Naturlig bæredygtighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturlig bæredygtighed"

Transkript

1 Naturlig bæredygtighed Paroc Danmark April

2 Indhold Trin for trin... 3 Bæredygtig isolering Energiklogt byggeri Bæredygtigt design Miljøcertificeret produktion paroc.dk 2

3 Trin for trin I dag er der næppe nogen, der længere tvivler på, at menneskets aktiviteter er den primære årsag til den truende globale opvarmning. Udslip af drivhusgasser og svovl påvirker atmosfærens sammensætning, og der sker dagligt forandringer i gennemsnitstemperaturen, havniveauet og nedbørsmønstret. I de næste 50 år vil vi komme til at se betydelige temperaturstigninger verden over, og også Danmark vil mærke forandringerne. Men vi kan stadig træffe foranstaltninger, som hjælper til at mindske klimaforandringen. Øget brug af stenuldsisolering er en sådan foranstaltning. Stenuld er produceret af sten, som er en fornyelig råvare. Der dannes gange mere sten i jordens vulkaner end den mængde, der anvendes globalt til produktion af stenuld. Det betyder, at vores kerneaktiviteter bidrager til øget bæredygtighed. Men der er stadig meget, som skal gøres, og for at klare de udfordringer, vi står over for, skal arbejdet intensiveres. Bæredygtighed står i fokus for alt udviklingsarbejde i Paroc, og vi har i de senere år deltaget i en række projekter, som har handlet om alt fra vores produkters miljøpåvirkning til hvordan man bedst bygger rigtigt energieffektive enfamiliehuse Trin for trin arbejder vi nu for at tage et større ansvar, og på de følgende sider finder du nogle eksempler på tiltag, som vi har foretaget. 3

4 Bæredygtig isolering Bæredygtige og energieffektive løsninger skal bygges med bæredygtige og energieffektive produkter. PAROC Stenuld består af % sten, som smeltes og derefter spindes til fibre. For at holde sammen på den opnåede fiberstruktur tilsætter man også bindemiddel under fremstillingsprocessen. Denne proces resulterer i bæredygtig stenuld, som er både varme-, brand- og lydisolerende. Den energimængde, som anvendes under fremstillingen, spares mere end hundrede gange i produktets levetid. Stenuld er en alsidig og brandsikker varmeisolering PAROC Stenuld er det mest alsidige og mest anvendte varmeisoleringsmateriale i mange europæiske lande. Stenuld har en enestående evne til at kombinere varme- og lydisolerende egenskaber med høj brandresistens og gode mekaniske egenskaber. Fremragende brandresistens giver gode egenskaber i konstruktioner PAROC Stenuld er et effektivt brandisolerende materiale, som tåler temperaturer over 1000 C uden at smelte. Dette indebærer, at stenulden fungerer som isolering mod varme selv ved de høje temperaturer, som opstår ved en brand. Stenulden hindrer derfor antænding af den side, der ikke er udsat for brand. PAROC Stenuld er klassificeret i Euroklasse A1, ikke-brændbart materiale, hvilket er den højeste klasse for byggematerialers brandegenskaber. PAROC Stenuld afgiver kun en ubetydelig mængde røg og gasser ved brand. Bevarer formen PAROC Stenuld ændrer sig ikke, heller ikke ved store ændringer af temperatur eller fugtighed. Det betyder, at konstruktioner bevarer de samme gode egenskaber med hensyn til varme- og brandisolering i hele bygningens levetid. Nogle af vores produkter tåler kontinuerligt at blive udsat for temperaturer helt op til 700 C. Hverken absorberer eller holder på fugt Stenuld kan ikke absorbere eller holde på fugt, men kun transportere fugten mod den koldeste side. Derved sikres en hurtig fordampning i alle korrekt udførte konstruktioner. En bygning, som er isoleret med stenuld, holder sig tør, hvilket garanterer, at indeklimaet får en sund kvalitet, og at bygningen får en lang levetid. Effektiv lydisolering Takket være stenuldens fiberstruktur og densitet giver den fremragende lydisolering i væg- og tagkonstruktioner. Stenuldens rigtigt gode lydabsorptionsegenskaber giver et godt lydmiljø i f.eks. indkøbscentre, skolelokaler og industrihaller. Miljøvenlig Stenuld er miljøvenlig i hele produktets livscyklus og er ikke skadelig for naturen under eller efter anvendelse. Stenuld indeholder ikke bestanddele eller kemikalier, som forhindrer eller besværliggør genvinding. For hvert ton kuldioxid, som slippes ud under fremstillingen, bidrager isoleringen i en periode på 50 år til mindskede kuldioxidudslip på 200 tons takket være det reducerede opvarmningsbehov. PAROC Protection er vores koncept for svenskproduceret, bæredygtig stenuldsisolering. 4

5 5

6 Energiklogt byggeri Arbejdet med at udvikle konstruktions- og isoleringsløsninger til bygning af energieffektive boliger og lokaler er et af Parocs vigtigste bidrag til at reducere klimapåvirkningen. Med vores koncept Energiklogt Hus giver vi råd og tips baseret på årtiers erfaring. Det er et velkendt faktum, at bygninger står for det største særskilte energiforbrug i Europa og dermed anvender mere energi end både industrien og trafikken. Den energi, som anvendes i bygninger, udgør over 40 % af alt energiforbrug i Europa. Dette indebærer, at opvarmning og nedkøling af bygninger medfører betydelige udslip. Sådan behøver det ikke at være. Er bygningen rigtigt godt isoleret og bygget på den rigtige måde, rækker varmen fra de elektriske apparater og de personer, som bor i bygningen, til at varme huset op. Et sådant hus kaldes et passivhus, og Paroc byggede Stockholms første Passivhus Granbäck. I EU-direktiv EPBD2 fra november 2009 står der skrevet, at energiforbruget for bygninger skal halveres inden år Som en milepæl på vejen er der en 20 procents sænkning af energiforbruget, som skal være nået allerede i Vi står nu over for en ny version af EPBD med skærpede krav og byggeregler med højere krav. Og i sidste ende indebærer det, at alle, der arbejder med at konstruere og bygge, skal vide, hvordan kravene opfyldes. Parocs bidrag er energikloge løsninger og rådgivning inden for rammen for Energiklogt Hus Standardhus Passivhus Standardhus Passivhus ENERGI/CO 2 (KG) Energibesparelse /CO 2 OMKOSTNING ( ) Omkostningsbesparelse TID (ÅR) TID (ÅR) MILJØDIMENSION ØKONOMISK DIMENSION Kilde: Beregningen er baseret på PAROC pilotprojekt vedrørende et passivhus i Tikkurila, Finland. Omkostningsdækning efter mindre end 10 år Med konceptet PAROC Energiklogt Hus vil vi give tips og råd om, hvad man kan gøre for at sænke energiforbruget ved nybyggeri eller renovering. Hvis ovennævnte, almindeligt isolerede hus i stedet var bygget i henhold til en passivhusstandard, ville kuldioxidbesparelserne i løbet af 50 år svare til en kørestrækning på km (160 års kørsel) med en almindelig familiebil. 6

7 7

8 8

9 PAROC passivhus Granbäck Stockholms første passivhus Da Andreas Granbäck og Linda Wester begyndte at lede efter en ny bolig i 2007, var energieffektivitet et vigtigt kriterium. De kiggede på en række lejligheder og huse, men indså hurtigt, at deres krav stort set ikke stemte overens med markedet. Da parret hørte om Parocs koncept for energikloge huse, indså de, at der ikke var nogen større forskel mellem at bygge et passivhus og et standardhus. Det, som adskiller sig mest, er, at passivhuse bygges med mere isoleringsmateriale, lufttætte detaljeløsninger, en mere gennemtænkt konstruktionsteknik og med større omhu omkring detaljerne i byggeprocessen. Andreas og Linda valgte derfor at bygge deres eget hus uden at gå på kompromis med hverken energieffektiviteten eller arkitekturen. En anden fordel ved den lufttætte konstruktionen og den regulerede ventilation er, at parret også får et hus med et behageligt og sundt indendørsklima. For at sænke energiforbruget yderligere er villaen udstyret med et computerbaseret system til styring af energiforbruget, lavenergilamper og solpaneler til varmt vand. Villaen, som stod færdig i 2009, er et skoleeksempel på, hvordan en bygning kan minimere ejerens energiomkostninger og samtidig have meget små miljøeffekter. Den er også et typisk eksempel på, hvordan Paroc med sin kompetence og sine løsninger hjælper kunderne med at tage et skridt eller to fremad på vejen mod en bæredygtig udvikling. 9

10 God rør- og ventilationsisolering sparer både penge og energi og skåner miljøet Moderne VVS-systemer skal kunne klare mange forskellige opgaver. Alt fra varmerør, varmtvands- og koldtvandsrør til røg- og udstødningsrør samt ventilationskanaler, som skal isoleres på en måde, der giver brandsikring, god varmeisoleringsevne og om nødvendigt en god lyd- eller kondensisolering. Tilstrækkelig isoleringstykkelse på rørledninger til varme og køling er noget, som ofte glemmes, men som er vigtigt for at spare energi og mindske miljøbelastningen. I forbindelse med varmt vand til husholdningsbrug indebærer alt varmetab samtidig et energitab, som kan begrænses. Varmefyret opvarmer vandet til den rette temperatur, og derefter skal rørene sørge for, at vandet løber til tappestedet med den rette temperatur. Når det gælder køling, plejer man at regne med, at det koster ca. 3 gange så meget at producere køling end varme. Det er derfor vigtigt, at rør til komfortkøling isoleres ikke bare mod kondens, men også for at spare energi. Ventilationssystemerne skal isoleres, så varmetab begrænses. Ofte er kanalerne tilsluttet til et varmegenvindings- eller køleaggregat. Så er det vigtigt, at den luft, der transporteres i kanalerne, ikke mister energi, hverken til aggregatet eller på vej til udblæsningsstedet. Hvis kanalerne er korrekt isolerede, kommer hele ventilationssystemet til at fungere som beregnet. Tænk på, at isolering fungerer som en vedligeholdelsesfri miljø- og energisparer i hele bygningens levetid. Energieffektivitet sparer penge på raffinaderi På raffinaderiet Neste Oil bio-diesel NExBTL i Sköldvik, Porvoo, Finland, er der anvendt rørskålsløsninger fra Paroc til isolering af rørene. Dette har givet besparelser i flere henseender: Mindre energitab takket være tætte sammenføjninger og ingen varmebroer, mindre CO 2 -udslip samt lavere omkostninger, både ved montering og drift. I alt er der isoleret meter rør og rørknæ. Raffinaderiet valgte Parocs løsninger, da de tilbyder mere end bare en effektiv isolering. I dette tilfælde blev fordelene meget åbenlyse ved isoleringen af rørknæene, som ofte er svære at isolere med standardprodukter. Paroc har løst problemet med præfabrikerede rørknæ med samme høje isoleringsegenskaber som selve rørskålene. Produkterne gør det muligt at isolere rørknæene på meget kortere tid, hvilket giver lavere monteringsomkostninger. Ved at anvende mindre energi bidrager anlægget til at reducere udslippene af drivhusgasser i energiproduktionsleddet, og samtidig reduceres mængden af udslip fra egne processer. 10

11 11

12 12

13 Bæredygtigt design At kombinere energieffektivitet og godt design er vigtigt for at skabe et bæredygtigt miljø ud fra et samfundsmæssigt perspektiv. Paroc Panel System tilbyder store arkitektoniske muligheder og individuelle løsninger. Med forskellige yderlag og et stort udbud af farver og dekorative beslag kan arkitektens fantasi omsættes i praksis og skabe energieffektivitet, selv ved projekter med høje æstetiske krav. PAROC Print en bæredygtig løsning med kunstnerisk karakter Cygnaeus-skolen var et af tre projekter, som blev belønnet i forbindelse med den årlige RILkonkurrence i Finland. RIL er det finske civilingeniørforbund. Skolen har en central beliggenhed, og bygningens udseende er et markant indslag i bybilledet. Den oprindelige tanke var at anvende almindelige elementer fra Paroc Panel System. Men da arkitekterne hos LPV Jyväskylä Oy opdagede PAROC print-elementer, indså de, at selv små og beskedne bygninger kan få en unik og kunstnerisk karakter. De besluttede sig for at anvende elementer med et trykt mønster, som afspejler bygningens funktion, men alligevel lader den falde ind i omgivelserne. Bygningen rummer midlertidige undervisningslokaler til skoler, der er under renovering. Standardløsningen havde været barakker, men PAROC -elementerne tilbyder en række fordele. Elementløsningerne er fleksible og monteres meget hurtigt. Og når de sidder godt, tilbyder elementerne samme fordele som almindelig stenuldsisolering, dvs. en omkostnings-, klima- og energieffektiv løsning med høj brandsikkerhed. At vælge elementer i stedet for barakker giver også et væsentligt bedre indendørsklima og et trygt og behageligt miljø for lærere og elever. Cygnaeus-skolen var et af tre projekter, som blev belønnet i forbindelse med den årlige RIL-konkurrence. RIL er det fi nske civilingeniørforbund. Konkurrencekriterierne er sundhed, sikkerhed, livscyklus-økonomi, innovation, økologi og bygningskvalitet. Derudover var det dette år et særligt kriterium at tage ansvar for en miljømæssigt bæredygtig udvikling. 13

14 Funktion og æstetik til generationer Ericsson Globe eller Globen, som de fleste af os kender den som, stod klar til VM i ishockey i Mere end 20 år efter indvielsen er arenaen stadig verdens største sfæriske bygning. Den er udefra en designmæssig løsning, som er blevet noget af et landmærke, ikke bare på grund af arenaens størrelse, men lige så meget på grund af dens unikke form. Den arkitektoniske idé med at udforme bygningen som en sfære gav svenskerne en nationalarena, som formmæssigt har modstået tidens tand og stadig i dag virker spændende. At bygge Globen krævede selvfølgelig en række nye konstruktionsløsninger, ikke mindst indvendigt, hvor kravene til fleksibilitet i anvendelsesområderne var høje. Med hensyn til lydmiljøet var den en udfordring med flere variabler, der skulle tages hensyn til. Paroc Akustik & Interiør præsenterede en løsning bestående af grå absorbenter i strækmetalkassetter af galvaniseret metal. Ud fra et akustisk perspektiv kunne man på denne måde tilgodese såvel behovet for god lyddæmpning som kravet om at skabe forudsætninger for koncertlyd i topklasse. Takket være materialevalget til akustikelementerne kunne man også præsentere en løsning, som gør, at hele indersiden af Globen kan anvendes til projektion af lys, film og billedshows. Akustik-elementerne, som i princippet dækker hele Globens inderside, opfylder også en sikkerhedsfunktion, eftersom de er tilstrækkeligt holdbare til at udgøre en faldsikring for dem, der arbejder i serviceområderne mellem den ydre skal og indervæggen af strækmetalkassetter. Ericsson Globe er allerede udefra et godt eksempel på bæredygtigt design. Med innovative løsninger baseret på afprøvede materialer bidrager Paroc til den indvendige bæredygtighed. Dette gælder både form- og funktionsmæssigt. Takket være det rigtige materialevalg kan hele indersiden af Globen anvendes til projektion af lys, fi lm og billedshows. Samtidigt tilgodeses behovet for god lyddæmpning og kravet om at skabe forudsætninger for koncertlyd i topklasse. 14

15 Foto: Sören Andersson 15

16 Paroc er en pioner, når det gælder begrænsning af svovludslip. Mere end halvdelen af Parocs produkter fremstilles i anlæg med meget lave svovludslip. Paroc leverer fleksible produkter, som komprimeres til 60 %. Resultatet bliver transportbesparelser, der svarer til lastbilslaster frem til 2020 eller fire rejser jorden rundt hver uge. Ved Vänerns strand, i Hällekis midt imellem Lidköping og Mariestad på det smukke Kinnekulle, ligger et af Parocs produktions- anlæg til stenuld. 16

17 LØB Miljøcertificeret produktion Paroc er miljøcertificeret i henhold til ISO og investerer hele tiden i miljøforbedringer. Vi har i de senere år arbejdet hårdt, blandt andet med at optimere opskriften på stenuld for at kunne mindske udslippet af bl.a. svovldioxid. I 2011 investerede vi yderligere 30 millioner kroner i et rensningsanlæg til svovldioxid på fabrikken i Hällekis. Den gældende lovgivning foreskriver, at deponi kun må anvendes som en sidste udvej ved affaldshåntering. Paroc fokuserer meget på genanvendelse og genindvinding af procesaffald og har i de senere år kraftigt reduceret mængderne af affald, som deponeres. I gennemsnit ligger andelen af genindvundet affald på næsten 75 %. Parocs ambition er på længere sigt at opnå nul affald, hvilket indebærer, at intet procesaffald må deponeres, men derimod skal håndteres på den bedst mulige måde ud fra et bæredygtigt perspektiv. Processen med at smelte sten og fremstille stenuldsisolering er energiintensiv. I samme ånd som Paroc tidligere har implementeret konceptet PAROC Energiklogt Hus stræber virksomheden også mod en Energiklog produktion ved at effektivisere energiforbruget i forbindelse med fremstilling. Målet er at reducere produktionens miljøpåvirkning gennem Energiklog Produktion. En vigtig målsætning er at mindske kuldioxidaftrykket, og dette kan opnås ved fortrinsvis at vælge lavenergiteknik og energikilder, som genererer et lavt kuldioxidudslip. I de nordiske lande forgår produktionen fuldt ud med grøn elenergi på alle anlæg, og der anvendes biobrændsel i størst mulig udstrækning. Parocs processer giver visse luftemissioner. For at minimere den negative påvirkning på mennesker og miljø har Paroc i de sidste år investeret i rensningsteknik. Emissionerne mindskes gradvist, og i 2011 blev der gennemført yderligere en stor investering, som reducerer udslippet af svovldioxid fra virksomhedens fabrik i Hällekis med ca. 80 %. REWOOL Genvinding som varmer SEN DEL AF PAROC AB s KRED Med vores system REWOOL genvindes tiloversbleven isolering og bliver til ny løsuldsisolering i stedet for affald. Systemet strækker sig fra indhentning og transport af spilduld til fremstilling af ny løsuld. Det koster en mindre afgift at få afhentet spildulden, samtidig med at omkostninger til transporter og deponi undgås. Paroc har siden 2000 været certificeret i henhold til ISO og arbejder struktureret med miljømål og handlingsplaner ud fra en fastlagt miljøstrategi. 17

18 Paroc Group er en af de førende producenter af mineraluldsisolering i Europa. Produkterne og løsningerne fra PAROC omfatter bygningsisolering, teknisk isolering, marineisolering, sandwichelementer og akustikprodukter. Vi har produktion i Sverige, Finland, Litauen og Polen. Vi har salgs- og repræsentationsselskaber i 13 europæiske lande. STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygningsisolering har et komplet sortiment af produkter og løsninger til al traditionel bygningsisolering. Produkterne anvendes hovedsageligt til varme-, brand- og lydisolering af udvendige vægge, lofter, gulve og kældre samt bjælkelag og skillevægge. Divisionen Bygningsisolering markedsfører lydabsorberende lofter, som også kan anvendes på vægge, for akustisk regulering samt støjreduktion. Teknisk Isolerings produkter anvendes som varme-, brand- og lydisolering primært til industriprocesser, apparater og fartøjer og inden for VVS-området. Ubrændbare sandwichelementer har et yderlag af pladestål og en kerne af stenuld. Elementerne anvendes til ydervægge, skillevægge og forsænkede lofter i offentlige bygninger samt forretnings- og industribygninger. Oplysningerne i denne brochure er en beskrivelse af de vilkår og tekniske egenskaber, som gælder for de anførte produkter. Oplysningerne er kun gældende, indtil de erstattes af næste trykte eller digitale version. Den seneste version af denne brochure er altid tilgængelig på De anførte konstruktionsløsninger udgør de områder, hvor vores produkters funktion og tekniske egenskaber er velafprøvede. Oplysningerne er dog ikke at betragte som en garanti, da vi ikke har kontrol over indgående komponenter fra andre leverandører eller arbejdsudførelsen i byggeprocessen. Vi er ikke ansvarlige, hvis vores produkter anvendes uden for de anvendelsesområder, som er beskrevet i vores informationsmateriale. På grund af konstant videreudvikling af vores produkter forbeholder vi os retten til at foretage ændringer i og tilpasning af vores informationsmateriale. PAROC og det rød- og hvidstribede logo er registrerede varemærker tilhørende Paroc Oy Ab. Paroc Group BIDA0312 PAROC DANMARK Filial af PAROC AB Kongevejen 47 DK-3480 Fredensborg Tlf , Fax A MEMBER OF PAROC GROUP 18

Produktkatalog 2012. tra

Produktkatalog 2012. tra katalog 2012 e tra Bygningsisolering Danmark April 2012 1 Indhold Røde og hvide striber siden1937... 3 PAROC Stenuld Naturlig og bæredygtig isolering... 4 5 Energiklogt byggeri... 6 7 PAROC extra næste

Læs mere

Insulate for life. Energiklogt hus. Bygningsisolering. Tagisolering Teknisk isolering

Insulate for life. Energiklogt hus. Bygningsisolering. Tagisolering Teknisk isolering Insulate for life Bygningsisolering Energiklogt hus Tagisolering Teknisk isolering Januar 009 Indhold Energiklogt hus 4 Tryghed i stribede pakker 6 Klimaforandringer 7 Nye bygningsregler for at mindske

Læs mere

Forvandling fra vision til design. Rockpanel facadebeklædning

Forvandling fra vision til design. Rockpanel facadebeklædning Forvandling fra vision til design Rockpanel facadebeklædning Hvis du vil forstå Rockpanels historie, behøver du bare se på facaden Enhver virksomhed og bygning har sin egen historie. Historier, der kan

Læs mere

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked.

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. November 2014 Nutidens isolering der findes andet end mineraluld. er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. Kort fortalt: Fugtbestandigt materiale fugt

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER

RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER Oktober 2009 Nøglen til energi og CO 2 -besparelser ligger i vores bygninger. Vi viser i dette nummer af Rockwool Newsletter en række inspirerende eksempler på, hvordan

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

UDGIVET I DANMARK FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Vandtæt isoleringsystem

UDGIVET I DANMARK FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Vandtæt isoleringsystem UDGIVET I DANMARK FEBRUAR 2015 ProRox Industriisolering ProRox GRP 1000 Vandtæt isoleringsystem Vores viden - din fordel ROCKWOOL Technical Insulation er et datterselskab i ROCKWOOL koncernen. Vi udvikler

Læs mere

Koncepter for superlavenergihuse i Nordeuropa

Koncepter for superlavenergihuse i Nordeuropa Koncepter for superlavenergihuse i Nordeuropa IEE/08/480/SI2.528386 2 Disclaimer The information in this document is provided as is and no guarantee or warranty is given that the information is fit for

Læs mere

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET. Alternative løsninger Opnå mange fordele ved alternativ opvarmning

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET. Alternative løsninger Opnå mange fordele ved alternativ opvarmning Privat energiforbrug Stort potentiale for energibesparelser i din bolig DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Alternative løsninger Opnå mange fordele ved alternativ opvarmning Det frie el-valg

Læs mere

Design og projektplanlægning ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystemet er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri.

Design og projektplanlægning ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystemet er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri. energieffektivitet sat i system ROCKSHELL Design og projektplanlægning RockShell vægsystemet er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri. Energiudfordringen Kampen for energieffektive

Læs mere

Byggemanual ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystem er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri.

Byggemanual ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystem er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri. energieffektivitet sat i system RockShell vægsystem Byggemanual ROCKSHELL Rockwool A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Tlf. 46 56 16 16 www.rockshell.dk Manual nr.: xx. Version 1. November+ 2011 proservice.dk

Læs mere

ISOLERING OG KULTUR 02 / 2008

ISOLERING OG KULTUR 02 / 2008 ISOLERING OG KULTUR Rockwool koncernen hjælper kulturen med at forbedre brandsikkerhed og akustik. En række Rockwool produkter er blevet brugt til at isolere det nye operahus i Norge samt restaurere Bolshoi

Læs mere

POLAR ISOLERING Rockwool isolering er blevet brugt til at isolere en prestigefyldt antarktisk forskningsstation. De berømte kejserpingviner

POLAR ISOLERING Rockwool isolering er blevet brugt til at isolere en prestigefyldt antarktisk forskningsstation. De berømte kejserpingviner POLAR ISOLERING Rockwool isolering er blevet brugt til at isolere en prestigefyldt antarktisk forskningsstation. De berømte kejserpingviner er blandt naboerne. 01 / 2008 LÆS MERE SIDE 8 4 12 Boligbyggeri

Læs mere

Byggeri i balance - det unikke valg imellem profiler, design og materialer

Byggeri i balance - det unikke valg imellem profiler, design og materialer Byggeri i balance - det unikke valg imellem profiler, design og materialer -Nu med endnu flere valgmuligheder! Indhold 2 Indhold 3 Et globalt brand 6 Mix og match 8 Farver har betydning 12 Materialer og

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

INDEKLIMA /2014. Blæser i de højere luftlag Side 3. Enklere med energibesparelseskontrakt Side 4. Telenor udfaser R22 Side 9

INDEKLIMA /2014. Blæser i de højere luftlag Side 3. Enklere med energibesparelseskontrakt Side 4. Telenor udfaser R22 Side 9 GK-PROJEKT TEMA GK-PROJEKT RENOVERING TIL UG INDEKLIMAET PÅVIRKER FORDELE VED HØJHUSE i Grensesvingen 7. Side 18 præstationer i skolen. Side 24 i Københavns nye bydel. Side14 INDEKLIMA /2014 For et bedre

Læs mere

SkanskaNews. Gode erfaringer med LEED i USA Alfa-Huset bliver en Green Building København som verdens miljømetropol

SkanskaNews. Gode erfaringer med LEED i USA Alfa-Huset bliver en Green Building København som verdens miljømetropol September 2009 Vol 61 Årgang 17 2009 Tema: Miljø www.skanska.dk Telefon + 45 44 68 05 65 SkanskaNews Gode erfaringer med LEED i USA Alfa-Huset bliver en Green Building København som verdens miljømetropol

Læs mere

EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN

EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN Oktober 2008 Energieffektivitet i bygninger står højt på dagsordnen over hele Europa. Vi præsenterer i dette nummer tre eksempler fra Holland, Tjekkiet og Spanien med stort potentiale

Læs mere

Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN. Indhold

Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN. Indhold højere effektivitet Større besparelser 2013 / 2014 BOLIG // VArmE- og kølesystemer 2013 / 2014 Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN Indhold Panasonic udvikler indeklimaet til fremtiden...4 Pålidelighed FAKTA...6

Læs mere

Loftsvarmevejledning. Kontakt, oversigt, indeks. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett. Capella.

Loftsvarmevejledning. Kontakt, oversigt, indeks. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett. Capella. Kontakt, oversigt, indeks Vejledning til loftsvarme/kølelofter Plexus Professor Pilot Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium H & C /Loggia Regula Drypac Belysning

Læs mere

Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Hvorfor spiller bæredygtighed en vigtig rolle? I 1987

Læs mere

Energi +Hus P1 Projekt Gruppe D315 Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet Den. 19. december 2012

Energi +Hus P1 Projekt Gruppe D315 Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet Den. 19. december 2012 Energi +Hus P1 Projekt Gruppe D315 Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet Den. 19. december 2012 Studenterrapport Første Studieår v/ Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Byggeri og Anlæg Strandvejen

Læs mere

Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Vidste du... Når du sætter dig ind i en bil, åbner et køleskab,

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

AVISEN NR. 2 JUNI 2015

AVISEN NR. 2 JUNI 2015 TIL VIRKSOMHEDER I BALLERUP KOMMUNE AVISEN NR. 2 JUNI 2015 Nyt byggeri, gamle mursten SIDE 2 Der kan være millioner i bagerens varme luft SIDE 9 Nyt byggeri, gamle mursten Mursten har det hidtil kun være

Læs mere

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Energibesparelser i byggeriet 2 Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Indledning og resumé Arkitekter, ingeniører, byggematerialeproducenter, videninstitutioner og de udførende virksomheder

Læs mere

Betons Bæredygtige Fordele

Betons Bæredygtige Fordele Betons Bæredygtige Fordele Marts 2011. Forord 3 1. Beton er bæredygtig kvalitet 4 Beton - verdens mest anvendte byggemateriale 6 Betons bidrag til bæredygtigt byggeri 6 Miljørigtige betonkonstruktioner

Læs mere

Just imagine. Facader uden kompromisser

Just imagine. Facader uden kompromisser Just imagine Facader uden kompromisser Uanset udfordringen, har vi løsningen Ventilerede facader [side 8-12] Pudsede facader [side 16] ROCKPANEL beklædning [side 6] Sandwich paneler [side 24] 4:1 (side

Læs mere