I tilfælde af sygdom meldes fravær til skolen mellem kl. 6:30 6:45. Tlf.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I tilfælde af sygdom meldes fravær til skolen mellem kl. 6:30 6:45. Tlf.:"

Transkript

1 Uddannelsesplan niveau 1, 2 og /2017 1

2 Skt. Knuds Skole Ryesgade Århus C Kontor: tlf.: Skoleleder: Viceskoleleder SFO-leder Regnskabsfører Sekretær Tina Kruse Jens Degn Jesper Hygum Simonsen Yrsa Leonhardt Dorthe Bjerre Makne Praktikansvarlig/ Laila Toft Hansen Mentor tlf.: Tillidsrepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant Ditte Kjærulf Bækgaard Kjellerup Jonas Thaudahl Jakobsen I tilfælde af sygdom meldes fravær til skolen mellem kl. 6:30 6:45. Tlf.: Raskmelding: til skolens kontor dagen før - senest kl.12:00. 2

3 Indholdsfortegnelse Vigtige personer for dig at kende.. 2 Velkommen til praktik på Skt. Knuds Skole Skt. Knuds Skole - kultur og særkende som uddannelsessted... 5 Praktikkens organisering...6 Kvalitetssikring og praktikken Kompetencemål timer pr. praktikuge Forskellige gode informationer

4 Kære lærerstuderende på 1. niveau Velkommen til praktik på Skt. Knuds Skole! Vi ser frem til at samarbejde med jer og glæder os til at blive stedet, hvor I får mulighed for at gøre erfaringer som lærere og knytte teori og praksis sammen. På Skt. Knuds Skole betragter vi faget praktik, som et meget vigtigt fag. Et fag, hvor I møder lærerjobbets mange forskellige og spændende sider, og hvor vi lærere på praktikskolen har ansvaret for jeres praktikforløb! Der er besøgsdag på Skt. Knuds Skole i uge 45 (11/11) og uge 3 (18/11), og praktikken er placeret i uge Praktikken på 1. niveau er en gruppepraktik. Praktikken skal bestås for at I kan komme til eksamen i praktik. Praktikopgave skal afleveres i uge 17 (24/4). Der er praktikeksamen i uge 20. Til eksamen vil jeres lærer fra LIA og praktiklærer / mentor være til stede. Kære lærerstuderende på 2. niveau Velkommen til praktik på Skt. Knuds Skole! Vi ser frem til at samarbejde med jer og glæder os til at blive stedet, hvor I får mulighed for at gøre erfaringer som lærere og knytte teori og praksis sammen. På Skt. Knuds Skole betragter vi faget praktik, som et meget vigtigt fag. Et fag, hvor I møder lærerjobbets mange forskellige og spændende sider, og hvor vi lærere på praktikskolen har ansvaret for jeres praktik forløb! Der er besøgsdag på Skt. Knuds Skole i uge 46 (14+15/11), og praktikken er placeret i uge 1-6. Praktikken for studerende på 2. niveau er en gruppepraktik. Praktikken skal bestås for at I kan komme til eksamen i praktik. Praktikopgave skal afleveres i uge 10 (8/3). Der er eksamen i praktik i uge 20. I kan gå til eksamen i praktik enkeltvis eller som gruppe. Der vil være en praktiklærer/mentor, PT-vejleder og ekstern censor tilstede. Undervisningsfag-indkald er (dato kommer senere) på læreruddannelsen. Kære lærerstuderende på 3. niveau Velkommen til praktik på Skt. Knuds Skole! Vi ser frem til at samarbejde med jer og glæder os til at blive stedet, hvor I får mulighed for at gøre erfaringer som lærere og knytte teori og praksis sammen. På Skt. Knuds Skole betragter vi faget praktik, som et meget vigtigt fag. Et fag, hvor I møder lærerjobbets mange forskellige og spændende sider, og hvor vi lærere på praktikskolen har ansvaret for jeres praktik forløb! Der er besøgsdag på Skt. Knuds Skole den 1+2. september, og praktikken er placeret i uge 41-48, hvor uge 41 er en observationspraktik og uge er Praktikken for studerende på 3. niveau er som udgangspunkt en alene praktik. Praktikopgaven skal afleveres onsdag den 21. december. Der er eksamen i praktik i uge 2. Du skal gå til eksamen i praktik alene. Der vil være en praktiklærer/mentor, PT-vejleder og ekstern censor tilstede. Undervisningsfag-indkald er 11. nov. kl på læreruddannelsen. 4

5 Skt. Knuds Skole - kultur og særkende som uddannelsessted. Skt. Knuds skole er, som navnet også antyder, baseret på kristne-katolske-værdier. Ca. 20 % af vore elever er katolikker, og de øvrige 80 % kommer fra en anden kristen baggrund eller en anden trosretning. Vores elever kommer endvidere fra mange forskellige kulturelle baggrunde og lande. Det er en mangfoldighed, der er med til at forstærke tolerancen og det fællesskab, som vi gerne vil kendes på. Vi arbejder for at udvikle det enkelte barn i et fællesskab, hvor der tages lige hensyn til dannelsen af: et kristent livs- og menneskesyn et højt fagligt niveau samt gode sociale færdigheder Vi formidler det kristne budskab, hvor næstekærlighed og omsorg er fundamentet for vores fællesskab. Vi udfordrer det enkelte barn fagligt for at udvikle og støtte dets selvstændighed og selvværd. Vi har engagerede lærere med tidssvarende faglige kompetencer. Vi lægger vægt på et trygt og rummeligt skoleliv baseret på gode traditioner og med plads til forskelligheder. Vi ønsker, at det enkelte barn trives, og at der er en god omgangstone. Vi samarbejder med forældrene til børnenes fordel. Vi har et klart formuleret formål som en kristen, katolsk privatskole. Det tydeliggøres i målsætningen, at skolens identitet bygger på, at vi tager lige hensyn til dannelsen af et kristent livs- og menneskesyn, et højt fagligt niveau og gode sociale færdigheder. De tre elementer skal altså ses i sammenhæng og giver gensidigt mening til hinanden. Morgensang. På Skt. Knuds Skole begynder vi dagen med morgensang i klasserne. Vi ønsker på denne måde at få en god fælles start på skoledagen. Morgensang består som udgangspunkt af en sang/salme og Fader Vor. Vi opbygger elevernes kendskab til sange og salmer og oplever fællesskabet i sang og bøn. Gudstjenester for både katolikker og protestanter Vi lægger vægt på at følge højtiderne i kirkeåret og understreger dette i vore økumeniske gudstjenester. Vi holder ca. 10 økumeniske gudstjenester om året, hvor både protestanter og katolikker samles i kirken. Klasserne planlægger og står på skift for gudstjenesterne i samråd med klasselærerne og præsterne og får på den måde et aktivt forhold til kristendommen. På Skt. Knuds Skole har vi fastholdt en række fine traditioner, som vi mener, er med til at give vore elever en god dannelse. En af disse er morgensamling, der afholdes én gang om ugen. For klasse foregår dette i gymnastiksalen. For de store elever i klasse afholdes det i kirken. 5

6 Det er vigtigt at samle eleverne med jævne mellemrum, da dette medvirker til, at de oplever skolen som et fællesskab. Det er ligeledes et vigtigt led i elevernes udvikling, at de får øvelse i at stå frem foran et større publikum og formidle et budskab. Klasserne skiftes til at planlægge morgensamlingen, der altid indeholder en sang og Fader Vor. Derefter står eleverne for resten af indholdet, der kan være oplæsning af et digt, en fortælling med tilhørende dias-show, besøg udefra og meget andet. Organisation Skolebestyrelsen har bl.a. til opgave er at fastlægge principper for skolens virksomhed, ligesom skolebestyrelsen har det overordnede økonomiske ansvar for skolens drift. Skolebestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder samt det øvrige faste personale. Der er tre ledere på Skt. Knuds Skole. En skoleleder, en viceskoleleder og en SFO-leder. Skolen er organiseret i en indskoling (0.-5.kl), og udskoling (6.-10.kl). Skt. Knuds Skole er en fri grundskole med ca. 450 elever fra klasse. Vi holder til i en tryg gågade kun ca. 100 m fra banegården i Aarhus med gode bus- og togforbindelser. Med en beliggenhed i centrum udnytter vi Aarhus byrum og de mange aktiviteter, musikalske og kulturelle tilbud og arrangementer. Vi er ikke en elitær skole, men vi er en ambitiøs skole med ambitiøse forældre og ambitiøse lærere, og vi har bevist, at vi kan flytte den enkelte elev meget både personligt, socialt og fagligt. Vores fokus på høj faglighed kommer til udtryk på mange måder i hverdagen. F.eks. har vi relativt få elever pr. klasse. Fra kl. højst 22 elever i klassen og fra kl. højst 24 elever. Vi har endvidere fokus på, at eleverne lærer at fokusere og fordybe sig. 5 uger hvert år bryder vi skemaet op, så de enkelte fag får længere moduler af 2 6 timers varighed. Det giver mulighed for fordybelse i emner, der kræver tid. Skolen har forskellige specialpædagogiske tilbud som bl.a. retter sig mod elever med faglige og sociale udfordringer. Vi tilbyder både frivillig og obligatorisk lektiecafé, og har et AKT team (adfærd-kontakt-trivsel-team), der især arbejder med elevernes adfærd og trivsel i Praktikkens organisering Skolens praktikansvarlige/mentor organiserer praktikken på Skt. Knuds Skole. Hun er ansvarlige for at lave skemaer, undervise i praktikrelevante emner samt holde vejledningsmøder med de studerende, koordinere samarbejdet mellem de studerende og praktiklærerne samt mellem skolen og VIA. På baggrund af gode erfaringer med mentororganiseringen, fastholdes denne også med LU13. Den praktikansvarlige udvælger praktiklærere ud fra en helhedsvurdering, hvor de studerendes linjefag og øvrige ønsker til praktikken indgår, på lige fod med det pædagogiske hensyn til eleverne og praktiklærernes kompetencer. 6

7 Mentor fungerer som bindeled mellem Skt. Knuds Skole og de studerende. Når aftaler om konkret praktik og skema er på plads, samarbejder de studerende direkte med praktiklærerne og benytter skolens intranet (og/el.mail), som det naturlige kommunikationsværkstøj. Da skolens intranet er det centrale samarbejdsmedie på Skt. Knuds Skole, forventes det at de studerende dagligt orienterer sig på Personaleintra. Adgangskoder til skolens netværk og intranettet modtager de, når de kommer på skolen. Det forventes, at de studerende også uden for praktikugerne, kommunikerer med skolen og personale via Personaleintra. Aftale om vejledning etc. aftales direkte med praktiklærerne ud fra rammerne i nærværende uddannelsesplan. Ønsker man som studerende at supplere sine observationer eller dokumentere undervisningsforløb med billeder, lyd eller video optagelser, også til internt brug, kræves direkte tilladelse fra forældrene. Herudover stiller skolen de samme krav til studerende, som der stilles til skolens øvrige medarbejdere. Det betyder i praksis, at man møder på sit job, medmindre man er syg, har anden lovlig fraværsgrund eller har truffet en konkret aftale med praktiklærer og skolens ledelse. Arbejdet som lærer betyder, at du vil få mange informationer, der giver dig indsigt i elevers og familiers personlige forhold. Disse informationer er i langt de fleste tilfælde omfattet af tavshedspligten. Tavshedspligten er gældende i samme omfang for dig som studerende, som for læreren. Hvis du er i tvivl omkring dette, så sørg altid for at være på den sikre side og søg råd og vejledning hos din praktiklærer, mentor, tillidsmanden eller ledelsen. Du har med læreruddannelsen valgt et meget spændende og personligt udviklende arbejde, men samtidig også et meget ansvarsfuldt job. Vi forventer derfor, at du som lærerstuderende også lever op til det ansvar, som arbejdet indebærer. Kvalitetssikring og praktikken Eksamen i praktik gennemføres på praktikskolen eller VIA, med praktiklæreren eller mentor som eksaminator sammen med underviser fra Læreruddannelsen i Aarhus. Efter 2. og 3. praktikperiode deltager en ekstern censor i bedømmelsen. Forud for eksamen afgiver praktiklæreren en indstilling til praktikkoordinatoren til bedømmelsen: Bestået/ikke bestået. Så snart en praktiklærer vurderer, at en studerende er på vej mod bedømmelsen ikke bestået kontaktes den praktikansvarlige. Denne skal - evt. i samarbejde med ledelsen - holde en vejledende samtale med det formål at forsøge at ændre på de forhold, der peger mod ikke bestået. Når praktikken er afsluttet evalueres forløbet. Enten afholdes et afsluttende møde med praktikansvarlig/mentor og evt. skolens ledelse, eller der evalueres via et elektronisk evalueringsskema. Dette møde er med til at opkvalificere skolens praktik for de studerende. I øvrigt henvises til Praktikhåndbogen for LU13 7

8 Kompetencemål Kompetence-, videns- og færdighedsmål for 1., 2. og 3. praktikperiode fremgår af nedenstående: 1. praktikperiode Kompetenceområder Kompetencemål Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan På Skt. Knuds Skole gør vi: Didaktik Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle Folkeskolens formål og læreplaner, principper for undervisningsplanl ægning, undervisningsmeto der og organisering af elevaktiviteter under hensyntagen til elevernes forudsætninger. Planlægge, gennemføre og evaluere undervisningssekvenser i samarbejde med medstuderende. Praktiklærer: Med udgangspunkt i egen lærepraksis støttes den studerende i udformningen af mindre forløb i undervisningen. Vise og inddrage de studerende i konkrete skriftlige årsplaner, emneforløb og lektionsplaner med målsætning og evalueringsovervejelser. Studerende: På baggrund af en uges observation, laves en skriftlig plan for en undervisningssekvens. Denne bruges som udgangspunkt til planlægning/vejledning med praktiklæreren. Evalueringsformer og tegn på elevers målopnåelse på praktikskolen. Redegøre for tegn på elevernes udbytte af undervisningen i forhold til formulerede mål. Praktiklærer: Viser eksempler på evaluering af et undervisningsforløb og hjælper i indkredsningen af tegn på elevernes læring. Studerende: I samarbejde med praktiklæreren evalueres undervisningssekvenserne Observations-, dataindsamlingsog dokumentationsmetoder. Analyserer undervisningssekvenser med henblik på undervisningen. Praktiklærer: Skal inddrage observation af de studerendes undervisningssekvenser i vejledningen. Studerende: Skal lave systematiske iagttagelser af egen, medstuderende og praktiklærerens praksis med henblik på Klasseledelse Klasseledelse omhandler organisering og elevernes faglige og sociale læringsmiljø. Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab. Klasseledelse. Lede elevernes deltagelse i undervisningen. Praktiklærer: Skal med udgangspunkt i egen lærerpraksis demonstrere, hvordan undervisningen organiseres og rammesættes i en klasse. Studerende: Afprøve egen evne til formidling, ledelse, organisering og rammesætning. 8

9 Relationsarbejde Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner. Den studerende kan samarbejde med kolleger, ressourcepersoner og forældre begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisningen. Kommunikation, elevtrivsel, motivation, læring og elevrelationer. Kommunikere lærings- og trivselsfremmend e med elever. Praktiklærer: Med udgangspunkt i egen lærerpraksis eksemplificerer praktiklæreren, hvordan man som lærer kommunikerer i undervisningen med henblik på elevernes aktive deltagelse. Praktiklæreren støtter desuden den studerende i at forbedre sine kommunikative kompetencer. Studerende: Være bevidst om elevernes kognitive udvikling, begrebsafklaring og brugen af ironi mm. Indgå i dialog med eleverne i andre situationer end undervisningen, eks. pauser og spisning. Skolehjemsamarbejde Kommunikere med forældre om undervisningen og skolens formål og opgave. Praktiklærer: Giver den studerende mulighed for at deltage i kontakten med forældrene - primært i relation til den undervisning, de studerende har planlagt og vil gennemføre. Studerende: Informerer via Intra, både til elever og forældre. Kompetenceområder Kompetencemål 2. praktikniveau Vidensmål: Færdighedsmål: Den studerende Den studerende har viden om kan På Skt. Knuds Skole gør vi Didaktik Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle Undervisningsmet oder, principper for undervisningsdiff erentiering, læremidler og it. Planlægge, gennemføre og evaluere et undervisningsforl øb med anvendelse af en variation af metoder, undervisningsdiff erentiering samt læremidler og it i samarbejde med medstuderende. Praktiklærer: Med udgangspunkt i egen lærepraksis støttes den studerende i udformningen af undervisningsplaner med begrundet anvendelse af forskellige metoder, undervisningsdifferentiering samt IT. Inddragelse af konkrete skriftlige årsplaner, emneforløb og lektionsplaner med målsætning og evaluerings-overvejelser. Studerende: Der skal laves en skriftlig plan for et undervisningsforløb med varieret anvendelse af metoder og læremidler. Denne skal sendes til praktiklæreren inden før-vejledningen. (evt. SMTTE, De 8 H er af Dorte Holm). 9

10 Formative og summative evalueringsmetod er samt test. Evaluere undervisningsforl øb og elevers læringsudbytte. Praktiklærer: Viser eksempler på evaluering af et undervisningsforløb og hjælper i indkredsningen af tegn på elevernes læring. Studerende: Skal evaluere undervisningsforløb og kunne redegøre for tegn på elevernes udbytte af undervisningen i relation til formulerede mål. Observations-, dataindsamlingsog dokumentationsm etoder. Observere egen praksis og den enkelte elevs læring med henblik på undervisningen. Praktiklærer: Skal gennem systematisk observation af de studerendes undervisning udpege centrale problemstillinger som udgangspunkt for og justering af undervisningen med henblik på vejledning. Studerende: Skal lave systematiske iagttagelser af egen praksis med henblik på Klasseledelse Klasseledelse omhandler organisering og elevernes faglige og sociale læringsmiljø. Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab. Klasseledelse, læringsmiljø og klassens sociale relationer. Udvikle tydelige rammer for læring og for klassens sociale liv i samarbejde med eleverne. Praktiklærer: Skal med udgangspunkt i egen lærerpraksis demonstrere, hvordan undervisningen organiseres og rammesættes i en klasse. Studerende: Skal lave lektionsplaner for hver lektion med henblik på tydelige mål- og rammesætning (tydelig dagsorden for eleverne) Relationsarbejde Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner. Den studerende kan i samarbejde med kolleger, ressourcepersoner og forældre begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle Kommunikation, involverende læringsmiljøer, motivation og trivsel. Samarbejde dialogisk med elever og kolleger om justering af undervisningen og elevernes aktive deltagelse. Praktiklærer: Med udgangspunkt i egen lærerpraksis eksemplificerer praktiklæreren, hvordan man som lærer kommunikerer i undervisningen med henblik på elevernes aktive deltagelse. Praktiklæreren støtter desuden den studerende i at forbedre sine kommunikative kompetencer. Studerende: Være bevidst om elevernes kognitive udvikling, begrebsafklaring og brugen af ironi mm. Indgå i dialog med eleverne i andre situationer end undervisningen, eks. pauser og spisning. Kommunikation. Kommunikere skriftligt og mundtligt med forældre om formål og indhold i planlagte undervisningsforl øb. Praktiklærer: Giver den studerende mulighed for at deltage i kontakten med forældrene - primært i relation til den undervisning, de studerende har planlagt og vil gennemføre. Studerende: Informerer via Intra, både til elever og forældre. 10

11 3. praktikperiode Kompetenceområder Kompetencemål Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan På Skt. Knuds Skole gør vi: Kompetenceområde 1: Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og undervisning, herunder læringsmålstyret Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle organisations-, undervisnings-, og samarbejdsformer planlægge, gennemføre og evaluere længerevarende undervisningsforl øb under hensyntagen til elev- og årsplaner i samarbejde med medstuderende og skolens øvrige ressourcepersoner, Praktiklærer: Med udgangspunkt i egen lærepraksis støttes den studerende i udformningen af forløb i undervisningen. Praktiklæreren inddrager de studerende i konkrete skriftlige årsplaner, emneforløb og lektionsplaner med målsætning og evalueringsovervejelser. Det tilstræbes at praktiklærer og studerende så tidligt så muligt kan komme i kontakt med hinanden, således at den studerende kan blive inddraget i årsplanlægningen. Studerende: Der skal laves en skriftlig plan for et undervisningsforløb med varieret anvendelse af metoder og læremidler. Denne skal sendes til praktiklæreren inden førvejledningen. (evt. SMTTE, De 8 H er af Dorte Holm). Den studerende tager initiativ til at holde møde med praktiklæreren. metoder til formativ og summativ evaluering og evaluere elevers læringsudbytte og undervisningens effekt og Praktiklærer: Viser eksempler på evaluering af et undervisningsforløb og hjælper i indkredsningen af tegn på elevernes læring. Studerende: Skal formulere læringsmål og evaluere undervisningsforløb. Det forventes at læringsmålene er synlige i klasserummet. Den studerende skal kunne redegøre for tegn på elevernes udbytte af undervisningen i relation til de formulerede læringsmål. observations-, dataindsamlingsog dokumentationsm etoder. udvikle egen og andres praksis på et empirisk grundlag. Praktiklærer: Skal observere i første og sidste uge af praktikken. Observationerne kan anvendes i vejledningen. Herefter fungerer praktiklæreren som sparringspartner for den studerende. Studerende: Skal lave systematiske iagttagelser af egen praksis med henblik på Desuden anvendes observationerne i forbindelse med vejledningssamtalerne med praktiklæreren. 11

12 Kompetenceområde 2: Klasseledelse omhandler organisering og elevernes faglige og sociale læringsmiljø. Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab. læringsmiljø, inklusion, konflikthåndtering og mobning. lede inklusionsprocesser i samarbejde med eleverne. Praktiklærer: Skal med udgangspunkt i egen lærerpraksis vejlede den studerende i, hvordan undervisningen organiseres og rammesættes i en klasse. Praktiklæreren støtter desuden den studerende i konflikthåndtering og arbejdet med den generelle trivsel i klassen. Studerende: Har i praktikperioden medansvar for elevernes trivsel og læring. Den studerende må i praktikken have blik for både det faglige og sociale i klassen. Kompetenceområde 3: Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner. Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner og reflektere over relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i skolen. anerkendende kommunikation, og ligeværdigt samarbejde, inklusionsprocess er, støtte den enkelte elevs aktive deltagelse i undervisningen og i klassens sociale liv, samarbejde med forskellige parter på skolen, Praktiklærer: Med udgangspunkt i egen lærerpraksis eksemplificerer praktiklæreren, hvordan man som lærer kommunikerer i undervisningen med henblik på elevernes aktive deltagelse. Praktiklæreren støtter desuden den studerende i at forbedre sine kommunikative kompetencer. Praktiklæreren sørger desuden for at den studerende inddrages i samarbejdet med øvrige relevante fagpersoner i arbejdet med klassen. Studerende: Være bevidst om elevernes kognitive udvikling, begrebsafklaring og brugen af ironi mm. Indgå i dialog med eleverne i andre situationer end undervisningen, eks. pauser og spisning. Processer, der fremmer godt skolehjemsamarbejde og samarbejdsformer ved forældremøder og forældresamtaler og kontaktgrupper. kommunikere med forældre om elevernes skolegang. Praktiklærer: Giver den studerende mulighed for at deltage i kontakten med forældrene - primært i relation til den undervisning, de studerende har planlagt og vil gennemføre. Studerende: Informerer via Intra, både til elever og forældre. Deltager i relevante møder i løbet af praktikperioden. 12

13 37 timer pr. praktik uge Det tilstræbes, at de studerende får et realistisk billede af arbejdet, som lærer på Skt. Knuds Skole. Det forventes derfor, at den studerende også deltager i de andre læreropgaver, som ligger udover undervisning i fagene. Der er mødepligt til fx lærermøder, fagudvalgsmøder mv. En praktikuge på Skt. Knuds Skole vil i gennemsnit komme til at se ud som følgende: Opgave oversigt Indhold Tidsforbrug pr. uge (anslået) lektioner (á 45 min.) med praktiklærer pr. praktikuge 3-4 lektioner (á 45 min.) observation af undervisning uden vejledning Vejledning med praktiklærer Vejledning, undervisning og samarbejde med mentor Observation og forberedelse af undervisningssekvenser. Hos praktiklærerne, hos andre faglærer i samme klasse eller interessefag Inkl. forberedelse og efterbehandling (30 min vejledning) Inkl. forberedelse og efterbehandling (30 min vejledning) 9 timer pr. praktikuge 3 timer pr. praktikuge 1 timer pr. praktikuge 1 timer pr. praktikuge Dokumentation af praktik F.eks. portefolie, artefakter 9 timer pr. praktikuge Teamsamarbejde, lærermøder, pædagogiske møder osv. Møder mv. 5 timer pr. praktikuge Disponibel tid Samlet tidsforbrug Fx forberedelse hjemme, deltage i aftenmøder, samarbejde med eksterne parter 9 timer pr. praktikuge 37 timer pr. praktikuge 13

14 Forskellige gode informationer Nøgler Kan fås ved jeres praktikansvarlig/mentor. Der vil være et nøglesæt pr. hold lærerstuderende, som I kvitterer for ved modtagelsen. Koder til Personaleintra Fås ved jeres praktikansvarlig/mentor. Koder til Skolens netværk Uni-login (som I har fra VIA) eller bibliotekslogin. Børneattester og straffeattester Både børne- og straffeattester bedes afleveret på kontoret første dag man møder på skolen. Opholdslokale Jeres opholdslokale er lærerværelset på 3.sal. Rygning Skt. Knuds Skole er en røgfri skole for alle elever, lærere og andet personale. Elevers fritagelse Lærere må give elever fri i op til to dage. Længere fritagelser skal omkring kontoret. Elevers fravær Noteres i protokollen på personaleintra. Det forventes at forældrene skriver i den elektroniske kontaktbog og begrunder elevens fravær. Læreren kvitterer for henvendelsen. Eleverne skal møde til tiden. Elever fra klasse må ikke forlade skolen i frikvartererne. Kaffe og the Der er en kaffe/teautomat på lærerværelset. Den er I velkommen til at benytte. Indkøb til undervisningen Efter aftale kan du foretage mindre indkøb til undervisningen, det skal dog altid aftales med praktiklæreren. Ved større indkøb skal ledelsen kontaktes. Kopiering Ved lærerværelset findes en stor kopimaskine. Denne er forbeholdt lærere altså også jer! Øvrige oplysninger om skolen kan du læse om på skolens hjemmeside og på Personaleintra Hjertelig velkommen! Vi ønsker dig en rigtig god praktik på vores skole! 14

Uddannelsesplan Jebjerg Børnehus og Skole

Uddannelsesplan Jebjerg Børnehus og Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Jebjerg Børnehus og Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse

Læs mere

Mølleholmsskolens Uddannelsesplan

Mølleholmsskolens Uddannelsesplan MØLLEHOLMSKOLEN Trivsel og læring for alle Mølleholmsskolens Uddannelsesplan Skolen som uddannelsessted Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig: Afdelingsleder: Thomas Pedersen Friis - 43352298,

Læs mere

Uddannelsesplan Nordre Skole

Uddannelsesplan Nordre Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Nordre Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015

Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015 Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015 1 Læreruddannelserne på Metropol og UCC. Virum Skoles praktikuddannelsesplan Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig): Pia Garde: pg@virumskole.dk Troels

Læs mere

Uddannelsesplan Brårup Skole

Uddannelsesplan Brårup Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Brårup Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Nyboder Skole som uddannelsessted

Nyboder Skole som uddannelsessted Praktik uddannelsesplan Nyboder Skole Øster Voldgade 15, 1350 København K, tlf. 3366 4950 Praktik ansvarlig på Nyboder Skole: Mariann Würtz, tlf. 8232 8550 eller 2630 1734 mawurt@nyboderskole.kk.dk, Nyboder

Læs mere

Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016

Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016 Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016 Tranbjergskolen Afdelingen for 0. 5. Klasse Kirketorvet 22 8310 Tranbjerg Afdelingen for 6. 10. Klasse Grønløkke Allé 9 8310 Tranbjerg www.tranbjergskolen.dk

Læs mere

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene?

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene? Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene? Praktikniveau 1 Kompetenceområde 1: Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af Hvordan

Læs mere

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Krogårdskolen Adresse Skoleager 1, 2670 Greve Webadresse: www.krogaaardskolen.dk Telefon: 43 97 31 35 Kontaktoplysning generelt: krogaardskolen@greve.dk

Læs mere

Uddannelsesplan Vestsalling Skole og Dagtilbud

Uddannelsesplan Vestsalling Skole og Dagtilbud Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Vestsalling Skole og Dagtilbud Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tjørnegårdskolen

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tjørnegårdskolen Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tjørnegårdskolen Skolen som uddannelsessted Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Signe Nabe-Nielsen: signen@roskilde.dk, Tlf.: 46 31 44 36 Skolen som uddannelsessted

Læs mere

Uddannelsesplan M.C. Holms Skole

Uddannelsesplan M.C. Holms Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan M.C. Holms Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Uddannelsesplan niveau 1, 2 og 3 SKOLEÅRET 2016/2017

Uddannelsesplan niveau 1, 2 og 3 SKOLEÅRET 2016/2017 Uddannelsesplan niveau 1, 2 og 3 SKOLEÅRET 2016/2017 1 HØJVANGSKOLEN KLOKKESKOVVEJ 1 STAUTRUP 8260 VIBY J www.hoejvangskolenaarhus.dk Kontor: tlf.: 87 13 93 60 Lærerværelse: tlf.: 87 13 93 88 Konst. Skoleleder:

Læs mere

Uddannelsesplan, Viby Skole

Uddannelsesplan, Viby Skole Uddannelsesplan, Viby Skole 2014-15 Læreruddannelsen i Aarhus 2. praktikniveau Viby Skole Den 7. juli 2014 Kirkevej 2 8260 Viby J Telefon: 8713 9160 E-post: vib@mbu.aarhus.dk Indhold Kultur og særkende

Læs mere

Vejledning til kompetencemålsprøve. - For studerende

Vejledning til kompetencemålsprøve. - For studerende Vejledning til kompetencemålsprøve - For studerende Kompetencemålsprøven Hvert praktikniveau afsluttes med en kompetencemålsprøve. På praktikniveau 1 og 3 er kompetencemålsprøven ekstern og på praktikniveau

Læs mere

Lille Næstved Skoles uddannelsesplan for lærerstuderende.

Lille Næstved Skoles uddannelsesplan for lærerstuderende. Lille Næstved Skoles uddannelsesplan for lærerstuderende. Præsentation af Lille Næstved Skole Lille Næstved Skole kan dateres tilbage til 1828 og er en folkeskole, der værner om sin tradition for indlæring

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

Hillerødsholmskolen som uddannelsessted

Hillerødsholmskolen som uddannelsessted Hillerødsholmskolen som uddannelsessted Praktikansvarlig Maria Nørholt Godtkjær Ledelsesperson Henrik Stockfleth Olsen Adresse Postnr. og by: 3400 Hillerød Fastnettelefon: 72 32 77 00 Emailadresse: hilleroedsholmskolen@hillerod.dk

Læs mere

Stenhus Kostskoles uddannelsesplan for praktikanter

Stenhus Kostskoles uddannelsesplan for praktikanter Stenhus Kostskoles uddannelsesplan for praktikanter Nedenstående beskriver skolens plan for praktikanter. Denne uddannelsesplan er i overensstemmelse med kpetencebeskrivelsen for den pågældende praktikperiode.

Læs mere

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium Uddannelsesplan for Sankt Annæ Gymnasium Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164 Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium er København

Læs mere

Grønnevang Skole i Hillerød

Grønnevang Skole i Hillerød Grønnevang Skole i Hillerød Uddannelsesplan Skolen som uddannelsessted Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Michael Schmidt misc@hillerod.dk Karin Marcher karm@hillerod.dk Skolen som uddannelsessted

Læs mere

Uddannelsesplan for Solsideskolen- Privatskolen i Nørresundby

Uddannelsesplan for Solsideskolen- Privatskolen i Nørresundby Uddannelsesplan for Solsideskolen- Privatskolen i Nørresundby Grundoplysninger: Navn Adresse Telefon mail Webadresse Solsideskolen Kirke Alle 7, 9400 Nørresundby 98 17 23 40 kontoret.851052@skolekom.dk

Læs mere

Carit Etlars Vej Åbyhøj tlf fax Uddannelsesplan for 2. Årgang - LU 13

Carit Etlars Vej Åbyhøj tlf fax Uddannelsesplan for 2. Årgang - LU 13 Uddannelsesplan for 2. Årgang - LU 13 Gammelgaardsskolen som uddannelsessted Gammelgaardsskolen er en 50 år gammel skole, som har sin beliggenhed i Åbyhøj. Skoledistriktets elever er overordnet børn fra

Læs mere

Uddannelsesplan Nr. Søby Skole

Uddannelsesplan Nr. Søby Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Nr. Søby Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Uddannelsesplan, Viby Skole

Uddannelsesplan, Viby Skole Uddannelsesplan, Viby Skole 2014-15 Læreruddannelsen i Aarhus 1. praktikniveau Viby Skole Den 7. juli 2014 Kirkevej 2 8260 Viby J Telefon: 8713 9160 E-post: vib@mbu.aarhus.dk Indhold Kultur og særkende

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende på 1. årgang ved Aarhus Lærerseminarium Vestervangsskolen

Uddannelsesplan for studerende på 1. årgang ved Aarhus Lærerseminarium Vestervangsskolen 1 Uddannelsesplan for studerende på 1. årgang ved Aarhus Lærerseminarium Skoleleder: Viceskoleleder: Kim Egeberg Johansen kim.egeberg.johansen@randers.dk Charlotte Worm-Leonhard charlotte.worm-leonhard@randers.dk

Læs mere

Praktikskolens uddannelsesplan for. Praktik på 2. årgang 2. praktikniveau. Højslev Skole

Praktikskolens uddannelsesplan for. Praktik på 2. årgang 2. praktikniveau. Højslev Skole Praktikskolens uddannelsesplan for Praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Højslev Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til

Læs mere

Rønneskolens uddannelsesplan

Rønneskolens uddannelsesplan Rønneskolens uddannelsesplan Kontaktoplysninger til praktikansvarlig Afdeling Søndermark: Andreas Grosbøll. Andreas.Grosboell@brk.dk Afdeling Østre: Gitte Lykkegaard. Gitte.Lykkegaard@brk.dk Afdeling Åvang:

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR DET KONGELIGE VAJSENHUS

UDDANNELSESPLAN FOR DET KONGELIGE VAJSENHUS UDDANNELSESPLAN FOR DET KONGELIGE VAJSENHUS 1. Skolen som uddannelsessted Som uddannelsessted vil I som studerende opleve et læringsmiljø, der er præget af engagerede lærere. Vi ønsker på bedste vis, at

Læs mere

Uddannelsesplan for 1. og 2. års praktikanter ved læreruddannelsen på Østervangsskolen 2014-15

Uddannelsesplan for 1. og 2. års praktikanter ved læreruddannelsen på Østervangsskolen 2014-15 Uddannelsesplan for 1. og 2. års praktikanter ved læreruddannelsen på Østervangsskolen 2014-15 Kultur og særkende for Østervangsskolen Historie og organisation Østervangsskolen er bygget i 1956 og ombygget

Læs mere

Kvalitetskrav til praktikskolerne

Kvalitetskrav til praktikskolerne Kvalitetskrav til praktikskolerne herunder krav til uddannelsesplaner på de enkelte praktikskoler og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Tølløse Slots Efterskole har en aftale med UCSJ om at vi er praktikskole for lærerstuderende. Vi vil gerne være med i uddannelsen af lærere

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Indledning: Denne uddannelsesplan er lavet i henhold til 13.2 jf. BEK nr. 231 af 8/3-2013. Uddannelsesplanen er et

Læs mere

VIA University College Læreruddannelsen i Aarhus. Prøven i praktik

VIA University College Læreruddannelsen i Aarhus. Prøven i praktik VIA University College Læreruddannelsen i Aarhus Prøven i praktik 1 I nærværende hæfte har vi forsøgt at samle den information om prøven i praktik, som man har brug for som studerende, praktiklærer og

Læs mere

Skolen som uddannelsessted: Langebjergskolen

Skolen som uddannelsessted: Langebjergskolen Skolen som uddannelsessted: Langebjergskolen Langebjergskolen har en lang tradition for at modtage praktikanter og samarbejde med uddannelsesinstitutioner. Vi er åbne og interesserede og ser samarbejdet

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter på Reventlow Lille Skole

Uddannelsesplan for praktikanter på Reventlow Lille Skole Uddannelsesplan for praktikanter på Reventlow Lille Skole Reventlow Lille Skole er en lille privatskole, der ligger 4 km fra Søllested. Vi har elever fra Nakskov, Søllested, Rødby, Maribo samt de mindre

Læs mere

Retningslinjer for praktikniveau 1,

Retningslinjer for praktikniveau 1, Praktikperioden er på i alt 6 uger Praktikugerne er uge 46 47, 2016 og uge 7 11, 2017 (inkl. en uges vinterferie). Kompetencemålsprøven afholdes i uge 16, 2017 på praktikskolen. Omfang De studerende skal

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Nordre Skole

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Nordre Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Nordre Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

Søndermarksskolens uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik

Søndermarksskolens uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik Søndermarksskolens uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik Uddannelsesplanen skal give en kort beskrivelse af, hvordan praktikskolen arbejder med at uddanne den lærerstuderende. Se BEK nr 231 af

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. 1. Skolen som uddannelsessted

UDDANNELSESPLAN. 1. Skolen som uddannelsessted UDDANNELSESPLAN 1. Skolen som uddannelsessted Kontaktoplysninger Nordregårdsskolen Tejn Allé 3 2770 Kastrup Tlf.: 32514033 Sygetelefon.: 30760362 Mail: ng.uk@taarnby.dk Skoleleder: Niels Bahn Rasmussen

Læs mere

Uddannelsesplan på Syvstjerneskolen

Uddannelsesplan på Syvstjerneskolen Uddannelsesplan på Syvstjerneskolen Skolen som uddannelsessted Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig: Skoleleder Ulla Andersen, uda@furesoe.dk, tlf. 7235 7000 Syvstjerneskolen samarbejder med

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau III

Uddannelsesplan praktikniveau III Uddannelsesplan praktikniveau III For Skole Generelle oplysninger om skolen (kontaktoplysninger, adresse, værdigrundlag, etc.): I følge 13 (jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor som

Læs mere

Uddannelsesplan for 3. årgangs lærerstuderende på Tovshøjskolen

Uddannelsesplan for 3. årgangs lærerstuderende på Tovshøjskolen Uddannelsesplan for 3. årgangs lærerstuderende på Tovshøjskolen 20016/20017 Tovshøjskolen som uddannelsessted Tovshøjskolen er en 42 år gammel skole, som ligger i Aarhus Vest. Skoledistriktet omfatter

Læs mere

Uddannelsesplan for 2. Årgang - LU 14

Uddannelsesplan for 2. Årgang - LU 14 Uddannelsesplan for 2. Årgang - LU 14 Kære lærerstuderende Velkommen til praktik på Næshøjskolen! Vi ser frem til at med jer og glæder os til at blive stedet, hvor I får mulighed for at gøre erfaringer

Læs mere

Uddannelsesplan Nr. Felding Skole

Uddannelsesplan Nr. Felding Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Nr. Felding Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til

Læs mere

praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole

praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Absalons Skoles uddannelsesplan for studerende i praktik

Absalons Skoles uddannelsesplan for studerende i praktik Absalons Skoles uddannelsesplan for studerende i praktik Grundoplysninger Absalons Skole Absalonsgade 2 4000 Roskilde Tlf: 46314150 Mail: absalonsskole@roskilde.dk http://si.absalonsskole.roskilde.dk Praktik

Læs mere

Principper for arbejdsplanen

Principper for arbejdsplanen Gammelgaardsskolen er en 50 år gammel skole, som ligger i Åbyhøj. Skoledistriktets elever er overordnet børn fra familier, der bor i villaer, men omfatter også børn fra lejligheder i Bispehaven og Gjellerup.

Læs mere

Hver skole har udfærdiget eget værdigrundlag og på Herstedøster skole er overskrifterne på de på fem værdier:

Hver skole har udfærdiget eget værdigrundlag og på Herstedøster skole er overskrifterne på de på fem værdier: Herstedøster Skole Trippendalsvej 2, 2620 Albertslund, tlf 43687300 Skoleleder Jens Rud Madsen jens.rud.madsen@albertslund.dk Praktikkoordinator Anette Iben Pohl anette.pohl@albertslund.dk Præsentation

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Brårup Skole

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Brårup Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Brårup Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

Skabelon til uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC

Skabelon til uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC Skabelon til uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC Forord En praktikskoles uddannelsesplan skal godkendes på baggrund af kvalitetskrav. I bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesplan for Skovshoved Skole 2015/2016 Skovshoved Skole

Uddannelsesplan for Skovshoved Skole 2015/2016 Skovshoved Skole Uddannelsesplan for Skovshoved Skole 2015/2016 Skovshoved Skole Praktikansvarlig: Viceskoleleder Peter Vinkel @: pv@gentofte.dk mobil: 4086 1090 Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Tlf:

Læs mere

Uddannelsesplan for Kastrupgårdsskolen, praktikniveau 2 og 3, 2016/2017

Uddannelsesplan for Kastrupgårdsskolen, praktikniveau 2 og 3, 2016/2017 Uddannelsesplan for Kastrupgårdsskolen, praktikniveau 2 og 3, 2016/2017 Kontaktoplysninger Kastrupgårdsskolen Blåklokkevej 1 2770 Kastrup Tlf: 32470350 Sygetlf: 51 46 94 39 Mail: kg.uk@taarnby.dk Skoleleder:

Læs mere

Uddannelsesplan 2016/2017

Uddannelsesplan 2016/2017 Uddannelsesplan 2016/2017 Skolen som uddannelsessted Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig: Lise Roar, souschef og faglig leder 7.- 9. Mail: LISROA@gladsaxe.dk Mobil: 20203103 Skolen som uddannelsessted:

Læs mere

praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Tingstrup Skole. Thisted.

praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Tingstrup Skole. Thisted. Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Tingstrup Skole. Thisted. Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen Trekronerskolen er fast praktikskole for lærerstuderende fra UCSJ. Der er ofte mange studerende på skolen og her er mange praktiklærere som gerne

Læs mere

Kære Studerende. Kultur og særkende som uddannelsessted Historie og organisation

Kære Studerende. Kultur og særkende som uddannelsessted Historie og organisation Kære Studerende Velkommen til Skolerne i Elev og Hårup. Jeg håber, du føler dig velkommen. Vi er glade for at have studerende på skolen, og vi vil gøre vores allerbedste for at denne praktik bliver både

Læs mere

Praktikskolens uddannelsesplan, 2014/2015

Praktikskolens uddannelsesplan, 2014/2015 Praktikskolens uddannelsesplan, 2014/2015 Dette dokument indeholder: Skabelon til uddannelsesplan, der indarbejdes som del af skolens hjemmeside. Vejledning til udfyldelse af punkterne i uddannelsesplanen.

Læs mere

Rødkilde Skole. Uddannelsesplan 2014

Rødkilde Skole. Uddannelsesplan 2014 Rødkilde Skole Uddannelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse Kontakt... 3 Skolen som uddannelsessted... 3 Om Rødkilde Skole... 4 Muligheder for praksissamarbejde... 5 Forventninger til praktikkens parter...

Læs mere

Uddannelsesplan Stoholm Skole

Uddannelsesplan Stoholm Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Stoholm Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Uddannelsesplan. for. Lindebjergskolen som praktikskole

Uddannelsesplan. for. Lindebjergskolen som praktikskole Uddannelsesplan for Lindebjergskolen som praktikskole Lindebjergskolen ligger i Gundsølille ca. 10 km. fra Roskilde. Lindebjergskolen er en 2-sporet skole fra 0. 9. klasse med 340 elever, 37 lærere, 2

Læs mere

Retningslinjer for praktikniveau 2,

Retningslinjer for praktikniveau 2, Praktikperioden er på i alt 6 uger Praktikugerne er uge 39-45, 2016 (inkl. en uges efterårsferie). Kompetencemålsprøven afholdes i uge 50 2016. Prøven holdes på læreruddannelsen på Nyelandsvej. Omfang

Læs mere

Uddannelsesplan Stenløse Privatskole 2015/2016

Uddannelsesplan Stenløse Privatskole 2015/2016 Uddannelsesplan Stenløse Privatskole 2015/2016 Praktikansvarlig Afdelingsleder Lene Andersen Telefon:47 17 09 10 la@stenpriv.dk Skolen som uddannelsessted Stenløse Privatskole fungerer som praktikskole

Læs mere

Retningslinjer for praktikniveau 3,

Retningslinjer for praktikniveau 3, Praktikperioden er på i alt 6 uger Meritstuderende: Praktikugerne er uge 39-45, 2016 (inkl. en uges efterårsferie). Kompetencemålsprøven afholdes i uge 50 2016. Prøven holdes på læreruddannelsen på Nyelandsvej.

Læs mere

Retningslinjer for kompetencemålsprøven i praktik 2017

Retningslinjer for kompetencemålsprøven i praktik 2017 Retningslinjer for kompetencemålsprøven i praktik 2017 For praktiklærere og UC-undervisere Indholdsfortegnelse Forord... 2 Nationale fælles bestemmelser Praktikprøven... 2 Praktikopgaven... 3 Eksaminatorernes

Læs mere

Uddannelsesplan. Egeskovskolen som praktikskole. 1., 2. og 3. praktikniveau. Egeskovskolen. Vestre Ringvej Bjerringbro

Uddannelsesplan. Egeskovskolen som praktikskole. 1., 2. og 3. praktikniveau. Egeskovskolen. Vestre Ringvej Bjerringbro Uddannelsesplan Egeskovskolen som praktikskole 1., 2. og 3. praktikniveau Egeskovskolen Vestre Ringvej 11 8850 Bjerringbro skole.egeskov@viborg.dk Kultur og særkende som uddannelsessted Værdier og visioner

Læs mere

Kære 4. års studerende på 3. niveau. Gudenaadalens Efterskole byder dig velkommen, og vi ser frem til et godt og lærerigt samarbejde.

Kære 4. års studerende på 3. niveau. Gudenaadalens Efterskole byder dig velkommen, og vi ser frem til et godt og lærerigt samarbejde. Kære 4. års studerende på 3. niveau Gudenaadalens Efterskole byder dig velkommen, og vi ser frem til et godt og lærerigt samarbejde. Skolen: Gudenaadalens Efterskole (GE) er en Grundtvig/Koldsk efterskole,

Læs mere

Uddannelsesplan lærerstuderende

Uddannelsesplan lærerstuderende Uddannelsesplan lærerstuderende Vejgaard Østre Skole Grundoplysninger: Navn: Vejgaard Østre Skole Adresse: Chr. Koldsvej 1, 9000 Aalborg Telefon: 9631 6700 Webadresse: Vejgaardoestreskole.dk Kultur og

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole:_Birkelundskolen

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole:_Birkelundskolen Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole:_Birkelundskolen Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen

Læs mere

Uddannelsesplan for praktik på Kongeådalens Efterskole

Uddannelsesplan for praktik på Kongeådalens Efterskole Uddannelsesplan for praktik på Kongeådalens Efterskole Kongeådalens Efterskole Dovervej 19, Dover 6660 Lintrup 74855333 info@keskole.dk www.keskole.dk Præsentation af skolen Kongeådalens Efterskole er

Læs mere

Dragør Skole Nord Uddannelsesplan 2015/1016

Dragør Skole Nord Uddannelsesplan 2015/1016 Dragør Skole Nord Uddannelsesplan 2015/1016 Kontaktoplysninger Dragør Skole Nord Hartkornsvej 30 2791 Dragør Tlf kontor: 32890400 Tlf sygemelding: 32890403. Skal ske inden kl. 07.00. Mail: nordstrandskolen@dragoer.dk

Læs mere

Orienteringsdag -praktik

Orienteringsdag -praktik Orienteringsdag -praktik 3. årgang, praktikniveau 2 Disse Powerpointsendes efterfølgende/placeres på portalen Hovedtemaer: Tidsmæssigt begivenheder Undersøgelse, problemstilling, opgave, prøve - forløb

Læs mere

Uddannelsesplan. Grundoplysninger: Galtrup Musik- og Idrætsefterskole Poulsen Dalsvej Erslev Tlf

Uddannelsesplan. Grundoplysninger: Galtrup Musik- og Idrætsefterskole Poulsen Dalsvej Erslev Tlf Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Galtrup Musik- og Idrætsefterskole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende på 2. årgang på Bavnehøj Skole

Uddannelsesplan for studerende på 2. årgang på Bavnehøj Skole Uddannelsesplan for studerende på 2. årgang på Bavnehøj Skole Kære lærerstuderende på 2. årgang Velkommen i praktik på Bavnehøj Skole. Vi ser frem til et godt samarbejde med jer, hvor I forhåbentlig får

Læs mere

LU13 Uddannelsesplan Praktik på Vestergårdsskolen

LU13 Uddannelsesplan Praktik på Vestergårdsskolen LU13 Uddannelsesplan Praktik på Vestergårdsskolen 1. Kultur og særkende Vestergårdsskolen er en almindelig folkeskole i Viby med normalt to spor på hver årgang, et 10. klasses center med pt. to 10. klasser

Læs mere

Uddannelsesplan Vestfjendsskolen

Uddannelsesplan Vestfjendsskolen Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Vestfjendsskolen Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Uddannelsesplan. Uddannelsesplan Løgstrup Skole

Uddannelsesplan. Uddannelsesplan Løgstrup Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Løgstrup Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Den danske Design- og Håndværksefterskole skal være et sted, hvor boglig, aktiv og kreativ undervisning af høj kvalitet indgår i et unikt samspil.

Den danske Design- og Håndværksefterskole skal være et sted, hvor boglig, aktiv og kreativ undervisning af høj kvalitet indgår i et unikt samspil. Praktikskole: Praktikniveau: Den danske Design- og Håndværksefterskole Skolebyen 11 6900 Skjern 97 35 40 44 dhe@dhe.dk 3. niveau Skolens værdigrundlag Den danske Design- og Håndværksefterskole skal være

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende

Uddannelsesplan for lærerstuderende Uddannelsesplan for lærerstuderende 2016 Kære lærerstuderende Velkommen på Steinerskolen. Jeg håber, du vil føle dig velkommen. Vi er glade for at have studerende på skolen, og vi vil gøre vores allerbedste

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende på 1. årgang på Bavnehøj Skole

Uddannelsesplan for studerende på 1. årgang på Bavnehøj Skole Uddannelsesplan for studerende på 1. årgang på Bavnehøj Skole Kære lærerstuderende på 1. årgang Velkommen i praktik på Bavnehøj Skole. Vi ser frem til et godt samarbejde med jer, hvor I forhåbentlig får

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod

Læs mere

Praktik uddannelsesplan - Skolen pa Duevej

Praktik uddannelsesplan - Skolen pa Duevej Praktik uddannelsesplan - Skolen pa Duevej 2016-17 Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Skoleleder: Niels Christophersen Praktikansvarlig: Pernille Keyper Skolen som uddannelsessted Skolen på

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolen UCC

Uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolen UCC Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolen UCC Forord En praktikskoles uddannelsesplan skal godkendes på baggrund af kvalitetskrav. I bekendtgørelse om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC.

Uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC. Uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC. 1. Skolen som uddannelsessted Skolen på La Cours vej er skole som er skabt i en veksel mellem det moderne samfund

Læs mere

Uddannelsesplan for Bangsbostrand Skole praktikskole for læreruddannelsen kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer

Uddannelsesplan for Bangsbostrand Skole praktikskole for læreruddannelsen kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Uddannelsesplan for Bangsbostrand Skole praktikskole for læreruddannelsen kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav

Læs mere

Kære Studerende. Kultur og særkende som uddannelsessted Historie og organisation

Kære Studerende. Kultur og særkende som uddannelsessted Historie og organisation Kære Studerende Velkommen til Skolerne i Elev og Hårup. Jeg håber, du føler dig velkommen. Vi er glade for at have studerende på skolen, og vi vil gøre vores allerbedste for at denne praktik bliver både

Læs mere

Uddannelsesplan, Viby Skole

Uddannelsesplan, Viby Skole Viby Skole Den 3. juni 2016 Kirkevej 2 8260 Viby J Telefon: 8713 9160 E-post: vib@mbu.aarhus.dk Hjemmeside: www.viby-skole.dk Uddannelsesplan, Viby Skole 2016-17 Læreruddannelsen i Aarhus 3. praktikniveau

Læs mere

Uddannelsesplan. 3. praktikniveau. ROSENVANGSKOLEN Rosenvangs Allé Viby J. Telefon

Uddannelsesplan. 3. praktikniveau. ROSENVANGSKOLEN Rosenvangs Allé Viby J. Telefon Uddannelsesplan 3. praktikniveau Rosenvangskolen 2016/2017 Praktikkoordinator: Kirsten H. Jørgensen (tlf. 27331123) Kirsten.Joergensen5@rosenvangskolen.dk 1 1. Skolens kultur og særkende Rosenvangskolen

Læs mere

ISJ / Uddannelsesplan for lærerstuderende. Uddannelsesplan. for lærerstuderende. Institut Sankt Joseph. Ver

ISJ / Uddannelsesplan for lærerstuderende. Uddannelsesplan. for lærerstuderende. Institut Sankt Joseph. Ver Uddannelsesplan for lærerstuderende 1 Ver. 2016.1 Institut Sankt Joseph Uddannelsesplan for lærerstuderende Indhold Skolen som uddannelsessted 3 International afdeling på ISJ 4 Det professionelle miljø

Læs mere

Uddannelsesplan Karensmindeskolen og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer.

Uddannelsesplan Karensmindeskolen og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer. Uddannelsesplan Karensmindeskolen og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer. Grundoplysninger: Karensmindeskolen Mastrupvej 75, 9530 Støvring 9988 7980 www.karensmindeskolen.dk karensmindeskolen@rebild.dk

Læs mere

Uddannelsesplaner for de lærerstuderende pa Atuarfik Edvard Kruse Uummannaq - Grønland

Uddannelsesplaner for de lærerstuderende pa Atuarfik Edvard Kruse Uummannaq - Grønland Uddannelsesplaner for de lærerstuderende pa Atuarfik Edvard Kruse Uummannaq - Grønland Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til praktikskolerne, så

Læs mere

Susåskolens uddannelsesplan for lærerstuderende

Susåskolens uddannelsesplan for lærerstuderende Susåskolens uddannelsesplan for lærerstuderende Susåskolen er en nydannet skole fra 1. august 2016 som følge af skolestrukturændringen i Næstved Kommune. Skolen består af 3 afdelinger, der alle grænser

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR PRAKTIK PÅ VESTER MARIENDAL SKOLE

UDDANNELSESPLAN FOR PRAKTIK PÅ VESTER MARIENDAL SKOLE UDDANNELSESPLAN FOR PRAKTIK PÅ VESTER MARIENDAL SKOLE Grundoplysninger: Navn: Vester Mariendal skole Adresse: Stjernevej 1 Telefon: 99 82 47 20 Mail: vmariendalskolen@aalborg.dk Webadresse: www.vmarieskolen.dk

Læs mere

Uddannelsesplan for Skørping Skole Herunder kvalitetskrav til konkrete praktikniveauer

Uddannelsesplan for Skørping Skole Herunder kvalitetskrav til konkrete praktikniveauer Uddannelsesplan for Skørping Skole Herunder kvalitetskrav til konkrete praktikniveauer Grundoplysninger: Skørping skole Himmerlandsvej 65 9520 Skørping 99 88 80 40 imbjo@rebild.dk 9 988 80 4099 88 80 4099

Læs mere

Orienteringsdag -praktik

Orienteringsdag -praktik Orienteringsdag -praktik 2. årgang, praktikniveau I - Disse Powerpoint sendes efterfølgende/placeres på portalen/fronter Tidsmæssigt begivenheder jeres opgaver/ansvar Praktikhæftet og om praktikforløbet,

Læs mere

Egelundskolen som praktikskole for læreruddannelsen

Egelundskolen som praktikskole for læreruddannelsen Egelundskolen som praktikskole for læreruddannelsen Kontaktoplysninger Adresse: Egelundsvej 8-10, 2620 Albertslund, tlf.: 43 64 73 50 Praktikansvarlig: Skoleleder Annelise Weng Praktikkoordinator: Nina

Læs mere

Uddannelsesplan for 3. årgangs studerende fra Professionshøjskolen (Lærerstuderende)

Uddannelsesplan for 3. årgangs studerende fra Professionshøjskolen (Lærerstuderende) Uddannelsesplan for 3. årgangs studerende fra Professionshøjskolen (Lærerstuderende) Ifølge 13.2 jf. BEK nr. 231 af 08/0372013 skal Kongenshus Efterskole have udfærdiget en uddannelsesplan på det pågældende

Læs mere