Nr. 69 PANDORA MILLIONER : millioner. svarende til en. mere end 25%

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25%"

Transkript

1 Nr. 69 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR KONCERNOMSÆTNINGEN VAR DKK MILLIONER. EBITDAMARGINEN VAR 24,9%. PERIODENS RESULTAT VAR DKK MILLIONER. FRIT CASH FLOW UDGJORDE DKK MILLIONER. Den økonomiske udvikling for hele 2012 er en anelsee bedre end forventet. f Udviklingen er som forudsat negativtt påvirket af effekten af den lagerombytning, der blev påbegyndt den 21. februar Koncernen opnåede en omsætning i 2012 på DKK millioner mod DKK millioner i 2011: Omsætningen i Nord og Sydamerika steg med 5,3% (et fald f på 2,5% i lokal valuta) Omsætningen i Europa faldt medd 3,1% (et fald på 5,0% i lokal valuta) ) Asien og Stillehavsområdet faldt med 10,4% (et fald på 17,5% i lokal valuta) Bruttomarginen faldt til 66,6% i 2012 fra en bruttomargin på 73,0% 7 i EBITDAmarginen var 24,9% i 2012 mod 34,3% i 2011, og EBITDA faldt med 27,3% til DKK millioner EBITmarginenn var 22,2% i 2012 mod 30,9% i 2011, og EBIT faldt med 28,3% til DKK millioner Årets resultat faldt med 41,0% til DKKK millioner i 2012 mod m DKK millionerr i Korrigeret for reguleringen af earnouthensættelsen vedrørende PANDORA CWE faldt nettoresultatet for 2012 med 24,6% til DKK millioner mod et korrigeret nettoresultat på DKK millioner i Frit cash flow udgjorde i 2012 DKK millioner mod DKK millioner i 2011 Bestyrelsen foreslår, at der for regnskabsåret 2012 udbetales udbytte på DKK 5,50 pr.. aktie svarende til en udbytteprocent på 59% % mod 35% i 2011 For 2013 forventer PANDORA en omsætning på over DKK 7,2 milliarder ogg en EBITDAmargin på mere end 25% PANDORA vil i dag påbegynde et aktietilbagekøbsprogram for opp til DKK 700 millioner, som planlægges gennemført i 2013 med det hovedformål at reduceree Selskabets aktiekapital på generalforsamlingen i

2 FORVENTNINGER TIL 2013 For 2013 forventer PANDORAA en omsætning på over DKK 7,2 milliarder og enn EBITDAmargin på meree end 25%. PANDORA forventer anlægsinvesteringerr på omkring DKK 300 millioner samtt en effektiv skatteprocent på ca. 19%. I 2013 forventer PANDORA att åbne omkring 150 Konceptbutikker. BESTYRELSENS VURDERING AF KAPITALSTRUKTUREN Som tidligere meddelt har bestyrelsen analyseret, hvad den mener, er den optimale kapitalstruktur for Selskabet. Herunder er der truffet en beslutning om, hvordann overskydende kapital distribueres til aktionærerne. Resultatet af denne analyse er, at bestyrelsen foreslår, at Selskabets udbyttepolitik ændres, og at der iværksættes et aktietilbagekøbsprogram. Bestyrelsen har tidligere sigtet mod en gennemsnitlig udbytteprocent på omkring 35% aff årets resultat, defineret i overensstemmelse med IFRS (de internationale regnskabsstandarder). Fremadrettet er det bestyrelsens mål at opretholde et stabilt og herefter stigende nominelt udbytte pr. aktie med udgangspunkt i udbyttet for 2011 på DKKK 5,50 pr. aktie. Under hensyntagen til det ovenstående vil bestyrelsen herudover løbende træffe beslutning om, hvorvidt overskydende kapital skal distribueres via aktietilbagekøbsprogrammer eller som ekstraordinært udbytte med henblik på at opnå en optimal kapitalstruktur, som bestyrelsen på nuværende tidspunkt anser for f at være en netto rentebærende gæld g i forhold til EBITDA på 01x målt på 12måneders løbende basis. Denne politik og PANDORAs evne til at distribuere overskydende kapital til aktionærernee afhænger bl.a. af, om der er tilstrækkelige frie reserver, Selskabets finansielle stilling, resultat og kapitalbehov samt andre faktorer, som bestyrelsen anser for relevante. Aktietilbagekøbsprogram for 2013 PANDORAs bestyrelse har besluttet at iværksætte et tilbagekøbsprogram ( Programmet ) i 2013, hvor under Selskabet forventer at tilbagekøbe egne aktier for et beløb på op til DKK 700 millioner. I henhold til beslutning truffett på den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 17. september 2010 er PANDORAs bestyrelse bemyndiget til at erhverve egne aktier på vegne af Selskabet til en samlet nominel værdi på op til t 10% af PANDORAs aktiekapital indtil 17. september 2015 ( Bemyndigelsen ). Formålett med Programmet er at nedsætte PANDORAs aktiekapital samt at opfylde forpligtelser i henhold til aktieoptionsprogrammet for Selskabets medarbejdere. Programmet vil ophøre senest den 31. december Bestyrelsen agter på generalforsamlingen i 2014 at fremsætte forslag til PANDORAs aktionærer om, at PANDORAs aktiekapital reduceres med det antal aktier, der bliver købt under Programmet. PANDORA kan også bruge de aktier, der er købt under Programmet, til at opfylde forpligtelser, der måtte opstå i forbindelse med aktieoptionsprogrammer for Selskabets medarbejdere. Nettoforpligtelsen pr. 31. december 2012, fratrukket beholdning af egnee aktier ( ), er på aktier. 2 29

3 Programmet implementeres i henhold til bestemmelserne i EuropaKommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003 ( safe harbour ), som beskytter børsnoterede selskaber mod overtrædelse af lovgivning om insiderhandel i forbindelse med aktietilbagekøb. PANDORA har udpeget Nordea Bank Danmark A/S ( Nordea ) som Lead Manager for Programmet. I henhold til særskilt aftale med Selskabet vil Nordea tilbagekøbe aktier a på vegne af PANDORA og træffe beslutninger om handel med PANDORAs aktier uafhængigt af og udenn indflydelse fra PANDORA. PANDORA har til enhver tid ret til at afslutte Programmet. Hvis Selskabet træffer beslutning om at afslutte Programmet, skal PANDORA givee meddelelsee herom, og Nordea vil som følge heraf ikke længere være berettiget til at købe aktierr på vegne af PANDORA.. Majoritetsaktionæren, Prometheus Invest ApS, har forpligtet sig til at deltagee i Programmet på et forholdsmæssigt grundlag med henblik på at sikre, at det nuværende free float ikke reduceres. Deltagelsen er planlagt sådan, at Prometheus Invest ApS på hver handelsdagg vil sælge et antal PANDORAaktier til den volumenvægtedee gennemsnitskurs, som aktierne blev købt til under Programmet i markedet på den pågældende handelsdag. Programmet vil blive implementeret i henhold til Bemyndigelsen inden for følgende rammer: Den maksimale købesum for tilbagekøbte PANDORAaktier i ProgrammetsP s løbetid er DKK 700 millioner Programmet vil ophøre senest den 31. december 2013, og der vil blive købt maksimalt PANDORAaktier under Programmet, som på datoen for offentliggørelsen af årsrapport 2012 sammen med Selskabets beholdning af egne aktier på aktier vil svare til 10% af aktierne udstedt i PANDORA Det maksimale antal aktier, der skal købes pr. handelsdag i markedet, vil svare til 25% af den gennemsnitlige daglige omsætning aff aktier i Selskabet, der er handlet påå NASDAQ OMX Copenhagen i de foregående 20 handelsdage Aktierne kan ikke købes til kurser, derr er højere end de to følgende kurser: a) Kursen på den seneste uafhængige handel b) Kursen på det højestee uafhængigee bud på NASDAQ OMX Copenhagenn Selskabet vil ugentligt udsende en meddelelse om de transaktioner, der foretages under Programmet. 3 29

4 CEO Bjørn Gulden udtaler: For PANDORA har 2012 været præget aff forandringer og forbedring af voress forretning. Vi startede året med at gennemføre to vigtige tiltag: : vi tilpassede produktsortimentet ogg prisstrukturen og forbedrede kvaliteten af vores varelagre hos forhandlerne ved at erstatte produkter med lav omsætningshastighed med Best Sellers. Efter et udfordrende første halvår, hvor vi arbejdede hårdt på at gennemføree disse tiltag, var det opmuntrende at se den positive udvikling i 3. og 4. kvartal De nye innovative produkter, vi lanceredee i 2012 til kommercielt rigtige r priser, har solgt godt både ind til og ud af butikkerne. Forhandlerne var meget positive over for f vores tiltag til balancering af lagrene, og vi kan nu se, at både kvaliteten og værdien af deres lagre er forbedret i forhold til for et år siden. Salget ud af butikkerne er steget på alle større markeder, og vi err især tilfredse med udviklingen på markederne i Australien og Storbritannien. Det amerikanske marked klarer sig fortsat godt. På det tyske marked er salget ud af butikkerne steget, men det vil tage længere l tid og kræve konsekvent eksekvering, før vi kan forbedre salget indd i butikkerne. Vi fortsætter vores strategiske analyse aff det asiatiske marked, og den førstee handling, der er gennemført i den forbindelse,, er at vi harr udskiftet vores distributør i Japan. PANDORA fortsætter med at investere påå nye markeder, og i 2012 oplevede vi en meget positiv udvikling i Rusland, Italien og Frankrig. Resultaterne i 2012, er en bekræftelse af styrken af PANDORAs brand og vores position i smykkesegmentet branded affordable luxury samtidig er det enn bekræftelsee af, at PANDORAs likviditetsgenererende forretningsmodel er yderst effektiv. Sidstnævnte danner også baggrund for, at bestyrelsen og direktionen føler sig komfortable med beslutningen om at øge udbytteprocenten betydeligt samtidig med, at vi påbegynder et aktietilbagekøbsprogram for opp til DKK 7000 millioner for at kunne tilbagebetale overskydende likviditet til vores aktionærer. 4 29

5 ÅRSRAPPORTEN FOR 2012 OG REGNSKABET FOR 4. KVARTAL Den fulde version af PANDORAs årsrapport 2012 er blevet offentliggjort i dagg og kan downloades via PANDORAs hjemmeside: oragroup.com. Hoved og nøgletal for 4. kvartal 2012 er vedlagt som bilag til denne meddelelse. TELEFONKONFERENCE Der bliver afholdt en telefonkonference for investorer og finansanalytikere i dag kl dansk tid med deltagelse af CEO Bjørn Gulden og CFO Henrik Holmark. Telekonferencen kan følgess fra vores hjemmeside: Den tilhørende præsentation vil væree tilgængeligg på hjemmesiden en time inden telekonferent ncen. Investorer og analytikere kan benytte følgende telefonnumre: Danmark: Storbritannien (internationalt): +44 (0) USA: For at sikre, at telefonkonferencen begynder rettidigt, beder vi venligst deltagere om at ringe ind fem minutter før telekonferencen starter. Deltagere, der ringer op o til telefonkonferencen, skal angive bekræftelseskoden OM PANDORA PANDORA designer, fremstiller og markedsfører håndforarbejdede og moderne smykker fremstillet f af ædle materialer og til tilgængelige priser. PANDORAs smykker sælges s i mere end 70 lande fordelt på seks kontinenter via over forhandlere, herunder ca Konceptbutikker. PANDORA blev stiftet i 1982 og har hovedkontor i København. PANDORA beskæftiger på verdensplan over medarbejdere, hvoraf arbejder i Gemopolis i Thailand, hvorr virksomheden fremstiller sine smykker. PANDORA er noteret på NASDAQ N OMX Copenhagen i Danmark. I 2012 udgjorde PANDORAs samlede omsætning DKK 6,,7 milliarder (ca. EUR 893 millioner). For yderligere oplysninger, se KONTAKT For yderligere information kontakt venligst: INVESTOR RELATIONS Morten Eismark, VP Group Investor I Relations Phone Mobile MEDIA RELATIONS Jakob Risom, Press Officer Phone Mobile

6 FINANSIELLE HOVED OG NØGLETAL Resultatopgørelse Omsætning Bruttoavance EBITDA Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster Resultat før skat Periodens resultat Balance Aktiver i alt Investeret kapital Arbejdskapital, netto Egenkapital Rentebærende gæld, netto Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet, netto Pengestrømme fra investeringsaktivitet, netto Frit cash flow Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Periodens ændring i likvider, netto Nøgletal Omsætningsvækst i % Vækst i bruttoavance, % Vækst i EBITDA i % Vækst i EBIT i % Vækst i periodens resultat i % Bruttomargin i % EBITDAmargin i % EBITmargin i % Effektiv skattesats i % Cash conversion i % Anlægsinvesteringer Nettogæld/EBITDA * Egenkapitalandel i % ROIC i % * Andre nøgletal Gennemsnitligt antal medarbejdere Foreslået udbytte pr. aktie (DKK) Resultat pr. aktie, ikke udvandet Aktiekurs, ultimo kvt. 4. kvt. Hele året Hele året ,4% 15,0% 0,1%% 0,1% 1,2% 11,8% 8,9%% 2,9% 1,9% 38,9% 27,3%% 15,0% 2,3% 39,2% 28,3%% 14,8% 24,1% 10,3% 41,0%% 8,9% 64,5% 72,7% 66,6% 73,0% 24,6% 26,8% 24,9% 34,3% 22,4% 24,3% 22,2% 30,9% 20,0% 10,5% 18,7% 14,0% 244,7% 167,6% 95,8% 82,0% 105 0,1 71,8% 130 0,1 67,2% 276 0, 1 71,8% 269 0,1 67,2% 25,0% 34,7% 25,0% 34,7% ,2 124,5 4,3 54,0 5,50 9, 2 124, 5 5,50 15,7 54,0 * Nøgletallet er baseret på henholdsvis EBITDA og EBIT for de seneste 12 rullende måneder. De finansielle hoved af finansielle hoved og nøgletal, "Anbefalinger & Nøgletal 2010". Se note 25 i årsra pporten og nøgletal defineres og beregnes i henhold til Finansanalytikerforeningens vejledning om beregning

7 VIGTIGE BEGIVENHEDER I 4. KVARTAL KONCERNOMSÆTNINGEN VAR DKK MILLIONER. EBITDAMARGINEN VAR 24,6%. PERIODENS RESULTAT VAR DKK 421 MILLIONER. Koncernomsætningen steg med 11,4% % i 4. kvartal (6,9% i lokal valuta) til DKK millioner mod DKK millioner i 4. kvartal 2011: Omsætningen i Nord og Sydamerika steg med 6,3% (1,5%% i lokal valuta) Omsætningen i Europa steg med 24,0% (20,7% i lokal valuta) Asien og Stillehavsområdet faldt med 7,2% (13,4% i lokal valuta) Bruttomarginen faldt til 64,5% i 4. kvartal 2012 (72,7% i 4. kvartal 2011) primært på grund af stigende råvarepriser EBITDAmarginen var 24,6% i 4. kvartal 2012 (26,8% i 4. kvartal 2011), og EBITDA steg med 1,9% til DKK 534 millioner EBITmarginenn var 22,4% i 4. kvartal 2012 (24,3% i 4. kvartal 2011), 2 og EBIT steg med 2,3% til DKK 486 millioner Periodens resultat faldt med 24,1% till DKK 421 millioner i 4. kvartal 2012 (DKK 555 millioner i 4. kvartal 2011). Korrigeret for f reguleringen af earnouthensættelsen til PANDORA CWE steg g nettoresultatet for 4. vedrørende PANDORA CWE på baggrund af ændrede indtjeningsforventningerr kvartal 2012 med 8,8% til DKK 370 millioner (mod et korrigeret nettoresultat på DKK 340 millioner i 4. kvartal 2011) ) I 4. kvartal 2012 udgjorde Frit cash flow DKK millioner (DKK 930 millioner i 4. kvartal 2011) 7 29

8 OMSÆTNINGSUDVIKLING I 4. KVARTAL 2012 Selskabets samlede omsætning steg med 11,4% til DKK millioner i 4. kvartal 2012 fra DKK millioner i 4. kvartal Omsætningen var positivt påvirket af enn øget omsætning fra PANDORA var negativt ejedee butikker, herunder omsætning fra onlinehandel, en stærk omsætningsuo udvikling i Storbritannien, Øvrige Europa og Australien og positive valutakurseffekter. Omsætningen påvirket af udviklingen i Tyskland, lanceringen af Valentine's Daykollektionen i 1. kvartal 2013, som tidligere lå i 4. kvartal, og hensættelse til tilbagekøb af lager i forbindelse med valget af en ny distributør i Japan. Korrigeret for valutakursbevægelser steg omsætningen med 6,9% grundet prisfald (3,8 procentpoint), volumen (14,1 procentpoint), markedsmix (1,3 procentpoint) ogg produktmix (4,7 procentpoint). Den geografiske fordeling af omsætningen n i 4. kvartal 2012 udgjorde 43,2% forr Nord og Sydamerika (45,2% i 4. kvartal 2011), 44,4% for Europaa (39,9% i 4. kvartal 2011) og 12,4% for Asien og Stillehavsområdet (14,9% i 4. kvartal 2011). Baseret på salget i Konceptbutikker, som har været i drift i 12 måneder eller derover, udviklede det direkte sammenlignelige salg ud af butikkerne sig positivt på PANDORAs fire store markeder i 4. kvartal 2012, hvilket efter PANDORAs opfattelse skyldes, at de nye innovativee produkter klarede sig godt, og at eksekveringen i butikkerne generelt blev forbedret i GEOGRAFISK FORDELING AF OMSÆTNINGEN % Ændring i Modtaget retur 4. kvt kvt % Ændring lokal valuta 4. kvt * Erstattet 4. kvt * Nord og Sydamerika USA Øvrige Europa Storbritannien Tyskland Øvrige Asien og Stillehavsområdet Australien Øvrige I alt ,3% 5,3% 10,4% 24,0% 11,6% 16,3% 70,5% 7,2% 15,7% 67,5% 11,4% 1,5% 20,7% 13,4% 6,9% * Modtaget retur er værdien af udgåede produkter returneret til PANDORA i 4. kvt Erstattet er værdien af nye produkterr returneret til detailforhandlere i 4. kvt % Ændring % Ændring i Modtaget retur lokal valuta 2012 * Erstattet 2012 * Nord og Sydamerika USA Øvrige Europa Storbritannien Tyskland Øvrige Asien og Stillehavsområdet Australien Øvrige I alt ,3% 1,7% 20,8% 3,1% 8,6% 26,5% 16,4% 10,4% 5,8% 23,4% 0,1% 2,5% 5,0% 17,5% 5,5% * Modtaget retur er værdien af udgåede produkterr returneret til PANDORA i Erstattet er værdien af nye produkter returneret til detailforhandlere i

9 Den 21. februar 2012 lancerede PANDORA et ekstraordinært tidsbegrænset tiltag til at balancere forhandlernes lagre med det mål at forbedre kvaliteten af lagersammensætningen hos Selskabets forhandlere. Lagerbalanceringen er nu gennemført med succes. I 4. kvartal 2012 returnerede forhandlerne udgåede produkter till PANDORA af en værdi på grossistniveau på DKK 0 millioner samtidig med, at produkter til en e værdi af DKK 10 millioner blev erstattet med nye produkter. For 2012 udgjorde returnerede produkter og erstattede produkter hver især DKK 609 millioner. PANDORA har implementeret flere initiativer for fremadrettet at reducere risikoen for opbygning af for store lagre af langsomt omsættelige varer hos forhandlerne. Hyppigere og mindre kollektioner vil minimere risikoen for opbygning af forr store lagre hos forhandlerne. Derudover vil Selskabets evne til tættere at følge udviklingen og overvåge dagtildag salget på produktniveau ud af Konceptbutikkerne øge kendskabet til dårligt sælgende produkter på et tidligere tidspunkt og dermed give mulighed for at sikre en bedre balance mellem salg ind til og salg ud af butikkerne, hvilket yderligeree vil mindske risikoen forr opbygning af for store lagre. Fremadrettet vil PANDORA benytte to primære fremgangsmåderr til at adressere lagre aff udgåede varerr hos forhandlerne. For det første vil PANDORA to gange årligt sælge udgåede varer i butikkerne på udsalg samt sælge produkterne via online og offline outletkanaler. For det andet vil PANDORA tage varer retur fra forhandlerne og løbende foretage hensættelser til returneringsforpligtelser på markeder, hvor returnering af produkter fra kunderne er almindeligt forekommende. Disse muligheder anvendes på forskellige måderr i de forskellige geografiske regioner. I Nord og Sydamerika tager PANDORA generelt varer tilbage fra forhandlerne, og annoncerer aktivt, startende i Q4 2012, til forhandlerne når produkter udgår. Andre regioner benytter generelt udsalgskampagner eller udsalg via outlet kanaler. Baseret på erfaringerne fra annoncering af returneringspolitikkerr overfor forhandlerne i forbindelse med lagerbalanceringen i 2012, samt dett faktum at PANDORA nuu aktivt kommunikerer til forhandlerne når produkter udgår, har PANDORA besluttet at hensætte DKK 416 millioner til returneringsforpligtelser i 2012 mod DKKK 225 millioner i 2011 (see note 21 i årsrapporten 2012), hvilket påvirker bruttomarginen med et tilsvarende beløb. Omsætningseffekten af hensættelsen svarer til 9% af koncernomsætningen i 2012 mod 5% i NORD OG SYDAMERIKA Omsætningen i Nord og Sydamerika stegg med 6,3% til DKK 939 millioner m i 4. kvartal mod DKK 883 millioner i 4. kvartal Korrigeret for valutakursbevægelser steg omsætningen med 1,5% sammenlignet med 4. kvartal Omsætningen i USA, som udgør 34,0% aff den samlede koncernomsætning i 4. kvartal 2012, steg med 5,3% i 4. kvartal 2012 mod 4. kvartal 2011 (0,8% i lokal valuta). 9 29

10 På basis af Konceptbutikker, som har været i drift i 12 måneder eller e mere, steg det direkte sammenlignelige salg ud af butikkerne i USA med 6,9% i 4. kvartal 2012 sammenlignet med 4. kvartal Konceptbutikker likeforlike salg ud af butik USA Sammenlignelige butikker åben mere end 12 måneder 4. kvt til 4. kvt ,9% Salg ud af butik 3. kvt til 3. kvt ,5% 2. kvt til 2. kvt ,0% 1. kvt til 1. kvt ,7% Salget på de øvrige markederr i Nord og Sydamerika steg med 10,4% og udgør 9,3% af koncern 67 (137 i omsætningen med Canada som den største bidragsyder. I løbet af 4. kvartal 2012 er antallet af brandede butikker i Nordbutikker. Brandede butikker udgjorde 48,5% af og Sydamerika øget med 4. kvartal 2011 og 81 i 3. kvartal 2012) til i alt det samlede antal butikker mod 47,4% ultimo 3. kvartal Nord og Sydamerika Konceptbutikker 1 ShopinShops 2 Guld Brandede i alt Brandede i alt i % af det samlede antal Sølv Hvid og Travel Retail I alt Antal forhandlere 4. kvt Antal forhandlere 3. kvt ,5% ,4% Antal forhandlere Delta 4. kvt kvt og 3. kvt ,7% ,1% Delta 4. kvt og 4. kvt ,8% Omfatter 2 og 1 PANDORAejede Konceptbutikker henholdsvis pr. 4. kvt og 3. kvt Omfatter 0 og 0 PANDORAejede ShopinShops henholdsvis pr. 4. kvt og 3. kvt EUROPA Omsætningen i Europa steg med 24,0% ( 20,7% i lokal valuta) i 4. kvartal sammenlignet med 4. kvartal 2011, drevet af Storbritannien og øvrige Europa. Omsætningen i Storbritannien, PANDORAs største enkeltmarked i Europa, som udgør 17,7% af den samlede koncernomsætning i 4. kvartal 2012, steg med 11,6% (5,0% i lokal valuta). På basis af Konceptbutikker, som har været i drift i 12 måneder eller e mere, steg det direkte sammenlignelige salg ud af butikkerne i Storbritannien med 12,3% i 4. kvartal 2012 sammenlignet med 4. kvartal Konceptbutikker likeforlike salg ud af butik Storbritannien Sammenlignelige butikker åben mere end 12 måneder 4. kvt til 4. kvt ,3% Salg ud af butik 3. kvt til 3. kvt ,9% 2. kvt til 2. kvt ,0% 1. kvt til 1. kvt ,6% 10 29

11 Omsætningen i Tyskland, PANDORAs næststørste enkeltmarked i Europa, somm udgør 7,1% af den samlede koncernomsætning i 4. kvartal 2012, faldt med 16,3% i 4. 4 kvartal 2012 sammenlignet med 4. kvartal Selv om der er gennemført mange initiativer i Tyskland, og salget ud af Koncept butikkerne er forbedret, vil effekten heraf, som tidligere annonceret, først med tiden kunne ses på PANDORAs omsætning. På basis af Konceptbutikker, som har været i drift 12 måneder eller mere, steg det direkte sammenlignelige salg ud af butikkerne i Tyskland med 4,5% i 4. kvartal 2012 sammenlignet med 4. kvartal Konceptbutikker likeforlike salg ud af butik Tyskland Sammenlignelige butikker åben mere end 12 måneder 4. kvt til 4. kvt ,5% Salg ud af butik 3. kvt til 3. kvt ,5% 2. kvt til 2. kvt ,9% 1. kvt til 1. kvt ,8% Kategorien Øvrige Europa, der var positivt påvirket af udviklingenn i Rusland, Spanien og Italien, steg med 70,5% i 4. kvartal 2012 sammenlignes et med 4. kvartal Antallet af brandede butikker i Europa steg i 4. kvartal 2012 med 206 butikker til i alt butikker, svarende til 37,0% af det samlede antal butikker (34,2%% pr. ultimo 3. kvartal 2012). Europa Konceptbutikker 1 ShopinShops 2 Guld Brandede i alt Brandede i alt i % af det samlede antal Sølv Hvid og Travel Retail I alt 3 Antal forhandlere 4. kvt Antal forhandlere 3. kvt ,0% ,2% Antal forhandlere 4. kvt ,0% Delta 4. kvt og 3. kvt ,8% Delta 4. kvt og 4. kvt ,0% Omfatter 77 og 73 PANDORAejede Konceptbutikker henholdsvis pr. 4. kvt og 3. kvt Omfatter 56 og 51 PANDORAejede ShopinShops henholdsvis pr. 4. kvt og 3. kvt Omfatter for 4. kvt Konceptbutikker, 151 ShopinShops, 260 Guld, 219 Sølv og Hvid butikker relaterende til ekstern distribution ASIEN OG STILLEHAVSOMRÅDET Omsætningen i Asien og Stillehavsområdet faldt med 7,2% i 4. kvartal 2012 i forhold til 4. kvartal Korrigeret for valutakursbevægelser faldt den underliggende omsætning i regionenn med 13,4% i forhold til året før. Omsætningsudviklingen var positivt påvirket af Selskabets stærke udvikling i Australien, der dog blev mere end opvejet af den negative engangseffekt af tilbagekøbet af lager i forbindelse med udskiftning af PANDORAs distributør i Japan

12 Omsætningen i Australien, som udgør 11,2% af den samlede koncernomsætning i 4. kvartal 2012, steg med 15,7% i forhold til året før, en stigning på 7,9% målt i lokal valuta. I Australien oplevede PANDORA en positiv udvikling både på salget ind til og salget ud af butikkerne, hvilket både skyldes ændringer i distributionsnetværket og den vellykkedee lancering af a nye innovative produkter i På basis af Konceptbutikker, som har været i drift i 12 måneder eller e mere, steg det direkte sammenlignelige salg ud af butikkerne i Australien med 10,1% i 4. 4 kvartal 2012 sammenlignet med 4. kvartal Konceptbutikker likeforlike salg ud af butik Australien Sammenlignelige butikker åben mere end 12 måneder 4. kvt til 4. kvt ,1% Salg ud af butik 3. kvt til 3. kvt ,8% 2. kvt til 2. kvt ,4% 1. kvt til 1. kvt ,1% I kategorien Øvrige Asien og Stillehavsom mrådet, som udgør 1,2% af den samlede koncernomsæt året før. ning, faldt omsætningen i 4. kvartal med 67,5% sammenlignet med samme kvartal PANDORA har opsagt samarbejdet med den tidligere japanske distributør, Vérité Co. Ltd., og har samtidig indgået en ny aftale med Bluebell Japan Limited. Opsigelsen af samarbejdsaftalen med Vérité Co. Ltd. vil i første omgang medføre lukning af butikker i Japan. Opsigelsen har tillige foranlediget, at PANDORAA har foretaget en hensættelse til tilbagekøb af varelager fra Vérité Co. Ltd. til en værdi aff DKK 38 millioner, med en tilsvarende negativ indvirkning på omsætningen for Øvrige Asien og Stillehavsområdet i 4. kvartal Korrigeret for denne effekt faldt omsætningen for Øvrige Asien og o Stillehavsområdet med 20,0% i 4. kvartal 2012 i forhold til 4. kvartal 2011, hvilket hovedsagelig skyldtes s færre butiksåbninger og et generelt lavere salg ind til kunder i 4. kvartal 2012 i forhold til 4. kvartal Asien og Stillehavsområdet Konceptbutikker 1 ShopinShops 2 Guld Brandede i alt Brandede i alt i % af det samlede antal Sølv Hvid og Travel Retail I alt Antal forhandlere 4. kvt Antal forhandlere 3. kvt ,6% ,8% Antal forhandlere Delta 4. kvt kvt og 3. kvt ,1% ,8% Delta 4. kvt og 4. kvt ,5% Omfatter 33 og 32 PANDORAejede Konceptbutikker henholdsvis pr. 4. kvt og 3. kvt Omfatter 0 og 0 PANDORAejede ShopinShops henholdsvis pr. 4. kvt og 3. kvt PANDORA SALGSKANALER Omsætningen på direkte distributionsmarkeder udgjorde 96,2% af den samlede omsætning i 4. kvartal 2012 mod 97,3% i 4. kvartal Omsætningen fra brandede salgskanaler på direkte distributionsmarkeder udgjorde 82,3% i 4. kvartal 2012 mod 80,2% i 4. kvartal

13 Konceptbutikker udgjorde 57,1% af det brandede salg i 4. kvartall 2012 mod 59,5% i 4. kvartal kvt kvt Modtaget retur 4. kvt. 2012* Erstattet Antal 4. kvt. 2012* ultimo 4. kvt Antal forhandlere ultimo 4. kvt Konceptbutikker ShopinShops Guld Brandede i alt Sølv Hvid og Travel Retail Ikke brandede i alt Direkte distribution i alt Ekstern distribution I alt * Modtaget retur er værdi en af udgåede produkter returneret til PANDORAA i 4. kvt Erstattett er værdi en af nye produkter returneret til detailforhandlere i 4. kvt Brandede butikker på direktee distributionsmarkeder udgjorde ved udgangen af 4. kvartal ,7% af det samlede antal butikker modd 36,5% ved udgangen aff 4. kvartal Det samlede antal forhandlere steg med 154 i 4. kvartal 2012 i forhold til 3. kvartal 2012 til i alt på verdensplan. I samme periode tilføjede PANDORA netto sammenlagt 297 brandede forhandlere. Heraf var 72 Konceptbutikker, 61 ShopinShops og 164 Guldforhandlere. Koncern Konceptbutikker 1 ShopinShops 2 Guld Brandede i alt Brandede i alt i % af det samlede antal Sølv Hvid og Travel Retail I alt 3 Antal forhandlere 4. kvt Antal forhandlere 3. kvt ,9% ,7% Antal forhandlere Delta 4. kvt kvt og 3. kvt ,2% ,2% Delta 4. kvt og 4. kvt ,7% Omfatter 110 og 106 PANDORAejede Konceptbutikker henholdsvis pr. 4. kvt og 3. kvt Omfatter 57 og 51 PANDORAejede ShopinShops henholdsvis pr. 4. kvt og 3. kvt Omfatter for 4. kvt Konceptbutikker, 151 ShopinShops, 260 Guld, 219 Sølv og Hvid butikker relaterende til ekstern distribution PRODUKTUDBUD Omsætningen fra Charms steg med 15,1% % i 4. kvartal 2012 i forhold til 4. kvartal Omsætningen fra Charmsarmbånd i sterlingsølv og guld faldt med 0,7% i forhold til samme kvartal året før. De to kategorier udgjorde 84,0% % af den samlede omsætning i 4. kvartal 2012 mod 83,3% i 4. kvartal Ringe steg med 18,4% i 2012 som følge af et mere kommercielt rigtigt prissatt sortiment i forhold til året før. Ringe udgjorde 6,2% af den samlede omsætning mod 5, 8% i 4. kvartal Øvrige smykker faldt med 0,5%. Øvrige smykker udgjorde 9, 8% af den samlede omsætning mod 10,9% i 4. kvartal

14 Produktinformation Charms Charmsarmbånd i sterlingsølv og guld Ringe Øvrige smykker I alt Ændring Andel af Modtaget retur Erstattet 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. vs 4. kvt. total i % 4. Kvt. 2012* 4. Kvt. 2012* ,1% 0,7% 18,4% 0,5% 11,4% 71, 6% 12, 4% 6, 2% 9, 8% 100,,0% * Modtaget retur er værdien af udgåede produkter returneret til PANDORA i 4. kvt Erstattet er værdien af nye produkter returneret til detailforhandlere i 4. kvt I 4. kvartal 2012 faldt den gennemsnitligee salgspris pr. enhed til DKK D 132 fra DKK 136 i 4. kvartal 2011, hvilket primært skyldtes lavere prispunkter på nye produktlanceringer og generellee prisreduktioner i 2012, som blev delvist opvejet af positive valutakurseffekter. NYE MARKEDER PANDORA åbnede i 4. kvartal nye Konceptbutikker på PANDORAs vigtige nye markeder (Italien, Frankrig, Rusland og Asien), hvilket fik antallet af butiksåbninger i 2012 op på 80. Butiksantal nye markeder Konceptbutikker ShopinShops Total Ultimo 4. kvt Rusland Kina Japan Øvrige Asien Frankrig Italien Total Netto åbninger 4. kvt Netto åbninger 3. kvt PANDORAs strategi i Rusland, Kina og Japan er primært at åbne brandede b butikker hovedsageligt Konceptbutikker og ShopinShops. Selskabets strategi i Italien err at udnytte det store, veletableredee netværk af multibrandede smykkebutikker. I Italien solgte PANDORAA ved udgangen af 4. kvartal 2012 sine produkter gennem 972 forhandlere (13 Konceptbutikker, 8 ShopinShops, 255 Guldforhandlere, 313 Sølvforhandlere og 383 Hvidforhandlere). Vores strategi i Frankrig er att opgradere kvaliteten af distributionsnetværket t med særlig fokus på ShopinShops i stormagasiner og Konceptbutikker. PANDORA overtog den 1. juli 2011 distributionen i Frankrig fra Selskabets tidligere eksterne distributør. I Frankrig solgte PANDORA ved udgangen af 4. kvartal 2012 sine produkter gennem 298 forhandlere (12 Konceptbutikker, 30 ShopinShops, 13 Guldforhandler, 136 Sølvforhandlere og 107 Hvidforhandlere). BRUTTORESULTAT OG BRUTTOMARGIN Udvikling i bruttomargin kvt. 64,5% kvt. 64,1% kvt. 67,9% kvt. 71,6% kvt. 72,7% Bruttoresultatet udgjorde DKK millioner i 4. kvartal 2012 mod m DKK millioner i 4. kvartal 2011, svarende til en bruttomargin på 64,5% i 4. kvartal 2012 mod 72,7% i 4. kvartal I 4. kvartal 2012 var de gennemsnitlige realiserede priser USD 1.690/oz på guld og USD 31,62/oz på sølv

15 Sammenlignet med 4. kvartal 2011 var bruttomarginen i 4. kvartal 2012 negativt påvirkett af stigende råvarepriser (7,1 procentpoint) ), prisændringer (1,1 procentpoint), produkt og markedsmix (1,3 procentpoint) og valutakurser (1,3 procentpoint). Produkt på grundd af bortfald af og markedsmix omfatter en negativ effekt på bruttomarginen på ca. 1 procentpoint fritagelsen for betaling af told på visse varer produceret i Thailand i henhold til U.S. Generalized System of Preferences Program. Den stigende bruttomargin i 4. kvartal 2012 i forhold til 3. kvartal 2012 skyldtes stigende råvarepriser (1,4 procentpoint), prisændringer (0,0 procentpoint t), produkt og markedsmix (1,6 procentpoint) og valutakurser (3,4 procentpoint). Det er PANDORAs politik at afdække henholdsvis 100%, 80%, 60% % og 40% af det forventede forbrug af guld og sølv for de efterfølgende fire kvartaler. Selskabets afdækkede priser for de kommende fire kvartaler er USD/oz, USD/oz, USD/oz og USD/oz z for guld og 33,16 USD/ /oz, 30,78 USD/oz, 32,64 USD/oz og 31,94 USD/oz for sølv. De D eksisterende varebeholdninger indebærer dog en forsinket effekt af disse afdækningspriser på Selskabets vareforbrug. Kombinationen af den tidsmæssige forskydning fra lagerbeholdningen og PANDORAs løbende 12 måneders afdækning betyder, at Selskabet er fuldt afdækket ind i 2. halvår Hvis der ses bort fra afdæknings og tidsforskydningseffekten på varebeholdningerne, ville den underliggende bruttomargin have været ca. 65,0% på baggrund af a de gennemsnitlige guld (USD 1.718/oz) og sølvmarkedspriser (USD 32, 57/oz) i 4. kvartal Under de samme forudsætninger ville en ændring på 10% af de kvartalsmæssige gennemsnitspriser for guld ogg sølv have påvirket bruttomarginen med ca. +/ 23%point. DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER Distributionsomkostningernee udgjorde DKK 686 millioner i 4. kvartal 2012 mod DKK 699 millioner i 4. kvartal 2011, svarende til 31,5% af omsætningen i 4. kvartal 2012 mod 35, 8% i 4. kvartal Salgs og distributionsomkostningerne steg til DKK 393 millioner i 4. kvartal 2012 fra DKKK 307 millioner i 4. kvartal 2011, svarende til 18,1% af omsætningen i 4. 4 kvartal 2012 mod 15,7% i 4. kvartal Denne stigning skyldtes hovedsageligt en stigning i antallet af PANDORAejede Konceptbutikker og ShopinShops i 4. kvartal 2012 (167 i alt) i forhold til 4. kvartal 2011 (136 i alt) samt etablering på nye markeder. Markedsføringsomkostningerne faldt til DKK 293 millioner i 4. kvartal 2012 fra DKK 392 millioner i 4. kvartal 2011, svarende til 13,4% af omsætningen i 4. kvartal 2012 mod et særligt højt niveau på 20,1% i 4. kvartal ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGERR Administrationsomkostningerne udgjordee DKK 231 millioner i 4. kvartal mod DKK 246 millioner i 4. kvartal 2011, svarende til 10,6% af omsætningen i 4. 4 kvartal 2012 mod 12,6% af omsætningen i 4. kvartal

16 OMKOSTNINGSPROCENT Omkostningsnøgletal (inklusive afskrivningerr og amortiseringer*) Salgs og distributionsomkostninger Markedsføringsomkostninger Administrationsomkostninger I alt * Inklusive gevinster/ /tab fra salg af aktiver 4. kvt. 18,1% 13,4% 10,6% 42,1% 3. kvt. 16,0% 10,6% 11,7% 38,3% 2. kvt. 23,4% 13,6% 17,2% 54,2% 1. kvt. 20,1% 11,9% 14,9% 46,9% kvt. 15,7% 20,1% 12,6% 48,4% Bemærk, at omkostningsprocenterne forr 2012 er påvirket af den negative omsætningseffekt fra lagerbalanceringstiltagene. EBITDA EBITDA for 4. kvartal 2012 steg med 1,9% % til DKK 534 millioner, svarende til en EBITDAmargin på 24,6% mod 26,8% i 4. kvartal Fordelt på regioner udgjorde EBITDAmarginerne for 4. kvartal 2012 før allokering af centrale omkostninger 36,0% i Nord og Sydamerika (46,1% i 4. kvartal 2011), 26,8% i Europa (34, 9% i 4. kvartal 2011) og 31,2% i Asien og Stillehavsområdet (33,4% i 4. kvartal 2011). Ikkefordelte omkostninger faldt til 6,8% i 4. kvartal 2012 mod 12,9% i 4. kvartal EBITDAmarginerne i alle regioner var påvirket af den lavere bruttomargin i 4. kvartal EBITDA af marginen for Nord og Sydamerika var lavere for 2012 end for 2011 og var desuden påvirket bortfald af fritagelsen for betaling af toldd på visse varer produceret i Thailandd i henhold til t U.S. Generalized System of Preferences Program. Den faldende margin i Europa skyldtes desuden omkostningerne forbundet med opbygning af direktee distributionn i Italien og g Frankrig. Den faldende EBITDAmargin i Asien og Stillehavsområdet var påvirket af hensættelsen til tilbagekøb af varelager i Japan, hvilket kun delvist opvejes af en stigning i omsætningen i Australien. EBITDAmargin Nord og Sydamerika Europa Asien og Stillehavsområdet Ikke fordelte omkostninger Koncernens EBITDAmargin kvt. 36,0% 26,8% 31,2% 6,8% 24,6% kvt. 46,1% 34,9% 33,4% 12,9% 26,8% 4. kvt vs 4. kvt (% pts) 10,1% 8,1% 2,2% 6,1% 2,2% EBIT EBIT for 4. kvartal 2012 steg til t DKK 486 millioner, svarende til enn stigning på 2,3% i forhold til 4. kvartal 2011, hvilket resulterede i en EBITmargin på 22,4% i 4. kvartal 2012 mod 24,3% i 4. kvartal

17 FINANSIELLE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER (NETTO) Finansielle indtægter (netto) udgjorde DKK 40 millioner i 4. kvartal 2012 modd finansielle indtægter på DKK 145 millioner i 4. kvartal De finansielle indtægter var positivt påvirket med DKK 51 millioner fra reguleringen af earnout hensættelsen relateret til PANDORA CWEE som følge af ændrede forventninger til PANDORA CWE. Mens det italienske marked udviklede sigg positivt i forhold til forventningerne, levede det tyske marked, som ellers viste tegn på øget vækst, ikke op til forventningerne. Det påvirkede den forventede værdi af earnoutt forpligtelsen relateret til PANDORAA CWE. Som følge af denne nedskrivning indeholder balancen ikke længere en earnouthensættelse vedrørende PANDORA CWE. SELSKABSSKAT Skatteomkostningerne udgjorde DKK 1055 millioner i 4. kvartal 2012, hvilket svarer til en effektiv skatteprocent på 20,0% for 4. kvartal 2012 mod 10,5% for 4. kvartal PERIODENS RESULTAT Resultatet for 4. kvartal faldt med 24,1% til DKKK 421 millioner mod DKKK 555 millioner i 4. kvartal Korrigeret for reguleringen af CWE earnouthensættelsen på baggrund af de ændrede forventninger til PANDORA CWE steg nettoresultatet for 4. kvartal 2012 med 8,,8% til DKK 370 millioner mod et korrigeret nettoresultat på DKKK 340 millioner i 4. kvartal LIKVIDITET OG KAPITALBEREDSKAB PANDORAs frie cash flow udgjorde i 4. kvartal 2012 DKK millioner, svarende til en cash c conversion på 244,7% mod 167,6% i 4. kvartal Stigningen i Selskabets cash conversion rate skyldtes en forbedring af cash flow primært på grund af et fald i lagerbeholdnl ningen i 4. kvartal Nettoarbejdskapitalen relateret til driftenn (defineret som varebeholdninger og tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser fratrukket leverandørgæld) udgjorde pr. ultimo u 4. kvartal ,7% af omsætningen for de foregående 12 måneder i forhold til 33,4% pr. p ultimo 4. kvartal og 42,5% pr. ultimo 3. kvartal Varebeholdninger faldt signifikant til DKKK millioner pr. ultimo 4. kvartal 2012 fra DKK millioner pr. ultimo 4. kvartal 2011 og med DKK 604 millioner i forhold til 3. kvartal Reduktion af varelagrene fra 3. kvartal 2012 til 4. kvartal 2012 skyldtes bedre lagerstyring og omsmeltning af udgåede lagervarer som følge af de gennemførte lagerbalanceringstiltag i 2012 til en samlet værdi af DKK 135 millioner, hvilket opvejede dee stigende guld og sølvpriser (en stigning på ca. 20%). Udvikling i lagerbeholdning Varebeholdning ( ) % af seneste 12 måneders omsætning kvt ,8% kvt ,9% kvt ,0% kvt ,3% kvt ,2% 17 29

18 Tilgodehavender faldt til DKKK 940 millioner i 4. kvartal 2012 (14,1% af de foregående 12 måneders omsætning) fra DKK 982 millioner i 3. kvartal 2012 (15,3% af de foregående f 12 månederss omsætning) på grund af sæsonudsving ogg en forlænget frist for betaling b af juleordrer i 3.. kvartal I 4. kvartal 2012 investerede PANDORA i alt DKK 67 millioner i materielle anlægsaktiver, svarende til ca. 3,1% af omsætningen. Selskabets øgede investeringer i 4. kvartal k 2012 skyldtes, at PANDORA Thailand fremrykkede sine investeringer i PANDORAs Innovation & Design Centre på produktionsanlægget i Gemopolis, Thailand. Den samlede rentebærende gæld udgjorde DKK 158 millioner pr.. ultimo 4. kvartal 2012 mod DKK 385 millioner pr. ultimo 4. kvartal Likvide beholdninger og kortfristede indeståender udgjorde DKK 341 millioner pr. ultimo 4. kvartal 2012 mod DKK 176 millioner pr. ultimo 4. kvartal Nettorentebærende gæld udgjorde pr. ultimo 4. kvartal 2012 DKK 183 millioner svarende til 0,1 LTM EBITDA mod DKK 209 millioner pr. ultimo 4. kvartal 2011 svarende til 0,11 LTM EBITDA

19 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. december 2012 for PANDORAA A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret r eller reviewet af Selskabetss revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporterr for børsnoterede virksomheder. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens k aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 31. december Det er endvidere ledelsens opfattelse, at ledelsesberetningen på (side 118) indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i PANDORAkoncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og for koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerheder, som koncernen står overfor. København, 26. februar 2013 DIREKTION Bjørn Gulden Chief Executive Officer Henrik Holmark Chief Financial Officer Sten Daugaard Chief Development Officer BESTYRELSE Allan Leighton Formand Marcello V. Bottoli B Andrea Alvey Anders BoyerSøgaard Christian Frigast Torben Ballegaard Sørensen Nikolaj Vejlsgaard Ronica Wangg 19 29

20 RESULTATOPGØRELSE FOR KONCERNEN Omsætning Vareforbrug Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skatteomkostning Periodens resultat Noter kvt. 4. kvt. Hele året Hele året Periodens resultat kan henføres til: Aktionærer i PANDORA A/S Periodens resultat Resultat pr. aktie Periodens resultat, aktionærer i moderselskabet, ikkeudvandet Periodens resultat, aktionærer i moderselskabet, udvandet 3,2 3,2 4,3 9,,2 15,7 4,3 9,,2 15,7 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE FOR KONCERNEN kvt. 4. kvt. Hele året Hele året Periodens resultat Kursdifferencer ved omregning af udenlandske dattervirksomheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter Skat af anden totalindkomst Andenn totalindkomst efter skat Periodens totalindkomst Kan henføres til: Aktionærer i PANDORA A/S Periodens totalindkomst

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 41,4% DREVET AF STÆRK UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 41,4% DREVET AF STÆRK UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER Nr. 255 SELSKABSMEDDELELSE 11. august DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 41,4% DREVET AF STÆRK UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER Koncernomsætningen udgjorde i 2. kvartal DKK 3.598

Læs mere

PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 2014

PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 2014 Nr. 217 SELSKABSMEDDELELSE 17. februar 2015 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR Koncernomsætningen udgjorde DKK 11.942 mio. i mod DKK 9.010 mio. i 2013, svarende til en stigning på 32,5%: Omsætningen i Nord-

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

DELÅRSRAPPORT -1. KVARTAL 2015 PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 36,8% DREVET AF STÆRK UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER

DELÅRSRAPPORT -1. KVARTAL 2015 PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 36,8% DREVET AF STÆRK UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER Nr. 239 SELSKABSMEDDELELSE 12. maj 2015 DELÅRSRAPPORT -1. KVARTAL 2015 PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 36,8% DREVET AF STÆRK UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER Koncernomsætningen udgjorde DKK 3.547 mio.

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 2011

PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 2011 Nr. 50 SELSKABSMEDDELELSE 21. februar 2012 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 2011 KONCERNOMSÆTNINGEN VAR DKK 6.658 MILLIONER. EBITDA MARGINEN VAR 34,3%. PERIODENS RESULTAT VAR DKK 2.037 MILLIONER. Koncernen

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING MEGET AT TAGE VED LÆRE AF FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING

INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING MEGET AT TAGE VED LÆRE AF FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING 2011 ÅRSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING 4 6 7 12 14 20 22 24 28 32 34 MEGET AT TAGE VED LÆRE AF FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING UDVIKLING I VÆSENTLIGE STRATEGISKE DRIVKRÆFTER

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 european retail cvr nr: 27492797 Indhold 3 Bestyrelsens beretning 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsespåtegning 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 11 Opgørelse

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 22. november 2010 Side 1 af 33 Ny regnskabspraksis for supply-and-installation projekter og påvirkningen heraf på 2006-2011 Resume: I selskabsmeddelelse nr. 40/2010

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017.

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017. Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 09/ CVR nr.: 24 93 28 18 26. maj TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. januar 31. marts 1.KVARTAL SOM FORVENTET

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 24. august 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august

Læs mere

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 13 Aalborg, den 26. august 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 13 Aalborg, den 26. august 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Ikon tekst Meddelelse 2010 nr. 13 Aalborg, den 26. august 2010 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tlf. +45 96 30 60 00 Fax +45

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tel.: +45 96 30 60 00 Fax: +45 98 13 28

Læs mere

Euroinvestor.com A/S Delårsrapport. 1. januar 30. juni 2015

Euroinvestor.com A/S Delårsrapport. 1. januar 30. juni 2015 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 af 28. august 2015 1 Indhold Resume for 1. halvår 2015 3 Ledelsespåtegning 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Ledelsesberetning 6 Forretning

Læs mere