Sendt pr. .dk. Afslag på akkreditering. Akkrediteringsrådet. kreditering. Aalborg Universitet. ring. for at. opfylder. ven).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sendt pr. e-mail:.dk. Afslag på akkreditering. Akkrediteringsrådet. kreditering. Aalborg Universitet. ring. for at. opfylder. ven)."

Transkript

1 Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Lisbeth Videbæk Thomsen Sendt pr. Afslag på akkreditering Akkrediteringsrådet har 15. november 2013 truffet afgørelse om afslag på ak- kreditering for bacheloruddannelse i produkt-- afgørelsen på baggrund af denn vedlagte og designpsykologi, jf. akkredite- ringslovenss 9, stk Rådet har truffet akkrediteringsrapport, som Danmarks Akkrediteringsinstituiton har udarbejdet samt Aalborg Universitets høringssvar. Akkrediteringsrådet har vurderet uddannelsen udd fra de kriterier som fremgår af akkrediteringsbekendtgørelsen 2 og Vejledning til ansøgningg om akkreditering og godkendelsee af nye universitetsuddannelser, 3. udgave, 10. februar Afslaget betyder, at uddannelsen ikke kan godkendes, jf. akkrediteringslovens 10. Akkrediteringsrådets afgørelse er en konsekvenss af rådets faglige helhedsvurde- ring. Akkrediteringsrådet vurderer, at universitetets udviklings- og kvalitetssikringspro- for at ces har haft væsentlige mangler og ikke i har sandsynliggjort et merbehov udbyde produkt- og designpsykologi i København. Universitetet har ikkee inddraget en analyse af beslægtede uddannelser med overlappende erhvervssigte, af a antallet af dimittender fra disse uddannelser samt af det specifikke behov for kompetencer på arbejdsmarkedet inden for uddannelsens erhvervssigte. Endelig har universitetet ikke påvist hvilke kvalifikationer, der gør uddannelsens dimittender bedre egnede til arbejdsmarkedet end dimittender fra beslægtede uddannelser. Akkrediteringsrådet 21. november 2013 Danmarks Akkrediteringsinstitution Bredgade København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Malene Hyldekrog Telefon E-post Ref.-nr. 13/ Derudover bemærker rådet, at uddannelsens titell angiver et større fokus på p pron opfylder duktudvikling end det, der reelt er indeholdt i uddannelsen. Uddannelsen derfor ikke kriterierne for uddannelsens faglige profil. 1 Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen forr videregående uddannelser (akkrediteringslo- og o kvalitet og ven). 2 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om o kriterier for universitetsuddannelsers relevans om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen). Side 1/ /2

2 Klagevejledning Rådets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. akkrefor f Videre- diteringslovens 14. Retlige spørgsmål til denne afgørelse kan dog indbringes for Styrelsen gående Uddannelser, jf. akkrediteringslovens 14, stk. 2. Det betyder, at universitetet kan klage til Styrelsen for Videregående Uddannelser, hvis I mener, at afgørelsen ikke følger de regler, som gælder for akkreditering af universitetsuddannelser. I kan ikke klage over de faglige vurderinger i afgørelsen, da rådets faglige vurderinger er endelige. Fristenn for at klage over retligee spørgsmål er senest 14 dage, efter at I har modtaget afgørelsen. 3 Hvis I ønsker at klage over afgørelsen, skal I sende klagen til: Styrelsen for Videregående e Uddannelser Bredgade Københavnn K Eller på Danmarks Akkrediteringsinstitution I er velkommen til at kontakte direktør Anette Dørge på akkr.dk, hvis I har spørgsmål eller brug for mere information. Med venlig hilsen Christian Thune Næstformand Akkrediteringsrådet Anette Dørge Direktør Danmarks Akkrediteringsinstitution Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Kopi af dette brev er sendt til: Styrelsen for Videregående Uddannelser 3 Jf. akkrediteringslovens 14. Side 2/ 2

3 Bachelor- og kandidatuddannelse i produkt- og designpsykologi Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013

4 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på 2

5 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling for bacheloruddannelsen... 7 Grundoplysninger for bachelor- og kandidatuddannelsen... 9 Bacheloruddannelsens kompetenceprofil Bacheloruddannelsens struktur Kandidatuddannelsens struktur Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet. 21 Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 5: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen Bilag 1: Institutionens system for kvalitetssikring Indstilling til UI for bacheloruddannelsen i produkt- og designpsykologi Oplysninger til UI om bacheloruddannelsen i produkt- og designpsykologi Indstilling til UI for kandidatuddannelsen i produkt- og designpsykologi Oplysninger til UI om kandidatuddannelsen i produkt- og designpsykologi

6 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af uddannelsen. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution. Den faglige vurdering, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af Danmarks Akkrediteringsinstitution med støtte fra et akkrediteringspanel. Danmarks Akkrediteringsinstitution har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af panelets faglige vurderinger. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Akkrediteringspanelet har vurderet uddannelsen ud fra de kriterier som fremgår af akkrediteringsbekendtgørelsen 1 og Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (UI) træffer afgørelse om uddannelsens juridiske forhold 2 på baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling. Akkrediteringsrapporten består af fire dele: - Danmarks Akkrediteringsinstitutions indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger om uddannelsen, uddannelsens kompetenceprofil og struktur - Den faglige vurdering af uddannelsen - Indstilling og oplysninger til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering ACE Denmark blev pr. 1. juli 2013 til Danmarks Akkrediteringsinstitution, som beskæftiger sig med akkreditering af hele det videregående uddannelsesområde. 1 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (Akkrediteringsbekendtgørelsen) 2 Uddannelsens tilskudsmæssige placering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UI-forhold) 4

7 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Der er nedsat et akkrediteringspanel som part i sagsbehandlingen. Akkrediteringspanelet er sammensat af personer, som har en indgående forståelse for undervisning og forskning inden for fagområdet, uddannelsestilrettelæggelse og forholdene på arbejdsmarkedet. Akkrediteringspanelet for bachelor- og kandidatuddannelsen i produkt- og designpsykologi består af to kernefaglige eksperter og en aftagerrepræsentant. Kernefaglig ekspert Lektor, ph.d. i interaktionsdesign og service design. Stefan Holmlid. Department of Computer and Information Science på Linköping Universitet. Stefan Holmlid er aktuelt involveret i undervisningen af Interactive Media Project for Graphic Design and Communication, User-driven product development, Service design og Summer Design Office. Hans forskning har sit primære udgangspunkt i design og design tænkning. Hans nuværende projekt undersøger designmetoder og designteknikkers indflydelse i udviklingen af service og service innovation. Stefan Holmlid har været reviewer ved både tidsskrifter og konferencer i menneske-maskine interaktion, design og servicevidenskab. Stefan Holmlid er medstifter af International Service Design Conference ServDes og af International Service Design Network, hvor han nu er medlem af Advisory Board. Stefan Holmlid har stor erfaring i at planlægge og gennemføre en universitetsuddannelse på alle niveauer, idet han har været programansvarlig, programleder, planlægger, kursusansvarlig, censor, lærer og mentor. Kernefaglig ekspert Lektor, ph.d. Anders Jansson, Avdelningen för visuell information och interaktion, Department of Information Technology, Uppsala Universitet Anders Jansson er lektor i kognitiv psykologi og datalogi. Hans forskningsområder omfatter Dynamic Decision Making, Automation, Cognitive Work Analyses og Knowledge Elicitation. Anders Jansson har erfaring som studieleder for uddannelserne i fysik, matematik og datalogi ved Uppsala Universitet, og som uddannelsesudvikler på kandidatuddannelsen i Human-Computer Interactions sammested. Anders Jannson har desuden medvirket som ekspert for Högskoleverket ved evaluering af de kognitionsvidenskabelige uddannelser i Sverige. Aftagerrepræsentant Lone Kobberholm Storgaard, direktør og designer ph.d.. Design Koncern. Lone Kobberholm Storgaard er kandidat i industrielt design og ph.d. fra Aarhus arkitektskole. Hun er grundlægger (1992) og indehaver af virksomheden Design Concern og har i dag seks personer ansat. Omdrejningspunktet for virksomheden er designresearch, produktdesign, servicedesign og kommunikationsdesign. Flere af virksomhedens produkter har integreret it og er i hhv og 2010 blevet hædret med The Red Dot Product Design Award for to af deres produkter. Lone Kobberholm Storgaard har desuden været udpeget som medlem af bedømmelsesudvalg ved ansættelse af lektor samt af ph.d.-afhandling på Institut for Arkitektur og Design på Aalborg Universitet i hhv og Siden 2007 er Lone Kobberholm Storgaard endvidere udpeget som beskikket censor under Kulturministeriet. Datoer i sagsbehandlingen Ansøgning modtaget 1. maj

8 Eventuel indhentning af supplerende dokumentation Supplerende oplysninger modtaget den 22.august 2013: - Information til de involverede aftagere om beslægtede uddannelser - Publikationsopgørelse for Institut for Arkitektur og Medieteknologi - Redegørelse for undervisernes tilknytningsforhold til Campus København - Redegørelse for tilgængeligt udstyr på Campus København Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 27. september 2013 Høringssvar modtaget 11.oktober 2013 Sagsbehandling afsluttet 25.oktober 2013 Dato for Akkrediteringsrådets møde 15. november

9 Indstilling for bacheloruddannelsen Indstilling Kriterievurderinger Positiv akkreditering Tilfredsstillende Afslag på akkreditering Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Begrundelse Bacheloruddannelsen i produkt- og designpsykologi på Aalborg Universitet indstilles til afslag på akkreditering Det er vurderingen, at uddannelsen på tilfredsstillende vis opfylder kriterierne for: - Forskningsbaseret uddannelse (kriterium 2) - Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse (kriterium 4) - Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 5) Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen på delvist tilfredsstillende vis opfylder kriterierne for: - Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte (kriterium 3), da uddannelsens titel angiver et større fokus på produktudvikling end det, der reelt er indeholdt i uddannelsen. Uddannelsens kompetenceprofil lever op til kvalifikationsrammen. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen på ikke tilfredsstillende vis opfylder kriterierne for: - Behov for uddannelsen (kriterium 1), da universitetets udviklings- og kvalitetssikringsproces ikke har sandsynliggjort et merbehov for at udbyde produkt- og designpsykologi i København. Universitetet har ikke inddraget en analyse af beslægtede uddannelser med overlappende erhvervssigte, antallet af dimittender fra disse uddannelser samt det specifikke behov for kompetencer på arbejdsmarkedet inden for uddannelsens erhvervssigte. Indstillingen sker på baggrund af en analyse af universitetets proces med udvikling af uddannelsen og en analyse af det samfundsmæssige behov. Universitetets udviklings- og kvalitetsproces har haft væsentlige mangler. Uddannelsen har et primært erhvervssigte rettet mod arbejde med brugerinddragelse og design på et teknologisk felt., men uddannelsens erhvervssigte overlapper med andre uddannelser. Det er derfor kritisk, at universitetet har fokuseret på faglige forskelle og ikke på erhvervssigte både i analysen af og i dialogen med aftagere om beslægtede uddannelser. Videre har universitetet ikke argumenteret for hvilke kvalifikationer, der gør uddannelsens dimittender bedre egnet end dimittender fra beslægtede uddannelser. Derfor er der ikke sandsynliggjort et merbehov for et udbud af produkt- og designpsykologi i København Det er desuden problematisk, at uddannelsens danske titel kan give indtryk af at uddannelse indeholder et stort fokus på design og produktion af fysiske produkter, hvilket vurderes at være et mindre centralt område for uddannelsen. Universitetet har involveret relevante aftagere i processen og har haft fokus på uddannelsens faglige profil i forhold til beslægtede uddannelser. Uddannelsen bygger desuden på et solidt forskningsmiljø inden for ingeniørvidenskab, psykologi og interaktionsdesign, og uddannelsen fremstår som en sammenhængende uddannelse med en kompetenceprofil, der svarer til bachelorniveau. 7

10 Indstilling for kandidatuddannelsen Indstilling Kriterievurderinger Positiv akkreditering Tilfredsstillende Afslag på akkreditering Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Begrundelse Kandidatuddannelsen i produkt- og designpsykologi på Aalborg Universitet indstilles til afslag på akkreditering. Det er vurderingen, at uddannelsen på tilfredsstillende vis opfylder kriterierne for: - Forskningsbaseret uddannelse (kriterium 2) - Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse (kriterium 4) - Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 5) Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen på delvist tilfredsstillende vis opfylder kriterierne for: - Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte (kriterium 3), da uddannelsens titel angiver et - større fokus på produktudvikling end det, der reelt er indeholdt i uddannelsen. Uddannelsens kompetenceprofil lever op til kvalifikationsrammen Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen på ikke tilfredsstillende vis opfylder kriterierne for: - Behov for uddannelsen (kriterium 1), da universitetets udviklings- og kvalitetssikringsproces ikke har sandsynliggjort et merbehov for at udbyde produkt- og designpsykologi i København. Universitetet har ikke inddraget en analyse af beslægtede uddannelser med overlappende erhvervssigte, antallet af dimittender fra disse uddannelser samt det specifikke behov for kompetencer på arbejdsmarkedet inden for uddannelsens erhvervssigte. Indstillingen sker på baggrund af en analyse af universitetets proces med udvikling af uddannelsen og en analyse af det samfundsmæssige behov. Universitetets udviklings- og kvalitetsproces har haft væsentlige mangler. Uddannelsen har et primært erhvervssigte rettet mod arbejde med brugerinddragelse og design på et teknologisk felt., men uddannelsens erhvervssigte overlapper med andre uddannelser. Det er derfor kritisk, at universitetet har fokuseret på faglige forskelle og ikke på erhvervssigte både i analysen af og i dialogen med aftagere om beslægtede uddannelser. Videre har universitetet ikke argumenteret for hvilke kvalifikationer, der gør uddannelsens dimittender bedre egnet end dimittender fra beslægtede uddannelser. Derfor er der ikke sandsynliggjort et merbehov for et udbud af produkt- og designpsykologi i København Det er desuden problematisk, at uddannelsens danske titel kan give indtryk af at uddannelse indeholder et stort fokus på design og produktion af fysiske produkter, hvilket vurderes at være et mindre centralt område for uddannelsen. Universitetet har involveret relevante aftagere i processen og har haft fokus på uddannelsens faglige profil i forhold til beslægtede uddannelser. Uddannelsen bygger desuden på et solidt forskningsmiljø inden for ingeniørvidenskab, psykologi og interaktionsdesign, og uddannelsen fremstår som en sammenhængende uddannelse med en kompetenceprofil, der svarer til kandidatniveau. 8

11 Grundoplysninger for bachelor- og kandidatuddannelsen Udbudssted Uddannelsen skal udbydes i København. Sprog Undervisningen vil foregå på engelsk. Hovedområde Uddannelsen hører under det tekniske hovedområde. Antal forventede studerende Bacheloruddannelsen: 30 Kandidatuddannelsen: 30 Uddannelsen ønskes udbudt første gang Bacheloruddannelsen: 1. september 2014 Kandidatuddannelsen: 1. september 2014 Uddannelsen erstatter helt eller delvist en eksisterende uddannelse? Nej 9

12 Bacheloruddannelsens kompetenceprofil Studieordningen for bacheloruddannelsen i produkt- og designpsykologi giver følgende beskrivelse af kompetenceprofilen: Knowledge: - Cognitive psychology (perception, attention, consciousness, memory, concept formation, language, thinking, problem solving, intelligence, creativity and expertise) - General psychological basic disciplines (developmental psychology, personality psychology, motivational psychology, emotion psychology and social psychology) - The relationship between psychology and science disciplines (the physics about light and sound, physiology and mechanics, the sensory-motor apparatus) - Basic engineering disciplines (system understanding, systems development, programming, design processes, electronics, sensors and actuators) - Statistics and experimental methods (design of laboratory tests and user surveys) and the theoretical and ethical basis for these methods. - Understand and reflect on theories, methods and practice in these areas. Skills: - Can analyze and structure complex engineering tasks. - Can define, identify and investigate psychological aspects of complex engineering tasks in a problemoriented way - Relate these psychological aspects to general psychological issues - Can identify new engineering challenges and opportunities based on knowledge about psychological conditions - Understand and evaluate psychological research contributions related to engineering tasks - Use established experimental psychological research methods systematically in relation to engineering tasks - Can provide psychological and technical / scientific knowledge and report own and others' studies, so that they may be useful to industry and other fields of practice. Competencies: - Consultative tasks associated with design, production and evaluation of artifacts, use cases and services that require psychological insight, such as the development, use and distribution of industrial products - Assistant tasks associated with the investigation of psychological and technical issues - Assistant tasks in industry and research institutions in the implementation of research projects that include combined technical and professional aspects of psychology - Communication of general psychological issues, including in particular technical-scientific issues in general and applied psychological problems. 10

13 Bacheloruddannelsens struktur Total Semester Module ECTS P/C Assessment Exam 1. Project Work in Engineering Psychology 5 P Fail/Pass Internal Human Interaction with Technology, Objects or Other 7-Point- Internal 10 P Humans Scale 7-Point- Internal Linear Algebra 5 C Scale Problem Based Learning in Science, Technology and Fail/Pass Internal 5 C Society Fail/Pass Internal Introduction to Programming 5 C Psychometrics and usability 15 P 7-Point- External Scale Calculus 5 C 7-Point- Internal Scale Interaction design 5 C Fail/Pass Internal Introduction to Experimental Psychology 5 C Fail/Pass Internal Technology and Human knowledge 7-Point- External P 15 Scale General and Cognitive psychology 5 C Fail/Pass Internal Procedural Programming 5 C Fail/Pass Internal Statistics 5 C 7-Point- Internal Scale Humans and Devices 15 P 7-Point- Internal Scale Ergonomics 5 C Fail/Pass Internal Physical interface design 5 C 7-Point- Internal Scale Structured Systems Development 5 C Fail/Pass Internal Instrumentation of Interactive 7-Point- External 15 P Select one Systems Scale Projetc 7-Point- External Data acquisition and processing 15 P Scale Linear Circuits 5 C Fail/Pass Internal Electronics and Measuring Technology 5 C Fail/Pass Internal Visualisation, graphical design and Fail/Pass Internal 5 C Prototyping Select one Project Bachelor project (Interaction and 7-Point- External 20 P Experience) Scale Bachelor project (Design psychology) Scale 7-Point- External 20 P Experimental psychology 5 C 7-Point- Internal Scale Psychology of Perception 5 C 7-Point- Internal Scale 180 *) P = Project - C = Course 11

14 Kandidatuddannelsens kompetenceprofil Knowledge - Has a broad knowledge of theories, methods and practices associated with the professions of engineeing. - Has knowledge of theories and methods within psychology. - Has knowledge in selected areas that is based on the highest international research in a subject area. - Can understand and, on a scientific basis, reflect upon knowledge and identify scientific problems. Skills - Excels in scientific methods, tools and general skills related to employment within engineering psychology. - Is on a scientific basis able to apply theories, methods, tools and skills associated with employment within the fields of engineering psychology. - Can on a scientific basis advance new theories and methods. - Is able to assess theoretical and practical problems and to select and motivate relevant solutions on the basis of scientific method. - Can communicate research-based knowledge and discuss professional and scientific problems with both peers and non-specialists. Competencies - Can manage work and development situations that are complex, unpredictable and require new solutions. - Can in a professional and independent manner participate in professional and interdisciplinary cooperation in the fields of engineering, design and psychology - Can independently initiate and implement discipline-specific and interdisciplinary cooperation and assume professional responsibility. - Can independently take responsibility for own professional development and specialization. - Possesses high-level professional competencies in the intersection between the disciplines of, engineering, design and psychology. 12

15 Kandidatuddannelsens struktur Semester Module ECTS P/C Assessment Exam 1. Investigation of Subjective P 7-Point-Scale Internal 15 Experiences Advanced Cognitive Psychology 5 C Fail/Pass Internal Applied Experimental Psychology C 7-Point-Scale Internal 5 and Psycho-physics Computer Graphics C 7-Point-Scale Internal 5 Programming (elective) Machine Learning (elective) 5 C Fail/Pass Internal Select one Prototyping and Fabrication C Fail/Pass Internal 5 Project Techniques (elective) User Experience Design for C Fail/Pass Internal Multi-modal Interaction 5 (elective) 2. Interaction 15 P 7-Point-Scale External Applied Cognitive Psychology and C 7-Point-Scale Internal 5 Experimental Social Psychology Cognitive neuroscience 5 C 7-Point-Scale Internal Image Processing and C Fail/Pass Internal 5 Computer Vision (elective) Select one Human Sound Perception C Fail/Pass Internal Project and Audio Engineering 5 (elective) 30 P 7-Point-Scale Internal Applied Engineering Psychology Master s Thesis Total 120 *) P = Project - C = Course 30, possible 60 P 7-Point-Scale External 13

16 Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Bacheloruddannelsen: Kriterium 1 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 1 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Begrundelse Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Karakteristik af processen Uddannelserne er blevet udviklet af VIP er fra Institut for Elektroniske Systemer og Institut for Kommunikation ved Aalborgs Universitets campusser i Aalborg og København. Aalborg Universitet skriver, at baggrunden for ansøgningen er, at de siden 2006 har udbudt bachelor- og kandidatuddannelsen i produkt-og designpsykologi på campus i Aalborg. Uddannelserne er de første af deres art i Danmark, men universitetet angiver, at der findes en tradition for denne type uddannelser i udlandet, der ligger inde for fagområdet Engineering Psychology. Universitetet angiver, at de har konstateret en efterspørgsel på dimittender med den type kompetencer, og har valgt at ansøge om at udbyde produkt- og designpsykologi i København. Universitetet argumenterer for, at de fleste større IKT-virksomheder ligger i Østdanmark, og at der derfor er et stort regionalt behov for kandidater med kompetencer svarende til produkt- og designpsykologi. Universitet beskriver hvordan udviklingen af uddannelserne er foregået over tre faser. 1. fase startede i foråret 2012: Idet Uddannelserne allerede eksisterer, har universitet taget udgangspunkt i studieordningen og erfaringsopsamlingen fra de eksisterende produkt- og designpsykologi uddannelser i Aalborg. Erfaring fra dimittender er blevet inddraget hvor input har været med til at justere i studieordningerne. Aftagerpanelet på School of Information and Communication Technology præsenteres for udkastet og universitets direktion præsenteres herefter for forslaget. 2. fase i vinteren 2012: Relevante dialogpartnere udvælges og præsenteres for forslaget til kompetenceprofiler og udkast til studieordninger. I foråret 2013 holdes der dialogmøder og der samles op på kommentarer. 3. fase i foråret 2013: Uddannelsernes indhold og opbygning præsenteres for aftagergruppen som er nedsat for at rådgive Studienævnet på Elektronik og IT. Sammenhæng mellem kompetenceprofil og erhvervssigte Aalborg universitet beskriver hvordan dimittender med en baggrund i bachelor- og kandidatuddannelserne i produkt- og designpsykologi (PDP) opnår en kompetenceprofil, der gør dem i stand til at varetage funktioner i virksomheder inden for design og evaluering af brugeroplevelsen af produkter ud fra en psykologisk viden om mennesket. Universitetet beskriver, at uddannelserne giver viden inden for softwareudvikling som ligger inden for det tekniske område, dvs. systemudviklingsmetoder og programmering, hardwareudvikling i form af analog- og digitalelektronik, samt kombinationen af disse. Uddannelserne giver også kompetencer inden for matematik, f.eks. statistisk metoder og modeller som benyttes i forbindelse med forsøgsdesign og analyser. På uddannelsernes designside opnås der kompetencer inden for interaktionsdesign hvad angår uni- og multimodale brugergrænseflader, samt designet af apparater med fysiske interfaces. Der arbejdes også med iterative metoder, 14

17 experimental design og early prototyping, herunder 3D printing, brugercentrerede innovationsprocesser og User Experience design (Bilag 1H) Dimittenderne vil i industrien ofte få en titel af User Experience designer (UX-designer) eller UX Engineer. dimittender vil typisk arbejde i industrielle udviklingsafdelinger sammen med grafiske designere, softwareog/eller hardwareingeniører og tilsvarende. Uddannelsen er også rettet imod produktionsvirksomheder. Aftagere af dimittenderne kan både være danske og internationale industrielle virksomheder inden for produktion og IKT, rådgivende ingeniørvirksomheder, konsulentvirksomheder, designhuse, samt forskningsinstitutioner. Det fremgår af bacheloruddannelsens kompetenceprofil, at dimittender kan Use established experimental psychological research methods systematically in relation to engineering tasks. Af kandidatuddannelsens kompetenceprofil fremgår det, at dimittender Possesses high-level professional competencies in the intersection between the disciplines of, engineering, design and psychology. Det fremgår af ansøgningen, at en del af dialogen med aftagerne om udvikling af uddannelserne har rettet sig mod uddannelsens profil inden for produktudvikling, som aftagerne ikke fandt tilstrækkelig tydelig. Universitetet angiver i ansøgningen, at der vil blive oprettet yderligere et kursus inden for produktudvikling på bacheloruddannelsen. Universitet har desuden uddybet de kompetencer som uddannelsen giver inden for produktudvikling og dermed uddannelsens erhvervssigte inden for produktionsvirksomheder. Universitetet definerer produktionsvirksomheder som virksomheder, der udvikler og producerer fysiske produkter til forskel fra IKTvirksomheder, som her opfattes som virksomheder der udelukkende udvikler og producerer IT-produkter og tjenester. Universitetet henviser desuden til, at bacheloruddannelsens kompetenceprofil indeholder formuleringer, der understøtter et erhvervssigte rettet mod produktionsvirksomheder: consultative tasks associated with design, production and evaluation of artifacts, use cases and services that require psychological insight, such as the development, use and distribution of industrial products Universitetet har vedlagt eksempler på læringsmål fra kurser der understøtter produktudvikling samt sendt eksempler på projekter som uddannelsens studerende har udarbejdet i perioden Universitetet skriver opsummerende: Dimittender i produkt- og designpsykologi vil således i høj grad have kompetencer inden for design og produktion af fysiske genstande og kandidaterne vil kunne indgå i en række forskellige typer af produktionsvirksomheder med forskellige genstandsområder (Høringssvar af 11.oktober 2013). Akkrediteringspanelet bemærker, at de studerendes kompetencer i forhold til design og produktion af fysiske genstande er på et niveau, hvor de kan bidrage til designprocessen af fysiske produkter med skitser og konceptuelle ændringsforslag, men at de studerende ikke har kompetencer inden for materialekendskab eller produktionsforhold, der indgår i design og produktion af fysiske produkter. Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem uddannelsernes kompetenceprofil og erhvervssigte. Beslægtede uddannelser og beskæftigelse Bachelor- og kandidatuddannelsen i produkt- og designpsykologi er siden 2006 blevet udbudt i Aalborg. De første dimittender blev færdige i 2011, og Aalborg Universitet har vedlagt en opgørelse over beskæftigelsen for dimittender (Høringssvar, Bilag 4). Ud af 18 færdiguddannede er alle i beskæftigelse. Akkrediteringspanelet vurderer, at alle dimittender har fået stillinger, der er relevante for deres uddannelse. Universitetet har kortlagt og karakteriseret 85 beslægtede uddannelser, der indeholder elementer af design, brugerinddragelse og IKT. Universitetet har desuden opstillet en tabel(1a), der karakteriserer de 5 uddannel- 15

18 ser universitetet betegner som de tættest beslægtede med produkt- og designpsykologi ud fra uddannelsernes indhold af elementer. Det vil sige i kognitionspsykologi, matematik/statistik, eksperimental design, User Experience-design og software. Tabellen gengives her: (Ansøgning, s. 11) Ud fra sammenligningen af de nærmest beslægtede uddannelser, anfører universitet, at der ikke findes andre uddannelser der tilbyder den samme profil. Som tidligere nævnt henviser universitetet også til, at der er brug for at oprette uddannelserne i Østdanmark, da hovedparten af de danske IKT-virksomheder er placeret i dette område. Universitetet præciserer, at de på baggrund af stillingsopslag i perioden januar-oktober 2013 har kunnet identificere 26 stillingsopslag med relevans for uddannelsens dimittender. heraf har 16 været i Københavnsområdet, mens 7 har været i andre dele af landet, og 3 har i hele landet. Universitetet bemærker desuden, at kun omkring 20 % af dimittenderne fra naturvidenskabelige og tekniske uddannelser fra Aalborg Universitet finder deres første job i Københavnsområdet (Høringssvar af 11.oktober 2013). Akkrediteringspanelet bemærker, at stillingsopslagene er relevante for produkt- og designpsykologi, men at de kompetencer, der beskrives som nødvendige i stillingsoplagene i forhold til brugerinddragelse og design også opnås på andre uddannelser. Universitetet har desuden uddybet forskellen i kompetencer og erhvervssigte mellem uddannelserne i produkt- og designpsykologi og uddannelserne i interaktionsdesign, der også er ansøgt om som ny uddannelse i Universitetet skriver, at uddannelserne i et vist omfang kan siges at have et overlappende erhvervssigte i relation til IKT og brugerinddragelse, men at erhvervssigtet for PDP adskiller sig ved en anden tilgang til disse områder samt ved uddannelsernes fokus på design og produktion af fysiske produkter med udgangspunkt i forståelse af psykologiske aspekter og psykometriske kompetencer. Universitetet skriver desuden, at forskellene mellem interaktionsdesign og produkt- og designpsykologi har været en del af diskussionen med aftagerne i udviklingsprocessen (Høringssvar af 11.oktober 2013) Som nævnt har alle dimittender fra uddannelsen i Aalborg fundet arbejde. Universitetet præciserer, at alle dimittender har fået arbejde inden for 12 måneder fra dimission. 16

19 Universitetet angiver, at der ikke er specifikke ledighedstal for sektoren, men henviser til ledighedsstatistik fra AC, der viser at der på det tekniske område generelt er lav ledighed: (Ansøgning, s. 13) I ansøgningen henvises der desuden til at 96 % af dimittenderne på civilingeniøruddannelsen i elektronik og IT på Aalborg Universitet var i beskæftigelse inden et år efter afsluttet uddannelse. Universitetet henviser desuden til fremskrivninger foretaget af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse, Danmarks Ingeniørforening (IDA) og Dansk Industri, der alle peger på et stort behov for teknisk-videnskabelige på fremtidens arbejdsmarked. Universitetet henviser desuden til fremskrivninger foretaget af DAMVAD, som angiver, at der i 2020 kan forventes en mangel på kandidater med teknisk eller naturvidenskabelig baggrund, hvoraf cirka 14 % forventes at mangle specifikt inden for it; dvs. et merbehov på 4130 kandidater inden for it-området (Høringssvar af 11.oktober 2013) Akkrediteringspanelet anerkender, at universitetet har foretaget en omfattende kortlægning af beslægtede uddannelser og derigennem har sandsynliggjort, at der ikke opnås en tilsvarende kombination af kompetencer på beslægtede uddannelser. Akkrediteringspanelet vurderer desuden, at universitetet har sandsynliggjort, at der er et generelt behov for tekniske og naturvidenskabelige kandidater inden for IKT-området Akkrediteringspanelet vurderer dog fortsat, at det er kritisk, at universitetet primært har fokuseret på faglige kompetencer og ikke har forholdt sig til hvilke uddannelser, der har overlappende erhvervssigte inden for brugerinddragelse i designprocesser og IKT. Akkrediteringspanelet vurderer derfor også, at det specifikke behov på arbejdsmarkedet for netop den faglige profil som produkt- og designpsykologi tilbyder, ikke i tilstrækkeligt omfang er indgået i udviklingsprocessen. Akkrediteringspanelet lægger vægt på at brugerinddragelse i designprocesser ikke er unikke for produkt- og designpsykologi. Akkrediteringspanelet vurderer, at det er kritisk at dette ikke klart har indgået i udviklingsprocessen. Akkrediteringspanelet vurderer derfor, at det ikke er sandsynliggjort, at der er et merbehov for de kompetencer, der opnås på produkt- og designpsykologi. Involvering af interessenter Universitetets proces med udvikling af den ansøgte uddannelse er startet med en grovskitse af uddannelsen som blev etableret med input fra forskellige medarbejdere fra Institut for Elektroniske Systemer og Institut for Kommunikation ved AAU s campusser i Aalborg og København. Skitsen involverer erfaringer fra de eksisterende produkt- og designpsykologi uddannelser i Aalborg. Ved ansøgning om nye uddannelser anvender Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet et skema med en række oplysninger om den påtænkte uddannelse. Skemaet fungerede som udgangspunkt for diskussioner i fagmiljøet og mellem studie- og institutledere om uddannelsesforslaget i juli/august Uddannelsesforslaget blev indsendt til fakultetet 1. september 2012 (Ansøgning, s. 8 ). I efteråret 2012 og foråret 2013 har uddannelsesforslagene været et hyppigt punkt på dagsordenen på de faste møder mellem prodekanen og studieledere og til dekanatmøderne. På møderne mellem prodekan og studieledere blev uddannelsens samfundsmæssige behov, erhvervssigte, arbejdsmarkedssituation, beslægtede uddannelser drøftet. Udfaldet af denne vurdering afgjorde, hvorvidt og hvordan, der blev arbejdet videre med 17

20 det enkelte uddannelsesforslag (Ansøgning, s. 5). Uddannelsesforslagene var på direktionsmødet 8. oktober 2012, hvor direktionen forholdt sig til titel, niveau, campus, sprog, ønsket opstartstidspunkt, uddannelsens formål og fagområde, erhvervssigte/relevans, forskningstilknytning og beslægtede uddannelser i Danmark og på AAU. Direktionen valgte på denne baggrund, hvilke uddannelser AAU skulle arbejde videre med. I slutningen af 2012 og i begyndelsen af 2013 blev der afholdt opstartsmøder mellem de ansøgningsansvarlige i fagmiljøerne, studielederen og fakultetet, hvor den videre proces med udviklingen af uddannelsen blev fastlagt, herunder inddragelsen af eksterne interessenter. I marts 2013 blev udkast til studieordning gennemgået og kvalitetssikret på skole- og fakultetsniveau. Herefter blev studieordningen tilpasset af den ansøgningsansvarlige, inden studieordning og ansøgning om godkendelse og akkreditering blev kvalitetssikret af fakultetet i april. I slutningen af april forholdt prodekanen sig til det endelige ansøgningsmateriale og studieordningen, og materialet blev herefter endeligt godkendt af rektoratet (Ansøgning s. 6). I maj 2012 præsenterede universitetet uddannelsesforslagene på et møde for aftagerpanelet ved School of Information and Communikation (SICT) på Aalborg Universitet. Fra universitetets side deltog tre studienævnsformænd, fire institutledere og en sektionsleder (Bilag 1A). Aftagerpanelet under SICT tilkendegav en positiv holdning til uddannelsen, hvorefter forslaget blev præsenteret for universitetets direktion som godkendte det ud fra betingelsen om, at der ikke fandtes andre tilsvarende uddannelser udbudt i København. Udover aftagerpanelet under SICT har universitetet i marts 2013 diskuteret uddannelsesforslaget med nogle udvalgte dialogpartnere fra Microsoft Danmark og Volvo Car Corporation. Dialogpartnerne er præsenteret for de udarbejdede forslag til kompetenceprofil og udkast til studieordning som er baseret på grovskitsen. Universitetet har i supplerende oplysninger betonet, at de to dialogpartnere sidder i aftagerpaneler på ITU og DTU, og at de derfor allerede havde et omfattende kendskab til beslægtede uddannelse Universitetet brugte også mødet med dialogpartnerne til at diskutere beslægtede uddannelser. På mødet blev der nævnt nogle eksempler på beslægtede uddannelser på ITU som der skulle kikkes på, men derudover kunne dialogpartnerne ikke finde eksempler på andre tilsvarende uddannelser. På denne baggrund blev det konkluderet at der ikke findes uddannelser, der overlapper signifikant med uddannelsen. (Bilag 1A, 1B og 1D). Præsentationen byggede på materiale tilsendt til dialogpartnerne i februar/marts Desuden er der indhentet yderligere kommentarer på og telefon fra aftagere der ikke kunne deltage i dialogmødet. Disse aftagere kommer fra virksomhederne Danmarks Radio, Widex, Jabra og Circal. Aftagerne har generelt tilkendegivet et behov for uddannelsen, og dialogpartnerne er kommet med konkrete kommentarer til uddannelsen, der har ført til justeringer. Dialogpartnerne kommenterede, at der savnede kompetencer i produktudvikling på bacheloruddannelsen. Dette har udviklergruppen tilføjet i fagelementet Visualisation, graphical design and prototyping på bacheloruddannelsens 5. semester. (Bilag 1B, 1C, 1J og 1K). I april 2013 har universitetet desuden diskuteret indhold og opbygning af uddannelsen med en aftagergruppe nedsat til at rådgive studienævnet for Elektronik og IT. Aftagergruppen er et udvalg under det officielle aftagerpanel ved SICT. Ved mødet deltog aftagere fra Jyske Bank, DEIF A/S, Danfoss, Grundfoss og Nokia Siemens Networks. Aftagergruppen tog også stilling til behovet for uddannelsen, kompetenceprofilen og beslægtede uddannelser. Forud for mødet modtog deltagerne en beskrivelse af uddannelsen og den foreløbige studieordning. I supplerende oplysninger har universitetet desuden præciseret, at aftagergruppen modtog den mindre analyse af de beslægtede uddannelse, der er nævnt oven for. Aftagergruppen fandt det vigtigt at uddannelsen har fokus på brugergrænseflader og brugervenlighed. Aftagergruppen anbefalede desuden, at der kom et stærkere fokus på sensorteknologi, men at omfanget af elektronik kan reduceres. Gruppen bag udvikling og tilrettelæggelse af uddannelserne er enige i, at forslagene kan skærpe uddannelsernes profiler og gøre dimittender mere attraktive på arbejdsmarkedet og at ændringerne skal indpasses i bachelorstudieordningen. Af hensyn til koordineringen mellem uddannelsesforløbene i Aalborg og København, vil disse ændringer af studieordningen blive implementeret pr. 1. september ( Ansøgning, s. 5, Bilag 1R og Bilag 1T) 18

Bachelor- og kandidatuddannelse i produkt- og designpsykologi Aalborg Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i produkt- og designpsykologi Aalborg Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i produkt- og designpsykologi Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Turnusakkreditering 2013-2

Turnusakkreditering 2013-2 Civilingeniør, cand.polyt. i værdikæder og innovationsledelse Civilingeniør, cand.polyt. i værdikæder og teknisk ledelse Aalborg Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT. Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne

Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT. Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne Baggrund Samarbejde imellem IES og Institut for Kommunikaiton (Psykologi)

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Afslag på akkreditering Akkrediteringsrådet Akkrediteringsrådet har 2.

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i globale forretningssystemer

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i globale forretningssystemer Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

B AC H E L O R U D D AN N E L S E N I P R O D U K T- O G D E S I G N P S Y K O L O G I

B AC H E L O R U D D AN N E L S E N I P R O D U K T- O G D E S I G N P S Y K O L O G I SELVEVALUERINGSMØDE FOR B AC H E L O R U D D AN N E L S E N I P R O D U K T- O G D E S I G N P S Y K O L O G I K AN D I D AT U D D AN N E L S E N I P R O D U K T- OG D E S I G N P S Y K O L O G I SCHOOL

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (herefter UI) har truffet afgørelse

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (herefter UI) har truffet afgørelse Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Heidi Linnemann Prehn Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk hlp@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i indlejrede

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport Akkrediteringsrapport 2017 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSER TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser 1. udgave, december 2009 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen 1. udgave, december 2009 Bemærk: Rammevejledningen

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse CBS cbs@cbs.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af CBS ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truffet følgende udkast

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-491/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Rådet traf på rådsmødet 16. januar 2015 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen.

Rådet traf på rådsmødet 16. januar 2015 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Heidi Linnemann Prehn. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, hlp@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Heidi Linnemann Prehn. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, hlp@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Heidi Linnemann Prehn Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, hlp@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i signalbehandling

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Kandidatuddannelse i bygningers energidesign Aalborg Universitet

Kandidatuddannelse i bygningers energidesign Aalborg Universitet Kandidatuddannelse i bygningers energidesign Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i værdikæder og innovationsledelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i værdikæder og innovationsledelse Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik Syddansk Sdu@sdu.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse 10. december 2013 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk s ansøgning

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik Bacheloruddannelsen

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

uddan- Sendt pr. e-mail:.dk 2012. Opstartsdato: September 2014 Sprog: versiteter. 30. januarr 2014 (vedlagt) om mumramme: Dansk titel: Engelsk titel:

uddan- Sendt pr. e-mail:.dk 2012. Opstartsdato: September 2014 Sprog: versiteter. 30. januarr 2014 (vedlagt) om mumramme: Dansk titel: Engelsk titel: Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Lisbeth Videbæk Thomsen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, lvt@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny kandidatu uddan- nelse i lyd-

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i forretningsinnovation.

Positiv akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i forretningsinnovation. Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i forretningsinnovation.

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Afslag på akkreditering Akkrediteringsrådet har 2. november 2012 truffet

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Bacheloruddannelse i teknisk videnskab (globale forretningssystemer) og kandidatuddannelse. Aalborg Universitet Turnusakkreditering 2013-2

Bacheloruddannelse i teknisk videnskab (globale forretningssystemer) og kandidatuddannelse. Aalborg Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Bacheloruddannelse i teknisk videnskab (globale forretningssystemer) og kandidatuddannelse i virksomhedssystemer Aalborg Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk

Læs mere

Dette brev præciserer de valgte audit trails og indeholder følgende oplysninger om hver audit trail:

Dette brev præciserer de valgte audit trails og indeholder følgende oplysninger om hver audit trail: Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej 5 9220 Aalborg Øst Att. Heidi Linnemann Prehn Institutionsakkreditering af AAU - Audit trails Akkrediteringspanelet har i forbindelse med institutionsakkrediteringen

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i interaktionsdesign Aalborg Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i interaktionsdesign Aalborg Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i interaktionsdesign Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-549/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i optik og elektronik (cand.scient.techn.)

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i optik og elektronik (cand.scient.techn.) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i optik og elektronik

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Hvornår skal der søges om prækvalifikation Uddannelsesinstitutionerne skal ansøge om prækvalifikation i fire tilfælde:

Hvornår skal der søges om prækvalifikation Uddannelsesinstitutionerne skal ansøge om prækvalifikation i fire tilfælde: Notat UDKAST Indhold Introduktion til prækvalifikation... 1 Hvornår skal der søges om prækvalifikation... 1 Hvad menes med uddannelse og uddannelsesudbud?... 2 Hvornår er en uddannelse ny?... 2 Genansøgning...

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI THOMAS BAK 1971 2016 Baggrund Behov for uddannelsen Uddannelsens forskningsmæssige forankring Uddannelsens faglige profil Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Baggrund

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i bioteknologi

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i bioteknologi Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Kandidatuddannelse i lyd- og musikteknologi Aalborg Universitet

Kandidatuddannelse i lyd- og musikteknologi Aalborg Universitet Kandidatuddannelse i lyd- og musikteknologi Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: rektor@aau.dk, aau@aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i værdikæder og teknisk ledelse, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i værdikæder og teknisk ledelse, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 22. juni 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 22. juni 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om nedenstående forhold. Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Heidi Linnemann Prehn Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, hlp@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i elektronik

Læs mere