Arbejdsrettens dom af 15. september 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsrettens dom af 15. september 2010"

Transkript

1 Arbejdsrettens dom af 15. september 2010 i sag nr. A : Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DI på egne vegne og for Persolit Entreprenørfirma A/S Lindøalleen Munkebo (advokat Linda Nordstrøm Nissen) Dommere: Jens Peter Bostrup, Carsten Holm, Lene Pagter Kristensen (retsformand), Henrik Lind, Asger Tue Pedersen, Steen A. Rasmussen og Kim Simonsen. Indledning Sagen drejer sig om, hvorvidt den indklagede virksomhed, Persolit Entreprenørfirma A/S, har udvist en organisationsfjendtlig handling i strid med Hovedaftalens 1 ved at have forsøgt at påvirke valget af en sikkerhedsrepræsentant, samt om DI har pådraget sig organisationsansvar ved at undlade at erkende virksomhedens overenskomstbrud, jf. arbejdsretslovens 12. Påstande Klager, Landsorganisationen i Danmark (LO) for Fagligt Fælles Forbund (3F), har nedlagt følgende påstande: 1. Indklagede, Persolit Entreprenørfirma A/S (Persolit), skal betale en efter Arbejdsrettens skøn fastsat bod til 3F. 1

2 2. Indklagede, DI, skal betale en efter Arbejdsrettens skøn fastsat bod til 3F. Indklagede, Dansk Arbejdsgiverforening (DA) for DI på egne vegne og for Persolit, har påstået frifindelse, subsidiært betaling af en efter Arbejdsrettens skøn fastsat mild bod. Sagsfremstilling Persolit beskæftiger ca. 275 timelønnede og 50 funktionærer. Virksomhedens hovedkontor ligger i Munkebo, og der er herudover afdelinger i Greve, Kalundborg, Aalborg, Vejle og Esbjerg. Persolits administrerende direktør hedder Jesper Øland. A har siden 2007 været valgt som sikkerhedsrepræsentant i virksomhedens afdeling i Greve. Der er til belysning af arbejdet i sikkerhedsgruppen fremlagt referater fra sikkerhedsmøder den 4. juni 2008, den 10. september 2008 og den 3. december Referaterne, som er udarbejdet af A, viser, at der på møderne på sædvanlig måde er blevet drøftet en række forskelligartede sikkerhedsspørgsmål. Der er endvidere fremlagt kopi af et brev af 16. august 2009, hvori A over for den sikkerhedsansvarlige, projektleder Michael Clausen, har påpeget en række problemer, som der var med en medarbejder Søren Clausen som følge af dennes arbejdstid og adfærd over for kollegerne. Det hedder i brevet bl.a.: Flere kollegaer har haft henvend sig til mig vedrørende de nævnte problemer, og derfor nu denne skriftlige henvendelse. Jeg har mandag selv haft nævnt overfor Søren at det var en noget lang arbejdsdag han holdt sig, som tilbagesvar var det, det styrer han nok bedst selv. Jeg har onsdag haft henvendt mig pr. telefon til dig vedrørende problemet om arbejdstid, hvilket du har lovet at gøre noget ved. Det ser ud som om det ikke virker, det der er forsøgt at gøre for at stoppe problemet. Jeg går ud fra at firmaet finder en løsning på problemerne straks. Dette brev er fremsendt pr. mail til Michael Clausen, Jens Henriksen og Thomas Petersen. 2

3 A blev den 15. oktober 2009 genvalgt som sikkerhedsrepræsentant i Persolits Greve-afdeling, hvilket han samme dag orienterede afdelingsleder Jens Henriksen om i en med emnet Valg af sikkerhedsrepræsentant. Dagen efter, den 16. oktober 2009, modtog A sålydende med emnet SV: Valg af sikkerhedsrepræsentant afsendt af Jens Henriksen: Hej Jesper. Ja så skete det igen, A (tidligere Møller en eksportvare fra Munkebo) sidder nu klæbet til taburetten i 2 år mere, som sikkerhedsrepræsentant. Der var ellers kørt en anden i stilling til posten, men på grund af nogle underlige klubvedtægter og teknikalitet, blev der ikke afholdt et egentligt valg til posten og deraf blev Henning siddende. Nogle gode forslag til kunne slippe af med ham? Med venlig hilsen Jens Henriksen Den 3. november 2009 blev der afholdt et mæglingsmøde, hvorunder 3F anførte, at Persolit med e- mailen af 16. oktober havde foretaget en organisationsfjendtlig handling. Dette var DI ikke enig i. 3F foranledigede herefter uoverensstemmelsen med Persolit videreført, og LO indkaldte ved brev af 10. november 2009 til fællesmøde i sagen. Dette blev afholdt den 16. december 2009, hvor sagen blev forhandlet, men enighed kunne ikke opnås. Forklaringer A har forklaret bl.a., at han har været ansat som isoleringsarbejder i Persolit i ca. 4 år og har været sikkerhedsrepræsentant i ca. 3 år. Han er desuden formand for brancheklubben i København samt medlem af faglige udvalg og overenskomstudvalg. 3

4 Hans arbejde som sikkerhedsrepræsentant er i det store og hele forløbet gnidningsfrit. Han var i sin første valgperiode aktiv som sikkerhedsrepræsentant og spurgte kollegerne, om der var sikkerhedsmæssige problemer, som der skulle gøres noget ved. De fejl og mangler, som han har påpeget, er herefter blevet rettet. Kommunikationen med den sikkerhedsansvarlige, Michael Clausen, foregik normalt mundtligt. De problemer, han beskrev i brevet af 16. august 2009, var dog så grove, at der var anledning til at skrive. Forinden havde han mundtligt nævnt problemerne for Michael Clausen men uden effekt. De problemer, der ellers har været i virksomheden, har han løbende taget op på sikkerhedsmøderne. Der har ikke i øvrigt været nogen fægterier mellem ham og Michael Clausen. Han genopstillede i efteråret 2009 til valget som sikkerhedsrepræsentant og blev valgt, da der efter klubvedtægten ikke rettidigt var opstillet andre kandidater. Teknisk set var der således ingen modkandidater. Der var både nogle kollegaer, der var glade for valget af ham, og nogle der hellere ville have set en anden person valgt. Han ved ikke, om de, der ville have en anden, var i overtal. På selve generalforsamlingen var der kun en enkelt, der gav udtryk for sin utilfredshed. Han er bekendt med, at utilfredshed med hans valg som sikkerhedsrepræsentant efterfølgende har ført til en underskriftsindsamling blandt kollegaerne. Han var ikke klar over, at Jens Henriksen var utilfreds med ham som sikkerhedsrepræsentant, og han ved ikke hvorfor, Jens Henriksen hellere ville have en anden person på den post. Han ved ikke, om ledelsen i efteråret 2009 forsøgte at få en anden valgt. Da han modtog en fra Jens Henriksen den 16. oktober 2009, var hans umiddelbare reaktion at kontakte fagforeningen. Han rettede ikke henvendelse til Jens Henriksen. Dagen efter ringede han til virksomheden i andet ærinde, idet han var på vej på ferie. Han talte med Jens Henriksen, som sagde, at han ikke skulle have haft den , der var blevet sendt dagen før. Han fik også at vide af Jens Henriksen, at hans profil ikke passede ind i firmaet. en blev ikke undskyldt ved denne lejlighed. Først den 16. december 2009 beklagede Jens Henriksen, at en var sendt. Han husker ikke, om Jens Henriksen også beklagede indholdet af en. 4

5 Da han kom tilbage fra ferie, kunne han mærke, at han ikke længere havde den store lyst til at udvikle sig som sikkerhedsrepræsentant i Persolit. Hans aktivitetsniveau har siden været dalende, og han har besluttet sig for ikke at genopstille, næste gang der skal vælges sikkerhedsrepræsentant. Han har tidligere stillet op til valget som bestyrelsesmedlem i Persolit. Én af modkandidaterne var Michael Clausen, der blev valgt. Jens Henriksen har forklaret bl.a., at han er afdelingsleder i Persolits Greve-afdeling, hvor han har mere end 10 års anciennitet. Han har ikke noget med virksomhedens sikkerhedsarbejde at gøre. A, som er meget dygtig til blød isolering, havde tidligere været ansat i Munkebo-afdelingen. Da der ikke var mere arbejde der, blev han overflyttet til Greve-afdelingen, som primært beskæftiger sig med såkaldt hård isolering hos industrikunder. I Greve-afdelingen fik de blot at vide, at de skulle tage A ind, men det har været svært for Greve-afdelingen at finde udnyttelse for hans kompetencer, da han ikke har været særlig aktiv med hensyn til at tilegne sig nye færdigheder ved sidemandsoplæring. Man kunne selvfølgelig have tilbudt ham efteruddannelse, men det er i isoleringsbranchen sædvanligt, at man lærer af hinanden. Det er Michael Clausen, der har kørt sikkerhedsarbejdet i Greve-afdelingen. Det har fungeret upåklageligt, og A har udfyldt sin rolle i arbejdet på en god måde. Det er hans indtryk bl.a. på baggrund af referaterne fra sikkerhedsmøderne. Han har ikke haft nogen udeståender med A vedrørende sikkerhedsarbejdet. Han har opfattet det som positivt, når A tog ting op som sikkerhedsrepræsentant. Der har ikke været konkrete sager, som ikke er blevet løst. Han fik As brev af 16. august 2009 til orientering og gav med det samme Søren Clausen besked på at arbejde efter reglerne. As brev har ingen betydning haft for udfærdigelsen af en af 16. oktober I 2009 blev virksomheden ramt af arbejdsmangel, hvilket betød, at man måtte reducere arbejdsstyrken med 50 %. Det frustrerede ham i den forbindelse, at A sad i en sikret stilling som følge af sin status som sikkerhedsrepræsentant. Han var ikke på nogen måde indblandet i valget af sikkerhedsrepræsentant i Den dag, valget skulle finde sted, sagde A, at han var sikker på at blive valgt. Han studsede over As udtalelse, da 5

6 han havde hørt, at der var en modkandidat med bred opbakning. Dagen efter valget blev han opsøgt af nogle af As kollegaer, der var utilfredse og frustrerede over, at A var blevet genvalgt som sikkerhedsrepræsentant. De sagde, at der havde været kørt en anden kandidat i stilling, men da han ikke var blevet opstillet i tide, kunne han ikke vælges. Det er hans indtryk, at kollegaerne ikke er vilde med A. en af 16. oktober 2009, som udelukkende var tiltænkt hans chef, Jesper Øland, var ment som et surt opstød over, at Jesper Øland havde påtvunget ham A som medarbejder, og at han nu havde en sikkerhedsrepræsentant, som han ikke selv havde ansat, og som han havde svært ved at udnytte i overensstemmelse med hans kvalifikationer. Mailen var derudover også udtryk for den frustration, som de pågældende kolleger til A havde givet udtryk for. Han havde opfattelsen af, at det var de fleste af kollegaerne, der ønskede en anden sikkerhedsrepræsentant end A. Det nævnte han dog ikke i en, da den mest var udtryk for frustration. Også da han skrev nogen gode forslag til [at] kunne slippe af med ham? i en, var det i ren frustration. Han tænkte selv på enten muligheden af at overflytte A til en anden afdeling eller muligheden af, om valget af sikkerhedsrepræsentant kunne annulleres, hvis det ikke var foregået i overensstemmelse med reglerne. Der er en meget fri omgangstone i virksomheden, og den afspejler sig i en. Han har været fuldt ud tilfreds med A som sikkerhedsrepræsentant. Der har ingen problemer været, og han har intet gjort for at slippe af med ham som sikkerhedsrepræsentant. Han blev hurtigt klar over, at A havde fået en. A ringede kort tid efter for at tale om en sag, idet han skulle til at holde ferie. Ved den lejlighed beklagede han over for A, at han havde sendt e- mailen. Der gik i øvrigt et stykke tid, før de talte sammen igen, fordi A var på ferie i ca. 5 uger. Svend Pers har forklaret bl.a., at han er formand for bestyrelsen i Persolit og har været i virksomheden i ca. 10 år. Han har forud herfor været tilknyttet fagbevægelsen i ca. 20 år. A kom til Greve-afdelingen fra Munkebo-afdelingen i forbindelse med en opgave i DR-byen. Overflytningen af A var led i en studehandel med fagforeningen. Han kender A, som han har arbejdet sammen med som isolatør. Han er dygtig, når det kommer til sikkerhed og i øvrigt noget af en lonely rider. Der er en del kollegaer, der har det svært med, at han taler meget om faglige spørgsmål. A 6

7 passer nok bedst ind i en stor virksomhed, og han kan godt forstå Jens Henriksens frustration i efteråret A stillede på et tidspunkt op til valget til bestyrelsen i Persolit. Modkandidaten var Michael Clausen, som da var isoleringsarbejder og siden er blevet funktionær. Han var selv formand for valgudvalget og ved derfor, at A kun fik én stemme. Søren Clausen, der omtales i As brev af 16. august 2009, var tidligere formand for den lokale afdeling af isoleringsarbejdernes fagforening senere 3F. Persolit ansatte ham, fordi han er en fagligt dygtig plademand. Parternes argumentation Klager har til støtte for sine påstande overordnet anført, at Persolit har foretaget en organisationsfjendtlig handling, jf. Hovedaftalens 1, og DI har pådraget sig et organisationsansvar ved såvel på mæglingsmøde som på fællesmøde at undlade at erkende virksomhedens overenskomstbrud, jf. arbejdsretslovens 12. De indklagede skal som følge heraf pålægges at betale bod. Klager har nærmere anført, at Jens Henriksens af 16. oktober 2009 dokumenterer, at Persolit har forsøgt at påvirke valget af sikkerhedsrepræsentant i Greve-afdelingen ved at køre en anden person i stilling til posten. Valg af sikkerhedsrepræsentant er et rent arbejdstageranliggende, og virksomhedens indblanding heri er en organisationsfjendtlig handling. Det er desuden en skærpende omstændighed, at Persolit har forsøgt at få en af virksomheden ønsket person valgt som sikkerhedsrepræsentant. Det var As rolle som sikkerhedsrepræsentant, der generede Jens Henriksen, og det er dokumenteret, at Persolit har ønsket at slippe af med A i denne funktion. Et sådant angreb på sikkerhedsrepræsentanten, der nyder en særlig beskyttelse, er ligeledes en organisationsfjendtlig handling efter Hovedaftalens 1. Valget af A som sikkerhedsrepræsentant skete efter reglerne, hvilket Persolit burde have accepteret. 7

8 Jens Henriksens dokumenterer endvidere, at Persolit på trods af As særlige beskyttelse som sikkerhedsrepræsentant har undersøgt mulighederne for at slippe af med ham. Dette er et forsøg på en organisationsfjendtlig handling. Jens Henriksens indeholder en kvalificeret miskreditering af A. Arbejdsgivere må udvise påpasselighed ved fremsendelse af s, og Persolit bærer derfor risikoen for, at Jens Henriksens blev sendt til A. Der er i øvrigt direkte årsagssammen-hæng mellem en og As dalende aktivitetsniveau som sikkerhedsrepræsen-tant. Han er blevet mindre offensiv som følge af Persolits konkrete og udtrykkelige ønske om at komme af med ham, og herved har virksomheden stækket A som sikkerheds-repræsentant. Det er ikke korrekt, som anført af indklagede, at der aldrig kan være tale om organisationsfjendtlig handling, når handlingen er rettet mod en sikkerhedsrepræsentant. Ligesom tillidsrepræsentanten er sikkerhedsrepræsentanten valgt til at varetage kollektive interesser. Der er ikke vandtætte skotter mellem de interesser, som sikkerhedsrepræsentanten henholdsvis tillidsrepræsentanten skal varetage. Tværtimod vil disse interesser ofte være sammenfaldende. Det fremgår da også klart af forarbejderne til arbejdsmiljølovens regler om sikkerhedsrepræsentanter, at lovgiver har ønsket en fortsat tæt sammenhæng mellem sikkerhedsorganisationen og tillidsmandsordningen, jf. herved kendelse af 28. juni 2007 i faglig voldgift, hvori opmanden Børge Dahl bl.a. udtalte følgende: Det er i arbejdsretlig praksis antaget, at overenskomstbestemt tillidsmandsbeskyttelse ikke blot er begrundet i hensynet til den enkelte, men også i den kollektive interesse i sikring af arbejdsforholdene på en virksomhed. Arbejdsmiljølovens 10, stk. 2, må på denne baggrund forstås således, at det er alle regler i en overenskomst om tillidsmandsbeskyttelse, herunder også formelle krav til organisationsforhandling, som bestemmelsen gør anvendelige for så vidt angår sikkerhedsrepræsentanter. Der er endvidere intet grundlag for at antage, at Hovedaftalens parter ikke har villet udstrække aftalesystemets beskyttelse til også at omfatte sikkerhedsrepræsentanter. Hovedaftalens 1 omfatter derfor forudsætningsvis også handlinger rettet mod sikkerhedsrepræsentanter, selv om beskyttelsen af disse er lovreguleret. 8

9 Indklagede har til støtte for sine påstande anført i første række, at A er valgt som sikkerhedsrepræsentant i henhold til arbejdsmiljøloven. Det følger af lovens 6 og bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer, at sikkerhedsrepræsentanter skal vælges blandt alle medarbejderne både organiserede og uorganiserede. I modsætning til de overenskomstmæssigt valgte tillidsrepræsentanter er sikkerhedsrepræsentanter medarbejdernes og ikke organisationens valgte repræsentanter. Modsat en overenskomstmæssigt valgt tillidsrepræsentant er der således ikke tale om, at sikkerhedsrepræsentantens status støttes på en mellem organisationerne aftalt overenskomst. Arbejdsmiljølovgivningen indeholder heller ingen henvisning til Hovedaftalen. Handlinger over for en sikkerhedsrepræsentant kan således slet ikke være organisationsfjendtlige efter Hovedaftalens 1, og allerede som følge heraf skal indklagede frifindes. I anden række har indklagede anført, at der i øvrigt ikke er tale om, at virksomheden har foretaget handlinger, som er organisationsfjendtlige, jf. Hovedaftalens 1. Virksomheden har således ikke deltaget i eller på anden måde støttet medarbejdernes ønske om at vælge en anden sikkerhedsrepræsentant. Det bemærkes i denne forbindelse, at As modkandidat ved valget til sikkerhedsrepræsentant også var medlem af 3F. I øvrigt må der stilles strenge krav til beviset for, at der er foretaget organisationsfjendtlige handlinger, og klager har ingenlunde løftet den bevisbyrde. Det var frustrerede medarbejderes henvendelser til afdelingsleder Jens Henriksen, der var baggrunden for hans af 16. oktober A har en kompetenceprofil, der ikke passer ind i virksomheden, og det var frustration herover og ikke over As organisationstilknytning eller virke som sikkerhedsrepræsentant Jens Henriksen udtrykte i en. Der er i øvrigt tale om en intern e- mail, som virksomhedens direktør skulle have haft, og der er som følge heraf benyttet et vist frisprog i en. Virksomhedens ledelse har ikke taget skridt i anledning af en, ligesom Jens Henriksen også hurtigst muligt rettede henvendelse til A for at rette op på forholdet. Sikkerhedsarbejdet i virksomheden har fungeret fint både før og efter en af 16. oktober 2009, og der har ikke været noget dårligt forhold mellem virksomheden og A som sikkerhedsrepræsentant tværtimod. Klager har da heller ikke dokumenteret sit synspunkt om, at virksomheden skulle have gjort livet surt for A, eller at virksomheden skulle nære et ønske om at komme af med ham i hans 9

10 egenskab af sikkerhedsrepræsentant. Der er heller ikke ført noget bevis for, at As aktivitetsniveau som sikkerhedsrepræsentant skulle være dalet, efter han modtog Jens Henriksens . Samlet har Persolit ikke foretaget handlinger rettet mod organisationen, og der er som følge heraf ikke tale om, at virksomheden har foretaget organisationsfjendtlige handlinger. Indklagede har endvidere anført, at der intet grundlag er for at pålægge DI et organisationsansvar. Persolit handlede således hurtigst muligt over for A med henblik på at rette op på forholdet, og uanset om Arbejdsretten måtte nå frem til, at virksomheden har overtrådt Hovedaftalen, er der ikke tale om en så åbenlys overtrædelse heraf, at DI har pådraget sig et bodsansvar. Arbejdsrettens begrundelse og resultat Arbejdsretten finder, at Hovedaftalens 1 efter omstændighederne også vil kunne omfatte en parts utidige indblanding i et valg af sikkerhedsrepræsentant eller angreb på en valgt sikkerhedsrepræsentant, hvis indblandingen eller angrebet er begrundet i organisationstilhørsforholdet. Ved vurderingen af, om der i den foreliggende sag foreligger et brud på Hovedaftalens 1, har Arbejdsretten lagt vægt på følgende: en af 16. oktober 2009, som havde et særdeles uheldigt ordvalg, var utvivlsomt alene beregnet for intern og fortrolig kommunikation, hvor der må påregnes et vist frisprog, og mailen kan ikke i sig selv anses for at udgøre et bevis for, at virksomheden har blandet sig eller forsøgt at blande sig i valget af sikkerhedsrepræsentant eller har gjort forsøg på at komme af med A som sikkerhedsrepræsentant. Heller ikke de afgivne forklaringer eller bevisførelsen i øvrigt giver grundlag for at antage, at virksomheden har foretaget sig nogen handlinger rettet mod klager eller klagers medlemmer begrundet i organisationstilhørsforholdet. På denne baggrund kan Persolit ikke anses at have overtrådt Hovedaftalens 1, og Arbejdsretten tager herefter de indklagedes påstand om frifindelse til følge. 10

11 Thi kendes for ret: Persolit Entreprenørfirma A/S og DI frifindes. I sagsomkostninger for Arbejdsretten skal Landsorganisationen i Danmark og Fagligt Fælles Forbund inden 14 dage efter afsigelsen af denne dom betale kr. til Arbejdsretten. Lene Pagter Kristensen 11

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 I sag nr.: AR2016.0083 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske

Læs mere

Kendelse af 12. september 2011. Faglig voldgift. Serviceforbundet og 3 F, Privat Service, Hotel og Restauration. mod

Kendelse af 12. september 2011. Faglig voldgift. Serviceforbundet og 3 F, Privat Service, Hotel og Restauration. mod Kendelse af 12. september 2011 i Faglig voldgift Serviceforbundet og 3 F, Privat Service, Hotel og Restauration mod D I overenskomst II ved DI for ISS Facility Services A/S Tvisten Sagen vedrører spørgsmålet,

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 22. december 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 22. december 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 22. december 2016 Sag nr. AR2016.0185: Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 i sag nr. AR2011.0282: Landsorganisationen i Danmark (LO) for FOA Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Peter Andersen,

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Kendelse af 9. februar 2009 i faglig voldgift: Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod DI Overenskomst II v/di (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Falck Danmark A/S (advokat Eva Skov Jensen) Denne sag

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 I sag nr.: AR2013.0724 Dansk Arbejdsgiverening DI Overenskomst I ved DI Carlsberg Danmark A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark Fagligt Fælles

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 26. februar 2009

Arbejdsrettens dom af 26. februar 2009 Arbejdsrettens dom af 26. februar 2009 i sag nr. A2008.337: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS for G4S Security Services

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 i sag nr. A 2007.500 Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark (advokat Stephan Agger) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe mod Moderniseringsstyrelsen for Banedanmark Tvisten Sagen angår, om det var berettiget, at Banedanmark bortviste jernbanearbejder

Læs mere

Arbejdsrettens kendelse af 26. februar 2009

Arbejdsrettens kendelse af 26. februar 2009 Arbejdsrettens kendelse af 26. februar 2009 i sag nr. A2007.885: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO I på egne vegne

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013 i Sag nr.: AR2012.0789 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fællesforbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske Mediers Arbejdsgiverforening Dommere:

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for 17 murersvende v/ tillidsrepræsentant Thomas Vilhelmsen (faglig sekretær Henrik Blaabjerg) mod Dansk Byggeri for Murbo A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Kendelse af 29. juli 2014 i faglig voldgift: Spillerforeningen (advokat Peter Nisbeth) mod. Divisionsforeningen (advokat Jørgen Vinding)

Kendelse af 29. juli 2014 i faglig voldgift: Spillerforeningen (advokat Peter Nisbeth) mod. Divisionsforeningen (advokat Jørgen Vinding) Kendelse af 29. juli 2014 i faglig voldgift: Spillerforeningen (advokat Peter Nisbeth) mod Divisionsforeningen (advokat Jørgen Vinding) Tvist om gyldighed af konfliktvarsel 2 1. Uoverensstemmelsen og parternes

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt lægning af teglsten er murerarbejde, som i medfør af parternes overenskomst

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011

Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011 Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011 i sag nr. A2010.0443: Landsorganisationen i Danmark for Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim B. Jensen) mod Arbejdsgiverforeningen Konditorer, Bagere og Chokolademagere

Læs mere

K E N D E L S E F A G L I G V O LD G I F T: Teknisk Landsforbund. mod. Praktiserende Landinspektørers Forening

K E N D E L S E F A G L I G V O LD G I F T: Teknisk Landsforbund. mod. Praktiserende Landinspektørers Forening K E N D E L S E i F A G L I G V O LD G I F T: Teknisk Landsforbund mod Praktiserende Landinspektørers Forening Denne faglige voldgift vedrører spørgsmålet om, hvorvidt indklagede, Praktiserende Landinspektørers

Læs mere

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W.

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W. København, den 12. september 2012 Sagsnr. 2011-0287/SAF/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne klager klaget over advokat B. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008.

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008. 1 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DS Håndværk & Industri for EU Montage Danmark ApS, Fredericia (cand.jur. Michael S. Meyer) Uoverensstemmelsen

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124): HK/Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Lowe Friends A/S (advokat Katja Brandt) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod

Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0003 Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod DI for Danish Crown Tønder-Oksekødsdivision (fagleder

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV Dansk Metal. mod. Djurs Smede Service ved Klaus Jensen

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV Dansk Metal. mod. Djurs Smede Service ved Klaus Jensen Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV 2008.088 Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Djurs Smede Service ved Klaus Jensen (advokat Jens Paulsen) G:\Faglig Voldgift

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006 i sag nr. A2006.237: Zebra A/S (advokat Kirsten Maxen) mod Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat og Fagligt Fælles Forbund (advokat Lars Gulmann) Dommer:

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 10. september 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0104. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt Jensen) mod

OPMANDSKENDELSE. af 10. september 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0104. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt Jensen) mod OPMANDSKENDELSE af 10. september 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0104 Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod Tekniq for John A. Hansen af 1986 A/S (underdirektør Thorkild

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Autobranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) for Olsen Biler A/S (juridisk konsulent

Læs mere

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20120092. 3F for A og B. mod. Dansk Byggeri for Spæncom A/S

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20120092. 3F for A og B. mod. Dansk Byggeri for Spæncom A/S KENDELSE i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20120092. 3F for A og B mod Dansk Byggeri for Spæncom A/S Sagen blev mundtligt forhandlet den 11. maj 2012 med højesteretsdommer Thomas Rørdam som nævnsformand og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005 K E N D E L S E Adelholm VVS ApS (advokat Jesper Jakobsen, Hjørring) mod Faber Invest I/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 I sag nr.: AR2015.0171 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for Danren A/S Dommere: Poul

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for murerarbejdsmand Flemming Guldberg (faglig sekretær Jan Madsen) mod Dansk Byggeri for FME Entreprise A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely)

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) (vedrørende fortolkningsproblemer i parternes aftalegrundlag) Den 7. november

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Dansk Byggeri for Per Hansen Tømrerfirma ApS (Chefkonsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn) BUPL for A (advokat Peter Breum) mod Ringsted Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Uoverensstemmelsen angår afskedigelsen af en

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift

Opmandskendelse i Faglig Voldgift Opmandskendelse i Faglig Voldgift Finansforbundet (advokat Lars Dahl Gulmann) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening på egne vegne og for Comwell Klarskovgaard A/S (advokat Merete Preisler) afsagt den

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0200): Fagligt Fælles Forbund for Murersjakket, René Bay Lodahl, Frank Lindholm og Per René Nielsen, på byggepladsen Vitus Bering i Horsens (Opmåler Jens A. Knudsen)

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for.

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag 2015.0021 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Enco A/S VVS (advokat Susanne Oldenburg) Afsagt den 25. juni 2015. Tvisten drejer sig

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 1. oktober 2013 i faglig voldgiftssag 2013.0041 Fagligt Fælles Forbund (advokat Maria Rasmussen) mod Dansk Håndværk for HSR Tømrer & Partner ApS (jurist

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 18. maj 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 18. maj 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 18. maj 2006 Sagerne nr. A2005.619, A2005.620 og A2005.996: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (i A2005.619 og A2005.996) Og Dansk Funktionærforbund

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Sagen er mundtligt forhandlet den 16. marts 2009 med højesteretsdommer Børge Dahl som nævnsformand og opmand.

TILKENDEGIVELSE. Sagen er mundtligt forhandlet den 16. marts 2009 med højesteretsdommer Børge Dahl som nævnsformand og opmand. TILKENDEGIVELSE i Afskedigelsesnævnets sag nr.: 20081089 Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet for A og B (advokat Stephan Agger) mod DI for Gumlink A/S (advokat Morten Eisensee) Sagen drejer sig

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 6. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 6. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 6. maj 2008 i sag nr. A2007.648: Landsorganisationen i Danmark Dansk Funktionærbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverening HTS Vagt- og Alarmbranchens

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV2010.0192) Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim Brandt Jensen) mod Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation (advokat Christian K. Clasen) afsagt

Læs mere

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn].

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 27. juni 2016 Sagsnr. 2016-977/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Firma A] har klaget over, at

Læs mere

Tilkendegivelse af 15. september i faglig voldgiftssag FV : FOA Fag og Arbejde for B (advokat Peter Nisbeth) mod

Tilkendegivelse af 15. september i faglig voldgiftssag FV : FOA Fag og Arbejde for B (advokat Peter Nisbeth) mod Tilkendegivelse af 15. september 2016 i faglig voldgiftssag FV2015.0219: FOA Fag og Arbejde for B (advokat Peter Nisbeth) mod Rebild Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Uoverensstemmelsen Sagen angår

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod Dansk Byggeri for Mogens Pedersen, Nyborg A/S (advokat Thorsten Wilstrup) (vedr. spørgsmålet om, under hvilken overenskomst

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard)

OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard) 1 OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard) Afsagt den 24. januar 2010 1. Denne kendelse angår alene

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 Sag 217/2011 FTF som mandatar for Dansk Musiker Forbund som mandatar for A (advokat Pernille Backhausen) mod HORESTA Arbejdsgiver som mandatar for B

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 4. februar 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0184 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for L&H Rørbyg A/S (underdirektør Thorkild Bang) Sagen og dens

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

Kendelse af 3. september 2015 i afskedigelsesnævnssagen FV2015.0043: Danske Fysioterapeuter for A (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen) mod

Kendelse af 3. september 2015 i afskedigelsesnævnssagen FV2015.0043: Danske Fysioterapeuter for A (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen) mod Kendelse af 3. september 2015 i afskedigelsesnævnssagen FV2015.0043: Danske Fysioterapeuter for A (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen) mod Hillerød Kommune (advokat Sabine Buhl Lauborg) 2 1. Uoverensstemmelsen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod 1 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008 CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod DI for Dantherm Air Handling A/S, Skive (advokat Lars Bruhn) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 22. juni 2016 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2015.0627 Landsorganisationen i Danmark HK Privat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 27-01-2009 OK-Nyt Løn nr. 002-09 Sag.nr.: 07/2174 Voldgiftssagen vedrørende

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i Faglig voldgiftssag FV 2010.0248: HK Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod DI for G4S Security Services A/S (advokat Annette Fæster Petersen) Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Kendelse af 16. marts 2016

Kendelse af 16. marts 2016 Kendelse af 16. marts 2016 i faglig voldgift nr. FV 2015.0170 Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod DI Overenskomst I for Stryhns A/S (advokat Jane Hedegaard) 1. Tvisten Sagen angår,

Læs mere

Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV : Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod

Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV : Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV2016.0045: Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod TEKNIQ for Wicotec Kirkebjerg A/S (underdirektør Thorkild Bang) 2 1. Uoverensstemmelsen Sagen

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Arbejdsretsafgørelse om frokostpauser til sygehusportører

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Arbejdsretsafgørelse om frokostpauser til sygehusportører REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 013-2014 Arbejdsretsafgørelse om frokostpauser til sygehusportører

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

OP M A N D S K E N D E L S E

OP M A N D S K E N D E L S E OP M A N D S K E N D E L S E af 16. juni 2008 i faglig voldgiftssag: 3F Transportgruppen (konsulent Evelyn Jørgensen) mod DI/Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (TA) for Todbjerg City A/S (advokat

Læs mere

Kendelse af 8. december 2014 i faglig voldgift FV2014.0077: 3F Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse af 8. december 2014 i faglig voldgift FV2014.0077: 3F Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 8. december 2014 i faglig voldgift FV2014.0077: 3F Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (advokat Mette Klingsten) 2 1.

Læs mere

K E N D E L S E. Jeg er lige kommet hjem og fandt et brev fra min tidligere advokat.

K E N D E L S E. Jeg er lige kommet hjem og fandt et brev fra min tidligere advokat. København, den 30. januar 2015 Sagsnr. 2014-2778/LSK K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over tidligere advokat indklagede. Sagens tema: Klager, der var sigtet for dokumentfalsk,

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 157/2009 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Ulf Andersen)

Læs mere