Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 127. årgang. 2006-01-25 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Mærkeændringer Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Statsemblemer Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Mr. Strong (730) Indehaver: Bräuner A/S, Vesterled 18, 6950 Ringkøbing, (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: CIAC A/S, Rådmandsgade 55, 2200 København N, København V, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, radio- og fjernsynsreklamer, public relations, PR-virksomhed, nyhedsbureauvirksomhed, udlejning af reklameplads, offentliggørelse af reklametekster, udlejning af reklametid på kommunikationsmedier. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, radio- og fjernsynsudsendelser, radio- og fjernsynsvirksomhed,kabeltv-udsendelser, udsendelse af meddelelser og billeder, udsendelse af meddelelser og billeder via computer, nyhedsbureauvirksomhed, pressebureauvirksomhed, satelittransmissioner. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, produktion af fjernsyns- og radioprogrammer, film, videofilm, nyhedsinformation og tjenester, fjernsyns- og radiounderholdning og studier til optagelse, nyhedsformidling og manuskriptskrivning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Arlund Design v/ Kasper Olsen, Tobaksgården 3, 8700 Horsens, (511) Klasse 09: Elektroniske nyhedsbreve. (511) Klasse 16: Visitkort, brevpapir, kuverter, tryksager i form af brochure, nyhedsbreve elektroniske. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 42: Grafisk designvirksomhed. (730) Indehaver: CIAC A/S, Rådmandsgade 55, 2200 København N, København V, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistandved varetagelse af kontoropgaver, radio- og fjernsynsreklamer, public relations, PR-virksomhed, nyhedsbureauvirksomhed, udlejning af reklameplads, offentliggørelse af reklametekster, udlejning af reklametid på kommunikationsmedier. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, radio- og fjernsynsudsendelser, radio- og fjernsynsvirksomhed, kabeltv-udsendelser, udsendelse af meddelelser og billeder, udsendelse af meddelelser og billeder via computer, nyhedsbureauvirksomhed, pressebureauvirksomhed, satelittransmissioner. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, produktion af fjernsyns- og radioprogrammer, film, videofilm, nyhedsinformation og tjenester, fjernsyns- og radiounderholdning og studier til optagelse, nyhedsformidling og manuskriptskrivning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Company Water (730) Indehaver: Company Concept A/S, Silkeborgvej 765, 8220 Brabrand, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Hørlyck & Partnere, Klostergade 28, 8000 Århus C, (511) Klasse 32: Mineralvand, kulsyreholdige vande og kildevand. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer. 179

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Company Concept A/S, Silkeborgvej 765, 8220 Brabrand, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Hørlyck & Partnere, Klostergade 28, 8000 Århus C, (511) Klasse 32: Mineralvand, kulsyreholdige vande og kildevand. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Moskeernes Dag (730) Indehaver: Islamisk Videns- og Informationscenter, Nørre Alle 34, 8000 Århus C, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, sportsarrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JAZZY LEMON (730) Indehaver: The Coca-Cola Company a corporation of the State of Delaware, One Coca-Cola Plaza N.W., Atlanta, Georgia 30313, USA København V, (511) Klasse 30: Kaffe, the, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, eddike, herunder vineddike, alt med citron eller baseret på citronfrugter, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, gær, bagepulver, salt, sennep, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke, alt med citronsmag eller baseret på citronfrugter. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl), alt med citronsmag eller baseret på citronfrugter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Københavns Lufthavne A/S, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup, (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RECTAMID (730) Indehaver: Contura SA, Grand'Rue 3, CH-1820 Montreux, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, herunder geler til medicinsk brug, specielt geler til behandling af inkontinens, herunder afføringsinkontinens; sanitære præparater til medicinske formål; diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; plastre og forbindsstoffer; materiale til tandplombering og til tandaftryk; desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder; ortopædiske artikler; suturmaterialer; kirurgiske implantater, herunder geler og implantater til behandling af inkontinens, herunder af afføringsinkontinens. (730) Indehaver: Westergaard & Alstrøm Advokatfirma, Pilestræde 43, 1112 København K, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forvaltning og administration af fast ejendom, rådgivning vedrørende forsikringsforhold, mæglervirksomhed, finansielle analyser, forvaltning af båndlagt kapital, finansiel rådgivningsvirksomhed, vurdering af skatteforhold, forvaltning af formuer, inkassobureauer, lejeopkrævning (husleje), udlejning af fast ejendom, lejligheder, kontorlokaler og/eller landbrugsejendomme, økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom). (511) Klasse 42: Juridisk bistand, advokatvirksomhed, juridisk forskning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DESIGNSHOP (730) Indehaver: Józsa Design Kft., Tornalja u. 8., HU-1124 Budapest, Ungarn (740/750) Fuldmægtig: George Pintz & Partners, Gyorgy Pintz European Patent and Trade Attorney, Pf. 590, HU-1539 Budapest, Ungarn (511) Klasse 13: Fyrværkerigenstande. 180

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VeryImportantCostumer (730) Indehaver: Vestjysk Hydraulik A/S, Glarmestervej 5, 6710 Esbjerg V, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (591) Farvetekst: Tonet orange, Tonet orange, Tonet orange (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TAIFF (730) Indehaver: Daihatsu Indústria E Comércio De Móveis E Aparelhos Elétricos Ltda., Av. Nacoes Unidas, Socorro, BR São Paulo, Brasilien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 11: Hårtørrere, steriliseringsapparater til brug ved sterilisering af saloninstrumenter, varmespredende apparat (kegleformet og tilpasset hårtørreren) til hårtørrere, elektriske søjlehårtørrere, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Becksöndergaard ApS, vermundsgade 19, 1. th., 2100 København Ø, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer, naturskind, herunder fiskeskind, slangeskind, frøskind. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, herunder pandebånd, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 26: Kniplinger og broderier, bånd og possementmagervarer, knapper, hægter og maller, knappenåle og synåle, kunstige blomster, hårbånd, brocher (tilbehør til beklædningsgenstande). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Bierhalle (730) Indehaver: Mike Fabricius Smedegaard, Smouenvej 4, 8410 Rønde, (511) Klasse 32: Øl, mineralvande og kulsyreholdige vande samt andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præperater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 41: Udannelse- og undervisnings- og underholdningsvirksomhed. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, herunder diskotek, café, restaurant, barer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KALLE KATTE (730) Indehaver: s Idræts-Forbund, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INARCO (730) Indehaver: IN.AR.CO. SRL, Via Cjavecis 3, I Udine, Italien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Aquafusion by Wernerfelt (730) Indehaver: Wernerfelt A/S, Østerbrogade 45, 8500 Grenaa, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser); senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (730) Indehaver: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, København V, (511) Klasse 30: Ris, pasta; sukker; kornprodukter og kornblandinger, cornflakes og cornflakes- blandinger og produkter; the, kaffe, kakao; drikkechokolade; kaffeessens, kaffeekstrakter, kaffe-/cikorieblandinger, cikorie og cikorieblandinger; ikke-medicinske konfekturevarer; slik (ikke indeholdt i andre klasser); konditorkager, kager, biscuits, kiks; spiseis, iscreme, iscremeprodukter, frosne konfekturevarer, nedkølede desserter, mousser, sorbetis; snackvarer og snackprodukter; chokolade og chokolade dressinger; vingummi; tyggegummi; lakrids (ikke til medicinsk formål). 181

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GØR DET ANDERLEDES (730) Indehaver: SBS Radio A/S, Magstræde 10 B, 1204 København K, (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (511) Klasse 09: Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, compactdisks til lyd/billede, lydbånd, kassettebånd, grammofonplader, belyste film, videobånd (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, udsendelse af radio- og fjernsynsprogrammer, kabel-tv-udsendelser, satellittransmission. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, produktion af radio- og fjernsynsprogrammer, produktion af videofilm og lydoptagelser. (730) Indehaver: Froms Conditorier A/S, Hans Egedes Vej 20, 5210 Odense NV, (740/750) Fuldmægtig: FOCUS Advokater I/S, Englandsgade 25, 5000 Odense C, (511) Klasse 30: Brød, bageri- og konditorivarer, cacao, kakaodrikke, chokolade, kaffe, kaffeprodukter, konfekturevarer, pizzaer, retter tilberedt på basis af mel, sukkervarer, surdej, the, tærter, vafler. (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel med dej- og konditorivarer, herunder pizzabunde, (færdigbagte, forbagte og rå deje). (511) Klasse 40: Fremstilling af dej- og brødprodukter, herunder forarbejdning og behandling af melprodukter (færdigbagte, forbagte og rå deje). (511) Klasse 43: Cafe, cafeteria, restaurant. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WATERPROOF (730) Indehaver: Waterproof ApS, Stamholmen 165, 2650 Hvidovre, (511) Klasse 32: Øl; mineralvande og kulsyreholdige vande samt andre ikkealkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 39: Udbringning af varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NORDEA FLEET (730) Indehaver: Nordea Bank AB (publ), SE Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Berggren Oy AB, Annankatu 42 C, Fin Helsinki, Finland (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed SE 2005/08750 Sverige (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Bohéme (730) Indehaver: Bohéme APS, Hjortshøjvej 100 A, 8250 Egå, (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser); juvelerarbejder, smykker, ædelstene; ure og kronometriske instrumenter; bijouterivarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande til herre, damer og børn; fodtøj; hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Acore (730) Indehaver: Acore, Filial af Acore BVBA Belgien, Rosenkrantzgade 16 C, 8000 Århus C, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: inside copenhagen (730) Indehaver: Politikens Lokalaviser A/S, Bregnerødvej 144, Blok A, 3460 Birkerød, (740/750) Fuldmægtig: JP/Politikens Hus A/S, Grøndalsvej 3, 8260 Viby J, (511) Klasse 09: Databærere (magnetiske), databærere (optiske), elektroniske publikationer (downloadable), CD-rom, elektronisk opslagstavle. (511) Klasse 16: Aviser, trykte publikationer, tryksager, tidsskrifter, nyhedsbreve, bøger, undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 35: Annoncering på computernetværk, avisabonnement, reklamevirksomhed, nyhedsudklipbureau. (511) Klasse 38: Tilvejebringelse af adgang til elektronisk avis, radioudsendelser, nyhedsbureau, nyhedstavle (tilvejebringelse af elektronisk). (511) Klasse 41: Udgivelse af aviser, bøger og tekster (undtagen reklametekster), nyhedsformidling, online publikationer af elektroniske bøger og tidsskrifter, online publikationer (tilvejebringelse af --- og ikke downloadable), online spiltjenester (fra et computernetværk), forslagsvirksomhed, produktion af radio- og fjernsynsprogrammer, radio- og tv-underholdning, undervisning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AKTIEDIREKTE (730) Indehaver: Nordnet Securities Bank AB, Box 14077, SE Bromma, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Teglholm Allé 13, 4. sal, 2450 København SV, (511) Klasse 16: Manualer, håndbøger, tryksager og trykte publikationer (511) Klasse 36: Finansielle tjenester; datastyret finansielle tjenester for handel med aktier, optioner og derivat; finansielle informationstjenester ved hjælp af tilgang til en database; finansielle analyser; elektroniske pengeoverførelser; finansielle- og økonomiske information; økonomiske analyser. 182

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Dye3 (730) Indehaver: Exiqon A/S, Bygstubben 9, 2950 Vedbæk, (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Teglholm Allé 13, 4. sal, 2450 København SV, (511) Klasse 01: Kemiske, biokemiske og biologiske præparater og reagenser til industrielle, videnskabelige, landbrugsmæssige, havebrugsmæssige og skovbrugsmæssige formål. (511) Klasse 05: Kemiske, biokemiske og biologiske præparater og reagenser til medicinske og veterinære formål. (511) Klasse 09: Videnskabeligt apparatur og instrumenter; laboratorieapparatur anvendt i forskning, videnskab, industri, landbrug, havebrug og skovbrug; dispensere til at fastholde, behandle, dosere og fordele beholdere, kapillærrør, kassetter, kontrolopløsninger, pipetter, buffere og reagenser; én-gangs artikler til laboratorieapparatur, særligt kapillærrør, kassetter, pipetter og beholdere; computerhardware og computersoftware ; computerprogrammer til anvendelse sammen med udstyr til medicinske og veterinære formål; elektroniske publikationer. (511) Klasse 42: Videnskabelige konsulentydelser med henblik på etableringen af et PCR laboratorium. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OVERNITE TEXTILTRYK (730) Indehaver: Homegroup ApS, Sturlasgade 12 C, 2300 København S, (511) Klasse 40: Tryk på tøj og andre textiler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: StorkKlinik (730) Indehaver: StorkKlinik v/nina Stork, Egilsgade 22, 2300 København S, (511) Klasse 41: Kursus- og foredragsvirksomhed. (511) Klasse 44: Fertilitetsbehandling; insemination med humansæd; rådgivning om beslægtede emner, som f.x. hjemmeinsemination, graviditets- og fødselsrådgivning, rådgivning om alternativ familiedannelse, netværksopbygning blandt inseminerede familier og andre såkaldte "regnbuefamilier". (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: grokraft (730) Indehaver: Sparekassen Spartrelleborg, Nytorv 11 A, 4200 Slagelse, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Den jyske maler v/h Walter Jensen, Karetmagertoften 32, 8270 Højbjerg, (740/750) Fuldmægtig: Bente Fasdal Jensen, Karetmagertoften 32, 8270 Højbjerg, (511) Klasse 37: Malervirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EDTA-foreningen (730) Indehaver: Århus LægeTestCenter ApS, Sophus Bauditz Vej 16-18, 8230 Åbyhøj, (511) Klasse 42: Teknologiske tjenesteydelser og design i forbindelse dermed, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (511) Klasse 44: Skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugsog skovbrugsvirksomhed. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (730) Indehaver: Dansk Supermarked A/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 03: Rensemidler til grills og ovne. (511) Klasse 04: Optændingsblokke til grills. (511) Klasse 16: Sølvpapir i form af folie. (511) Klasse 21: Svampe til rengøring af grills og ovne, drypbakker af alufolie til husholdningsformål 183

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: waterview (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Paul René Hougaard Hjorth, Ordrupvej 35 B, 2920 Charlottenlund, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Trien Huy Ly, Guldsmedgade 23, 1. th., 8000 Århus C, ; Thanh Huy Ly, Fyrkildevej 43, 1. tv., 9220 Aalborg Øst, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, herunder online-annoncering på et computernetværk, salgsfremmende foranstaltninger for andre, udlejning af reklameplads, distribution af vareprøver; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder organisering af konkurrencer, underholdningsvirksomhed, herunder online spiltjenester (fra et computernetværk); sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (730) Indehaver: The Coca-Cola Company a corporation of the State of Delaware, One Coca-Cola Plaza N.W., Atlanta, Georgia 30313, USA København V, (511) Klasse 09: Indspillede CD er, videobånd, laserdiscs, software og DVD er indeholdende musicals, dramatik, animation, mixed media og/eller multimedia opførelser. (511) Klasse 16: Trykte publikationer herunder pamfletter, posters og nyhedsbreve. (511) Klasse 32: Drikkevarer, herunder drikkevand, vand tilsat smagsstoffer, mineral og kulsyreholdige vande; og andre ikke-alkoholholdige drikkevarer, nemlig sodavand, energi- og sportsdrikke; frugtdrikke og frugtjuice; saft, koncentrater og pulver til fremstilling af drikkevarer, nemlig vand tilsat smagsstoffer, mineral og kulsyreholdige vande, sodavand, energidrikke, sportsdrikke, frugtdrikke og juice. (511) Klasse 35: Tilvejebringelse af information om forbrugervalg af drikkevarer og sundhed, velvære, fitness og livsstils relaterede emner via Internet. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed herunder arrangement og ledelse af klasseundervisning, seminarer og workshops i relation til forbrugervalg af drikkevarer og sundhed, velvære, fitness og livsstils relaterede emner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MIREILLE (730) Indehaver: V&S Vin & Sprit AB (publ), S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 33: Vin. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: d-mon (730) Indehaver: Catpipe Systems ApS, Rømersgade 7, kld, 1362 København K, (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. 184

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: dmon (730) Indehaver: Catpipe Systems ApS, Rømersgade 7, kld, 1362 København K, (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: W-Buzz ApS, Smøgen 16, 4000 Roskilde, (511) Klasse 09: Stativer specielt udformet til bærbare PC'ere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VOL.Magazine (730) Indehaver: Jesper Sondrup Kjær, Korshøjen 6, 8240 Risskov, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen I/S, Frichsparken, Søren Frichs Vej 42A, 8230 Åbyhøj, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Jørgensen Transport v/bjarne Jørgensen, Vibevej 25, 6823 Ansager, (511) Klasse 39: Flyttevirksomhed, herunder oplagring og opbevaring af flyttegods, pakning, samt arrangering af transport af flyttegods. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Prochess v/kenneth Jørgensen, Lyngbyvej 432, st.tv., 2820 Gentofte, (511) Klasse 09: Elektroniske spil. (511) Klasse 28: Spil og legetøj. (511) Klasse 35: Handel- og engrosvirksomhed samt internethandel. (511) Klasse 42: Udvikling af spil (software) og web-design. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Transportspecialisten A/S, Skovsøvej 13, 4200 Slagelse, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 39: Flytteforretning, transportvirksomhed, herunder transport af varer og gods fra et sted til et andet, distributionsvirksomhed, emballering og pakning af varer og gods, opbevaring og oplagring af varer og gods, udlejning af pakhuse, lagerrum, opbevaringscontainere og transportmidler. 185

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SCANKAB (730) Indehaver: Scankab Cables A/S, Pilevej 2, 5560 Aarup, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PFLEGE (730) Indehaver: Erich Auer, Anton Baumgartener Str 43, AT 1230 Vienna, Østrig (511) Klasse 15: Music-Instruments (511) Klasse 33: wine (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Katjes, Færre kalorier end i meget andet slik (730) Indehaver: Katjes Fassin GmbH + Co. KG, Dechant-Sprünken-Strasse 53-57, D Emmerich, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 30: Ikke medicinske konfekturevarer og frosne konfekturevarer, herunder chokolader, chokoladeovertræk, vingummi, frugtvingummi, tyggegummi og lakrids (ikke til medicinske formål). (511) Klasse 32: Ikke-alkoholholdige drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: BIOService v/birthe Thode Jacobsen, Egsgyden 10, 5600 Faaborg, (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, gødning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer, pollen som næringsmiddel til mennesker. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer, krydderier, råis, propolis som næringsmiddel til mennesker. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn, levende dyr, herunder bier og får, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, herunder pil til flet, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og -administration og udvikling, nemlig rådgivende konsulentvirksomhed, inden for markedsanalyser, markedsføring, identifikation af samarbejdspartnere og forretningsmuligheder, projektidentifikation, projektstyring og -rapportering, udarbejdelse, udarbejdelse af projektansøgninger, mærkning og markedsføring af produkter til brug inden for læge- og veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed, herunder økologiske produkter, kosttilskud, fødevarer og naturlægemidler. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige tjenesteydelser samt rådgivning om natur- og miljøbeskyttelse og økologi, rådgivende konsulentvirksomhed inden for samfundsvidenskabelige undersøgelser og sektorudvikling, formulering af aktionsplaner og politikker, juridisk bistand, herunder rådgivende konsulentvirksomhed inden for lovgivning, standarder og forberedelse til certificering. (511) Klasse 44: Rådgivning inden for lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed, herunder økologi, nemlig i hele kæder fra jord til bord af produkter der anvendes og fremstilles herindenfor. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Mobile IVR (730) Indehaver: Miralix A/S, Hældagervej 165, 7120 Vejle Øst, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, salgsautomater og mekanismer til møntoperede apparater, kasseapparater, regne-maskiner, ildslukningsapparater. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, juridisk bistand. 186

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RealTime Service (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Add-On Products ApS, Skovgade 2, 7100 Vejle, (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FAHRZEUGE (730) Indehaver: Erich Auer, Anton Baumgartener Str 43, AT 1230 Vienna, Østrig (511) Klasse 32: Frugtjuice. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende industriel ejendomsret indenfor varemærkeområdet. (511) Klasse 43: Børnehaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NAMING (730) Indehaver: Erich Auer, Anton Baumgartener Str 43, AT 1230 Vienna, Østrig (511) Klasse 43: Børnehaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HRESIST (730) Indehaver: HUMMEL A/S, "Kraftcentralen", Sønderhøj 10, 8260 Viby J, København V, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, sportsbeklædning, -fodtøj og -hovedbeklædning, fritidsbeklædning, -fodtøj og -hovedbeklædning, businessbeklædning, -fodtøj og -hovedbeklædning, fashionbeklædning, -fodtøj og -hovedbeklædning. (730) Indehaver: Boligportal.DK ApS, Helsingforsgade 27, 8200 Århus N, (511) Klasse 09: Elektroniske publikationer. (511) Klasse 16: Instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), tryksager, herunder periodiske udgivelser, aviser, magasiner, brochurer og bøger. (511) Klasse 35: Bistand og rådgivning vedrørende forretningsledelse, herunder af ejendomsmægler-, långivnings- og finansieringsvirksomhed, salgsfremmende foranstaltninger for andre vedrørende fast ejendom, barterhandel, formidling af handel udbudt på en portal på et globalt computernetværk. (511) Klasse 36: Ejendomsmæglervirksomhed, finansiel virksomhed, herunder finansielle analyser, finansiel rådgivningsvirksomhed, kreditkontrakter, lån imod pant, vurdering af fast ejendom, værdiansættelse af fast ejendom, og andre økonomiske vurderinger, information om nævnte tjenesteydelser, på en portal på et globalt computernetværk. (511) Klasse 41: Undervisning om ejendomshandel, realkredit, finansiering, långivning, byggevirksomhed og beslægtede emner. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende byggevirksomhed, arkitektvirksomhed, juridisk rådgivning og bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VIPER (730) Indehaver: DePuy Inc., a corporation of the State of Delaware, 700 Orthopaedic Drive, Warsaw, IN 46580, USA København V, (511) Klasse 10: Ortopædiske implantater; ben og/eller knogleskruer; kirurgiske instrumenter og medicinske apparater til ortopædiske operationer ZA 2005/08623 Sydafrika (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HealthMate (730) Indehaver: Medicus Engineering ApS, c/o Ingeniørhøjskolen Aarhus Teknikum, Dalgas Avenue 2, 8000 Århus C, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. 187

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BULL (730) Indehaver: Susann Bull, Adilsvej tv., 2000 Frederiksberg, (511) Klasse 03: Hårplejeprodukter (511) Klasse 21: Kamme og børster (511) Klasse 44: Frisørsalon (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: H2 Logic ApS, Tjelevej 42, 7400 Herning, (511) Klasse 35: Import- og eksportagenturer, detailhandelsvirksomhed via internettet. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LIDDIE CARDEEN (730) Indehaver: Liddie Cardeen Andersen, Birkekrattet 11, 2. th, 6705 Esbjerg Ø, (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 18: Tasker (ikke indeholdt i andre klasser), punge, paraplyer, kufferter, parasoller. (511) Klasse 35: Detail- og engrosvirksomhed, annonce- og reklamevirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PARTY LIKE A ROCKSTAR! FUCK LIKE A PORNSTAR! (730) Indehaver: Cult License ApS, Gl Kolding Landevej 61, 7100 Vejle, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Bruun's Galleri, Værkmestergade 25, 8., 8000 Århus C, (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, natklubvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KwikCal (730) Indehaver: Yara International ASA, P.O. Box 2464 Solli, N-0202 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 01: Gasser til industrielle formål, kemiske midler til brug i forbindelse med kalibrering af gasanalysatorer og gasdetektorer. (730) Indehaver: Kruse, Design & Illustrationer v/carina Kruse, Kigkurren 8 E, 3.tv., 2300 København S, (511) Klasse 28: Legetøj. (511) Klasse 35: Markedsføring, reklamevirksomhed, herunder TV-reklamer. (511) Klasse 39: Togtransport af rejsende. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, filmproduktion, filmudlejning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BUDDA (730) Indehaver: Pearadise International Ltd., 10A The Maltings Roydon Road, Stanstead Abbotts Ware, Hertfordshire SG12 8HG, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Henrik Klimek, Hulgårdsvej 72, 2400 København NV, (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, konfekturevarer, saucer (krydrede). (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (511) Klasse 35: Detail og engroshandel. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MenoFemina (730) Indehaver: Anton Hübner GmbH & Co. KG, Schlossstrasse 11-17, DE Ehrenkirchen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, nærende tilsætningsstoffer til medicinske formål, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 30: Diætiske levnedsmidler eller nærende tilsætningsstoffer (ikke til medicnsk brug) på basis af kulhydrater, fiberholdige stoffer, tilsat vitaminer, mineraler, mikronæringsstoffer, enten hver for sig eller en kombination heraf. 188

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Interforce (730) Indehaver: Interforce Sekretariat, Søminegraven Bygn. 24, 1439 København K, (740/750) Fuldmægtig: Tina Hjordt Reklame- og Marketingkonsulent, Uggeløse Bygade 134, 3450 Allerød, (511) Klasse 42: Forsvarsvirksomhed, herunder samarbejde mellem Forsvaret og den civile sektor og information om forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Scandinavian Strings (730) Indehaver: Scandinavian Strings, Källängsgatan 4 B, SE Västra Frölunda, Sverige (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ODG (730) Indehaver: Original Doggear ApS, Gl Præstøvej 21, 4735 Mern, (511) Klasse 35: Import- eksportagenturer, samt Engros handel med hundeartikler og -udstyr. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Sterling Airways (730) Indehaver: Sterling Airlines A/S, Københavns Lufthavn Syd, 2791 Dragør, (511) Klasse 39: Flyrejser, arrangering af rejser på internettet, flytransport, herunder ad-hoc flyvninger, ruteflyving, charterflyvning, transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser, herunder grupperejser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Sterling Airlines (730) Indehaver: Sterling Airlines A/S, Københavns Lufthavn Syd, 2791 Dragør, (511) Klasse 39: Flyrejser, arrangering af rejser på internettet, flytransport, herunder ad-hoc flyvninger, ruteflyving, charterflyvning, transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser, herunder grupperejser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: tan it (730) Indehaver: Glerup & Jensen v/kristoffer Glerup & Jacob Jensen, Nibevej 121, 9200 Aalborg SV, (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater i form af lotion indeholdende DHA (dihydroxyacetone), solbrunende præparater, også i sprayform; kosmetisk bruncreme. (511) Klasse 05: Medicinske lotioner indeholdende DHA (dihydroxyacetone) også i sprayform. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BERATUNG (730) Indehaver: Erich Auer, Anton Baumgartener Str 43, AT 1230 Vienna, Østrig (511) Klasse 33: Vin. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: REALTY (730) Indehaver: Erich Auer, Anton Baumgartener Str 43, AT 1230 Vienna, Østrig (511) Klasse 33: Vin. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RADICAL APPLE (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA København V, (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater og toiletpræparater til hudpleje og - rensning samt hårpleje og -rensning. (730) Indehaver: Sterling Airlines A/S, Københavns Lufthavn Syd, 2791 Dragør, (511) Klasse 39: Flyrejser, arrangering af rejser på internettet, flytransport, herunder ad-hoc flyvninger, ruteflyving, charterflyvning, transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser, herunder grupperejser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt og hvidt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ASEPTICSD (730) Indehaver: Niro A/S, Gladsaxevej 305, 2860 Søborg, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 07: Spraytørrere (maskiner). (511) Klasse 11: Spraytørrere (apparater). 189

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Emprover (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Jan Hjøllund, Callisensvej 14, 5. tv., 2900 Hellerup, (511) Klasse 35: Rådgivning om diverse ledelsesmæssige opgaver samt rådgivning om og implementering af salgs- og marketingrelaterede opgaver. (511) Klasse 36: Investeringsvirksomhed i relation til investeringer i andre virksomheder. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Musthave v/henrik Børgesen, Gæslingestien 3, 2950 Vedbæk, (511) Klasse 25: Beklædning, til herre, bukser, skjorter, blazer, strik, jersey, hatte, tørklæder, tasker, bælter, jakker til damer, bukser, skjorter, blazer, nederdele, strik, jersey, hatte, tørklæder, tasker, bælter, jakker. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort med grå tekst. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ENCARDA (730) Indehaver: PBS International A/S, Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bogføring; udarbejdelse af kontoopgørelser. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; finansielle analyser; elektroniske overførelser af penge; finansiel information; finansiel rådgivningsvirksomhed; betalingsformidling; tjenesteydelser vedrørende kreditkort; udstedelse af kreditkort. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Silversand A/S, 3700 Rønne, (740/750) Fuldmægtig: Advokatgruppen I/S, Åboulevarden 31, 5, 8000 Århus C, (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Visiodan A/S, Strandvejen 171, 1, 2900 Hellerup, (740/750) Fuldmægtig: Magnusson Advokatfirma, Ny Kongensgade 10,2, 1472 København K, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), herunder udstyr til forskellige sportsgrene og spil. (511) Klasse 42: Grafisk computerdesign, kunstgrafik. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Bedre råd til flere bøger (730) Indehaver: Arnold Busck International Boghandel A/S, Købmagergade 49, 1150 København K, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde- at overskue og købe disse varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Humac (730) Indehaver: Oflun ApS, Gammel Mønt 12, 1117 København K, (511) Klasse 35: Detailhandel med computerhardware og -software samt tilbehør til dette. (511) Klasse 37: Reparation af computerhardware og tilbehør til dette (511) Klasse 42: Teknisk rådgivning vedrørende computerhardware og -software, reparation af computersoftware. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STRESSMETER (730) Indehaver: Læge Søren Ballegaard, Specialklinik i Akupunktur, Lemchesvej 1, 2900 Hellerup, København V, (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, behandlervirksomhed i form af akupunktur, psykologvirksomhed og terapi. (730) Indehaver: Nykredit Realkredit A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (591) Farvetekst: Nybolig VærdiGaranti 190

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Farvekongen (730) Indehaver: Annelise Præst, Bjerregårdsvej 7, 4800 Nykøbing F, (511) Klasse 35: Engros- og detailhandel mede malerudstyr. (511) Klasse 42: Indretningsarkitektvirksomhed, herunder rådgivning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: POCO (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LaZoy - a touch of sophistication! (730) Indehaver: LaZoy v/ulla Hansen, Katterhøjvej 17, 8270 Højbjerg, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Engroshandel med tøj. (511) Klasse 42: Tøjdesign. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Oticon A/S, Kongebakken 9, 2765 Smørum, (511) Klasse 09: Dele til høreapparater, herunder højtalere, processorer, sammenkoblere, antenner (511) Klasse 10: Høreapparater (511) Klasse 42: Software til høreapparater (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MONTES (730) Indehaver: Montes S. A., Av. del Valle No. 945, Of 2611, Ciudad Empresarial Huechuraba, Santiago, Chile, Chile (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 33: Vin. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: virus112 (730) Indehaver: Comendo A/S, Poppelgårdsvej 11, 2860 Søborg, (511) Klasse 09: Computerprogrammer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Tjenesteydelser, herunder udvikling af software samt rådgivning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DK (730) Indehaver: DK-Benzin A/S, Gammel Jernbanevej 31, 2500 Valby, (740/750) Fuldmægtig: Clemens Advokater A/S, Skt. Clemens Stræde 7, 8100 Århus C, (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af dagligvarer og kioskvarer samt benzin fra en nærbutik, så andre får mulighed for på en nem måde at overskue og købe disse varer. Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration vedrørende tankstationer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DK BENZIN (730) Indehaver: Shag ApS, Sankt Mortens Gade 31, 3700 Rønne, (511) Klasse 09: Computere, herunder bærbare computere, optagne computerprogrammer, elektriske kabler, databehandlingsudstyr, tasker specielt udformet til bærbare computere. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (511) Klasse 42: Design og udvikling af computerhardware og computersoftware. (591) Farvetekst: Mærket er udført i Metalicgrå og blå. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HabiTurn (730) Indehaver: Think Twice Advice v/trine Wulff, Lille Mosevej 9, 3050 Humlebæk, (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (730) Indehaver: DK-Benzin A/S, Gammel Jernbanevej 31, 2500 Valby, (740/750) Fuldmægtig: Clemens Advokater A/S, Skt. Clemens Stræde 7, 8100 Århus C, (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af dagligvarer og kioskvarer samt benzin fra en nærbutik, så andre får mulighed for på en nem måde at overskue og købe disse varer. Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration vedrørende tankstationer. 191

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NÜMPH (730) Indehaver: Solid A/S, Birkemose Allé 37, 6000 Kolding, (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, (511) Klasse 18: Læder og imiteret læder samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); huder og skind; kufferter og tasker, herunder håndkufferter, rejsetasker, dametasker, håndtasker, indkøbstasker, skoletasker, toilettasker, poser af læder til emballage, paraplyer, punge og tegnebøger. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; detailhandel med varer, herunder med beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, bistand ved forretningsledelse og konsulentvirksomhed vedrørende detailforretninger. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DONNAY (730) Indehaver: CDS-IP, S.A., Route Charlemagne 20, 5660 Couvin, Belgien (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 12: Cykeltasker og sidetasker til fastgørelse på cykler. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter, rejsetasker, trolleyer, pilottasker, weekendtasker, tasker, sko- og dragtposer til rejsebrug, dokumentmapper, attachémapper, skoletasker og -mapper, vadsække, feltvadsække, rygsække, tornystre, håndtasker, skuldertasker, kuverttasker, indkøbstasker, sportstasker, atletiktasker, strandtasker, tasker til plader, bæltetasker, toilettasker (ikke indbyggede), bæltepunge, remme (læder), tegnebøger, punge, posetasker, nøgleetuier (lædervarer), bæretasker til spædbørn og børn, campingtasker; dele af førnævnte varer i form af stel, læderstropper og læderremme; remme af læder til nøgler, etuier (læder til kort og checkhæfter, paraplyer, paraplyer til golfbrug, paraplystel til paraplyer til golfbrug, parasoller, stokke og spadserestokke, piske og sadelmagervarer, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de nævnte varer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, sportsbeklædning, fodtøj, sportssko, gummisko, støvler, vandrestøvler, fodboldstøvler, sko, cykelsko, hovedbeklædning, vand- og vindtæt beklædning, termobeklædning, beklædningsgenstande af letvægtsmaterialer, frakker, jakker, anorakker, pullovers, benklæder, skjorter, t-shirts, vindjakker, overalls og selebukser, handsker, hatte, balaklavahuer og elefanthuer, undertøj og gamascher, bælter, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de nævnte varer. (511) Klasse 28: Gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser) og -apparater til legemstræning, herunder sportsartikler til brug i forbindelse med boksning, gymnastik, indendørs og udendørs idræt, badminton, squash, hockey og ishockey, fodbold, lacrosse, ketchersport, bordtennis, kurvebold, kuglespil, bowling, tennis, cricket, kroket, golf og golf putting, diskoskast, vandpolo og andre sportsgrene, bolde til sportsbrug, spil og legetøj, tøjdyr, festartikler, nemlig konfetti, balloner, vimpler, serpentiner og plasticknapper (ikke indeholdt i andre klasser), souvenirs, nemlig skalamodeller og miniaturemodeller, julepynt og juletræspynt (undtagen lysartikler og konfekturevarer), tasker specielt udformet til sportsartikler, elektroniske spilleapparater til håndholdte maskiner, computer spilleapparater til brug i håndholdte maskiner, lejetøj i form af miniaturefigurer, juletræer af syntetisk materiale, juletræsfødder, tasker specielt udformet til at indeholde ski, specielt udformede etuier til transport af ski, specielt udformede beholdere beregnet til ski, betræk til ski, kanter til ski, hylstre til ski, voks til ski, ski på hjul, specielt udformede sælskindstasker, -hylstre og -poser til ski, selvklæbende plys beregnet til at forhindre ski i at glide, ski, sålebeklædning til ski, slæder og kælke, snowboards, snesko, kælke uden meder i form af glideapparater til brug i sne, kaner, dele og tilbehør (ikke ineholdt i andre klasser) til alle de nævnte varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GET THE TASTE (730) Indehaver: Kraft Foods AS, Johan Throne Holsts Plass 1, N-0566 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, yoghurt, frossen yoghurt (ikke indeholdt i andre klasser), spiselige olier og fedtstoffer, tomatpure og tomatjuice (til madlavning), chips og snackprodukter baseret på kartofler, grøntsager eller frugt, stegte, ristede, tørrede, saltede, krydrede og marinerede nødder. (511) Klasse 30: Klasse 30: Kaffe, kaffeerstatning, the og kakao samt drikkevarer baseret herpå, sukker og sødestoffer (naturlige), mel og næringsmidler af korn, morgenmadsprodukter baseret på korn, pasta og andre dej produkter, pizzaer, pirogger, tærter, brød, konditori- og konfekturevarer herunder chokolade og slik, spiseis, yoghurtis, frossen yoghurt (spiseis) og råis, salt, sennep, ketchup, eddike, saucer (krydrede), krydderier, snackprodukter i form af popcorn og majschips, samt snackprodukter baseret på majs, ris, byg, rug eller bagværk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Wind Force 11 (730) Indehaver: United Drinks ApS, Vedbæk Strandvej 465, 2950 Vedbæk, (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Accurate Products Manufacturing & Consulting ApS, Hvidsværmervej 135, 2610 Rødovre, (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), herunder fremstilling af batterier til befordringsmidler på land. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 192

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: generationsmøbler (730) Indehaver: N.S.S.O. Service A/S, Aakjærsvej 60, 7870 Roslev, (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (730) Indehaver: Bio/Holding ApS, Johannes Ewalds Vej 42-44, 8230 Åbyhøj, (511) Klasse 05: Veterinærmedicinske produkter og præparater til udryddelse af skadedyr, svampe og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 09: Salg af software. (511) Klasse 29: Fisk og skaldyr. (511) Klasse 31: Fisk og skaldyr (levende); foder. (511) Klasse 42: Ingeniør- og rådgivningsvirksomhed vedrørende rådgivning om biologisk forskning; udvikling af software og tekniske instrumenter inden for biologisk forskning; fremstilling af akvakulturprodukter, nemlig fisk og skaldyr. (511) Klasse 44: Rådgivning om natur, landbrug, skovbrug og akvakultur. (591) Farvetekst: Mærekt er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bio/Holding ApS, Johannes Ewalds Vej 42-44, 8230 Åbyhøj, (511) Klasse 05: Veterinærmedicinske produkter og præparater til udryddelse af skadedyr, svampe og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 09: Salg af software. (511) Klasse 29: Fisk og skaldyr. (511) Klasse 31: Fisk og skaldyr (levende); foder. (511) Klasse 42: Ingeniør- og rådgivningsvirksomhed vedrørende rådgivning om biologisk forskning; udvikling af software og tekniske instrumenter inden for biologisk forskning; fremstilling af akvakulturprodukter, nemlig fisk og skaldyr. (511) Klasse 44: Rådgivning om natur, landbrug, skovbrug og akvakultur. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Mitac International Corp., No. 1, R & D II Road, Hsinchu Science-Based Industrial, Park, Hsinchu Hsien, Taiwan København V, (511) Klasse 09: Computere, katodestrålerør, printere til computere, diskdrev til computere, tasteturer til computere, computer software, mus (databehandlingsudstyr), tilføjelseskort/indstikskort (ikke indeholdt i andre klasser), printkort med og uden kredsløb samt moduler hertil, modemer, strømtilslutninger, computerskærme, applicationsspecifikke integrerede kredsløb, scannere, telefaxmaskiner til brug sammen med computere, personligedigitale, assistenter, netværkskort, computernetværk controllere, optagne computerprogrammer, hovedtelefoner som tilbehør til telefoner, telefonsvarere, mobiltelefoner, trådløse telefoner; læder og læderetuier til mobiltelefoner, håndfrie headsets til trådløse mobiltelefoner, holdere til trådløse mobiltelefoner til brug i biler, satellitnavigationssystemer, nemlig global positions systemer (GPS), auto-elektroniske navigationssystemer, auto-elektronisk navigationssystemer, modtagere til globale positions systemer, navigationssystemer til sporing af køretøjer og fartøjer, halvledere, interface-kort, integrerede kredsløb, bærbare medieafspillere og MP3-afspillere, bærbare spillekonsoller, videospillemaskiner til brug sammen med fjernsynsapparater, fjernsynsapparater,herunder LCDfjernsynsapparater. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NATURALMARK DIAMONDS (730) Indehaver: Natural Diamond Company Limited, 22 Grenville Street, JE3 8PX St. Helier, Jersey, Channel Islands, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, (511) Klasse 14: Diamanter; ædelmetallerne guld, sølv og platin; smykker, herunder armbånd, ringe, halskæder, vedhæng, kæder, ankelkæder, øreringe, brocher, slipsenåle, slipseclips, manchetknapper; ure, herunder armbåndsure med eller bestående af diamanter; stopure, kronometre, stueure og standure. 193

18 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA

19 Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Danbor Service AS, Kanalen 1, 6700 Esbjerg, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Dansk Tele Support A/S, Vesterbrogade 149, 1501 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Gamba Food A/S, Sorøvej 84, 4200 Slagelse, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: H.P. Værktøj A/S, Industrivej 67, 7080 Børkop, (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: H.P. Værktøj A/S, Industrivej 67, 7080 Børkop, (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: H.P. Værktøj A/S, Industrivej 67, 7080 Børkop, (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: H.P. Værktøj A/S, Industrivej 67, 7080 Børkop, (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: H.P. Værktøj A/S, Industrivej 67, 7080 Børkop, (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Jim Beam España S.L., Paseo de la Castellana 216, 8a Planta, ES Madrid, Spanien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Jim Beam España S.L., Paseo de la Castellana 216, 8a Planta, ES Madrid, Spanien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Jim Beam España S.L., Paseo de la Castellana 216, 8a Planta, ES Madrid, Spanien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Jim Beam España S.L., Paseo de la Castellana 216, 8a Planta, ES Madrid, Spanien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ORO-Produkte-Marketing-International GmbH, Dieselstrasse 10, D Hiddenhausen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: FROMAGERIES BEL, société anonyme, 16 boulevard Malesherbes, F Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Batmark Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Batmark Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: H.P. Værktøj A/S, Industrivej 67, 7080 Børkop, (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: H.P. Værktøj A/S, Industrivej 67, 7080 Børkop, (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: H.P. Værktøj A/S, Industrivej 67, 7080 Børkop, (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Murray, Sons & Company Limited, 1a Linfield Road, Belfast, 12, Nord-Irland, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: G. Falbe-Hansen AB, Videngrensvägen 1, SE Vingåker, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Shave Ice Norge A/S, Postbox 73, 3180 Nykirke, Norge (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ARCUS AS, Haslevangen 16, Rodeløkka, N-0580 Oslo, Norge København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: VOOV Group B.V., Graafschap Hornelaan 182, 6004 HT WEERT, Holland København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Blic Franchise AB, Box 205, SE Göteborg, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Awapatent AB, Box 5117, SE Malmø, Sverige 195

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Blic Franchise AB, Box 205, SE Göteborg, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Awapatent AB, Box 5117, SE Malmø, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: IDG A/S, Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby, København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: IDG A/S, Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby, København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: IDG A/S, Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby, København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: IDG A/S, Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby, København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: IDG A/S, Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby, København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: IDG A/S, Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby, København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: IDG A/S, Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby, København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: IDG A/S, Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby, København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: IDG A/S, Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby, København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: IDG A/S, Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby, København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: IDG A/S, Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby, København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: IDG A/S, Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby, København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: IDG A/S, Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby, København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: IDG A/S, Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby, København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: IDG A/S, Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby, København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: IDG A/S, Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby, København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: IDG A/S, Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby, København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: IDG A/S, Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby, København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: IDG A/S, Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby, København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: IDG A/S, Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby, København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: IDG A/S, Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby, København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: IDG A/S, Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby, København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: IDG A/S, Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby, København V, 196

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 122. årgang. 2001-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 797 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 14. 123. årgang. 2002-04-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1465 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2727 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 123. årgang. 2002-11-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4303 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2857 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1817 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1521 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 123. årgang. 2002-10-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3957 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 909 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1637 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 995 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 699 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1341 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1269 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 125. årgang. 2004-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 125. årgang. 2004-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 125. årgang. 2004-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2707 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1603 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 999 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 36. 121. årgang. 2000-09-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2699 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 124. årgang. 2003-08-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 124. årgang. 2003-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 124. årgang. 2003-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2299 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 122. årgang. 2001-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2639 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1771 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere