Husorden 5. Maj Plads

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden 5. Maj Plads"

Transkript

1 Husorden 5. Maj Plads Vedtaget på afdelingsmødet den Senere rettelse den Senere rettelse den

2 Husorden Femte Maj Plads Afd BSB Svendborg Affald Altaner Ansvar Antenne Alt affald skal lægges i poser, som lukkes forsvarligt inden de anbringes i affaldsbeholderne. Altaner skal holdes pæne og ryddelige, Sne og is skal fjernes og afløb holdes rene. Det er tilladt at anbringe markiser, når selskabets anvisninger følges vedrørende ophængning og farve. Tørring af tøj må gerne ske på altaner, hvis det ikke kan ses udefra. Blomsterkasser må ophænges på rustfri/galvaniserede beslag. Det er ikke tilladt at opsætte foderbrætter og lignende uden for vinduer og altaner. Ved overtrædelse af sundhedsvedtægterne eller politivedtægternes bestemmelser, må beboeren selv stå til ansvar og holde selskabet skadeløs. Al henvendelse vedrørende Radio, TV og Internetforbindelser skal rettes til udbyderen. Vedr. paraboler: Hvis en lejer skriftlig godtgør, at han ikke kan tilkøbe bestemte sprogpakker hos sin TV-signalleverandør, f.eks. yousee, TDC, eller over internettet eller andre medier, har han ret til, for egen regning, at få etableret antenne/parabol på ejendommens efter udlejers anvisning. Ønsker flere lejere at etablere samme programforsyning, kan dette gøres i form af at etablere en antenneforening, ligeledes for egen regning. Dette iflg. Lov om leje af almene boliger 36. Auktion Bad/toilet Beboerrum Auktion må ikke holdes i ejendommen. I toiletkummen må intet kastes, der kan tilstoppe afløbet. Utætheder ved anlægget skal omgående meddeles Ejendomskontoret. Beboerrummene (festlokaler og gæsteværelser) kan lejes af beboere på Femte Maj Plads. Musik er ikke tilladt, og rummet skal forlades senest kl og efterlades i samme stand, som ved modtagelsen. Ødelagt service skal erstattes. Borde og stole, service og andet inventar, må ikke fjernes fra rummene.

3 Cykler/ Barnevogne Forurening Fyrværkeri Forsikring Fraflytning Grill Have/Gård/ Gange Husdyr Hårde hvidevarer Transport af cykler og barnevogne og lignende gennem gadedøren er ikke tilladt. Ej heller fra kælder og op i lejligheden. Cykler og barnevogne må kun hensættes på de af boligselskabet anviste pladser i kælderen. Cykler på fortovet ved nr. 1 og 3 samt 2 og 4 skal også hensættes i kælderen, da de er til gene for fodgængere og evt. snerydning. Er en beboer skyld i forurening af gård, trapper, fortov eller gange, må den nødvendige rengøring omgående foretages af vedkommende beboer. Ting som ved lugt, støj eller brandfare kan være til gene for andre beboere må ikke forefindes på ejendommen. Det er forbudt at afbrænde fyrværkeri eller bål på ejendommen. Den enkelte beboer skal selv sørge for forsikring af sit indbo og øvrige ejendele. Regler for normalistandsættelse udleveres fra Ejendomskontoret Det er tilladt selv at sætte lejligheden i stand, dog skal anvendes materialer iflg. aftale med Ejendomskontoret. Det er kun tilladt at benytte elektrisk grill på altanen. Der er opstillet grill på det grønne område bag boligblokkene. I gård, haver, gangarealer, på lejepladser, trapper og andre fælles arealer, må intet hensætte eller henlægges uden Ejendomskontoret tilladelse. Der er forbudt at have hund, kat eller krybdyr, og man må heller ikke have andre dyr som ved lugt eller lyde kan genere andre lejere. Hvis en beboer har et af ovennævnte dyr i pleje over ét døgns varighed, skal tilladelse søges på Ejendomskontoret. Det er tilladt at installere opvaskemaskine i køkkenet. Der skal altid monteres drypbakke under maskinen. Installationen skal aftales med Ejendomskontoret, og er for egen regning. Det er ikke tilladt at installere vaskemaskine.

4 Knallert/Scooter Kælderrum Leg/Boldspil Musik Miljøstation Nøgler Knallerter og andre benzindrevne køretøjer må kun henstilles på de anviste pladser, og aldrig i cykelkælder eller eget kælderrum. Ekstra kælderrum kan hvis der er nogen ledige lejes i samme boligblok som man bor i. Prisen oplyses af ejedomskontoret. Man må gerne installere fryser i kælderrum med selskabets tilladelse. Denne tilladelse koster pt. Kr. 150,- pr. måned. Alternativt er at etablere forbindelse til egen måler efter aftale med Ejendomskontoret for egen regning, udført af selskabets installatør. Installationen skal fjernes ved fraflytning af selskabets installatør, også for egen regning. Boldspil må gerne finde sted for små børn bag blok 2 på det nederste stykke græs mod Vilh. Thomsens vej. Større børn fra 12 år henvises til de bestående anlæg ved skole og stadion. Leg og boldspil må ikke finde sted på trapper og i kældre. Det er forbudt at tegne og male på ejendommens træ og murværk eller på anden måde beskadige ejendommen og dens inventar. Musiceren i erhvervsøjemed må kun finde sted med selskabets tilladelse. Benyttelse af radio, TV, og øvrige elektroniske medier samt musikinstrumenter skal i almindelighed ske med fornøden hensyntagen til de øvrige beboere. Mellem kl og kl skal det ske med særlig hensyntagen til andre beboere med mindre disse på forhånd har givet tilladelse til, at larmende adfærd undtagelsesvis må finde sted. Papircontainer: Til aviser og reklamer (ikke pap) Glascontainer: Til rengjorte glas & flasker (uden låg og kapsler) Rød batteri-boks: Til udtjente tørbatterier Ejendomskontoret har ikke nøgler til lejlighederne. Hvis man låser sig ude, skal der rettes henvendelse til aut. låsesmed for egen regning.

5 Parkering Skiltning Storskrald Trappeopgange Udluftning Utætheder Vask/rensning/ tørring Parkering må kun finde sted på de anviste pladser langs blokkene. Parkeringspladserne er kun for ejendommens beboere og disses gæster. Ingen har fortrinsret til bestemte P-pladser, og man må naturligvis ikke låse andre biler inde med sin egen bil. Af hensyn til arbejdskørsel til miljøstationen, til brandkøretøjer samt almindelig til- og frakørsel af privatbiler, er det ikke tilladt at parkere i flaskehalsene, hvor dette ved skiltning er angivet. Campingvogne, trailere og biler over kg samt ikke indregistrerede køretøjer, må ikke parkeres på bebyggelsens område. Opsætning af skilte må ikke finde sted. Hvis der er behov for ændring af navneskilte aftales dette med Ejedomskontoret. Der afhentes storskrald ved fortovskanten iflg. omdelt brochure fra Svendborg Vand og Affald. Rengjort/skyllet/sorteret pap, plastik, skumplast, metal, kapsler, låg, dåser og lignende der pakkes i klare plastikposer, som kan fås på ejendomskontoret. HUSK poserne må ikke lukkes. Større ting såsom møbler, cykler og lignende kan efter aftale med ejendomsfunktionæren hensættes i udvendigt kælderrum. Dette affald samt affald til miljøstationen må således IKKE lægges i affaldscontainerne. Der må ikke anbringes fodtøj, jule- og andre dekorationer samt aviser og reklamer i opgangene. Dette er et krav fra brandmyndighederne Beboeren skal, for at undgå em-dannelse og derved følgende ødelæggelse af træværk, tapet og maling, drage omsorg for en effektiv udluftning af indbyggede skabe, i kældre o.l. Ved langvarig udluftning i lejlighederne skal der lukkes for radiatorerne, medens udluftning foregår. Utætheder, indslag af regn og sne samt enhver beskadigelse af ejendommen og dens inventar skal straks meddeles til Ejendomskontoret. Benyttelse af vaske- og tørrerum sker på eget ansvar, og ejendommens reglement skal overholdes se også opslag i vaskehusene. Det vaskehus, der er nærmest på lejligheden, skal som hovedregel benyttes.

6 Maskinerne må ikke betjenes af børn og såvel maskiner som rum skal efterlades rengjorte og ryddelige. Tørrestuerne må kun benyttes af dem der vasker i afdelingens vaskehuse, og tøjet skal fjernes når det er tørt. Kun udleverede hængelåse med lejlighedsnummer må benyttes til reservering af vasketid. Vaskehuset må aflåses i egen vasketid, Hvis man sætter navn og adresse på låsen/døren, må man også aflåse til tørrestuerne. Klatvask må ikke finde sted i lejlighederne. Bankning af måtter, tæpper og lignende må kun finde sted på de anviste steder og ikke ud af vinduerne, på trappeafsatser eller altaner. Rensning af tøj og fodtøj må ikke finde sted på trappeafsatserne. Vinduer/døre Vinduer i kældre holdes lukkede efter brug. Alle døre, der er forsynet med en dørlukker, skal i almindelighed være lukkede. Dørene må aldrig holdes åbne med sten, træstykker eller lignende mellem døre og ramme. Hvis husordenens bestemmelser overtrædes, kan det medføre ophævelse af lejemålet. Ejedomskontoret / Varmemesterkontoret er beliggende i nr. 3, kælderen. Åbningstider kan ses på Ejendomskontorets postkasse. Vedtaget på afdelingsmødet

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11 Alment Beboerne bør i egen og almen interesse overholde de i lejekontrakten fastsatte bestemmelser, iagttage god skik og orden i ejendommen, samt efterleve den

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Et godt miljø Er meget værd!!!

Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT En boligafdeling med mange beboere er et minisamfund. Man bliver bare mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ. Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ. Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15 September 2012 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15 Kontortid: Mandag til fredag kl. 09.00-09.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Reglement for husorden for Vanggården afdeling 5

Reglement for husorden for Vanggården afdeling 5 Reglement for husorden for Vanggården afdeling 5 Forord: Alle vil gerne bo i et pænt kvarter. Boligforeningen har gjort og gør fortsat sit for at skabe en god bebyggelse. Hvis alle beboerne - både voksne

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden, og I er fælles om mange

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000 HUSORDEN for SAB Tingbjerg afd. 1-5 E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside:www.kab-bolig.dk Husorden Side 1 af 7 Når mange mennesker bor tæt sammen, som man gør i Tingbjerg, er man nødt til at have et sæt

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 HUSORDENSREGLEMENT for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 (Revideret februar 2013) Overholdelse af ordensreglementet I henhold til lejekontrakten er lejerne pligtige til at overholde ordensreglementet, da

Læs mere

Alle vil gerne bo i et pænt kvarter. Boligforeningen har gjort og gør fortsat sit for at skabe en god bebyggelse. Hvis alle

Alle vil gerne bo i et pænt kvarter. Boligforeningen har gjort og gør fortsat sit for at skabe en god bebyggelse. Hvis alle Husorden: Forord: Alle vil gerne bo i et pænt kvarter. Boligforeningen har gjort og gør fortsat sit for at skabe en god bebyggelse. Hvis alle beboerne - både voksne og børn - til daglig vil gøre en indsats

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 8

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 8 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 8 PRAKTISKE OPLYSNINGER Varmemesterkontoret Gl. Skolevej 25, kælderen 2750 Ballerup Telefon 44 97 10 15 E-mail: afd8og15@baldersbo.dk Varmemesterens telefon- og kontortid:

Læs mere

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner Husorden: Et godt klima er meget værd -! Almennyttigt boligbyggeri Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner eller kredse

Læs mere

Husorden afd. 71 Mågevej - Randersvej

Husorden afd. 71 Mågevej - Randersvej 1. Affald: Den almindelige dagrenovation indpakkes i plastposer eller lignende. Poserne lukkes forsvarligt og skal smides i skraldespanden. Der må ikke henstilles affald på trapper eller andre fællesarealer.

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Husorden. Reglement for Afd. 74

Husorden. Reglement for Afd. 74 Side 1 af 14 Husorden Reglement for Afd. 74 Solvænget 1-11 Dankwart Dreyers Vej 11-20 Kildensmindevej 18-36 5610 Assens Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse: s. 1 Forside s. 2 Indholdsfortegnelse s. 3 Almindelige

Læs mere

Husorden for AAB afd. 11 AB Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø

Husorden for AAB afd. 11 AB Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Husorden for AAB afd. 11 AB Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø I et boligkompleks er det vigtigt, at der er tryghed og tilfredshed blandt alle beboere. Derfor er der for

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. HUSORDEN GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og er fælles om mange ting. Derfor er det naturligt at

Læs mere

Husorden For Kildevænget.

Husorden For Kildevænget. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening. Husorden godkendt på afdelingsmødet den 19. Maj 2010. Husorden For Kildevænget. En boligafdeling som Kildevænget med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Vejledning og Husorden

Vejledning og Husorden Vejledning og Husorden Et godt klima er meget værd! Med denne lille folder vil vi gerne orientere nuværende lejere og nyindflyttere om, hvilke regler, retningslinier og praktiske råd der er fastsat i bebyggelsen

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Husorden for A/B Ryparken

Husorden for A/B Ryparken Husorden for A/B Ryparken Godkendt på generalforsamling den 27. januar 2011 Indhold Indledning... 2 Godt naboskab... 3 Boligen... 3 Vedligeholdelse... 3 Bad, toilet og køkken... 3 Skader, fejl, mangler

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

Afdeling 1. Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C

Afdeling 1. Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C BOLIGFORENINGEN Afdeling 1 Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen,

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen

Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen Denne pjece er nogle praktiske oplysninger, men samtidig også dit ordensreglement. Ordensreglement Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor

Læs mere

Husordensreglement. Hasseris Boligselskab afdeling 5 Grønnegården. Husorden for Grønnegården

Husordensreglement. Hasseris Boligselskab afdeling 5 Grønnegården. Husorden for Grønnegården Husordensreglement Hasseris Boligselskab afdeling 5 Grønnegården Husorden for Grønnegården På det ordinære beboermøde den 16. marts 2011 har man vedtaget dette ordensreglement i erkendelse af, at det skaber

Læs mere