Er dette ikke tilfældet, kan man ikke anvende/regne med de styrker, som er angivet i vores og TOR s materiale. Hurtigt og enkelt Der skal hverken tørres eller grundes, inden udlægningen påbegyndes. Der må selvfølgelig ikke stå vand på taget. Banerne rulles ud, rettes til og fastgøres mekanisk. Derefter svejses overlæg. Enklere kan det næsten ikke være. Med hensyn til brugen af åben ild henvises der til Brandteknisk Vejledning. 4 monteringsvejledning

5 2-lags løsning Anvendelsesområde Beskrivelse Tagdækning Metoden anvendes til nye tage med hældning >1:40 og til renovering af tage ved alle hældninger. Se nedenstående specifikationsskemaer. Specifikationer for nye tage Mekanisk fastgørelse Taghældning >1:40 >1:20 Øverste lag Underste lag PF 5000 SBS PF/GF 3500 SBS Split / PF/GF 3500 SBS PF 5000 SBS PF/GF 3500 Split/ PF/GF Specifikationer, nye tage +++ = specielt velegnet ++ = velegnet + = egnet Specifikationer for renovering Mekanisk fastgørelse Taghældning <1:40 >1:40 >1:20 Øverste lag Underste lag PF 5000 SBS PF 3500 SBS Split/PF 3500 SBS PF 5000 SBS PF 3500 Split/PF Specifikationer, renovering +++ = specielt velegnet ++ = velegnet + = egnet Ovennævnte specifikationer opfylder kravene til en brandmæssig egnet BROOF (t2) (Klasse T) tagdækning med produkter fra Phønix Tag Materialer. Ved renovering forudsættes det, at den nye tagpapspecifikation udlægges på en eksisterende tagpapdækning bestående af oxyderet eller SBS-modificeret tagpap, ligesom det eksisterende tagpap skal være udlagt på underlag af træ eller mineraluld. Er den eksisterende tagpap udlagt på polystyren, skal der anvendes en af specifiktionerne for nye tage. monteringsvejledning 5

6 2-lags løsning Produkter PF 3500, PF 3500 SBS, PF/GF 3500 og PF/GF 3500 SBS med henholdsvis sand eller split på oversiden er på bagsiden pålagt en tynd svejse-folie. Produkterne er forsynet med overlægsmarkering samt markering pr. 100 mm til brug for mekanisk fastgørelse, og beslagsafstand skal typisk være mellem 0,2 m og 0,9 m. Med hensyn til placering og antal af beslag henvises der til vores hjemmeside eller TORanvisning nr. 29. Beskrivelse Underpap udlægges løst og fastgøres med beslag langs kanten. Beslagene dækkes af overlægget fra næste bane. Kun overlægget svejses. Øverste lag svejses på. Udførelse Underpap 1) Første bane underpap rulles ud, rettes til og fastgøres mekanisk*. 2) Anden bane underpap rulles ud, rettes til, fastgøres mekanisk* og svejses i overlæg. 3) Tredje bane underpap rulles ud, rettes til, fastgøres mekanisk* og svejses i overlæg. Udførelse Overpap 4) Første bane overpap stødes mod overlæg og fuldsvejses. 5) Anden bane overpap stødes mod overlæg og fuldsvejses. Overlægget skal være minimum 80 mm. Klæbning/svejsning af overpapper i flerlagsdækninger med hældning større end 1:10 kan udføres med stribe-/punktklæbning eller svejsning. 6 monteringsvejledning

7 Undgå folder For at undgå folder skal nedenstående arbejdsmetode benyttes: Banen fastgøres mekanisk. Svejs de første ca. 20 cm af overlægget ved baneenden, således at banen er fastholdt. Resten af overlægget påsvejses ved, at man sætter en fod ind under overlægget og holder dette åbent. Brændehovedet sættes ind under overlægget, men sådan at brænderhovedet er rettet en lille smule udad mod det fri (ikke rettet ind under banen). Herved undgår man, at der blæses varm luft ind under banen, hvorved der nærmest dannes en varmluftballon. Overlægget tiltrykkes med trykrulle påmonteret forlængerskaft, så tiltrykningen sker ca. 1-1,5 m bag ved brændehovedet, hvor pappet har lagt sig til rette. Alt dette udføres uden at træde på den sidst udlagte bane. *) Hvis det har været/er koldt, kan det være nødvendigt at tilføre banen lidt varme med håndbrænderen, inden den fastgøres mekanisk. Sømning mod skridning Sømning eller anden mekanisk fastgørelse mod skridning skal foretages, når hældningen er >1:10. Der sømmes i overkanten af overpapbanen med blanke tagpapsøm pr. 60 mm. Detaljer Detaljer vedrørende inddækning af tagkanter og gennemføringer er beskrevet på side monteringsvejledning 7

8 1-lags løsning Anvendelsesområde Beskrivelse Tagdækning Metoden anvendes til nye tage med hældning >1:5 og til renovering af tage med hældning >1:20. Se nedenstående specifikationer. Specifikationer nye tage Mekanisk fastgørelse Taghældning >1:5 PF/GF 5000 SBS M + Specifikationer, nye tage +++ = specielt velegnet ++ = velegnet + = egnet Specifikationer renovering Mekanisk fastgørelse Taghældning >1:20 PF/GF 5000 SBS M + Specifikationer, renovering +++ = specielt velegnet ++ = velegnet + = egnet Ovennævnte specifikationer opfylder kravene til en brandmæssig egnet B ROOF (t2) (Klasse T) tagdækning med ovenstående Phønix Tag Materialer produkt. Det forudsættes, at den nye tagpapspecifikation udlægges på en eksisterende tagpapdækning bestående af oxyderet eller SBS-modificeret tagpap, ligesom det eksisterende tagpap skal være udlagt på underlag af træ eller mineraluld. PF/GF 5000 SBS M Trykudligningsmembran er forsynet med en markering pr. 100 mm til brug for mekanisk fastgørelse, og beslagsafstanden skal typisk være mellem 0,2 m og 0,9 m. Med hensyn til placering og antal af beslag henvises der til vores hjemmeside eller TOR-anvisning nr monteringsvejledning

9 1-lags løsning Beskrivelse PF/GF 5000 SBS M Trykudligningsmembran udlægges løst og fastgøres med beslag langs kanten. Beslagene dækkes af overlægget fra næste bane. Kun overlægget svejses. Metoden sikrer en optimal trykudligning. Udførelse Trykudligningsmembran 1) Første bane PF/GF 5000 SBS M rulles ud, rettes til, fastgøres mekanisk*. 2) Anden bane PF/GF 5000 SBS M rulles ud, rettes til, fastgøres mekanisk* og svejses i over læg. 3) Tredje bane PF/GF 5000 SBS M rulles ud, rettes til, fast gøres mekanisk* og svejses i overlæg. Overlæg bør være minimum 120 mm. Undgå folder For at undgå folder skal nedenstående arbejdsmetode benyttes: Banen fastgøres mekanisk. Svejs de første ca. 20 cm af overlægget ved baneenden, således at banen er fastholdt. Resten af overlægget påsvejses ved, at man sætter en fod ind under overlægget og holder dette åbent. Brændehovedet sættes ind under overlægget, men sådan at brænderhovedet er rettet en lille smule udad mod det fri (ikke rettet ind under banen). Herved undgår man, at der blæses varm luft ind under banen, hvorved der nærmest dannes en varmluftballon. Overlægget tiltrykkes med trykrulle påmonteret forlængerskaft, så tiltrykningen sker ca. 1-1,5 m bag ved brændehovedet, hvor pappet har lagt sig til rette. Alt dette udføres uden at træde på den sidst udlagte bane. *) Hvis det har været/er koldt, kan det være nødvendigt at tilføre banen lidt varme med håndbrænderen, inden den fastgøres mekanisk. Sømning mod skridning Sømning eller anden mekanisk fastgørelse mod skridning skal foretages, når hældningen er >1:10. Der sømmes i overkanten af overpapbanen med blanke tagpapsøm pr. 60 mm. Detaljer Detaljer vedrørende inddækning af tagkanter og gennemføringer er beskrevet på side monteringsvejledning 9

10 1-lags løsning Beskrivelse Beslag Til mekanisk fastgjort tagdækning anvendes be slag sammensat af to dele: En trykfordelende skive samt søm eller skrue afhængig af underlaget. Skiverne skal have en diameter på min. 40 mm. Hvis underlaget er isolering, skal skiverne være forsynet med forsænkning svarende til en frigang på minimum 30 mm. Dog maks. isoleringslagets tykkelse minus 30 mm. På hårdt underlag som krydsfiner eller tilsvarende anvendes skiver uden forsænkning. På underlag af beton anvendes rustfaste betonsøm, der monteres efter forboring med borhammer eller lignende. I henhold til TOR-anvisningerne og tilhørende vejledninger stilles en række krav: Beslagenes styrke i forhold til underlaget, der skrues i. Skivernes udformning i forhold til et hårdt eller et blødt underlag. Korrosionsbeskyttelse af beslag er KL eller KLA afhængig af, hvilket miljø beslagene benyttes i. Udtræksprøver Ved renovering bør man altid foretage udtræksprøver for at konstatere underlagets udtræksstyrke. Den type beslag, man har tænkt sig at anvende, monteres i underlaget. Beslagene trækkes ud igen ved hjælp af et trækprøveapparat, der måler udtræksstyrken. Ud fra de fundne værdier kan man beregne den regningsmæssige udtræksstyrke, der er den værdi, man har lov til at regne med. For at opnå tilstrækkelig statistisk sikkerhed bør der udføres mindst fem udtræksprøver fordelt jævnt over hele tagfladen. Antal og type er nærmere beskrevet i TOR- anvisning nr monteringsvejledning

11 Detaljer Opbygning, 1-lags løsning Tagfod 1. Fodbane 2. Beslag 3. Tagfod 4. Overmembran Bemærkninger Ved 1-lags løsning svejses eller klæbes fodbane 330 mm til underlaget og bukkes ca. 30 mm ned i tagrenden. Ca. 200 mm fra kanten monteres en række beslag pr. 300 mm. Ved 2-lags løsning fastgøres 1. lag (som anvist under 2-lags løsning) og bukkes ca. 30 mm ned i tagrenden. Tagfoden oven på fodbanen/1. lag tagpap krydssømmes pr. ca. 75 mm med blanke tagpapsøm. Overmembranbanen svejses til fodbanen/1. lag tagpap og tagfoden. Ved renovering, hvor man ikke ønsker at afmontere tagfoden, skæres den eksisterende tagdækning fri langs kanten af tagfoden. Tagfoden renses godt af, og klæbeflangen grundes. Den nye fodbane svejses ud på tagfoden og fastgøres med beslag ca. 200 mm fra tagkanten. monteringsvejledning 11

12 Detaljer Opbygning Flangeinddækning 1. Flange 2. Overpap 3. Beslag 4. Inddækningspap 5. Klæbeasfalt Bemærkninger Flangen klæbes i klæbeasfalt til undertaget/den eksisterende tagdækning. Overpapbanerne skæres til, så de støder op til flangen og fastgøres med beslag rundt om flangen. Ved renovering, hvor man ikke ønsker at afmontere den gamle flange, skæres den eksisterende tagdækning fri rundt om flangen, hvorefter flangen renses godt af og grundes. De nye overpapbaner skæres til, så de passer rundt om gennembrydningen og klæbes eller svejses til flangen. Flangen inddækkes med inddækningspap skåret til som passtykker der klæbes i klæbeasfalt. Rundt om gennembrydningen sikres tætheden med en fuge af Klæbeasfalt. 12 monteringsvejledning

13 Detaljer Opbygning, 1-lags løsning Skotrender 1. Undermembran/-pap 2. Overmembran 2 1 Bemærkninger Skotrender skal have en specifikation, der svarer til deres hældning. Når faldforholdene tillader, at man anvender en 1-lags dækning på selve tagfladen, skal der i skotrenden påsvejses en undermembran/-pap. Undermembran/-pap udlægges og fastgøres med beslag. Overlæg svejses. Overmembran svejses på i samme baneretning. Mekanisk fastgjorte overmembraner fra tagfladen føres minimum 200 mm ned i skotrenden, hvor de svejses på. Afhængig af tagfaldet kan det være nødvendigt at forskyde underpapbanerne i forhold til centerlinien i skotrenden. monteringsvejledning 13

14 Detaljer Opbygning Stern 1. Dampbremse 2. Afslutningsstrimmel dampbremse 3. Undermembran/-pap 4. Trekantliste 5. Understrimmel 6. Overmembran/-pap 7. Overstrimmel 8. Sternkapsel 9. Beslag Bemærkninger Undermembran/-pap fastgøres sammen med isoleringen til underlaget. Understrimmel føres op til ca. 60 mm over trekantlisten og 80 mm uden for trekantlisten. Overstrimmel svejses på sternkanten og sømmes med blanke tagpapsøm pr. ca. 60 mm. Overstrimmel føres minimum 100 mm ud på taget. Sternkapsel monteres med riflede alusøm med Neopren-skiver pr. ca. 500 mm. 14 monteringsvejledning

15 Punktsvejsning Hvis man ikke har mulighed for mekanisk fastgørelse, kan man anvende følgende metode: Punktsvejsning Punktsvejsning Dette kræver, at man er sikker på styrken af den gamle tagopbygning. Altså at der ikke er sket delaminering/ adskillelse i den gamle isolering og/ eller tagpap. Inden udlægning af nyt underpap affejes den gamle tagdækning for løst snavs, og der grundes med Grundingsasfalt. Punktsvejsning: Punkterne skal udgøre ca. 30% af arealet. Der svejses i punkter, ca. 20 cm i diameter, placeret lidt forskudt for hinanden. første tagpapbane rulles ud og rettes til, så den ligger lige. Omkring halvdelen af banen rulles sammen igen og punktsvejses, mens du ruller den ud. Derefter rulles resten af banen op og punktsvejses på samme måde. til sidst svejses overlægget og trykkes til med håndrulle. Grunding: når der punktsvejses på gammelt tagpap, opnås der en bedre vedhæftning, hvis man dagen før grunder tagfladen med Grundingsasfalt. Man kan nøjes med at grunde de punkter, hvor der skal svejses. monteringsvejledning 15

16 Marts 2013 Ver. 2 Phønix Tag Materialer A/S Vester Allé 1 DK-6600 Vejen Tlf Kundeservicecenter Vest Tlf Fax Phønix Tag Materialer A/S fraskriver sig ansvaret for anvendelse af oplysningerne på dette produktblad. For yderligere information herom henvises til vores hjemmeside Kundeservicecenter Øst Tlf Fax

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning TAGPAP GUIDE Find den rigtige tagpapløsning Valg af metode og tagpaptype Underlag Hældning/ Tagpaptyper fald i cm pr. m og metoder *) Krydsfiner 2,5-5,0 A,B,G,H 5,0-20,0 A,B,G,H 20,0-100,0 A,B,G,H,P,R

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning Tagbogen Til byggefolk der skal lægge Icopal tag Vi beskytter din bygning Icopal Tagbog Bogen er skrevet til dig, der skal lægge nyt Icopal-tag på et enfamiliehus, sommerhus eller en carport. Tagdækningerne

Læs mere

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse!

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse! Isola Mestertekk Et-lags tagbelægning Til alle tagløsninger Tørre og sunde huse! Tage til alle forhold! Det nordiske klima er blandt verdens hårdeste. Dermed byder det på udfordringer, som har præget vores

Læs mere

til store og små byggeopgaver

til store og små byggeopgaver SCAN tagpap, murpap og flydende asfaltprodukter til store og små byggeopgaver Scan tagpap, murpap og flydende asfaltprodukter Indhold og informationer indholdsfortegnelse Svejseoverpap PF-5100 SBS & PF-5500

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års produktgaranti på undertage... Side 3 Garantivilkår...

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

INSTALLATIONS-HÅNDBOG INSTALLATIONS-HÅNDBOG INSTALLATIONS-HÅNDBOG EXCELLENCE EXCELLENCE IN ROOFING IN ROOFING EXCELLENCE IN ROOFING

INSTALLATIONS-HÅNDBOG INSTALLATIONS-HÅNDBOG INSTALLATIONS-HÅNDBOG EXCELLENCE EXCELLENCE IN ROOFING IN ROOFING EXCELLENCE IN ROOFING INSTALLATIONS-HÅNDBOG INSTALLATIONS-HÅNDBOG INSTALLATIONS-HÅNDBOG EXCELLENCE EXCELLENCE IN ROOFING IN ROOFING EXCELLENCE IN ROOFING Forord Denne installationshåndbog er udarbejdet med henblik på, at give

Læs mere

MONTERING Fugtspærre i murværk

MONTERING Fugtspærre i murværk monteringsvejledning MONTERING Fugtspærre i murværk Samt radonsikring af terrændæk Indholdsfortegnelse Forord side 3 Fugtspærrens funktioner side 4 Murpap PF 2000 side 5 Murfolie side 6 Klæbeasfalt side

Læs mere

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne

Læs mere

TOR - NYT 01/2008. Tagpapbranchens Oplysningsråd. Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm. Tlf +(45) 45 66 07 11 Fax +(45) 45 66 49 22

TOR - NYT 01/2008. Tagpapbranchens Oplysningsråd. Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm. Tlf +(45) 45 66 07 11 Fax +(45) 45 66 49 22 www.arkigram.dk / Forside foto: Vilhelm Lauritzen Arkitekter TOR - NYT 01/2008 Tagpapbranchens Oplysningsråd Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm Tlf +(45) 45 66 07 11 Fax +(45) 45 66 49 22 www.tor.info

Læs mere

Brand. TOR-NYT 1/2002 December 2002

Brand. TOR-NYT 1/2002 December 2002 Brand Af civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen Tagpapbranchens Oplysningsråd Der er i bygningsreglementerne ikke krav om brandgodkendelse af tagpapdækninger, men der er krav om, at hver leverandør kan dokumentere,

Læs mere

INDHOLDTSFORTEGNELSE

INDHOLDTSFORTEGNELSE 1 INDHOLDTSFORTEGNELSE Svejseoverpap PF-5100 SBS 2 Svejseunderpap PF-3900 SBS 3 Isoroof S40M selvklæbende 4 Svejseunderpap GF-4100 5 Svejseunderpap GF-3100 5 Vindpap I-333 6 1 1 1 2 Svejse overpap PF 5100

Læs mere

Håndværkerens håndbog

Håndværkerens håndbog HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters Håndværkerens håndbog Håndbogen til indbygning af VELUX ovenlysprodukter 4. udgave Forord Håndbogen henvender sig til håndværkere,

Læs mere

Entreprise: Danish Crown A/S, Horsens TOR - NYT 1 / 2004

Entreprise: Danish Crown A/S, Horsens TOR - NYT 1 / 2004 TOR - NYT 1 / 2005 Entreprise: Danish Crown A/S, Horsens TOR - NYT 1 / 2004 INDHOLD: DANISH CROWN...SIDE 3 TAGVEGETATION I VÆKST...SIDE 4-6 EN FLERFARVET OASE - PÅ TAGET...SIDE 7 CE-MÆRKNING AF MEMBRANER

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Bond Den lette tagløsning

Bond Den lette tagløsning Bond Den lette tagløsning den lette tagløsning Bond QUARTZ INDHOLD Metrotile introduktion 4-5 Generel information 6-8 Metrotile en stærk løsning 6 Godt for Miljøet 6 Økonomi 6 Bond et tag der kan trække

Læs mere

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger Montageanvisning 2014 Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger indholdsfortegnelse Et par ord med på vejen... 4 Generelle forberedelser til taglægning... 6 Montage af Plannja

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

Montage supplement - Spæncom

Montage supplement - Spæncom Montage supplement - Spæncom Denne vejledning består af en generel del og en produkt specifik del. Hvor det drejer sig om elementer, der er behandlet i branchevejledningen er denne vejledning et supplement,

Læs mere

Adeso tagpap. Selvklæbende tagpap med lang levetid

Adeso tagpap. Selvklæbende tagpap med lang levetid Adeso tagpap Selvklæbende tagpap med lang levetid Unikt tagpapsystem Selvklæbende tagpap, der sikrer hurtig, problemfri montage og lang levetid ADESO tagpap er et unikt, selvklæbende tagpap system, specielt

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 ENERGILØSNINGER til klimaskærm Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang med energirenovering.

Læs mere

TRÆSEKTIONEN. Nyhedsbrev Oktober 2009. Nyt cirkulært om PCB. Hvad gør Dansk Byggeri. Lidt om PCB

TRÆSEKTIONEN. Nyhedsbrev Oktober 2009. Nyt cirkulært om PCB. Hvad gør Dansk Byggeri. Lidt om PCB TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Oktober 2009 Nyt cirkulært om PCB Foto: J. Jensen A/S 2 Dansk Byggeri udsendte d. 24. juni 2009 cirkulært nr. 472 PCB Ny fokus på problemet. Cirkulæret kan læses via Træsektionens

Læs mere

April 2003. Gør- det- selv. Gør - det - selv. - med Gyproc gipsplader

April 2003. Gør- det- selv. Gør - det - selv. - med Gyproc gipsplader April 2003 Gør- det- selv Gør - det - selv - med Gyproc gipsplader Indhold Skillevæg på træ eller stål side 3 Gips på trælægter side 4 Gips på stållægter side 5 Glatte, hvide lofter side 6 Woodroc loftpaneler

Læs mere

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger - En anvisning til de mest gængse tagtyper april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger

Læs mere

Klimaskærmens lufttæthed

Klimaskærmens lufttæthed Dato: 05-10-2010 Klimaskærmens lufttæthed Specialerapporten er udarbejdet af: André Modler 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Resumé...4 Forord...5 Indledning...6 Begrebet klimaskærm...8 Vindpåvirkning...8

Læs mere

Adeso Tagpap. Fuldklæbende tagpap til det nordiske klima

Adeso Tagpap. Fuldklæbende tagpap til det nordiske klima Adeso Tagpap Fuldklæbende tagpap til det nordiske klima Fuldklæbende tagpap 10 års produktgaranti Fuldklæbende tagpap, der sikrer hurtig, problemfri montage og lang levetid ADESO tagpap er et unikt, fuldklæbende

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

VEJLEDNING Fugtspærre i murværk

VEJLEDNING Fugtspærre i murværk VEJLEDNING Fugtspærre i murværk MURERFAGETS OPLYSNINGSRÅD. LILLE STRANDSTRÆDE 20 C. 1254 KØBENHAVN K VEJLEDNING, Fugtspærre i murværk afløser TEGLPJECE 17, Fugtspærre i murværk, 1992 Udgivet på Forlaget

Læs mere