Lenovo IdeaPad Z380/Z480/Z485/ Z580/Z585

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lenovo IdeaPad Z380/Z480/Z485/ Z580/Z585"

Transkript

1 Lenovo IdeaPad Z380/Z480/Z485/ Z580/Z585 Brugervejledning V1.0 Læs sikkerhedsoplysningerne og de vigtige tip i vejledningerne, før computeren tages i brug.

2 Bemærk Før du bruger produktet, skal du første læse Lenovos Vejledning om sikkerhed og generelle oplysninger. Nogle anvisninger i denne guide kan gå ud fra, at du bruger Windows 7. Hvis du bruger et andet Windows-operativsystem, kan nogle funktioner afvige lidt. Hvis du bruger andre operativsystemer, gælder nogle funktioner muligvis ikke for dig. Funktionerne, som beskrives i denne guide, er almindelige ved de fleste modeller. Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige på din computer og/eller din computer kan have funktioner, som ikke beskrives i denne brugervejledning. Tegningerne i denne vejledning er for Lenovo IdeaPad Z480, medmindre andet er angivet. Tegningerne i denne vejledning kan variere fra det produkt, som du bruger. Lovpligtige oplysninger Gå til adressen og klik på User guides and manuals for at læse oplysningerne. Første udgave (December 2011) Copyright Lenovo 2011.

3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Grundlæggende betjening af computeren... 1 Set ovenfra...1 Set fra venstre...4 Set fra højre...5 Set forfra...6 Set nedefra...7 Kapitel 2. Grundlæggende oplysninger... 9 Første gang enheden tages i brug...9 Brug af netadapter og batteri...11 Brug af pegefeltet...13 Brug af tastaturet...14 Brug af eksterne enheder...17 Specialknapper...19 Indikatorer for systemstatus...23 Beskyttelse af computeren...24 Kapitel 3. Tilslut til internettet Ethernet-tilslutning...26 Trådløs tilslutning...28 Kapitel 4. OneKey Rescue-system OneKey Rescue-system...29 Kapitel 5. Fejlfinding Ofte stillede spørgsmål...31 Fejlfinding...33 Appendiks A. CRU-oplysninger Udskiftning af batteriet...38 Udskiftning af harddisken...39 Udskiftning af hukommelse...45 Erstatning af det trådløse LAN kort...48 Fjernelse af optisk drev...50 Varemærker i

4

5 Kapitel 1. Grundlæggende betjening af computeren Set ovenfra Lenovo IdeaPad Z380/Z480/Z485 b a 1

6 Kapitel 1. Grundlæggende betjening af computeren Lenovo IdeaPad Z580/Z585 b a Bemærk: Det stiplede afsnit er usynligt. Du må IKKE bøje skærmen ud over 130 grader. Når du lukker skærmen, skal du kontrollere, at der IKKE ligger kuglepenne eller andre genstande mellem skærmen og tastaturet. Dette kan nemlig beskadige skærmen. 2

7 Kapitel 1. Grundlæggende betjening af computeren a b c d Indbygget kamera Antenner til trådløst modul Brug kameraet til videokommunikation. De indbyggede antenner sikrer optimal modtagelse af det trådløse signal. Bemærk: Trådløse modulantenner kan placeres i forskellige positioner (2a/2b), afhængigt af de forskellige konfigurationer. Computerskærm Højttalere Computerskærmen er udstyret med LED-baggrundslys og gengiver indholdet med utrolig brillians. Stereohøjttalerne giver en fyldig og effektfuld lyd. e f Afbryder Knappen OneKey Rescue-system Tryk på denne knap for at tænde computeren. Tryk på denne knap for at åbne OneKey Rescue-system, når der er slukket for computeren. Bemærk: Yderligere oplysninger findes i afsnittet "OneKey Rescue-system" på side 29. g h i Hættesensorknapper Indbygget mikrofon Pegefelt Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Hættesensorknapper" på side 20. Den indbyggede mikrofon (med støjreduktion) kan bruges på videokonferencer, til tale eller simple lydoptagelser. Pegefeltet fungerer som en almindelig mus. Bemærk: Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Brug af pegefeltet" på side 13. 3

8 Kapitel 1. Grundlæggende betjening af computeren Set fra venstre a b c d e f a Kensington-slot Gør det muligt at montere en sikkerhedslås (medfølger ikke). Bemærk: Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Montering af sikkerhedslås (medfølger ikke)" på side 24. b Blæserspjæld Gør det muligt at bortlede varm luft fra enheden. Bemærk: Sørg for, at ingen af blæserspjældene er blokerede, da der ellers kan opstå overophedning af computeren. c d VGA-port RJ-45-port Gør det muligt at tilslutte en ekstern skærm. Denne port gør det muligt at tilslutte computeren til et Ethernet-netværk. Bemærk: Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Ethernet-tilslutning" på side 26. e f HDMI-port USB 3.0 port Gør det muligt at tilslutte enheder med HDMI-indgang, f.eks. et tv eller en skærm. Gør det muligt at tilslutte USB-enheder. Bemærk: Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Tilslutning af USB-enheder" på side 18. 4

9 Kapitel 1. Grundlæggende betjening af computeren Set fra højre Lenovo IdeaPad Z380 a b c d e Lenovo IdeaPad Z480/Z485/Z580/Z585 a b d c d e a Høretelefonstik Gør det muligt at tilslutte eksterne høretelefoner. b Bemærk: Længere tids udsættelse for høj musik kan give høreskader. Mikrofonstik Gør det muligt at tilslutte eksterne mikrofoner. c d Optisk drev USB-port Gør det muligt at læse/brænde optiske disks. Gør det muligt at tilslutte USB-enheder. Bemærk: Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Tilslutning af USB-enheder" på side 18. e Netadapterstik Gør det muligt at tilslutte en netadapter. Bemærk: Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Brug af netadapter og batteri" på side 11. 5

10 Kapitel 1. Grundlæggende betjening af computeren Set forfra a b Slot til hukommelseskort Gør det muligt at isætte hukommelseskort (medfølger ikke). Bemærk: Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Brug af hukommelseskort (medfølger ikke)" på side 17. Indikatorer for systemstatus Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Indikatorer for systemstatus" på side 23. 6

11 Kapitel 1. Grundlæggende betjening af computeren Set nedefra Lenovo IdeaPad Z380 7

12 Kapitel 1. Grundlæggende betjening af computeren Lenovo IdeaPad Z480/Z485/Z580/Z585 a b c d Batterilås manuel Batteri Optisk drev / Harddiskdrev / Hukommelse / Centralenhed / Rum til mini PCI ekspreskortåbning Batterilås fjederbelastet Den manuelle batterilås bruges til at holde batteriet på plads. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Brug af netadapter og batteri" på side 11. Den fjederbelastede batterilås holder batteriet på plads. 8

13 Kapitel 2. Grundlæggende oplysninger Første gang enheden tages i brug Læs vejledningerne Læs de medfølgende vejledninger, før computeren tages i brug. Tilslut til strøm Det medfølgende batteri er ikke ladet helt op. Sæt batteriet i, og slut computeren til en stikkontakt for at lade batteriet op, så du kan bruge computeren. Batteriet lades automatisk op, når computeren er tilsluttet en stikkontakt. Isæt batteriet Yderligere oplysninger om isættelse af batteriet findes på den medfølgende Opsætningsplakat. Tilslut computeren til en stikkontakt 1 Sæt netledningen i netadapteren. 2 Slut netadapteren ordentligt til computerens netadapterstik. 3 Sæt netledningen i en stikkontakt. Tænd computeren Tryk på afbryderen for at tænde computeren. Konfigurer operativsystemet Operativsystemet skal muligvis konfigureres, første gang det bruges. Konfigureringen kan omfatte følgende: Accept af slutbrugerlicensaftalen. Konfigurering af internetforbindelse. Registrering af operativsystemet. Oprettelse af en brugerkonto. 9

14 Kapitel 2. Grundlæggende oplysninger Sådan sættes computeren i slumretilstand, og sådan lukkes den ned Når du er færdig med at bruge computeren, kan du sætte den i slumringstilstand eller lukke den ned. Sådan sættes computeren i slumringstilstand Hvis du kun er væk fra computeren i kort tid, kan du sætte den i slumringstilstand. Når computeren er i slumringstilstand, kan du hurtigt "vække" den, genoptage dit arbejde og springe over opstarten. Udfør følgende trin for at sætte computeren i slumringstilstand: Klik på og vælg Slumre i Start-menuen. Tryk på Fn + F1. Bemærk: Vent med at flytte computeren, indtil indikatoren for strøm blinker (betyder, at computeren er i slumringstilstand). Hvis du flytter computeren, mens harddisken arbejder, kan det beskadige harddisken, så du mister data. Udfør følgende trin for at aktivere computeren: Tryk på afbryderen. Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet. Sådan lukkes computeren ned Luk computeren, hvis den ikke skal bruges i en dag eller to. Klik på og vælg Luk computeren i Start-menuen for at lukke computeren. 10

15 Kapitel 2. Grundlæggende oplysninger Brug af netadapter og batteri Kontrol af batteristatus Du kan kontrollere batteriniveauet i procent ved at se på batteriikonet i meddelelsesområdet. Bemærk: Det kan være vanskeligt at svare på, hvor længe computeren kan bruges på én batteriopladning, da forskellige computerebrugere har forskellige vaner og behov. Brugstiden afhænger af to væsentlige faktorer: Hvor meget strøm, der var på batteriet, da arbejdet blev påbegyndt. Hvordan du bruger computeren: F.eks. hvor ofte bruger du harddisken, og hvordan er indstillingen for computerskærmens lysstyrke? Opladning af batteriet Hvis du synes, at batteriniveauet er for lavt, skal du lade batteriet op eller skifte det ud med et helt opladet batteri. Batteriet skal lades op i følgende situationer: Når du køber et nyt batteri. Hvis indikatoren for batteriniveau blinker. Hvis batteriet ikke er blevet brugt i længere tid. Bemærk: Vi anbefaler, at du lader batteriet sidde i computeren, når den bruges, så der ikke kommer små partikler ind i computeren. Computeren begynder ikke opladningen med det samme, når batteriniveauet reduceres fra fuldt opladet, da en sådan handling ville reducere batteriets levetid. Batteriet skal lades op ved en temperatur mellem 10 C til 30 C. En hel opladning eller afladning er ikke nødvendig. 11

16 Kapitel 2. Grundlæggende oplysninger Fjernelse af batteriet Batteriet skal fjernes fra computeren, hvis den ikke skal bruges i længere tid, eller hvis du sender den til Lenovo for at få udført eftersyn. Kontroller, at der er slukket for computeren, før du fjerner batteriet. Håndtering af batteriet Hvis det genopladelige batteri ikke udskiftes med et batteri af korrekt type, øges risikoen for eksplosion. Batteriet indeholder en lille mængde skadelige stoffer. Vær opmærksom på følgende punkter for at undgå personskade og skadelig miljøpåvirkning: Batteriet må kun udskiftes med et af Lenovo anbefalet batteri. Batteriet må ikke udsættes for åben ild. Batteriet må ikke udsættes for vand eller regn. Batteriet må ikke adskilles. Batteriet må ikke kortsluttes. Batteriet skal holdes uden for børns rækkevidde. Batteriet må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Overhold lokale regler og love om bortskaffelse af batteriet samt virksomhedens sikkerhedsstandarder, når batteriet bortskaffes. 12

17 Kapitel 2. Grundlæggende oplysninger Brug af pegefeltet a b Pegefelt Knappen på pegepladen Du kan flytte markøren på skærmen ved at bevæge fingerspidsen hen over pegefeltet i den ønskede retning. Funktionen for den højre/venstre side svarer til den højre/venstre museknap på en almindelig mus. Bemærk: Tryk på Fn + F6 for at aktivere/deaktivere pegefeltet. Når indikatoren for pegefelt er tændt, er pegefeltet deaktiveret. 13

18 Kapitel 2. Grundlæggende oplysninger Brug af tastaturet Computeren har et numerisk tastatur og funktionstaster, som er indbygget i standardtastaturet. Numerisk tastatur Lenovo IdeaPad Z380/Z480/Z485 Når tastaturets taster aktiveres, har de samme funktion som et 10-tasters numerisk tastatur. Tryk på Fn + F8 for at aktivere eller deaktivere det numeriske tastatur. Lenovo IdeaPad Z580/Z585 Tastaturet har et separat, numerisk tastatur. Tryk på tasten Num Lock for at aktivere eller deaktivere det numeriske tastatur. 14

19 Kapitel 2. Grundlæggende oplysninger Funktionstaster og kombinationer Brug funktionstasterne til hurtig ændring af en betjeningsfunktion. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du trykke på Fn a og holde den nede og derefter trykke på en af funktionstasterne b. Lenovo IdeaPad Z380/Z480/Z485 b b a Lenovo IdeaPad Z580/Z585 b a b 15

20 Kapitel 2. Grundlæggende oplysninger Nedenfor beskrives funktionerne for de enkelte funktionstaster. Fn + Esc: Fn + F1: Fn + F2: Fn + F3: Fn + F4: Fn + F5: Fn + F6: Fn + F8 (Lenovo IdeaPad Z380/Z480/Z485): Fn + F9: Fn + F10: Fn + F11: Fn + F12: Fn + Insert (Lenovo IdeaPad Z580/Z585): Fn + PgUp (Lenovo IdeaPad Z380/ Z480/Z485): Fn + PrtSc: Fn + Home: Fn + End: Fn + PgDn (Lenovo IdeaPad Z380/ Z480/Z485): Tænder/slukker for det indbyggede kamera. Skifter til dvaletilstand. Tænder/slukker baggrundslyset på LCDskærmen. Åbner interfacet for skærmens enhedsknap for at vælge denne bærbare computer eller en ekstern skærm. Åbner interfacet for indstilling af opløsning. Åbner interfacet med indstillinger for indbyggede trådløse enheder (Tænd/Sluk). Aktiverer/deaktiverer pegefeltet. Aktiverer/deaktiverer det numeriske tastatur. Starter en afspilning i Windows Media Player eller sætter den på pause. Stopper en afspilning i Windows Media Player. Springer til forrige spor. Springer til næste spor. Aktiverer/deaktiverer scroll lock. Aktiverer en systemanmodning. Aktiverer pausefunktionen. Aktiverer Break-funktionen. Aktiverer isætningsfunktionen. Fn + / : Fn + / : Øger/reducerer skærmens lysstyrke. Øger/reducerer lydstyrken. 16

21 Kapitel 2. Grundlæggende oplysninger Brug af eksterne enheder Computeren er udstyret med mange indbyggede funktioner og tilslutningsmuligheder. Brug af hukommelseskort (medfølger ikke) Din computer understøtter følgende typer hukommelseskort: Secure Digital (SD) MultiMediaCard (MMC) Secure Digital PRO (SD PRO) Memory Stick (MS) xd-picture (xd) Bemærk: Der må KUN indsættes et kort ad gangen i slotten. Denne kortlæser understøtter ikke SDIO-enheder (f.eks. SDIO Bluetooth osv.). Isættelse af hukommelseskort 1 Tryk ind på beskyttelseskortet, indtil der høres et klik. Træk forsigtigt beskyttelseskortet ud af hukommelseskortslotten. Bemærk: Beskyttelseskortet beskytter mod indtrængen af støv og små partikler i computeren, når slotten ikke bruges. Gem beskyttelseskortet til senere brug. 2 Skub hukommelseskortet ind i slotten, indtil det klikker på plads. Fjernelse af hukommelseskort 1 Tryk ind på hukommelseskortet, indtil der høres et klik. 2 Træk forsigtigt hukommelseskortet ud af hukommelseskortslotten. Bemærk: Før du fjerner hukommelseskortet, skal forbindelsen til det afbrydes med Windows sikker fjernelse af hardware og udtagelse af medier, ellers kan dataene beskadiges. 17

22 Kapitel 2. Grundlæggende oplysninger Tilslutning af USB-enheder Din computer indeholder 3 eller 4 USB-porte, som er kompatible med USBenheder. Første gang du slutter en USB-enhed til en bestemt USB-port på computeren, installerer Windows automatisk driveren til den pågældende enhed. Når driveren er installeret, kan du afbryde og tilslutte enheden uden yderligere handlinger. Bemærk: Windows registrerer typisk en ny enhed, når enheden tilsluttes, og installerer derefter driveren automatisk. Nogle enheder kræver dog, at driveren installeres, før enheden tilsluttes. Læs producentens dokumentation, der fulgte med enheden, før enheden tilsluttes. Før du tilslutter en USB-lagringsenhed, skal du kontrollere, at enheden er færdig med at overføre data til computeren. Klik på ikonet Sikker fjernelse af hardware i meddelelsesområdet i Windows for at afbryde enheden, før den fjernes. Bemærk: Hvis USB-enheden er udstyret med en netledning, skal enheden sluttes til strøm, før den tilsluttes. I modsat fald bliver enheden muligvis ikke genkendt. Tilslutning af Bluetooth-enheder (kun bestemte modeller) Hvis computeren har et indbygget Bluetooth-adapterkort, understøtter den trådløs tilslutning og dataoverførsel til andre Bluetooth-aktiverede enheder, f.eks. bærbare computere, PDA'er og mobiltelefoner. Dataene kan overføres mellem enhederne uden brug af kabler og inden for en ublokeret rækkevidde af op til 10 meter. Bemærk: Den egentlige maksimale rækkevidde kan variere på grund af interferens og overførselsbarrierer. Anbring enheden så tæt på din computer som muligt for at få den bedst mulige tilslutningshastighed. Aktivering af Bluetooth-kommunikation på computeren Tryk på Fn + F5 for at konfigurere. Bemærk: Når du ikke skal bruge Bluetooth-funktionen, skal den deaktiveres for at spare på batteriet. Du skal parre den Bluetooth-aktiverede enhed med din computer, før du kan overføre data mellem dem. Læs dokumentationen, som følger med den Bluetooth-aktiverede enhed for oplysninger om, hvordan enheden parres med din computer. 18

23 Kapitel 2. Grundlæggende oplysninger Specialknapper Knappen OneKey Rescue-system a Tryk på denne knap, når computeren er slukket, for at åbne Lenovo OneKey Rescue-system. Windows: Tryk på denne knap for at starte Lenovo OneKey Recovery-system. Bemærk: For yderligere oplysninger Se "OneKey Rescue-system" på side

24 Kapitel 2. Grundlæggende oplysninger Hættesensorknapper Lydstyrkeknapper b~ d b c d Afbryd/tænd for lyden Skru ned for lyden Skru op for lyden Knappen OneKey Theater e Lenovo OneKey Theater giver dig fem scenarier, så du kan bruge computeren på forskellige måder: normal, film, musik, billede og intelligent. Disse tilstande er forudindstillede forbedringer fra Lenovo, så de visuelle og akustiske oplevelser via computeren ved forskellige anvendelsesscenarier forbedres. Du kan manuelt vælge mellem tilstandene normal, film og intelligent. Tilstanden billede eller musik vælges automatisk, hvis computeren befinder sig i tilstanden intelligent. Sådan vælges den ønskede tilstand manuelt: Tryk på knappen OneKey Theater for at få vist menuen på skærmen. Bliv ved med at trykke på og slippe denne knap, indtil ikonet for den ønskede tilstand er markeret. Computeren skifter til den ønskede tilstand efter 2 sekunder. Normal Standardtilstand. Teater-tilstand mode Giver forbedret visuel og akustisk effekt. Intelligent Computeren skifter automatisk mellem film, musik og billede i overensstemmelse med det program, der kører. Bemærk: Du kan aktivere eller deaktivere funktionen OneKey Theater via startmenuen. Nogle programmer er muligvis ikke kompatible med tilstanden Intelligent. 20

25 Kapitel 2. Grundlæggende oplysninger Knappen Thermal management f Knappen Thermal management kan bruges til at få computeren til at skifte mellem forskellige arbejdstilstande, så du kan styre blæserens varmespredningshastighed. Du kan vælge mellem tilstanden Standard, Superstille og Effektiv spredning af varme. Du kan også aktivere støvrensningsfunktionen ved at trykke på knappen til styring af varme. Tilstanden Standard Tilstanden Standard er standardtilstand. Denne tilstand anbefales som arbejdstilstand for de fleste programmer. Tilstanden Superstille Skift til tilstanden Superstille, når computeren ikke kører tunge programmer, og hvis du ønsker et lydløst arbejdsmiljø. Hvis du vil skifte til tilstanden Superstille, skal du trykke flere gange på knappen Thermal management, indtil lyser. Computeren skifter til meget stille tilstand efter omkring tre sekunder. Bemærk: Blæserens varmespredningshastighed er forholdsvis lav i tilstanden Superstille, og der spredes derfor mindre varme end i de øvrige tilstande. Hvis du kører tunge programmer, forsøger systemet muligvis at sænke CPU'ens (Central Processing Unit) spænding automatisk for at reducere den varme, som CPU'en genererer. Der kan efterfølgende muligvis opleves en lavere systemydeevne, når computeren kører i tilstanden Superstille. Tilstanden Effektiv spredning af varme Hvis du kører tunge programmer, skal computertilstanden ændres til Effektiv spredning af varme for at opnå en mere effektiv spredning af varme. Hvis du vil skifte til tilstanden Effektiv spredning af varme, skal du trykke flere gange på knappen Thermal management, indtil lyser. 21

26 Kapitel 2. Grundlæggende oplysninger Udførelse af støvrensning Der kan med tiden ophobes støv omkring varmeaflederen i computerens CPU, hvilket kan reducere varmeaflederens varmespredningsevne. Mængden af ophobet støv kan reduceres ved at udføre en støvrensning. Hvis du vil udføre en støvrensning, skal du trykke flere gange på knappen Thermal management, indtil lyser. Støvrensningen starter efter omkring tre sekunder. Når støvrensningen er aktiveret, kører blæserens varmespredningshastighed ved henholdsvis høj og lav hastighed for at lede støvet ud. En fuldstændig støvrensning tager flere minutter. Du kan til enhver tid annullere processen ved at skifte til tilstanden Standard, Superstille eller Effektiv spredning af varme. Når processen er udført, skifter computeren til den tilstand, der var valgt, før støvrensningen blev aktiveret. Bemærk: Vi anbefaler, at der udføres en støvrensning mindst én gang om måneden for at reducere den mængde støv, der ophobes omkring varmeaflederen. Anbring computeren i et rent miljø med god ventilation, når der udføres støvrensning. 22

27 Kapitel 2. Grundlæggende oplysninger Indikatorer for systemstatus Disse indikatorer angiver computerens status. a b c Indikator for strøm Indikator for batteriniveau Indikator for Caps lock 23

28 Kapitel 2. Grundlæggende oplysninger Beskyttelse af computeren I dette afsnit kan du læse om, hvordan du kan beskytte din computer mod tyveri og uautoriseret brug. Montering af sikkerhedslås (medfølger ikke) Du kan fastgøre en sikkerhedslås på computeren, så den ikke kan fjernes uden din tilladelse. Yderligere oplysninger om montering af sikkerhedslås findes i den vejledning, der fulgte med den købte sikkerhedslås. Placeringen af Kensington-åbningen vises under "Set fra venstre" på side 4. Bemærk: Før du køber et sikkerhedsprodukt, skal du kontrollere, at det er kompatibelt med denne type sikkerhedsåbning. Du er selv ansvarlig for at vurdere, vælge og montere låseenheder og sikkerhedsfunktioner. Lenovo kommenterer, vurderer eller garanterer ikke for funktionen, kvaliteten eller ydelsen af låseenheder og sikkerhedsfunktioner. Brug af VeriFace VeriFace er en ansigtsgenkendelsessoftware, der tager et digitalbillede, analyserer dine ansigtstræk og opretter et digitalkort, der efterfølgende udgør systemets "adgangskode". Når du første gang til aktivere VeriFace, skal du klikke på VeriFace-ikonet på skrivebordet for at registrere dit ansigtsbillede. Bemærk: Ansigtsregistrering og godkendelse fungerer bedst i omgivelser med stabilt og jævnt lysindfald. Du kan bestemme, om du vil bruge denne funktion, når du logger på systemet. Flere oplysninger om VeriFace findes i softwarehjælpen. 24

29 Kapitel 2. Grundlæggende oplysninger Brug af adgangskoder Brug af adgangskoder forhindrer, at andre bruger computeren. Når du har angivet og aktiveret en adgangskode, vises en meddelelse på skærmen, hver gang du tænder computeren. Indtast adgangskoden, når du blive bedt om det. Computeren kan først bruges, når du indtaster den korrekte adgangskode. Bemærk: Adgangskoden kan være en vilkårlig kombination af mellem et og syv alfanumeriske tegn. Yderligere oplysninger om angivelse af adgangskode findes i Hjælpen til højre på skærmen i installationsprogram for BIOS. Bemærk: Hvis du vil have adgang til installationsprogram for BIOS, skal du trykke på F2, når Lenovo-logoet vises på skærmen under computeropstarten. 25

30 Kapitel 3. Tilslut til internettet Internettet er et globalt netværk, der skaber forbindelse mellem computere over hele verden og giver dem mulighed for at bruge tjenester som , informationssøgning, e-handel, websurfing og underholdning. Du kan slutte computeren til internettet på følgende måder: Ethernet-tilslutning: Tilslutningen udføres med fysiske kabler. Trådløst netværk: Tilslutningen udføres uden kabler. Ethernet-tilslutning Ethernet-tilslutninger er en pålidelig og sikker måde at oprette forbindelse til internettet på. Kabel DSL Kabelbaserede internettjenester bruger et kabelmodem til at oprette forbindelse til en tv-kabelforbindelse i hjemmet. DSL er en familie af relaterede teknologier, der giver netværksadgang i høj hastighed til privatbrugere og mindre virksomheder via en almindelig telefonforbindelse. 26

31 Kapitel 3. Tilslut til internettet Hardwaretilslutning: Kabel DSL Tv-kabel Telefonlinje Kabelmodem* Splitter* * DSL-modem* Splitter* * * * * Medfølger ikke. Bemærk: Eksemplerne ovenfor er kun vejledende. Den faktiske tilslutningsmetode kan variere. Softwarekonfiguration Yderligere oplysninger om konfigurering af computeren fås hos din internetserviceudbyder (ISP). 27

32 Kapitel 3. Tilslut til internettet Trådløs tilslutning Trådløse tilslutninger giver en fleksibel adgang til internettet, så du kan være online alle de steder, hvor der er trådløs signaldækning. Den trådløse tilslutning til internettet kan opdeles efter signalskala og bygges op omkring følgende standarder. Wi-Fi WiMAX Wi-Fi-netværk dækker et mindre fysisk område, f.eks. dit hus, et kontor eller en mindre gruppe bygninger. Tilslutningen kræver et adgangspunkt. WiMAX-netværk opretter forbindelse mellem flere trådløse LAN-systemer, dækker store områder og giver højhastighedsbredbånd uden kabler. Bemærk: Computeren understøtter muligvis ikke alle trådløse tilslutningsmetoder. Brug af Wi-Fi/WiMAX (kun bestemte modeller) Aktivering af trådløs tilslutning For at aktivere trådløse kommunikationer, tryk på Fn + F5 for at forestage konfiguration. Hardwaretilslutning Wi-Fi/WiMAX-netværk Adgangspunkt * * Medfølger ikke. Softwarekonfiguration Yderligere oplysninger om konfigurering af computeren fås hos din internetserviceudbyder (ISP) og ved søgning i Windows Hjælp og support. 28

33 Kapitel 4. OneKey Rescue-system OneKey Rescue-system Introduktion Lenovo OneKey Rescue-system er et brugervenligt program, der kan sikkerhedskopiere dataene på systemdrevet (C-drevet) og gendanne dem efter behov. Lenovo OneKey Recovery kan bruges med Windows, og OneKey Rescue-system kan bruges uden at starte Windows. Bemærk: Funktionerne i OneKey Rescue-system kan bruges, fordi din harddisk allerede som standard indeholder et skjult drev, der bruges til at gemme et spejlbillede af systemet og programfilerne til OneKey Rescue-system. Standarddrevet er af sikkerhedshensyn skjult, og dette er også årsagen til, at den ledige diskplads er mindre end angivet. Den nøjagtige ledige plads på harddisken afhænger af spejlbilledets filstørrelse (baseret på størrelsen af operativsystem og forudinstalleret software). Brug af Lenovo OneKey Recovery (i Windows operativsystemet) I Windows operativsystemet skal du dobbeltklikke på ikonet OneKey Recovery-system på skrivebordet for at starte Lenovo OneKey Recovery. Med dette program kan du sikkerhedskopiere systempartitionen på harddisken, andre lagringsenheder eller ved oprettelse af gendannelsesdiske. Bemærk: Sikkerhedskopieringen og oprettelsen af gendannelsesdiske kan vare et stykke tid, så tilslut netadapteren og batteriet til computeren. Når genoprettelsesdiskene er oprettede, bør du nummerere dem, så de bruges i den korrekte rækkefølge. Computere uden et integreret optisk drev understøtter oprettelse af gendannelsesdiske. En passende ekstern optisk disk er imidlertid nødvendig for at oprette fysiske gendannelsesdiske. Yderligere oplysninger findes i Hjælp-filen til Lenovo OneKey Recovery. 29

34 Kapitel 4. OneKey Rescue-system Brug af Lenovo OneKey Rescue-system (uden Windowsoperativsystemet) 30 I tilfælde af, at operativsystemet ikke kan startes, skal du følge nedenstående trin for at få adgang til OneKey Rescue-system. Luk computeren. Tryk på tasten for at starte OneKey Rescue-system. I programmet kan du vælge at gendanne din systempartition til den oprindelige fabriksindstilling eller til en tidligere genereret sikkerhedskopi. Bemærk: Gendannelsesprocessen er irreversibel. Sørg for at sikkerhedskopiere alle kritiske data før brug af gendannelsesfunktionen. Oprettelse af genoprettelsesdisk(e) Computeren leveres ikke med genoprettelsesdisk. Du kan bruge Lenovo OneKey Recovery-system til at oprette genoprettelsesdiske, der kan bruges til at starte eller gendanne computeren i tilfælde af systemfejl. Sådan oprettes genoprettelsesdisk(e): Sæt en skrivbar disk i computerens optiske drev. Bemærk: Hvis der ikke findes et integreret optisk drev, eller hvis det integrerede optiske drev ikke understøtter diskoprettelse, skal du slutte et ekstern optisk drev til computeren. Windows: Tryk på knappen OneKey Rescue-system for at starte Lenovo OneKey Recovery-system. Klik på Opret gendannelsesdisk på hovedskærmen. Vælg typen af genoprettelsesdisk. Du kan oprette tre typer genoprettelsesdiske: Genoprettelsesdiske med eksisterende sikkerhedskopiafbildning, genoprettelsesdiske fra det aktuelle systemdrev og standardgenoprettelsesdiske. Vælg den ønskede type genoprettelsesdisk, der skal oprettes, og følg vejledningen på skærmen. Isæt flere skrivbare diske, når du bliver bedt om det. Bemærk: Det anslåede antal nødvendige diske vises, før genoprettelsesdiskene oprettes. Brug en skrivbar dvd som medie for at reducere antallet af nødvendige diske. Kontroller også, at dit optiske drev er kompatibelt med den disk, der ønskes brugt. Når genoprettelsesdisken er oprettet, skal diskene nummereres i korrekt rækkefølge. Den første disk, der oprettes, skal bruges til at starte computere i tilfælde af systemfejl.

35 Kapitel 5. Fejlfinding Ofte stillede spørgsmål Dette afsnit indeholder ofte stillede spørgsmål, hvor du får besked om, hvor du kan finde detaljerede svar herom. Hvilke sikkerhedsforanstaltninger skal jeg træffe, når jeg bruger min computer? Se "Kapitel 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger" i Lenovos Vejledning om sikkerhed og generelle oplysninger. Hvordan kan jeg undgå problemer med min computer? Se "Kapitel 2. Oplysninger om brug og vedligeholdelse" i Lenovos Vejledning om sikkerhed og generelle oplysninger. Hvad er de vigtigste hardwarefunktioner på min computer? Du kan finde flere oplysninger i kapitel 1 og 2. Hvor kan jeg finde detaljerede specifikationer til min computer? Klik på Jeg skal opgradere en enhed eller Jeg skal udskifte følgende: Harddisk, hukommelse eller tastatur. Se "Appendiks A. CRU-oplysninger" på side 38 i denne vejledning. Hvor er genoprettelsesdiskene? Computeren leveres ikke med genoprettelsesdiske. Yderligere oplysninger om alternative genoprettelsesmetoder fra Lenovo findes i afsnittet "Kapitel 4. OneKey Rescue-system" på side 29. Hvor findes installationsdiskene til de forudinstallerede programmer? Installationsdiske til forudinstallerede programmer leveres ikke med computere, hvor Windows er forudinstalleret. Yderligere oplysninger om al forudinstalleret software findes på Lenovos kundesupportwebsted. Du kan som standard finde nogle installationssikkerhedskopier af bestemt forudinstalleret software i mappen APP på D-drevet. Hvordan kommer jeg i kontakt med kundesupport? Se "Kapitel 3. Hjælp og service" i Lenovos Vejledning om sikkerhed og generelle oplysninger. 31

36 Kapitel 5. Fejlfinding Hvor kan jeg finde garantioplysningerne? Yderligere oplysninger om gældende garanti for computeren, herunder garantiperioden og servicegarantitypen, findes i den brochure om Lenovos begrænsede ansvar, der fulgte med computeren. Hvordan installerer jeg enhedsdriverne? En kompatibel enhedsdriver er påkrævet for at sikre den korrekte drift og ydeevne af hver komponent i computeren. Hvis computeren er præinstalleret med et operativsystem, har Lenovo lagt alle de drivere, du har brug for, på harddisken. Hvad skal jeg gøre, hvis sikkerhedskopieringen mislykkes? Prøv at udføre følgende trin, hvis du kan starte sikkerhedskopieringsfunktionen, men ikke udfører sikkerhedskopieringen: 1 Luk alle åbne programmer, og start sikkerhedskopieringen igen. 2 Kontroller om destinationsmediet er beskadiget, prøv at vælge en anden placering, og prøv derefter igen. Hvornår har jeg behov for at gendanne systemet til fabrikstilstanden? Denne funktion skal bruges, når systemet holder op med at reagerer, eller når du har brug for at geninstallere operativsystemet. Funktionen gendanner computerens oprindelige opstartsstatus. Hvis der er kritiske data i din nuværende partition, skal du sikkerhedskopiere den, før du kører denne gendannelsesfunktion. 32

37 Kapitel 5. Fejlfinding Fejlfinding Gå til kapitel 2, hvis du ikke kan finde dit probiem her. Følgende afsnit beskriver problemer, der kan have en sammenhæng med de oplysninger, der findes i kapitel 2. Skærmproblemer Der vises intet på skærmen, når jeg tænder computeren. Når jeg tænder computeren, vises der kun en hvid markør på skærmen. Min skærm bliver tom, mens computeren er tændt. Hvis skærmen er tom, skal du kontrollere følgende: - At batteriet er isat korrekt. - At netadapteren er tilsluttet computeren, og at netledningen er sat i en stikkontakt, der virker. - At computeren er tændt (tryk på afbryderen igen for at bekræfte). - At hukommelsen er installeret korrekt. Hvis elementerne er indstillet korrekt, og der stadig ikke vises noget på skærmen, skal computeren sendes til eftersyn. Gendan de sikkerhedskopierede filer i Windows-miljøet eller hele indholdet af harddisken til de oprindelige fabriksindstillinger ved hjælp af OneKey Rescue-system. Hvis du stadig kun får vist markøren på skærmen, skal du sende computeren til eftersyn. Din pauseskærm eller strømstyringen kan være aktiveret. Gør et af følgende for at afslutte pauseskærmen eller gå ud af dvaletilstand: -Rør ved pegefeltet. - Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet. - Tryk på afbryder. - Tryk på Fn + F2 for at kontrollere, om der er slukket for LCD-skærmens baggrundslys. 33

38 Kapitel 5. Fejlfinding Adgangskodeproblemer Jeg har glemt min adgangskode. Tastaturproblemer Der vises et tal, når du indtaster et bogstav (Lenovo IdeaPad Z380/Z480/Z485). Problemer med slumring eller dvale Der vises en meddelelse om kritisk lavt batteriniveau, og computeren lukker ned med det samme. Computeren går i dvaletilstand straks efter POST-testen (Power-on self-test). Hvis du har glemt din brugeradgangskode, skal du aflevere din computer på et Lenovo autoriseret serviceværksted eller en repræsentant for at få adgangskoden ændret. Hvis du har glemt adgangskode til din harddisk, kan et Lenovo autoriseret serviceværksted ikke nulstille din adgangskode eller oprette dataene fra harddisken. Du skal aflevere din computer til et Lenovo autoriseret serviceværksted eller en repræsentant for at få udskiftet harddisken. Du skal kunne fremvise et købsbevis, og du skal betale for dele og service. Hvis du har glemt din Supervisor-adgangskode, kan et Lenovo-autoriseret serviceværksted ikke nulstille adgangskoden. Du skal aflevere din computer til Lenovos autoriserede serviceværksted eller en repræsentant for at få udskiftet systemkortet. Du skal kunne fremvise et købsbevis, og du skal betale for dele og service. Den numeriske låsefunktion er aktiveret. Tryk på Fn + F8 for at deaktivere den. Batterikapaciteten er ved at være lav. Tilslut netadapteren til computeren, eller udskift batteriet med et fuldt opladet batteri. Kontroller, at: - Batteriet er opladet. - Driftstemperaturen er inden for et acceptabelt område. Se "Kapitel 2. Oplysninger om brug og vedligeholdelse" i Lenovos Vejledning om sikkerhed og generelle oplysninger. Bemærk: Hvis batteriet er opladet, og temperaturen er inden for området, skal du sende computeren til service. 34

39 Kapitel 5. Fejlfinding Computeren aktiveres ikke fra dvaletilstand, og computer virker ikke. Hvis computeren ikke aktiveres fra dvaletilstand, kan det være gået automatisk i dvaletilstand, fordi batteriet er afladet. Kontroller indikatoren for strøm. Hvis computeren er i slumringstilstand, skal du slutte netadapteren til computeren, og derefter trykke på afbryderen. Hvis computeren er i dvale- eller slukket tilstand, skal du slutte netadapteren til computeren, og derefter trykke på afbryderen for at genoptage brugen. Bemærk: Hvis systemet ikke aktiveres fra dvaletilstand igen, svarer systemet ikke, og du kan ikke slukke computeren. Nulstil computeren. Data, der ikke er gemt, kan være gået tabt. Tryk på afbryderen, og hold den nede i mindst 4 sekunder. Hvis computeren stadig ikke vil nulstille, skal du fjerne netadapteren og batteriet. Problemer med computerskærmen Skærmen er tom. Gør følgende: - Hvis du bruger netadapteren eller batteriet, og indikatoren for batteriniveau lyser, skal du trykke på Fn + for at gøre skærmen lysere. - Hvis indikatoren for strøm blinker, skal du trykke på afbryder for at genoptage betjeningen fra standby. - Hvis problemet fortsætter, skal du følge løsningsforslaget under problemet "Skærmbilledet kan ikke læses eller er forvrænget". - Tryk på Fn + F2 for at bekræfte, om LCD-skærmen er blevet slukket. Skærmbilledet kan ikke læses eller er forvrænget. Forkerte tegn vises på skærmen. Kontroller, at: - Skærmens enhedsdriver er installeret korrekt. - Skærmopløsning og farvekvalitet er indstillet korrekt. - Den rigtige skærmtype er valgt. Er operativsystemet eller programmet insstalleret korrekt? Hvis de er korrekt installeret og konfigureret, skal du sende computeren til service. 35

40 Kapitel 5. Fejlfinding Lydproblemer Der høres ingen lyd gennem højttalerne, selv om lydstyrken øges. Batteriproblemer Computeren lukker ned, før indikatoren for batteriniveau viser, at der mangler batteri. -eller- Computeren er stadig tændt, selvom indikatoren for batteriniveau viser, at der mangler batteri. Computeren virker ikke med et fuldt opladet batteri. Problemer med harddiskdrevet Kontroller, at: - Lyden er slået fra. - Hovedtelefonstikket er ikke i brug. - Højttalerne er valgt som afspilningsenhed. Afladning og genopladning af batteriet. Beskyttelsen mod overspænding kan være aktiveret. Sluk computeren i ét minut for at nulstille beskyttelsen, og tænd computeren igen. Harddiskdrevet virker ikke. Gå til menuen Boot (genstart) under installationsprogram for BIOS, og kontroller, at harddisken vises korrekt på listen Boot priority order (opstartsrækkefølge). Opstartsproblemer Microsoft Windows operativsystemet starter ikke. Problemer med OneKey Rescue-system Der kan ikke sikkerhedskopieres. Systempartitionen kan ikke gendannes til standardfabriksindstillingen. Brug OneKey Rescue-systemet til at løse eller finde problemet. Flere oplysninger om OneKey Rescue-system findes i "Kapitel 4. OneKey Rescue-system" på side 29. Du bruger ikke et Windows-operativsystem. Der er ikke tilstrækkelig ledig plads til at gemme de sikkerhedskopierede data. Du skal frigøre mere harddiskplads på systempartitionen (C-drevet). Systemdrevet er blevet ændret, f.eks. drevets størrelse eller C-drevets kapacitet. 36

41 Kapitel 5. Fejlfinding Andre problemer Computeren svarer ikke. Tryk på afbryderen, og hold den nede i mindst 4 sekunder for at lukke computeren. Hvis computeren stadig ikke svarer, skal du fjerne netadapteren og batteriet. Computeren låser muligvis, når den går i dvaletilstand under en kommunikationshandling. Deaktivér dvaletimeren, når du arbejder på andre netværk. Computeren starter ikke fra den ønskede enhed. Den tilsluttede eksterne enhed virker ikke. Gå til menuen Boot (genstart) under installationsprogram for BIOS. Kontroller, at Boot priority order (opstartsrækkefølge) under installationsprogram for BIOS er indstillet, så computeren starter fra den ønskede enhed. Kontrollér også, at enheden, som computeren starter, er aktiveret. Gå til menuen Boot (genstart) under installationsprogram for BIOS, og kontroller, at enheden vises på listen Boot priority order (opstartsrækkefølge). Tryk på F12, når Lenovo-logoet vises på skærmen under computeropstarten for at vælge den enhed, som computeren skal starte fra. Du må ikke tilslutte eller fjerne kabler til eksterne enheder (undtagen USB), mens computeren er tændt, da dette kan beskadige computeren. Hvis du bruger en enhed med højt strømforbrug, f.eks. et USB-tilsluttet optisk diskdrev, skal du bruge netadapteren til den eksterne enhed. Ellers kan enheden ikke genkendes, eller systemet lukker ned. 37

42 Appendiks A. CRU-oplysninger Bemærk: Tegningerne i dette kapitel er af Lenovo IdeaPad Z480, medmindre andet er angivet. Udskiftning af batteriet Bemærk: Du må kun bruge det batteri, der anbefales af Lenovo. Andre batterier kan antændes eller eksplodere. Gør følgende for at udskifte batteriet: 1 Sluk computeren, eller sæt den i dvale. Fjern netadapteren og alle kabler fra computeren. 2 Luk computerskærmen ned, og vend computeren. 3 Frigør den manuelle batterilås a. Hold den fjederbelastede batterilås i ulåst position b, og fjern batteriet i pilens retning c. 1 4 Isæt et helt opladet batteri. 5 Skub den manuelle batterilås til låst position. 6 Vend computeren, og tilslut netadapteren igen. 38

43 Appendiks A. CRU-oplysninger Udskiftning af harddisken Computerens lagringskapacitet kan øges ved at skifte harddisken ud med en med større kapacitet. Du kan købe en ny harddisk af din forhandler eller en Lenovo-repræsentant. Bemærk: Udskift kun harddisken, hvis du opgraderer den eller får den repareret. Stikkene og harddiskbåsen er ikke konstrueret til hyppige ændringer eller drevveksling. Forudinstalleret software er ikke inkluderet på en ekstra harddisk. Håndtering af harddisk Tab ikke harddisken, og udsæt den ikke for fysiske slag. Læg harddisken på et materiale, som f.eks. en blød klud, som absorberer fysiske slag. Der må ikke udøves pres på harddiskens låg. Rør ikke ved stikket. Harddisken er meget følsom. Ukorrekt håndtering kan medføre skader og permanent tab af data på harddisken. Før harddisken fjernes, bør du lave en backupkopi af alle informationer på harddisken, og så slukke for computeren. Fjern aldrig harddisken, mens systemet er i brug, i slumringstilstand eller i dvaletilstand. 39

44 Appendiks A. CRU-oplysninger For at udskifte harddisken skal du gøre følgende: 1 Sluk computeren, og fjern derefter netadapteren og alle kabler fra computeren. 2 Luk computerskærmen ned, og vend så computeren. 3 Fjern batteriet. 4 Fjern det optiske dreve/harddiskdrevet/hukommelsen/centralenheden/ Mini PCI ekspreskortets dæksel. a.fjern den skrue der fastholder rummets dæksel a. b.fjern låget b. 40

45 Appendiks A. CRU-oplysninger 5 Fjern skruerne, der holder rammen c. Lenovo IdeaPad Z380 c c c Lenovo IdeaPad Z480/Z485/Z580/Z585 c c c 41

46 Appendiks A. CRU-oplysninger 6 Træk stroppen i pilens retning d. Lenovo IdeaPad Z380 d Lenovo IdeaPad Z480/Z485/Z580/Z585 d 42

47 Appendiks A. CRU-oplysninger 7 Tag harddisken ud fastgjort i en metalramme e. Lenovo IdeaPad Z380 e Lenovo IdeaPad Z480/Z485/Z580/Z585 e 43

48 Appendiks A. CRU-oplysninger 8 Fjern skruerne, og tag metalrammen af harddisken. 9 Sæt metalrammen på en ny harddisk, og spænd skruerne. 0 Sæt forsigtigt harddisken i harddiskbåsen med stroppen pegende opad, og stikkene rettet mod hinanden; skub den så forsigtigt på plads. A Genmontér rammens fastgøringsskruer. B Genmontér rummets dæksel og stram skruen. C Sæt batteriet i. D Tænd computeren igen. Slut netadapteren og kablerne til computeren igen. 44

49 Appendiks A. CRU-oplysninger Udskiftning af hukommelse Du kan øge computerens hukommelse ved at installere et dobbeltdatahastighed tre-synkron dynamisk RAM-hukommelse (DDR3 SDRAM)- der er mulighed for i hukommelsesslotten i din computer. DDR3 SDRAM-moduler fås med forskellige kapaciteter. Bemærk: Du må kun bruge den hukommelsestype, der understøttes af computeren. Hvis hukommelsesmodulet (medfølger ikke) isættes forkert, eller hvis du isætter en hukommelsestype, der ikke understøttes, høres et bip, når du starter computeren. Udfør følgende trin for at isætte et DDR3 SDRAM-modul: 1 Du skal først røre et metalbord eller en jordet metalgenstand for at reducere eventuel statisk elektricitet i kroppen, da statisk elektricitet kan beskadige DDR3 SDRAM-modulet. Du må ikke røre DDR3 SDRAMmodulets stikkanter. 2 Sluk computeren. Fjern netadapteren og alle kabler fra computeren. 3 Luk computerskærmen ned, og vend computeren. 4 Fjern batteriet igen. 5 Fjern det optiske dreve/harddiskdrevet/hukommelsen/centralenheden/ Mini PCI ekspreskortets dæksel. a.fjern den skrue der fastholder rummets dæksel a. b.fjern låget b. 45

50 Appendiks A. CRU-oplysninger 6 Hvis der allerede er installeret to DDR3 SDRAM-moduler i hukommelsen, fjernes det ene for at gøre plads til det nye ved at trykke på hasperne på begge sider af stikket samtidigt. Gem det gamle DDR3 SDRAM-modul. 7 Ret hakket på DDR3 SDRAM-modulet mod fremspringet på stikket, og før forsigtigt DDR3 SDRAM-modulet ind i stikket i en vinkel på Skub DDR3 SDRAM-modulet indad mod stikket, indtil hasperne på begge sider af stikket er skubbet ind i den låste position. 9 Når fastgørelsesholderne er rettet ind efter de passende åbninger, monteres låget. 0 Genmontér og stram skruen. A Isæt batteriet igen. B Tænd computeren igen. Slut netadapteren og kablerne til computeren igen. 46

51 Appendiks A. CRU-oplysninger Bemærk: Hvis der kun er et DDR3 SDRAM-modul i den computer, som du bruger, skal kortet installeres i SLOT-0 ( : nedre slot) og ikke i SLOT-1 ( : øvre slot). b Udfør følgende trin for at kontrollere, at DDR3 SDRAM-modulet er isat korrekt: 1 Tænd computeren. 2 Tryk på F2, og hold den nede under opstarten. Skærmen installationsprogram for BIOS vises. Værdien under Total Memory (samlet hukommelse) viser computerens samlede mængde hukommelse. a 47

52 Appendiks A. CRU-oplysninger Erstatning af det trådløse LAN kort For at erstatte det trådløse LAN-kort, skal du gøre følgende: 1 Sluk computeren, og fjern derefter netadapteren og alle kabler fra computeren. 2 Luk computerskærmen ned, og vend så computeren. 3 Fjern batteriet. 4 Fjern det optiske dreve/harddiskdrevet/hukommelsen/centralenheden/ Mini PCI ekspreskortets dæksel. 5 Afbryd de to trådløse LAN-kabler (et sort og et hvidt) a. 1 6 Fjern den skrue der fastholder det trådløse LAN-kort b. 2 48

53 Appendiks A. CRU-oplysninger 7 Tag det trådløse LAN-kort ud c. 3 8 Indsæt det nye trådløse LAN-kort. 9 Genmontér og stram skruen. 0 Tilslut de to trådløse LAN-kabler igen (et sort og et hvidt). Bemærk: Når du monterer eller genmonterer det trådløse LAN-kort, skal du sørge for at sætte det sorte kabel ind i det stik, som er afmærket med 1 og det hvide kabel ind i det stik, som er afmærket med 2. A Genmontér rummets dæksel og stram skruen. B Sæt batteriet i. C Tænd computeren igen. Slut netadapteren og kablerne til computeren igen. 49

54 Appendiks A. CRU-oplysninger Fjernelse af optisk drev For at fjerne det optiske drev skal du gøre følgende: 1 Fjern det optiske dreve/harddiskdrevet/hukommelsen/centralenheden/ Mini PCI ekspreskortets dæksel. 2 Fjern skruen, som vises i illustrationen a. 3 Træk forsigtigt det optiske drev ud b. a b 50

55 Appendiks A. CRU-oplysninger Følgende skema indeholder en liste over enheder til computeren, der skal skiftes af brugeren (CRU'er), og angiver, hvor du kan finde flere oplysninger om udskiftningen. Opsætningsplakat Brugervejledning Netadapter O Netledning til netadapter O Batteri O O Låger i bunden O Harddiskdrev O Hukommelse O Trådløst LAN-kort O Optisk drev O 51

56 Varemærker Følgende termer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Lenovo i Danmark og/eller andre lande. Lenovo IdeaPad OneKey VeriFace Microsoft og Windows er varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. NVIDIA og Optimus er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NVIDIA Corporation i USA og andre lande. Andre virksomheder, produkter eller servicemærker kan være varemærker eller servicemærker tilhørende deres respektive ejere. 52

TravelMate 3000 Series. Brugervejledning

TravelMate 3000 Series. Brugervejledning TravelMate 3000 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes TravelMate 3000 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Januar 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

Brugervejledning. Personlig computer VPCYA-serien

Brugervejledning. Personlig computer VPCYA-serien Brugervejledning Personlig computer VPCYA-serien n 2 Indhold Inden computeren tages i brug... 4 Få mere at vide om din VAIO-computer... 5 Ergonomisk vejledning... 8 Introduktion... 10 Placering af betjeningstaster

Læs mere

TravelMate 4200 Seriens. Brugervejledning

TravelMate 4200 Seriens. Brugervejledning TravelMate 4200 Seriens Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. TravelMate 4200 Seriens Brugervejledning Oprindeligt udgivet: December 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

TravelMate 2410 Series. Brugervejledning

TravelMate 2410 Series. Brugervejledning TravelMate 2410 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. TravelMate 2410 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Juli 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere

Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning

Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning Copyright 2006. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning Oprindeligt udgivet: 01/2006 Der kan foretages ændringer

Læs mere

ALIENWARE M17x MOBIL VEJLEDNING

ALIENWARE M17x MOBIL VEJLEDNING ALIENWARE M17x MOBIL VEJLEDNING 01/ 01 BEMÆRK, FORSIGTIG og ADVARSEL BEMÆRK: angiver vigtige oplysninger, som kan hjælpe dig med at anvende computeren bedre. FORSIGTIG: angiver enten mulig skade på hardwaren

Læs mere

Acer Aspire 1360 / 1520 Series. Brugervejledning

Acer Aspire 1360 / 1520 Series. Brugervejledning Acer Aspire 1360 / 1520 Series Brugervejledning Copyright 2004 Alle Rettigheder Forbeholdes. Brugervejledning til Acer Aspire 1360 / 1520 Series Notebookcomputer Oprindelig Udgave: August 2004 Der kan

Læs mere

ThinkPad R60 Guide til service og fejlfinding

ThinkPad R60 Guide til service og fejlfinding ThinkPad R60 Guide til service og fejlfinding Indhold: v Introduktion til andre nyttige informationskilder v Vigtige tip til håndtering af computeren v Fejlfinding og problemløsning v Retableringsmuligheder

Læs mere

Lenovo 3000 N100 Guide til service og fejlfinding

Lenovo 3000 N100 Guide til service og fejlfinding Lenovo 3000 N100 Guide til service og fejlfinding Indhold: v Introduktion til andre nyttige informationskilder v Vigtige tip til håndtering af computeren v Fejlfinding og problemløsning v Retableringsmuligheder

Læs mere

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 3 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 27

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 3 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 27 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 3 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere

Tillykke! Du og din MacBook Pro er som skabt til hinanden.

Tillykke! Du og din MacBook Pro er som skabt til hinanden. Tillykke! Du og din MacBook Pro er som skabt til hinanden. Sig hej til din MacBook Pro. www.apple.com/dk/macbookpro Indbygget isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie overalt i verden. Mac-hjælp

Læs mere

Tillykke, du og MacBook Pro er som skabt til hinanden

Tillykke, du og MacBook Pro er som skabt til hinanden Tillykke, du og MacBook Pro er som skabt til hinanden Velkommen til MacBook Pro. www.apple.com/dk/macbookpro Indbygget FaceTime HD-kamera Foretag videoopkald til den nyeste ipad, iphone, ipod touch elller

Læs mere

Brugervejledning. Personlig computer VGN-P-serien

Brugervejledning. Personlig computer VGN-P-serien Brugervejledning Personlig computer VG-P-serien n 2 Indhold Inden computeren tages i brug... 4 Flere oplysninger om din VAIO-computeren... 5 Ergonomisk vejledning... 7 Kom godt i gang... 9 Placering af

Læs mere

Aspire 5110/5100/3100 Seriens. Brugervejledning

Aspire 5110/5100/3100 Seriens. Brugervejledning Aspire 5110/5100/3100 Seriens Brugervejledning Copyright 2006. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Aspire 5110/5100/3100 Seriens Brugervejledning Oprindeligt udgivet: 03/2006 Der kan foretages

Læs mere

ThinkPad G40 Serie Guide til service og fejlfinding

ThinkPad G40 Serie Guide til service og fejlfinding ThinkPad G40 Serie Guide til service og fejlfinding ThinkPad G40 Serie Guide til service og fejlfinding Bemærk Før du bruger disse oplysninger og det produkt, de beskriver, skal du læse de generelle oplysninger

Læs mere

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed og komfort...3 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Forholdsregler for ansvarlig brug af computeren...3 Grundlæggende funktioner...5 Computerens kontrolfunktioner...5 Tænd eller

Læs mere

Brugervejledning. ThinkPad Edge E431 og E531

Brugervejledning. ThinkPad Edge E431 og E531 Brugervejledning ThinkPad Edge E431 og E531 Bemærkninger: Før du bruger oplysningerne i denne bog og det produkt, de understøtter, skal du læse: Sikkerhed, garanti og opsætningsvejledning Regulatory Notice

Læs mere

TravelMate 530-serien. Brugerhåndbog

TravelMate 530-serien. Brugerhåndbog TravelMate 530-serien Brugerhåndbog Copyright 2003 Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. Brugerhåndbog til TravelMate 530-serien Først udgivet: Februar 2003 Der kan foretages ændringer i denne

Læs mere

Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien

Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien Om denne bog 2001 Compaq Computer Corporation COMPAQ, Presario og Compaq logoet er registeret hos U.S. Patent and Trademark Office.

Læs mere

OPSÆTNINGSVEJLEDNING

OPSÆTNINGSVEJLEDNING OPSÆTNINGSVEJLEDNING OPSÆTNINGSVEJLEDNING Regulatorisk model: P12F Regulatorisk type: P12F001 Bemærk, forsigtig og advarsel OBS! OBS! angiver vigtige oplysninger, som hjælper dig med at bruge computeren

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION G6-1000SA http://da.yourpdfguides.com/dref/4159892

Din brugermanual HP PAVILION G6-1000SA http://da.yourpdfguides.com/dref/4159892 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION G6-1000SA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DA7169. Notebook PC Brugervejledning

DA7169. Notebook PC Brugervejledning DA7169 Notebook PC Brugervejledning Marts 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1: Introduktion til Bærbar PC Om denne brugervejledning... 6 Noter for denne manual... 6 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Lenovo C3/C4/C5 Series

Lenovo C3/C4/C5 Series Machine type: 10147/F0AB [C360] 10148/F0AC [C365] 10149/F0AD [C460] 10150/F0AE [C560] Lenovo C3/C4/C5 Series Brugervejledning Version 1.0 2013.10 Vigtige sikkerhedsoplysninger Før du bruger denne vejledning,

Læs mere

Notebook PC Brugervejledning 12.5 : B23E

Notebook PC Brugervejledning 12.5 : B23E DA6713 Notebook PC Brugervejledning 12.5 : B23E August 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1: Introduktion til Bærbar PC Om denne brugervejledning... 6 Noter for denne manual... 6

Læs mere

HP Bærbar computer. Referencevejledning

HP Bærbar computer. Referencevejledning HP Bærbar computer Referencevejledning Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ATI er et varemærke tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver

Læs mere

Quickstart- & fejlfindingsvejledning

Quickstart- & fejlfindingsvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 3 Sikkerhed og komfort... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 3 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig brug af computeren...

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION G7-1250SA http://da.yourpdfguides.com/dref/4172364

Din brugermanual HP PAVILION G7-1250SA http://da.yourpdfguides.com/dref/4172364 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION G7-1250SA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

MacBook Brugerhåndbog

MacBook Brugerhåndbog MacBook Brugerhåndbog Indeholder oplysninger om opstilling af og udvidelsesmuligheder samt fejlfinding til MacBook K Apple Computer, Inc 2006 Apple Computer, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. I henhold

Læs mere

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt Informationer om denne vejledning Opbevar, så vidt muligt, denne vejledning i nærheden af Deres Netbook. Pas godt på brugsanvisningen for at kunne give den videre til en eventuel ny ejer. Vi har organiseret

Læs mere