En bæredygtig model skal bestå af vigtige rollemodeller og fagpersoner,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En bæredygtig model skal bestå af vigtige rollemodeller og fagpersoner,"

Transkript

1 NYHEDSBREV Nr årgang LEDER IFS har siden sin spæde start i Dansk Arbejder Idrætsforbund, ca. midt halvfemserne, levet sit stille liv i egne rækker, eller har den nu også det? Hvor nogen mener ja, vil andre mene nej. Med sats-puljen kom også flere kræfter og nye energi til IFS, og allerede på det første møde i den nye operationelle styregruppe, besluttedes det, at det nu skal være slut med, at leve dette anonyme liv. Dertil er både IFS konstruktionen og legalisering af sindslidendes/psykisk syges behov for både et aktivt fritidsliv og meningsfyldt fritidsliv for unikt. Idræt også for sindslidende er kommet for at blive, idet det i sin mangfoldighed har meget at byde på. Forebyggelse, sundhed og stærke muskler er velkendte tillægsord i festtalerne og oftest målbare og konkrete. De mere ukonkrete og svære definerbare områder, som den enkeltes recovery gen- Indhold: Sund By Løbet 2011 IFS Instruktøruddannelse Gå dig i form To nye IFS Styregrupper Nyt fra Vestegnen Facebook og Dropbox IFS på vej i nye kommuner IFS i Vejle fortsætter Cykel for sagen IFS foranderligt, blomstrende og socialt meningsfyldt nem idræt er mere svævende, idet processen og tilstanden er meget afhængig af hvilke rammer og holdninger, der ligger bag idrættens organisering. Sidst nævnte knyttes mere til metoden for organiseringen, hvor vi har gode erfaringer med en foreningskonstruktion, som etableres i et tværfagligt samarbejde imellem professionel støtte fra vigtige rollemodeller i psykiatrien og frivillige i idrætslivet. En bæredygtig model skal bestå af vigtige rollemodeller og fagpersoner, som er ansat i socialpsykiatrien, og som oplever opbakning fra ledelsen til, at udføre dette tværsektorielle og tværfaglige samarbejde, mellem socialpsykiatrien, frivillige og den kommunale fritidsforvaltning. Fagfolk dokumenterer det og praktikkerne ved det, at sundhedstilstanden hos brugere af psykiatrien er både skræmmende og livstruende for den enkelte, men samtidig svær at ændre på traditionel vis ved f.eks. samtaler med diætister mv., som skal føre til livsstilsændring hos den enkelte. Her er psykiatribrugere ikke forskellige fra medborgere uden for psykiatrien. Den ønskede effekt og implementering af den nye livsstil går i vasken efter ganske få dage/uger. Det er ganske enkelt for svært at stå alene med, og netop derfor er det vigtigt, at få skabt fællesskaber hvor den enkelte gennem idræts- og motionsrelationer motiveres til en mere aktiv livsstil. At drive en idrætsforening med psykisk syge på bestyrelsesposterne, er ofte en udfordring, der kræver et menneskesyn, der tager afsæt i tanken bag recorvery, hvor tålmodighed og forståelse for forskellighed og kompetencer er en dyd og faglighed, som ganske simpelt bygger på de samme værdier, som ligger til grund for den danske foreningstradition, hvor engagerede frivillige mødes om et interessefællesskab. Fortsættes på side 2 DAI og IFS ønsker alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår

2 Leder, fortsat fra forsiden Deri intet nyt under solen. Det nye er udfordringen i at få implementeret denne tankegang og struktur ind i socialpsykiatrien det kræver en fælles indsats og vilje til nytænkning. Vi ønsker at gøre op med myten eller tendensen til stigmatisering, via lukkede idrætsforeninger for psykisk syge eller sindslidende. Vi ønsker i stedet at sætte fokus på den rummelige idrætsforening, hvor kulturen i sig selv skal signalere og skabe rammerne for medlemmernes trivsel. Derfor vil vi i det kommende år arbejde målrettet med sprogbruget og ordvalg, som i højere grad vil signalere rummelighed med plads til de fleste. Samarbejdet indledes med et konstruktivt samarbejde på tværs af idrætterne i specialforbundene og ikke mindst involvering af det frivillige Danmark. Cykel for sagen - Fra Varde til Skagen Et nyt og unikt cykelløb hvor cykelglade super motionister kan forene en dejlig tur gennem det jyske landskab med, at cykle penge hjem til idrætsforeningen IFS Vestjyderne i Varde. Foreløbig arbejdes der målrettet med at knytte bånd i mellem de to breddekommuner, Varde og Ålborg. Til at hjælpe med at løse logistikken og træningen op til løbet, har DAI allieret sig med udviklingskonsulenten Bent Skov i Dansk Cykel Union. Følg med på hjemmesiden, og i næste nummer af nyhedsbrevet. Idræt - et middel til arbejdslivet Idrætsdeltagelse og træning af fysiske færdigheder er med til, at styrke den enkeltes kompetencer, så de får et bedre fundament for hverdagen, og dermed mulighed for at komme i arbejde. Ved at få styrket fysikken vil man få et større energioverskud, som giver mulighed for nye udfordringer i hverdagslivet, som for eksempel at komme tilbage på arbejdsmarkedet eller, at få et aktivt liv med idræt og ledelsesmæssige opgaver i den lokale idrætsforening. Derfor er Idræt For Sindslidende et godt sted at starte både for den enkelte men ligeledes for den kommunale økonomi. Ved at knytte foreningslivet tættere til andre relaterede tilbud, som fx kurser målrettet arbejdsmarkedet via jobcentrene, opnås den optimale winwin effekt. Dette vel og mærke for forholdsvis små midler. Den store udfordring er nærmere at få formaliseret og styrket det lokale samarbejde imellem interessenter. Her vil vi som idrætskonsulenter gerne tilbyde os som proceskonsulenter. Med denne opfordring håber vi, at kunne forene de to interessenters interesser på området, til gavn og glæde for psykisk syges tilknytning og funktion på arbejdsmarkedet. Erfaringen viser at der gennem idrætsdeltagelse skabes vigtige sociale relationer imellem psykisk syge, som er medvirkende til at livet tager en ny drejning, og dette i positiv retning, hvor den syge oplever nye mestringer, og med det også mere lyst til livet. DAI er nu på Facebook Der er nu oprettet gruppen 'Dansk Arbejder Idrætsforbund - DAI' på Facebook. Her er alle velkommen til at bidrage med kommentarer til, hvad der sker i DAI, deltage i en af debatterne eller blot bidrage med gode idéer. Vi ser frem til at møde dig på Facebook.

3 Psykiatrien i Frederikssund på vej jorden rundt Mandag den 29. november starter Gå-lympiaden i Frederikssund. 100 personer med tilknytning til psykiatrien i Frederikssund har tilmeldt sig konkurrencen, der strækker sig frem til til 28. februar næste år. Deltagerne er inddelt på ni forskellige hold, der dyster om at gå længst på de tre måneder. Hvis der opnås et gennemsnit på skridt per deltager svarer det til en distance på cirka km på de tre måneder. Der er cirka km rundt om jorden, så målet er, at deltagerne samlet set skal godt og vel en gang rundt om jorden. Gå dig i form - bliv ven med din skridttæller Lav en gangmotionsafdeling i jeres forening. DAI hjælper den nye afdeling i gang ved, at forære jer 25 skridttællere samt Pixibogen Gå dig i form, hvor der er plads til at nedskrive antal skridt i ½ år. Pixibogen indeholder også 77 gode råd om kost, rygning, alkohol og motion skridt om dagen så lidt skal der til for at nedsætte risikoen for at få hjertesygdomme og dø for tidligt. Man forebygger tyktarmskræft, brystkræft, type 2 diabetes, knogleskørhed, impotens og for højt blodtryk, samtidig stiger humøret og selvtilliden vokser. Faktisk kan motion holde depressioner og angst på afstand så hvad venter vi egentlig på. Tilmelding til projektet kan ske til idrætskonsulent Lasse R. Andersen på telefon eller på mail dai-sport.dk. Få 25 GRATIS skridttællere samt pixibogen Gå dig i form Yderligere skridttællere kan købes hos DAI for 50 kr. pr. stk. Ansøgning om tilskud til foreningens aktiviteter og rekvisitter m.v. Husk, at du er altid velkommen til, at søge om midler til nye aktiviteter hos IFS. I det omfang, at vi ikke er stand til, at efterkomme ansøgninger fra foreninger og projekter, henviser vi til nedenstående fonde, som en oplagt mulighed. Vi hjælper gerne med udformning af ansøgninger. Vi kan ligeledes henvise til DAI's hjemmeside, hvor man kan se flere tilskudsmuligheder. Klik på Fonde og Tilskud i menu'en. Himmelblå-Fonden, Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold, Store Kongensgade 49, 1264 København K. Den lokale Lions klub i din kommune. Læs mere på Landsorganisationen Sinds lokalforeninger. Læs mere på Indenrigs- og Socialministeriets fondsdatabase på Kommunale 18 midler målrettet frivilligt arbejde i foreninger. Forhør dig om retningslinier for ansøgningen i din kommune. Tips- og lottomidlerne. Læs mere på Trygfonden. Læs mere på Ansøgning om tilskud fra tipsmidlerne I flere af landets aviser, har der i den senere tid været annoncer/information om tipsmidlerne. Har jeres forening, institution m.v. behov for økonomisk støtte, så gå ind på hvor man kan se de forskellige puljer, der kan søges.

4 Nyt fra Vestegnen Gennem de sidste to år har DAI og Vestegnens Idrætssamarbejde, bestående af repræsentanter fra socialpsykiatrien i Glostrup, Høje-Tåstrup, Ishøj, Hvidovre, Rødovre, Albertslund, Vallensbæk og Brøndby, arrangeret og afholdt 6 idrætsdage, og nu står den fast på både en sommer og en vinter idrætsdag, som begge bliver afholdt på Glostrup kommunes idrætsanlæg. Den største af idrætsdagene var med over 100 deltagere, og det er nogle fornøjelige dage, hvor der bliver svedt godt igennem og skabt bånd på kryds og tværs af institutioner og kommunegrænser. Flere idrætstilbud bliver nu tænkt længere ud end til de enkelte institutioner/ kommunes borgere, og her har IFS sin styrke ved foreningsdannelse, som er åbne for alle, uanset om man er visiteret eller bor i rigtige kommune. IF Comming Up har fx gennemført to åbne salsaforløb for kvinder, hvor latino rytmer og balleryst gav selvtilliden et kæmpe ryk den rigtige vej, afholdt en krolftumering på deres fastanlagte bane i baghaven på botilbuddet Vestervænget. Parkvænget har åbnet op for deres fodbold og tai chi samt volley, floorball og svømning bliver tænkt på tværs i vestegns regi. Pt. rummer Vestegnens kommuner to foreninger, Apollo i Albertslund og IF Comming Up i Høje- Tåstrup kommune. Sidst nævnte har været så stor en succes, at kommunen har forankret foreningen ved at fuldtidsansætte koordinator Rikke Andersen. IF Comming Up er klar til at åbne op for et tættere og mere formaliseret samarbejde med de omkringliggende kommuners socialpsykiatri, og her er Ishøj oplagt. I Glostrup kommune arbejdes der med Parkvængets to fysioterapeuter, som primus motorer på at puste nyt liv i foreningen SIKA. Dette kræver selvfølgelig et grundigt forarbejde og opbakning fra kommunen som helhed. Næste idrætsdag bliver 25. januar, hvor alle glæder sig til, at møde nye og gamle venner igen og så håber vi foreningstankegange fortsætter med at sprede sig, så flere borgere på Vestegnen kan få mulighed for, at blive en del af den danske foreningskultur også selvom man er psykisk sårbar. Sund By Løbet 2011 Husk at sætte et stort X i kalenderen ud for den 3. maj Dette er datoen for næste års Sund By Løb, som igen afvikles med start og mål på Østerbro Stadion og en tur i gennem Fælledparken. Arrangørerne arbejder på, at gøre arrangementet endnu mere spændende og interessant i 2011 og du og din forening, skal naturligvis også være med, så husk at sætte datoen i din kalender. Ind i mellem mangler vi et par hænder til nogle af de praktiske opgaver på dagen, og hvis du har lyst til, at være med som hjælper på løbsdagen, er du meget velkommen til at kontakte os. Instruktøruddannelse Trin 1 DAI indbyder hermed til Instruktøruddannelse. Instruktøruddannelsen er for dig, der brænder for idræt, og gerne vil dygtiggøre dig indenfor faget. På kurset deltager du aktivt i idrætsaktiviteterne, oplever kulturen, og bliver en del af et netværk for trænere. Kurset er for alle som har tilknytning til psykiatrien, medarbejdere, frivillige og brugere. På kurset dygtiggør du dig, så du bagefter kan blive klubbens nye instruktør eller hjælpe-instruktør.

5 På Trin 1, Modul A og B, får du en alsidig introduktion til idræt. Ønsker du yderligere dygtiggørelse, kan du gå videre til Trin 2. Læs mere om dette kursus på Instruktøruddannelse Trin 2 For første gang blev der to år i træk på Vejle idrætshøjskole, uddannet instruktører på trin 2, og denne gang havde vi udvidet med liniefaget Musik og Bevægelse hvor der blev arbejdet med labans bevægelsesteorier og afsluttet med en Zumbafest, et liniefag som nok ikke er udbudt for sidste gang. Et stort og varmt velkommen til de 20 nye og friske instruktører, som skal ud og holde niveauet højt i deres respektive foreninger og institutioner. IF Kæmperne søger ny koordinator. IF Kæmperne i København skal have ny koordinator, idet den nuværende koordinator, Poul Sølvstein, har fået nyt job i DAI. Læs mere på deres hjemmeside, Oprettelse af Dropbox på nettet, for koordinatorer og idrætsmedarbejdere. Vi har oprettet en såkaldt Dropbox på nettet, hvor der fremover vil være mulighed for at hente en masse forskellige informationer, fra DAI, IFS, de to styregrupper, samt fra idrætsforeningerne, til fælles information og ikke mindst gode idéer til inspiration og hjælp i det daglige. Denne Dropbox er ikke åben for alle og enhver, man skal have en kode og password for at kunne benytte den. Det fungerer som en slags harddisk, hvor man kan hente og gemme filer, dokumenter, foldere, billeder osv., som man mener kan være til gavn og inspiration for andre. Koordinatorer og idrætsmedarbejdere kan kontakte sekretær, Jimmy Lauridsen på tlf eller på mail, og rekvirere adgangskoderne. Lukning af GG97. Vi har desværre måtte sige farvel til en af vores foreninger GG97 fra Hillerød. Foreningen, som blev startet i 1997, var centreret omkring værestedet på Grønnegade. Bestyrelsen valgte at lukke ned da opbakningen ikke længere var til stede. Idrætsprofilen forsvandt da nedskæringer i mandetimer og åbningstid ramte Grønnegade. Samtidig ser en længe ventet flytning ud til snart, at blive virkelighed og med denne opstår muligheden for at starte noget nyt. Forhåbentligt kan Hillerød så igen, tilbyde et idrætsligt fritidstilbud i foreningsregi til psykisk sårbare i kommunen. DAI står selvfølgelig klar med konsulentbistand, og anden opbakning når tiden igen er moden. IF Silkesind får Årets Sundspris IF Silkesind er en idrætsforening i Silkeborg for mennesker med sindslidelser. I sit forholdvis korte liv har foreningen formået at aktivere en gruppe mennesker, der før havde svært ved at få fodfæste indenfor idrættens foreningsverden. Der er skabt aktivitet, kammeratskab og socialt netværk. Mange oplever en øget livslyst og sundhed; nu er der noget at stå op til og komme efter. Man taler indenfor det psykiatriske behandlingspsykiatri og socialpsykiatrien om vigtigheden af motion og udadvendt aktivitet for de psykisk sårbare. Den opgave er IF Silkesind med til, at løse på en munter og alsidig måde. Mange får en mere aktiv og humørfyldt hverdag med foreningens aktiviteter som udgangspunkt. Og man er selv med til, at holde foreningen i gang og vælge aktiviteter i samarbejde med Idræt om Dagen.

6 Politisk Styregruppe's sammensætning: Mogens Damgaard, DAI, medlem af Forbundsledelsen Palle Thomsen, DAI, Forbundssekretær Lisbeth Crafack, idrætskonsulent, DAI Lasse R. Andersen, idrætskonsulent, DAI Merete Nordentoft, professor i psykiatri Eigil Jespersen, Syddansk Universitet Jan Svensson, forsker Trine Hammershøy, Det Sociale Netværk Jimmy Lauridsen, DAI, sekretær for styregruppen Operationel Styregruppe's sammensætning: Lisbeth Crafack, idrætskonsulent, DAI. Lasse R. Andersen, idrætskonsulent, DAI. Søren V. Pedersen, koordinator, IF Mob din krop. Rikke Andersen, koordinator, IF Coming Up. Preben Mejlvang, næstformand, IF Kæmperne. Poul Sølvstein. Simon Andersen, koordinator, Gentofte Idræts Forening. Bo Kristiansen, instruktør, bestyrelsesmedlem. Nina Gadgaard, koordinator, IF Aktivisterne. Jan Fruerlund, koordinator, IF Silkesind. Jmmy Lauridsen, sekretær for styregruppen. På DAI's hjemmeside kan du læse mere om de enkelte personer i de to styregrupper. IFS i Vejle fortsætter... Efter den megen uro i medierne omkring lukning af IFS i Vejle, er der kommet facts på bordet, og heldigvis gik det ikke så galt, idet spare dolken kun ramte en flig af stammen. Således vil man, som borger i Vejle kommune fortsat have mulighed for at kunne dyrke idræt i IFA/IFS. I de kommunale skrifter er skrevet følgende: Voksenudvalget besluttede d. 5. oktober, at det nuværende tilskud til IFS (idræt for sindslidende) på kr skal reduceres til kr pr. 1/ Dermed er den varslede lukning af IFS aflyst. Alle kan nu være helt sikre på, at der også i fremtiden vil være et motionstilbud til sindslidende. Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at tilbuddet efter d 1/ vil være anderledes end det vi kender i dag. Hvilke konsekvenser det reducerede tilskud på kr vil få for "dagligdagen", er for tidlig at udtale sig om på nuværende tidspunkt. Bestyrelsen for Idræt i dagtimerne skal nu undersøge, hvordan man bedst mulig løser denne opgave. Vi ønsker held og lykke med opgaveløsningen, hvor en dannelse af en idrætsforening måske kan være løsningen. IFS på vej i to nye jyske kommuner. IFS på vej i to af kommunerne i udkantsdanmark i både Skive og Tønder kommune har man gået lidt som katten om den varme grød på den ene side vil man gerne styrke psykisk syges borgeres muligheder for et sundere og sjovere fritidsliv med idræt som fællesnævner, men som ofte kan det være svært at samle trådene når andre arbejdsopgaver kalder, og der er langt imellem landsbyerne. Geografien bør dog ikke være den barriere, som blokerer for et fysisk aktivt foreningsliv for de borgere, som ikke selv opsøger idrætsforeningen. Da Skive kommune søger om status som breddeidrætskommune, har det givet anledning til, at vi har taget kontakt for at finde den løsning, som kan føre til,, at der bliver oprettet et foreningstilbud hvor sindslidende og frivillige selv sidder med på bestyrelsesposterne. Vi glæder os til samarbejdet med socialpsykiatrien, som i Skive er repræsenteret ved Else Albrechtsen, og i Tønder kommune er det sundhedskonsulenten Ole Schack, som er primus motor.

7 Husk at tjekke kursus mulighederne i DAI's kursuskatalog. Det har længe været et ønske fra idrætskonsulenterne, at vi i højere grad kunne arbejde tættere sammen omkring events og andre aktiviteter i forbundet herunder udbudet af kurser. Dette har nu medført, at ledelsen gav grønt lys, og at vi i efteråret kunne udgive det første nummer af et samlet kursus- og uddannelseskatalog. Hermed åbner det op for endnu flere kurser for jer medlemmer, samtidig minimeres chancen for aflysninger pga. for få tilmeldinger. Du kan som medlem, selv komme med forslag til kurser, hvis ikke du finder den idrætsaktivitet du søger i kataloget. Du skal blot gå ind på vores hjemmeside, under linket kurser på forsiden. Her finder du en Kursusønskeliste som udfyldes online, eller du kan sende en mail og oplyse dit ønske, hvorefter dette indskrives på en ønskeliste, som udløser et kursus når 8 andre har samme interesse. Hermed går vi på tværs af interne interesseopdelinger i organisationen. Efteruddannelse for koordinatorer og idrætsmedarbejdere i Nørresundby Hvor er vi på vej hen og hvad sker der lokalt? 25 idrætskoordinatorer og idrætsmedarbejdere i psykiatrien var samlet til det årlige træf i Nørresundby Idrætscenter. Dagene var selvfølgelig krydret med mulighed for både, at bruge kroppen og for at få ny viden på området. Træffet var tilrettelagt i samarbejde mellem DAI og de IFS ansvarlige i Ålborg, Frederikshavn og Hjørring Kommuner, og da ildsjælene er et talende folk med lyst til involvering og vidensdeling, var 1. dagen forbeholdt arbejdende workshops, hvor der blev tænkt nye tanker og vidensformidlet. Emner som sprogbruget i IFS, herunder organiseringsmuligheder var to af de hotteste emner for hvordan man kan skabe et foreningsfællesskab, uden sprogligt at stigmatisere medlemmerne, ved fx at bruge betegnelsen Idræt for sindslidende, der i sig selv er stigmatiserende og afgrænsende. Hensigten er at fremme integration, uden på forhånd at udelukke nogen, men kan det overhovedet lade sig gøre, at forene ungdomsidræt for sårbare målgrupper/yngre psykisk syge, hvis man kalder det en idrætsforening for sindslidende? Debatten var aktiv og konklusionen ikke endegyldig, da metoder og dagligdagen omkring de nuværende foreninger, til dels er knyttet til de ansattes personlige kompetencer og menneskesyn samt de tidsmæssige ressourcer som den enkelte kommune har afsat. Deltagerne skulle før træffet have udfyldt et skema, hvor ansattes relationer i forhold til sindslidende skulle skitseres, dette for at fremme og synliggøre hvilken multikunstner man i arbejdet med IFS ofte agerer som og her kan støtte den foreningsbaserede demokratiske arbejdsform. På dag to, var der oplæg om tavs viden og ungdomskultur. Begge oplæg var fremragende og gav stof til eftertanke, ny viden og ikke mindst lyst til at arbejde mere med virtuelle medier. Sidst nævnte i forhold til at præsentere IFS for andre. Oplæg mv. kan findes på hjemmesiden På gensyn i 2011, hvor et af temaerne kunne blive en debat omkring udvikling og erfaringer med sprogbruget omkring IFS. Citat Poul Sølvstein. "IFS er den rummelige forening".

8 Aktivitetskalender 2010: 15. december 10 års jubilæum i DAI, Lisbeth Crafack 2011: 25. januar, Glostrup Idrætsdag. Arr. Vestegnssamarbejdet. 29. januar, Lyngby Idrætsdag. Arr. IF Limone marts, Kolding Vandrehjem IFS Efteruddannelse for instruktører april, Vejle Idrætshøjskole IFS Instruktøruddannelse, Trin 1, Modul A 3. maj, København Sund By Løbet, Østerbro Stadion og Fælledparken, Kbh maj, Brøndby Skab bedre resultater med coaching, kursus juni, Vejle Idrætshøjskole IFS Instruktøruddannelse, Trin 1, Modul B 30. juni - 2. juli, Vejle Idrætshøjskole Idrætsfestival 2011 Uge 38, Helsingør Friluftsuge i Helsingør september, Jylland Kør for sagen - Fra Varde til Skagen, til fordel for bedre idrætsvilkår for sindslidende i Varde kommune. Arr. IF Vestjyderne, DAI m.fl november, Sjælland Efteruddannelse for idrætskoordinatorer og idrætsmedarbejdere i psykiatrien. Aktiviteterne arrangeres af DAI, såfremt andet ikke er nævnt. Nye bog- og rapportudgivelser. "Kroppens Ambivalens". Moltke Ane, Frydenlund "Sandheden om sundhed". Klarlund Pedersen, Bente, Politikkens Forlag "Handicap og Foreningsliv Udgiver: Servicestyrelsen. Er du ven, kollega eller familie til en psykisk sårbar, så læs mere her: www. psykisksaarbar.dk. Psykose hos Unge. Symptomer og behandling og Fremtid; Nordentoft, Merete m.fl., Psykiatriens forlag. Pædagogisk idræt. En bevægende pædagogik; Sandholm, Grete og Sørensen Hanne Værum, Forlag Corposano. Sidste nyt indenfor træningsudstyr: ELSK AT LØBE med marathonbogen; Rønnov Tor, Klarlund Bente. Bogen giver dig lyst til at løbe hvad enten du har ambitioner om at løbe 5 km eller maraton. Handicapkonventionen. Handicapkonventionen skal kendes af alle mennesker med handicap. Derfor har Socialministeriet fået lavet oversættelser af konventionen, der er målrettet forskellige handicapgrupper. Læs mere her: Idrætskonsulenttjenesten. Vi står altid til rådighed for en snak, hvor intet er for stort eller småt. Har I brug for assistance til hjælp for afvikling af nye tiltag, stævner, temadage eller andet, så tag kontakt til konsulenterne. DAI støtter både med økonomi, know-how og manpower. Lisbeth Crafack Lasse R. Andersen DAI - idræt også for sindslidende er økonomisk k støttet tt t af Socialministeriet og Danmarks Idræts-Forbund. Kontakt DAI s konsulent i dit område: Jylland: Konsulent Lisbeth Crafack, tlf Sjælland og Fyn: Konsulent Lasse Andersen, tlf Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby Telefon

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 2-2010 - 14. årgang

Nyhedsbrev. Nr. 2-2010 - 14. årgang Nyhedsbrev Nr. 2-2010 - 14. årgang Leder Interessen og lysten til, at indgå i idrættens fællesskab, har vist aldrig været større problemet eller spørgsmålet er tværtom hvor langt IFS egentlig er nået op

Læs mere

I sporten arbejder vi i stedet med

I sporten arbejder vi i stedet med NYHEDSBREV Nr. 1-2011 - 15. årgang LEDER Alle naturlige mennesker danser, når de vil udtrykke og forbruge overskydende livskraft. civiliserede mennesker driver sport. (Asger Jorn, 1948) I vores civiliserede

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle?

Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle? Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle? Pointer fra min undersøgelse af socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Ungdomsdivisionens Temadag d. 19. maj

Læs mere

DAI Idræt For Sindslidende Arbejdskonference Munkebjerg 28. april en verden af gode oplevelser

DAI Idræt For Sindslidende Arbejdskonference Munkebjerg 28. april en verden af gode oplevelser DAI Idræt For Sindslidende Arbejdskonference Munkebjerg 28. april 2010 www.dai-sport.dk en verden af gode oplevelser DAI Idræt For Sindslidende Arbejdskonference 28. april 2010 Program 09.30 10.00 Ankomst

Læs mere

NYHEDSBREV LEDER. IFS foranderligt, blomstrende og socialt meningsfyldt. Nr. 2-2011 - 15. årgang. www.dai-sport.dk

NYHEDSBREV LEDER. IFS foranderligt, blomstrende og socialt meningsfyldt. Nr. 2-2011 - 15. årgang. www.dai-sport.dk NYHEDSBREV Nr. 2-2011 - 15. årgang LEDER Der er noget i vores ellers så sunde velfærdssamfund, som er på vej i den gale retning! Den frivillige sektor har gennem mange år været førende på positive resultater,

Læs mere

NYHEDSBREV LEDER. IFS foranderligt, blomstrende og socialt meningsfyldt. Nr. 3-2011 - 15. årgang. www.dai-sport.dk

NYHEDSBREV LEDER. IFS foranderligt, blomstrende og socialt meningsfyldt. Nr. 3-2011 - 15. årgang. www.dai-sport.dk NYHEDSBREV Nr. 3-2011 - 15. årgang LEDER Nye veje til morgensdagens indsatser - og hvordan står det til med fremtidens tværfaglige samarbejde. Således var temaet på KL`s årlige psykiatri og handicap konference

Læs mere

Efteruddannelse for Koordinatorer og Idrætsmedarbejdere i psykiatrien Dansk Arbejder Idræt IDA Mødecenter, fredag den 8.

Efteruddannelse for Koordinatorer og Idrætsmedarbejdere i psykiatrien Dansk Arbejder Idræt IDA Mødecenter, fredag den 8. Efteruddannelse for Koordinatorer og Idrætsmedarbejdere i psykiatrien Dansk Arbejder Idræt IDA Mødecenter, fredag den 8. november 2013 Projektleder Christine Wex Projektleder Anja Kammacher, Glostrup Hospital

Læs mere

Oplæg Holstebro 19. sept. 2013

Oplæg Holstebro 19. sept. 2013 Oplæg Holstebro 19. sept. 2013 Idrætskoordinator Søren Vestergaard Pedersen svep@frederikshavn.dk tlf: 2032 6078 el. 9845 7002 Hvad vil Frederikshavn kommune? Frederikshavn Kommune vil gerne lave sundhedsfremme

Læs mere

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby.

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby. Forbundsledelsen 9. oktober 2014 Til regioner og foreninger DAI's 41. kongres 15. november 2014 i Brøndby Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag,

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Oplæg d. 7. nov. 2013. V/ Christine Marie Topp Cand. scient. i Idræt

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

Notat 29. november Notat vedr. idrætsordninger for psykisk sårbare. Et sundt liv handler både om kost, motion og mental sundhed.

Notat 29. november Notat vedr. idrætsordninger for psykisk sårbare. Et sundt liv handler både om kost, motion og mental sundhed. Notat 29. november 2017 Notat vedr. idrætsordninger for psykisk sårbare Et sundt liv handler både om kost, motion og mental sundhed. Statistik fra psykiatrien i Region Syddanmark viser at: Danskere med

Læs mere

Ankomst og registrering Velkomst IFS unge voksne og idrætten projektresultater Pause Krop og bevægelse idræt og sindslidelse Frokost

Ankomst og registrering Velkomst IFS unge voksne og idrætten projektresultater Pause Krop og bevægelse idræt og sindslidelse Frokost Program 09:15 Ankomst og registrering (Morgenbrød med kaffe/the) 10:00 Velkomst ved institutleder Jørgen Povlsen, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU 10:05 IFS unge voksne og idrætten projektresultater

Læs mere

DAI Idrætsforum FREMTIDEN FOR DIN IDRÆT. 20. 21. september 2013. Dansk Arbejder Idrætsforbund IDRÆT MOTION - AKTIVITET

DAI Idrætsforum FREMTIDEN FOR DIN IDRÆT. 20. 21. september 2013. Dansk Arbejder Idrætsforbund IDRÆT MOTION - AKTIVITET Dansk Arbejder Idrætsforbund DAI Idrætsforum FREMTIDEN FOR DIN IDRÆT 20. 21. september 2013 Idrætsforum 2013 Velkommen til Idrætsforum 2013 Idrætten har nu arbejdet i ca. 1 1/2 år efter de retningslinier,

Læs mere

IFs Idræt for sindet - siden 1996 1

IFs Idræt for sindet - siden 1996 1 IFs Idræt for sindet - siden 1996 1 Udgiver: Dansk Arbejder Idrætsforbund Copyright Forfatter: Mikkel Bock Bonnesen, DAI Kirsten Holmer, DAI Lisbeth Crafack, DAI Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens

Læs mere

Ideer og gode historier

Ideer og gode historier Ideer og gode historier IF Frisk Stor idrætsdag i Sorø Fodboldfitness, glæden ved at dyrke fysisk aktivitet, brugere som instruktører (selvtillid) Idrætsaften (fællesskabet). Slagelse, Annika Ring Træning

Læs mere

FRA IFS-FOrening til ordinær forening. Fortsæt udviklingen og spænd sikkerhedsnettet ud. IFs

FRA IFS-FOrening til ordinær forening. Fortsæt udviklingen og spænd sikkerhedsnettet ud. IFs FRA IFS-FOrening til ordinær forening Fortsæt udviklingen og spænd sikkerhedsnettet ud IFs Idræt for sindet - siden 1996 Indholdsfortegnelse Side Udvikl forening og medlem 4 Partnerskaber 5 Vurder om medlemmet

Læs mere

FORENINGSLEDER- AKADEMI. Oktober 2013 marts 2014

FORENINGSLEDER- AKADEMI. Oktober 2013 marts 2014 FORENINGSLEDER- AKADEMI Oktober 2013 marts 2014 FORORD Udfordringerne for det frivillige foreningsliv, dets ledere og trænere er mange. Der stilles mange forventninger og krav bl.a. til at kunne organisere,

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

» Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen« Delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune

» Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen« Delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune » Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen«delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune Delpolitik børn og unge med handicap Denne delpolitik er den fælles ramme

Læs mere

Projektbeskrivelse Stolemotion (Træning i lokale idrætsforeninger, på aktivitetscentre og plejecentre)

Projektbeskrivelse Stolemotion (Træning i lokale idrætsforeninger, på aktivitetscentre og plejecentre) Projektbeskrivelse Stolemotion (Træning i lokale idrætsforeninger, på aktivitetscentre og plejecentre) Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) har de seneste år oplevet et stigende behov for særlige motionstilbud

Læs mere

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform August 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft. Folkeskolereformen er en læringsreform. Det overordnede mål er, at alle elever bliver

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

BULLETIN 2013 / 07. Medlemsorganisationerne og jeres klubber. Til. Dato: 07-02-2013 ---/HH. Emne: Lederuddannelse

BULLETIN 2013 / 07. Medlemsorganisationerne og jeres klubber. Til. Dato: 07-02-2013 ---/HH. Emne: Lederuddannelse BULLETIN 2013 / 07 Til Kongelig Dansk Aeroklub Danmarks Luftsports-Forbund Protektor: H. K. H. Prinsgemalen Medlemsorganisationerne og jeres klubber Dato: 07-02-2013 ---/HH Emne: Lederuddannelse KDA har

Læs mere

Handicapidrættens Fællesråd. - vi hjælper handicappede i gang med motion

Handicapidrættens Fællesråd. - vi hjælper handicappede i gang med motion Handicapidrættens Fællesråd - vi hjælper handicappede i gang med motion 1 Handicapidrættens Fællesråd Handicaprådet Frederikshavn Kommune ønsker at støtte og fremme handicapidrætsforeningernes arbejde

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Liv i sundhed. Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet.

Liv i sundhed. Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet. Liv i sundhed Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet. 2 Liv i sundhed - Sundere vaner for sindslidende Silkeborg Kommunes socialpsykiatri og Region Midtjyllands psykoseteam

Læs mere

Undervisning i form af. halve og hele. temadage. og lejlighedsvis konsulentarbejde. i DET PSYKIATRISKE FELT. Om RECOVERY, DISCOVERY og

Undervisning i form af. halve og hele. temadage. og lejlighedsvis konsulentarbejde. i DET PSYKIATRISKE FELT. Om RECOVERY, DISCOVERY og 1 Undervisning i form af halve og hele temadage og lejlighedsvis konsulentarbejde i DET PSYKIATRISKE FELT Om RECOVERY, DISCOVERY og Beslægtede emner. Oplæg fra: 2 Sommer 2009 Indholdsfortegnelse: Side

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1-2010 - 14. årgang

Nyhedsbrev Nr. 1-2010 - 14. årgang Nyhedsbrev Nr. 1-2010 - 14. årgang Leder Midsommeren er nær og snart skal vi alle danse heksezumba. I IFS har vi taget hul på dialogen om fremtidens DAI/IFS. I DAI vil vi fortsat arbejde for, at være en

Læs mere

Kursuskatalog April 2012 - Juni 2012

Kursuskatalog April 2012 - Juni 2012 Gasværket Kulturhus forside Kursuskatalog April 2012 - Juni 2012 udskriv som a4 til a4- som brochure Side 1 Side 2 Velkommen til Gasværket Kulturhus. Gasværket Kulturhus er en del af socialpsykiatrien

Læs mere

Facebookstrategi for IFS-foreninger

Facebookstrategi for IFS-foreninger Facebookstrategi for IFS-foreninger MÅLGRUPPE Nuværende og potentielle brugere af IFS-foreningen i lokalområdet. Dvs. mennesker med psykiske vanskeligheder, som også har interesse i idræt og har en Facebook-konto.

Læs mere

Hvorfor er det vigtigt?

Hvorfor er det vigtigt? Struktur på sundheden Workshop 10 Lucette Meillier Seniorforsker, cand.comm., ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Socialpsykiatrien Sundhed i balance Hvorfor er det vigtigt?

Læs mere

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Indledningsvis bemærkes det, at denne beretning ikke behandles som et selvstændigt emne på aktivitetsmødets dagsorden. Spørgsmål, kommentarer og uddybninger til

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Bedre sundhed din genvej til job. Side 1

Bedre sundhed din genvej til job. Side 1 Bedre sundhed din genvej til job Side 1 Program Præsentation Formål med oplægget Beskrivelse af kurset Samarbejde og barrierer imellem jobog sundhedsområdet Fremtid Tid til refleksion Jeres spørgsmål og

Læs mere

NYHEDSBREV. LEDER Med sol og sommer følger en naturlig lyst til at bevæge sig.. IFS foranderligt, blomstrende og socialt meningsfyldt

NYHEDSBREV. LEDER Med sol og sommer følger en naturlig lyst til at bevæge sig.. IFS foranderligt, blomstrende og socialt meningsfyldt NYHEDSBREV Nr. 2-2012 - 16. årgang LEDER Med sol og sommer følger en naturlig lyst til at bevæge sig.. I DAI er vi tæt på afviklingen af årets Idrætsfestival som netop byder på aktiviteter under åben himmel.

Læs mere

HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening

HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening 1 FORORD Spil på hele banen Har I kendskab til hvor meget hjælp, I kan hente i Dansk Firmaidrætsforbund?

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS Ingen selvfølge at unge dyrker sport Det første store dyk på frafaldsbarometret ses i de tidlige teenageår. Her mærker foreningerne

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv

Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv Beskæftigelse Beskæftigelse har arbejdet med konceptet 5 veje til et godt liv gennem følgende initiativer i 2014.

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Kurser for frivillige

Kurser for frivillige Kurser for frivillige afholdt i og uden for Mødrehjælpen Forord... 3 Kurser for frivillige i bestyrelser... 3... 3 Ret og pligt for nye bestyrelsesmedlemmer... 3 Introduktion for nye kasserere... 4 Kurser

Læs mere

Sundhed. på DIN arbejdsplads. Randers Kommune

Sundhed. på DIN arbejdsplads. Randers Kommune Sundhed på DIN arbejdsplads Randers Kommune Sundhed på DIN arbejdsplads Vi tilbringer alle en stor del af vores liv på arbejdsmarkedet. Derfor er det naturligt, at arbejdspladserne sætter sundhed på dagordenen,

Læs mere

Idræt i Socialpsykiatrien

Idræt i Socialpsykiatrien Idræt i Socialpsykiatrien Projekt Bevægelse, Krop & Sind 4 partnere: Ringsted, Slagelse og Sorø Kommune og Regionsjælland Bevægelse, Krop & Sind 1. Forankring af forståelse for idrættens muligheder som

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

Et samarbejde der bryder grænser!

Et samarbejde der bryder grænser! Et samarbejde der bryder grænser! INDHOLD Shared Care - sammen på tværs af sektorer 1 Sådan er vi organiseret 1 Det særlige ved Shared Care 2 Shared Care har givet borgerne flere muligheder 3 Metodeudvikling

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 22-05/08 Dato 18. september 2008 kl. 17.00 Sted Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard, Annie Nielsen, Mogens

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Projekt. Idræt for sindslidende i Frederikshavn Kommune

Projekt. Idræt for sindslidende i Frederikshavn Kommune Projekt Idræt for sindslidende i Frederikshavn Kommune Projektbeskrivelse Frederikshavn Kommune Afd. for Sundhed, handicap og psykiatri September 2007 Indholdsfortegnelse 1. Projektbeskrivelse...3 2. Projektets

Læs mere

Inklusion af fysisk og psykisk Handicappede. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Inklusion af fysisk og psykisk Handicappede. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Inklusion af fysisk og psykisk Handicappede Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 61 Indhold 1. Introduktion....... 62 2. Projektets aktiviteter......... 63 3. Projektets resultater..... 63 4. Projektets

Læs mere

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015 Klik her og læs mere Hvis du bliver ved med at gøre, hvad du altid har gjort, vil du blive ved med at få, hvad du altid har fået Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar

Læs mere

Gratis kurser 2013/2014 til fritidslivet i Helsingør og Fredensborg Kommuner

Gratis kurser 2013/2014 til fritidslivet i Helsingør og Fredensborg Kommuner l Gratis kurser 2013/2014 til fritidslivet i Helsingør og Fredensborg Kommuner Træner du hjernen? - Inspirationsaftener og kurser for foreningsfolk! 1 5 spændende inspirationsaftener på tværs af kommunegrænsen

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 14-05/08 Dato 30. august 2007 kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard, Peter Rasmussen, Annie

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

De 9 strategiske pejlemærker

De 9 strategiske pejlemærker De 9 strategiske pejlemærker Socialpsykiatrisk Center Slagelse De 9 strategiske pejlemærker I denne folder præsenteres 9 strategiske pejlemærker for socialpsykiatrien i Slagelse Kommune. Pejlemærkerne

Læs mere

Løb i teori og praksis. Efteruddannelse af DAI s koordinatorer og idrætsmedarbejdere Dansk Atletik Forbund torsdag d. 7.11.2013

Løb i teori og praksis. Efteruddannelse af DAI s koordinatorer og idrætsmedarbejdere Dansk Atletik Forbund torsdag d. 7.11.2013 Løb i teori og praksis Efteruddannelse af DAI s koordinatorer og idrætsmedarbejdere Dansk Atletik Forbund torsdag d. 7.11.2013 Morten Nielsen Udviklingskonsulent i Dansk Atletik Forbund Underviser på DIF

Læs mere

OrienteringsPatruljen

OrienteringsPatruljen OrienteringsPatruljen Sæt fokus på børn og unges kendskab til naturen og orienteringsløb Skab et sundt og aktivt friluftsliv Prøv : - Orienteringsløb - Lege i naturen - Adventureaktiviteter - Kurser og

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen

Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen Aalborg Kommune Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen 2016-17 Idræt og Kultur Har du lyst til at deltage eller har brug for flere oplysninger, så kontakt os på følgende tlf nr. Britt :25 20

Læs mere

Unge, Idræt og Recovery Evaluering af udviklingsprojekt om idræt for sindslidende

Unge, Idræt og Recovery Evaluering af udviklingsprojekt om idræt for sindslidende Unge, Idræt og Recovery Evaluering af udviklingsprojekt om idræt for sindslidende v/ Anna Staal Center for Handicap og Bevægelsesfremme Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Temadag om

Læs mere

Hvad nytter det at have gode ben, hvis hovedet ikke er med?

Hvad nytter det at have gode ben, hvis hovedet ikke er med? Hvad nytter det at have gode ben, hvis hovedet ikke er med? Fremtidens idræt i Grønland, fredag d. 19. august 2016 Trine Hammershøy, Det Sociale Netværk / headspace Danmark Foreningen Det Sociale Netværk

Læs mere

Tilmelding til skoleåret 2010/2011

Tilmelding til skoleåret 2010/2011 Nyhedsbrev, august 2010 Velkommen tilbage til 2010/2011 Læs om: Tilmelding til skoleåret Grønt Flag går online Tønder kommune - Alle folkeskoler er Grønt Flag skoler Grønt Flag kurser på Økolariet og Science

Læs mere

Læring på tværs i samspil med borger og patienter

Læring på tværs i samspil med borger og patienter Læring på tværs i samspil med borger og patienter LIPP Konference 2015 Mandag den 23. marts 2015 Helle Schnor, Udviklingschef, sygeplejerske og Ph.d. Psykiatrisk Center Glostrup Et samarbejde på tværs

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

Kære instruktører i gymnastikafdelingen

Kære instruktører i gymnastikafdelingen GYMNASTIK Kære instruktører i gymnastikafdelingen Gymnastikafdelingen har lavet denne praktiske guideline, for at klæde dig på til de opgaver, der er tilknyttet jobbet og for at værne om de værdier og

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland PsykInfo s formål PsykInfo er psykiatrisk informationscenter i Region Sjælland for at: øge den generelle viden og åbenhed om psykisk sygdom og psykiatrien

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER R E C O V E R Y C O L L E G E KURSUS KATALOG VINTER FORÅR 2018 FOTO: HELLE FISKER V E J L E Velkommen til Recovery College Vejle Recovery College Vejle tilbyder kurser, workshops og lignende aktiviteter

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Oversigt: Aktivitetsniveau Tal og statistik Kommunerne Pressen DGI Nordvest Væsentlige begivenheder Satsningsområder Idrætspolitik

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Shared Care på Vestegnen Et samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatri, Distriktspsykiatri og Almen praksis. Projektbeskrivelse

Shared Care på Vestegnen Et samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatri, Distriktspsykiatri og Almen praksis. Projektbeskrivelse HR&Kvalitet Til: Region Hovedstadens 50 mio. kr. pulje til udsatte borgere Ndr Ringvej 57 2600 Glostrup Opgang 8 Telefon 38633890 Direkte 38633027 Mail GLO-HR-og- Kvalitet@regionh.dk Web www.glostruphospital.dk

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Idrætspolitik. for Lyngby-Taarbæk Kommune

Idrætspolitik. for Lyngby-Taarbæk Kommune Idrætspolitik for Lyngby-Taarbæk Kommune Skole- og Fritidsudvalget vedtog i 2000 at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde forslag til en Idrætspolitik - arbejdsgruppens kommissorium blev godkendt

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Status Psykiatriplan Social Service

Status Psykiatriplan Social Service Social Service Status plan 2009-2013 Social Service Præsenteret ved borgermøde den 16. juni 2010 ELVÆRKET, Frederikssund TEMA Hvad siger planen? Område Handlingsaktiviteter Status juni 2010 Indgang til

Læs mere

Kompetenceudvikling i botilbud

Kompetenceudvikling i botilbud Kompetenceudvikling i botilbud Temadag Region Sjælland / Region Hovedstaden. Socialt Lederforum Janina Gaarde Rasmussen - Socialstyrelsen Baggrund Strandvænget og andre mediesager Rapport: Veje til et

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Sæson Februar. Marts. Denne måned havde vi fokus på aktiviteter til vores medlemsaftener. Vi spillede blandt andet cross boule.

Sæson Februar. Marts. Denne måned havde vi fokus på aktiviteter til vores medlemsaftener. Vi spillede blandt andet cross boule. Sæson 2016 Januar Et nyt år startede med flere nye ting! Blandt andet opstart af faste medlemsaftener med spisning og hygge hver anden tirsdag. Stor succes hele året med stor tilslutning og dejlig stemning.

Læs mere

Den mundtlige beretning

Den mundtlige beretning Den mundtlige beretning Planer for det fremtidige arbejde i 2012 Vi havde i april 2010 et fællesmøde, hvor regionsledelsen havde inviteret træningskoordinatorerne, udvalgsmedlemmerne og andre, der har

Læs mere

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT 1 FYSISKE RAMMER Hvordan udvikler vi bygninger og offentlige rum, så de understøtter og bidrager til fritids-

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2014

Nyhedsbrev februar 2014 Nyhedsbrev februar 2014 Kære Alle Foråret er lige om hjørnet og vi kan se frem til en masse dejlige aktiviteter og samvær i Vikingerne. Først skal vi en tur Branäs i Sverige for at stå på ski. Du kan følge

Læs mere

Kommuner. Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Kommuner. Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Kommuner Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med kommuner

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere