INFORMATIONER OM DENNE VEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFORMATIONER OM DENNE VEJLEDNING"

Transkript

1 INFORMATIONER OM DENNE VEJLEDNING Denne vejledning burde altid opbevares i nærheden af Deres PC. Betjeningsvejledningen og indpakningsmaterialet bør opbevares, så den kan videregives til den ny ejer i tilfælde af at PCen sælges. Vi har organiseret denne vejledning sådan at De altid kan finde de nødvendige informationer inddelt efter emner i indholdsfortegnelsen. Bagest i denne vejledning findes en stikordsfortegnelse (Indeks). For at komme hurtigt i gang med brugen af PC'en, anbefales det at læse afsnittet Driftssikkerhed (side 3 ff.) og Tilslutning og ibrugtagning (side 13 ff.). Vi anbefaler, at de øvrige afsnit gennemgås for at få detaljerede informationer og anvisninger vedr. brugen af PC'en. Formålet med denne Betjeningsvejledning er at forklare betjeningen af PC'en i et let forståeligt sprog. Nærmere oplysninger om PC'en findes endvidere i hjælpeprogrammet på skærmen, som der er adgang til via PC'ens startmenu. Her klikkes på: Beskrivelse af PC en Til betjening af programmer og styresystemet kan De altid gøre brug af de omfattende hjælpefunktioner som programmerne byder på vha. et tastetryk eller museklik (for det meste F1). Denne hjæp ydes under anvendelse af styresystemet Microsoft Windows eller kørsel af et program. Windows xp giver mulighed for at gennemføre en Tour (henvisning på proceslinien) for at lære operativsystemet bedre at kende. På side 71 findes en liste over øvrige relevante informationskilder.

2 VORES MÅLGRUPPE Denne vejledning henvender sig til førstegangs- såvel som avancerede brugere. Trods det at PC'en kan anvendes professionelt, er den konciperet til anvendelse i en privat husholdning. De mangfoldige anvendelsesmuligheder står til rådighed for hele familien. PERSONLIGE DATA Noter Deres ejeroplysninger: Seriennummer... Købsdato... Salgssted... På PC'ens bagside finder De deres PC's serienummer. Det er en god idé også at notere det i Deres garantipapirer. KVALITET Ved udvalget af komponenter har vi lagt vægt på høj funktionalitet, enkel håndtering, sikkerhed og stabilitet.pga. et velafbalanceret hard- og softwarekoncept kan vi præsentere Dem for en fremtidssikker PC som vil være Dem til glæde som arbejdsredskab og i fritiden. Vi takker Dem for Deres tillid til vores produkter og er glade over at byde Dem velkommen som ny kunde. Copyright 2005 Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual er ophavsretligt beskyttet. Copyright indehaves af fa. Medion. Varemærker: MS-DOS og Windows er fa. Microsoft s registrerede varemærker Pentium er fa. Intel s registrerede varemærke. Andre varemærker er de respektive ejeres ejendom. Ret til tekniske ændringer forbeholdes. ii

3 Indhold: Sikkerhedsanvisninger... 1 Driftssikkerhed... 3 Sikring af data... 4 Tilslutning & ibrugtagning... 5 Leveringsomfang... 7 Placering af PC'en... 9 Placering... 9 Omgivelsestemperatur... 9 Ergonomi Tilslutning Tilslutning af kabelforbindelser Åbne og lukke frontblænde Tilslutning af monitor Installation af trådløst Tastatur & mus Isætning af batterier i Musen Isætning af batterier i tastaturet Tilslut modtagerstationen Tilslutning af PS/2 tastaturet Tilslutning af USB-tastaturet Tilslutning af PS/2 mus Tilslutning af USB-mus Tilslutning af parallele apparater Tilslutning af Modem/ISDN Modem ISDN Tilslutning af serielle apparater Tilslutning af netværk (LAN) Tilslutning af højttalere/audio-udgang PC med Surround-funktion Tilslutning af optagekilde/ Audioindgang Tilslutning af optagenhed / Videoindgang Videoudgang (TV-out) Tilslutning af mikrofon Antennetilsutning til TV-modtagelse Drift med én antenne Drift med to antenner Modtagelse af DVB-S USB/IEEE Tilslutning af IEEE-1394 (FireWire) enheder iii

4 Tilslutning af USB-apparater Tilslutning af netstrøm Ibrugtagning Trin1: Tænde Strømafbryder Hovedafbryder Trin 2: Opstartprocedur Trin 3 : Afslutning Kort beskrivelse af Windows brugerflade At arbejde med PC en Multifunktionsdisplayet Multimedie ved tryk på en knap Tænding af Power Cinema Slukning af Power Cinema Mus Strømsparefunktion Tastaturet Tastaturets hældningsvinkel Tasterne Alt, Alt Gr og Ctrl Multimediatasten Harddisken Vigtigte kataloger Tilslutning af en ekstern harddisk Det optiske drev Således lader De en disc Afspilning / læsning af disk Sådan tages en disk ud CD-Rom-/DVD-drev som bootdrev Regionale afspilningsinformationer ved DVD Brænder LightScribe Kortlæseren Grafiksystem Ydelsesdata Almindelige billedgentagelsesfrekvenser Tilslutning af PC'en til et tv-apparat Sådan forbinder De Deres PC med tv-apparatet: Lydkortet USB-stik IEEE 1394 (FireWire) Anvendelsesmuligheder for IEEE iv

5 Tekniske specifikationer TV-kort Se TV Dual-Tuner Funktionerne Indstilling 1 (drift med én antenne) Indstilling 2 (drift med to antenner) Fjernbetjening Ilægning af batterier Tastatur Ændring af sende-/modtagekanaler Netværksdrift Hvad er et netværk? Wireless LAN (trådløs netværksforbindelse) Sikkerhedsinformation Afhjælpning af netværksproblemer Modem / ISDN Seriel COM-Port Software Windows xp Brænding af CD'er/DVD'er Start af nero - Express Installation af software Aktivering af Windows BIOS Setup Nyttige vink Hjælp til betjeningen Systemindstillinger og Informationer Service og Førstehjælp Data- og systemsikkerhed Sikkerhedskopering Vedligeholdelsesprogrammer Sikkerhedskopi af adgangskoder Systemgenopretning Afhjælpning af fejl Windows Update Windows Update informationer om datasikkerhed Genetablering af leveringstilstanden Begrænsninger for genetableringen Udførelse af nulstilling Hyppige spørgsmål Service v

6 Førstehjælp ved Hardwareproblemer Lokalisering af årsagen Fejl og mulige årsager Har De brug for yderligere assistance? Driverunderstøttelse Transport Rensning og pleje Returnering og genanvendelse Sikkerhedsanvisninger ved anvendelse af batterier Opgradering/ændring og reparation Informationer for serviceteknikeren Kapitel Tillæg PowerCinema Linux License Agreement License disclaimer Download Source Code Normkonformitet Elektromagnetisk forligelighed Elektrisk sikkerhed Ergonomi Lydudvikling Konformitetsinformation modem Konformitetsinformation Wireless Keyboard/Mouse Garantibetingelser Ansvarsbegrænsning Indeks Apparat Når apparatet er nået til slutningen af dets levetid, må du under ingen omstændigheder smide det ud som almindeligt husholdningsaffald. Undersøg mulighederne for en miljømæssig korrekt bortskaffelse. Batterier Brugte batterier må ikke smides i husholdningsaffaldet! Batterier skal afleveres i opstillede containere til brugte batterier. vi

7 Kapitel 1 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhed Tilslutning Emne Side Driftssikkerhed...3 Sikring af data...4 Betjening Tillæg Hjælp

8 2 SIKKERHEDSANVISNINGER

9 Driftssikkerhed Det anbefales at læse dette kapitel opmærksomt igennem og at følge alle de anførte tips. På denne måde garanteres en sikker drift og et langt produktliv for deres PC.! Børn må ikke lege med elektriske apparater uden opsyn. De kan ikke altid opfatte mulige farer korrekt. Lad ikke børn lege med plasticposer, da dette kan medføre risiko for kvælning. Sikkerhed Tilslutning!!! PC'ens kabinet må aldrig åbnes! Ved åbnet kabinet er der livsfare pga. elektrisk stød. Brug aldrig computeren med kabinettet åbent. CDRW-/DVDRW-drev er apparaturer i laserklasse 1, såfremt de anvendes i et lukket PC-kabinet. Drevenes afskærmning må ikke fjernes, fordi usynlig laserstråling ellers kan nå ud i omgivelserne. Man må aldrig kigge ind i laserstrålen, heller ikke med optiske instrumenter. Der må ikke indføres genstande i PC'ens indre gennem de forskellige sprækker og åbninger. Dette kan under omstændigheder føre til en elektrisk kortslutning, et elektrisk slag eller ild, hvilket ville resultere i at Deres PC bliver beskadiget. Betjening Hjælp Tillæg! PC'ens sprækker og åbninger tjener til ventilation. Disse åbniger må ikke dækkes til, fordi maskinen ellers kunne blive overophedet. Ved opstillingen af PC en bør man overholde en mindste afstand på 20 cm til alle sider. DRIFTSSIKKERHED 3

10 PC en bør hhv. slukkes med det samme eller slet ikke tændes, og De bør henvende Dem til kundetjenesten, hvis netadapteren, netkabler eller stik er smeltet eller beskadiget. Sørg for at defekte netkabler/netdele udskiftes med nye, originale dele. Disse må under ingen omstændigheder repareres.... kabinettet på den PC er beskadiget, eller hvis der er trængt væske ind i kabinettet. I så fald skal PC'en efterses hos forhandler eller servicecenter. I modsat tilfælde kan PC en muligvis ikke fungere sikkert, og man kan komme i livsfare pga. elektrisk slag! SIKRING AF DATA! Obs! Hver gang data opdateres, anbefales det at tage sikkerhedskopier af alle data på det eksternt lagringsmedie. Producenten påtager sig intet ansvar for tab af data og evt. følgevirkninger, som måtte opstå i forbindelse hermed. 4 SIKKERHEDSANVISNINGER

11 Kapitel 2 Tilslutning & ibrugtagning Sikkerhed Tilslutning Emne Side Leveringsomfang...7 Placering af PC en...9 Tilslutning Ibrugtagning Betjening Hjælp Tillæg

12 6 TILSLUTNING & IBRUGTAGNING

13 Leveringsomfang De bedes kontrollere om leveringen er fuldstændig. Kontakt os venligst inden for 14 dage efter købet hvis den ikke er komplet, og husk ubetinget at angive serienummeret i denne forbindelse. Med den købte PC har De modtaget følgende komponenter: PC og tilslutningskabel Windows-tastatur + mus Headset Fjernbetjening Microsoft Windows XP Home Edition Første skridt + Product Recovery Disc Support - / Application- CD Dokumentation Sikkerhed Tilslutning Betjening Tillæg Hjælp LEVERINGSOMFANG 7

14 8 TILSLUTNING & IBRUGTAGNING

15 Placering af PC'en For nemt at kunne betjene PC'en er det vigtigt, at den er rigtigt placeret. PLACERING Deres PC og samtlige tilsluttede apparater bør ikke komme i nærheden af fugt. Støv, varme og direkte solstråling bør undgås. I modsat tilfælde kan det føre til driftsforstyrrelser eller beskadigelse af PC'en. Samtlige komponenter bør placeres på et stabilt, jævnt og vibrationsfrit underlag for at undgå at PC'en vælter. PC en er ikke egnet til brug på skærmarbejdspladser i henhold til 2 i Skærmarbejdspladsforordningen. Sikkerhed Tilslutning Betjening OMGIVELSESTEMPERATUR PC'en kan benyttes ved en omgivelsestemperatur fra +10 C til +35 C og ved en relativ luftfugtighed fra 30% - 70% (ikke kondenserende). I slukket tilstand kan PC'en opbevares ved -20 C bis 50 C. Tag altid netstikket ud af kontakten og afbryd antennetilslutninger, når det er tordenvejr. For yderligere sikkerhedshensyn anbefales en overspændingsbeskyttelse, der beskytter Deres PC mod beskadigelser pga. spændingstoppe eller lynnedslag gennem el-nettet. I forbindelse med transport af den PC anbefales det at vente med at tage PC en i brug, indtil den har opnået samme temperatur som omgivelserne. Ved store udsving i temperatur eller fugtighed kan der dannes kondens i den PC, hvilket kan medføre kortslutning. Hjælp Tillæg PLACERING AF PC'EN 9

16 ERGONOMI i Vigtigt: For at skåne Deres øjne bør De undgå blænding, spejlinger og for stærke kontraster mellem lys og mørke. Opstilling med synsretningen bort fra vinduet er forkert, fordi de lyse vinduer derved spejles i skærmen. Opstilling med synsretning mod vinduet er også forkert, da kontrasten mellem den mørke skærm og dagslyset kan medføre tilpasningsvanskeligheder og problemer med øjnene. Parallel synsretning burde også anvendes i forhold til kunstige belysningskilder. Parallel synsretning burde også anvendes i forhold til kunstige belysningskilder. Det betyder at stort set de samme kriterier og årsager er gældende ved oplysning af arbejdsrummet med kunstigt lys. Hvis det ikke er muligt at opstille skærmen som beskrevet, kan de følgende tiltag være til hjælp: Drejning, sænkning eller vipning af skærmen; montering af lameller eller lodrette stores foran vinduerne; opstilling af spanske vægge eller ændring af belysningsindretningen. 10 TILSLUTNING & IBRUGTAGNING

17 i Obs.: Under skærmarbejdet bør De holde regelmæssige pauser for at forebygge spændinger og træthed. Sikkerhed Lang tids stillesiddende arbejde uden at skifte kropsstilling kan være ubekvemt. For at minimere risikoen for fysiske problemer eller skader, er det vigtigt at indtage en korrekt stilling. Alment - Man bør hyppigt forandre sin stilling (ca. hver minutter) og holde hyppige pauser, for at undgå træthed. Tilslutning Ryg - Når man sidder på arbejdspladsen bør ryggen støttes v.h.a. arbejdsstolens ryglæn, som bør være lodret eller hælde let bagud. Ben - Lårene bør holdes vandret eller hældende lidt nedad. Underbenene bør danne en vinkel på ca. 90 grader med lårene. Fødderne bør hvile fladt på gulvet. Anvend en fodstøtte om nødvendigt, men sørg først for at siddehøjden er indstillet korrekt. Arme - Armene og albuerne bør være afspændte og løse. Albuerne bør ligge tæt ved kroppen. Hold underarmene og hænderne tilnærmelsesvist parallelle med gulvet. Betjening Hjælp Håndleddene - Ved arbejde med tastaturet, musen eller trackball'en bør håndleddene være så udstrakte som muligt, og deres vinkel bør ikke overskride 10. Tillæg Hoved - Hovedet bør holdes oprejst eller hældende kun en smule fremad. Man bør ikke arbejde med fordrejet hoved eller overkrop. PLACERING AF PC'EN 11

18 cm -(20-28 inches) håndpålægningsflade: 5-10 cm kiggeafstand: 50 bis 70 cm benfrihed (lodret): 65 cm (mind.) benfrihed (vandret): 60 cm (mind.) øverste skærmlinje i øjenhøjde eller lidt lavere. 12 TILSLUTNING & IBRUGTAGNING

19 Tilslutning Til bedre orientering kan De klappe venstre omslagsside med tegningerne op, hvor De kan se positionerne af de beskrevne tilslutninger.! Information: De anførte apparater er ikke nødvendigvis indeholdt i leveringen! Samtlige oplistede tilslutninger er ekstraudstyr og findes ikke nødvendigvis i Deres version af PC en. TILSLUTNING AF KABELFORBINDELSER De følgende informationer bør iagttages for en korrekt tilslutning af Deres PC: Kablerne skal lægges sådan at ingen kan komme til at træde på dem eller falde over dem. Der må ikke sættes genstande oven på kablerne, fordi de ellers kan blive beskadiget. Tilslut kun perifere enheder som tastatur, mus, monitor osv., medens PC'en er slukket. I modsat fald er der risiko for at beskadige PC'en. Nogle enheder kan dog tilsluttes, medens PC'en er tændt. Det gælder oftest for enheder som tilsluttes via USB- eller IEEE 1394 (FireWire)- stik. Følg under alle omstændigheder sikkerhedsanvisningerne i brugsanvisningen for de pågældende enheder. Der skal være mindst en meters afstand til højtfrekvente og magnetiske forstyrrelseskilder (tv-apparat, højttalerbokse, mobiltelefon osv.) for at undgå driftsforstyrrelser og datatab. De bør ligeledes iagttage at kun afskærmede kabler (max. 3 m.) må anvendes i forbindelse med denne PC. Benyt udelukkende de medleverede kabler, da disse er grundigt afprøvet i vores laborer. Til printeren må der kun bruges dobbelt afskærmede kabler. Tillæg Hjælp Betjening Tilslutning Sikkerhed TILSLUTNING 13

20 Kontrollér, at tilslutningskabler er forbundet med de tilhørende perifere enheder for at undgå tabstråling. Tag de kabler ud af PC'en, som ikke skal bruges. Der må kun være tilsluttet enheder til PC'en, som overholder gældende sikkerhedsnormer, dvs. EN60950 vedr. Sikkerhedskrav til informationsteknisk udstyr eller enheder, som opfylder kravene i EN60065 Sikkerhedskrav til audio- og videoudstyr og andre elektroniske apparater. i Obs.: De behøver kun at tilslutte de komponenter som de benytter sammen med Deres PC. Hvis de ikke har det beskrevne apparat kan de springe punktet over og om nødvendigt gennemføre det senere. ÅBNE OG LUKKE FRONTBLÆNDE Nogle indgange findes bag frontblænde. Det giver den store fordel, at det er hurtigt og nemt at udføre de tilslutninger, der bruges ofte, uden at skulle vende PC'en. Samtidig beskytter frontblænden PC'ens indgange. DVD-RW DVD-ROM Frontblænde Tryk på denne lås for at skubbe blænden nedad. Til højre er PC'en vist med åben frontblænde. DVD-RW DVD-ROM Vip frontblændet tilbage til dens udgangsposition. 14 TILSLUTNING & IBRUGTAGNING

21 TILSLUTNING AF MONITOR Position i klappeteksten: W, W2 Hvis din PC har to monitorudgange anvendes udgangene ved brug af en enkel monitor (DVI, W2 = Option). Ved hjælp af en adapter kan man forbinde monitorens VGA-stik med DVI-tilslutningen. i Obs.: Om nødvendigt fjernes den hvide beskyttelsesring på monitorstikket. Det er vigtigt at stikket og kontakten passer præcist sammen. Pga. sin asymmetriske form passer stikket kun til én position i kontakten. 1. Skærmens datakabel forbindes med den blå kontakt på grafikkortet (Position i klappeteksten: W eller W2 ved digitalt tilslutningskabel). Fjern den hvide beskyttelsesring (hvis en sådan findes) fra monitorstikket. 2. Skruen på monitorkablet trækkes derefter fast med håndkraft.! Vigtigt! Systemet er forkonfigureret til en skærmopløsning på 1024 x 768 billedpunkter (pixels) og en opdateringshastighed (refresh rate) på 75Hz. Det bør kontrolleres om monitoren der skal tilsluttes kan fungere med disse foruddefinerede værdier. Hvis Deres monitor ikke støtter disse værdier, kan De ændre konfigurationen på følgende måde: 1. Start PC en og tryk på F8-tasten kort tid efter starten, indtil der vises en startmenu. Tillæg Hjælp Betjening Tilslutning Sikkerhed i Obs.: Hvis der ikke trykke på det rette tidspunkt, vises startmenuen ikke, og PC'en skal genstartes. 2. Efter at PC'en er tændt vælger de med F8-tasten "Sikker modus". 3. Derefter kan De tilpasse "egenskaber for visning" svarende til Deres monitor. TILSLUTNING 15

22 INSTALLATION AF TRÅDLØST TASTATUR & MUS Dette er ekstraudstyr. Hvis Deres PC leveres med et ledningsforbundet tastatur-/musesæt, kan De springe dette afsnit over. De trådløse apparaters funktion baserer på digital radioteknologi, som muliggør en uhindret forbindelse mellem tastatur, mus og computer uden brug af tilslutningskabler. Overførsel og modtagelse af data kan ske uden direkte synskontakt. Idrifttagelse af tastatur og mus kræver et par skridt som kun skal udføres én gang.! Vigtigt: Gennemlæs og følg sikkerhedsanvisningerne vedrørende batterier på side 98. ISÆTNING AF BATTERIER I MUSEN Musen bruger to genopladelige NiMH batterir (type AAA). i Obs.: Benyt kun genopladelige batterier. Anvendelse af almindelige batterier kan føre til fejlfunktioner og skader på apparatet. 1 = Låg 2 = Batterirum 3 = Kanalknap (Illustration ligner) 1. Skub dækslet på musens underside i pilens retning. 2. Placer 2 NiMH batterier (AAA) i batterifaget. 3. Skub batteridækslet tilbage igen. 4. Batterierne oplades af PC en gennem det vedlagte USBkabel, når PC en er tændt. Sæt kablets ende med det lille stik i bøsningen på musens forside, og den anden ende i den tændte PC. Opladningen tager ca. 8 timer. Musen kan benyttes videre under opladningen. 16 TILSLUTNING & IBRUGTAGNING

23 ISÆTNING AF BATTERIER I TASTATURET Sikkerhed Tastaturet bruger to alkalibatterier (AA). Tillæg Tilslutning 1. Fjern batterilåget (1) på tastaturets underside ved at trykke det i pilens retning. 2. Isæt to AA batterier. Billedet i batterirummet viser, hvordan batterierne skal isættes. 3. Luk batteridækslet helt. i Betjening Hjælp 1= Låg 2= Batterirum 3= Kanalknap (Illustration ligner) Obs.: Tryk ikke på kanalknappen (3) på den ene side af batterilåget. Så kan du komme til at skifte kanal eller id. TILSLUTNING 17

24 Indstilling af frekvenskanal eller id i Vigtigt: Udfør ikke nedenstående installationsrocedure, før PC'en er taget PC'en i brug, som beskrevet på efterfølgende sider. For radioforbindelse skal du både indstille tastaturet og musen på modtageren med samme frekvenskanal og id. Valg af forskelligt id kan forstyrre tastatur og mus i at arbejde med den samme frekvenskanal. Der er 255 id er for hhv. tastatur og mus. Ved at skifte frekvenskanal kan du afhjælpe forstyrrelser mellem de to enheder. Indstilling af frekvenskanal på tastaturet og mus 1. Tryk på knappen Connect øverst på modtageren. Indikatoren blinker. 2. Tryk på knappen på undersiden af tastaturet eller musen. Kanalen skifter, når knappen slippes. i Obs.: Tryk ikke på knappen i mere end 3 sekunder. Ellers vil du komme til at ændre id et i stedet for at skifte kanal. Indstilling af id på tastatur og mus 1. Tryk på knappen Connect øverst på modtageren. Indikatoren øverst på modtageren blinker. 2. Hold knappen på undersiden af tastatur og mus nede i 3 sekunder. Id skifter, når knappen slippes. 18 TILSLUTNING & IBRUGTAGNING

25 TILSLUT MODTAGERSTATIONEN Position i klappeteksten: E 1 2 Sikkerhed 3 Tilslutning 1 = Modtagerstationens USB-tilslutningsstik (sort) 2 = Modtager 3 = Mus 4 = Tastaturen 1. Tilslut USB-modtageren for musen og tastaturet i en ledig USB-port. Det anbefales at tilslutte i en port på PC ens bagside. 2. For at opnå optimale resultater, bør modtageren opstilles mindst 20 cm fra andre elektriske apparater (f.eks. en monitor). Afstanden mellem tastatur, mus og modtager burde ikke overskride 1,5 m. Modtageren må ikke stå på en metaloverflade. 4 Betjening Hjælp i Obs.: Hvis indlæsningen ikke længere foregår omgående og med jævn hastighed, bør batterierne udskiftes. Tillæg Anvendelse af tastatur og mus er beskrevet på side 39. TILSLUTNING 19

26 TILSLUTNING AF PS/2 TASTATURET Position i klappeteksten: R Tilslut et USB-tastatur og gå videre til næste trin. 1. Tastaturet tilsluttet til den blå PS/2-tislutning til venstre. TILSLUTNING AF USB-TASTATURET Position i klappeteksten: E Tilslut et PS/2-tastatur og gå videre til næste trin. 1. Tilslut USB-tastaturet i et USB-stik. TILSLUTNING AF PS/2 MUS Position i klappeteksten: O Tilslut en USB-mus og gå videre til næste skridt. 1. Muskablet forbindes med med den grønne PS/2-tilslutning til højre. TILSLUTNING AF USB-MUS Position i klappeteksten: E Tilslut en PS/2 mus og gå videre til næste skridt. 1. Tilslut USB-mus i et USB-stik. 20 TILSLUTNING & IBRUGTAGNING

27 TILSLUTNING AF PARALLELE APPARATER Position i klappeteksten: P Sikkerhed i Obs.: Om nødvendigt fjernes den hvide beskyttelsesring på monitorstikket. Det er vigtigt at stikket og kontakten passer præcist sammen. Pga. sin asymmetriske form passer stikket kun til én position i kontakten. Tilslutning Til det 25-pin parallele interface kan der tilsluttes en printer: 1. Forbindes printerens kabel med den rødbedefarvede printertilslutningskontakt P på PC'ens bagside. 2. Skruen trækkes derefter fast med håndkraft. Hvis de ønsker at bruge en scanner som tilsluttes til det parallele interface, skal scannerens tilsvarende kabel tilsluttes her. Printeren tilsluttes i givet tilfælde til scanneren. Betjening Tillæg Hjælp TILSLUTNING 21

28 TILSLUTNING AF MODEM/ISDN Position i klappeteksten: Z PC en leveres som standard med et modemkort, som forbereder den til internetadgang og faxdrift. Et ISDN-kort kan monteres som ekstraudstyr. Læs informationerne startende på side 70. MODEM Modem-kablet har et RJ11-stik, som sættes i modemet, og et TAE-stik, som passer til et N-koderet analogt telefonstik.! BEMÆRK! Hvis Deres system er forsynet med et modem, bør det huskes at modemet kun må forbindes med en analog telefonledning. Det må ikke forbindes med et digitalt telefonnetværk, en fælles tilslutning eller et mønttelefonanlæg disse kan under visse omstændigheder beskadige modemet eller de tilsluttede anlæg. ISDN ISDN-kablet har to RJ45-stik. Derfor spiller det ingen rolle hvilken side der sættes i hvilken kontakt. 1. Forbindes den passende ende af det vedlagte kommunikationskabel med kontakten Z i PC'en. Kontakten har betegnelsen "Line". 2. Den anden ende sættes hhv. i telefonstikket.! BEMÆRK! ISDN-enheder må kun tilsluttes til digitale telefonanlæg. Derved undgås ulovlig anvendelse af apparatet samt risiko for beskadigelse af apparatet eller de tilsluttede enheder. 22 TILSLUTNING & IBRUGTAGNING

29 TILSLUTNING AF SERIELLE APPARATER Position i klappeteksten: S Denne tilslutning er til forbindelse med et eksternt modem eller et andet serielt apparat. i Obs.: Om nødvendigt fjernes den hvide beskyttelsesring på monitorstikket. Det er vigtigt at stikket og kontakten passer præcist sammen. Pga. sin asymmetriske form passer stikket kun til én position i kontakten. 1. Forbindes det serielle kabel med den tyrkisfarvede kontakt (S) på PC'ens bagside. 2. Skruen trækkes derefter fast med håndkraft. Sikkerhed Tilslutning Betjening TILSLUTNING AF NETVÆRK (LAN) Position på oversigtstegning: Q Via netværkstilslutningen kan PC en forberedes til netværksdrift. Normalt er netværkskablet forsynet med to RJ45-stik, således at det er lige meget, hvilken indgang stikkene sættes i. 1. Forbindes den ende af det kabel i PC en. 2. Den anden ende sættes hhv. i anden PC eller Hub/Switch. Nærmere oplysninger findes i afsnittet Netværksdrift side 66 ff. Hjælp Tillæg TILSLUTNING 23

30 TILSLUTNING AF HØJTTALERE/AUDIO-UDGANG Position i klappeteksten: H I denne udgang kan PC'en også tilsluttes til den analoge audioindgang på stereoanlægget. Se i betjeningsvejledningen for stereoanlægget, hvilken indgang der skal anvendes hertil (normalt Line In eller Aux). 1. Tilslut idet kablet med 3,5 mm Stereo-jackstik sættes i den grønne bøsning (Position H). PC MED SURROUND-FUNKTION Position i klappeteksten: H, H2, H3, H4, U, U2 i Obs.: De får informationer om højttalernes position hvis De starter sound-softwaren i proceslinjen. Hvis PC'en er forsynet med Surround-funktion: 1. Tilslut idet kablet med 3,5 mm Stereo-jackstik sættes i den grønne bøsning (Position H). 2. Tilslutningen Surround 1 forbindes med de bagerste satellitbokse. 3. Tilslut herefter en centerhøjttaler eller en subwoofer i stikket Center/Subwoofer (Position H3). 4. Til den optionale tilslutning Surround 2 (position H4) tilsluttes yderligere højttalere til det bagerste område. En digital audioudgang (SPDIF) kan forbindes med et optisk og/eller koaksialt kabel. 1. Sæt cinch-kablet i bøsningen på position U. Sæt det optiske kabel i udgangen på position U2. 2. Tilslut kablets anden ende til et audioapparat med en tilsvarende digital indgang. 24 TILSLUTNING & IBRUGTAGNING

31 TILSLUTNING AF OPTAGEKILDE/ AUDIOINDGANG Position i klappeteksten: J, J2, T, T2 Denne tilslutning optager et forbindelskabel til feed fra eksterne (analog) audiokilder (f.eks. stereoanlæg, keyboard / synthesizer). 1. Forbindelseskablet sættes med 3,5 mm stereostikket i den lyseblå kontakt (position J). Som option kan man også tilslutte et stereo-cinch kabel (position J2). Nogle versioner kan tisluttes digitale audiokilder. 1. Tilslut et cinch-tilslutningskabel ved audioindgangen på position T. Et optisk kabel tilsluttes ved position T2. TILSLUTNING AF OPTAGENHED / VIDEOINDGANG Position i klappeteksten: K, L Alt efter opbygning kan der tilsluttes en ekstern videobåndoptager til PC'en ved hjælp af et S-video- eller cinch-kabel. Derved er det muligt at optage og evt. bearbejde videofilm. 1. Tilslut cinch-kablet i indgang K, S-videokabel i indgang L. Hjælp Betjening Tilslutning Sikkerhed i Obs.: S-video og composite (cinch) tilslutningerne på forsiden kan ikke anvendes samtidigt. Tillæg TILSLUTNING 25

32 VIDEOUDGANG (TV-OUT) Position i klappeteksten: V, V2, V3, V4 Hvis grafikkortet er forsynet med et TV-Out-stik, er der mulighed for at tilslutte PC'en til TV-apparat. De kan anvende et compositekabel (cinch, V), et s-video-kabel (V2), et SCART-kabel (V3) eller et component-kabel (V4). i Obs.: SCART-tilslutningen kan kun anvendes til gengivelse. 1. Tilslut PC'en til TV-apparatet med et kabel svarende til TV'ets specifikationer. TILSLUTNING AF MIKROFON Position i klappeteksten: I 1. Til den lyserøde kontakt I tilsluttes en mikrofon med et 3,5 mm monostik. 2. Mikrofonen positioneres sådan at det ikke peger direkte mod højttalerboksene. Derved forhindrer De akkustiske feedbacks som viser sig ved høje hyletoner. 26 TILSLUTNING & IBRUGTAGNING

33 ANTENNETILSUTNING TIL TV-MODTAGELSE Position i klappeteksten: Y, Y2, Y3, Y4 Sikkerhed! Obs.! På grund af TV-kortets høje ydelse kan varmen som produceres af den indbyggede tuner forplante sig til antennetilslutningerne. Derfor bør De vente til TV-kortet er afkølet, inden De tislutter eller fjerner antennekablet, for at undgå evt. Opvarmning. Tilslutning DRIFT MED ÉN ANTENNE Dette er fabriksindstillingen. Tilslut ét antennekabel udelukkende til hovedtilslutningen Y2, for at modtage DVB-T* eller analogt TV (f.eks. kabel-tv). De kan modtage to programmer samtidigt med ét kabel. Brug denne indstilling hvis De kun har én antenne. DRIFT MED TO ANTENNER For at kunne benytte denne funktion skal omskifteren på TVkortet sættes i position 2. Denne ændring er kun nødvendig hvis De ønsker at se digitalt terrestrisk (DVB-T*) og analogt TV (f.eks. kabel-tv) samtidigt. For samtidig drift skal begge antenner (Y og Y2) være tilsluttet. MODTAGELSE AF DVB-S* Via de to DVB-S tilslutninger (Y3 og Y4) kan De se TV med dit digitale satellitanlæg. Begge tilslutninger er indgange. Gennemsløjfning af sat-signalet er ikke mulig. Betjening Hjælp Tillæg i Obs.: De bør læse informationerne startende på side 59, for at få yderligere informationer om TVkortet og anvendelsen af antennetilslutningerne. * forudsat at der på stedet tilbydes hhv. DVB-T eller digitale tjenester TILSLUTNING 27

34 USB/IEEE 1394! Bemærk: Luk alle USB-/IEEE 1394-enheder efter at førstegangsindstillinger er udført på den nye PC. Derved forhindres unødig forvirring i forbindelse med installationen. Normalt kan disse enheder være tilsluttet, medens PC'en er tændt. Læs anvisningerne herom i vejledningen til de perifere enheder. PC'ens udgange til IEEE 1394 (6-polede) samt til USB er forsynet med en sikring (Limited Power Source iht. EN60950). Derved sikres det, at de enheder, der er tilsluttet i de pågældende indgange, ikke beskadiges i tilfælde af tekniske fejl. TILSLUTNING AF IEEE-1394 (FIREWIRE) ENHEDER Position i klappeteksten: F, F2 i! Obs.: Alt efter periferienheden kan der anvendes forskellige kabler (6-polet = F, 4-polet = F2 ). Kontrollér, hvilke kabler, der skal anvendes i det aktuelle tilfælde. Bemærk: Tilslutningerne på forsiden kan ikke anvendes samtidigt. TILSLUTNING AF USB-APPARATER Position i klappeteksten: E Almindeligvis findes der flere tilslutningskontakter til valgfri anvendelse. 1. Tilslut periferienheden (Printer, Scanner...). i Bemærk: Tilslut så vidt muligt enheden i den indgang, som den er installeret i. I modsat fald oprettes en ny ID og driveren skal geninstalleres i operativsystemet. 28 TILSLUTNING & IBRUGTAGNING

35 TILSLUTNING AF NETSTRØM Position i klappeteksten: X, X2 Som afslutning tilsluttes PC og monitor til netstrømmen ved at sætte netkablet i en stikkontakt, hvorefter PC'en er forbundet med nettilslutningen (X). Følgende sikkerhedsregler skal overholdes: Bemærk: Selv om netstrømmen er afbrudt, spændingsforsynes dele af apparatet. For helt at afbryde strømforsyningen til PC'en eller for at fuldstændigt at afbryde spændingen, skal netstikket tages ud kontakten. Stikkontakten skal befinde sig i nærheden af PC'en og være nem at komme til. Betreiben Sie den PC nur an geerdeten Steckdosen des Haushaltsstroms. Kun vedlagte nettilslutningskabel må anvendes. For yderligere sikkerhedshensyn anbefales en overspændingsbeskyttelse, der beskytter Deres PC mod beskadigelser pga. spændingstoppe eller lynnedslag gennem el-nettet. Hvis De anvender et forlængelseskabel skal De lægge mærke til at det svarer til VDE-kravene. Spørg i givet tilfælde deres el-installatør. Standard PC-netdelen er forsynet med en afbryder (X2), som kan anvendes til at tænde og slukke for PC'en. Hvis afbryderen står på OFF (0), bruger PC'en ingen strøm. De bør ikke starte Deres PC endnu! De bør først læse i det følgende kapitel hvad der skal tages hensyn til ved første start. Tillæg Hjælp Betjening Tilslutning Sikkerhed TILSLUTNING 29

36 Ibrugtagning PC'en er allerede komplet installeret ved leveringen. De behøver ikke at indlæse nogen af de medleverede CD'er. Ved nogle programmer (f.eks. telefon-cd'er eller leksika) er det dog nødvendigt at lægge den tilsvarende CD/DVD i drevet for at aflæse de lagrede data. Softwaren vil i givet tilfælde opfordre til det. Når alle forbindelser er etableret og samtlige nødvendige forbindelser er skruet fast, kan de til sidst PC'en. TRIN1: TÆNDE 1. Tænd for monitoren. STRØMAFBRYDER Position i klappeteksten: X2 2. Tryk på netkontakten og indstil den i stilling I. (Hvis afbryderen indstilles på 0, afbrydes strømtilførslen). HOVEDAFBRYDER Position i klappeteksten: N 3. Tryk én gang på hovedafbryderen (N i oversigt på omslag) for at tænde PC'en. I Windows energisparefunktion kan hovedafbryderens funktion programmeres (se online hjælpeprogram). Generelt afbrydes PC'en, når hovedafbryderen holdes nede i mere end 4 sekunder.! Bemærk! Hvis operativsystemet ikke afsluttes korrekt (ved hjælp af Luk computeren), er der risiko for tab af data. 30 TILSLUTNING & IBRUGTAGNING

37 TRIN 2: OPSTARTPROCEDUR PC'en starter og udfører opstartproceduren: i Obs.: Der må hverken befinde sig en diskette i floppydrevet eller en boot-cd (f.eks. Windows - CD'en) i CD-ROM-drevet, fordi styresystemet ellers ikke bliver ladet fra harddisken. Derefter bliver styresystemet ladet fra harddisken. Ladeprocessen varer lidt længere ved første start. Først når samtlige nødvendige data er registreret, er styresystemet fuldstændigt etableret. Indlæsning af operativsystemet er færdigt, når der vises velkomstskærmbillede. Følg anvisningerne på skærmen. De enkelte dialogbokse forklarer, hvilke indstillinger, der skal udføres. I forbindelse med opstartproceduren vises følgende skærm-billeder og dialogbokse. Hvis du er i tvivl om noget, så klik på. Licenskontrakt De bedes læse licenskontrakten nøje igennem. Herved får de vigtige juridiske informationer om anvendelsen af Deres softwareprodukt. For at se hele teksten skal De trække nedad i rulleboksen til De har nået slutningen på dokumentet. De accepterer kontrakten ved at klikke på optionsfeltet "Jeg accepterer kontrakten".kun på denne måde bliver De berettiget til at anvende produktet svarende til betingelserne og til at åbne den tilsvejsede Windows -pakke "De første skridt". Computernavn Når du tildeler et computernavn, skal Computernavn og Brugernavn være forskellige. Tillæg Hjælp Betjening Tilslutning Sikkerhed IBRUGTAGNING 31

38 TRIN 3 : AFSLUTNING Efter tilslutningen kommer Windows brugerfladen frem på skærmen. Denne kan ændres, således at skærmbilledet på din PC evt. kan se anderledes ud. Der vil dog altid være mulighed for grundlæggende betjening. KORT BESKRIVELSE AF WINDOWS BRUGERFLADE (Se illustration på næste side.) Start-knappen Klik én gang med musetasten på knappen for at kalde startmenuen frem. Programliste Her vises de hyppigst anvendte programmer, som operativsystemet finder selv frem til. Ved at klikke på et program med højre musetast kan du selv bestemme, hvilke programmer der skal vises, og hvilke der evt. skal fjernes fra listen. Selv om et program fjernes fra programlisten, bliver programmet ikke slettet. Alle programmer Her er der adgang til alle de programmer, der er installeret på PC'en. Også her er det muligt at redigere oversigten ved at klikke på højre musetast. Beskrivelse af PC en Klik én gang med venstre musetast på denne knap for at se vigtige informationer vedr. PC'en samt nyttige tips og yderligere hjælp. Luk computeren For at slukke PC'en klikkes med venstre musetast på denne knap. Proceslinie Proceslinien giver oplysninger og statusmeddelelser vedr. operativsystemet og de programmer, der er aktive. 32 TILSLUTNING & IBRUGTAGNING

39 Ikoner på skrivebordet Ikoner er forbindelser til programmer, som anvendes til at starte det pågældende program. Når der dobbeltklikkes (tryk to gange på venstre musetast hurtigt efter hinanden) på symbolet, startes applikationen. Skrivebordet er den store flade, hvorpå der kan være et antal ikoner, der gør det nemt og hurtigt at få adgang til programmer og filer. Brugere Her vises de oprettede brugere. Klik på det viste billede for at ændre det Kontrolpanel Kontrolpanelet er PC'ens instrumentbræt, hvor PC'en kan konfigureres efter ønske. Se i afsnittet "Hjælp og support", hvordan indstillingerne kan ændres. Sikkerhed Tilslutning Betjening Hjælp Tillæg IBRUGTAGNING 33

40 34 TILSLUTNING & IBRUGTAGNING

41 Sikkerhed Kapitel 3 At arbejde med PC en Tilslutning Betjening Hjælp Tillæg Emne Side Multifunktionsdisplayet Multimedie ved tryk på en knap Mus Tastaturet Harddisken Optisk drev Kortlæseren Grafiksystem Lydkortet USB-stik IEEE1394 (FireWire) TV-kort Fjernbetjening Netværksdrift Modem / ISDN Software Nyttige vink... 79

42 36 AT ARBEJDE MED PC EN

43 Multifunktionsdisplayet PC en leveres med et multifunktionsdisplay, som giver forskellige informationer, f.eks. om den aktuelle TV-station eller om navn og musiker ved et musikstykke. Symbolet for den aktive funktion vises på displayet. Tillæg Sikkerhed Tilslutning Hjælp Betjening I leveringstilstanden viser displayet dato og klokkeslet. Via symbolet til højre på proceslinjen kan De åbne konfigurationsprogrammet, hvor De kan foretage forskellige indstillinger, f.eks. gemme en individuel velkomsttekst. MULTIFUNKTIONSDISPLAYET 37

44 Multimedie ved tryk på en knap PC en leveres med en ekstra multimediefunktion, som gør det muligt at afspille foto-slideshows, video-dvd er, audio-cd er eller MP3 er ved tryk på en knap, uden at De behøver at starte Windows -styresystemet. Læs i det følgende afsnit hvordan De bruger dette program, Power Cinema Linux. TÆNDING AF POWER CINEMA Ved slukket PC trykker De på knappen Multimedie ved tryk på en knap (N2) til venstre for multifunktionsdisplayet. Efter kort tid vises brugeroverfladen, som kan betjenes ved hjælp af fjernbetjeningen. SLUKNING AF POWER CINEMA Applikationen kan forlades på 3 måder: 1. Ved et kort tryk på PC ens Til-/Fra-kontakt (N). eller 2. ved et tryk på fjernbetjeningens Til-/Fra-kontakt. eller 3. ved at vælge menupunktet Sluk. Kortlæserne bliver ikke understøttet af programmet 38 AT ARBEJDE MED PC EN

45 Mus Ved siden af de to taster har musen også et hjul, der kan anvendes som følger: For at benytte hjulet som tast, klikkes som vist på illustrationen. Hvis musepilen ikke kan flyttes på skærmen uden at bevæge sig i ryk, kan man prøve at anvende et andet underlag (mousepad). Glas- eller metalunderlag kan også give problemer. STRØMSPAREFUNKTION Hvis musen ikke skal benyttes i længere tid, f.eks. fordi De er i gang med et længere skrivearbejde, kan dens strømsparefunktion aktiveres med et længerevarende, samtidigt tryk på begge taster. Funktionen tjener til minimering af batteriforbruget. For at slukke for strømsparefunktionen skal begge musetaster igen holdes trykt samtidigt i flere sekunder, indtil musens LED tænder igen. Hjælp Betjening Tilslutning Sikkerhed Tillæg MUS 39

46 Tastaturet I dette afsnit finder De praktiske informationer om tastaturets betjening. Samtlige illustrationer er skematiske. TASTATURETS HÆLDNINGSVINKEL På tastaturets bagside befinder sig to fødder som kan klappes ud. Ved deres hjælp kan tastaturets hældning ændres. indstillelige fødder 40 AT ARBEJDE MED PC EN

47 TASTERNE ALT, ALT GR OG CTRL Alt-tasten udfører bestemte funktioner i forbindelse med andre taster. Disse funktioner defineres af det pågældende program. For at indtaste en tastekombination med Alt-tasten, skal Alt-tasten holdes trykket mens en anden taste anvendes. Alt Gr-tasten fungerer på en lignende måde som Alt-tasten, men den vælger bestemte særtegn. Ctrl-tasten (Control) udfører programfunktioner, lige som Alt-tasten. Praktiske tastekombinationer (afhængigt af softwaren): Tastekombination Funktion og beskrivelse Alt + F4 Afslutter i reglen det valgte program eller lukker det åbnede vindue. Kopierer billedet af det aktuelt valgte Alt + Print Screen vindue til den midlertidige hukommelse. Alt Gr + < Skriver en backlash ( \ ). Alt Gr + E Frembringer et Euro-symbol( ) Alt Gr + 2 Strg + Alt + Del (at) som bruges til Dialogen Windows Sikkerhed starter. (Der kan være afvigelser mellem forskellige lande) Hjælp Betjening Tilslutning Sikkerhed Tillæg TASTATURET 41

48 MULTIMEDIATASTEN Afhængig af tastaturtype findes der multimedietaster, som har følgende funktion: Taste Funktion Standby Alt efter indstillingerne i BIOS-opsætningen eller operativsystemet skifter computeren til en standbytilstand. Tilbage Går til forrige internetside. Frem Går til næste internetside. Stop Tjener til at afbryde websidens opladning. Opdater Genoplader den lige viste webside. Internet Med denne tast starter du standardbrowseren i dit system. Brug denne tast til at starte standard programmet i dit system. Søg Aktiverer standard OS-søgefunktionen. Foretrukne Åbner mappen Foretrukne. Medier Åbner anvendelse Multimedia. Lommeregner Aktiverer Windows standardlommeregner. Skrivebord åbner dit skrivebord. 42 AT ARBEJDE MED PC EN

49 Afspil/Pause Denne tast til at starte eller afbryde afspilningen kortvarigt som på en almindelig cd-afspiller. Forrige Brug denne tast til at springe til forrige titel i den aktive afspiller. Næste Brug denne tast til springe til næste titel i den aktive afspiller. Stop Brug denne tast til at stoppe afspilning af en titel. Lydstyrke Forøger lydstyrken. /Sætter lydstyrken ned. Slå fra Brug denne tast til at slå lyden til/fra den tilsluttede højttaler. Sikkerhed Tilslutning Betjening Tillæg Hjælp TASTATURET 43

50 Harddisken Harddisken er Deres hoveddatamedium der forener høj datakapacitet med en hurtig tilgang. På PC'en er der installeret en OEM-version af operativ-systemet Microsoft Windows, som understøtter alle PC'ens funktioner. Harddisken er ved leveringen konfigureret således, at man normalt skulle kunne arbejde optimalt med PC'en, uden selv at skulle foretage installationer. Windows operativsystemet bruger en lille del af kapaciteten til administration af harddisken. Derfor er hele harddiskens kapacitet ikke til rådighed. Dette er forklaringen på, at der er forskel på BIOS-angivelsen og operativsystemangivelsen. På harddisken findes PC'ens operativsystem, andre bruger-programmer og sikkerhedsfiler, hvilket betyder at den totale kapacitet er reduceret. Harddisken betegnes som drev C, D eller E.! Obs.: Prøv aldrig at slukke for computeren mens harddiskindikatoren lyser, fordi det kan føre til tab af data. Harddisken er normalt inddelt i flere partitioner (kon-figurationen kan afvige fra dette, se i Windows-hjælpe-programmet under Drevkonvertering ). I første partition (Boot) findes operativsystemet, brugerprogrammer og dokumenter og indstillinger for den pågældende bruger. Den anden partition (Backup) bruges til back-up af data og indeholder desuden drivere (D:\Driver) og værktøjer (D:\Tools) til PC'en. Den tredje partition (Recover) anvendes til genetablering af PC'ens indstilling fra fabrikken (se side 90). 44 AT ARBEJDE MED PC EN

51 VIGTIGTE KATALOGER I det følgende er de vigtigste kataloger og disses indhold beskrevet.! Bemærk! Disse kataloger og indholdet af disse må ikke slettes eller ændres, da data i så fald kan gå tabt, eller computerens funktioner ikke kan udføres. C:\ I hovedkataloget på drev C findes filer, som er vigtige for at kunne starte Windows. Af sikkerhedsgrunde er disse låst ved leveringen. C:\Programs Som navnet antyder, installerer programmet de filer, der kræves for at bruge programmet, i dette katalog. C:\Windows Hovedkartoteket for Windows. Her gemmer operativsystemet sine filer. C:\Documents and settings I denne mappe findes indstillinger og dokumenter udført af de brugere, der benytte PC'en. E:\Recover Her findes genoprettelsesfiler, som gør det muligt at nulstille computeren og gå tilbage til indstillingen fra fabrikken (se side 90). D:\Driver I denne mappe findes drivere, der er nødvendige for at PC'en kan fungere (er installeret ved leveringen). D:\Tools Her findes ekstra programmer og yderligere dokumentation om PC'en. Tillæg Hjælp Betjening Tilslutning Sikkerhed HARDDISKEN 45

52 TILSLUTNING AF EN EKSTERN HARDDISK PC en har en såkaldt data bay som gør det muligt at tilslutte den eksterne MEDION harddisk HDDrive 2go på en enkel og ukompliceret måde. Tilslutningen sker på samme måde som ved et USB memory stick, mens styresystemet er i drift. Harddisken bliver automatisk genkendt som eksternt datamedie og får tildelt et drevbogstav. i! Obs.: Husk at kun den ovennævnte MEDION harddisk kan tilsluttes til data bay slottet. Vigtigt: For at beskytte indgangene, er stikkene forsynet med støvbeskyttelseskapper, som skal fjernes før brug. Når indgangene ikke benyttes, er det vigtigt at genmontere kapperne. 46 AT ARBEJDE MED PC EN

53 Det optiske drev Sikkerhed SÅLEDES LADER DE EN DISC! Bemærk: Klæb aldrig beskyttelsesfolie eller tape på CD'erne. For at forebygge skader på drevet, må der aldrig benyttes deforme eller beskadigede CD'er. NB: Brug aldrig CD'er, der er ridsede, brækkede eller snavsede samt diske af dårlig kvalitet. Pga. de høje hastigheder i drevet, kan disse knække, hvorved data ødelægges og drevet beskadiges. Kontrollér disken grundigt, før den lægges i drevet. Hvis der er tegn på skader eller snavs, bør CD'en ikke afspilles. Skader, som skyldes defekte CD medier, er ikke dækket af garantien og skal repareres på brugerens regning. Position i klappeteksten: A 1. Drage på Eject-tasten (klappeteksten, B) foran på CD-ROMdrevet for at åbne skuffen. 2. Læg disc'en på laderen med etiketten opad, således at den ligger fladt på laderen. 3. Drage igen på Eject-tasten. Tilslutning Betjening Hjælp i Obs.: Nogle CD'er starter automatisk når de lægges i. Dette er afhængigt af styresystemet og de pågældende indstillinger. Tillæg DET OPTISKE DREV 47

54 AFSPILNING / LÆSNING AF DISK Den PC kan afspille audio CD'er, DVD-film eller data CD/DVD. Når der ilægges en disk, åbnes et vindue, hvor der kan vælges mellem forskellige afspilningsfunktioner. Der står almindeligvis forskellige programmer til rådighed. Såfremt der ikke åbnes et vindue, kan man altid få adgang til det optiske drev via Explorer eller arbejdsstationen. SÅDAN TAGES EN DISK UD 1. Drage på udskubningstasten (klappeteksten, B) på CD-ROMdrevet, for at åbne CD-skuffen. 2. Tag CD'en ud, læg den i CD-etuiet og opbevar den på et sikkert sted.! Obs.: Så længe computeren bruger optiske drevet de må ikke prøve at fjerne CD'en fra drevet mens den lyser. CD-ROM-/DVD-DREV SOM BOOTDREV De optiske drev (CD/DVD/CDRW) kan anvendes til at boote (genstarte) operativsystemet. Hvis PC'en ikke starter fra CD'en, selv om CD'en kan bootes, så prøv først at sætte CD'en i et andet drev (hvis der findes andre) og start PC'en igen. Hvis dette heller ikke lykkes, kan det skyldes, at dette ikke er indstillet i PC'ens BIOS. Kontrollér i givet fald BIOS-indstillingen. 48 AT ARBEJDE MED PC EN

55 REGIONALE AFSPILNINGSINFORMATIONER VED DVD Afspilning af DVD-filmtitler indeholder dekodning af MPEG2-video, digitale AC3 audiodata og afkodning af indhold beskyttet af CSS. CSS (kaldes også Copy Guard) er betegnelsen på et databeskyttelsesprogram, som er indført af filmindustrien som tiltag mod illegal kopiering. De vigtigste blandt de mange reglementeringer for CSSlicenstagere er indskrænkningerne af gengivelsen ved landsspecifikke indhold. For at gøre geografisk begrænsede frigivelser af film lettere, frigives DVD-titler for bestemte regioner. Copyright-love kræver at hver DVD-film indskrænkes til en bestemt region (almindeligvis regionen hvor den sælges). DVD-filmversioner kan godt nok sælges i flere regioner, men CSSreglerne kræver at et system som er i stand til at dechifrere CSS, kun må kunne anvendes for én region.! Bemærk: Regionsindstillingen kan ændres i op til fem gange via visningssoftwaren. Herefter bliver den sidste indstilling permanent. Hvis De ønsker at foretage yderligere ændringer i regions-indstillingen, skal dette foretages hos producenten. Omkostningerne for indstilling og forsendelse bæres af brugeren. Tillæg Hjælp Betjening Tilslutning Sikkerhed DET OPTISKE DREV 49

56 BRÆNDER Dette afsnit gælder for bærbare PC'er, som fra fabrikken er forsynet med et CD-RW, et Combo eller et DVD-RW drev. Først skal det handle om såkaldte Rohlinger. Disse medier, som kræver en CD-ReWriter (brænder) for at kunne brænde CD'er, hedder CD-Recordable (CD-R, skrivbar) eller CD-Rewritable (CD-RW, genskrivbar) CD'er. Normale CD er presses efter en glasmaster og forsegles efterfølgende. På CD-medierne indbrændes nullerne og enerne med CD- ReWriterens laser. Derfor er de mere modtagelige end de almindelige CD er. Undgå derfor, især ved CD'er, der ikke er beskrevet, følgende: bestråling af sollys (UVA/UVB) ridser og beskadigelser ekstreme temperaturer LIGHTSCRIBE I nogle modeller understøtter brænderen LightScribe teknologien. Med denne nye teknologi kan oversiden af specielle CD- eller DVD-medier forsynes med et serigrafilignende højkontrast label. Dette giver Dem fordelen af en professionel trykkvalitet og enkel håndtering. For at kunne brænde en LightScribe disk skal De bruge medier med en speciel belægning. Den tilsvarende software (Nero Burning ROM) og den indbyggede CD-/DVD brænder understøtter LightScribe teknologien i fuld omfang. 50 AT ARBEJDE MED PC EN

57 Kortlæseren Sikkerhed Tilslutning Hvis PC'en er forsynet med en kortlæser (D i oversigt på omslag), er der mulighed for at anvende følgende korttyper: Sokkel Korttype Tilslutningskontakter MS SD MC Memory Stick Memory Stick Pro SD (Secure Digital) MMC (MultiMediaCard) Peger nedad CF CF (Compact Flash) IBM Microdrive Peger fremad SM/XD SmartMedia / XD Peger nedad Betjening Hjælp Når der er et kort i indstikket, får det tildelt et ledigt drev* på skrivebordet. Tillæg * kun hvis det drejer sig om et udskifteligt datamedium. KORTLÆSEREN 51

Informationer om denne vejledning. Vores målgruppe. Personlige data

Informationer om denne vejledning. Vores målgruppe. Personlige data Informationer om denne vejledning Denne vejledning burde altid opbevares i nærheden af Deres PC. Betjeningsvejledningen og indpakningsmaterialet bør opbevares, så den kan videregives til den ny ejer i

Læs mere

Informationer om denne vejledning

Informationer om denne vejledning Informationer om denne vejledning Denne vejledning burde altid opbevares i nærheden af Deres PC. Betjeningsvejledningen og indpakningsmaterialet bør opbevares, så den kan videregives til den ny ejer i

Læs mere

Informationer om denne vejledning. Vores målgruppe. Personlige data

Informationer om denne vejledning. Vores målgruppe. Personlige data Informationer om denne vejledning Denne vejledning bør altid opbevares i nærheden af Deres PC. Betjeningsvejledningen og indpakningsmaterialet bør opbevares, så den kan videregives til den ny ejer i tilfælde

Læs mere

Multimedie-PC. MEDION Akoya P4210 D. Betjeningsvejledning MD 8370

Multimedie-PC. MEDION Akoya P4210 D. Betjeningsvejledning MD 8370 Multimedie-PC MEDION Akoya P4210 D Betjeningsvejledning MD 8370 Tilslutninger bagside Forside A B C D O N E F M L K P T R A B G H I J S De her afbildede tilslutninger er symbolske Vigtigt: Deres computer

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Formfaktor: Mini-DTX 20cm (7,87 inches) x 17cm (6,69 inches)

Formfaktor: Mini-DTX 20cm (7,87 inches) x 17cm (6,69 inches) Bundkort: Adina Formfaktor: Mini-DTX 20cm (7,87 inches) x 17cm (6,69 inches) Chipset: AMD Hudson D1 Fusion Kontrol Host Hukommelsessokler: 2 x DDR3 Front side bus hastigheder: 2.5GT / s Processor socket:

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Informationer om denne vejledning

Informationer om denne vejledning Informationer om denne vejledning Opbevar, så vidt muligt, denne vejledning i nærheden af deres Notebook. Pas godt på brugsanvisningen for at kunne give den videre til en eventuel ny ejer. Vi har organiseret

Læs mere

Español. Dansk. Ret til tekniske ændringer forbeholdes.

Español. Dansk. Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Español Betjeningsvejledning Dansk Ekstern harddisk med USB Copyright 2005 Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual er ophavsretligt beskyttet. Copyright indehaves af fa. Medion. Varemærker: MS-DOS og

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Notebook MEDION AKOYA E7214

Notebook MEDION AKOYA E7214 Notebook MEDION AKOYA E7214 Medion Nordic A/S Naverland 31 2600 Glostrup Danmark Hotline: (+45) 70212024 FAX: (+45) 70212029 www.medion.dk Medion AG, 45307 Essen, Germany 40034693 Instruktionsbog Informationer

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt Informationer om denne vejledning Opbevar, så vidt muligt, denne vejledning i nærheden af din notebook. Pas godt på brugsanvisningen, for at kunne give den videre til en eventuel ny ejer. Vi har organiseret

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Brugervejledning Dansk Introduktion Tak for, at du har købt denne bærbare harddisk fra Verbatim med den hurtige og nemme Powered esata-grænseflade. Før

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Fejlsikret Windows Fejlsikret start

Fejlsikret Windows Fejlsikret start Fejlsikret Windows Hvis din computer ikke vil starte, eller hvis den konstant går ned, kan du bruge fejlsikret tilstand til at finde og eventuelt rette fejlen. Fejlsikret tilstand kan også hjælpe dig med

Læs mere

Om denne CD og 10 anvendelser af den

Om denne CD og 10 anvendelser af den Om denne CD og 10 anvendelser af den Denne CD er en lettere modificeret udgave af KNOPPIX 5.0.1 CD'en fra www.knoppix.net. Den er lavet sommeren 2006 af Claus Gårde Henriksen fra Skåne Sjælland Linux User

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Det kan du lære i skolen

Det kan du lære i skolen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 PC-GRUNDSKOLEN Det kan du lære i skolen Vi forklarer tingene, så du forstår dem, og stiller selv alle de dumme spørgsmål. 1 Pc en: Hvad er op og ned på din computer? 2

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Lidt orientering om, hvad en computer består af

Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af...1 Introduktion...2 Skærm...2 Printer...2 Tastatur...2 Mus...3 CPU...3 Bundkort...4 Strømforsyning...4 RAM/

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Kvikguide Starter System 3.2

Kvikguide Starter System 3.2 3.2 Indholdsfortegnelse ii / 12 Indholdsfortegnelse 1 Leverancen omfatter... 3 2 Forudsætninger... 4 3 De første trin... 5 4 Information og hjælp... 12 1 Leverancen omfatter 3 / 12 1 Leverancen omfatter

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

RAM. Motherboard. Cd-rom Drev:

RAM. Motherboard. Cd-rom Drev: RAM Ram er en lille lagerenhed som er med til at gøre computeren hurtigere. RAM står for random acces memory. I driften i computeren bliver data behandlet og bearbejdet og det foregår i det arbejdslager

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH CLASS I I M A NUAL NI - 7075 120 C O M M U N I C AT I O N S U P P O R T U S B A D A P T E R B L U E T O O T H C L A S S I I F ø r s t o g f r e m m e s t t a k, f o r d

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Indhold: SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE... 1 Konformitet... 2 MEDFØLGENDE DELE... 3 SYSTEMKRAV... 4 TEKNISKE DATA... 4

Indhold: SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE... 1 Konformitet... 2 MEDFØLGENDE DELE... 3 SYSTEMKRAV... 4 TEKNISKE DATA... 4 Indhold: SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE... 1 Konformitet... 2 MEDFØLGENDE DELE... 3 SYSTEMKRAV... 4 TEKNISKE DATA... 4 IBRUGTAGNING... 5 Betjeningsknapper... 5 Ilægning af batterier i tastaturet... 6 Ilægning

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E7240 Set forfra og bagfra Figur

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere