PRÆSENTATION AF. ASPECT4 v3r1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRÆSENTATION AF. ASPECT4 v3r1"

Transkript

1 PRÆSENTATION AF ASPECT4 v3r1

2 ASPECT4 v3r1 - Økonomistyring

3 Indhold Generelt om ASPECT Økonomistyring version 3, release Nye/ændrede funktioner... 6 Nye feltlængder... 6 Den første cockpitapplikation... 6 Ændringer i kursregulering... 7 Betalingsapplikationerne 2107 og 3107 er renoveret... 8 Nye afstemningsapplikationer (2440 og 3440)... 8 Nye designmuligheder... 8 Databaseændringer... 9 Applikationer der afinstalleres i denne release Varsling om afinstallation af applikationer i næste version/release 12 Installation og konvertering Software til version 3 release Licensnøgler Opgradering Tjekliste

4 xx

5 Generelt om ASPECT4 Økonomistyring version 3, release 1.0 ASPECT4 Økonomistyring version 3, release 1.0 er en del af den samlede ASPECT4 version 3, release 1 (nedenfor forkortet v3r1). Indholdet i ASPECT4 Økonomistyring v3r1 er generelt præget af arbejdet med at indføre multivaluta, dvs. at en kreditor eller debitor kan indeholde poster i mange valutaer, og at de kan udlignes mod hinanden på tværs af valutaer. Arbejdet med multivaluta er ikke færdiggjort med denne release først og fremmest fordi der skal laves nye spørgeapplikationer i det nye "cockpit"- format men den fulde multivalutafunktionalitet kommer i en lidt senere udgave af version 3. Generelt vil det fra og med denne release gælde, at ibrugtagning af nye funktioner i skærmbillederne kræver, at ASPECT4 Client (som tidligere hed exposer) benyttes. I nærværende release kan alle applikationer dog fortsat afvikles med 5250-emulering ("sort/grøn skærm"). Dette hæfte indeholder en beskrivelse af version 3.1.0's betydning for ASPECT4 Økonomistyring og dets fem moduler: - Finans - Debitor - Kreditor - Anlæg og bevilling - Sag & Entreprise Bagerst i dette hæfte findes en tjekliste til installation af denne release samt en liste over de forudsætninger, der kræves for at kunne installere releasen. Dokumentation Dokumentation til ASPECT4 Økonomistyring version 3 release 1.0 findes i flere former: Dette præsentationshæfte, der også beskriver installationsproceduren. Opdateringsbeskrivelsen, der følger med opdateringspakken. Online hjælp, der aktiveres ved hjælp af funktionen 'Hjælp' eller F1. Her findes beskrivelser på forskelligt niveau. Type 001 felter, der findes i filer og på skærmbilleder Type 002 applikationer, der tilhører ASPECT4 Økonomistyring Type 003 parametre, der tilhører de enkelte applikationer Type afsnit i de generelle registre Type overordnede beskrivelser af funktioner i Økonomistyring Type overordnede beskrivelser af systemer i Økonomistyring Type ordbog over anvendte termer Type 008 EDB Gruppens API-beskrivelser Beskrivelserne kan også aktiveres via applikationerne 'Spørge på beskrivelser i sprog 00' (0300), 'Spørge på beskrivelser i sprog 01' (0301), 'Spørge på beskrivelser i sprog 02' (0302), 'Spørge på beskriv. i sprog 03-89' (0303) og ' Spørge på beskriv. i sprog 90-99' (0304), afhængigt af, hvilke sprogpakker og evt. special-beskrivelser der er installeret. 5

6 Nye/ændrede funktioner Nye feltlængder Nogle kunder med mange transaktioner og især mange EDI-transaktioner bruger mange bilagsnumre og journalnumre, og der kunne derfor være en risiko for at "løbe tør" for bilagsnumre eller journalnumre eller det sekvensnummer, som systemet selv bruger for at holde styr på de enkelte transaktionslinjer. Det ville ikke være noget problem med bilagsnumre, fordi et bilagsnummer godt må forekomme flere gange (det ville jo typisk være med mange års mellemrum), men et journalnummer eller et sekvensnummer må kun forekomme én gang. Derfor har vi lavet følgende udvidelser: Bilagsnummer udvidet fra 7 cifre til 11 cifre Journalnummer udvidet fra 7 cifre til 13 cifre Sekvensnummer udvidet fra 9 cifre til 15 cifre. Disse ændringer medfører, at kunder, der anvender indscanning af fakturaer, indscanning af finansbilag, OCRtolkning, workflow eller anden integration til MultiArkiv, skal have rettet i opsætningen mellem ASPECT4 og MultiArkiv, og at man derfor skal påregne konsulentassistance fra EDB Gruppen og/eller Multi Support for at tilpasse opsætningen. Den første cockpitapplikation I version 3 vil forespørgselsapplikationer blive udviklet som "cockpit"-applikationer de steder, hvor det er relevant og fornuftigt. En cockpitapplikation er karakteriseret ved, at den indeholder flere vinduer med forskellig visning, og at en ændring i ét vindue straks viser sig i de andre vinduer. I denne release er der udviklet en enkelt cockpitapplikation, Finansspørge (1702). Applikationen har i denne første udgave 3 vinduer (se billede nedenfor): Vindue til forespørgsel på konto Vindue som kombinerer forespørgsel på bilagsnummer, journalnummer og detaljeret postvisning Vindue som viser det indscannede bilag, hvis det findes. De enkelte vinduer må nødvendigvis blive noget små (og de synes endnu mindre i dette hæfte), men hvert enkelt vindue kan maksimeres for sig, når man har behov for større visning. I billedet på næste side er vinduet nederst til venstre maksimeret. Cockpitapplikationen Finansspørge (1702) 6

7 Finansspørge - maksimeret vindue Bemærk, at der stadig nederst i billedet er faner for: Bilagsspørge (som er det maksimerede vindue) Posteringsoversigt (som ville svare til, at vi kaldte applikation 1301 eller i en 5250-emulering - tastede F22 + F15). Journalspørge (som ville svare til, at vi kaldte applikation 1332 eller 1317) Når man gendanner dette billede, vil applikationen vende tilbage til cockpitbilledet. Ændringer i kursregulering I kursreguleringen under Valutaoplysninger (1250) er der væsentlige ændringer. Følgende kursreguleringsmåder udgår og erstattes af ny funktionalitet (omtalt i det efterfølgende): Kursregulering som efterpostering Kursregulering som periodekørsel ved finans- debitor- og kreditorposter Finanskursregulering pr. post I version 3 ser billedet til kursregulering ud som vist på billedet i næste spalte. Som noget nyt er der kommet mulighed for at lave kursregulering til en anden kurs end den, der bruges i bogføringen. Man kan således f.eks. holde bogføringskursen på EUR på 745,0000 både i december og januar, men kursregulere debitorer og kreditorer til noteringskursen pr og altså uden at påvirke bogføringskursen. Hvis man ønsker at benytte denne facilitet, skal der oprettes kurser (til den pågældende valuta) med systemnummer 802 (Reguleringskurs). Kurser fra systemnummer 802 vil kun blive brugt til kursregulering, og kun hvis det pågældende felt er afkrydset: En følge af de nye kursreguleringsmåder er, at systemet nu sikrer, at der ikke kan køres en kursregulering, der ligger tidsmæssigt før den seneste kursregulering af samme valuta og systemområde. Det betyder altså, at hvis der er kørt kursregulering af kreditorer i USD pr , kan man ikke senere køre en kursregulering for kreditorer i USD med en pr.-dato før

8 Kursregulering af finanskonti sker nu altid pr. valuta pr. kontokombination. Ud over hvad der er beskrevet ovenfor, adskiller kursregulering af finansposter sig set fra et brugersynspunkt ikke meget fra den kursregulering, som kendes fra release 9. reguleringer, der måtte være på posten, og posten kursreguleres endeligt (som hidtil) med forskellen mellem fakturaens kurs og betalingens kurs. De ikke-realiserede kursreguleringer skrives ind i udligningshistorikken som informativ post, og kan ses i Vis historik (2316 og 3316). For debitorer og kreditorer er der større ændringer. Der sker nu ingen tilbageførsel af kursreguleringen den efterfølgende dag, sådan som det har været tidligere. Derimod markeres kursreguleringerne som "ikke realiserede", og afstemningsapplikationerne 2440 og 3440 tager højde for dette. Når debitor- og kreditorposter bliver udlignet, sker der en automatisk tilbageførsel af de ikke-realiserede kurs- Nye designmuligheder Det har været et ønske hos flere, at det skulle være muligt at flytte eller fjerne felter i visse af applikationerne; specielt i applikation 1242 og varianter af denne. Det er nu blevet muligt med den nye version 3-klient, ASPECT4 Client, som er beskrevet i dokumentationen til AKS version 3 release 1. Betalingsapplikationerne 2107 og 3107 er renoveret I forbindelse med at betalingsapplikationerne skulle omprogrammeres til at håndtere multivaluta, er skærmdesignet gjort mere strømlinet og overskueligt. Ud over multivaluta (som altså ikke er tilgængeligt endnu) er der ikke ændret ved funktionaliteten. Nye afstemningsapplikationer (2440 og 3440) Afstemningsapplikationerne er ændrede, så de nu post for post læser konteringsopsætningen i generelt register 2392 og sorterer posterne efter, hvilken debitor-/ kreditorsamlekonto de går ind på. Når alle poster til en bestemt samlekonto er behandlet, udskrives totalen af disse. Samtidig udskrives samlekontoens saldo pr. samme dato; denne saldo korrigeres for eventuelle ikke-realiserede kursreguleringer, og de to summer sammenlignes. Derved kan systemet kontrollere, om der er afstemningsdifferencer direkte på listen. Her er et eksempel på et udsnit af listen. 8

9 Databaseændringer Nye filer i forbindelse med Økonomistyring version 3: Filnavn Filbeskrivelse Recordlængde (bytes) Antal felter APRLOGP1 Kreditor kursregulering kvitteringsfil ARRLOGP1 Debitor kursregulering kvitteringsfil BETAFVP1 Afviste kreditorbetalinger 73 9 BETAFVP2 Fejlbehæftede kreditorbetalinger GLRADJP1 Finans kursregulering GLRLOGP1 Finans kursregulering kvitteringsfil MLTESPP1 Poster til MultiArkiv PSTHDRP1 Journalheadere (erstatter PSTREGP2) RNTAFVP1 Afviste renteposter I følgende filer er der foretaget udvidelser: Filnavn Filbeskrivelse Recordlængde (bytes) Forøgelse af recordlængde (bytes) Antal felter Forøgelse (felter) ANLBEMP1 Anlægsbemærkninger ANLPSTP1 Anlægsposter APMAILP1 Modtagne egiro/efakturaer APMAILP2 Modtagne ebusiness fakturaer Backup BETACCP1 Kreditor betalingsaccept BETBEKP1 Betalingsbekræftelse BETEDIP0 Kreditorbetalinger EDI BETREKP1 Rekvisition fra 3220/ BUDEXTP1 Ekstra budgetter DEBERGP1 Debitorstamregister DBPKMPP1 Komprimerede debitorposter DBRHISP1 Logning af rykkere DEBBETP1 Betalingstræk fil DEBHRYP1 Rykkerforslag hovedoplysninger DEBHSTP1 Debitor historikposter DEBKIDP1 Debitor KID-felter DEBPRYP1 Posteringer til rykning DEBPSTP1 Debitorposter DEBRNTP1 Debitor renteposter DEBVALP1 Valutaomregning EBFHSTP1 EBFPSTP1 Kreditorhistorikposter i forbindelse med EBF betaling Kreditorpost register i forbindelse med EBF betalinger

10 Filnavn Filbeskrivelse Recordlængde (bytes) Forøgelse af recordlængde (bytes) Antal felter Forøgelse (felter) EBFUTLP1 EL.BET.form UTL EBFUTLP2 Betalte fakturaer fra EBF-UTL EFTPSTP1 Efterposteringer EGWANLP1 Anlægsposteringer med suppl EGWANPP1 Anlægsposteringer work EGWDEBP1 Pseudo debitorposteringer med suppl EGWECOP1 Pseudo Økonomiposter med suppl EGWFINP1 Pseudo finansposter med suppl EGWKREP1 Pseudo kreditorposteringer med suppl EG2433P1 Workfile kontoudtog EG3443P1 Work-file til afstemning mod interimskonto EG4322P1 Anlægsbudget arbejds/post kartotek ELBETAP1 Venteregister EL.bet.form ELBETAP2 Betalte fakturaer fra EBF ENTBUDP1 Budgetposter ENTBUHP1 Budgetposter - Header ENTBUTP1 Budgetposter - tekster ENTBUXP1 Budgetposter ENTFADP1 Fakturalinjer ENTFAXP1 Fakturalinjer - work kartotek ENTFBDP1 Fakturalinje - fakturabank ENTIBDP3 Interfacebudgetposter ENTIPSP3 Interface-entrepriseposter ENTKOFP1 Industri faktureringsposter entreprise ENTKOPP1 Industri finansposter entreprise ENTPERP1 Entrepriseperiodeposter ENTPSAP1 Entrepriseposter - sagsafslutning ENTPSTP1 Entrepriseposter ENTPSXP1 Entrepriseposter ENTPTXP1 Entrepriseposteringstekster ENTWBDP1 Budgetposter workfile ENTWBTP1 Tekster til budgetposter ENTWPSP1 Entrepriseposter workfile ENTWPUP1 Workfile posteringsudskrift entreprise IMPPSTP1 Importkartotek interfaceposter IMTABCP1 Import interfaceposter fra ABC IMTABCP3 Import interfaceposter fra ABC

11 Filnavn IMTHEDP3 Filbeskrivelse Import interfaceposter fra ABC Header Recordlængde (bytes) Forøgelse af recordlængde (bytes) Antal felter Forøgelse (felter) INAPSTP3 Interfaceposter Anlæg INDPSTP3 Interfaceposter Debitor INFPSTP3 Interfaceposter finans INKPSTP3 Interfaceposter kreditor INOPSTP1 Interface fra Notes/MA INTBUDP1 Header buget-post-overførsel INTBUDP2 Detail budget-post-overførsel INTLOGP1 Interface transaktionsspor INTWRKP2 Work Budgetposter INTWRKP3 Work budget-poster-overførsel JRNREGP1 Journaler til komprimering KREBETP1 Kreditorbetalings oplysninger KREFTXP1 Formålstekster KREHSTP1 Kreditorhistorik poster KREKIDP1 Kreditor KID-felter KREKTXP1 Betalingstekster KREOCRP1 Scannede transaktioner fra MultiArkiv KREREGP1 Kreditorstamoplysninger KREPSTP1 Kreditorposter KREPSTP2 Kreditor rykkeroplysninger Op-tima KRPKMPP1 Komprimerede kreditorposter KTOPERP3 Konto periode detailposter KTOSUMPX Konto opsummerings kartotek KTOSUMP1 Konto opsummerings kartotek LØNENTP4 Løn/entreprise integration LØNENTP5 Løn/entreprise integration FIN MLTFINP1 Pseudo poster til multiarkiv MLTLOGP1 Integration til MultiArkiv OMKTMPP1 Regelsæt for temporær omkontering POSEXTP1 Ekstra poster PSTRCVP1 Recovery register for finanspo-ster PSTREGP1 Finansposter PTXREGP1 Posteringstekster TELFONP1 Telefon/debitor/kreditor UDKPSTP1 Udkontering MultiArkiv

12 Applikationer der afinstalleres i denne release I denne release afinstalleres følgende applikationer: Basis- Appl. Beskrivelse appl Lev. faktura - endelig registrering 1212 Posteringsindtastning Salgsfakturaer m/sag & Entreprise Salgsfakturaer Leverandørfaktura forregistrering Posteringsindtastning m/sag & Entreprise Posteringsindtastning u/regelkode Rykkermodul for Optimakunder Rykkermodul for Optimakunder Kommunikation til Unitel EDI 3627 Varsling om applikationer der afinstalleres i næste release I næste release afinstalleres følgende applikationer: Appl. Beskrivelse 2295 Opstart af renteberegning 3624 Udtræk poster Erhvervsgiro Udland 3642 Send poster til BG Bank Installation og konvertering Applikations Kontrol Systemet (AKS) skal som minimum være installeret på version 1 release 1.0. med de krav, det i øvrigt stiller. Vær særligt opmærksom på de krav til serveren som er beskrevet i præsentationshæftet til AKS version 3. Fra Økonomistyring version 3 går alle udskrifter til kunder og leverandører via DocManager, og det er derfor i praksis en forudsætning for at kunne bruge version 3, at DocManager er etableret og afprøvet. ASPECT4 Økonomistyring skal som minimum være opdateret til release-niveau Niveauet kan ses i Visning af system level information (0361). Kunder, der anvender indscanning af fakturaer, indscanning af finansbilag, OCR-tolkning, workflow eller anden integration til MultiArkiv, skal have rettet i opsætningen mellem ASPECT4 og MultiArkiv og bør derfor før opgradering kontakte en konsulent enten fra EDB Gruppen eller fra Multi Support for at tilpasse opsætningen. Der skal til installation af ASPECT4 Økonomistyring version 3 release 1 være minimum 5,0 GB ledig diskplads før modtagelse og installation af softwarepakkerne Grundpakken og Konverteringspakken, idet der under installationen kræves plads til en midlertidig lagring af den nye releases objekter ved konvertering af data o.a. Programpakker optager cirka 1,5 GB harddiskplads, og de kan slettes efter afsluttet installation; dog anbefales det, at programpakkerne bliver på systemet i den første måneds drift, såfremt det er muligt. Det øvrige harddiskforbrug er udvidelsen af den eksisterende database samt nye programobjekter. Tallet er vejledende, idet udvidelse af de eksisterende filer og det dermed følgende større pladsforbrug er beroende på antallet af records i de filer, der udvides. Dette tal kan beregnes mere præcist, hvis man ønsker det, ved at tage den forøgede recordlængde i bytes jævnfør skemaet for udvidede filer og multiplicere med det antal records, der findes i de samme filer inden installationen af release 9. Størrelsen af de filer, der slettes, skal trækkes fra. Derpå bør der tillægges 3 GB af hensyn til de nye filer samt som sikkerhed. 12

13 Software til version 3 release ECO: Grundpakke version 3 release ECO: Konvertér version 2 release 9 til version 3 release ECO: Engelske tekster til version 3 release ECO: Tyske tekster til version 3 release ECO: Norske tekster til version 3 release ECO: Svenske tekster til version 3 release 1 Opgradering Før installationen påbegyndes, skal det sikres, at der findes en backup af datamiljøet. Kontroller, at de fornødne programpakker er fremsendt, og gennemlæs de tilhørende forsendelsesdokumenter. Kun ved ny-installation, hvor IKKE benyttes: ECO: Supplement til Licensnøgler Skemaet nedenfor viser de licensnøgler, der findes til ASPECT4 Økonomistyring version 3 release 1. Licensnøglerne repræsenterer samtlige moduler til ASPECT4 Økonomistyring. I skemaet angives med ordet 'Basis', hvilke licensnøgler der minimum skal være fremsendt, for at et givet grundmodul kan benyttes. System Release Licensnøgle Beskrivelse Funktion Finans Version 3 Release 1 Basis FLOW Indscanning af diverse bilag SCAN Udvidet scanning diverse bilag Debitor Version 3 Release 1 Basis DEBFO Debitor forsikringsliste DEBFX Fælles debitor Kreditor Version 3 Release 1 Basis BANKD Bankdata PC-løsning BEC Bankernes EDB Central pc-betalinger BGIRO Svenske Bankgirot pc betalinger DDBPC Danske Bank pc betalinger EBFI Norsk betalingsmodul indland EBFU Norsk betalingsmodul udland EDIP Norsk betalingsmodul EDIPAY JBANK Jyske Bank pc betalinger KREFX Fælles kreditor NORDE Integration til Nordea PGIRO Svensk PlusGiro TOLK OCR-Fakturascanning UNIPC Nordea Bank pc betalinger Anlæg version 3 release 1 Basis Sag/Entreprise version 3 release 1 Basis AUTOR Tilladelser bruger/afdeling BUDG Sag/Entreprise Budget BUDIN Budgetinddatering FAKT Sag/Entreprise fakturering HRMI Sag/Entreprise Integr. HRM MASK Sag/Entreprise Maskinregnskab MATR Sag/Entreprise Materieludlejning MLMK Sag/Entreprise Mellemkalk. 13

14 Tjekliste Gennemgå nedenstående liste, og kryds af i overensstemmelse med, at de nævnte funktioner gennemføres uden problemer. Gennemgå dette hæfte. Gennemgå de installationsbeskrivelser, der er fremsendt med softwarepakkerne til ASPECT4 Økonomistyring version 3, release 1, herunder sprogpakkerne, såfremt disse er bestilt/erhvervet. OBS! I de med softwarepakkerne fremsendte installationsbeskrivelser kan der være foretaget ændringer, der skal træde i stedet for eller supplere visse af de funktioner, der er omtalt i denne tjekliste. Sign på med EDBGRP. Kontroller, at ASPECT4 AKS version 3 er korrekt installeret. Kontroller, at ASPECT4 Økonomistyring er på minimum niveau Undersøg, om der er åbne posteringsjournaler via Åbne journaler (1318) og Journaler til recovery (1219). Er det tilfældet, skal disse journaler først afsluttes korrekt. Undersøg, om der er åbne journaler i posteringsinterfacet Interface (1381). Er det tilfældet, skal disse journaler først afsluttes korrekt. Hvis import af poster via interfacefilen IMPPSTP1 benyttes, eller hvis elektronisk modtagelse af leverandørfakturaer til forregistrering via ASPECT4 Business Connector benyttes, skal der gennemføres et kald til PC-interface til ØKO (1268), der vil overføre posterne derfra til Interface (1381), hvorpå de derfra skal bogføres. Udskriv Kontrol af debitorsaldi (2440), Kontrol af kreditorsaldi og ej udk. (3440) samt en Saldobalance (1901) via posteringer - alle pr. dags dato af hensyn til en efterfølgende kontrol. Kontroller, at der findes en komplet backup af dataog programmiljøet, inden installation og konvertering sættes i gang. Modtag ASPECT4 Økonomistyrings softwarepakker via applikation Installer ASPECT4 software (0590) i for-sen-delsenummerorden (som minimum skal pakkerne og være fremsendt). Modtagelse af pakkerne kan foretages forud for selve installationsdagen, så tidsforbruget på installationsdagen kan reduceres. Softwarepakken ' Grundpakke version 3 release 1' vil på grund af dens størrelse være fordelt over flere cd'er. Når cd#1 er færdiglæst, må cd-drevet ikke åbnes, før indikatorlampen på cd-drevet er slukket. Indsæt efterfølgende cd, og vent til indikatorlampen er slukket. Nu kan der tryk-kes F16 i Installer ASPECT4 software (0590), hvorpå modtagelsen fortsættes. Når alle softwarepakkerne til ASPECT4 Økonomistyring er modtaget, udføres 'Install.' (option 2) for pakke ECO: Grundpakke version 3 release 1. Installer pakke ECO: Overbygning til Optima version 3 release 1, hvis den er fremsendt. Installer pakke ECO: Konvertér version 2 release 9 til version 3 release 1. Sign af (for at rydde op i joblogs m.m.) Sign på med EDBGRP. Konverter ASPECT4 Økonomistyring version 3 release 1 via applikation Konverteringskørsler (0690) med 'Konverter' (option 1) ud for '401 ASPECT4 Økonomistyring (Finans)'. Udskriv på ny Kontrol af debitorsaldi (2440), Kontrol af kreditorsaldi og ej udk. (3440) samt Saldobalance (1901) - alle pr. dags dato, og sammenlign beløb og saldi med de tilsvarende udskrifter fra tidligere i installationsforløbet. Hvis der er fremsendt sprogpakker, skal disse nu installeres via applikation Installer ASPECT4 software (0590), og efterfølgende konverteres via applikation Konverteringskørsler (0690). Mulige sprogpakker er: Pakke Beskrivelse ECO: Engelske tekster til version 3 release ECO: Tyske tekster til version 3 release ECO: Norske tekster til version 3 release ECO: Svenske tekster til version 3 release 1 Fra version 3 sker "udpakningen" af hjælpetekster automatisk. Den procedure, der tidligere skulle følges for at få hjælpeteksterne på plads, er derfor bortfaldet. Sign af Installationen er nu færdig. 14

15

16 EDB Gruppen A/S Industrivej Syd 13 C 7400 Herning Tlf Fax EDB GRUPPEN 202/2819-1

Følgende gælder KUN ved installationer der benytter ASPECT4 Transport. Der testes også på at objectet EG124ARA01 eksisterer.

Følgende gælder KUN ved installationer der benytter ASPECT4 Transport. Der testes også på at objectet EG124ARA01 eksisterer. 1111 Kontoplan alle dimensioner I 00056875 Manglende fejlmeddelelse ved kombi. momsreg. og momskode 1242 Bilagsregistrering Der meldes fejles om kombination af momskoderegel og default momskode ikke er

Læs mere

Validering af at valutakoder passer sammen ved indtastning i layout 3.

Validering af at valutakoder passer sammen ved indtastning i layout 3. 1219 Journal restart B 00129233 3268 kan ikke genstartes ved nedbrud Ref.: 22123 1242 Bilagsregistrering Ved genstart af en nedbrudt journal dannet i applikation 3268, tilbageføres evt. udligninger og

Læs mere

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved.

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1121 Vedligehold dimension 1 konto B 00072965 Messagemember ikke tilrettet i sprog til panel og faner Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1211 Flere bilagsregistrering

Læs mere

Løsning Fane og gruppemarkeringstegn er fjernet ved 5250 emulering.

Løsning Fane og gruppemarkeringstegn er fjernet ved 5250 emulering. 1111 Kontoplan alle dimensioner B 00066516 Markeringstegn vises i 5250 emulerig i flex vedl. Fane og gruppemarkeringstegn er fjernet ved 5250 emulering. 1223 Registrere basisbudget B 00250768 Dele af skærmbilledet

Læs mere

Følgende gælder KUN ved installationer der benytter ASPECT4 Transport. Der testes også på at objectet EG124ARA01 eksisterer.

Følgende gælder KUN ved installationer der benytter ASPECT4 Transport. Der testes også på at objectet EG124ARA01 eksisterer. 1217 Vedligehold finanspost B 00037780 Tekst gemmes ikke i 5250 emulering Teksten gemmes nu. B 00047696 Skærmbilledlayout Skærmbilledelayoutet er ændret. 1242 Bilagsregistrering B 00032212 Dupkey i forbindelse

Læs mere

ASPECT4 Økonomistyring Følgende er rettet i opdatering 3.1.02 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

ASPECT4 Økonomistyring Følgende er rettet i opdatering 3.1.02 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1211 Flere bilagsregistrering applikation B 00080108 Kopiapplikation i 1211 arver ikke autoriteter fra bruger Der er mulighed for oprettelse af applikation til 1211 med bogstaver i applikationsnummer.

Læs mere

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.7.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1118 Vedligehold art/dimensionskombination

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.7.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1118 Vedligehold art/dimensionskombination 1118 Vedligehold art/dimensionskombination B 00407789 Appl. 1118 viser ingen dimensioner til knytning Tidligere kunne applikationen ikke udføres når artskontoplan og dimensionskontoplaner havde forskelligt

Læs mere

ASPECT4. - fit for business. Release v3r2 HRM

ASPECT4. - fit for business. Release v3r2 HRM ASPECT4 - fit for business Release v3r2 HRM Generelt om ASPECT4 HRM release 2 ASPECT4 HRM release 2 består af tekniske ændringer. En del filer er konvereteret til DDL, som betyder, at der er mulighed for

Læs mere

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.6.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1242 Bilagsregistrering

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.6.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1242 Bilagsregistrering 1242 Bilagsregistrering B 00384882 Kopiering af rentejournal giver fejl Da kopiering af Rentejournaler (1242 F15 kopiering af journal) ikke vil give mulighed for ny renteberegning på samme dato, og da

Læs mere

Økonomistyring Nyheder i release 5. v. Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman

Økonomistyring Nyheder i release 5. v. Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman Økonomistyring Nyheder i release 5 v. Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman Holdet bag ASPECT4 Økonomistyring Maibritt Pedersen Carsten Spile Bent Rasmussen Michael Overgaard Anna -Marie Horneman Runa

Læs mere

Det er nu muligt at skifte dato på godkendelsesposter for kreditorfaktura. Der kan nu håndteres irske momsnumre uden at disse fejlbehandles.

Det er nu muligt at skifte dato på godkendelsesposter for kreditorfaktura. Der kan nu håndteres irske momsnumre uden at disse fejlbehandles. 1242 Bilagsregistrering B 00349092 Automatisk tekststyring efterflg. manuel fejler Der skrives nu korrekt tekst på de manuelle poster der følger en kreditorpost. Denne fejl forekom under et bestemt opsæt

Læs mere

ASPECT4. fit for business. Release 4 Økonomistyring. EG www.eg.dk/aspect4

ASPECT4. fit for business. Release 4 Økonomistyring. EG www.eg.dk/aspect4 ASPECT4 fit for business Release 4 Økonomistyring EG www.eg.dk/aspect4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til release 4 af ASPECT4 Økonomistyring... 1 2 Apps til ASPECT4 Økonomistyring... 2 2.1 App: Driftsforespørgsel

Læs mere

Kom godt i gang med periodeafslutning

Kom godt i gang med periodeafslutning Kom godt i gang med periodeafslutning Tjekliste for periodeafslutning ASPECT4 Økonomi har ingen årskørsler eller indgående balance. Systemet er transaktionsbaseret, sådan at en resultatkonto opsummeres

Læs mere

Løsning Komprimerede poster vises i applikation Det er nu muligt at få vist samtlige posteringer på finansposten som ønskes redigeret.

Løsning Komprimerede poster vises i applikation Det er nu muligt at få vist samtlige posteringer på finansposten som ønskes redigeret. 1207 Konto /bankafstemning B 00102908 Komprimerede poster med tekstkode 113 vises ikke Komprimerede poster vises i applikation 1207. Hvis der er arkiveret poster og skabt komprimerede poster på de konti,

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

ASPECT4 Day den 9 april 2013

ASPECT4 Day den 9 april 2013 ASPECT4 Day den 9 april 2013 ASPECT4 Økonomistyring Release 4 Ved Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman Apps til ASPECT4 Økonomistyring Mobilitet - Make the most of the moment Driftsforespørgsel App til

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Løsning Komprimerede poster vises i applikation Det er nu muligt at få vist samtlige posteringer på finansposten som ønskes redigeret.

Løsning Komprimerede poster vises i applikation Det er nu muligt at få vist samtlige posteringer på finansposten som ønskes redigeret. 1207 Konto /bankafstemning B 00102908 Komprimerede poster med tekstkode 113 vises ikke Komprimerede poster vises i applikation 1207. Hvis der er arkiveret poster og skabt komprimerede poster på de konti,

Læs mere

Ved anvendelse af F4 på dimension 8 bliver der vist et billede med gyldige værdier. Applikationen kører nu korrekt i denne situation.

Ved anvendelse af F4 på dimension 8 bliver der vist et billede med gyldige værdier. Applikationen kører nu korrekt i denne situation. 1111 Kontoplan alle dimensioner B 00015158 Validering af tilladt valutakode 1242 Bilagsregistrering Når kode for tilladt valuta (KTVAL) har værdien 1, valideres der nu korrekt, dette skete ikke altid før.

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

AirBOSS Nyt. Version 17

AirBOSS Nyt. Version 17 AirBOSS Nyt Version 17 Administrationssystem Tilbageblik I version 15 og 16 kom der mange nye funktioner bl.a. nedenstående funktioner og et hav af små-forbedringer og rettelser: Version 15: MobileExchange

Læs mere

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål.

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Denne vejledning er beregnet til brug for de personer, som skal i gang med det nye regnskabssystem, der introduceres af Kirkeministeriet pr 1. januar

Læs mere

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405.

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. ASPECT4 HRM Releaseniveau 4.6.01 Opdatering 58971 frigivet pr. 24/3-15 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 4.6.01, og forudsætter, at niveau 4.5.01 er installeret. Dette kan kontrolleres via

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen Procedure FORMÅL... 1 FORUDSÆTNINGER OG MULIG EFTERBEHANDLING... 1 TRANSAKTIONSKODE... 1 FREMGANGSMÅDE... 2 Visning af kreditorposter... 2 Visning af symbolforklaring... 3 Ændring af et bilag... 4 Ændring

Læs mere

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave WWW.LOGOSCONSULT.DK Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS LOGOS CONSULT BOGSHOP - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave Bogføringsfejl Tilbagefør transaktion Med funktionen Tilbagefør transaktion kan du

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Side 1 / 10 Forskelle mellem, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Dette dokument sammenligner funktioner i samt Continia Cash Management Extended med Cash Management

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Finans Grundmodul Brugervejledning Finanskontokort

Finans Grundmodul Brugervejledning Finanskontokort NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Finans Grundmodul Brugervejledning Finanskontokort BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Bogholderioprydning (finans debitor kreditor)

Bogholderioprydning (finans debitor kreditor) Bogholderioprydning (finans debitor kreditor) Oprydning på bogholderiposter er opdelt i 4 separate kørsler disse finder du under menu 99.30: 05 Oprydning bogholderi debitorposter 06 Oprydning bogholderi

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET FACTSHEET Er du i en situation, hvor der er et stigende antal bankposteringer? Og er anvendelsen af tid på at udligne disse i Microsoft Dynamics NAV ved at fylde en del af arbejdsdagen? Microsoft Dynamics

Læs mere

Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab.

Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab. Velkommen, kære revisor Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab. Winfinans vil gerne give dig en kort indføring i din brug af Winfinans.NET. Kort

Læs mere

Flytning af en maskine til en anden maskine

Flytning af en maskine til en anden maskine Flytning af en maskine til en anden maskine Funktionen flytning af en maskine til en anden maskine gør det muligt at overføre en hel maskine (eller en del af en maskine) til en anden i én proces, f.eks.

Læs mere

E-faktura og arkiv for kommende superbrugere

E-faktura og arkiv for kommende superbrugere E-faktura og arkiv for kommende superbrugere Kursus Centrovice 7. Maj 2013 Morten Langgaard Jens Juul Andersen Dagsorden 2... 1. Velkomst program og præsentation 2. Detaljeret præsentation af e-faktura

Læs mere

DL-Bankon brugervejledning

DL-Bankon brugervejledning DL-Bankon brugervejledning Generelt: Denne vejledning beskriver installation og brug af DL-Bankon, samt indlæsning af debitorindbetalinger i AirBoss. Vejledningen er gældende fra DL-Bankon version 2.10B.

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede

Læs mere

ASPECT4. udsigt til indsigt. Release 5 Økonomistyring. EG www.eg.dk/aspect4day

ASPECT4. udsigt til indsigt. Release 5 Økonomistyring. EG www.eg.dk/aspect4day ASPECT4 udsigt til indsigt Release 5 Økonomistyring EG www.eg.dk/aspect4day Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til ASPECT4 Økonomistyring release 5... 1 2 Nyheder i ASPECT4 Økonomistyring release 5...

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37 Beskrivelse af DK-Unit til Point Yomani og Xenta Dankort terminaler DK-Unit programmet er udviklet til at kunne benyttes sammen med forskellige applikationer, hvor man ønsker at kunne danne en Dankort

Læs mere

Kom i gang med anvendelse af faktura

Kom i gang med anvendelse af faktura Quickguide Juni 2014 Kom i gang med anvendelse af faktura via E-mail 1 Introduktion I Navision Stat 5.4 blev den systemunderstøttede mulighed for at sende salgsbilag via E-mail introduceret. Tidligere

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS Lars Matthiesen, UNI C Emner i dette indlæg Hvad er GIS egentlig for noget? Hvilke dataformater understøttes? Hvordan kan ind/udlæsningen af data afvikles

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2015

Vejledning til årsafslutning 2015 Side 1 af 39 Vejledning til årsafslutning 2015 ØS/ØSY/TIE Navision Stat 7.0 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision Stat 7.0 for år 2015. Samtidig

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Kapitel 7 - Afstemning

Kapitel 7 - Afstemning MANUAL Afstemning side 1 (23-12-2013) Kapitel 7 - Afstemning AFSTEMNING AF INTEGRATIONEN MELLEM FINANS OG ACONTO... 2 Generel afstemning... 2 Regnskabsudskrift... 2 Afstemning af acontorater mv... 4 Afstemning

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Unitel til pc Brugervejledning

Unitel til pc Brugervejledning Unitel til pc Brugervejledning Indhold Om vejledningen... Adgangskontrol... Bruger... Adgangskode... Krypteringsnøgler... Betalinger... Opret betalinger... Vælg betalingstype... Gem som standardbetaling...

Læs mere

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet Regnskabsdelen Regnskaber Kontoplan Bogføringstyper Åbningsbalance Bogføring Budget Udskrifter Ny konto i kontoplan Ny konto i udskrifter Kreditor / debitor Regnskab Vælg regnskaber - Så får vi et tomt

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

Nyt og forbedret i NS 5.2 og 5.2.01

Nyt og forbedret i NS 5.2 og 5.2.01 Nyt og forbedret i NS 5.2 og 5.2.01 Gennemgang af relevante nyheder og forbedringer i seneste versioner Peter Rauff, UNI C Nye muligheder i rapporten Kreditor kontokort Visning af sælgerkode i rapport

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. Konverteringen skal udføres 1 gang.

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. Konverteringen skal udføres 1 gang. ASPECT4 HRM Releaseniveau 3.1.00 Opdatering 109675 frigivet pr. 7/12-2011 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 3.1.00, og forudsætter, at niveau 3.00.01 er installeret. Dette kan kontrolleres

Læs mere

ASPECT4 - fit for business

ASPECT4 - fit for business ASPECT4 - fit for business Release 3 Økonomistyring Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 ASPECT4 Client og brugerdialog... 3 Ribbon... 4 Breadcrumbs... 6 ASPECT4 Økonomistyring... 9 ASPECT4 Workflow...

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 2010 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 2010.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -DynamicsKost til Microsoft

Læs mere

Telefon Allerød

Telefon Allerød Nyheder i Microsoft Dynamics NAV 2016 Microsoft har frigivet Microsoft Dynamics NAV 2016 den 5. oktober 2015. Den nye version rummer både ny funktionalitet og forbedringer. I dette factsheet nævner vi

Læs mere

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405.

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. ASPECT4 HRM Releaseniveau 4.3.01 Opdatering 58452 frigivet pr. 3/12-13 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 4.3.01, og forudsætter, at niveau 4.2.01 er installeret. Dette kan kontrolleres via

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at sende en SEPA Direct Debit opkrævning via Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at sende en SEPA Direct Debit opkrævning via Business Online. Forløbet for SEPA Direct Debit Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at sende en SEPA Direct Debit opkrævning via Business Online. 1. Indsend SEPA Direct Debit filer 2. Kontroller

Læs mere

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland.

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. www.jta-jylland.dk 1. Introduktion til JTA-DynamicsPDF. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 er et ekstra modul, som er udviklet

Læs mere

Bogføringsgrupper. Indholdsfortegnelse: August 2006 version 1.0

Bogføringsgrupper. Indholdsfortegnelse: August 2006 version 1.0 Bogføringsgrupper Indholdsfortegnelse: Begrebet bogføringsgrupper... 2 Virksomhedsbogføringsgrupper... 4 Produktbogføringsgrupper... 5 Debitorbogføringsgrupper... 6 Kreditorbogføringsgrupper... 8 Bankbogføringsgrupper...

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

Rente og rykker i ectrl

Rente og rykker i ectrl Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem Resumé: Beskrivelse af program (DRFLive) til dynamisk visning af resulter fra DRF Stævnesystem Forfatter: Claus Hulstrøm Dato: 15. januar 2010

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7

Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7 Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7 I Mamut Stellar 7 er det muligt, at opsætte en rykkerprocedure, så du kan sende betalingspåmindelser til de af dine kunder, som ikke har indbetalt rettidigt. Der er valgfrihed

Læs mere