ThinkPad T410s T410 T510 og W510 Guide til ser From ManualLib.com

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ThinkPad T410s T410 T510 og W510 Guide til ser http://www.manuallib.com/file/2622039. From ManualLib.com"

Transkript

1 ThinkPad T410s T410 T510 og W510 Guide til ser From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere, helping users make better use of products. Home: Chinese:

2 ThinkPad T410s, T410, T510 og W510 Guide til service og fejlfinding This Manual:

3 Bemærk Før du bruger disse oplysninger og det produkt, de beskriver, skal du læse følgende: v Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger v Oplysningerne om trådløs kommunikation i Access-hjælp og i Tillæg C, Bemærkninger, på side 21. v Regulatory Notice Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger og Regulatory Notice er blevet uploadet til webstedet. Du finder dem ved at skifte til Klik på Troubleshooting, og klik derefter på User s guides and manuals. Første udgave (Oktober 2009) Copyright Lenovo Lenovo 2009

4 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforskrifter v Forhold, der kræver øjeblikkelig handling.. v Sikkerhedsforskrifter vii Batterier vii Genopladelige batterier viii Litiumbatteri ix Sikkerhedsforskrifter vedrørende elektrisk strøm x Sikkerhedsforskrifter for modem.... xi Sikkerhedsforskrifter for laser..... xi Kapitel 1. Find oplysninger Lenovo ThinkVantage Toolbox Hyppigt stillede spørgsmål Kapitel 2. Problemløsning Analyse af problemer Fejlfinding ved hjælp af Lenovo ThinkVantage Toolbox Fejlfinding ved hjælp af PC-Doctor fra Rescue and Recovery-arbejdsområdet... 4 Kapitel 3. Hjælp og service Hjælp og service Hjælp på internettet Kontakt til kundesupportcentret via telefon.. 5 Verdensomspændende hjælp Oversigt over telefonnumre Tillæg A. Garantioplysninger Servicetyper i garantiperioden Suplemento de Garantía para México Tillæg B. CRU-dele (Customer Replaceable Units) Tillæg C. Bemærkninger Bemærkninger Bemærkning om eksportklassificering.. 22 Electronic emissions notices Federal Communications Commission (FCC) Declaration of Conformity Industry Canada Class B emission compliance statement Avis de conformité à la réglementation d Industrie Canada Den Europæiske Union - overholdelse af EMC-direktivet (elektromagnetisk kompatibilitet) EU-EMC Directive (2004/108/EC) EN class B Statement of Compliance.. 24 Bemærkninger vedr. WEEE i EU Erklæring om genbrug i Taiwan Oplysninger om ENERGY STAR Bemærkninger til sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger Oplysninger om lovgivningsmæssige krav.. 27 Varemærker Copyright Lenovo 2009 iii

5 iv ThinkPad T410s, T410, T510 og W510 Guide til service og fejlfinding

6 Vigtige sikkerhedsforskrifter Bemærk: Læs disse vigtige sikkerhedsforskrifter først. Følg alle de oplysninger, der leveres sammen med computeren. Oplysningerne i denne bog ændrer ikke vilkårene i købsaftalen eller LenovoBegrænset garanti. Der er flere oplysninger i Kapitel 3, Oplysninger om garanti, i Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger. Den sidste nye Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger er blevet uploadet til webstedet. Læs Bemærkninger til sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger på side 27. Kundesikkerhed er vigtig. Vore produkter er designet til at være sikre og effektive. Computere er imidlertid elektronisk udstyr. Netledninger, omformere og andet udstyr kan udgøre en mulig sikkerhedsrisiko, som kan resultere i fysiske skader eller ødelægge personlige ejendele, især hvis det anvendes forkert. Følg vejledningen, der leveres sammen med produktet for at nedsætte risikoen. Vær især opmærksom på alle advarsler på produktet og i betjeningsvejledningerne, og læs alle de oplysninger, der findes i denne bog. Hvis du omhyggeligt følger de oplysninger, der findes i denne bog, og som leveres sammen med produktet, beskytter du dig selv mod alvorlige skader og opretter et sikkert arbejdsmiljø. Bemærk: Disse oplysninger indeholder referencer til omformere og batterier. Ud over bærbare computere, leveres andre produkter, f.eks. højtalere og skærme, med eksterne omformere. Hvis du har et sådant produkt, gælder disse oplysninger for dette produkt. Computeren indeholder et internt batteri på størrelse med en mønt, som leverer strøm til systemuret, selv når maskinen ikke er tilsluttet en stikkontakt. Derfor gælder sikkerhedsforskrifterne for batteriet for alle computere. Forhold, der kræver øjeblikkelig handling Produkter kan ødelægges som følge af forkert brug. Nogle produktødelæggelser er så alvorlige, at produktet ikke må benyttes, før det er blevet efterset og evt. repareret af en autoriseret tekniker. Som ved alle elektroniske enheder skal du være forsigtig med at bruge produktet, når det er tændt. I meget sjældne tilfælde kan der opstå lugtgener, eller der kommer røg eller gnister ud af maskinen. Du kan evt. også høre lyde, f.eks. knald, smæld eller syden. Disse forhold betyder måske ikke andet, end at en intern, elektronisk komponent er gået i stykker på en sik- Copyright Lenovo 2009 v

7 ker og kontrolleret måde. De kan også angive en mulig sikkerhedsrisiko. Du må aldrig forsøge at løse disse problemer selv. Kontakt kundesupportcentret. Du kan se en oversigt over service- og supporttelefonnumre på følgende websted: Undersøg hyppigt computeren og dens komponenter for skader eller slid eller tegn på fare. Hvis du er i tvivl om, at en komponent er i orden, må du ikke bruge produktet. Kontakt kundesupportcentret eller producenten for at få oplysninger om, hvordan du undersøger produktet og evt. får det repareret. Hvis et af nedenstående forhold opstår, eller hvis du ikke er sikker på, om det er sikkert at bruge produktet, skal du holde op med at bruge det, og afmontere det fra stikkontakten og telekommunikationslinjerne, indtil du har talt med kundesupportcentret. v Netledninger, stik, omformere, forlængerledninger, spændingsstabilisatorer eller strømforsyninger, der er knækkede, itu eller ødelagte. v Tegn på overophedning, røg, gnister eller ild. v Batteriet er beskadiget, det er f.eks. revnet, bøjet eller trykket, batteriet lækker, eller der er belægninger på batteriet. v Der lyder knald, smæld eller syden fra produktet, eller der er lugtgener fra produktet. v Der er spildt væske, eller et objekt er faldet ned på computeren, netledningen eller omformeren. v Computeren, netledningen eller omformeren er våde. v Produktet har været tabt eller ødelagt på nogen måde. v Produktet fungerer ikke korrekt, når du følger betjeningsvejledningen. Bemærk: Hvis du bemærker disse forhold med et produkt, f.eks. en forlængerledning, der ikke er fremstillet af eller for Lenovo, skal du stoppe med at bruge produktet, indtil du kan kontakte producenten for at få flere oplysninger eller få et passende erstatningsprodukt. vi ThinkPad T410s, T410, T510 og W510 Guide til service og fejlfinding

8 Sikkerhedsforskrifter Vær altid opmærksom på følgende for at nedsætte risikoen for fysiske skader eller ødelæggelse af personlige ejendele. Der er flere oplysninger i Kapitel 1, Vigtige sikkerhedsforskrifter, i Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger. Den sidste nye Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger er blevet uploadet til webstedet. Læs Bemærkninger til sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger på side 27. Batterier Fare! Computere, der er fremstillet af Lenovo indeholder et batteri på størrelse med en mønt, som forsyner systemuret med strøm. Derudover bruger mange bærbare produkter, f.eks. bærbare computere, et genopladeligt batteri, til at forsyne systemet med strøm, når der ikke er en stikkontakt i nærheden. De batterier, der leveres af Lenovo til brug i produktet, er testet for kompatibilitet og må kun udskiftes med godkendte dele. Du må aldrig åbne et batteri. Du må ikke knuse, punktere eller brænde batteriet, og du må heller ikke kortslutte metalkontakterne. Du må ikke udsætte batteriet for vand eller andre væsker. Du må kun oplade batteriet i henhold til vejledningen i produktdokumentationen. Forkert behandling af batterier, kan få dem til at overophedes, hvilket kan forårsage, at gasser eller flammer kan komme fra batteriet eller systembatteriet. Hvis batteriet er ødelagt, eller hvis batteriet aflades, eller hvis der opbygges belægninger på batteriets kontakter, skal du holde op med at bruge batteriet og få et andet fra producenten. Batteriets levetid kan formindskes, hvis det ikke bruges i længere tid. Hvis visse genopladelige batterier (især Li-Ion-batterier) ikke bruges, når de er afladede, kan det forøge risikoen for, at batteriet kortsluttes, hvilket kan forkorte batteriets levetid, og det kan også udgøre en sikkerhedsrisiko. Aflad ikke genopladelige Li-Ion-batterier fuldstændigt, og opbevar ikke disse batterier i en afladet tilstand. Vigtige sikkerhedsforskrifter vii

9 Genopladelige batterier Fare! Skil ikke batteriet ad, og forsøg ikke at ændre på batteriet. Forsøg på dette kan medføre eksplosion eller lækage. Garantien dækker kun det batteri, Lenovo angiver, og den dækker ikke batterier, der er blevet ændret eller skilt ad. Der er fare for eksplosion, hvis det genopladelige batteri ikke udskiftes korrekt. Batteriet indeholder små mængder skadelige stoffer. Følg nedenstående anvisninger for ikke at komme til skade: v Udskift kun batteriet med et batteri af en type, der anbefales af Lenovo. v Hold batteriet væk fra åben ild. v Udsæt ikke batteriet for vand eller regn. v Skil ikke batteriet ad. v Kortslut ikke batteriet. v Opbevar batteriet, så det er utilgængeligt for børn. v Undgå at tabe batteriet. Læg ikke batteriet i affald, der smides i affaldsdepoter. Gældende miljøbestemmelser skal overholdes, når batteriet kasseres. Spørg kommunens tekniske forvaltning (miljøafdelingen). Batteriet skal opbevares ved stuetemperatur og være opladet til ca % af dets kapacitet. Vi anbefaler, at batteriet oplades en gang om året for at forhindre overafladning. viii ThinkPad T410s, T410, T510 og W510 Guide til service og fejlfinding

10 Litiumbatteri Fare! Fare for eksplosion, hvis batteriet ikke installeres korrekt. Udskift kun litiumbatteriet med et batteri af samme type eller en tilsvarende type, der anbefales af producenten. Batteriet indeholder litium og kan eksplodere, hvis det ikke bruges, håndteres eller kasseres korrekt. Du må ikke: v udsætte batteriet for vand v opvarme det til mere end 100 C v åbne det eller forsøge at reparere det. Batteriet skal kasseres i henhold til de lokale kommunale bestemmelser. Spørg kommunens tekniske forvaltning (miljøafdelingen). Følgende bemærkning gælder brugere i Californien, USA. California Perchlorate Information: Products containing CR (manganese dioxide) lithium coin cell batteries may contain perchlorate. Perchlorate Material - special handling may apply. See Vigtige sikkerhedsforskrifter ix

11 Sikkerhedsforskrifter vedrørende elektrisk strøm Fare! Elektrisk strøm fra el-, telefon- og kommunikationskabler kan være farlig. Undgå elektrisk stød: v Brug ikke computeren i tordenvejr. v Tilslut eller fjern ikke kabler, og installér, vedligehold, eller omkonfigurér ikke computeren i tordenvejr. v Slut alle netledninger til korrekt jordforbundne stikkontakter. v Slut enhver enhed, der skal forbindes med dette produkt, til korrekt forbundne stikkontakter. v Brug kun én hånd, når du skal tilslutte eller afmontere signalkabler. v Tænd aldrig for udstyr på steder, hvor der er fare for brand og vand- eller bygningsskader. v Medmindre installations- og konfigurationsvejledningen siger noget andet, skal du afmontere de tilsluttede netledninger, batteriet og alle kablerne, inden du åbner enhedernes dæksler. v Du må ikke bruge computeren, før du har lukket dækslet. Brug aldrig computeren, når dækslet er åbent. Fare! v Tilslut og afmontér kabler som beskrevet i det følgende ved installation eller flytning af produktet eller tilsluttet udstyr eller ved åbning af produktets eller udstyrets dæksler. Ved tilslutning: 1. Sluk for alt udstyr. 2. Slut først alle kabler til enhederne. 3. Slut signalkablerne til stikkene. 4. Sæt netledningerne i stikkontakterne. 5. Tænd for enhederne. Ved afmontering: 1. Sluk for alt udstyr. 2. Tag netledningerne ud af stikkontakten. 3. Tag signalkablerne ud af stikkene. 4. Tag alle kablerne ud af enhederne. Tag netledningen ud af stikkontakten, før du slutter andre strømkabler til computeren. Du må først sætte netledningen i stikkontakten igen, når alle andre strømkabler er sluttet til computeren. x ThinkPad T410s, T410, T510 og W510 Guide til service og fejlfinding

12 Sikkerhedsforskrifter for modem Fare! Nordamerikansk type: Pas på! Brug kun telekommunikationsledning nr. 26 AWG eller større (f.eks. nr. 24 AWG), jvf. Underwriters Laboratories (UL) eller Canadian Standards Association (CSA). Følg disse grundlæggende sikkerhedsforskrifter, når du bruger teleudstyr, for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød eller personskade: v Tilslut og afmontér ikke kablet fra telefonstikket, når det er tordenvejr. v Installér aldrig telefonstik i våde lokaliteter. Benyt ikke computeren i nærheden af vand. v Rør ikke ved ikke-isolerede telefonledninger eller stik, medmindre telefonledningen er taget ud af netværksinterfacet. v Vær forsigtig, når du installerer eller ændrer en telefonforbindelse. v Benyt ikke computeren via telefonforbindelsen, når det er tordenvejr. Der er fare for elektrisk stød fra lynnedslag. v Brug ikke en telefon (bortset fra en trådløs) i tordenvejr. v Brug ikke telefonen til at rapportere et gasudslip i nærheden af udslippet. v Sæt ikke telefonkablet i Ethernet-stikket. Sikkerhedsforskrifter for laser Nogle pc er leveres med et CD-drev eller DVD-drev. CD- og DVD-drev sælges også separat som ekstraudstyr. CD- og DVD-drev er laserprodukter. På drevet sidder følgende klassifikationsmærkat: CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 LUOKAN 1 LASERLAITE APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 KLASS 1 LASER APPARAT Vigtige sikkerhedsforskrifter xi

13 Eksempel på mærkat Drevene opfylder IEC s (International Electrotechnical Commission) standard nr og CENELEC EN for klasse 1 laserprodukter. Klasse I laserprodukter anses ikke for at være farlige. Lasersystemet i det optiske lagerdrev er konstrueret, så der ikke er adgang til laserstråling over klasse 1 ved normal brug, vedligeholdelse eller service. Vær opmærksom på følgende, når der er installeret et CD- eller DVD-drev: Fare! Brug af kontakter, justeringer eller udførelse af andre procedurer end dem, der er angivet i denne bog, kan medføre alvorlig strålingsfare. Fjern ikke drevenes dæksler. Fjern ikke CD- eller DVD-drevets dæksler. Det kan resultere i alvorlig strålingsfare. Drevene indeholder ingen dele, der kan udskiftes eller repareres. Visse CD- og DVD-drev indeholder en indbygget klasse 3A eller klasse 3B laserdiode. Vær opmærksom på følgende: Fare! Hvis disse sikkerhedsforskrifter ikke overholdes, og drevet åbnes, er der laserstråling. Se ikke direkte ind i laserstrålen, og benyt ikke optiske instrumenter til at se ind i laserstrålen. Undgå direkte laserstråling. Gem denne vejledning. xii ThinkPad T410s, T410, T510 og W510 Guide til service og fejlfinding

14 Kapitel 1. Find oplysninger Lenovo ThinkVantage Toolbox Lenovo ThinkVantage Toolbox er et fejlfindingsprogram, som arbejder sig gennem Windows-styresystemet. Du kan bruge det til at få vist symptomer på computerproblemer og løsninger til dem, og omfatter automatisk besked, når en handling er påkrævet, hjælp til computeren, og udvidet fejlfinding og fejlfindingshistorik. Der er flere oplysninger om fejlfinding i Fejlfinding ved hjælp af Lenovo ThinkVantage Toolbox på side 3. Gør følgende for at starte dette program: Windows 7: Tryk på ThinkVantage-knappen, mens Windows-styresystemet kører. Windows Vista og Windows XP: 1. Klik på Start. 2. Flyt markøren til Alle programmer, til Lenovo Services og til Lenovo ThinkVantage Toolbox. Hvis Lenovo ThinkVantage Toolbox ikke er installeret på computeren, skal du besøge klikke på Downloads and drivers og følge vejledningen på skærmen. Der er flere oplysninger om dette program i hjælpen til programmet. Hyppigt stillede spørgsmål For at sikre højeste ydeevne på computeren kan du gennemse følgende webside for at få oplysninger, f.eks. hjælp til fejlfinding og svar på hyppigt stillede spørgsmål: Copyright Lenovo

15 2 ThinkPad T410s, T410, T510 og W510 Guide til service og fejlfinding This Manual:

16 Kapitel 2. Problemløsning Bemærk: Se Access-hjælp, hvis systemet fungerer, og der er adgang til Access-hjælp. Analyse af problemer Brug nedenstående fremgangsmåde, hvis du har problemer med computeren. v Se Fejlfinding ved hjælp af Lenovo ThinkVantage Toolbox, hvis du kan starte styresystemet. v Se Fejlfinding ved hjælp af PC-Doctor fra Rescue and Recovery-arbejdsområdet på side 4, hvis du ikke kan starte styresystemet. Fejlfinding ved hjælp af Lenovo ThinkVantage Toolbox Hvis computeren ikke fungerer korrekt, kan du måske finde fejlen ved at teste computerens komponenter med Lenovo ThinkVantage Toolbox. Gør følgende for at starte dette program: Windows 7: Tryk på ThinkVantage-knappen, mens Windows-styresystemet kører. Windows Vista og Windows XP: 1. Klik på Start. 2. Flyt markøren til Alle programmer, til Lenovo Services og derefter til Lenovo ThinkVantage Toolbox. Der er flere oplysninger om dette program i hjælpen til programmet. Det kan tage nogle minutter eller længere at udføre en test. Du skal sætte tid af til denne test, da den ikke må afbrydes. Hvis du vil kontakte Customer Support Center, skal du sørge for at udskrive testloggen, så du hurtigt kan informere den tekniker, der hjælper dig. Copyright Lenovo

17 Fejlfinding ved hjælp af PC-Doctor fra Rescue and Recovery-arbejdsområdet Du kan fejlfinde systemet uden at starte styresystemet ved at bruge PC-Doctor fra Rescue and Recovery-arbejdsområdet. Gør følgende for at starte PC-Doctor: 1. Sluk for computeren, og tænd den igen. 2. Tryk på ThinkVantage-knappen med det samme, når ThinkPad-logoet vises. Rescue and Recovery-arbejdsområdet åbnes. 3. Klik på Fejlfind hardware. Der er flere oplysninger om PC-Doctor i hjælpen til programmet. 4 ThinkPad T410s, T410, T510 og W510 Guide til service og fejlfinding

18 Kapitel 3. Hjælp og service Hjælp og service Hvis du har brug for hjælp, service, teknisk assistance eller bare vil have nogle flere oplysninger om ThinkPad-computere, er der mange muligheder for at få hjælp fra Lenovo. Dette afsnit beskriver, hvordan du kan få flere oplysninger om ThinkPad-computere, hvad du skal gøre, hvis der opstår problemer, og hvem du skal tilkalde, hvis det bliver nødvendigt. Microsoft-servicepakker er de sidste nye programkilder til Windows-produktopdateringer. Du kan hente dem via weboverførsel (du skal måske betale for forbindelsen) eller via disk. Du kan finde flere oplysninger og link på Microsoft-webstedet Lenovo tilbyder teknisk hjælp til installation af eller spørgsmål i forbindelse med servicepakker til de Microsoft Windows-programmer, der er forudinstalleret af Lenovo. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du kontakte Customer Support Center på de telefonnumre, der er i Oversigt over telefonnumre på side 7. Du skal måske betale for det. Hjælp på internettet Lenovo-webstedet på internettet indeholder oplysninger om ThinkPad-computere og -support. Adressen på hjemmesiden for Personal Computing er Du kan finde oplysninger om support til ThinkPad-computeren på Besøg dette websted for at få flere oplysninger om problemløsning, nye anvendelser for computeren og ekstraudstyr, som kan gøre det endnu lettere at arbejde med ThinkPad-computeren. Kontakt til kundesupportcentret via telefon Hvis du ikke selv kan løse et problem, kan du i garantiperioden få telefonisk hjælp og information hos Customer Support Center. Nedenstående serviceydelser tilbydes i garantiperioden: v Fejlfinding - Der stilles uddannet personale til rådighed, der kan assistere ved fejlfinding i forbindelse med hardwareproblemer og finde frem til den nødvendige løsning af problemet. Copyright Lenovo

19 v Lenovo-hardwarereparation - Hvis et problem skyldes Lenovo-hardware, der er dækket af garanti, kan uddannede serviceteknikere yde service. v Tekniske ændringer - Der kan undertiden forekomme ændringer til et produkt, efter det er blevet solgt. Lenovo eller en forhandler, der er autoriseret af Lenovo, stiller tekniske ændringer, der gælder din computers hardware, til rådighed. Følgende dækkes ikke: v Udskiftning eller anvendelse af dele, der ikke er fremstillet af eller på vegne af Lenovo, eller af dele, der ikke ydes garanti for. Bemærk: Alle dele, der er dækket af garanti, er mærket med en id på syv tegn i formatet FRU XXXXXXX v Identifikation af kilder til softwareproblemer v Konfiguration af BIOS som en del af en installation eller opgradering v Ændringer, tilpasninger eller opgraderinger af styreprogrammer v Installation og vedligeholdelse af netværksstyresystemer v Installation og vedligeholdelse af brugerprogrammer. Du kan se, om din maskine er omfattet af garanti, og hvornår garantien udløber, hvis du går ind på og klikker på Warranty. Følg derefter vejledningen på skærmen. De vilkår i LenovoBegrænset Garanti, der gælder for dette Lenovo-hardwareprodukt, findes i Kapitel 3, Oplysninger om garanti i Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger. Det er en god idé at sidde ved computeren, når du ringer, hvis teknikeren skal hjælpe dig med at løse problemet. Kontrollér, at du har overført de nyeste styreprogrammer og systemopdateringer, at du har udført fejlfinding og registreret oplysninger, før du ringer. Hav følgende klar, når du ringer efter hjælp: v Maskintype og -model v Serienumre på computer, skærm og øvrige enheder, eller kvittering v Beskrivelse af problemet v Nøjagtig ordlyd af alle fejlmeddelelser v Oplysninger om systemets hardware- og softwarekonfiguration Telefonnummeret til Customer Support Center findes i afsnittet Oversigt over telefonnumre på side 7 i denne vejledning. Bemærk: Telefonnumre kan ændres uden forudgående varsel. Den sidste nye liste med telefonnumre til Customer Support Center findes på webstedet Kontakt din Lenovo-forhandler, hvis der ikke er angivet et telefonnummer for det land eller område, som du bor i. 6 ThinkPad T410s, T410, T510 og W510 Guide til service og fejlfinding

20 Verdensomspændende hjælp Hvis du rejser med computeren eller flytter den til et land, hvor din Think- Pad-maskintype sælges, kan din computer være berettiget til verdensomspændende service, hvilket automatisk berettiger dig til at få garantiservice i garantiperioden. Servicen vil blive udført af serviceudbydere, som har autorisation til at udføre garantiservice. Serviceniveauet afhænger af landet, og visse serviceydelser udbydes måske ikke i alle lande. Teknisk garanti og service leveres via den servicemetode, f.eks. deponering, indlevering eller reparation på stedet, som ydes i landet. Servicecentrene i visse lande kan måske ikke tilbyde service for alle modeller af en bestemt maskintype. I visse lande skal du måske betale vederlag, og der kan være begrænsninger på den service, der udbydes. Du kan se, om din computer er berettiget til den verdensomspændende service, og du kan også få vist en oversigt over de lande, hvor denne service gives, når du besøger webstedet og klikker på Warranty. Følg derefter vejledningen på skærmen. Oversigt over telefonnumre Telefonnumre kan ændres uden forudgående varsel. Du kan finde de sidste nye telefonnumre ved at besøge Land eller område Telefonnummer Afrika Afrika: +44 (0) Sydafrika: , og Centralafrika: Kontakt den nærmeste Lenovo Business Partner Argentina (spansk) Australien (engelsk) Belgien (service og support i garantiperioden) (hollandsk og fransk) Bolivia (spansk) Brasilien Sao Paulo-regionen: (11) Uden for Sao Paulo-regionen: (brasiliansk) Brunei (engelsk og malajisk) Canada (engelsk og fransk) Kapitel 3. Hjælp og service 7

21 Land eller område Telefonnummer Caribien (engelsk) (Bermuda, Jamaica og Tortola) Chile (gratis opkald) (spansk) Columbia (spansk) Costa Rica (spansk) Cypern Danmark (service og support i garantiperioden) (dansk) Dominikanske (spansk) Republik Ecuador (spansk) Egypten El Salvador (spansk) Estland Filippinerne (kun lokale opkald) (DID) (engelsk og filippinsk) Finland (service og support i garantiperioden) (finsk) Frankrig Hardware (service og support i garantiperioden) Software (service og support i garantiperioden) (fransk) Grækenland Guatemala (spansk) Holland (hollandsk) Honduras Tegucigalpa: San Pedro Sula: (spansk) Indien eller (engelsk) Indonesien (kun lokale opkald) (DID) (engelsk og indonesisk) Irland (service og support i garantiperioden) (engelsk) 8 ThinkPad T410s, T410, T510 og W510 Guide til service og fejlfinding

22 Land eller område Telefonnummer Israel Givat Shmuel Service Center: (hebræisk og engelsk) Italien (service og support i garantiperioden) (italiensk) Japan ThinkPad-produkter, gratis opkald: Internationale opkald: (japansk og engelsk) Kina (Hong Kong S.A.R.) Kina (Macau S.A.R.) Ovenstående numre besvares på japansk. Hvis du vil have telefonsupport på engelsk, skal du vente på, at den japanske stemmeprompt er afsluttet, hvorefter en operatør vil svare. Sig English support please, og dit opkald overføres til en engelsktalende medarbejder. ThinkPad (hotline til tekniske forespørgsler): (Hong Kong) ThinkPad Service Center: (Hong Kong) Multimedie-computer, hjemmebrug: (Hong Kong) (kantonesisk, engelsk og mandarin) ThinkPad (hotline til tekniske forespørgsler): (Macau) ThinkPad Service Center: (Macau) Multimedie-computer, hjemmebrug: (Macau) (kantonesisk, engelsk og mandarin) Kina Teknisk support (mandarin) Korea (koreansk) Kroatien Letland Litauen Luxembourg (fransk) Malaysia (kun lokale opkald) (DID) (engelsk og malajisk) Malta Mellemøsten +44(0) Mexico (spansk) New Zealand (engelsk) Kapitel 3. Hjælp og service 9

23 Land eller område Telefonnummer Nicaragua (spansk) Norge (service og support i garantiperioden) (norsk) Panama (Lenovo Customer Support Center - gratis opkald) (spansk) Peru (spansk) Polen (polsk) Portugal (portugisisk) Rumænien Rusland Moskva: +7 (495) Gratis opkald: (russisk) Schweiz (service og support i garantiperioden) (tysk, fransk og italiensk) Singapore (kun lokale opkald) (DID) (engelsk) Slovakiet Slovenien (slovensk) Spanien (spansk) Sri Lanka (engelsk) Storbritannien (standardsupport i garantiperioden) (engelsk) Sverige (service og support i garantiperioden) (svensk) Taiwan eller (mandarin) Thailand (kun lokale opkald) (DID) (thai og engelsk) Tjekkiet Trinidad og (engelsk) Tobago Tyrkiet (tyrkisk) 10 ThinkPad T410s, T410, T510 og W510 Guide til service og fejlfinding

24 Land eller område Telefonnummer Tyskland (tysk) Ungarn (engelsk og ungarsk) Uruguay (spansk) USA (engelsk) Venezuela (spansk) Vietnam Det nordlige område og Hanoi City: eller Det sydlige område og Ho Chi Minh City: eller (vietnamesisk og engelsk) Østrig (Service og support i garantiperioden) (tysk) Kapitel 3. Hjælp og service 11

25 12 ThinkPad T410s, T410, T510 og W510 Guide til service og fejlfinding This Manual:

26 Tillæg A. Garantioplysninger ThinkPad T410s Land eller område, hvor Maskinen er købt Garantiperiode 2901, 2907 Australien, Brasilien, Canada, Dele og arbejdsløn -1år 3 Japan, Mexico og USA Andre lande og områder Dele og arbejdsløn -1år , 2912 Australien, Brasilien, Canada, Dele og arbejdsløn -3år 3 Japan, Mexico og USA Andre lande og områder Dele og arbejdsløn -3år Alle Dele og arbejdsløn -3år Australien, Brasilien, Canada, Dele og arbejdsløn -4år 3 Japan, Mexico og USA Andre lande og områder Dele og arbejdsløn -4år Alle Dele og arbejdsløn -4år 2 I dette Tillæg findes oplysninger om garantiperioden og den type service, der gælder for dette Lenovo-hardwareprodukt i dit land eller område. De vilkår i Lenovo Begrænset garanti, der gælder for dette Lenovo-hardwareprodukt, findes i Kapitel 3, Oplysninger om garanti, i Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger. Maskintype Servicetype i garantiperioden Copyright Lenovo

27 ThinkPad T410 Land eller område, hvor Maskinen er købt Garantiperiode 2516, 2519 Australien, Brasilien, Canada, Dele og arbejdsløn -1år 3 Japan, Mexico og USA Andre lande og områder Dele og arbejdsløn -1år , 2522 Australien, Brasilien, Canada, Dele og arbejdsløn -3år 3 Japan, Mexico og USA Andre lande og områder Dele og arbejdsløn -3år Alle Dele og arbejdsløn -3år Australien, Brasilien, Canada, Dele og arbejdsløn -4år 3 Japan, Mexico og USA Andre lande og områder Dele og arbejdsløn -4år Alle Dele og arbejdsløn -4år 2 ThinkPad T510 Land eller område, hvor Maskinen er købt Garantiperiode 4313, 4339 Australien, Brasilien, Canada, Dele og arbejdsløn -1år 3 Japan, Mexico og USA Andre lande og områder Dele og arbejdsløn -1år , 4349 Australien, Brasilien, Canada, Dele og arbejdsløn -3år 3 Japan, Mexico og USA Andre lande og områder Dele og arbejdsløn -3år 4 Maskintype Servicetype i garantiperioden Maskintype Servicetype i garantiperioden 14 ThinkPad T410s, T410, T510 og W510 Guide til service og fejlfinding

28 Land eller område, hvor Maskinen er købt Garantiperiode 4384 Alle Dele og arbejdsløn -3år Alle Dele og arbejdsløn -4år Australien, Brasilien, Canada, Dele og arbejdsløn -4år 3 Japan, Mexico og USA Andre lande og områder Dele og arbejdsløn -4år 4 ThinkPad W510 Land eller område, hvor Maskinen er købt 4318, 4387 Australien, Brasilien, Canada, Dele og arbejdsløn -1år 3 Japan, Mexico og USA Andre lande og områder Dele og arbejdsløn -1år , 4389 Australien, Brasilien, Canada, Dele og arbejdsløn -3år 3 Japan, Mexico og USA Andre lande og områder Dele og arbejdsløn -3år Alle Dele og arbejdsløn -3år Australien, Brasilien, Canada, Dele og arbejdsløn -4år 3 Japan, Mexico og USA Andre lande og områder Dele og arbejdsløn -4år Alle Dele og arbejdsløn -4år 2 Maskintype Servicetype i garantiperioden Maskintype Garantiperiode Servicetype i garantiperioden Tillæg A. Garantioplysninger 15

29 Servicetyper i garantiperioden 1. CRU-service (Customer Replaceable Unit) Ved CRU-service sender Serviceleverandøren CRU-dele til Dem, og De foretager derefter selv installationen. Oplysninger om CRU-dele og udskiftningsvejledning leveres sammen med Deres produkt, men kan også fås ved henvendelse til Lenovo. En CRU-del, der er nem at installere, kaldes en Self-service CRU, mens en Optional CRU muligvis kræver visse tekniske færdigheder og værktøj. Installation af Self-service CRU-dele er Deres ansvar. De kan bede en Serviceleverandør om at installere Optionalservice CRU-dele i henhold til en af de andre typer service, som er omfattet af garantien for Deres produkt. De kan muligvis købe en tillægsservice fra Lenovo, som dækker, at Lenovo installerer Self-service CRU-dele for Dem. De kan finde en oversigt over CRU-dele, og hvilken type de er, i den vejledning, der leveres med produktet, eller på CRUs. Hvis en defekt CRU-del skal returneres, vil det være angivet i det materiale, der leveres sammen med en ny CRU-del. Når Lenovo kræver, at delen returneres, så 1) vil De sammen med den nye CRU-del modtage returneringsanvisninger, en frankeret returmærkat samt returneringsemballage, og 2) De vil eventuelt blive faktureret for den nye CRU-del, hvis Serviceleverandøren ikke har modtaget den defekte CRU-del senest 30 dage efter, at De har modtaget den nye CRU-del. 2. Onsite-service Ved onsite-service reparerer eller udskifter Serviceleverandøren produktet på Deres adresse. De skal stille et velegnet arbejdsområde til rådighed for Serviceleverandøren, således at det er muligt skille Lenovo-produktet ad og samle det igen. For visse produkter kan det ved bestemte reparationer være nødvendigt, at Serviceleverandøren sender produktet til et nærmere angivet servicecenter. 3. Kurér- eller depotservice Ved kurér- eller depotservice repareres eller udskiftes Deres produkt hos et nærmere angivet servicecenter, og Serviceleverandøren står for forsendelse. De er ansvarlig for at afmontere produktet. De får leveret emballage til brug for returneringen af Deres produkt til det pågældende servicecenter. En kurér henter Deres produkt og afleverer det til servicecentret. Efter endt reparation eller udskiftning sørger servicecentret for at levere produktet tilbage til Dem. 4. Kundeindleverings- eller indsendelsesservice Ved kundeindleverings- eller indsendelsesservice repareres eller udskiftes Deres produkt hos et nærmere angivet servicecenter, og De står selv for indlevering eller forsendelse. Afhængig af Serviceleverandørens anvisninger indleverer eller sender De produktet forsvarligt emballeret til en nærmere angivet adresse (levering/forsendelse forudbetalt af Dem, medmindre andet er angivet). Efter endt reparation eller udskiftning vil produktet stå klar til Deres afhentning. Hvis De ikke afhenter produktet, kan Servi- 16 ThinkPad T410s, T410, T510 og W510 Guide til service og fejlfinding

30 celeverandøren disponere over det efter eget valg. Ved indsendelsesservice returneres produktet til Dem for Lenovos regning, medmindre andet angives af Serviceleverandøren. 5. Produktudskiftningsservice Ved produktudskiftningsservice sender Lenovo et udskiftningsprodukt til Deres adresse. Installation og funktionskontrol er Deres ansvar. Det nye produkt bliver Deres ejendom, og det defekte produkt bliver Lenovos ejendom. De skal returnere det defekte produkt til Lenovo i den emballage, De har modtaget det nye produkt i. Forsendelsesomkostninger betales af Lenovo. Hvis De ikke benytter den emballage, det nye produkt blev leveret i, kan De holdes ansvarlig for skade på det defekte produkt, hvis det beskadiges under forsendelsen. De vil blive faktureret for det nye produkt, hvis Lenovo ikke har modtaget det defekte produkt, senest 30 dage efter De har modtaget det nye produkt. Suplemento de Garantía para México Este Suplemento se considera parte integrante de la Garantía Limitada de Lenovo y será efectivo única y exclusivamente para los productos distribuidos y comercializados dentro del Territorio de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de conflicto, se aplicarán los términos de este Suplemento. Todos los programas de software precargados en el equipo sólo tendrán una garantía de treinta (30) días por defectos de instalación desde la fecha de compra. Lenovo no es responsable de la información incluida en dichos programas de software y/o cualquier programa de software adicional instalado por Usted o instalado después de la compra del producto. Los servicios no cubiertos por la garantía se cargarán al usuario final, previa obtención de una autorización. En el caso de que se precise una reparación cubierta por la garantía, por favor, llame al Centro de soporte al cliente al , donde le dirigirán al Centro de servicio autorizado más cercano. Si no existiese ningún Centro de servicio autorizado en su ciudad, población o en un radio de 70 kilómetros de su ciudad o población, la garantía incluirá cualquier gasto de entrega razonable relacionado con el transporte del producto a su Centro de servicio autorizado más cercano. Por favor, llame al Centro de servicio autorizado más cercano para obtener las aprobaciones necesarias o la información relacionada con el envío del producto y la dirección de envío. Tillæg A. Garantioplysninger 17

31 Para obtener una lista de los Centros de servicio autorizados, por favor, visite: Manufactured by one of the following, depending on the model: SCI Systems de México, S.A. de C.V. Av. De la Solidaridad Iberoamericana No Col. Club de Golf Atlas El Salto, Jalisco, México C.P Tel China (IIPC) Shenzhen, China (two plants) ISH2 Building, No. 3 Guanglan Road and Shuncang Building, No. 6 Guanglan Road Futian Free Trade Zone, Shenzhen, P.R. China Wistron Infocomm (Kunshan) Co., Ltd. No. 168, First Avenue, Kunshan Export Processing Zone Kunshan, Jiangsu, China Tel Quanta Shanghai Manufacture City (China/Shanghai) No.68, Sanzhuang Rd., Songjiang Export Processing Zone Shanghai, China Marketed by: Lenovo Mexico S de RL de CV Av. Santa Fe 505, Piso 15 Col. Cruz Manca Cuajimalpa, México, DF CP Tel: ThinkPad T410s, T410, T510 og W510 Guide til service og fejlfinding

32 Tillæg B. CRU-dele (Customer Replaceable Units) CRU er (Customer Replaceable Units) er computerdele, der kan opgraderes eller udskiftes af kunden. Der findes to typer CRU er: self-service og optionalservice. Self-service CRU er er nemme at installere. De kan være enkeltstående eller fastgjorte, eller de kan kræve, at der bruges en skruetrækker til at fjerne højst to skruer, hvorimod optional-service CRU er kræver visse tekniske færdigheder samt værktøj, f.eks. en skruetrækker. Begge typer CRU er kan brugeren fjerne eller udskifte uden risici. Kunderne har ansvaret for at udskifte alle self-service CRU er. Optional-service CRU er kan fjernes og installeres af kunder eller i garantiperopden af en Lenovo-servicetekniker. Lenovos bærbare computere indeholder både self-service CRU er og optionalservice CRU er: v Self-service CRU er: Disse CRU er kan fjernes, ved at der trækkes et stik ud, eller de er fastgjort med højst to skruer. Eksempler på denne type CRU er er vekselstrømsadapteren, netledningen, batteriet og harddisken. I nogle produkter kan komponenter som f.eks. hukommelse, trådløse kort, tastaturer til bærbare computere og håndledsstøtter med fingeraftrykslæser og navigationsplade også være CRU er. v Optional-service CRU er: Disse CRU er er er isolerede dele i computeren, og de er skjult af et adgangspanel, der typisk er fastgjort med mere end to skruer. Når adgangspanelet fjernes, er CRU en synlig. Begge typer CRU er vises i tabellen på den følgende side. Access-hjælp (online) og Lenovos supportwebsted på internettet, indeholder vejledning i udskiftning af self-service CRU er og optional-service CRU er. Gør følgende for at starte Access-hjælp: v Windows 7: Klik på Start, og klik derefter på Hjælp og support. Klik på Lenovo Access-hjælp i Windows Hjælp og support. v Windows Vista og Windows XP: Klik på Start, flyt markøren til Alle programmer og derefter til ThinkVantage. Klik på Access-hjælp. Lenovos supportwebsted på internettet, har tre valgmuligheder, så du kan begynde søgningen: auto detect, enter the machine type og drop down and select. Derudover indeholder klargøringsvejledningen en vejledning i udskiftning af mange af de vigtigste CRU er. Copyright Lenovo

33 Hvis du ikke har adgang til disse oplysninger, eller hvis du har problemer med at udskifte en CRU, kan du bruge følgende ekstra ressource: v Customer Support Center. Du kan finde telefonnummeret på supportcenteret i dit land eller område, i Oversigt over telefonnumre på side 7. Bemærk: Brug kun computerdele, der leveres af Lenovo. Der er oplysninger om garanti for CRU erne til din maskintype i Kapitel 3, Oplysninger om garanti, i Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger. Følgende tabel indeholder en oversigt over CRU er til din computer og angiver, hvor du kan finde vejledning i at udskifte dem. Klargøringsvejledning Access-hjælp Online Hardware Maintenance Manual Self-service CRU er Vekselstrømsadapter X Netledning til X vekselstrømsadapter TrackPoint-hætte X Batteri X X X Hukommelse X X Lagerenheder (harddisk X X eller SSD-drev) Tastatur X X Ultrabay-enhed X X Optional-service CRU er PCI Express-minikort til X X trådløst LAN/WiMAX PCI Express-minikort til X X trådløst WAN Håndledsstøtte (*1) X X *1 kun model ThinkPad T410s 20 ThinkPad T410s, T410, T510 og W510 Guide til service og fejlfinding

34 Tillæg C. Bemærkninger Bemærkninger Lenovo tilbyder muligvis ikke de produkter eller serviceydelser eller det udstyr, der omtales i dette dokument, i alle lande. Kontakt en Lenovo-forhandler for at få oplysninger om de produkter og serviceydelser, der findes i dit land. Henvisninger til et Lenovo-produkt, -program eller en Lenovo-ydelse skal ikke betyde, at det kun er Lenovos produkt, program eller ydelse, der kan anvendes. Alle funktionelt tilsvarende produkter, programmer og serviceydelser, der ikke krænker Lenovos immaterialrettigheder, kan anvendes. Det er brugerens ansvar at vurdere og kontrollere andre produkters, programmers og serviceydelsers funktion. Lenovo kan have patenter eller udestående patentansøgninger inden for det område, dette dokument dækker. Du opnår ikke licens til disse patenter eller patentansøgninger ved at være i besiddelse af bogen. Forespørgsler om licens kan sendes til: Lenovo (United States), Inc Think Place - Building One Morrisville, NC USA Attention: Lenovo Director of Licensing Lenovo leverer denne bog, som den er og forefindes, uden nogen form for garanti. Lenovo påtager sig ingen forpligtelser, uanset eventuelle forventninger vedrørende egnethed eller anvendelse. Visse landes lovgivning tillader ikke fraskrivelser eller begrænsninger vedrørende udtrykkelige eller underforståede garantier. Ovennævnte fraskrivelser gælder derfor muligvis ikke Dem. Bogen kan indeholde tekniske unøjagtigheder.lenovo kan når som helst og uden forudgående varsel foretage forbedringer eller ændringer af de produkter og/eller de programmer, der beskrives i dette dokument. De produkter, der beskrives i dette dokument, er ikke beregnet til brug i systemer, der anvendes til livsopretholdelse, herunder implantater, hvor programfejl kan resultere i personskade eller død. De oplysninger, der findes i dette dokument, påvirker eller ændrer ikke Lenovo-produktspecifikationer eller -vilkår. Intet i dette dokument fungerer som en udtrykkelig eller implicit licens eller skadesløsholdelse under Lenovos eller tredjeparts immaterielle rettigheder. Alle oplysningerne i dette dokument er opnået i bestemte miljøer og tjener kun som en illustration. Resultater opnået i andre miljøer kan være forskellige. Copyright Lenovo

35 Lenovo må anvende eller videregive oplysninger fra Dem, på en måde som Lenovo finder passende, uden at pådrage sig nogen forpligtelser over for Dem. Henvisninger til ikke-lenovo-websteder er kun til orientering og fungerer på ingen måde som en godkendelse af disse websteder. Materialet på disse websteder er ikke en del af materialet til dette Lenovo-produkt, og eventuel brug af disse websteder sker på eget ansvar. Alle data i denne bog vedrørende ydeevne er fastlagt i et kontrolleret miljø. Resultater, der opnås i andre miljøer, kan være forskellige. Nogle målinger er udført på systemer på udviklingsniveau, og der er ingen garanti for, at disse målinger vil være de samme på tilgængelige systemer. Desuden kan visse målinger være foretaget via ekstrapolation. De faktiske resultater kan variere. Brugere af dette dokument skal kontrollere de tilgængelige data til deres specifikke miljø. Bemærkning om eksportklassificering Dette produkt er underlagt United States Export Administration Regulations (EAR) og har ECCN-nr. (Export Classification Control Number) 4A994.b. Produktet må ikke reeksporteres til nogen af de lande, der står på EAR E1-landelisten (lande under embargo). Electronic emissions notices The following information refers to ThinkPad T410s, T410, T510 og W510, machine type 2516, 2518, 2519, 2522, 2537, 2538, 2539, 2901, 2904, 2907, 2912, 2924, 2926, 2928, 4313, 4314, 4318, 4319, 4339, 4349, 4384, 4387, 4389, 4391, 4484, 4873, 4875 og Federal Communications Commission (FCC) Declaration of Conformity This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: v Reorient or relocate the receiving antenna. v Increase the separation between the equipment and receiver. v Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. 22 ThinkPad T410s, T410, T510 og W510 Guide til service og fejlfinding

36 v Consult an authorized dealer or service representative for help. Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user s authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Responsible party: Lenovo (United States) Incorporated 1009 Think Place - Building One Morrisville, NC Telephone: Industry Canada Class B emission compliance statement This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Avis de conformité à la réglementation d Industrie Canada Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Den Europæiske Union - overholdelse af EMC-direktivet (elektromagnetisk kompatibilitet) Dette produkt overholder kravene vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet fastsat i EU-direktiv 2004/108/EU om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning vedrørende elektromagnetiske apparater. Lenovo er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af beskyttelseskravene, der skyldes en ikke anbefalet ændring af produktet, herunder installation af kort fra andre producenter. Dette produkt er testet og overholder grænseværdierne for klasse B-IT-udstyr i henhold til European Standard EN Grænseværdierne for klasse B-udstyr er angivet for typiske boligområder, så de yder tilstrækkelig beskyttelse mod interferens med licenserede kommunikationsenheder. Tillæg C. Bemærkninger 23

37 EU-EMC Directive (2004/108/EC) EN class B Statement of Compliance Deutschsprachiger EU Hinweis Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/ 108/EG (früher 89/336/EWG) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN Klasse B ein. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/ eingebaut werden. Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten Dieses Produkt entspricht dem Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln EMVG (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten ). Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland. Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EG Richtlinie 2004/108/EC (früher 89/336/EWG), für Geräte der Klasse B. Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D Stuttgart. Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN und EN Klasse B. 24 ThinkPad T410s, T410, T510 og W510 Guide til service og fejlfinding

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning SmartDock for Xperia ion Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over SmartDock...3 Opladning med SmartDock...3 Kom godt i gang...5 LiveWare -administration...5 Opgradering af LiveWare

Læs mere

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21 Brugervejledning Xperia P TV Dock DK21 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Bagside oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Håndtering af LiveWare...4 Opgradering af Håndtering af LiveWare...4 Brug

Læs mere

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750 Brugervejledning MHL to HDMI Adapter IM750 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over MHL to HDMI Adapter...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af MHL to

Læs mere

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Brugervejledning Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af

Læs mere

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10 Brugervejledning Trådløst display fra Miracast IM10 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til trådløst display fra Miracast...3 Konfiguration af trådløst display fra Miracast...4 Oversigt over hardware...4

Læs mere

Brugervejledning. Quick Charger UCH10

Brugervejledning. Quick Charger UCH10 Brugervejledning Quick Charger UCH10 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Anvendelse af Quick Charger...4 Opladning af enheden...4 Juridisk meddelelse...5 Declaration of Conformity for

Læs mere

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Brugervejledning Smart Imaging Stand IPT-DS10M Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Smart Imaging-holder...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Grundlæggende...5

Læs mere

Brugervejledning. Bluetooth -musikmodtager BM10

Brugervejledning. Bluetooth -musikmodtager BM10 Brugervejledning Bluetooth -musikmodtager BM10 Indholdsfortegnelse Oversigt over tilbehør...3 Grundlæggende...4 Parring og tilslutning...5 Afbrydelse og genoprettelse af forbindelse...6 Smart Connect...7

Læs mere

Lenovo 3000 Sikkerhedsforskrifter garantioplysninger

Lenovo 3000 Sikkerhedsforskrifter garantioplysninger Lenovo 3000 Sikkerhedsforskrifter garantioplysninger og Bemærk Læs disse vigtige sikkerhedsforskrifter først. Indhold: v Vigtige sikkerhedsforskrifter v Driftsbetingelser og andre vigtige bemærkninger

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8290, 8291, 8292, 8463, 8464 Type 8465, 8469, 8472, 8708, 8709 Type 8712, 8713, 8719, 8771, 8772 Type 8776,

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8290, 8291, 8292, 8463, 8464 Type 8465, 8469, 8472, 8708, 8709 Type 8712, 8713, 8719, 8771, 8772 Type 8776, Vejledning i udskiftning af hardware Type 8290, 8291, 8292, 8463, 8464 Type 8465, 8469, 8472, 8708, 8709 Type 8712, 8713, 8719, 8771, 8772 Type 8776, 8777, 8817, 9214 Type 9215, 9216 Vejledning i udskiftning

Læs mere

RUBY Håndhold Video Forstørrelse Brugervejledning. December 2012 440530-001 Rev A

RUBY Håndhold Video Forstørrelse Brugervejledning. December 2012 440530-001 Rev A RUBY Håndhold Video Forstørrelse Brugervejledning December 2012 440530-001 Rev A Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805, USA, www.freedomscientific.com. Copyright

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8013, 8702, 8706, 8716, 8970 Type 8972, 8976, 8980, 8982, 8986 Type 8992, 8994, 9266, 9276, 9278 Type 9282,

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8013, 8702, 8706, 8716, 8970 Type 8972, 8976, 8980, 8982, 8986 Type 8992, 8994, 9266, 9276, 9278 Type 9282, Vejledning i udskiftning af hardware Type 8013, 8702, 8706, 8716, 8970 Type 8972, 8976, 8980, 8982, 8986 Type 8992, 8994, 9266, 9276, 9278 Type 9282, 9286, 9288, 9374, 9378 Type 9380, 9384, 9628, 9632

Læs mere

Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON. Til brug med SoundGate 3

Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON. Til brug med SoundGate 3 Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON Til brug med SoundGate 3 Indholdsfortegnelse Generelle retningslinjer og retningslinjer for sikkerhed 6 Indledning 8 SoundGate Mikrofon oversigt 9 Sådan virker SoundGate

Læs mere

Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N

Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N 2 Tillykke med din nye RC-N fjernbetjening. Fjernbetjeningen giver dig mulighed for at justere lydstyrken og skifte program på dine høreapparater. Før RC-N fjernbetjeningen

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 Type 9641, 9642, 9643, 9644, 9645

Vejledning i udskiftning af hardware Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 Type 9641, 9642, 9643, 9644, 9645 Vejledning i udskiftning af hardware Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 Type 9641, 9642, 9643, 9644, 9645 Vejledning i udskiftning af hardware Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 Type 9641, 9642, 9643, 9644,

Læs mere

SkillGuide. Brugervejledning. Dansk

SkillGuide. Brugervejledning. Dansk SkillGuide Brugervejledning Dansk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhed, der er designet til at give "real time" og opsummerende feedback på udførelse af HLR. www.laerdal.com Medfølgende dele SkillGuide

Læs mere

Magnetic Charging Dock

Magnetic Charging Dock Brugervejledning Magnetic Charging Dock Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Brug af den magnetiske opladningsdock...4 Brug af fikseringerne...4 Opladning af din telefon...4 Juridiske

Læs mere

Brugervejledning. Opladningsdæksel CP12

Brugervejledning. Opladningsdæksel CP12 Brugervejledning Opladningsdæksel CP12 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Specifikationer...3 Brug af opladningsdækslet...4 Opladning af din telefon...4 Juridiske oplysninger...6 2

Læs mere

iwavit Quick Start Guide*

iwavit Quick Start Guide* * Denne manual findes også i andre sprog på www.iwavit.com / Manuals.html TM iwavit Quick Start Guide* Made for iphone 3GS, iphone 3G, iphone, ipod touch (1st and 2nd generation), og ipad Contents iwavit

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH20

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH20 Brugervejledning Stereo Bluetooth -headset SBH20 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over tilbehør...3 Grundlæggende...4 Opkald...6 Sådan hører du musik...6 Multipunktteknologi...7 Fejlfinding...7

Læs mere

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24 Brugervejledning Style Cover Window SCR24 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Indledning...3 Oversigt...3 Opladning...3 One-touch-opsætning...4 De grundlæggende funktioner...5 Interaktion med vinduet...5

Læs mere

Brugervejledning. Bluetooth Keyboard BKB50

Brugervejledning. Bluetooth Keyboard BKB50 Brugervejledning Bluetooth Keyboard BKB50 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Generelt overblik...3 Tastaturoversigt...3 Opladning af tastaturet...4 Sådan tænder og slukker du...5 Introduktion...6 Konfiguration

Læs mere

TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING

TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING 2 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for sikkerhed 6 Indledning 8 Oversigt over TV-adapter 2 9 Installation 11 Sådan aktiveres TV-adapter 2 første

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Lenovo 3000 J-serien. Type 7390, 7391, 7392, 7396, 7397, 7398

Vejledning i udskiftning af hardware Lenovo 3000 J-serien. Type 7390, 7391, 7392, 7396, 7397, 7398 Vejledning i udskiftning af hardware Lenovo 3000 J-serien Type 7390, 7391, 7392, 7396, 7397, 7398 Lenovo 3000 J-serien Første udgave (juli 2006) Delvis Copyright International Business Machines Corporation

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8012, 8794, 8798, 8802 Type 8806, 8811, 8816

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8012, 8794, 8798, 8802 Type 8806, 8811, 8816 Vejledning i udskiftning af hardware Type 8012, 8794, 8798, 8802 Type 8806, 8811, 8816 Vejledning i udskiftning af hardware Type 8012, 8794, 8798, 8802 Type 8806, 8811, 8816 Første udgave (juli 2006)

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 Første

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH60

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH60 Brugervejledning Stereo Bluetooth Headset SBH60 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Grundlæggende...5 Opladning af batteriet...5 Sådan slår du headsettet

Læs mere

Indhold Vigtige sikkerhedsforskrifter Informationskilder Oplysninger om bl.a. garanti CRU'er (Customer Replaceable Units)

Indhold Vigtige sikkerhedsforskrifter Informationskilder Oplysninger om bl.a. garanti CRU'er (Customer Replaceable Units) Lenovo 3000 Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger Indhold Vigtige sikkerhedsforskrifter Informationskilder Oplysninger om bl.a. garanti CRU'er (Customer Replaceable Units) Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

BRUGSANVISNING RC-DEX. Fjernbetjening til Widex tinnitusapparater

BRUGSANVISNING RC-DEX. Fjernbetjening til Widex tinnitusapparater BRUGSANVISNING RC-DEX Fjernbetjening til Widex tinnitusapparater SYMBOLER I denne brugsanvisning anvendes følgende symboler: ADVARSEL Beskeder med denne overskrift angiver bivirkninger, potentiel sikkerhedsrisiko

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside.

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Lynvejledning Pro Focus UltraView Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Besøg: www.bkmed.com/customer service/user manuals Før du tager scanneren i brug, bør du

Læs mere

Jabra SPEAK 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...6

Læs mere

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn Quick guide Pro Focus 2202 Gul/grøn 2 Tænd og sluk scanneren Mekanisk stikdåse til mekaniske transducere Standby-knap Gruppestikdåse til de elektroniske transducere Arranger transducerne Tilslutning: 1.

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH50

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH50 Brugervejledning Stereo Bluetooth Headset SBH50 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Stereo Bluetooth Headset...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Oversigt over

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s M A N U A L N I - 7 0 7 5 4 7 D A N S K n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s Først og fremmest tak, fordi

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH80

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH80 Brugervejledning Stereo Bluetooth -headset SBH80 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Grundlæggende...5 Opladning af batteriet...5 Batteristatus...5

Læs mere

Indhold Vigtige sikkerhedsforskrifter Informationskilder Oplysninger om bl.a. garanti CRU'er (Customer Replaceable Units)

Indhold Vigtige sikkerhedsforskrifter Informationskilder Oplysninger om bl.a. garanti CRU'er (Customer Replaceable Units) ThinkCentre Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger Indhold Vigtige sikkerhedsforskrifter Informationskilder Oplysninger om bl.a. garanti CRU'er (Customer Replaceable Units) ThinkCentre Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Indhold Vigtige sikkerhedsforskrifter Informationskilder Oplysninger om bl.a. garanti CRU'er (Customer Replaceable Units)

Indhold Vigtige sikkerhedsforskrifter Informationskilder Oplysninger om bl.a. garanti CRU'er (Customer Replaceable Units) ThinkCentre Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger Indhold Vigtige sikkerhedsforskrifter Informationskilder Oplysninger om bl.a. garanti CRU'er (Customer Replaceable Units) ThinkCentre Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

USB ADAPTER WIRELESS 150N

USB ADAPTER WIRELESS 150N USB ADAPTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUGERHÅNDBOG NI-707518 DANSK -PAKKENS INDHOLD 4 -TEKNISKE SPECIFIKATIONER 4 -ANVENDELSESOMRÅDE 4 -INSTALLATION AF HARDWARE 5 -INSTALLATION AF SOFTWAREN 6 -SOFTWARE-HJÆLPEPROGRAM

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Indhold Vigtige sikkerhedsforskrifter Informationskilder Oplysninger om bl.a. garanti CRU'er (Customer Replaceable Units)

Indhold Vigtige sikkerhedsforskrifter Informationskilder Oplysninger om bl.a. garanti CRU'er (Customer Replaceable Units) ThinkStation Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger Indhold Vigtige sikkerhedsforskrifter Informationskilder Oplysninger om bl.a. garanti CRU'er (Customer Replaceable Units) ThinkStation Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Synology Remote. Brugervejledning

Synology Remote. Brugervejledning Synology Remote Brugervejledning Remote08312010 Indholdsfortegnelse 3 Velkommen 4 Overblik over Synology Remote 5 Pakkens indhold 6 Kom i gang 8 Nyd din musik med Synology Remote 11 Specifikationer for

Læs mere

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC i brugermanualen (information,

Læs mere

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning Gå-hjem-møde Oversigt over resultaterne i PISA 2015 Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA

Læs mere

Indhold Vigtige sikkerhedsforskrifter Informationskilder Oplysninger om bl.a. garanti CRU'er (Customer Replacement Units)

Indhold Vigtige sikkerhedsforskrifter Informationskilder Oplysninger om bl.a. garanti CRU'er (Customer Replacement Units) Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger Lenovo 3000 J-serien Indhold Vigtige sikkerhedsforskrifter Informationskilder Oplysninger om bl.a. garanti CRU'er (Customer Replacement Units) Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136 ThinkCentre ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8287, 8296, 8299, 8327, 8340 Type 8343, 8381, 8782, 8783, 8784 Type 8785, 8786, 8788

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8287, 8296, 8299, 8327, 8340 Type 8343, 8381, 8782, 8783, 8784 Type 8785, 8786, 8788 Vejledning i udskiftning af hardware Type 8287, 8296, 8299, 8327, 8340 Type 8343, 8381, 8782, 8783, 8784 Type 8785, 8786, 8788 Vejledning i udskiftning af hardware Type 8287, 8296, 8299, 8327, 8340 Type

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. januar -. juni Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

Brugsanvisning. RC-Dex fjernbetjening

Brugsanvisning. RC-Dex fjernbetjening Brugsanvisning RC-Dex fjernbetjening 2 Indhold Din nye Dex fjernbetjening... 4 Tilbehør....7 Batteriinformation...8 Udskiftning af batteri... 9 Anvendelse af fjernbetjeningen... 11 Senderækkevidde....

Læs mere

ThinkPad R51e Serie Guide til service og fejlfinding

ThinkPad R51e Serie Guide til service og fejlfinding ThinkPad R51e Serie Guide til service og fejlfinding ThinkPad R51e Serie Guide til service og fejlfinding Bemærk Før du bruger disse oplysninger og det produkt, de beskriver, skal du læse de generelle

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

ThinkCentre. Vejledning i udskiftning af hardware Type 8424, 8425, 8428 Type 8171, 8172, 8173

ThinkCentre. Vejledning i udskiftning af hardware Type 8424, 8425, 8428 Type 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8424, 8425, 8428 Type 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8424, 8425, 8428 Type 8171, 8172, 8173 Første udgave

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8104, 8105, 8106, 8107 Type 8108, 8109, 8117, 8118 Type 8119, 8120, 8121

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8104, 8105, 8106, 8107 Type 8108, 8109, 8117, 8118 Type 8119, 8120, 8121 Vejledning i udskiftning af hardware Type 8104, 8105, 8106, 8107 Type 8108, 8109, 8117, 8118 Type 8119, 8120, 8121 Vejledning i udskiftning af hardware Type 8104, 8105, 8106, 8107 Type 8108, 8109, 8117,

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. juli til. december Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Store n Go bærbar harddisk USB 3.0

Store n Go bærbar harddisk USB 3.0 Store n Go bærbar harddisk USB 3.0 Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Softwarepakkerne Nero BackItUp og Burn Essentials

Læs mere

ThinkCentre. Vejledning i udskiftning af hardware Type 9212 og 9213

ThinkCentre. Vejledning i udskiftning af hardware Type 9212 og 9213 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 9212 og 9213 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 9212 og 9213 Første udgave (februar 2005) Denne bog er en oversættelse af Hardware

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS Dansk VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE PRODUKTET + SIKKERHED (DANSK) Læs og følg disse vigtige anvisninger vedrørende produktet + sikkerhed og gem dem til senere brug.

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

Sikkerhedsforskrifter garantioplysninger

Sikkerhedsforskrifter garantioplysninger Sikkerhedsforskrifter garantioplysninger og Indhold - Vigtige sikkerhedsforskrifter - Informationskilder - Oplysninger om bl.a. garanti - Oplysninger om CRU er (Customer Replacement Units) Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware. Maskintype 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169, 9189

ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware. Maskintype 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169, 9189 ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware Maskintype 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169, 9189 ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning

Læs mere

ThinkPad X41 Tablet Guide til service og fejlfinding

ThinkPad X41 Tablet Guide til service og fejlfinding ThinkPad X41 Tablet Guide til service og fejlfinding ThinkPad X41 Tablet Guide til service og fejlfinding Bemærk Før du bruger disse oplysninger og det produkt, de beskriver, skal du læse de generelle

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

- Vigtige sikkerhedsforskrifter - Oplysninger om bl.a. garanti - Konfiguration af computeren - Programretablering - Fejlfinding og problemløsning

- Vigtige sikkerhedsforskrifter - Oplysninger om bl.a. garanti - Konfiguration af computeren - Programretablering - Fejlfinding og problemløsning Kom godt i gang Indhold - Vigtige sikkerhedsforskrifter - Oplysninger om bl.a. garanti - Konfiguration af computeren - Programretablering - Fejlfinding og problemløsning - Hjælp og service - IBM Lotus-programtilbud

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra CHAT - FOR PC Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...5

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse Brugervejledning Instrulog A/S 440411-001 Rev. E Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805, USA, www.freedomscientific.com.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Lenovo Begrænset garanti

Lenovo Begrænset garanti da-dk Rev. AA00 Lenovo Begrænset garanti L505-0010-02 08/2011 Denne Begrænsede Lenovo garanti består af følgende dele: Del 1 Standardvilkår Del 2 Særlige vilkår for specifikke lande Del 3 Oplysninger om

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International 1 Mersalg til eksisterende kunder Flemming Dufke Mercuri International En kort introduktion Ansat i Mercuri International siden 1993 Administrerende Direktør/Partner Sælger, Konsulent, Træner, Salgsleder

Læs mere

ThinkPad G40 Serie Guide til service og fejlfinding

ThinkPad G40 Serie Guide til service og fejlfinding ThinkPad G40 Serie Guide til service og fejlfinding ThinkPad G40 Serie Guide til service og fejlfinding Bemærk Før du bruger disse oplysninger og det produkt, de beskriver, skal du læse de generelle oplysninger

Læs mere

Sikkerhedsbemærkning Presserende tilbagekaldelse af medicinsk udstyr R

Sikkerhedsbemærkning Presserende tilbagekaldelse af medicinsk udstyr R Sikkerhedsbemærkning Presserende tilbagekaldelse af medicinsk udstyr 2955842-11-15-2013-014-R Specifikke partier af Large Needle Driver og Mega Needle Driver- EndoWrist instrumenter til da Vinci Surgical

Læs mere

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 manual SI-707143 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 Ta k f o r d i d u h a r v a l g t a t k ø b e e t I C

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet BEK nr 1454 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-1626437 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

ThinkCentre. Vejledning i udskiftning af hardware Type 8143, 8144, 8146 Type 8422, 8423, 8427

ThinkCentre. Vejledning i udskiftning af hardware Type 8143, 8144, 8146 Type 8422, 8423, 8427 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8143, 8144, 8146 Type 8422, 8423, 8427 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8143, 8144, 8146 Type 8422, 8423, 8427 Første udgae (april

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser CIR nr 9016 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 12-5411-18 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning...2 Sådan kommer du i gang...3 Sådan sender du fakturaer til Nordea...6 Sådan modtager du filer fra Nordea...9 VIGTIGT Om landekoder...

Læs mere

ThinkPad T40 Serie Guide til service og fejlfinding

ThinkPad T40 Serie Guide til service og fejlfinding ThinkPad T40 Serie Guide til service og fejlfinding ThinkPad T40 Serie Guide til service og fejlfinding Bemærk Før du bruger disse oplysninger og det produkt, de beskriver, skal du læse de generelle oplysninger

Læs mere