En bæredygtig model skal bestå af vigtige rollemodeller og fagpersoner,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En bæredygtig model skal bestå af vigtige rollemodeller og fagpersoner,"

Transkript

1 NYHEDSBREV Nr årgang LEDER IFS har siden sin spæde start i Dansk Arbejder Idrætsforbund, ca. midt halvfemserne, levet sit stille liv i egne rækker, eller har den nu også det? Hvor nogen mener ja, vil andre mene nej. Med sats-puljen kom også flere kræfter og nye energi til IFS, og allerede på det første møde i den nye operationelle styregruppe, besluttedes det, at det nu skal være slut med, at leve dette anonyme liv. Dertil er både IFS konstruktionen og legalisering af sindslidendes/psykisk syges behov for både et aktivt fritidsliv og meningsfyldt fritidsliv for unikt. Idræt også for sindslidende er kommet for at blive, idet det i sin mangfoldighed har meget at byde på. Forebyggelse, sundhed og stærke muskler er velkendte tillægsord i festtalerne og oftest målbare og konkrete. De mere ukonkrete og svære definerbare områder, som den enkeltes recovery gen- Indhold: Sund By Løbet 2011 IFS Instruktøruddannelse Gå dig i form To nye IFS Styregrupper Nyt fra Vestegnen Facebook og Dropbox IFS på vej i nye kommuner IFS i Vejle fortsætter Cykel for sagen IFS foranderligt, blomstrende og socialt meningsfyldt nem idræt er mere svævende, idet processen og tilstanden er meget afhængig af hvilke rammer og holdninger, der ligger bag idrættens organisering. Sidst nævnte knyttes mere til metoden for organiseringen, hvor vi har gode erfaringer med en foreningskonstruktion, som etableres i et tværfagligt samarbejde imellem professionel støtte fra vigtige rollemodeller i psykiatrien og frivillige i idrætslivet. En bæredygtig model skal bestå af vigtige rollemodeller og fagpersoner, som er ansat i socialpsykiatrien, og som oplever opbakning fra ledelsen til, at udføre dette tværsektorielle og tværfaglige samarbejde, mellem socialpsykiatrien, frivillige og den kommunale fritidsforvaltning. Fagfolk dokumenterer det og praktikkerne ved det, at sundhedstilstanden hos brugere af psykiatrien er både skræmmende og livstruende for den enkelte, men samtidig svær at ændre på traditionel vis ved f.eks. samtaler med diætister mv., som skal føre til livsstilsændring hos den enkelte. Her er psykiatribrugere ikke forskellige fra medborgere uden for psykiatrien. Den ønskede effekt og implementering af den nye livsstil går i vasken efter ganske få dage/uger. Det er ganske enkelt for svært at stå alene med, og netop derfor er det vigtigt, at få skabt fællesskaber hvor den enkelte gennem idræts- og motionsrelationer motiveres til en mere aktiv livsstil. At drive en idrætsforening med psykisk syge på bestyrelsesposterne, er ofte en udfordring, der kræver et menneskesyn, der tager afsæt i tanken bag recorvery, hvor tålmodighed og forståelse for forskellighed og kompetencer er en dyd og faglighed, som ganske simpelt bygger på de samme værdier, som ligger til grund for den danske foreningstradition, hvor engagerede frivillige mødes om et interessefællesskab. Fortsættes på side 2 DAI og IFS ønsker alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår

2 Leder, fortsat fra forsiden Deri intet nyt under solen. Det nye er udfordringen i at få implementeret denne tankegang og struktur ind i socialpsykiatrien det kræver en fælles indsats og vilje til nytænkning. Vi ønsker at gøre op med myten eller tendensen til stigmatisering, via lukkede idrætsforeninger for psykisk syge eller sindslidende. Vi ønsker i stedet at sætte fokus på den rummelige idrætsforening, hvor kulturen i sig selv skal signalere og skabe rammerne for medlemmernes trivsel. Derfor vil vi i det kommende år arbejde målrettet med sprogbruget og ordvalg, som i højere grad vil signalere rummelighed med plads til de fleste. Samarbejdet indledes med et konstruktivt samarbejde på tværs af idrætterne i specialforbundene og ikke mindst involvering af det frivillige Danmark. Cykel for sagen - Fra Varde til Skagen Et nyt og unikt cykelløb hvor cykelglade super motionister kan forene en dejlig tur gennem det jyske landskab med, at cykle penge hjem til idrætsforeningen IFS Vestjyderne i Varde. Foreløbig arbejdes der målrettet med at knytte bånd i mellem de to breddekommuner, Varde og Ålborg. Til at hjælpe med at løse logistikken og træningen op til løbet, har DAI allieret sig med udviklingskonsulenten Bent Skov i Dansk Cykel Union. Følg med på hjemmesiden, og i næste nummer af nyhedsbrevet. Idræt - et middel til arbejdslivet Idrætsdeltagelse og træning af fysiske færdigheder er med til, at styrke den enkeltes kompetencer, så de får et bedre fundament for hverdagen, og dermed mulighed for at komme i arbejde. Ved at få styrket fysikken vil man få et større energioverskud, som giver mulighed for nye udfordringer i hverdagslivet, som for eksempel at komme tilbage på arbejdsmarkedet eller, at få et aktivt liv med idræt og ledelsesmæssige opgaver i den lokale idrætsforening. Derfor er Idræt For Sindslidende et godt sted at starte både for den enkelte men ligeledes for den kommunale økonomi. Ved at knytte foreningslivet tættere til andre relaterede tilbud, som fx kurser målrettet arbejdsmarkedet via jobcentrene, opnås den optimale winwin effekt. Dette vel og mærke for forholdsvis små midler. Den store udfordring er nærmere at få formaliseret og styrket det lokale samarbejde imellem interessenter. Her vil vi som idrætskonsulenter gerne tilbyde os som proceskonsulenter. Med denne opfordring håber vi, at kunne forene de to interessenters interesser på området, til gavn og glæde for psykisk syges tilknytning og funktion på arbejdsmarkedet. Erfaringen viser at der gennem idrætsdeltagelse skabes vigtige sociale relationer imellem psykisk syge, som er medvirkende til at livet tager en ny drejning, og dette i positiv retning, hvor den syge oplever nye mestringer, og med det også mere lyst til livet. DAI er nu på Facebook Der er nu oprettet gruppen 'Dansk Arbejder Idrætsforbund - DAI' på Facebook. Her er alle velkommen til at bidrage med kommentarer til, hvad der sker i DAI, deltage i en af debatterne eller blot bidrage med gode idéer. Vi ser frem til at møde dig på Facebook.

3 Psykiatrien i Frederikssund på vej jorden rundt Mandag den 29. november starter Gå-lympiaden i Frederikssund. 100 personer med tilknytning til psykiatrien i Frederikssund har tilmeldt sig konkurrencen, der strækker sig frem til til 28. februar næste år. Deltagerne er inddelt på ni forskellige hold, der dyster om at gå længst på de tre måneder. Hvis der opnås et gennemsnit på skridt per deltager svarer det til en distance på cirka km på de tre måneder. Der er cirka km rundt om jorden, så målet er, at deltagerne samlet set skal godt og vel en gang rundt om jorden. Gå dig i form - bliv ven med din skridttæller Lav en gangmotionsafdeling i jeres forening. DAI hjælper den nye afdeling i gang ved, at forære jer 25 skridttællere samt Pixibogen Gå dig i form, hvor der er plads til at nedskrive antal skridt i ½ år. Pixibogen indeholder også 77 gode råd om kost, rygning, alkohol og motion skridt om dagen så lidt skal der til for at nedsætte risikoen for at få hjertesygdomme og dø for tidligt. Man forebygger tyktarmskræft, brystkræft, type 2 diabetes, knogleskørhed, impotens og for højt blodtryk, samtidig stiger humøret og selvtilliden vokser. Faktisk kan motion holde depressioner og angst på afstand så hvad venter vi egentlig på. Tilmelding til projektet kan ske til idrætskonsulent Lasse R. Andersen på telefon eller på mail dai-sport.dk. Få 25 GRATIS skridttællere samt pixibogen Gå dig i form Yderligere skridttællere kan købes hos DAI for 50 kr. pr. stk. Ansøgning om tilskud til foreningens aktiviteter og rekvisitter m.v. Husk, at du er altid velkommen til, at søge om midler til nye aktiviteter hos IFS. I det omfang, at vi ikke er stand til, at efterkomme ansøgninger fra foreninger og projekter, henviser vi til nedenstående fonde, som en oplagt mulighed. Vi hjælper gerne med udformning af ansøgninger. Vi kan ligeledes henvise til DAI's hjemmeside, hvor man kan se flere tilskudsmuligheder. Klik på Fonde og Tilskud i menu'en. Himmelblå-Fonden, Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold, Store Kongensgade 49, 1264 København K. Den lokale Lions klub i din kommune. Læs mere på Landsorganisationen Sinds lokalforeninger. Læs mere på Indenrigs- og Socialministeriets fondsdatabase på Kommunale 18 midler målrettet frivilligt arbejde i foreninger. Forhør dig om retningslinier for ansøgningen i din kommune. Tips- og lottomidlerne. Læs mere på Trygfonden. Læs mere på Ansøgning om tilskud fra tipsmidlerne I flere af landets aviser, har der i den senere tid været annoncer/information om tipsmidlerne. Har jeres forening, institution m.v. behov for økonomisk støtte, så gå ind på hvor man kan se de forskellige puljer, der kan søges.

4 Nyt fra Vestegnen Gennem de sidste to år har DAI og Vestegnens Idrætssamarbejde, bestående af repræsentanter fra socialpsykiatrien i Glostrup, Høje-Tåstrup, Ishøj, Hvidovre, Rødovre, Albertslund, Vallensbæk og Brøndby, arrangeret og afholdt 6 idrætsdage, og nu står den fast på både en sommer og en vinter idrætsdag, som begge bliver afholdt på Glostrup kommunes idrætsanlæg. Den største af idrætsdagene var med over 100 deltagere, og det er nogle fornøjelige dage, hvor der bliver svedt godt igennem og skabt bånd på kryds og tværs af institutioner og kommunegrænser. Flere idrætstilbud bliver nu tænkt længere ud end til de enkelte institutioner/ kommunes borgere, og her har IFS sin styrke ved foreningsdannelse, som er åbne for alle, uanset om man er visiteret eller bor i rigtige kommune. IF Comming Up har fx gennemført to åbne salsaforløb for kvinder, hvor latino rytmer og balleryst gav selvtilliden et kæmpe ryk den rigtige vej, afholdt en krolftumering på deres fastanlagte bane i baghaven på botilbuddet Vestervænget. Parkvænget har åbnet op for deres fodbold og tai chi samt volley, floorball og svømning bliver tænkt på tværs i vestegns regi. Pt. rummer Vestegnens kommuner to foreninger, Apollo i Albertslund og IF Comming Up i Høje- Tåstrup kommune. Sidst nævnte har været så stor en succes, at kommunen har forankret foreningen ved at fuldtidsansætte koordinator Rikke Andersen. IF Comming Up er klar til at åbne op for et tættere og mere formaliseret samarbejde med de omkringliggende kommuners socialpsykiatri, og her er Ishøj oplagt. I Glostrup kommune arbejdes der med Parkvængets to fysioterapeuter, som primus motorer på at puste nyt liv i foreningen SIKA. Dette kræver selvfølgelig et grundigt forarbejde og opbakning fra kommunen som helhed. Næste idrætsdag bliver 25. januar, hvor alle glæder sig til, at møde nye og gamle venner igen og så håber vi foreningstankegange fortsætter med at sprede sig, så flere borgere på Vestegnen kan få mulighed for, at blive en del af den danske foreningskultur også selvom man er psykisk sårbar. Sund By Løbet 2011 Husk at sætte et stort X i kalenderen ud for den 3. maj Dette er datoen for næste års Sund By Løb, som igen afvikles med start og mål på Østerbro Stadion og en tur i gennem Fælledparken. Arrangørerne arbejder på, at gøre arrangementet endnu mere spændende og interessant i 2011 og du og din forening, skal naturligvis også være med, så husk at sætte datoen i din kalender. Ind i mellem mangler vi et par hænder til nogle af de praktiske opgaver på dagen, og hvis du har lyst til, at være med som hjælper på løbsdagen, er du meget velkommen til at kontakte os. Instruktøruddannelse Trin 1 DAI indbyder hermed til Instruktøruddannelse. Instruktøruddannelsen er for dig, der brænder for idræt, og gerne vil dygtiggøre dig indenfor faget. På kurset deltager du aktivt i idrætsaktiviteterne, oplever kulturen, og bliver en del af et netværk for trænere. Kurset er for alle som har tilknytning til psykiatrien, medarbejdere, frivillige og brugere. På kurset dygtiggør du dig, så du bagefter kan blive klubbens nye instruktør eller hjælpe-instruktør.

5 På Trin 1, Modul A og B, får du en alsidig introduktion til idræt. Ønsker du yderligere dygtiggørelse, kan du gå videre til Trin 2. Læs mere om dette kursus på Instruktøruddannelse Trin 2 For første gang blev der to år i træk på Vejle idrætshøjskole, uddannet instruktører på trin 2, og denne gang havde vi udvidet med liniefaget Musik og Bevægelse hvor der blev arbejdet med labans bevægelsesteorier og afsluttet med en Zumbafest, et liniefag som nok ikke er udbudt for sidste gang. Et stort og varmt velkommen til de 20 nye og friske instruktører, som skal ud og holde niveauet højt i deres respektive foreninger og institutioner. IF Kæmperne søger ny koordinator. IF Kæmperne i København skal have ny koordinator, idet den nuværende koordinator, Poul Sølvstein, har fået nyt job i DAI. Læs mere på deres hjemmeside, Oprettelse af Dropbox på nettet, for koordinatorer og idrætsmedarbejdere. Vi har oprettet en såkaldt Dropbox på nettet, hvor der fremover vil være mulighed for at hente en masse forskellige informationer, fra DAI, IFS, de to styregrupper, samt fra idrætsforeningerne, til fælles information og ikke mindst gode idéer til inspiration og hjælp i det daglige. Denne Dropbox er ikke åben for alle og enhver, man skal have en kode og password for at kunne benytte den. Det fungerer som en slags harddisk, hvor man kan hente og gemme filer, dokumenter, foldere, billeder osv., som man mener kan være til gavn og inspiration for andre. Koordinatorer og idrætsmedarbejdere kan kontakte sekretær, Jimmy Lauridsen på tlf eller på mail, og rekvirere adgangskoderne. Lukning af GG97. Vi har desværre måtte sige farvel til en af vores foreninger GG97 fra Hillerød. Foreningen, som blev startet i 1997, var centreret omkring værestedet på Grønnegade. Bestyrelsen valgte at lukke ned da opbakningen ikke længere var til stede. Idrætsprofilen forsvandt da nedskæringer i mandetimer og åbningstid ramte Grønnegade. Samtidig ser en længe ventet flytning ud til snart, at blive virkelighed og med denne opstår muligheden for at starte noget nyt. Forhåbentligt kan Hillerød så igen, tilbyde et idrætsligt fritidstilbud i foreningsregi til psykisk sårbare i kommunen. DAI står selvfølgelig klar med konsulentbistand, og anden opbakning når tiden igen er moden. IF Silkesind får Årets Sundspris IF Silkesind er en idrætsforening i Silkeborg for mennesker med sindslidelser. I sit forholdvis korte liv har foreningen formået at aktivere en gruppe mennesker, der før havde svært ved at få fodfæste indenfor idrættens foreningsverden. Der er skabt aktivitet, kammeratskab og socialt netværk. Mange oplever en øget livslyst og sundhed; nu er der noget at stå op til og komme efter. Man taler indenfor det psykiatriske behandlingspsykiatri og socialpsykiatrien om vigtigheden af motion og udadvendt aktivitet for de psykisk sårbare. Den opgave er IF Silkesind med til, at løse på en munter og alsidig måde. Mange får en mere aktiv og humørfyldt hverdag med foreningens aktiviteter som udgangspunkt. Og man er selv med til, at holde foreningen i gang og vælge aktiviteter i samarbejde med Idræt om Dagen.

6 Politisk Styregruppe's sammensætning: Mogens Damgaard, DAI, medlem af Forbundsledelsen Palle Thomsen, DAI, Forbundssekretær Lisbeth Crafack, idrætskonsulent, DAI Lasse R. Andersen, idrætskonsulent, DAI Merete Nordentoft, professor i psykiatri Eigil Jespersen, Syddansk Universitet Jan Svensson, forsker Trine Hammershøy, Det Sociale Netværk Jimmy Lauridsen, DAI, sekretær for styregruppen Operationel Styregruppe's sammensætning: Lisbeth Crafack, idrætskonsulent, DAI. Lasse R. Andersen, idrætskonsulent, DAI. Søren V. Pedersen, koordinator, IF Mob din krop. Rikke Andersen, koordinator, IF Coming Up. Preben Mejlvang, næstformand, IF Kæmperne. Poul Sølvstein. Simon Andersen, koordinator, Gentofte Idræts Forening. Bo Kristiansen, instruktør, bestyrelsesmedlem. Nina Gadgaard, koordinator, IF Aktivisterne. Jan Fruerlund, koordinator, IF Silkesind. Jmmy Lauridsen, sekretær for styregruppen. På DAI's hjemmeside kan du læse mere om de enkelte personer i de to styregrupper. IFS i Vejle fortsætter... Efter den megen uro i medierne omkring lukning af IFS i Vejle, er der kommet facts på bordet, og heldigvis gik det ikke så galt, idet spare dolken kun ramte en flig af stammen. Således vil man, som borger i Vejle kommune fortsat have mulighed for at kunne dyrke idræt i IFA/IFS. I de kommunale skrifter er skrevet følgende: Voksenudvalget besluttede d. 5. oktober, at det nuværende tilskud til IFS (idræt for sindslidende) på kr skal reduceres til kr pr. 1/ Dermed er den varslede lukning af IFS aflyst. Alle kan nu være helt sikre på, at der også i fremtiden vil være et motionstilbud til sindslidende. Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at tilbuddet efter d 1/ vil være anderledes end det vi kender i dag. Hvilke konsekvenser det reducerede tilskud på kr vil få for "dagligdagen", er for tidlig at udtale sig om på nuværende tidspunkt. Bestyrelsen for Idræt i dagtimerne skal nu undersøge, hvordan man bedst mulig løser denne opgave. Vi ønsker held og lykke med opgaveløsningen, hvor en dannelse af en idrætsforening måske kan være løsningen. IFS på vej i to nye jyske kommuner. IFS på vej i to af kommunerne i udkantsdanmark i både Skive og Tønder kommune har man gået lidt som katten om den varme grød på den ene side vil man gerne styrke psykisk syges borgeres muligheder for et sundere og sjovere fritidsliv med idræt som fællesnævner, men som ofte kan det være svært at samle trådene når andre arbejdsopgaver kalder, og der er langt imellem landsbyerne. Geografien bør dog ikke være den barriere, som blokerer for et fysisk aktivt foreningsliv for de borgere, som ikke selv opsøger idrætsforeningen. Da Skive kommune søger om status som breddeidrætskommune, har det givet anledning til, at vi har taget kontakt for at finde den løsning, som kan føre til,, at der bliver oprettet et foreningstilbud hvor sindslidende og frivillige selv sidder med på bestyrelsesposterne. Vi glæder os til samarbejdet med socialpsykiatrien, som i Skive er repræsenteret ved Else Albrechtsen, og i Tønder kommune er det sundhedskonsulenten Ole Schack, som er primus motor.

7 Husk at tjekke kursus mulighederne i DAI's kursuskatalog. Det har længe været et ønske fra idrætskonsulenterne, at vi i højere grad kunne arbejde tættere sammen omkring events og andre aktiviteter i forbundet herunder udbudet af kurser. Dette har nu medført, at ledelsen gav grønt lys, og at vi i efteråret kunne udgive det første nummer af et samlet kursus- og uddannelseskatalog. Hermed åbner det op for endnu flere kurser for jer medlemmer, samtidig minimeres chancen for aflysninger pga. for få tilmeldinger. Du kan som medlem, selv komme med forslag til kurser, hvis ikke du finder den idrætsaktivitet du søger i kataloget. Du skal blot gå ind på vores hjemmeside, under linket kurser på forsiden. Her finder du en Kursusønskeliste som udfyldes online, eller du kan sende en mail og oplyse dit ønske, hvorefter dette indskrives på en ønskeliste, som udløser et kursus når 8 andre har samme interesse. Hermed går vi på tværs af interne interesseopdelinger i organisationen. Efteruddannelse for koordinatorer og idrætsmedarbejdere i Nørresundby Hvor er vi på vej hen og hvad sker der lokalt? 25 idrætskoordinatorer og idrætsmedarbejdere i psykiatrien var samlet til det årlige træf i Nørresundby Idrætscenter. Dagene var selvfølgelig krydret med mulighed for både, at bruge kroppen og for at få ny viden på området. Træffet var tilrettelagt i samarbejde mellem DAI og de IFS ansvarlige i Ålborg, Frederikshavn og Hjørring Kommuner, og da ildsjælene er et talende folk med lyst til involvering og vidensdeling, var 1. dagen forbeholdt arbejdende workshops, hvor der blev tænkt nye tanker og vidensformidlet. Emner som sprogbruget i IFS, herunder organiseringsmuligheder var to af de hotteste emner for hvordan man kan skabe et foreningsfællesskab, uden sprogligt at stigmatisere medlemmerne, ved fx at bruge betegnelsen Idræt for sindslidende, der i sig selv er stigmatiserende og afgrænsende. Hensigten er at fremme integration, uden på forhånd at udelukke nogen, men kan det overhovedet lade sig gøre, at forene ungdomsidræt for sårbare målgrupper/yngre psykisk syge, hvis man kalder det en idrætsforening for sindslidende? Debatten var aktiv og konklusionen ikke endegyldig, da metoder og dagligdagen omkring de nuværende foreninger, til dels er knyttet til de ansattes personlige kompetencer og menneskesyn samt de tidsmæssige ressourcer som den enkelte kommune har afsat. Deltagerne skulle før træffet have udfyldt et skema, hvor ansattes relationer i forhold til sindslidende skulle skitseres, dette for at fremme og synliggøre hvilken multikunstner man i arbejdet med IFS ofte agerer som og her kan støtte den foreningsbaserede demokratiske arbejdsform. På dag to, var der oplæg om tavs viden og ungdomskultur. Begge oplæg var fremragende og gav stof til eftertanke, ny viden og ikke mindst lyst til at arbejde mere med virtuelle medier. Sidst nævnte i forhold til at præsentere IFS for andre. Oplæg mv. kan findes på hjemmesiden På gensyn i 2011, hvor et af temaerne kunne blive en debat omkring udvikling og erfaringer med sprogbruget omkring IFS. Citat Poul Sølvstein. "IFS er den rummelige forening".

8 Aktivitetskalender 2010: 15. december 10 års jubilæum i DAI, Lisbeth Crafack 2011: 25. januar, Glostrup Idrætsdag. Arr. Vestegnssamarbejdet. 29. januar, Lyngby Idrætsdag. Arr. IF Limone marts, Kolding Vandrehjem IFS Efteruddannelse for instruktører april, Vejle Idrætshøjskole IFS Instruktøruddannelse, Trin 1, Modul A 3. maj, København Sund By Løbet, Østerbro Stadion og Fælledparken, Kbh maj, Brøndby Skab bedre resultater med coaching, kursus juni, Vejle Idrætshøjskole IFS Instruktøruddannelse, Trin 1, Modul B 30. juni - 2. juli, Vejle Idrætshøjskole Idrætsfestival 2011 Uge 38, Helsingør Friluftsuge i Helsingør september, Jylland Kør for sagen - Fra Varde til Skagen, til fordel for bedre idrætsvilkår for sindslidende i Varde kommune. Arr. IF Vestjyderne, DAI m.fl november, Sjælland Efteruddannelse for idrætskoordinatorer og idrætsmedarbejdere i psykiatrien. Aktiviteterne arrangeres af DAI, såfremt andet ikke er nævnt. Nye bog- og rapportudgivelser. "Kroppens Ambivalens". Moltke Ane, Frydenlund "Sandheden om sundhed". Klarlund Pedersen, Bente, Politikkens Forlag "Handicap og Foreningsliv Udgiver: Servicestyrelsen. Er du ven, kollega eller familie til en psykisk sårbar, så læs mere her: www. psykisksaarbar.dk. Psykose hos Unge. Symptomer og behandling og Fremtid; Nordentoft, Merete m.fl., Psykiatriens forlag. Pædagogisk idræt. En bevægende pædagogik; Sandholm, Grete og Sørensen Hanne Værum, Forlag Corposano. Sidste nyt indenfor træningsudstyr: ELSK AT LØBE med marathonbogen; Rønnov Tor, Klarlund Bente. Bogen giver dig lyst til at løbe hvad enten du har ambitioner om at løbe 5 km eller maraton. Handicapkonventionen. Handicapkonventionen skal kendes af alle mennesker med handicap. Derfor har Socialministeriet fået lavet oversættelser af konventionen, der er målrettet forskellige handicapgrupper. Læs mere her: Idrætskonsulenttjenesten. Vi står altid til rådighed for en snak, hvor intet er for stort eller småt. Har I brug for assistance til hjælp for afvikling af nye tiltag, stævner, temadage eller andet, så tag kontakt til konsulenterne. DAI støtter både med økonomi, know-how og manpower. Lisbeth Crafack Lasse R. Andersen DAI - idræt også for sindslidende er økonomisk k støttet tt t af Socialministeriet og Danmarks Idræts-Forbund. Kontakt DAI s konsulent i dit område: Jylland: Konsulent Lisbeth Crafack, tlf Sjælland og Fyn: Konsulent Lasse Andersen, tlf Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby Telefon

NYHEDSBREV. LEDER Med sol og sommer følger en naturlig lyst til at bevæge sig.. IFS foranderligt, blomstrende og socialt meningsfyldt

NYHEDSBREV. LEDER Med sol og sommer følger en naturlig lyst til at bevæge sig.. IFS foranderligt, blomstrende og socialt meningsfyldt NYHEDSBREV Nr. 2-2012 - 16. årgang LEDER Med sol og sommer følger en naturlig lyst til at bevæge sig.. I DAI er vi tæt på afviklingen af årets Idrætsfestival som netop byder på aktiviteter under åben himmel.

Læs mere

RECOVERY gennem Idræt for sindslidende

RECOVERY gennem Idræt for sindslidende Ballerup-Seminariet, forår 2008 Bachelorprojekt i Pædagogik RECOVERY gennem Idræt for sindslidende (Sport for mentally suffering, see ENGLISH SUMMARY, chapter XIII) Forfatteren alene er ansvarlig for bachelorprojektets

Læs mere

KLUBMANUAL version 1.0

KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD BOOK ONLINE OG SPIL NÅR DU HAR TID SUNDT, SJOVT OG SOCIALT KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD MANUAL Forord....3 Hvad er Fodbold fitness?....4 Baggrunden for Fodbold Fitness...4 Tidshorisont....6 Landsdækkende

Læs mere

Frontløbere. idrætsprojekter med unge anno 2009. Danmarks Idræts-Forbund, Udviklingsafdelingen

Frontløbere. idrætsprojekter med unge anno 2009. Danmarks Idræts-Forbund, Udviklingsafdelingen Frontløbere idrætsprojekter med unge anno 2009 Danmarks Idræts-Forbund, Udviklingsafdelingen Udgivet af Danmarks Idræts-Forbund, september 2009 Redaktion Helle Carlsen og Johannes Madsen, Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

Stolemotion og motionsvenner bedre livskvalitet for færre penge

Stolemotion og motionsvenner bedre livskvalitet for færre penge Stolemotion og motionsvenner bedre livskvalitet for færre penge En evaluering af et 3-årigt projekt med stolemotion og motionsvenner fra Dansk Arbejder Idrætsforbund og Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg

Læs mere

En rigtig god kommune

En rigtig god kommune 12/2014 ÅRGANG 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 03 - Gladsaxe Oplysnings Forbund nyder god opbakning: En rigtig god kommune Samarbejde mellem folkeskolen og aftenskolerne Debat

Læs mere

FIRMAIDRÆT REPORTAGE. Vilde med fitness 12. Futsal kun for fynboer 18. Tre foreninger bliver til én 20. Repræsentantskabsmøde i Hillerød

FIRMAIDRÆT REPORTAGE. Vilde med fitness 12. Futsal kun for fynboer 18. Tre foreninger bliver til én 20. Repræsentantskabsmøde i Hillerød FIRMAIDRÆT Nr 10 Nov./dec. 2007 Magasinet fra Dansk Firmaidrætsforbund REPORTAGE Repræsentantskabsmøde i Hillerød Vilde med fitness 12 Futsal kun for fynboer 18 Tre foreninger bliver til én 20 LEDER AF

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

HSU Nyhedsmagasin nr. 4 - november 2010. Philip fra Helsingør Badminton Klub blev kåret til Årets Træner af DGI Når tårer er af guld

HSU Nyhedsmagasin nr. 4 - november 2010. Philip fra Helsingør Badminton Klub blev kåret til Årets Træner af DGI Når tårer er af guld HSU Nyhedsmagasin nr. 4 - november 2010 Philip fra Helsingør Badminton Klub blev kåret til Årets Træner af DGI Når tårer er af guld Idrættens ildsjæle er hverdagens helte Af Peter Poulsen Formand for HSU

Læs mere

Nr. 4-2013 TEMA 4-11 Vinter- depression Bryd ensomhedens cirkel side 26 Din forening Ny terapiform Tag med

Nr. 4-2013 TEMA 4-11 Vinter- depression Bryd ensomhedens cirkel side 26 Din forening Ny terapiform Tag med DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 4-2013 Bryd ensomheden TEMA 4-11 Vi længes alle efter at blive set, som den vi er. Mange går rundt og forsøger at lave sig selv om, men når vi ikke er os selv i mødet

Læs mere

Ensomme gamle mænd. Grundloven til debat. Vision for folkeoplysningen. TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04

Ensomme gamle mænd. Grundloven til debat. Vision for folkeoplysningen. TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04 Ensomme gamle mænd Grundloven til debat Vision for folkeoplysningen TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04 s 2 LEDER Du kan kende os på, at vi vil dig noget! Forleden landede kulturministerens

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo ligeværd KÆRE POLITIKERE. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er til revision. Det er nu, I kan rette op på åbenlyse urimeligheder. Spørgsmålet er blot, om I fortsætter ad den nuværende vej eller vælger

Læs mere

DOWN&UP. Læs i dette nummer om: 7. Årgang Nr. 1 Februar 2007 LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM. Generalforsamling. Landskursus 2007. Støttet beskæftigelse

DOWN&UP. Læs i dette nummer om: 7. Årgang Nr. 1 Februar 2007 LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM. Generalforsamling. Landskursus 2007. Støttet beskæftigelse DOWN&UP LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM 7. Årgang Nr. 1 Februar 2007 Læs i dette nummer om: Generalforsamling Landskursus 2007 Støttet beskæftigelse Integrationstema til debat Aktivitetsweekend DOWN &UP

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

NR. 2 MAJ 2014 LOKALAFDELINGEN STORKØBENHAVN / BORNHOLM. Lottes U-turn. en medalje har to sider! Empowerment og recovery når familien skal hjælpes

NR. 2 MAJ 2014 LOKALAFDELINGEN STORKØBENHAVN / BORNHOLM. Lottes U-turn. en medalje har to sider! Empowerment og recovery når familien skal hjælpes NR. 2 MAJ 2014 LOKALAFDELINGEN STORKØBENHAVN / BORNHOLM Lottes U-turn en medalje har to sider! Empowerment og recovery når familien skal hjælpes FORMANDENS KLUMME Er du udredt godt nok? Af Anders Dinsen,

Læs mere

Frivillige. Giv en gave med mening Se vedlagte løsblad TEMA

Frivillige. Giv en gave med mening Se vedlagte løsblad TEMA DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 4-2012 TEMA Frivillige Den væsentligste årsag til, at jeg er frivillig, er at man giver noget af sig selv til et andet menneske, men får meget mere tilbage. Giv en

Læs mere

5 år efter kommunalreformen

5 år efter kommunalreformen SEPTEMBER 2011 DIAKONbladet 348. ÅRGANG 5 år efter kommunalreformen 2 DIAKONbladet Diakonforbundet Filadelfia og Diakonhøjskolens Diakonforbund www.diakonforbund.dk > DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE Indlæg

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 FØRSTE FORRYGENDE FRIVILLIG FREDAG - Inspirationshæfte med ideer fra 2011 Tekst: Karina Ertmann Krammer, Jacob Bøgesvang og Sanne

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Home-Start Familiekontakt

Home-Start Familiekontakt Home-Start Familiekontakt Vær med i Folkebevægelsen mod Ensomhed og gør en indsats for at halvere antallet af ensomme inden 2020! Flere end 35 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen

Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen TEMA: Kærlighed i Kaos Side 4 ADHD - modediagnose eller barsk virkelighed Side 33 Ændring af førtidspensionen Side 15 Kursuskatalog Midtersiderne TEMA: Kærlighed i Kaos

Læs mere

FIRMAIDRÆT. Futsal. Alderen er ingen hindring

FIRMAIDRÆT. Futsal. Alderen er ingen hindring FIRMAIDRÆT Futsal. Alderen er ingen hindring Formandsmøde. Kvinderne på talerstolen 6 Årets leder startede som brokkerøv 8 Invitation til Åbne aktiviteter i DFIF 16 Nr. 1 Januar 2007 Magasinet fra LEDER

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2014 Peter Als fra Amnestys lokalforening i Aalborg er en glad mand Læs mini-portræt i bladet, hvor Peter fortæller om Amnestys erfaringer med udenlandske frivillige.

Læs mere