Laserprinter. Brugervejledning. VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Laserprinter. Brugervejledning. VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN"

Transkript

1 Laserprinter Brugervejledning VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN

2 LBP3200 Laserprinter Brugervejledning

3 Vejledninger til printeren Vejledningerne til denne printer er inddelt på følgende måde. Du henvises til dem for at få yderligere oplysninger. CD-ROM Vejledninger med dette symbol er PDF-vejledninger, som findes på den medfølgende cd-rom. Installation Tilslutning til en computer Udskrivningsmetoder Grundlæggende funktioner Fejlfinding Kom godt i gang Brugervejledning (denne vejledning) CD-ROM CD-ROM Hvis du ønsker at se manualen i PDF-format, kræves Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader. Hvis Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader ikke er installeret på systemet, skal du downloade det fra Adobe Systems Incorporateds website. Printerillustrationen på forsiden kan være lidt anderledes end på din printer.

4 Sådan er denne vejledning opbygget Kapitel 1 Før du starter på at bruge denne printer Kapitel 2 Ilægning og levering af papir Kapitel 3 Opsætning af udskrivningsmiljøet Kapitel 4 Udskrivning af et dokument Kapitel 5 Rutinevedligeholdelse Kapitel 6 Fejlfinding Kapitel 7 Appendiks Vi har gjort store bestræbelser på at sikre, at denne vejledning er fri for fejl og mangler. Vi forbedrer dog til stadighed vores produkter, så hvis du har brug for en bestemt specifikation, kan du kontakte Canon.

5 Indholdsfortegnelse Indledning vii Sådan bruges denne vejledning vii Symboler, der er anvendt i denne vejledning vii Knapper, der er anvendt i denne vejledning vii Skærmbilleder, der er anvendt i denne vejledning viii Forkortelser i denne vejledning viii Juridiske bemærkninger ix FCC-erklæring (Federal Communications Commission) ix EMC-direktiv ( V-model) x Lasersikkerhed (120 V/ V-modeller) xi Internationalt Energy Star-program xii Varemærker xii Copyright xii Ansvarsfraskrivelser xiii Juridiske begrænsninger for anvendelsen af produktet og billeder xiii Vigtige sikkerhedsinstruktioner xiv Installation xiv Strømforsyning xv Håndtering xvi Vedligeholdelse og undersøgelser xviii Tilbehør xix Kapitel 1 Før du starter på at bruge denne printer Funktioner og fordele Dele og deres funktioner Set forfra Set bagfra Intern visning Tilslutning af netledningen Tænde og slukke for printeren Tænde printeren Slukke printeren Tilslutning til en computer ii

6 Kapitel 2 Ilægning og levering af papir Papirkrav Brugbart papir Papirstørrelse Papirtype Forkortelser for papirstørrelse Udskriftsområde Papir, der ikke kan bruges Opbevaring af papir Papirkilde Papirkildetype Papirkapacitet for papirkilde Papirleveringsområde Papirleveringsområdetype Område til levering med forside nedad Åbning til levering med forside opad Papirkapacitet for papirleveringsområde Valg af papirleveringsområde Skift til åbning til levering med forside opad Skift til område til levering med forside nedad Udskrivning på almindeligt papir / kraftigt papir / etiket / transparent Ilægning af papir Ilægning af papir i kassetten Isætning af papir i indgangen til manuel indføring Angivelse af printerdriver og udskrivning Udskrivning på konvolut Ilægning af konvolut Ilægning af konvolut i kassetten Isætning af konvolut i indgangen til manuel indføring Angivelse af printerdriver og udskrivning Udskrivning på brugerdefineret papir Ilægning af brugerdefineret papir Angivelse af printerdriver og udskrivning Kapitel 3 Opsætning af udskrivningsmiljøet Introduktion Efter installation af printeren Trin, der skal udføres hver gang Krævet systemmiljø Installation af CAPT-softwaren Windows 98/Me Installation fra cd-rom'en Installation med Plug and Play iii

7 Windows Installation fra cd-rom'en Installation med Plug and Play Windows XP Installation fra cd-rom'en Installation med Plug and Play Når installationen er udført (Canon LBP3200-gruppen) Udskrivning af en testside Brug af printeren i et netværk Angivelse af printerserver Windows 98/Me Windows 2000/XP Installation på klienter Installation fra [Guiden Tilføj printer] Installation fra [Windows Stifinder] Afinstallation af CAPT-softwaren Kapitel 4 Udskrivning af et dokument Udskrivning fra et program Annullering af et udskriftsjob Angivelse af udskrivningsindstillingerne Windows 98/Me Visning af dialogboksen [Dokumentegenskaber] fra programmet Visning af dialogboksen [Printeregenskaber] fra mappen [Printere] Windows 2000/XP Visning af dialogboksen [Dokumentegenskaber] fra programmet Visning af dialogboksen [Dokumentegenskaber] fra mappen [Printere] 4-12 Visning af dialogboksen [Printeregenskaber] fra mappen [Printere] Brug af funktionerne til udskrivning Windows 98/Me Fanen [Sideopsætning] Fanen [Efterbehandling] Fanen [Kvalitet] Fanen [Generelt] Fanen [Detaljer] Fanen [Deling] Windows 2000/XP Fanen [Sideopsætning] Fanen [Efterbehandling] Fanen [Kvalitet] Fanen [Generelt] Fanen [Deling] Fanen [Porte] Fanen [Avanceret] iv

8 Fanen [Sikkerhed] Fanen [Papirvalg] Udskrivning af flere sider på en side Skalering af udskrifter Automatisk skalering af et dokument Skalering af et dokument manuelt Angivelse af en brugerdefineret papirstørrelse Angivelse af udskriftskvaliteten Angivelse af tonerdensitet Angivelse af billedoptimering Visning af printerindstillingerne / Gendannelse af standardindstillingerne Visning af printerindstillingerne Gendannelse af standardindstillinger Vinduet Printerstatus Brug af vinduet Printerstatus Visning af vinduet Printerstatus Lukning af vinduet Printerstatus Angivelse af præferencer Netværksprinterstatus Kapitel 5 Rutinevedligeholdelse Udskiftning af tonerpatronen Før udskiftning af tonerpatronen Udskiftning af tonerpatronen Rensning Forholdsregler ved håndtering af tonerpatronen Opbevaring af tonerpatronen Rensning af printeren Flytning af printeren Flytning af printeren Håndtering af printeren Forholdsregler ved håndtering af printeren Forholdsregler ved opbevaring af printeren Kapitel 6 Fejlfinding Når du har problemer med at udskrive Papirstop v

9 Visning af servicefejl Når der vises en fejl med fikseringsenheden Når der vises en fejl med scanneren eller en servicefejl Problemer med udskriftskvalitet Når der ikke bliver udskrevet noget Installationsproblemer Når afinstallation ikke lykkes Afinstallation af USB-klassedriveren Installation ved at vælge USB-port (kun Windows 98/Me) Problemer under netværksinstallation Forskellige problemer Kapitel 7 Appendiks Specifikationer Hardwarespecifikationer Softwarespecifikationer Dimensioner på hver del Ekstraudstyr Netværkskort Stikordsregister Placering af serienummer vi

10 Indledning Tak, fordi du købte Canon LASER SHOT LBP3200. Læs denne vejledning grundigt, før du betjener printeren, for at gøre dig bekendt med dens funktioner og få mest muligt ud af dens mange funktioner. Gem denne vejledning på et sikkert sted, når du har læst den, så du har den til fremtidig brug. Sådan bruges denne vejledning Symboler, der er anvendt i denne vejledning Der bruges følgende symboler i denne vejledning til at forklare procedurer, begrænsninger, forholdsregler samt instruktioner, der skal overholdes af sikkerhedsmæssige årsager. ADVARSEL Angiver en advarsel vedrørende handlinger, der kan medføre død eller personskade, hvis de ikke udføres korrekt. Hold altid øje med disse advarsler for at opnå sikker anvendelse af printeren. FORSIGTIG Angiver en advarsel vedrørende handlinger, der kan medføre personskade eller beskadigelse af ejendom, hvis de ikke udføres korrekt. Hold altid øje med disse advarsler for at opnå sikker anvendelse af printeren. VIGTIGT BEMÆRK Angiver driftskrav og -begrænsninger. Sørg for at læse disse emner omhyggeligt for at betjene printeren korrekt, så beskadigelse af printeren undgås. Angiver en uddybende forklaring på en handling eller indeholder yderligere forklaringer på en procedure. Det anbefales på det kraftigste, at disse bemærkninger læses. Knapper, der er anvendt i denne vejledning Følgende knapnavne er eksempler på, hvordan knapper, der skal trykkes på, vises i denne vejledning: Knapper på computerskærmbilleder: Eksempel: [Knapnavn] [OK] [Detaljer] vii

11 Skærmbilleder, der er anvendt i denne vejledning De illustrationer af computerskærmene, der er brugt i denne vejledning, er taget, mens LASER SHOT LBP3200 kører under Windows Knapperne, som du skal trykke på, er mærket med som vist herunder. Når der kan klikkes på af flere knapperne på illustrationen af computerskærmen, er de alle mærket. Vælg den knap, der svarer til dine behov. 5 Klik på [Installer en printerdriver]. Klik på denne knap for at udføre handlingen. Forkortelser i denne vejledning I denne vejledning er produktnavne og modelnavne forkortet på følgende måde: Operativsystemer Microsoft Windows 95: Windows 95 Operativsystemet Microsoft Windows 98: Windows 98 Operativsystemet Microsoft Windows Millennium Edition: Windows Me Operativsystemet Microsoft Windows 2000: Windows 2000 Operativsystemet Microsoft Windows XP: Windows XP Operativsystemet Microsoft Windows : Windows LASER SHOT LBP3200: LBP3200 viii

12 Juridiske bemærkninger FCC-erklæring (Federal Communications Commission) Laserprinter, model F V-model Enheden overholder afsnit 15 af FCC-reglerne. Betjening er underlagt de følgende to forhold: (1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) enheden skal acceptere modtaget interferens, herunder interferens, som muligvis forårsager utilsigtet betjening. Dette udstyr er blevet testet, og det er konstateret at overholde begrænsningerne for en Klasse B-digitalenhed i overensstemmelse med Afsnit 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er udviklede til at give rimelig beskyttelse imod skadelige forstyrrelser i en boliginstallation. Dette udstyr skaber, bruger og kan afgive radiofrekvensenergi og, hvis det ikke er installeret eller bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme forstyrrelser for en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens for radio- eller tv-modtagelser, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at udbedre interferensen på en eller flere af følgende måder: Drej eller flyt modtagerantennen. Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren. Slut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, hvor modtageren er tilsluttet. Rådfør dig med forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp. Der kræves et skærmet kabel for at overholde klasse B-begrænsningerne i underafsnit B Afsnit 15 af FCC-reglerne. Foretag ingen ændringer eller modifikationer på udstyret, medmindre det angives i vejledningen. Hvis der skal foretages sådanne ændringer eller modifikationer, kan du blive bedt om at stoppe med at anvende udstyret. Canon U.S.A. Inc. One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042, U.S.A. Tlf. (516) ix

13 V-model Dette udstyr er blevet testet, og det er konstateret at overholde begrænsningerne for en Klasse A-digitalenhed i overensstemmelse med Afsnit 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er udviklede til at give rimelig beskyttelse imod skadelig interferens, når udstyret bruges i et kommercielt miljø. Dette udstyr skaber, bruger og kan afgive radiofrekvensenergi og, hvis det ikke er installeret eller bruges i overensstemmelse med instruktionsvejledningen, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Brug af dette udstyr i boligområder kan forårsage skadelig interferens, hvorfor brugeren kan blive bedt om af afhjælpe dette for egen regning. Der kræves et skærmet kabel for at overholde klasse A-begrænsningerne i underafsnit B Afsnit 15 i FCC-reglerne. Foretag ingen ændringer eller modifikationer på udstyret, medmindre det angives i vejledningen. Hvis der skal foretages sådanne ændringer eller modifikationer, kan du blive bedt om at stoppe med at anvende udstyret. EMC-direktiv ( V-model) "Dette udstyr er testet på et typisk system for at overholde de tekniske krav i EMC-direktivet." Der kræves et skærmet kabel for at overholde de tekniske krav i EMC-direktivet. Produktet overholder EMC-direktivet med en nominel netstrøm på V ved 50 Hz, selv om det angivne input for produktet er V ved 50/60 Hz. C-mærket på etiketten med den angivne værdi betyder, at vi erklærer, at produktet overholder de relevante krav ved en nominel netstrøm på 240 V ved 50 Hz, selv om det angivne input for produktet er V ved 50/60 Hz. x

14 Lasersikkerhed (120 V/ V-modeller) Laserstråling kan være farlig for kroppen. Af denne årsag er laserstråling i denne printer is hermetisk forseglet i det beskyttende kabinet og det eksterne dæksel. Der kan ikke udslippe stråling fra printeren under normal betjening af brugeren. Denne printer er klassificeret som et klasse 1-laserprodukt i henhold til IEC :1993, EN :1994, og i USA er den klassificeret i klasse 1 i henhold til Code of Federal Regulations, af Title 21. Denne printer er klassificeret i henhold til IEC :1993, EN :1994 og er i overensstemmelse med følgende klasser: CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 1 APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1 PRODUCTO LASER DE CLASE 1 APARELHO A LASER DE CLASSE 1 (kun V-modeller) FORSIGTIG Hvis du foretager andre handlinger end dem, der er anført i denne vejledning, kan du blive udsat for skadelig stråling. xi

15 Internationalt Energy Star-program Varemærker Canon, Canon-logoet, LASER SHOT og LBP er varemærker tilhørende Canon Inc. Adobe Acrobat er et varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated. Microsoft og Windows er varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Andre produkt- eller firmanavne heri kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Copyright Som deltager i ENERGY STAR programmet har Canon Inc. fundet, at dette produkt opfylder energibesparelseskravene i ENERGY STAR programmet. International ENERGY STAR Office Equipment Program er et internationalt program, der fremmer enerigbesparelse gennem brug af computere og andet kontorudstyr. Programmet støtter udviklingen og udbredelsen af produkter med funktioner, der effektivt reducerer energiforbruget. Det er et åbent program, hvor virksomheder frit kan deltage. Programmet er især rettet mod kontorudstyr, f.eks. computere, skærme, printere, fax- og kopimaskiner. De deltagende lande anvender samme standarder og logoer. Copyright 2003 af Canon Inc. All rights reserved. Ingen del af denne publikation må reproduceres eller overføres i nogen form eller ved hjælp af nogen metoder, det være sig elektronisk eller mekanisk, herunder fotokopiering og optagelse eller ved hjælp af et system, hvor det kan lagres og hentes frem igen, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Canon Inc. xii

16 Ansvarsfraskrivelser Oplysningerne i denne vejledning kan blive ændret uden yderligere varsel. CANON INC. FREMSÆTTER INGEN GARANTI AF NOGEN SLAGS MED HENSYN TIL DETTE MATERIALE, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, BORTSET FRA SOM ANGIVET HERI, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, GARANTIER MED HENSYN TIL MARKEDSEGNETHED, SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT ANVENDELSESFORMÅL ELLER MOD KRÆNKELSE AF NOGET PATENT. CANON INC. HÆFTER IKKE FOR DIREKTE, HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART, ELLER TAB ELLER UDGIFTER SOM FØLGE AF BRUGEN AF DETTE MATERIALE. Juridiske begrænsninger for anvendelsen af produktet og billeder Brug af produktet til at scanne, udskrive eller på anden måde reproducere bestemte dokumenter, og brugen af sådanne billeder, efter at de er scannet, udskrevet eller på anden måde reproduceret ved hjælp af produktet, kan være forbudt i henhold til gældende lov og kan resultere i retsforfølgelse. En ufuldstændig liste over disse dokumenter er opstillet herunder. Listen er kun tænkt som værende retningsgivende. Hvis du ikke er sikker på lovligheden af brugen af dette produkt til at scanne, udskrive eller på anden måde reproducere et bestemt dokument, og/ eller brugen af de billeder, der er scannet, udskrevet eller på anden måde reproduceret, bør du på forhånd bede din juridiske rådgiver om vejledning. Papirpenge Valutabestillinger Indbetalingsbeviser Frimærker (stemplede eller ustemplede) Identitetsmærkater eller gradstegn Papirer vedrørende aftjening af værnepligt eller indkaldelsespapirer Checks eller veksler, udstedt af offentlige myndigheder Rejsechecks Spisebilletter Pas Immigrationspapirer Skattevæsenets mærkater (stemplede eller ustemplede) Obligationer eller gældsbeviser Aktiebeviser Kørekort og registreringsattester Arbejder, der er beskyttet af copyright / kunstneriske arbejder uden tilladelse fra copyrightindehaver xiii

17 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs disse "Vigtige sikkerhedsinstruktioner" grundigt, før du betjener printeren. Da formålet med instruktionerne er at forhindre skade på brugeren eller andre personer eller ødelæggelse af ejendom, bør du altid være opmærksom på disse instruktioner. Da det endvidere kan resultere i uventede ulykker eller beskadigelse, skal du ikke udføre nogen handling, som ikke er beskrevet vejledningen. Forkert betjening eller brug af denne maskine kan resultere i personskade og/eller skade, der kræver omfattende reparation, som ikke er dækket af den begrænsede garanti. Installation ADVARSEL Installer ikke printeren i nærheden af sprit, fortynder eller andre antændelige stoffer. Hvis antændelige stoffer kommer i kontakt med de elektriske dele i printeren, kan det resultere i brand eller elektrisk stød. Placer ikke følgende emner på printeren. Hvis disse stoffer kommer i kontakt med de strømførende områder i printeren, kan det resultere i brand eller elektrisk stød. Hvis disse stoffer tabes eller spildes ned i det indvendige af printeren, skal du straks slukke på afbryderkontakten a og fjerne USB-kablet b, hvis du bruger det. Tag derefter netledningen ud af lysnetkontakten c, og kontakt den lokale autoriserede Canon-forhandler. - Halskæder og andre metalobjekter -Kopper, vaser, blomsterpotter og andre beholdere med vand eller væsker b c a OFF ON xiv

18 FORSIGTIG Installer ikke printeren på en ustabil placering, f.eks. en vakkelvorn platform eller et skrånende gulv, eller på et sted, der er udsat for voldsomme vibrationer, da det kan bevirke, at printeren falder eller tipper, hvilket kan medføre personskade. Bloker aldrig ventilationsåbningerne på printeren. Ventilationsåbningerne er lavet for at sikre korrekt ventilation af de indvendige dele af printeren. Blokering af ventilationsåbningerne kan medføre overophedning af printeren og brand. Placer ikke printeren på en blød overflade, f.eks. en sofa eller et tæppe. Installer ikke printeren på følgende steder: - Et fugtigt eller støvet sted - Et sted, der er udsat for røg og damp, f.eks. i nærheden af madlavningssteder og luftfugtighedsanlæg - Et sted, der er udsat for regn eller sne - Et sted i nærheden af vandhaner eller vand - Et sted, der er udsat for direkte sollys - Et sted, hvor der kan forekomme høje temperaturer - Et sted i nærheden af åben ild Sæt forsigtigt printeren ned på gulvet eller oven på den anden printer, så du undgår personskade. Når du tilslutter USB-kablet, skal du gøre det korrekt i henhold til denne vejledning. Hvis det ikke tilsluttes korrekt, kan det resultere i funktionsfejl eller elektrisk stød. Når du flytter printeren, skal du følge instruktionerne i denne vejledning, så du holder den korrekt. Hvis du ikke gør det, kan du risikere at tabe printeren, hvilket kan medføre personskade. Strømforsyning ADVARSEL Netledningen må ikke beskadiges eller ændres. Placer ikke tunge genstande på netledningen. Træk ikke i den, og bøj den ikke for meget, da dette kan medføre elektrisk beskadigelse og resultere i brand eller elektrisk stød. Sørg for, at netledningen ikke kommer tæt på en varmekilde. Hvis du ikke gør det, kan netledningens isolering smelte, hvilket kan forårsage brand eller elektrisk stød. Undgå at tilslutte netledningen eller tage den ud med våde hænder, da dette kan medføre elektrisk stød. Sæt ikke netledningen i en flerstikdåse, da dette kan resultere i brand eller elektrisk stød. Undgå at rulle netledningen tæt sammen eller at binde knuder på netledningen, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Sæt netledningen helt ind i stikkontakten. Hvis du ikke gør det, kan det resultere i brand eller elektrisk stød. Benyt kun den medleverede netledning. Undlades dette, kan der opstå brand eller elektrisk stød. xv

19 Som hovedregel skal du undgå at benytte forlængerledninger og at sætte forlængerledninger i en flerstikdåse. Men hvis der skal benyttes forlængerledninger eller en flerstikdåse, skal du de anvendes i overensstemmelse med følgende punkter under brugerens eget ansvar. Hvis du ikke anvender forlængerledninger korrekt, kan det medføre brand eller elektrisk stød. - Tilslut ikke en forlængerledning til en anden. -Kontroller, at stikkets spænding er den samme som angivet på etiketten (påsat bag på printeren), når du bruger printeren. -Anvend en forlængerledning, som tillader en højere strømstyrke end den nødvendige, der er angivet på etiketten (påsat bag på printeren). - Når du anvender en forlængerledning, skal du binde ledningssammenbindingen op og sætte strømstikket helt ind i forlængerledningens kontakt for at sikre en stabil forbindelse mellem netledningen og forlængerledningen. - Kontroller ind i mellem, at forlængerledningen ikke er overophedet. FORSIGTIG Brug ikke andre strømstyrker end dem, der er angivet heri, da dette kan resultere i brand eller elektrisk stød. Tag altid fat i selve netstikket, når du tager netledningen ud af stikdåsen. Hvis du trækker i netledningen, kan du risikere at blotte eller knække selve kobberlederen eller på anden måde beskadige netledningen. Hvis netledningen beskadiges, kan det medføre strømtab, hvilket kan resultere i brand eller elektrisk stød. Sørg for, at der er plads på alle sider af netstikket, så det er nemt at trække stikket ud af stikdåsen. Hvis der er genstande placeret omkring netstikket, er det ikke muligt at trække stikket ud af stikdåsen i nødstilfælde. Håndtering ADVARSEL Forsøg ikke at skille printeren ad eller ændre den. Der er højtemperatursdele og strømførende dele i printeren, der kan medføre brand eller elektrisk stød. Elektrisk udstyr kan være skadeligt, hvis det ikke bruges korrekt. For at undgå personskade skal du ikke give ikke børn lov til at få adgang til de indvendige dele af noget elektrisk produkt, og lad dem ikke røre elektriske kontakter eller komponenter, der er tilgængelige. Hvis printeren afgiver underlige lyde, eller udsender røg, varme eller usædvanlige lugte, skal du straks slukke for strømmen på afbryderkontakten og fjerne USB-kablet, hvis du bruger det. Tag derefter netledningen ud af lysnetkontakten, og kontakt forhandleren af printeren. Brug ikke let antændelige stoffer i nærheden af printeren. Hvis antændelige stoffer kommer i kontakt med de elektriske komponenter i printeren, kan det resultere i brand eller elektrisk stød. Undgå beskadigelse af netledningen og brandfare ved altid at slukke for strømmen på afbryderkontakten og fjerne USB-kablet, når du flytter printeren. Ellers risikerer du, at netledningen eller USB-kablet bliver beskadiget, hvilket kan resultere i brand eller elektrisk stød. xvi

20 Tab ikke papirclips, hæfteklammer eller andre metalobjekter ned i printeren. Undgå også at spilde vand, væsker eller antændelige stoffer (alkohol, benzen, fortynder osv.) ind i selve printeren. Hvis disse stoffer kommer i kontakt med de strømførende områder i printeren, kan det resultere i brand eller elektrisk stød. Hvis disse stoffer tabes eller spildes ned i det indvendige af printeren, skal du straks slukke for strømmen på afbryderkontakten og fjerne USB-kablet. Tag derefter netledningen ud af lysnetkontakten, og kontakt forhandleren af printeren. Når USB-kablet tilsluttes eller fjernes, mens stømstikket er sat i stikkontakten, skal du undgå at berøre stikkets metaldel. Dette kan medføre elektrisk stød. FORSIGTIG Placer ikke tunge genstande på printeren, da de kan tippe eller falde ned, hvilket kan medføre personskade. Sluk for strømmen på afbryderkontakten af sikkerhedsmæssige grunde, når printeren ikke bruges i en længere periode, f.eks. for en nat. Sluk også for strømmen på afbryderkontakten på højre side af printeren, og tag strømstikket ud af stikket af sikkerhedsmæssige grunde, når printeren ikke skal bruges i en længere periode, f.eks. ved flere helligdage. Laserbestrålingen kan være skadelig for mennesker. Da den stråling, der udsendes inde i printeren, er fuldstændigt indkapslet bag det beskyttende kabinet og eksterne dæksler, kan der ikke udslippe stråling fra printeren på noget tidspunkt, mens brugeren anvender den. Læs følgende kommentarer og instruktioner vedrørende sikkerhed. - Åbn aldrig andre dæksler end dem, der er angivet i denne manual. - Fjern ikke advarselsetiketter, der er fastgjort på dækslet til laserscanneren. - Hvis der undslipper laserstråling fra printeren, kan det medføre alvorlig beskadigelse af dine øjne. xvii

21 Vedligeholdelse og undersøgelser ADVARSEL Når du renser printeren, skal du først slukke for strømmen på afbryderkontakten, tage USB-kablet ud og derefter tage stikket ud af kontakten. Hvis du ikke følger disse trin, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Rengør printeren ved brug af en lettere fugtet klud med et mildt rensemiddel, der er fortyndet med vand. Brug ikke sprit, fortynder eller andre antændelige stoffer. Kontroller, at rensemidlet ikke er antændeligt, før du bruger det. Hvis antændelige stoffer kommer i kontakt med de strømførende områder i printeren, kan det resultere i brand eller elektrisk stød. Der er visse områder inde i printeren, hvor spændingen er meget høj. Når du fjerner papir, der har sat sig fast, eller når du undersøger det indvendige af printeren, skal du sørge for at halskæder, armbånd eller andre metalgenstande ikke berører indersiden af printeren, da det kan resultere i forbrændinger eller elektrisk stød. Du må ikke brænde eller smide brugte tonerpatroner i åben ild, da det kan få den toner, der stadig er i patronen, til at bryde i brand, så der opstår forbrændinger eller ildebrand. Tag med jævne mellemrum strømstikket ud af stikkontakten, og rengør området omkring enden med stikkets metalben og stikkontakten med en tør klud for at sikre, at al støv og snavs fjernes. Hvis strømledningen er tilsluttet i en længere tidsperiode i et fugtigt, støvet eller røgfyldt lokale, kan der samle sig støv omkring strømstikket, og det kan blive til fugt. Dette kan medføre kortslutning og forårsage brand. FORSIGTIG Prøv ikke selv at servicere denne printer, bortset fra som forklaret i denne vejledning. Der er ingen brugerservicerbare dele i printeren. Reguler kun de knapper, der er omtalt i betjeningsvejledningen. Forkert regulering af denne maskine kan resultere i personskade og/eller skade, der kræver omfattende reparation, som ikke er dækket af den begrænsede garanti. Fikseringsenheden og dens omgivelser i printeren kan blive varme under brugen. Når du fjerner papir, der har sat sig fast, eller når du undersøger det indvendige af printeren, skal du ikke berøre fikseringsenheden og dens omgivelser, da det kan medføre forbrændinger eller elektrisk stød. Når du fjerner papir, der har sat sig fast, eller udskifter tonerpatronen, skal du sørge for, at toner ikke kommer i kontakt med dine hænder eller tøj. Hvis du får det på hænderne, skal du vaske dem straks med koldt vand. Hvis du vasker det af med varmt vand, sætter toneren sig fast, hvilket gør det umuligt at fjerne tonerpletterne. xviii

22 Når du fjerner en brugt tonerpatron fra dens hulrum, skal du fjerne den forsigtigt for at forhindre, at toneren spredes, og at den kommer i din mund eller dine øjne. Hvis du får toner i øjne eller mund, skal du straks vaske den af med koldt vand og søge læge. Når du isætter papir eller fjerner papir, der har sat sig fast, skal du passe på ikke at skære dine hænder på kanterne af papiret. Når du fjerner en brugt tonerpatroner fra dens hulrum, skal du fjerne den forsigtigt for at forhindre, at toneren spredes, og at den kommer i din mund eller dine øjne. Hvis du får toner i øjne eller mund, skal du straks vaske den af med koldt vand og søge læge. Tilbehør ADVARSEL Smid ikke brugte tonerpatroner i åben ild, da det kan antænde toner, der stadig er i patronen, og det kan medføre forbrændinger eller brand. Opbevar ikke tonerpatroner eller kopipapir på steder i nærheden af åben ild, da det kan antænde toner eller papir og medføre forbrændinger eller brand. FORSIGTIG Opbevar toner og andre stoffer uden for små børns rækkevidde. Hvis disse elementer sluges, skal du straks søge læge. xix

23 xx

24 Før du starter på at bruge denne printer 1 KAPITEL Dette kapitel beskriver printerens vigtigste og mest almindelige funktioner. Funktioner og fordele Dele og deres funktioner Set forfra Set bagfra Intern visning Tilslutning af netledningen Tænde og slukke for printeren Tænde printeren Slukke printeren Tilslutning til en computer

25 Funktioner og fordele 1 Før du starter på at bruge denne printer Højtydende udskrivningssystem "CAPT" LBP3200 er udstyret med den nyeste CAPT-software (Canon Advanced Printing Technology), der understøtter Windows 98/Me og Windows 2000/XP. Da systemet behandler udskriftsdata sætvis på en computer i stedet for en printer, er der mulighed for udskrivning ved høj hastighed, fordi computerens funktioner anvendes. Tidsperioden, hvor computeren frigøres, bliver afkortet. Oplysninger om f.eks. mangel på papir, tilbageværende udskriftstid og beregnet tidpunkt for fuldførelse af udskrivningen vises på displayet i real-time. USB-grænseflade er standard USB-grænseflade, (Universal Serial Bus) hvortil eksterne enheder kan tilsluttes ved hjælp af et stik, leveres som standard. Udskrivning med høj hastighed og udskrivning af billeder med ekstra høj opløsning Udskrivning i høj hastighed med 18 ark i minuttet minimerer ventetiden for fuldførelse af udskrivningen. LBP3200 er udstyret med en printermaskine, der giver en opløsning på 600 dpi. Ved at anvende Canons egen nye funktion til automatisk billedforbedring kan man opnå et billede i ekstra høj opløsning, der svarer til 2400 x 600 dpi. Gråskaleringen, der anvender simuleringsmetoden, producerer flotte delikate billeder, f.eks. fotos og grafik. Understøttelse af forskellige netværk Hvis du bruger printeren som en netværksprinter, vises status både på server- og klientcomputere. Du kan udføre udskriftsjob på begge. Understøttelse af forskellige materialetyper Forskellige materialetyper, f.eks. almindeligt papir, konvolutter (Konvolut C5, Konvolut COM10, Konvolut DL, Konvolut Monarch), etiketter og transparenter kan bruges til denne printer. Selv om printeren er beregnet til papir i A4-størrelse, kan dokumenter med en større størrelse, f.eks. A3 og B4, blive formindsket ved hjælp af reduktionsfunktionen. Printeren kan også foretage en udskrift af brugerdefineret størrelse. Lavt strømforbrug og hurtig opstart Canons egen "on demand"-opvarmningsystem sikrer lavt strømforbrug og hurtig opstart. Denne innovative teknologi opvarmer kun varmeenheden øjeblikkeligt ved udskrivning, så opvarmningstiden forkortes. LBP3200 er derfor altid i standby-tilstand og klar til at udskrive. Derudover er det gennemsnitlige strømforbrug ved standby-tilstand kun omkring 7 W. 1-2 Funktioner og fordele

26 Kompakt og lydsvagt design Printerens kompakte design sparer på pladsen i hjemmet eller på kontoret. Da printeren udskriver lydsvagt og er helt stille i standby-tilstand, kan du bruge printeren uden at bekymre dig om dine omgivelser selv om natten. Nem vedligeholdelse og vinduet Printerstatus Da toneren og den fotosensitive tromle er kombineret, kan EP-27-patronen (EP-27 Cartridge) til LBP3200 nemt udskiftes. Vinduet Printerstatus, som vises under udskrivning, gør det muligt for dig at foretage de rette justeringer ved hjælp af grafik og lyd, så betjeningen af printeren forbedres. 1 Før du starter på at bruge denne printer Funktioner og fordele 1-3

27 A5 B5 EXEC LGL A4 LTR Dele og deres funktioner 1 Dette afsnit beskriver navnet og funktionen for hver del, så du kan bruge printeren korrekt og få fuld udnyttelse af funktionerne. Før du starter på at bruge denne printer Set forfra FORSIGTIG Bloker aldrig ventilationsåbningerne på printeren. Ventilationsåbningerne er lavet for at sikre korrekt ventilation af de indvendige dele af printeren. Blokering af ventilationsåbningerne kan medføre overophedning af printeren og brand. a h g f b c OFF ON d e a Bakke til levering med forsiden nedad Gør det muligt for papiret at blive leveret lige. b Område til levering med forside nedad Leverer papiret med udskrivningsoverfladen nedad. (Se side 2-11.) c Dæksel til valg af levering Skifter mellem levering med forsiden opad og forsiden nedad. (Se side 2-13.) d Afbryderkontakt Tænder eller slukker printeren. (Se side 1-10.) e Kassette Gør det muligt for dig at ilægge maksimalt 250 ark almindeligt papir (64 g/m 2 ). (Se side 2-9.) f Indgang til manuel indføring Bruges, når der udskrives et papir ad gangen manuelt. (Se side 2-9.) g Papirstyr Juster papirstyret til papirbredden, så papiret leveres lige. h Frontdæksel Åbnes, når tonerpatronen skal udskiftes eller ved afhjælpning af papirstop. 1-4 Dele og deres funktioner

28 Set bagfra b 1 a a Strømstik Tilsluttes til netledningen. (Se side 1-7.) b Åbning til levering med forside opad Leverer papiret med udskrivningsoverfladen opad. (Se side 2-12.) c Strømindikator Lyser, når printeren er tændt. d Ventilationsåbning Afkøler printerens indre. Undgå at blokere ventilationsåbningen. g f e USB-stik Tilsluttes USB-kablet. USB-kablet tilsluttes USB-porten på computeren. (Se side 1-13.) f Etiket Printerens serienummer er angivet på denne etiket. Dette nummer benyttes, hvis der er behov for service eller reparation. Den strømstyrke, der er angivet på etiketten, viser det gennemsnitlige strømforbrug. g Beskyttelsesdæksel til kassette c d e Forhindrer skidt og støv i at trænge ind i kassetten. Før du starter på at bruge denne printer Dele og deres funktioner 1-5

29 Intern visning 1 Før du starter på at bruge denne printer a a Styr til tonerpatron Samtidigt med at udhænget på hver side af tonerpatronen justeres med styret til tonerpatronen, skal du skubbe tonerpatronen ind. (Se side 5-5.) OFF ON b Sort film Undlad at fjerne denne film. b 1-6 Dele og deres funktioner

30 Tilslutning af netledningen Dette afsnit beskriver, hvordan netledningen tilsluttes. Før netledningen tilsluttes, skal du se "Vigtige sikkerhedsinstruktioner," på side xiv. 1 ADVARSEL Netledningen må ikke beskadiges eller ændres. Placer ikke tunge genstande på netledningen. Træk ikke i den, og bøj den ikke for meget, da dette kan medføre elektrisk beskadigelse og resultere i brand eller elektrisk stød. Sørg for, at netledningen ikke kommer tæt på en varmekilde. Hvis du ikke gør det, kan netledningens isolering smelte, hvilket kan forårsage brand eller elektrisk stød. Undgå at tilslutte netledningen eller tage den ud med våde hænder, da dette kan medføre elektrisk stød. Sæt ikke netledningen i en flerstikdåse, da dette kan resultere i brand eller elektrisk stød. Undgå at rulle netledningen tæt sammen eller at binde knuder på netledningen, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Sæt netledningen helt ind i stikkontakten. Hvis du ikke gør det, kan det resultere i brand eller elektrisk stød. Benyt kun den medleverede netledning. Undlades dette, kan der opstå brand eller elektrisk stød. Som hovedregel skal du undgå at benytte forlængerledninger og at sætte forlængerledninger i en flerstikdåse. Men hvis der skal benyttes forlængerledninger eller en flerstikdåse, skal du de anvendes i overensstemmelse med følgende punkter under brugerens eget ansvar. Hvis du ikke anvender forlængerledninger korrekt, kan det medføre brand eller elektrisk stød. - Tilslut ikke en forlængerledning til en anden. -Kontroller, at stikkets spænding er den samme som angivet på etiketten (påsat bag på printeren), når du bruger printeren. -Anvend en forlængerledning, som tillader en højere strømstyrke end den nødvendige, der er angivet på etiketten (påsat bag på printeren). - Når du anvender en forlængerledning, skal du binde ledningssammenbindingen op og sætte strømstikket helt ind i forlængerledningens kontakt for at sikre en stabil forbindelse mellem netledningen og forlængerledningen. -Kontroller ind i mellem, at forlængerledningen ikke er overophedet. Før du starter på at bruge denne printer Tilslutning af netledningen 1-7

31 1 Før du starter på at bruge denne printer FORSIGTIG Brug ikke andre strømstyrker end dem, der er angivet heri, da dette kan resultere i brand eller elektrisk stød. Tag altid fat i selve netstikket, når du tager netledningen ud af stikdåsen. Hvis du trækker i netledningen, kan du risikere at blotte eller knække selve kobberlederen eller på anden måde beskadige netledningen. Hvis netledningen beskadiges, kan det medføre strømtab, hvilket kan resultere i brand eller elektrisk stød. Sørg for, at der er plads på alle sider af netstikket, så det er nemt at trække stikket ud af stikdåsen. Hvis der er genstande placeret omkring netstikket, er det ikke muligt at trække stikket ud af stikdåsen i nødstilfælde. VIGTIGT Tilslut ikke netledningen til reservestikkontakten på computeren. Du skal bruge én lysnetkontakt til printeren alene. Tilslut ikke printeren til en strømkilde, som ikke kan afbrydes. Dette kan medføre funktionsfejl for printeren eller nedbrud i tilfælde af strømsvigt. 1 Kontroller, at afbryderkontakten er slukket. Printeren er slukket, når der trykkes på " " på afbryderkontakten. ON OFF 1-8 Tilslutning af netledningen

32 2 Tilslut netledningen til strømstikket. 1 3 Tilslut stikket i den anden ende til lysnetkontakten. Før du starter på at bruge denne printer Tilslutning af netledningen 1-9

33 Tænde og slukke for printeren 1 Før du starter på at bruge denne printer Afbryderkontakten til at tænde og slukke printeren findes på venstre side af printeren. Vær opmærksom på følgende anvisninger for at forhindre uventede problemer. Tænde printeren Når du vil benytte printeren skal du trykke på " " på afbryderkontakten for at tænde eller slukke printeren. Når printeren har kørt en selvdiagnostisk test, er den klar til at udskrive. VIGTIGT Tænd ikke printeren, umiddelbart efter du har slukket den. Vent 10 sekunder, når du har slukket printeren, før du tænder den igen. Hvis printeren ikke fungerer korrekt, eller hvis der vises en fejlmeddelelse i vinduet Printerstatus, skal du se "Fejlfinding," på side 6-1. Før printeren tændes, skal du kontrollere, at der ikke er ilagt papir i indgangen til manuel indføring. Hvis du tænder printeren, mens der er papir i indgangen til manuel indføring, kan det medføre papirstop. Når du tænder printeren første gang, efter at du har installeret printeren, bliver et blankt ark muligvis leveret. Men dette er ikke unormalt. 1 Tryk på " " på afbryderkontakten for at tænde printeren. ON OFF 1-10 Tænde og slukke for printeren

34 Strømindikatoren lyser, og printeren starter en selvdiagnostisk test. Hvis der ikke registreres noget unormalt under den selvdiagnostiske test, er printeren klar til at printe. 1 Slukke printeren Følg vejledningen herunder for at slukke printeren. VIGTIGT Hvis printeren bruges på et netværk, skal du kontrollere, at der ikke udskrives data fra en anden computer, før du slukker printeren. Hvis du slukker printeren, vil alle udskriftsdata, der stadig er i printerens hukommelse, blive slettet. Vent, indtil alle nødvendige udskriftsdata er udskrevet, før du slukker printeren. Sluk ikke printeren, når den har følgende status. - Under udskrivning - Når der køres en selvdiagnostisk test, umiddelbart efter printeren er blevet tændt Før du starter på at bruge denne printer 1 Tryk på " " på afbryderkontakten for at slukke for printeren. ON OFF VIGTIGT Printerens strømforbrug er 0 W, når " " på afbryderkontakten er trykket ned. Tænde og slukke for printeren 1-11

35 Tilslutning til en computer 1 Før du starter på at bruge denne printer Dette afsnit beskriver, hvordan printeren tilsluttes til en computer. Da printeren er udstyret med et USB-stik, kan du bruge et USB-kabel til at tilslutte printeren til en computer. Ved at bruge et USB-kabel, kan printeren blive tilsluttet til en computer, der har en USB-port. ADVARSEL Når USB-kablet tilsluttes eller fjernes, mens stømstikket er sat i stikkontakten, skal du undgå at berøre stikkets metaldel. Dette kan medføre elektrisk stød. VIGTIGT Du kan tilslutte og fjerne USB-kablet, mens computeren eller printeren er tændt. Men tilslut eller fjern ikke USB-kablet i følgende situationer, da det kan medføre funktionsfejl for computeren eller printeren. - Når operativsystemet på computeren startes, lige efter at der er tændt for computeren - Under udskrivning Hvis du tilslutter eller fjerner USB-kablet, når computeren eller printeren er tændt, skal du vente 5 sekunder eller længere efter fjernelse af USB-kablet, før du tilslutter det igen. Hvis du tilslutter USB-kablet umiddelbart, efter du har fjernet det, kan det medføre funktionsfejl for computeren eller printeren. BEMÆRK Printerens USB-grænseflade understøtter USB med fuld hastighed (USB 1.1-kompatibel). Kontakt forhandleren af printeren for at få yderligere oplysninger. Når du tilslutter printeren til en computer med et USB-kabel, skal du bruge en computer med producentgaranti for korrekt USB-betjening. Hvis du ikke er sikker på, hvilket USB-kabel der understøttes af din computer, kan du kontakte den forhandler, hvor du købte computeren Tilslutning til en computer

36 1 Tilslut USB-kablets type B-ende (firkantet) til USB-stikket på bagsiden af printeren. 1 2 Tilslut USB-kablets type A-ende (fladt) til USB-porten på computeren. Før du starter på at bruge denne printer BEMÆRK Når USB-kablet er tilsluttet, skal du installere softwaren til denne printer i henhold til anvisningerne på computerskærmen. Yderligere oplysninger finder du under "Installation af CAPT-softwaren," på side 3-4. Tilslutning til en computer 1-13

37 1 Før du starter på at bruge denne printer 1-14 Tilslutning til en computer

38 Ilægning og levering af papir 2 KAPITEL I dette kapitel beskrives de typer papir, der kan bruges i printeren, og hvordan papir ilægges og leveres til udbakken. Papirkrav Brugbart papir Udskriftsområde Papir, der ikke kan bruges Opbevaring af papir Papirkilde Papirkildetype Papirkapacitet for papirkilde Papirleveringsområde Papirleveringsområdetype Papirkapacitet for papirleveringsområde Valg af papirleveringsområde Udskrivning på almindeligt papir / kraftigt papir / etiket / transparent Ilægning af papir Angivelse af printerdriver og udskrivning Udskrivning på konvolut Ilægning af konvolut Angivelse af printerdriver og udskrivning Udskrivning på brugerdefineret papir Ilægning af brugerdefineret papir Angivelse af printerdriver og udskrivning

Din brugermanual CANON LASER SHOT LBP3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/5426493

Din brugermanual CANON LASER SHOT LBP3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/5426493 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN

Brugervejledning. VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN Brugervejledning VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN LBP3000 Laserprinter Brugervejledning Manualer til printeren Manualerne til dette produkt er struktureret som følger.

Læs mere

Laserprinter. Brugervejledning DEN

Laserprinter. Brugervejledning DEN Laserprinter Brugervejledning DEN LBP5200 Laserprinter Brugervejledning Vejledninger til printeren Vejledningerne til dette produkt er struktureret som følger. Læs de afsnit, der er relevante for dine

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LBP-1210 Laserprinter

LBP-1210 Laserprinter LBP-1210 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 2002 Canon Inc. Alle oplysninger i denne vejledning er beskyttet af copyright.

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-5300 http://da.yourpdfguides.com/dref/536479

Din brugermanual CANON LBP-5300 http://da.yourpdfguides.com/dref/536479 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i CANON LBP-5300 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Produktsikkerhedsguide TP-

Produktsikkerhedsguide TP- Produktsikkerhedsguide TP- M5000N TP-M5000N Inden du bruger maskinen, bør du læse denne Produktsikkerhedsguide. Vi foreslår, at du beholder denne vejledning til fremtidig reference. Introduktion Tak, fordi

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Laserprinter. Brugervejledning. VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN

Laserprinter. Brugervejledning. VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN Laserprinter Brugervejledning VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN LBP-1120 Laserprinter Brugervejledning Brugervejledninger til printeren Brugervejledningerne til denne

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger Konica Minolta Industri Instrumenter Sikkerheds foranstaltninger Sikkerhedssymboler Følgende symboler anvendes i denne håndbog, der har til formål at forhindre uheld som resultat af en ukorrekt brug af

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC i brugermanualen (information,

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

4-138-184-21(1) DVD Writer. Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-138-184-21(1) DVD Writer. Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-138-184-21(1) DVD Writer Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Sikkerhedsretningslinjer 2 ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan øge risikoen

Læs mere

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com.

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Blækfri fotoudskrifter Brugsanvisning {General Product Image} Hej! Velkommen til Polaroid -familien. I denne brugsanvisning giver vi dig en kort gennemgang af din nye miniprinter. For yderligere

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Brugervejledning HU-100. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com

Brugervejledning HU-100. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com HU-100 Brugervejledning Læs denne brugervejledning før brug. Gem den et let tilgængeligt sted. Design og udvikling kan ændres uden videre. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com Optom Copyright

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-673 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PJ-673 (omtales herefter som printeren ). Denne mobile termoprinter

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

Identificerer områder med papirstop

Identificerer områder med papirstop Ved omhyggeligt at udvælge udskriftsmateriale og ilægge det korrekt burde du kunne undgå de fleste papirstop. (Se forslag i Tip til undgåelse af papirstop.) Følg trinene i dette afsnit, hvis der opstår

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Personlige kopimaskiner 2005/2006

Personlige kopimaskiner 2005/2006 Personlige kopimaskiner 2005/2006 Symbolforklaring Digitale personlige kopimaskiner AXIS NETVÆRKSPRINTADAPTER Giver mulighed for at sætte en printer i netværk, så den kan benyttes af flere brugere. ENERGY

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Kontrolpanelets indikatorer

Kontrolpanelets indikatorer betyder forskellige ting, afhængigt af rækkefølgen. Indikatorer, som er slukket, tændt og/eller blinker, angiver printertilstande, f.eks. printerstatus, indgriben (f.eks. Mangler papir) eller service.

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Vejledning til tekniske specifikationer Copyright og licens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående

Læs mere

MW-100 Mobile Printer

MW-100 Mobile Printer Brugsanvisning Generel beskrivelse Betjeningsprocedurer Appendiks, osv. MW-100 Mobile Printer l Læs denne Brugsanvisning, før du bruger printeren. l Vi foreslår, at du opbevarer denne Brugsanvisning på

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning.

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning. Z54 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge link

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Netværksvejledning 1 2 3 4 Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt, inden maskinen tages i brug, og opbevares

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

ADVARSEL: Generelle sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL: Generelle sikkerhedsinstruktioner ADVARSEL: Generelle sikkerhedsinstruktioner Brug følgende sikkerhedsinstruktioner som hjælp til at sikre din egen sikkerhed og for at beskytte dit udstyr og arbejdsmiljøet mod mulig beskadigelse. BEMÆRK:

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS Dansk VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE PRODUKTET + SIKKERHED (DANSK) Læs og følg disse vigtige anvisninger vedrørende produktet + sikkerhed og gem dem til senere brug.

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere