Indholdsfortegnelse. Øvelse 1 Capture:... 2 Oprettelse af projekt til simulering samt navigering i projektet... 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Øvelse 1 Capture:... 2 Oprettelse af projekt til simulering samt navigering i projektet... 2"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Øvelse 1 Capture:... 2 Oprettelse af projekt til simulering samt navigering i projektet... 2 Øvelse 2:... 8 Opsætning og kørsel af bias punkt og DC simuleringer... 8 Øvelse 3: Opsætning og kørsel af AC simuleringer Øvelse 4: Opsætning og kørsel af Parametrisk analyse Øvelse 5: Opsætning og kørsel af transient simulering Øvelse 6: Model Editor, opret diode ud fra model fundet på internettet Ekstra Øvelse 1: Model Editor, lav selv en ny model Ekstra Øvelse 2: Parametrisk analyse på diode parameter Ekstra Øvelse 3: Oprettelse af komponent i Capture Side 1 af 35

2 Øvelse 1 Capture: Oprettelse af projekt til simulering samt navigering i projektet 1 Start Capture CIS. 2 Vælg File, New, Project. 3 Angiv projekt navnet til amplifier. Angiv stien til projektet: c:\kursus\pspice\amplifier\ Sæt typen til Analog or Mixed A/D. Her angives at der skal oprettes et nyt projekt og at alle relaterede filer skal placeres i den angivne mappe. Da projekttypen angives til Analog or Mixed A/D får du adgang til PSpice menuerne som er nødvendige for at kunne simulere på designet. Tryk OK. 4 Accepter at projektet er hierarkisk. At projektet laves hierarkisk betyder at du nemt kan foretage både DC, AC og transient simuleringer på det samme design. Derudover får du automatisk adgang til biblioteker med komponenter som har simuleringsmodeller. Side 2 af 35

3 5 Der er nu oprettet et hierarkisk projekt kaldet amplifier.opj. Top niveauet i hierarkiet er en folder der hedder Schematic1 symboliseret med et / symbol i folderen. Det underliggende niveau i hierarkiet er en folder der hedder Schematic2. Du vil efterfølgende omdøbe folderne til nogle mere logiske navne. Under hver folder befinder der sig en diagramside page1 og det er på denne side at du tegner selve kredsløbet. Hvis ikke kredsløbet kan være på en diagramside kan du oprette yderligere sider ved at klikke på folderen og trykke på højre museknap og vælge New Page. 6 Klik på det lille + ud for designnavnet for at se indholdet. 7 Klik på SCHEMATIC1 og tryk højre museknap, vælg Rename og skriv bias_simulering. Denne folder vil indeholde opsætning og generatorer til at foretage en bias punkts beregning. Klik på SCHEMATIC2 og tryk højre museknap, Rename og skriv amplifier. Denne folder vil indeholde selve vores forstærker kredsløb. Efter at disse foldere er omdøbt burde projektet se ud som vist til højre. 8 Selve forstærker-kredsløbet skal tegnes på amplifier-page1. Dobbelt klik på PAGE1 under amplifier folderen. Dette åbner diagramsiden. Side 3 af 35

4 9 Du skal tegne et forstærker-kredsløb svarende til det viste. Vælg menuen Place, Part eller brug keyboard genvejen P for at placere komponenter. Skriv R i søgefeltet for at finde en modstand. Capture søger automatisk efter en komponent der begynder med R i de konfigurerede biblioteker. Kun de markerede biblioteker indgår i søgningen. Med Add Library kommandoen kan ekstra biblioteker tilføjes og med Remove library fjernes de markerede biblioteker fra place part dialog boksen. Hvis den part man skal brug ikke findes i listen kan man søge efter den med Search for Part. Tryk OK for at placere modstanden. 10 Tryk R (eller højre museknap, Rotate) for at rotere komponenten og placer 4 modstande som vist på diagrammet. 11 Der skal nu ændres i komponent værdierne og evt. referencerne. Dobbelt klik på værdien 1K og ret den i dialog boksen så værdierne passer med diagrammet. Værdien 1k er tilknyttet en property navngivet Value. På diagrammet så du kun komponent værdien 1k men ikke property navnet. Hvis du ønsker at se property navnet kan du anvende display format mulighederne. Typisk anvendes enten Value Only eller Name and Value hvor sidstnævnte vil resultere i at der på diagrammet står Value=1k. Side 4 af 35

5 12 I stedet for at anvende Place Part dialog boksen til at placere kondensatorerne anvender du MRU (Most Recent Used) listen. Skriv C i boksen og tryk ENTER og placer nu 2 kondensatorer. MRU listen viser de sidst anvendte komponenter, men du har endnu ikke brugt en C komponent så derfor søger den i de markerede biblioteker i place part dialogboksen og finder en komponent navngivet C. Ret komponent værdierne så de passer. Placer en transistor Q2N2222. Hvis den ikke findes i listen, kan du finde den vha. Search for Part. Husk både at angive hvad du søger efter og hvor du vil søge. (C:\Cadence\SPB_16.5\tools\captur e\library\pspice) Symbolet * bruges som wildcard når der søges efter komponenter. Nu skulle diagrammet gerne ligne det viste. 13 Nu skal komponenterne forbindes: Vælg menuen Place, Wire eller tryk W for at placere en wire. Klik på det første ben der skal forbindes og derefter på det næste for at afslutte wiren. Hver gang du klikker indsættes et nyt hjørne. Prøv endvidere at støde to komponenter sammen og derefter trække dem fra hinanden. Skal krydsende wires forbindes gøres dette vha. J eller menuen Place, junction. Side 5 af 35

6 14 For at placere et referencepunkt (jord) skal du placere et ground symbol navngivet 0 (nul). Dette punkt benyttes som referencepunkt for simulatoren og der skal altid findes et sådan punkt på kredsløb der ønskes simuleret. Vælg Place, Ground eller tryk G. Dialog boksen svarer til place part dialog boksen, her kan der dog kun vælges power symboler. Søg efter symbolet navngivet 0 (nul) og placer det ved at trykke OK. Sørg for at placere ground symbolet på komponent benene og træk derefter symbolet væk således at der dannes et lille stykke wire det er vigtigt fordi du så sikrer at nettet findes fysisk på diagrammet alternativt er det skjult mellem power/ground symbolet og komponent benet og der kan ikke tilknyttes specielle properties/egenskaber til dette net f.eks. banebredder i forbindelse PCB design. 15 Ret navnene på hierarki-portene ved at dobbeltklikke på navnene in1, in2 og OUT så de passer med tegningen og lav de sidste forbindelser på diagrammet. Hierarki-portene fortæller hvilke signaler der udveksles op i hierarkiet. Der er ingen grund til at benytte hierarki porte på power signalerne 0 idet disse er globale i hele vores design. Alle power symboler med samme navn er automatisk forbundet sammen. Udseendet af power symbolet har ingen indflydelse, kun navnet. Placer netnavne (net alias) ved at vælge Place, Net Alias eller trykke N og skrive navnet på nettet. Placer herefter net navnet som vist på tegningen. Side 6 af 35

7 16 Tryk på den viste ikon for at returnere til projekt manageren. Dobbelt klik på diagramsiden bias_simulering:page1 for at editere denne side. 17 På den grønne hierarki-blok skal de hierarkiske pin navne rettes således at de passer med vores amplifier kredsløb. Højreklik på hierarki-blokken og vælge Synchronize Up. Dette opdatere benene (pins) på hierarkiblokken så de passer med de hierarki-porte der er på det underliggende diagram. Tilsvarende er der en Synchronize down funktion. Man kan naturligvis også altid manuelt tilføje ben på hierarki-blokken ved at markere den og vælg Place, Hierarchical Pin eller brug ikon-genvejen. Det er også muligt manuelt at ændre ben-navnene på blokken: Klik på Hierarkiblokken, højreklik og vælg Edit Properties. Vælg herefter fanen Pins i Property Editor. Alle properties står angivet i enten kolonner eller række. Hvis du ønsker at ændre fra det ene til det andet kan du dobbelt klikke på feltet i øverste venstre hjørne, eller trykke på højre museknap og vælge Pivot. Nederst i editoren kan du vælge om du vil editere i properties for pins, nets, parts mv. Hint: Dobbelt-klik på hierarki blokken for at se det underliggende diagram. Vend tilbage med højre museknap, Ascend Hierarchy Side 7 af 35

8 Øvelse 2: Opsætning og kørsel af bias punkt og DC simuleringer 1 Åbn diagram-siden bias_simulering:page1, hvis den ikke allerede er åben. Der skal angives forsyningsspænding til kredsløbet. Flyt generatoren VCC og forbind den som vist. Husk at slette VCC power symbolet. Ret spændingen til 10V og sørg for at både navn og værdi på property DC kan ses tydeligt. Dette letter læsevenligheden. Husk at du kan dobbeltklikke på værdien af generatoren. Hint: hvis du vil, kan du placere en ny spændingskilde vha. place part dialog boksen men husk at slette den gamle. 2 Projekt wizarden placerede automatisk en generator kaldet VIN på diagrammet slet denne ved at klikke på den og trykke Delete 3 Placer en VAC generator (V1) som vist og sørg for at øge læsbarheden ved at sætte navne og værdier på properties synlige. Husk at ændre generator-værdierne så de matcher det viste. Husk at gemme dit projekt med jævne mellemrum, det gøres nemmest vha. CTRL+S eller diskette ikonen. Side 8 af 35

9 4 Bias punkt beregning: Der skal nu udføres en bias punkts analyse som beregner samtlige DC strømme, spændinger og afsatte effekter. Kondensatorer er afbrydelser og spoler kortslutninger. Projekt wizard en oprettede automatisk en simulerings profil som indeholder opsætninger til simulatoren. Editer simulerings profilen ved at vælge PSpice, Edit Simulation Profile eller tryk på ikonet for editering af simulerings-profilen. (kig på tooltips når du stiller musen over en ikon). Bemærk at simuleringen er sat til Bias Point. Fjern markering i include og tryk OK. 5 Tryk på play -knappen, vælg PSpice, Run eller tryk F11. 6 Når simuleringen startes starter selve PSpice programmet som består af både simulator og probe-vindue (oscilloskop). Du har kun foretaget en bias punkt simulering og derfor ses ingen kurver. Skift tilbage til Capture fra PSpice skærmen som fremkommer. Check bias resultaterne ved at hoppe ned i amplifier kredsløbet vha. hierarki blokken dobbeltklik på blokken eller højreklik og vælg Descend Hierarchy. Du kan tænde for bias spændingerne ved at klikke på V- ikonet, strømme med I-ikonet og afsatte effekter i bias med W- ikonet. Hint: Med PSpice, Bias Points, Preferences kan du ændre opsætning af farver og antal decimaler på bias angivelserne. Du kan flytte angivelserne ved at klikke på dem og trække dem til en ny position. Du kan endvidere slukke/tænde for de enkelte værdier ved at markere nettet og klikke på ikonerne V, I eller W med Side 9 af 35

10 en lille ekstra markering disse ikoner er helt grå hvis intet net er markeret. Efter at have kigget på bias resultaterne kan du slå dem fra for at øge overskueligheden. 7 Skift tilbage til top niveauet i projektet ved at trykke på højre museknap og vælge Ascend Hierarchy eller tryk Shift+A. 8 DC-Analyse: For at foretage en DC-analyse skal du enten ændre på den eksisterende simulerings profil således at den er sat op til at foretage en DC-analyse eller du kan oprette en ny simulerings profil. Det er ofte en fordel at oprette en ny profil da man efterfølgende hurtigt kan vende tilbage til den gamle opsætning. Opret en ny profil ved at vælge PSpice, New Simulation Profile eller klik på ikonen. Angiv navn og indstil Inherit From som vist. Herved arves alle opsætninger fra Bias profilen. Tryk på Create for at oprette profilen. 9 Nu fremkommer opsætnings dialogboksen og i rulle menuen vælges DC Sweep. Du vil gerne simulere spændingsforsyningens betydning for kredsløbet og derfor skal du indsætte navnet på forsyningen som du ønsker at lave et sweep på. Angiv Voltage Source Name til VCC eller hvad spændingsforsyningens reference er. Sæt Start value til 10, End value til 15 og Increment til 1. Dette resulterer i at kredsløbet simuleres Side 10 af 35

11 for 10,11,12,13,14 og 15 volt i forsyning. Tryk OK for at acceptere de nye opsætninger. Hvis du ønsker det kan du under General fanebladet angive kommentarer. 10 Efter at have accepteret opsætningen viser dropdown menuen i øverste venstre hjørne at den nye aktive simulerings profil er bias_simulering dc. Navnet bias_simulering kommer fra navnet på folderen der angiver toppen i vores hierarki. Navnet DC kommer fra den netop oprettede simulerings-profil. Du kan skifte den aktive profil og dermed mellem hvilken type simulering der køres ved at klikke på drop down menuen. 11 Kør simuleringen (F11) 12 Efter simuleringen er færdig ses en sort skærm uden kurver. Der anvendes typisk 2 metoder til at få kurver på oscilloskopet. 13 Skift tilbage til Capture og brug marker værktøjet til at placere en Voltage marker. Efter denne marker er placeret som vist på diagrammet vil du kunne undersøge kurve resultaterne i probe-vinduet Skift tilbage til simuleringsresultaterne med View Simulation Results ikonet. Bemærk at farven på kurven svarer til farven på markøren på diagrammet. Du kan åbne amplifier kredsløbet og prøve at indsætte markers, husk at slette dem bagefter. Side 11 af 35

12 14 Kurven som vises i Probe-vinduet angiver udgangs spændingen som funktion af vores spændingsgenerator VCC. 6.0V 5.0V 4.0V 10V 11V 12V 13V 14V 15V V(OUT) V_VCC 15 Du kan tilføje flere kurver direkte i Probe-vinduet ved at anvende Trace, Add Trace eller trykke Insert på tastaturet. Vi koncentrerer os om den venstre side af dialog boksen til at starte med. Tilføj signalet V(HB1.emitter) som angiver spændingen på emitter benet på transistoren. Du vil nu kunne se emitter spændingen som funktion af VCC. Du kan slette V(HB1.emitter) igen ved at klikke på navnet V(HB1.emitter) umiddelbart under kurverne og trykke på DELETE. I add trace dialog boksen kan du frasortere signaler af typen Current, Power, Voltages, Analog og Alias names vha. check boksene i højre side af det viste udsnit af dialogboksen. 6.0V 4.0V 2.0V 16 Du kan undersøge hvad forskellen på udgangen er i volt ved hhv. VCC=11V og VCC=13V. Tryk på cursor ikonet. 0V 10V 11V 12V 13V 14V 15V V(OUT) V(HB1.emitter) V_VCC Flyt cursoren med venstre museknap (Y1) så den rammer ca. 11V på x-aksen og derefter cursoren med højre museknap (Y2) indtil den rammer ca. 13V. Herefter kan forskellen aflæses som -2V, samt ca. -389mV. Dette er X og Y forskel for V(out). Side 12 af 35

13 Du kan slå cursoren fra igen ved at klikke på cursor ikonen igen. Hvis ikke cursoren følger den korrekte kurve kan du under kurverne finde en stribe ikoner. Ved at klikke med venstre museknap på en kurve f.eks. V(out) følger cursor A1 denne kurve. Tryk med højre museknap for at angive hvilken kurve cursor A2 skal følge. Cursor A1 Cursor A2 ingen cursor 17 Effektafsættelse i transistoren som funktion af VCC: Med hjælp fra effekt markøren kan du undersøge hvor meget effekt der afsættes i f.eks. transistoren som funktion af VCC. I Probe vinduet vælges Plot, Add Y axis, eller CTRL+Y, eller højreklik og vælg Add Y Axis. 18 Åbn diagramsiden med amplifier kredsløbet og placer en effekt marker på transistoren. Kig nu på resultaterne og bemærk at der er 2 kurver på 2 y-akser én pr. kurve hvor den ene y-akse er i V og den anden i mw. Fjern nu effekt markøren og slet den ekstra y-akse i oscilloskopet med Plot, Delete Y Axis V 5.6V 2 8.0mW 6.0mW 5.2V 4.0mW 19 Luk PSpice vinduet 4.8V >> 2.0mW 10V 11V 12V 13V 14V 15V 1 2 W(HB1.Q1) V(OUT) V_VCC Side 13 af 35

14 Øvelse 3: Opsætning og kørsel af AC simuleringer 1 AC Sweep (simulering) Ved AC simuleringen kan du undersøge forstærkningen i kredsløbet. Den fundne forstærkning kan afbildes i et bodeplot, hvor du ser forstærkningen i db og fasedrejningen i grader. Da vi vil lave et bodeplot kræver det en ny type marker til vores diagram. Da vi ønsker at bevare det eksisterende diagram kan vi benytte en ny profil. To forskellige profiler kan anvende forskellige top niveauer i hierarkiet profilen styrer hvilket top niveau der anvendes. Vores bias punkts og dc analyse benytter samme top niveau (bias_simulering) med en voltage marker. Da vi vil placere en anden type marker laver du et nyt top niveau (Root Schematic) med den nye type marker. Den enkelte profil peger på et bestemt root diagram og ved at skifte mellem profilerne vil root diagrammet også skifte. Root schematic (folder) Luk diagram siden med hierarkiblokken på X et i øverste højre hjørne af diagramsiden og skift til projekt manageren hvis ikke den automatisk er der. Marker amplifier.dsn filen og tryk højre museknap, New Schematic. Navngiv diagrammet (Schematic folderen) AC_Simulering og tryk OK for at oprette. 2 Nu skal PAGE1 kopieres fra bias_simulering til AC_simulering. Marker bias_simulering:page1, og tryk CTRL+C. Marker AC_simulering og tryk CTRL+V. Nu skulle alt gerne se ud som vist. Side 14 af 35

15 3 Lav AC_simulering om til root ved at højre-klikke på folderen og vælge Make Root. Tryk Save Design i beskeden om at designet først skal gemmes. Nu kan det ses at folderen AC_simulering har fået / symbolet. Det betyder at nye simulerings profiler der oprettes vil anvende AC_simulering som top-niveau i hierarkiet. Skiftes der tilbage til simulerings profilen bias_simulering-dc vil det betyde at bias_simulering -folderen automatisk bliver sat til root igen. 4 Åbn AC_simulering:PAGE1. Bemærk at der ingen marker er den er automatisk blevet slettet da PAGE1 blev kopieret. Markeren findes dog stadig på bias_simulering:page1 men kun hvis folderen er root og den tilhørende profil er aktiv. 5 AC_Simulerings opsætning: Før du placerer en marker til bodeplot skal der oprettes en ny simulerings profil. Klik på New Simulation Profile og kald den AC lad være med at arve opsætninger fra tidligere profiler. Profilen kommer nu frem. Vælg AC Sweep/Noise og indstil som vist. Tryk OK. Husk at Mega skrives Meg og ikke som M M er milli. Side 15 af 35

16 6 I stedet for at lave opsætningen i Probe vinduet kan du anvende Plot Templates som styre udseendet af Probe. Der findes 2 typer bode plot en hvor forstærkningen er i volt og en hvor den er omregnet til db. Desuden kan du vælge om du ønsker forstærkning afbilledet i samme graf men med 2 y-akser eller om du ønsker 2 grafer hvor forstærkning og fase er afbildet hver for sig. Vælg PSpice, Markers, Plot Window Templates. Kig på de forskellige opsætninger ved at klikke på et punkt og læse beskrivelsen. Vælg Bode Plot db separate og klik Place. 7 Du har nu en Marker på musen. Nederst til venstre i Capture står en anvisning om hvor den skal placeres. Placer markeren som vist således at du måler på udgangen af forstærkeren. Brug R til at rotere den hvis det er nødvendigt. 8 Tryk F11 for at simulere kredsløbet. Bodeplottet vises i Probe vinduet. Du kan finde 3dB frekvensen ved at tænde for cursors og sørge for at den ene cursor står ved 1MHz, og derefter flytte den anden cursor (højre museknap) indtil differencen i y-værdi er ca. 3 (db). Nu kan frekvensen så aflæses. Side 16 af 35

17 9 Klik på forstærknings-plottet så det er aktivt. Tænd for cursor. Venstre-klik mellem 100k og 1MHz på kurven. Flyt, med højre museknap, cursoren indtil dif er ca. 3 (db) og aflæs 3dB frekvensen. Sluk for cursors igen. 10 Luk Probe vinduet og slet bode plot markeren på diagrammet. 11 Indgangsimpedans: Åbn amplifier kredsløbet. Placer en Impedance marker fra Plot Window Template menuen. Det er vigtigt at marker nr. 2 (I marker) placeres på enden af benet på C1. Tryk F11 for at simulere. 12 Kig på kurven. Luk PSpice vinduet. 13 Gå tilbage til root diagrammet ( AC_simulering ). Lav en ny simulerings profil noise der arver opsætningen fra vores AC_simulering-AC profil. Lav en opsætning tilsvarende den viste. Ved Output voltage angives vores udgangsnet og I/V source vores generator. Interval styrer hvor mange støjbidrag der skal med i output-filen (*.out). Vælg Probe Window fanebladet og slå Display Probe Window checkboksen fra. Side 17 af 35

18 Tryk OK for at acceptere simulerings-opsætningerne. Støj måling: For de specificerede frekvenser beregnes støjbidraget: 1. Som V 2 /Hz: NF flicker støj. NS shot støj. NR termisk støj. NTOT total støj pr. device. 2. Som ækvivalent spænding: V(ONOISE) støjspænding på udgangen. V(INOISE) støjspænding ved indgangen. 14 Tryk F11 for at køre simuleringen. PSpice/Probe brugerfladen åbnes, men der vises ingen grafer. Vælg View, Output File. For hver frekvens der er beregnet støj ved er der angivet en header. Under denne header kan støj-resultaterne så aflæses. Kig på output filen og luk PSpice vinduet ned når du er færdig. 15 Hvis der er tid kan du evt. prøve at åbne *.dat filen og indsætte grafer for støjbidragene. Dette giver ikke så specifikke tal som *.out filen, men illustrerer godt hvordan støj afhænger af frekvensen. Side 18 af 35

19 Øvelse 4: Opsætning og kørsel af Parametrisk analyse 1 Du vil nu lave en parametrisk analyse hvor du vil simulere amplifier kredsløbet med forskellige værdier for C2. Opret en ny simulerings profil kaldet Parametrisk som arver opsætninger fra AC_simulering- AC. Husk at trykke CTRL+S for at gemme med jævne mellemrum. 2 Tryk OK for at acceptere simulerings-profilen. Du vil senere lave en korrekt opsætning af den parametrisk analyse. 3 Vælg PSpice, Markers, Advanced, DB magnitude of voltage og placer markeren på udgangen på top-niveau i hierarkiet. 4 Åbn diagram-siden med amplifier kredsløbet. For at kunne lave en parametrisk analyse skal værdien som du ønsker at analysere udtrykkes som et regneudtryk og det gøres ved at sætte udtrykket i tuborg parentes {regneudtryk}. Dobbeltklik på værdien af C2 og sæt den til {capacity} og tryk OK. I dette tilfælde sætter du blot regneudtrykket til en variabel som så defineres om lidt, men du kunne have foretaget en beregning vha. regneoperatorer. Side 19 af 35

20 5 Placer en Param part fra SPECIAL.OLB biblioteket. Placer den i nærheden af kondensatoren. 6 Dobbeltklik på Parameters parten på diagrammet. I property editoren sikres at der er valgt fanebladet Parts. Klik på New Row eller New column afhængig af din opsætning af property editoren og angiv Name på property til capacity og Value til 1u. Tryk nu OK Resultatet er at standard værdien på capacity og derved C2 er 1uF, som også er den værdi du hidtil har simuleret med. Du kan sagtens angive værdien af andre kondensatorer til også at være capacity eller f.eks. {10*capacity}. 7 Du vil nu synliggøre capacity propertien og værdien på diagrammet. Klik på rækkefeltet eller kolonnefeltet med navnet capacity og tryk på højre museknap, og vælg nu Display. Sæt visning til at være Name and Value. Luk property editor vinduet. Ved at sætte både name and value synligt på diagrammet letter du læsbarheden betydeligt. Nu kan opsætningen af simuleringen laves færdig. 8 Hvis du ikke har fjernet dem tidligere så slet de to impedans prober på indgangen af forstærkerkredsløbet. Side 20 af 35

21 9 Åbn simulerings-profilen. Sæt et flueben i Parametric Sweep. Vælg Global parameter og angiv Parameter name til capacity. Angiv Sweep type som vist. Tryk OK til opsætningerne. Det er muligt at anvende value list til at angive bestemte kapacitetsværdier som ønskes simuleret f.eks. udpluk af E12 rækken. 10 Tryk F11 for at foretage simuleringen. Simulatoren vil nu foretage en analyse fra 100 Hz til 100 Mega Hz for hver af de angivne værdier for capacity og dermed C2. Når simulatoren er færdig fremkommer billedet til venstre hvor det angives hvilken parameter-værdier der er beregnet kurver ud fra. I dette vindue kan så vælges hvilke kurver som du ønsker at betragte. Simuleringstiden er afhængig af både antallet af punkter i AC sweep et men så sandelig også af antal step for capacity. 11 Tryk OK for at se samtlige kurver. Hvis du har en bestemt specifikation for kredsløbet er det nemt at finde kurven der opfylder kriterierne bedst muligt. Klik derefter på kurven med højre museknap og vælg Information for at se værdien af parameteren (capacity) som resulterede i den pågældende kurve. 12 Kig på kurverne og luk derefter PSpice. Ønsker du at se kurverne igen, med mulighed for at vælge et begrænset antal, kan du fra Capture trykke F12 Dette åbner automatisk den eksisterende *.dat fil i PSpice uden at kører analysen igen. Side 21 af 35

22 Øvelse 5: Opsætning og kørsel af transient simulering 1 Transient simulering Ved transient simuleringen foretages en analyse i tidsdomænet. Til dette anvendes tids varierende generatorer, det kan være Pulse retlinet for og bagkant Exp eksponentiel for og bagkant PWL mulighed for data fra fil Sin sinus SFFM Single Frequency FM Da du skal anvende nogle andre generatorer til transient analyse vil du oprette en helt ny profil baseret på et nyt top niveau i vores hierarki. Luk alle diagramsider og skift til projekt manageren hvis ikke den automatisk er der. Marker amplifier.dsn filen og tryk højre museknap, New Schematic. Navngiv transient og tryk OK for at oprette. 2 Kopier AC_simulering:PAGE1 til transient folderen og lav transient om til root. 3 Åbn transient:page1 diagramsiden, slet V1 generatoren og indsæt en VSTIM generator fra SOURCSTM.OLB. 4 På en STIM generator såsom VSTIM, ISTIM mv. indstilles parametrene vha. en wizard (PSpice Stimulus Editor) Klik på V1 generatoren, tryk højre museknap og vælg Edit PSpice Stimulus. Side 22 af 35

23 5 Angiv et navn for påvirkningen kald den for sinus, vælg typen til SIN, tryk OK. Udfyld nu parametrene for sinus kilden som vist og tryk OK. Efter du har trykket OK kan du se sinus kurven i stimulus editoren. Vælg File, Exit og svar bekræftende på de 2 dialogbokse som spørger om ændringerne skal gemmes og om diagrammet skal opdateres. 6 Opret en ny profil kaldet transient som ikke arver opsætningen fra andre profiler. Indstil som vist simuleringen til at køre i 100ms. Kør simuleringen. 7 Placer en voltage marker på udgangen af hierarki blokken på transient:page1. 8 Når kurven fremkommer vælges FFT analyse ved at klikke på FFT ikonet. Tryk endvidere på logaritmisk Y- akse ikonen for at se resultatet som du forventer. 9 Gå tilbage til diagrammet og opret en ny profil max_step_2us baseret på transient profilen. Editer profilen således at Maximum Step Size sættes til 2us. Kør simuleringen igen med F11. Bemærk at det nu tager betydelig længere tid, da den maksimale tid mellem to beregninger er 2us. Side 23 af 35

24 Tryk på FFT og logaritmiske y-akser og betragt det nye resultat. Bemærk forskellen mellem de to resultater sinusen er gengivet meget pænere ved max step 2us. 1.0V 1.0mV Luk PSpice vinduet. 10uV 0Hz 20KHz 40KHz 60KHz 80KHz V(OUT) Frequency 10 Opret en ny profil kaldet pulse som ikke arver opsætningerne fra en anden profil. Indstil transient analysen til at køre i 5ms. Under Probe Window fanebladet vælges Last plot under Show. 11 Slet Sinus generatoren V1 og placer en VPULSE i stedet. Indstil VPULSE generatoren som vist. 12 Kør simuleringen. Højreklik i PSpice/Probe vinduet og vælg Add Trace. Indsæt et plot af v(out). Undersøg simulerings-resultaterne. 13 Luk PSpice vinduet. Gem og luk projektet. 6.73V 6.00V 5.00V 4.20V 0.9ms 1.0ms 1.2ms 1.4ms v(out) Time 1.5ms Side 24 af 35

25 Øvelse 6: Model Editor, opret diode ud fra model fundet på internettet. 1 På et tidspunkt får man brug for at indføre nye komponenter til brug for simulering, som ikke allerede er inkluderet i PSpice biblioteket. Ofte har leverandøren af den komponent du skal simulere allerede lagt informationen på nettet. De ligger som oftest som tekstfiler og kan hentes ind via PSpice Model Editor. Ved at søge på google eller en anden søge maskine efter f.eks. PSpice models er det muligt at finde andre modeller der kan hentes og bruges til simulering. Filen bat54.mod er hentet på nettet og gemt på din harddisk: C:\kursus\pspice\diode\ Til højre kan du se hvordan model-filen ser ud. 2 Åbn PSpice Model Editor. - Cadence, Release 16.5, PSpice Accessories, Model Editor Vælg File, New for at oprette et nyt model-bibliotek. 3 Vælg Model, Import. Find frem til bat54.mod og åbn den. Vælg View, Extract Model. (Ikke muligt for subcircuits). HUSK AT LÆSE BESKEDEN. Undersøg her karakteristikken for dioden ved at trykke på fanebladene; Forward Current, Junction Capacitans, Reverse Leakage, Reverse Breakdown og Reverse Recovery. Læg mærke til parametrene i parameters feltet. Side 25 af 35

26 4 Vælg File, Save As for at gemme *.lib filen (model-biblioteket). Gem den med det ønskede navn i samme mappe som bat54.mod. 5 Vælg derefter File, Export To Capture Part Library. Den netop gemte.lib fil er automatisk valgt som input, og der er valgt en.olb fil med samme navn som output. Ønskes et andet navn til part-biblioteket (*.olb) kan det indtastes her. Tryk OK. Dette opretter et diagramsymbol som henviser til modeller bat54. Luk Model Editoren. 6 Sidste vigtige step er at teste at den nye komponent også virker som det forventes. Gem og luk alle åbne designs i Capture. Opret et nyt projekt, Diode, og placer det i: C:\kursus\pspice\diode\ Vælg Create a blank project. Marker Library i Project Manager, tryk på højre museknap og vælg Add File. Tilføj biblioteket MYDIODES.OLB som du har oprettet. Tegn diagrammet. R findes i ANALOG.OLB og VAC i SOURCE.OLB. Side 26 af 35

27 7 Opret en ny profil kald den AC. Vælg AC Sweep/Noise og indstil som vist. Tryk OK. Placer en Voltage Marker på nettet mellem D1 og R1. Kør simuleringen og se fejlmeddelelsen. 8 Åbn simulerings-profilen. Vælg fanebladet Configuration Files og under Category, library. Browse frem til mydiodes.lib og vælg Add to Design. Mydiodes.lib er nu tilføjet til de biblioteker hvor PSpice leder efter modeldefinitionerne. Nu kan PSpice finde modellen BAT54. Tryk OK. 9 Kør simuleringen og se resultaterne. Vælg File, Save As og gem *.dat filen under et nyt navn. 1.0V 0.5V 10 Vi vil nu sammenligne med en anden diode. 0V 100Hz 10KHz 1.0MHz 100MHz V(R1:2) Frequency Slet BAT54 dioden på diagrammet og placer en anden i stedet. Diode.olb indeholder flere dioder. Eks. 1N4376. Vælg File, Append Waveform og åbn den *.dat fil du gemte før. Vælg Do not skip Side 27 af 35

28 11 Hvis ikke den nye diode har samme bennavn som BAT54 skal den gamle kurve tilføjes igen. Har du anvendt 1N4376 vil du i Add Trace menuen kunne se at anode-benet på de to dioder hedder A, men katode benet hedder K på den ene og C på den anden. 1.0V 0.5V 0V 100Hz 1.0KHz 10KHz 100KHz 1.0MHz 10MHz 100MHz V(D1:K) V(D1:C) Frequency Side 28 af 35

29 Ekstra Øvelse 1: Model Editor, lav selv en ny model. -OBS, også med i PSpice Udvidet kursus! 1 Det er mulig at anvende modeleditoren til at generere nye komponenter eller ændre karakteristikken på eksisterende. Start PSpice Model Editor. 2 Vælg File, New for at oprette et nyt model-bibliotek. 3 Vælg Model, New. Angiv et navn og tryk OK. Du ser nu karakteristikken på en diode, med alle de parametre der hører til. Klik på de enkelte faneblade og se de karakteristikker der hører med til en diode. Gem modelbiblioteket, File, Save As. 4 Det er også muligt at se den og editere i den som tekst. Vælg View, Edit Model. 5 Skift tilbage til View, Extract Model. Se på kurven til højre og indtast kurvepunkts-værdierne i Junction Capacitance. Undlad at ændre i de andre opsætninger. For at opdatere grafen og modellen vælg Tools, Extract Parameters. Denne funktion vil tilpasse kurverne og modellerne til de indtastede kurvepunkter. Denne tilpasning vil altid opfylde modellens modelligninger, således at f.eks. diodens modelligninger er overholdt. Side 29 af 35

30 Gem modelbiblioteket. 6 For at kunne bruge den diode du lige har defineret skal der oprettes en komponent (part) som henviser til den. Gå i File, Export to Capture Part Library. Udfyld felterne og tryk OK. Luk Model Editor. 7 Og som altid skal en model du selv har editeret/oprettet kontrolleres. Gentag forrige øvelse eller hvis du stadigvæk har den åben erstat dioden med den du har lavet i denne øvelse og gentag simuleringen. Husk at det nye modelbibliotek også skal tilføjes i simuleringsprofilen under Configuration Files. 1.0V 0.5V 0V 100Hz 1.0KHz 10KHz 100KHz 1.0MHz 10MHz 100MHz Mydiode BAT54 Frequency 8 Tilføj nu ændringer til diagrammet så det ligner det viste. 9 Opret en ny profil til parametrisk analyse. Vælg Global parameter og angiv Parameter name til Bias. Definer logaritmisk sweep fra 10mV til 30V med 10 punkter pr. dekade. Side 30 af 35

31 10 Kør simuleringen. Indsæt en -3db linje i probe. Undersøg kurverne med Cursor værktøjet. 11 Skriv et measurement til at finde kapaciteten mellem katode og anode. - Trace, Measurements, New. Erstat put_marked_point_expression_her e med den værdi du vil have udregnet: 1/(2*3.14*X1*100k) Erstat put_search_command_here med den ønskede søgekommando. I dette tilfælde ønsker du at finde frekvensen (X1) hvor spændingen er faldet til ( 2 2 ). Du kan finde en liste over de forskellige søgefunktioner i Help menuen (F1), under Search Command Syntax. 12 Test dit measurement ved at vælge Eval i Measurement menuen. Side 31 af 35

32 13 Nu er det oplagt at se på en Performance Analyse, hvor det oprettede measurement køres på alle kurver for V(OUT). Vælg Trace, Performance Analysis eller brug ikonet. Vælg Add Trace og tilføj dit measurement med V(OUT) som argument. 14 Åbn Model Editoren fra diagrammet og sammenlign kurverne herfra med dem du selv har plotte i Probe. (Højreklik på dioden og vælg Edit PSpice Model Akseopsætningen kan ændres i Probe fra Plot, Axis Settings Side 32 af 35

33 Ekstra Øvelse 2: Parametrisk analyse på diode parameter 1 Åbn diode diagrammet fra tidligere. 2 Åbn simuleringsprofilen og sæt et parametrisk sweep op for diodeparameteren CJO. 3 Kør simuleringen og se resultaterne. 1.0V Her skulle ikke være de store overraskelser. Du kan prøve med andre parametre, for at se hvilken indflydelse de har. 0.5V 0V 100Hz 1.0KHz 10KHz 100KHz 1.0MHz 10MHz 100MHz V(OUT) Frequency Side 33 af 35

34 Ekstra Øvelse 3: Oprettelse af komponent i Capture 1 På et tidspunkt i en hver konstruktørs liv vil der mangle en komponent som enten er ny og derfor ikke med i biblioteket eller et andet udseende af komponenten vil gøre diagrammet mere forståeligt. Denne øvelse er tilrettelagt så det er op til dig at få de rigtige informationer og bennumre korrekt placeret. Start med at lave et nyt bibliotek. Vælg Projekt Manageren, File, vælg New Library. Der vil nu blive oprettet et nyt bibliotek i det design du arbejder med. 2 Placer curseren over *.olb og tryk RMB Vælg New Part Der er nu åbnet en wizard som du skal udfylde alt efter hvilken type komponent du skal lave. Den part du skal lave er en homogen part og footprint er ukendt. 3 Lav en komponent med følgende udseende: Prøv at anvende: Place pin Place pin array Hvordan laver man en inverteret port? Check antal ben. Side 34 af 35

35 4 Gem dit bibliotek på en ny placering: RMB, Save As Vælg et nyt sted til dit bibliotek. 5 Hvis du skal have gemt dit nye symbol i firma biblioteket: Åbn firma-biblioteket i et nyt billede, Minimer billedet af de 2 project managere så du kan se dem begge i samme billede. Tryk på komponenter som du ønsker kopieret. Brug standard CTRL+C og CTRL+V til at kopiere den til et andet bibliotek. Så har du gemt din nye komponent i jeres fælles bibliotek så du og andre kan genbruge den. Side 35 af 35

Indholdsfortegnelse PSpice modul 3. Forudsætninger. Forberedelse til øvelser

Indholdsfortegnelse PSpice modul 3. Forudsætninger. Forberedelse til øvelser Indholdsfortegnelse PSpice modul 3 Model Editor, opret diode ud fra model fundet på internettet.... 2 Parametrisk Analyse... 6 Ekstra - Parametrisk analyse på diode parameter... 9 Forudsætninger For at

Læs mere

Start af nyt schematic projekt i Quartus II

Start af nyt schematic projekt i Quartus II Start af nyt schematic projekt i Quartus II Det følgende er ikke fremstillet som en brugsanvisning der gennemgår alle de muligheder der er omkring oprettelse af et Schematic projekt i Quartus II men kun

Læs mere

Fra Excel til Capture part

Fra Excel til Capture part e-service Fra Excel til Capture part Side 1 af 5 Fra Excel til Capture part Note skrevet af : Nordcad Systems Technical Support Revision : Maj 2003, Release 14.2/9.2.3, 2003 Denne tekniske note gennemgår

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

PSpice Introduktion Kun til brug for undervisningsinstitutioner og studerende

PSpice Introduktion Kun til brug for undervisningsinstitutioner og studerende PSpice Introduktion 2008 Nordcad Systems A/S Rev. 3.00 Kursets målsætning At vise et simpelt designflow fra diagramtegning til simulering. At præsentere de nødvendige betjenings muligheder i Capture og

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS4, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om...

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS5, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

PSpice Advanced Analysis

PSpice Advanced Analysis PSpice Advanced Analysis 2009 Nordcad Systems A/S Rev. 1.02 Indhold 2 Agenda Introduktion Hvad er PSpice Advanced Analysis Measurements Modeller i Advanced Analysis Sensitivitets analyse Kredsløbsoptimering

Læs mere

3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

3 Tilføj printer HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP 5 Klik Printer ikonet - Print/Plot configuration Plot filer fra AutoCad 14. 1 Åben Autocad 14 2 Klik "Filer" og vælg "Printer setup" 3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 4 Klik "Ok" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

Læs mere

LTspice. Software program for kredsløbssimulering Kan frit downloades fra http://www.linear.com/download. v/ OZ5BG Bent Grønbæk Olesen

LTspice. Software program for kredsløbssimulering Kan frit downloades fra http://www.linear.com/download. v/ OZ5BG Bent Grønbæk Olesen LTspice Software program for kredsløbssimulering Kan frit downloades fra http://www.linear.com/download v/ OZ5BG Bent Grønbæk Olesen LTspice Programmet er udviklet af Mike Engelhard Ltspice anvendes internt

Læs mere

Fasedrejning i RC / CR led og betragtninger vedrørende spoler

Fasedrejning i RC / CR led og betragtninger vedrørende spoler Fasedrejning i en kondensator og betragtninger vedrørende RC-led. Følgende er nogle betragtninger, der gerne skulle føre frem til en forståelse af forholdene omkring kondensatorers og spolers frekvensafhængighed,

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Advanced Sitecore Google Maps

Advanced Sitecore Google Maps Advanced Sitecore Google Maps WCAG Edition Version 2.2 Brugervejledning 1 / 49 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 4 2.1 Hvad er nyt?... 5 3 Oprettelse af kort... 6 3.1 Kort centrum

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI af 1 side 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI GENERELT...3 LOGIN...3 STARTSIDEN...4 SIDE...5 SIDE ELEMENTER...6 SIDE LAYOUT...7 STJÆL MED ARME OG BEN HEL SIDE...8 STJÆL MED ARME OG BEN

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Indholdsfortegnelse Introduktion til Blackboard Content System...3 Øvelse 01 individuel:

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden

Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden Nødvendigheden for at almindelig god bruger til edb. Her taler jeg ikke om at blive en superbruger men bare en bruger der styr på almindelig

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL Her kan du selv prøve at udføre en hurtig registrering med. Du kan endvidere afprøve programmets søgeog beregnings funktioner. AVANCEREDE FUNKTIONER DISSE EKSEMPLER DÆKKER

Læs mere

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING Billeder åbnes via: File - Open... Et billede kan roteres via: Image - Rotate Canvas Under Image - Image Size... kan billedets størrelse og opløsning ændres. Under Image -

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner.

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner. Introduktion til Outlook Outlook kan bruges til styring af kommunikation, journalisering og planlægning. Samtidig kan det på Pc erne fungere som erstatning for både computerens skrivebord og stifinderen

Læs mere

Qbrick s krav til video filtyper

Qbrick s krav til video filtyper Indhold Qbrick s krav til video filtyper... 1 Krav til ordningen/området... 1 Qbrick s krav til video leverandør... 1 Video og billede størrelser i WCM:... 1 Upload en video... 2 Trin 1: Mediefiler...

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og "My Certificate Wizard" vælges:

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og My Certificate Wizard vælges: Opsætning af VPN forbindelse til DRC En VPN forbindelse gør det muligt for en hjemmecomputer, eller en bærbar computer, at få adgang til DRCs interne lokalnet fra en vilkårlig internetforbindelse. Forudsætninger

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

Statistik på Geocaching.com

Statistik på Geocaching.com Statistik på Geocaching.com Hvis vi gerne vil have statistik på vores profil på Geocaching.com, vel at mærke en statistik der er lidt mere spændende end den der findes der i forvejen, kan vi genere en

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Hold kontakten med dit netværk!

Hold kontakten med dit netværk! Hold kontakten med dit netværk! - Outlook er dit netværksprogram Outlook er mere end blot et mailprogram Du kan bruge Outlook til meget mere end blot at sende og modtage mails med. Eksempelvis, så er Outlook

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang 2012 KMD A/S Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Opret omposteringsbilag... 3 2 Godkendelse af omposteringsbilag... 11 3 Håndter afviste omposteringsbilag...

Læs mere

Vejledning til brug af KortVordingborg

Vejledning til brug af KortVordingborg Vejledning til brug af KortVordingborg På Vordingborg Kommunes interaktive kort har du mulighed for at se en række af de oplysninger kommunen registrerer på kort. Denne vejledning giver en kort introduktion

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Vejledning Bilindretning

Vejledning Bilindretning http://vanconfig.raaco.com Klik for at acceptere installation af TurnTool værktøj. Start med at lave en ny konfiguration ved at klikke på Start indretning. Du har mulighed for at vælge disse sprog og valuta

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Installation af MySQL server på PC

Installation af MySQL server på PC Installation af MySQL server på PC (Udgave 0.02 2013-Oktober-06 @ 22:30 Chris Bagge, Mindre rettelser) Dette er en kort beskrivelse af hvordan man får installeret en MySQL server på en PC med Windows 7.

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Guide til Outlook 2007

Guide til Outlook 2007 Guide til Outlook 2007 Indholdsfortegnelse Kom godt i gang med Outlook 2007... 1 E-mails... 2 Mappestruktur... 2 Reading Pane... 3 Out-of-Office... 3 Signatur... 4 Arkivering... 5 Autoarkivering... 6 Åbent

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Noter til Komplekse tal i elektronik. Højtaler Bas, lavpasled, Mellemtone, Diskant

Noter til Komplekse tal i elektronik. Højtaler Bas, lavpasled, Mellemtone, Diskant Noter til Komplekse tal i elektronik. Eksempler på steder, hvor der bruges kondensatorer og spoler i elektronik: Equalizer Højtaler Bas, lavpasled, Mellemtone, Diskant Selektive forstærkere. Når der er

Læs mere

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler.

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. ViTre pakkens Profilstyring ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. Indledning Mulighederne i ViTre pakken er mange, når først indstillingsprofilen er oprettet. Ved at oprette og

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1 Side 1 Denne vejledning er et smalt grafikbillede man kan bruge i toppen af en mail lavet i PhotoFiltre 7 hvor man nu kan arbejde i lag. Med PhotoFiltre 7 er det nu endnu nemmere at sammensætte grafik

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Statistik (deskriptiv)

Statistik (deskriptiv) Statistik (deskriptiv) Ikke-grupperede data For at behandle ikke-grupperede data i TI, skal data tastes ind i en liste. Dette kan gøres ved brug af List, hvis ikon er nr. 5 fra venstre på værktøjsbjælken

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

1) Opret ny version af side... 8. 2) Lås version af side til din profil... 8

1) Opret ny version af side... 8. 2) Lås version af side til din profil... 8 Sitecore Kvikguide Indholdsfortegnelse: Log ind i hjemmeside CMSet eller intranet CMSet og vælg editor... 2 Redigering i Sitecore OLRKL(U)... 2 Content Editorens opbygning... 3 Felterne i Content Editorens

Læs mere

Lav en Wiki med PBworks Side 1

Lav en Wiki med PBworks Side 1 Lav en Wiki med PBworks Side 1 Lav en Wiki med PBworks En Wiki er en materialesamling, der er samlet af brugerne selv eller af udvalgte brugere. Navnet kommer fra Wikipedia, der jo er et leksikon skrevet

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

AutoCAD 2012. 2D øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov

AutoCAD 2012. 2D øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov AutoCAD 2012 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Forord Øvelserne er opbygget som detaljerede indtastningsøvelser, og som indlæring kan de ikke stå alene, men da det også er vigtigt at få succes

Læs mere

Introduktion til Rhinoceros 3d

Introduktion til Rhinoceros 3d Introduktion til Rhinoceros 3d September 2012, ruben.borup@aarch.dk, Arkitektskolen Aarhus Interfacets opbygning B A C D F E G H I a) Den øverst menu (alle kommandoer, kategoriseret browse) b) Kommandoprompt

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere