Lægningsvejledning. I RF % Cementbaserede < 85 undergulve Anhydrit gulve < 85

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lægningsvejledning. I RF % Cementbaserede < 85 undergulve Anhydrit gulve < 85"

Transkript

1 Lægningsvejledning. DLW Linoleum fremstilles af naturlige, genanvendelige råstoffer, som giver linoleummet følgende materialeegenskaber, der skal tages hensyn til ved lægningen: A. Reaktion på fugtighed Linoleum reagerer med dimensionsændringer på for høj fugtighed fra luft og undergulv, samt fugten i limen. Derfor skal de følgende anførte punkter vedrørende undergulv og lim overholdes. B. Gulfilm (tørrekammerfilm) Den naturlige gulfilm, som opstår under modningen af linoleummet i tørrekammeret, og som kan kendes på en gulfarvning, forsvinder ved belysning af materialet. Ved direkte sollys sker dette efter kort tid, mens der ved kunstigt lys eller svagt sollys kan gå noget længere tid. Baner og fliser, der skal lægges sammen, skal derfor udsættes for de samme lysforhold. C. Farveforskelle Farvelighed sikres fra fabrikkens side, hvis den anvendte belægning stammer fra samme produktion og lægges i nummerrækkefølge. Der må max. være 10 rullenumre imellem baner, som lægges op imod hinanden i samme rum. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan fremkomme mindre farveforskelle. Gulvlæggeren skal ved udlægningen af belægningen kontrollere denne for fejl og uacceptable farveforskelle. Der kan efter lægningen af gulvet, ikke reklameres over farveforskelle. Lægning af DLW Linoleum er let, hvis følgende punkter overholdes: 1. UNDERGULV Alle undergulve, som er og vil forblive tørre, plane, faste og fri for revner, er egnede til pålægning af DLW Linoleum (undergulvets kvalitet skal være, som beskrevet i Gulvbranchens Gulvfakta). DLW Linoleum bør lægges på et sugende underlag for, at sikre, at limen hæfter godt mod underlaget. Såfremt der ikke er tilstrækkelig sugeevne, som fx ved asfaltgulve, skal der spartles med en egnet spartelmasse i tilstrækkelig tykkelse (mindst 2 mm). Til dette formål er cement- eller gibsbundne, spændingsfri spartelmasser normalt velegnede. Materiale Max. restbygge-fugt I RF % Cementbaserede < 85 undergulve Anhydrit gulve < LIM DLW Linoleum klæbes med egnet dispersion klæber. Limleverandøren og DLW Floorings anbefalinger skal altid følges. Vi anbefaler brug af klæber uden opløsningsmidler og med lav emission fra et af Gulvbranchens leverandørmedlemmer. Vi anbefaler udelukkende brug af limetyper, der hurtigt efter lægningen, hærder af med en hård limfuge. Vi anbefaler ikke brug af All Around lime til linoleum. Forbrug: Normalt forbrug, vil være ca. 3,5 m 2 pr. liter lim. DLW Linoleum: Sparteltanding B 1, (ca g/m 2 ) DLW Linoleum på DLW korkment: Sparteltanding B 1, (ca g/m 2 ) Dispersionslime kan også fås i ledende udgave med kulstof (sort) eller med afledende fibre / kemikalier (lyse). Ved lægning på et isolerende undergulve, som f.eks. støbeasfalt og spånplade-undergulve eller gulve med gulvvarme, anbefaler vi brug af en afledende klæber, for at sikre at disse gulve forbliver antistatiske. Valg af en ikke egnet klæber, kan have en negativ indflydelse på gulvets kvalitet. Restbyggefugtigheden i de forskellige cementbaserede undergulve, måles i henhold til Gulvbranchens anbefalinger og må ikke overstige følgende:

2 3. OPMÅLING OG FASTLÆGGELSE AF MÆNGDER. 3.1 Baner For, at undersøge, hvor mange banevarer der er behov for, skal de nødvendige banelængder og banebredder findes. Før opmålingen skal læggeretningen derfor fastlægges. Normalt er læggeretningen den samme som lysretningen i rummet. Endesamlinger kan udføres ved baner, der støder op til døråbninger, nicher eller lignende. Sidedørsåbninger, nicher og lignende kan belægges med strimler. 3.2 Fliser Fliser lægges normalt i et skakternet mønster, men kan også lægges parallelt. Med hensyn til fugeforløb gælder det, at både parallel- og diagonallægning er mulig. Ved opmålingen er udgangspunktet den flade, der skal pålægges flisen, samt et erfaringstillæg til skæring. Ved diagonallægning er skæringen større end ved parallellægning, og ved skævvinklede eller runde flader er den større end ved lige flader. 3.3 Trappetrin Trin skæres af banevarer. Ved belægninger med mønster i længderetningen skal dette forløbe parallelt med trædekanten. Dette gælder også for trappeafsatser. Mængden udregnes på basis af antallet af trin, der kan skæres ud af én bane. Ved vindeltrapper skal der fremstilles skabeloner. 4. OPBEVARING, AKKLIMATISERING OG LÆGNINGSBETINGELSER En fagmæssig korrekt opbevaring er en forudsætning for, at de lægningstekniske egenskaber for de elastiske gulvbelægninger bibeholdes. Gulvbelægningen skal opbevares i tørre, normalt tempererede rum. Ved opbevaring af fliser må man højst stable otte æsker oven på hinanden. Ruller opbevares stående. Ved opbevaring af en elastisk gulvbelægning, under for lave temperaturer kan en fejlfri lægning ikke garanteres. Under lægningsarbejdet skal både rumtemperaturen og undergulvstemperaturen være C, (hvis der er gulvvarme anbefales C) og den relative luftfugtighed % RF(ideelt mellem 40 og 60 %). Disse temperaturer og forhold skal være opretholdt min. 3 dage før lægningen og 7 dage efter. Også ved de rigtige temperaturer skal belægninger akklimatiseres før lægningen. Det tilrådes derfor, at skære banelængderne op dagen før lægningen. DLW Linoleum bør derefter stå løst sammenrullet i det rum belægningen skal lægges i eller et rum med tilsvarende forhold for, at tilpasses rumtemperaturen (min. 17 C) og den relative fugtighed, natten over. Det materiale, der lægges i et rum, skal have samme fabrikationsnummer, og rullerne skal lægges i nummerrækkefølge. 5. LÆGNING 5.1 Baner Selvom om der senere trådfuges, anbefales det at renskære begge banekanter min. 2,0 cm., idet kun en ren skåret kant giver garanti for en pæn samling. DLW Linoleum PUR skal renskæres. Den første banekant skæres let med en kantskærer eller stribeskærer. Den anden kant skæres efter limningen, man mærker den overliggende banekant op med en ridseko, langs den allerede renskårne banekant og strimlen skæres derefter af med en krumkniv Tilskæring af samlinger Samlingsskæringen skal altid udføres således, at der mellem banerne er en åbning på 1-2 mm. Snittet udføres lodret eller lidt skråt. (underskåret) Endesamlinger Endesamlinger ved korte baner, kan skæres på passende måde før limningen. Ved længere baner er det praktisk, at baneenderne først skæres, når det meste af fladen, er lagt fast i limen. 5.2 Fliser Linoleumsfliser bliver standset ud af banevare,ved bestillingen, og skal vægges indenfor 8 uger efter leveringen. Fliserne skal opbevares i tørre og varme lokaler. Alle fliser skal lægges omgående efter at disse er taget ud af indpakningen. Vore anbefalinger vedr. limningen kan læses i punkt 6.2 a) Parallellægning Først fastlægges en parallel til rummets hovedfrontside ved hjælp af en snor. Vægafstanden er et multiplum af flisestørrelsen minus ca. 1cm. I gange kan denne måling i stedet for fra væggen også foretages ud fra den laveste dørtærskel. På den fundne linje markeres startpunktet. Det anbefales således, at der især ved iøjnefaldende steder, fx ved hovedindgangen, kun lægges næsten hele fliser og ingen smalle strimler. Fra startpunktet lægges nu en række fliser løst langs snoren. De holdes nede med stabler af fliser eller kartoner. Ved store rum bliver denne fliserække liggende, til det tilgrænsende felt er lagt.

3 Ved små rum er det nok at lade en flise ligge som holdepunkt. b) Diagonallægning Først opdeles rummet symmetrisk, og rumaksen fastlægges ved hjælp af en snor. Nu undersøges, hvordan fliserne løber ud ved væggene og hovedindgangen. En flises diagonaler er længden af pladesiden x 1,4. Hvis der nu viser sig små trekanter her, forskydes rumaksen sideværts med en fjerdedel af diagonalen. Det samme gælder for startpunktet. I asymmetriske rum fastlægges parallellen ved hjælp af en snor i en afstand til hovedfrontsiden, der svarer til et multiplum af flisediagonalen minus ca. 1cm. Også her skal der tages hensyn til, at der ved hovedindgangen kun skal ligge næsten hele fliser og derimellem halve, men aldrig små trekanter. Langs snoren lægges derefter en dobbelt fliserække løst på, idet den første fliserække skal ligge på snoren med hjørnerne modsat hinanden, mens den anden fliserække skal berøre snoren med hjørnerne. Ved store rum pålægges nu en diagonal fliserække ud fra startpunktet. Fliserækken benyttes som grundlinje for lægningen. I små rum er det nok at lade en flise ligge som holdepunkt. Efter limningen af fladen skæres kantfliserne til med en krum eller trapezformet klinge. 5.3 Trappetrin Stødtrin og lige trædetrin skæres til efter mål og altid i rullens længderetning. Ved vindeltrapper overføres formen af trinene med en skabelon eller ved hjælp af trappesmig og lineal. Forkanten tilpasses ved brug af ridseko. Langsgående mønstre skal forløbe parallelt med trappekanten. 6. LIMNING 6.1 Baner Gulvbelægningen fuldklæbes i henhold til limfabrikantens anvisninger. Valg af rigtig tandspartel og jævnlig udskiftning af spartelblade samt grundig gnidning/ tromling, så limen fordeles godt på bagsiden, er af stor vigtighed. Afsmitning af limen på bagsiden skal løbende kontrolleres ved, at løfte materialet. Banerne slås tilbage til midten af rummet. Limningen begynder ved den midterste bane. Limen for den anden banehalvdel skal slutte til, nøjagtigt ved limgrænsen for første banehalvdel. Banehalvdele, der er tilskåret med tæt tilskæring til de afgrænsende rumdele, fx dørtrin og karme, limes først. Banerne skubbes, under hensyntagen til limens åbningstid eller ventetid (se fabrikantens anvisninger) ind i limen. Der må ikke være luftblærer. Luftblærer konstateres ved hammerskaft metoden og fjernes ved at stryge den indesluttede luft ud sideværts. Baneender valkes modsat for at afspænde belægningen. Hvis det er nødvendigt, skal samlinger og baneender holdes nedtrykket, til de holdes fast på gulvet af limen. Ved vådlimning, trykkes der, med egnet værktøj, i første omgang forsigtigt på samlingerne, så limen ikke presses væk, og først når limen er fast og klæber, presses samlinger m.m. efter med et kraftigere tryk. 6.2 Fliser Efter påføring af lim begynder lægningen af de fliser, der er udlagt som holdepunkt eller -linie. Ved store rum anbefales trinvis lægning for at undgå forskydninger. For afsmitning på bagsiden skal fliserne omhyggeligt gnides / tromles eller trykkes ned. I givet fald gentages dette. 7. FUGEAFSLUTNING (svejsning af samlinger) Det tilrådes, at foretage fugeafslutning med smeltetråd, i rum, hvor samlingerne skal beskyttes mod indtrængende fugt. Ved lægning på DLW Korkment, spånplader, cementgulve med gulvvarme skal der altid trådfuges. Trådfugningen må først foretages, når limen under linoleummet er afbundet. Limfabrikantens anvisninger skal følges. Alt efter limtype og rumklimatiske forhold kan limens hærdetid vare op til flere dage. Banesamlingerne fræses op med en fugefræser / fugehøvl ned til juten, hvis tykkelsen på materialet er på 2,0 eller 2,5 mm. Hvis materialet har en tykkelse på 3,2 4,5 mm, fræses fugen ned til en dybde på 2,5 mm. Fugebredden skal være 3,5 mm. Inden trådfugningen renses fugen omhyggeligt.(blæses ren) For at undgå at beskadige linoleumsoverfladen anbefaler vi, at der anvendes lynsvejsedyse (Ø5) med smal luftudblæsning. Svejsetemperaturen skal være C, arbejdshastigheden skal være ca. 2,5-3,0 m pr. min. Den overskydende smeltetråd fjernes ad to omgange. Første gang, straks efter at tråden er ilagt, (mens denne stadig er varm) med en kvartmånekniv med slæde. Anden gang, når smeltetråden er afkølet, fjernes overskydende smeltetråd i niveau med den færdige gulvoverflade, ved brug af en sløv kvartmånekniv, eller andet egnet værktøj. Vi anbefaler brug af automatsvejser af en type, hvor smeltetråden løber ind uden, at være under spænding, temperaturen er konstant og smeltetråden fødes ned i fræsefugen på en sådan måde, at der ikke opstår en ukontrolleret trykbelastning, som et resultat af apparatets egen vægt. Bemærk: Ved linoleum der ikke udsættes for lys, kan der fremkomme farveforskelle mellem linoleum

4 og smeltetråd. Linoleummets farvetone tilpasser sig farven på smeltetråden, når linoleummets gulfilm har fortaget sig. 8. DLW KORKMENT SOM UNDERLAG Til trinlydsdæmpende virkning for DLW Linoleum, anbefales udelukkende brug DLW Korkment. DLW Korkment kan lægges på alle forberedte undergulve. Baneretningen bør være den samme, som selve gulvbelægningens, mens samlingerne skal placeres mindst 50 cm forskudt. Banesamlingerne overlappes og skæres sammen med et dobbeltsnit, hvor der skæres gennem begge lag, langs en lineal. Til limning anvendes dispersionslime. Først når limen er helt afbundet, normalt dagen efter, kan lægning af gulvbelægningen starte. Limforbrug ved lægning af DLW Korkment: Lim Klinge Forbrug Dispersionslim B g/m 2 9. GULVVARME DLW gulvbelægninger, kan generelt lægges på undergulve med gulvvarme. Forskellige former for gulvvarme Elektrisk drevne varmeanlæg opvarmes med natstrøm og afgiver denne oplagrede varme om dagen. Ved varmtvandsgulvvarmeanlæg opvarmes underkonstruktionen med vand, der har en fremløbstemperatur på max. 60 C. Varmeanlægget fungerer altså som direkte opvarmning. Gulvbelægningernes varmegennemgangsmodstand er så ringe, at den i praksis er uden betydning for driften af varmeanlægget. Forberedelse af undergulve med gulvvarme Med hensyn til undergulve må der skelnes mellem tørkonstruktioner og vådkonstruktioner. 9.1 Tørkonstruktioner kan bestå af anhydrit- eller gipsplader. Spånpladegulve med gulvvarme anbefales ikke grundet dimensionsændringer i pladerne ved udtørring. Gulvbelægningen klæbes direkte på pladegulvet. 9.2 Vådkonstruktioner er hvor varmerørene eller kablerne er stødt ned i den underste halvdel af det svømmende cement, beton eller anhydritundergulv. Før gulvbelægningen kan pålægges, skal installatøren sørge for, at den fugtighed, der afgives ved varmepåvirkningen, er væk. Varmeanlægget må derfor efter undergulvets afhærdningstid dvs. ikke før 21 dage efter at, udlægningen af undergulvet er blevet foretaget, opvarmes gradvist, med en forøgelse af fremløbstemperaturen med 5 C pr. dag, og skal derefter holdes på maksimumtemperatur i mindst 3 dage. Derefter skal anlæggets fremløbstemperatur gradvis nedsættes med max. 10 C pr. dag. Under hele denne proces dvs. op- og nedsætning af temperaturen, skal rummet være godt ventileret, uden at der opstår gennemtræk. Det påhviler varmeanlæggets installatør at sørge for, at disse forhold er i orden, og der skal udfærdiges tilsvarende attest. Denne attest erstatter den fugtighedsmåling, som gulvlæggeren foretager under normale forhold, idet en fugtighedsmåling normalt ikke kan foretages på undergulve med gulvvarme. Efter spartling af undergulvet kan gulvbelægningen pålægges. Gulvbelægningen fuldklæbes med specielt for gulvvarme egnede lime. Gulvtemperaturen ved monteringen bør være ca dage efter pålægningen kan varmeanlægget tages i brug. Her må fremløbstemperaturen max. hæves/sænkes med 5 C pr. døgn. Fugtmålinger kan foretages som beskrevet i Gulvbranchens Gulvfakta, hvis der forinden er afsat målepunkter på gulvet, som sikrer at man ikke beskadiger varmelederne. Overfladetemperaturen på gulvbelægningen må aldrig overstige 28 C. 10. LÆGNING AF DLW LINOLEUM LCH MED AFLEDNING Kravet til gulvets modstand til jord på < 1x10 8 kan opfyldes ved lægning af DLW linoleum LCH. Midt under hver fliserække eller belægningsbane lægges et gennemgående kobberbånd. Kobberbåndene skal forbindes på tværs ved hjælp af to bånd. To steder i rummet (ved større rum over 40 m² et ekstra sted pr. 40 m²) skal der etableres tilslutningsmuligheder. Til lægning af DLW Linoleum LCH med afledning tilbyder DLW Flooring kobberbånd i ruller à 50 m. Kobberbåndene klæbes med afledende klæber til undergulvet, inden lægningen af belægningen. Det skal fremgå af udbudsmaterialet, hvor kobberbånd skal føres op af væggen. Jording skal foretages af en autoriseret elinstallatør.

5 Den anvendte ledende lim skal være permanent ledende. Ikke alle ledende lime kan anvendes, hvis kravene skal opfyldes. Under og efter limningen skal temperatur i luft og undergulv være C og luftfugtigheden % RF. Gulvbelægningen skal akklimatiseres i mindst 24 timer inden lægningen. Hold afstand til rør og lignende som kan give falske jordforbindelser. Afledningsevnen bør inden ibrugtagning af gulvet, af sikkerhedsmæssige grunde, kontrolleres af en uvildig person. Gulvet skal testes i henhold til DS/EN 1081 Det skal fremgå af udbudsmaterialet, hvis gulventreprenøren skal foranledige kontrollen udført DLW LCH med dobbeltkrav DLW Linoleum LCH kan lægges, hvor der stilles dobbeltkrav i henhold til DIN 57100/VDE 0100 T410. Vejledning for rengøring og vedligeholdelse af statisk afledende / ledende gulvbelægninger kan rekvireres ved at kontakte DLW flooring på tlf eller på 11. RENGØRING OG PLEJE Gulventreprenøren skal give kunden en skriftlig vejledning for pleje af gulvbelægningen. Følgende vejledning kan hentes på eller rekvireres ved kontakt til vort kontor på tlf Rengørings- og plejeanbefaling for DLW Linoleum PUR Linoleum LPX 12. SPECIELT 12.1 Kontorstole med hjul + stoleben EN 425 / EN Kontorstole med hjul skal, for at kunne bruges på elastiske gulvbelægninger, være udstyret med hjultype W, det vil sige med bløde hjul eller - alt efter inventar - bløde underlag som f.eks. filtnopper. For at undgå belægningsskader specielt i skoler og lign. skal man være opmærksom på, at kontaktflader på stole og lignende inventar er bløde, afrundede og uden skarpe kanter. Der skal tages højde for dette ved anskaffelsen og brugen af kontorstole og alm. stole Brandmærker Linoleumsbelægninger er resistente overfor gløder Misfarvninger Ved længere tids kontakt med gummi, kan gummien efterlade permanente misfarvninger på linoleumsgulve. Eksempler på mulige årsager kan være kontakt med: Bildæk, afdækningsmateriale, hjul eller ben på vaskemaskiner, køleskabe m.m. Disse permanente misfarvninger opstår grundet en blødgørevandring. For at undgå disse permanente misfarvninger, anbefaler vi brug af lyse hjul af polyuretan, hvis dette ikke er muligt, så må hjul / ben stilles op på et egnet underlag. Bitumen-baseret asfalts, mineral olie, fedt, farvet skosværte, misfarver gulvbelægningen. Specielt lyse gulve udsat for høj trafik, kan hurtigt misfarves, hvis disse ligger, hvor der er direkte udgang til asfalterede gader, ligger i køkkener eller kontorer på benzinstationer og bilværksteder Afdækning Det frarådes, at der tapes direkte på gulvbelægningen. I tilfælde af, at dette alligevel udføres, kontakt da venligst leverandøren af tapen for at tjekke tapens egnethed. I byggeperioden, bør nylagte gulvbelægninger dækkes af for, at beskytte gulvbelægningen, mod snavs fra gangtrafik og belastninger fra det efterfølgende arbejde. Hvordan gulvbelægningen beskyttes afhænger af den type af belastning, som gulvet forventes udsat for, i resten af byggefasen og indtil gulvene tages i brug. For blandt andet, at undgå buledannelse, bør de elastiske gulvbelægninger først afdækkes når limen er hærdet. I hårdt belastede gangbaner mm. anbefaler vi, at man supplerer den anvendte afdækning med ovenpå liggende plader, af masonit/træ. VIGTIGT! Afdækningsmaterialet skal være diffusionsåbent og må ikke kunne smitte af på den nylagte gulvbelægning. Afdækning med plastik og såkaldt mælkepap må ikke forekomme, idet disse ikke er diffusionsåbne Kontakt ved lægningstekniske spørgsmål kan stilles til: DLW Flooring Naverland 8, 2. sal 2600 Glostrup Tlf Fax Denne udgave erstatter alle tidligere lægningsvejledninger for dette produkt.

Lægningsvejledning. en ledende lim for at sikre at gulvet er antistatisk. Forbrug: Normalt forbrug, vil være fra 4-6 m 2 pr. liter lim.

Lægningsvejledning. en ledende lim for at sikre at gulvet er antistatisk. Forbrug: Normalt forbrug, vil være fra 4-6 m 2 pr. liter lim. Lægningsvejledning Farvelighed sikres fra fabrikkens side, hvis den anvendte gulvbelægning stammer fra samme produktion og lægges i nummerrækkefølge. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan fremkomme mindre

Læs mere

Lægningsvejledning DLW Nålefilt

Lægningsvejledning DLW Nålefilt Lægningsvejledning DLW Nålefilt Farvelighed sikres fra fabrikkens side, hvis den anvendte gulvbelægning stammer fra samme produktion og lægges i nummerrækkefølge. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact Enhver brug af produktet til andre formål end dem der er fastsat i betingelserne for brug, skal indsendes til Tarkett til godkendelse. Omnisports belægningen kan monteres på forskellige underlag alt efter

Læs mere

Monteringsvejledning for Fletco Carpets

Monteringsvejledning for Fletco Carpets Indholdsfortegnelse Bagsiden er en vigtigt del af et gulvtæppe, både i forbindelse med montering og i det daglige brug, derfor tager denne monteringsvejledning udgangspunkt i de forskellige bagsidetyper

Læs mere

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV Lægningsvejledning Läggningsanvisning Safetred Universal og Safetred Spectrum December 2012 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter efter

Læs mere

Veneto, Etrusco, Style Elle, Style Emme, Trentino, Originale, Veneto Sicuro R10, Acoustic Cork 4,4 mm. Static Dissipative & Static Conductive

Veneto, Etrusco, Style Elle, Style Emme, Trentino, Originale, Veneto Sicuro R10, Acoustic Cork 4,4 mm. Static Dissipative & Static Conductive 12. juni 2017 Side 2-3: Veneto, Etrusco, Style Elle, Style Emme, Trentino, Originale, Veneto Sicuro R10, Acoustic Cork 4,4 mm Side 4-5: Veneto Acoustic, Etrusco Acoustic, Style Elle Acoustic, Style Emme

Læs mere

Granit Safe.T, Granit Multisafe og Primo Safe.T. Lægningsvejledning. Läggningsanvisning. April 2014 PLASTGOLV

Granit Safe.T, Granit Multisafe og Primo Safe.T. Lægningsvejledning. Läggningsanvisning. April 2014 PLASTGOLV Lægningsvejledning Granit Safe.T, Granit Multisafe og Primo Safe.T Läggningsanvisning April 2014 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter

Læs mere

Lægningsvejledning - vinyl

Lægningsvejledning - vinyl Lægningsvejledning - vinyl SMARAGD AQUA, SMARAGD RELIEF, SMARAGD PLUS OG SMARAGD MARIN 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt, jævnt og fri for sprækker. Pletter fra farve, olie o. lign.

Læs mere

Læggeanvisning for Everfloor Marinegulve 14 mm side 1 Læs hele læggeanvisningen inden montering påbegyndes Bryd ikke emballagen før gulvet lægges. Pakken opbevares i rummet 48 timer før lægning. Egnede

Læs mere

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C.

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C. Vi anbefaler at læse følgende lægningsvejledning for ikke at glemme noget og for at drage fuld nytte af dit gulv i mange år. ANVENDELSE LÆGNINGSVEJLEDNING BRUG Gulvbelægning som udelukkende er beregnet

Læs mere

LÆGNINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING LÆGNING AF B O L I G V I N Y L G Ø R - D E T- S E LV - S Å DA N!

LÆGNINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING LÆGNING AF B O L I G V I N Y L G Ø R - D E T- S E LV - S Å DA N! LÆGNINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING LÆGNING AF B O L I G V I N Y L G Ø R - D E T- S E LV - S Å DA N! LÆGNING AF B O L Et vinylgulv skal lægges næsten som et væg-til-væg tæppe, og er du vant til at foretage

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

Gulve reparation af gulvbelægninger

Gulve reparation af gulvbelægninger Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Gulve reparation af gulvbelægninger Undervisningsministeriet. Januar 2012. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende.

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Læggevejledning HØRNING Origin massive plankegulve For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Hørning

Læs mere

Læggevejledning FEB. 2004

Læggevejledning FEB. 2004 Læggevejledning P L A N K E R For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O

Læs mere

nora tilbehør monterings anbefalinger

nora tilbehør monterings anbefalinger nora tilbehør monterings anbefalinger Generelt nora profiler er lavet af gummi. Fastgørelse Kontakt-/eller dispersionslim eller nora Profix kan bruges til fastgørelse af nora profiler. (efter samråd med

Læs mere

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning.

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. 1 Dimensioner Tykkelse: Bredde: Længde: 21 mm 260 mm 1200 + 2400 mm Opbygning Hørning Slotsplanke leveres lamineret af 6 mm europæisk eg,

Læs mere

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Denne anvisning gælder Gulvexperten Teak Marine Skibsplank i 9 mm tykkelse lagt fuldklæbet til vandtæt underlag, fuget med gummifugemasse. Anvendelse

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse og generelle regler Bagsiden er en vigtig del af et gulvtæppe; både under daglig brug og når tæppet skal monteres. Denne monteringsvejledning tager udgangspunkt i de bagsidetyper vore

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 Gulvbelægningsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk

Læs mere

Gulvpriskurant 2011 mellem Dansk Byggeri Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark

Gulvpriskurant 2011 mellem Dansk Byggeri Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark Gulvpriskurant mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark Særlige bestemmelser og forudsætninger. Materialelevering. Alt materiale afleveres på arbejdsstedet. Firmaet leverer materialerne

Læs mere

Construction. Sika. Primer MB. Primer og fugtmembran for elastisk limning af parketgulve. Produktbeskrivelse. Anvendelse. Produktdata.

Construction. Sika. Primer MB. Primer og fugtmembran for elastisk limning af parketgulve. Produktbeskrivelse. Anvendelse. Produktdata. Teknisk datablad Version: 01.07 Sika Primer MB Sika Primer MB Primer og fugtmembran for elastisk limning af parketgulve Construction Produktbeskrivelse Anvendelse Sika Primer MB er en 2-komponent, opløsningsmiddelfri,

Læs mere

MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER

MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER 1) GENERELT QUICKSTEP UNICLIC er et revolutionerende system til lægning af laminatgulve uden brug af lim. Det praktiske not-/ferdesign betyder, at fliserne klikkes sammen.

Læs mere

KLARGØRING. INSTALLATION INFORMATION premium click optimum click. Følg nøje alle anvisninger for at opnå et godt resultat.

KLARGØRING. INSTALLATION INFORMATION premium click optimum click. Følg nøje alle anvisninger for at opnå et godt resultat. 1 Følg nøje alle anvisninger for at opnå et godt resultat. KLARGØRING Vi anbefaler, at alle planker til samme gulvprojekt bestilles på samme tid. 2 Sørg altid for at opbevare Pergo-vinyl omhyggeligt for

Læs mere

Monteringsvejledning. click

Monteringsvejledning. click click Monteringsvejledning Fremstilling af Marmoleum click Marmoleum click har et toplag af linoleum, som er fremstillet af naturlige rå-materialer i en miljøvenlig produktionsproces. Hovedbestanddelen

Læs mere

Læggevejledning PLANKER

Læggevejledning PLANKER Læggevejledning PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G P L

Læs mere

Monteringsvejledning Bulletin Board

Monteringsvejledning Bulletin Board Monteringsvejledning Bulletin Board Bulletin Board er et alsidigt overflademateriale i linoleum. Det har en enestående slidstyrke og er almindeligt brugt som vægbeklædning på f.eks. skoler, kontorer og

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

optimum-lim Klargøring OPLYSNINGER TIL GULVLÆGNING Vi anbefaler, at alle planker til samme kommercielle gulvprojekt bestilles på samme tid.

optimum-lim Klargøring OPLYSNINGER TIL GULVLÆGNING Vi anbefaler, at alle planker til samme kommercielle gulvprojekt bestilles på samme tid. Klargøring Vi anbefaler, at alle planker til samme kommercielle gulvprojekt bestilles på samme tid. Sørg altid for transportere vinylgulvet forsigtigt og opbevare det omhyggeligt for at undgå, at det vrider

Læs mere

Læggevejledning. 21mm SLOTSPLANKER. 2 2 mm LAMELGULVE

Læggevejledning. 21mm SLOTSPLANKER. 2 2 mm LAMELGULVE Læggevejledning 21mm SLOTSPLANKER samt 2 2 mm LAMELGULVE For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. Beskrivelser og billeder er vejledende. MARTS 2012 Hørning Parket A/S Skellerupvej

Læs mere

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips.

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. De nærmere specifikationer på gulvpladerne fremgår af produktoversigter og datablade. MONTAGE GULVE

Læs mere

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 Monteringsvejledning Klodsegulve Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 2 HØRNING klodsegulve er massive firkantede klodser, hvor træets årringe ses

Læs mere

Fugning med nora fugemasse

Fugning med nora fugemasse Fugning med nora fugemasse 1. Fugning af samlinger Rens samlingerne for snavs (med børste ell. lign.). Der påsmøres en nora flydende voks over samlingerne, som skal fuges. Der må ikke løbe voks ned i samlingen

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG, Kant A1 er et akustikloft der fremstår som en fuldperforeret homogen flade uden synlige samlinger. De

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND INNOVATION MED PROFIL 6.3 Schlüter -DITRA-SOUND G U L V U N D E L A G TRINLYDSISOLERING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA-SOUND er en trinlydsisolering til flisebelægninger fremstillet af kraftig

Læs mere

Paris sildebens laminat

Paris sildebens laminat Paris sildebens laminat Læggevejledning: Generelt Træ er et hygroskopisk materiale; det, man i daglig tale kalder et levende materiale. Afhængigt af den omgivende luftfugtighed og temperatur enten afgiver

Læs mere

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme DVK-00150-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning S ParkétVarme Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Dansk DVK-00150-001 Indhold Før

Læs mere

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten rc-beton.dk BUNDOPBYGNING FORSLAG TIL OPBYGNING AF BÆRELAG MV. BÆRELAG Let trafik Max én lastbil pr. dag Ved brug af en pladevibrator på ca.

Læs mere

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det Praktiske råd Proffens tips Monteringsvejledning At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det endnu længere tid at slide det op. Massive fyrretræsgulve er levende gulve.

Læs mere

Trægulve. Lægningsanvisning. Elegance. 04 november 2014

Trægulve. Lægningsanvisning. Elegance. 04 november 2014 Lægningsanvisning Trægulve Elegance 04 november 2014 BETINGELSER Før lægning Undergulvet skal være rent, tørt, fast og plant. Den relative luftfugtighed skal ligge mellem 30-60 % før, under og efter installation

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

optimum Klargøring 1 INSTALLATION INFORMATION

optimum Klargøring 1 INSTALLATION INFORMATION Klargøring 1 Pergo Optimum gulvmaterialer til fastlimning leveres med vejledninger i form af illustrationer. Teksterne herunder forklarer illustrationerne og er inddelt i tre afsnit: Klargørings-, monteringsog

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning Januar 2014 1 Fuldlimning med Stauf produkter på støbte underlag Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne

Læs mere

Lægningsanvisning. Boligvinyl. 5. Marts 2013

Lægningsanvisning. Boligvinyl. 5. Marts 2013 Lægningsanvisning Boligvinyl 5. Marts 2013 Læs dette først! 1. Boligvinylen kan monteres på spartlet betonunderlag, spånplade- og krydsfiner gulvplader, eksisterende trægulve eller træfiberplader (masonitplader).

Læs mere

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten www.rc.dk Med venlig hilsen 1 Bundopbygning Forslag til opbygning af bærelag mv. bærelag Let trafik Max én lastbil pr. dag Ved brug af en

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

SCHÖNOX MAX FORMAT. Et komplet system til. montering af meget store fliser. System MAX FORMAT.

SCHÖNOX MAX FORMAT. Et komplet system til. montering af meget store fliser. System MAX FORMAT. SCHÖNOX MAX FORMAT Et komplet system til montering af meget store fliser Foto: Imola Ceramica - www.colourceramica.dk System MAX FORMAT www.schonox.dk Keramiske fliser i nye dimensioner Foto: MOSA Storformatfliser

Læs mere

PURE LÆGNINGSVEJLEDNING

PURE LÆGNINGSVEJLEDNING PURE LÆGNINGSVEJLEDNING 1 GlueDown 55 er både egnet til bolig- og erhvervsarealer som f.eks. butikker, hotelværelser, Vi anbefaler at følge lægningsvejledningen omhyggeligt for at opnå det bedste resultat.

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

Inden gulvet leveres skal huset være lukket, tørt og varmt, og indeklimaet være under kontrol (Stabil temperatur og RF %).

Inden gulvet leveres skal huset være lukket, tørt og varmt, og indeklimaet være under kontrol (Stabil temperatur og RF %). Læggevejledning 1 Indhold: Introduktion... 3 Huskeliste... 3 Modtagelse... 4 Luftfugtighed og temperatur... 4 Strøafstand... 5 Montering på eksisterende gulve eller spån/krydsfinerplader... 5 Montering

Læs mere

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16 På bærende gulv med LK Sporplade EPS 6 Udførelse LK gulvvarmesystem med LK Sporplade EPS 6 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er behov for en særlig lav byggehøjde. Systemet er opbygget

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk SCHÖNOX MAX FORMAT Foto: RAK Ceramics GmbH SCHÖNOX MAX FORMAT System MAX FORMAT Et program med optimalt tilpassede produkter til montering af meget store fliser samt meget tynde fliser Sikkert og effektivt

Læs mere

Limguide. Belægning Limtype Limningsmetode Limmængde Sugende underlag. Let sugende underlag DLW linoleum med LPX/ PUR

Limguide. Belægning Limtype Limningsmetode Limmængde Sugende underlag. Let sugende underlag DLW linoleum med LPX/ PUR Limguide Pajarito B1 ARDEX PREMIUM AF 260** 320g/m² Linodur, Uni Walton, Colorette, Linopol (måtte - ) Contour, Cenit, Royal, Favorite, Favorite R10,Favorite Acoustic, Pastell,Solid, på vægge Medintone,

Læs mere

armerings- og afretningsplader

armerings- og afretningsplader Monteringsvejledning MAX 4 FS09 armerings- og afretningsplader Indhold side MAX 4 FS09 2 Tekniske specifikationer 2 Sikkerhed 3 Forberedelse 3 Vådrum 3 Tilskæring 3 Kantprofiler 3 Udlægning 4 Dilatationsfuger

Læs mere

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre Den Sorte HUSGUIDE INDEHOLDER NÆSTEN ALT HVAD DU SKAL VIDE FØR DU GÅR IGANG... Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt Gør det selv - bedre FORBEREDELSE Fladen skal være rengjort for

Læs mere

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Plus-Mad Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011 Indhold Generelt Side 2 Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Lægning på Beton Side 4 Fuldlimning Side 5 Gulvvarme

Læs mere

Oliering og Pleje af Trægulve

Oliering og Pleje af Trægulve Oliering og Pleje af Trægulve 1. Oliering - nylagte ubehandlede massive trægulve 2. Plejeoliering - nylagte fabriksolierede trægulve 3. Plejeoliering eksisterende olierede trægulve 4. Rengøring og vask

Læs mere

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Hurtigthærdende cement (Lynmørtel) For øjeblikkelig lukning af utætheder i beton og murværk, selv under højt tryk. Anvendelsesområde: er en cement-baseret pulver, der blandet

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør

Læs mere

MONTERINGS INSTRUKTIONER

MONTERINGS INSTRUKTIONER R MONTERINGS INSTRUKTIONER Pergo Original Collection, Pergo Naturaltouch Collection, Pergo Vintage Collection, Pergo Exotic Collection, Pergo Classic Plus 1. Forberedelser Se illustration 1 til 2 samt

Læs mere

iq One - vådrum LÆGNINGS- VEJLEDNING Ved lægning i tørt rum, se venligst separat lægningsvejledning

iq One - vådrum LÆGNINGS- VEJLEDNING Ved lægning i tørt rum, se venligst separat lægningsvejledning 19. januar 2017 LÆGNINGS- VEJLEDNING iq One - vådrum Ved lægning i tørt rum, se venligst separat lægningsvejledning Produktet er kun egnet som overflade i vådrum og ikke som tætningsmembran bag flisekeramik.

Læs mere

Læggevejledning 20-22 mm

Læggevejledning 20-22 mm Læggevejledning 20-22 mm Massivt plankegulv, lamelparket/-plank i 20-22 mm med eller uden gummifuge (gummifuge kun til massiv, gummiliste kun til lamel). Planker med fejl frasorteres inden lægning. Husk:

Læs mere

fermacell Overfladebehandling Juni 2015

fermacell Overfladebehandling Juni 2015 fermacell Juni 2015 106 Information VIA universitet, Randers, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Underentreprenører Ingeniør VIA University College Friis & Moltke 5E Byg A/S, WO Raasted COWI 107 5.

Læs mere

Hold en indendørstemperatur på over 0 C.

Hold en indendørstemperatur på over 0 C. GYLDNE REGLER 8-0 C Læg dit gulv ved en temperatur mellem 8 og 0 C. Materialerne til et Quick-Step Livyn-gulv skal akklimatiseres der, hvor det skal lægges, ved en temperatur på 8-0 C i mindst 8 timer,

Læs mere

IsoCover. IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data

IsoCover. IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data IsoCover IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data FORDELE. Selvvulkaniserende. Ingen limninger eller lugtgener.

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

RENGØRINGS- OG PLEJEANBEFALING FOR DLW LINOLEUM MED LPX FINISH

RENGØRINGS- OG PLEJEANBEFALING FOR DLW LINOLEUM MED LPX FINISH RENGØRINGS- OG PLEJEANBEFALING FOR DLW LINOLEUM MED LPX FINISH Kære kunde Det glæder os, at de har valgt en DLW linoleum med LPX overfladebeskyttelse. For at få længst muligt glæde af denne kvalitets gulvbelægning

Læs mere

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder 01 DK Læggevejledning Douglas hele længder Dinesen læggevejledning for Douglas gulve i hele længder Februar 2011 Gulve med løs fer og gulve med fast fer Indhold Generelt 4 Lægning af Dinesen gulve med

Læs mere

MK-GOdkendt MK 5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

MK-GOdkendt MK 5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk MK-GOdkendt MK 5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under gulvet i alle rum Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN

Læs mere

Gulvet Husets vigtigste bygningsdel. Indlæg til FSTA s årsmøde

Gulvet Husets vigtigste bygningsdel. Indlæg til FSTA s årsmøde Gulvet Husets vigtigste bygningsdel Indlæg til FSTA s årsmøde Agenda Præsentation af Gulvbranchen Forventninger til gulv Funktionsanalyse og checklister Forventningsafstemning Vurdering af gulve Kvalitetssikring

Læs mere

MASSIVE TRÆGULVE OG BØJLELÆGNING

MASSIVE TRÆGULVE OG BØJLELÆGNING TIPS OG VEJLEDNING MASSIVE TRÆGULVE OG BØJLELÆGNING WINNING SPORTS FLOOR SOLUTIONS FØR DU GÅR I GANG..! Byggeriet skal være tørt og lukket. Varmeanlægget skal være installeret og afprøvet, og i fyringssæsonen

Læs mere

PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max. 50mm til væg.

PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max. 50mm til væg. Min. 00mm PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: BÆRENDE UNDERGULV - en gulvkonstruktion, hvor gulvspånpladerne er selvbærende på udlagte

Læs mere

Monteringsvejledning Inline Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf

Monteringsvejledning Inline Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf Monteringsvejledning Inline Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 2 Inline Inline, format 10 x 228 x 625 mm, består smalle stave samlet i rækker a

Læs mere

Montagevejledning for Purus Corner

Montagevejledning for Purus Corner Montagevejledning for Purus Corner Purus Corner er universal til montering i hjørne eller op mod væg. VIGTIGT Klinke/flisetykkelsen skal kendes før montage af Purus Corner. Læs hele denne anvisning før

Læs mere

Udnyt pladsen rør ingen hindringer

Udnyt pladsen rør ingen hindringer Udnyt pladsen rør ingen hindringer [før] Masser af rør, der samler støv og tager plads op. Nu skal der sættes et bord og nogle skabe op, så man kan bruge rummet til noget. Det har vi brugt Materialer Køkkenelementer

Læs mere

Trægulve Svømmende & Fuldklæbning

Trægulve Svømmende & Fuldklæbning Lægningsanvisning Trægulve Svømmende & Fuldklæbning 21 August 2012 Lægningsanvisning Svømmende 13 & 14 mm BETINGELSER Ved montering af svømmende gulv bliver trægulvet ikke fastgjort (fx. med søm og lim)

Læs mere

Gulvfliser som køkkenbordplade

Gulvfliser som køkkenbordplade Gulvfliser som køkkenbordplade Jennifer og Kristian Obel Romeyke satte nyt køkken i deres 70 er parcelhus for 9 år siden. Valget faldt dengang på et køkken med træbordplader. Allerede efter 6 år var bordpladerne

Læs mere

ståldæk konstruktioner med beton en helt samlet reducerer lyden markant. etageadskillelse som kan minimere lyd.

ståldæk konstruktioner med beton en helt samlet reducerer lyden markant. etageadskillelse som kan minimere lyd. s r. r li 'a- :, i:. Eftex ApS har i samarbejde med de førende producenter af lyd reducerende materialer sammensat et unik sortiment til den danske byggebranche, og er i stand til at designe en etageadskillelse

Læs mere

Forberedelse. Lægge- og monteringsvejledning

Forberedelse. Lægge- og monteringsvejledning 1 Forberedelse Pergo gulvmaterialer bliver leveret med monteringsvejledning i form af illustrationer. Nedenstående tekst giver forklaring til illustrationerne, og er delt ind i tre områder: Forberedelser,

Læs mere

Pvc-belægning og beklædning Vandtætte flisebeklædninger Vandtætte malebehandlinger Træbeklædning Vådrumstapet

Pvc-belægning og beklædning Vandtætte flisebeklædninger Vandtætte malebehandlinger Træbeklædning Vådrumstapet Pvc-belægning og beklædning Vandtætte flisebeklædninger Vandtætte malebehandlinger Træbeklædning Vådrumstapet Banevarer - homogene 2,0/1,5 mm tykke med plan underside Fuldklæbes med trådsvejsede samlinger

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Indholdsfortegnelse 11-04-2013 ARBEJDSBESKRIVELSE. Bygningsdele Side 2 Referencer Side 2 Arbejdets kvalitet Side 2 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE Afgrænsning, produkter

Læs mere

Gyptone akustikvægløsninger

Gyptone akustikvægløsninger Gyptone akustikvægløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutterekko og bedre taleforståelighed Akustisk regulering af nye og eksisterende rum. Gyptone akustikvægløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

Monteringsvejledning. FS10 Therm. Armerings-, afretningsog varmefordelingsplader

Monteringsvejledning. FS10 Therm. Armerings-, afretningsog varmefordelingsplader FS10 Therm Monteringsvejledning MAX 4 FS10 Therm Armerings-, afretningsog varmefordelingsplader Indhold side MAX 4 FS10 Therm 2 Tekniske specifikationer 2 Konstruktionsopbygning 2 Sikkerhed 3 Forberedelse

Læs mere

LIMGUIDE LIMMÆNGDE BELÆGNING LIMTYPE SUGENDE UNDERLAG LET SUGENDE UNDERLAG. Linoleum Marmoleum, Touch. LinoTex CascoLin

LIMGUIDE LIMMÆNGDE BELÆGNING LIMTYPE SUGENDE UNDERLAG LET SUGENDE UNDERLAG. Linoleum Marmoleum, Touch. LinoTex CascoLin Side 01/03 Dato 2016-08-26 Erstatter 2015-09-28 LIMGUIDE Forbo Flooring A/S Produktionsvej 14 DK-2600 Glostrup Tlf.: 44 92 85 00 www.forbo.dk BELÆGNING LIMTYPE SUGENDE LET SUGENDE LIMMÆNGDE Marmoleum,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Montagevejledning wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Fordele med wedi gulvløsninger wedi produkter er 100 % vandtætte og du opnår dermed ingen former for fugt og ingen skimmelsvamp

Læs mere

Tillægsvejledning. Linolie

Tillægsvejledning. Linolie Tillægsvejledning Linolie September 2015 1 Linolie på Dinesen gulve Douglas, Pine, Oak Dinesen planker leveres altid ubehandlede og skal efter lægning afslibes og grundbehandles. Det er vigtigt at overveje

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade Spån 22 - Bjælkelag

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade Spån 22 - Bjælkelag Teknisk information NeoTherm gulvvarme Sporplade Spån 22 - Bjælkelag NeoTherm Sporplade Spån 22 - Bjælkelag Teknisk Beskrivelse NeoTherm Sporplade Spån 22 er beregnet til montage på bjælkelag eller strøgulv,

Læs mere

Trægulve Svind og udvidelser

Trægulve Svind og udvidelser 05 Trægulve Svind og udvidelser Vejledninger redegør for de naturlige variationer, der kan forekomme i trægulve afhængig af opbygning og træart. Vejledningen omfatter følgende gulvtyper: Lamel- og fi nergulve

Læs mere