Nr. 69 PANDORA MILLIONER : millioner. svarende til en. mere end 25%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25%"

Transkript

1 Nr. 69 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR KONCERNOMSÆTNINGEN VAR DKK MILLIONER. EBITDAMARGINEN VAR 24,9%. PERIODENS RESULTAT VAR DKK MILLIONER. FRIT CASH FLOW UDGJORDE DKK MILLIONER. Den økonomiske udvikling for hele 2012 er en anelsee bedre end forventet. f Udviklingen er som forudsat negativtt påvirket af effekten af den lagerombytning, der blev påbegyndt den 21. februar Koncernen opnåede en omsætning i 2012 på DKK millioner mod DKK millioner i 2011: Omsætningen i Nord og Sydamerika steg med 5,3% (et fald f på 2,5% i lokal valuta) Omsætningen i Europa faldt medd 3,1% (et fald på 5,0% i lokal valuta) ) Asien og Stillehavsområdet faldt med 10,4% (et fald på 17,5% i lokal valuta) Bruttomarginen faldt til 66,6% i 2012 fra en bruttomargin på 73,0% 7 i EBITDAmarginen var 24,9% i 2012 mod 34,3% i 2011, og EBITDA faldt med 27,3% til DKK millioner EBITmarginenn var 22,2% i 2012 mod 30,9% i 2011, og EBIT faldt med 28,3% til DKK millioner Årets resultat faldt med 41,0% til DKKK millioner i 2012 mod m DKK millionerr i Korrigeret for reguleringen af earnouthensættelsen vedrørende PANDORA CWE faldt nettoresultatet for 2012 med 24,6% til DKK millioner mod et korrigeret nettoresultat på DKK millioner i Frit cash flow udgjorde i 2012 DKK millioner mod DKK millioner i 2011 Bestyrelsen foreslår, at der for regnskabsåret 2012 udbetales udbytte på DKK 5,50 pr.. aktie svarende til en udbytteprocent på 59% % mod 35% i 2011 For 2013 forventer PANDORA en omsætning på over DKK 7,2 milliarder ogg en EBITDAmargin på mere end 25% PANDORA vil i dag påbegynde et aktietilbagekøbsprogram for opp til DKK 700 millioner, som planlægges gennemført i 2013 med det hovedformål at reduceree Selskabets aktiekapital på generalforsamlingen i

2 FORVENTNINGER TIL 2013 For 2013 forventer PANDORAA en omsætning på over DKK 7,2 milliarder og enn EBITDAmargin på meree end 25%. PANDORA forventer anlægsinvesteringerr på omkring DKK 300 millioner samtt en effektiv skatteprocent på ca. 19%. I 2013 forventer PANDORA att åbne omkring 150 Konceptbutikker. BESTYRELSENS VURDERING AF KAPITALSTRUKTUREN Som tidligere meddelt har bestyrelsen analyseret, hvad den mener, er den optimale kapitalstruktur for Selskabet. Herunder er der truffet en beslutning om, hvordann overskydende kapital distribueres til aktionærerne. Resultatet af denne analyse er, at bestyrelsen foreslår, at Selskabets udbyttepolitik ændres, og at der iværksættes et aktietilbagekøbsprogram. Bestyrelsen har tidligere sigtet mod en gennemsnitlig udbytteprocent på omkring 35% aff årets resultat, defineret i overensstemmelse med IFRS (de internationale regnskabsstandarder). Fremadrettet er det bestyrelsens mål at opretholde et stabilt og herefter stigende nominelt udbytte pr. aktie med udgangspunkt i udbyttet for 2011 på DKKK 5,50 pr. aktie. Under hensyntagen til det ovenstående vil bestyrelsen herudover løbende træffe beslutning om, hvorvidt overskydende kapital skal distribueres via aktietilbagekøbsprogrammer eller som ekstraordinært udbytte med henblik på at opnå en optimal kapitalstruktur, som bestyrelsen på nuværende tidspunkt anser for f at være en netto rentebærende gæld g i forhold til EBITDA på 01x målt på 12måneders løbende basis. Denne politik og PANDORAs evne til at distribuere overskydende kapital til aktionærernee afhænger bl.a. af, om der er tilstrækkelige frie reserver, Selskabets finansielle stilling, resultat og kapitalbehov samt andre faktorer, som bestyrelsen anser for relevante. Aktietilbagekøbsprogram for 2013 PANDORAs bestyrelse har besluttet at iværksætte et tilbagekøbsprogram ( Programmet ) i 2013, hvor under Selskabet forventer at tilbagekøbe egne aktier for et beløb på op til DKK 700 millioner. I henhold til beslutning truffett på den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 17. september 2010 er PANDORAs bestyrelse bemyndiget til at erhverve egne aktier på vegne af Selskabet til en samlet nominel værdi på op til t 10% af PANDORAs aktiekapital indtil 17. september 2015 ( Bemyndigelsen ). Formålett med Programmet er at nedsætte PANDORAs aktiekapital samt at opfylde forpligtelser i henhold til aktieoptionsprogrammet for Selskabets medarbejdere. Programmet vil ophøre senest den 31. december Bestyrelsen agter på generalforsamlingen i 2014 at fremsætte forslag til PANDORAs aktionærer om, at PANDORAs aktiekapital reduceres med det antal aktier, der bliver købt under Programmet. PANDORA kan også bruge de aktier, der er købt under Programmet, til at opfylde forpligtelser, der måtte opstå i forbindelse med aktieoptionsprogrammer for Selskabets medarbejdere. Nettoforpligtelsen pr. 31. december 2012, fratrukket beholdning af egnee aktier ( ), er på aktier. 2 29

3 Programmet implementeres i henhold til bestemmelserne i EuropaKommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003 ( safe harbour ), som beskytter børsnoterede selskaber mod overtrædelse af lovgivning om insiderhandel i forbindelse med aktietilbagekøb. PANDORA har udpeget Nordea Bank Danmark A/S ( Nordea ) som Lead Manager for Programmet. I henhold til særskilt aftale med Selskabet vil Nordea tilbagekøbe aktier a på vegne af PANDORA og træffe beslutninger om handel med PANDORAs aktier uafhængigt af og udenn indflydelse fra PANDORA. PANDORA har til enhver tid ret til at afslutte Programmet. Hvis Selskabet træffer beslutning om at afslutte Programmet, skal PANDORA givee meddelelsee herom, og Nordea vil som følge heraf ikke længere være berettiget til at købe aktierr på vegne af PANDORA.. Majoritetsaktionæren, Prometheus Invest ApS, har forpligtet sig til at deltagee i Programmet på et forholdsmæssigt grundlag med henblik på at sikre, at det nuværende free float ikke reduceres. Deltagelsen er planlagt sådan, at Prometheus Invest ApS på hver handelsdagg vil sælge et antal PANDORAaktier til den volumenvægtedee gennemsnitskurs, som aktierne blev købt til under Programmet i markedet på den pågældende handelsdag. Programmet vil blive implementeret i henhold til Bemyndigelsen inden for følgende rammer: Den maksimale købesum for tilbagekøbte PANDORAaktier i ProgrammetsP s løbetid er DKK 700 millioner Programmet vil ophøre senest den 31. december 2013, og der vil blive købt maksimalt PANDORAaktier under Programmet, som på datoen for offentliggørelsen af årsrapport 2012 sammen med Selskabets beholdning af egne aktier på aktier vil svare til 10% af aktierne udstedt i PANDORA Det maksimale antal aktier, der skal købes pr. handelsdag i markedet, vil svare til 25% af den gennemsnitlige daglige omsætning aff aktier i Selskabet, der er handlet påå NASDAQ OMX Copenhagen i de foregående 20 handelsdage Aktierne kan ikke købes til kurser, derr er højere end de to følgende kurser: a) Kursen på den seneste uafhængige handel b) Kursen på det højestee uafhængigee bud på NASDAQ OMX Copenhagenn Selskabet vil ugentligt udsende en meddelelse om de transaktioner, der foretages under Programmet. 3 29

4 CEO Bjørn Gulden udtaler: For PANDORA har 2012 været præget aff forandringer og forbedring af voress forretning. Vi startede året med at gennemføre to vigtige tiltag: : vi tilpassede produktsortimentet ogg prisstrukturen og forbedrede kvaliteten af vores varelagre hos forhandlerne ved at erstatte produkter med lav omsætningshastighed med Best Sellers. Efter et udfordrende første halvår, hvor vi arbejdede hårdt på at gennemføree disse tiltag, var det opmuntrende at se den positive udvikling i 3. og 4. kvartal De nye innovative produkter, vi lanceredee i 2012 til kommercielt rigtige r priser, har solgt godt både ind til og ud af butikkerne. Forhandlerne var meget positive over for f vores tiltag til balancering af lagrene, og vi kan nu se, at både kvaliteten og værdien af deres lagre er forbedret i forhold til for et år siden. Salget ud af butikkerne er steget på alle større markeder, og vi err især tilfredse med udviklingen på markederne i Australien og Storbritannien. Det amerikanske marked klarer sig fortsat godt. På det tyske marked er salget ud af butikkerne steget, men det vil tage længere l tid og kræve konsekvent eksekvering, før vi kan forbedre salget indd i butikkerne. Vi fortsætter vores strategiske analyse aff det asiatiske marked, og den førstee handling, der er gennemført i den forbindelse,, er at vi harr udskiftet vores distributør i Japan. PANDORA fortsætter med at investere påå nye markeder, og i 2012 oplevede vi en meget positiv udvikling i Rusland, Italien og Frankrig. Resultaterne i 2012, er en bekræftelse af styrken af PANDORAs brand og vores position i smykkesegmentet branded affordable luxury samtidig er det enn bekræftelsee af, at PANDORAs likviditetsgenererende forretningsmodel er yderst effektiv. Sidstnævnte danner også baggrund for, at bestyrelsen og direktionen føler sig komfortable med beslutningen om at øge udbytteprocenten betydeligt samtidig med, at vi påbegynder et aktietilbagekøbsprogram for opp til DKK 7000 millioner for at kunne tilbagebetale overskydende likviditet til vores aktionærer. 4 29

5 ÅRSRAPPORTEN FOR 2012 OG REGNSKABET FOR 4. KVARTAL Den fulde version af PANDORAs årsrapport 2012 er blevet offentliggjort i dagg og kan downloades via PANDORAs hjemmeside: oragroup.com. Hoved og nøgletal for 4. kvartal 2012 er vedlagt som bilag til denne meddelelse. TELEFONKONFERENCE Der bliver afholdt en telefonkonference for investorer og finansanalytikere i dag kl dansk tid med deltagelse af CEO Bjørn Gulden og CFO Henrik Holmark. Telekonferencen kan følgess fra vores hjemmeside: Den tilhørende præsentation vil væree tilgængeligg på hjemmesiden en time inden telekonferent ncen. Investorer og analytikere kan benytte følgende telefonnumre: Danmark: Storbritannien (internationalt): +44 (0) USA: For at sikre, at telefonkonferencen begynder rettidigt, beder vi venligst deltagere om at ringe ind fem minutter før telekonferencen starter. Deltagere, der ringer op o til telefonkonferencen, skal angive bekræftelseskoden OM PANDORA PANDORA designer, fremstiller og markedsfører håndforarbejdede og moderne smykker fremstillet f af ædle materialer og til tilgængelige priser. PANDORAs smykker sælges s i mere end 70 lande fordelt på seks kontinenter via over forhandlere, herunder ca Konceptbutikker. PANDORA blev stiftet i 1982 og har hovedkontor i København. PANDORA beskæftiger på verdensplan over medarbejdere, hvoraf arbejder i Gemopolis i Thailand, hvorr virksomheden fremstiller sine smykker. PANDORA er noteret på NASDAQ N OMX Copenhagen i Danmark. I 2012 udgjorde PANDORAs samlede omsætning DKK 6,,7 milliarder (ca. EUR 893 millioner). For yderligere oplysninger, se KONTAKT For yderligere information kontakt venligst: INVESTOR RELATIONS Morten Eismark, VP Group Investor I Relations Phone Mobile MEDIA RELATIONS Jakob Risom, Press Officer Phone Mobile

6 FINANSIELLE HOVED OG NØGLETAL Resultatopgørelse Omsætning Bruttoavance EBITDA Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster Resultat før skat Periodens resultat Balance Aktiver i alt Investeret kapital Arbejdskapital, netto Egenkapital Rentebærende gæld, netto Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet, netto Pengestrømme fra investeringsaktivitet, netto Frit cash flow Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Periodens ændring i likvider, netto Nøgletal Omsætningsvækst i % Vækst i bruttoavance, % Vækst i EBITDA i % Vækst i EBIT i % Vækst i periodens resultat i % Bruttomargin i % EBITDAmargin i % EBITmargin i % Effektiv skattesats i % Cash conversion i % Anlægsinvesteringer Nettogæld/EBITDA * Egenkapitalandel i % ROIC i % * Andre nøgletal Gennemsnitligt antal medarbejdere Foreslået udbytte pr. aktie (DKK) Resultat pr. aktie, ikke udvandet Aktiekurs, ultimo kvt. 4. kvt. Hele året Hele året ,4% 15,0% 0,1%% 0,1% 1,2% 11,8% 8,9%% 2,9% 1,9% 38,9% 27,3%% 15,0% 2,3% 39,2% 28,3%% 14,8% 24,1% 10,3% 41,0%% 8,9% 64,5% 72,7% 66,6% 73,0% 24,6% 26,8% 24,9% 34,3% 22,4% 24,3% 22,2% 30,9% 20,0% 10,5% 18,7% 14,0% 244,7% 167,6% 95,8% 82,0% 105 0,1 71,8% 130 0,1 67,2% 276 0, 1 71,8% 269 0,1 67,2% 25,0% 34,7% 25,0% 34,7% ,2 124,5 4,3 54,0 5,50 9, 2 124, 5 5,50 15,7 54,0 * Nøgletallet er baseret på henholdsvis EBITDA og EBIT for de seneste 12 rullende måneder. De finansielle hoved af finansielle hoved og nøgletal, "Anbefalinger & Nøgletal 2010". Se note 25 i årsra pporten og nøgletal defineres og beregnes i henhold til Finansanalytikerforeningens vejledning om beregning

7 VIGTIGE BEGIVENHEDER I 4. KVARTAL KONCERNOMSÆTNINGEN VAR DKK MILLIONER. EBITDAMARGINEN VAR 24,6%. PERIODENS RESULTAT VAR DKK 421 MILLIONER. Koncernomsætningen steg med 11,4% % i 4. kvartal (6,9% i lokal valuta) til DKK millioner mod DKK millioner i 4. kvartal 2011: Omsætningen i Nord og Sydamerika steg med 6,3% (1,5%% i lokal valuta) Omsætningen i Europa steg med 24,0% (20,7% i lokal valuta) Asien og Stillehavsområdet faldt med 7,2% (13,4% i lokal valuta) Bruttomarginen faldt til 64,5% i 4. kvartal 2012 (72,7% i 4. kvartal 2011) primært på grund af stigende råvarepriser EBITDAmarginen var 24,6% i 4. kvartal 2012 (26,8% i 4. kvartal 2011), og EBITDA steg med 1,9% til DKK 534 millioner EBITmarginenn var 22,4% i 4. kvartal 2012 (24,3% i 4. kvartal 2011), 2 og EBIT steg med 2,3% til DKK 486 millioner Periodens resultat faldt med 24,1% till DKK 421 millioner i 4. kvartal 2012 (DKK 555 millioner i 4. kvartal 2011). Korrigeret for f reguleringen af earnouthensættelsen til PANDORA CWE steg g nettoresultatet for 4. vedrørende PANDORA CWE på baggrund af ændrede indtjeningsforventningerr kvartal 2012 med 8,8% til DKK 370 millioner (mod et korrigeret nettoresultat på DKK 340 millioner i 4. kvartal 2011) ) I 4. kvartal 2012 udgjorde Frit cash flow DKK millioner (DKK 930 millioner i 4. kvartal 2011) 7 29

8 OMSÆTNINGSUDVIKLING I 4. KVARTAL 2012 Selskabets samlede omsætning steg med 11,4% til DKK millioner i 4. kvartal 2012 fra DKK millioner i 4. kvartal Omsætningen var positivt påvirket af enn øget omsætning fra PANDORA var negativt ejedee butikker, herunder omsætning fra onlinehandel, en stærk omsætningsuo udvikling i Storbritannien, Øvrige Europa og Australien og positive valutakurseffekter. Omsætningen påvirket af udviklingen i Tyskland, lanceringen af Valentine's Daykollektionen i 1. kvartal 2013, som tidligere lå i 4. kvartal, og hensættelse til tilbagekøb af lager i forbindelse med valget af en ny distributør i Japan. Korrigeret for valutakursbevægelser steg omsætningen med 6,9% grundet prisfald (3,8 procentpoint), volumen (14,1 procentpoint), markedsmix (1,3 procentpoint) ogg produktmix (4,7 procentpoint). Den geografiske fordeling af omsætningen n i 4. kvartal 2012 udgjorde 43,2% forr Nord og Sydamerika (45,2% i 4. kvartal 2011), 44,4% for Europaa (39,9% i 4. kvartal 2011) og 12,4% for Asien og Stillehavsområdet (14,9% i 4. kvartal 2011). Baseret på salget i Konceptbutikker, som har været i drift i 12 måneder eller derover, udviklede det direkte sammenlignelige salg ud af butikkerne sig positivt på PANDORAs fire store markeder i 4. kvartal 2012, hvilket efter PANDORAs opfattelse skyldes, at de nye innovativee produkter klarede sig godt, og at eksekveringen i butikkerne generelt blev forbedret i GEOGRAFISK FORDELING AF OMSÆTNINGEN % Ændring i Modtaget retur 4. kvt kvt % Ændring lokal valuta 4. kvt * Erstattet 4. kvt * Nord og Sydamerika USA Øvrige Europa Storbritannien Tyskland Øvrige Asien og Stillehavsområdet Australien Øvrige I alt ,3% 5,3% 10,4% 24,0% 11,6% 16,3% 70,5% 7,2% 15,7% 67,5% 11,4% 1,5% 20,7% 13,4% 6,9% * Modtaget retur er værdien af udgåede produkter returneret til PANDORA i 4. kvt Erstattet er værdien af nye produkterr returneret til detailforhandlere i 4. kvt % Ændring % Ændring i Modtaget retur lokal valuta 2012 * Erstattet 2012 * Nord og Sydamerika USA Øvrige Europa Storbritannien Tyskland Øvrige Asien og Stillehavsområdet Australien Øvrige I alt ,3% 1,7% 20,8% 3,1% 8,6% 26,5% 16,4% 10,4% 5,8% 23,4% 0,1% 2,5% 5,0% 17,5% 5,5% * Modtaget retur er værdien af udgåede produkterr returneret til PANDORA i Erstattet er værdien af nye produkter returneret til detailforhandlere i

9 Den 21. februar 2012 lancerede PANDORA et ekstraordinært tidsbegrænset tiltag til at balancere forhandlernes lagre med det mål at forbedre kvaliteten af lagersammensætningen hos Selskabets forhandlere. Lagerbalanceringen er nu gennemført med succes. I 4. kvartal 2012 returnerede forhandlerne udgåede produkter till PANDORA af en værdi på grossistniveau på DKK 0 millioner samtidig med, at produkter til en e værdi af DKK 10 millioner blev erstattet med nye produkter. For 2012 udgjorde returnerede produkter og erstattede produkter hver især DKK 609 millioner. PANDORA har implementeret flere initiativer for fremadrettet at reducere risikoen for opbygning af for store lagre af langsomt omsættelige varer hos forhandlerne. Hyppigere og mindre kollektioner vil minimere risikoen for opbygning af forr store lagre hos forhandlerne. Derudover vil Selskabets evne til tættere at følge udviklingen og overvåge dagtildag salget på produktniveau ud af Konceptbutikkerne øge kendskabet til dårligt sælgende produkter på et tidligere tidspunkt og dermed give mulighed for at sikre en bedre balance mellem salg ind til og salg ud af butikkerne, hvilket yderligeree vil mindske risikoen forr opbygning af for store lagre. Fremadrettet vil PANDORA benytte to primære fremgangsmåderr til at adressere lagre aff udgåede varerr hos forhandlerne. For det første vil PANDORA to gange årligt sælge udgåede varer i butikkerne på udsalg samt sælge produkterne via online og offline outletkanaler. For det andet vil PANDORA tage varer retur fra forhandlerne og løbende foretage hensættelser til returneringsforpligtelser på markeder, hvor returnering af produkter fra kunderne er almindeligt forekommende. Disse muligheder anvendes på forskellige måderr i de forskellige geografiske regioner. I Nord og Sydamerika tager PANDORA generelt varer tilbage fra forhandlerne, og annoncerer aktivt, startende i Q4 2012, til forhandlerne når produkter udgår. Andre regioner benytter generelt udsalgskampagner eller udsalg via outlet kanaler. Baseret på erfaringerne fra annoncering af returneringspolitikkerr overfor forhandlerne i forbindelse med lagerbalanceringen i 2012, samt dett faktum at PANDORA nuu aktivt kommunikerer til forhandlerne når produkter udgår, har PANDORA besluttet at hensætte DKK 416 millioner til returneringsforpligtelser i 2012 mod DKKK 225 millioner i 2011 (see note 21 i årsrapporten 2012), hvilket påvirker bruttomarginen med et tilsvarende beløb. Omsætningseffekten af hensættelsen svarer til 9% af koncernomsætningen i 2012 mod 5% i NORD OG SYDAMERIKA Omsætningen i Nord og Sydamerika stegg med 6,3% til DKK 939 millioner m i 4. kvartal mod DKK 883 millioner i 4. kvartal Korrigeret for valutakursbevægelser steg omsætningen med 1,5% sammenlignet med 4. kvartal Omsætningen i USA, som udgør 34,0% aff den samlede koncernomsætning i 4. kvartal 2012, steg med 5,3% i 4. kvartal 2012 mod 4. kvartal 2011 (0,8% i lokal valuta). 9 29

10 På basis af Konceptbutikker, som har været i drift i 12 måneder eller e mere, steg det direkte sammenlignelige salg ud af butikkerne i USA med 6,9% i 4. kvartal 2012 sammenlignet med 4. kvartal Konceptbutikker likeforlike salg ud af butik USA Sammenlignelige butikker åben mere end 12 måneder 4. kvt til 4. kvt ,9% Salg ud af butik 3. kvt til 3. kvt ,5% 2. kvt til 2. kvt ,0% 1. kvt til 1. kvt ,7% Salget på de øvrige markederr i Nord og Sydamerika steg med 10,4% og udgør 9,3% af koncern 67 (137 i omsætningen med Canada som den største bidragsyder. I løbet af 4. kvartal 2012 er antallet af brandede butikker i Nordbutikker. Brandede butikker udgjorde 48,5% af og Sydamerika øget med 4. kvartal 2011 og 81 i 3. kvartal 2012) til i alt det samlede antal butikker mod 47,4% ultimo 3. kvartal Nord og Sydamerika Konceptbutikker 1 ShopinShops 2 Guld Brandede i alt Brandede i alt i % af det samlede antal Sølv Hvid og Travel Retail I alt Antal forhandlere 4. kvt Antal forhandlere 3. kvt ,5% ,4% Antal forhandlere Delta 4. kvt kvt og 3. kvt ,7% ,1% Delta 4. kvt og 4. kvt ,8% Omfatter 2 og 1 PANDORAejede Konceptbutikker henholdsvis pr. 4. kvt og 3. kvt Omfatter 0 og 0 PANDORAejede ShopinShops henholdsvis pr. 4. kvt og 3. kvt EUROPA Omsætningen i Europa steg med 24,0% ( 20,7% i lokal valuta) i 4. kvartal sammenlignet med 4. kvartal 2011, drevet af Storbritannien og øvrige Europa. Omsætningen i Storbritannien, PANDORAs største enkeltmarked i Europa, som udgør 17,7% af den samlede koncernomsætning i 4. kvartal 2012, steg med 11,6% (5,0% i lokal valuta). På basis af Konceptbutikker, som har været i drift i 12 måneder eller e mere, steg det direkte sammenlignelige salg ud af butikkerne i Storbritannien med 12,3% i 4. kvartal 2012 sammenlignet med 4. kvartal Konceptbutikker likeforlike salg ud af butik Storbritannien Sammenlignelige butikker åben mere end 12 måneder 4. kvt til 4. kvt ,3% Salg ud af butik 3. kvt til 3. kvt ,9% 2. kvt til 2. kvt ,0% 1. kvt til 1. kvt ,6% 10 29

11 Omsætningen i Tyskland, PANDORAs næststørste enkeltmarked i Europa, somm udgør 7,1% af den samlede koncernomsætning i 4. kvartal 2012, faldt med 16,3% i 4. 4 kvartal 2012 sammenlignet med 4. kvartal Selv om der er gennemført mange initiativer i Tyskland, og salget ud af Koncept butikkerne er forbedret, vil effekten heraf, som tidligere annonceret, først med tiden kunne ses på PANDORAs omsætning. På basis af Konceptbutikker, som har været i drift 12 måneder eller mere, steg det direkte sammenlignelige salg ud af butikkerne i Tyskland med 4,5% i 4. kvartal 2012 sammenlignet med 4. kvartal Konceptbutikker likeforlike salg ud af butik Tyskland Sammenlignelige butikker åben mere end 12 måneder 4. kvt til 4. kvt ,5% Salg ud af butik 3. kvt til 3. kvt ,5% 2. kvt til 2. kvt ,9% 1. kvt til 1. kvt ,8% Kategorien Øvrige Europa, der var positivt påvirket af udviklingenn i Rusland, Spanien og Italien, steg med 70,5% i 4. kvartal 2012 sammenlignes et med 4. kvartal Antallet af brandede butikker i Europa steg i 4. kvartal 2012 med 206 butikker til i alt butikker, svarende til 37,0% af det samlede antal butikker (34,2%% pr. ultimo 3. kvartal 2012). Europa Konceptbutikker 1 ShopinShops 2 Guld Brandede i alt Brandede i alt i % af det samlede antal Sølv Hvid og Travel Retail I alt 3 Antal forhandlere 4. kvt Antal forhandlere 3. kvt ,0% ,2% Antal forhandlere 4. kvt ,0% Delta 4. kvt og 3. kvt ,8% Delta 4. kvt og 4. kvt ,0% Omfatter 77 og 73 PANDORAejede Konceptbutikker henholdsvis pr. 4. kvt og 3. kvt Omfatter 56 og 51 PANDORAejede ShopinShops henholdsvis pr. 4. kvt og 3. kvt Omfatter for 4. kvt Konceptbutikker, 151 ShopinShops, 260 Guld, 219 Sølv og Hvid butikker relaterende til ekstern distribution ASIEN OG STILLEHAVSOMRÅDET Omsætningen i Asien og Stillehavsområdet faldt med 7,2% i 4. kvartal 2012 i forhold til 4. kvartal Korrigeret for valutakursbevægelser faldt den underliggende omsætning i regionenn med 13,4% i forhold til året før. Omsætningsudviklingen var positivt påvirket af Selskabets stærke udvikling i Australien, der dog blev mere end opvejet af den negative engangseffekt af tilbagekøbet af lager i forbindelse med udskiftning af PANDORAs distributør i Japan

12 Omsætningen i Australien, som udgør 11,2% af den samlede koncernomsætning i 4. kvartal 2012, steg med 15,7% i forhold til året før, en stigning på 7,9% målt i lokal valuta. I Australien oplevede PANDORA en positiv udvikling både på salget ind til og salget ud af butikkerne, hvilket både skyldes ændringer i distributionsnetværket og den vellykkedee lancering af a nye innovative produkter i På basis af Konceptbutikker, som har været i drift i 12 måneder eller e mere, steg det direkte sammenlignelige salg ud af butikkerne i Australien med 10,1% i 4. 4 kvartal 2012 sammenlignet med 4. kvartal Konceptbutikker likeforlike salg ud af butik Australien Sammenlignelige butikker åben mere end 12 måneder 4. kvt til 4. kvt ,1% Salg ud af butik 3. kvt til 3. kvt ,8% 2. kvt til 2. kvt ,4% 1. kvt til 1. kvt ,1% I kategorien Øvrige Asien og Stillehavsom mrådet, som udgør 1,2% af den samlede koncernomsæt året før. ning, faldt omsætningen i 4. kvartal med 67,5% sammenlignet med samme kvartal PANDORA har opsagt samarbejdet med den tidligere japanske distributør, Vérité Co. Ltd., og har samtidig indgået en ny aftale med Bluebell Japan Limited. Opsigelsen af samarbejdsaftalen med Vérité Co. Ltd. vil i første omgang medføre lukning af butikker i Japan. Opsigelsen har tillige foranlediget, at PANDORAA har foretaget en hensættelse til tilbagekøb af varelager fra Vérité Co. Ltd. til en værdi aff DKK 38 millioner, med en tilsvarende negativ indvirkning på omsætningen for Øvrige Asien og Stillehavsområdet i 4. kvartal Korrigeret for denne effekt faldt omsætningen for Øvrige Asien og o Stillehavsområdet med 20,0% i 4. kvartal 2012 i forhold til 4. kvartal 2011, hvilket hovedsagelig skyldtes s færre butiksåbninger og et generelt lavere salg ind til kunder i 4. kvartal 2012 i forhold til 4. kvartal Asien og Stillehavsområdet Konceptbutikker 1 ShopinShops 2 Guld Brandede i alt Brandede i alt i % af det samlede antal Sølv Hvid og Travel Retail I alt Antal forhandlere 4. kvt Antal forhandlere 3. kvt ,6% ,8% Antal forhandlere Delta 4. kvt kvt og 3. kvt ,1% ,8% Delta 4. kvt og 4. kvt ,5% Omfatter 33 og 32 PANDORAejede Konceptbutikker henholdsvis pr. 4. kvt og 3. kvt Omfatter 0 og 0 PANDORAejede ShopinShops henholdsvis pr. 4. kvt og 3. kvt PANDORA SALGSKANALER Omsætningen på direkte distributionsmarkeder udgjorde 96,2% af den samlede omsætning i 4. kvartal 2012 mod 97,3% i 4. kvartal Omsætningen fra brandede salgskanaler på direkte distributionsmarkeder udgjorde 82,3% i 4. kvartal 2012 mod 80,2% i 4. kvartal

13 Konceptbutikker udgjorde 57,1% af det brandede salg i 4. kvartall 2012 mod 59,5% i 4. kvartal kvt kvt Modtaget retur 4. kvt. 2012* Erstattet Antal 4. kvt. 2012* ultimo 4. kvt Antal forhandlere ultimo 4. kvt Konceptbutikker ShopinShops Guld Brandede i alt Sølv Hvid og Travel Retail Ikke brandede i alt Direkte distribution i alt Ekstern distribution I alt * Modtaget retur er værdi en af udgåede produkter returneret til PANDORAA i 4. kvt Erstattett er værdi en af nye produkter returneret til detailforhandlere i 4. kvt Brandede butikker på direktee distributionsmarkeder udgjorde ved udgangen af 4. kvartal ,7% af det samlede antal butikker modd 36,5% ved udgangen aff 4. kvartal Det samlede antal forhandlere steg med 154 i 4. kvartal 2012 i forhold til 3. kvartal 2012 til i alt på verdensplan. I samme periode tilføjede PANDORA netto sammenlagt 297 brandede forhandlere. Heraf var 72 Konceptbutikker, 61 ShopinShops og 164 Guldforhandlere. Koncern Konceptbutikker 1 ShopinShops 2 Guld Brandede i alt Brandede i alt i % af det samlede antal Sølv Hvid og Travel Retail I alt 3 Antal forhandlere 4. kvt Antal forhandlere 3. kvt ,9% ,7% Antal forhandlere Delta 4. kvt kvt og 3. kvt ,2% ,2% Delta 4. kvt og 4. kvt ,7% Omfatter 110 og 106 PANDORAejede Konceptbutikker henholdsvis pr. 4. kvt og 3. kvt Omfatter 57 og 51 PANDORAejede ShopinShops henholdsvis pr. 4. kvt og 3. kvt Omfatter for 4. kvt Konceptbutikker, 151 ShopinShops, 260 Guld, 219 Sølv og Hvid butikker relaterende til ekstern distribution PRODUKTUDBUD Omsætningen fra Charms steg med 15,1% % i 4. kvartal 2012 i forhold til 4. kvartal Omsætningen fra Charmsarmbånd i sterlingsølv og guld faldt med 0,7% i forhold til samme kvartal året før. De to kategorier udgjorde 84,0% % af den samlede omsætning i 4. kvartal 2012 mod 83,3% i 4. kvartal Ringe steg med 18,4% i 2012 som følge af et mere kommercielt rigtigt prissatt sortiment i forhold til året før. Ringe udgjorde 6,2% af den samlede omsætning mod 5, 8% i 4. kvartal Øvrige smykker faldt med 0,5%. Øvrige smykker udgjorde 9, 8% af den samlede omsætning mod 10,9% i 4. kvartal

14 Produktinformation Charms Charmsarmbånd i sterlingsølv og guld Ringe Øvrige smykker I alt Ændring Andel af Modtaget retur Erstattet 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. vs 4. kvt. total i % 4. Kvt. 2012* 4. Kvt. 2012* ,1% 0,7% 18,4% 0,5% 11,4% 71, 6% 12, 4% 6, 2% 9, 8% 100,,0% * Modtaget retur er værdien af udgåede produkter returneret til PANDORA i 4. kvt Erstattet er værdien af nye produkter returneret til detailforhandlere i 4. kvt I 4. kvartal 2012 faldt den gennemsnitligee salgspris pr. enhed til DKK D 132 fra DKK 136 i 4. kvartal 2011, hvilket primært skyldtes lavere prispunkter på nye produktlanceringer og generellee prisreduktioner i 2012, som blev delvist opvejet af positive valutakurseffekter. NYE MARKEDER PANDORA åbnede i 4. kvartal nye Konceptbutikker på PANDORAs vigtige nye markeder (Italien, Frankrig, Rusland og Asien), hvilket fik antallet af butiksåbninger i 2012 op på 80. Butiksantal nye markeder Konceptbutikker ShopinShops Total Ultimo 4. kvt Rusland Kina Japan Øvrige Asien Frankrig Italien Total Netto åbninger 4. kvt Netto åbninger 3. kvt PANDORAs strategi i Rusland, Kina og Japan er primært at åbne brandede b butikker hovedsageligt Konceptbutikker og ShopinShops. Selskabets strategi i Italien err at udnytte det store, veletableredee netværk af multibrandede smykkebutikker. I Italien solgte PANDORAA ved udgangen af 4. kvartal 2012 sine produkter gennem 972 forhandlere (13 Konceptbutikker, 8 ShopinShops, 255 Guldforhandlere, 313 Sølvforhandlere og 383 Hvidforhandlere). Vores strategi i Frankrig er att opgradere kvaliteten af distributionsnetværket t med særlig fokus på ShopinShops i stormagasiner og Konceptbutikker. PANDORA overtog den 1. juli 2011 distributionen i Frankrig fra Selskabets tidligere eksterne distributør. I Frankrig solgte PANDORA ved udgangen af 4. kvartal 2012 sine produkter gennem 298 forhandlere (12 Konceptbutikker, 30 ShopinShops, 13 Guldforhandler, 136 Sølvforhandlere og 107 Hvidforhandlere). BRUTTORESULTAT OG BRUTTOMARGIN Udvikling i bruttomargin kvt. 64,5% kvt. 64,1% kvt. 67,9% kvt. 71,6% kvt. 72,7% Bruttoresultatet udgjorde DKK millioner i 4. kvartal 2012 mod m DKK millioner i 4. kvartal 2011, svarende til en bruttomargin på 64,5% i 4. kvartal 2012 mod 72,7% i 4. kvartal I 4. kvartal 2012 var de gennemsnitlige realiserede priser USD 1.690/oz på guld og USD 31,62/oz på sølv

15 Sammenlignet med 4. kvartal 2011 var bruttomarginen i 4. kvartal 2012 negativt påvirkett af stigende råvarepriser (7,1 procentpoint) ), prisændringer (1,1 procentpoint), produkt og markedsmix (1,3 procentpoint) og valutakurser (1,3 procentpoint). Produkt på grundd af bortfald af og markedsmix omfatter en negativ effekt på bruttomarginen på ca. 1 procentpoint fritagelsen for betaling af told på visse varer produceret i Thailand i henhold til U.S. Generalized System of Preferences Program. Den stigende bruttomargin i 4. kvartal 2012 i forhold til 3. kvartal 2012 skyldtes stigende råvarepriser (1,4 procentpoint), prisændringer (0,0 procentpoint t), produkt og markedsmix (1,6 procentpoint) og valutakurser (3,4 procentpoint). Det er PANDORAs politik at afdække henholdsvis 100%, 80%, 60% % og 40% af det forventede forbrug af guld og sølv for de efterfølgende fire kvartaler. Selskabets afdækkede priser for de kommende fire kvartaler er USD/oz, USD/oz, USD/oz og USD/oz z for guld og 33,16 USD/ /oz, 30,78 USD/oz, 32,64 USD/oz og 31,94 USD/oz for sølv. De D eksisterende varebeholdninger indebærer dog en forsinket effekt af disse afdækningspriser på Selskabets vareforbrug. Kombinationen af den tidsmæssige forskydning fra lagerbeholdningen og PANDORAs løbende 12 måneders afdækning betyder, at Selskabet er fuldt afdækket ind i 2. halvår Hvis der ses bort fra afdæknings og tidsforskydningseffekten på varebeholdningerne, ville den underliggende bruttomargin have været ca. 65,0% på baggrund af a de gennemsnitlige guld (USD 1.718/oz) og sølvmarkedspriser (USD 32, 57/oz) i 4. kvartal Under de samme forudsætninger ville en ændring på 10% af de kvartalsmæssige gennemsnitspriser for guld ogg sølv have påvirket bruttomarginen med ca. +/ 23%point. DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER Distributionsomkostningernee udgjorde DKK 686 millioner i 4. kvartal 2012 mod DKK 699 millioner i 4. kvartal 2011, svarende til 31,5% af omsætningen i 4. kvartal 2012 mod 35, 8% i 4. kvartal Salgs og distributionsomkostningerne steg til DKK 393 millioner i 4. kvartal 2012 fra DKKK 307 millioner i 4. kvartal 2011, svarende til 18,1% af omsætningen i 4. 4 kvartal 2012 mod 15,7% i 4. kvartal Denne stigning skyldtes hovedsageligt en stigning i antallet af PANDORAejede Konceptbutikker og ShopinShops i 4. kvartal 2012 (167 i alt) i forhold til 4. kvartal 2011 (136 i alt) samt etablering på nye markeder. Markedsføringsomkostningerne faldt til DKK 293 millioner i 4. kvartal 2012 fra DKK 392 millioner i 4. kvartal 2011, svarende til 13,4% af omsætningen i 4. kvartal 2012 mod et særligt højt niveau på 20,1% i 4. kvartal ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGERR Administrationsomkostningerne udgjordee DKK 231 millioner i 4. kvartal mod DKK 246 millioner i 4. kvartal 2011, svarende til 10,6% af omsætningen i 4. 4 kvartal 2012 mod 12,6% af omsætningen i 4. kvartal

16 OMKOSTNINGSPROCENT Omkostningsnøgletal (inklusive afskrivningerr og amortiseringer*) Salgs og distributionsomkostninger Markedsføringsomkostninger Administrationsomkostninger I alt * Inklusive gevinster/ /tab fra salg af aktiver 4. kvt. 18,1% 13,4% 10,6% 42,1% 3. kvt. 16,0% 10,6% 11,7% 38,3% 2. kvt. 23,4% 13,6% 17,2% 54,2% 1. kvt. 20,1% 11,9% 14,9% 46,9% kvt. 15,7% 20,1% 12,6% 48,4% Bemærk, at omkostningsprocenterne forr 2012 er påvirket af den negative omsætningseffekt fra lagerbalanceringstiltagene. EBITDA EBITDA for 4. kvartal 2012 steg med 1,9% % til DKK 534 millioner, svarende til en EBITDAmargin på 24,6% mod 26,8% i 4. kvartal Fordelt på regioner udgjorde EBITDAmarginerne for 4. kvartal 2012 før allokering af centrale omkostninger 36,0% i Nord og Sydamerika (46,1% i 4. kvartal 2011), 26,8% i Europa (34, 9% i 4. kvartal 2011) og 31,2% i Asien og Stillehavsområdet (33,4% i 4. kvartal 2011). Ikkefordelte omkostninger faldt til 6,8% i 4. kvartal 2012 mod 12,9% i 4. kvartal EBITDAmarginerne i alle regioner var påvirket af den lavere bruttomargin i 4. kvartal EBITDA af marginen for Nord og Sydamerika var lavere for 2012 end for 2011 og var desuden påvirket bortfald af fritagelsen for betaling af toldd på visse varer produceret i Thailandd i henhold til t U.S. Generalized System of Preferences Program. Den faldende margin i Europa skyldtes desuden omkostningerne forbundet med opbygning af direktee distributionn i Italien og g Frankrig. Den faldende EBITDAmargin i Asien og Stillehavsområdet var påvirket af hensættelsen til tilbagekøb af varelager i Japan, hvilket kun delvist opvejes af en stigning i omsætningen i Australien. EBITDAmargin Nord og Sydamerika Europa Asien og Stillehavsområdet Ikke fordelte omkostninger Koncernens EBITDAmargin kvt. 36,0% 26,8% 31,2% 6,8% 24,6% kvt. 46,1% 34,9% 33,4% 12,9% 26,8% 4. kvt vs 4. kvt (% pts) 10,1% 8,1% 2,2% 6,1% 2,2% EBIT EBIT for 4. kvartal 2012 steg til t DKK 486 millioner, svarende til enn stigning på 2,3% i forhold til 4. kvartal 2011, hvilket resulterede i en EBITmargin på 22,4% i 4. kvartal 2012 mod 24,3% i 4. kvartal

17 FINANSIELLE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER (NETTO) Finansielle indtægter (netto) udgjorde DKK 40 millioner i 4. kvartal 2012 modd finansielle indtægter på DKK 145 millioner i 4. kvartal De finansielle indtægter var positivt påvirket med DKK 51 millioner fra reguleringen af earnout hensættelsen relateret til PANDORA CWEE som følge af ændrede forventninger til PANDORA CWE. Mens det italienske marked udviklede sigg positivt i forhold til forventningerne, levede det tyske marked, som ellers viste tegn på øget vækst, ikke op til forventningerne. Det påvirkede den forventede værdi af earnoutt forpligtelsen relateret til PANDORAA CWE. Som følge af denne nedskrivning indeholder balancen ikke længere en earnouthensættelse vedrørende PANDORA CWE. SELSKABSSKAT Skatteomkostningerne udgjorde DKK 1055 millioner i 4. kvartal 2012, hvilket svarer til en effektiv skatteprocent på 20,0% for 4. kvartal 2012 mod 10,5% for 4. kvartal PERIODENS RESULTAT Resultatet for 4. kvartal faldt med 24,1% til DKKK 421 millioner mod DKKK 555 millioner i 4. kvartal Korrigeret for reguleringen af CWE earnouthensættelsen på baggrund af de ændrede forventninger til PANDORA CWE steg nettoresultatet for 4. kvartal 2012 med 8,,8% til DKK 370 millioner mod et korrigeret nettoresultat på DKKK 340 millioner i 4. kvartal LIKVIDITET OG KAPITALBEREDSKAB PANDORAs frie cash flow udgjorde i 4. kvartal 2012 DKK millioner, svarende til en cash c conversion på 244,7% mod 167,6% i 4. kvartal Stigningen i Selskabets cash conversion rate skyldtes en forbedring af cash flow primært på grund af et fald i lagerbeholdnl ningen i 4. kvartal Nettoarbejdskapitalen relateret til driftenn (defineret som varebeholdninger og tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser fratrukket leverandørgæld) udgjorde pr. ultimo u 4. kvartal ,7% af omsætningen for de foregående 12 måneder i forhold til 33,4% pr. p ultimo 4. kvartal og 42,5% pr. ultimo 3. kvartal Varebeholdninger faldt signifikant til DKKK millioner pr. ultimo 4. kvartal 2012 fra DKK millioner pr. ultimo 4. kvartal 2011 og med DKK 604 millioner i forhold til 3. kvartal Reduktion af varelagrene fra 3. kvartal 2012 til 4. kvartal 2012 skyldtes bedre lagerstyring og omsmeltning af udgåede lagervarer som følge af de gennemførte lagerbalanceringstiltag i 2012 til en samlet værdi af DKK 135 millioner, hvilket opvejede dee stigende guld og sølvpriser (en stigning på ca. 20%). Udvikling i lagerbeholdning Varebeholdning ( ) % af seneste 12 måneders omsætning kvt ,8% kvt ,9% kvt ,0% kvt ,3% kvt ,2% 17 29

18 Tilgodehavender faldt til DKKK 940 millioner i 4. kvartal 2012 (14,1% af de foregående 12 måneders omsætning) fra DKK 982 millioner i 3. kvartal 2012 (15,3% af de foregående f 12 månederss omsætning) på grund af sæsonudsving ogg en forlænget frist for betaling b af juleordrer i 3.. kvartal I 4. kvartal 2012 investerede PANDORA i alt DKK 67 millioner i materielle anlægsaktiver, svarende til ca. 3,1% af omsætningen. Selskabets øgede investeringer i 4. kvartal k 2012 skyldtes, at PANDORA Thailand fremrykkede sine investeringer i PANDORAs Innovation & Design Centre på produktionsanlægget i Gemopolis, Thailand. Den samlede rentebærende gæld udgjorde DKK 158 millioner pr.. ultimo 4. kvartal 2012 mod DKK 385 millioner pr. ultimo 4. kvartal Likvide beholdninger og kortfristede indeståender udgjorde DKK 341 millioner pr. ultimo 4. kvartal 2012 mod DKK 176 millioner pr. ultimo 4. kvartal Nettorentebærende gæld udgjorde pr. ultimo 4. kvartal 2012 DKK 183 millioner svarende til 0,1 LTM EBITDA mod DKK 209 millioner pr. ultimo 4. kvartal 2011 svarende til 0,11 LTM EBITDA

19 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. december 2012 for PANDORAA A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret r eller reviewet af Selskabetss revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporterr for børsnoterede virksomheder. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens k aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 31. december Det er endvidere ledelsens opfattelse, at ledelsesberetningen på (side 118) indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i PANDORAkoncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og for koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerheder, som koncernen står overfor. København, 26. februar 2013 DIREKTION Bjørn Gulden Chief Executive Officer Henrik Holmark Chief Financial Officer Sten Daugaard Chief Development Officer BESTYRELSE Allan Leighton Formand Marcello V. Bottoli B Andrea Alvey Anders BoyerSøgaard Christian Frigast Torben Ballegaard Sørensen Nikolaj Vejlsgaard Ronica Wangg 19 29

20 RESULTATOPGØRELSE FOR KONCERNEN Omsætning Vareforbrug Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skatteomkostning Periodens resultat Noter kvt. 4. kvt. Hele året Hele året Periodens resultat kan henføres til: Aktionærer i PANDORA A/S Periodens resultat Resultat pr. aktie Periodens resultat, aktionærer i moderselskabet, ikkeudvandet Periodens resultat, aktionærer i moderselskabet, udvandet 3,2 3,2 4,3 9,,2 15,7 4,3 9,,2 15,7 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE FOR KONCERNEN kvt. 4. kvt. Hele året Hele året Periodens resultat Kursdifferencer ved omregning af udenlandske dattervirksomheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter Skat af anden totalindkomst Andenn totalindkomst efter skat Periodens totalindkomst Kan henføres til: Aktionærer i PANDORA A/S Periodens totalindkomst

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Nr. 86 SELSKABSMEDDELELSE 14. maj 2013 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 KONCERNOMSÆTNINGEN VAR DKK 2.002 MILLIONER. EBITDA-MARGINEN VAR 32,1%. PERIODENS RESULTAT VAR DKK 438 MILLIONER. FRIT CASH FLOW UDGJORDE

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2012

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 Nr. 60 SELSKABSMEDDELELSE 8. maj 2012 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 KONCERNOMSÆTNINGEN VAR DKK 1.424 MILLIONER. EBITDA-MARGINEN VAR 28,2%. PERIODENS RESULTAT VAR DKK 338 MILLIONER. RAPPORTEREDE TAL VAR

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 Nr. 62 SELSKABSMEDDELELSE 7. august 2012 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 KONCERNOMSÆTNINGEN VAR DKK 1.260 MILLIONER. EBITDA-MARGINEN VAR 17,5%. RAPPORTEREDE TAL VAR I OVERENSSTEMMELSE MED FORVENTNINGERNE

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2013 OMSÆTNINGEN STEG I 2. KVARTAL MED 53,3% SOM FØLGE AF STÆRK UDVIKLING I ALLE REGIONER

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2013 OMSÆTNINGEN STEG I 2. KVARTAL MED 53,3% SOM FØLGE AF STÆRK UDVIKLING I ALLE REGIONER Nr. 106 SELSKABSMEDDELELSE 13. august 2013 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2013 OMSÆTNINGEN STEG I 2. KVARTAL MED 53,3% SOM FØLGE AF STÆRK UDVIKLING I ALLE REGIONER Koncernomsætningen i 2. kvartal 2013 var

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 37,5% DREVET AF ALLE REGIONER

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 37,5% DREVET AF ALLE REGIONER Nr. 271 SELSKABSMEDDELELSE 10. november DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 37,5% DREVET AF ALLE REGIONER Koncernomsætningen udgjorde DKK 3.911 mio. i 3. kvartal, svarende til en stigning

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 OMSÆTNINGSFREMGANG PÅ 26% DREVET AF ALLE REGIONER. EBITDA STEG 33,8% MED EN EBITDA-MARGIN PÅ 35,9%

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 OMSÆTNINGSFREMGANG PÅ 26% DREVET AF ALLE REGIONER. EBITDA STEG 33,8% MED EN EBITDA-MARGIN PÅ 35,9% Nr. 202 SELSKABSMEDDELELSE 11. november 2014 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 OMSÆTNINGSFREMGANG PÅ 26% DREVET AF ALLE REGIONER. EBITDA STEG 33,8% MED EN EBITDA-MARGIN PÅ 35,9% Koncernomsætningen udgjorde

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2011

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2011 Nr. 31 SELSKABSMEDDELELSE 02. august 2011 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2011 OMSÆTNINGEN STEG MED 3,6%. NETTORESULTATET UDGJORDE DKK 626 MIO. DET FRIE CASH FLOW UDGJORDE DKK 227 MIO. Omsætningen er steget med

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011

DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 Nr. 27 SELSKABSMEDDELELSE 19. maj 2011 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 OMSÆTNINGEN STEG MED 41,0% DREVET AF VÆKST I ALLE REGIONER OG PRODUKTKATEGORIER. PERIODENS RESULTAT STEG MED 90,7%. Omsætningen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013 OMSÆTNINGSVÆKSTEN FORTSATTE MED FORBEDRET LØNSOMHED PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER

DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013 OMSÆTNINGSVÆKSTEN FORTSATTE MED FORBEDRET LØNSOMHED PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER Nr. 127 SELSKABSMEDDELELSE 12. november DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OMSÆTNINGSVÆKSTEN FORTSATTE MED FORBEDRET LØNSOMHED PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER Koncernomsætningen udgjorde DKK 2.255 mio. i 3. kvartal,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

PANDORA OFFENTLIGGØR ÅRSRESULTAT FOR 2013

PANDORA OFFENTLIGGØR ÅRSRESULTAT FOR 2013 No. 143 SELSKABSMEDDELELSE 18. februar 2014 PANDORA OFFENTLIGGØR ÅRSRESULTAT FOR Koncernomsætningen udgjorde DKK 9.010 mio. i mod DKK 6.652 mio. i 2012, svarende til en stigning på 35,4%: Omsætningen i

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

indholdsfortegnelse ledelsesberetning Finansielle hoved- og nøgletal ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring og interne kontroller

indholdsfortegnelse ledelsesberetning Finansielle hoved- og nøgletal ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring og interne kontroller 2012 årsrapport indholdsfortegnelse ledelsesberetning 4 6 7 10 18 21 23 25 28 30 31 Forord Finansielle hoved- og nøgletal ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring og interne kontroller videnkapital

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 41,4% DREVET AF STÆRK UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 41,4% DREVET AF STÆRK UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER Nr. 255 SELSKABSMEDDELELSE 11. august DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 41,4% DREVET AF STÆRK UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER Koncernomsætningen udgjorde i 2. kvartal DKK 3.598

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 OMSÆTNINGSFREMGANG PÅ 30% DREVET AF EN FORTSAT POSITIV UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 OMSÆTNINGSFREMGANG PÅ 30% DREVET AF EN FORTSAT POSITIV UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER Nr. 165 SELSKABSMEDDELELSE 13. maj 2014 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 OMSÆTNINGSFREMGANG PÅ 30% DREVET AF EN FORTSAT POSITIV UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER Koncernomsætningen udgjorde DKK 2.592 mio.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 2014

PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 2014 Nr. 217 SELSKABSMEDDELELSE 17. februar 2015 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR Koncernomsætningen udgjorde DKK 11.942 mio. i mod DKK 9.010 mio. i 2013, svarende til en stigning på 32,5%: Omsætningen i Nord-

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

OPDATEREDE RESULTATFORVENTNINGER FOR 2011 CEO FRATRÆDER

OPDATEREDE RESULTATFORVENTNINGER FOR 2011 CEO FRATRÆDER Nr. 30 SELSKABSMEDDELELSE 02. august 2011 OPDATEREDE RESULTATFORVENTNINGER FOR 2011 CEO FRATRÆDER Bestyrelsen har besluttet at opdatere resultatforventningerne for 2011 på grundlag af sin gennemgang af

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Nr. 69 PANDORA MILLIONER : millioner. svarende til en. mere end 25%

Nr. 69 PANDORA MILLIONER : millioner. svarende til en. mere end 25% Nr. 69 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 20122 KONCERNOMSÆTNINGEN VAR DKK 6.652 MILLIONER. EBITDAMARGINEN VAR 24,9%. PERIODENS RESULTAT VAR DKK 1.202 MILLIONER. FRIT

Læs mere

PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 2010

PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 2010 Nr. 22 SELSKABSMEDDELELSE 15. marts 2011 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 2010 SELSKABETS OMSÆTNING OG SALGSVOLUMEN STEG MED HENHOLDSVIS 92,6% OG 38,8% DREVET AF STÆRK OMSÆTNINGSVÆKST I ALLE REGIONER

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

DELÅRSRAPPORT -1. KVARTAL 2015 PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 36,8% DREVET AF STÆRK UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER

DELÅRSRAPPORT -1. KVARTAL 2015 PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 36,8% DREVET AF STÆRK UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER Nr. 239 SELSKABSMEDDELELSE 12. maj 2015 DELÅRSRAPPORT -1. KVARTAL 2015 PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 36,8% DREVET AF STÆRK UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER Koncernomsætningen udgjorde DKK 3.547 mio.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 PANDORA ØGER FORVENTNINGERNE TIL OMSÆTNING OG EBITDA-MARGIN FOR 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 PANDORA ØGER FORVENTNINGERNE TIL OMSÆTNING OG EBITDA-MARGIN FOR 2016 PANDORA A/S Hovedvejen 2 DK-2600 Glostrup Denmark Tlf. +45 3672 0044 www.pandoragroup.com Nr. 304 SELSKABSMEDDELELSE 10. maj 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 PANDORA ØGER FORVENTNINGERNE TIL OMSÆTNING

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr HALVÅRSRAPPORT 2015/16 Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global fødevareproducent med primær fokus på kødprodukter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2014 et resultat før skat på 202 mio.kr. mod 164 mio.kr. i 2013. I 3. kvartal 2014 er resultatet før skat 63 mio.kr. mod

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014 HALVÅRSRAPPORT FOR 2014 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2014 et resultat før skat på 139 mio.kr. mod 111 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 0,7 procentpoint til 34,9 % i 1. halvår 2014.

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 2015

PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 2015 Nr. 281 SELSKABSMEDDELELSE 9. februar 2016 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR Koncernomsætningen udgjorde DKK 16.737 mio. i mod DKK 11.942 mio. i 2014, svarende til en stigning på 40,2% eller 28,9% i lokal

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2010

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2010 Nr. 15 SELSKABSMEDDELELSE 11. november 2010 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2010 OMSÆTNING OG VOLUMEN STEG MED HENHOLDSVIS 116,7% OG 57,1% DREVET AF VÆKST I ALLE REGIONER OG INDEN FOR ALLE PRODUKTKATEGORIER.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere