22. møde. Torsdag den 20. november 2014 (D) 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "22. møde. Torsdag den 20. november 2014 (D) 1"

Transkript

1 Torsdag den 20. november 2014 (D) møde Torsdag den 20. november 2014 kl Dagsorden 1) 2. behandling af lovforslag nr. L 33: Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Ophævelse af revisionsbestemmelse m.v.). Af undervisningsministeren (Christine Antorini). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 2) 1. behandling af lovforslag nr. L 51: Forslag til lov om ændring af bogføringsloven. (Opbevaring af regnskabsmateriale m.v.). Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen). (Fremsættelse ). 3) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 16: Forslag til folketingsbeslutning om sektorspecifik fusionskontrol på telemarkedet. Af Torsten Schack Pedersen (V) m.fl. (Fremsættelse ). 4) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 20: Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsordenen for Folketinget. (Forholdsmæssig fordeling af formandsposter i de stående udvalg m.v.). Af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Pia Kjærsgaard (DF), Lone Loklindt (RV), Per Clausen (EL), Kristian Jensen (V), Leif Lahn Jensen (S), Peter Skaarup (DF), Camilla Hersom (RV), Jonas Dahl (SF), Stine Brix (EL), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Brian Mikkelsen (KF). (Fremsættelse ). 5) 1. behandling af lovforslag nr. L 56: Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. (Finansiering af elevers ophold på kostafdelinger m.v.). Af undervisningsministeren (Christine Antorini). (Fremsættelse ). 6) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 1: Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod tapning af fiberkabler. Af Pernille Skipper (EL) m.fl. (Fremsættelse ). 7) 1. behandling af lovforslag nr. L 70: Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse og byggeloven. (Forsøgsordning for kyst- og naturturisme, ophævelse af muligheden for at planlægge for lavenergibebyggelse i lokalplaner og helårsbeboelse i sommerhuse i sommerhusområder på de 27 små øer m.v.). Af miljøministeren (Kirsten Brosbøl). (Fremsættelse ). 8) 1. behandling af lovforslag nr. L 72: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge samt afvisning af realitetsbehandling af asylansøgninger, når ansøgeren har opnået beskyttelse i et andet EU-land m.v.). Af justitsministeren (Mette Frederiksen). (Fremsættelse ). 9) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 13: Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse ). Meddelelser fra formanden Mødet er åbnet. I dag er der følgende anmeldelser: Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) m.fl.: Kl. 10:00 Beslutningsforslag nr. B 33 (Forslag til folketingsbeslutning om etablering af et realkreditinstitut for lån til ejerboliger og erhvervsejendomme i yderområder). Lars Dohn (EL) og Rosa Lund (EL): Beslutningsforslag nr. B 34 (Forslag til folketingsbeslutning om bedre indeklima i folkeskolen). Titler på de anmeldte sager vil fremgå af (jf. ovenfor). Kulturudvalget har den 19. november 2014 afgivet: Beretning om bevaring af DR Underholdningsorkestret i den nye public service-kontrakt. (Beretning nr. 1).

2 2 Torsdag den 20. november 2014 (L 33) Beretningen vil fremgå af Det første punkt på dagsordenen er: 1) 2. behandling af lovforslag nr. L 33: Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Ophævelse af revisionsbestemmelse m.v.). Af undervisningsministeren (Christine Antorini). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 10:00 Forhandling Forhandlingen er åbnet. Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, er det vedtaget. Det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er: 2) 1. behandling af lovforslag nr. L 51: Forslag til lov om ændring af bogføringsloven. (Opbevaring af regnskabsmateriale m.v.). Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen). (Fremsættelse ). Kl. 10:01 Forhandling Hr. Preben Bang Henriksen som Venstres ordfører. Kl. 10:01 Preben Bang Henriksen (V): Jeg skal indledningsvis sige, at jeg tillige taler på vegne af Det Konservative Folkepartis ordfører, Brian Mikkelsen, som ikke kunne være til stede. I dag er det efter gældende regler sådan, at bilag skal opbevares her i landet, hvad angår papirbilag og bilag, der opbevares elektronisk, og nu åbner man mulighed for, at de sidste... [Lydudfald]... kan finde sted i udlandet. Det vil givet være en fordel for filialer... [Lydudfald]... koncerner, og det vil givet give en administrativ lettelse. Det har vi bestemt ikke noget imod i Venstre. Vi lægger herudover vægt på, at der ikke med forslaget sker nogen indskrænkninger i myndighedernes adgang til at få oplysningerne og få bilagene frem. De adgangsmuligheder er fortsat de samme. Så med de bemærkninger kan vi fra Venstres side fuldt ud støtte lovforslaget. Kl. 10:02 Tak til ordføreren. Hr. Thomas Jensen som socialdemokratisk ordfører. Kl. 10:02 Thomas Jensen (S): L 51 er endnu et lovforslag fra den her regering, hvormed man gør hverdagen lettere for danske virksomheder. Med lovforslaget tager vi bestik af den teknologiske udvikling og bruger den til at fjerne en administrativ byrde for danske virksomheder. Det gør vi, fordi det er vigtigt for danske virksomheder og dermed for resten af det danske samfund, at vi hele tiden har en tidssvarende erhvervspolitik. Ændringen af bogføringsloven betyder, at danske virksomheder ikke længere skal søge dispensation for at opbevare deres regnskabsmateriale elektronisk i udlandet. Kravet er blot, at regnskabsmaterialet er tilgængeligt fra Danmark, online. Lovændringen er som sagt en naturlig konsekvens af den teknologiske udvikling, hvor regnskabsmateriale i dag opbevares digitalt. For at sige det ligeud, har det mindre betydning, hvor serveren står placeret, end hvor bøgerne ligger. Derfor sparer denne ændring både virksomheder og myndigheder for administrative byrder. Det er altså i bund og grund et rigtig fornuftigt forslag, men vi var måske slet ikke blevet opmærksomme på problemstillingen, hvis det ikke havde været for Virksomhedsforum for enklere regler. Det er jo her, ideen er født, og det er vi glade for. Et tæt samarbejde med erhvervslivet betyder, at vi kan lave en bedre og mindre bøvlet regulering, og derfor bliver vi selvfølgelig ved med at lytte til de gode forslag, der kommer fra Virksomhedsforum. Det er også godt at se, at Dansk Erhverv og Dansk Industri er positive, og det er i særdeleshed godt at se, at Danske Revisorer roser forslaget, for det er jo især deres medlemmer, som det har betydning for i hverdagen. Afslutningsvis vil jeg understrege, at Socialdemokraterne arbejder målrettet på at skabe de bedst mulige vilkår for danske virksomheder. Det skal være let at drive virksomhed i Danmark, så virksomhederne kan fokusere på at øge produktiviteten og dermed øge deres konkurrenceevne over for udlandet. Socialdemokraterne kan støtte forslaget. Kl. 10:04 Tak til ordføreren. Hr. Hans Kristian Skibby som Dansk Folkepartis ordfører. Kl. 10:04 Hans Kristian Skibby (DF): Jamen der er jo ikke så meget nyt at tilføje, andet end at det er et lovforslag, som er med til at begrænse en af de administrative byrder, som en række danske virksomheder har, bl.a. i forbindelse med bogføring, årsregnskaber, kvartalsregnskaber osv. Det er jo sådan, at hvis man kigger på den måde, som teknologien udvikler sig på, så er det jo helt logisk, at det her forslag selvfølgelig skal sikre, at loven også står i forhold til den teknologiske udvikling, der pågår, og som stadig væk foregår. Mange kender jo til cloud computing i dag og ved jo godt, at det er sådan, at man egentlig ikke ved, hvor ens informationer er henne, man ved bare, at man har dem. Det sidste er selvfølgelig meget fornuftigt og forstandigt. Det her er jo med til at gøre, at man slipper for en administrativ byrde, fordi man jo så, bl.a. som i det her tilfælde, ikke behøver at skulle søge om det, hvis ens oplysninger skulle ligge på en udenlandsk server eller andre steder. Det, der bare er vigtigt for det of-

3 Torsdag den 20. november 2014 (B 16) 3 fentlige Danmark, er selvfølgelig i forbindelse med konkurser og alt muligt andet, at man også er i stand til at tilvejebringe de data, der skal til for de enkelte virksomheder, og at man jo bl.a., som det også i det her tilfælde bliver beskrevet, stadig væk vil have almindelig adgang til sine egne oplysninger, eksempelvis med ens egne passwords osv. til egen digitale platform. Men det er en administrativ byrde, der forsvinder. Vi synes, det er fornuftigt, og vi kan støtte lovforslaget. Kl. 10:06 Tak til ordføreren. Fru Ida Auken som radikal ordfører. Kl. 10:06 Ida Auken (RV): Det her lovforslag er blevet gennemgået et par gange, så jeg skal ikke bruge yderligere tid på andet end at sige, at Det Radikale Venstre er glade for at støtte et lovforslag, som både letter de administrative byrder for virksomhederne, og som er et tegn på, at vi faktisk lytter til, hvad virksomhederne selv peger på af ting, der kan ændres for at gøre deres liv lettere, og så selvfølgelig sikrer, at vi stadig har adgang fra det offentliges side til de her oplysninger, så man kan kontrollere de ting, der skal kontrolleres. Så alt i alt: Radikale Venstre støtter forslaget. Kl. 10:07 Tak til ordføreren. Hr. Steen Gade som SF's ordfører. Kl. 10:07 Steen Gade (SF): Tak. Det er en af de lette dage for ministeren, tror jeg. SF støtter også forslaget. Det er en forenkling, som andre har sagt. Den eneste ting, som jeg synes man meningsfyldt kan fokusere på, er, at der skal være sikkerhed for, at myndighedernes kontrol under nye vilkår faktisk fungerer. Jeg tror ikke, man skal sige til folk, at det bliver på helt samme måde, for det er klart, at der er en forskel på, om de ligger i en papirbunke i ens eget land eller de ligger på en server i et andet land. Det er jo derfor, det er vigtigt, at man opbygger de systemer, som passer til den virkelighed, vi befinder os i. Vi foretager vel bare en realitetsorientering af lovgivningen efter, hvordan verden fungerer. Kl. 10:08 Kl. 10:08 Tak til ordføreren. Hr. Joachim B. Olsen som Liberal Alliances ordfører. Kl. 10:09 Joachim B. Olsen (LA): Jeg skal gøre det kort. Vi synes, det er et rigtig godt lovforslag, som vi kan støtte helhjertet. Kl. 10:09 Den konservative ordfører var forhindret og er dækket af Venstres ordfører, så det er erhvervs- og vækstministeren. Kl. 10:09 Erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen): Jeg skal takke for den overvældende opbakning til forslaget. Der er jo ingen grund til at polemisere en masse her, men måske skal jeg igen understrege noget for at berolige dem, der kunne være bekymrede for, hvorvidt det her åbner adgang til yderligere skattespekulation eller andet. Det er vi sådan rimelig forvisset om ikke skulle blive nemmere som følge af det her forslag. Og vi er sådan set rimelig forvisset om, at forslaget ikke er letsindigt. Men nogen total garanti for, at folk ikke misbruger det danske system, kan man selvfølgelig aldrig komme med. Noget af det ironiske er jo, at hver eneste gang vi gør det lettere for erhvervslivet og mindre byrdefuldt at registrere firmaer og foretage bogføring og administrere økonomi og andet, gør vi det desværre også lidt lettere for dem, der ønsker at misbruge det, men så må de til gengæld blive det dygtigere de steder, vi skal holde øje med dem. Det er i hvert fald regeringens politik. Kl. 10:10 Tak til ministeren. Der er ikke flere, der har bedt om ordet. Forhandlingen er sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. Tak til ordføreren. Hr. Frank Aaen som Enhedslistens ordfører. Kl. 10:08 Frank Aaen (EL): Det er jo oplagt, at når vi ser sådan et forslag som det her, kigger vi straks efter, om det øger muligheden for, at virksomhederne kan snyde og bedrage og undslå sig for at give de oplysninger, som myndighederne har krav på at kunne se. Der er ikke noget, der tyder på, at et krav om, at det skal ligge i papirform i en virksomhed, giver bedre mulighed for myndighederne i forhold til at søge på en server og finde dem der. Derfor støtter vi selvfølgelig det her forslag under den forudsætning, at myndighederne har mulighed for at få adgang til de oplysninger, hvor end de måtte ligge i verden. Vi ved jo i virkeligheden ikke engang selv, hvor vores data ligger, så mon ikke også det går og virksomhederne kan få lov til at lægge deres data ud, bare vi får mulighed for, at myndighederne kan få adgang til dem? Det næste punkt på dagsordenen er: 3) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 16: Forslag til folketingsbeslutning om sektorspecifik fusionskontrol på telemarkedet. Af Torsten Schack Pedersen (V) m.fl. (Fremsættelse ). Kl. 10:10 Forhandling Forhandlingen er åbnet. Det er erhvervs- og vækstministeren.

4 4 Torsdag den 20. november 2014 (B 16) Kl. 10:11 Erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen): Venstre har foreslået, at der indføres særlige regler om fusionskontrol på telemarkedet, så der ikke kun ses på de nuværende omsætningstærskler for fusionskontrol, men på, om en af de deltagende virksomheder har en dominerende stilling på telemarkedet. I dag er fusionskontrolreglerne sådan, at den samlede omsætning for de opkøbte eller fusionerede selskaber skal være over 900 mio. kr., og at hver af deltagerne i fusionen eller opkøbet skal have en omsætning på over 100 mio. kr. Regeringen er meget optaget af at sikre konkurrencen på teleområdet. Som opfølgning på udspillet»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«fra 2013 har vi igangsat en grundig analyse af konkurrencen på bredbåndsmarkedet, som bl.a. ser på reglerne om fusionskontrol. Den færdige analyse er lige på trapperne, og der er behov for, at vi styrker fusionskontrollen. Vi har set eksempler på opkøb på telemarkedet, som kan have haft betydning for konkurrencen på markedet, men som er faldet under den nedre grænse i de gældende regler om fusionskontrol på de 100 mio. kr. Regeringen er på den baggrund enig i intentionen i Venstres forslag, men finder ikke, at beslutningsforslagets konkrete elementer vedrørende bl.a. dominerende stilling er de helt rette. Vi har allerede i dag regler i konkurrenceloven, som skal sikre, at virksomheder ikke misbruger deres dominerende stilling til at forvride konkurrencen. I så fald har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen allerede mulighed for at gribe ind. Der, hvor regeringen ser behov for at sætte ind, er i de situationer, hvor store teleselskaber opkøber f.eks. mindre, konkurrerende selskaber, og hvor konkurrencen kan lide skade som følge af opkøbet. Derfor vil vi foreslå, at den uafhængige telemyndighed, som efter de særlige EU-regler også påser konkurrencen på teleområdet, får hjemmel til efter nærmere fastsatte kriterier at henvise sager om opkøb på telemarkedet til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med henblik på fusionskontrol efter de almindelige regler i konkurrenceloven. Med vores forslag får de relevante myndigheder mulighed for at gribe ind over for konkurrenceforvridende opkøb på telemarkedet også i de tilfælde, hvor en større televirksomhed opkøber en mindre televirksomhed, men hvor opkøbet ikke vil være omfattet af fusionskontrol, fordi omsætningen er under de nuværende grænser. Regeringen vil derfor fremsætte et lovforslag om styrket fusionskontrol på teleområdet. Det kan dog ikke træde i kraft allerede pr. 1. januar, da vi skal iagttage de almindelige høringsfrister. Med de her ord ser jeg frem til en konstruktiv drøftelse af ikke kun beslutningsforslaget, men også af regeringens kommende lovforslag her i Tinget. Kl. 10:14 Tak til ministeren. Er der et spørgsmål? Der var en kort bemærkning fra hr. Torsten Schack Pedersen. Kl. 10:14 Torsten Schack Pedersen (V): Jeg ved ikke, om lyden virker hernedefra. Det prøver vi. Jeg ville gerne kvittere for ministerens modtagelse af forslaget. Jeg må sige, at der jo er opbakning til intentionerne, og det glæder mig, at der så kan være elementer og hjørner, som kan skrues anderledes sammen. Det er jeg meget indstillet på at se, når regeringen så kommer med et konkret lovforslag. Jeg kunne godt tænke mig at vide, om ministeren har en tidsplan for, hvornår regeringen forventer at komme med det konkrete forslag bare så vi er lidt mere på sporet i forhold til det. For det er jo noget, regeringen har lovet i lidt længere tid, og det er jo også en af grundene til beslutningsforslaget. Jeg tror, første gang noget af det her analysearbejde blev bebudet fra regeringen, var i foråret 2013, og så er det blevet skubbet. Så derfor vil jeg gerne spørge, hvad ministerens forventning til en tidsplan er. Kl. 10:15 Ministeren. Kl. 10:15 Erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen): Vi er kun uger væk fra at offentliggøre den endelige analyse, og så skal vi udarbejde et konkret forslag, og det regner jeg med kan gå rimelig stærkt. Så lige i starten af det nye år vil jeg regne med, at vi har et mere eller mindre konkret forslag, som jeg gerne indkalder partierne til en drøftelse af, så vi kan se, om vi rammer fuldstændig korrekt. Kl. 10:15 Tak. Så siger jeg tak til ministeren. Så er det fru Karin Gaardsted som socialdemokratisk ordfører. Kl. 10:16 Karin Gaardsted (S): Tak for ordet, og tak til forslagsstillerne for at tage et vigtigt emne op. Det er på mange måder et sympatisk forslag, som hr. Torsten Schack Pedersen og medforslagsstillerne har fremsat. Hos Socialdemokraterne mener vi også, det er vigtigt at fremme infrastrukturbaseret konkurrence på teleområdet, og vi er glade for at drøfte reglerne for sektorspecifik fusionskontrol. Lad mig slå fast, at bredbåndsmarkedet i Danmark kunne fungere bedre, både hvad angår konkurrence og priser. Det er ikke, fordi det er nogen nyhed, for diskussionen om nye regler for opkøb og fusioner på bredbåndsområdet er det, man godt kan kalde for en gammel traver. Diskussionen blusser oftest op, når der har været opkøb af en af markedets største aktører, nemlig TDC. Over de sidste 10 år har TDC som bekendt opkøbt Song Networks A/S i 2004, DONG Fibernet i 2009 og Comics i Jeg bemærker i den forbindelse, at man til trods for stramningen af reglerne om fusionskontrol i 2010 ikke har formået at forbedre konkurrencen på bredbåndsmarkedet mærkbart eller stoppe yderligere opkøb fra markedets største aktør. Ikke mindst derfor igangsatte regeringen en undersøgelse af konkurrencen på bredbåndsmarkedet sidste år, og jeg kan forstå, at rapporten ventes offentliggjort meget snart, og vi ser virkelig frem til dens indhold om strammere fusionskontrol. Desværre findes der jo ikke nogen roser uden torne, og selv om jeg som sagt har stor sympati for dele af forslaget, indeholder det også nogle få uhensigtsmæssigheder. Først og fremmest er tidsfristen for lovgivningens effektuering allerede den 1. januar 2015, og det er simpelt hen ikke realistisk, for det kan vi ikke nå i hvert fald ikke, hvis vi skal have tid til at lave ordentligt forarbejde og overholde de normale høringsfrister. Og her er der jo ikke tale om, at der er behov for en hastelovgivning. For det andet må man sige, at beslutningsforslaget ikke er videre konkret. Det er sådan set fuldt forståeligt, at man som oppositionsparti ikke har samme adgang til at få oplysninger, som man har, når man kan gå i ministerierne. Der er også god tradition for, at vi så fra politisk hold trækker på de kræfter og sætter os sammen for at finde en løsning. Men jeg synes, det er vigtigt, at vi får en god løsning, frem for at vi får en hurtig løsning. Da man ændrede reglerne for fusionskontrol i 2010, skete det faktisk også først, et par år efter regeringens eget fusionsudvalg var kommet med deres anbefalinger. Men det er jo historie nu. Dog synes jeg ikke, der skal gå 2 år, før vi tager en beslutning på baggrund

5 Torsdag den 20. november 2014 (B 16) 5 af den kommende rapport om konkurrencesituationen, og jeg forstår heldigvis også på ministeren, at det vil komme til at ske hurtigt. Men det er vigtigt, at vi får en ordentlig diskussion om, hvordan vi kan forbedre konkurrencesituationen. På den baggrund støtter Socialdemokraterne op om målet og hensigten i forslaget, men vi mener ikke, at det er realistisk at lave et ordentligt lovforarbejde inden for den tidsramme, som forslagsstillerne har sat, og så kan vi ikke støtte forslaget i dets nuværende form. Tidligere har vi set, at 2010-stramningen med nedsættelse af grænsen for omsætningen for et firma, der fusionerer, ikke har virket efter hensigten. Derfor mener Socialdemokraterne ikke, at det er tilstrækkeligt blot at sænke grænsen endnu en gang. Nu har ministeren så i sinde at fremsætte regeringens forslag for at skabe bedre fusionskontrol på teleområdet, som vi netop har hørt. Med forslaget bliver det muligt at sætte ind over for alle konkurrenceforvridende opkøb, og jeg håber, at vi finder en rigtig god løsning, og lad os gøre det i fællesskab. Tak. Kl. 10:20 Tak til ordføreren. Så er det hr. Hans Kristian Skibby som Dansk Folkepartis ordfører. Kl. 10:20 Hans Kristian Skibby (DF): Jeg vil på vegne af Dansk Folkeparti gerne kvittere for beslutningsforslaget. Jeg vil da også medgive, at Socialdemokraternes ordfører kan have en pointe i, at det er med en ret kort tidshorisont, hvis man skal have det her til at være fuldt indfaset pr. 1. januar Men vi støtter det nu alligevel, og det gør vi bl.a. ud fra den betragtning, at vi jo egentlig synes, at regeringen har haft god tid til at få det her på plads, bl.a. set i forhold til, at man jo fra regeringens side, sådan som der også står i bemærkningerne til forslaget, allerede i marts 2013 i forbindelse med aftalen om bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark, som kom i marts 2013, konstaterede, at det her var en udfordring, som man skulle tage hånd om, og det burde have været på plads nu, for så kompliceret er den her lovændring jo altså heller ikke. I Dansk Folkeparti er vi interesserede i, at der også fremadrettet vil være fri konkurrence, og også en konkurrence, som er en fri konkurrence, for det betyder, at forbrugerne har flere valgmuligheder, og at der også er så mange aktører på markedet, at der til stadighed vil være run på for at komme med det bedste tilbud til kunden. Det er noget af det, der er under pres, hvis vi ikke får sådan noget som det her på plads lovgivningsmæssigt, set i forhold til dem, der ejer infrastrukturen på vores it- og teleløsninger. Og det er jo sådan set netop også det, der er begrundelsen for, at man ønsker den her sektorspecifikke fusionskontrol på hele telemarkedet. Så Dansk Folkeparti kan godt støtte det beslutningsforslag, som Venstre har fremsat. Kl. 10:21 Tak til ordføreren. Hr. Jeppe Mikkelsen som radikal ordfører. Kl. 10:22 Jeppe Mikkelsen (RV): Tak for ordet, formand. Jeg vil gøre det kort, for jeg synes, at de fleste pointer allerede er blevet sagt. Telesektoren er en særlig sektor, når det kommer til konkurrencen det ser man meget tydeligt, når man kigger på det sirlige regelsæt, der allerede findes på mange områder og jeg synes også, der kan være god ræson i at kigge på fusionskontrollen på det her område. Det kan der jo være forskellige årsager til, både sådan regnskabstekniske, men selvfølgelig også specifikke geografiske årsager, når vi snakker om bredbåndsudrulning. Så jeg vil gerne rose forslagsstillerne og hr. Torsten Schack Pedersen for dette forslag, som har en rigtig god intention, en intention, som erhvervs- og vækstministeren også har fortalt at regeringen vil levere på og komme med et forslag om. Vi har måske en lidt anden model for det, og vi kan nok heller ikke helt levere pr. 1 januar, men vi glæder os til behandlingen af det her beslutningsforslag, for vi deler intentionen bag det. Kl. 10:22 Tak til ordføreren. Hr. Steen Gade som SF's ordfører. Kl. 10:23 Steen Gade (SF): Tak. Først vil jeg komme med en betragtning, som ikke rigtig vedrører forslaget. For mere end 20 år siden var der en diskussion her i Folketinget om, om man faktisk burde anskue bredbåndssystemet dengang kaldte man det fibernet som et offentligt gode, kan man sige. Det kunne man ikke rigtig få taget sig sammen til i tide, men hvis vi skal se på, hvad der egentlig er vigtigt for infrastrukturen i samfundet, som det fungerer i dag, må vi sige, at det ville have været godt at gøre fibernettet, som vi kaldte det dengang, eller bredbåndssystemet til et offentligt kontrolleret og ejet gode. Det er det ikke. Når det er sådan, er det vigtigt, at der ikke dannes monopol på området. Det er vigtigt, at der er konkurrence. Så derfor er vi fuldstændig enige i selve ideen med, at der skal arbejdes med fusionskontrol. Jeg er glad for, at ministeren følger den rapport op, som kommer om nogle uger. Det er vel også det, der gør, at mit svar bliver: Lad os dog se på det forslag, når den rapport foreligger, og også tage de ting, som ligger her, med på det tidspunkt. Så er det vel sådan set det, som forslagsstillerne kan få ud af forslaget her, nemlig at der tilkendegives vilje til at gå ind i at lave lovgivning på det her område. Kl. 10:24 Tak til ordføreren. Fru Stine Brix som Enhedslistens ordfører. Kl. 10:24 Stine Brix (EL): Tak for det. Vi står som det eneste parti uden for teleforliget tilbage fra Jeg kan jo godt uden at overraske nogen afsløre, at det ikke var mig, der var ordfører dengang. Baggrunden var, at vi sådan set grundlæggende mener, at det er en statslig opgave at sikre, at der er infrastruktur, så alle danskere kan få hurtig internetadgang. Vi ser jo også i dag, at det stadig er vanskeligt at sikre infrastrukturen, især i landområderne. Vi har nu, som hr. Steen Gade også var inde på, noget, der ligner et privat monopol på området. I den sammenhæng er vi sådan set enige med forslagsstillerne om, at det er ganske klogt at udøve en skrappere kontrol end den, vi har i dag, når det gælder fusioner. Jeg kan forstå på debatten her, at der er skred i sagerne, og at der også er en enighed, som rækker bredt i Folketinget. Derfor vil jeg bare meddele, at vi vil se positivt på det lovforslag, som jeg kan forstå at regeringen er på trapperne med. På samme måde ser vi også positivt på det beslutningsforslag, der ligger her, men mon ikke vi kan mødes i en eller anden stor forbrødring i Folketinget til noget, der så bliver til egentlig lov? Det vil jeg se frem til.

6 6 Torsdag den 20. november 2014 (B 16) Kl. 10:26 Tak til ordføreren. Hr. Joachim B. Olsen som Liberal Alliances ordfører. Kl. 10:26 Joachim B. Olsen (LA): Først og fremmest vil jeg gerne kvittere for, at Venstre bringer et vigtigt spørgsmål her ind i Folketingssalen. Telemarkedet og det, at der er en velfungerende infrastruktur på det her område, er ekstremt vigtigt. Hvert år udgiver World Economic Forum en rapport, som viser, hvor parate forskellige lande er til at tage de nyeste teknologier på teleområdet i anvendelse. Danmark er desværre faldet ned ad ranglisten gennem de seneste år. For 10 år siden lå vi på en tredjeplads. Nu ligger vi på en 13. plads. Det seneste år alene er vi faldet fem pladser. Alle de andre nordiske lande ligger i top 5. Det er ekstremt vigtigt, at infrastrukturen og konkurrencen på teleområdet er velfungerende. Det har f.eks. betydning for, om sundhedssektoren kan udnytte de nyeste teknologier, om virksomheder kan være konkurrencedygtige, og om borgere generelt set også kan udnytte nye teknologier, som kommer frem, hjemme i deres egne private boliger. I Liberal Alliance sidder vi lige nu og kigger på, hvordan man har implementeret infrastruktur i forskellige lande. Man har gjort det forskelligt i England og i Sverige og i Norge og i Holland. Men det, der ligger fast for os, er, at vi vil sikre fri konkurrence, for det gavner borgerne. Så vi har den største, største sympati for Venstres forslag. Det kan meget vel være, at vi kommer til samme konklusion på det her specifikke område, som Venstre er kommet til, men da vi selv sidder og arbejder med det lige nu, kan jeg ikke stemme ja til beslutningsforslaget lige nu. Vi skal først være fuldstændig afklarede med, hvilken strategi vi synes er bedst. Det skal forstås sådan, at vi er meget, meget positive, og vi synes, det er ekstremt vigtigt, at der bliver handlet på det her område, også hurtigt. Tak. Kl. 10:28 Tak til ordføreren. Så er det ordføreren for forslagsstillerne, hr. Torsten Schack Pedersen, som jeg forstår også dækker Det Konservative Folkeparti. Kl. 10:28 (Ordfører for forslagstillerne) Torsten Schack Pedersen (V): Jeg kan starte med at sige, at Det Konservative Folkeparti er enig med Venstre i forslaget. Så er det slået fast. Grunden til, at vi fra Venstres side har fremsat det her beslutningsforslag, afspejler sig også i nogle af de ordførertaler, som er blevet holdt her fra talerstolen. Det er jo netop utrolig vigtigt for det danske samfund, at vi ikke kun har et veludbygget telemarked og en stærk infrastruktur, men også en stærk konkurrence, så vi som forbrugere oplever, at teknologiens muligheder kan opnås til en konkurrencedygtig pris. Der er ingen tvivl om, at jo bedre vi sikrer konkurrencen, jo bedre vilkår oplever vi som forbrugere. For bredbånd er så integreret en del af det danske samfund. Vi anvender det alle sammen; det har stor betydning for virksomheder; det har stor betydning for os alle sammen i vores hverdag; det gør rigtig mange ting lettere. Så er det selvfølgelig også afgørende, at hele det regulatoriske setup understøtter ikke bare et marked, hvor det er attraktivt at investere, men også et marked, hvor vi som forbrugere får gavn af konkurrencen. Det er i al sin enkelhed årsagen til, at vi har fremsat forslaget. Telemarkedet adskiller sig netop på så mange måder i forhold til en række andre markeder, fordi teknologien er anderledes, fordi adgangen til produktet for den enkelte bruger adskiller sig fra, at man bare går ned i brugsen og køber en liter mælk. Derfor er der jo også en helt særlig regulering af telemarkedet. Det er ikke nødvendigvis, fordi det skal være noget mål i sig selv at have sektorspecifik regulering. Jeg ville sådan set gerne have, at vi kunne overgå til mere generel regulering, men i og med at markedet stadig væk er kendetegnet ved en række forhold, som ikke gælder på andre områder, er der fortsat brug for, at vi griber til regulering, som er lidt anderledes på telemarkedet i forhold til så mange andre områder. Det er også derfor, at vi fra Venstres side siger, at vi må have en mulighed for at være mere specifikke, når det gælder fusionskontrol, på telemarkedet end på andre markeder. Jeg må jo takke for debatten og være meget tilfreds med den stort set enige modtagelse af forslaget. Dets intentioner står vi fælles om i Folketinget. Det glæder mig, og det er sådan set det, jeg synes er det centrale. Med hensyn til hvad fru Karin Gaardsted fra Socialdemokraterne sagde, kan der være noget om, hvor konkret det er, og at der måske kan være udfordringer ved at være opposition, når der skal laves forslag. Det er sådan set ganske korrekt. Det er derfor, vi har fremsat det som et beslutningsforslag og ikke som et lovforslag. Jeg tror sådan set, at vi altid tjener folkestyret og lovkvaliteten bedst ved, at oppositionen fremsætter beslutningsforslag, og hvis der er flertal for dem, må regeringen fremsætte lovforslag, som kommer i høring, og som sikrer en ordentlig lovkvalitet. Der er nogle hundrede embedsmænd til forskel, med hensyn til hvad man magter som oppositionsparti og regering. Det siger jeg blot for at understrege, at det sådan set er den normale måde, vi arbejder på. Jeg vil hæfte mig ved, at intentionerne er vi enige om, og det giver mig selvfølgelig håb om, at når regeringen kommer med det forslag, som ministeren har bebudet, vil det også afspejle intentionerne i det her og levere det, der er det afgørende. For jeg er jo som forslagsstiller optaget af, at det her bliver realiseret, og at vi sikrer, at der ikke foregår fusioner, som hæmmer konkurrencen, og det er det afgørende for mig. Derfor vil jeg takke for debatten og opbakningen og selvfølgelig også forvente, at når regeringen kommer med sit forslag, vil det forhåbentlig omfatte det, der har været intentionen her, og ellers vil vi selvfølgelig fortsat presse på fra Venstres side for at sikre det, der er formålet. Når der nu er så bred opbakning til intentionerne, gør jeg mig forhåbninger om, at det også bliver ført ud i livet. Derfor vil vi selvfølgelig følge det forslag, som regeringen har bebudet, nøje og også være opmærksomme på, at det, som ministeren tilkendegav, kommer til at ske hurtigt og ikke får lov at trække, så der ikke kommer til at gå unødig lang tid, før vi kan sætte et regime i værk, der sikrer et af de bærende principper i dansk telepolitik, nemlig infrastrukturbaseret konkurrence jeg ved godt, det lyder lidt teknisk altså det, at man som forbruger oplever, at man kan få sin service leveret på forskellige platforme, og at de forskellige teknologier er med til at konkurrere med hinanden. Det giver nok en betydelig bedre konkurrence, end hvis priserne reguleres. Det er i hvert fald noget mere vanskeligt. Ægte fri konkurrence kommer i høj grad, når det er infrastrukturbaseret konkurrence det er fiber, det er mobil, det er kobbernet, det er kabel-tv-net, der konkurrerer med hinanden. Så får vi en bedre konkurrence, og det er det, vi ønsker at fremme, og det håber jeg også vil afspejle sig i det forslag, som regeringen har bebudet. Derfor ser jeg frem til, at det forslag kommer, men vi vil selvfølgelig følge det meget nøje og sikre, at de intentioner, som vi fra Venstres side har rejst med det her beslutningsforslag, også bliver realiseret i det forslag, som regeringen har bebudet.

7 Torsdag den 20. november 2014 (B 20) 7 Kl. 10:34 Tak til ordføreren for forslagsstillerne. Der ikke er flere, som har bedt om ordet, så forhandlingen er sluttet. Jeg foreslår, at forslaget henvises til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg dette som vedtaget. Det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er: 4) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 20: Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsordenen for Folketinget. (Forholdsmæssig fordeling af formandsposter i de stående udvalg m.v.). Af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Pia Kjærsgaard (DF), Lone Loklindt (RV), Per Clausen (EL), Kristian Jensen (V), Leif Lahn Jensen (S), Peter Skaarup (DF), Camilla Hersom (RV), Jonas Dahl (SF), Stine Brix (EL), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Brian Mikkelsen (KF). (Fremsættelse ). Kl. 10:35 Forhandling Dette beslutningsforslag er som bekendt Folketingets ansvar, og jeg vil selvfølgelig som medforslagsstiller på Præsidiets vegne følge debatten med henblik på den videre behandling. Forhandlingen er åbnet. Hr. Kristian Jensen som Venstres ordfører. Kl. 10:35 Kristian Jensen (V): Det her forslag er ikke ligesom de andre forslag, vi behandler, og til dem, der måtte sidde og følge med i behandlingen, kan jeg sige, at det jo er sjældent, at der er et lovforslag eller beslutningsforslag, som alle partier i Folketinget står bag. Det her forslag drejer sig om, hvordan vi laver det politiske arbejde herinde. De stående udvalg i Folketinget er sådan de politiske værksteder, det er der, hvor lovgivningen bliver undersøgt, testet og ændret, sådan at den passer til de politiske målsætninger, som Folketingets flertal måtte ønske. Derfor er arbejdet i vores udvalg ganske afgørende for den lovkvalitet, som vi har i Danmark. Samtidig er de politiske udvalg stedet for politiske armlægninger, hvor ministre bliver stillet til ansvar for deres embedsførelse, og hvor alle borgere har retten til at komme og få 15 minutter til at fremføre deres synspunkter i et foretræde. Der er faktisk rigtig meget af det politiske arbejde i det her hus, der foregår i vores udvalg. Derfor er jeg også glad for, at det nu er lykkedes at samle alle partier om en aftale om den fremtidige fordeling af udvalgsposterne. Jeg har lige talt op, at det her spørgsmål har jeg drøftet med fem forskellige socialdemokratiske gruppeformænd, fra hr. Carsten Hansen til hr. Leif Lahn Jensen, inden vi kom frem til førstebehandlingen af forslaget i dag. Med forslaget laver vi en ny fordeling af, hvem der skal være formand og næstformand for et udvalg. Man fordeler formands- og næstformandsposterne ud fra det, der hedder d Hondts metode, og det vil sige, at det er en langt mere ligelig fordeling af, hvem der egentlig sidder og styrer arbejdet i udvalgene, end det historisk har været, hvor det har været den flertalsgruppe i Folketinget, der havde besat de fleste udvalgsposter. Vi tror på, at det vil give en større spredning i opgaverne. I Venstre tror vi også på, at det vil være med til at give et bedre samarbejdsklima mellem folketingsmedlemmerne. Vi har så undtaget nogle enkelte formandsposter fra fordelingen. Det betyder, at regeringens valggruppe fortsat vil besætte formandsposten i Finansudvalget og formandsposten i Udenrigspolitisk Nævn, mens oppositionens valggruppe vil besætte formandsposterne i henholdsvis Europaudvalget og delegationen til Nordisk Råd. Jeg vil gerne takke alle gruppeformænd for samarbejdet, der har været godt og tillidsfuldt. Der har været god enighed om målet for en ny fordelingsnøgle, og selv om vi har brugt ret meget tid på at nå frem til det, er det foregået i en meget god form. Og jeg ser frem til, at vi efter det kommende valg vil tage den nye fordelingsnøgle i brug. Jeg skal hilse fra Det Konservative Folkeparti og sige, at de også støtter forslaget. Kl. 10:38 Tak til Venstres ordfører. Så er det hr. Leif Lahn Jensen som Socialdemokratiets ordfører. Kl. 10:38 Leif Lahn Jensen (S): Tak. Jamen det er jo korrekt, at der har været fem gruppeformænd, og jeg er jo en af de heldige, for jeg har stort set ikke lavet noget, men jeg får lov til at stå her og tage hele æren for det. Det er jo fantastisk. Kunne det bare blive ved med at gå sådan, ville jeg da sige til hr. Kristian Jensen, at så glæder jeg mig bestemt til det her arbejde. Det er meget, meget rart at stå i den her situation, som også hr. Kristian Jensen sagde, hvor alle gruppeformændene og dermed også grupperne er enige om, at vi skal have en bedre og mere demokratisk løsning, end vi har haft hidtil, og at vi netop skal fordele udvalgsformandsposterne på en ordentlig og god måde. Vi siger jo også dermed, at det ikke er i orden, at et lille flertal rent faktisk kan sætte sig på stort set næsten alle formandsposter, som de ønsker sig, og det har vi jo set rigtig grelle eksempler på gennem tiden, og jeg synes, at det er rigtig, rigtig rart, at vi her er enige om, at det ikke går. Jeg vil ikke bruge så meget tid på, hvordan man arbejder i udvalgene. Det er der, maskinrummet er, og det har hr. Kristian Jensen brugt rigtig meget tid på. Jeg vil bare sige, at det er en klar fordel, at oppositionen kan sætte sig på nogle af de udvalgsformandsposter. Det er der, hvor man kan rykke noget. Det er der, hvor man kan sætte et arbejde i gang. Meget af det er arbejde, som man ikke ser ude i stuerne, og det er ofte arbejde, som man ikke kender til. Og derfor er det her ikke bare en lille ting. Det er ikke en ting, som mange mennesker ude i stuerne interesserer sig for det tror jeg ikke på men det er noget, der betyder rigtig meget herinde, og det er noget, der vil styrke demokratiet, og det er noget, som vil gøre det her arbejde meget, meget bedre. Jeg vil også på Socialdemokratiets vegne og på mine fire forgængeres vegne, som har siddet og knoklet med det her, sige tak til alle gruppeformændene, tak til alle grupperne. Jeg synes, at det er rigtig, rigtig godt og rigtig dejligt, at vi kan blive enige om det her. Tak. Kl. 10:40 Tak til den socialdemokratiske ordfører. Så er det hr. Hans Kristian Skibby som Dansk Folkepartis ordfører.

8 8 Torsdag den 20. november 2014 (B 20) Kl. 10:40 Hans Kristian Skibby (DF): Så kunne man jo fristes til at sige, at det næsten er pinligt at stå her, for jeg er hverken gruppeformand eller formand eller noget som helst i den henseende. Jeg har ikke deltaget i nogen af forhandlingerne overhovedet, men jeg har vagten her i Folketinget i dag, og jeg har sådan set på vegne af fru Pia Kjærsgaard lovet at sige, at det har været en fornøjelse at være med i de her forhandlinger. Vi er selvfølgelig glade for, at det her er en løsning, som alle partier kan støtte. Det er noget, som har været debatteret mange gange i vores gruppe, kan jeg så oplyse, for det har jeg trods alt været med til. Og det har selvfølgelig også være efterspurgt, specielt i forhold til hvordan man jo gør det i mange kommuner, og hvor vi kan se, at når man skal forhandle og fordele poster i kommunerne efter et byrådsvalg og et regionsrådsvalg, er det tit noget af en krig, der foregår. Sådan har det trods alt ikke været herinde. Det er måske, fordi formandsposterne er ulønnede, det ved jeg ikke, men det kunne være en af årsagerne til, at man har kunnet finde en fælles ordning på det. Men jeg synes selvfølgelig, det er rigtig fornuftigt, at vi nu har fået en aftale, som også sikrer, at der er en afbalanceret fordeling af de formandsposter, som der bliver for de stående udvalg her i Folketinget, og det får jo virkning fra næste valgperiode. Så vi støtter forslaget. Kl. 10:41 Tak til Dansk Folkepartis ordfører. Fru Lone Loklindt som radikal ordfører. Kl. 10:41 Lone Loklindt (RV): Fra Radikale Venstres side er vi også rigtig glade for det her forslag. Jeg er som medlem af Præsidiet medforslagsstiller til det, men jeg må også som tidligere talere sige, at det hårde arbejde med at nå til enighed igennem lange drøftelser har jeg faktisk ikke deltaget i. Det er faktisk en milepæl i forhold til det arbejde, der foregår her i Folketinget, at vi nu får en forretningsorden, der fra næste valg betyder, at vi får fordelt formandsposter og næstformandsposter i forhold til den placering, partierne har i Folketinget. Så det betyder også, at vi undgår en situation, som vi havde i 00'erne, hvor vi havde en regering, der næsten satte sig på det hele bortset fra nogle få poster, og det gav jo en meget skæv fordeling, fordi der er stor forskel på at skulle lede et udvalgsarbejde, hvor alle partier har samme rettigheder til at være med til at præge det, samme rettigheder til at deltage, og så at repræsentere nogle regeringspartier, som selvfølgelig indimellem kan have nogle særlige ønsker. Og nu tror jeg, vi får en måde at fordele det arbejde på, så alle kan få en del af ansvaret. For det er også et ansvar at sikre, at arbejdet i udvalgene bliver upartisk på den måde forstået, at alle har lige meget at skulle have sagt, og at alle kan påvirke det arbejde, der skal foregå i udvalgene. Man skal selvfølgelig ikke nødvendigvis bare være ordstyrer, når man er formand; der er initiativer, man kan tage, men altid med hensyn til og respekt for de medlemmer, der er i udvalget. Så Radikale Venstre er meget tilfredse med, at vi nu får et forslag, som der på forhånd er enighed om hele vejen rundt, og som så kan træde i kraft efter næste folketingsvalg. Kl. 10:43 Kl. 10:43 Steen Gade (SF): Tak. Jeg synes, at det er en god ting i Folketinget, at man før et valg får lagt nogle linjer for, hvordan man vil håndtere nogle af de ting, som man løbende har drøftet, efter et valg. Og så vil vi jo så glæde os sammen over, at vi er blevet enige om det her. Man skal jo ikke putte en anden sag ind i dagsordenen her, det skal jeg heller ikke gøre, men jeg synes, at det havde været smukt, om det her Folketing også var blevet enige om at indføre en høringsinstitution, som kunne overlades til det næste Folketing. Men der har vi jo så et par partier, statsministerpartiet og det parti, som regner med at blive statsministerparti, som på en måde stikker en kæp i hjulet for, at det, som jeg er sikker på der vil være et stort flertal for blandt os menige folketingsmedlemmer, bliver gennemført, sådan at det kunne træde i kraft efter et valg. Tilbage til den her sag. Det er jo en interessant forhistorie, der er her, og det har jeg glædet mig lidt over. Vi kan glæde os over, at Venstre blev meget lille i 1973, fordi ellers var det her jo blevet indført på den måde, at the winner takes it all. Sådan startede Anker Jørgensen jo med, at det ville blive det regerende flertal, der fik alle stående udvalg. Men så har jeg kunnet læse i papirerne her det synes jeg var morsomt at læse at da Venstre så får regeringsmagten i den smalle Venstreregering, er der simpelt hen ikke medlemmer nok, til at man kan få formandsposter, og så opstår der den gode tradition, at man begynder at forhandle det. Så derfor har vi jo så haft alle de år, hvor vi har forhandlet det og slåsset lidt om det. Og det værste var, som det helt korrekt blev sagt af den tidligere ordfører, at den tidligere Venstrestatsminister, Anders Fogh Rasmussen, tog mest for sig af retterne dengang. Vi er nået til noget fornuftigt, vil jeg sige, og jeg er faktisk også enig i det, Venstres nuværende ordfører, hr. Kristian Jensen, siger om de der aftaler, der sådan ligger i luften om fordeling af de poster, som ikke er med i det her lovforslag. Så fuld støtte til forslaget. Kl. 10:46 Tak til SF's ordfører. Fru Stine Brix som Enhedslistens ordfører. Kl. 10:46 Stine Brix (EL): Vi er jo også med som forslagsstillere og kan også støtte forslaget. Man kan jo også sige, at for Enhedslistens vedkommende har vi alt at vinde, fordi vi ikke har nogen formandsposter i dag; så vi ser frem til, om vi kan få fingrene i sådan en. Det er jo fuldstændig rigtigt, som det har været oppe i debatten i dag, at der er ganske meget interessant ved at arbejde som formand og næstformand i udvalg og det hele taget arbejde i folketingets udvalg, fordi man kan være med til at sætte høringer i gang, sætte debatter i gang, være med til at præge den politiske dagsorden i kraft af Folketingets udvalg. Så jeg vil bare sige, at vi kan støtte forslaget og ser frem til at prøve kræfter med den her nye metode. Kl. 10:47 Tak for det. Hr. Simon Emil Ammitzbøll som Liberal Alliances ordfører. Så er det SF's ordfører, hr. Steen Gade.

9 Torsdag den 20. november 2014 (L 56) 9 Kl. 10:47 Simon Emil Ammitzbøll (LA): Tak. Jeg håber, at dem, der ser det her, får en fornemmelse af, hvordan debatterne ville være, hvis vi havde ren konsensus altid, for det er jo lidt svært at få det op at flyve, når alle partier fremsætter et forslag sammen. Vi er jo så også medforslagsstillere og er derfor af helt åbenlyse grunde jo også tilhængere af forslaget. Det er vel det bedste, man kan gøre så at sige. Der er noget til det valgforbund, hvor regeringspartierne og støttepartierne vil være med, og så kan der være en eller flere oppositionsvalggrupper derudover, som så kan få nogle formandsposter også. I virkeligheden og det har ikke noget med den nuværende regering eller den tidligere regering eller den kommende regering at gøre så så vi jo helst, at man gjorde det sådan, at der ikke kunne være formænd fra partier, der var med i den til enhver tid siddende regering. For det er altid sådan for Folketingets medlemmer, at det er bedre at have udvalgsformænd, der ikke er medlemmer af et regeringsparti. Støttepartier? Okay. Men regeringspartierne er altid lidt for venlige over for ministre, så hvis det var sådan ideelt og vi skulle have lidt en debat, ville Liberal Alliance foretrække, at regeringspartier aldrig havde formandsposter herinde jeg beklager, hr. formand. (Munterhed). Men det forslag, der ligger, synes vi er et godt kompromis mellem de forskellige interesser, og vi synes, det er godt, at man også sikrer, at de forskellige oppositionsgrupperinger, der måtte være, bliver repræsenteret på formandsposterne. Så vil jeg jo i øvrigt sige til hr. Steen Gade, at jeg var enig i de betragtninger omkring høringsinstitutionen, som man godt kunne have indført. Det er vi også ærgerlige over man ikke har gjort. Jeg synes dog, at hr. Steen Gade glemte en ting, da han nævnte, at det var de to statsministerpartier, der var imod. Så vidt jeg husker, var DJØF's repræsentant her i salen, nemlig Det Radikale Venstre, også meget interesseret i, at man ikke indførte det. Men vi støtter forslaget. Tak. Kl. 10:49 Tak til Liberal Alliances ordfører. Jeg vil godt som medforslagsstiller og på Præsidiets vegne sige tak for tilslutningen her, også fra os. Og i forlængelse af det, som hr. Kristian Jensen sagde om vigtigheden af udvalgsarbejde, kan jeg sige, at Præsidiet har besluttet, at vi her den 4. februar har en konference med deltagelse af alle Folketingets partier, netop om tilrettelæggelsen af udvalgsarbejdet, hvor vi måske også kan få nogle konklusioner, der kan pege frem til efter næste valg. Jeg ser ikke flere, der har bedt om ordet, så med disse bemærkninger heroppefra er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at vi henviser forslaget til Udvalget for Forretningsordenen. Og hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er: 5) 1. behandling af lovforslag nr. L 56: Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. (Finansiering af elevers ophold på kostafdelinger m.v.). Af undervisningsministeren (Christine Antorini). (Fremsættelse ). Kl. 10:50 Forhandling Jeg kan ikke se undervisningsministeren i salen. (Kommentar fra salen: Men ordførerne er her). Ja, men vi har jo faktisk brug for en minister. Det er jo ikke en situation, vi er glade for, altså når en minister ikke kan være til stede ved sit eget lovforslag. Jeg kan være nødt til at udsætte mødet. Jeg udsætter mødet, til klokken er : Mødet er udsat. (Kl. 10:51). Forhandling Kl. 11:00 Så fortsætter vi mødet, da undervisningsministeren nu er kommet til stede. Det er altid en god idé, hvis en af de mange embedsmænd bliver sat til at følge Folketingets forhandlinger, så ministrene kan være fremme, når deres forslag behandles. Jeg håber, at lyden nu er bedre. Forhandlingen er åbnet. Hr. Peter Juel Jensen som Venstres ordfører. Kl. 11:00 Peter Juel Jensen (V): Tak, formand. Formålet med det forslag, vi behandler her, er at gøre erhvervsuddannelserne til et mere attraktivt uddannelsestilbud til de unge og til at tilskynde arbejdsgiverne til at oprette flere praktikpladser. LO og DA har i forbindelse med overenskomstfornyelsen på det private arbejdsmarked i 2014 indgået aftale om, at arbejdsgiverne forpligtes til at finansiere erhvervsuddannelseselevernes udgifter til kost og logi på kostafdelinger ved institutioner for de erhvervsrettede uddannelser. Udgiften afholdes i forbindelse med elevers ophold på skolen. LO og DA har fremført ønsker om, at arbejdsgiverne via en ændring af lov om arbejdsgivernes uddannelsesbidrag får denne udgift refunderet af AUB. AUB's udgift herved foreslås finansieret ved en forhøjelse af arbejdsgiverbidraget til AUB. Lovforslaget indfører en refusionsordning, således at arbejdsgivere fra AUB får refunderet afholdte udgifter til ophold på kostafdelinger for erhvervsuddannelseselever i forbindelse med skoleophold. Det her skal ses i sammenhæng med den nyligt indgåede erhvervsskolereform samt alle de initiativer, der er taget sammen med arbejdsmarkedets parter til at gøre vores erhvervsuddannelser mere attraktive. Det er jo et rigtig godt formål, og derfor kan Venstre støtte forslaget. Kl. 11:02 Tak til ordføreren. Fru Ane Halsboe-Jørgensen som socialdemokratisk ordfører.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 00. april 2014 2. udkast

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) ((Udlandsstipendium

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl.

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl. Til beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om sociale klausuler om lærlinge og elever

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.]

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 120 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af yderligere studiepladser på

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald Til lovforslag nr. L 138 Folketinget 2013-14 Tillægsbetænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 9. april 2014 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. større frihedsgrader for frie skoler

Forslag til folketingsbeslutning. større frihedsgrader for frie skoler Beslutningsforslag nr. B 6 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af Anni Matthiesen (V), Karen Ellemann (V), Preben Bang Henriksen (V), Kristian Jensen (V), Peter Juel Jensen (V), Alex Ahrendtsen

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 180 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. december 2005 3. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

34. møde. Torsdag den 11. december 2014 (D) 1

34. møde. Torsdag den 11. december 2014 (D) 1 Torsdag den 11. december 2014 (D) 1 34. møde Torsdag den 11. december 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 12: Forslag til lov om ændring af lov om frikommuner m.v. (Forlængelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Folketingets sammensætning

Folketingets sammensætning Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven.

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. (Ændring af skatteordningen for

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område.

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. 8. oktober 2014 Regeringen præsenterede i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag

Læs mere

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes

Læs mere

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love.

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. (Obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 16. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning.

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning. Til lovforslag nr. L 132 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

42. møde. Tirsdag den 21. januar 2014 (D) 1

42. møde. Tirsdag den 21. januar 2014 (D) 1 Tirsdag den 21. januar 2014 (D) 1 42. møde Tirsdag den 21. januar 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 9 [afstemning]: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011. Betænkning. over Til beslutningsforslag nr. B 144 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 128 af

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Bilag 37 Offentligt Til lovforslag nr. L 42 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med gratis og billig kollektiv trafik [af Pia Olsen (SF) m.fl.]

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med gratis og billig kollektiv trafik [af Pia Olsen (SF) m.fl.] Trafikudvalget B 54 - Bilag 7 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 54 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 10. maj 2007 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om forsøg

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 16. marts 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 B 144 Bilag 7 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B forslagsnummer Folketinget -NaN (x. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . juni 2011 2. udkast (Opdatering af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2009-10 L 113 Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 24. december 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

2 Torsdag den 15. januar 2015 (F 8) Afstemningen er sluttet. Titlen på den anmeldte sag vil fremgå af www.folketingstidende.dk (jf. ovenfor).

2 Torsdag den 15. januar 2015 (F 8) Afstemningen er sluttet. Titlen på den anmeldte sag vil fremgå af www.folketingstidende.dk (jf. ovenfor). Torsdag den 15. januar 2015 (D) 1 42. møde Torsdag den 15. januar 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 8 [afstemning]: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

FORMANDS- OG LEDELSESSEKRETARIATET REFERAT AF UDVALGSFORMANDSMØDE

FORMANDS- OG LEDELSESSEKRETARIATET REFERAT AF UDVALGSFORMANDSMØDE FORMANDS- OG LEDELSESSEKRETARIATET REFERAT AF UDVALGSFORMANDSMØDE Dato: 18. november 2008 Tidspunkt: Kl. 9.30-11.00 Sted: 2-080 Deltagere: Folketingets formand og udvalgsformændene Dagsorden 19. november

Læs mere

69. møde. Tirsdag den 17. april 2012 (D) 1

69. møde. Tirsdag den 17. april 2012 (D) 1 Tirsdag den 17. april 2012 (D) 1 69. møde Tirsdag den 17. april 2012 kl. 12.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 34: Forespørgsel til fødevareministeren om behandling af dyr. Af Dennis

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 41. møde Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Julie Skovsby

Læs mere

52. møde. Tirsdag den 8. februar 2011 (D) 1. Af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg). (Fremsættelse 26.01.2011).

52. møde. Tirsdag den 8. februar 2011 (D) 1. Af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg). (Fremsættelse 26.01.2011). Tirsdag den 8. februar 2011 (D) 1 52. møde Tirsdag den 8. februar 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) 2. behandling af lovforslag nr. L 98: Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v.

Læs mere

105. møde. Torsdag den 30. maj 2013 (D) 1. (2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

105. møde. Torsdag den 30. maj 2013 (D) 1. (2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Torsdag den 30. maj 2013 (D) 1 (2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 105. møde Torsdag den 30. maj 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 184: Forslag

Læs mere

85. møde. Torsdag den 30. april 2015 (D) 1

85. møde. Torsdag den 30. april 2015 (D) 1 Torsdag den 30. april 2015 (D) 1 85. møde Torsdag den 30. april 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 40: Forespørgsel til fødevareministeren og ministeren for børn, ligestilling,

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

81. møde. Torsdag den 10. maj 2012 (D) 1

81. møde. Torsdag den 10. maj 2012 (D) 1 Torsdag den 10. maj 2012 (D) 1 81. møde Torsdag den 10. maj 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 38: Forespørgsel til justitsministeren om EU og dansk udlændingepolitik.

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010. over Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven

Læs mere

29. møde. Fredag den 6. december 2013 (D) 1

29. møde. Fredag den 6. december 2013 (D) 1 Fredag den 6. december 2013 (D) 1 29. møde Fredag den 6. december 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 82: Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme og forskellige andre

Læs mere

92. møde. Onsdag den 6. juni 2012 (D) 1

92. møde. Onsdag den 6. juni 2012 (D) 1 Onsdag den 6. juni 2012 (D) 1 92. møde Onsdag den 6. juni 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Forespørgsel nr. F 42: Forespørgsel til statsministeren om god regeringsførelse. Af Kristian Jensen (V), Kristian Thulesen

Læs mere

48. møde. Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1

48. møde. Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1 Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1 48. møde Tirsdag den 1. februar 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 20: Forespørgsel til miljøministeren om affolkning af landdistrikterne.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

55. møde. Tirsdag den 5. februar 2013 (D) 1

55. møde. Tirsdag den 5. februar 2013 (D) 1 Tirsdag den 5. februar 2013 (D) 1 55. møde Tirsdag den 5. februar 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 24: Forespørgsel til justitsministeren og forsvarsministeren om brug

Læs mere

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00.

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1 83. møde Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00 Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Kl. 10:00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 178: Forslag

Læs mere

83. møde. Tirsdag den 15. maj 2012 (D) 1

83. møde. Tirsdag den 15. maj 2012 (D) 1 Tirsdag den 15. maj 2012 (D) 1 83. møde Tirsdag den 15. maj 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 40: Forespørgsel til ministeren for udviklingsbistand om regeringens nye

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsudvalget (2. samling) L 156 - Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. juni 2005 4. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

24. møde. Tirsdag den 25. november 2014 (D) 1

24. møde. Tirsdag den 25. november 2014 (D) 1 Tirsdag den 25. november 2014 (D) 1 24. møde Tirsdag den 25. november 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 2 [afstemning]: Forespørgsel til finansministeren om regeringens digitaliseringspolitik.

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

30. møde. Tirsdag den 4. december 2012 (D) 1

30. møde. Tirsdag den 4. december 2012 (D) 1 Tirsdag den 4. december 2012 (D) 1 30. møde Tirsdag den 4. december 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 11: Forespørgsel til justitsministeren om brug af knive i nattelivet.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af toldloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af toldloven Skatteudvalget 2010-11 L 31 Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 31 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af toldloven

Læs mere

7. møde. Tirsdag den 23. oktober 2012 (D) 1

7. møde. Tirsdag den 23. oktober 2012 (D) 1 Tirsdag den 23. oktober 2012 (D) 1 7. møde Tirsdag den 23. oktober 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Kirsten

Læs mere

24. møde. Torsdag den 22. november 2012 (D) 1

24. møde. Torsdag den 22. november 2012 (D) 1 Torsdag den 22. november 2012 (D) 1 24. møde Torsdag den 22. november 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 2 [afstemning]: Forespørgsel til ministeren for by, bolig og landdistrikter

Læs mere

21. møde. Torsdag den 1. december 2011 (D) 1. Formanden: Mødet er åbnet. Torsdag den 1. december 2011 kl. 10.00. Dagsorden

21. møde. Torsdag den 1. december 2011 (D) 1. Formanden: Mødet er åbnet. Torsdag den 1. december 2011 kl. 10.00. Dagsorden Torsdag den 1. december 2011 (D) 1 Kl. 10:00 21. møde Torsdag den 1. december 2011 kl. 10.00 Mødet er åbnet. Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 40: Forslag til lov om ændring af retsplejeloven.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede. Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede. Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 19. januar 2010 Betænkning over Forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

Formanden : Mødet er åbnet.

Formanden : Mødet er åbnet. Fredag den 2. marts 2012 (D) 1 Kl. 09:00 55. møde Fredag den 2. marts 2012 kl. 9.00 Mødet er åbnet. Dagsorden 1) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 43: Forslag til folketingsbeslutning om opfordring

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

53. møde. Torsdag den 11. februar 2010 (D) 1

53. møde. Torsdag den 11. februar 2010 (D) 1 Torsdag den 11. februar 2010 (D) 1 53. møde Torsdag den 11. februar 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 17 [afstemning]: Forespørgsel til ministeren for sundhed og forebyggelse

Læs mere

66. møde. Tirsdag den 10. april 2012 (D) 1. (Fremsættelse 22.02.2012. 1. behandling 02.03.2012. Betænkning 21.03.2012. 2. behandling 29.03.2012).

66. møde. Tirsdag den 10. april 2012 (D) 1. (Fremsættelse 22.02.2012. 1. behandling 02.03.2012. Betænkning 21.03.2012. 2. behandling 29.03.2012). Tirsdag den 10. april 2012 (D) 1 66. møde Tirsdag den 10. april 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 31: Forespørgsel til ministeren for nordisk samarbejde, justitsministeren

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Erhvervs- og Vækstministerie Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. postmar@erst.dk København den 26. januar 2015 Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Generelle bemærkninger Dansk Erhverv

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Benny Engelbrecht (S) fmd. Karin Gaardsted (S) Magnus Heunicke (S) Mette Reissmann (S) Orla Hav (S)

Benny Engelbrecht (S) fmd. Karin Gaardsted (S) Magnus Heunicke (S) Mette Reissmann (S) Orla Hav (S) Til beslutningsforslag nr. B 11 Folketinget 2012-13 Tilføjelse til betænkning afgivet af Transportudvalget den 28. maj 2013 Tilføjelse til betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om fortolkning

Læs mere

Vælgernes opbakning til økonomiske reformer

Vælgernes opbakning til økonomiske reformer Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon +45 20928440 August 2015 Et flertal af befolkningen er positivt indstillet overfor en række reformer. De fleste vælgere siger ja til f. eks. større valgfrihed

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Veterankøretøjer i Folketinget

Veterankøretøjer i Folketinget Nyhedsbrev nr. 4 2010 fra Motorhistorisk Samråd til medlemsklubberne Veterankøretøjer i Folketinget. Som I sikkert har læst i vores meddelelse til jer tidligere på måneden, har der i Folketinget den 13.

Læs mere

47. møde. Torsdag den 9. februar 2012 (D) 1

47. møde. Torsdag den 9. februar 2012 (D) 1 Torsdag den 9. februar 2012 (D) 1 47. møde Torsdag den 9. februar 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 22: Forespørgsel til beskæftigelsesministeren og social- og integrationsministeren

Læs mere

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Torben Christensen Adm. direktør Ejendomsforeningen Danmark Lejeboligens fremtid Lejeboligens fremtid Ejerbolig Privat

Læs mere

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning afgivet af By- og Boligudvalget den 7. juni 2012 Beretning om bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed 1. Indledning Folketingets By-

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

58. møde. Tirsdag den 20. marts 2012 (D) 1. (Fremsættelse 02.03.2012. 1. behandling 13.03.2012. Betænkning 14.03.2012).

58. møde. Tirsdag den 20. marts 2012 (D) 1. (Fremsættelse 02.03.2012. 1. behandling 13.03.2012. Betænkning 14.03.2012). Tirsdag den 20. marts 2012 (D) 1 58. møde Tirsdag den 20. marts 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 27: Forespørgsel til beskæftigelsesministeren og børne- og undervisningsministeren

Læs mere

94. møde. Fredag den 8. juni 2012 (D) 1

94. møde. Fredag den 8. juni 2012 (D) 1 Fredag den 8. juni 2012 (D) 1 94. møde Fredag den 8. juni 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 32 [afstemning]: Forespørgsel til ministeren for sundhed og forebyggelse om lighed

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 18. FEBRUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Traditionen

Læs mere

60. møde. Torsdag den 22. marts 2012 (D) 1

60. møde. Torsdag den 22. marts 2012 (D) 1 Torsdag den 22. marts 2012 (D) 1 60. møde Torsdag den 22. marts 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 28: Forespørgsel til ministeren for by, bolig og landdistrikter om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 29. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

68. møde. Fredag den 13. april 2012 (D) 1. (Fremsættelse 29.03.2012).

68. møde. Fredag den 13. april 2012 (D) 1. (Fremsættelse 29.03.2012). Fredag den 13. april 2012 (D) 1 (Fremsættelse 29.03.2012). 68. møde Fredag den 13. april 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 32: Forespørgsel til ministeren for sundhed

Læs mere

74. møde. Torsdag den 31. marts 2011 (D) 1

74. møde. Torsdag den 31. marts 2011 (D) 1 Torsdag den 31. marts 2011 (D) 1 74. møde Torsdag den 31. marts 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 110: Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2010. Af finansministeren

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for adoption

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for adoption Beslutningsforslag nr. B 75 Folketinget 2011-12 Fremsat den 13. april 2012 af Mette Hjermind Dencker (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Dennis Flydtkjær (DF),

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven og kursgevinstloven.

L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven og kursgevinstloven. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven

Læs mere

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 6. møde Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Karen J.

Læs mere