TEAMCON Certificeret Forhandler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEAMCON Certificeret Forhandler"

Transkript

1 TEAMCON Certificeret Forhandler

2 - en gammel kending Uddannelsen Teamcon Certificeret Forhandler har været udbudt i mange år. Omkring tusinde forhandlere har opnået viden og indsigt i forhandlingspsykologi, i tværkulturel kommunikation og i analysemetodik, i forberedelse og gennemførelse. Vores udgangspunkt er The Harvard Negotiation Project forskning i agendasetting og fokus på gensidighed og vi inddrager udfordrende Powerforhandlingsmetodik, fx baseret på The Power Negotiating Institute. Igennem alle årene har der været gennemført en udvikling af indhold. Praktiske erfaringer og feltanalyser er beskrevet og integration af ny relevant forskning er foretaget. Underviserne har alle selv haft ansvar for vanskellige forhandlingsprocesser i den praktiske virkelighed og skaber således den kobling mellem teori og praktik, som har gjort konceptet bredt anerkendt i det danske erhvervsliv. Anerkendelsen bliver ikke mindst fastholdt gennem arbejdet i Quality Board (læs side 12), der er sammensat af forhandlingsansvarlige ledere hos vore kunder. Dygtige forhandlere, der i deres eget virke har ansvaret for komplekse og betydende forhandlings- og projektforløb. Du ønskes god læse lyst. Jens Kittelmann Partner A-2

3 Indhold Side Forord Indhold Teamcon Certificeret Forhandler Modul Modul Modul Modul Modul Præsentation af underviserne.. 11 Quality Board.. 12 Deltagere på Teamcon Forhandling Kursuskalender og så er det sjovt Uddannelsen giver dig nogle taktiske og strategiske redskaber, som på ukompliceret vis hjælper dig til at nå et for begge parter mere bæredygtigt og ønskværdigt resultat i forhandlinger af enhver karakter. Nyttigt for både den erfarne og uerfarne forhandler og så er det sjovt Anne-Dorthe Klein Account Development Manager CSC

4 Introduktion Uddannelsen Teamcon Certificeret Forhandler har fokus på de relationer og resultater, der skabes af parterne i en forhandling. Igennem uddannelsen arbejdes der ud fra anerkendte psykologiske og metodiske principper, der understøtter forhandleren fra foranalyse, til forhandlingsdesign og selve interaktionen. Centralt er forhandlerens forberedelse og indlevelsesevne, der udvikles og understøttes af værktøjer til psykologisk identifikation af modparten Uddannelsen bevæger sig i fællesmængden af Psykologi, sociologi og forretning og der arbejdes i fire dimensioner: Den faktuelle dimension, systematisering af viden om emne, interessenter og mandat Den psykologiske dimension, psykologisk identifikation af modparten, selvadministration, impulskontrol og psykologisk agendasetting Den kulturelle dimension, kortlægning af møde og argumentationsstil, på tværs af kulturer Den metodiske dimension, valg af forhandlingsmetode og -attitude gode værktøjer, som er praktisk anvendelige Uddannelsen har givet nogle gode værktøjer, som er praktisk anvendelige i såvel det daglige arbejde som vanskelige problemstillinger og forhandlinger. Et kursus som jeg absolut vil anbefale andre relevante medarbejdere i Cheminova at deltage i. Jesper Barslund Jacobsen Senior Vice President, Finance & Support CHEMINOVA A/S - 3 -

5 Modul opbygget forhandlingsuddannelse Deltagerne Deltagere på Teamcon Certificeret Forhandler er typisk: ledere, specialister, salgschefer, indkøbere, organisationsforhandlere, og personer med kommunikationsansvar Mål: At give dig omfattende viden om de nyeste tankegange og metoder i forhandling. At træne dig i at anvende værktøjer til, på forhånd at analysere enhver type forhandling. At give dig kendskab til analyse af motiver, kulturelle forskelligheder og psykologiske processer i forhandling. At give dig lejlighed til at opleve og analysere egen og andres reaktioner under komplicerede forhandlingsøvelser. At du opnår indblik i løbende at justere taktik og strategi under en forhandling. At træne dig i at anvende uddannelsens metoder og værktøjer i egne forhandlinger. At træne dig til at forstå og forholde sig til de strategiske og psykologiske processer, der foregår under en forhandling. At skabe et struktureret erfaringsmateriale til brug for den videre udvikling af hver enkelt deltagers personlige kompetencer og gennemslagskraft. en integreret del af min ledelsesmæssige ballast Siden jeg tog uddannelsen i Forhandling har uddannelsens værktøjer og metoder været en integreret del af min ledelsesmæssige ballast. Steen Rügge Direktør HCS A/S - 4 -

6 Modul opbygget forhandlingsuddannelse Struktur Uddannelsen består af fem moduler og gennemføres over 5 til 6 måneder. På modulerne introduceres metoder og teori. Igennem en række forhandlingsøvelser og casebearbejdning trænes deltagerne psykologisk og metodisk. Der indgår hjemmeopgaver indenfor forhandlingsanalyse og psykologisk identifikation, som udarbejdes og afleveres. Uddannelsen afsluttes med en certificering, hvor eksterne censorer gennemfører bedømmelse af udarbejdet forhandlingsanalyse, identifikation og scenariebeskrivelse. Form Uddannelsen indeholder en dybdegående og grundig bearbejdning af psykologiske og overordnede strategiske problemstillinger i forhandling fokuseret på viden, færdigheder og holdninger som er afgørende for at kunne fungere som en professionel og effektiv forhandler. Under forløbet arbejdes der grundigt med teori, metode og værktøjer, der er knyttet til interessebaseret forhandling. Der anvendes en personligt involverende undervisningsmetode, Deltageren vil igennem hele forløbet afprøve egen viden og færdigheder. I denne sammenhæng arbejdes der med videreudvikling af den personlige forhandlingsstil. Der gives løbende feedback og viden og færdigheder evalueres under hele forløbet.... motiverende i en afvekslende undervisningsform Kurset har været særdeles relevant, instruktørerne fra A-2 har været fagligt meget professionelle, samt motiverende i en afvekslende undervisningsform med kombineret teori og praktiske øvelser. Jørgen Lange Oberstløjtnant Forsvarets Personeltjeneste - 5 -

7 Psykologi og metode modul 1 Formål At indlære en forhandlingsmetode, der giver holdbare resultater, sikrer varige relationer og giver den størst mulige sikkerhed i forhandlingssituationen. At kunne identificere modpartens væsentligste psykologiske drivkræfter. At få et klart billede af dig selv som forhandler. Metode Teorioplæg veksler med praktiske forhandlingsøvelser. Stressfaktorer indgår som realistiske elementer i øvelserne og belyser væsentlige sider af deltagerens adfærd, styrker og svagheder - samt evne til at bevare overblik og ro. Indhold Intensivt trænings- og udviklingsprogram, hvor du effektivt lærer at forhandle dig frem til fornuftige resultater uden anvendelse af manipulation og tricks. Metoder til at holde personlige og saglige problemer adskilt. Værktøjer til at afdække parternes egentlige interesse og til at få overblik i forhandling. Metoder til at løse modstridende interesser og til at undgå magtkampe. Motivanalyse. Der sætter fokus på det enkelte individs stærke og svage sider som bruger af forhandlingsmetoden, og som metodisk lærer dig at identificere modpartens drivkræfter. Hjemmeopgave udleveres ved modulets afslutning. Det tværkulturelle møde. Det er et område som alle med internationale forhandlinger bør stifte bekendtskab med. lettilgængelige værktøjer til forhandlingsforberedelse danner et fundament for succesrige forhandlinger. god indsigt i forhandlingsformer og reaktionsmønstre. Hvis noget skal fremhæves, så er det det emnet Det tværkulturelle møde. Det er et område som alle med internationale forhandlinger bør stifte bekendtskab med. Steen Petersen Reginal Director, Asia Graintec A/S - 6 -

8 Power Forhandling, analyse og sparring modul 2 Formål At skærpe din selvindsigt med hensyn til egen indflydelse på forhandlingssituationen også i pressede situationer. At danne grobund for personlig vækst som professionel forhandler gennem psykologisk overblik i forhandlingssituationen. At udvikle en personlig sikkerhed og indflydelsesrig forhandlingsstil. At få kendskab til forhandlingstricks og indstuderede attituder. At få værktøjer til tematisering af forhandlingsforløbet og overblik over den typiske faseinddeling i forhandlinger. Indhold Power Forhandling Forhandling under psykologisk pres Forhandlingssparring Forhandlingens faser. Værktøjsanvendelse Trænings- og udviklingsprogram, hvor der i gruppesessioner arbejdes med krævende og realistiske forhandlingssituationer. Sessionerne rummer menneskelige, moralske og forhandlingsmæssige udfordringer. Personlige analyser omhandlende adfærdsstrategi og personlighed. Hjemmeopgave udleveres ved modulets afslutning. bidrager til at udvikle virksomheden Den interne kommunikation i enhver organisation er præget af mere eller mindre fælles referencerammer. I vores virksomhed har vi integreret de begreber og referencer, der benyttes i Certificeret Forhandler. i vores måde at samarbejde på. En kommunikationsmetodik, der bidrager til at fastholde og udvikle virksomheden som en attraktiv leverandør og som en god og effektiv arbejdsplads. Jakob Thykier Adm. Dir. UCplus AS - 7 -

9 Internationale forhandlinger modul 3 Formål At forbedre møder mellem parter med forskellig social og kulturel baggrund. At du opnår et fornuftigt kendskab til forhandlinger over kulturelle grænser og barrierer. At formå at fastholde fornuftige, effektive og varige forhandlingsresultater i den skærpede internationale konkurrence. At du er bevidst om håndtering af de interkulturelle aspekter i professionel forhandling. Indhold Modul 3 sætter fokus på kulturelt bestemte normer, regler og møde kultur, der påvirker en forhandlingsproces på tværs af grænser. På modulet introduceres forhandlingsrelevante informationer om Sydamerika, Mellemøsten, USA, Europa, Sydøstasien. Hjemmeopgave udleveres ved modulets afslutning. Omfattende Metode Gennemgang af forhandlingsmetoder i interkulturelt perspektiv, samt rammer for søgning og forståelse af kulturelle normer. Vi forstår og kortlægger forskelle i møde-, ledelses- og forhandlingskulturer. Deltagerne introduceres til og øves i værktøj for forberedelse af det interkulturelle møde. anbefales til alle som forhandler med udenlandske partnere Metoden Interessebaseret forhandling er særdeles velegnet for alle, som arbejder med langsigtede kunde- og partnerrelationer. Uddannelsens modul omkring kulturelle forskelle ved forhandlingsbordet var meget lærerigt, og uddannelsen kan varmt anbefales til alle, som forhandler med udenlandske samarbejdspartnere. Palle Christiansen Logistikchef Akzo Nobel Deco A/S - 8 -

10 Strategi og analyse modul 4 Formål At skabe et systematisk og strategisk overblik over dit specifikke forhandlings-forløb. koble konceptet med din egen forhandlingssituation. At give dig større indsigt i de psykologiske faktorer som har betydning for både modpartens og egne beslutninger. At træne de analytiske færdigheder der sikrer dig succes i komplekse forhandlinger. Metode Modulet gennemføres i en vekselvirkning mellem egne og andres analyser, cases, øvelser og debat. Et væsentligt element i modulet er at lære af fejl og succes. Indhold Valg af strategi og taktik i vanskelige forhandlingssituationer, hvor der tages udgangspunkt i egen dagligdag. Der gennemføres vurderinger, og der sættes fokus på forhandling af egen case, relationerne til modparten samt systematisk opstilling af forhandlingssituationen. Gennemførte forhandlinger kortlægges og debatteres med metodisk sparring fra trænere og deltagere. mulighed for personlig udvikling Kursets fokus på interessebaseret forhandling, samt opbygningen af brugbare værktøjer, har vist sig særdeles virksomme i såvel personlige som i virksomhedsrelaterede forhandlingssituationer. Kurset har desuden bidraget til afdækning af min egen person og derfra skabt mulighed for personlig udvikling Søren Bunch Project Controller Densit

11 Analyse og certificering modul 5 Retningslinier for bedømmelser Del 1 Forhandlingsanalyse En teoretisk opgave, der besvares skriftligt. Der lægges vægt på forhandlingsmål, analyse, strategi og metode samt forslag til håndtering af problemstillinger i en forelagt forhandlingscase. Certifikat Der udstedes fyldestgørende certifikat, når du: Har udført og bestået alle uddannelsens vurderingskrævende opgaver. Har bestået Certificeringen med minimum karakteren 2 efter 12-skala. Certificat underskrives af censor Del 2 Fremlæggelse Mundtligt forsvar og eksamination med udgangspunkt i den skriftlige opgave, samt opgave i psykologisk profilering af modpart. Eksamination foretages af én af uddannelsens trænere samt ekstern censor. På modul 5 gives der en samlet karakter for den skriftlige besvarelse og den mundtlige eksamination. Bedømmelsen foretages af eksterne censorer udpeget af Quality Board. meget brugbare værktøjer i alle typer forhandlinger I en interesseorganisation forhandler man til mange sider og ofte med flere parter på en gang. Kurset har givet mig en række meget brugbare værktøjer til at skabe overblik og til at udarbejde fornuftige strategier i alle typer forhandlinger. Kasper Skov-Mikkelsen Direktør SikkerhedsBranchen

12 Undervisere. Det er afgørende for udbyttet af enhver uddannelse, at underviserne og oplægsholderne har viden og erfaring. Jens Kittelmann Partner i A-2 Sparring og undervisning Erfaringer: Direktør i Arriva Direktør i SAS Medudvikler af Teamcon Forhandlingskoncepterne Henrik Heidemann Chefkonsulent i A-2 Erfaringer: HR udviklingschef og chef for forretningsudvikling i Naviair Adm. direktør i Monberg Com Nini Brandt Kursusleder og Testmanager i A-2 Ansvarlig for Teamcon Test: Teamcon Motiv analyse Teamcon Reaktionsmønster Teamcon Argumentationsstil Mogens Lykketoft Folketingets Formand Forelæser i emnet politiske forhandlinger Erfaringer: Finansminister Udenrigsminister Klaus Tholander Chefkonsulent i A-2 Cand.psych. Underviser i forhandlingspsykologi + 25 års arbejde med forhandling. Medudvikler af Teamcon Forhandlingskoncepterne.kurset burde være obligatorisk Deltagerne meldte tilbage, at de havde haft en særdeles relevant kursusoplevelse med en fin afveksling mellem teori og cases og en meget erfaren og kompetent underviser. Én mente, at kurset burde være obligatorisk for alle medarbejdere - det bliver det nok ikke, men vi vil helt sikkert bruge det igen! Jan Keller Rasmussen Personalekonsulent KL

13 Quality Board - Godkender og følger op Sammensætning 2012 Offentlig John Baastrup Personalechef Folketingets Administration International praksis Lene Bisgaard Technical Manager Akzo Nobel Deco A/S Interesseorganisation IT Susanne Schøtt Afdelingschef Ældre Sagen Jette Aagaard Madsen Afdelingsdirektør CSC Danmark Finans Transport Finn Castella Områdedirektør Jyske Bank Hans-Henrik Spangenberg Vice President SAS Formålet med Quality Board er: At sikre at Teamcon Forhandling afvikler kurser, rådgivning og sparring på et højt niveau, der modsvarer erhvervslivets behov. At koncepter, undervisere og anvendt teori udvikles og udvælges i overensstemmelse med dette behov. -Quality Board gennemgår, kommenterer og godkender: Nyudviklede koncepter og konceptændringer Evalueringer af gennemført aktivitet Handleplaner og opfølgning på disse Undervisere Censorer for certificering Sammensætning af Quality Board: Sammensætning skal branchemæssigt afspejle brugere af koncepterne. Er selvsupplerende

14 Deltagere på Teamcon Forhandling En række af de virksomheder, institutioner og styrelser, der har benyttet vore kurser: A ABB Adtranz Danmark Aker Maritime, Norge Akzo Nobel Deco Alm. Brand Apotekeren APV Heat Exchanger Arkema ARLA Foods ARRIVA Danmark AstraZeneca B Bladkompagniet Bladt Industries B. Braun BRFkredit C Carl Rasmussen Carlsberg Casco Nobel Cheminova CSC Danmark Coop D Danfoss Danfoss Drives Danica Pension Danske Bank Dansk Byggeri Dansk Industri Dansk Shell Danske Anlægsgartnere Danske Fysioterapeuter Densit Dlg DS Håndværk og Industri DSB DONG Dyrenes Beskyttelse E Electrolux Danmark ELINDCO ELMEQ Energi E2 Energinet Estée Lauder Cosmetics F Farvebasen Ferrosan Fertin Finansministeriet Folketingets administration Foss Electric Forsvaret G GN Resound Graintec Group 4 Falck Grønlands Selvstyre H Handytankers HCS Hedeselskabet HNG Hydraulico I Inco Danmark Irma ISS J Jyske Bank K Kommune Holding KL KMD Kræftens Bekæmpelse L Landbrugsrådet LEGO L.M. Ericsson Lundbeck Læger uden grænser M Matas Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Metro Selskabet Metro Service MT Højgaard Maersk Broker Maersk Container Maersk Sealand Maersk Gas Carriers Multidata N Naturgas Fyn Naturgas Midt-Nord NCC Nokia Nomeco Nordea Novo Nordisk Nykredit O OK grøn anlæg Odense Kommune Oracle Danmark ORIGINS P PFA Pension Post Norden R Rambøll Realkredit Danmark Region Hovedstaden Region Sjælland Rigshospitalet Rigspolitiet Risø Rockwool Roulunds Fabriker S Sadolin Farveland SAAB SAS Danmark SAS Business Services SAS Ground Service Schur International SikkerhedsBranchen Statoil Statoil Gazelle Sundhedsstyrelsen Switch Søværnet T Tekniq Trafikstyrelsen Topdanmark Total Petrochemical U UCplus Undervisningsministeriet Uponor Wirsbo V Vestas Videnskabsministeriet Vækstfonden Ø Ørestadsselskabet Økonomistyrelsen Å Aalborg Lufthavn AarhusKarlshamn

15 Kursuskalender 2012/13 Hold: CF2012-3, SJÆLLAND September Oktober November December Januar Hold: CF2013-1, JYLLAND Januar Februar Marts April Maj Modul København Modul København Modul København Modul København Modul København Modul Fredericia Modul Fredericia Modul Fredericia Modul Fredericia Modul Fredericia Kursussteder: Jylland: Sjælland: A-2 Videnparken, Vesterballevej 5, 7000 Fredericia A-2 Linde Allé 5A, 2850 Nærum Kontakt og tilmelding: A-2 Nini Brandt Tlf.: Linde Allé 5A Mobil: DK 2850 Nærum Mail: stærkt anbefalelsesværdigt og så er det forrygende sjovt Kurset giver fremragende redskaber til at strukturere både de små dagligdags og de helt store komplekse forhandlinger. Træning medvirker til at få metoder under huden og forstå, hvad personlighed og kultur betyder i selv de mest formelle forhandlinger. Det har givet en større sikkerhed, en basis - og så er det forrygende sjovt. Johanne Boelskov Stærkt anbefalelsesværdigt for både nybegyndere og mere erfarne forhandlere. Aftalechef Region Hovedstaden

16 - mere end kurser og forhandling. Operation Management IT anskaffelser og Sourcing IT-Management Læs mere på Vi er en nordisk konsulentvirksomhed Vi hjælper mellemstore og store organisationer. Vi er 55 erfarne konsulenter på vore kontorer i Oslo, Fredericia og København. Vi tager ansvar og skaber resultater og fornyelse for vores kunder, i et tæt samarbejde, hvor fælles viden og kompetencer kombineres. Lars Rasmussen Partner Mobil: Mail: Peter Müller Partner Mobil: Mail: Cuno Bille Christensen Partner Mobil: Mail: Søren Thimmer Partner Mobil: Mail: Jens Kittelmann Partner Mobil: Mail: Her finder du os: A-2 A/S Linde Allé 5A DK 2850 Nærum Tlf Fax cvr Helsingørmotorvejen E47 E 55 Afkørsel 14 Skodsborgvej

17 A-2 Linde Allé 5A DK-2850 Nærum Tlf Fax A-2 Jylland Videnparken Vesterballevej Fredericia A-2 Norge Drammensveien 123 Postboks 468 Skøyen NO-0213 Oslo Tel Fax

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

Business/Commerce Rank Employer

Business/Commerce Rank Employer Business/Commerce 1 Lego 2 Novo Nordisk 3 A.P. Møller - Mærsk 4 Carlsberg 5 Google 6 Arla Foods 7 Novozymes 8 Vestas 9 Bestseller 10 McKinsey & Company 11 Nordea 12 Danske Bank-koncernen 12 Siemens 14

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt til forhandling. I hverdagen forhandler du med kunder, leverandører, arbejdsgivere, kolleger

Læs mere

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk.

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. Retorisk Akademi Du kan sikkert jeres strategier - men kan du kommunikere dem? Retorisk

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

Den klassiske Mini MBA fra IME

Den klassiske Mini MBA fra IME Den klassiske Mini MBA fra IME Som den eneste Mini MBA i Danmark er IME Mini MBA baseret på samme faglige struktur som den klassiske MBA-uddannelse IME Mini MBA IME Mini MBA er som den eneste Mini MBA

Læs mere

Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje!

Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje! Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje! 9. 10. juli 2015 TBA Strategisk Forhandling 2.0 2+2 = 3 Hvordan påvirker din kommunikation dine resultater? Rigtig mange forhandlinger falder sammen på

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark

Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark November 2013 Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark Indhold Siteimprove A/S foretog i november 2013 en undersøgelse af de 50 største danske virksomheders hjemmesider for at

Læs mere

Virksomhedssimuleringer

Virksomhedssimuleringer Virksomhedssimuleringer IntHRface benytter sig ofte af virksomhedssimuleringer til at udforske, udvikle og kvalificere nye muligheder og løsninger til en virksomheds udfordringer. Vi benytter os af virksomhedssimuleringer

Læs mere

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017 SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017 Styrk din rådgivning Strukturudviklingen gør, at vi skal være eksperter i strategi og forretningsudvikling. Vi skal kunne bruge værktøjerne

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

Strategisk Forhandling I Sådan skaber du bedre resultater

Strategisk Forhandling I Sådan skaber du bedre resultater Strategisk Forhandling I Sådan skaber du bedre resultater 10.- 11. marts 2015 København 8.- 9. april 2015 Vejle 20.- 21. maj 2015 København Udtalelser fra de sidste programmer Gode instruktører og godt

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

Kurser i forhandling af komplekse IT-aftaler

Kurser i forhandling af komplekse IT-aftaler Kurser i forhandling af komplekse IT-aftaler Advokat Ane Falck Glavind og Henrik Zangenberg Grundkursus i forhandling af komplekse IT-aftaler Der er mange penge på spil, når kunder forhandler komplekse

Læs mere

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: Senest 30. juni 2014 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com. Modul

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

FORHANDLING UDDANNELSE & CERTIFICERING

FORHANDLING UDDANNELSE & CERTIFICERING FORHANDLING UDDANNELSE & CERTIFICERING FORHANDLINGSKURSER At være en god forhandler drejer sig i høj grad om bevidsthed. Bevidsthed om hvordan vi er som mennesker, hvordan vi virker på andre, og hvordan

Læs mere

Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til)

Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til) DANSK INSTITUT FOR UDDANNELSE KURSUSBESKRIVELSE: Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til) Efter kurset kan du føre en kompetent og konstruktiv dialog med ledelsen omkring de underliggende

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Ledelse for projektledere

Ledelse for projektledere Ledelse for projektledere Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører

Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører Hvad er kultur & kapital? Kultur & Kapital er et målrettet kursustilbud til kulturorganisationer, der arbejder med ekstern finansiering

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter.

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter. Iværksætterkursus Formål Formålet med kursusrækken er at give dig og din nystartede virksomhed det bedst mulige fundament fra starten. Du lærer at navigere uden om faldgruber samtidig med, at du får et

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser...

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Hvad enten vi outsourcer, får udenlandske medarbejdere, opkøber i udlandet, udstationerer, sælger eller køber i fremmede lande, så kommer

Læs mere

Hvor god er du til at sælge dine idéer?

Hvor god er du til at sælge dine idéer? Hvor god er du til at sælge dine idéer? Du har nu muligheden for at blive helt skarp til en kommende jobsamtale samtidig med at du følger et statsanerkendt salgs- og kommunikationsfag. Faget forbedrer

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Ledelse i Praksis 1. 2. 3. Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse i praksis,

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Strategisk Forhandling II Sådan skaber du værdi gennem forhandling

Strategisk Forhandling II Sådan skaber du værdi gennem forhandling Strategisk Forhandling II Sådan skaber du værdi gennem forhandling 2 dages intensivt program Fokus på samarbejde & kommunikation = Gensidig respekt, mindre konflikt & bedre aftaler Strategisk Forhandling

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Mannaz HR-uddannelsen

Mannaz HR-uddannelsen Mannaz HR-uddannelsen Mannaz HR-uddannelsen Grundlæggende teori og træning i HR-funktionens kerneopgaver Sæt fokus på dig og din HR-rolle På denne HR-uddannelse får du et intensivt træningsforløb, hvor

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Procesledelse i kompleksitet (PKU 2)

Procesledelse i kompleksitet (PKU 2) Procesledelse i kompleksitet (PKU 2) Gå forrest i komplekse sammenhænge Tag en overbygning på Proceskonsulentuddannelsen (PKU 1), og byg videre på dine evner som procesfacilitator med state-of-the-art

Læs mere

SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT UDDANNELSE & CERTIFICERING

SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT UDDANNELSE & CERTIFICERING SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT UDDANNELSE & CERTIFICERING SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT UDDANNELSE Supplier Relationship Management eller SRM er den naturlige fortsættelse for de virksomheder, der

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab

Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab 17.- 18. juni 2015 København Hovedleverandør til Hvad siger deltagerne? Deteretkursus,dervirkeligharrykketmig.Jegerblevetbevidst

Læs mere

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog. når HR skal skabe resultater

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog. når HR skal skabe resultater Boost dine resultater med et kompetenceløft Kursuskatalog 2014 Den gode opsigelse Opsigelser er af og til en nødvendighed i de fleste virksomheder, enten fordi virksomhedens forhold ændrer sig, eller fordi

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

Udnyt dit fulde lederpotentiale som projektleder

Udnyt dit fulde lederpotentiale som projektleder Projektledelse 4 Udnyt dit fulde lederpotentiale som projektleder Når alt kommer til alt, er der én, der skal gå forrest. Projektledelse 4 stiller skarpt på din ledelsesadfærd som projektleder og afdækker

Læs mere

WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August 2008 Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation

WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August 2008 Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation Institute og Moment. 1 Indholdsfortegnelse Side 1: WorkRep Resultater

Læs mere

Lean i Administration og service

Lean i Administration og service Lean i Administration og service Akademiuddannelse med certificering Forstå Lean Bliv klædt på som Lean forandringsagent At implementere Lean Vedvarende succes Udbytterig uddannelse med sideløbende forbedringsprojekt

Læs mere

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Modulerne, som afholdes i 2014-15, omfatter følgende: Målgruppen: Modul 1: Fra projektidé til den første beskrivelse af projektet og til godkendelse i ledelsen Modul

Læs mere

Mannaz HR-uddannelse

Mannaz HR-uddannelse Mannaz HR-uddannelse Sæt fokus på dig og din HR-rolle På denne HR-uddannelse får du et intensivt træningsforløb, hvor du bliver stillet over for konkrete HRudfordringer og kommer tæt på alle aspekter af

Læs mere

Uddannelse & netværk 2011

Uddannelse & netværk 2011 Uddannelse & netværk 2011 Salg til den offentlige sektor Indholdsfortegnelse Vind gennem viden! side 3 Uddannelsesmoduler side 4 Kom godt i gang side 6 - og så er du i gang med at vinde! Alt om kontrakter,

Læs mere

DIPLOMCLASS DIGITALISERING. - fra strategi til eksekvering

DIPLOMCLASS DIGITALISERING. - fra strategi til eksekvering DIPLOMCLASS DIGITALISERING - fra strategi til eksekvering Diplomclass i Digitalisering Diplomclass i Digitalisering er en uddannelse på diplomniveau med teoretisk og praktisk indhold, samtidig med at der

Læs mere

DIPLOMCLASS DIGITALISERING. - fra strategi til eksekvering

DIPLOMCLASS DIGITALISERING. - fra strategi til eksekvering DIPLOMCLASS DIGITALISERING - fra strategi til eksekvering Diplomclass i Digitalisering Diplomclass i Digitalisering er en uddannelse på diplomniveau med teoretisk og praktisk indhold, samtidig med at der

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

ICF- COACHUDDANNELSE FOR LEDERE GODKENDT UDDANNELSE FÅ EFFEKTIVE VÆRKTØJER TIL AT MOTIVERE OG UDVIKLE MEDARBEJDERE

ICF- COACHUDDANNELSE FOR LEDERE GODKENDT UDDANNELSE FÅ EFFEKTIVE VÆRKTØJER TIL AT MOTIVERE OG UDVIKLE MEDARBEJDERE ICF- GODKENDT UDDANNELSE COACHUDDANNELSE FOR LEDERE FÅ EFFEKTIVE VÆRKTØJER TIL AT MOTIVERE OG UDVIKLE MEDARBEJDERE 1 OPLEV EN LEDELSESMÆSSIG TRANSFORMATION hvor DU bliver værktøjet som sætter dine medarbejdere

Læs mere

Kurset. Skab mere effektive samtaler. På kurset arbejder du med: Dette forløb leveres af Attractor.

Kurset. Skab mere effektive samtaler. På kurset arbejder du med: Dette forløb leveres af Attractor. Effektive samtaler Skab mere effektive samtaler At have effektive samtaler på din arbejdsplads er essentiel for jeres trivsel, effektivitet og sammenhængskraft. På kurset får du en introduktion til muligheder

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Hvor er du? Hvem er du? Hvad vil du? Hvordan gør du?

Hvor er du? Hvem er du? Hvad vil du? Hvordan gør du? 1 I Curia Management har vi gennem årene hjulpet flere hundrede opsagte medarbejdere videre i nyt job. Denne bog er udarbejdet af Curias konsulenter og bygger på vores solide erfaringer inden for rekruttering

Læs mere

Power Up - for, dig der gerne vil løfte din drøm fra idé til virksomhed.

Power Up - for, dig der gerne vil løfte din drøm fra idé til virksomhed. Power Up - for, dig der gerne vil løfte din drøm fra idé til virksomhed. Med Power Up får du de kompetencer og den viden, som du skal bruge for at starte egen virksomhed. Gennem hele forløbet arbejder

Læs mere

Power Up - for, dig der gerne vil løfte din drøm fra idé til virksomhed.

Power Up - for, dig der gerne vil løfte din drøm fra idé til virksomhed. S.2 Power Up - for, dig der gerne vil løfte din drøm fra idé til virksomhed. Med Power Up får du de kompetencer og den viden, som du skal bruge for at starte egen virksomhed. Gennem hele forløbet arbejder

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING CORPORATE CLUB Corporate Club er en del af JUC Group Danmarks største private udbyder af kurser

Læs mere

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab; en uddannelse for demokrati-mentorer Når demokratiet er under pres, hvem skal så forsvare det? Når integration bliver til inklusion handler

Læs mere

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Side - 2 Fem gode grunde til at læse videre Indhold Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Godt i gang med

Læs mere

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice.

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. SERVICELEDER- UDDANNELSEN et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. Tag en servicelederuddannelse et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice Servicelederuddannelsen

Læs mere

Introduktion til ledelse

Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Bliv parat til at tage lederrollen Nye ledere kan med fordel starte her Med de basale personlige og faglige ledelseskompetencer kommer du godt fra start

Læs mere

Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen. Manager ACADEMY

Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen. Manager ACADEMY Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen Manager ACADEMY Manager Kan man massemotivere medarbejdere? Svaret er nej, for motivation er en individuel størrelse. Erkendelsen

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Ledelse. Kædechefuddannelsen

Ledelse. Kædechefuddannelsen Ledelse Organisa tion Økonomi Kommunikation Kædechefuddannelsen For kædechefer i frivillige kæder På denne uddannelse udvikles og dyrkes kædechefens viden og færdigheder, så denne har de optimale forudsætninger

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Konflikthåndtering fra kaos til kontrol

Konflikthåndtering fra kaos til kontrol Konflikthåndtering fra kaos til kontrol Konflikthåndtering fra kaos til kontrol Få værktøjerne til effektivt at forebygge og løse konflikter med konceptet Have A Nice Conflict Få værktøjer til effektiv

Læs mere

Ledelsesbaseret lærende coaching

Ledelsesbaseret lærende coaching Ledelsesbaseret lærende coaching Bliv en stærkere kommunikerende leder Ledere, der arbejder med ledelsesbaseret coaching, fastholder ikke en bestemt idé, metode eller instrumentaliseret tilgang til samtale.

Læs mere

Kend dig selv og andre

Kend dig selv og andre KURSUSPROGRAM Kend dig selv og andre MÆGLEREN IDEALISTEN UDFORDREREN GENERALISTEN HJÆLPEREN UDRETTEREN LOYALISTEN TÆNKEREN INDIVIDUALISTEN Når du lærer at bruge ENNEAGRAMMET, får du et effektivt værktøj

Læs mere

LINKEDIN KURSER PROFILERING & NETWORKING 2 TIMERS INTENSIVT KURSUS DER STYRKER DINE MULIGHEDER

LINKEDIN KURSER PROFILERING & NETWORKING 2 TIMERS INTENSIVT KURSUS DER STYRKER DINE MULIGHEDER LINKEDIN PROFILERING & NETWORKING 2 TIMERS INTENSIVT KURSUS DER STYRKER DINE MULIGHEDER PROFILERING + NETWORKING = MULIGHEDER Med Linkedin kan du opnå resultater, du ikke troede var mulige. Du kan blandt

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 26.+27.+28. april 2016 Intensivt certificering-kursus Max. 10 deltagere Motivation Factor Job & Education er for dig, der Målgruppe Arbejder med ledige,

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Copyright AROS BUSINESS ACADEMY

Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Copyright AROS BUSINESS ACADEMY Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Copyright AROS BUSINESS ACADEMY Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere

Læs mere

Der er mange gode emner at bygge en lederuddannelse op omkring. Med denne fokuserer vi særligt på to: Resultater & Relationer.

Der er mange gode emner at bygge en lederuddannelse op omkring. Med denne fokuserer vi særligt på to: Resultater & Relationer. Det kræver viden at udvikle sin virksomhed! Ta en lederuddannelse, som er tilpasset dig og din virksomhed, og som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges til at øge arbejdsglæden og resultaterne i din

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 19. 20. 21. maj 2015 Intensivt certificering-kursus / Max. 10 deltagere [Målgruppe] Motivation Factor Job & Education er for dig, der Arbejder med

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 5. FORLØB 2017/2018

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 5. FORLØB 2017/2018 SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 5. FORLØB 2017/2018 Strukturudviklingen gør, at vi skal være eksperter i strategi og forretningsudvikling. Vi skal kunne bruge værktøjerne i praksis og hjælpe

Læs mere

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING HVEM ER VI... VI ER GENERALISTER, SOM ER SPECIALISTER I MENNESKER pro&co blev etableret i 2000 og har siden da løst mere end 1000 stillingssager.

Læs mere

Højskolernes omdømme blandt den danske befolkning Juni 2013

Højskolernes omdømme blandt den danske befolkning Juni 2013 Højskolernes omdømme blandt den danske befolkning 2013 Juni 2013 Introduktion til studiet INTRODUKTION Denne rapport er udviklet af Reputation Institute og er en del af den årlige RepTrak Public 2013 undersøgelse

Læs mere

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S Vil du være mere overbevisende og bedre til at trænge igennem? Vil du styrke din troværdighed? Vil du være bedre til at motivere og få folk med på dine ideer og ønsker? Vil du have træning i at sætte rammer

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 48, Aarhus, marts 2018 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Effektiv eksekvering og implementering af strategi

Effektiv eksekvering og implementering af strategi Strategisk Ledelse Effektiv eksekvering og implementering af strategi Store tanker bliver ikke til virkelighed af sig selv det kræver strategisk ledelse. Din succes som leder afhænger af, at du kan skabe

Læs mere

Ledelse af organisationskultur

Ledelse af organisationskultur Ledelse af organisationskultur Brug kulturen som løftestang for forandringer De fleste ledere har oplevet, at uanset hvor god en strategi er, kan organisationskulturen vise sig at være en kraftfuld størrelse,

Læs mere

Personlig vækst og gennemslagskraft

Personlig vækst og gennemslagskraft Personlig vækst og gennemslagskraft Personlig vækst og gennemslagskraft Styrk dit mentale overskud, og giv din kommunikation ny kraft Hold hovedet koldt, og bevar overblikket Kan du gå i sort, når det

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

Projektledelse. - Træningsforløb for dig, der er projektleder i en forsyning eller anden teknisk stærk virksomhed.

Projektledelse. - Træningsforløb for dig, der er projektleder i en forsyning eller anden teknisk stærk virksomhed. Projektledelse - Træningsforløb for dig, der er projektleder i en forsyning eller anden teknisk stærk virksomhed. Der er brug for god projektledelse Projektforløbet er til dig, der arbejder med projekter

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere