Beskrivelse af jobområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af jobområdet"

Transkript

1 Side 1 af 5 Nummer: 2708 Titel: Klimateknisk område Kort titel: Klima Status: GOD Godkendelsesperiode: og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de arbejdsprocesser og ydelser der knytter sig til produktion, montage, klargøring, idriftsætning, indregulering, service, fejlfinding, reparation, daglig drift, vedligeholdelse, eftersyn og kontrol af lovpligtigt sikkerheds-, kontrol- og alarmudstyr på klimatekniske anlæg. De klimatekniske anlæg er enten standardanlæg eller kundetilpassede anlæg med stor variation i anvendelse og ydelse. Et fællestræk er, at anlæggene er energikrævende og miljøbelastende. Der er derfor til jobområdet krav om løbende målinger og kontrol med energiforbruget samt efterjustering/indregulering af anlæggene, så de til stadighed opfylder de lovgivningsmæssige krav, der stilles til klimaanlæg ved forskellige arbejdsprocesser og til etablering af de løsninger, der bedst sikrer optimal drift ved lavt energiforbrug. Klimaanlæg/ventilationsanlæg installeres i boligbyggeri, institutioner, industrivirksomheder og skibe. Arbejdet inden for jobrådet forudsætter endvidere kendskab til den omfattende lovgivning, der gælder for klimaanlæg/ventilationsanlæg. Anlæggene anvendes overalt, hvor der er behov for personlig komfort, procesventilation i arbejdslokaler og energiproduktion. Typiske arbejdspladser inden for jobområdet Virksomhederne der arbejder med klima- og ventilationsopgaver inden for det energitekniske område er små og mellemstore virksomheder, der har specialiseret sig inden for de enkeltefagenergitekniske fagområder. Fælles for virksomhederne er, at de opbygger og idriftsætter klimaanlæg, der er baseret på industrielt opbyggede enheder, som opstilles og tilsluttes på brugsstedet eller individuelt fremstillede anlæg, som opbygges på brugsstedet ud fra industrielt fremstillede komponenter. Virksomhederne tilbyder efterfølgende løbende servicering af anlæg, enten som periodisk eftersyn i henhold til krav herom, eller fejlsøgning og fejlretning efter behov. Den teknologiske udvikling på området medfører øget brug af IT til styring, indregulering, overvågning og fejlfinding på anlægggene. Medarbejderne på arbejdspladserne inden for jobområdet

2 Side 2 af 5 Medarbejderne er overvejende faglærte metalarbejdere, blikkenslagere og dermed sammenlignelige grupper. Drifts- og vedligeholdelsesopgaverne stiller krav til medarbejdernes håndværksmæssige færdigheder herunder specielt indgående kendskab til tegninger og diagrammer. Endvidere fordres det, at medarbejderne inden for det klima- og energitekniske område kan arbejde i overensstemmelse med branchens sikkerhedsmæssige-, miljømæssige- og energitekniske regler. Behovet for efteruddannelse opstår i forbindelse med ajourføring af de beskæftigedes kvalifikationer i forhold til den teknologiske udvikling, nye normer og regler. Arbejdsorganisering på arbejdspladserne inden for jobområdet Medarbejdernes organisering på de forskellige kompetenceområder afhænger af hvilke arbejdsopgaver/kompetencer inden for det klimatekniske/ventilationstekniske område de er beskæftiget med. Der arbejdes selvstændigt og alene med visse funktioner inden for servicering, samt periodiske eftersyn og kontrol. I disse sammenhænge har medarbejderne direkte kontakt til virksomhedens kunder. I andre af områdets funktioner er arbejdet organiseret i mindre grupper - teams der koordinerer eget indsatsområde med andre faggrupper. Det gælder for alle områdets kompetencer, at arbejdet er baseret på stor selvstændighed, og udføres i henhold til det personlige ansvar der er pålagt i henhold til kvalitetskrav og lovgivningskrav.

3 Side 3 af 5 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Klimateknisk installationsarbejde Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Lovgivning og krav til klima- og ventilationstekniske anlæg. Kompetencen omfatter kendskab til Bygningsreglement, DS 447 og DS 428 omhandlende klima/ventilationsanlæg. Krav til målinger af trykfald og beregning af volumenstrømme, og bestemmelse af kanalsystemers tæthed. Kendskab til anlægstyper og komponenters opbygning funktion og virkemåde, herunder fortyndings- og fortrængningsventilation for VAV- indblæsning og CAV- indblæsning. Termisk sammenføjning og andre samlingsmetoder. Kompetencen omfatter rund- og grensvejsning i alle stillinger til niveau C, efter EN Hårdog blødlodning med fuld binding. Kompetencen omfatter endvidere andre samlingsmetoder. Teknisk isolering Kompetencen omfatter isolering af rørinstallationer og ventilationsanlæg. Projektering og montage Kompetencen omfatter projekterings- og montagearbejde med udgangspunkt i diverse tegninger. Afsætning af koter og byggelinier ved brug af nivellerings- og laserapparat. Montage af komponenter. Reguleringsprincipper (Styring), indregulering og fejlfinding Kompetencen omfatter reguleringsprincipper som P-, PI-, PD-, PID- regulering, samt indstilling af regulatorers stabilitet, reguleringsevne og funktionsafprøve reguleringskredse. Afchekning af automatikkomponenter i henhold til SBI-afcheckningsprocedurerne. Indstilling af det samlede anlæg i forhold til fastsatte driftstilstande. Kontrol af anlæggets ydelse i forhold til specifikationer i forbindelse med montage, klargøring og idriftssætning. Fejlretning på eksisterende anlæg på baggrund af fejlfindingsskemaer, vedligeholdelses- og serviceinstruktioner. El- sikkerhed (LAUS) og El- motorer. Kompetencen omfatter sikkerhedsbestemmelser for arbejde i/med el-tavler som krævet af Elekrticitetsrådet. El- motorers montering/demontering, måling af driftstrøm, effekt, spænding, og indstilling af motorværn. Hydrauliske koblinger. Kompetencen omfatter kendskab til opbygning og funktion af hydrauliske koblinger herunder måling og korrekt indregulering af væskestrømme til varmefladen i henhold til projektbeskrivelse. Målinger af indeklima og lyd. Kompetencen omfatter komfortindekset i henhold til DS/ISO 7730, udføre målinger og rapportering i henhold til SBI-anvisning 130 med angivelse af forbedringsmuligheder. Bestemme PMV-indeks og angive PPD. Udfylde Vejledende SBI-formular 586/3.38 som dokumentation for målte og skønnede indeklimafaktorer. Måling af lyd, lydtekniske begreber som DB-, NR-værdier og efterklangstid. (lydtekniske målinger til bestemmelse af lydklima. Endvidere alle andre former for målinger på klima- og ventilationsanlæg, herunder målinger på trykbokse og armaturer med

4 Side 4 af 5 efterfølgende udarbejdelse af teknisk dokumentation. Kendskab til placering af armaturtyper under hensyntagen til luftstrømme i ventilerede lokaler, samt kendskab til kastelængder og karakteristika for de forskellige armaturtyper). Teknologi og arbejdsorganisering Konventionel teknologi, dog forøget anvendelse af it-baserede systemer. En del virksomheder organiserer arbejdet i produktionsgrupper, med en vis grad af selvbestemmelse om arbejdsfordeling og metodevalg, mens andre klart definerer arbejdsopgaverne for den enkelte medarbejder. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Ingen særlige kvalifikationskrav. Ingen certificeringsmuligheder. Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Kompetencen er udbredt til alle virksomheder på området.

5 Side 5 af 5 Aktuelt tilkoblede mål Niveau kan angives ved enkeltfag. Nummer, niveau og titel EUU Varighed Tilknyttet i perioden i dage Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I AP 10, og fremefter Elektr.indberet. af lovpligtige eftersynsrapporter AB 1, og fremefter Energioptimering af ventilations- og klimaanlæg AB 5, og fremefter Lovpligt. eftersyn af ventil.-og klim.anlæg i byg AB 4, og fremefter Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job AD 2, og fremefter Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job AD 2, og fremefter Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling AD 2, og fremefter Forretningsforståelse og virksomhedens IT-systemer AD 2, og fremefter Praktik for F/I AP 48, og fremefter Klimateknik, fejlfinding på automatikkomponenter AB 5, og fremefter Klimateknik, opbygning af funktionsrapporter AB 5, og fremefter Klimateknik, drift af klima- og ventilationsanlæg AB 5, og fremefter Industriventilationsanlæg, service og drift AB 5, og fremefter Klimatekniske målinger og komponenter AB 5, og fremefter Mekanisk boligventilation og VAV-anlæg AB 5, og fremefter Klimateknik, service og drift AB 5, og fremefter Centraliseret Tilstandsovervågning og Styring /CTS AB 5, og fremefter Klimateknik, energirapportering via CTS AB 5, og fremefter Indregulering af ventilations- og klimaanlæg AB 5, og fremefter Måling af termisk og akustisk indeklima AB 5, og fremefter Dimensionering af klimatekniske anlæg AB 5, og fremefter VENT ordning, opkvalificering AB 4, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, basis AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau AP 40, og fremefter Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge AF 1, og fremefter

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2693 Titel: Installation og service af klima og ventilation Kort titel: ventilation Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2697 Titel: Industrielle rørsystemer og anlæg Kort titel: VVS-industri Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 10 Nummer: 2268 Titel: IKT-administration Kort titel: iktadm Status: GOD Godkendelsesperiode: 07-10-2013 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Ikt-systemer repræsenterer

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2787 Titel: Spåntagende metalindustri Kort titel: Spåntagning Status: GOD Godkendelsesperiode: 02-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2205 Titel: Finansiel rådgivning og forsikring Kort titel: finogfor Status: GOD Godkendelsesperiode: 03-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Finansiel

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2698 Titel: Tandteknik Kort titel: Tandteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Tandteknik er fremstilling

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2765 Titel: Teltmontage Kort titel: Teltmontage Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2007 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet teltmontage indeholder

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2687 Titel: Vagtservice Kort titel: Vagtservice Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I jobområdet vagtservice

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 6 Nummer: 2702 Titel: Savværk og halvfabrikata Kort titel: Savværk Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I den råtræsforarbejdende

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2237 Titel: Administration i sundhedssektoren Kort titel: admsundhed Status: GOD Godkendelsesperiode: 03-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2679 Titel: Rengøringsservice Kort titel: Reng.service Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet rengøringsservice

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2663 Titel: Industriel vask og efterbehandling af tekstiler Kort titel: Vaskeriindustri Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 15 Nummer: 2798 Titel: Viden- og forretningsservice Kort titel: videnogforretni Status: GOD Godkendelsesperiode: 30-08-2011 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Målgruppen

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 15 Nummer: 2797 Titel: Administrative funktioner i HR Kort titel: HumanRessource Status: GOD Godkendelsesperiode: 04-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Målgruppen

Læs mere

Energi, klima og miljø. et overblik over uddannelser

Energi, klima og miljø. et overblik over uddannelser Energi, klima og miljø et overblik over uddannelser Industriens Uddannelser er en selvejende institution oprettet af Dansk Metal (DM), Fagligt Fælles Forbund (3F Industrigruppen) og DI - Organisation for

Læs mere

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK)

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Nykøbing Falster 2014-2015 0 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Studieordningens rammer... 7 2.1 Læsevejledning... 7 2.2 Oversigt

Læs mere

Studieordning for installatør (AK) Installatør. Studieordning

Studieordning for installatør (AK) Installatør. Studieordning Installatør Studieordning August 2014 1. Studieordningens rammer... 3 1.1 Ikrafttrædelsesdato... 3 1.2 Overgangsordninger... 3 1.3 Læsevejledning... 3 2. Optagelse på uddannelsen... 4 3. Uddannelseselementer

Læs mere

inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering

inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering Indledning Dette er en brancherettet vejledning i forhold til individuel kompetencevurdering (IKV) inden for arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). Vejledningen vedrører arbejdsmarkedsuddannelser som efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for smedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse 451 af 7. maj 2014

Læs mere

Fælles studieordning for erhvervsakademiuddannelsen Installatør AK EL & VVS

Fælles studieordning for erhvervsakademiuddannelsen Installatør AK EL & VVS Fælles studieordning for erhvervsakademiuddannelsen Installatør AK EL & VVS Erhvervsakademiet Lillebælt Rev. 19. december 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 En bred og fleksibel

Læs mere

Gas kerneområdet teknologi og projektering, VVS, 5 ECTS... 21

Gas kerneområdet teknologi og projektering, VVS, 5 ECTS... 21 Studieordningens rammer... 3 Formål... 3 Titel... 3 Normeret studietid... 3 Love og bekendtgørelser... 3 Fællesdel / institutionsdel af studieordningen... 3 Optagelse på uddannelsen... 4 Ikrafttrædelsesdato...

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Forord Denne vejledning knytter sig til Bekendtgørelse nr. 738 af 28. juni 2006. Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse

Læs mere

Automatik og proces samt robot 2015

Automatik og proces samt robot 2015 Automatik og proces samt robot 2015 Erhvervsuddannelsescenter Syd Indhold (ver. 2) Indholdsfortegnelse side 1 Information side 3 Supplerende uddannelsesbevis som automatiktekniker side 5 Oversigt over

Læs mere

Automatik og proces samt robot

Automatik og proces samt robot Her uddanner vi handlekraft Velkommen til Sønderjyllands kraftcenter Bagside Med adresser i Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder er EUC Syd Sønderjyllands største uddannelsesinstitution og vi mener

Læs mere

Vvs-branchens Efteruddannelse. 1. og 2. kvartal

Vvs-branchens Efteruddannelse. 1. og 2. kvartal Vvs-branchens Efteruddannelse 1. og 2. kvartal 2015 Indhold Sidenr. Forord 3 Indhold - Kursusudbud 4 Kursusudbud i 1. og 2. kvartal 2015...5-15 Oversigt over kursussteder 16 Generel information 17 Information

Læs mere

Analyse af uddannelsesbehov inden for området fugefri gulve.

Analyse af uddannelsesbehov inden for området fugefri gulve. Analyse af uddannelsesbehov inden for området fugefri gulve. Projektnummer: 122605 Pulje: AMU6295 BAI udvikling ag udd. og lærerudd. 2009 Sagsnr.: 141.82C.021 Indhold Baggrund for undersøgelsen... 3 Formålet

Læs mere

Kom et skridt foran dine konkurrenter og tjen flere penge. Kursusprogram for foråret 2013 OBS! Der tilbydes allerede kurser fra uge 6!

Kom et skridt foran dine konkurrenter og tjen flere penge. Kursusprogram for foråret 2013 OBS! Der tilbydes allerede kurser fra uge 6! Kom et skridt foran dine konkurrenter og tjen flere penge Kursusprogram for foråret OBS! Der tilbydes allerede kurser fra uge 6! 1 Indhold Uddannelsesplanlægning side 3 Energivejlederkurser side 4 ZERObyg

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker. Forord

Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker. Forord Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker Forord Uddannelsesbekendtgørelsen og den tilhørende, autoritative vejledning udgør sammen med de generelle og tværgående

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Udstedelsesdato: 15 juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 11. april 2012

Læs mere