HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 1 Version 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 1 Version 2009"

Transkript

1 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 1 Version 2009 INDHOLD AFFALD Affaldsøer Glascontainer (ved Nyvej nr. 29) Papircontainer (ved Nyvej nr. 29) Kompostgård (ved vendepladsen ved Nyvej nr. 49) Stor container (ved Nyvej nr. 35) Øvrige... 3 ANSVAR... 3 CYKLER, KNALLERTER, BARNE- OG KLAPVOGNE... 4 DØRE... 4 FESTSALE... 4 FODRING AF DYR... 4 FORURENING... 4 HUSDYR... 4 KÆLDERRUM... 4 LEG OG BOLDSPIL... 5 MUSIK... 5 PARKERING... 5 STØJ... 5 TØRRING AF TØJ... 5 FÆLLESVASKERI... 6 HVIS NOGET GÅR I STYKKER... 7 Vinduer... 7 Punkterede ruder... 7 Glasforsikring... 7 Komfurer... 7 El-installationer... 7 Sanitet... 7 Lys i kældre og opgange... 7 Fællesantenne / Bolignet... 7 Skade på ejendommen... 7 Nøgler... 7 HVAD SÅ PÅ ALLE ANDRE TIDSPUNKTER... 8 UDSKIFTELIGT BILAG... 9

2 INDLEDNING En boligafdeling med mange beboere skal virke som et miniaturesamfund. Man skal være fælles om mange ting og der er derfor et naturligt behov for et sæt almindelige regler, som skal medvirke til at skabe et godt klima mellem beboerne i afdelingen. Disse regler, skal være med til at skabe tryghed og tilfredshed blandt beboerne, og skal derfor bygges på, at alle indser nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Reglerne skal samtidig være med til, at skabe ro og orden for beboerne, samt holde bebyggelsen og friarealer i en pæn stand, og derved holde vedligeholdelsesomkostningerne nede. Det vil være af stor betydning, at forældre vejleder deres børn, og foregår dem med et godt eksempel, da det er beboerne selv, som gennem huslejen skal betale for vedligeholdelse og istandsættelse - også af det der evt. ødelægges. Husk derfor: Disse regler er til for at beskytte beboerne og afdelingen. Det indskærpes at alle beboere i afd. 1 bedes respektere og overholder den af årsmødet vedtaget husorden. Mvh. Afdelingsbestyrelsen 2

3 AFFALD 1. Affaldsøer Affaldsøer er opstillet i området. Heri må kun komme køkkenaffald, der er forsvarligt indpakket i lukkede poser. Ingen former for glas, papir, potteplanter, ikke brandbart affald, maling, kemikalier, medicinrester, olie og batterier må henlægges i affaldsøerne. 2. Glascontainer (ved Nyvej nr. 29) Alle former for flasker og glas henlægges i denne container, efter at låg og propper er fjernet. 3. Papircontainer (ved Nyvej nr. 29) Aviser, ugeblade, tryksager og reklamer henlægges i denne container (ikke pap og plastemballage). 4. Kompostgård (ved vendepladsen ved Nyvej nr. 49) Affald fra altankasser, blomster, juletræer og jord henkastes her. Der må ikke henkastes pap, plastic og urtepotter. 5. Stor container (ved Nyvej nr. 35) Der må ikke henkastes jern, hårde hvidevarer, møbler, madrasser samt genstande på over 1 meter i containeren, genstande på over 1 meter, bedes afleveret på genbrugspladsen. Jern henstilles ved siden af den store container. Alle papkasser skal trykkes sammen inden de lægges i den til formålet opstillede container. Maling, olie og kemikalierester afleveres på den kommunale genbrugsplads og medicinrester på apoteket. 6. Øvrige Ingen former for affald må henstilles i kælderen eller andre steder uden for de dertil indrettede pladser. Det skal understreges, at der er meget store besparelser på afdelingens renovationskonto ved korrekt sortering af affaldet. ANSVAR Ved enhver overtrædelse af sundheds- eller politivedtægters bestemmelser, må beboeren selv stå til ansvar herfor og holde boligselskabet skadesløs. BAD OG WC I toilettet må der ikke kastes genstande som bleer, hygiejnebind eller andet som kan tilstoppe afløbet, og kun toiletpapir må anvendes. Utætheder skal straks meldes til varmemesteren eller til kontoret. 3

4 Af hensyn til andre beboeres nattero, bedes badning undgået i tidsrummet Desuden henstilles der om ikke at skylle i toilettet mere end højst nødvendigt i samme tidsrum. CYKLER, KNALLERTER, BARNE- OG KLAPVOGNE Cykler, knallerter, barne- og klapvogne m.v. må kun hensættes i de dertil indrettede rum og stativer. TING, SOM ER HENSAT SÅLEDES AT DE ER TIL GENE, FJERNES UDEN ANSVAR AF EJENDOMSFUNKTIONÆRER. Nedbæring af cykler, knallerter og forurenende genstande ad ejendommens hovedtrapper er forbudt. Cykel- og knallertkørsel på gangarealer og grønne områder er forbudt. DØRE Alle døre, der er forsynet med dørlukkere skal være lukkede / låst. FESTSALE Der er ophængt særlige anvisninger for brugen af festlokaler. Lokalerne kan lejes ved henvendelse til: Se Bilag FODRING AF DYR Foderbrædder, foderautomater m.m på altanerne er forbudt. Alle former for fodring af dyr på afdeling 1 s arealer er forbudt. Dette gælder fodring af alle dyr. FORURENING Såfremt en beboer, er skyld i forurening af afdelingen arealer, skal vedkommende beboer straks foretage den nødvendige rengøring. I modsat fald, bliver dette foretaget på selskabets foranledning, og en regning vil blive fremsendt. HUSDYR Det er ikke tilladt at holde husdyr i afd 1. KÆLDERRUM Kælderrum må ikke benyttes i erhvervsøjemed. Dybfrysere, vaskemaskiner o. lign. i kælderrum kræver særlig installation samt tilladelse. El-afgift og leje af ekstra kælderrum opkræves særskilt af boligselskabet efter fastsatte takster. 4

5 LEG OG BOLDSPIL Al leg og boldspil henvises til legepladser og store plæner. Leg og ophold alle andre steder er ikke tilladt. Det er ikke tilladt at tegne, male eller på anden måde beskadige ejendommens træ - og murværk samt borde, bænke, træer, planter m.v. MUSIK Musiceren i erhvervsøjemed må kun finde sted efter særlig tilladelse. Benyttelse af elektriske mediaafspillere(herunder radio, tv), musikinstrumenter m.v. skal ske med stor hensyntagen til de øvrige beboere. I tidsrummet mellem kl og skal der være skruet ned til et absolut minimum. Ved brug af festlokaler, følges de særlige ophængte anvisninger. PARKERING Parkering er kun tilladt i de afmærkede felter. Af og pålæsning ved opgangene er tilladt. Køretøjer, som ulovligt er parkeret på området kan være til gene for udrykningskøretøjer, hvorfor afdelingen har ret til, at få disse køretøjer fjernet på ejerens regning. Kørsel med motorkøretøjer, er kun tilladt på de asfalterede områder. STØJ Brug af støjende genstande er kun tilladt på hverdage kl samt på lørdage kl Ved indflytning, ses der dog bort fra disse regler i rimeligt omfang. Al unødvendig støj på trapper skal undgås. TØRRING AF TØJ Det er ikke tilladt dryptørre tøj på altanerne. Bankning af tæpper m.m. skal ske på de opsatte stativer. ALTANER Det er ikke tilladt at opsætte paraboler og antenner på altanerne. Der må ikke bores huller i den påsatte altankonstruktion, dvs. at opsætning af gardiner og blinds (persienner og foldegardiner m.m) skal ske i de dertil indrettede skinnemoduler og trælister. Ved forvoldte skader på altankonstruktionen, udbedres disse af boligselskabet på lejers regning. Det er tilladt at male altan gulvet ligeledes er det tilladt at male / filse mursten på altanen såfremt at dette er udført håndværksmæssigt korrekt Det er ikke tilladt at benytte altanen som pulterrum. 5

6 Det er ikke tilladt at tørre tøj på altanen såfremt det er synligt udefra. Ved valg af solafskærmning henstilles til, at der fortrinsvis vælges lyse farver. Hvis man ønsker en altankasse skal henvendelse ske til varmemesteren. Der henstilles til at der ikke bliver brugt store mængder vand på altangulvet på grund af fare for gennemsivning til underboen. FÆLLESVASKERI Til brug for reservation af vasketur, er der udleveret to låse med lejlighedens nummer. Ved bortkomst af nøgler eller låse, meldes dette til varmemesteren, som fremskaffer en ny, med samme nummer. Kældernøglen passer til vaskeriet samt til de store tørrerum. Tøj ophængt i tørrerum skal nedtages senest efter 48 timer. Vaskeriet er opdelt i to grupper samt en klatvaskemaskine. Hver af disse grupper har sin egen tavle til reservation af tider. Reservation af vasketur foregår ved at deres lås placeres ud for den dato og tid der ønskes at vaske på. Når turen er slut, eller hvis turen ikke skal bruge, skal låsen fjernes. Til storvask har hver beboer 2 maskiner og 1 tørretumbler til rådighed som ved behov deles med klatvask. Strygerullen er fælles for alle ture. Til klatvask er der 1 maskine til rådighed samt tid i tørretumbler. Til storvask er der tre timer til rådighed med start kl , 10.00, og Fra kl kan alle maskiner bruges til chancevask. Til klatvask er der to timer med start kl , 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, og Herefter er der chancevask til kl Betaling for brug af maskinerne, sker ved at benytte et vaskekort i automaten. Vaskekort som findes i to størrelser på 100 kr. og 200 kr. Kortene kan købes hos varmemesteren i kontortiden (hverdage fra kl til 09.30). Såfremt man ønsker at starte vasketuren senere end den tid man har reserveret, skal der sættes seddel på om dette sammen med låsen. Hvis en beboer ikke har påbegyndt sin vasketur 15 minutter efter den reserverede tid, og der i øvrigt ikke hænger seddel på om andet, kan maskinerne frit benyttes af andre. Husk ved brug af vaskeriet: - Følg altid de ophængte vejledninger. - Vaskekurvene må kun benyttes til rent tøj. - Tøm lommerne i tøjet før vask, da der ellers kan ske driftsstop. - Husk korrekt sæbedosering. (Der vaskes nemlig med blødt vand.) - Husk ALTID at rense filteret efter brug af tørretumbler. - Husk at hente tøjet når det er færdigt, så det ikke optager plads. - Der må IKKE farves tøj i vaskeriet. - Overhold tiderne i vaskeriet, og start ikke chancevask før tiden. - Husk at slukke lys, lukke dør og vinduer efter sidste tur. - Efterlad vaskeriet rent når du forlader det. 6

7 - Er maskinerne i uorden så kontakt varmemesteren og sæt skilt på maskinen. - Inventar der hører til i vaskeriet, må ikke fjernes. - Vaskeriet er for beboerne, og der må IKKE vaskes for andre. HVIS NOGET GÅR I STYKKER MANDAG - TORSDAG KL , OG FREDAG Vinduer Hvis en rude går i stykker, skal du kontakte egen glarmester for egen regning (glasforsikring). Såfremt du konstaterer en knust rude i opgangsdøre el. lign. kontakt varmemesteren. Punkterede ruder Ved punkterede ruder, kontakt varmemesteren. Glasforsikring Det anbefales den enkelte beboer at tegne glasforsikring. Komfurer Henvendelse til varmemesteren. El-installationer Egen installatør eller aftale med varmemesteren. Ulovlige installationer repareres for egen regning. Sanitet Herunder blandingsbatterier, toiletter, håndvaske m.m Henvendelse til varmemesteren. Lys i kældre og opgange Henvendelse til varmemesteren. Fællesantenne / Bolignet Henvendelse til varmemesteren. Man skal dog være klar over, at såfremt der er fejl på eget udstyr, skal man selv betale alle omkostninger, hvis montør er tilkaldt. Skade på ejendommen Henvendelse til varmemesteren. Hvis skaden er forvoldt af egen familie, desuden eget forsikringsselskab. Ved vand- eller brand skader tillige boligselskab. Nøgler Såfremt en beboer har smækket sig ude af lejligheden, kan henvendelse ske til varmemesteren. Ekstranøgle kan evt. opbevares på varmemesterens kontor under sikre forhold. 7

8 HVAD SÅ PÅ ALLE ANDRE TIDSPUNKTER Der er uden for normal arbejdstid etableret vagtordning på tlf På dette nummer kan du få råd og vejledning ved akut opståede større skader. Mindre skader som dryppende haner, tilstoppede afløb m.v. må vente til først kommende normale arbejdsdag, hvor varmemesteren kontaktes. 8

9 UDSKIFTELIGT BILAG Varmemesteren har kontortid på alle hverdage mellem kl og kl og kan i dette tidsrum træffes på kontoret eller på telefon : Vedr. udlejning af festsale. Festsal nr. 2 Nyvej 31: Annette German, Nyvej 29, 2, tv. Tlf: Festsal nr. 3 Nyvej 45: Tage Winther, Nyvej 43 st th. Tlf Bestyrelsen består af: (dette afsnit udfyldes først efter årsmødet). Formand : Næstformand : Kasserer : Medlem: Medlem: Første suppleant Anden suppleant 9

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 6 Vedtaget på afdelingsmøde d. 28. august 2013.

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 6 Vedtaget på afdelingsmøde d. 28. august 2013. HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 6 Vedtaget på afdelingsmøde d. 28. august 2013. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4 En boligafdeling er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden, man bliver fælles om mange ting, og derfor er det naturligt at opstille visse

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 8

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 8 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 8 PRAKTISKE OPLYSNINGER Varmemesterkontoret Gl. Skolevej 25, kælderen 2750 Ballerup Telefon 44 97 10 15 E-mail: afd8og15@baldersbo.dk Varmemesterens telefon- og kontortid:

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden, og I er fælles om mange

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11 Alment Beboerne bør i egen og almen interesse overholde de i lejekontrakten fastsatte bestemmelser, iagttage god skik og orden i ejendommen, samt efterleve den

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30.

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30. For Saxobo Samvirkende Boligselskaber Side 1 af6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Et godt miljø Er meget værd!!!

Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT En boligafdeling med mange beboere er et minisamfund. Man bliver bare mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement for afdeling 46 1 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement Kategori Emner A Affald - husholdningsaffald: Tekst Alt husholdningsaffald skal

Læs mere

Husordensreglement. Hasseris Boligselskab afdeling 5 Grønnegården. Husorden for Grønnegården

Husordensreglement. Hasseris Boligselskab afdeling 5 Grønnegården. Husorden for Grønnegården Husordensreglement Hasseris Boligselskab afdeling 5 Grønnegården Husorden for Grønnegården På det ordinære beboermøde den 16. marts 2011 har man vedtaget dette ordensreglement i erkendelse af, at det skaber

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 Bebyggelsen, der består af 24 lejligheder på i alt 1503 etagemeter, blev opført som almennyttig Boligbyggeri i 1984. Bebyggelsen har en særdeles central beliggenhed midt

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Husorden For Kildevænget.

Husorden For Kildevænget. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening. Husorden godkendt på afdelingsmødet den 19. Maj 2010. Husorden For Kildevænget. En boligafdeling som Kildevænget med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUSORDEN FOR. HVIDOVREBO Afdeling 4 Hvidovrevej 315 329

HUSORDEN FOR. HVIDOVREBO Afdeling 4 Hvidovrevej 315 329 HUSORDEN FOR HVIDOVREBO Hvidovrevej 315 329 Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at boligforeningen,

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

HUSORDEN AFDELING I OG II

HUSORDEN AFDELING I OG II HUSORDEN AFDELING I OG II Godkend på afdelingsmødet 26-09-2012 Revideret med tilføjelser på afdelingsmødet den 24. september 2013 Indhold INDLEDNING... 2 OVERHOLDELSE AF HUSORDEN... 2 KLAGE... 2 ÆNDRINGER

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. HUSORDEN GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og er fælles om mange ting. Derfor er det naturligt at

Læs mere

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23.

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23. For Jydeholmen Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT Hvad er SAB? Velkommen til Deres nye bolig som hører ind under Samvirkende Boligselskaber

Læs mere

Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde

Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn 1. Generelle bestemmelser ORDENSBESTEMMELSER En boligforening

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Frederiksberg forenede Boligselskaber For Havremarken Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29.

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere