Signalomformer for elektromagnetiske flowmålere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Signalomformer for elektromagnetiske flowmålere"

Transkript

1 IFC 300 Håndbog Signalomformer for elektromagnetiske flowmålere ER 3.2.xx (SW.REV. 3.2.xx) Dokumentationen er kun fuldstændig, hvis den bruges i kombination med den relevante dokumentation for sensoren. KROHNE

2 : KOLOFON :::::::::::::::::::::::::::::::::: Alle rettigheder forbeholdt. Det er forbudt at reproducere denne dokumentation, eller dele deraf, uden forudgående skriftlig tilladelse fra KROHNE Messtechnik GmbH & Co. KG. Kan ændres uden varsel. Copyright 2009 KROHNE Messtechnik GmbH & Co. KG - Ludwig-Krohne-Straße 5 - D Duisburg 2

3 IFC 300 INDHOLD 1 Sikkerhedsanvisninger Softwarehistorik Tiltænkt anvendelse Certificeringer Sikkerhedsanvisninger fra producenten Ophavsret og databeskyttelse Ansvarsfraskrivelse Produkthæftelse og -garanti Oplysninger om dokumentationen Anvendte advarsler og symboler Sikkerhedsanvisninger for operatøren Beskrivelse af enheden Leveringsomfang Beskrivelse af enheden Felthus Vægmonteret hus Typeskilte Kompaktversion (eksempel) Fjernversion (eksempel) Eltilslutningsdata for indgange/udgange (eksempel for grundversion) Installation Bemærkninger om installation Oplagring Transport Installationsspecifikationer Montering af kompaktversionen Montering af felthuset, fjernversion Rørmontering Vægmontering Drejnining af felthusversionens display Montering af det vægmonterede hus, fjernversion Rørmontering Vægmontering

4 INDHOLD IFC Eltilslutninger Sikkerhedsanvisninger Vigtige bemærkninger om eltilslutning Elkabler for fjernversioner af enheden, bemærkninger Bemærkninger om signalkablerne A og B Bemærkninger om felstrømkabel C Krav til signalkabler leveret af kunden Forberedelse af signal- og feltstrømkablerne Signalkabel A (type DS 300), konstruktion Forberedelse af signalkabel A, tilslutning til signalomformeren Længde af signalkabel A Signalkabel B (type BTS 300), konstruktion Forberedelse af signalkabel B, tilslutning til signalomformeren Længde af signalkabel B Forberedelse af feltstrømkabel C, tilslutning til signalomformeren Forberedelse af signalkabel A, tilslutning til målesensoren Forberedelse af signalkabel B, tilslutning til målesensoren Forberedelse af feltstrømkabel C, tilslutning til målesensoren Tilslutning af signal- og feltstrømkablerne Tilslutning af signal- og feltstrømkablerne, felthus Tilslutning af signal- og feltstrømkablerne, vægmonteret hus Tilslutning af signal- og feltstrømkablerne, 19" rack-monteret hus Tilslutningsdiagram for målesensor, felthus Tilslutningsdiagram for målesensor, vægmonteret hus Tilslutningsdiagram for målesensor, 19" rack-monteret hus Jording af målesensoren Klassisk metode Virtuel reference Tilslutning af strøm, alle husversioner Oversigt over indgange og udgange Kombinationer af indgangene/udgangene (I/O'er) Beskrivelse af CG-numret Versioner med faste udgange, der ikke kan ændres Versioner med udgange, der kan ændres Beskrivelse af indgangene og udgangene Strømudgang Impuls- og frekvensudgang Statusudgang og grænseafbryder Styreindgang Strømindgang Eltilslutning af indgangene og udgangene Felthus, eltilslutning af indgangene og udgangene Vægmonteret hus, eltilslutning af indgangene og udgangene " rack-monteret hus, eltilslutning af indgangene og udgangene Korrekt føring af elkabler Tilslutningsdiagrammer for indgange og udgange Vigtige bemærkninger Beskrivelse af de elektriske symboler Hovedindgange/-udgange Modulindgange/-udgange og bussystemer Exi-indgange/udgange HART tilslutning

5 IFC 300 INDHOLD 5 Opstart Tænding af strømmen Start af signalomformeren Betjening Display og betjeningselementer Display i måletilstand med 2 eller 3 målte værdier Display for valg af undermenu og funktioner, 3 linjer Display ved indstilling af parametre, 4 linjer Display ved ændring af parametre, 4 linjer Brug af et IR-interface (ekstraudstyr) Menustruktur Funktionstabeller Menu A, kvikopsætning Menu B, test Menu C, opsætning Indstilling af frie enheder Beskrivelse af funktioner Nulstil tæller i kvikopsætningsmenu Sletning af fejlmeddelelser i kvikopsætningsmenuen Statusmeddelelser og diagnostiske oplysninger Service Tilgængelighed af reservedele Tilgængelighed af serviceydelser Returnering af enheden til producenten Generelle oplysninger Formular (til kopiering), der skal vedlægges en returneret enhed Bortskaffelse Tekniske data Tekniske data Mål og vægt Hus Monteringsplade, felthus Monteringsplade, vægmonteret hus Flowtabeller Nøjagtighed Bemærkninger 138 5

6 1 SIKKERHEDSANVISNINGER IFC Softwarehistorik For alle GDC-enheder konsulteres den "Elektroniske revision" (ER) for at dokumentere elektronikkens revisionsstatus iht. NE 53. Det er let at se fra ER, om reparationer af fejl eller væsentlige ændringer af det elektroniske udstyr har fundet sted og hvilken effekt de har på kompatibilitet. Ændringer og effekt på kompatibilitet 1 Nedad kompatible ændringer og fejlreparation uden effekt på driften (f.eks. stavefejl på displayet) 2-_ 3-_ Nedad kompatible hardware- og/eller softwareændringer af interfaces: H HART P F M X PROFIBUS Foundation Fieldbus Modbus alle interfaces Nedad kompatible hardware- og/eller softwareændringer af indgange og udgange: I Strømudgang F, P Frekvens- / impulsudgang S C CI X Statusudgang Styreindgang Strømindgang alle indgange og udgange 4 Nedad kompatible ændringer med nye funktioner 5 Ukompatible ændringer, d.v.s elektronikudstyret skal skiftes ud. INFORMATION! I tabellen nedenfor er "x" en pladsholder for mulige flercifrede alfanumeriske kombinationer, afhængigt af den disponible version. Udgivelsesdato Electronic Revision Ændringer og kompatibilitet Dokumentation ER 3.1.0x (SW.REV.3.10 (2.21)) ER 3.1.1x (SW.REV.3.10 (2.21)) ER 3.1.2x (SW.REV.3.10 (2.21)) ER 3.1.3x (SW.REV.3.10 (2.21)) ER 3.2.0x (SW.REV.3.20 (3.00)) 1; 2 MA IFC 300 R02 1; 2-H; 3-I MA IFC 300 R02 1; 3-I MA IFC 300 R02 1; 2-X; 3-X; 4 MA IFC 300 R03 6

7 IFC 300 SIKKERHEDSANVISNINGER Tiltænkt anvendelse De elektromagnetiske flowmålere er udelukkende beregnet til at måle flow og ledningsevne af elektrisk ledende, flydende medier. FARE! For enheder, der bruges i faremområder, gælder yderligere sikkerhedsbemærkninger; se Exdokumentationen. 1.3 Certificeringer CE-mærkning Enheden opfylder lovkravene i følgende EF-direktiver: Direktiv om trykudstyr 97/23/EC Lavspændingsdirektiv 73/23/EEC EMC-direktiv 89/336/EF samt EN EMC-specifikation iht. EN 61326/A1 NAMUR-anbefalinger NE 21 og NE 43 Producenten certificerer vellykket testning af produktet ved at give det CE-mærket. FARE! For enheder, der bruges i faremområder, gælder yderligere sikkerhedsbemærkninger; se Exdokumentationen. 7

8 1 SIKKERHEDSANVISNINGER IFC Sikkerhedsanvisninger fra producenten Ophavsret og databeskyttelse Indholdet af dette dokument er blevet udarbejdet med stor omhu. Alligevel kan vi ikke garantere, at indholdet er korrekt, fuldstændigt eller ajourført. For indholdet og materialet i dette dokument gælder de tyske regler om ophavsret. Bidrag fra tredje parter er identificeret som sådanne. Reproduktion, bearbejdelse, spredning til almenheden og enhver form for brug udover den, der er tilladt iht. ophavsretten, kræver skriftlig tilladelse fra den respektive forfatter og/eller producenten. Producenten forsøger altid at tage hensyn til andres ophavsrettigheder og at benytte sig af materiale, der er udarbejdet inden for virksomheden eller offentligt tilgængeligt. Indsamlingen af persondata (f.eks. navne, bopælsadresser eller -adresser) i producentens dokumenter sker altid på frivillig basis, hvis det er muligt. Hvis der er praktikabelt, er det altid muligt at benytte sig af tilbud eller tjenester uden at oplyse persondata. Vi gør opmæksom på den kendsgerning, at der ved dataoverførsel via internettet (f.eks. ved kommunikation via ) kan optræde sikkerhedshuller. Det er ikke muligt at beskytte sådanne data fuldstændigt mod adgang fra tredje parter. Vi forbyder hermed udtrykkeligt brugen af de kontaktdata, der offentliggøres som en del af vores forpligtelse til at offentliggøre en kolofon, til at sende reklame- eller informationsmaterialer, som vi ikke udtrykkeligt har rekvireret Ansvarsfraskrivelse Producenten hæfter ikke for skader af nogen som helst art, der skyldes brugen af dette produkt, inkl., men ikke begrænset til, direkte, indirekte, tilfældige og følgeskader samt bodserstatninger. Denne ansvarsfraskrivelse gælder ikke, hvis producenten har handlet med forsæt eller med grov uagtsomhed. Hvis en gældende lov ikke tillader sådanne begrænsninger af underforståede garantier eller udelukkelse af begrænsningen af bestemte skader, vil du måske, hvis den sådan lov gælder for dig, ikke være underlagt ansvarsfraskrivelsen eller nogle eller alle udelukkelser eller begrænsninger ovenfor. For alle produkter, der erhverves fra producenten, gives der garanti i overensstemmelse med den relevante produktdokumentation samt vores Salgsvilkår og -betingelser. Producenten forbeholder sig ret til at ændre indholdet af sine dokumenter, inkl. denne ansvarsfraskrivelse, på nogen som helst måde, på noget som helst tidspunkt og af nogen som helst årsag uden forudgående varsel og vil ikke på nogen måde være ansvarlig for eventuelle konsekvenser af sådanne ændringer Produkthæftelse og -garanti Brugeren bærer ansvaret for enhedens egnethed til det specifikke formål. Producenten hæfter ikke for konsekvenserne af misbrug ved brugeren. Forkert installation og betjening af enhederne (systemerne) vil medføre, at garantien bliver ugyldig. Desuden gælder de respektive "Standardvilkår og -betingelser", der danner grundlaget for salgskontrakten. 8

9 IFC 300 SIKKERHEDSANVISNINGER Oplysninger om dokumentationen For at undgå kvæstelser af brugeren eller beskadigelse af enheden er det af afgørende betydning, at man læser oplysningerne i dette dokument samt overholder gældende nationale standarder, sikkerhedskrav og bestemmelser om forebyggelse af uheld. Hvis dette dokument ikke er på dit eget sprog og du har problemer med at forstå teksten, anbefaler vi dig at kontakte dit lokale kontor for assistance. Producenten påtager sig intet ansvar for skader eller kvæstelser, der skyldes manglende forståelse af oplysningerne i dette dokument. Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med at oprette driftsbetingelser, der vil tillade sikker og effektiv brug af denne enhed. Særlige betragtninger og forholdsregler beskrives også i dette dokument og vises i form af ikonerne nedenfor. 9

10 1 SIKKERHEDSANVISNINGER IFC Anvendte advarsler og symboler Sikkerhedsadvarsler er forsynet med følgende symboler. FARE! Disse oplysninger vedrører de umiddelbare farer ved arbejder med elektricitet. FARE! Denne advarsel vedrører umiddelbar fare for forbrændinger p.g.a. varme eller varme overflader. FARE! Denne advarsel vedrører umiddelbar fare ved brug af denne enhed i en farlig atmosfære. FARE! Disse anvisninger skal altid overholdes. Selv delvis omgåelse af denne advarsel kan medføre alvorlige sundhedsskader eller endog død. Der er også fare for, at enheden eller dele af brugerens anlæg beskadiges alvorligt. ADVARSEL! Omgåelse, selv delvis, af denne sikkerhedsadvarsel medfører fare for alvorlige sundhedsskader. Der er også fare for, at enheden eller dele af brugerens anlæg beskadiges. FORSIGTIG! Omgåelse af disse anvisninger kan medføre beskadigelse af enheden eller dele af brugerens anlæg. INFORMATION! Disse anvisninger indeholder vigtige oplysninger om håndteringen af enheden. JURIDISK BEMÆRKNING! Denne bemærkning indeholder oplysninger om lovdirektiver og standarder. HÅNDTERING Dette symbol markerer alle anvisninger om handlinger, der skal udføres af operatøren i den specificerede rækkefølge. i RESULTAT Dette symbol henviser til alle vigtige konsekvenser af de forudgående handlinger. 1.5 Sikkerhedsanvisninger for operatøren ADVARSEL! Generelt må enheder fra producenten kun installeres, ibrugtages, betjenes og vedligeholdes af korrekt uddannet og autoriseret personale. Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med at sørge for driftsbetingelser, der vil tillade sikker og effektiv brug af denne enhed. 10

11 IFC 300 BESKRIVELSE AF ENHEDEN Leveringsomfang INFORMATION! Inspicér kasserne omhyggeligt for beskadigelse eller tegn på hård håndtering. Indberet beskadigelser til fragtselskabet eller producentens lokale kontor. INFORMATION! Kontrollér pakkelisten for at være sikker på, at du har modtaget alt, der er bestilt. INFORMATION! Kontrollér enhedens typeskilt for at sikre, at enheden er blevet leveret i overensstemmelse med din ordre. Kontrollér, at den korrekte forsyningsspænding er trykt på typeskiltet. Figur 2-1: Leveringsomfang 1 Enhed i den bestilte version 2 Dokumentation (kalibreringsrapport, kvikstart, CD-R med produktdokumentation for målesensor og signalomformer) 3 Signalkabel (kun til fjernversion) 11

12 2 BESKRIVELSE AF ENHEDEN IFC Beskrivelse af enheden Elektromagnetiske flowmålere er udelukkende beregnet til at måle flowet og ledningsevnen af elektrisk ledende, flydende medier. Din måleenhed leveres klar tid drift. Fabriksindstillingerne for driftsdataene er blevet foretaget i overensstemmelse med dine ordrespecifikationer. Følgende versioner er til rådighed: Kompaktversion (signalomformeren monteres direkte på målesensoren) Fjernversion (eltilslutning til målesensoren ved hjælp af feltstrøm- og signalkabel) Figur 2-2: Enhedsversioner 1 Kompaktversion 2 Målesensor med tilslutningsdåse 3 Felthus 4 Vægmonteret hus 5 19" rack-monteret hus 12

13 IFC 300 BESKRIVELSE AF ENHEDEN Felthus Figur 2-3: Konstruktion af felthuset 1 Skærm for elektronik og display 2 Skærm for strømforsyning og indgangs-/udgangsklemmefag 3 Skærm for målesensorens klemmefag med låseskrue 4 Kabelindgang til målesensorens signalkabel 5 Kabelindgang til målesensorens feltstrømkabel 6 Kabelindgang til strømforsyning 7 Kabelindgang til indgange og udgange 8 Monteringsplade for rør- og vægmontering INFORMATION! Hver gang en husskærm åbnes, skal gevindet renses og smøres. Brug kun harpiksfrit og syrefrit fedt. Kontrollér, at husets pakning er monteret korrekt, ren og ubeskadiget. 13

14 2 BESKRIVELSE AF ENHEDEN IFC Vægmonteret hus Figur 2-4: Konstruktion af vægmonteret hus 1 Skærm for klemmefag 2 Klemmefag for målesensor 3 Klemmefag for indgange og udgange 4 Klemmefag for strømforsyning med sikkerhedsskærm (beskyttelse mod stødfare) 5 Kabelindgang til signalkabel 6 Kabelindgang til feltstrømkabel 7 Kabelindgang til indgange og udgange 8 Kabelindgang til strømforsyning 1 Drej låsen til højre og åbn skærmen. 14

15 IFC 300 BESKRIVELSE AF ENHEDEN Typeskilte INFORMATION! Kontrollér enhedens typeskilt for at sikre, at enheden er blevet leveret i overensstemmelse med din ordre. Kontrollér, at den korrekte forsyningsspænding er trykt på typeskiltet Kompaktversion (eksempel) Figur 2-5: Eksempel på typeskilt for kompaktversion 1 Godkendelsesrelaterede oplysninger: Ex-godkendelse, EC-typetestcertifikat, hygiejniske godkendelser osv. 2 Godkendelsesrelaterede grænseværdier 3 Godkendelsesrelaterede tilslutningsdata for indgange/udgange; V m = maks. strømforsyning 4 Godkendelsesrelaterede data (f.eks. nøjagtighedsklasse, måleområde, grænseværdier for temperatur, tryk og viskositet) 5 Godkendelsesrelaterede grænseværdier for tryk og temperatur 6 Strømforsyning; beskyttelseskategori; materialer af befugtede dele 7 GK/GKL-værdier (målesensorkonstanter); størrelse (mm/inch); feltfrekvens 8 Produktbetegnelse, serienummer og fremstillingsdato 15

16 2 BESKRIVELSE AF ENHEDEN IFC Fjernversion (eksempel) Figur 2-6: Eksempel på typeskilt for fjernversion 1 Producent 2 Produktbetegnelse, serienummer og fremstillingsdato 3 GK/GKL-værdier (målesensorkonstanter); størrelse (mm/inch); feltfrekvens 4 Strømforsyning 5 Materialer af befugtede dele 6 Feltspolemodstand 7 Godkendelsesrelaterede data (f.eks. nøjagtighedsklasse, måleområde, grænseværdier for temperatur, tryk og viskositet) 16

17 IFC 300 BESKRIVELSE AF ENHEDEN Eltilslutningsdata for indgange/udgange (eksempel for grundversion) Figur 2-7: Eksempel på typeskilt for eltilslutningsdata for indgange og udgange 1 Strømforsyning (AC: L og N; DC: L+ og L-; PE for 24 VAC; FE for 24 VAC og DC) 2 Tilslutningsdata for tilslutningsklemme D/D- 3 Tilslutningsdata for tilslutningsklemme C/C- 4 Tilslutningsdata for tilslutningsklemme B/B- 5 Tilslutningsdata for tilslutningsklemme A/A-; A+ kun til rådighed ved grundversionen A = aktiv tilstand; signalomformeren leverer strømmen til tilslutning af de efterfølgende enheder P = passiv tilstand; ekstern strømforsyning er nødvendig til at drive de efterfølgende enheder N/C = tilslutningsklemmer ikke tilsluttet 17

18 3 INSTALLATION IFC Bemærkninger om installation INFORMATION! Inspicér kasserne omhyggeligt for beskadigelse eller tegn på hård håndtering. Indberet beskadigelser til fragtselskabet eller producentens lokale kontor. INFORMATION! Kontrollér pakkelisten for at være sikker på, at du har modtaget alt, der er bestilt. 3.2 Oplagring INFORMATION! Kontrollér enhedens typeskilt for at sikre, at enheden er blevet leveret i overensstemmelse med din ordre. Kontrollér, at den korrekte forsyningsspænding er trykt på typeskiltet. Enheden skal oplagres på et tørt, støvfrit sted. Undgå kontinuerligt direkte sollys. Enheden bør oplagres i originalemballagen. Oplagringstemperatur: C / F 3.3 Transport Signalomormer Ingen særlige krav. Kompaktversion Løft ikke enheden i signalomformerens hus. Brug ikke løftekæder. Brug løftebånd til at transportere flangeenheder. Disse skal vikles om begge procestilslutninger. 3.4 Installationsspecifikationer INFORMATION! Følgende forholdsregler skal træffes for at sikre pålidelig installation. Sørg for, at der er tilstrækkelig meget plads i siderne. Beskyt signalomformeren mod direkte sollys og montér en solskærm, om nødvendigt. Signalomformere installeret i styreskabe kræver tilstrækkelig køling, f.eks. ved hjælp af blæser eller varmeudveksler. Signalomformeren må ikke udsættes for kraftige vibrationer. Flowmålerne er testet for et vibrationsniveau i overensstemmelse med IEC Montering af kompaktversionen INFORMATION! Signalomformeren monteres direkte på målesensoren. Til installation af flowmåleren skal anvisningerne i den medleverede produktdokumentation for målesensoren overholdes. 18

19 IFC 300 INSTALLATION Montering af felthuset, fjernversion Rørmontering INFORMATION! Monteringsmaterialer og -værktøjer er ikke del af leveringen. Brug monteringsmaterialerne og - værktøjerne i overensstemmelse med direktiverne om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Figur 3-1: Rørmontering af felthuset 1 Fastgør signalomformeren til huset. 2 Fastgør signalomformeren med standard-u-bolte og -spændskiver. 3 Spænd møtrikkerne. 19

20 3 INSTALLATION IFC Vægmontering Figur 3-2: Vægmontering af felthuset 1 Forbered hullerne ved hælp af monteringspladen. For yderligere oplysninger se Monteringsplade, felthus på side Brug monteringsmaterialerne og - værktøjerne i overensstemmelse med de gældende direktiver om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. 3 Fastgør huset sikkert til væggen. Montering af flere enheder ved siden af hinanden a 600 mm / 23,6" b 250 mm / 9,8" 20

21 IFC 300 INSTALLATION Drejnining af felthusversionens display Figur 3-3: Drejnining af felthusversionens display Felthusversionens display kan drejes i trin på Skru skærmen af displayet og betjeningsstyreenheden. 2 Træk de to metalaftrækkerenheder til venstre og højre for displayet ud med et egnet værktøj. 3 Træk displayet ud mellem de to metalaftrækkerenheder ud og drej det til den ønskede position. 4 Skub displayet og derefter metalaftrækkerenhederne tilbage ind i huset. 5 Montér skærmen igen og spænd den med hånden. FORSIGTIG! Displayets fladkabel må ikke foldes eller snos gentagne gange. INFORMATION! Hver gang en husskærm åbnes, skal gevindet renses og smøres. Brug kun harpiksfrit og syrefrit fedt. Kontrollér, at husets pakning er monteret korrekt, ren og ubeskadiget. 21

22 3 INSTALLATION IFC Montering af det vægmonterede hus, fjernversion Rørmontering INFORMATION! Monteringsmaterialer og -værktøjer er ikke del af leveringen. Brug monteringsmaterialerne og - værktøjerne i overensstemmelse med direktiverne om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Figur 3-4: Rørmontering af det vægmonterede hus 1 Fastgør monteringspladen til røret med standard-u-bolte, spændskiver og møtrikker. 2 Skru signalomformeren på monteringspladen med møtrikkerne og spændskiverne. 22

23 IFC 300 INSTALLATION Vægmontering Figur 3-5: Vægmontering af det vægmonterede hus 1 Forbered hullerne ved hælp af monteringspladen. For yderligere oplysninger se Monteringsplade, vægmonteret hus på side Fastgør monteringspladen sikkert til væggen. 3 Skru signalomformeren på monteringspladen med møtrikkerne og spændskiverne. Montering af flere enheder ved siden af hinanden a 240 mm / 9,4" 23

24 4 ELTILSLUTNINGER IFC Sikkerhedsanvisninger FARE! Alle arbejder på eltilslutninger må kun udføres med strømmen koblet fra. Bemærk spændingsdataene på typeskiltet! FARE! Overhold de nationale bestemmelser om elanlæg! FARE! For enheder, der bruges i faremområder, gælder yderligere sikkerhedsbemærkninger; se Exdokumentationen. ADVARSEL! De lokale bestemmelser om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen skal altid overholdes. Alle arbejder på måleanordningens elektriske komponenter må kun udføres af specialister med den korrekte uddannelse. INFORMATION! Kontrollér enhedens typeskilt for at sikre, at enheden er blevet leveret i overensstemmelse med din ordre. Kontrollér, at den korrekte forsyningsspænding er trykt på typeskiltet. 4.2 Vigtige bemærkninger om eltilslutning FARE! Eltilslutningen udføres i overensstemmelse med direktivet VDE 0100 "Bestemmelser for elanlæg med linjespændinger op til 1000 V" eller tilsvarende nationale bestemmelser. FORSIGTIG! Brug egnede kabelindgange til de forskellige elkabler. Målesensoren og signalomformeren er blevet konfigureret sammen på fabrikken. Enhederne bør derfor installeres i par. Kontrollér, at målesensorens konstanter GK/GKL har identiske indstillinger(se typeskiltene). I tilfælde af separat levering eller installation af enheder, der ikke er blevet konfigureret sammen, skal signalomformeren DN-størrelse og GK/GKL sættes til målesensorens se Funktionstabeller på side

25 IFC 300 ELTILSLUTNINGER Elkabler for fjernversioner af enheden, bemærkninger Bemærkninger om signalkablerne A og B INFORMATION! Signalkablerne A (type DS 300) med dobbelt afskærmning og B (type BTS 300) med tredobbelt afskærmning sikrer korrekt transmission af målte værdier. Tag hensyn til følgende bemærkninger: Før signalkablet med befæstelseselementer. Det er tilladt at føre signalkablet i vand eller i jorden. Isoleringsmaterialet er flammebestandigt iht. EN , IEC Signalkablet indeholder ingen halogener og er uplastificeret, og det bliver ved med at være fleksibelt ved lave temperaturer. Tilslutningen af den indvendige afskærmning foretages med den snoede drain-ledning (1). Tilslutningen af den udvendige afskærmning foretages med afskærmningen (60) eller den snoede drain-ledning (6), afhængigt af husets version. Tag hensyn til bemærkningerne nedenfor Bemærkninger om felstrømkabel C FARE! Et uafskærmet treleder-kobberkabel er tilstrækkeligt til feltstrømkablet. Hvis man alligevel bruger afskærmede kabler, må afskærmningen IKKE tilsluttes i signalomformerens hus. INFORMATION! Feltstrømkablet er ikke del af leveringsomfanget. 25

26 4 ELTILSLUTNINGER IFC Krav til signalkabler leveret af kunden INFORMATION! Hvis signalkablet ikke blev bestilt, skal det leveres af kunden. Der skal tages hensyn til følgende krav m.h.t. signalkablets elværdier: Elektrisk sikkerhed Iht. EN (lavspændingsdirektiv) eller tilsvarende nationale bestemmelser. De isolerede lederes kapacitans Isoleret leder / isoleret leder < 50 pf/m Isoleret leder / afskærmning < 150 pf/m Isoleringsmodstand R iso > 100 GΩ xkm U max < 24 V I max < 100 ma Testspændinger Isoleret leder / indvendig afskærmning 500 V Isoleret leder / isoleret leder 1000 V Isoleret leder / udvendig afskærmning 1000 V De isolerede lederes snoning Mindst 10 snoninger pr. meter, vigtigt for screening af magnetiske felter. 26

27 IFC 300 ELTILSLUTNINGER Forberedelse af signal- og feltstrømkablerne INFORMATION! Monteringsmaterialer og -værktøjer er ikke del af leveringen. Brug monteringsmaterialerne og - værktøjerne i overensstemmelse med direktiverne om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Eltilslutningen for den udvengige afskærmning varierer for de forskellige husvarianter. De tilsvarende anvisninger skal overholdes Signalkabel A (type DS 300), konstruktion Signalkabel A er et dobbeltafskærmet kabel til signaltransmission mellem målesensoren og signalomformeren. Bøjeradius: 50 mm / 2" Figur 4-1: Konstruktion af signalkabel A 1 Snoet drain-ledning (1) til indvendig afskærmning (10), 1,0 mm 2 Cu / AWG 17 (ikke isoleret, blank) 2 Isoleret ledning (2), 0,5 mm 2 Cu / AWG 20 3 Isoleret ledning (3), 0,5 mm 2 Cu / AWG 20 4 Udvendig kappe 5 Isoleringslag 6 Snoet drain-ledning (6) til den udvendige afskærmning (60) 27

28 4 ELTILSLUTNINGER IFC Forberedelse af signalkabel A, tilslutning til signalomformeren Felthus INFORMATION! Monteringsmaterialer og -værktøjer er ikke del af leveringen. Brug monteringsmaterialerne og - værktøjerne i overensstemmelse med direktiverne om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Den udvendige afskærmning (60) tilsluttes i felthuset direkte ved hjælp af afskærmningen og en klemme. Bøjeradius: 50 mm / 2" Nødvendige materialer: PVC-isoleringsslange, Ø2,5 mm / 0,1" Krympbar slange Ledningsendeferruler iht. DIN : E for den snoede drain-ledning (1) 2x ledningsendeferruler iht. DIN : E for de isolerede ledere (2, 3) Figur 4-2: Signalkabel A, forberedelse til felthus a = 80 mm / 3,15" b = 10 mm / 0,39" 1 Afisolér lederen til mål a. Trim den udvendige afskærmning til mål b og træk den over den udvendige kappe. 2 Skær den indvendige afskærmning (10) og den snoede drain-ledning (6) af. Sørg for ikke at beskadige den snoede drain-ledning(1). 3 Skub en isoleringsslange over den snoede drain-ledning (1). 4 Krymp ledningsendeferrulerne på lederne (2, 3) og den snoede drain-ledning. 5 Træk den krympbare slange over det forberedte signalkabel. 28

29 IFC 300 ELTILSLUTNINGER 4 Vægmonteret hus INFORMATION! Monteringsmaterialer og -værktøjer er ikke del af leveringen. Brug monteringsmaterialerne og - værktøjerne i overensstemmelse med direktiverne om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Tilslutningen af den udvendige afskærmning (60) foretages i det vægmonterede hus med den snoede drain-ledning (6). Bøjeradius: 50 mm / 2" Nødvendige materialer Trykstik 6,3 mm / 0,25", isolering iht. DIN for leder Ø = 0,5...1 mm 2 / AWG PVC-isoleringsslange, Ø2,5 mm / 0,1" Krympbar slange Ledningsendeferruler iht. DIN : E for den snoede drain-ledning (1) 2x ledningsendeferruler iht. DIN : E for de isolerede ledere (2, 3) Figur 4-3: Signalkabel A, forberedelse til vægmonteret hus a = 80 mm / 3,15" 1 Afisolér lederen til mål a. 2 Skær den indvendige afskærmning (10) og den udvendige afskærmning (60) af. Sørg for ikke at beskadige de snoede drain-ledninger (1) og (6). 3 Skub isoleringsslangen over de snoede drain-ledninger. 4 Krymp trykstikket på den snoede drain-ledning (6). 5 Krymp ledningsendeferrulerne på lederne (2, 3) og den snoede drain-ledning (1). 6 Træk den krympbare slange over det forberedte signalkabel. 29

30 4 ELTILSLUTNINGER IFC Længde af signalkabel A INFORMATION! For medietemperaturer over 150 C / 300 F er der brug for et særligt signalkabel og et ZDmellemstik. Disse kan fås inkl. de ændrede eltilslutningsdiagrammer. Målesensor Nominel størrelse Min. elektrisk ledningsevne DN [mm] [inch] [µs/cm] OPTIFLUX 1000 F / A1 OPTIFLUX 2000 F A A2 OPTIFLUX 4000 F 2, / A A2 OPTIFLUX 5000 F 2, / A A2 OPTIFLUX 6000 F 2, / A1 WATERFLUX 3000 F A1 Kurve for signalkabel A Figur 4-4: Maks. længde af signalkabel A 1 Maks. længde af signalkabel A mellem målesensoren og signalomformeren [m] 2 Maks. længde af signalkabel A mellem målesensoren og signalomformeren [ft] 3 Elektrisk ledningsevne af det medium, der måles [μs/cm] 30

31 IFC 300 ELTILSLUTNINGER Signalkabel B (type BTS 300), konstruktion Signalkabel B er et tredobbeltafskærmet kabel til signaltransmission mellem målesensoren og signalomformeren. Bøjeradius: 50 mm / 2" Figur 4-5: Konstruktion af signalkabel B 1 Snoet drain-ledning til indvendig afskærmning (10), 1,0 mm 2 Cu / AWG 17 (ikke isoleret, blank) 2 Isoleret ledning (2), 0,5 mm 2 Cu / AWG 20 med snoet drain-ledning (20) af afskærmning 3 Isoleret ledning (3), 0,5 mm 2 Cu / AWG 20 med snoet drain-ledning (30) af afskærmning 4 Udvendig kappe 5 Isoleringslag 6 Snoet drain-ledning (6) til den udvendige afskærmning (60), 0,5 mm 2 Cu / AWG 20 (ikke isoleret, blank) Forberedelse af signalkabel B, tilslutning til signalomformeren Felthus INFORMATION! Monteringsmaterialer og -værktøjer er ikke del af leveringen. Brug monteringsmaterialerne og - værktøjerne i overensstemmelse med direktiverne om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Den udvendige afskærmning (60) tilsluttes i felthuset direkte ved hjælp af afskærmningen og en klemme. Bøjeradius: 50 mm / 2" Nødvendige materialer PVC-isoleringsslange, Ø 2,0...2,5 mm / 0,08...0,1" Krympbar slange Ledningsendeferruler iht. DIN : E for den snoede drain-ledning (1) 4 ledningsendeferruler iht. DIN : E for de isolerede ledere 2 og 3 og de snoede drain-ledninger (20, 30) 31

32 4 ELTILSLUTNINGER IFC 300 Figur 4-6: Signalkabel B, forberedelse til felthus a = 80 mm / 3,15" b = 10 mm / 0,39" 1 Afisolér lederen til mål a. 2 Trim den udvendige afskærmning til mål b og træk den over den udvendige kappe. 3 Skær den indvendige afskærmning (10), den snoede drain-ledning (6) og afskærmningerne af de isolerede ledere af. Sørg for ikke at beskadige de snoede drain-ledninger (1, 20, 30). 4 Skub isoleringsslangen over de snoede drain-ledninger (1, 20, 30). 5 Krymp ledningsendeferrulerne på lederne og de snoede drain-ledninger. 6 Træk den krympbare slange over det forberedte signalkabel. 32

33 IFC 300 ELTILSLUTNINGER 4 Vægmonteret hus INFORMATION! Monteringsmaterialer og -værktøjer er ikke del af leveringen. Brug monteringsmaterialerne og - værktøjerne i overensstemmelse med direktiverne om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Tilslutningen af den udvendige afskærmning (60) foretages i det vægmonterede hus med den snoede drain-ledning (6). Bøjeradius: 50 mm / 2" Nødvendige materialer: Trykstik 6,3 mm / 0,25", isolering iht. DIN for leder Ø = 0,5...1 mm 2 / AWG PVC-isoleringsslange, Ø2,5 mm / 0,1" Krympbar slange Ledningsendeferruler iht. DIN : E for den snoede drain-ledning (1) 4 ledningsendeferruler iht. DIN : E for de isolerede ledere 2 og 3 og de snoede drain-ledninger (20, 30) Figur 4-7: Signalkabel B, forberedelse for vægmonteret hus a = 80 mm / 3,15" 1 Afisolér lederen til mål a. 2 Skær den indvendige afskærmning (10), den udvendige afskærmning (60) og afskærmningerne for lederene (2, 3) af. Sørg for ikke at beskadige de snoede drain-ledninger (1, 6, 20, 30). 3 Skub isoleringsslangen over de snoede drain-ledninger. 4 Krymp trykstikket på den snoede drain-ledning (6). 5 Krymp ledningsendeferrulerne på lederne og de snoede drain-ledninger (1, 20, 30). 6 Træk den krympbare slange over det forberedte signalkabel. 33

34 4 ELTILSLUTNINGER IFC Længde af signalkabel B INFORMATION! For medietemperaturer over 150 C / 300 F er der brug for et særligt signalkabel og et ZDmellemstik. Disse kan fås inkl. de ændrede eltilslutningsdiagrammer. Målesensor Nominel størrelse Min. elektrisk ledningsevne DN [mm] [inch] [µs/cm] OPTIFLUX 1000 F / B2 OPTIFLUX 2000 F B B4 OPTIFLUX 4000 F 2, /10...1/6 10 B / B B4 OPTIFLUX 5000 F 2,5 1/10 10 B /6...1/2 5 B B B4 OPTIFLUX 6000 F 2, /10...1/2 10 B B3 WATERFLUX 3000 F B1 Kurve for signalkabel B Figur 4-8: Maks. længde af signalkabel B 1 Maks. længde af signalkabel B mellem målesensoren og signalomformeren [m] 2 Maks. længde af signalkabel B mellem målesensoren og signalomformeren [ft] 3 Elektrisk ledningsevne af det medium, der måles [μs/cm] 34

35 IFC 300 ELTILSLUTNINGER Forberedelse af feltstrømkabel C, tilslutning til signalomformeren FARE! Et uafskærmet treleder-kobberkabel er tilstrækkeligt til feltstrømkablet. Hvis man alligevel bruger afskærmede kabler, må afskærmningenikke tilsluttes i signalomformerens hus. INFORMATION! Monteringsmaterialer og -værktøjer er ikke del af leveringen. Brug monteringsmaterialerne og - værktøjerne i overensstemmelse med direktiverne om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Feltstrømkabel C er ikke del af leveringsomfanget. Bøjeradius: 50 mm / 2" Nødvendige materialer: Afskærmet treleder-kobberkabel med egnet krympbar slange DIN ledningsendeferruler: størrelse i overensstemmelse med det anvendte kabel Længde og tværsnit af feltstrømkabel C Længde Tværsnit A F (Cu) [m] [ft] [mm 2 ] [AWG] x 0,75 Cu 1 3 x x 1,50 Cu 1 3 x x 2,50 Cu 1 3 x 12 1 Cu = kobbertværsnit 35

36 4 ELTILSLUTNINGER IFC 300 I versionen med vægmonteret hus er tilslutningsklemmerne designet for følgende kabeltværsnit: Fleksibelt kabel 1,5 mm 2 / AWG 14 Fast kabel 2,5 mm 2 / AWG 12 Figur 4-9: Feltstrømkabel C, forberedelse for signalomformeren a = 80 mm / 3,15" 1 Afisolér lederen til mål a. 2 Fjern eventuelle afskærmninger. 3 Træk en krympbar slange over det forberedte kabel. 4 Krymp ledningsendeferrulerne på lederne 7, 8 og 9. 36

37 IFC 300 ELTILSLUTNINGER Forberedelse af signalkabel A, tilslutning til målesensoren INFORMATION! Monteringsmaterialer og -værktøjer er ikke del af leveringen. Brug monteringsmaterialerne og - værktøjerne i overensstemmelse med direktiverne om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Den udvendige afskærmning (60) tilsluttes i målesensorens klemmefag direkte ved hjælp af afskærmningen og en klemme. Bøjeradius: 50 mm / 2" Nødvendige materialer PVC-isoleringsslange, Ø2,0...2,5 mm / 0,08...0,1" Krympbar slange Ledningsendeferruler iht. DIN : E for den snoede drain-ledning (1) 2x ledningsendeferruler iht. DIN : E for de isolerede ledere (2, 3) Figur 4-10: Forberedelse af signalkabel A, tilslutning til målesensoren a = 50 mm / 2" b = 10 mm / 0,39" 1 Afisolér lederen til mål a. 2 Trim den udvendige afskærmning (60) til mål b og træk den over den udvendige kappe. 3 Fjern den snoede drain-ledning (6) af den udvendige afskærmning og den indvendige afskærmning (10). Sørg for ikke at beskadige den snoede drain-ledning (1) af den indvendige afskærmning. 4 Skub en isoleringsslange over den snoede drain-ledning (1). 5 Krymp ledningsendeferrulerne på lederne 2 og 3 og den snoede drain-ledning (1). 6 Træk den krympbare slange over det forberedte signalkabel. 37

38 4 ELTILSLUTNINGER IFC Forberedelse af signalkabel B, tilslutning til målesensoren INFORMATION! Monteringsmaterialer og -værktøjer er ikke del af leveringen. Brug monteringsmaterialerne og - værktøjerne i overensstemmelse med direktiverne om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Den udvendige afskærmning (60) tilsluttes i målesensorens klemmefag direkte ved hjælp af afskærmningen og en klemme. Bøjeradius: 50 mm / 2" Nødvendige materialer PVC-isoleringsslange, Ø2,0...2,5 mm / 0,08...0,1" Krympbar slange Ledningsendeferruler iht. DIN : E for den snoede drain-ledning (1) 2x ledningsendeferruler iht. DIN : E for de isolerede ledere (2, 3) Figur 4-11: Forberedelse af signalkabel B, tilslutning til målesensoren a = 50 mm / 2" b = 10 mm / 0,39" 1 Afisolér lederen til mål a. 2 Trim den udvendige afskærmning (60) til mål b og træk den over den udvendige kappe. 3 Fjern den snoede drain-ledning (6) af den udvendige afskærmning og afskærmningerne og de snoede drain-ledninger af de isolerede ledere (2, 3). Fjern den indvendige afskærmning (10). Sørg for ikke at beskadige den snoede drain-ledning (1). 4 Skub en isoleringsslange over den snoede drain-ledning (1). 5 Krymp ledningsendeferrulerne på lederne 2 og 3 og den snoede drain-ledning (1). 6 Træk den krympbare slange over det forberedte signalkabel. 38

39 IFC 300 ELTILSLUTNINGER Forberedelse af feltstrømkabel C, tilslutning til målesensoren INFORMATION! Monteringsmaterialer og -værktøjer er ikke del af leveringen. Brug monteringsmaterialerne og - værktøjerne i overensstemmelse med direktiverne om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Feltstrømkablet er ikke del af leveringsomfanget. Eventuelle afskærmninger må IKKE tilsluttes til målesensoren. Bøjeradius: 50 mm / 2" Nødvendige materialer Krympbar slange 3 ledningsendeferruler iht. DIN : størrelse i overensstemmelse med det anvendte kabel Figur 4-12: Feltstrømkabel C, forberedelse for målesensoren a = 50 mm / 2" 1 Afisolér lederen til mål a. 2 Fjern eventuelle afskærmninger. 3 Træk en krympbar slange over det forberedte kabel. 4 Krymp ledningsendeferrulerne på lederne 7, 8 og 9. 39

40 4 ELTILSLUTNINGER IFC Tilslutning af signal- og feltstrømkablerne FARE! Kabler må kun tilsluttes, når strømmen er slået fra. FARE! Enheden skal jordes i overensstemmelse med bestemmelserne for at beskytte personale mod elektriske stød. FARE! For enheder, der bruges i faremområder, gælder yderligere sikkerhedsbemærkninger; se Exdokumentationen. ADVARSEL! De lokale bestemmelser om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen skal altid overholdes. Alle arbejder på måleanordningens elektriske komponenter må kun udføres af specialister med den korrekte uddannelse. 40

41 IFC 300 ELTILSLUTNINGER Tilslutning af signal- og feltstrømkablerne, felthus Den udvendige afskærmning af signalkabel A og/eller B er elektrisk forbundet med huset gennem trækaflastningens klemme. Hvis et afskærmet feltstrømkabel bruges, må afskærmningen IKKE tilsluttes enheden. Bøjeradius: 50 mm / 2" Figur 4-13: Eltilslutning af signal- og feltstrømkabler, felthus 1 Fjern låseskruen og åbn husets skærm. 2 Før de forberedte signal- og feltstrømkabler gennem kabelindgangene og tilslut de tilsvarende snoede drain-ledninger og ledere. 3 Fastgør feltstrømkablet ved hjælp af klemmen. Eventuelle afskærmninger må IKKE tilsluttes. 4 Fastgør signalkablet ved hjælp af klemmen. Dette forbinder også den udvendige afskærmning med huset. 5 Luk husets skærm og fastgør det med låseskruen. INFORMATION! Hver gang en husskærm åbnes, skal gevindet renses og smøres. Brug kun harpiksfrit og syrefrit fedt. Kontrollér, at husets pakning er monteret korrekt, ren og ubeskadiget. 41

42 4 ELTILSLUTNINGER IFC Tilslutning af signal- og feltstrømkablerne, vægmonteret hus Den udvendige afskærmning af signalkabel A og/eller B tilsluttes ved hjælp af den snoede drain-ledning. Hvis et afskærmet feltstrømkabel bruges, må afskærmningen IKKE tilsluttes enheden. Bøjeradius: 50 mm / 2" Figur 4-14: Eltilslutning af signal- og feltstrømkablerne, vægmonteret hus 1 Åbn husets skærm. 2 Før det forberedte signalkabel gennem kabelindgangen og tilslut de tilsvarende snoede drainledninger og ledere. 3 Tilslut den snoede drain-ledning af den udvendige afskærmning. 4 Før det forberedte feltstrømkabel gennem kabelindgangen og tilslut den tilsvarende leder. Eventuelle afskærmninger må IKKE tilsluttes. 5 Spænd kabelindgangens skrueforbindelser og luk husets skærm. INFORMATION! Kontrollér, at husets pakning er monteret korrekt, ren og ubeskadiget. 42

43 IFC 300 ELTILSLUTNINGER Tilslutning af signal- og feltstrømkablerne, 19" rack-monteret hus Figur 4-15: Tilslutning af signalkabel A og feltstrømkabel 1 Signalkabel A 2 Afskærmning og isolerede ledninger 2 og 3 3 Feltstrømkabel Figur 4-16: Tilslutning af signalkabel B og feltstrømkabel 1 Signalkabel B 2 Afskærmning og isolerede ledninger 2 og 3 3 Feltstrømkabel 43

44 4 ELTILSLUTNINGER IFC Tilslutningsdiagram for målesensor, felthus FARE! Enheden skal jordes i overensstemmelse med bestemmelserne for at beskytte personale mod elektriske stød. Hvis et afskærmet feltstrømkabel bruges, må afskærmningen IKKE tilsluttes. Den udvendige afskærmning af signalkabel A og B i signalomformerens hus tilsluttes ved hjælp af trækaflastningens klemme. Bøjeradius for signal- og feltstrømkabel: 50 mm / 2" Illustrationen nedenfor er skematisk. Eltilslutningsklemmernes positioner kan variere afhængigt af husets version. Figur 4-17: Tilslutningsdiagram for målesensor, felthus 1 Elklemmefag i signalomformerens hus til signal- og feltstrømkabel. 2 Signalkabel A 3 Signalkabel B 4 Feltstrømkabel C 5 Målesensorens tilslutningsdåse 6 Funktionsjord FE 44

45 IFC 300 ELTILSLUTNINGER Tilslutningsdiagram for målesensor, vægmonteret hus FARE! Enheden skal jordes i overensstemmelse med bestemmelserne for at beskytte personale mod elektriske stød. Hvis et afskærmet feltstrømkabel bruges, må afskærmningen IKKE tilsluttes. Den udvendige afskærmning af signalkablet tilsluttes i signalomformeren ved hjælp af den snoede drain-ledning Bøjeradius for signal- og feltstrømkabel: 50 mm / 2" Illustrationen nedenfor er skematisk. Eltilslutningsklemmernes positioner kan variere afhængigt af husets version. Figur 4-18: Tilslutningsdiagram for målesensor, vægmonteret hus 1 Elklemmefag i signalomformerens hus til signal- og feltstrømkabel. 2 Signalkabel A 3 Signalkabel B 4 Feltstrømkabel C 5 Målesensorens tilslutningsdåse 6 Funktionsjord FE 45

46 4 ELTILSLUTNINGER IFC Tilslutningsdiagram for målesensor, 19" rack-monteret hus FARE! Enheden skal jordes i overensstemmelse med bestemmelserne for at beskytte personale mod elektriske stød. Hvis et afskærmet feltstrømkabel bruges, må afskærmningen IKKE tilsluttes. Den udvendige afskærmning af signalkablet tilsluttes i signalomformeren ved hjælp af den snoede drain-ledning Bøjeradius for signal- og feltstrømkabel: 50 mm / 2" Illustrationen nedenfor er skematisk. Eltilslutningsklemmernes positioner kan variere afhængigt af husets version. Figur 4-19: Tilslutningsdiagram for målesensor, 19" rack-monteret hus 1 Elklemmefag i signalomformerens hus til signal- og feltstrømkabel. 2 Signalkabel A 3 Signalkabel B 4 Feltstrømkabel C 5 Målesensorens tilslutningsdåse 6 Funktionsjord FE 46

47 IFC 300 ELTILSLUTNINGER Jording af målesensoren Klassisk metode FARE! Der bør ikke være nogen forskel i potentiale mellem målesensoren og signalomformerens hus eller beskyttelsesjord! Målesensoren skal jordes korrekt. Jordingskablet må ikke udsende interferensspændinger. Brug ikke jordingskablet til at tilslutte mere end en enhed til jord samtidigt. I fareområder bruges jording samtidigt til potentialudligning. Yderligere anvininger om jording findes i den separate Ex-dokumentation, som kun leveres sammen med udstyr til brug i fareområder. Målesensorerne jordforbindes ved hjælp af en funktionsjordleder FE. Særlige jordingsanvisninger for de forskellige målesensorer findes i den separate dokumentation for målesensorerne. Dokumentationen for målesensorerne indeholder også beskrivelser af, hvordan man bruger jordingsringe og installerer målesensorerne i metal- eller plastrør eller rør med indvendig beklædning Virtuel reference For rørledninger, der er elektrisk isoleret på indersiden (d.v. s. har en indvendig beklædning eller er fremstillet helt af plast) er det også muligt at måle uden yderligere jordingsringe eller elektroder. Signalomformerens indgangsforstærker registrerer potentialerne af begge måleelektroder, og en patenteret metode bruges til at oprette en spænding, der svarer til potentialet af det ujordede medium. Denne spænding udgør derefter referencepotentialet for signalbehandlingen. Dette betyder, at der ikke er forstyrrende potentialeforskelle mellem referencepotentialet og måleelektroderne under signalbehandlingen. Brug uden jording er også mulig for systemer med spændinger og strøm i rørledningerne, f.eks. elektrolysesystemer og galvaniske systemer. Tærskelværdier for målingsdrift med virtuel reference Størrelse DN10 / 3/8" Elektrisk ledningsevne 200 µs/cm Signalkabel brug kun A (type DS 300) Signalkablets længde 50 m / 150 ft Ex-drift er mulig, men henvend dig til os først 47

48 4 ELTILSLUTNINGER IFC Tilslutning af strøm, alle husversioner FARE! Enheden skal jordes i overensstemmelse med bestemmelserne for at beskytte personale mod elektriske stød. FARE! For enheder, der bruges i faremområder, gælder yderligere sikkerhedsbemærkninger; se Exdokumentationen. Beskyttelseskategorien afhænger af husets versioner (IP iht. IEC 529 / EN eller NEMA4/4X/6). Enhedernes huse, der er beregnet til at beskytte det elektroniske udstyr mod støv og fugt, skal altid holdes godt lukket. Krybningsstrækninger og -afstande er dimensioneret iht. VDE 0110 og IEC 664 for forureningsgrad 2. Forsyningskredsløb er designet for overspændingskategori III og udgangskredsløbene for overspændingskategori II. Der skal sørges for sikringsbeskyttelse (I N 16 A) for indgangsstrømkredsløbet og også en frakoblingsanordning (omskifter, afbryder) til at isolere signalomformeren. Tilslutning af strømforsyning (ekskl. 19" rack-monteret hus) VAC (-15% / +10%) 2 24 VDC (-55% / +30%) 3 24 VAC/DC (AC: -15% / +10%; DC: -25% / +30%) 48

49 IFC 300 ELTILSLUTNINGER VAC (toleranceområde: -15% / +10%) Bemærk strømforsyningens spænding og frekvens ( Hz) på typeskiltet. Strømforsyningens beskyttelsesjordklemme PE skal tilsluttes til den separate U-klemme i signalomformerens klemmefag. INFORMATION! 240 VAC+5% er inkluderet i toleranceområdet. 24 VDC (toleranceområde: -55% / +30%) 24 VAC/DC (toleranceområder: AC: -15% / +10%; DC: -25% / +30%) Bemærk dataene på typeskiltet! Af hensyn til måleprocessen skal en funktionsjord FE tilsluttes til den separate U-klemme i signalomformerens klemmefag. Ved tilslutning til meget lave funktionsspændinger skal der sørges for en facilitet til beskyttende separation (PELV) (iht. VDE 0100 / VDE 0106 og IEC 364 / IEC 536 eller relevante nationale bestemmelser). INFORMATION! For 24 VDC er 12 VDC-10% inkluderet i toleranceområdet. Tilslutning af strømforsyning for 19" rack-monteret hus 49

50 4 ELTILSLUTNINGER IFC Oversigt over indgange og udgange Kombinationer af indgangene/udgangene (I/O'er) Denne signalomformer fås med forskellige indgangs-/udgangskombinationer. Grundversion Har 1 strøm-, 1 impuls- og 2 statusudgange / grænseafbrydere. Impulsudgangen kan indstilles som statusudgang/grænseafbryder og en af statusudgangene som styreindgangen. Exi-version Afhængigt af opgaven kan enheden konfigureres med forskellige udgangsmoduler. Strømudgange kan være aktive eller passive. Valgfrit også til rådighed med Foundation Fieldbus og Profibus PA Modulversion Afhængigt af opgaven kan enheden konfigureres med forskellige udgangsmoduler. Bussystem Denne enhed tillader intrinsisk sikre og ikke-intrinsisk sikre businterfaces i kombination med yderligere moduler. Se den separate dokumentation for oplysninger om tilslutning og drift af bussystemerne! Ex-option For fareområder kan alle indgangs-/udgangsvarianter for husdesigns C og F leveres med klemmefag i versionerne Ex-d (trykfast indkapsling) eller Ex-e (øget sikkerhed). Se de separate anvisninger om tilslutning og drift af Ex-enhederne. 50

51 IFC 300 ELTILSLUTNINGER Beskrivelse af CG-numret Figur 4-20: Mærkning (CG-nummer) for elektronikmodul og indgangs-/udgangsversioner 1 ID-nummer: 0 2 ID-nummer: 0 = standard; 9 = speciel 3 Strømforsyning 4 Display (sprogversioner) 5 Indgangs-/udgangsversion (I/O) 6 1. ekstramodul for tilslutningsklemme A 7 2. ekstramodul for tilslutningsklemme B De sidste tre cifre af CG-numret (5, 6 og 7) viser tildelingen af klemmetilslutningerne. Se eksemplerne nedenfor. Eksempler på CG-nummer CG CG FK CG EB VAC & standarddisplay; hoved-i/o: I a eller I p & S p /C p & S p & P p /S p VAC & standarddisplay; modul-i/o: I a & P N /S N og ekstramodul P N /S N & C N 24 VDC & standarddisplay; modul-i/o: I a & P a /S a og ekstramodul P p /S p & I p Beskrivelse af forkortelserne og CG-identifikator for eventuelle ekstramoduler på klemmerne A og B Forkortelse Identifikator for CG-nr. Beskrivelse I a A Aktiv strømudgang (inkl. HART = HART kapacitet) I p B Passiv strømudgang (inkl. HART = HART kapacitet) P a / S a C Aktiv impuls-, frekvens-, statusudgang eller grænseafbryder (kan ændres) P p / S p E Passiv impuls-, frekvens-, statusudgang eller grænseafbryder (kan ændres) P N / S N F Passiv impuls-, frekvens-, statusudgang eller grænseafbryder iht. NAMUR (kan ændres) C a G Aktiv styreindgang C p K Passiv styreindgang C N H Aktiv styreindgang iht. NAMUR Signalomformeren overvåger kabelbrud og kortslutninger iht. EN Fejl vises på LCD-display. Fejlmeddelelser mulige via statusudgang. IIn a P Aktiv strømindgang IIn p R Passiv strømindgang - 8 Intet yderligere modul installeret - 0 Intet yderligere modul muligt 51

Signalomformer for elektromagnetiske flowmålere

Signalomformer for elektromagnetiske flowmålere IFC 300 Kvikstart Signalomformer for elektromagnetiske flowmålere ER 3.2.xx (SW.REV. 3.2.xx) Dokumentationen er kun fuldstændig, hvis den bruges i kombination med den relevante dokumentation for sensoren.

Læs mere

OPTISONIC 7300 Håndbog

OPTISONIC 7300 Håndbog OPTISONIC 7300 Håndbog Ultralyd gas flowmåler KROHNE : KOLOFON ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Alle rettigheder forbeholdt. Det er forbudt at reproducere denne dokumentation, eller dele deraf,

Læs mere

OPTISONIC 6300 Håndbog

OPTISONIC 6300 Håndbog OPTISONIC 6300 Håndbog Clamp-on ultralyd-flowmåler ER 3.4.0_ KROHNE : KOLOFON ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Alle rettigheder forbeholdt. Det er forbudt at reproducere denne dokumentation, eller

Læs mere

OPTIFLUX 4000 Kvikstart

OPTIFLUX 4000 Kvikstart OPTIFLUX 4000 Kvikstart Elektromagnetisk flowsensor Dokumentationen er kun fuldstændig, hvis den bruges i kombination med den relevante dokumentation for omformeren. KROHNE INDHOLD OPTIFLUX 4000 1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød.

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød. DANSK: Indhold 1. Introduktion / Produktpakke 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Fare for elektrisk stød og andre farer 4. Anvendelsesformål 5. Testerinformation 6. Forberedelse til test 7. Udførelse af

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Ny magnetisk induktiv flowmåler type M2000

Ny magnetisk induktiv flowmåler type M2000 Ny magnetisk induktiv flowmåler type M2000 Karakteristika: Målenøjagtighed ± 0,25% Måleområde 0,03 12 m/s 6 2000 LC display Forsyning 85-2 VC / 24 VC / 9-36 VC IP67 kabinet USB interface Beskrivelse en

Læs mere

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Februar ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Februar ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow Installationsvejledning P/N MMI-20011737, Rev. A Februar 2009 ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow Bemærk: Ved montering i Europa i farlige områder henvises

Læs mere

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015 Opdateret: februar 2015 1.0 PRODUKTBETEGNELSE 3 1.1 BESTILLINGSKODE 3 1.2 BESKRIVELSE 3 2.0 ADVARSEL 4 2.1 SIKKERHED 4 3.0 MONTERING 5 3.1 ANVISNINGER 5 3.2 DIAGRAM 6 3.3 MONTERINGSTRIN 7 4.0 TILSLUTNINGER

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 85QM

Aktuator til modulerende styring AME 85QM Aktuator til modulerende styring AME 85QM Beskrivelse AME 85QM aktuator anvendes i forbindelse med store trykuafhængige reguleringsventiler af typen AB-QM DN 200 og DN 250. Specielle funktioner: positionsindikation

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Monterings og brugervejledning For Fjerndisplay CXM

Monterings og brugervejledning For Fjerndisplay CXM Phocos CXM Fjerndisplay for laderegulator CXN Monterings og brugervejledning For Fjerndisplay CXM Side 1 Generelle funktioner. CXM Fjerndisplayet er designet til visning Panel strøm, forbrugs strøm og

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Vibranivo. Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN Betjeningsvejledning

Vibranivo. Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN Betjeningsvejledning Vibranivo Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN 6000 Betjeningsvejledning 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Tel.: +49 (0)831 57123-0 Internet:www.uwt.de D-87488 Betzigau Fax: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning DGPS-modtager A101 Version: V3.20150602 3030246900-02-DA Læs og overhold denne betjeningsvejledning. Opbevar denne betjeningsvejledning til fremtidig brug. Kolofon Dokument

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_vgatp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht.

Læs mere

Solpaneler til svømmebassin og spa.

Solpaneler til svømmebassin og spa. Solpaneler til svømmebassin og spa. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Udgave 1,0 01-2008. Dansk. Teknisk data. Materiale. Farve. Tilslutning. Størrelser. Vandgennemstrømning.

Læs mere

Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed

Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed IP2030-DA/QS, Rev AA Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed Installationsvejledning ADVARSEL Hvis retningslinjerne for sikker installation ikke følges, kan det resultere i død eller

Læs mere

FUBE50000 Secvesttrådløsbetjeningsenhed

FUBE50000 Secvesttrådløsbetjeningsenhed FUBE50000 Secvesttrådløsbetjeningsenhed DA Installations- og betjeningsvejledning 14 Version 1.0 BOM 12501666 Indhold Indledning... 84 Sikkerhedshenvisninger... 85 Indhold i kassen... 86 Tekniske data...

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401

MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 PÅLIDELIG FLOWMÅLING MagFlux elektromagnetisk flowmåler har høj stabilitet og stor nøjagtighed, og anvendes til måling af flow

Læs mere

STRA-01 til kølebafler

STRA-01 til kølebafler Comfort: STRA01 STRA01 til kølebafler Montering Placer regulatoren på et sted, hvor temperaturen er repræsentativ for rummet. En passende placering er ca. 1,6 m over gulvniveau på et sted med uhindret

Læs mere

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B FA361510 Udgave 09/2005 11456698 / DA Rettelse SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Betjeningsvejledning. Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 0531 00

Betjeningsvejledning. Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 0531 00 Betjeningsvejledning Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 531 Systeminformation Denne enhed er et produkt fra Instabus-EIBsystemet og opfylder kravene i EIBAretningslinjerne. En dybtgående faglig viden gennem

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vejledning 309196D. 200-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt. Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm

Indholdsfortegnelse. Vejledning 309196D. 200-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt. Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm Vejledning 0-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt 309196D Rev. D Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm Model 243279 Dobbelt-T-skrabere Maksimal temperatur: 150 C Model 245668

Læs mere

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 MELVIN BRUGERMANUAL INDHOLD INTRODUKTION... 3 Klassificering... 3 Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 GENERELLE ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 Elektricitet...

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

OPTIFLUX Supplerende anvisninger

OPTIFLUX Supplerende anvisninger OPTIFLUX Supplerende anvisninger Ex-tillæg KROHNE INDHOLD OPTIFLUX 1 Indledning 4 1.1 Sikkerhedsanvisninger fra producenten... 4 1.1.1 Ansvarsfraskrivelse... 4 1.1.2 Produkthæftelse og -garanti... 4 1.1.3

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN til styring via IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave Model: Rullegardin til IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 132 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Technote. Frese OPTIMA Compact aktuatorer DN10-DN32. Anvendelse. Funktioner termiske aktuatorer. Funktioner motoriske aktuatorer.

Technote. Frese OPTIMA Compact aktuatorer DN10-DN32. Anvendelse. Funktioner termiske aktuatorer. Funktioner motoriske aktuatorer. Side 1 af 6 Anvendelse Proportional 0-10V, 3-punkt modulerende eller on/off kontrol af Frese OPTIMA Compact ventiler i varme-, køle-, ventilations- og aircondition anlæg. Aktuatoren kan monteres på ventilen

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Type Forsyningsspænding Best.nr. AME G3005 AME G3015 AME V 082G3017. Type Forsyningsspænding Best.nr. AME G3006 AME 23

Type Forsyningsspænding Best.nr. AME G3005 AME G3015 AME V 082G3017. Type Forsyningsspænding Best.nr. AME G3006 AME 23 Datablad Motorer til modulerende styring AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - med DIN EN 14597-certificeret spring return funktion (nedadgående fjeder) eskrivelse AME 10 AME 13 AME 20, AME 30

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure DA Betjeningsvejledning Webasto Charging Solutions Webasto Pure 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning er en del af produktet og giver informationer om, hvordan brugeren

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

BA06 BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA

BA06 BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA BA06 DA BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 531 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Betjeningsvejledning TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47. Vacuum Tube Condenser Microphone

Betjeningsvejledning TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47. Vacuum Tube Condenser Microphone Betjeningsvejledning TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47 Vacuum Tube Condenser Microphone 2 TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47 Betjeningsvejledning Vigtige sikkerhedsanvisninger Advarsel Terminaler markeret med

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

SH2MCG24. Smart-Dupline masterkanalgenerator

SH2MCG24. Smart-Dupline masterkanalgenerator Smart-Dupline masterkanalgenerator Beskrivelse Fordele Integreret system. Dupline er varemærket for Carlo Gavazzi's 2-leder bus-system. Omkostningsbesparende. Bussystemet er en velafprøvet metode til at

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

Indhold 1 Sikkerhed...25 2 Udførelser...26 3 Betjening...27 DAN NOR 4 Rengøring og afhjælpning af fejl...37 5 Ud-af-brugtagning...

Indhold 1 Sikkerhed...25 2 Udførelser...26 3 Betjening...27 DAN NOR 4 Rengøring og afhjælpning af fejl...37 5 Ud-af-brugtagning... 23 Indhold 1 Sikkerhed...25 Anvendte signalord og informationer...25 Bestemmelsesmæssig brug...25 Generelle sikkerhedsinformationer...25 2 Udførelser...26 Tekniske data...26 Overensstemmelse...26 3 Betjening...27

Læs mere

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien PXB 0005 65597.12 Den elektroniske PXB termostat med begrænsede funktioner er et kontrolpanel for fjernbetjeningen

Læs mere

Brugervejledning for SCANNER 410SMD

Brugervejledning for SCANNER 410SMD Brugervejledning for SCANNER 0SMD KNOP ELEKTRIK A/S Fabriksvej 0=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 978 0=Fax.: 978 0666 Indhold: Rengøring side Bortskaffelse side Tilslutning side Ind

Læs mere