Laserprinter. Brugervejledning. VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Laserprinter. Brugervejledning. VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN"

Transkript

1 Laserprinter Brugervejledning VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN

2 LBP3200 Laserprinter Brugervejledning

3 Vejledninger til printeren Vejledningerne til denne printer er inddelt på følgende måde. Du henvises til dem for at få yderligere oplysninger. CD-ROM Vejledninger med dette symbol er PDF-vejledninger, som findes på den medfølgende cd-rom. Installation Tilslutning til en computer Udskrivningsmetoder Grundlæggende funktioner Fejlfinding Kom godt i gang Brugervejledning (denne vejledning) CD-ROM CD-ROM Hvis du ønsker at se manualen i PDF-format, kræves Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader. Hvis Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader ikke er installeret på systemet, skal du downloade det fra Adobe Systems Incorporateds website. Printerillustrationen på forsiden kan være lidt anderledes end på din printer.

4 Sådan er denne vejledning opbygget Kapitel 1 Før du starter på at bruge denne printer Kapitel 2 Ilægning og levering af papir Kapitel 3 Opsætning af udskrivningsmiljøet Kapitel 4 Udskrivning af et dokument Kapitel 5 Rutinevedligeholdelse Kapitel 6 Fejlfinding Kapitel 7 Appendiks Vi har gjort store bestræbelser på at sikre, at denne vejledning er fri for fejl og mangler. Vi forbedrer dog til stadighed vores produkter, så hvis du har brug for en bestemt specifikation, kan du kontakte Canon.

5 Indholdsfortegnelse Indledning vii Sådan bruges denne vejledning vii Symboler, der er anvendt i denne vejledning vii Knapper, der er anvendt i denne vejledning vii Skærmbilleder, der er anvendt i denne vejledning viii Forkortelser i denne vejledning viii Juridiske bemærkninger ix FCC-erklæring (Federal Communications Commission) ix EMC-direktiv ( V-model) x Lasersikkerhed (120 V/ V-modeller) xi Internationalt Energy Star-program xii Varemærker xii Copyright xii Ansvarsfraskrivelser xiii Juridiske begrænsninger for anvendelsen af produktet og billeder xiii Vigtige sikkerhedsinstruktioner xiv Installation xiv Strømforsyning xv Håndtering xvi Vedligeholdelse og undersøgelser xviii Tilbehør xix Kapitel 1 Før du starter på at bruge denne printer Funktioner og fordele Dele og deres funktioner Set forfra Set bagfra Intern visning Tilslutning af netledningen Tænde og slukke for printeren Tænde printeren Slukke printeren Tilslutning til en computer ii

6 Kapitel 2 Ilægning og levering af papir Papirkrav Brugbart papir Papirstørrelse Papirtype Forkortelser for papirstørrelse Udskriftsområde Papir, der ikke kan bruges Opbevaring af papir Papirkilde Papirkildetype Papirkapacitet for papirkilde Papirleveringsområde Papirleveringsområdetype Område til levering med forside nedad Åbning til levering med forside opad Papirkapacitet for papirleveringsområde Valg af papirleveringsområde Skift til åbning til levering med forside opad Skift til område til levering med forside nedad Udskrivning på almindeligt papir / kraftigt papir / etiket / transparent Ilægning af papir Ilægning af papir i kassetten Isætning af papir i indgangen til manuel indføring Angivelse af printerdriver og udskrivning Udskrivning på konvolut Ilægning af konvolut Ilægning af konvolut i kassetten Isætning af konvolut i indgangen til manuel indføring Angivelse af printerdriver og udskrivning Udskrivning på brugerdefineret papir Ilægning af brugerdefineret papir Angivelse af printerdriver og udskrivning Kapitel 3 Opsætning af udskrivningsmiljøet Introduktion Efter installation af printeren Trin, der skal udføres hver gang Krævet systemmiljø Installation af CAPT-softwaren Windows 98/Me Installation fra cd-rom'en Installation med Plug and Play iii

7 Windows Installation fra cd-rom'en Installation med Plug and Play Windows XP Installation fra cd-rom'en Installation med Plug and Play Når installationen er udført (Canon LBP3200-gruppen) Udskrivning af en testside Brug af printeren i et netværk Angivelse af printerserver Windows 98/Me Windows 2000/XP Installation på klienter Installation fra [Guiden Tilføj printer] Installation fra [Windows Stifinder] Afinstallation af CAPT-softwaren Kapitel 4 Udskrivning af et dokument Udskrivning fra et program Annullering af et udskriftsjob Angivelse af udskrivningsindstillingerne Windows 98/Me Visning af dialogboksen [Dokumentegenskaber] fra programmet Visning af dialogboksen [Printeregenskaber] fra mappen [Printere] Windows 2000/XP Visning af dialogboksen [Dokumentegenskaber] fra programmet Visning af dialogboksen [Dokumentegenskaber] fra mappen [Printere] 4-12 Visning af dialogboksen [Printeregenskaber] fra mappen [Printere] Brug af funktionerne til udskrivning Windows 98/Me Fanen [Sideopsætning] Fanen [Efterbehandling] Fanen [Kvalitet] Fanen [Generelt] Fanen [Detaljer] Fanen [Deling] Windows 2000/XP Fanen [Sideopsætning] Fanen [Efterbehandling] Fanen [Kvalitet] Fanen [Generelt] Fanen [Deling] Fanen [Porte] Fanen [Avanceret] iv

8 Fanen [Sikkerhed] Fanen [Papirvalg] Udskrivning af flere sider på en side Skalering af udskrifter Automatisk skalering af et dokument Skalering af et dokument manuelt Angivelse af en brugerdefineret papirstørrelse Angivelse af udskriftskvaliteten Angivelse af tonerdensitet Angivelse af billedoptimering Visning af printerindstillingerne / Gendannelse af standardindstillingerne Visning af printerindstillingerne Gendannelse af standardindstillinger Vinduet Printerstatus Brug af vinduet Printerstatus Visning af vinduet Printerstatus Lukning af vinduet Printerstatus Angivelse af præferencer Netværksprinterstatus Kapitel 5 Rutinevedligeholdelse Udskiftning af tonerpatronen Før udskiftning af tonerpatronen Udskiftning af tonerpatronen Rensning Forholdsregler ved håndtering af tonerpatronen Opbevaring af tonerpatronen Rensning af printeren Flytning af printeren Flytning af printeren Håndtering af printeren Forholdsregler ved håndtering af printeren Forholdsregler ved opbevaring af printeren Kapitel 6 Fejlfinding Når du har problemer med at udskrive Papirstop v

9 Visning af servicefejl Når der vises en fejl med fikseringsenheden Når der vises en fejl med scanneren eller en servicefejl Problemer med udskriftskvalitet Når der ikke bliver udskrevet noget Installationsproblemer Når afinstallation ikke lykkes Afinstallation af USB-klassedriveren Installation ved at vælge USB-port (kun Windows 98/Me) Problemer under netværksinstallation Forskellige problemer Kapitel 7 Appendiks Specifikationer Hardwarespecifikationer Softwarespecifikationer Dimensioner på hver del Ekstraudstyr Netværkskort Stikordsregister Placering af serienummer vi

10 Indledning Tak, fordi du købte Canon LASER SHOT LBP3200. Læs denne vejledning grundigt, før du betjener printeren, for at gøre dig bekendt med dens funktioner og få mest muligt ud af dens mange funktioner. Gem denne vejledning på et sikkert sted, når du har læst den, så du har den til fremtidig brug. Sådan bruges denne vejledning Symboler, der er anvendt i denne vejledning Der bruges følgende symboler i denne vejledning til at forklare procedurer, begrænsninger, forholdsregler samt instruktioner, der skal overholdes af sikkerhedsmæssige årsager. ADVARSEL Angiver en advarsel vedrørende handlinger, der kan medføre død eller personskade, hvis de ikke udføres korrekt. Hold altid øje med disse advarsler for at opnå sikker anvendelse af printeren. FORSIGTIG Angiver en advarsel vedrørende handlinger, der kan medføre personskade eller beskadigelse af ejendom, hvis de ikke udføres korrekt. Hold altid øje med disse advarsler for at opnå sikker anvendelse af printeren. VIGTIGT BEMÆRK Angiver driftskrav og -begrænsninger. Sørg for at læse disse emner omhyggeligt for at betjene printeren korrekt, så beskadigelse af printeren undgås. Angiver en uddybende forklaring på en handling eller indeholder yderligere forklaringer på en procedure. Det anbefales på det kraftigste, at disse bemærkninger læses. Knapper, der er anvendt i denne vejledning Følgende knapnavne er eksempler på, hvordan knapper, der skal trykkes på, vises i denne vejledning: Knapper på computerskærmbilleder: Eksempel: [Knapnavn] [OK] [Detaljer] vii

11 Skærmbilleder, der er anvendt i denne vejledning De illustrationer af computerskærmene, der er brugt i denne vejledning, er taget, mens LASER SHOT LBP3200 kører under Windows Knapperne, som du skal trykke på, er mærket med som vist herunder. Når der kan klikkes på af flere knapperne på illustrationen af computerskærmen, er de alle mærket. Vælg den knap, der svarer til dine behov. 5 Klik på [Installer en printerdriver]. Klik på denne knap for at udføre handlingen. Forkortelser i denne vejledning I denne vejledning er produktnavne og modelnavne forkortet på følgende måde: Operativsystemer Microsoft Windows 95: Windows 95 Operativsystemet Microsoft Windows 98: Windows 98 Operativsystemet Microsoft Windows Millennium Edition: Windows Me Operativsystemet Microsoft Windows 2000: Windows 2000 Operativsystemet Microsoft Windows XP: Windows XP Operativsystemet Microsoft Windows : Windows LASER SHOT LBP3200: LBP3200 viii

12 Juridiske bemærkninger FCC-erklæring (Federal Communications Commission) Laserprinter, model F V-model Enheden overholder afsnit 15 af FCC-reglerne. Betjening er underlagt de følgende to forhold: (1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) enheden skal acceptere modtaget interferens, herunder interferens, som muligvis forårsager utilsigtet betjening. Dette udstyr er blevet testet, og det er konstateret at overholde begrænsningerne for en Klasse B-digitalenhed i overensstemmelse med Afsnit 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er udviklede til at give rimelig beskyttelse imod skadelige forstyrrelser i en boliginstallation. Dette udstyr skaber, bruger og kan afgive radiofrekvensenergi og, hvis det ikke er installeret eller bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme forstyrrelser for en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens for radio- eller tv-modtagelser, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at udbedre interferensen på en eller flere af følgende måder: Drej eller flyt modtagerantennen. Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren. Slut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, hvor modtageren er tilsluttet. Rådfør dig med forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp. Der kræves et skærmet kabel for at overholde klasse B-begrænsningerne i underafsnit B Afsnit 15 af FCC-reglerne. Foretag ingen ændringer eller modifikationer på udstyret, medmindre det angives i vejledningen. Hvis der skal foretages sådanne ændringer eller modifikationer, kan du blive bedt om at stoppe med at anvende udstyret. Canon U.S.A. Inc. One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042, U.S.A. Tlf. (516) ix

13 V-model Dette udstyr er blevet testet, og det er konstateret at overholde begrænsningerne for en Klasse A-digitalenhed i overensstemmelse med Afsnit 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er udviklede til at give rimelig beskyttelse imod skadelig interferens, når udstyret bruges i et kommercielt miljø. Dette udstyr skaber, bruger og kan afgive radiofrekvensenergi og, hvis det ikke er installeret eller bruges i overensstemmelse med instruktionsvejledningen, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Brug af dette udstyr i boligområder kan forårsage skadelig interferens, hvorfor brugeren kan blive bedt om af afhjælpe dette for egen regning. Der kræves et skærmet kabel for at overholde klasse A-begrænsningerne i underafsnit B Afsnit 15 i FCC-reglerne. Foretag ingen ændringer eller modifikationer på udstyret, medmindre det angives i vejledningen. Hvis der skal foretages sådanne ændringer eller modifikationer, kan du blive bedt om at stoppe med at anvende udstyret. EMC-direktiv ( V-model) "Dette udstyr er testet på et typisk system for at overholde de tekniske krav i EMC-direktivet." Der kræves et skærmet kabel for at overholde de tekniske krav i EMC-direktivet. Produktet overholder EMC-direktivet med en nominel netstrøm på V ved 50 Hz, selv om det angivne input for produktet er V ved 50/60 Hz. C-mærket på etiketten med den angivne værdi betyder, at vi erklærer, at produktet overholder de relevante krav ved en nominel netstrøm på 240 V ved 50 Hz, selv om det angivne input for produktet er V ved 50/60 Hz. x

14 Lasersikkerhed (120 V/ V-modeller) Laserstråling kan være farlig for kroppen. Af denne årsag er laserstråling i denne printer is hermetisk forseglet i det beskyttende kabinet og det eksterne dæksel. Der kan ikke udslippe stråling fra printeren under normal betjening af brugeren. Denne printer er klassificeret som et klasse 1-laserprodukt i henhold til IEC :1993, EN :1994, og i USA er den klassificeret i klasse 1 i henhold til Code of Federal Regulations, af Title 21. Denne printer er klassificeret i henhold til IEC :1993, EN :1994 og er i overensstemmelse med følgende klasser: CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 1 APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1 PRODUCTO LASER DE CLASE 1 APARELHO A LASER DE CLASSE 1 (kun V-modeller) FORSIGTIG Hvis du foretager andre handlinger end dem, der er anført i denne vejledning, kan du blive udsat for skadelig stråling. xi

15 Internationalt Energy Star-program Varemærker Canon, Canon-logoet, LASER SHOT og LBP er varemærker tilhørende Canon Inc. Adobe Acrobat er et varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated. Microsoft og Windows er varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Andre produkt- eller firmanavne heri kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Copyright Som deltager i ENERGY STAR programmet har Canon Inc. fundet, at dette produkt opfylder energibesparelseskravene i ENERGY STAR programmet. International ENERGY STAR Office Equipment Program er et internationalt program, der fremmer enerigbesparelse gennem brug af computere og andet kontorudstyr. Programmet støtter udviklingen og udbredelsen af produkter med funktioner, der effektivt reducerer energiforbruget. Det er et åbent program, hvor virksomheder frit kan deltage. Programmet er især rettet mod kontorudstyr, f.eks. computere, skærme, printere, fax- og kopimaskiner. De deltagende lande anvender samme standarder og logoer. Copyright 2003 af Canon Inc. All rights reserved. Ingen del af denne publikation må reproduceres eller overføres i nogen form eller ved hjælp af nogen metoder, det være sig elektronisk eller mekanisk, herunder fotokopiering og optagelse eller ved hjælp af et system, hvor det kan lagres og hentes frem igen, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Canon Inc. xii

16 Ansvarsfraskrivelser Oplysningerne i denne vejledning kan blive ændret uden yderligere varsel. CANON INC. FREMSÆTTER INGEN GARANTI AF NOGEN SLAGS MED HENSYN TIL DETTE MATERIALE, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, BORTSET FRA SOM ANGIVET HERI, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, GARANTIER MED HENSYN TIL MARKEDSEGNETHED, SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT ANVENDELSESFORMÅL ELLER MOD KRÆNKELSE AF NOGET PATENT. CANON INC. HÆFTER IKKE FOR DIREKTE, HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART, ELLER TAB ELLER UDGIFTER SOM FØLGE AF BRUGEN AF DETTE MATERIALE. Juridiske begrænsninger for anvendelsen af produktet og billeder Brug af produktet til at scanne, udskrive eller på anden måde reproducere bestemte dokumenter, og brugen af sådanne billeder, efter at de er scannet, udskrevet eller på anden måde reproduceret ved hjælp af produktet, kan være forbudt i henhold til gældende lov og kan resultere i retsforfølgelse. En ufuldstændig liste over disse dokumenter er opstillet herunder. Listen er kun tænkt som værende retningsgivende. Hvis du ikke er sikker på lovligheden af brugen af dette produkt til at scanne, udskrive eller på anden måde reproducere et bestemt dokument, og/ eller brugen af de billeder, der er scannet, udskrevet eller på anden måde reproduceret, bør du på forhånd bede din juridiske rådgiver om vejledning. Papirpenge Valutabestillinger Indbetalingsbeviser Frimærker (stemplede eller ustemplede) Identitetsmærkater eller gradstegn Papirer vedrørende aftjening af værnepligt eller indkaldelsespapirer Checks eller veksler, udstedt af offentlige myndigheder Rejsechecks Spisebilletter Pas Immigrationspapirer Skattevæsenets mærkater (stemplede eller ustemplede) Obligationer eller gældsbeviser Aktiebeviser Kørekort og registreringsattester Arbejder, der er beskyttet af copyright / kunstneriske arbejder uden tilladelse fra copyrightindehaver xiii

17 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs disse "Vigtige sikkerhedsinstruktioner" grundigt, før du betjener printeren. Da formålet med instruktionerne er at forhindre skade på brugeren eller andre personer eller ødelæggelse af ejendom, bør du altid være opmærksom på disse instruktioner. Da det endvidere kan resultere i uventede ulykker eller beskadigelse, skal du ikke udføre nogen handling, som ikke er beskrevet vejledningen. Forkert betjening eller brug af denne maskine kan resultere i personskade og/eller skade, der kræver omfattende reparation, som ikke er dækket af den begrænsede garanti. Installation ADVARSEL Installer ikke printeren i nærheden af sprit, fortynder eller andre antændelige stoffer. Hvis antændelige stoffer kommer i kontakt med de elektriske dele i printeren, kan det resultere i brand eller elektrisk stød. Placer ikke følgende emner på printeren. Hvis disse stoffer kommer i kontakt med de strømførende områder i printeren, kan det resultere i brand eller elektrisk stød. Hvis disse stoffer tabes eller spildes ned i det indvendige af printeren, skal du straks slukke på afbryderkontakten a og fjerne USB-kablet b, hvis du bruger det. Tag derefter netledningen ud af lysnetkontakten c, og kontakt den lokale autoriserede Canon-forhandler. - Halskæder og andre metalobjekter -Kopper, vaser, blomsterpotter og andre beholdere med vand eller væsker b c a OFF ON xiv

18 FORSIGTIG Installer ikke printeren på en ustabil placering, f.eks. en vakkelvorn platform eller et skrånende gulv, eller på et sted, der er udsat for voldsomme vibrationer, da det kan bevirke, at printeren falder eller tipper, hvilket kan medføre personskade. Bloker aldrig ventilationsåbningerne på printeren. Ventilationsåbningerne er lavet for at sikre korrekt ventilation af de indvendige dele af printeren. Blokering af ventilationsåbningerne kan medføre overophedning af printeren og brand. Placer ikke printeren på en blød overflade, f.eks. en sofa eller et tæppe. Installer ikke printeren på følgende steder: - Et fugtigt eller støvet sted - Et sted, der er udsat for røg og damp, f.eks. i nærheden af madlavningssteder og luftfugtighedsanlæg - Et sted, der er udsat for regn eller sne - Et sted i nærheden af vandhaner eller vand - Et sted, der er udsat for direkte sollys - Et sted, hvor der kan forekomme høje temperaturer - Et sted i nærheden af åben ild Sæt forsigtigt printeren ned på gulvet eller oven på den anden printer, så du undgår personskade. Når du tilslutter USB-kablet, skal du gøre det korrekt i henhold til denne vejledning. Hvis det ikke tilsluttes korrekt, kan det resultere i funktionsfejl eller elektrisk stød. Når du flytter printeren, skal du følge instruktionerne i denne vejledning, så du holder den korrekt. Hvis du ikke gør det, kan du risikere at tabe printeren, hvilket kan medføre personskade. Strømforsyning ADVARSEL Netledningen må ikke beskadiges eller ændres. Placer ikke tunge genstande på netledningen. Træk ikke i den, og bøj den ikke for meget, da dette kan medføre elektrisk beskadigelse og resultere i brand eller elektrisk stød. Sørg for, at netledningen ikke kommer tæt på en varmekilde. Hvis du ikke gør det, kan netledningens isolering smelte, hvilket kan forårsage brand eller elektrisk stød. Undgå at tilslutte netledningen eller tage den ud med våde hænder, da dette kan medføre elektrisk stød. Sæt ikke netledningen i en flerstikdåse, da dette kan resultere i brand eller elektrisk stød. Undgå at rulle netledningen tæt sammen eller at binde knuder på netledningen, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Sæt netledningen helt ind i stikkontakten. Hvis du ikke gør det, kan det resultere i brand eller elektrisk stød. Benyt kun den medleverede netledning. Undlades dette, kan der opstå brand eller elektrisk stød. xv

19 Som hovedregel skal du undgå at benytte forlængerledninger og at sætte forlængerledninger i en flerstikdåse. Men hvis der skal benyttes forlængerledninger eller en flerstikdåse, skal du de anvendes i overensstemmelse med følgende punkter under brugerens eget ansvar. Hvis du ikke anvender forlængerledninger korrekt, kan det medføre brand eller elektrisk stød. - Tilslut ikke en forlængerledning til en anden. -Kontroller, at stikkets spænding er den samme som angivet på etiketten (påsat bag på printeren), når du bruger printeren. -Anvend en forlængerledning, som tillader en højere strømstyrke end den nødvendige, der er angivet på etiketten (påsat bag på printeren). - Når du anvender en forlængerledning, skal du binde ledningssammenbindingen op og sætte strømstikket helt ind i forlængerledningens kontakt for at sikre en stabil forbindelse mellem netledningen og forlængerledningen. - Kontroller ind i mellem, at forlængerledningen ikke er overophedet. FORSIGTIG Brug ikke andre strømstyrker end dem, der er angivet heri, da dette kan resultere i brand eller elektrisk stød. Tag altid fat i selve netstikket, når du tager netledningen ud af stikdåsen. Hvis du trækker i netledningen, kan du risikere at blotte eller knække selve kobberlederen eller på anden måde beskadige netledningen. Hvis netledningen beskadiges, kan det medføre strømtab, hvilket kan resultere i brand eller elektrisk stød. Sørg for, at der er plads på alle sider af netstikket, så det er nemt at trække stikket ud af stikdåsen. Hvis der er genstande placeret omkring netstikket, er det ikke muligt at trække stikket ud af stikdåsen i nødstilfælde. Håndtering ADVARSEL Forsøg ikke at skille printeren ad eller ændre den. Der er højtemperatursdele og strømførende dele i printeren, der kan medføre brand eller elektrisk stød. Elektrisk udstyr kan være skadeligt, hvis det ikke bruges korrekt. For at undgå personskade skal du ikke give ikke børn lov til at få adgang til de indvendige dele af noget elektrisk produkt, og lad dem ikke røre elektriske kontakter eller komponenter, der er tilgængelige. Hvis printeren afgiver underlige lyde, eller udsender røg, varme eller usædvanlige lugte, skal du straks slukke for strømmen på afbryderkontakten og fjerne USB-kablet, hvis du bruger det. Tag derefter netledningen ud af lysnetkontakten, og kontakt forhandleren af printeren. Brug ikke let antændelige stoffer i nærheden af printeren. Hvis antændelige stoffer kommer i kontakt med de elektriske komponenter i printeren, kan det resultere i brand eller elektrisk stød. Undgå beskadigelse af netledningen og brandfare ved altid at slukke for strømmen på afbryderkontakten og fjerne USB-kablet, når du flytter printeren. Ellers risikerer du, at netledningen eller USB-kablet bliver beskadiget, hvilket kan resultere i brand eller elektrisk stød. xvi

20 Tab ikke papirclips, hæfteklammer eller andre metalobjekter ned i printeren. Undgå også at spilde vand, væsker eller antændelige stoffer (alkohol, benzen, fortynder osv.) ind i selve printeren. Hvis disse stoffer kommer i kontakt med de strømførende områder i printeren, kan det resultere i brand eller elektrisk stød. Hvis disse stoffer tabes eller spildes ned i det indvendige af printeren, skal du straks slukke for strømmen på afbryderkontakten og fjerne USB-kablet. Tag derefter netledningen ud af lysnetkontakten, og kontakt forhandleren af printeren. Når USB-kablet tilsluttes eller fjernes, mens stømstikket er sat i stikkontakten, skal du undgå at berøre stikkets metaldel. Dette kan medføre elektrisk stød. FORSIGTIG Placer ikke tunge genstande på printeren, da de kan tippe eller falde ned, hvilket kan medføre personskade. Sluk for strømmen på afbryderkontakten af sikkerhedsmæssige grunde, når printeren ikke bruges i en længere periode, f.eks. for en nat. Sluk også for strømmen på afbryderkontakten på højre side af printeren, og tag strømstikket ud af stikket af sikkerhedsmæssige grunde, når printeren ikke skal bruges i en længere periode, f.eks. ved flere helligdage. Laserbestrålingen kan være skadelig for mennesker. Da den stråling, der udsendes inde i printeren, er fuldstændigt indkapslet bag det beskyttende kabinet og eksterne dæksler, kan der ikke udslippe stråling fra printeren på noget tidspunkt, mens brugeren anvender den. Læs følgende kommentarer og instruktioner vedrørende sikkerhed. - Åbn aldrig andre dæksler end dem, der er angivet i denne manual. - Fjern ikke advarselsetiketter, der er fastgjort på dækslet til laserscanneren. - Hvis der undslipper laserstråling fra printeren, kan det medføre alvorlig beskadigelse af dine øjne. xvii

21 Vedligeholdelse og undersøgelser ADVARSEL Når du renser printeren, skal du først slukke for strømmen på afbryderkontakten, tage USB-kablet ud og derefter tage stikket ud af kontakten. Hvis du ikke følger disse trin, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Rengør printeren ved brug af en lettere fugtet klud med et mildt rensemiddel, der er fortyndet med vand. Brug ikke sprit, fortynder eller andre antændelige stoffer. Kontroller, at rensemidlet ikke er antændeligt, før du bruger det. Hvis antændelige stoffer kommer i kontakt med de strømførende områder i printeren, kan det resultere i brand eller elektrisk stød. Der er visse områder inde i printeren, hvor spændingen er meget høj. Når du fjerner papir, der har sat sig fast, eller når du undersøger det indvendige af printeren, skal du sørge for at halskæder, armbånd eller andre metalgenstande ikke berører indersiden af printeren, da det kan resultere i forbrændinger eller elektrisk stød. Du må ikke brænde eller smide brugte tonerpatroner i åben ild, da det kan få den toner, der stadig er i patronen, til at bryde i brand, så der opstår forbrændinger eller ildebrand. Tag med jævne mellemrum strømstikket ud af stikkontakten, og rengør området omkring enden med stikkets metalben og stikkontakten med en tør klud for at sikre, at al støv og snavs fjernes. Hvis strømledningen er tilsluttet i en længere tidsperiode i et fugtigt, støvet eller røgfyldt lokale, kan der samle sig støv omkring strømstikket, og det kan blive til fugt. Dette kan medføre kortslutning og forårsage brand. FORSIGTIG Prøv ikke selv at servicere denne printer, bortset fra som forklaret i denne vejledning. Der er ingen brugerservicerbare dele i printeren. Reguler kun de knapper, der er omtalt i betjeningsvejledningen. Forkert regulering af denne maskine kan resultere i personskade og/eller skade, der kræver omfattende reparation, som ikke er dækket af den begrænsede garanti. Fikseringsenheden og dens omgivelser i printeren kan blive varme under brugen. Når du fjerner papir, der har sat sig fast, eller når du undersøger det indvendige af printeren, skal du ikke berøre fikseringsenheden og dens omgivelser, da det kan medføre forbrændinger eller elektrisk stød. Når du fjerner papir, der har sat sig fast, eller udskifter tonerpatronen, skal du sørge for, at toner ikke kommer i kontakt med dine hænder eller tøj. Hvis du får det på hænderne, skal du vaske dem straks med koldt vand. Hvis du vasker det af med varmt vand, sætter toneren sig fast, hvilket gør det umuligt at fjerne tonerpletterne. xviii

22 Når du fjerner en brugt tonerpatron fra dens hulrum, skal du fjerne den forsigtigt for at forhindre, at toneren spredes, og at den kommer i din mund eller dine øjne. Hvis du får toner i øjne eller mund, skal du straks vaske den af med koldt vand og søge læge. Når du isætter papir eller fjerner papir, der har sat sig fast, skal du passe på ikke at skære dine hænder på kanterne af papiret. Når du fjerner en brugt tonerpatroner fra dens hulrum, skal du fjerne den forsigtigt for at forhindre, at toneren spredes, og at den kommer i din mund eller dine øjne. Hvis du får toner i øjne eller mund, skal du straks vaske den af med koldt vand og søge læge. Tilbehør ADVARSEL Smid ikke brugte tonerpatroner i åben ild, da det kan antænde toner, der stadig er i patronen, og det kan medføre forbrændinger eller brand. Opbevar ikke tonerpatroner eller kopipapir på steder i nærheden af åben ild, da det kan antænde toner eller papir og medføre forbrændinger eller brand. FORSIGTIG Opbevar toner og andre stoffer uden for små børns rækkevidde. Hvis disse elementer sluges, skal du straks søge læge. xix

23 xx

24 Før du starter på at bruge denne printer 1 KAPITEL Dette kapitel beskriver printerens vigtigste og mest almindelige funktioner. Funktioner og fordele Dele og deres funktioner Set forfra Set bagfra Intern visning Tilslutning af netledningen Tænde og slukke for printeren Tænde printeren Slukke printeren Tilslutning til en computer

25 Funktioner og fordele 1 Før du starter på at bruge denne printer Højtydende udskrivningssystem "CAPT" LBP3200 er udstyret med den nyeste CAPT-software (Canon Advanced Printing Technology), der understøtter Windows 98/Me og Windows 2000/XP. Da systemet behandler udskriftsdata sætvis på en computer i stedet for en printer, er der mulighed for udskrivning ved høj hastighed, fordi computerens funktioner anvendes. Tidsperioden, hvor computeren frigøres, bliver afkortet. Oplysninger om f.eks. mangel på papir, tilbageværende udskriftstid og beregnet tidpunkt for fuldførelse af udskrivningen vises på displayet i real-time. USB-grænseflade er standard USB-grænseflade, (Universal Serial Bus) hvortil eksterne enheder kan tilsluttes ved hjælp af et stik, leveres som standard. Udskrivning med høj hastighed og udskrivning af billeder med ekstra høj opløsning Udskrivning i høj hastighed med 18 ark i minuttet minimerer ventetiden for fuldførelse af udskrivningen. LBP3200 er udstyret med en printermaskine, der giver en opløsning på 600 dpi. Ved at anvende Canons egen nye funktion til automatisk billedforbedring kan man opnå et billede i ekstra høj opløsning, der svarer til 2400 x 600 dpi. Gråskaleringen, der anvender simuleringsmetoden, producerer flotte delikate billeder, f.eks. fotos og grafik. Understøttelse af forskellige netværk Hvis du bruger printeren som en netværksprinter, vises status både på server- og klientcomputere. Du kan udføre udskriftsjob på begge. Understøttelse af forskellige materialetyper Forskellige materialetyper, f.eks. almindeligt papir, konvolutter (Konvolut C5, Konvolut COM10, Konvolut DL, Konvolut Monarch), etiketter og transparenter kan bruges til denne printer. Selv om printeren er beregnet til papir i A4-størrelse, kan dokumenter med en større størrelse, f.eks. A3 og B4, blive formindsket ved hjælp af reduktionsfunktionen. Printeren kan også foretage en udskrift af brugerdefineret størrelse. Lavt strømforbrug og hurtig opstart Canons egen "on demand"-opvarmningsystem sikrer lavt strømforbrug og hurtig opstart. Denne innovative teknologi opvarmer kun varmeenheden øjeblikkeligt ved udskrivning, så opvarmningstiden forkortes. LBP3200 er derfor altid i standby-tilstand og klar til at udskrive. Derudover er det gennemsnitlige strømforbrug ved standby-tilstand kun omkring 7 W. 1-2 Funktioner og fordele

26 Kompakt og lydsvagt design Printerens kompakte design sparer på pladsen i hjemmet eller på kontoret. Da printeren udskriver lydsvagt og er helt stille i standby-tilstand, kan du bruge printeren uden at bekymre dig om dine omgivelser selv om natten. Nem vedligeholdelse og vinduet Printerstatus Da toneren og den fotosensitive tromle er kombineret, kan EP-27-patronen (EP-27 Cartridge) til LBP3200 nemt udskiftes. Vinduet Printerstatus, som vises under udskrivning, gør det muligt for dig at foretage de rette justeringer ved hjælp af grafik og lyd, så betjeningen af printeren forbedres. 1 Før du starter på at bruge denne printer Funktioner og fordele 1-3

27 A5 B5 EXEC LGL A4 LTR Dele og deres funktioner 1 Dette afsnit beskriver navnet og funktionen for hver del, så du kan bruge printeren korrekt og få fuld udnyttelse af funktionerne. Før du starter på at bruge denne printer Set forfra FORSIGTIG Bloker aldrig ventilationsåbningerne på printeren. Ventilationsåbningerne er lavet for at sikre korrekt ventilation af de indvendige dele af printeren. Blokering af ventilationsåbningerne kan medføre overophedning af printeren og brand. a h g f b c OFF ON d e a Bakke til levering med forsiden nedad Gør det muligt for papiret at blive leveret lige. b Område til levering med forside nedad Leverer papiret med udskrivningsoverfladen nedad. (Se side 2-11.) c Dæksel til valg af levering Skifter mellem levering med forsiden opad og forsiden nedad. (Se side 2-13.) d Afbryderkontakt Tænder eller slukker printeren. (Se side 1-10.) e Kassette Gør det muligt for dig at ilægge maksimalt 250 ark almindeligt papir (64 g/m 2 ). (Se side 2-9.) f Indgang til manuel indføring Bruges, når der udskrives et papir ad gangen manuelt. (Se side 2-9.) g Papirstyr Juster papirstyret til papirbredden, så papiret leveres lige. h Frontdæksel Åbnes, når tonerpatronen skal udskiftes eller ved afhjælpning af papirstop. 1-4 Dele og deres funktioner

28 Set bagfra b 1 a a Strømstik Tilsluttes til netledningen. (Se side 1-7.) b Åbning til levering med forside opad Leverer papiret med udskrivningsoverfladen opad. (Se side 2-12.) c Strømindikator Lyser, når printeren er tændt. d Ventilationsåbning Afkøler printerens indre. Undgå at blokere ventilationsåbningen. g f e USB-stik Tilsluttes USB-kablet. USB-kablet tilsluttes USB-porten på computeren. (Se side 1-13.) f Etiket Printerens serienummer er angivet på denne etiket. Dette nummer benyttes, hvis der er behov for service eller reparation. Den strømstyrke, der er angivet på etiketten, viser det gennemsnitlige strømforbrug. g Beskyttelsesdæksel til kassette c d e Forhindrer skidt og støv i at trænge ind i kassetten. Før du starter på at bruge denne printer Dele og deres funktioner 1-5

29 Intern visning 1 Før du starter på at bruge denne printer a a Styr til tonerpatron Samtidigt med at udhænget på hver side af tonerpatronen justeres med styret til tonerpatronen, skal du skubbe tonerpatronen ind. (Se side 5-5.) OFF ON b Sort film Undlad at fjerne denne film. b 1-6 Dele og deres funktioner

30 Tilslutning af netledningen Dette afsnit beskriver, hvordan netledningen tilsluttes. Før netledningen tilsluttes, skal du se "Vigtige sikkerhedsinstruktioner," på side xiv. 1 ADVARSEL Netledningen må ikke beskadiges eller ændres. Placer ikke tunge genstande på netledningen. Træk ikke i den, og bøj den ikke for meget, da dette kan medføre elektrisk beskadigelse og resultere i brand eller elektrisk stød. Sørg for, at netledningen ikke kommer tæt på en varmekilde. Hvis du ikke gør det, kan netledningens isolering smelte, hvilket kan forårsage brand eller elektrisk stød. Undgå at tilslutte netledningen eller tage den ud med våde hænder, da dette kan medføre elektrisk stød. Sæt ikke netledningen i en flerstikdåse, da dette kan resultere i brand eller elektrisk stød. Undgå at rulle netledningen tæt sammen eller at binde knuder på netledningen, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Sæt netledningen helt ind i stikkontakten. Hvis du ikke gør det, kan det resultere i brand eller elektrisk stød. Benyt kun den medleverede netledning. Undlades dette, kan der opstå brand eller elektrisk stød. Som hovedregel skal du undgå at benytte forlængerledninger og at sætte forlængerledninger i en flerstikdåse. Men hvis der skal benyttes forlængerledninger eller en flerstikdåse, skal du de anvendes i overensstemmelse med følgende punkter under brugerens eget ansvar. Hvis du ikke anvender forlængerledninger korrekt, kan det medføre brand eller elektrisk stød. - Tilslut ikke en forlængerledning til en anden. -Kontroller, at stikkets spænding er den samme som angivet på etiketten (påsat bag på printeren), når du bruger printeren. -Anvend en forlængerledning, som tillader en højere strømstyrke end den nødvendige, der er angivet på etiketten (påsat bag på printeren). - Når du anvender en forlængerledning, skal du binde ledningssammenbindingen op og sætte strømstikket helt ind i forlængerledningens kontakt for at sikre en stabil forbindelse mellem netledningen og forlængerledningen. -Kontroller ind i mellem, at forlængerledningen ikke er overophedet. Før du starter på at bruge denne printer Tilslutning af netledningen 1-7

31 1 Før du starter på at bruge denne printer FORSIGTIG Brug ikke andre strømstyrker end dem, der er angivet heri, da dette kan resultere i brand eller elektrisk stød. Tag altid fat i selve netstikket, når du tager netledningen ud af stikdåsen. Hvis du trækker i netledningen, kan du risikere at blotte eller knække selve kobberlederen eller på anden måde beskadige netledningen. Hvis netledningen beskadiges, kan det medføre strømtab, hvilket kan resultere i brand eller elektrisk stød. Sørg for, at der er plads på alle sider af netstikket, så det er nemt at trække stikket ud af stikdåsen. Hvis der er genstande placeret omkring netstikket, er det ikke muligt at trække stikket ud af stikdåsen i nødstilfælde. VIGTIGT Tilslut ikke netledningen til reservestikkontakten på computeren. Du skal bruge én lysnetkontakt til printeren alene. Tilslut ikke printeren til en strømkilde, som ikke kan afbrydes. Dette kan medføre funktionsfejl for printeren eller nedbrud i tilfælde af strømsvigt. 1 Kontroller, at afbryderkontakten er slukket. Printeren er slukket, når der trykkes på " " på afbryderkontakten. ON OFF 1-8 Tilslutning af netledningen

32 2 Tilslut netledningen til strømstikket. 1 3 Tilslut stikket i den anden ende til lysnetkontakten. Før du starter på at bruge denne printer Tilslutning af netledningen 1-9

33 Tænde og slukke for printeren 1 Før du starter på at bruge denne printer Afbryderkontakten til at tænde og slukke printeren findes på venstre side af printeren. Vær opmærksom på følgende anvisninger for at forhindre uventede problemer. Tænde printeren Når du vil benytte printeren skal du trykke på " " på afbryderkontakten for at tænde eller slukke printeren. Når printeren har kørt en selvdiagnostisk test, er den klar til at udskrive. VIGTIGT Tænd ikke printeren, umiddelbart efter du har slukket den. Vent 10 sekunder, når du har slukket printeren, før du tænder den igen. Hvis printeren ikke fungerer korrekt, eller hvis der vises en fejlmeddelelse i vinduet Printerstatus, skal du se "Fejlfinding," på side 6-1. Før printeren tændes, skal du kontrollere, at der ikke er ilagt papir i indgangen til manuel indføring. Hvis du tænder printeren, mens der er papir i indgangen til manuel indføring, kan det medføre papirstop. Når du tænder printeren første gang, efter at du har installeret printeren, bliver et blankt ark muligvis leveret. Men dette er ikke unormalt. 1 Tryk på " " på afbryderkontakten for at tænde printeren. ON OFF 1-10 Tænde og slukke for printeren

34 Strømindikatoren lyser, og printeren starter en selvdiagnostisk test. Hvis der ikke registreres noget unormalt under den selvdiagnostiske test, er printeren klar til at printe. 1 Slukke printeren Følg vejledningen herunder for at slukke printeren. VIGTIGT Hvis printeren bruges på et netværk, skal du kontrollere, at der ikke udskrives data fra en anden computer, før du slukker printeren. Hvis du slukker printeren, vil alle udskriftsdata, der stadig er i printerens hukommelse, blive slettet. Vent, indtil alle nødvendige udskriftsdata er udskrevet, før du slukker printeren. Sluk ikke printeren, når den har følgende status. - Under udskrivning - Når der køres en selvdiagnostisk test, umiddelbart efter printeren er blevet tændt Før du starter på at bruge denne printer 1 Tryk på " " på afbryderkontakten for at slukke for printeren. ON OFF VIGTIGT Printerens strømforbrug er 0 W, når " " på afbryderkontakten er trykket ned. Tænde og slukke for printeren 1-11

35 Tilslutning til en computer 1 Før du starter på at bruge denne printer Dette afsnit beskriver, hvordan printeren tilsluttes til en computer. Da printeren er udstyret med et USB-stik, kan du bruge et USB-kabel til at tilslutte printeren til en computer. Ved at bruge et USB-kabel, kan printeren blive tilsluttet til en computer, der har en USB-port. ADVARSEL Når USB-kablet tilsluttes eller fjernes, mens stømstikket er sat i stikkontakten, skal du undgå at berøre stikkets metaldel. Dette kan medføre elektrisk stød. VIGTIGT Du kan tilslutte og fjerne USB-kablet, mens computeren eller printeren er tændt. Men tilslut eller fjern ikke USB-kablet i følgende situationer, da det kan medføre funktionsfejl for computeren eller printeren. - Når operativsystemet på computeren startes, lige efter at der er tændt for computeren - Under udskrivning Hvis du tilslutter eller fjerner USB-kablet, når computeren eller printeren er tændt, skal du vente 5 sekunder eller længere efter fjernelse af USB-kablet, før du tilslutter det igen. Hvis du tilslutter USB-kablet umiddelbart, efter du har fjernet det, kan det medføre funktionsfejl for computeren eller printeren. BEMÆRK Printerens USB-grænseflade understøtter USB med fuld hastighed (USB 1.1-kompatibel). Kontakt forhandleren af printeren for at få yderligere oplysninger. Når du tilslutter printeren til en computer med et USB-kabel, skal du bruge en computer med producentgaranti for korrekt USB-betjening. Hvis du ikke er sikker på, hvilket USB-kabel der understøttes af din computer, kan du kontakte den forhandler, hvor du købte computeren Tilslutning til en computer

36 1 Tilslut USB-kablets type B-ende (firkantet) til USB-stikket på bagsiden af printeren. 1 2 Tilslut USB-kablets type A-ende (fladt) til USB-porten på computeren. Før du starter på at bruge denne printer BEMÆRK Når USB-kablet er tilsluttet, skal du installere softwaren til denne printer i henhold til anvisningerne på computerskærmen. Yderligere oplysninger finder du under "Installation af CAPT-softwaren," på side 3-4. Tilslutning til en computer 1-13

37 1 Før du starter på at bruge denne printer 1-14 Tilslutning til en computer

38 Ilægning og levering af papir 2 KAPITEL I dette kapitel beskrives de typer papir, der kan bruges i printeren, og hvordan papir ilægges og leveres til udbakken. Papirkrav Brugbart papir Udskriftsområde Papir, der ikke kan bruges Opbevaring af papir Papirkilde Papirkildetype Papirkapacitet for papirkilde Papirleveringsområde Papirleveringsområdetype Papirkapacitet for papirleveringsområde Valg af papirleveringsområde Udskrivning på almindeligt papir / kraftigt papir / etiket / transparent Ilægning af papir Angivelse af printerdriver og udskrivning Udskrivning på konvolut Ilægning af konvolut Angivelse af printerdriver og udskrivning Udskrivning på brugerdefineret papir Ilægning af brugerdefineret papir Angivelse af printerdriver og udskrivning

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Laserprinter. Brugervejledning. VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN

Laserprinter. Brugervejledning. VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN Laserprinter Brugervejledning VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN LBP-1120 Laserprinter Brugervejledning Brugervejledninger til printeren Brugervejledningerne til denne

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Personlige kopimaskiner 2005/2006

Personlige kopimaskiner 2005/2006 Personlige kopimaskiner 2005/2006 Symbolforklaring Digitale personlige kopimaskiner AXIS NETVÆRKSPRINTADAPTER Giver mulighed for at sætte en printer i netværk, så den kan benyttes af flere brugere. ENERGY

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LBP-1210 Laserprinter

LBP-1210 Laserprinter LBP-1210 Laserprinter Brugervejledning VIGTIGT: Læs denne vejledning grundigt. Brug denne vejledning, når du har brug for hurtig hjælp. Copyright Copyright 2002 Canon Inc. Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

hp LaserJet 1000 Brug

hp LaserJet 1000 Brug hp LaserJet 1000 Brug HP LaserJet 1000 Series Printer Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, ændring eller oversættelse er ikke tilladt uden forudgående

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Brugervejledning Dansk Introduktion Tak for, at du har købt denne bærbare harddisk fra Verbatim med den hurtige og nemme Powered esata-grænseflade. Før

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

1 Sikkerhed. 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger

1 Sikkerhed. 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger DVR 700 Sikkerhed da 1 1 Sikkerhed 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger Følgende sikkerhedsanvisninger bør læses, følges og gemmes til senere reference. Overhold alle advarsler på enheden og i betjeningsvejledningen,

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Bemærkninger til udgaven

Bemærkninger til udgaven Bemærkninger til udgaven Udgave: April 2000 Det følgende afsnit gælder ikke i visse lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKATION

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU Hardwaremanual Model: TSP143IIU Anerkendelse af varemærker TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Bemærkning Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

ML-1710. SAMSUNG LASER PRINTER Brugervejledning

ML-1710. SAMSUNG LASER PRINTER Brugervejledning ML-1710 SAMSUNG LASER PRINTER Brugervejledning Denne brugervejledning er kun beregnet til orientering. Alle oplysninger heri kan ændres uden varsel. Samsung Electronics påtager sig ikke ansvaret for nogen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs insturktionerne omhyggeligt for at blive fortrolig med udstyret, før du prøver at installere,

Læs mere

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes.

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Slim U2 TA Scanner Utility Brugermanual Forord Copyright 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual er designet til at assistere dig ved brug af Slim U2 TA Scanner Utility. Oplysninger i dette dokument

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Kort funktionsoversigt Installation af HP Smart Install Produktet indeholder HP Smart Install-installationssoftware til Windows-operativsystemer. Softwaren bruger USB-kablet

Læs mere

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder Printer Administrations Løsninger Printer Administrations Løsninger Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder STYR ARBEJDSGANGENE DEN NEMME MÅDE AT STYRE DINE PRINTERE OG

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E7240 Set forfra og bagfra Figur

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 3 2. Komponenter side 4 a) Apparatet b) Tilbehør 3. Betjening af apparatet side 5 a) Kontrolknapper

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere