[BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET]"

Transkript

1 2015 Randers Kommune [BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET]

2 INDLEDNING OM RAPPORTEN Rapporten viser resultaterne af Brugertilfredshedsundersøgelsen 2015 på skoleområdet. Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre med børn i folkeskoler, SFO er, fritidshjem og/eller klubber i Randers Kommune. Spørgeskemaundersøgelsen forløb i perioden fra den 13. november til 4. december Selve rapporten er inddelt i tre kapitler. Det første kapitel viser resultaterne for skolerne, det andet kapitel viser resultaterne for SFO er/fritidshjem og det tredje kapitel viser resultaterne for juniorklubberne. SVARPROCENT Der er forældre, der har besvaret spørgeskemaet om folkeskolerne, 921 forældre, der har besvaret spørgeskemaet om SFO er/fritidshjem og 228 forældre, der har besvaret spørgeskemaet om juniorklubberne. Det giver en svarprocent på 29 pct. for folkeskolerne, 31 pct. for SFO er/fritidshjem og 39 pct. for juniorklubberne udregnet ud fra antal børn i institutionerne. TAK Jeg vil gerne takke alle forældre, der har brugt tid på at deltage i undersøgelsen. Jeres svar er vigtige for kommunens folkeskoler, SFO er, fritidshjem og juniorklubber, da svarene kan medvirke til, at institutionerne bliver endnu bedre. Torben Bugge, skolechef. 1

3 LÆSEVEJLEDNING HVOR TILFREDS ER DU MED LÆRERNES OG PÆDAGOGERNES ARBEJDE MED: Forskel fra 2012 At få dit barn til at føle sig tryg og glad? % 9% 16% 48% 22% 3,7 0,4 At skabe ro og orden i klassen? % 15% 23% 39% 12% 3,3 0,1 At skabe et godt socialt klima i klassen? % 11% 24% 45% 15% 3,5 0, ) Spørgsmålsformuleringen i spørgeskemaet. 2) Antallet af personer der har besvaret spørgsmålet. Personer, der har svaret Ved ikke/ikke relevant, er ikke medregnet i dette tal. 3) Fordelingen af svar i procent. 4) sscoren for spørgsmålet. Skalaen går fra 1 = Meget utilfreds til 5 = Meget tilfreds. 5) Udviklingen i gennemsnitsscoren fra 2012 til En grøn pil angiver en stigning i tilfredsheden, mens en rød pil angiver et fald. Bemærk at ikke alle spørgsmål er mulige at sammenligne med 2012, da spørgeskemaet er blevet ændret siden da. 2

4 1 SKOLER Randers Kommune Dette kapitel præsenterer resultaterne for folkeskolerne i kommunen. Først vises en sammenligning af den samlede tilfredshed med de enkelte skoler samt udviklingen i tilfredsheden over tid. Herefter vises resultaterne for de enkelte spørgsmål i undersøgelsen samlet for alle kommunens folkeskoler. Undersøgelsens resultater er først og fremmest et udtryk for tilfredsheden blandt de forældre, som har valgt at besvare spørgeskemaet. Da det ikke er alle forældre, som har besvaret spørgeskemaet, afspejler undersøgelsen således ikke med sikkerhed alle forældres tilfredshed med skolerne. De sidste afsnit tager højde for denne usikkerhed. Her vises de resultater, som ud fra statistiske beregninger med sikkerhed kan konkluderes at afspejle tilfredshedsbilledet blandt alle forældre. I disse afsnit præsenteres det, hvilke skoler, der med sikkerhed har en tilfredshed, der ligger henholdsvis over og under kommunegennemsnittet. Herudover vises de områder, hvor forældrenes tilfredshed med sikkerhed er højere og lavere end deres samlede tilfredshed. Ud fra dette er det muligt at udlede, hvilke områder, der er med til at trække forældrenes tilfredshed henholdsvis op og ned. 3

5 SAMLET TILFREDSHED 4,7 4,4 4,4 4,3 4,2 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 3,6 3,5 3,5 3,4 3,5 3,5 3,4 3,3 3,4 3,1 2,7 4,6 4,4 4,2 4,1 4,1 4,0 3,9 3,9 3,5 3,4 2, HVOR TILFREDS ER DU MED: Forskel fra 2012 Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns skole? % 14% 24% 46% 11% 3,4 0,5 4

6 TILFREDSHED MED UNDERVISNINGEN HVOR TILFREDS ER DU MED LÆRERNES OG PÆDAGOGERNES ARBEJDE MED: Forskel fra 2012 At udfordre dit barn fagligt? % 11% 19% 54% 14% 3,6 0,1 At motivere dit barn til at lære mere? % 14% 23% 46% 13% 3,5 At udvikle dit barns selvstændighed? % 8% 26% 51% 13% 3,6 At udvikle dit barns evne til at indgå i sociale sammenhænge? At tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov? At sætte mål for læring, som knytter sig specifikt til dit barn? % 8% 22% 52% 16% 3,7 0, % 16% 28% 38% 11% 3, % 18% 31% 34% 10% 3,2 At skabe en varieret skoledag for dit barn? % 10% 26% 47% 12% 3,5 At skabe en skoledag med motion og bevægelse? % 16% 24% 37% 13% 3,3 At inddrage omverdenen i undervisningen eller flytte undervisningen væk fra skolens område? % 16% 32% 38% 10% 3,3 0,2 At hjælpe dit barn med lektier og faglig fordybelse? % 15% 33% 36% 9% 3,3 Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns faglige udbytte af undervisningen? % 13% 23% 48% 12% 3,5 0,4 5

7 TILFREDSHED MED BARNETS TRIVSEL HVOR TILFREDS ER DU MED LÆRERNES OG PÆDAGOGERNES ARBEJDE MED: Forskel fra 2012 At få dit barn til at føle sig tryg og glad? % 9% 16% 48% 22% 3,7 0,2 At skabe ro og orden i klassen? % 15% 23% 39% 12% 3,3 0,4 At skabe et godt socialt klima i klassen? % 11% 24% 45% 15% 3,5 0,2 HVOR TILFREDS ER DU MED: Forskel fra 2012 Skolens indsats for at begrænse mobning? % 12% 29% 40% 12% 3,4 0,3 6

8 TILFREDSHED MED SAMARBEJDET MELLEM SKOLE OG HJEM HVOR TILFREDS ER DU MED: De forventninger dit barns lærere og pædagoger stiller til dig som forældre? % 6% 27% 51% 13% 3,7 Forskel fra 2012 Hvor tilfreds er du samlet set med samarbejdet mellem dig og dit barns lærere og pædagoger? % 9% 26% 45% 17% 3,6 0,3 7

9 TILFREDSHED MED DE NYE LEDELSER PÅ SKOLERNE Har dit barns skole fået ny ledelse inden for det seneste år? % 19% 8% Ja Nej Ved ikke HVOR TILFREDS ER DU MED: Måden den nye ledelse har præsenteret sig selv på? % 32% 37% 12% 3,4 Bemærk at kun forældre, der har angivet, at deres barns skole har fået ny ledelse, har svaret på spørgsmålet om, hvor tilfredse de er med måden, den nye ledelse har præsenteret sig selv på. 8

10 TILFREDSHED MED DE FYSISKE RAMMER HVOR TILFREDS ER DU MED: Skolens fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.)? Skolens fysiske rammer udendørs (skolegård, boldbaner, mv.)? Forskel fra % 22% 19% 36% 8% 3,0 0, % 15% 19% 44% 12% 3,3 0,4 Trafiksikkerheden mellem skole og hjem? % 19% 17% 32% 9% 2,9 9

11 KONKLUSIONER FOR SKOLERNE SKOLER, HVOR FORÆLDRENES GENNEMSNITLIGE SAMLEDE TILFREDSHED ER FORSKELLIG FRA KOMMUNEGENNEMSNITTET -0,80-0,30 0,20 0,70 1,20 Vesterbakkeskolen 1,14 Firkløverskolen 0,95 Munkholmskolen 0,69 Fårup Skole Asferg Skole 0,54 0,52 Nørrevangsskolen Assentoftskolen 0,31 0,27 Kristrup Skole -0,30 Vestervangsskolen -0,51 Rismølleskolen -0,71 Figuren viser de skoler, hvor det ud fra statistiske beregninger med sikkerhed kan siges, at den samlede tilfredshed er forskellig fra kommunegennemsnittet. For de øvrige skoler gælder det, at resultaterne er for usikre til at konkludere, at forskellene ikke kan skyldes tilfældigheder i forhold til hvilke forældre, der har valgt at besvare undersøgelsen. 10

12 OMRÅDER, HVOR FORÆLDRENES TILFREDSHED ER HØJERE END DERES SAMLEDE TILFREDSHED 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 At få dit barn til at føle sig tryg og glad 0,33 At udvikle dit barns evne til at indgå i sociale sammenhænge 0,28 De forventninger dit barns lærere og pædagoger stiller til dig som forældre 0,26 At udfordre dit barn fagligt 0,23 At udvikle dit barns selvstændighed Hvor tilfreds er du samlet set med samarbejdet mellem dig og dit barns lærere og pædagoger 0,22 0,22 At skabe et godt socialt klima i klassen 0,12 At skabe en varieret skoledag for dit barn 0,12 Figuren viser de områder, hvor forældrenes tilfredshed er højere end deres samlede tilfredshed. Figuren viser kun de områder, hvor resultaterne ud fra statistiske beregninger er sikre nok til at konkludere, at resultaterne ikke kan skyldes tilfældigheder i forhold til hvilke forældre, der har besvaret undersøgelsen. 11

13 OMRÅDER, HVOR FORÆLDRENES TILFREDHED ER LAVERE END DERES SAMLEDE TILFREDSHED -0,60-0,50-0,40-0,30-0,20-0,10 0,00 Randers Kommune At inddrage omverdenen i undervisningen eller flytte undervisningen væk fra skolens område At skabe ro og orden i klassen -0,10-0,11 At skabe en skoledag med motion og bevægelse -0,12 At tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov? -0,12 At hjælpe dit barn med lektier og faglig fordybelse At sætte mål for læring, som knytter sig specifikt til dit barn -0,19-0,16 Skolens fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.)? -0,41 Trafiksikkerheden mellem skole og hjem? -0,54 Figuren viser de områder, hvor forældrenes tilfredshed er lavere end deres samlede tilfredshed. Figuren viser kun de områder, hvor resultaterne ud fra statistiske beregninger er sikre nok til at konkludere, at resultaterne ikke kan skyldes tilfældigheder i forhold til hvilke forældre, der har besvaret undersøgelsen. 12

14 2 SFO OG FRITIDSHJEM Dette kapitel præsenterer resultaterne for SFO er og fritidshjem i kommunen. Først vises en sammenligning af den samlede tilfredshed med de enkelte SFO er og fritidshjem samt udviklingen i tilfredsheden over tid, hvor det er muligt. Herefter vises resultaterne for de enkelte spørgsmål i undersøgelsen samlet for alle kommunens SFO er og fritidshjem. Undersøgelsens resultater er først og fremmest et udtryk for tilfredsheden blandt de forældre, som har valgt at besvare spørgeskemaet. Da det ikke er alle forældre, som har besvaret spørgeskemaet, afspejler undersøgelsen således ikke med sikkerhed alle forældres tilfredshed med SFO erne og fritidshjemmene. De sidste afsnit tager højde for denne usikkerhed. Her vises de resultater, som ud fra statistiske beregninger med sikkerhed kan konkluderes at afspejle tilfredshedsbilledet blandt alle forældre. I disse afsnit præsenteres det, hvilke SFO er og fritidshjem, der med sikkerhed har en tilfredshed, der ligger henholdsvis over og under kommunegennemsnittet. Herudover vises de områder, hvor forældrenes tilfredshed med sikkerhed er højere og lavere end deres samlede tilfredshed. Ud fra dette er det muligt at udlede, hvilke områder, der er med til at trække forældrenes tilfredshed henholdsvis op og ned. 13

15 SAMLET TILFREDSHED 4,7 4,2 4,1 4,1 4,2 4,2 4,1 3,9 4,0 4,0 4,1 4,0 3,7 3,8 3,5 4,5 4,24,3 3,9 3,8 4,9 4,5 4,6 4,3 4,1 4,1 4,0 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 3,8 3,9 3,9 3,8 3,9 3,6 3,6 3,7 3,7 3,8 3,8 3,6 3,7 3,8 3,7 3,6 3,7 3,3 3,0 4,2 4,6 4,2 4,1 3,9 3,9 3,8 3,6 3, HVOR TILFREDS ER DU MED: Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns SFO/fritidshjem? Forskel fra % 7% 19% 52% 20% 3,8 0,1 14

16 TILFREDSHED MED AKTIVITETER OG PERSONALE HVOR TILFREDS ER DU MED: Forskel fra 2012 Aktiviteterne i SFO en/ fritidshjemmet? 910 2% 8% 17% 52% 21% 3,8 0,0 Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn og forståelse for andre og indgå i grupper)? SFO ens/ fritidshjemmets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad? SFO ens/ fritidshjemmets indsats for at begrænse mobning? Personalets håndtering af drillerier og konflikter mellem børnene? Personalets indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn? 880 2% 8% 23% 50% 16% 3,7 0, % 5% 18% 55% 20% 3,9 0, % 5% 31% 47% 14% 3,7 0, % 6% 31% 47% 14% 3,7 0, % 6% 29% 50% 13% 3,7 0,1 Personalets engagement i hverdagen? 894 3% 7% 20% 47% 22% 3,8 0,0 Meget utilfreds Utilfreds Hverken tilfreds/ utilfreds Tilfreds Meget tilfreds 15

17 TILFREDSHED MED SAMARBEJDET MELLEM SFO/FRITIDSHJEM, SKOLE OG HJEM HVOR TILFREDS ER DU MED: Dialogen og samarbejdet om dit barn mellem SFO/fritidshjem og dig/jer som forældre? Dialogen og samarbejdet mellem dit barns skole og SFO/fritidshjem? Forskel fra % 9% 29% 44% 16% 3,6 0, % 5% 31% 47% 15% 3,7 0,1 Meget utilfreds Utilfreds Hverken tilfreds/ utilfreds Tilfreds Meget tilfreds 16

18 TILFREDSHED MED DE FYSISKE RAMMER HVOR TILFREDS ER DU MED: Forskel fra 2012 SFO'ens/fritidshjemmets fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.)? 906 8% 16% 16% 45% 14% 3,4 0,5 SFO'ens/fritidshjemmets fysiske rammer udendørs (skolegård/legeplads, boldbaner, mv.)? 907 5% 11% 15% 48% 22% 3,7 0,3 Trafiksikkerheden mellem skole og SFO/fritidshjem? % 9% 11% 43% 24% 3,6 Trafiksikkerheden mellem SFO/fritidshjem og hjem? % 20% 14% 34% 11% 2,9 17

19 KONKLUSIONER FOR SFO ERNE OG FRITIDSHJEMMENE SFO ER OG FRITIDSHJEM, HVOR FORÆLDRENES GENNEMSNITLIGE SAMLEDE TILFREDSHED ER FORSKELLIG FRA KOMMUNEGENNEMSNITTET -0,70-0,20 0,30 0,80 1,30 Jennumparkens Fritidshjem 1,08 Vorup Børne og Ungdomshus 0,80 Munkholmskolens SFO Fritids- og juniorklubben Fiskergården KFUM's Institutioner 0,75 0,75 0,70 Glentevejens Fritidshjem 0,45 Hobrovejens Skoles SFO 0,26 Vestervangsskolens SFO -0,47 Kristrup Skoles SFO -0,54 Figuren viser de SFO er og fritidshjem, hvor det ud fra statistiske beregninger med sikkerhed kan siges, at den samlede tilfredshed er forskellig fra kommunegennemsnittet. For de øvrige SFO er og fritidshjem gælder det, at resultaterne er for usikre til at konkludere, at forskellene ikke kan skyldes tilfældigheder i forhold til hvilke forældre, der har valgt at besvare undersøgelsen. 18

20 OMRÅDER, HVOR FORÆLDRENES GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED ER FORSKELLIG FRA DERES SAMLEDE TILFREDSHED -1,00-0,80-0,60-0,40-0,20 0,00 SFO ens/ fritidshjemmets indsats for at begrænse mobning Dialogen og samarbejdet mellem dit barns skole og SFO/fritidshjem Personalets indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn Personalets håndtering af drillerier og konflikter mellem børnene Dialogen og samarbejdet om dit barn mellem SFO/fritidshjem og dig/jer som forældre Trafiksikkerheden mellem skole og SFO/fritidshjem -0,12-0,12-0,13-0,15-0,19-0,20 SFO'ens/fritidshjemmets fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.) -0,39 Trafiksikkerheden mellem SFO/fritidshjem og hjem -0,88 Figuren viser de områder, hvor forældrenes tilfredshed er forskellig end deres samlede tilfredshed. Der vises kun de områder, hvor resultaterne ud fra statistiske beregninger er sikre nok til at konkludere, at resultaterne ikke skyldes tilfældigheder i forhold til hvilke forældre, der har besvaret undersøgelsen. 19

21 3 JUNIORKLUBBER OG ANDRE KLUBBER Randers Kommune Dette kapitel præsenterer resultaterne for juniorklubber og andre klubber i kommunen. Først vises en sammenligning af den samlede tilfredshed med de enkelte klubber. Herefter vises resultaterne for de enkelte spørgsmål i undersøgelsen samlet for alle kommunens juniorklubber og klubber. Det er ikke muligt at sammenligne tilfredsheden med klubberne med tidligere år, da det er første år undersøgelsen gennemføres for klubberne. Undersøgelsens resultater er først og fremmest et udtryk for tilfredsheden blandt de forældre, som har valgt at besvare spørgeskemaet. Da det ikke er alle forældre, som har besvaret spørgeskemaet, afspejler undersøgelsen således ikke med sikkerhed alle forældres tilfredshed med klubberne. Det sidste afsnit tager højde for denne usikkerhed. Her vises resultater, som ud fra statistiske beregninger med sikkerhed kan konkluderes at afspejle tilfredshedsbilledet blandt alle forældre. Afsnittet præsenterer de områder, hvor forældrenes tilfredshed med sikkerhed er forskellig fra deres samlede tilfredshed. 20

22 SAMLET TILFREDSHED 3,8 4,5 3,3 4,3 4,0 4,0 4,0 3,9 4,0 3,8 4,5 4,2 4,1 HVOR TILFREDS ER DU MED: Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns klub? 209 2% 15% 52% 31% 4,1 Bemærk at det kun er Fritidsklubben Vennelyst, hvor det ud fra statistiske beregninger med sikkerhed kan siges, at den samlede tilfredshed er forskellig fra kommunegennemsnittet. For de øvrige klubber gælder det, at resultaterne er for usikre til at konkludere, at forskellene ikke kan skyldes tilfældigheder i forhold til hvilke forældre, der har valgt at besvare undersøgelsen. 21

23 HVOR OFTE KOMMER DIT BARN I KLUBBEN? 43% 34% 18% 6% 3-5 gange om ugen eller mere 1-2 gange om ugen En gang imellem, men ikke hver uge Aldrig N =

24 TILFREDSHED MED AKTIVITETER OG VALGFRIHED HVOR TILFREDS ER DU MED: Aktiviteterne i klubben (spil, legeredskaber mv.)? 203 2% 12% 54% 31% 4,1 Dit barns mulighed for at bevæge sig i klubben fx i form af leg, sport og løb? Dit barns mulighed for at vælge mellem forskellige klubber? 3% 13% 54% 29% 204 4,1 4% 54% 28% 13% 121 2,0 23

25 TILFREDSHED MED PERSONALET HVOR TILFREDS ER DU MED: De voksnes evne til at hjælpe dit barn til at være en god ven og have det godt sammen med andre? De voksnes evne til at få dit barn til at føle dig tryg og glad? De voksnes evne til at gøre noget ved mobning, konflikter og drillerier? 183 1% 3% 19% 48% 30% 4, % 17% 51% 31% 4,1 1% 4% 27% 44% 24% 168 3,9 De voksnes evne til at lytte til de forslag, dit barn 1% 2% 22% 45% 30% kommer med? 174 4,0 24

26 TILFREDSHED MED DE FYSISKE RAMMER HVOR TILFREDS ER DU MED: Klubbens fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.)? 196 3% 8% 24% 51% 14% 3,7 Klubbens fysiske rammer udendørs (skolegård/legeplads, boldbaner, mv.)? 201 2% 7% 22% 52% 16% 3,7 Trafiksikkerheden mellem klub og hjem? % 17% 19% 42% 7% 3,1 25

27 KONKLUSIONER FOR KLUBBERNE OMRÅDER, HVOR FORÆLDRENES TILFREDSHED ER LAVERE END DERES SAMLEDE TILFREDHED -1,1-0,9-0,7-0,5-0,3-0,1 Klubbens udendørsområder (legeplads, boldbaner mv.)? -0,41 Klubbens lokaler, møbler, plads mv. (de fysiske rammer)? -0,47 Dit barns mulighed for at vælge mellem forskellige klubber? -0,64 Sikkerheden i trafikken mellem klubben og dit hjem? -1,03 Figuren viser de områder, hvor forældrenes tilfredshed er lavere end deres samlede tilfredshed. Figuren viser kun de områder, hvor resultaterne ud fra statistiske beregninger er sikre nok til at konkludere, at resultaterne ikke kan skyldes tilfældigheder i forhold til hvilke forældre, der har besvaret undersøgelsen. 26

service, de får i Randers Kommune i sammenligning med andre kommuner.

service, de får i Randers Kommune i sammenligning med andre kommuner. Notat Vedrørende: Notat om BTU 2015 Sagsnavn: Brugertilfredshedsundersøgelse på Skoleområdet 2015 Sagsnummer: 17.00.00-P05-1-15 Skrevet af: Louise Bisgaard Forvaltning: Sekretariatet Børn og skole Dato:

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelsen Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune Sophienborgskolen Antal beelser: 290 Svarprocent: 55,13% Hillerød

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i folkeskoler (inkl. specialklasser) Landsdækkende baselinemåling 2015 Antal beelser: 1.874 Svarprocent: 60,0 % Side 1 ud af 14 sider Introduktion Økonomi-

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,7% Rudersdal Kommune beelser: 4.990 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 7% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelse Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune Sophienborgskolen Antal beelser: 338 Svarprocent: 66,02% Hillerød

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ASFERG SKOLE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Asferg Skole og Asferg SFO baseret på 105 besvarelser for skolen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE VESTERVANGS SKOLEN Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vestervangsskolen og Vestervangsskolens SFO baseret på

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7% Gilbjergskolen beelser: 65 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7% OM RAPPORTEN 01 har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til børn i dagtilbud,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 59,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 59,5% Nyborg Kommune beelser: 1.492 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 59,5% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% Favrskov Kommune Antal besvarelser: 4.145 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ØSTERVANGS SKOLEN Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Østervangsskolen og Østervang SFO baseret på 202 besvarelser

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 SFO Baselinemåling beelser: 1.622 Svarprocent: 52,32% Side 1 ud af 14 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ALLE SKOLER OG SFO'ER Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle skoler og SFO'er/fritidshjem baseret på 5385 besvarelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 257 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Ny brugertilfredshed skoler 2015 Report filters

Ny brugertilfredshed skoler 2015 Report filters Ny brugertilfredshed skoler 2015 Report filters 1 Hvilken skole går dit barn på? : Antvorskov Skole Side 1 Ny brugertilfredshed skoler 2015 Report filters 1 Hvilken skole går dit barn på? : Antvorskov

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70% Ishøj Kommune beelser: 1.425 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Askov-Malt Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Askov-Malt Skole Antal beelser:

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Jels

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Jels Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Jels Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Jels Skole Antal beelser: 173 Svarprocent:

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 1.114 Svarprocent: 71% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 66,3%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 66,3% beelser: 760 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 66,3% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Grønvangskolen

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Grønvangskolen Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Grønvangskolen Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Grønvangskolen Antal beelser:

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER HOVEDRAPPORT DECEMBER 2016 Tilfreds/Meget tilfreds Utilfreds/Meget utilfreds Skole 78% 8% SFO 72% 11% Klub 85% 3% FORORD I Hvidovre Kommune

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 88 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 SFO beelser: 28 Svarprocent: 67 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne rapport viser

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5% beelser: 214 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8% beelser: 130 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Tilfredshedsundersøgelse for skolerne. Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvilken skole går dit barn på?

Ikast-Brande Kommune. Tilfredshedsundersøgelse for skolerne. Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvilken skole går dit barn på? Ikast-Brande Kommune Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvilken skole går dit barn på? [ Bording Skole ] Udførelsestidspunkt: 11-01-2013 10:48:14 Antal besvarelser: 285 Denne undersøgelse har i alt 285 respondenter

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 135 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 84 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9% Aarhus Kommune beelser: 619 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 220 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4% beelser: 677 BRUGERUNDERSØGELSE Svarprocent: 69,4% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR KØGEVEJEN

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR KØGEVEJEN FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR KØGEVEJEN ENHEDSRAPPORT NOVEMBER 2016 83% Tilfreds/Meget tilfreds 3% Utilfreds/Meget utilfreds 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING I denne sektion vises baggrunden for undersøgelsen

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Tilfredshedsundersøgelse for skolerne. Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvilken skole går dit barn på? [ Ikast Nordre Skole ]

Ikast-Brande Kommune. Tilfredshedsundersøgelse for skolerne. Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvilken skole går dit barn på? [ Ikast Nordre Skole ] Ikast-Brande Kommune Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvilken skole går dit barn på? [ Ikast Nordre Skole ] Udførelsestidspunkt: 14-01-2013 08:50:30 Antal besvarelser: 231 Denne undersøgelse har i alt 231

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2% Grenåvej Vest beelser: 247 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 460 Svarprocent: 71% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BLICHERSKOLEN (SPECIALKLASSER) Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Blicherskolen (specialklasser) baseret på

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% e Antal besvarelser: 374 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Skole Baselinemåling beelser: 1.710 Svarprocent: 47,50% Side 1 ud af 14 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% e Antal besvarelser: 550 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelsen Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune beelser: 3.178 Svarprocent: 58,61% Hillerød Sammenligning af kommune

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 202 RÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE TIRSDALENS SKOLE (SPECIALKLASSER) Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Tirsdalens Skole (specialklasser) baseret

Læs mere

Lokal rapport Ansager Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Ansager Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,2% Viborgvej beelser: 376 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,7% Silkeborgvej beelser: 406 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,7% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 SFO beelser: 121 Svarprocent: 68 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne rapport viser

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 SFO Antal besvarelser: 137 Svarprocent: 75 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Antal besvarelser: 2.813 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Forældretilfredshed 2016 Skolerapport Totalrapport TOTALRAPPORT FOR SFO

Forældretilfredshed 2016 Skolerapport Totalrapport TOTALRAPPORT FOR SFO TOTALRAPPORT FOR SFO 15 RESULTATER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDER 16 Nedenfor fremgår ne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises enkeltvis senere i rapporten.

Læs mere

Spørgerammen tilpasses dynamisk på grundlag af respondentens baggrundsoplysninger, således at der kun stilles relevante spørgsmål.

Spørgerammen tilpasses dynamisk på grundlag af respondentens baggrundsoplysninger, således at der kun stilles relevante spørgsmål. Læsevejledning Spørgerammen tilpasses dynamisk på grundlag af respondentens baggrundsoplysninger, således at der kun stilles e spørgsmål. Bilaget omfatter alle spørgsmål der kan stilles Velkommen til Frederiksberg

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Tilfredshedsundersøgelse for skolerne.

Ikast-Brande Kommune. Tilfredshedsundersøgelse for skolerne. Ikast-Brande Kommune Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvilken skole går dit barn på? [ Blåhøj Skole; Bording Skole; Dalgasskolen; Ejstrupholm Skole; Engesvang Skole; Hyldgårdskolen; Ikast Nordre Skole; Ikast

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Elever i 6.- 9. klasser Baselinemåling beelser: 1.675 Svarprocent: 41,88% Side 1 ud af 12 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Institutionsrapport Sammenligning med andre institutioner Forældre til Børn i Dagtilbud (Daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud) Flere institutioner Antal besvarelser:

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE PRÆSENTATION TIL UDVALGSMØDET ONSDAG 27. JANUAR 2016

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE PRÆSENTATION TIL UDVALGSMØDET ONSDAG 27. JANUAR 2016 AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE PRÆSENTATION TIL UDVALGSMØDET ONSDAG 27. JANUAR 2016 0 A SVARPROCENTER Svarprocenter fordelt på institutionstyper Type Svarprocent Dagtilbud 76% Skole-undervisning 67% Skole-SFO

Læs mere

Lokal rapport Blåbjergskolen, Nr. Nebel afdeling - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Blåbjergskolen, Nr. Nebel afdeling - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 68%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 68% Silkeborgvej beelser: 627 FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 68% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lyngby-Taarbæk Kommune Forældre til børn i SFO Antal besvarelser: 1.930 Svarprocent: 80,18% Lyngby-Taarbæk 2012 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Lyngby-Taarbæk kommune

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på skoleområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Tryllefløjten beelser: 59 Svarprocent: 100,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Dagpleje Midtland beelser: 126 Svarprocent: 60,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

NYBORG KOMMUNE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET 2014 BIRKHOVEDSKOLEN

NYBORG KOMMUNE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET 2014 BIRKHOVEDSKOLEN BRUGERUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET 201 BIRKHOVEDSKOLEN INDLEDNING Brugerundersøgelse på skoleområdet 201 Nyborg Kommune gennemførte i perioden maj - juni 201 en brugerundersøgelse blandt forældre til børn

Læs mere

Lokal rapport Blåvandshuk Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Blåvandshuk Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Lokal rapport Brorsonskolen - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Brorsonskolen - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Lokal rapport Starup Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Starup Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I KLASSE, DER GÅR I KLUB

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I KLASSE, DER GÅR I KLUB Sept. 2011 SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE, DER GÅR I KLUB Til kommunen: Dette spørgeskema er udarbejdet på baggrund af pilotprojektet i 2009-10, men omfattet af anbefalingen i økonomiaftalen for

Læs mere

Lokal rapport Lykkesgårdskolen - Forældre til elever i klasse (inkl. specialklasser) Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Lykkesgårdskolen - Forældre til elever i klasse (inkl. specialklasser) Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

LÆSEVEJLEDNING SÅDAN LÆSES EN FIGUR MED OVERSIGT OVER GENNEMSNIT

LÆSEVEJLEDNING SÅDAN LÆSES EN FIGUR MED OVERSIGT OVER GENNEMSNIT LÆSEVEJLEDNING SÅDAN LÆSES EN FIGUR MED OVERSIGT OVER GENNEMSNIT Spørgsmål stillet til alle pilotkommuner indenfor det givne område. Kommunen og dens gennemsnit for det givne spørgsmål. Det vægtede (således

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 04 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Folkeskolerne i Næstved

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Folkeskolerne i Næstved Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Folkeskolerne i Næstved Hvorfor en brugertilfredshedsundersøgelse? For at Næstved Kommune kan løse opgaverne bedst muligt, er det vigtigt at få viden om, hvordan brugerne

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 71%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 71% Grenåvej Vest beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 71% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76% Silkeborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 224 Svarprocent: 56,28% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 69%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 69% Skanderborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 69% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58% Skanderborgvej beelser: 36 FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63% Grenåvej Vest beelser: 41 FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2015 Dagtilbud Dagplejen Antal beelser: 304 Svarprocent: 50,67% Vejen 2015 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Almenklasse beelser: 179 Svarprocent: 67 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne rapport

Læs mere

SFO Regnbuen, Holme Skole Antal besvarelser: 82. Forældretilfredshed 2009

SFO Regnbuen, Holme Skole Antal besvarelser: 82. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 82 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 49. Forældretilfredshed 2009

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 49. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 49 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 44. Forældretilfredshed 2009

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 44. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 44 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Åby Skole Antal besvarelser: 30. Forældretilfredshed 2009

SFO Åby Skole Antal besvarelser: 30. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 30 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Specialklasse beelser: 48 Svarprocent: 64 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Kommunerapport Sammenligning med andre Kommuner Forældre til Børn i Dagtilbud (Daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud) Flere Kommuner Antal besvarelser: 2.023 Svarprocent:

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 64%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 64% Skanderborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 64% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune 2013 Dagtilbud Isbjergparkens Vuggestue Antal beelser: 15 Svarprocent: 53,57% Varde 2013 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 297 Svarprocent: 73 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere