Laserprinter. Brugervejledning. VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Laserprinter. Brugervejledning. VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN"

Transkript

1 Laserprinter Brugervejledning VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN

2 LBP3200 Laserprinter Brugervejledning

3 Vejledninger til printeren Vejledningerne til denne printer er inddelt på følgende måde. Du henvises til dem for at få yderligere oplysninger. CD-ROM Vejledninger med dette symbol er PDF-vejledninger, som findes på den medfølgende cd-rom. Installation Tilslutning til en computer Udskrivningsmetoder Grundlæggende funktioner Fejlfinding Kom godt i gang Brugervejledning (denne vejledning) CD-ROM CD-ROM Hvis du ønsker at se manualen i PDF-format, kræves Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader. Hvis Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader ikke er installeret på systemet, skal du downloade det fra Adobe Systems Incorporateds website. Printerillustrationen på forsiden kan være lidt anderledes end på din printer.

4 Sådan er denne vejledning opbygget Kapitel 1 Før du starter på at bruge denne printer Kapitel 2 Ilægning og levering af papir Kapitel 3 Opsætning af udskrivningsmiljøet Kapitel 4 Udskrivning af et dokument Kapitel 5 Rutinevedligeholdelse Kapitel 6 Fejlfinding Kapitel 7 Appendiks Vi har gjort store bestræbelser på at sikre, at denne vejledning er fri for fejl og mangler. Vi forbedrer dog til stadighed vores produkter, så hvis du har brug for en bestemt specifikation, kan du kontakte Canon.

5 Indholdsfortegnelse Indledning vii Sådan bruges denne vejledning vii Symboler, der er anvendt i denne vejledning vii Knapper, der er anvendt i denne vejledning vii Skærmbilleder, der er anvendt i denne vejledning viii Forkortelser i denne vejledning viii Juridiske bemærkninger ix FCC-erklæring (Federal Communications Commission) ix EMC-direktiv ( V-model) x Lasersikkerhed (120 V/ V-modeller) xi Internationalt Energy Star-program xii Varemærker xii Copyright xii Ansvarsfraskrivelser xiii Juridiske begrænsninger for anvendelsen af produktet og billeder xiii Vigtige sikkerhedsinstruktioner xiv Installation xiv Strømforsyning xv Håndtering xvi Vedligeholdelse og undersøgelser xviii Tilbehør xix Kapitel 1 Før du starter på at bruge denne printer Funktioner og fordele Dele og deres funktioner Set forfra Set bagfra Intern visning Tilslutning af netledningen Tænde og slukke for printeren Tænde printeren Slukke printeren Tilslutning til en computer ii

6 Kapitel 2 Ilægning og levering af papir Papirkrav Brugbart papir Papirstørrelse Papirtype Forkortelser for papirstørrelse Udskriftsområde Papir, der ikke kan bruges Opbevaring af papir Papirkilde Papirkildetype Papirkapacitet for papirkilde Papirleveringsområde Papirleveringsområdetype Område til levering med forside nedad Åbning til levering med forside opad Papirkapacitet for papirleveringsområde Valg af papirleveringsområde Skift til åbning til levering med forside opad Skift til område til levering med forside nedad Udskrivning på almindeligt papir / kraftigt papir / etiket / transparent Ilægning af papir Ilægning af papir i kassetten Isætning af papir i indgangen til manuel indføring Angivelse af printerdriver og udskrivning Udskrivning på konvolut Ilægning af konvolut Ilægning af konvolut i kassetten Isætning af konvolut i indgangen til manuel indføring Angivelse af printerdriver og udskrivning Udskrivning på brugerdefineret papir Ilægning af brugerdefineret papir Angivelse af printerdriver og udskrivning Kapitel 3 Opsætning af udskrivningsmiljøet Introduktion Efter installation af printeren Trin, der skal udføres hver gang Krævet systemmiljø Installation af CAPT-softwaren Windows 98/Me Installation fra cd-rom'en Installation med Plug and Play iii

7 Windows Installation fra cd-rom'en Installation med Plug and Play Windows XP Installation fra cd-rom'en Installation med Plug and Play Når installationen er udført (Canon LBP3200-gruppen) Udskrivning af en testside Brug af printeren i et netværk Angivelse af printerserver Windows 98/Me Windows 2000/XP Installation på klienter Installation fra [Guiden Tilføj printer] Installation fra [Windows Stifinder] Afinstallation af CAPT-softwaren Kapitel 4 Udskrivning af et dokument Udskrivning fra et program Annullering af et udskriftsjob Angivelse af udskrivningsindstillingerne Windows 98/Me Visning af dialogboksen [Dokumentegenskaber] fra programmet Visning af dialogboksen [Printeregenskaber] fra mappen [Printere] Windows 2000/XP Visning af dialogboksen [Dokumentegenskaber] fra programmet Visning af dialogboksen [Dokumentegenskaber] fra mappen [Printere] 4-12 Visning af dialogboksen [Printeregenskaber] fra mappen [Printere] Brug af funktionerne til udskrivning Windows 98/Me Fanen [Sideopsætning] Fanen [Efterbehandling] Fanen [Kvalitet] Fanen [Generelt] Fanen [Detaljer] Fanen [Deling] Windows 2000/XP Fanen [Sideopsætning] Fanen [Efterbehandling] Fanen [Kvalitet] Fanen [Generelt] Fanen [Deling] Fanen [Porte] Fanen [Avanceret] iv

8 Fanen [Sikkerhed] Fanen [Papirvalg] Udskrivning af flere sider på en side Skalering af udskrifter Automatisk skalering af et dokument Skalering af et dokument manuelt Angivelse af en brugerdefineret papirstørrelse Angivelse af udskriftskvaliteten Angivelse af tonerdensitet Angivelse af billedoptimering Visning af printerindstillingerne / Gendannelse af standardindstillingerne Visning af printerindstillingerne Gendannelse af standardindstillinger Vinduet Printerstatus Brug af vinduet Printerstatus Visning af vinduet Printerstatus Lukning af vinduet Printerstatus Angivelse af præferencer Netværksprinterstatus Kapitel 5 Rutinevedligeholdelse Udskiftning af tonerpatronen Før udskiftning af tonerpatronen Udskiftning af tonerpatronen Rensning Forholdsregler ved håndtering af tonerpatronen Opbevaring af tonerpatronen Rensning af printeren Flytning af printeren Flytning af printeren Håndtering af printeren Forholdsregler ved håndtering af printeren Forholdsregler ved opbevaring af printeren Kapitel 6 Fejlfinding Når du har problemer med at udskrive Papirstop v

9 Visning af servicefejl Når der vises en fejl med fikseringsenheden Når der vises en fejl med scanneren eller en servicefejl Problemer med udskriftskvalitet Når der ikke bliver udskrevet noget Installationsproblemer Når afinstallation ikke lykkes Afinstallation af USB-klassedriveren Installation ved at vælge USB-port (kun Windows 98/Me) Problemer under netværksinstallation Forskellige problemer Kapitel 7 Appendiks Specifikationer Hardwarespecifikationer Softwarespecifikationer Dimensioner på hver del Ekstraudstyr Netværkskort Stikordsregister Placering af serienummer vi

10 Indledning Tak, fordi du købte Canon LASER SHOT LBP3200. Læs denne vejledning grundigt, før du betjener printeren, for at gøre dig bekendt med dens funktioner og få mest muligt ud af dens mange funktioner. Gem denne vejledning på et sikkert sted, når du har læst den, så du har den til fremtidig brug. Sådan bruges denne vejledning Symboler, der er anvendt i denne vejledning Der bruges følgende symboler i denne vejledning til at forklare procedurer, begrænsninger, forholdsregler samt instruktioner, der skal overholdes af sikkerhedsmæssige årsager. ADVARSEL Angiver en advarsel vedrørende handlinger, der kan medføre død eller personskade, hvis de ikke udføres korrekt. Hold altid øje med disse advarsler for at opnå sikker anvendelse af printeren. FORSIGTIG Angiver en advarsel vedrørende handlinger, der kan medføre personskade eller beskadigelse af ejendom, hvis de ikke udføres korrekt. Hold altid øje med disse advarsler for at opnå sikker anvendelse af printeren. VIGTIGT BEMÆRK Angiver driftskrav og -begrænsninger. Sørg for at læse disse emner omhyggeligt for at betjene printeren korrekt, så beskadigelse af printeren undgås. Angiver en uddybende forklaring på en handling eller indeholder yderligere forklaringer på en procedure. Det anbefales på det kraftigste, at disse bemærkninger læses. Knapper, der er anvendt i denne vejledning Følgende knapnavne er eksempler på, hvordan knapper, der skal trykkes på, vises i denne vejledning: Knapper på computerskærmbilleder: Eksempel: [Knapnavn] [OK] [Detaljer] vii

11 Skærmbilleder, der er anvendt i denne vejledning De illustrationer af computerskærmene, der er brugt i denne vejledning, er taget, mens LASER SHOT LBP3200 kører under Windows Knapperne, som du skal trykke på, er mærket med som vist herunder. Når der kan klikkes på af flere knapperne på illustrationen af computerskærmen, er de alle mærket. Vælg den knap, der svarer til dine behov. 5 Klik på [Installer en printerdriver]. Klik på denne knap for at udføre handlingen. Forkortelser i denne vejledning I denne vejledning er produktnavne og modelnavne forkortet på følgende måde: Operativsystemer Microsoft Windows 95: Windows 95 Operativsystemet Microsoft Windows 98: Windows 98 Operativsystemet Microsoft Windows Millennium Edition: Windows Me Operativsystemet Microsoft Windows 2000: Windows 2000 Operativsystemet Microsoft Windows XP: Windows XP Operativsystemet Microsoft Windows : Windows LASER SHOT LBP3200: LBP3200 viii

12 Juridiske bemærkninger FCC-erklæring (Federal Communications Commission) Laserprinter, model F V-model Enheden overholder afsnit 15 af FCC-reglerne. Betjening er underlagt de følgende to forhold: (1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) enheden skal acceptere modtaget interferens, herunder interferens, som muligvis forårsager utilsigtet betjening. Dette udstyr er blevet testet, og det er konstateret at overholde begrænsningerne for en Klasse B-digitalenhed i overensstemmelse med Afsnit 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er udviklede til at give rimelig beskyttelse imod skadelige forstyrrelser i en boliginstallation. Dette udstyr skaber, bruger og kan afgive radiofrekvensenergi og, hvis det ikke er installeret eller bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme forstyrrelser for en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens for radio- eller tv-modtagelser, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at udbedre interferensen på en eller flere af følgende måder: Drej eller flyt modtagerantennen. Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren. Slut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, hvor modtageren er tilsluttet. Rådfør dig med forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp. Der kræves et skærmet kabel for at overholde klasse B-begrænsningerne i underafsnit B Afsnit 15 af FCC-reglerne. Foretag ingen ændringer eller modifikationer på udstyret, medmindre det angives i vejledningen. Hvis der skal foretages sådanne ændringer eller modifikationer, kan du blive bedt om at stoppe med at anvende udstyret. Canon U.S.A. Inc. One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042, U.S.A. Tlf. (516) ix

13 V-model Dette udstyr er blevet testet, og det er konstateret at overholde begrænsningerne for en Klasse A-digitalenhed i overensstemmelse med Afsnit 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er udviklede til at give rimelig beskyttelse imod skadelig interferens, når udstyret bruges i et kommercielt miljø. Dette udstyr skaber, bruger og kan afgive radiofrekvensenergi og, hvis det ikke er installeret eller bruges i overensstemmelse med instruktionsvejledningen, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Brug af dette udstyr i boligområder kan forårsage skadelig interferens, hvorfor brugeren kan blive bedt om af afhjælpe dette for egen regning. Der kræves et skærmet kabel for at overholde klasse A-begrænsningerne i underafsnit B Afsnit 15 i FCC-reglerne. Foretag ingen ændringer eller modifikationer på udstyret, medmindre det angives i vejledningen. Hvis der skal foretages sådanne ændringer eller modifikationer, kan du blive bedt om at stoppe med at anvende udstyret. EMC-direktiv ( V-model) "Dette udstyr er testet på et typisk system for at overholde de tekniske krav i EMC-direktivet." Der kræves et skærmet kabel for at overholde de tekniske krav i EMC-direktivet. Produktet overholder EMC-direktivet med en nominel netstrøm på V ved 50 Hz, selv om det angivne input for produktet er V ved 50/60 Hz. C-mærket på etiketten med den angivne værdi betyder, at vi erklærer, at produktet overholder de relevante krav ved en nominel netstrøm på 240 V ved 50 Hz, selv om det angivne input for produktet er V ved 50/60 Hz. x

14 Lasersikkerhed (120 V/ V-modeller) Laserstråling kan være farlig for kroppen. Af denne årsag er laserstråling i denne printer is hermetisk forseglet i det beskyttende kabinet og det eksterne dæksel. Der kan ikke udslippe stråling fra printeren under normal betjening af brugeren. Denne printer er klassificeret som et klasse 1-laserprodukt i henhold til IEC :1993, EN :1994, og i USA er den klassificeret i klasse 1 i henhold til Code of Federal Regulations, af Title 21. Denne printer er klassificeret i henhold til IEC :1993, EN :1994 og er i overensstemmelse med følgende klasser: CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 1 APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1 PRODUCTO LASER DE CLASE 1 APARELHO A LASER DE CLASSE 1 (kun V-modeller) FORSIGTIG Hvis du foretager andre handlinger end dem, der er anført i denne vejledning, kan du blive udsat for skadelig stråling. xi

15 Internationalt Energy Star-program Varemærker Canon, Canon-logoet, LASER SHOT og LBP er varemærker tilhørende Canon Inc. Adobe Acrobat er et varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated. Microsoft og Windows er varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Andre produkt- eller firmanavne heri kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Copyright Som deltager i ENERGY STAR programmet har Canon Inc. fundet, at dette produkt opfylder energibesparelseskravene i ENERGY STAR programmet. International ENERGY STAR Office Equipment Program er et internationalt program, der fremmer enerigbesparelse gennem brug af computere og andet kontorudstyr. Programmet støtter udviklingen og udbredelsen af produkter med funktioner, der effektivt reducerer energiforbruget. Det er et åbent program, hvor virksomheder frit kan deltage. Programmet er især rettet mod kontorudstyr, f.eks. computere, skærme, printere, fax- og kopimaskiner. De deltagende lande anvender samme standarder og logoer. Copyright 2003 af Canon Inc. All rights reserved. Ingen del af denne publikation må reproduceres eller overføres i nogen form eller ved hjælp af nogen metoder, det være sig elektronisk eller mekanisk, herunder fotokopiering og optagelse eller ved hjælp af et system, hvor det kan lagres og hentes frem igen, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Canon Inc. xii

16 Ansvarsfraskrivelser Oplysningerne i denne vejledning kan blive ændret uden yderligere varsel. CANON INC. FREMSÆTTER INGEN GARANTI AF NOGEN SLAGS MED HENSYN TIL DETTE MATERIALE, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, BORTSET FRA SOM ANGIVET HERI, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, GARANTIER MED HENSYN TIL MARKEDSEGNETHED, SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT ANVENDELSESFORMÅL ELLER MOD KRÆNKELSE AF NOGET PATENT. CANON INC. HÆFTER IKKE FOR DIREKTE, HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART, ELLER TAB ELLER UDGIFTER SOM FØLGE AF BRUGEN AF DETTE MATERIALE. Juridiske begrænsninger for anvendelsen af produktet og billeder Brug af produktet til at scanne, udskrive eller på anden måde reproducere bestemte dokumenter, og brugen af sådanne billeder, efter at de er scannet, udskrevet eller på anden måde reproduceret ved hjælp af produktet, kan være forbudt i henhold til gældende lov og kan resultere i retsforfølgelse. En ufuldstændig liste over disse dokumenter er opstillet herunder. Listen er kun tænkt som værende retningsgivende. Hvis du ikke er sikker på lovligheden af brugen af dette produkt til at scanne, udskrive eller på anden måde reproducere et bestemt dokument, og/ eller brugen af de billeder, der er scannet, udskrevet eller på anden måde reproduceret, bør du på forhånd bede din juridiske rådgiver om vejledning. Papirpenge Valutabestillinger Indbetalingsbeviser Frimærker (stemplede eller ustemplede) Identitetsmærkater eller gradstegn Papirer vedrørende aftjening af værnepligt eller indkaldelsespapirer Checks eller veksler, udstedt af offentlige myndigheder Rejsechecks Spisebilletter Pas Immigrationspapirer Skattevæsenets mærkater (stemplede eller ustemplede) Obligationer eller gældsbeviser Aktiebeviser Kørekort og registreringsattester Arbejder, der er beskyttet af copyright / kunstneriske arbejder uden tilladelse fra copyrightindehaver xiii

17 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs disse "Vigtige sikkerhedsinstruktioner" grundigt, før du betjener printeren. Da formålet med instruktionerne er at forhindre skade på brugeren eller andre personer eller ødelæggelse af ejendom, bør du altid være opmærksom på disse instruktioner. Da det endvidere kan resultere i uventede ulykker eller beskadigelse, skal du ikke udføre nogen handling, som ikke er beskrevet vejledningen. Forkert betjening eller brug af denne maskine kan resultere i personskade og/eller skade, der kræver omfattende reparation, som ikke er dækket af den begrænsede garanti. Installation ADVARSEL Installer ikke printeren i nærheden af sprit, fortynder eller andre antændelige stoffer. Hvis antændelige stoffer kommer i kontakt med de elektriske dele i printeren, kan det resultere i brand eller elektrisk stød. Placer ikke følgende emner på printeren. Hvis disse stoffer kommer i kontakt med de strømførende områder i printeren, kan det resultere i brand eller elektrisk stød. Hvis disse stoffer tabes eller spildes ned i det indvendige af printeren, skal du straks slukke på afbryderkontakten a og fjerne USB-kablet b, hvis du bruger det. Tag derefter netledningen ud af lysnetkontakten c, og kontakt den lokale autoriserede Canon-forhandler. - Halskæder og andre metalobjekter -Kopper, vaser, blomsterpotter og andre beholdere med vand eller væsker b c a OFF ON xiv

18 FORSIGTIG Installer ikke printeren på en ustabil placering, f.eks. en vakkelvorn platform eller et skrånende gulv, eller på et sted, der er udsat for voldsomme vibrationer, da det kan bevirke, at printeren falder eller tipper, hvilket kan medføre personskade. Bloker aldrig ventilationsåbningerne på printeren. Ventilationsåbningerne er lavet for at sikre korrekt ventilation af de indvendige dele af printeren. Blokering af ventilationsåbningerne kan medføre overophedning af printeren og brand. Placer ikke printeren på en blød overflade, f.eks. en sofa eller et tæppe. Installer ikke printeren på følgende steder: - Et fugtigt eller støvet sted - Et sted, der er udsat for røg og damp, f.eks. i nærheden af madlavningssteder og luftfugtighedsanlæg - Et sted, der er udsat for regn eller sne - Et sted i nærheden af vandhaner eller vand - Et sted, der er udsat for direkte sollys - Et sted, hvor der kan forekomme høje temperaturer - Et sted i nærheden af åben ild Sæt forsigtigt printeren ned på gulvet eller oven på den anden printer, så du undgår personskade. Når du tilslutter USB-kablet, skal du gøre det korrekt i henhold til denne vejledning. Hvis det ikke tilsluttes korrekt, kan det resultere i funktionsfejl eller elektrisk stød. Når du flytter printeren, skal du følge instruktionerne i denne vejledning, så du holder den korrekt. Hvis du ikke gør det, kan du risikere at tabe printeren, hvilket kan medføre personskade. Strømforsyning ADVARSEL Netledningen må ikke beskadiges eller ændres. Placer ikke tunge genstande på netledningen. Træk ikke i den, og bøj den ikke for meget, da dette kan medføre elektrisk beskadigelse og resultere i brand eller elektrisk stød. Sørg for, at netledningen ikke kommer tæt på en varmekilde. Hvis du ikke gør det, kan netledningens isolering smelte, hvilket kan forårsage brand eller elektrisk stød. Undgå at tilslutte netledningen eller tage den ud med våde hænder, da dette kan medføre elektrisk stød. Sæt ikke netledningen i en flerstikdåse, da dette kan resultere i brand eller elektrisk stød. Undgå at rulle netledningen tæt sammen eller at binde knuder på netledningen, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Sæt netledningen helt ind i stikkontakten. Hvis du ikke gør det, kan det resultere i brand eller elektrisk stød. Benyt kun den medleverede netledning. Undlades dette, kan der opstå brand eller elektrisk stød. xv

19 Som hovedregel skal du undgå at benytte forlængerledninger og at sætte forlængerledninger i en flerstikdåse. Men hvis der skal benyttes forlængerledninger eller en flerstikdåse, skal du de anvendes i overensstemmelse med følgende punkter under brugerens eget ansvar. Hvis du ikke anvender forlængerledninger korrekt, kan det medføre brand eller elektrisk stød. - Tilslut ikke en forlængerledning til en anden. -Kontroller, at stikkets spænding er den samme som angivet på etiketten (påsat bag på printeren), når du bruger printeren. -Anvend en forlængerledning, som tillader en højere strømstyrke end den nødvendige, der er angivet på etiketten (påsat bag på printeren). - Når du anvender en forlængerledning, skal du binde ledningssammenbindingen op og sætte strømstikket helt ind i forlængerledningens kontakt for at sikre en stabil forbindelse mellem netledningen og forlængerledningen. - Kontroller ind i mellem, at forlængerledningen ikke er overophedet. FORSIGTIG Brug ikke andre strømstyrker end dem, der er angivet heri, da dette kan resultere i brand eller elektrisk stød. Tag altid fat i selve netstikket, når du tager netledningen ud af stikdåsen. Hvis du trækker i netledningen, kan du risikere at blotte eller knække selve kobberlederen eller på anden måde beskadige netledningen. Hvis netledningen beskadiges, kan det medføre strømtab, hvilket kan resultere i brand eller elektrisk stød. Sørg for, at der er plads på alle sider af netstikket, så det er nemt at trække stikket ud af stikdåsen. Hvis der er genstande placeret omkring netstikket, er det ikke muligt at trække stikket ud af stikdåsen i nødstilfælde. Håndtering ADVARSEL Forsøg ikke at skille printeren ad eller ændre den. Der er højtemperatursdele og strømførende dele i printeren, der kan medføre brand eller elektrisk stød. Elektrisk udstyr kan være skadeligt, hvis det ikke bruges korrekt. For at undgå personskade skal du ikke give ikke børn lov til at få adgang til de indvendige dele af noget elektrisk produkt, og lad dem ikke røre elektriske kontakter eller komponenter, der er tilgængelige. Hvis printeren afgiver underlige lyde, eller udsender røg, varme eller usædvanlige lugte, skal du straks slukke for strømmen på afbryderkontakten og fjerne USB-kablet, hvis du bruger det. Tag derefter netledningen ud af lysnetkontakten, og kontakt forhandleren af printeren. Brug ikke let antændelige stoffer i nærheden af printeren. Hvis antændelige stoffer kommer i kontakt med de elektriske komponenter i printeren, kan det resultere i brand eller elektrisk stød. Undgå beskadigelse af netledningen og brandfare ved altid at slukke for strømmen på afbryderkontakten og fjerne USB-kablet, når du flytter printeren. Ellers risikerer du, at netledningen eller USB-kablet bliver beskadiget, hvilket kan resultere i brand eller elektrisk stød. xvi

20 Tab ikke papirclips, hæfteklammer eller andre metalobjekter ned i printeren. Undgå også at spilde vand, væsker eller antændelige stoffer (alkohol, benzen, fortynder osv.) ind i selve printeren. Hvis disse stoffer kommer i kontakt med de strømførende områder i printeren, kan det resultere i brand eller elektrisk stød. Hvis disse stoffer tabes eller spildes ned i det indvendige af printeren, skal du straks slukke for strømmen på afbryderkontakten og fjerne USB-kablet. Tag derefter netledningen ud af lysnetkontakten, og kontakt forhandleren af printeren. Når USB-kablet tilsluttes eller fjernes, mens stømstikket er sat i stikkontakten, skal du undgå at berøre stikkets metaldel. Dette kan medføre elektrisk stød. FORSIGTIG Placer ikke tunge genstande på printeren, da de kan tippe eller falde ned, hvilket kan medføre personskade. Sluk for strømmen på afbryderkontakten af sikkerhedsmæssige grunde, når printeren ikke bruges i en længere periode, f.eks. for en nat. Sluk også for strømmen på afbryderkontakten på højre side af printeren, og tag strømstikket ud af stikket af sikkerhedsmæssige grunde, når printeren ikke skal bruges i en længere periode, f.eks. ved flere helligdage. Laserbestrålingen kan være skadelig for mennesker. Da den stråling, der udsendes inde i printeren, er fuldstændigt indkapslet bag det beskyttende kabinet og eksterne dæksler, kan der ikke udslippe stråling fra printeren på noget tidspunkt, mens brugeren anvender den. Læs følgende kommentarer og instruktioner vedrørende sikkerhed. - Åbn aldrig andre dæksler end dem, der er angivet i denne manual. - Fjern ikke advarselsetiketter, der er fastgjort på dækslet til laserscanneren. - Hvis der undslipper laserstråling fra printeren, kan det medføre alvorlig beskadigelse af dine øjne. xvii

21 Vedligeholdelse og undersøgelser ADVARSEL Når du renser printeren, skal du først slukke for strømmen på afbryderkontakten, tage USB-kablet ud og derefter tage stikket ud af kontakten. Hvis du ikke følger disse trin, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Rengør printeren ved brug af en lettere fugtet klud med et mildt rensemiddel, der er fortyndet med vand. Brug ikke sprit, fortynder eller andre antændelige stoffer. Kontroller, at rensemidlet ikke er antændeligt, før du bruger det. Hvis antændelige stoffer kommer i kontakt med de strømførende områder i printeren, kan det resultere i brand eller elektrisk stød. Der er visse områder inde i printeren, hvor spændingen er meget høj. Når du fjerner papir, der har sat sig fast, eller når du undersøger det indvendige af printeren, skal du sørge for at halskæder, armbånd eller andre metalgenstande ikke berører indersiden af printeren, da det kan resultere i forbrændinger eller elektrisk stød. Du må ikke brænde eller smide brugte tonerpatroner i åben ild, da det kan få den toner, der stadig er i patronen, til at bryde i brand, så der opstår forbrændinger eller ildebrand. Tag med jævne mellemrum strømstikket ud af stikkontakten, og rengør området omkring enden med stikkets metalben og stikkontakten med en tør klud for at sikre, at al støv og snavs fjernes. Hvis strømledningen er tilsluttet i en længere tidsperiode i et fugtigt, støvet eller røgfyldt lokale, kan der samle sig støv omkring strømstikket, og det kan blive til fugt. Dette kan medføre kortslutning og forårsage brand. FORSIGTIG Prøv ikke selv at servicere denne printer, bortset fra som forklaret i denne vejledning. Der er ingen brugerservicerbare dele i printeren. Reguler kun de knapper, der er omtalt i betjeningsvejledningen. Forkert regulering af denne maskine kan resultere i personskade og/eller skade, der kræver omfattende reparation, som ikke er dækket af den begrænsede garanti. Fikseringsenheden og dens omgivelser i printeren kan blive varme under brugen. Når du fjerner papir, der har sat sig fast, eller når du undersøger det indvendige af printeren, skal du ikke berøre fikseringsenheden og dens omgivelser, da det kan medføre forbrændinger eller elektrisk stød. Når du fjerner papir, der har sat sig fast, eller udskifter tonerpatronen, skal du sørge for, at toner ikke kommer i kontakt med dine hænder eller tøj. Hvis du får det på hænderne, skal du vaske dem straks med koldt vand. Hvis du vasker det af med varmt vand, sætter toneren sig fast, hvilket gør det umuligt at fjerne tonerpletterne. xviii

22 Når du fjerner en brugt tonerpatron fra dens hulrum, skal du fjerne den forsigtigt for at forhindre, at toneren spredes, og at den kommer i din mund eller dine øjne. Hvis du får toner i øjne eller mund, skal du straks vaske den af med koldt vand og søge læge. Når du isætter papir eller fjerner papir, der har sat sig fast, skal du passe på ikke at skære dine hænder på kanterne af papiret. Når du fjerner en brugt tonerpatroner fra dens hulrum, skal du fjerne den forsigtigt for at forhindre, at toneren spredes, og at den kommer i din mund eller dine øjne. Hvis du får toner i øjne eller mund, skal du straks vaske den af med koldt vand og søge læge. Tilbehør ADVARSEL Smid ikke brugte tonerpatroner i åben ild, da det kan antænde toner, der stadig er i patronen, og det kan medføre forbrændinger eller brand. Opbevar ikke tonerpatroner eller kopipapir på steder i nærheden af åben ild, da det kan antænde toner eller papir og medføre forbrændinger eller brand. FORSIGTIG Opbevar toner og andre stoffer uden for små børns rækkevidde. Hvis disse elementer sluges, skal du straks søge læge. xix

23 xx

24 Før du starter på at bruge denne printer 1 KAPITEL Dette kapitel beskriver printerens vigtigste og mest almindelige funktioner. Funktioner og fordele Dele og deres funktioner Set forfra Set bagfra Intern visning Tilslutning af netledningen Tænde og slukke for printeren Tænde printeren Slukke printeren Tilslutning til en computer

25 Funktioner og fordele 1 Før du starter på at bruge denne printer Højtydende udskrivningssystem "CAPT" LBP3200 er udstyret med den nyeste CAPT-software (Canon Advanced Printing Technology), der understøtter Windows 98/Me og Windows 2000/XP. Da systemet behandler udskriftsdata sætvis på en computer i stedet for en printer, er der mulighed for udskrivning ved høj hastighed, fordi computerens funktioner anvendes. Tidsperioden, hvor computeren frigøres, bliver afkortet. Oplysninger om f.eks. mangel på papir, tilbageværende udskriftstid og beregnet tidpunkt for fuldførelse af udskrivningen vises på displayet i real-time. USB-grænseflade er standard USB-grænseflade, (Universal Serial Bus) hvortil eksterne enheder kan tilsluttes ved hjælp af et stik, leveres som standard. Udskrivning med høj hastighed og udskrivning af billeder med ekstra høj opløsning Udskrivning i høj hastighed med 18 ark i minuttet minimerer ventetiden for fuldførelse af udskrivningen. LBP3200 er udstyret med en printermaskine, der giver en opløsning på 600 dpi. Ved at anvende Canons egen nye funktion til automatisk billedforbedring kan man opnå et billede i ekstra høj opløsning, der svarer til 2400 x 600 dpi. Gråskaleringen, der anvender simuleringsmetoden, producerer flotte delikate billeder, f.eks. fotos og grafik. Understøttelse af forskellige netværk Hvis du bruger printeren som en netværksprinter, vises status både på server- og klientcomputere. Du kan udføre udskriftsjob på begge. Understøttelse af forskellige materialetyper Forskellige materialetyper, f.eks. almindeligt papir, konvolutter (Konvolut C5, Konvolut COM10, Konvolut DL, Konvolut Monarch), etiketter og transparenter kan bruges til denne printer. Selv om printeren er beregnet til papir i A4-størrelse, kan dokumenter med en større størrelse, f.eks. A3 og B4, blive formindsket ved hjælp af reduktionsfunktionen. Printeren kan også foretage en udskrift af brugerdefineret størrelse. Lavt strømforbrug og hurtig opstart Canons egen "on demand"-opvarmningsystem sikrer lavt strømforbrug og hurtig opstart. Denne innovative teknologi opvarmer kun varmeenheden øjeblikkeligt ved udskrivning, så opvarmningstiden forkortes. LBP3200 er derfor altid i standby-tilstand og klar til at udskrive. Derudover er det gennemsnitlige strømforbrug ved standby-tilstand kun omkring 7 W. 1-2 Funktioner og fordele

26 Kompakt og lydsvagt design Printerens kompakte design sparer på pladsen i hjemmet eller på kontoret. Da printeren udskriver lydsvagt og er helt stille i standby-tilstand, kan du bruge printeren uden at bekymre dig om dine omgivelser selv om natten. Nem vedligeholdelse og vinduet Printerstatus Da toneren og den fotosensitive tromle er kombineret, kan EP-27-patronen (EP-27 Cartridge) til LBP3200 nemt udskiftes. Vinduet Printerstatus, som vises under udskrivning, gør det muligt for dig at foretage de rette justeringer ved hjælp af grafik og lyd, så betjeningen af printeren forbedres. 1 Før du starter på at bruge denne printer Funktioner og fordele 1-3

27 A5 B5 EXEC LGL A4 LTR Dele og deres funktioner 1 Dette afsnit beskriver navnet og funktionen for hver del, så du kan bruge printeren korrekt og få fuld udnyttelse af funktionerne. Før du starter på at bruge denne printer Set forfra FORSIGTIG Bloker aldrig ventilationsåbningerne på printeren. Ventilationsåbningerne er lavet for at sikre korrekt ventilation af de indvendige dele af printeren. Blokering af ventilationsåbningerne kan medføre overophedning af printeren og brand. a h g f b c OFF ON d e a Bakke til levering med forsiden nedad Gør det muligt for papiret at blive leveret lige. b Område til levering med forside nedad Leverer papiret med udskrivningsoverfladen nedad. (Se side 2-11.) c Dæksel til valg af levering Skifter mellem levering med forsiden opad og forsiden nedad. (Se side 2-13.) d Afbryderkontakt Tænder eller slukker printeren. (Se side 1-10.) e Kassette Gør det muligt for dig at ilægge maksimalt 250 ark almindeligt papir (64 g/m 2 ). (Se side 2-9.) f Indgang til manuel indføring Bruges, når der udskrives et papir ad gangen manuelt. (Se side 2-9.) g Papirstyr Juster papirstyret til papirbredden, så papiret leveres lige. h Frontdæksel Åbnes, når tonerpatronen skal udskiftes eller ved afhjælpning af papirstop. 1-4 Dele og deres funktioner

28 Set bagfra b 1 a a Strømstik Tilsluttes til netledningen. (Se side 1-7.) b Åbning til levering med forside opad Leverer papiret med udskrivningsoverfladen opad. (Se side 2-12.) c Strømindikator Lyser, når printeren er tændt. d Ventilationsåbning Afkøler printerens indre. Undgå at blokere ventilationsåbningen. g f e USB-stik Tilsluttes USB-kablet. USB-kablet tilsluttes USB-porten på computeren. (Se side 1-13.) f Etiket Printerens serienummer er angivet på denne etiket. Dette nummer benyttes, hvis der er behov for service eller reparation. Den strømstyrke, der er angivet på etiketten, viser det gennemsnitlige strømforbrug. g Beskyttelsesdæksel til kassette c d e Forhindrer skidt og støv i at trænge ind i kassetten. Før du starter på at bruge denne printer Dele og deres funktioner 1-5

29 Intern visning 1 Før du starter på at bruge denne printer a a Styr til tonerpatron Samtidigt med at udhænget på hver side af tonerpatronen justeres med styret til tonerpatronen, skal du skubbe tonerpatronen ind. (Se side 5-5.) OFF ON b Sort film Undlad at fjerne denne film. b 1-6 Dele og deres funktioner

30 Tilslutning af netledningen Dette afsnit beskriver, hvordan netledningen tilsluttes. Før netledningen tilsluttes, skal du se "Vigtige sikkerhedsinstruktioner," på side xiv. 1 ADVARSEL Netledningen må ikke beskadiges eller ændres. Placer ikke tunge genstande på netledningen. Træk ikke i den, og bøj den ikke for meget, da dette kan medføre elektrisk beskadigelse og resultere i brand eller elektrisk stød. Sørg for, at netledningen ikke kommer tæt på en varmekilde. Hvis du ikke gør det, kan netledningens isolering smelte, hvilket kan forårsage brand eller elektrisk stød. Undgå at tilslutte netledningen eller tage den ud med våde hænder, da dette kan medføre elektrisk stød. Sæt ikke netledningen i en flerstikdåse, da dette kan resultere i brand eller elektrisk stød. Undgå at rulle netledningen tæt sammen eller at binde knuder på netledningen, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Sæt netledningen helt ind i stikkontakten. Hvis du ikke gør det, kan det resultere i brand eller elektrisk stød. Benyt kun den medleverede netledning. Undlades dette, kan der opstå brand eller elektrisk stød. Som hovedregel skal du undgå at benytte forlængerledninger og at sætte forlængerledninger i en flerstikdåse. Men hvis der skal benyttes forlængerledninger eller en flerstikdåse, skal du de anvendes i overensstemmelse med følgende punkter under brugerens eget ansvar. Hvis du ikke anvender forlængerledninger korrekt, kan det medføre brand eller elektrisk stød. - Tilslut ikke en forlængerledning til en anden. -Kontroller, at stikkets spænding er den samme som angivet på etiketten (påsat bag på printeren), når du bruger printeren. -Anvend en forlængerledning, som tillader en højere strømstyrke end den nødvendige, der er angivet på etiketten (påsat bag på printeren). - Når du anvender en forlængerledning, skal du binde ledningssammenbindingen op og sætte strømstikket helt ind i forlængerledningens kontakt for at sikre en stabil forbindelse mellem netledningen og forlængerledningen. -Kontroller ind i mellem, at forlængerledningen ikke er overophedet. Før du starter på at bruge denne printer Tilslutning af netledningen 1-7

31 1 Før du starter på at bruge denne printer FORSIGTIG Brug ikke andre strømstyrker end dem, der er angivet heri, da dette kan resultere i brand eller elektrisk stød. Tag altid fat i selve netstikket, når du tager netledningen ud af stikdåsen. Hvis du trækker i netledningen, kan du risikere at blotte eller knække selve kobberlederen eller på anden måde beskadige netledningen. Hvis netledningen beskadiges, kan det medføre strømtab, hvilket kan resultere i brand eller elektrisk stød. Sørg for, at der er plads på alle sider af netstikket, så det er nemt at trække stikket ud af stikdåsen. Hvis der er genstande placeret omkring netstikket, er det ikke muligt at trække stikket ud af stikdåsen i nødstilfælde. VIGTIGT Tilslut ikke netledningen til reservestikkontakten på computeren. Du skal bruge én lysnetkontakt til printeren alene. Tilslut ikke printeren til en strømkilde, som ikke kan afbrydes. Dette kan medføre funktionsfejl for printeren eller nedbrud i tilfælde af strømsvigt. 1 Kontroller, at afbryderkontakten er slukket. Printeren er slukket, når der trykkes på " " på afbryderkontakten. ON OFF 1-8 Tilslutning af netledningen

32 2 Tilslut netledningen til strømstikket. 1 3 Tilslut stikket i den anden ende til lysnetkontakten. Før du starter på at bruge denne printer Tilslutning af netledningen 1-9

33 Tænde og slukke for printeren 1 Før du starter på at bruge denne printer Afbryderkontakten til at tænde og slukke printeren findes på venstre side af printeren. Vær opmærksom på følgende anvisninger for at forhindre uventede problemer. Tænde printeren Når du vil benytte printeren skal du trykke på " " på afbryderkontakten for at tænde eller slukke printeren. Når printeren har kørt en selvdiagnostisk test, er den klar til at udskrive. VIGTIGT Tænd ikke printeren, umiddelbart efter du har slukket den. Vent 10 sekunder, når du har slukket printeren, før du tænder den igen. Hvis printeren ikke fungerer korrekt, eller hvis der vises en fejlmeddelelse i vinduet Printerstatus, skal du se "Fejlfinding," på side 6-1. Før printeren tændes, skal du kontrollere, at der ikke er ilagt papir i indgangen til manuel indføring. Hvis du tænder printeren, mens der er papir i indgangen til manuel indføring, kan det medføre papirstop. Når du tænder printeren første gang, efter at du har installeret printeren, bliver et blankt ark muligvis leveret. Men dette er ikke unormalt. 1 Tryk på " " på afbryderkontakten for at tænde printeren. ON OFF 1-10 Tænde og slukke for printeren

34 Strømindikatoren lyser, og printeren starter en selvdiagnostisk test. Hvis der ikke registreres noget unormalt under den selvdiagnostiske test, er printeren klar til at printe. 1 Slukke printeren Følg vejledningen herunder for at slukke printeren. VIGTIGT Hvis printeren bruges på et netværk, skal du kontrollere, at der ikke udskrives data fra en anden computer, før du slukker printeren. Hvis du slukker printeren, vil alle udskriftsdata, der stadig er i printerens hukommelse, blive slettet. Vent, indtil alle nødvendige udskriftsdata er udskrevet, før du slukker printeren. Sluk ikke printeren, når den har følgende status. - Under udskrivning - Når der køres en selvdiagnostisk test, umiddelbart efter printeren er blevet tændt Før du starter på at bruge denne printer 1 Tryk på " " på afbryderkontakten for at slukke for printeren. ON OFF VIGTIGT Printerens strømforbrug er 0 W, når " " på afbryderkontakten er trykket ned. Tænde og slukke for printeren 1-11

35 Tilslutning til en computer 1 Før du starter på at bruge denne printer Dette afsnit beskriver, hvordan printeren tilsluttes til en computer. Da printeren er udstyret med et USB-stik, kan du bruge et USB-kabel til at tilslutte printeren til en computer. Ved at bruge et USB-kabel, kan printeren blive tilsluttet til en computer, der har en USB-port. ADVARSEL Når USB-kablet tilsluttes eller fjernes, mens stømstikket er sat i stikkontakten, skal du undgå at berøre stikkets metaldel. Dette kan medføre elektrisk stød. VIGTIGT Du kan tilslutte og fjerne USB-kablet, mens computeren eller printeren er tændt. Men tilslut eller fjern ikke USB-kablet i følgende situationer, da det kan medføre funktionsfejl for computeren eller printeren. - Når operativsystemet på computeren startes, lige efter at der er tændt for computeren - Under udskrivning Hvis du tilslutter eller fjerner USB-kablet, når computeren eller printeren er tændt, skal du vente 5 sekunder eller længere efter fjernelse af USB-kablet, før du tilslutter det igen. Hvis du tilslutter USB-kablet umiddelbart, efter du har fjernet det, kan det medføre funktionsfejl for computeren eller printeren. BEMÆRK Printerens USB-grænseflade understøtter USB med fuld hastighed (USB 1.1-kompatibel). Kontakt forhandleren af printeren for at få yderligere oplysninger. Når du tilslutter printeren til en computer med et USB-kabel, skal du bruge en computer med producentgaranti for korrekt USB-betjening. Hvis du ikke er sikker på, hvilket USB-kabel der understøttes af din computer, kan du kontakte den forhandler, hvor du købte computeren Tilslutning til en computer

36 1 Tilslut USB-kablets type B-ende (firkantet) til USB-stikket på bagsiden af printeren. 1 2 Tilslut USB-kablets type A-ende (fladt) til USB-porten på computeren. Før du starter på at bruge denne printer BEMÆRK Når USB-kablet er tilsluttet, skal du installere softwaren til denne printer i henhold til anvisningerne på computerskærmen. Yderligere oplysninger finder du under "Installation af CAPT-softwaren," på side 3-4. Tilslutning til en computer 1-13

37 1 Før du starter på at bruge denne printer 1-14 Tilslutning til en computer

38 Ilægning og levering af papir 2 KAPITEL I dette kapitel beskrives de typer papir, der kan bruges i printeren, og hvordan papir ilægges og leveres til udbakken. Papirkrav Brugbart papir Udskriftsområde Papir, der ikke kan bruges Opbevaring af papir Papirkilde Papirkildetype Papirkapacitet for papirkilde Papirleveringsområde Papirleveringsområdetype Papirkapacitet for papirleveringsområde Valg af papirleveringsområde Udskrivning på almindeligt papir / kraftigt papir / etiket / transparent Ilægning af papir Angivelse af printerdriver og udskrivning Udskrivning på konvolut Ilægning af konvolut Angivelse af printerdriver og udskrivning Udskrivning på brugerdefineret papir Ilægning af brugerdefineret papir Angivelse af printerdriver og udskrivning

Laserprinter. Brugervejledning. VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN

Laserprinter. Brugervejledning. VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN Laserprinter Brugervejledning VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN LBP-1120 Laserprinter Brugervejledning Brugervejledninger til printeren Brugervejledningerne til denne

Læs mere

LBP-1210 Laserprinter

LBP-1210 Laserprinter LBP-1210 Laserprinter Brugervejledning VIGTIGT: Læs denne vejledning grundigt. Brug denne vejledning, når du har brug for hurtig hjælp. Copyright Copyright 2002 Canon Inc. Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

2006 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

2006 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Xerox Corporation er ikke ansvarlig for ændringer, direkte eller indirekte,

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

ScanFront 330 Betjeningsvejledning

ScanFront 330 Betjeningsvejledning ScanFront 330 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du opbevare den et sikkert sted til senere brug. Internationalt ENERGY STAR

Læs mere

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series FARVELASERPRINTER Brugervejledning CLP-300 Series Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Samsung Electronics

Læs mere

Monolaserprinter Brugerhåndbog

Monolaserprinter Brugerhåndbog ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt. Du kan få endnu bedre service ved at registrere dit produkt på www.samsung.com/global/register

Læs mere

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Betjeningsvejledning

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Betjeningsvejledning KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er for modellerne KM-C2525E, KM-C3225E, KM-C3232E og KM-C4035E. I vejledningen henviser KM-C2525E til modellen til

Læs mere

LASER FACSIMILE. Betjeningsvejledning

LASER FACSIMILE. Betjeningsvejledning TELEFONI LASER FACSIMILE Betjeningsvejledning Læs denne vejledning grundigt, før du anvender maskinen, og opbevar den i nærheden af maskinen, hvis du senere skulle få brug for at læse i den. For at sikre

Læs mere

Phaser 3200MFP. Brugervejledning 604E39390

Phaser 3200MFP. Brugervejledning 604E39390 Phaser 3200MFP Brugervejledning 604E39390 2007 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Den hævdede ophavsretsbeskyttelse omfatter alle former for og alt indhold i ophavsretligt beskyttet materiale

Læs mere

DK Betjeningsvejledning LFF 6020

DK Betjeningsvejledning LFF 6020 DK Betjeningsvejledning LFF 6020 Kære kunde Før ibrugtagning beder vi dig, for din egen sikkerheds og komforts skyld, nøje at gennemlæse afsnittet Sikkerhed. Ved køb af denne multifunktionsmaskine, har

Læs mere

Brugervejledning NPD4505-00 DA

Brugervejledning NPD4505-00 DA NPD4505-00 DA Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne udgivelse må reproduceres, gemmes i et hentningssystem eller overføres i nogen form eller med nogen midler, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse

Læs mere

Din brugermanual XEROX PHASER 3200MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/3683340

Din brugermanual XEROX PHASER 3200MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/3683340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i XEROX PHASER 3200MFP i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Features Zoran Corporation Integrated Print System XL (IPS/XL) til emulering af PCLXL-udskriftssprog.

Features Zoran Corporation Integrated Print System XL (IPS/XL) til emulering af PCLXL-udskriftssprog. Farvelaserprinter opyrights Ingen dele af denne udgivelse må reproduceres, gemmes i et hentningssystem eller overføres i nogen form eller med nogen midler, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller

Læs mere

Her finder du oplysningerne

Her finder du oplysningerne Her finder du oplysningerne Installationsvejledning Indeholder oplysninger om samling af printeren og installation af printersoftwaren. Brugervejledning (denne manual) Indeholder detaljerede oplysninger

Læs mere

Forsigtig! Skal overholdes for at undgå skader på udstyret.

Forsigtig! Skal overholdes for at undgå skader på udstyret. Laserprinter 1 Samling af printeren....................3 2 Installation af forbrugskomponenter........5 3 Klargøring af printeren.................12 4 Installation af printersoftwaren...........26 5 Installation

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Læs dette først Varemærker...3 Sådan læser du denne vejledning...4 Papir og andre medier Papir og andre medier, der kan anvendes i printeren...5 Anbefalet papir...9 Ilægning

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-4040CN HL-4050CDN HL-4070CDW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-4040CN HL-4050CDN HL-4070CDW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING HL-4040CN HL-4050CDN HL-4070CDW Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale -software. Før du kan bruge printeren, skal du sætte

Læs mere

Brugervejledning NPD4451-00 DA

Brugervejledning NPD4451-00 DA NPD4451-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger

Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og bemærkninger om betjeningen og brugen af dette produkt Læs denne vejledning

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

hp LaserJet 1000 Brug

hp LaserJet 1000 Brug hp LaserJet 1000 Brug HP LaserJet 1000 Series Printer Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, ændring eller oversættelse er ikke tilladt uden forudgående

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Contact SAMSUNG WORLD WIDE Formålet med denne vejledning er udelukkende at informere. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Samsung Electronics kan ikke drages til ansvar for direkte

Læs mere

HP Deskjet F300 All-in-One series. Brugervejlednin

HP Deskjet F300 All-in-One series. Brugervejlednin HP Deskjet F300 All-in-One series Brugervejlednin HP Deskjet F300 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden

Læs mere

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...9 Introduktion... 9 Lovmæssige forbud...

Læs mere

LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521

LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521 LASERJET PRO MFP Brugervejledning 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Brugervejledning Copyright og licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere