ThinkPad T410s T410 T510 og W510 Guide til ser From ManualLib.com

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ThinkPad T410s T410 T510 og W510 Guide til ser http://www.manuallib.com/file/2622039. From ManualLib.com"

Transkript

1 ThinkPad T410s T410 T510 og W510 Guide til ser From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere, helping users make better use of products. Home: Chinese:

2 ThinkPad T410s, T410, T510 og W510 Guide til service og fejlfinding This Manual:

3 Bemærk Før du bruger disse oplysninger og det produkt, de beskriver, skal du læse følgende: v Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger v Oplysningerne om trådløs kommunikation i Access-hjælp og i Tillæg C, Bemærkninger, på side 21. v Regulatory Notice Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger og Regulatory Notice er blevet uploadet til webstedet. Du finder dem ved at skifte til Klik på Troubleshooting, og klik derefter på User s guides and manuals. Første udgave (Oktober 2009) Copyright Lenovo Lenovo 2009

4 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforskrifter v Forhold, der kræver øjeblikkelig handling.. v Sikkerhedsforskrifter vii Batterier vii Genopladelige batterier viii Litiumbatteri ix Sikkerhedsforskrifter vedrørende elektrisk strøm x Sikkerhedsforskrifter for modem.... xi Sikkerhedsforskrifter for laser..... xi Kapitel 1. Find oplysninger Lenovo ThinkVantage Toolbox Hyppigt stillede spørgsmål Kapitel 2. Problemløsning Analyse af problemer Fejlfinding ved hjælp af Lenovo ThinkVantage Toolbox Fejlfinding ved hjælp af PC-Doctor fra Rescue and Recovery-arbejdsområdet... 4 Kapitel 3. Hjælp og service Hjælp og service Hjælp på internettet Kontakt til kundesupportcentret via telefon.. 5 Verdensomspændende hjælp Oversigt over telefonnumre Tillæg A. Garantioplysninger Servicetyper i garantiperioden Suplemento de Garantía para México Tillæg B. CRU-dele (Customer Replaceable Units) Tillæg C. Bemærkninger Bemærkninger Bemærkning om eksportklassificering.. 22 Electronic emissions notices Federal Communications Commission (FCC) Declaration of Conformity Industry Canada Class B emission compliance statement Avis de conformité à la réglementation d Industrie Canada Den Europæiske Union - overholdelse af EMC-direktivet (elektromagnetisk kompatibilitet) EU-EMC Directive (2004/108/EC) EN class B Statement of Compliance.. 24 Bemærkninger vedr. WEEE i EU Erklæring om genbrug i Taiwan Oplysninger om ENERGY STAR Bemærkninger til sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger Oplysninger om lovgivningsmæssige krav.. 27 Varemærker Copyright Lenovo 2009 iii

5 iv ThinkPad T410s, T410, T510 og W510 Guide til service og fejlfinding

6 Vigtige sikkerhedsforskrifter Bemærk: Læs disse vigtige sikkerhedsforskrifter først. Følg alle de oplysninger, der leveres sammen med computeren. Oplysningerne i denne bog ændrer ikke vilkårene i købsaftalen eller LenovoBegrænset garanti. Der er flere oplysninger i Kapitel 3, Oplysninger om garanti, i Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger. Den sidste nye Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger er blevet uploadet til webstedet. Læs Bemærkninger til sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger på side 27. Kundesikkerhed er vigtig. Vore produkter er designet til at være sikre og effektive. Computere er imidlertid elektronisk udstyr. Netledninger, omformere og andet udstyr kan udgøre en mulig sikkerhedsrisiko, som kan resultere i fysiske skader eller ødelægge personlige ejendele, især hvis det anvendes forkert. Følg vejledningen, der leveres sammen med produktet for at nedsætte risikoen. Vær især opmærksom på alle advarsler på produktet og i betjeningsvejledningerne, og læs alle de oplysninger, der findes i denne bog. Hvis du omhyggeligt følger de oplysninger, der findes i denne bog, og som leveres sammen med produktet, beskytter du dig selv mod alvorlige skader og opretter et sikkert arbejdsmiljø. Bemærk: Disse oplysninger indeholder referencer til omformere og batterier. Ud over bærbare computere, leveres andre produkter, f.eks. højtalere og skærme, med eksterne omformere. Hvis du har et sådant produkt, gælder disse oplysninger for dette produkt. Computeren indeholder et internt batteri på størrelse med en mønt, som leverer strøm til systemuret, selv når maskinen ikke er tilsluttet en stikkontakt. Derfor gælder sikkerhedsforskrifterne for batteriet for alle computere. Forhold, der kræver øjeblikkelig handling Produkter kan ødelægges som følge af forkert brug. Nogle produktødelæggelser er så alvorlige, at produktet ikke må benyttes, før det er blevet efterset og evt. repareret af en autoriseret tekniker. Som ved alle elektroniske enheder skal du være forsigtig med at bruge produktet, når det er tændt. I meget sjældne tilfælde kan der opstå lugtgener, eller der kommer røg eller gnister ud af maskinen. Du kan evt. også høre lyde, f.eks. knald, smæld eller syden. Disse forhold betyder måske ikke andet, end at en intern, elektronisk komponent er gået i stykker på en sik- Copyright Lenovo 2009 v

7 ker og kontrolleret måde. De kan også angive en mulig sikkerhedsrisiko. Du må aldrig forsøge at løse disse problemer selv. Kontakt kundesupportcentret. Du kan se en oversigt over service- og supporttelefonnumre på følgende websted: Undersøg hyppigt computeren og dens komponenter for skader eller slid eller tegn på fare. Hvis du er i tvivl om, at en komponent er i orden, må du ikke bruge produktet. Kontakt kundesupportcentret eller producenten for at få oplysninger om, hvordan du undersøger produktet og evt. får det repareret. Hvis et af nedenstående forhold opstår, eller hvis du ikke er sikker på, om det er sikkert at bruge produktet, skal du holde op med at bruge det, og afmontere det fra stikkontakten og telekommunikationslinjerne, indtil du har talt med kundesupportcentret. v Netledninger, stik, omformere, forlængerledninger, spændingsstabilisatorer eller strømforsyninger, der er knækkede, itu eller ødelagte. v Tegn på overophedning, røg, gnister eller ild. v Batteriet er beskadiget, det er f.eks. revnet, bøjet eller trykket, batteriet lækker, eller der er belægninger på batteriet. v Der lyder knald, smæld eller syden fra produktet, eller der er lugtgener fra produktet. v Der er spildt væske, eller et objekt er faldet ned på computeren, netledningen eller omformeren. v Computeren, netledningen eller omformeren er våde. v Produktet har været tabt eller ødelagt på nogen måde. v Produktet fungerer ikke korrekt, når du følger betjeningsvejledningen. Bemærk: Hvis du bemærker disse forhold med et produkt, f.eks. en forlængerledning, der ikke er fremstillet af eller for Lenovo, skal du stoppe med at bruge produktet, indtil du kan kontakte producenten for at få flere oplysninger eller få et passende erstatningsprodukt. vi ThinkPad T410s, T410, T510 og W510 Guide til service og fejlfinding

8 Sikkerhedsforskrifter Vær altid opmærksom på følgende for at nedsætte risikoen for fysiske skader eller ødelæggelse af personlige ejendele. Der er flere oplysninger i Kapitel 1, Vigtige sikkerhedsforskrifter, i Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger. Den sidste nye Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger er blevet uploadet til webstedet. Læs Bemærkninger til sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger på side 27. Batterier Fare! Computere, der er fremstillet af Lenovo indeholder et batteri på størrelse med en mønt, som forsyner systemuret med strøm. Derudover bruger mange bærbare produkter, f.eks. bærbare computere, et genopladeligt batteri, til at forsyne systemet med strøm, når der ikke er en stikkontakt i nærheden. De batterier, der leveres af Lenovo til brug i produktet, er testet for kompatibilitet og må kun udskiftes med godkendte dele. Du må aldrig åbne et batteri. Du må ikke knuse, punktere eller brænde batteriet, og du må heller ikke kortslutte metalkontakterne. Du må ikke udsætte batteriet for vand eller andre væsker. Du må kun oplade batteriet i henhold til vejledningen i produktdokumentationen. Forkert behandling af batterier, kan få dem til at overophedes, hvilket kan forårsage, at gasser eller flammer kan komme fra batteriet eller systembatteriet. Hvis batteriet er ødelagt, eller hvis batteriet aflades, eller hvis der opbygges belægninger på batteriets kontakter, skal du holde op med at bruge batteriet og få et andet fra producenten. Batteriets levetid kan formindskes, hvis det ikke bruges i længere tid. Hvis visse genopladelige batterier (især Li-Ion-batterier) ikke bruges, når de er afladede, kan det forøge risikoen for, at batteriet kortsluttes, hvilket kan forkorte batteriets levetid, og det kan også udgøre en sikkerhedsrisiko. Aflad ikke genopladelige Li-Ion-batterier fuldstændigt, og opbevar ikke disse batterier i en afladet tilstand. Vigtige sikkerhedsforskrifter vii

9 Genopladelige batterier Fare! Skil ikke batteriet ad, og forsøg ikke at ændre på batteriet. Forsøg på dette kan medføre eksplosion eller lækage. Garantien dækker kun det batteri, Lenovo angiver, og den dækker ikke batterier, der er blevet ændret eller skilt ad. Der er fare for eksplosion, hvis det genopladelige batteri ikke udskiftes korrekt. Batteriet indeholder små mængder skadelige stoffer. Følg nedenstående anvisninger for ikke at komme til skade: v Udskift kun batteriet med et batteri af en type, der anbefales af Lenovo. v Hold batteriet væk fra åben ild. v Udsæt ikke batteriet for vand eller regn. v Skil ikke batteriet ad. v Kortslut ikke batteriet. v Opbevar batteriet, så det er utilgængeligt for børn. v Undgå at tabe batteriet. Læg ikke batteriet i affald, der smides i affaldsdepoter. Gældende miljøbestemmelser skal overholdes, når batteriet kasseres. Spørg kommunens tekniske forvaltning (miljøafdelingen). Batteriet skal opbevares ved stuetemperatur og være opladet til ca % af dets kapacitet. Vi anbefaler, at batteriet oplades en gang om året for at forhindre overafladning. viii ThinkPad T410s, T410, T510 og W510 Guide til service og fejlfinding

10 Litiumbatteri Fare! Fare for eksplosion, hvis batteriet ikke installeres korrekt. Udskift kun litiumbatteriet med et batteri af samme type eller en tilsvarende type, der anbefales af producenten. Batteriet indeholder litium og kan eksplodere, hvis det ikke bruges, håndteres eller kasseres korrekt. Du må ikke: v udsætte batteriet for vand v opvarme det til mere end 100 C v åbne det eller forsøge at reparere det. Batteriet skal kasseres i henhold til de lokale kommunale bestemmelser. Spørg kommunens tekniske forvaltning (miljøafdelingen). Følgende bemærkning gælder brugere i Californien, USA. California Perchlorate Information: Products containing CR (manganese dioxide) lithium coin cell batteries may contain perchlorate. Perchlorate Material - special handling may apply. See Vigtige sikkerhedsforskrifter ix

11 Sikkerhedsforskrifter vedrørende elektrisk strøm Fare! Elektrisk strøm fra el-, telefon- og kommunikationskabler kan være farlig. Undgå elektrisk stød: v Brug ikke computeren i tordenvejr. v Tilslut eller fjern ikke kabler, og installér, vedligehold, eller omkonfigurér ikke computeren i tordenvejr. v Slut alle netledninger til korrekt jordforbundne stikkontakter. v Slut enhver enhed, der skal forbindes med dette produkt, til korrekt forbundne stikkontakter. v Brug kun én hånd, når du skal tilslutte eller afmontere signalkabler. v Tænd aldrig for udstyr på steder, hvor der er fare for brand og vand- eller bygningsskader. v Medmindre installations- og konfigurationsvejledningen siger noget andet, skal du afmontere de tilsluttede netledninger, batteriet og alle kablerne, inden du åbner enhedernes dæksler. v Du må ikke bruge computeren, før du har lukket dækslet. Brug aldrig computeren, når dækslet er åbent. Fare! v Tilslut og afmontér kabler som beskrevet i det følgende ved installation eller flytning af produktet eller tilsluttet udstyr eller ved åbning af produktets eller udstyrets dæksler. Ved tilslutning: 1. Sluk for alt udstyr. 2. Slut først alle kabler til enhederne. 3. Slut signalkablerne til stikkene. 4. Sæt netledningerne i stikkontakterne. 5. Tænd for enhederne. Ved afmontering: 1. Sluk for alt udstyr. 2. Tag netledningerne ud af stikkontakten. 3. Tag signalkablerne ud af stikkene. 4. Tag alle kablerne ud af enhederne. Tag netledningen ud af stikkontakten, før du slutter andre strømkabler til computeren. Du må først sætte netledningen i stikkontakten igen, når alle andre strømkabler er sluttet til computeren. x ThinkPad T410s, T410, T510 og W510 Guide til service og fejlfinding

12 Sikkerhedsforskrifter for modem Fare! Nordamerikansk type: Pas på! Brug kun telekommunikationsledning nr. 26 AWG eller større (f.eks. nr. 24 AWG), jvf. Underwriters Laboratories (UL) eller Canadian Standards Association (CSA). Følg disse grundlæggende sikkerhedsforskrifter, når du bruger teleudstyr, for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød eller personskade: v Tilslut og afmontér ikke kablet fra telefonstikket, når det er tordenvejr. v Installér aldrig telefonstik i våde lokaliteter. Benyt ikke computeren i nærheden af vand. v Rør ikke ved ikke-isolerede telefonledninger eller stik, medmindre telefonledningen er taget ud af netværksinterfacet. v Vær forsigtig, når du installerer eller ændrer en telefonforbindelse. v Benyt ikke computeren via telefonforbindelsen, når det er tordenvejr. Der er fare for elektrisk stød fra lynnedslag. v Brug ikke en telefon (bortset fra en trådløs) i tordenvejr. v Brug ikke telefonen til at rapportere et gasudslip i nærheden af udslippet. v Sæt ikke telefonkablet i Ethernet-stikket. Sikkerhedsforskrifter for laser Nogle pc er leveres med et CD-drev eller DVD-drev. CD- og DVD-drev sælges også separat som ekstraudstyr. CD- og DVD-drev er laserprodukter. På drevet sidder følgende klassifikationsmærkat: CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 LUOKAN 1 LASERLAITE APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 KLASS 1 LASER APPARAT Vigtige sikkerhedsforskrifter xi

13 Eksempel på mærkat Drevene opfylder IEC s (International Electrotechnical Commission) standard nr og CENELEC EN for klasse 1 laserprodukter. Klasse I laserprodukter anses ikke for at være farlige. Lasersystemet i det optiske lagerdrev er konstrueret, så der ikke er adgang til laserstråling over klasse 1 ved normal brug, vedligeholdelse eller service. Vær opmærksom på følgende, når der er installeret et CD- eller DVD-drev: Fare! Brug af kontakter, justeringer eller udførelse af andre procedurer end dem, der er angivet i denne bog, kan medføre alvorlig strålingsfare. Fjern ikke drevenes dæksler. Fjern ikke CD- eller DVD-drevets dæksler. Det kan resultere i alvorlig strålingsfare. Drevene indeholder ingen dele, der kan udskiftes eller repareres. Visse CD- og DVD-drev indeholder en indbygget klasse 3A eller klasse 3B laserdiode. Vær opmærksom på følgende: Fare! Hvis disse sikkerhedsforskrifter ikke overholdes, og drevet åbnes, er der laserstråling. Se ikke direkte ind i laserstrålen, og benyt ikke optiske instrumenter til at se ind i laserstrålen. Undgå direkte laserstråling. Gem denne vejledning. xii ThinkPad T410s, T410, T510 og W510 Guide til service og fejlfinding

14 Kapitel 1. Find oplysninger Lenovo ThinkVantage Toolbox Lenovo ThinkVantage Toolbox er et fejlfindingsprogram, som arbejder sig gennem Windows-styresystemet. Du kan bruge det til at få vist symptomer på computerproblemer og løsninger til dem, og omfatter automatisk besked, når en handling er påkrævet, hjælp til computeren, og udvidet fejlfinding og fejlfindingshistorik. Der er flere oplysninger om fejlfinding i Fejlfinding ved hjælp af Lenovo ThinkVantage Toolbox på side 3. Gør følgende for at starte dette program: Windows 7: Tryk på ThinkVantage-knappen, mens Windows-styresystemet kører. Windows Vista og Windows XP: 1. Klik på Start. 2. Flyt markøren til Alle programmer, til Lenovo Services og til Lenovo ThinkVantage Toolbox. Hvis Lenovo ThinkVantage Toolbox ikke er installeret på computeren, skal du besøge klikke på Downloads and drivers og følge vejledningen på skærmen. Der er flere oplysninger om dette program i hjælpen til programmet. Hyppigt stillede spørgsmål For at sikre højeste ydeevne på computeren kan du gennemse følgende webside for at få oplysninger, f.eks. hjælp til fejlfinding og svar på hyppigt stillede spørgsmål: Copyright Lenovo

15 2 ThinkPad T410s, T410, T510 og W510 Guide til service og fejlfinding This Manual:

16 Kapitel 2. Problemløsning Bemærk: Se Access-hjælp, hvis systemet fungerer, og der er adgang til Access-hjælp. Analyse af problemer Brug nedenstående fremgangsmåde, hvis du har problemer med computeren. v Se Fejlfinding ved hjælp af Lenovo ThinkVantage Toolbox, hvis du kan starte styresystemet. v Se Fejlfinding ved hjælp af PC-Doctor fra Rescue and Recovery-arbejdsområdet på side 4, hvis du ikke kan starte styresystemet. Fejlfinding ved hjælp af Lenovo ThinkVantage Toolbox Hvis computeren ikke fungerer korrekt, kan du måske finde fejlen ved at teste computerens komponenter med Lenovo ThinkVantage Toolbox. Gør følgende for at starte dette program: Windows 7: Tryk på ThinkVantage-knappen, mens Windows-styresystemet kører. Windows Vista og Windows XP: 1. Klik på Start. 2. Flyt markøren til Alle programmer, til Lenovo Services og derefter til Lenovo ThinkVantage Toolbox. Der er flere oplysninger om dette program i hjælpen til programmet. Det kan tage nogle minutter eller længere at udføre en test. Du skal sætte tid af til denne test, da den ikke må afbrydes. Hvis du vil kontakte Customer Support Center, skal du sørge for at udskrive testloggen, så du hurtigt kan informere den tekniker, der hjælper dig. Copyright Lenovo

17 Fejlfinding ved hjælp af PC-Doctor fra Rescue and Recovery-arbejdsområdet Du kan fejlfinde systemet uden at starte styresystemet ved at bruge PC-Doctor fra Rescue and Recovery-arbejdsområdet. Gør følgende for at starte PC-Doctor: 1. Sluk for computeren, og tænd den igen. 2. Tryk på ThinkVantage-knappen med det samme, når ThinkPad-logoet vises. Rescue and Recovery-arbejdsområdet åbnes. 3. Klik på Fejlfind hardware. Der er flere oplysninger om PC-Doctor i hjælpen til programmet. 4 ThinkPad T410s, T410, T510 og W510 Guide til service og fejlfinding

18 Kapitel 3. Hjælp og service Hjælp og service Hvis du har brug for hjælp, service, teknisk assistance eller bare vil have nogle flere oplysninger om ThinkPad-computere, er der mange muligheder for at få hjælp fra Lenovo. Dette afsnit beskriver, hvordan du kan få flere oplysninger om ThinkPad-computere, hvad du skal gøre, hvis der opstår problemer, og hvem du skal tilkalde, hvis det bliver nødvendigt. Microsoft-servicepakker er de sidste nye programkilder til Windows-produktopdateringer. Du kan hente dem via weboverførsel (du skal måske betale for forbindelsen) eller via disk. Du kan finde flere oplysninger og link på Microsoft-webstedet Lenovo tilbyder teknisk hjælp til installation af eller spørgsmål i forbindelse med servicepakker til de Microsoft Windows-programmer, der er forudinstalleret af Lenovo. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du kontakte Customer Support Center på de telefonnumre, der er i Oversigt over telefonnumre på side 7. Du skal måske betale for det. Hjælp på internettet Lenovo-webstedet på internettet indeholder oplysninger om ThinkPad-computere og -support. Adressen på hjemmesiden for Personal Computing er Du kan finde oplysninger om support til ThinkPad-computeren på Besøg dette websted for at få flere oplysninger om problemløsning, nye anvendelser for computeren og ekstraudstyr, som kan gøre det endnu lettere at arbejde med ThinkPad-computeren. Kontakt til kundesupportcentret via telefon Hvis du ikke selv kan løse et problem, kan du i garantiperioden få telefonisk hjælp og information hos Customer Support Center. Nedenstående serviceydelser tilbydes i garantiperioden: v Fejlfinding - Der stilles uddannet personale til rådighed, der kan assistere ved fejlfinding i forbindelse med hardwareproblemer og finde frem til den nødvendige løsning af problemet. Copyright Lenovo

19 v Lenovo-hardwarereparation - Hvis et problem skyldes Lenovo-hardware, der er dækket af garanti, kan uddannede serviceteknikere yde service. v Tekniske ændringer - Der kan undertiden forekomme ændringer til et produkt, efter det er blevet solgt. Lenovo eller en forhandler, der er autoriseret af Lenovo, stiller tekniske ændringer, der gælder din computers hardware, til rådighed. Følgende dækkes ikke: v Udskiftning eller anvendelse af dele, der ikke er fremstillet af eller på vegne af Lenovo, eller af dele, der ikke ydes garanti for. Bemærk: Alle dele, der er dækket af garanti, er mærket med en id på syv tegn i formatet FRU XXXXXXX v Identifikation af kilder til softwareproblemer v Konfiguration af BIOS som en del af en installation eller opgradering v Ændringer, tilpasninger eller opgraderinger af styreprogrammer v Installation og vedligeholdelse af netværksstyresystemer v Installation og vedligeholdelse af brugerprogrammer. Du kan se, om din maskine er omfattet af garanti, og hvornår garantien udløber, hvis du går ind på og klikker på Warranty. Følg derefter vejledningen på skærmen. De vilkår i LenovoBegrænset Garanti, der gælder for dette Lenovo-hardwareprodukt, findes i Kapitel 3, Oplysninger om garanti i Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger. Det er en god idé at sidde ved computeren, når du ringer, hvis teknikeren skal hjælpe dig med at løse problemet. Kontrollér, at du har overført de nyeste styreprogrammer og systemopdateringer, at du har udført fejlfinding og registreret oplysninger, før du ringer. Hav følgende klar, når du ringer efter hjælp: v Maskintype og -model v Serienumre på computer, skærm og øvrige enheder, eller kvittering v Beskrivelse af problemet v Nøjagtig ordlyd af alle fejlmeddelelser v Oplysninger om systemets hardware- og softwarekonfiguration Telefonnummeret til Customer Support Center findes i afsnittet Oversigt over telefonnumre på side 7 i denne vejledning. Bemærk: Telefonnumre kan ændres uden forudgående varsel. Den sidste nye liste med telefonnumre til Customer Support Center findes på webstedet Kontakt din Lenovo-forhandler, hvis der ikke er angivet et telefonnummer for det land eller område, som du bor i. 6 ThinkPad T410s, T410, T510 og W510 Guide til service og fejlfinding

20 Verdensomspændende hjælp Hvis du rejser med computeren eller flytter den til et land, hvor din Think- Pad-maskintype sælges, kan din computer være berettiget til verdensomspændende service, hvilket automatisk berettiger dig til at få garantiservice i garantiperioden. Servicen vil blive udført af serviceudbydere, som har autorisation til at udføre garantiservice. Serviceniveauet afhænger af landet, og visse serviceydelser udbydes måske ikke i alle lande. Teknisk garanti og service leveres via den servicemetode, f.eks. deponering, indlevering eller reparation på stedet, som ydes i landet. Servicecentrene i visse lande kan måske ikke tilbyde service for alle modeller af en bestemt maskintype. I visse lande skal du måske betale vederlag, og der kan være begrænsninger på den service, der udbydes. Du kan se, om din computer er berettiget til den verdensomspændende service, og du kan også få vist en oversigt over de lande, hvor denne service gives, når du besøger webstedet og klikker på Warranty. Følg derefter vejledningen på skærmen. Oversigt over telefonnumre Telefonnumre kan ændres uden forudgående varsel. Du kan finde de sidste nye telefonnumre ved at besøge Land eller område Telefonnummer Afrika Afrika: +44 (0) Sydafrika: , og Centralafrika: Kontakt den nærmeste Lenovo Business Partner Argentina (spansk) Australien (engelsk) Belgien (service og support i garantiperioden) (hollandsk og fransk) Bolivia (spansk) Brasilien Sao Paulo-regionen: (11) Uden for Sao Paulo-regionen: (brasiliansk) Brunei (engelsk og malajisk) Canada (engelsk og fransk) Kapitel 3. Hjælp og service 7

21 Land eller område Telefonnummer Caribien (engelsk) (Bermuda, Jamaica og Tortola) Chile (gratis opkald) (spansk) Columbia (spansk) Costa Rica (spansk) Cypern Danmark (service og support i garantiperioden) (dansk) Dominikanske (spansk) Republik Ecuador (spansk) Egypten El Salvador (spansk) Estland Filippinerne (kun lokale opkald) (DID) (engelsk og filippinsk) Finland (service og support i garantiperioden) (finsk) Frankrig Hardware (service og support i garantiperioden) Software (service og support i garantiperioden) (fransk) Grækenland Guatemala (spansk) Holland (hollandsk) Honduras Tegucigalpa: San Pedro Sula: (spansk) Indien eller (engelsk) Indonesien (kun lokale opkald) (DID) (engelsk og indonesisk) Irland (service og support i garantiperioden) (engelsk) 8 ThinkPad T410s, T410, T510 og W510 Guide til service og fejlfinding

22 Land eller område Telefonnummer Israel Givat Shmuel Service Center: (hebræisk og engelsk) Italien (service og support i garantiperioden) (italiensk) Japan ThinkPad-produkter, gratis opkald: Internationale opkald: (japansk og engelsk) Kina (Hong Kong S.A.R.) Kina (Macau S.A.R.) Ovenstående numre besvares på japansk. Hvis du vil have telefonsupport på engelsk, skal du vente på, at den japanske stemmeprompt er afsluttet, hvorefter en operatør vil svare. Sig English support please, og dit opkald overføres til en engelsktalende medarbejder. ThinkPad (hotline til tekniske forespørgsler): (Hong Kong) ThinkPad Service Center: (Hong Kong) Multimedie-computer, hjemmebrug: (Hong Kong) (kantonesisk, engelsk og mandarin) ThinkPad (hotline til tekniske forespørgsler): (Macau) ThinkPad Service Center: (Macau) Multimedie-computer, hjemmebrug: (Macau) (kantonesisk, engelsk og mandarin) Kina Teknisk support (mandarin) Korea (koreansk) Kroatien Letland Litauen Luxembourg (fransk) Malaysia (kun lokale opkald) (DID) (engelsk og malajisk) Malta Mellemøsten +44(0) Mexico (spansk) New Zealand (engelsk) Kapitel 3. Hjælp og service 9

23 Land eller område Telefonnummer Nicaragua (spansk) Norge (service og support i garantiperioden) (norsk) Panama (Lenovo Customer Support Center - gratis opkald) (spansk) Peru (spansk) Polen (polsk) Portugal (portugisisk) Rumænien Rusland Moskva: +7 (495) Gratis opkald: (russisk) Schweiz (service og support i garantiperioden) (tysk, fransk og italiensk) Singapore (kun lokale opkald) (DID) (engelsk) Slovakiet Slovenien (slovensk) Spanien (spansk) Sri Lanka (engelsk) Storbritannien (standardsupport i garantiperioden) (engelsk) Sverige (service og support i garantiperioden) (svensk) Taiwan eller (mandarin) Thailand (kun lokale opkald) (DID) (thai og engelsk) Tjekkiet Trinidad og (engelsk) Tobago Tyrkiet (tyrkisk) 10 ThinkPad T410s, T410, T510 og W510 Guide til service og fejlfinding

24 Land eller område Telefonnummer Tyskland (tysk) Ungarn (engelsk og ungarsk) Uruguay (spansk) USA (engelsk) Venezuela (spansk) Vietnam Det nordlige område og Hanoi City: eller Det sydlige område og Ho Chi Minh City: eller (vietnamesisk og engelsk) Østrig (Service og support i garantiperioden) (tysk) Kapitel 3. Hjælp og service 11

25 12 ThinkPad T410s, T410, T510 og W510 Guide til service og fejlfinding This Manual:

26 Tillæg A. Garantioplysninger ThinkPad T410s Land eller område, hvor Maskinen er købt Garantiperiode 2901, 2907 Australien, Brasilien, Canada, Dele og arbejdsløn -1år 3 Japan, Mexico og USA Andre lande og områder Dele og arbejdsløn -1år , 2912 Australien, Brasilien, Canada, Dele og arbejdsløn -3år 3 Japan, Mexico og USA Andre lande og områder Dele og arbejdsløn -3år Alle Dele og arbejdsløn -3år Australien, Brasilien, Canada, Dele og arbejdsløn -4år 3 Japan, Mexico og USA Andre lande og områder Dele og arbejdsløn -4år Alle Dele og arbejdsløn -4år 2 I dette Tillæg findes oplysninger om garantiperioden og den type service, der gælder for dette Lenovo-hardwareprodukt i dit land eller område. De vilkår i Lenovo Begrænset garanti, der gælder for dette Lenovo-hardwareprodukt, findes i Kapitel 3, Oplysninger om garanti, i Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger. Maskintype Servicetype i garantiperioden Copyright Lenovo

27 ThinkPad T410 Land eller område, hvor Maskinen er købt Garantiperiode 2516, 2519 Australien, Brasilien, Canada, Dele og arbejdsløn -1år 3 Japan, Mexico og USA Andre lande og områder Dele og arbejdsløn -1år , 2522 Australien, Brasilien, Canada, Dele og arbejdsløn -3år 3 Japan, Mexico og USA Andre lande og områder Dele og arbejdsløn -3år Alle Dele og arbejdsløn -3år Australien, Brasilien, Canada, Dele og arbejdsløn -4år 3 Japan, Mexico og USA Andre lande og områder Dele og arbejdsløn -4år Alle Dele og arbejdsløn -4år 2 ThinkPad T510 Land eller område, hvor Maskinen er købt Garantiperiode 4313, 4339 Australien, Brasilien, Canada, Dele og arbejdsløn -1år 3 Japan, Mexico og USA Andre lande og områder Dele og arbejdsløn -1år , 4349 Australien, Brasilien, Canada, Dele og arbejdsløn -3år 3 Japan, Mexico og USA Andre lande og områder Dele og arbejdsløn -3år 4 Maskintype Servicetype i garantiperioden Maskintype Servicetype i garantiperioden 14 ThinkPad T410s, T410, T510 og W510 Guide til service og fejlfinding

28 Land eller område, hvor Maskinen er købt Garantiperiode 4384 Alle Dele og arbejdsløn -3år Alle Dele og arbejdsløn -4år Australien, Brasilien, Canada, Dele og arbejdsløn -4år 3 Japan, Mexico og USA Andre lande og områder Dele og arbejdsløn -4år 4 ThinkPad W510 Land eller område, hvor Maskinen er købt 4318, 4387 Australien, Brasilien, Canada, Dele og arbejdsløn -1år 3 Japan, Mexico og USA Andre lande og områder Dele og arbejdsløn -1år , 4389 Australien, Brasilien, Canada, Dele og arbejdsløn -3år 3 Japan, Mexico og USA Andre lande og områder Dele og arbejdsløn -3år Alle Dele og arbejdsløn -3år Australien, Brasilien, Canada, Dele og arbejdsløn -4år 3 Japan, Mexico og USA Andre lande og områder Dele og arbejdsløn -4år Alle Dele og arbejdsløn -4år 2 Maskintype Servicetype i garantiperioden Maskintype Garantiperiode Servicetype i garantiperioden Tillæg A. Garantioplysninger 15

29 Servicetyper i garantiperioden 1. CRU-service (Customer Replaceable Unit) Ved CRU-service sender Serviceleverandøren CRU-dele til Dem, og De foretager derefter selv installationen. Oplysninger om CRU-dele og udskiftningsvejledning leveres sammen med Deres produkt, men kan også fås ved henvendelse til Lenovo. En CRU-del, der er nem at installere, kaldes en Self-service CRU, mens en Optional CRU muligvis kræver visse tekniske færdigheder og værktøj. Installation af Self-service CRU-dele er Deres ansvar. De kan bede en Serviceleverandør om at installere Optionalservice CRU-dele i henhold til en af de andre typer service, som er omfattet af garantien for Deres produkt. De kan muligvis købe en tillægsservice fra Lenovo, som dækker, at Lenovo installerer Self-service CRU-dele for Dem. De kan finde en oversigt over CRU-dele, og hvilken type de er, i den vejledning, der leveres med produktet, eller på CRUs. Hvis en defekt CRU-del skal returneres, vil det være angivet i det materiale, der leveres sammen med en ny CRU-del. Når Lenovo kræver, at delen returneres, så 1) vil De sammen med den nye CRU-del modtage returneringsanvisninger, en frankeret returmærkat samt returneringsemballage, og 2) De vil eventuelt blive faktureret for den nye CRU-del, hvis Serviceleverandøren ikke har modtaget den defekte CRU-del senest 30 dage efter, at De har modtaget den nye CRU-del. 2. Onsite-service Ved onsite-service reparerer eller udskifter Serviceleverandøren produktet på Deres adresse. De skal stille et velegnet arbejdsområde til rådighed for Serviceleverandøren, således at det er muligt skille Lenovo-produktet ad og samle det igen. For visse produkter kan det ved bestemte reparationer være nødvendigt, at Serviceleverandøren sender produktet til et nærmere angivet servicecenter. 3. Kurér- eller depotservice Ved kurér- eller depotservice repareres eller udskiftes Deres produkt hos et nærmere angivet servicecenter, og Serviceleverandøren står for forsendelse. De er ansvarlig for at afmontere produktet. De får leveret emballage til brug for returneringen af Deres produkt til det pågældende servicecenter. En kurér henter Deres produkt og afleverer det til servicecentret. Efter endt reparation eller udskiftning sørger servicecentret for at levere produktet tilbage til Dem. 4. Kundeindleverings- eller indsendelsesservice Ved kundeindleverings- eller indsendelsesservice repareres eller udskiftes Deres produkt hos et nærmere angivet servicecenter, og De står selv for indlevering eller forsendelse. Afhængig af Serviceleverandørens anvisninger indleverer eller sender De produktet forsvarligt emballeret til en nærmere angivet adresse (levering/forsendelse forudbetalt af Dem, medmindre andet er angivet). Efter endt reparation eller udskiftning vil produktet stå klar til Deres afhentning. Hvis De ikke afhenter produktet, kan Servi- 16 ThinkPad T410s, T410, T510 og W510 Guide til service og fejlfinding

30 celeverandøren disponere over det efter eget valg. Ved indsendelsesservice returneres produktet til Dem for Lenovos regning, medmindre andet angives af Serviceleverandøren. 5. Produktudskiftningsservice Ved produktudskiftningsservice sender Lenovo et udskiftningsprodukt til Deres adresse. Installation og funktionskontrol er Deres ansvar. Det nye produkt bliver Deres ejendom, og det defekte produkt bliver Lenovos ejendom. De skal returnere det defekte produkt til Lenovo i den emballage, De har modtaget det nye produkt i. Forsendelsesomkostninger betales af Lenovo. Hvis De ikke benytter den emballage, det nye produkt blev leveret i, kan De holdes ansvarlig for skade på det defekte produkt, hvis det beskadiges under forsendelsen. De vil blive faktureret for det nye produkt, hvis Lenovo ikke har modtaget det defekte produkt, senest 30 dage efter De har modtaget det nye produkt. Suplemento de Garantía para México Este Suplemento se considera parte integrante de la Garantía Limitada de Lenovo y será efectivo única y exclusivamente para los productos distribuidos y comercializados dentro del Territorio de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de conflicto, se aplicarán los términos de este Suplemento. Todos los programas de software precargados en el equipo sólo tendrán una garantía de treinta (30) días por defectos de instalación desde la fecha de compra. Lenovo no es responsable de la información incluida en dichos programas de software y/o cualquier programa de software adicional instalado por Usted o instalado después de la compra del producto. Los servicios no cubiertos por la garantía se cargarán al usuario final, previa obtención de una autorización. En el caso de que se precise una reparación cubierta por la garantía, por favor, llame al Centro de soporte al cliente al , donde le dirigirán al Centro de servicio autorizado más cercano. Si no existiese ningún Centro de servicio autorizado en su ciudad, población o en un radio de 70 kilómetros de su ciudad o población, la garantía incluirá cualquier gasto de entrega razonable relacionado con el transporte del producto a su Centro de servicio autorizado más cercano. Por favor, llame al Centro de servicio autorizado más cercano para obtener las aprobaciones necesarias o la información relacionada con el envío del producto y la dirección de envío. Tillæg A. Garantioplysninger 17

31 Para obtener una lista de los Centros de servicio autorizados, por favor, visite: Manufactured by one of the following, depending on the model: SCI Systems de México, S.A. de C.V. Av. De la Solidaridad Iberoamericana No Col. Club de Golf Atlas El Salto, Jalisco, México C.P Tel China (IIPC) Shenzhen, China (two plants) ISH2 Building, No. 3 Guanglan Road and Shuncang Building, No. 6 Guanglan Road Futian Free Trade Zone, Shenzhen, P.R. China Wistron Infocomm (Kunshan) Co., Ltd. No. 168, First Avenue, Kunshan Export Processing Zone Kunshan, Jiangsu, China Tel Quanta Shanghai Manufacture City (China/Shanghai) No.68, Sanzhuang Rd., Songjiang Export Processing Zone Shanghai, China Marketed by: Lenovo Mexico S de RL de CV Av. Santa Fe 505, Piso 15 Col. Cruz Manca Cuajimalpa, México, DF CP Tel: ThinkPad T410s, T410, T510 og W510 Guide til service og fejlfinding

32 Tillæg B. CRU-dele (Customer Replaceable Units) CRU er (Customer Replaceable Units) er computerdele, der kan opgraderes eller udskiftes af kunden. Der findes to typer CRU er: self-service og optionalservice. Self-service CRU er er nemme at installere. De kan være enkeltstående eller fastgjorte, eller de kan kræve, at der bruges en skruetrækker til at fjerne højst to skruer, hvorimod optional-service CRU er kræver visse tekniske færdigheder samt værktøj, f.eks. en skruetrækker. Begge typer CRU er kan brugeren fjerne eller udskifte uden risici. Kunderne har ansvaret for at udskifte alle self-service CRU er. Optional-service CRU er kan fjernes og installeres af kunder eller i garantiperopden af en Lenovo-servicetekniker. Lenovos bærbare computere indeholder både self-service CRU er og optionalservice CRU er: v Self-service CRU er: Disse CRU er kan fjernes, ved at der trækkes et stik ud, eller de er fastgjort med højst to skruer. Eksempler på denne type CRU er er vekselstrømsadapteren, netledningen, batteriet og harddisken. I nogle produkter kan komponenter som f.eks. hukommelse, trådløse kort, tastaturer til bærbare computere og håndledsstøtter med fingeraftrykslæser og navigationsplade også være CRU er. v Optional-service CRU er: Disse CRU er er er isolerede dele i computeren, og de er skjult af et adgangspanel, der typisk er fastgjort med mere end to skruer. Når adgangspanelet fjernes, er CRU en synlig. Begge typer CRU er vises i tabellen på den følgende side. Access-hjælp (online) og Lenovos supportwebsted på internettet, indeholder vejledning i udskiftning af self-service CRU er og optional-service CRU er. Gør følgende for at starte Access-hjælp: v Windows 7: Klik på Start, og klik derefter på Hjælp og support. Klik på Lenovo Access-hjælp i Windows Hjælp og support. v Windows Vista og Windows XP: Klik på Start, flyt markøren til Alle programmer og derefter til ThinkVantage. Klik på Access-hjælp. Lenovos supportwebsted på internettet, har tre valgmuligheder, så du kan begynde søgningen: auto detect, enter the machine type og drop down and select. Derudover indeholder klargøringsvejledningen en vejledning i udskiftning af mange af de vigtigste CRU er. Copyright Lenovo

33 Hvis du ikke har adgang til disse oplysninger, eller hvis du har problemer med at udskifte en CRU, kan du bruge følgende ekstra ressource: v Customer Support Center. Du kan finde telefonnummeret på supportcenteret i dit land eller område, i Oversigt over telefonnumre på side 7. Bemærk: Brug kun computerdele, der leveres af Lenovo. Der er oplysninger om garanti for CRU erne til din maskintype i Kapitel 3, Oplysninger om garanti, i Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger. Følgende tabel indeholder en oversigt over CRU er til din computer og angiver, hvor du kan finde vejledning i at udskifte dem. Klargøringsvejledning Access-hjælp Online Hardware Maintenance Manual Self-service CRU er Vekselstrømsadapter X Netledning til X vekselstrømsadapter TrackPoint-hætte X Batteri X X X Hukommelse X X Lagerenheder (harddisk X X eller SSD-drev) Tastatur X X Ultrabay-enhed X X Optional-service CRU er PCI Express-minikort til X X trådløst LAN/WiMAX PCI Express-minikort til X X trådløst WAN Håndledsstøtte (*1) X X *1 kun model ThinkPad T410s 20 ThinkPad T410s, T410, T510 og W510 Guide til service og fejlfinding

34 Tillæg C. Bemærkninger Bemærkninger Lenovo tilbyder muligvis ikke de produkter eller serviceydelser eller det udstyr, der omtales i dette dokument, i alle lande. Kontakt en Lenovo-forhandler for at få oplysninger om de produkter og serviceydelser, der findes i dit land. Henvisninger til et Lenovo-produkt, -program eller en Lenovo-ydelse skal ikke betyde, at det kun er Lenovos produkt, program eller ydelse, der kan anvendes. Alle funktionelt tilsvarende produkter, programmer og serviceydelser, der ikke krænker Lenovos immaterialrettigheder, kan anvendes. Det er brugerens ansvar at vurdere og kontrollere andre produkters, programmers og serviceydelsers funktion. Lenovo kan have patenter eller udestående patentansøgninger inden for det område, dette dokument dækker. Du opnår ikke licens til disse patenter eller patentansøgninger ved at være i besiddelse af bogen. Forespørgsler om licens kan sendes til: Lenovo (United States), Inc Think Place - Building One Morrisville, NC USA Attention: Lenovo Director of Licensing Lenovo leverer denne bog, som den er og forefindes, uden nogen form for garanti. Lenovo påtager sig ingen forpligtelser, uanset eventuelle forventninger vedrørende egnethed eller anvendelse. Visse landes lovgivning tillader ikke fraskrivelser eller begrænsninger vedrørende udtrykkelige eller underforståede garantier. Ovennævnte fraskrivelser gælder derfor muligvis ikke Dem. Bogen kan indeholde tekniske unøjagtigheder.lenovo kan når som helst og uden forudgående varsel foretage forbedringer eller ændringer af de produkter og/eller de programmer, der beskrives i dette dokument. De produkter, der beskrives i dette dokument, er ikke beregnet til brug i systemer, der anvendes til livsopretholdelse, herunder implantater, hvor programfejl kan resultere i personskade eller død. De oplysninger, der findes i dette dokument, påvirker eller ændrer ikke Lenovo-produktspecifikationer eller -vilkår. Intet i dette dokument fungerer som en udtrykkelig eller implicit licens eller skadesløsholdelse under Lenovos eller tredjeparts immaterielle rettigheder. Alle oplysningerne i dette dokument er opnået i bestemte miljøer og tjener kun som en illustration. Resultater opnået i andre miljøer kan være forskellige. Copyright Lenovo

35 Lenovo må anvende eller videregive oplysninger fra Dem, på en måde som Lenovo finder passende, uden at pådrage sig nogen forpligtelser over for Dem. Henvisninger til ikke-lenovo-websteder er kun til orientering og fungerer på ingen måde som en godkendelse af disse websteder. Materialet på disse websteder er ikke en del af materialet til dette Lenovo-produkt, og eventuel brug af disse websteder sker på eget ansvar. Alle data i denne bog vedrørende ydeevne er fastlagt i et kontrolleret miljø. Resultater, der opnås i andre miljøer, kan være forskellige. Nogle målinger er udført på systemer på udviklingsniveau, og der er ingen garanti for, at disse målinger vil være de samme på tilgængelige systemer. Desuden kan visse målinger være foretaget via ekstrapolation. De faktiske resultater kan variere. Brugere af dette dokument skal kontrollere de tilgængelige data til deres specifikke miljø. Bemærkning om eksportklassificering Dette produkt er underlagt United States Export Administration Regulations (EAR) og har ECCN-nr. (Export Classification Control Number) 4A994.b. Produktet må ikke reeksporteres til nogen af de lande, der står på EAR E1-landelisten (lande under embargo). Electronic emissions notices The following information refers to ThinkPad T410s, T410, T510 og W510, machine type 2516, 2518, 2519, 2522, 2537, 2538, 2539, 2901, 2904, 2907, 2912, 2924, 2926, 2928, 4313, 4314, 4318, 4319, 4339, 4349, 4384, 4387, 4389, 4391, 4484, 4873, 4875 og Federal Communications Commission (FCC) Declaration of Conformity This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: v Reorient or relocate the receiving antenna. v Increase the separation between the equipment and receiver. v Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. 22 ThinkPad T410s, T410, T510 og W510 Guide til service og fejlfinding

36 v Consult an authorized dealer or service representative for help. Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user s authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Responsible party: Lenovo (United States) Incorporated 1009 Think Place - Building One Morrisville, NC Telephone: Industry Canada Class B emission compliance statement This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Avis de conformité à la réglementation d Industrie Canada Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Den Europæiske Union - overholdelse af EMC-direktivet (elektromagnetisk kompatibilitet) Dette produkt overholder kravene vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet fastsat i EU-direktiv 2004/108/EU om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning vedrørende elektromagnetiske apparater. Lenovo er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af beskyttelseskravene, der skyldes en ikke anbefalet ændring af produktet, herunder installation af kort fra andre producenter. Dette produkt er testet og overholder grænseværdierne for klasse B-IT-udstyr i henhold til European Standard EN Grænseværdierne for klasse B-udstyr er angivet for typiske boligområder, så de yder tilstrækkelig beskyttelse mod interferens med licenserede kommunikationsenheder. Tillæg C. Bemærkninger 23

37 EU-EMC Directive (2004/108/EC) EN class B Statement of Compliance Deutschsprachiger EU Hinweis Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/ 108/EG (früher 89/336/EWG) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN Klasse B ein. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/ eingebaut werden. Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten Dieses Produkt entspricht dem Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln EMVG (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten ). Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland. Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EG Richtlinie 2004/108/EC (früher 89/336/EWG), für Geräte der Klasse B. Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D Stuttgart. Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN und EN Klasse B. 24 ThinkPad T410s, T410, T510 og W510 Guide til service og fejlfinding

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Brugervejledning Smart Imaging Stand IPT-DS10M Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Smart Imaging-holder...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Grundlæggende...5

Læs mere

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24 Brugervejledning Style Cover Window SCR24 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Indledning...3 Oversigt...3 Opladning...3 One-touch-opsætning...4 De grundlæggende funktioner...5 Interaktion med vinduet...5

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse Brugervejledning Instrulog A/S 440411-001 Rev. E Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805, USA, www.freedomscientific.com.

Læs mere

Indhold Vigtige sikkerhedsforskrifter Informationskilder Oplysninger om bl.a. garanti CRU'er (Customer Replaceable Units)

Indhold Vigtige sikkerhedsforskrifter Informationskilder Oplysninger om bl.a. garanti CRU'er (Customer Replaceable Units) ThinkStation Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger Indhold Vigtige sikkerhedsforskrifter Informationskilder Oplysninger om bl.a. garanti CRU'er (Customer Replaceable Units) ThinkStation Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136 ThinkCentre ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3 G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3 1 D A N S K Pa k k e n s i n d h o l d 5 T e k n i s k e s p e c i f i

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra CHAT - FOR PC Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...5

Læs mere

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER.

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. DANSK TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. Velkommen til en verden af Clint Asgard højttalere. Designet og udviklet med elegance og enkelhed som nøglefaktorer af den danske designer Phillip

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI Tak for at du har købt et Packard Bell-produkt. Formålet med dette dokument er at oplyse dig om garantibetingelser og vilkår for Packard Bell Begrænset Garanti. 1. DEFINITIONER

Læs mere

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger Den samarbejdende virksomhed - De danske forudsætninger LO s arbejdsmiljøpolitiske udvalg d. 6. december 2006 Peter Hasle, Niels Møller & Vibeke Andersen Arbejdsmiljøinstituttet Økonomi i EU Hvem lider

Læs mere

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Brugervejledning Dansk Introduktion Tak for, at du har købt denne bærbare harddisk fra Verbatim med den hurtige og nemme Powered esata-grænseflade. Før

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Quantum View Manage Administratorvejledning

Quantum View Manage Administratorvejledning Januar 2010 2010 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS varemærke og den brune farve er varemærker tilhørende United Parcel Service of America Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

isight Brugerhåndbog

isight Brugerhåndbog isight Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse 5 Introduktion 6 Opstille isight 18 Bruge isight 18 Åbne linsen 19 Bruge ichat AV 19 Videokonferencer 21 Sende video den ene vej 21 Lydkonferencer 22 Indstille

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Komgodtigang. Indhold: - Oplysninger om bl.a. sikkerhed og garanti - Konfiguration af computeren - Programretablering - Fejlfinding - Hjælp og service

Komgodtigang. Indhold: - Oplysninger om bl.a. sikkerhed og garanti - Konfiguration af computeren - Programretablering - Fejlfinding - Hjælp og service Komgodtigang Indhold: - Oplysninger om bl.a. sikkerhed og garanti - Konfiguration af computeren - Programretablering - Fejlfinding - Hjælp og service Komgodtigang Bemærk Før du bruger oplysningerne i

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P M A N U A L A I - 7 0 7 9 4 5 D A N S K H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U

Læs mere

Servicebeskrivelse Premium-supportservice

Servicebeskrivelse Premium-supportservice Servicebeskrivelse Premium-supportservice Oversigt over Premium-supportservice Premium-supportservice omfatter onsite-service næste arbejdsdag fra leveringsdatoen en supportservice, der er udviklet til

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt Effektiv service med HP Returnering/HP Afhentning og returnering til HP inkl. telefonisk support og reparation i Servicecenter.

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E7240 Set forfra og bagfra Figur

Læs mere

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p m a n u a l A I - 7 0 7 9 4 4 D A N S K H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2 NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål Version 3.2 I. Generelle produktoplysninger 1. Hvad er nyt i Output Manager 3.2? Der er flere nye forbedringer i NSi Output Manager 3.2 på serversiden, først

Læs mere

20 GODE GRUNDE TIL AT ALLE BØR VÆLGE EN THINKPAD ELLER EN THINKCENTRE NÆSTE GANG. THINKVANTAGE -TEKNOLOGI OG DESIGN

20 GODE GRUNDE TIL AT ALLE BØR VÆLGE EN THINKPAD ELLER EN THINKCENTRE NÆSTE GANG. THINKVANTAGE -TEKNOLOGI OG DESIGN 20 GODE GRUNDE TIL AT ALLE BØR VÆLGE EN THINKPAD ELLER EN THINKCENTRE NÆSTE GANG. THINKVANTAGE -TEKNOLOGI OG DESIGN Klik her ThinkVantage -teknologi og design er karakteristiske innovationer på ThinkPad

Læs mere

Mobilt Bredbånd. Installationsguide

Mobilt Bredbånd. Installationsguide Mobilt Bredbånd Installationsguide 1 Indledning ZTE MF110 USB-modemmet er et 3G USB-modem til brug i mobile netværk. Det understøtter microsd-kort og ekstern antenne til lagring af data og optimal ydeevne.

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Lenovo 3000 N100 Guide til service og fejlfinding

Lenovo 3000 N100 Guide til service og fejlfinding Lenovo 3000 N100 Guide til service og fejlfinding Indhold: v Introduktion til andre nyttige informationskilder v Vigtige tip til håndtering af computeren v Fejlfinding og problemløsning v Retableringsmuligheder

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Kom godt i gang Omfatter: - Sikkerhedsforskrifter - Klargøring af computeren - Hjælp og service - Garanti - Bemærkninger

Kom godt i gang Omfatter: - Sikkerhedsforskrifter - Klargøring af computeren - Hjælp og service - Garanti - Bemærkninger IBM NetVista type 6644, 6645 og 6646 Kom godt i gang Omfatter: - Sikkerhedsforskrifter - Klargøring af computeren - Hjælp og service - Garanti - Bemærkninger IBM NetVista type 6644, 6645 og 6646 Kom godt

Læs mere

Agenda. Henrik Mejnhardt Nielsen Nordic Product Manager, Microsoft Commercial Actebis Computer

Agenda. Henrik Mejnhardt Nielsen Nordic Product Manager, Microsoft Commercial Actebis Computer Agenda 1. Hvem er distributøren Actebis? 2. Licensing Reseller Handbook 3. Licensoverblik 4. Software Assurance 5. Licenssalg eksempel 6. eopen og MVLS (samt VLSC) 7. Salgsværktøj CLOSER 8. Hvis der bliver

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Bemærk Første udgave (april 2001) Copyright IBM Danmark A/S 2001 Copyright International Business Machines Corporation 2001. All rights reserved.

Bemærk Første udgave (april 2001) Copyright IBM Danmark A/S 2001 Copyright International Business Machines Corporation 2001. All rights reserved. Komgodtigang Komgodtigang Bemærk Før du bruger oplysningerne i denne bog og det produkt, de understøtter, skal du læse Sikkerhedsforskrifter på side v og Tillæg. Produktgaranti og bemærkninger på side

Læs mere

ThinkPad R500 Guide til service og fejlfinding

ThinkPad R500 Guide til service og fejlfinding ThinkPad R500 Guide til service og fejlfinding ThinkPad R500 Guide til service og fejlfinding Bemærk Før du bruger disse oplysninger og det produkt, de beskriver, skal du læse følgende: v Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugervejledning. ThinkPad Edge E431 og E531

Brugervejledning. ThinkPad Edge E431 og E531 Brugervejledning ThinkPad Edge E431 og E531 Bemærkninger: Før du bruger oplysningerne i denne bog og det produkt, de understøtter, skal du læse: Sikkerhed, garanti og opsætningsvejledning Regulatory Notice

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Type 9218, 9219 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295,

Læs mere

Bruger vejledning Rev. 1.0.1 til Clint FREYA - Model: FREYA Vi tager forbehold for trykfejl. Produkt specifikationerne kan ændres uden varsel - Clint

Bruger vejledning Rev. 1.0.1 til Clint FREYA - Model: FREYA Vi tager forbehold for trykfejl. Produkt specifikationerne kan ændres uden varsel - Clint DANSK 1 Bruger vejledning Rev. 1.0.1 til Clint FREYA - Model: FREYA Vi tager forbehold for trykfejl. Produkt specifikationerne kan ændres uden varsel - Clint Digital 2014. TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA -

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide IP8372 Bullet Network Camera Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Nederlands Dansk Indonesia Outdoor Day & Night

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

VM i fodbold 2014 i Brasilien

VM i fodbold 2014 i Brasilien VM i fodbold 2014 i Brasilien Spille betingelser og regler Pris Tusseklubben inviterer til deltagelse i en tipsdyst på VM turneringen 2014. Hvert spil koster kr. 100,- Indsættes på Tusseklubbens konto

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Vegas.book Page i Monday, April 10, 2000 10:06 AM. Personal Computer. Type 2193, 2194 og 6345. Brugervejledning

Vegas.book Page i Monday, April 10, 2000 10:06 AM. Personal Computer. Type 2193, 2194 og 6345. Brugervejledning Vegas.book Page i Monday, April 10, 2000 10:06 AM Personal Computer Type 2193, 2194 og 6345 Brugervejledning Vegas.book Page ii Monday, April 10, 2000 10:06 AM Før du bruger oplysningerne i denne bog,

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere