Mapper og filer m.m.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mapper og filer m.m."

Transkript

1 AluData /Seniorkultur i Vanløse Mapper og filer m.m. Indholdsfortegnelse 1. Indledning Mapper Hvad er en mappe? Hvordan opretter jeg mappe? Hvordan gemmer jeg en fil i en mappe? Filer Hvad er en fil? Filer og programmer De vigtigste filtyper Kontorprogrammer Grafik Lyd Video ZIP-formatet Vi kopierer filer og mapper Vi kopierer til USB-nøglen Vi kopierer fra USB-nøglen Filhåndteringsværktøjer Meesoft Commander Vi installerer programmet Vi starter programmet første gang Vi kører et eksempel Vi sletter Meesoft Commander Vi brænder en CD/DVD/Blu-Ray Windows Windows Alternative brænderprogrammer Lidt om CDer, DVDer og Blu-Ray-diske Defragmentering Hvad er defragmentering? Vi kører en defragmentering Windows Windows Alternative defragmenteringsprogrammer AluData::Vanløse 1

2 1. Indledning I det følgende vil vi se nærmere på mapper og filer, hvad de er, og hvordan vi benytter dem. Jeg har benyttet Windows 7, men vil også nævne Windows 8, hvor det skønnes nødvendigt. Jeg har valgt næsten at se bort fra Windows XP, da denne Windowsversion udgår i begyndelsen af april 2014, dvs. at al support fra Microsoft ophører. Windows Vista vil blive nævnt sporadisk, som regel i en fodnote, da den på flere områder ligner Windows Mapper 2.1. Hvad er en mappe? P å PCens harddisk befinder sig tusindvis af filer og for at kunne holde styr på dem, anvender Windows (og andre styresystemer) et hierarkisk system, der gør det nemmere for brugeren at finde netop det, han/hun skal bruge. Man kan også betragte dette system som et gammeldags arkivskab (som vist her). Skabet består af een eller flere skuffer (harddiske), hvori befinder sig en række (hænge)mapper, ordnet efter et bestemt princip. Hver mappe indeholder et vilkårligt antal papirer og måske yderligere andre mapper. For at få fat i disse papirer må vi åbne en skuffe (harddisk), derpå en mappe og til sidst tage det stykke papir (fil), vi søgte. Det er selvfølgelig også muligt at placere et nyt stykke papir (fil) eller en ny mappe i mappen. Hver hængemappe i skuffen har som regel en fane med et navn (f.eks. "Personlige", "Skat", "Bil" osv.); det samme gælder for mapperne på harddisken (og for papirerne i disse Fig. 1 mapper), men herom senere. Lad os prøve at se på en typisk mappe-/filstruktur i Windows 7/8: Fig. 2 (udsnit) 2

3 Her ser vi en række mapper (9 stk.) vist som en hængemappe med et navn nedenunder: Fig. 3 De øvrige er (system)filer, som vi ikke skal komme ind på. Læg mærke til det indrammede område i fig. 2. Det er en standardmappe kaldt Biblioteker med fire undermapper: Billeder, Dokumenter, Musik og Videoer. Denne mappe følger med Windows og kan umiddelbart benyttes af brugeren. Bemærk også, at nogle af mapperne viser et indhold i form af papirer, hængemapper osv. Det fortæller os, at de pågældende mapper indeholder filer og/eller undermapper. Dette indhold kan også vises som en miniature af f.eks. et billede, der befinder sig i den pågældende mappe: Fig. 4 Tilgangen til de enkelte mapper får vi ved at venstre dobbelklikke på dem Hvordan opretter jeg mappe? D er findes flere måder at oprette en mappe på, men vi vil her se på den letteste måde. Prøv at dobbeltklikke på ikonen Computer på dit skrivebord2: Fig. 5 Du får nu vist et vindue, som ligner dette (her vist som fliser): 1 2 Hvis du har problemer med at dobbeltklikke, kan du også venstreklikke på ikonen én gang og så trykke på Enter-tasten. Hvis ikonen ikke findes på dit skrivebord i Windows Vista eller 7, skal du åbne Start-menuen og højreklikke på ikonen Computer i området til højre og derefter vælge Vis på skrivebordet i den viste menu. I Windows 8 findes denne funktion ikke. Dér må du bruge Stifinder, som du finder i proceslinjen yderst til venstre (gule mapper). Her klikker du een gang på Computer i sidemenuen. Kan også bruges i Windows 7. 3

4 Fig. 6: (udsnit) Dobbeltklik på dit systemdrev, der næsten altid hedder (C:) med et eller andet navn foran (det er (C:)'et, der er vigtigt). Du får nu vist indholdet af dit drev C:3 i det man i computersprog kalder roden 4: Fig. 7: (udsnit) Her ønsker vi at oprette en ny mappe, som vi f.eks. ønsker at bruge til billeder, idet vi ikke vil gøre brug af Windows' indbyggede bibliotek (se side 2). Vi kan f.eks. kalde mappen for Mine billeder (uden anførselstegn). Vi skal nu kigge på værktøjslinjen (båndet) øverst i det viste vindue (fig. 7). I Windows 7 ser den således ud: 3 4 Kan selvfølgelig se anderledes ud på din PC. Kan også skrives som C:\. 4

5 Fig. 8: (udsnit) og i Windows 8 således: Fig. 9: (udsnit) Vi venstreklikker nu én gang på Ny mappe (fig. 8 og 9) og får vist dette i vores vindue: Fig. 10 Læg mærke til, at vi nu fik dannet en ny mappe med en mappe-ikon med en fremhævet tekst Ny mappe. Lad mappen stå, som den gør uden at klikke med musen el.lign., for vi skal nu navngive mappen. Gå således frem: 1. Tast navnet, som i vort tilfælde hed Mine billeder (uden anførselstegn). 2. Tryk på Enter-tasten, når du er færdig. Vi har nu en ny mappe liggende i roden 5: Fig. 11: Mine billeder Hvis fremhævelsen af en eller anden grund er forsvundet, eller du har skrevet forkert, kan du højreklikke på den ny mappe og derefter vælge Omdøb i den viste menu. Teksten vil så igen blive markeret og du kan taste navnet igen. Hvis du af en eller anden grund ønsker at slette mappen, skal du ligeledes højreklikke på den og så vælge Slet i den viste menu, eller du kan venstreklikke én gang på den og så trykke på Delete (Del) tasten. I begge tilfælde vil du blive spurgt, om du ønsker at flytte 5 Kan også noteres som C:\Mine billeder 5

6 mappen til Papirkurven. Svar Ja eller Nej (hvis du fortryder). Det kan naturligvis også lade sig gøre at oprette mapper inde i andre mapper. Fremgangsmåden er den samme som beskrevet ovenfor, men lad os prøve med et eksempel: Vi kan f,eks. sige, at vi i mappen Mine billeder, som vi dannede ovenfor, vil have to undermapper: Ferien 2011 og Ferien 2012 (begge uden anførselstegn). Vi går således frem: 1. Dobbeltklik på mappen Mine billeder (fig. 11). Fig. 12: Tom mappe (udsnit) 2. Du får nu vist en tom mappe (med mindre du allerede har lagt noget i den):klik på Ny mappe (se fig. 8 og 9) 3. Navngiv den ny mappe Ferien 2011 (uden anførselstegn) 4. Klik igen på Ny mappe 5. Navngiv denne Ferien 2012 (uden anførselstegn) 6. Du har nu to mapper inden i mappen Mine billeder6: Fig. 13 Dette er en rigtig god måde, hvis man vil opdele sine billeder, musik, dokumenter osv., således at det bliver meget nemmere at finde f.eks. et billede fra et bestemt år Hvordan gemmer jeg en fil i en mappe? N år du skriver et brev, laver en tegning osv, vil du normalt på et eller andet tidspunkt have gemt dit brev eller tegning. Det gør man som regel i en mappe bestemt til formålet. Vi har valgt at lave en ny mappe Mine dokumenter. 6 Kan også noteres C:\Mine billeder\ferien 2011 og C:\Mine billeder\ferien

7 Lad os igen konstruere et eksempel: Vi vælger tekstbehandlingsprogrammet Wordpad7, som følger med Windows (alle versioner8). Du finder det under Start Alle programmer Tilbehør. Først starter vi programmet (her vist i Windows 7, men det er næsten magen til i Windows 8) og skriver en eller anden tekst: Fig. 14: Wordpad Vi skal nu gemme det skrevne i vores mappe Mine dokumenter. Vi gør følgende: 1. Klik på ikonen øverst til venstre i båndet (se fig. 14). I Windows 8 ser den sådan ud: )9. 2. Vi får nu vist en valgmenu: Om brugen af Wordpad se: I Windows 8 findes det også, men ligger godt gemt. Det findes i mappen C:\Windows\System32\ og hedder Write.exe. Lav en genvej til det eller få en øvet bruger til at hjælpe. I andre tekstbehandlingsprogrammer som LibreOffice, OpenOffice og AbiWord står der blot Filer. Word bruger en blanding af de her nævnte alt efter version. 7

8 Fig. 15 (udsnit) 3. Da det er et nyt dokument peger vi med markøren på punktet Gem som, og vi får dette: Fig. 16: Wordpad valgmenu 4. Her venstreklikker vi én gang på RTF-dokument10 (fig. 16) 5. Vi skal nu tage stilling til, i hvilken mappe vi vil gemme vort dokument. Wordpad foreslår som regel mappen Biblioteker Dokumenter (som jo er standard i Windows), og det er også ganske udmærket, bortset fra at det er en mappe, vil vil miste, hvis vi af en eller anden grund må geninstallere Windows: 10 RTF (Rich Text Format) er et internationalt tekstformat, der kan bruges i de fleste styresystemer f.eks. Linux og Mac. Om filtyper se afsnittet om filer længere fremme. 8

9 Fig. 17: Valg af mappe 6. Vi skal altså finde den mappe Mine dokumenter, som vi har dannet tidligere. Vi venstreklikker derfor én gang på drev (C:)11 Fig. 18: (udsnit) hvor vi dobbeltklikker på mappen Mine dokumenter. Man kan også venstreklikke én gang på mappen og derefter klikke på knappen Åbn (ikke vist her, men findes nederst til højre i vinduet). 7. I det næste billede (fig. 19) skal vi navngive vores dokument og derpå gemme det: 11 Husk, at navnet foran (C:)'et er betydningsløst. 9

10 Fig. 19; Navngiv og gem dokument 8. I feltet Filnavn indtaster vi det nye navn oven i den fremhævede tekst12, f.eks. Mumletekst 13 (uden anførselstegn). Filtype lader vi stå, og venstreklikker én gang på knappen Gem. 9. Dokumentet vises igen og kan lukkes. 10. Vi har nu liggende et dokument i mappen Mine dokumenter med navnet Mumletekst (eller som her Mumletekst.rtf): Fig. 20: (udsnit) 12 Det er ikke sikkert, at der står Dokument.rtf. Der kan også stå Dokument. Det afhænger af, hvorledes Windows er konfigureret. Se afsnittet om filer. 13 Det kalder man den slags forvrøvlede prøvetekst, som vi ser i fig

11 Hvis du vil genåbne dokumentet, kan du enten vælge at gå ind i mappen ved hjælp af Stifinder, som du åbner ved at højreklikke på Start-knappen og vælge Åbn Windows Stifinder, lokalisere mappen og så dobbeltklikke på dokumentets ikon, eller du kan starte Wordpad igen og finde dokumentet via Fil-menuen (se fig. 15). Dette vil ikke blive gennemgået her, men husk, at Gem bruger man, når man vil overskrive og Gem som, når man vil gemme som noget nyt (nyt navn og/eller filtype). Ovennævnte eksempel er generelt for de fleste programmer, hvor man skal kunne gemme, hente osv.: Tekstbehandling, regneark, grafik-editorer, præsentation, browsere etc. Det er selvfølgelig også muligt at danne mapper på eksterne enheder som f.eks. USBnøgler, harddiske og læs/skriv (RW) CDer/DVDer. 3. Filer 3.1. Hvad er en fil? F ra Wikipedia: "En fil på en computer er en sekvens af bytes gemt som en enhed [...]. En fil er et abstrakt koncept: det der ser ud som en enkelt fil fra programmets synspunkt, kan i praksis være gemt som små stumper data forskellige steder på lagringsmediet, eller endda på forskellige lagringsmedier. Filer laves af programmer, og som regel følger de et forudbestemt filformat (eller filtype) med bestemte filegenskaber". Sagt på godt dansk: Altså en gruppe sammenhængende informationer, som kan være lagret på f.eks. en CD, en harddisk, en diskette eller en USB-nøgle. Når du køber en PC og installerer styresystem og programmer på den, består disse af en lang række filer og er også i stand til at lave filer. Alle filer må nødvendigvis have et navn, således at vi vil være i stand til at finde og bruge dem. Dette navn består af to dele: et såkaldt præfix og et såkaldt suffix (et fornavn og et efternavn, eller i Windows-sprog: filnavn og filtype), adskilt af et punktum. F.eks. kan et filnavn se sådan ud: Snedronningen.doc hvor Snedronningen er præfixet og doc suffixet. Men det kunne også se sådan ud: H.C.Andersen - Snedronningen.doc Læg mærke til, at vi her både har flere punktummer og en bindestreg i filnavnet. Det er altid det sidste punktum, der adskiller præfix og suffix. Filnavnet (præfixet) kan i Windows bestå af op til 255 tegn (alfabetiske, numeriske og specialtegn, herunder mellemrum), og der skelnes ikke mellem store og små bogstaver; dog er visse tegn ikke tilladt: " * : < >? \ / Filtypen (suffixet) består som regel af tre tegn, men kan sagtens bestå af et, to, fire eller flere: f.eks. Snedronningen.docx). Filtypen bestemmes som regel af det program, der anvender filen, i modsætning til filnavnet, som du oftest selv definerer. I Windows siger man, at filen er associeret (tilknyttet) et program. 11

12 3.2. Filer og programmer Lad os f.eks. sige, at du har lavet en tegning i tegneprogrammet Paint, og at du ønsker at gemme dit mesterværk på harddisken (eller et andet medie): Fig. 21 Fig. 22: Angiv filtype I det øjeblik du gemmer tegningen, vil Paint bede dig om at angive filtype: 12

13 Her vælger vi JPEG-billede, som er det mest udbredte billedformat, hvorefter vi skal navngive tegningen, f.eks. Abe (uden anførselstegn): Fig. 23: Skriv filnavn (Windows 8) og klikker på Gem (i dette tilfælde standardmappen (biblioteket) Billeder). Hvis vi så ved hjælp af Stifinder går ind i mappen, hvor vi gemte tegningen, ser vi følgende: Fig. 24 (Windows 8) 13

14 Her ser vi, at Windows Vista, 7 og 8 er i stand til at vise billedet i miniatureformat. Det kan de, fordi Windows som vi så er så snedigt indrettet, at det som regel ved, hvilke filtyper, der hører til hvilke programmer. Tegningen er altså associeret et bestemt program, i vort tilfælde Paint. Hvis Windows ikke kan genkende en filtype, kan man selv tilknytte typen til et program, som man ved er i stand til at behandle den pågældende filtype (men det er en anden historie :-/). Vær i øvrigt opmærksom på, at det er ikke altid, at Windows viser suffixet for kendte filtyper (JPG i illustrationen ovenfor); det kan i så tilfælde være nødvendigt at bede Windows om at gøre det (foregår under Kontrolpanel Mappeindstillinger Vis). Her er nogle andre eksempler (her vist i Windows 8): Fig De vigtigste filtyper H er er et udvalg af de filtyper, du kan støde på i dit daglige arbejde med computeren. Listerne er opdelt efter emne Kontorprogrammer Filtype Beskrivelse DOC el. DOCX Microsoft Word dokument ODT LibreOffice/OpenOffice Writer dokument RTF Rich Text Format dokument (WordPad f.eks.) XLS Microsoft Excel regneark PTT Microsoft Powerpoint 14

15 ODS LibreOffice/OpenOffice Calc regneark ODP LibreOffice/OpenOffice Impress præsentation MDB Microsoft Access database DBF dbase (database) PDF Adobe Reader TXT Ren tekstfil (f.eks. Notesblok) CSV Kommasepareret database-format Grafik Filtype Beskrivelse BMP Windows bitmap. Ældre format, der sjældent bruges i dag JPG/JPEG Joint Photographic Experts Group. F.eks. digitale kameraer GIF Graphics Interchange Format. F.eks. animerede tegninger PNG Portable Network Graphic. Bruges en del på internettet. WMF Windows Meta Format. Ældre format ofte brugt i f.eks. Word ICO Ikon TTF Skrifttype TIF/TIFF Tagged Image File Format. Adobe billedformat. CUR Markør ANI Animeret markør Lyd Filtype Beskrivelse WAV Wave-filer. Bruges f.eks. til systemlyde MP3 Meget udbredt komprimeret lydformat WMA Windows Media Audio. Komprimeret lydformat udviklet af Microsoft MID/MIDI Musical Instrument Digital Interface. Bruges til elektronisk musik OGG Open source komprimeret lydformat (Ogg Vorbis) MOD Musikformat især kendt fra Amiga-verdenen 15

16 Video Filtype Beskrivelse AVI Audio Video Interleave. Videoformat udviklet af Microsoft. WMV Windows Media Video. Komprimeret video-format. MP4 Motion Picture Expert Group. Standard inden for f.eks. digitalt TV. DIVX Digital Video Exchange. Meget brugt komprimeret video-format FLV Fllash video-format SWF Flash-format til f.eks. tegnefilm MKV Matroska Multimedia Container. Open source video-format ZIP-formatet En lidt speciel form for filer er de såkaldte ZIP-filer (filtype =.ZIP). ZIP er et filformat til komprimering (pakning) af filer, således at de fylder mindre og derfor kan sendes hurtigere med f.eks. en . I ældre versioner af Windows krævede det et specialprogram til at "pakke" eller "udpakke" sådanne filer, men siden Windows XP er formatet blevet en integreret del af styresystemet. I Windows 7 og 8 vises en pakket ZIP-fil således: Fig Vi kopierer filer og mapper I det følgende skal vi se, hvordan man kopierer filer og mapper til og fra en USB-nøgle. Det kunne også være et hukommelseskort (SD-kort) eller en ekstern harddisk, men det vil ikke blive vist her, men princippet er det samme. Fig. 27: To USB-porte Fig. 28: Port til SD-kort 16

17 USB-nøgler fås i et utal af udformninger: Fig. 29: USB-nøgler Det, der interesserer os mest, er imidlertid kapaciteten, dvs. lagerpladsen målt i gigabytes (GB), og også her er udvalget stort, idet de fås fra ¼ GB op til 132 GB. Her er hvad de mest anvendte USB-nøgler kan indeholde: Størrelse (GB) Antal billeder (JPEG, 8 MP) En passende størrelse kunne være 4 GB, der - som vist kan indeholde billeder eller ca. samme antal musiknumre (MP3). En USB-nøgle med den lagerplads fås til omkring 70 kr Vi kopierer til USB-nøglen M ontér USB-nøglen i en af USB-portene på din PC (fig. 27), og Windows vil installere den automatisk. Måske fortæller Windows dig nede i proceslinjen, at driversoftwaren til den ny hardware installeres. Efter et øjeblik vises dette billede: Fig

18 Det, vi her skal lægge mærke til, er drevbogstavet E:14. Teksten foran spiller ingen praktisk rolle, idet den kan hedde hvad som helst afhængig af nøglens fabrikat, men ofte hedder den Flytbar disk. Lad os sige, at du under biblioteket Billeder15 har liggende en undermappe som hedder Danske pattedyr. Disse billeder ønsker du at flytte over på den USB-nøgle, du lige har monteret. Luk først vinduet (fig. 30) ved at klikke på X -knappen og klik derefter på ikonen (gælder både Windows 7 og 8) til venstre i proceslinjen: Fig. 31 Vi får følgende billede (Windows 7): Fig. 32: Windows 7 eller hvis du kører Windows 8: 14 Måske er drevbogstavet et andet på din PC, f.eks. F: eller G: 15 Billeder er et standard-bibliotek i Windows 7/8 ligesom Dokumenter, Musik og Videoer. Ved kopiering, gem, gem som osv. vil de ofte blive foreslået af Windows afhængig af filtypen. 18

19 Fig. 33: Windows 8 Dobbeltklik på biblioteket Billeder. Dette16 vises: Fig. 34: Biblioteket Billeder (udsnit) Vi højreklikker på mappen Danske pattedyr: 16 Det kan som sædvanligt se anderledes ud i din Windows, og det gælder også følgende figurer. 19

20 Fig. 35 Peg på menupunktet Send til og en række valg dukker op: Fig

21 Venstreklik (een gang) på punktet for det eksterne lagermedie (her E:, fig. 36) og mappen med billeder kopieres til din USB-nøgle. Du kunne også åbne mappen Danske pattedyr (dobbeltklik på den) og så bruge samme fremgangsmåde på de enkelte billeder (eller gruppe af billeder). Du kan markere alle billeder i mappen ved at klikke på Organiser Marker alt i værktøjslinjen17 eller du kan klikke på de billeder, du vil kopiere, medens du holder Ctrl-tasten nede. Hvis du vil markere en række billeder (eller andre filer), der ligger lige efter hinanden, kan du klikke på det første billede, du vil kopiere, og dernæst på det sidste, medens du holder Shift-tasten nede (ikke CapsLock). Under kopieringen vises muligvis et fremgangsvindue, men det afhænger af, hvor mange filer (elementer), der kopieres. Her er den vist i Windows 8: Fig Vi kopierer fra USB-nøglen S æt din USB-nøgle i en af portene på din PC (fig. 27) 18. Nøglen installeres automatisk, måske med en meddelelse om, at driversoftwaren til den ny hardware installeres. Fig. 38: Windows 7 17 I Windows 8 hedder punktet Markér alt og står i højre side af båndet. 18 Hvis du kopierer direkte fra dit digitale kamera via et USB-kabel, så brug det program, der fulgte med kameraet. Det ligger som regel på en medfølgende CD. Se i øvrigt kameraets manual. 21

22 Hvis der kun var billeder (eller videoer) på din USB-nøgle kunne vi vælge Importer billeder og videoer i ovenstående vindue19 (fig. 38), hvilket ville give os en række værktøjer i hænde (som ikke vil blive vist her), men for nemheds skyld, og da USB-nøglen ikke nødvendigvis kun indeholder billeder eller videoer, venstreklikker vi een gang på Åbn mappe for at vise filer: Fig. 39: Windows 7 Som det fremgår, har vi her en blanding af musik, PDF-dokument og billeder, men lad os sige, at vi kun ønsker at kopiere billederne over i biblioteket Billeder. Vi markerer billederne (se ovenfor side 21 øverst), idet vi lægger mærke til, at der nu er sat blå markering rundt om de markerede billeder: 19 Om Windows 8, se side

23 Fig. 40: Windows 7 Placer nu musemarkøren på et af de markerede billeder, hold venstre musetast nede og træk så billederne over i mappen Billeder. Når beskeden + Kopier til Billeder vises, slipper du musetasten, og billederne bliver kopieret, måske med et fremgangsbillede (fig. 37). Hvis du arbejder i Windows 8, er det lidt anderledes. Efter at du har isat USB-nøglen, får du vist dette billede (og ikke fig. 38): Fig. 41: Windows 8 23

24 Her gør du bare som beskrevet ovenfor under Windows 7 (fig. 40). Selvfølgelig kunne du også have valgt at lægge filerne over i en anden mappe, f.eks. MP3filen i fig. 39 over i biblioteket Musik. Hvis du eksempelvis har lavet din egen mappe, lad os sige Mine billeder (se afsnit 2.2.), så skal du klikke på drev C: under punktet Computer (se f.eks. fig. 39), hvor din mappe så gerne skulle befinde sig. Kopier over i denne som beskrevet ovenfor. 5. Filhåndteringsværktøjer V i har ovenfor flere gange gjort brug af Windows' indbyggede filhåndteringsværktøj Stifinder, et program nogen elsker og andre hader. Selvom programmet er blevet væsentligt forbedret siden Windows XP's dage, foretrækker mange at anvende et tredjeparts -program, et af de såkaldte to-panel file managers. Fig. 42: Norton Commander for DOS For næsten samtlige af disse to-panel værktøjer gælder, at de alle har den nu hedengangne Norton Commander som forbillede. Norton Commander (NC blandt fagfolk) udkom i årene til både DOS, Windows og OS/2.Verdens i dag mest brugte topanel filhåndteringsværktøj er nok det schweiziske Total Commander (tidligere Windows Commander), men det koster omkring 300 kr. 20, så heldigvis er der gratis alternativer (som alle også fås på dansk): mucommander21, FreeCommander22 og Meesoft Commander. Hvis du har det fint med svensk (eller engelsk, tysk, fransk...) og måske er en nogenlunde erfaren bruger, kan programmet MultiCommander23, udviklet af svenskeren Mathias Svensson, anbefales Programmet (som også er på dansk) kan købes her:

25 5.1. Meesoft Commander L ad os se lidt nærmere på Meesoft Commander, som er udviklet af danskeren Michael Vinther. Grunden til at jeg har valgt netop dette program er, at det som sagt er på dansk og tillige rimelig brugervenligt Vi installerer programmet Først skal vi downloade programmet 24. Det gør vi ved at klikke på følgende link, som starter din standardbrowser (her vist i Firefox25): Det første, vi får vist, er dette: Fig. 43: Firefox gem fil... Vi klikker (venstre een gang) på Gem fil og installationsprogrammet overføres til din PC, hvorpå dette vises: Fig Programmet er tjekket for virus. 25 Forløbet af en download ser lidt anderledes ud i f.eks. Internet Explorer og Chrome. 25

26 Klik på Ryd liste og luk din browser. Vi skal nu installere programmet: 1. Gå ned i Stifinder-ikonen, som du finder til venstre i din proceslinje: Fig. 45 og klik på den, så vi får vist Fig. 46 (udsnit) hvor vi klikker på Overførsler under menupunktet Favoritter for at få vist en liste over overførte programmer. 2. I denne liste dobbeltklikker vi på installationsprogrammet: Fig. 47 (udsnit) NB! Det lille skjold i ikonen fortæller, at vi skal give tilladelse til, at programmet bliver installeret. Svar Ja (i Windows 7) eller klik på Flere oplysninger Kør alligevel og dernæst Ja i næste billede (i Windows 8), når kontrolbilledet vises. 3. Installationen kan nu påbegyndes. Vi klikker på i det viste billede (eller X, hvis du ønsker at afbryde): 26

27 Fig Nu vises en en License agreement (ikke vist her), hvor du igen klikker på den lille pil. 5. I næste billede skal vi tage stilling til, hvor programmet skal installeres. Her klikker du på, hvis du kan acceptere den foreslåede mappe (C:\Program Files\Meesoft Commander 1.36), hvad vi gør. Hvis du ønsker at installere det i en anden mappe, skal du klikke på Choose ('vælg'). Fig Efter et kort øjeblik melder programmet, at det nu er installeret. Her klikker du på det blå tjekmærke for at afslutte. Hvis du ikke ønsker at køre programmet med det samme, skal du klikke på i feltet Run Program ('kør program'), hvilket vi gør: 27

28 Fig En genvej er nu oprettet på dit Skrivebord: Fig. 51 samt i din Start-menu under Programmer Meesoft Commander Hvis du anvender Windows 8, der som bekendt ikke har en Start-menu, skal du gå til Startsiden, hvor du også finder en genvej. Dér kan du fjerne den, hvis ønsket, ved at højreklikke på ikonen og trykke Enter Vi starter programmet første gang Vi dobbeltklikker på Meesoft Commander-ikonen på vort Skrivebord og får vist en opfordring til at støtte projektet: Fig

29 Her fjerner vi fluebenet i Show this message on startup ('Vis denne meddelelse ved opstart') ved at klikke på det. Klik derefter på Continue: Fig. 53: Engelsk udgave Som det fremgår af fig. 53, er programmet på engelsk, men det vil vi nu lave om på, så det bliver på dansk. Klik først på Options i menulinjen og dernæst på Program language... i den viste menu: Fig. 54: (udsnit) I næste billede vælger vi så sprog ved først at klikke på Dansk (Danmark) og derefter på knappen OK: 29

30 Fig. 55: Valg af sprog og denne besked fremkommer: Fig. 56 Vi klikker på OK og som skrevet står genstarter vi Commander ved at lukke programmet og starte det igen fra Skrivebordet. Programmet er nu på dansk! Fig. 57: Dansk udgave Vi foretager nogle yderligere justeringer af programmet for at gøre det nemmere at bruge. Klik på Indstillinger i menulinjen: 30

31 Fig. 58: Indstillinger (udsnit) Og klik derefter på Vælg med checkbokse. Meesoft Commander (herefter kun kaldt MC) bliver derpå vist med en boks ud for de enkelte mapper og filer: Fig. 59: Meesoft Commander med tjekbokse (udsnit) Som det fremgår af fig. 58, findes der yderligere en række indstillinger. Her er en forklaring på enkelte af dem: Vis filattributter: MC viser den enkelte fils attributter: Om den er skrivebeskyttet (= R), ikke arkiveret (= A), systemfil (= S) eller skjult (= H). Den sidste ses kun, hvis Vis skjulte filer er valgt (se næste). Vis skjulte filer: Bør kun vælges af erfarne brugere. Hvis der står et flueben ud for den, så fjern det ved at klikke på det. Filformat tilknytninger: Associér MC med et udvalg af forskellige billedformater (se side 11). Bør anvendes med stor forsigtighed og kan derfor ikke anbefales med mindre man ved, hvad man gør. Use Explorer to copy large files: Kan vælges, hvis man skal kopiere store filer. Programmet vil i så fald anvende Stifinder (hurtigere kopiering). Brug i øvrigt Hjælp til forklaring af de øvrige menupunkter. 31

32 Vi kører et eksempel Brugen af MC vil her blive vist med et konkret eksempel: Vi har en mappe Feriebilleder liggende på vort drev C. Disse billeder ønsker vi at flytte til en anden mappe Billeder til behandling, som vi opretter på drev C's rod. Bagefter kopierer vi de behandlede billeder over på en USB-nøgle. Til sidst sletter vi mappen Billeder til behandling. Eksemplet er kørt i Windows 8, men virker på samme måde i Windows 7 (og XP og Vista). Vi starter MC ved at dobbeltklikke på ikonen på skrivebordet: Fig. 60 Det første, vi skal gøre, er at finde vores mappe Feriebilleder 2012, som vi ønsker vist i venstre panel. Vi bliver ved med at klikke på i øverste højre hjørne (se fig. 60) indtil vi får teksten C:\ vist i stien over fillisten: Fig. 61: (udsnit) Kigger vi ned ad listen i venstre panel, skulle vi meget gerne se mappen Feriebilleder 2012, som vi dobbeltklikker på. Vi får nu vist en liste over vores feriebilleder 27: 26 Om oprettelse af mapper: Se afsnit Type hedder højst sandsynligt noget andet på din PC, f.eks. JPEG-billede. Ikonen foran kan også være en anden. 32

33 Fig. 62: Venstre panel (udsnit) Vi går nu over i højre panel. Også her klikker vi på i øverste højre hjørne indtil vi har teksten C:\, altså fuldstændig som vi gjorde ovenfor i venstre panel (fig. 61). Vi har nu et billede, som ser således ud: Fig

34 Vi skal nu oprette en mappe i højre panel, som vi kalder Billeder til behandling. Klik een gang i et tomt område i det højre panel for at være sikker på, at vi befinder os det rigtige sted. Hvis du er i tvivl om, hvilket panel, du befinder dig i, skal du se på den lille pil ( > eller <) øverst og nederst i midterbjælken. Den peger på det panel, du befinder dig i. I øvrigt kan midterbjælken flyttes til højre eller venstre ved at placere markøren på den og så trække musen til højre eller venstre, medens venstre musetast holdes nede. Vi opretter en ny mappe ved at klikke på F7: Ny mappe nederst i vinduet (eller trykke på tasten F7): Fig. 64: Ny mappe (udsnit) hvor vi indtaster teksten Billeder til behandling (uden anførselstegn) i den viste boks: Fig. 65: Opret mappe Klik derefter på OK. Vi har nu et vindue, som ser sådan ud: Fig

35 og vores ny mappe befinder sig i højre panel. Den dobbeltklikker vi på, således at vi får dette: Fig. 67 Her har vi nu vores feriebilleder i venstre panel (C:\Feriebilleder) og vores arbejdsmappe Billeder til behandling (C:\Billeder til behandling) i højre panel. Lad os f.eks. sige, at vi ønsker at flytte billederne Pic001, Pic004 og Pic007 over i mappen Billeder til behandling. Det gør vi ved at venstreklikke een gang i boksen ud for filnavnet: Fig. 68: Kopier valgte billeder (udsnit) 35

36 og derefter klikke på F5: Kopier (eller trykke på tasten F5), hvorefter vi skal acceptere kopieringen: Fig. 69 Vi har nu placeret vores tre udvalgte billedfiler i den ny mappe, klar til viderebehandling i f.eks. et billedbehandlingsprogram: Fig. 70 Bemærk, at efter kopieringen er de flueben, vi satte ovenfor (fig. 68), automatisk er blevet fjernet i venstre panel. Vi lukker MC. Vi vil nu overføre de færdigbehandlede billeder i vores mappe Billeder til behandling til en USB-nøgle: 1. Montér USB-nøglen i en af PCens USB-porte (se afsnit 4.1. for fremgangsmåde) og vent på, at Windows melder klar. 2. Start MC fra Skrivebordet: 36

37 Fig. 71 Hvis vi er heldige, vil MC se ud som vi efterlod den ovenfor i fig. 70, ellers må vi for højre panels vedkommende finde frem til mappen Billeder til behandling via ikonen, som beskrevet ovenfor. 3. I venstre panel klikker vi også på indtil vi ser dette: Fig. 72: Valg af drev i venstre panel (udsnit) 4. I fig. 72 dobbeltklikker vi på drev E:28, og vi får vist et tomt drev (med mindre du har noget liggende på din nøgle i forvejen): 28 Kan have en anden drevbetegnelse på din PC, f.eks. F: 37

38 Fig Vi markerer de tre billeder i højre panel ved at klikke i boksene foran hver fil: Fig. 74: Markering af billeder i højre panel (udsnit) 6. Klik på F5: Kopier nederst i vinduet (eller tryk på F5 på dit tastatur). 7. De tre billeder er nu klar til at blive kopieret til din USB-nøgle (her drev E:): Fig. 75: Godkend kopiering 38

39 8. Klik på knappen OK (eller Annuller, hvis du ønsker at afbryde) og kopieringen går i gang. Der vises en fremgangsboks et kort øjeblik (ikke vist her). 9. Vi har nu de tre billeder liggende på vores USB-nøgle (venstre panel): Fig. 76: USB-nøglens indhold efter kopiering (udsnit) og vi kan fjerne USB-nøglen. Hvis du vil fjerne de tre billeder i mappen Billeder til behandling, skal du atter markere dem som beskrevet ovenfor (fig. 74) og derefter klikke på teksten F8: Flyt til papirkurv (eller trykke på tasten F8): Fig. 77: Sletning (udsnit) og bekræft derefter flytningen til papirkurven ved at klikke på OK: 39

40 Fig. 78 Dine billeder er nu fjernet fra mappen og befinder sig i Papirkurven Vi sletter Meesoft Commander Som det fremgår af ovenstående eksempel er sådanne to-panel filhåndteringsprogrammer fremragende til at holde styr på sine mapper og filer, da de er langt mere overskuelige end f.eks. Stifinder. Desuden indeholder de langt flere funktioner, end vi her er kommet ind på; men prøv det, leg med det og se, hvad det kan. Hvis du vil af med det, skal du gøre følgende: I Windows 7 skal du gå ind i kontrolpanelet29: Start Kontrolpanel > Fjern et program. Kør ned ad listen og find Meesoft Commander, som du højreklikker på: Fig. 79: Fjernelse af Meesoft Commander (udsnit) Venstreklik (een gang) på Fjern/rediger. I Windows 8 får du fat i Kontrolpanelet ved at køre musemarkøren ned i højre hjørne (eller op i højre hjørne) på din skærm, vælge Indstil og derefter klikke på Kontrolpanel. Ellers er fremgangsmåden som under Windows 7. Du kan også bruge Windows-tasten + C på dit tastatur. 6. Vi brænder en CD/DVD/Blu-Ray I Windows 7 og 8 er det forholdsvis nemt at brænde en CD, DVD eller Blu-Ray30, idet brænder-funktionen er indbygget i Windows Windows 7 Lad os tage eksemplet, som vi brugte ovenfor, altså mappen Feriebilleder 2012, som indeholder syv billeder: 29 Her vist i det såkaldte Kategori-format. I Ikon-formatet hedder funktionen Programmer og funktioner. 30 Du skal have en speciel Blu-Ray-brænder, evt. ekstern (USB). Fås fra omkring 700 kr. 31 Gælder også Windows XP og Vista, dog ikke Blu-Ray. I Windows 7 har der været visse problemer med Blu-Ray-diske, men om de er løst, har jeg ikke været i stand til at konstatere. 40

41 Fig. 80: Windows 7 Først skal vi markere de billeder, vi ønsker at brænde. Vi kan vælge nogle stykker af dem eller dem alle (om markering: se side 21 øverst). Vi vælger dem alle ved at klikke på Organiser og derefter Marker alt i den viste menu. Du kan nu gøre to ting: 1. Klik på Brænd i værktøjslinjen (se fig. 80), eller 2. højreklik på et af de markerede billeder og vælg Send til Dvd-rw-drev (D:)32 i den viste menu. Windows åbner dit CD/DVD-drev og beder dig om at indsætte en disk i drevet (hvis du ikke allerede har gjort det): Fig. 81 Du bliver nu spurgt om, hvordan du vil anvende den brændte disk, og hvad disken skal hedde: 32 Kan hedde noget andet på din PC. F.eks. kan drevet hedde E: på visse fabrikater (f.eks. Acer og HP), idet D-drevet er forbeholdt en data-disk. 41

42 Fig. 82 Du kan skrive en titel, f.eks. Pompeii 2012 (uden anførselstegn), i Disktitel. Vælg derefter brug ved at klikke på en af radioknapperne Som et USB-flashdrev eller Med en cd-/dvd-afspiller. Klik evt. på Hvilken skal jeg vælge for at få en god forklaring på brugen af de forskellige typer. Vi lader tingene stå som de står og klikker på Næste. Vi får nu vist en liste over filer, der venter på at blive brændt: Fig. 83 Vi klikker på Brænd på disk og dette vises: 42

43 Fig. 84 CD/DVD-drevet klargøres. Her kan vi endnu nå at ændre disktitel og vælge den hastighed, hvormed CD/DVD'en skal brændes. De angivne skrivehastigheder (kan ses ved at klikke på ) er dog afhængige af din brænders fabrikat og CD/DVD'en. Hvis du vil have lukket guiden, når billederne er brændt, skal du sætte et flueben i boksen ud for teksten Luk guiden, når filerne er blevet brændt. Vi lader det stå og klikker på Næste. Nu vises et fremgangsbillede, medens der brændes: Fig. 85 og så snart det er gjort, åbnes dit drev og guiden afsluttes: 43

44 Fig. 86 Vi klikker på Udfør, idet vi bemærker, at ved at markere Ja, brænd disse filer til en anden disk kan vi brænde flere CDer med samme indhold Windows 8 W indows 8 bruger stort set samme metode som beskrevet under Windows 7. Dog skal vi starte på en lidt anden måde: Fig. 87: Windows 8 (udsnit) 44

45 Her klikker vi først på Markér alt og dernæst på fanen Del oppe i båndet : Fig. 88: Windows 8 I dette billede klikker vi på Brænd på disk og gå derefter frem som beskrevet under Windows 7 (afsnit 6.1). NB! I Windows 8 vil der komme en besked oppe i øverste højre hjørne, der spørger, hvad du vil gøre med det blanke medie, du lige har isat. Blot lad beskeden stå, så forsvinder den af sig selv i løbet af et øjeblik Alternative brænderprogrammer Som vi så, er det relativt ukompliceret at brænde en CD/DVD/Blu-Ray i Windows, men det har sine begrænsninger. Jeg vil derfor foreslå, at man finder et tredjeparts -program, der har alt det, Windows ikke har (eller burde have) eller er for besværligt at bruge. Og her har vi heldigvis en række gratis muligheder. Jeg vil foreslå programmet Ashampoo Burning Studio Free fra den tyske softwaregigant Ashampoo GmbH & Co, et meget brugervenligt program, som oven i købet fås på dansk. Programmet har følgende egenskaber: Kan tage backup og genoprette på/fra CDer, DVDer og Blu-ray diske (både i komprimeret format og over flere diske) Kan "rippe" lydspor og gemme dem i MP3, WMA- eller WAV-format Brænde filer og foldere på data-cder/dvder/blu-ray diske 45

46 Brænde lyd-cder fra MP3-, FLAC-, WMA- og Ogg Vorbis-filer Brænde MP3-CDer og video-cder/dvder (også i VCD- og SVCD-format) Kan danne såkaldte disc images på CD/DVD/Blu-ray Brændehastighed osv. kan defineres Kan behandle de såkaldte genskrivbare CD/DVD'er (RW) Kører under Windows XP/Vista/7/8 (både 32- og 64-bit versionerne). og meget mere... Fig. 89: Ashampoo Burning Studio Free Programmet kan downloades her: https://www.ashampoo.com/en/eur/pin/0710/burning_software/ashampoo-burning-studio-6free Et andet alternativ kunne være det gratis CDBurnerXP, der også fås på dansk: Trods navnet kan det bruges i alle Windows-versioner siden Windows

47 6.4. Lidt om CDer, DVDer og Blu-Ray-diske C D (Compact Disc), DVD (Digital Video Disc eller Digital Versatile Disc) og Blu-Ray er såkaldte optiske lagermedier. De har i standardudgaverne følgende kapacitet: Medie CD Kapacitet 700 MB, svarende til 80 min. musik DVD 4,7 GB Blu-Ray 25 GB De fleste af disse medier fås også i andre varianter, f.eks. som genskrivbare (RW). Om holdbarheden af dem er der blevet talt meget, men regn med at en CD kan holde op til ca år, en DVD ca. 15 år. Blu-Ray har ikke været længe nok på markedet, men mon ikke holdbarheden er nogenlunde som en DVD. Disse tal gælder for medier af god kvalitet. Fig. 90: Rensning Hvordan renser jeg en CD eller DVD?, et spørgsmål jeg ofte får stillet. Med lunkent vand tilsat en smule opvaskemiddel; det vil fjerne de fleste fedtfingre o.lign. Aftør CDen enten ved at duppe den forsigtigt med en tør, blød klud eller ved at aftørre den fra midten og ud mod kanterne, ikke ved at køre kluden rundt. Stærkt ridsede CDer og DVDer kan ofte reddes ved hjælp af Brasso (og lignende produkter), evt. tandpasta uden slibemiddel. Man kan også købe specielle rensevædsker og slibemaskiner, men ovennævnte metoder er langt billigere og lige så effektive. Hvis denne behandling ikke hjælper, kan du prøve med et specialprogram, der med lidt held kan redde noget af indholdet på en beskadiget CD/DVD/Blu-Ray. Et eksempel på et sådan program er Abyssal Recovery, som du finder her: Desværre fås programmet kun på engelsk. Da afgiften på de såkaldte blankmedier er temmelig høj i Danmark, kan det virkelig svare sig at indkøbe CDer, DVDer osv. i f.eks. Tyskland. Se f.eks. denne hjemmeside: 47

48 7. Defragmentering 7.1. Hvad er defragmentering? D efragmentering er for at sige det populært en oprydning af harddisken. Alle data på din harddisk ligger splittet i små fragmenter, fordi computeren altid vil lagre data, hvor der er plads, dvs. at der opstår en masse huller imellem de gemte data. Det afstedkommer, at harddiskens læsehoved skal hoppe rundt på disken for at kunne læse de relevante data. Og det tager tid, specielt hvis man aldrig har kørt en sådan oprydning. Ved en defragmentering samler vi de splittede data og får på den måde fjernet hullerne rundt om på harddisken med en forøget læsehastighed som resultat Vi kører en defragmentering S amtlige Windows-versioner indeholder et defragmenteringsprogram, men vi ser kun på Windows 7 og Windows 8. Til sidst ser vi nærmere på et alternativt program, som jeg finder langt bedre Windows 7 Vi kan tilgå defragmenteringen i Windows 7 på flere måder, men her er een medode: 1. Klik på Start-knappen og derefter på Computer i Start-menuen: Fig En oversigt over dine drev vises33: 33 Også her gælder, at billederne på din PC kan variere fra det her viste. 48

49 Fig. 92 (udsnit) 3. Højreklik på den harddisk34, som vi vil behandle og vælg Egenskaber i den viste menu: Fig Egenskaber for den valgte harddisk vises. Her klikker vi (venstre) på fanen Funktioner: 34 Du kan også bruge eksterne harddiske og USB-nøgler. 49

50 Fig I det næste billede klikker (venstre) vi på Defragmenter nu...: Fig

51 6. Nu vises Windows' defragmenteringsprogram: Fig Her får vi en række muligheder: Konfigurer tidsplan: Hvis du klikker på denne knap, kan du angive en tidsplan for defragmentering: Fig. 97 Den vil ikke blive gennemgået her, men du kan fjerne fluebenet som vist i fig. 97 ved at klikke på det. Så bliver du fri for, at defragmenteringen pludselig går i gang 51

52 på de angivne tidspunkter. Klik på OK, hvis du gør det ellers Annuller. Analyser disk: Venstreklik (een gang) på ønsket harddisk og derefter på knappen Analyser disk (fig. 96). Du kan bruge denne funktion for at få analyseret, om din harddisk trænger til en defragmentering. Analysen går i gang (det kan godt tage lidt tid, så vær tålmodig ): Fig. 98: Analyse af valgte harddisk (udsnit) Du kan afbryde analysen ved at klikke på Stop handling. Hvis Status-kolonnen viser over en %, bør du defragmentere den valgte disk med det samme (se næste punkt). Defragmenter disk: Du kan også vælge uden videre at gå i gang med defragmenteringen. Marker ønsket harddisk og klik derefter på knappen Defragmenter disk (se fig. 96). Windows går nu i gang med oprydningen, hvilket kan tage rigtig lang tid (nogle gange flere timer), hvis du aldrig har defragmenteret før eller det er længe siden, du har gjort det: Fig. 99: Disken defragmenteres 52

53 Hvis du ikke har tålmodighed nok, kan du stoppe gennemløbet ved at klikke på Stop Handling, det sker der intet ved. 8. Når alt er vel overstået, lukker du programmet på sædvanlig vis Windows 8 I Windows 8 foregår det stort set på samme måde som i Windows 7. Dog skal vi foretages andet for at kunne få fat i defragmenteringsprogrammet: 1. Tryk på tasten W, medens du holder Windows-tasten nede. Den ser sådan ud og ligger nede ved Ctrl- og Alt-tasterne: 2. Du får vist Søg-menuen for Indstillinger (eller amuletten som Microsoft kalder den): Fig. 100 (udsnit) 3. Sørg for, at Indstillinger er markeret (som i fig. 100) og skriv derefter defragmenter (uden anførselstegn) i søgefeltet. Klik på luppen. 4. Vi får vist resultatet af vores søgning: 53

54 Fig. 101 hvor vi venstreklikker (én gang) på Defragmenter og optimer dine drev. 5. Windows 8's Optimer drev vises: Fig. 102: Windows 8 optimering af drev Gå nu frem som beskrevet ovenfor fra fig. 96, idet vi noterer os, at Defragmenter drev her hedder Optimer, og Konfigurer tidsplan hedder Skift indstillinger Alternative defragmenteringsprogrammer For at undgå disse ovenfor beskrevne og måske nok lidt besværlige fremgangsmåder, har mange firmaer udviklet programmer, der klarer defragmentering (optimeringen) på en lang lettere måde. Her vil jeg fremhæve det australske softwarehus Auslogics, som har udviklet et virkelig godt program Auslogics Disk Defrag Free. Som navnet antyder er det gratis og ovenikøbet på dansk. Det ser således ud, medens de defragmenterer en disk: 54

55 Fig. 103: Auslogics Disk Defrag Free Du kan hente det her: Programmet virker i Windows XP, Vista, 7 og 8 (både 32-bit og 64-bit versionerne). 55

Windows & div. software (2013)

Windows & div. software (2013) Windows & div. software (2013) Når du tænder en af skolens computere, så møder du styresystemet "Windows" styresystemet styrer alle de forskellige processer mellem software (programmer) og hardware (skærm,

Læs mere

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus.

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus. PC Kursus I. P. Schmidt Grundkursus. Start. Det er ikke svært. Det er sjovt! Kabale. Vi skal til at lægge kabale. Nogle vil nok undre sig over, at vi skal til at spille spil! Grunden til dette er, at det

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

Det kan du lære i skolen

Det kan du lære i skolen 0 PC-GRUNDSKOLEN Det kan du lære i skolen Vi forklarer tingene, så du forstår dem, og stiller selv alle de dumme spørgsmål. 0 Pc en: Hvad er op og ned på din computer? Filhåndtering: Opret, flyt og slet

Læs mere

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm DESIGN-PARTNER VEJLEDNING af Vivian Høxbro og Jubbe Netterstrøm FORORD 29. april 2014 Design-Partner er udviklet med specielt henblik på den professionelle strikdesigner. Ved hjælp af Design-Partner er

Læs mere

Mappe- og fil-håndtering til husbehov. (Win. 7)

Mappe- og fil-håndtering til husbehov. (Win. 7) Mappe- og fil-håndtering til husbehov. (Win. 7) Senior IT Allerød Nærværende kortfattede noter er tænkt anvendt til støtte for kursisterne ved undervisningen i kurset: Mapper og filer og er næppe velegnet

Læs mere

Filer og Mapper. Filer. Mapper

Filer og Mapper. Filer. Mapper Indhold Filer og Mapper... 3 Filer... 3 Mapper... 3 Stifinder... 4 Eksempler på stifinder... 5 Markering af drev, filer og mapper... 5 Vælg vilkårlige mapper/filer... 7 Selandias drev... 8 Opret ny mappe...

Læs mere

IT FOR BEGYNDERE 09. Indhold

IT FOR BEGYNDERE 09. Indhold Indhold Hvad består dit computersystem af?... 5 Laptop / Bærbar Pc er... 5 Dele i Pc en, Bundkort, Processor, Ram, Graffikkort, Harddisk, CD/DVD... 5 Stik og Port tilslutninger... 8 Brug af mus og tastatur...

Læs mere

Billedbehandling med PhotoFiltre

Billedbehandling med PhotoFiltre Billedbehandling med PhotoFiltre Programmer: PhotoFiltre 6.2.5 Microsoft Word 2003 Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik og edb layout - Almen Voksenuddannelse September 2007

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007

INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007 INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007 Kjeld Carlsen Indholdet kan frit kopieres og bruges til undervisning indenfor alle Ikke-kommercielle ældreorganisationer. 29-07-2009 Microsoft product screen

Læs mere

Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted...

Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted... Webværktøj: Tastevejledning FrontPage 2003 Denne tastevejledning sætter dig i stand til at lave enkle websteder bestående af enkeltdokumenter (websider), der er indbyrdes forbundet med link (af og til

Læs mere

Excel 2007 Grundlæggende

Excel 2007 Grundlæggende Excel 2007 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Outlook 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

Grundlæggende kursus i webdesign

Grundlæggende kursus i webdesign Webdesign med Frontpage 2003 Undervisning i webdesign Søren "Noah" Nielsen Sept. 2006 Indholdsfortegnelse Webdesign med Microsoft Frontpage...3 Hvad er en hjemmeside?...4 Hvad består websiden af?...5 Opret

Læs mere

DICTUS 4.2. Brugervejledning. Windows XP

DICTUS 4.2. Brugervejledning. Windows XP DICTUS 4.2 Brugervejledning Windows XP Hvad er Dictus? Dictus er det første danske program, der giver dig mulighed for at styre computeren samt skrive breve og andre tekster bare ved at tale ind i en mikrofon.

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Trygt i gang. Det første kig på Internet Explorer Når du surfer på nettet, Tidligere bragte skoler. Det kan du lære i denne Internetskole

Trygt i gang. Det første kig på Internet Explorer Når du surfer på nettet, Tidligere bragte skoler. Det kan du lære i denne Internetskole Det kan du lære i denne Internetskole Trygt i gang Hvad skal du bruge af udstyr og programmer for at komme på internettet? Hvilken udbyder og hvilken betalingsform skal du vælge? Hvordan ser Internet Explorer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Dato Oktober 2014 BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 06 Dato 2014-10-01 Udarbejdet af JNN

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

En simpel hjemmeside med HTML. Kom i gang med FrontPage

En simpel hjemmeside med HTML. Kom i gang med FrontPage I dette modul skal du lære at oprette og arbejde med hjemmesider med programmet Frontpage 2003. Men først skal du lære lidt om HTML-kodning. Selv om du ikke behøver at kende til HTML for at skabe hjemmesider

Læs mere

Picasa vejledning - oversigt

Picasa vejledning - oversigt Picasa Billedbehandling version 3.6 Vejledning - udarbejdet af Erling Simonsen (siderne vedligeholdes ikke - sidste nye version er 3.9.0) Picasa vejledning - oversigt Kapitel 1. Hent installer og kør Picasa

Læs mere

DICTUS 4.2. Brugervejledning. Windows 8 / Windows 7 / Vista

DICTUS 4.2. Brugervejledning. Windows 8 / Windows 7 / Vista DICTUS 4.2 Brugervejledning Windows 8 / Windows 7 / Vista Hvad er Dictus? Dictus er det første program på dansk, der giver dig mulighed for at styre computeren samt skrive breve og andre tekster bare ved

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE Velkommen til CMS-modulet på din DanaCMS-hjemmeside, som du skal benytte for at opdatere din hjemmeside med tekster, billeder og meget mere. I denne vejledning for

Læs mere

KIM LUDVIGSEN UBUNTU UBUNTU LÆR DET SELV LÆR DET SELV. Det gratis styresystem til din pc Anskaf, installér og tilpas Ubuntu Lær at betjene systemet

KIM LUDVIGSEN UBUNTU UBUNTU LÆR DET SELV LÆR DET SELV. Det gratis styresystem til din pc Anskaf, installér og tilpas Ubuntu Lær at betjene systemet UBUNTU LÆR DET SELV KIM LUDVIGSEN UBUNTU LÆR DET SELV Det gratis styresystem til din pc Anskaf, installér og tilpas Ubuntu Lær at betjene systemet KIM LUDVIGSEN UBUNTU LÆR DET SELV Ubuntu lær det selv

Læs mere

Ubuntu for begyndere 1. udgave, udsendt maj 2009 ISBN 978-87-993173-0-1

Ubuntu for begyndere 1. udgave, udsendt maj 2009 ISBN 978-87-993173-0-1 Ubuntu for begyndere 1. udgave, udsendt maj 2009 ISBN 978-87-993173-0-1 Forfatter: Kim Ludvigsen Hæftet er baseret på Ubuntu-guiderne på http://kimludvigsen.dk/linux. Dette pdf-hæfte er en særlig udgave,

Læs mere

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 4 December 2012 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN... 3 1.1 Support... 3 2. OM DET AT BYGGE

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere