Nr. 39 December 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.landboforening.dk Nr. 39 December 2008"

Transkript

1 Nr. 39 December 2008 LAG-Djursland får kontor på landbocentret i Følle side 5 Landmandsportræt: Fjerde generation står på spring på Ravnholt side 8 Stramning i DE og miljøgodkendelse af husdyrbrug side 14 Styrkelse af Juridisk Afdeling side 18 Vinterprogram og vigtige datoer side 19

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Formanden: Formandsord Sekretariat: LAG-Djursland får kontor på landbocentret i Følle Djursland Landboforening: Åben Hus arrangement Landmandsportræt: Fjerde generation står på spring på Ravnholt Natur og Miljø: Stramning i DE og miljøgodkendelse af husdyrbrug Naturpleje på Norddjursland Juridisk Afdeling: Styrkelse af Juridisk Afdeling Foreningen orienterer: Vinterprogram og vigtige datoer TEMA: Planteavlsforsøg 2008 Agro-IT: Nyt fra Agro-IT Medarbejderportræt: Det passer mig godt med mange bolde I luften Forbrugerkonsulenten: Smoothies den nemme løsning? LandboMidtØst Kvæg: Fokus på goldkøerne lønner sig Byggeri & Teknik: Husets hjerte? Åbent Landbrug: Sex og mord i stalden! Foreningen orienterer: Landboforeningens medarbejdere Andre nyttige kontakter Udvalgene i Djursland Landboforening Forsidefoto: Redaktionen: Annonceekspedition: Marie Gramstrup Amalie deltager i Åbent Landbrug arrangement Gårdejer Hans Gæmelke formand Chefkonsulent Jørgen Flensborg (ansvarsh.) Chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Sekretær Irene Kjær Madsen Redaktionen sluttet den 19. november 2008 Djursland Landboforening Føllevej 5, 8410 Rønde tlf Sekretær Anni Poulsen Sort/hvid: - Reproklar materiale 1/3 side kr ,00 1/2 side kr ,00 2/3 side kr ,00 1/1 side kr ,00. Bagsiden: 1/1 side kr ,00 4-farve tryk: - Reproklar materiale 1/3 side kr ,00 1/2 side kr ,00 2/3 side kr ,00 1/1 side kr ,00. Bagsiden: 1/1 side kr ,00. Alle priser er ekskl. moms. Udkommer medio februar, april, oktober og december. Bladet tilgår alle medlemmer af Djursland Landboforening samt interesseorganisationer o.a. Oplag: eksemplarer. ISSN Landbocentret Følle Føllevej 5, 8410 Rønde Tlf.: Fax: Åbningstid: Mandag - torsdag kl. 8,00-16,00 Fredag kl. 8,00-13,00

3 FORMANDEN Formandsord Vi er nu i gang med at afspadsere mange af de ekstra timer, vi har optjent som landmænd i den forgangne vækstsæson, og det er dermed en periode, som skulle give tid til planlægning af den forestående sæson i Desværre ser det ikke ud til, at vore rådgivere får tid til afspadsering her hen over vinteren. Den lettelse, som de forskellige it-løsninger i vores planlægningsværktøjer skulle give mulighed for, bliver ædt op af et utal af nye regler og forordninger, som det kære administrative væsen i diverse ministerier i samarbejde med mediehungrende politikere fodrer os landmænd med. Det kunne være dejligt, om man på en eller anden måde kunne få gjort op med de administrative byrder, vi som landmænd bliver pålagt i en eller anden hellig tjeneste. Vi er som landmænd vokset op med den simple regel, at vores bedrift skal afleveres i en bedre stand, end vi har overtaget den. Hvis denne regel skal kunne gennemføres, er vi nødt til at agere i det samfund, vi nu engang er en del af. Her er det, at kæden en gang imellem har det med at hoppe af. De investeringer, vi som landmænd gør, er meget langsigtede og har en lang afdragsprofil. Vi har derfor svært ved altid at følge de forskellige retninger, politikere, meningsdannere og medier hele tiden foreslår, at vi som landmænd skal følge. Det gælder for eksempel fra overproduktion af fødevarer til fødevarekrise, hvor vi den ene dag skal indskrænke vores produktion, og den næste dag hæve den igen. Det er også helt sikkert, at hvis vi et enkelt år skulle tjene lidt på vores produktion, ville lovgivningen finde muligheder for at regulere det også. Det at aflevere ens bedrift i en bedre stand, end man overtager den i, er en meget simpel regel, der resulterer i, at næste generation af landmænd har et produktionsapparat at arbejde videre med. Det betyder, at der er en bedrift, som giver mulighed for at opretholde det liv på gården i form af medarbejdere, naboer og familie, der er omdrejningspunktet for, at landdistrikterne stadig kan udvikle sig. Det betyder også, at den jord, man dyrker, til stadighed er i en sund kultur, så man udbyttemæssigt også ser en positiv udvikling. Det var rådgivningen, jeg var i gang med! Selv om jeg vist fik taget et lille sving rundt om nogle andre emner også Her i denne vinter er netop økonomirådgivnin- gen blevet meget mere aktuel end i flere år tidligere. Finanskrise er det store emne i denne vinter for mange landmænd. Ja, nu er det jo da ikke kun for landmænd, der er finanskrise, som jeg forstår det. Men det, jeg frygter, er, at netop vi som landmænd er nogle af de sidste i fødekæden, når pengemanglen bliver gjor t op i bankerne. Det bliver spændende i den nærmeste fremtid at erfare, hvor omfattende en krise vi skal igennem. Lige nu oplever vi jo en globalisering på godt og ikke mindst ondt, og jeg vil så håbe, at vi også ser mere til den gode side af globaliseringen, så vore produkter kan afsættes til højere priser på det frie verdensmarked. Mit sidste punkt i dette formandsord skal omhandle vores nye rådgivningscenter i Følle. Vi er nu så langt i færdiggørelsen og indflytningen, at vi kan se nogle af de glæder, det giver blandt medarbejdere og brugere af centeret. Jeg glæder mig også til, vi kommer så langt, at vi officielt kan vise det frem for jer. Der er folkevalgte og medarbejdere, der har brugt mange timer på dette byggeri. De skal have en stor tak, for uden deres fantastiske indsats havde vi ikke i dag stået med så god en løsning, som det tegner til. Formand Hans Gæmelke Bestyrelse og ledelse i Djursland Landboforening vil gerne benytte lejlighden til at ønske alle en rigtig Glædelig Jul samt et Godt Nytår 3

4 Situation Ønske Løsning Selvstændig i et krævende erhverv Kompetent og engageret bankrådgivning En landbankmand Aftal et møde med Danske Banks landbrugscenter At være landbrugsrådgiver i Danske Bank er en fuldtidsbeskæftigelse bykunder tager andre i banken sig af. Det gør os bedre til at forstå, hvad der tæller i landbruget, og derfor bedre til at rådgive dig om finansiering. Vil du lade det komme an på en prøve, skal du blot ringe og aftale et møde. Landbrugscenter Østjylland Telefon

5 SEKRETARIATET LAG-Djursland får kontor på landbocentret i Følle Den lokale aktionsgruppe på Djursland - også kaldet LAG-Djursland - flytter sine aktiviteter fra Stabrand til landboforeningens lokaler i Følle. Med virkning fra december 2008 flytter LAG Djurslands koordinator Karen Just sine aktiviteter fra sit domicil i Stabrand til landboforeningens lokaler i Følle. LAG Djursland er sammensat af borgere på Djursland og repræsentationer fra de to kommuner og erhverv på Djursland. LAG Djursland har derfor en valgt bestyrelse, der står bag de aktiviteter, som LAG Djursland beskæftiger sig med. LAG Djursland blev etableret som et resultat af de ændringer, der skete i EU s landdistriktsprogram, hvor tidligere EU-midler til landbruget blev omdirigeret til at skabe aktiviteter på landet. Der er dele af disse midler, som LAG Djursland nu råder over, og som kan søges af ildsjæle, der etablerer forskellige aktiviteter og projekter rundt på Djursland. LAG koordinator Karen Just får stillet et kontor til rådighed og får en fysisk placering tæt på Silke Lorenzen og Christian Thomsen, der begge beskæftiger sig med landdistriktsaktiviteter. Ligeledes vil den fysiske placering være i nærheden af de af landboforeningens konsulenter, der beskæftiger sig med natur og miljø. Dermed håber landboforeningen, at der kan etableres et frugtbart, fagligt miljø mellem de forskellige kompetencer. Djursland Landboforening er glad for det valg, som LAG Djursland har truffet og glæder sig til samarbejdet. Landbocentret i Følle holder lukket fra tirsdag den 23. december kl og åbner igen mandag den 5. januar kl Chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Djurslands-hallen, som ridehal eller til landbrug og industri, bygger på solide, gennemarbejdede detailløsninger. Hallen er udviklet i et færdigt byggesystem med alle tegninger, klar til myndighedsgodkendelse. Den fleksible kvalitetshal med professionel rådgivning Rønde Tømmerhandel Åkjærsvej Rønde Telefon Fax Vælg f.eks. en basishal med træåse og eternittag fra med 15 års garanti eller en ren stålhal med stålåse og stålpladetag fra med 30 års garanti. Få et uforpligtende tilbud af Christian le Dous eller Jens Ambrosius på tlf

6 Åben Hus på landbocentret i Følle fredag den 30. januar 2009 kl Djursland Landboforening slår dørene op for det ny- og ombyggede landbocenter på Føllevej 5, 8410 Rønde Alle, der har lyst, er velkomne til at kigge indenfor og få en kop kaffe og se vore nye lokaler. Det naturlige valg... Vi tilbyder alle professionel juridisk rådgivning Målsætning: At yde og sikre vores kunder en høj faglig ekspertise kombineret med menneskelig indsigt. Kontakt os på tlf AFDELING Ejendomshandler Generationsskifte Landboret Leje- og forpagtningsaftaler Planlov Kontraktretlige forhold Testamenter og ægtepagter 6

7 Bestilling af Oversigt over Landsforsøgene 2008 Planteavlsberetning Jeg ønsker tilsendt stk. Oversigt over Landsforsøgene 2008, Medlemspris: 150 kr. ekskl. moms Ikke medlemspris: 200 kr. ekskl. moms Oversigt over Landsforsøgene 2008 Navn Adresse Postnr. By Telefon Klip ud og indsend til: Djursland Landboforening, Føllevej 5, 8410 Rønde Du kan også ringe og bestille på: Telefon eller VINTER 2008 Flytning af gylle med 25 tons gyllevogne Slamsugning Udkørsel af staldgødning med RKM-spreder Alt forefaldende maskinstations- og entreprenørarbejde udføres Glædelig jul og godt nytår Kni Maskinstation - Jens Hansen Mobil Telefon

8 Fjerde generation står på sprin Af jounalist Kim Ellermann Efter 32 år som ejer af Ravnholt er Peter Schmidt på vej til at lade sine to sønner videreføre planteavlsbedriften, der i 2011 har tilhørt slægten i 100 år bliver en milepæl i Ravnholts historie. For om tre år har gården nær Ålsø ved Grenaa været i slægtens eje i 100 år. Men jubilæet bliver næppe fejret med den nuværende ejer, Peter Schmidt, og hans kone, Rita, som indehavere. For sønnerne Phillip og Poul Viggo står klar til at tage over. Jeg vil sådan set godt fortsætte, siger Peter Schmidt, der er tredje generation på Ravnholt, men jeg må også erkende, at risikoen for at styrte om er større, når man er 61 år, end når man er 35. Så det vil være rart at få ordnet generationsskiftet. Det er de to sønner enige i. Vi vil også gerne have lavet generationsskiftet nu, siger Phillip Schmidt, men vi skal først have fundet den helt rigtige løsning. Det er alfa og omega. Fra kvægbrug til ren planteavl Ravnholt har tilhør t slægten Schmidt siden Peter Schmidts farfar havde været i Amerika, og da han vendte tilbage til Danmark, blev han opmærksom på, at Ravnholt var til salg og købte den. Peter Schmidt overtog Ravnholt efter sin far i Dengang var der 127 hektar jord og en besætning på 50 sortbrogede malkekøer. Køerne blev sat Fjerde generation er på trapperne. Til venstre Poul Viggo Schmidt, til højre Phillip Schmidt. Foto: Kim Ellermann 8

9 LANDMANDSPORTRÆT g på Ravnholt ud få år senere, og ejendommen har været drevet som planteavlsbrug siden. Det eneste dyr på bedriften er Peter Schmidts hund, bretonen Minka. I dag hører der 180 hektar til gården, og de 80 hektar kan vandes. Jordtypen er overvejende fin, lerblandet sandjord. Man har aldrig været bange for at prøve noget nyt på Ravnholt. I to år blev der dyrket hvidkløver til frø. Det første år var udbyttet fantastisk, både i kilo og kroner. Året efter blev der ingenting, og så blev afgrøden droppet. Også rødsvingel og kartofler har haft plads i sædskiftet. Kartoffelretten er udlejet for tiden, for det er Peter Schmidts er faring, at jorden er for tung til den afgrøde. I dag dyrker Peter Schmidt hvede og vårbyg til fremavl, alm. rajgræs til frø og vinterraps. Et areal med nordmannsgran sørger for be - skæftigelsen om vinteren. Men den økonomiske topscorer er jordbærrene. Det begyndte i Vi overvejede, hvor vi kunne tjene nogle penge. En kollega sagde, du bor jo godt her. Der er ingen, der har jordbær. Det skulle du tage at plante. Og så har det sådan set udviklet sig siden, fortæller Peter Schmidt. Han lagde forsigtigt ud med 400 kvadratmeter. I dag er arealet mangedoblet til 1,8 hektar med fem sorter. Ganske vist er dækningsbidraget højt i de gode år, men der er masser af arbejde i at dyrke jordbær plukkere har deres gang på gården i sæsonen, de aftalte mængder skal leveres til forretninger i Grenaa, og om eftermiddagen kommer private og plukker af de søde, røde bær. Det er rigtig hektisk. Man er jo på fra klokken seks om morgenen Peter Schmidt i maskinhuset, som tidligere har fungeret som kartoffellager. Maskinhuset er udgangspunkt for det maskinfællesskab, han indgår i sammen med sine sønner. Her ligger Ravnholt til klokken seks om aftenen. Når det er ovre, skal vi lige væk i fire til fem dage, siger Peter Schmidt. Konstruktivt samarbejde med sønnerne Selv om generationsskiftet endnu ikke er på plads, samarbejder familien Schmidt om landbruget. Rita Schmidt er sygeplejerske og har haft sin egen karriere, men hun har også ført kassebogen for landbruget. Begge sønner har fuldtidsarbejde. Phillip arbejder på Haustedgård ved Kolind som driftsleder for en besætning på 700 søer. Poul Viggo er byggeleder i Aalsrode Tømrerfirma. I deres fritid driver de to brødre et 40 hektar stort landbrug i Vejlby som et I/S og forpagter 47 hektar Foto: Kim Ellermann 9

10 jord i Høbjerg. Men de er også involveret i Ravnholt. De indgår i et maskinfællesskab med deres far, og alle maskinerne hører hjemme på Ravnholt. Her råder de også over et veludstyret værksted, og de fleste reparationer udfører Peter Schmidt og hans sønner selv. På jævnlige møder planlægger de driften af ejendommene. Ideer fra begge generationer kommer op at vende, og man hjælpes ad med at tage tilbud hjem på gødning og kemikalier. avlsrådgivning, hvor Carsten Kløcher står for markplaner og rådgivning. Regnskabsarbejdet tog en privat revisor sig tidligere af. Da han holdt, kontaktede Peter Schmidt en landboforening længere mod vest. Men kemien var dårlig og regningerne for store, så det samarbejde stoppede. Siden januar har familien brugt Djursland Landboforenings økonomirådgivning, og det har været en positiv op level se indtil nu, siger Peter Schmidt. Vejledning i jordbærdyrkning sørger en sønderjysk specialkonsulent for, og både tredje og fjerde generation Schmidt deltager gerne i markvandringer for jordbæravlere. Generationsskifte med hovedbrud Landboforeningen er også involveret i generationsskiftet. For der er meget at tænke på. Mange ide - er har været luftet. Og en ting er sikker. Et generationsskifte bliver ikke muligt med den nuværende drift, siger Peter Schmidt. Tilbage i 2002 ansøgte familien om tilladelse til at bygge til 700 søer. Men da tilladelsen kom i 2006, viste nye beregninger, at der ikke var økonomi i projektet. Tanker om specialafgrøder som kål eller frugttræer eller et større areal med jordbær har familien også tumlet med. Og så er der overvejelserne om selskabsform. Realkredit DLR Kredit yder realkreditfinansiering til alle landbrugsformål Kontakt DLR Kredits vurderingssagkyndige, dit pengeinstitut eller DLR Kredit direkte Område 85 Jakob Jakobsen Ballevej 4 Koed 8560 Kolind Tlf Fax: Område 89 Anton Krogh Kærby Møllevej 29 Kærby 8983 Gjerlev Tlf Fax: Ved vurdering af ejendomme med stor svineproduktion medvirker desuden Karl Damsgaard»Vibsig«, Vibsigvej Brønderslev Tlf Fax: Ved vurdering af ejendomme med stor kvægproduktion medvirker desuden Herluf Jørgensen Boldingvej 17 A 6752 Glejbjerg Tlf Fax: Tættere samarbejde med Djursland Landboforening Peter Schmidt har altid benyttet sig af landboforeningens planteer realkredit Nyropsgade København V Tlf Fax

11 Skal det være et I/S, et A/S eller et ApS. Det er ikke efter pres fra forældrene, at de to sønner står for at overtage Ravnholt. Jeg har egentlig været imod, at de skulle være landmænd, siger Peter Schmidt, men de vil gerne selv. Selv finder han det fascinerende at være landmand. Han holder af afvekslingen hen over året, fra han sår, høster, tænker over situationen om vinteren og bliver klar til det efterfølgende forår. Men det er ikke så sjovt, som det har været, for vi er bundet meget op på regler og myndigheder i dag, siger han. Phillip og Poul Viggo har aldrig følt sig tvangsindlagte. Som store børn gav de en hånd med i driften, og de mener, at interessen for landbruget helt naturligt kommer derfra. Men de tænker forskelligt om den kommende overtagelse. Hvor Phillip går ind i det af ren og skær interesse og betragter en landbrugsbedrift som en virksomhed, føler Poul Viggo sig også knyttet til det historiske omkring Ravnholt. Historien om Ravnholt som slægtsgård behøver ikke at stoppe med fjerde generation. For femte generation er på vej. Phillip og hans kone, Luise, har en lille datter, og Poul Viggo og hans kone, Rik - ke, venter barn til december. Og de to brødre lægger da også stor vægt på at få driften skruet sammen, så der bliver tid til familien. Familien Schmidt Peter Schmidt, 61 år. Ejer af Ravnholt. Gift med Rita Schmidt. Bor i hus ved Ålsrodevej Phillip Schmidt, 33 år. Uddannet agrarøkonom. Gift med Luise. Parret har datteren Ingrid på et år. Bor på landbrugsbedrift i Vejlby. Poul Viggo Schmidt, 29 år. Uddannet tømrer, har derudover grønt bevis med diplom. Gift med Rikke. Parret venter barn til december. Bor i Ravnholts hovedbygning på Damgårdsvej. På Ravnholt findes et veludstyret værksted. Peter Schmidt og hans sønner laver de fleste reparationer selv. Foto: Kim Ellermann 11

12 VI ØNSKER DJURSLAND LANDBOFORENING TILLYKKE MED DET NYE HUS Det nye center samler en mangfoldighed af kompetencer og funktioner. I Arkikon har vi søgt at skabe en funktionel arkitektonisk ramme, der både kan stimulere miljøet og inspirere den enkelte. Byggesystemet giver endvidere rum for VI TAKKER FOR ET VELLYKKET SAMARBEJDE GENNEM BYGGEPROCESSEN Moderne styringsredskaber og god kommunikation i alle led, har bidraget til at såvel økonomi som tidsrammer er overholdt. FUNKTIONALITET OG ESTETIK HÅND I HÅND Enkle løsninger kan være de smukkeste.vi søger derfor løsninger hvor funktionelle hensyn smelter sammen med de arkitektoniske. For Arkikon er det en spændende udfordring at skabe moderne, funktionelle erhvervsbygninger, med rødder i god dansk byggetradition. Vi synes selv at Landboforeningens nye base er et vellykket eksempel på dette. 12 A R K I T E K T E R + I N G E N I Ø R E R Havneplads Grenaa

13 ØKONOMI ØkonomiNyt Økonomiafdelingen udsender flere gange i løbet af året et ØkonomiNyt, som er et nyhedsbrev, der ud over aktuelle nyheder inden for driftsøkonomi, skat og jura blandt andet kan indeholde kommentarer og vurdering af: den generelle økonomiske situation låne- og finansmarkedet regnskabsresultatet analyser af produktionsøkonomi andre aktuelle emner ØkonomiNyt udsendes efter behov, hvilket vil sige, at det ikke udsendes med fast interval men udsendes, når der er aktuelle emner. ØkonomiNyt udgives alene gennem Djursland Landboforenings hjemmeside hvor ØkonomiNyt altid kan læses. ØkonomiNyt udgives således ikke i papirform. Til gengæld tilbyder vi, at man kan modtage en mail, når der udkommer et nyt ØkonomiNyt med direkte link til placeringen på Djursland Landboforenings hjemmeside. Hvis du ikke på nuværende tidspunkt er tilmeldt denne service, er du velkommen til at sende en mail til og tilmelde dig mail-service ØkonomiNyt. Eks. Indhold seneste ØkonomiNyt nov Finanskrisen Det liberaliserede marked Likviditets- og kapitalkrise Den kommende rentetilpasning Fast forrentede lån Valuta Den økonomiske krises betydning for landbrugets finansiering Vestergade Ryomgård Tlf

14 Stramning i DE og miljøgodken Natur- og miljøkonsulent Erik Bruun Den kommende stramning i DE beregningen for kvæg vil have en væsentlig betydning for mange kvægbrug, idet de ikke uden videre kan overholde de nye krav ved at fastholde de nu - værende driftsforhold. Der vil således være et behov for at kompensere enten ved at køre med forhøjet harmonitr yk eller udvide udspredningsarealerne ved køb, forpagtninger og gylleaftaler. Dette afføder mange spørgsmål i forhold til den nye miljøgodkendelsesordning. For vil reguleringen i DE kræve en miljøgodkendelse i forhold til husdyrgodkendelsesloven? Dette er et kompliceret spørgsmål, som selvfølgelig afhænger af, hvilken situation det enkelte kvægbrug befinder sig i. Baggrund for stramningen i DE beregningen Den 9. juni 2008 var undtagelses - bestemmelsen om forhøjet harmonitr yk for kvægbrug igen til afstemning i Nitratkomiteen. Af - stem ningen fik et positivt udfald, Hvis man har fået en tilladelse før denne dato, er man ikke med i den nye ordning for miljøgodkenidet kvægbrug fortsat kan benytte undtagelsesbestemmelsen i en ny 4-årig periode frem til den 31. juli En af betingelserne for forlængelsen er dog, at der sker en justering af DE beregningen for kvæg, så en DE skal svare til 100 kg N. I de sidste mange år er mælke - ydelsen - og dermed kvælstofudskillelsen pr. ko - steget, hvilket nu kræver en justering af beregningen af DE, så Nitratdirektivets krav på hhv. 170 kg N/ha og 230 kg N/ha overholdes. Denne regulering i DE beregningen for kvæg forventes at træde i kraft pr. 1. august Dette betyder, at harmoniarealet til alle kvægbedrifter skal udvides med ca. 16 %, for at kravene i nitratdirektivets krav kan overholdes. Derudover forventes det, at der på et senere tidspunkt i 2010 vil komme en DE regulering i forhold til mælkeydelsen for malkekøer. Hermed tilgodeses den variation, der er i ydelsen mellem de enkelte malkekvægs-besætninger. Re - gu leringen kommer med stor sandsynlighed til at afspejle sig i forhold til den energi korrelerede mælkeydelse EKM. Stramning i DE beregningen Hvad så? Overordnet betyder reguleringen ikke, at der skal søges om miljøgodkendelse for at fastholde den nuværende tilladte produktion. Den hidtidige praksis i forbindelse med regulering af DE har væ - ret, at der er taget udgangspunkt i det tilladte dyrehold og ikke DE. Det vil sige, at hvis man er godkendt til 150 malkekøer med opdræt svarende til 228 DE, så vil man stadig være godkendt til dette antal snuder, selvom de nu vil tælle for 268 DE. Kvægbrug i den gamle ordning Anderledes kan det forholde sig i forhold til udskiftning af arealer eller konvertering til forøget harmonitryk. Dette afhænger specielt af, om det pågældende kvægbrug har fået tilladelse til det nuværende dyrehold før eller efter 1. januar NYT NYT NYT Udkørsel af gylle med Samson PG 25 med slæbeslangebom og nedfælder Søren Bruun Tlf /mobil

15 NATUR OG MILJØ delse af husdyrbrug delse af husdyrbrug. For langt de fleste af disse kvægbrug er der som udgangspunkt ingen vilkår om screening af nye udbringningsarealer. Undtagelsesvis kan der være produktioner, som er miljøgodkendt efter kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven, hvor anmeldelse af nye arealer kan være et krav. I forbindelse med konvertering til forøget harmonitryk er det afgørende hvilke vilkår, der er knyttet til den pågældende tilladelse. Der kan være individuelle forudsætninger i gamle screeninger og redegørelser, som kan gøre det umuligt at anvende forøget harmonitryk på udspredningsarealerne. Ved anmeldelse skal kommunen vurdere, om ændringen af udbringningsarealerne har negative miljømæssige konsekvenser. Anmeldelsen skal indgives til kommunen inden 1. august. Kommunen har så frem til den 1. oktober samme år til at komme med indsigelser imod ændringen. I langt de fleste tilfælde vil en udvidelse af udspredningsarealet ikke have miljømæssige konsekvenser, og dermed vil ændringen ikke kræve et tillæg til den eksisterende godkendelse eller tilladelse. Udspredningsarealer hos andre i forbindelse med gylleaftaler skal ligeledes anmeldes. Hvis de er placeret i særlige risikoområder, skal gylleaftageren have en arealgodkendelse for at modtage husdyrgødning fra det miljøgodkendte anlæg. Ligeledes vil en konvertering til øget harmonitryk medføre, at der skal laves et tillæg til den eksisterende godkendelse eller tilladelse. Kvægbrug i den nye ordning om miljøgodkendelse For kvægbrug, der har opnået en tilladelse til nuværende dyrehold efter 1. januar 2007, skal ny jord anmeldes til kommunen, såfremt det skal anvendes til at udbringe husdyrgødning fra det miljøgodkendte anlæg. Foto: Djursland Landboforening (CLU) Eksempel på DE beregning for kvæg før og efter 1.august 2009 Dyretype Antal Enhed Alder/vægt Enhed Dyr pr. DE Antal DE Malkekøer, tung race 150 Årsko ,85 176,47 Kvier, tung race 117 Årsdyr 6 27 Måneder 2,66 43,99 Kviekalve 33 Årsdyr 0 6 Måneder 4,90 6,73 Tyrekalve 75 Prod Kg 80,91 0,93 Antal DE før 1. august 2009: 228,12 Harmonikrav ved 1,7 DE pr. ha: 134,19 ha Dyretype Antal Enhed Alder/vægt Enhed Dyr pr. DE Antal DE Malkekøer, tung race 150 Årsko ,75 200,00 Kvier, tung race 117 Årsdyr 6 27 Måneder 1,96 59,69 Kviekalve 33 Årsdyr 0 6 Måneder 4,20 7,86 Tyrekalve 75 Prod Kg 80,91 0,94 Antal DE efter 1. august 2009: 268,49 Harmonikrav ved 1,7 DE pr. ha: 157,93 ha 15

16 16

17 NATUR OG MILJØ Naturpleje på Norddjursland FødevareErhverv og Norddjurs Kommune har bevilget midler til naturplejeprojekt på et naturområde mellem Glesborg og Bønnerup. Dansk Landbrugsrådgivning, Lands - centret har i samarbejde med Norddjurs Kommune, Kvæg råd giv - ningen i LandboMIdtØst og Djursland Landboforening ansøgt Direktoratet for FødevareErhverv om tilskud til natur- og miljøprojekter. FødevareErhverv har meddelt tilsagn om tilskud til dækning af størstedelen af projektet. Nord - djurs Kommune støtter ligeledes projektet. Projektområdet er en del af Hemmed Kær og er på omkring 100 ha. Hemmed Kær er beliggende mellem Glesborg og Bønnerup. Det er formålet med projektet at sikre biologisk mangfoldighed i et større sammenhængende kærområde på Norddjursland. Arealerne har været afgræsset, men dele af dem er meget våde, og andre arealer er ved at vokse til i pilekrat. Projektet kan derfor medvirke til at forbedre og fastholde græsning på arealerne. Kærområdet består af mange små lodder uden koordineret drift og pleje. Målet med projektet er derfor også, at sikre en fælles koordineret plejeindsats for hele projektområdet. Samtidig skal det også vises, hvordan naturplejeprojekter kan organiseres og fungere i praksis under hensyntagen til prioritering af værdifulde naturarealer og dyrevelfærd. Projektet er finansieret med midler fra FødevareErhvervs pulje for Natur- og miljøprojekter. Fødevare- Erhvervs tilskud til projektet dækker blandt andet anlægsudgifter, hegning, etablering af offentlig adgang, drikkevandsforsyning, fodringsfaciliteter og konsulentbistand. Projektperioden er fra 1. november 2008 og til 31. oktober Arealerne vil blive afgræsset af kvæg. Da en stor del af arealet er præget af fugtige lavtliggende arealer, vil det være de små kødkvægsracer, der er mest velegnede. I projektet skal der også tages hensyn til dyrevelfærd, og det har derfor været vigtigt, at kvæget får adgang til tørre arealer. Lodsejere drager fordel af projektet ved at få hegnet arealer uden omkostninger, og at arealerne holdes lysåbne ved afgræsning. Kvægbrugere drager ligeledes fordel blandt andet ved, at konsulentbistand tilbydes og omkostninger til hegning, foderfaciliteter og fangefolde dækkes. Projektområdet Hele projektområdet er registreret som beskyttet fersk eng og mose, bortset fra et enkelt omdriftsareal, der udgør bindeled mellem to dele af projektarealet. Det betyder, at der er tale om et stort sammenhængende område, som dog hidtil har været opdelt i mange små lodder uden koordineret drift og pleje. Der er tale om et område med høj prioriteret og værdifuld natur. Der findes forskellige mosetyper. I dette område er der tale om mosetypen kær. Tilgroning er i dag den største trussel mod kær. Afgræsning giver det mest alsidige plantesamfund og vil være med til at sikre, at kæret også fremover vil være levested for de karakteristiske kær- og engarter, der findes i området i dag. Natur- og miljøkonsulent Lene Højlund I den kommende tid planlægges hvordan projektet gribes an i praksis. Kvægbrugskonsulent Sigvert Reng Hemmed Kær Engblomme er en af de plantearter, der er i området. Foto vises med tilladelse fra Nord - djurs Kommune. 17

18 Styrkelse af Juridisk Afdeling Cand. jur. Martin B. Thomsen Efter et par uger på jobbet er det vist på tide, at jeg får præsenteret mig for Landboforeningens medlemmer. Jeg er tiltrådt som jurist i Juridisk Afdeling den 1. november Jeg er født og opvokset i Århus, og er udannet cand. jur. fra Aarhus universitet. Forud for min tiltrædelse i Juridisk Afdeling, har jeg i en årrække været ansat ved Statsforvaltningen Midtjylland, hvor jeg primært har be - skæ ftiget mig med sager af familieretlig karakter, samt sager om fri proces. Jeg har således stor erfaring med sagsområder vedrørende separation/skilsmisse, forældremyndighed, samvær og faderskab. At jeg skulle komme til at beskæftige mig med familieretten, var lidt af en tilfældighed, idet jeg under min studietid altid har haft en særlig forkærlighed for miljøretten, og derfor er bredt orienteret indenfor dette område. Jeg har blandt andet be - skæftiget mig indgående med reglerne om påbud og undersøgelsespligt i forbindelse med jordforurening. Miljøretten er blandt andet kendetegnet ved, at den er en forholdsvis nyere juridisk disciplin, idet reglerne indenfor miljøretten er opstået og vokset i takt med samfundets stigende behov for at regulere de menneskeskabte påvirkninger, miljøet udsættes for. Samtidig har det vist sig vanskeligt at regulere et område, der er i konstant forandring pga. naturens foranderlighed og nye teknologiske landvindinger. En meget stram og konkret regulering vil derfor have en indbygget risiko for, at lovgivningen i visse tilfælde vil være forældet og uanvendelig, næsten inden den er trådt i kraft. Lovgiver har derfor i et vist omfang formuleret de miljøretlige regler som en såkaldt rammelovgivning, hvor man udstikker lovens overordnede rammer, men i øvrigt ove r- lader myndighederne et vidt skøn, i deres forvaltning af loven. Denne form for lovgivning gør forvaltningen af loven mere smidig, samt giver myndighederne mulighed for at foretage en konkret vurdering i de enkelte sager. Ulempen ved denne form for lovgivning er imidlertid, at reglerne bliver mindre klare og gennemskuelige for borgerne, herunder landmænd, der i høj grad er underlagt miljørettens omfattende regelsæt. De mange og til tider uklare regler, der tillige ofte ændres, kan således virke ganske uoverskuelige, hvilket afstedkommer et øget behov for god rådgivning i bestræbelserne på at overholde de man ge påbud, pligter og frister. Netop den gode rådgivning er for mig at se Juridisk Afdelings væ - sentligste opgave. Jeg ser derfor meget frem til at tage del i det spændende og ud fordrende arbejde, det er at være jurist i Djursland Landboforening. Jeg håber, at kunne bidrage til en styrkelse af de tilbud Juridisk Afdeling kan tilbyde medlemmerne i Djursland Landboforening, og på et godt samarbejde med foreningens medlemmer. Udvikling af din landbrugsvirksomhed? Tag os med på råd. Kirkegade 3, 8900 Randers. Telefon Torvet 4, 8500 Grenaa. Telefon nordea.dk 18

19 FORENINGEN ORIENTERER Vinterprogram og vigtige datoer Som hovedregel annonceres arrangementerne kun her i medlemsbladet og på Onsdag den 31. december 2008 Anmodning om forskudsudbetaling af for meget indbetalt skat for indkomståret 2008 skal være fremsat inden udgangen af kalenderåret Onsdag den 31. december 2008 Indbetaling af ubegrænset restskat for 2008 uden procenttillæg. Sidste betalingsdag ved NetBank er tirsdag den 30. december 2008, og anmodning om betaling via PBS LeverandørService skal være indberettet til TastSelv Erhverv senest mandag den 29. december Mandag den 12. januar 2009 kl Emne: Årsmøde i Svineproduktionsudvalget beretning ved formand Henrik Friis. Beretning ved Karsten Lauridsen. Valg til udvalget på valg er: Morten Gert Nielsen, Peter Hjort Jensen og Jens Zacho. Efter valget er der indlæg ved chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard og næstformanden i Danish Crown Erik Bredholt. Mødested: Landbocentret i Følle Arrangør: Djursland Landboforening Svineproduktionsudvalget Tirsdag 13. januar og onsdag den 14. januar 2009 Emne: Plantekongres 2009 i Herning - programmet kan ses på Landscentrets hjemmeside: Mødested: Herning kongrescenter Arrangør: Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Torsdag den 15. januar 2009 kl Emne: Kaløvigegnens Seniororkester vil spille og underholde med glade melodier. Oplev dette orkester, der består af musikglade pensionister, der kommer fra det meste af Djursland og Århus. Repertoiret strækker sig over folkemusik, populære sange og giro 413 melodier. Syng med på glade melodier fra det omdelte sanghæfte. Mødested: Landbocentret i Følle Tilmelding: Senest den 13. januar på tlf Pris: 60 kr. pr. deltager Arrangør: Djursland Landboforening Seniorudvalget Mandag den 19. januar 2009 kl Emne Foredrag ved Ambassadør Lars Thuesen om emnet: I Udenrigsministeriets tjeneste med arbejdsområde i hele verden. Mødested: Fausing Forsamlingshus Tilmelding Senest onsdag den 14. januar 2009 kl Til Minna på tlf Pris 50 kr. pr. deltager Arrangør: Rougsø-Sønderhald Seniorklub 19

20 3 x 1 dags kursus for mælkeproducenter 2009 Kurset afholdes på landbocentrene i Følle og Paderup og på Asmildkloster Landbrugsskole i Viborg, kl til Sted Dag 1 Dag 2 Dag 3 Følle Tirsdag 20. januar Tirsdag 27. januar Tirsdag 3. februar Paderup Onsdag 21. januar Onsdag 28. januar Onsdag 4. februar Viborg Torsdag 22. januar Torsdag 29. januar Torsdag 5. februar 1. dag: Ledelse 2. dag: Rammebetingelser 3. dag: Mark og stald Tilmelding: Arrangør: På tlf se hele programmet på LandboMidtØst Kvæg Onsdag den 21. januar 2009 kl Emne: Generalforsamling i Norddjurs LandboUngdom Mødested: Stedet annonceres i lokalavisen Arrangør: Norddjurs LandboUngdom Mandag den 26. januar 2009 kl Emne: TopSvin kursus for personer, som varetager pasning af smågrise og slagtesvin. Efterfølges evt. med en halv dag med obduktion af grise (min. 9 pers. og max 15) Tidspunkt fastsættes efter kurset. Mødested: LandboMidtØst, Samsøvej 33, 8382 Hinnerup Tilmelding: Senest den 12. januar til Mette Abrahamsen, tlf , Pris: kr. ekskl. moms. Arrangør: LandboMidtØst, Svin i samarbejde med Agri Nord og LRØ Onsdag den 28. januar 2009 kl Emne: TopSvin kursus for personer, som varetager pasning af smågrise og slagtesvin. Efterfølges evt. med en halv dag med obduktion af grise (min. 9 pers. og max 15) Tidspunkt fastsættes efter kurset. Mødested: Asmildkloster Landbrugsskole, Asmildklostervej 1, 8800 Viborg Tilmelding: Senest den 14. januar til Mette Abrahamsen, tlf , Pris: kr. ekskl. moms. Arrangør: LandboMidtØst, Svin i samarbejde med Agri Nord og LRØ Onsdag den 28. januar 2009 kl Emne: Årsmøde i Planteavlsudvalget beretninger ved formand Peter Poulsen og chefkonsulent Jørgen Flensborg. Valg til udvalget: På valg er Jørgen Blach, Jørgen Hougaard og Flemming Rod Madsen. Indlæg om markedet for planteprodukter, gødning og planteværn ved Erik Bjerg, Århusegnens Andel. Mødested: Landbocentret i Følle Arrangør: Djursland Landboforening Planteavlsudvalget 20

21 FORENINGEN ORIENTERER Vinterprogram og vigtige datoer Torsdag den 29. januar 2009 kl Emne: Årsmøde i Økologiudvalget beretning ved formand Anne-Mette Christiansen. Valg til udvaglet. På valg er: Anne-Mette Christiansen, Ulla Hornshøj-Hansen og Hans Hjort Sørensen. Indlæg ved Kaj Lund Sørensen, journalist ved Effektivt Landbrug, som fortæller om en 14 dages rundrejse i september i det nordøstlige USA, hvor han så på amerikansk økologi. Mødested: Landbocentret i Følle Arrangør: Djursland Landboforening Økologiudvalget Fredag den 30. januar 2009 kl Emne: Åben Hus i Djursland Landboforenings ny- og ombyggede lokaler. Alle, der har lyst, er velkomne til at kigge indenfor og få en kop kaffe og se vore nye lokaler. Mødested: Landbocentret i Følle Arrangør: Djursland Landboforening Fredag den 30. januar 2009 kl Emne: Generalforsamling i SydØstdjurs LandboUngdom Mødested: Landbocentret i Følle Tilmelding: og yderligere oplysninge: Morten Skov, tlf Arrangør: SydØstdjurs LandboUngdom Lørdag den 31. januar 2009 Ansøgningsfrist for tilskud til etablering af vandhuller og vådområder Søndag den 1. februar 2009 Det er igen tilladt at udbringe flydende husdyrgødning. Onsdag den 4. februar kl Emne: Planteseminar 2009 Kom til en hyggelig eftermiddag/aften og hør om aktuelle planteavlsemner fra interne og eksterne indlægsholdere. Hør og se om landbrugsindtr yk fra Bulgarien og Rumænien og om en spændende nyere produktion på Djursland, krydret med en lille smagsprøve! Se program på under aktivitetskalender eller rekvirer på tilf Mødested: Landbocentret i Følle Pris: 850 kr. ekskl. moms.- inkl. fuld forplejning Tilmelding: Senest 1. februar på tlf eller via Arrangør: Djursland Landboforening Planteavlsudvalget Torsdag den 5. februar 2009 kl Emne: Foredrag Et godt liv hvad er det? v/kate Runge, Aarhus Kate Runge har hele sit liv beskæftiget sig med mennesker af alle slags og fra alle samfundslag. Hun har derfor svært ved at forstå, at nogle kalder det for et lavstatus-område. Kate Runge har med de roller, hun har haft arbejdet med og for mennesker: som retsmediciner, som ung læge, som embedslæge, som forsker og senest som politiker. Det har givet mange udfordringer på godt og ondt, men det har været det hele værd. Mødested. Landbocentret i Følle Tilmelding: Senest den 3. februar på tlf Pris: 60 kr. pr. deltager Arrangør: Djursland Landboforening Seniorudvalget 21

22 Torsdag den 5. februar 2009 kl Emne: Årsmøde i Økonomiudvalget beretning ved formand Laurits Hougaard. Beretning ved chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard. Valg af udvalgsmedlemmer, på valg er: Erik R. Jensen, Anders Hørup og Peter Pedersen. Beretning om Dansk Landbrugsformidling ved direktør Jens Peter Jellesen. Indlæg fra afdelingsleder Henrik Larsen. Finans- og kapitalkrisen og dens betydning for landbruget ved chefanalytiker Jakob Legaard Jakobsen, Nykredit. Mødested: Landbocentret i Følle Arrangør: Djursland Landboforening Økonomiudvalget Tirsdag den 17 februar 2009 kl Emne: Årsmøde i Kvægbrugsudvalget beretning ved formand Mogens Hjort Jensen. Valg af udvalgsmedlemmer. På valg er: Mogens Hjort Jensen, Henrik Henningsen og Martin Fisker. Mødested: Landbocentret i Følle Arrangør: Djursland Landboforening Kvægbrugsudvalget Onsdag den 18. februar 2009 kl Emne: Besøg på foderfabrikken Århusegnens Andel i Galten. Mødested: Silkeborgvej 25, 8464 Galten Arrangør: SydØstdjurs LandboUngdom Torsdag den 19. februar 2009 kl Emne: Foredrag ved Dorit Simonsen, forstander på Hospice Djursland. Mødested: Fausing Forsamlingshus. Tilmelding: Senest mandag den 16. februar 2009 kl til Minna på tlf Pris: 50 kr. deltager Arrangør: Rougsø-Sønderhald Seniorklub Tirsdag den 24. februar 2009 kl Emne: Økonomiaften hos Nordea, Randers Mødested: Kirkegade 3, Randers Arrangør: Norddjurs LandboUngdom Nedenstående arrangementer uddybes i næste udgave af medlemsbladet, som udkommer medio februar. Marts 2009 Mødested Arrangør/Emne 5. marts Landbocenter Følle Seniorudvalget/foredrag v/anna Mette Bladt 10. marts Hornslet Hallen Djursland Landboforening/Generalforsamling 11. marts Svenstrupvej 8, Nimtofte SydØstdjurs LandboUngdom/ bedriftsbesøg 12. marts Landbocenter Paderup LandboMidtØst Svin, Agri Nord og LRØ/fokus på svinefoder 12. marts Fausing Forsamlingshus Rougsø-Sdr.Hald Seniorklub/foredrag v/karin Barreth fra Kaospiloterne 19. marts Hadbjergvej 133, Hadsten Norddjurs LandboUngdom/bedriftsbesøg Tvillinghøjgård 23. marts Landbocentret Følle Seniorudvalget/Nørre Djurs Spillemændene Der tages forbehold for evt. trykfejl 22

23 AGRO-IT Nyt fra Agro-IT Trådløse netværk giver mange spændende muligheder og stor mobilitet, men netværket skal være sikret korrekt for at undgå misbrug. Agro-IT vil i samarbejde med Djursland Landboforening i den kommende tid rette fokus på de landbrugsfaglige on-lineløsninger, der findes på markedet i dag. Sikkerhed ved brug af trådløse netværk Trådløse netværk giver øget fleksibilitet, da man kan sidde, hvor i hjemmet man ønsker, mens man samtidig er på internettet og har adgang til sine øvrige data. Hvis man har et trådløst netværk, skal man være meget opmærksom på de sikkerhedsmæssige forhold. Der er to meget vigtige grunde til, at man skal sikre sit trådløse netværk: For det første kan man herigennem forhindre uvedkommende i at aflytte kommunikationen på det trådløse netværk. For det andet kan man ved at sikre sit trådløse netværk forhindre, at uvedkommende bruger det til kriminelle formål. Eksempler på kriminelle aktiviteter, som man kan blive udsat for i denne sammenhæng, er f.eks. download af ulovligt materiale, udsending af spam-mails eller hacking. Trådløse netværk anvender radiobølger, og derfor er det i princippet muligt for enhver, der har en antenne, at lytte med på den kommunikation, der foregår over netværket. Derfor bør man bruge kryptering på sit trådløse netværk. Er netværket ikke krypteret, kan uvedkommende lytte med og opsnappe for eksempel s, brugernavne og kodeord til de websider, man besøger. Den standard, der anvendes for kryptering, hedder WPA (Wi-Fi Protected Access) og regnes for at være sikker. Det er p.t. ikke muligt for en angriber at knække selve koden skal man bryde ind i et trådløst netværk, der er beskyttet med WPA, er man slet og ret nødt til at prøve alle mulige kodeord af og håbe på, at man på et tidspunkt rammer det rigtige. Da koden kan bestå af mellem 8 og 63 tegn, er der mange millioner mulige kombinationer, og et an - greb, hvor man prøver tilfældige kodeord af, indtil man rammer rigtigt, kan derfor tage mange år. Det er meget vigtigt, at man vælger kodeord, der som minimum består af otte tegn helst en kombination af tal og bogstaver. Denne anbefaling gælder alle kodeord, altså også kodeord til netbank, osv. Hvis man anvender korte kodeord som for eksempel en talrække eller et personnavn, vil koden kunne knækkes i løbet af få sekunder af personer, som ønsker at stjæle oplysninger eller misbruge systemet på anden måde. Bemærk, at mange offentligt tilgængelige trådløse netværk (for eksempel på caféer, i tog, på hoteller og skoler mv.) ikke benytter kryptering. Man bør derfor være påpasselig med, hvordan man benytter disse netværk, da de kan aflyttes. Chef for Agro-IT Lars Krüger Djursland landbo 82x160 info.qxd :55 Page 1 Lad dig ikke begrænse... Der er hårdt brug for nye initiativrige, dygtige og fagligt kompetente økologiske landmænd til at tilfredsstille forbrugernes krav om flere økologiske varer på hylderne. Så hvorfor lade dig begrænse af manglende viden om den økologiske driftsform. Tag et kursus på Den Økologiske Landbrugsskole Landmandsuddannelsen Driftsleder Efteruddannelse Folkeskoleintroduktion Kursuscenter Se mere på Den Økologiske Landbrugsskole på Kalø Skovridervej 1, 8410 Rønde tlf , 23

24 Det er således meget vigtigt, at et trådløst netværk er sikret optimalt, så man er sikker på, at an - dre ikke har adgang til fortrolige informationer. Det er desuden meget vigtigt, at man sikrer sig, at andre ikke kan misbruge dataforbindelsen til at udføre kriminelle aktiviteter, som ejeren af netværket derefter får skylden for at have udført. Hvis et trådløst netværk derimod er sikret korrekt, kan man trygt anvende systemet. Hvis du gerne vil høre mere om trådløse netværk, er du meget velkommen til at kontakte Agro-IT. Øget fokus på on-line-løsninger til landbruget Djursland Landboforening og Agro- IT vil i den kommende tid sætte fokus på de spændende muligheder, der er for on-line-løsninger til landbruget. Vi vil både fokusere på løsninger, der skal anvendes fra en pc, og på løsninger, der kan anvendes fra håndholdte computere i marken eller i stalden. Der er tale om et samarbejde, hvor Agro-IT bidrager med den it-faglige eksper tise, mens fagkonsulenterne fra Landboforeningen bidrager med bistand på de landbrugsfaglige områder. Målet er således at forene det bedste fra de to verdener, således at vi sammen kan præsentere et attraktivt koncept, hvor der er taget hånd om de udfordringer, der er, når man øn - sker at gøre brug af de nye muligheder. Vi vil blandt andet udarbejde et koncept for, hvordan man kommer i gang med Lommebedriften Online. Med Lommebedriften Online får du mulighed for at ajourføre din dyrkningsplan, mens du er i marken. På den måde gør Lommebedriften Online det nemt at overskue og styre markdriften, fordi du kan indtaste informationerne, mens du er i marken. Dermed er du fri for løse papirer og lommebøger, der kan blive væk. Når først dataene er kommet ind i systemet, er de sikrede og kan altid findes frem igen. Lommebedriften Online kan rumme data om alle dine marker, også selv om du ejer flere bedrifter. Du kan frit vælge, hvor mange høstår du vil have med i Lommebedriften Online, og det er dermed nemt at se tidligere års markog dyrkningsplaner. Vi vil i den kommende tid udsende materiale om de forskellige muligheder og koncepter, ligesom vi også vil afholde kurser i brugen af de enkelte systemer. Landmanden vælger New Holland - for her har du mulighed for at vælge mellem Danmarks mest alsidige program...! Bredgade Kolind Tlf Traktorer - Landbrugsmaskiner Traktorer - Landbrugsmaskiner 24

25 MEDARBEJDERPORTRÆT Det passer mig godt med mange bolde i luften Af journalist Kim Ellermann Silke Lorenzen trives med variation i hverdagen både på arbejdet og i fritiden. Hvis der havde stået en stumtjener på Silke Lorenzens nyindrettede kontor, ville den være optaget af kasketter. For Silke passer fire job. Hun er forbrugerkonsulent i Familie og Samfund Djursland og Midtjylland. Hun er konsulent i landdistriktsudvikling. Hun er sekretariatsleder for Landsforeningen for Landboturisme. Og hun er intern sekretær for Åbent Landbrug. Men de mange forskellige opgaver stresser hende ikke. Tværtimod. Jeg har det godt med det. I perioder kan det godt være meget at have fire kasketter på, men for det meste er det sjovt. Og det bliver aldrig ensformigt. Det ene øjeblik bliver hun spurgt, hvordan man tilbereder mad til et selskab på ti personer, det næ - ste rådgiver hun en landmandsfamilie om, hvordan man tjener penge på at leje værelser ud til turister. Så opdaterer hun hjemmesiderne bondegaardsferie.dk og bauernhofurlaub.dk og koordinerer høstmarkedet på torvet i Grenaa. Hun har lige sendt ansøgninger af sted til landdistriktsprojekter og søger allerede midler til nye ideer. Samtidig har hun et projekt kørende om børn og unges trivsel i landdistrikterne. Men hun sidder ikke kun på kontoret. Af og til holder hun foredrag om sund kost og motion på skoler og i børnehaver. Senest i Silkeborg. Og to gange har hun medvirket som ekspert i DR 1 s forbrugerprogram Rabatten. Netop nu læser Silke korrektur på den tyske udgave af kataloget for Landsforeningen for Landboturisme. Det tyske har hun særlige forudsætninger for. Silke er opvokset i Hamborg og blev uddannet bromatolog levnedsmiddelkandidat i Kiel. Hun kom til Danmark midt i firserne, hvor hun mødte sin daværende mand. Også travlt på hjemmefronten Når Silke holder fri, læser hun gerne en god bog. Det sker bare ikke så tit. For fritiden er pakket med interesser. Og så er der de tre børn på 18, 16 og ti år og par celhuset i Skørring. Silke holder sig i form med volleyball og ved at danse, når lejlighed byder sig. Folkedans, squaredance og den irske dans setdance. En gang imellem underviser hun i de svære trin. Når der er tid. For hun skal også passe sit hverv i skolebestyrelsen og formandsposten i den lokale bredbåndsforening. Det passer mig godt med mange bolde i luften, siger hun, og jeg keder mig aldrig. Silke Lorenzen er første medarbejder i Djursland Landboforening, som bliver portrætteret, ud af en række, som vil blive bragt her i bladet Silke Lorenzen læser korrektur på det ny katalog for Landsforeningen for Landboturisme. Foto: Kim Ellermann 25

26 FORBRUGERKONSULENTEN Smoothies den nemme løsning? Forbrugerkonsulent Silke Lorenzen Jordbær-mango, hindbær-gulerod eller passionsfrugt-banan smoo - thies kan købes i mange variationer. De er kommet i butikkerne, for at friste os og måske også for at lette vores samvittighed. De fleste smager godt, men er de så sunde, som virksomhederne fortæller os? Smoothie tyktflydende frugtdrik Der findes mange forskellige smagsvarianter, fælles for dem er konsistensen. Alle er tyktflydende, de kan indeholde frugtstykker eller være pureret helt. Smoothie er en engelsk betegnelse, som kommer fra smooth: glat og jævn. Seks ud af otte lover noget andet Et billede på flasken burde fortælle, hvad vi kan forvente. En lille test viser, at seks ud af otte forskellige produkter ikke holder, hvad de lover. Hedder produktet hindbær-blåbærsmoothie med flotte frugter på pakken, så burde det første smagsindtryk ikke være æblet. Et blik på ingredienslisten viser, at den indeholder 70 procent andre frugter, end navnet fortæller os. Et enkelt af de købte produkter smagte meget kunstig, og på listen kunne vi finde aromastoffer udover frugten. Find de bedste eller lav dem selv Vælg de produkter, som ikke er lavet af koncentrater eller har tilsat aromastoffer. Det er en god ide at prøve forskellige typer for at finde ens favorit. Ikke alle produkter smager af det, de deklarerer med. Smoothies er praktiske og kan godt erstatte et mellemmåltid i børnehaven eller på arbejdet. Men de mætter ikke så godt som et stykke frugt vil gøre. Prisen på de enkelte produkter er meget forskellige. De kan findes for en literpris mellem 20 og 70 kr. De er i hvert fald dyrere, end frugten vil være. Tilsætning er tilladt Tilberedning af en smoothie er nemt. Opskriften stammer fra USA: man tager frugt og/eller grønsager og purerer dem. Er konsistensen for fast, kan man tilsætte nogle isterninger eller mælkeprodukter. Det giver sunde næ - rende drikke, som smager dejligt frisk. Køber vi dem, så skal vi væ - re opmærksomme på, at det er tilladt at tilsætte aromastoffer og stabilisatorer til produkterne. Vil vi have det rene frugt, er vi nødt til at læse ingredienslisten. Ingen erstatning Smoothies bliver tilberedt af hele frugter, men under skrælning, presning og opvarmning går alligevel vitaminer og andre vigtige indholdsstoffer tabt. De indeholder mindre fibre og andre sekundære indholdsstoffer end frisk frugt. Derfor kan disse produkter ikke erstatte mere end et stykke frugt i vores regnskab 6 om dagen. Og så er der ikke plads til juicen mere. Men sundere end Cola er de i hvert tilfælde. 26

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey Kære landmand Denne undersøgelse henvender sig kun til landmænd med en omsætning under 2 mio. kr. Formålet med undersøgelsen er at afdække disse landbrugs behov for rådgivning. Vi beder dig besvare op

Læs mere

Information fra stambogskontoret - heste

Information fra stambogskontoret - heste FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Heste Information fra stambogskontoret heste God overvintring af græs Forstå reglerne om rådighed

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

Beretning økonomiudvalgets årsmøde den 21. februar 2006 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard

Beretning økonomiudvalgets årsmøde den 21. februar 2006 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Beretning økonomiudvalgets årsmøde den 21. februar 2006 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard 2005 blev igen et betydeligt arbejdsår for de opgaver, der ligger under økonomiudvalget. Arbejdet lå i 2005

Læs mere

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat Fagkontorets medarbejdere arbejder blandt andet med specialrådgivning til de lokale rådgivere over hele landet og til landbrugsskolelærere. Vi deltager også i tværfaglige projekter på Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Ved Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug, www.natlan.dk Øllingegaard Mejeri s Producentforening har fået udarbejdet naturplaner.

Læs mere

Plantekongres i Herning den 12. januar 2012 Gode erfaringer med udlån af kvæg til private lodsejere v/ Biolog Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn

Plantekongres i Herning den 12. januar 2012 Gode erfaringer med udlån af kvæg til private lodsejere v/ Biolog Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn Plantekongres i Herning den 12. januar 2012 Gode erfaringer med udlån af kvæg til private lodsejere v/ Biolog Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn Erfaringer fra 2 EU-LIFE projekter: LIFE Klokkefrø: http://www.life-bombina.de/

Læs mere

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker TEAM Kvæg rådgivning, der rykker Velkommen til TEAM Kvæg Et TEAM, der er skabt af egnens kvægbrugere til gavn for landets kvægbrugere! Fælles ledelse, fælles bundlinje I Vestjysk Landboforening har vi

Læs mere

Landbruget i landskabet

Landbruget i landskabet Landbruget i landskabet Fra regulering til planlægning Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Kirsten Birke Lund,

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente?

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Noget tyder på at økologiske mælkeproducenter med god jord bør i højere grad gå efter synergienerne mellem mælkeproduktion og salgsafgrøder

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet FRA REGULERING TIL PLANLÆGNING Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Allan K. Olesen, ako@landbonord.dk

Læs mere

Mød de dygtigste. Seks bedrifter 18 temaer 1000 spørgsmål

Mød de dygtigste. Seks bedrifter 18 temaer 1000 spørgsmål Mød de dygtigste Seks bedrifter 18 temaer 1000 spørgsmål Brug en eftermiddag sammen med en landmand, der har styr på både økologi og økonomi. Se det i praksis. Stil de frække spørgsmål. Test din viden

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Slutrapport for projektet

Slutrapport for projektet Hjeruplund den 7. april 2015 J.nr.: 32312-G-13-01018 Slutrapport for projektet Brende Ådal Demonstrationsprojekt for helårsgræsning med Naturkvæg Tilsagnsholder: Lisbeth Blomstrøm Tellerupvej 15 5591 Gelsted

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1 Velkommen til økonomiorienteringsmøde Marts 2011 Nr. 1 Program Landbrugets aktuelle økonomiske situation v/erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, Videnscentret for Landbrug Kaffepause Resultater og prognoser

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb

Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb Tema 1: Rådgivning der virker Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb Chefkonsulent Nicolaj Nørgaard Økonomirådgivningen, LandboNord & Projektleder Heidi Hundrup Dansk

Læs mere

Økonomimøde. 14. april 2015

Økonomimøde. 14. april 2015 Økonomimøde 14. april 2015 Program 19.00 Velkomst v/ bestyrelsesmedlem Torben Povlsen 19.10 Lineær programmering som optimeringsværktøj v/ Morten Holm Rasmussen, økonomirådgiver 19.30 Er der lys for enden

Læs mere

Økobandens hemmelige opgavebog er udgivet og produceret af Økologisk Landforening. Læs mere om økologi og foreningen på www.okologi.

Økobandens hemmelige opgavebog er udgivet og produceret af Økologisk Landforening. Læs mere om økologi og foreningen på www.okologi. Økobandens hemmelige opgavebog er udgivet og produceret af Økologisk Landforening. Læs mere om økologi og foreningen på www.okologi.dk Læs mere om Økobanden på www.okobanden.dk Tekst/Idé: Agnete Friis,

Læs mere

Dansk Landbrug Midt- Østjylland (DLMØ) Sådan arbejder vi med vand og Naturplaner i DLMØ

Dansk Landbrug Midt- Østjylland (DLMØ) Sådan arbejder vi med vand og Naturplaner i DLMØ Dansk Landbrug Midt- Østjylland (DLMØ) Sådan arbejder vi med vand og Naturplaner i DLMØ Miljødage for miljørådgivere 2/12 2009 v/ Helge Kjær Sørensen Landbo Midt v/ Steen Vindum Viborg Kommune Djursland

Læs mere

www.landboforening.dk Nr. 43 December 2009

www.landboforening.dk Nr. 43 December 2009 www.landboforening.dk Nr. 43 December 2009 Landmandsportræt: Styr på tilværelsen på Lykkegården side 4 Reetablering af Afdelingen for Driftsøkonomi side 9 6 nye miljøordninger fra 2010 side 12 Økologi

Læs mere

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg Generationsskifte de mulige løsninger Susanne Møberg og Torben Wiborg Disposition Hvad er problemet? Hvad er løsningerne? Hvad er formålet med et generationsskifte? At den unge bliver selvstændig og får

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Februar 2012. glædelig jul og godt nytår!

Februar 2012. glædelig jul og godt nytår! nyheder og information fra danish agro Februar 2012 glædelig jul og godt nytår! læs om Generalforsamling og områdemøder 2012 Få en gennemgang af hvordan din økonomi kan blive bedre i din slagtesvineproduktion

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

FRA VILDE BLOMSTER TIL LÆKKERT KØD

FRA VILDE BLOMSTER TIL LÆKKERT KØD FRA VILDE BLOMSTER TIL LÆKKERT KØD Landskonsulent Heidi Buur Holbeck Plantekongres 15. januar 2015 SMAG PÅ LANDSKABET Formål med projektet: At udvikle og styrke naturplejen i Danmark At udvikle et koncept

Læs mere

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Kristian Gade Marts 2015 Prioriteter i 2014/2015 EU s landbrugsreform Lov om hold af kvæg Miljøteknologi og moderniseringsstøtte Ammoniak og metan Veterinærområdet

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning Oksekød Nr. 1/2014 Orientering 8. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. Indholdsfortegnelse

Læs mere

KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT SPONSORER ORGANISATION NR. 1 2014

KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT SPONSORER ORGANISATION NR. 1 2014 NR. 1 2014 KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT Kalø Golf Club 2014 Klubhus 2014 Bagskabe Ekstraordinær generalforsamling / Infomøde tirsdag d. 18/3 SPONSORER Bliv sponsor i Kalø Golf Club ORGANISATION Præsentation

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011. Høringsnotat vedr.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011. Høringsnotat vedr. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 L 159 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011 Høringsnotat vedr. Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Nr. 9, november 2007

Nr. 9, november 2007 Nr. 9, november 2007 [4H WEEKEND PÅ SKOVLY] Sang + debat + julefrokost + værksteder = succes på Skovly Der var liv og glade dage på Skovly i weekenden den 9.-11. november, da 90 4Here fra hele landet var

Læs mere

1. Resume og konklusioner

1. Resume og konklusioner Markedsanalyse, deltidslandmænd på Djursland Djursland Landboforening, marts 2013 Baggrund Hvem er egentlig deltidslandmændene på Djursland? Hvad interesserer de sig for, hvad bruger de landboforeningen

Læs mere

Generalforsamling i Djursland Landboforening side 7 Landmandsportræt: Landmand på toppen af Djursland side 8 En fair beregning af

Generalforsamling i Djursland Landboforening side 7 Landmandsportræt: Landmand på toppen af Djursland side 8 En fair beregning af www.landboforening.dk Nr. 36 Februar 2008 Generalforsamling i Djursland Landboforening side 7 Landmandsportræt: Landmand på toppen af Djursland side 8 En fair beregning af forpagtningsafgifter side 13

Læs mere

Status over byggeri og samling af rådgivningen i Følle side 5 Landmandsportræt: Livskvalitet er en flok friesere side 6 Dit markbrug vores mål side

Status over byggeri og samling af rådgivningen i Følle side 5 Landmandsportræt: Livskvalitet er en flok friesere side 6 Dit markbrug vores mål side www.landboforening.dk Nr. 38 Oktober 2008 Status over byggeri og samling af rådgivningen i Følle side 5 Landmandsportræt: Livskvalitet er en flok friesere side 6 Dit markbrug vores mål side 14 Må brakken

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Landbrugets Arbejdsmiljøpris

Landbrugets Arbejdsmiljøpris LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS 2010 1 Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2010 vfl.dk 2 ARBEJDSMILJØPRIS 2010 På Kongshoved er der skabt en arbejdsplads med fokus på gensidig tillid, tryghed og dialog. LANDBRUGETS

Læs mere

Hvor ska Djursland Landboforening hen, du? side 3 Generalforsamling i Hornslet Hallen den 10. marts side 5-7 Officiel indvielse af Rådgivningscenter

Hvor ska Djursland Landboforening hen, du? side 3 Generalforsamling i Hornslet Hallen den 10. marts side 5-7 Officiel indvielse af Rådgivningscenter www.landboforening.dk Nr. 40 Februar 2009 Hvor ska Djursland Landboforening hen, du? side 3 Generalforsamling i Hornslet Hallen den 10. marts side 5-7 Officiel indvielse af Rådgivningscenter Følle side

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Program. 22.00 Tak for i aften

Program. 22.00 Tak for i aften Program Cirka tider Oplægsholder 20.30 Hvor vil vi hen med økologien? v. Hans Erik Jørgensen og Michael Svane, Økologisektionen 20.45 Økologi på SEGES v. Kirsten Holst Sørensen DLBR-Økologi v. Erik Andersen

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

Energipil. Din fremtid?

Energipil. Din fremtid? 2010 / 1 Din fremtid? Aabenraa Rødekro Energipil Vi støtter vores kunder med energipil-projektet med Fjernvarmen: Aabenraa-Rødekro Fjernvarme tilbyder dig en sikker og stabil indtjening i mange år frem

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning?

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning? rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 Marts 2015 Tre gange malkning Økologirådgivning Simherd-beregning Modeniseringsordning Årsmøde i kvægnøglen Mere

Læs mere

Risikostyring på svinebedrifter

Risikostyring på svinebedrifter Risikostyring på svinebedrifter v/ Trine Leerskov, Driftsøkonomikonsulent Og Niels Sloth Larsen Svineproducent Hvad er risiko Risiko er forhold der kan hindre realiseringen af bedriftens strategiske mål

Læs mere

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Grøn Vækst og vandplanerne Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Præsentation Claus S. Madsen, Agronom, miljø- og planterådgiver AgroPro, Sjælland 30 år som rådgiver for

Læs mere

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab Landmandsvejledning En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab & Dorte Ruge Af Søren Breiting & Dorte Ruge Vejledning til landmand Forord Denne

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug?

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel: +45 2165 0022 1 Danske

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 1992K1 1992K4 1993K3 1994K2 1995K1 1995K4 1996K3 1997K2

Læs mere

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 ONSDAG D. 4 FEBRUAR 2015 Carsten Friis Fagchef Kvæg GODT NYTÅR FORVENTNINGER 2014 2014 Areal - ha 191 Årskøer - stk. 220 Kg EKM pr. årsko, lev. 9.774 Mælkepris 2,95 DB/

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Kirsten Birke Lund, kbl@landbonord.dk Hjørring Kommune:

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL På vej mod en samarbejdsmodel SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL INDLEDNING Fællesskabet er vigtigt for at skabe vækst. Når vi står sammen er vi stærkere og kan formå mere. Det

Læs mere

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks Sammenligning af Fitness Centre Den 20. August 2015, var repræsentanter fra Mariagerfjord Kommunes Haller på tur tre steder, for at hører noget om forskellige måder at drive Fitness Center på. Dette er

Læs mere

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Økonomi og finansieringsmuligheder i svineproduktionen v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Nr. 1 Agenda Produktionsøkonomi bytteforhold Forventninger til erhvervets indtjening Finansiering og kapitalforhold

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

NR. 4 - NOVEMBER 2013-27. ÅRGANG

NR. 4 - NOVEMBER 2013-27. ÅRGANG Udkommer til pensionister og førtidspensionister under Kolind, Ryomgård og Nimtofte postdistrikter NR. 4 - NOVEMBER 2013-27. ÅRGANG Hans Kjær Bach & Søn ApS Murer - Tømrer - Kloakmester Tlf. 86 39

Læs mere

www.landboforening.dk Nr. 42 oktober 2009

www.landboforening.dk Nr. 42 oktober 2009 www.landboforening.dk Nr. 42 oktober 2009 Landmandsportræt: Det skal også være sjovt side 6 Byggeri & Teknik med ændret ejerkreds side 10 Obligatoriske opfølgningskurser til sprøjtecertifikat/sprøjtebevis

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

Kvægøkonomi aften efterår 2011

Kvægøkonomi aften efterår 2011 Kvægøkonomi aften efterår 2011 Kvægøkonomiaften KHL. 30. november 2011 Driftsøkonomi v. Ulrik Simonsen Målet for i aften Prognoser / budgetter 2012 Udfordringer i tiden der kommer Kritiske faktorer Beslutninger

Læs mere

Årgang 56 januar 2011

Årgang 56 januar 2011 Årgang 56 januar 2011 1 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere www.herregaardsjaegeren.dk Formand: Kristian Stenkjær tlf. 54 45 31 31 Sønderskovvej 1 4862 Guldborg E-mail: kst@life.ku.dk

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

www.landboforening.dk Nr. 41 April 2009

www.landboforening.dk Nr. 41 April 2009 www.landboforening.dk Nr. 41 April 2009 Formandsord: Mit åbne brev til miljøminister Troels Lund Poulsen side 3 Nyt arbejdsår står for døren i Djursland Landboforening side 7 Landmandsportræt: Paradiset

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Beretning 2006, for økonomiudvalget ved formand Laurits Hougaard, økonomiudvalgets beretningsmøde den 6. februar 2007 i Følle

Beretning 2006, for økonomiudvalget ved formand Laurits Hougaard, økonomiudvalgets beretningsmøde den 6. februar 2007 i Følle Beretning 2006, for økonomiudvalget ved formand Laurits Hougaard, økonomiudvalgets beretningsmøde den 6. februar 2007 i Følle Arbejdsåret 2006 blev, ledelsesmæssigt, et år med udfordringer. Økonomiudvalgets

Læs mere

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk Jagtposten 2013 Jagtposten 2012 Side 2 Formanden har ordet Allerførst ønsker jeg alle medlemmer velkommen i den nye forening Bogense land og strandjagtforening. Vi har gennem flere år snakket om sammenlægning

Læs mere

MIDTVENDSYSSEL AMATØRSCENE BYDER VELKOMMEN TIL FORESTILLINGEN. UD AF RØRET Skrevet af Knud Erik Meyer Ibsen STØT VORE SPONSORER, DE STØTTER OS

MIDTVENDSYSSEL AMATØRSCENE BYDER VELKOMMEN TIL FORESTILLINGEN. UD AF RØRET Skrevet af Knud Erik Meyer Ibsen STØT VORE SPONSORER, DE STØTTER OS 2006 MIDTVENDSYSSEL AMATØRSCENE BYDER VELKOMMEN TIL FORESTILLINGEN UD AF RØRET Skrevet af Knud Erik Meyer Ibsen BESØG OS PÅ HTTP://WWW.MVAS.DK 34 BESØG OS PÅ HTTP://WWW.MVAS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE NYHED

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får

Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får Tema 5 Udfordringer og muligheder for kvægbedrifterne Driftsøkonom Jens Norup LandboFyn Muligheder for kvægbedriften

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad.

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Tid: Torsdag den 16. januar 2014 kl. 09:30 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Jannik Toft Andersen 23. Februar 2010 Om Aktivitetsmatricen Udgangspunktet

Læs mere

Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen,

Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen, Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn Behov for naturpleje Pleje naturarealer 7000 6000

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

NR. 1 - FEBRUAR 2010-24. ÅRGANG

NR. 1 - FEBRUAR 2010-24. ÅRGANG Udkommer til pensionister og førtidspensionister under Kolind, Ryomgård og Nimtofte postdistrikter NR. 1 - FEBRUAR 2010-24. ÅRGANG Oplag: 1500 ekspl. Tryk: FREKA grafisk A/S - 70 22 70 26 Grenaa Storegade

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab

Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab Af Lisbeth Nielsen og Anna Bodil Hald Et grønt regnskab giver et godt overblik over bedriftens ressourceforbrug i form af gødning, pesticider, energi og vand. Disse fire emner skal som minimum inddrages.

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamlingen den 28. april 2005.

Referat fra den ordinære Generalforsamlingen den 28. april 2005. Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamlingen den 28. april 2005. Dagsorden ifølge vedtægterne. Valg af stemmetællere og dirigent. 1. Godkendelse af formandens beretning. 2. Godkendelse

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Forfatter Tina Krogh Materialet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisnings Tips- og Lottopulje 2010. Materialet inkl. billeder kan frit anvendes i undervisningssammenhænge

Læs mere

Århus den 07-02-2006. Kære Landmand

Århus den 07-02-2006. Kære Landmand Kære Landmand Århus den 07-02-2006 Mit navn er Martin Hastrup Dyrlund. Jeg er uddannet landmand (agrarøkonom) fra Dalum landbrugsskole i år 2000, hvorefter jeg har påbegyndt en cand.merc. uddannelse på

Læs mere