Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø."

Transkript

1 Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø. LÆRERVEJLEDNING Varmelab 2015

2 VarmeLab en skoletjeneste om energi, miljø og varme Formålet med lærervejledningen er at fortælle om besøget i VarmeLab og at inspirere til arbejdet i klassen før og efter besøget. I VarmeLab formidler vi energi, miljø og varme til klasse. Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes hverdag og oplevelser, og forklarer de fysiske begreber bag fjernvarme. Når klassen går fra VarmeLab, har eleverne et nuanceret billede af, hvor varmen i radiatoren kommer fra, og hvordan vandet i bruseren bliver varmt. Forventninger Vi er altid to undervisere til et besøg, så vi kan støtte eleverne bedst muligt igennem øvelserne. Samtidig forventer vi, at du som lærer engagerer dig i besøget og motiverer eleverne til aktiv deltagelse igennem hele forløbet og tager ansvar for klassen fra start til slut. Vi engagerer eleverne i læringsprocessen og igennem tilegnelse af viden, motiverer vi til handling - og holdning til forbrug, ressourcer og fremtidens klima. VarmeLab er et besøgstilbud under AffaldVarme Aarhus, og undervisningen foregår i et moderne laboratorium placeret midt i autentiske rammer på Aarhusværket, som siden 1929 har forsynet det centrale Aarhus med varmt vand. Vidste du at i Danmark bliver ca. 63 % af alle boliger opvarmet via fjernvarmenettet. I Aarhus er tallet 95 %. Besøget Besøget varer ca. 3 timer, hvor klassen kommer igennem: oplæg om miljø, fjernvarme og fugles varmeproduktion. rundvisning på værket med augmentet reality, som giver eleverne mulighed for at undersøge varmevekslerne via et virtuelt lag. øvelser med fugle og fjernvarme, herunder undersøgelse af radiatorer, gulvvarme og varmevekslere, samt fugles ben, pumper og kroppens reaktion på hårdt arbejde. diskussion af øvelserne, hvor elevernes handlemuligheder kommer på banen. redigering af film, som vi efterfølgende sender til læreren til evaluering af besøget hjemme på skolen.

3 Faglighed Fjernvarmesystemet er et godt udgangspunkt for at komme omkring centrale fysiske emner som f.eks. energi, temperatur, tryk og effekt samt materialekendskab, herunder varmeledning og isoleringsevne. Tværfaglighed Vores undervisning er bygget tværfagligt op mellem fagene fysik og biologi. Besøget tager udgangspunkt i en udstoppet måge, og eleverne kommer med bud på, hvordan måger kan overleve sommer og vinter på Aarhus Havn. På den måde kommer vi rundt om fugles temperaturregulering med respiration, isolering, hjertepumpe og modstrømsprincipper i benene. Med afsæt i mågen drager vi paralleller til fjernvarmesystemet, som i høj grad er bygget op om samme principper. På den måde kobles to fagligheder og eleverne opnår en dybere indsigt i fjernvarme og samfundets energiforsyning. Læringsmål Vi har samlet en oversigt over nogle af de faglige begreber, som eleverne stifter bekendtskab med i VarmeLab. Begreberne tager udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål. Eleverne laver forskellige øvelser og kommer derfor dybere ind i nogle emner end andre. Perspektivering i naturfag og produktion og teknologi Færdigheds- og vidensmål, fysik/kemi: Eleven kan forklare sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklingsmuligheder Eleven har viden om interessemodsætninger knyttet til bæredygtig udvikling Eleven kan med modeller forklare funktioner og sammenhænge på tekniske anlæg Eleven har viden om forsynings-, rensnings og forbrændingsanlæg I et fælles oplæg gennemgår vi produktion af el og varme fra forbrændingsanlægget i Lisbjerg og igennem diskussion kommer eleverne frem til fordele og ulemper ved fjernvarme og de energikilder, der bruges i produktionen.

4 Energiomsætning Færdigheds- og vidensmål, fysik/kemi: Eleven kan undersøge transport og lagring af energi i naturgivne og menneskeskabte processer Eleven har viden om energiforsyning Eleven kan med modeller forklare energiomsætninger Eleven har viden om naturgivne og menneskeskabte energikæder Eleven kan diskutere udvikling i samfundets energiforsyning Eleven har viden om udvikling i samfundets energibehov Igennem oplæg, rundvisning og forsøg kommer eleverne hele vejen rundt om energiomsætningen i fjernvarmesystemet, både på forbrændingsanlægget og i hjemmet. Undersøgelse i naturfag og formidling Færdigheds- og vidensmål, biologi og fysik/kemi: Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold Eleven har viden om undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier Eleven har viden om metoder til at formidle naturfaglige forhold I øvelserne bruger eleverne IR-kameraer og laver elektronisk datalogning af temperatur til at understøtte deres resultater. Det hele optages med ipads og redigeres sammen til korte faglige formidlingsfilm. Økosystemer Færdigheds- og vidensmål, biologi: Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser Eleven har viden om organismers livsfunktioner Igennem oplæg, rundvisning og forsøg kommer eleverne hele vejen rundt om varmeveksling både på forbrændingsanlæg og i hjemmet, når de undersøger varmevekslere og radiatorer, hvor termisk energi og ledningsevne spiller en central rolle.

5 Øvelserne Vi tilpasser forsøgene, så de passer til klassens niveau. Der er ikke tid til, at alle elever når alle øvelser, men øvelserne er bygget op, så de kommer omkring mange af de samme centrale emner. Varmeveksling Her skal eleverne bruge en varmeveksler til at flytte varmeenergi fra fjernvarmevandet over i vand fra den kolde hane. De arbejder både med en gennemsigtig model, hvor de ser, hvad der sker og med en kommerciel varmeveksler, som nogle elever vil kunne kende fra deres eget hjem. Radiator og gulvvarme Eleverne undersøger varmefordelingen i radiatorer med gennemsigtig front, så de kan se vandet i dem. Bagefter arbejder de med gulvvarme, som er lavet både med og uden varmefordelingsplader. Med IR-kameraer kan eleverne observere og mærke, hvordan metallet i pladerne er effektivt til at fordele varmen ud i hele gulvet. Hvorfor kan en måge stå på en isflage uden at fryse? og hvad har det med fjernvarme at gøre? Transport og isolering Øvelsen handler overordnet om transport og isolering af fjernvarmevand, hvor der undervejs drages paralleller til fugles fysiologi. Eleverne arbejder både med isolering af fjernvarmerør og fugle, og med forskellige pumpetyper, herunder pumper, der transporterer fjernvarmevand og hjertet som pumpe. Fugleben Her tester eleverne modstrømsprincippet, hvor varme overføres fra én blodåre til en anden, i en model af et fugleben og de undersøger, hvorfor fugle næsten ikke mister varme ved at stå på en isflage. Cykling og varmeproduktion Eleverne mærker hvad det kræver at producere varme, når de cykler på en cykel, der driver en dypkoger. I øvelsen vender vi begreberne energioverførsel, bevægelsesenergi, varmeenergi og respiration.

6 Arbejde før VarmeLab Vi stiller ikke krav til, hvordan I forbereder jeres besøg, men jo bedre forberedt eleverne er, jo bedre bliver deres faglige udbytte. Her er et par aktiviteter, som kan bruges som introduktion til et forløb med fjernvarme. Begrebskort og spørgsmål Tag en snak i klassen om hvad de ved om varme, varmeproduktion og varmeforbrug. Udgangspunktet kan f.eks. være Hvad tænker I, når jeg siger varme? eller Hvorfor fryser vi ikke en vinterdag, når vi er i skole?. Det overordnede spørgsmål skrives midt på tavlen hvorfra, der trækkes tråde ud til begreber som kraftvarmeværk, radiator og isolering. Herfra kan der igen skrives underbegreber. Det færdige begrebskort gemmes til evalueringen. Kraftvarmeværker Gennemgå funktionen af et kraftvarmeværk. Tag f.eks. udgangspunkt i en animation af forbrændingsanlægget i Lisbjerg og saml i fællesskab op på, hvad animationen viser, hvordan energistrømmene forløber og hvilke materialer og stofegenskaber, der udnyttes. En gennemgang af kraftvarmeværket kan også med fordel bruges i efterbehandlingen til forståelse af helheden i de emner, vi gennemgår i VarmeLab. Animation: vælg billedet i højre side. Vidste du at fjernvarmeproduktionen er steget med 40 % siden I samme periode er CO 2 -udledningen fra fjernvarmeproduktionen formindsket med 31 %. Øvelse med varmeledning I skal bruge: Bægerglas Termometre Sølvpapir Viskestykker eller anden isolerende materiale Kogende vand/ 80 C Koldt vand Eleverne skal teste, hvordan de bedst muligt kan overføre varmeenergi fra varmt vand til koldt vand uden at blande vandet. Giv eleverne to bægerglas; et med kogende vand og et med koldt vand. Herefter er opgaven for eleverne at finde en strategi til, hvordan de bedst muligt får overført varmeenergien fra det varme vand til det kolde. De må bruge staniol til varmeoverførsel, viskestykker til isolering og hvad de ellers kan finde i klassen. Den eneste regel er, at de ikke må blande vandet fra de to glas. Temperaturen på de to glas måles før og efter, og til slut gennemgår I de forskellige strategier og resultater. Grafer Når eleverne skal lave øvelser, kommer alle ud for at skulle aflæse en graf, der viser ændringer i vandtemperatur over tid. For at forberede eleverne på aflæsning og forståelse af graferne kan I selv lave en graf. Fjernvarmeskolen.dk Hvis I skal i gang med et længere forløb om energi, er der mange gode ting at hente på fjernvarmeskolen.dk. Her er forslag til korte og lange forløb om fjernvarme, og der er artikler, opgaver og billeder, der kan tilpasses jeres forløb. Lad f.eks. eleverne tegne en graf over vandtemperaturen på et bad over tid, eller udendørstemperaturen over et døgn.

7 Arbejdet efter VarmeLab Film Se jeres film fælles i klassen. Lad grupperne forklare hvad de lavede i deres forsøg, og hvilke resultater/erfaringer de fik. Se evt. selv filmene igennem inden I ser dem sammen i klassen og forbered uddybende spørgsmål til grupperne, Hvis I skulle gøre modellen af varmeveksleren endnu mere effektiv, hvad ville I så gøre?, Hvorfor slutter I af med at sige, at pumpen virker ligesom hjertet? eller Nu hvor I ved, hvor det varme vand i bruseren kommer fra, kan I så komme med nogle gode råd til, hvordan man kan tage et mere miljørigtigt bad?. Diskussion Under besøget ser klassen en rap om fjernvarme. Se rappen igen og diskuter mottoet: Fjernvarme er godt for miljøet. Lad eleverne forklare hvorfor fjernvarme er et overskudsprodukt fra el-produktionen og diskuter fremtiden for de materialer, der brændes af for at producere el og varme (kul, olie, biogas, halm, flis og affald). Er der alternativer? Rap: introfilm Vidste du at hvis alle danske boliger med fjernvarme havde hvert sit oliefyr, så ville der blive udledt 3 mio. tons CO 2 mere om året. Begrebskort Gennemgå jeres begrebskort igen. Tilføj al den nye viden eleverne har fået undervejs i forløbet. På den måde bliver det tydeligt, at de har lært rigtig meget. Mere info Book et besøg Besøg og undervisning bookes på book-varmelab eller ved at sende en mail til Links

8 AffaldVarme Aarhus Bautavej Aarhus V Telefon

Vil du sætte energi og fjernvarmeforsyning på skemaet?

Vil du sætte energi og fjernvarmeforsyning på skemaet? LÆRERVEJLEDNING Vil du sætte energi og fjernvarmeforsyning på skemaet? Fjernvarmeskolen.dk et gratis undervisningsmateriale til 7. 9. klasse 1 Energiproduktion og forsyning er et aktuelt emne både globalt

Læs mere

Lærervejledning Mobil Lab 2

Lærervejledning Mobil Lab 2 Lærervejledning Mobil Lab 2 I Mobil Lab 2-traileren er der udstyr, som gør eleverne i stand til at lave forsøg, eksperimentere og udforske. Mobil Lab 2 er udviklet til at blive brugt i folkeskolens i naturfagsundervisningen

Læs mere

ISOLERING OG FUGTTRANSPORT I BOLIGEN

ISOLERING OG FUGTTRANSPORT I BOLIGEN ISOLERING OG FUGTTRANSPORT I BOLIGEN 1 E T S K O L E P R O J E K T F O R 8-9. K L A S S E T R I N Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Lærervejledning... 3 Modul 1... 6 Danmarks energiforsyning...

Læs mere

Energiens Forunderlige Vej - fra kilde til forbrug Lærervejledning

Energiens Forunderlige Vej - fra kilde til forbrug Lærervejledning Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.12.00. Målgruppe: Forløbet er for 3. klasse til 6. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler i Københavns Kommune. Forudsætninger:

Læs mere

fra 1. oktober til og med 31. marts praktisk, lukket fodtøj

fra 1. oktober til og med 31. marts praktisk, lukket fodtøj I vinterhalvåret inviterer ARC folkeskolens mindste elever til leg og læring i samspil med affaldsudstillingen, i vores gamle kontrolrum. Ved besøget lærer eleverne at sortere affald i otte fraktioner,

Læs mere

Klima og Innovation. Foto: www.sxc.hu LÆRERVEJLEDNING

Klima og Innovation. Foto: www.sxc.hu LÆRERVEJLEDNING Foto: www.sxc.hu LÆRERVEJLEDNING 1 Generelle oplysninger Klima og Innovation Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til 13.00. Forløbet udbydes i perioden 15. marts til 15. maj og 15. september til 15. november.

Læs mere

ENERGIDATA I UNDERVISNINGEN UDVIKLING AF KONCEPTER Alexandra Instituttet

ENERGIDATA I UNDERVISNINGEN UDVIKLING AF KONCEPTER Alexandra Instituttet ENERGIDATA I UNDERVISNINGEN UDVIKLING AF KONCEPTER Alexandra Instituttet ALEXANDRA INSTITUTTET A/S Åbogade 34 DK-8200 Aarhus N T +45 70 27 70 12 Rued Langgaards Vej 7, 5B DK-2300 København S T +45 70 27

Læs mere

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra.

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. t mere på Læs mege skolen.dk fjernvarme Lidt fakta om fjernvarme Ud af 2,4 mio. boliger bliver 1,7

Læs mere

2008/09. Varm vandet. Idé- og arbejdskatalog til den landsdækkende skolekonkurrence

2008/09. Varm vandet. Idé- og arbejdskatalog til den landsdækkende skolekonkurrence 2008/09 Varm vandet Idé- og arbejdskatalog til den landsdækkende skolekonkurrence Varm vandet Indhold 2 Indledning Varm vandet 3 Lærervejledning 7 Specifik lærervejledning 10 Varmt vand med solenergi 14

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN 3.-10. klasse BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling Det er

Læs mere

Indhold. Kapitel 1 Metodik og didaktik 1. Kapitel 2 Boligen og miljøet 5. Kapitel 3 Boligen og energien 9. Kapitel 4 Boligen og vandet 13

Indhold. Kapitel 1 Metodik og didaktik 1. Kapitel 2 Boligen og miljøet 5. Kapitel 3 Boligen og energien 9. Kapitel 4 Boligen og vandet 13 Indhold Her kan du linke til en række selvstændige kapitler 1-6 eller hele publikationen. side Kapitel 1 Metodik og didaktik 1 Kapitel 2 Boligen og miljøet 5 Kapitel 3 Boligen og energien 9 Kapitel 4 Boligen

Læs mere

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 1 TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 2 Forord Denne vejledning er en del af et undervisningskoncept om teenagere og elforbrug som har til formål

Læs mere

Vandets Vej. Lærervejledning

Vandets Vej. Lærervejledning Vandets Vej Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.12.00. Målgruppe: Forløbet er for 3. klasse til 6. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler i Københavns

Læs mere

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 1 TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 2 Forord Denne vejledning er en del af et undervisningskoncept om teenagere og elforbrug som har til formål

Læs mere

Inspiration til undervisning 2015 Grundskoler

Inspiration til undervisning 2015 Grundskoler Inspiration til undervisning 2015 Grundskoler 1 Indhold Rundvisninger og undervisning 0.-3. klasse 4.-6. klasse 7.-10. klasse Natur Tangeværket x x x Hjælp dyrene hjem x x Når naturen flytter ind x x x

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Hvordan understøtter og stimulerer vi elevernes nysgerrighed og innovative tankegang?

Hvordan understøtter og stimulerer vi elevernes nysgerrighed og innovative tankegang? Mit navn er Helle Houkjær, og jeg er en af dem, der i det daglige skal omsætte teori til praksis og sørge for, at begrebet naturfag som almendannelse ikke bare bliver tom retorik. Selv har jeg netop en

Læs mere

Forstå, Fange og Fastholde

Forstå, Fange og Fastholde Forstå, Fange og Fastholde Gymnasieelever, undervisning og interesse for naturfag Lars Ulriksen Sofie Birch Jensen Lene Møller Madsen Henriette Tolstrup Holmegaard Institut for Naturfagenes Didaktik Forstå,

Læs mere

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven SIDE 1 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK Køb og salg i skolehaven SIDE 2 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 3 MATEMATIK Køb og salg i skolehaven INTRODUKTION

Læs mere

Aktivitetskatalog Energisparetrailer

Aktivitetskatalog Energisparetrailer Aktivitetskatalog Energisparetrailer Januar 2009 Ærø Energi og Miljøkontor Introduktion Kataloget er en oversigt over de aktiviteter, Energisparetraileren indeholder. Aktiviteterne kan foregå enkeltvis,

Læs mere

når god energi er inde i varmen

når god energi er inde i varmen når god energi er inde i varmen DANMARKS STØRSTE MILJØBEVÆGELSE Fjern varme? Miljøet står højt på dagsordenen i disse år. I Danmark er der flere vindmøller på markerne og solfangere på ta- For miljøets

Læs mere

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab Landmandsvejledning En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab & Dorte Ruge Af Søren Breiting & Dorte Ruge Vejledning til landmand Forord Denne

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TEKST 1

LÆRERVEJLEDNING TEKST 1 LÆRERVEJLEDNING TEKST 1 Undersøg: Vand, Affald, Natur, Økologisk produktion, Friluftsliv 7. 9. klasse Friluftsrådet, Grønt Flag Grøn Skole 2013 Forfattere: Ditte Marie Pagaard, Eigil Larsen, Bettina Brandt,

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Projekt C. Overgangsprojekt fra natur/teknik i 6. kl. til geografi, biologi og fysik/kemi i 7. kl. Status for 2004/05

Projekt C. Overgangsprojekt fra natur/teknik i 6. kl. til geografi, biologi og fysik/kemi i 7. kl. Status for 2004/05 Projekt C Overgangsprojekt fra natur/teknik i 6. kl. til geografi, biologi og fysik/kemi i 7. kl. Status for 2004/05 Status for år 1 i projektet Overgangen fra natur/teknik i 6. klasse til geografi, biologi

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

LEGO Education Innovation Studio Fremtiden tilhører de kreative

LEGO Education Innovation Studio Fremtiden tilhører de kreative LEGO Education Innovation Studio Fremtiden tilhører de kreative Mekanik Energi Robotter og IT Problemløsning Kreativitet Samarbejde LEGO Education Innovation Studio Velkommen til vores LEGO Education Innovation

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere