En bæredygtig model skal bestå af vigtige rollemodeller og fagpersoner,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En bæredygtig model skal bestå af vigtige rollemodeller og fagpersoner,"

Transkript

1 NYHEDSBREV Nr årgang LEDER IFS har siden sin spæde start i Dansk Arbejder Idrætsforbund, ca. midt halvfemserne, levet sit stille liv i egne rækker, eller har den nu også det? Hvor nogen mener ja, vil andre mene nej. Med sats-puljen kom også flere kræfter og nye energi til IFS, og allerede på det første møde i den nye operationelle styregruppe, besluttedes det, at det nu skal være slut med, at leve dette anonyme liv. Dertil er både IFS konstruktionen og legalisering af sindslidendes/psykisk syges behov for både et aktivt fritidsliv og meningsfyldt fritidsliv for unikt. Idræt også for sindslidende er kommet for at blive, idet det i sin mangfoldighed har meget at byde på. Forebyggelse, sundhed og stærke muskler er velkendte tillægsord i festtalerne og oftest målbare og konkrete. De mere ukonkrete og svære definerbare områder, som den enkeltes recovery gen- Indhold: Sund By Løbet 2011 IFS Instruktøruddannelse Gå dig i form To nye IFS Styregrupper Nyt fra Vestegnen Facebook og Dropbox IFS på vej i nye kommuner IFS i Vejle fortsætter Cykel for sagen IFS foranderligt, blomstrende og socialt meningsfyldt nem idræt er mere svævende, idet processen og tilstanden er meget afhængig af hvilke rammer og holdninger, der ligger bag idrættens organisering. Sidst nævnte knyttes mere til metoden for organiseringen, hvor vi har gode erfaringer med en foreningskonstruktion, som etableres i et tværfagligt samarbejde imellem professionel støtte fra vigtige rollemodeller i psykiatrien og frivillige i idrætslivet. En bæredygtig model skal bestå af vigtige rollemodeller og fagpersoner, som er ansat i socialpsykiatrien, og som oplever opbakning fra ledelsen til, at udføre dette tværsektorielle og tværfaglige samarbejde, mellem socialpsykiatrien, frivillige og den kommunale fritidsforvaltning. Fagfolk dokumenterer det og praktikkerne ved det, at sundhedstilstanden hos brugere af psykiatrien er både skræmmende og livstruende for den enkelte, men samtidig svær at ændre på traditionel vis ved f.eks. samtaler med diætister mv., som skal føre til livsstilsændring hos den enkelte. Her er psykiatribrugere ikke forskellige fra medborgere uden for psykiatrien. Den ønskede effekt og implementering af den nye livsstil går i vasken efter ganske få dage/uger. Det er ganske enkelt for svært at stå alene med, og netop derfor er det vigtigt, at få skabt fællesskaber hvor den enkelte gennem idræts- og motionsrelationer motiveres til en mere aktiv livsstil. At drive en idrætsforening med psykisk syge på bestyrelsesposterne, er ofte en udfordring, der kræver et menneskesyn, der tager afsæt i tanken bag recorvery, hvor tålmodighed og forståelse for forskellighed og kompetencer er en dyd og faglighed, som ganske simpelt bygger på de samme værdier, som ligger til grund for den danske foreningstradition, hvor engagerede frivillige mødes om et interessefællesskab. Fortsættes på side 2 DAI og IFS ønsker alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår

2 Leder, fortsat fra forsiden Deri intet nyt under solen. Det nye er udfordringen i at få implementeret denne tankegang og struktur ind i socialpsykiatrien det kræver en fælles indsats og vilje til nytænkning. Vi ønsker at gøre op med myten eller tendensen til stigmatisering, via lukkede idrætsforeninger for psykisk syge eller sindslidende. Vi ønsker i stedet at sætte fokus på den rummelige idrætsforening, hvor kulturen i sig selv skal signalere og skabe rammerne for medlemmernes trivsel. Derfor vil vi i det kommende år arbejde målrettet med sprogbruget og ordvalg, som i højere grad vil signalere rummelighed med plads til de fleste. Samarbejdet indledes med et konstruktivt samarbejde på tværs af idrætterne i specialforbundene og ikke mindst involvering af det frivillige Danmark. Cykel for sagen - Fra Varde til Skagen Et nyt og unikt cykelløb hvor cykelglade super motionister kan forene en dejlig tur gennem det jyske landskab med, at cykle penge hjem til idrætsforeningen IFS Vestjyderne i Varde. Foreløbig arbejdes der målrettet med at knytte bånd i mellem de to breddekommuner, Varde og Ålborg. Til at hjælpe med at løse logistikken og træningen op til løbet, har DAI allieret sig med udviklingskonsulenten Bent Skov i Dansk Cykel Union. Følg med på hjemmesiden, og i næste nummer af nyhedsbrevet. Idræt - et middel til arbejdslivet Idrætsdeltagelse og træning af fysiske færdigheder er med til, at styrke den enkeltes kompetencer, så de får et bedre fundament for hverdagen, og dermed mulighed for at komme i arbejde. Ved at få styrket fysikken vil man få et større energioverskud, som giver mulighed for nye udfordringer i hverdagslivet, som for eksempel at komme tilbage på arbejdsmarkedet eller, at få et aktivt liv med idræt og ledelsesmæssige opgaver i den lokale idrætsforening. Derfor er Idræt For Sindslidende et godt sted at starte både for den enkelte men ligeledes for den kommunale økonomi. Ved at knytte foreningslivet tættere til andre relaterede tilbud, som fx kurser målrettet arbejdsmarkedet via jobcentrene, opnås den optimale winwin effekt. Dette vel og mærke for forholdsvis små midler. Den store udfordring er nærmere at få formaliseret og styrket det lokale samarbejde imellem interessenter. Her vil vi som idrætskonsulenter gerne tilbyde os som proceskonsulenter. Med denne opfordring håber vi, at kunne forene de to interessenters interesser på området, til gavn og glæde for psykisk syges tilknytning og funktion på arbejdsmarkedet. Erfaringen viser at der gennem idrætsdeltagelse skabes vigtige sociale relationer imellem psykisk syge, som er medvirkende til at livet tager en ny drejning, og dette i positiv retning, hvor den syge oplever nye mestringer, og med det også mere lyst til livet. DAI er nu på Facebook Der er nu oprettet gruppen 'Dansk Arbejder Idrætsforbund - DAI' på Facebook. Her er alle velkommen til at bidrage med kommentarer til, hvad der sker i DAI, deltage i en af debatterne eller blot bidrage med gode idéer. Vi ser frem til at møde dig på Facebook.

3 Psykiatrien i Frederikssund på vej jorden rundt Mandag den 29. november starter Gå-lympiaden i Frederikssund. 100 personer med tilknytning til psykiatrien i Frederikssund har tilmeldt sig konkurrencen, der strækker sig frem til til 28. februar næste år. Deltagerne er inddelt på ni forskellige hold, der dyster om at gå længst på de tre måneder. Hvis der opnås et gennemsnit på skridt per deltager svarer det til en distance på cirka km på de tre måneder. Der er cirka km rundt om jorden, så målet er, at deltagerne samlet set skal godt og vel en gang rundt om jorden. Gå dig i form - bliv ven med din skridttæller Lav en gangmotionsafdeling i jeres forening. DAI hjælper den nye afdeling i gang ved, at forære jer 25 skridttællere samt Pixibogen Gå dig i form, hvor der er plads til at nedskrive antal skridt i ½ år. Pixibogen indeholder også 77 gode råd om kost, rygning, alkohol og motion skridt om dagen så lidt skal der til for at nedsætte risikoen for at få hjertesygdomme og dø for tidligt. Man forebygger tyktarmskræft, brystkræft, type 2 diabetes, knogleskørhed, impotens og for højt blodtryk, samtidig stiger humøret og selvtilliden vokser. Faktisk kan motion holde depressioner og angst på afstand så hvad venter vi egentlig på. Tilmelding til projektet kan ske til idrætskonsulent Lasse R. Andersen på telefon eller på mail dai-sport.dk. Få 25 GRATIS skridttællere samt pixibogen Gå dig i form Yderligere skridttællere kan købes hos DAI for 50 kr. pr. stk. Ansøgning om tilskud til foreningens aktiviteter og rekvisitter m.v. Husk, at du er altid velkommen til, at søge om midler til nye aktiviteter hos IFS. I det omfang, at vi ikke er stand til, at efterkomme ansøgninger fra foreninger og projekter, henviser vi til nedenstående fonde, som en oplagt mulighed. Vi hjælper gerne med udformning af ansøgninger. Vi kan ligeledes henvise til DAI's hjemmeside, hvor man kan se flere tilskudsmuligheder. Klik på Fonde og Tilskud i menu'en. Himmelblå-Fonden, Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold, Store Kongensgade 49, 1264 København K. Den lokale Lions klub i din kommune. Læs mere på Landsorganisationen Sinds lokalforeninger. Læs mere på Indenrigs- og Socialministeriets fondsdatabase på Kommunale 18 midler målrettet frivilligt arbejde i foreninger. Forhør dig om retningslinier for ansøgningen i din kommune. Tips- og lottomidlerne. Læs mere på Trygfonden. Læs mere på Ansøgning om tilskud fra tipsmidlerne I flere af landets aviser, har der i den senere tid været annoncer/information om tipsmidlerne. Har jeres forening, institution m.v. behov for økonomisk støtte, så gå ind på hvor man kan se de forskellige puljer, der kan søges.

4 Nyt fra Vestegnen Gennem de sidste to år har DAI og Vestegnens Idrætssamarbejde, bestående af repræsentanter fra socialpsykiatrien i Glostrup, Høje-Tåstrup, Ishøj, Hvidovre, Rødovre, Albertslund, Vallensbæk og Brøndby, arrangeret og afholdt 6 idrætsdage, og nu står den fast på både en sommer og en vinter idrætsdag, som begge bliver afholdt på Glostrup kommunes idrætsanlæg. Den største af idrætsdagene var med over 100 deltagere, og det er nogle fornøjelige dage, hvor der bliver svedt godt igennem og skabt bånd på kryds og tværs af institutioner og kommunegrænser. Flere idrætstilbud bliver nu tænkt længere ud end til de enkelte institutioner/ kommunes borgere, og her har IFS sin styrke ved foreningsdannelse, som er åbne for alle, uanset om man er visiteret eller bor i rigtige kommune. IF Comming Up har fx gennemført to åbne salsaforløb for kvinder, hvor latino rytmer og balleryst gav selvtilliden et kæmpe ryk den rigtige vej, afholdt en krolftumering på deres fastanlagte bane i baghaven på botilbuddet Vestervænget. Parkvænget har åbnet op for deres fodbold og tai chi samt volley, floorball og svømning bliver tænkt på tværs i vestegns regi. Pt. rummer Vestegnens kommuner to foreninger, Apollo i Albertslund og IF Comming Up i Høje- Tåstrup kommune. Sidst nævnte har været så stor en succes, at kommunen har forankret foreningen ved at fuldtidsansætte koordinator Rikke Andersen. IF Comming Up er klar til at åbne op for et tættere og mere formaliseret samarbejde med de omkringliggende kommuners socialpsykiatri, og her er Ishøj oplagt. I Glostrup kommune arbejdes der med Parkvængets to fysioterapeuter, som primus motorer på at puste nyt liv i foreningen SIKA. Dette kræver selvfølgelig et grundigt forarbejde og opbakning fra kommunen som helhed. Næste idrætsdag bliver 25. januar, hvor alle glæder sig til, at møde nye og gamle venner igen og så håber vi foreningstankegange fortsætter med at sprede sig, så flere borgere på Vestegnen kan få mulighed for, at blive en del af den danske foreningskultur også selvom man er psykisk sårbar. Sund By Løbet 2011 Husk at sætte et stort X i kalenderen ud for den 3. maj Dette er datoen for næste års Sund By Løb, som igen afvikles med start og mål på Østerbro Stadion og en tur i gennem Fælledparken. Arrangørerne arbejder på, at gøre arrangementet endnu mere spændende og interessant i 2011 og du og din forening, skal naturligvis også være med, så husk at sætte datoen i din kalender. Ind i mellem mangler vi et par hænder til nogle af de praktiske opgaver på dagen, og hvis du har lyst til, at være med som hjælper på løbsdagen, er du meget velkommen til at kontakte os. Instruktøruddannelse Trin 1 DAI indbyder hermed til Instruktøruddannelse. Instruktøruddannelsen er for dig, der brænder for idræt, og gerne vil dygtiggøre dig indenfor faget. På kurset deltager du aktivt i idrætsaktiviteterne, oplever kulturen, og bliver en del af et netværk for trænere. Kurset er for alle som har tilknytning til psykiatrien, medarbejdere, frivillige og brugere. På kurset dygtiggør du dig, så du bagefter kan blive klubbens nye instruktør eller hjælpe-instruktør.

5 På Trin 1, Modul A og B, får du en alsidig introduktion til idræt. Ønsker du yderligere dygtiggørelse, kan du gå videre til Trin 2. Læs mere om dette kursus på Instruktøruddannelse Trin 2 For første gang blev der to år i træk på Vejle idrætshøjskole, uddannet instruktører på trin 2, og denne gang havde vi udvidet med liniefaget Musik og Bevægelse hvor der blev arbejdet med labans bevægelsesteorier og afsluttet med en Zumbafest, et liniefag som nok ikke er udbudt for sidste gang. Et stort og varmt velkommen til de 20 nye og friske instruktører, som skal ud og holde niveauet højt i deres respektive foreninger og institutioner. IF Kæmperne søger ny koordinator. IF Kæmperne i København skal have ny koordinator, idet den nuværende koordinator, Poul Sølvstein, har fået nyt job i DAI. Læs mere på deres hjemmeside, Oprettelse af Dropbox på nettet, for koordinatorer og idrætsmedarbejdere. Vi har oprettet en såkaldt Dropbox på nettet, hvor der fremover vil være mulighed for at hente en masse forskellige informationer, fra DAI, IFS, de to styregrupper, samt fra idrætsforeningerne, til fælles information og ikke mindst gode idéer til inspiration og hjælp i det daglige. Denne Dropbox er ikke åben for alle og enhver, man skal have en kode og password for at kunne benytte den. Det fungerer som en slags harddisk, hvor man kan hente og gemme filer, dokumenter, foldere, billeder osv., som man mener kan være til gavn og inspiration for andre. Koordinatorer og idrætsmedarbejdere kan kontakte sekretær, Jimmy Lauridsen på tlf eller på mail, og rekvirere adgangskoderne. Lukning af GG97. Vi har desværre måtte sige farvel til en af vores foreninger GG97 fra Hillerød. Foreningen, som blev startet i 1997, var centreret omkring værestedet på Grønnegade. Bestyrelsen valgte at lukke ned da opbakningen ikke længere var til stede. Idrætsprofilen forsvandt da nedskæringer i mandetimer og åbningstid ramte Grønnegade. Samtidig ser en længe ventet flytning ud til snart, at blive virkelighed og med denne opstår muligheden for at starte noget nyt. Forhåbentligt kan Hillerød så igen, tilbyde et idrætsligt fritidstilbud i foreningsregi til psykisk sårbare i kommunen. DAI står selvfølgelig klar med konsulentbistand, og anden opbakning når tiden igen er moden. IF Silkesind får Årets Sundspris IF Silkesind er en idrætsforening i Silkeborg for mennesker med sindslidelser. I sit forholdvis korte liv har foreningen formået at aktivere en gruppe mennesker, der før havde svært ved at få fodfæste indenfor idrættens foreningsverden. Der er skabt aktivitet, kammeratskab og socialt netværk. Mange oplever en øget livslyst og sundhed; nu er der noget at stå op til og komme efter. Man taler indenfor det psykiatriske behandlingspsykiatri og socialpsykiatrien om vigtigheden af motion og udadvendt aktivitet for de psykisk sårbare. Den opgave er IF Silkesind med til, at løse på en munter og alsidig måde. Mange får en mere aktiv og humørfyldt hverdag med foreningens aktiviteter som udgangspunkt. Og man er selv med til, at holde foreningen i gang og vælge aktiviteter i samarbejde med Idræt om Dagen.

6 Politisk Styregruppe's sammensætning: Mogens Damgaard, DAI, medlem af Forbundsledelsen Palle Thomsen, DAI, Forbundssekretær Lisbeth Crafack, idrætskonsulent, DAI Lasse R. Andersen, idrætskonsulent, DAI Merete Nordentoft, professor i psykiatri Eigil Jespersen, Syddansk Universitet Jan Svensson, forsker Trine Hammershøy, Det Sociale Netværk Jimmy Lauridsen, DAI, sekretær for styregruppen Operationel Styregruppe's sammensætning: Lisbeth Crafack, idrætskonsulent, DAI. Lasse R. Andersen, idrætskonsulent, DAI. Søren V. Pedersen, koordinator, IF Mob din krop. Rikke Andersen, koordinator, IF Coming Up. Preben Mejlvang, næstformand, IF Kæmperne. Poul Sølvstein. Simon Andersen, koordinator, Gentofte Idræts Forening. Bo Kristiansen, instruktør, bestyrelsesmedlem. Nina Gadgaard, koordinator, IF Aktivisterne. Jan Fruerlund, koordinator, IF Silkesind. Jmmy Lauridsen, sekretær for styregruppen. På DAI's hjemmeside kan du læse mere om de enkelte personer i de to styregrupper. IFS i Vejle fortsætter... Efter den megen uro i medierne omkring lukning af IFS i Vejle, er der kommet facts på bordet, og heldigvis gik det ikke så galt, idet spare dolken kun ramte en flig af stammen. Således vil man, som borger i Vejle kommune fortsat have mulighed for at kunne dyrke idræt i IFA/IFS. I de kommunale skrifter er skrevet følgende: Voksenudvalget besluttede d. 5. oktober, at det nuværende tilskud til IFS (idræt for sindslidende) på kr skal reduceres til kr pr. 1/ Dermed er den varslede lukning af IFS aflyst. Alle kan nu være helt sikre på, at der også i fremtiden vil være et motionstilbud til sindslidende. Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at tilbuddet efter d 1/ vil være anderledes end det vi kender i dag. Hvilke konsekvenser det reducerede tilskud på kr vil få for "dagligdagen", er for tidlig at udtale sig om på nuværende tidspunkt. Bestyrelsen for Idræt i dagtimerne skal nu undersøge, hvordan man bedst mulig løser denne opgave. Vi ønsker held og lykke med opgaveløsningen, hvor en dannelse af en idrætsforening måske kan være løsningen. IFS på vej i to nye jyske kommuner. IFS på vej i to af kommunerne i udkantsdanmark i både Skive og Tønder kommune har man gået lidt som katten om den varme grød på den ene side vil man gerne styrke psykisk syges borgeres muligheder for et sundere og sjovere fritidsliv med idræt som fællesnævner, men som ofte kan det være svært at samle trådene når andre arbejdsopgaver kalder, og der er langt imellem landsbyerne. Geografien bør dog ikke være den barriere, som blokerer for et fysisk aktivt foreningsliv for de borgere, som ikke selv opsøger idrætsforeningen. Da Skive kommune søger om status som breddeidrætskommune, har det givet anledning til, at vi har taget kontakt for at finde den løsning, som kan føre til,, at der bliver oprettet et foreningstilbud hvor sindslidende og frivillige selv sidder med på bestyrelsesposterne. Vi glæder os til samarbejdet med socialpsykiatrien, som i Skive er repræsenteret ved Else Albrechtsen, og i Tønder kommune er det sundhedskonsulenten Ole Schack, som er primus motor.

7 Husk at tjekke kursus mulighederne i DAI's kursuskatalog. Det har længe været et ønske fra idrætskonsulenterne, at vi i højere grad kunne arbejde tættere sammen omkring events og andre aktiviteter i forbundet herunder udbudet af kurser. Dette har nu medført, at ledelsen gav grønt lys, og at vi i efteråret kunne udgive det første nummer af et samlet kursus- og uddannelseskatalog. Hermed åbner det op for endnu flere kurser for jer medlemmer, samtidig minimeres chancen for aflysninger pga. for få tilmeldinger. Du kan som medlem, selv komme med forslag til kurser, hvis ikke du finder den idrætsaktivitet du søger i kataloget. Du skal blot gå ind på vores hjemmeside, under linket kurser på forsiden. Her finder du en Kursusønskeliste som udfyldes online, eller du kan sende en mail og oplyse dit ønske, hvorefter dette indskrives på en ønskeliste, som udløser et kursus når 8 andre har samme interesse. Hermed går vi på tværs af interne interesseopdelinger i organisationen. Efteruddannelse for koordinatorer og idrætsmedarbejdere i Nørresundby Hvor er vi på vej hen og hvad sker der lokalt? 25 idrætskoordinatorer og idrætsmedarbejdere i psykiatrien var samlet til det årlige træf i Nørresundby Idrætscenter. Dagene var selvfølgelig krydret med mulighed for både, at bruge kroppen og for at få ny viden på området. Træffet var tilrettelagt i samarbejde mellem DAI og de IFS ansvarlige i Ålborg, Frederikshavn og Hjørring Kommuner, og da ildsjælene er et talende folk med lyst til involvering og vidensdeling, var 1. dagen forbeholdt arbejdende workshops, hvor der blev tænkt nye tanker og vidensformidlet. Emner som sprogbruget i IFS, herunder organiseringsmuligheder var to af de hotteste emner for hvordan man kan skabe et foreningsfællesskab, uden sprogligt at stigmatisere medlemmerne, ved fx at bruge betegnelsen Idræt for sindslidende, der i sig selv er stigmatiserende og afgrænsende. Hensigten er at fremme integration, uden på forhånd at udelukke nogen, men kan det overhovedet lade sig gøre, at forene ungdomsidræt for sårbare målgrupper/yngre psykisk syge, hvis man kalder det en idrætsforening for sindslidende? Debatten var aktiv og konklusionen ikke endegyldig, da metoder og dagligdagen omkring de nuværende foreninger, til dels er knyttet til de ansattes personlige kompetencer og menneskesyn samt de tidsmæssige ressourcer som den enkelte kommune har afsat. Deltagerne skulle før træffet have udfyldt et skema, hvor ansattes relationer i forhold til sindslidende skulle skitseres, dette for at fremme og synliggøre hvilken multikunstner man i arbejdet med IFS ofte agerer som og her kan støtte den foreningsbaserede demokratiske arbejdsform. På dag to, var der oplæg om tavs viden og ungdomskultur. Begge oplæg var fremragende og gav stof til eftertanke, ny viden og ikke mindst lyst til at arbejde mere med virtuelle medier. Sidst nævnte i forhold til at præsentere IFS for andre. Oplæg mv. kan findes på hjemmesiden På gensyn i 2011, hvor et af temaerne kunne blive en debat omkring udvikling og erfaringer med sprogbruget omkring IFS. Citat Poul Sølvstein. "IFS er den rummelige forening".

8 Aktivitetskalender 2010: 15. december 10 års jubilæum i DAI, Lisbeth Crafack 2011: 25. januar, Glostrup Idrætsdag. Arr. Vestegnssamarbejdet. 29. januar, Lyngby Idrætsdag. Arr. IF Limone marts, Kolding Vandrehjem IFS Efteruddannelse for instruktører april, Vejle Idrætshøjskole IFS Instruktøruddannelse, Trin 1, Modul A 3. maj, København Sund By Løbet, Østerbro Stadion og Fælledparken, Kbh maj, Brøndby Skab bedre resultater med coaching, kursus juni, Vejle Idrætshøjskole IFS Instruktøruddannelse, Trin 1, Modul B 30. juni - 2. juli, Vejle Idrætshøjskole Idrætsfestival 2011 Uge 38, Helsingør Friluftsuge i Helsingør september, Jylland Kør for sagen - Fra Varde til Skagen, til fordel for bedre idrætsvilkår for sindslidende i Varde kommune. Arr. IF Vestjyderne, DAI m.fl november, Sjælland Efteruddannelse for idrætskoordinatorer og idrætsmedarbejdere i psykiatrien. Aktiviteterne arrangeres af DAI, såfremt andet ikke er nævnt. Nye bog- og rapportudgivelser. "Kroppens Ambivalens". Moltke Ane, Frydenlund "Sandheden om sundhed". Klarlund Pedersen, Bente, Politikkens Forlag "Handicap og Foreningsliv Udgiver: Servicestyrelsen. Er du ven, kollega eller familie til en psykisk sårbar, så læs mere her: www. psykisksaarbar.dk. Psykose hos Unge. Symptomer og behandling og Fremtid; Nordentoft, Merete m.fl., Psykiatriens forlag. Pædagogisk idræt. En bevægende pædagogik; Sandholm, Grete og Sørensen Hanne Værum, Forlag Corposano. Sidste nyt indenfor træningsudstyr: ELSK AT LØBE med marathonbogen; Rønnov Tor, Klarlund Bente. Bogen giver dig lyst til at løbe hvad enten du har ambitioner om at løbe 5 km eller maraton. Handicapkonventionen. Handicapkonventionen skal kendes af alle mennesker med handicap. Derfor har Socialministeriet fået lavet oversættelser af konventionen, der er målrettet forskellige handicapgrupper. Læs mere her: Idrætskonsulenttjenesten. Vi står altid til rådighed for en snak, hvor intet er for stort eller småt. Har I brug for assistance til hjælp for afvikling af nye tiltag, stævner, temadage eller andet, så tag kontakt til konsulenterne. DAI støtter både med økonomi, know-how og manpower. Lisbeth Crafack Lasse R. Andersen DAI - idræt også for sindslidende er økonomisk k støttet tt t af Socialministeriet og Danmarks Idræts-Forbund. Kontakt DAI s konsulent i dit område: Jylland: Konsulent Lisbeth Crafack, tlf Sjælland og Fyn: Konsulent Lasse Andersen, tlf Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby Telefon

Nyhedsbrev. Nr. 2-2010 - 14. årgang

Nyhedsbrev. Nr. 2-2010 - 14. årgang Nyhedsbrev Nr. 2-2010 - 14. årgang Leder Interessen og lysten til, at indgå i idrættens fællesskab, har vist aldrig været større problemet eller spørgsmålet er tværtom hvor langt IFS egentlig er nået op

Læs mere

NYHEDSBREV LEDER. IFS foranderligt, blomstrende og socialt meningsfyldt. Nr. 2-2011 - 15. årgang. www.dai-sport.dk

NYHEDSBREV LEDER. IFS foranderligt, blomstrende og socialt meningsfyldt. Nr. 2-2011 - 15. årgang. www.dai-sport.dk NYHEDSBREV Nr. 2-2011 - 15. årgang LEDER Der er noget i vores ellers så sunde velfærdssamfund, som er på vej i den gale retning! Den frivillige sektor har gennem mange år været førende på positive resultater,

Læs mere

Efteruddannelse for Koordinatorer og Idrætsmedarbejdere i psykiatrien Dansk Arbejder Idræt IDA Mødecenter, fredag den 8.

Efteruddannelse for Koordinatorer og Idrætsmedarbejdere i psykiatrien Dansk Arbejder Idræt IDA Mødecenter, fredag den 8. Efteruddannelse for Koordinatorer og Idrætsmedarbejdere i psykiatrien Dansk Arbejder Idræt IDA Mødecenter, fredag den 8. november 2013 Projektleder Christine Wex Projektleder Anja Kammacher, Glostrup Hospital

Læs mere

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby.

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby. Forbundsledelsen 9. oktober 2014 Til regioner og foreninger DAI's 41. kongres 15. november 2014 i Brøndby Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag,

Læs mere

NYHEDSBREV. LEDER Med sol og sommer følger en naturlig lyst til at bevæge sig.. IFS foranderligt, blomstrende og socialt meningsfyldt

NYHEDSBREV. LEDER Med sol og sommer følger en naturlig lyst til at bevæge sig.. IFS foranderligt, blomstrende og socialt meningsfyldt NYHEDSBREV Nr. 2-2012 - 16. årgang LEDER Med sol og sommer følger en naturlig lyst til at bevæge sig.. I DAI er vi tæt på afviklingen af årets Idrætsfestival som netop byder på aktiviteter under åben himmel.

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Oplæg d. 7. nov. 2013. V/ Christine Marie Topp Cand. scient. i Idræt

Læs mere

Projekt. Idræt for sindslidende i Frederikshavn Kommune

Projekt. Idræt for sindslidende i Frederikshavn Kommune Projekt Idræt for sindslidende i Frederikshavn Kommune Projektbeskrivelse Frederikshavn Kommune Afd. for Sundhed, handicap og psykiatri September 2007 Indholdsfortegnelse 1. Projektbeskrivelse...3 2. Projektets

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND 1 Udgiver: Dansk Arbejder Idrætsforbund Copyright Forfatter: Mikkel Bock Bonnesen, DAI Layout: Tina Skaaning, DAI Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 16-11/14 Dato 13.-14. september 2013 Sted Vilcon Hotel og Konferencegaard, Lorupvej 44, 4200 Slagelse Deltagere Jan Ludvigsen (JL), Jens

Læs mere

DAI Præsentation. DAI Senioridræt. IFS Idræt For Sindet. DAI's hjemmeside. Regionernes hjemmesider

DAI Præsentation. DAI Senioridræt. IFS Idræt For Sindet. DAI's hjemmeside. Regionernes hjemmesider 1 2 3 DAI Præsentation DAI Senioridræt IFS Idræt For Sindet 4 DAI's hjemmeside 5 Regionernes hjemmesider En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk En præsentation af Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk

Læs mere

BULLETIN 2013 / 07. Medlemsorganisationerne og jeres klubber. Til. Dato: 07-02-2013 ---/HH. Emne: Lederuddannelse

BULLETIN 2013 / 07. Medlemsorganisationerne og jeres klubber. Til. Dato: 07-02-2013 ---/HH. Emne: Lederuddannelse BULLETIN 2013 / 07 Til Kongelig Dansk Aeroklub Danmarks Luftsports-Forbund Protektor: H. K. H. Prinsgemalen Medlemsorganisationerne og jeres klubber Dato: 07-02-2013 ---/HH Emne: Lederuddannelse KDA har

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 1-08/11 Dato 15. december 2008 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby. Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard,

Læs mere

» Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen« Delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune

» Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen« Delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune » Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen«delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune Delpolitik børn og unge med handicap Denne delpolitik er den fælles ramme

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Tune Idrætsforening. Civilsamfundet Tune IF tager ansvar

Tune Idrætsforening. Civilsamfundet Tune IF tager ansvar Civilsamfundet Tune IF tager ansvar Hovedforening Tune den 4. februar 2015 Samarbejde med Tune skole: Samarbejdet, som etableres mellem Tune Idrætsforening og Tune Skole herunder Tune SFO har som mål:

Læs mere

BEVÆGELSE, KROP & SIND. Idræt, sport og motion i socialpsykiatrien i Ringsted, Slagelse og Sorø Kommune!!!!

BEVÆGELSE, KROP & SIND. Idræt, sport og motion i socialpsykiatrien i Ringsted, Slagelse og Sorø Kommune!!!! BEVÆGELSE, KROP & SIND Idræt, sport og motion i socialpsykiatrien i Ringsted, Slagelse og Sorø Kommune Undersøgelse af idrætsdeltagelse blandt borgere med psykisk sårbarhed eller sindslidelse Dette er

Læs mere

Idræt i Socialpsykiatrien

Idræt i Socialpsykiatrien Idræt i Socialpsykiatrien Projekt Bevægelse, Krop & Sind 4 partnere: Ringsted, Slagelse og Sorø Kommune og Regionsjælland Bevægelse, Krop & Sind 1. Forankring af forståelse for idrættens muligheder som

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Unge, Idræt og Recovery Evaluering af udviklingsprojekt om idræt for sindslidende

Unge, Idræt og Recovery Evaluering af udviklingsprojekt om idræt for sindslidende Unge, Idræt og Recovery Evaluering af udviklingsprojekt om idræt for sindslidende v/ Anna Staal Center for Handicap og Bevægelsesfremme Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Temadag om

Læs mere

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland PsykInfo s formål PsykInfo er psykiatrisk informationscenter i Region Sjælland for at: øge den generelle viden og åbenhed om psykisk sygdom og psykiatrien

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 15-11/14 Dato 22. august 2013 kl. 17.00 Sted Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen (JL), Jens Jørgen Nygaard (JJN), Annie Nielsen

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Kurser for frivillige

Kurser for frivillige Kurser for frivillige afholdt i og uden for Mødrehjælpen Forord... 3 Kurser for frivillige i bestyrelser... 3... 3 Ret og pligt for nye bestyrelsesmedlemmer... 3 Introduktion for nye kasserere... 4 Kurser

Læs mere

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet?

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? 10 9 8 7 6 5 4 1 47.2% 45.8% 1 2 3 6.9% 1 Jeg ønsker at bevare den nuværende turneringsstruktur (efterår-forår)

Læs mere

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Shared Care i psykiatrien Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Succeskriterier for Shared Care projektet Bedre behandling for brugere af psykiatrien med en kronisk sygdom Sammenhængende

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 11-11/14 Dato 7. februar 2013 kl. 17.00 Sted Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen (JL), Jens Jørgen Nygaard (JJN), Annie Nielsen

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Gratis kurser 2013/2014 til fritidslivet i Helsingør og Fredensborg Kommuner

Gratis kurser 2013/2014 til fritidslivet i Helsingør og Fredensborg Kommuner l Gratis kurser 2013/2014 til fritidslivet i Helsingør og Fredensborg Kommuner Træner du hjernen? - Inspirationsaftener og kurser for foreningsfolk! 1 5 spændende inspirationsaftener på tværs af kommunegrænsen

Læs mere

DIF DIPLOMTRÆNER For elitetrænere eller dem der gerne vil være det

DIF DIPLOMTRÆNER For elitetrænere eller dem der gerne vil være det DIF DIPLOMTRÆNER For elitetrænere eller dem der gerne vil være det DIF Diplomtræner: NÅR DU VIL VÆRE BLANDT DE BEDSTE DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport.

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere Rikke Lindskov Simonsen Lise Sohl

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011

Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011 Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011 Favrskov kommune. 1. Resumé Målsætninger og initiativer: I år var målet at alle elever skulle deltage i målingerne til SSN. Der var 98 % af skolens elever der deltog.

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Lokalsamfund og deltagelse. Hvad gør en forskel og hvordan kan I gøre en forskel?

Lokalsamfund og deltagelse. Hvad gør en forskel og hvordan kan I gøre en forskel? Lokalsamfund og deltagelse Hvad gør en forskel og hvordan kan I gøre en forskel? Disposition Baggrund hvorfor er det vigtigt med fokus på lokalsamfund og deltagelse Hvad er det spørgsmålet så til forskning

Læs mere

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015 Klik her og læs mere Hvis du bliver ved med at gøre, hvad du altid har gjort, vil du blive ved med at få, hvad du altid har fået Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar

Læs mere

Liv i sundhed. Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet.

Liv i sundhed. Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet. Liv i sundhed Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet. 2 Liv i sundhed - Sundere vaner for sindslidende Silkeborg Kommunes socialpsykiatri og Region Midtjyllands psykoseteam

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 12-05/08 Dato 16. april 2007 kl. 17.00 Sted Hotel Ansgar, Østre Stationsvej 32, Odense Deltagere Jan Ludvigsen, Peter Rasmussen, Annie

Læs mere

Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde Tilbud om 20 timers praktik i frivilligt arbejde til alle på ungdomsuddannelserne Tag en tørn som frivillig ved siden af din uddannelse, og få et diplom, du

Læs mere

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk Vestegnsprojektet Mikael Esmann, kursist Diabetes hold i Ishøj kommune og Dorte Jeppesen, udviklingschef Glostrup hospital Seminar Dansk Selskab for Interprofessionel læring og samarbejde Kolding 1 december

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

OrienteringsPatruljen

OrienteringsPatruljen OrienteringsPatruljen Sæt fokus på børn og unges kendskab til naturen og orienteringsløb Skab et sundt og aktivt friluftsliv Prøv : - Orienteringsløb - Lege i naturen - Adventureaktiviteter - Kurser og

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Nyheder oktober 09 30/10

Nyheder oktober 09 30/10 Nyheder oktober 09 30/10 Husk at deltage i fremstillingen af julegrønt, til årets julesalg. Det foregår lørdag den 7. november kl. 13. I forbindelse med arrangementet tilbydes fællesspisning efterfølgende,

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

INDSPIL NR. 46. Februar 2015

INDSPIL NR. 46. Februar 2015 INITIATIVPRIS Frem til 15. februar 2015 modtages indstillinger til INITIATIVPRISEN, som Kalundborg Y s Men s Club uddeler hvert år. Prisen går til en person, en organisation eller en forening, som med

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 2-05/08 Dato 13.-14. januar 2006 på Fangel Kro og Hotel Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening

HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening 1 FORORD Spil på hele banen Har I kendskab til hvor meget hjælp, I kan hente i Dansk Firmaidrætsforbund?

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK T E M A D A G E BLIV KLOG PÅ BESKÆFTIGELSES POLITIK Bliv klogere på det beskæftigelsespolitiske område og bliv bedre til at udnytte din viden, erfaringer og kompetencer til fordel for medlemmerne og arbejdsmarkedets

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013 Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Hvorfor leder? Vi gør en forskel! Vi har stort ansvar og indflydelse! Vi kan blive ved

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

NBSIF LØBER KOM OG LØB! LØBEAFDELING I NBSIF: INTRO-MØDE LØRDAG 23. FEB. KL. 10.00 I CAFETERIET, LYSHØJSKOLEN

NBSIF LØBER KOM OG LØB! LØBEAFDELING I NBSIF: INTRO-MØDE LØRDAG 23. FEB. KL. 10.00 I CAFETERIET, LYSHØJSKOLEN KOM OG LØB! LØBEAFDELING I NBSIF: INTRO-MØDE LØRDAG 23. FEB. KL. 10.00 I CAFETERIET, LYSHØJSKOLEN KOM OG LØB! INTRO-MØDE 23. FEBRUAR Agenda Initiativ til etablering af løbeafdeling i NBSIF Interesse &

Læs mere

Historien om hvordan Kæmperne og Idrætshuset blev til

Historien om hvordan Kæmperne og Idrætshuset blev til Historien om hvordan Kæmperne og Idrætshuset blev til Jeg, Michael, var ansat som handicaphjælper fra 1985 til 1996, hvor jeg havde 2 X 24-timers vagter om ugen i 11 år, og fik søvnproblemer. Og så knækker

Læs mere

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Tag det første skridt til at blive en endnu bedre leder! Et personligt uddannelsesforløb for ledere i klubber og foreninger i fritids- og idrætslivet

Læs mere

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden At satse på det enestående og samtidig sikre bredden Oplæg ved Kulturpolitikken efter kommunalreformen 10. 11. september 2007 Else Trangbæk, professor, institutleder Mit personlige udgangspunkt -gymnasten

Læs mere

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS Ingen selvfølge at unge dyrker sport Det første store dyk på frafaldsbarometret ses i de tidlige teenageår. Her mærker foreningerne

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013

Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013 Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013 Velbesøgt vælgermøde Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 8600 Silkeborg www.idraet-silkeborg.dk mail@idraet-silkeborrg.dk Forretningsfører

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune.

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. LEDERAKADEMIET 2013-2014 Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. Lederakademiets deltagere vil efter akademiets afslutning modtage et

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Sundhedsfremmekoordinator på Århus Social og Sundhedsskole

Sundhedsfremmekoordinator på Århus Social og Sundhedsskole Sundhedsfremmekoordinator på Århus Social og Sundhedsskole PLAN Min baggrund Hvorfor sundhedsfremme? De tre indsatsområder Trivsel Kost motion Hvordan får vi flere med? Krydret med lidt øvelser til klasserummet

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Medicinpædagogik - så meget mere end medicin

Medicinpædagogik - så meget mere end medicin P A R K V Æ N G E T Der sker noget særligt, når mennesker sætter sig sammen og begynder at tale med hinanden. Dét der før var andres påstande, bliver til nye måder at forstå og erkende hverdagen på. I

Læs mere

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag december 2012 Siden sidst! Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. En økonomisk håndsrækning Selvhjælp Sydvest har glædeligt modtaget en økonomisk donation på

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 16-05/08 Dato 27. november 2007 kl. 17.00 Sted Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard, Peter Rasmussen, Annie

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation Temadag om indsatsen for ældre apopleksiramte - En invitation Omkring hver 7. dansker rammes i løbet af livet af en blodprop eller blødning i hjernen også kaldet apopleksi, og sygdommen rammer årligt mellem

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere