Watoto Wetu Tanzania

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Watoto Wetu Tanzania"

Transkript

1 Watoto Wetu Tanzania Lavet af Robin Staley Wenningstedt Hansen Link til website:

2 Indholdsfortegnelse Projektformulering S. 3 Problemstilling S. 3 Problemformulering S. 4 Metode S. 5 Interessentanalyse S. 6 SWOT-analyse S spørgsmål S. 10 Design brief S. 14 Dokumentation af udvikling S. 16 Informationsdesign S. 16 Interaktionsdesign S. 16 Præsentationsdesign S. 16 Spil - Watoto Wetu Tanzania Quiz S. 17 Konklusion og refleksion S. 18 Referencer S. 19 S. 1

3 Bilag: Kode-eksempler S. 20 Projektplan S. 22 Use-case model S. 23 Engangsbetalende aktivitetsdiagram S. 24 Månedligbetalende aktivitetsdiagram S. 25 Nyhedsbrev aktivitetsdiagram S. 26 ER-model på 3. normalform S. 27 Databasedesign S. 28 Attributtabel S. 29 Website layout S. 30 Sitemap S. 31 Screen dumps S. 32 S. 2

4 Projektformulering Watoto Wetu Tanzania er et projekt, der giver forældreløse og sårbare børn og unge i Tanzania en fremtid ved at få dem i skole, så de kan få sig en uddannelse. Det er hovedparten i projektet, men at forsørge dem med mad, drikke og tøj er også en stor del af det. De har et center, hvor der bor omkring 70 børn og unge. Projektet er desværre ikke statsstøttet, så derfor er de penge der kommer ind fra lokalbefolkningen samt tanzaniske virksomheder, så som en bank og telefonselskab. Enkelte indkomster kommer dog også fra udlandet, men det er minimalt. Derfor vil de gerne kommunikere mere med lokalbefolkningen og de tanzaniske virksomheder, men dog mest virksomhederne da de sidder på den større del af kapitalen. Derudover vil de også gerne have penge fra mennesker og virksomheder fra udlandet, så de også kan være en del af projektet, og være med til at gøre en forskel ved at give forældreløse og sårbare børn og unge en fremtid. Herunder er formuleringen for projektet i store træk; det er selve udgangspunktet at gå ud fra, når starten af projektet er sat i værk. Problemstilling Så der ligger problemer i at få kommunikeret ud til den tanzaniske befolkning samt de tanzaniske virksomheder, og udlandets befolkninger samt virksomheder. At få indsamlet penge nok til at gøre centeret pænere og mere funktionelt, samt at få børn og unge i skole, så de kan få sig en uddannelse. Derpå er de altid i mangel på mad og drikke, så pengene går også til det. At få skaffet tøj, byggematerialer, senge, m.m. Alt hvad der kan hjælpe på at gøre centeret mere appelle-rende, og børnene og de unges trivsel og velvære bedre. De har et fantastisk sammenhold, de er som én stor familie. De hjælper hinanden med alt muligt, og de er fælles om det huslige arbejde. S. 3

5 Problemformulering Ud fra problemstillingen udtrækker jeg så et problem (opgave), som derpå bliver min problemformulering. Og da det er indenfor mit område som multimediedesigner, så bliver det at lave en kommunikationsstrategi for projektet, som bliver i form af et website med tilhørende database. Og jeg vælger danskerne samt danske virksomheder at kommunikere til og få budskabet videregivet. Så websitet vil være på dansk, og det vil det tilhørende spil også, der vil have et læringshold om Watoto Wetu Tanzania. Problemformuleringen her er at få fremstillet et website, der skal kommunikere til danskerne og danske virksomheder på, i sådan en grad at de vil støtte projektet (børnehjemmet). Samt at få lavet en kommunikationsstrategi, der har til opgave at få fanget danskernes og danske virksomheders interesse, og som til forskel ikke minder om de andre velgørenhedsorganisationer. At skille sig ud fra mængden på en stærk, målrettet og pålidelig måde, der vil gøre det til et unikum. Deres USP (Unique Selling Proposition) er at projektet mest lægger vægt på at give de forældreløse og sårbare børn og unge en skolegang og uddannelse; mad, tøj og husly får de også. S. 4

6 Metode Jeg har valgt at arbejde ud fra vandfaldsmetoden, da den passer til min færdigudarbejdede projektplan; har sammendrag sat ind mellem de ting jeg skal have lavet, hvor jeg synes at en ny fase begynder. Samtidig synes jeg at den form for metode er god, idet at man får grønt lys til at fortsætte til næste del, og kan fokusere om den. Men derimod kan jeg også se fordelen ved at benytte prototyping, da man validerer løbende, så man på den måde kan gå tilbage og ændre, og derfra få det revalideret igen. Men jeg forholder mig til vandfaldsmetoden, da jeg finder den mest passende til dette projekt. Tror faktisk nærmere at det bliver en blanding af både vandfaldsmetoden og prototyping: Jeg laver en ting, hvorefter jeg går videre til det næste, men hvis der skulle ske en ændring, som dermed også vil forandre det forrige, så vender jeg tilbage og ændrer det så det stemmer overens med den nye ændring. S. 5

7 Interessentanalyse Den første del af interessenterne her er den almindelige dansker, der ønsker at gøre en forskel andre steder i verdenen. Det kan sågar også være den ubevidste dansker, der er nyt på dette område. Den anden del er de danske virksomheder, der enten støtter en eller flere velgørenhedsorganisationer i forvejen, eller tænker over hvad de mon skal støtte for en velgørenhedsorganisation, eller dem som slet ikke har haft en tanke om at støtte noget endnu. Så der skal kunne tilgås informationer om projektet, samt visuelle resultater af pengestøtten, i form af billeder og nyhedsbrev, man kan bidrage med. Både danskerne og danske virksomheder er interesseret i om deres pengestøtte går godt ud og virkelig hjælper børnene og/eller centeret. S. 6

8 SWOT-analyse Har valgt at benytte mig af en SWOT-analyse, for at se mulighederne for et website af den genre i forhold til lignende websites vi allerede har på dansk. Strengths (Styrker) For at stå stærkt mod andre lignende websites, skal fokus helt klart ligge på at vise billeder af hvor godt pengene gør for Watoto Wetu Tanzania. I stedet for at vise billeder af hvor dårligt stillede forældreløse og sårbare børn og unge er, og ramme folk på deres samvittighed, for tror at folk er godt trætte af at se den slags billeder. Så i stedet for at ramme folk på deres samvittighed, så skal man ramme dem fra en helt ny vinkel af. Det vil helt oplagt være at ramme dem på glæden. At vise hvor glade de forældreløse og sårbare børn og unge er; at se dem smile vil få en selv til at smile. Derpå kan man håbe på at det vækker folks interesse for at støtte projektet og give dem en fremtid fuld af drømme. Styrken her ligger helt klart i at fokusere på det positive end det negative ved situationen dernede. Weaknesses (Svagheder) Det der bliver svært at konkurrere imod er de store organisationer som Red Barnet og Børnefonden, for at nævne 2 store. De har Tv-reklamer, samt kendte personer der støtter det, som muligvis gør populariteten for organisationen det større. De har et godt tag på danskerne, da vi let kan røres på vores samvittighed, så de bruger alle kneb med at vise katastrofebilleder. Men den svaghed kan vi så omvende til vores styrke, da danskerne helt sikkert gerne vil se noget glæde og lykke end sorg og modløshed til en forveksling. Opportunities (Muligheder) Som tidligere nævnt i både Strengths og Weaknesses, så er mulighederne for at gøre sig bemærket tvedelt. Man kan enten følge med strømmen og gøre som organisationerne gør eller bevæge sig mod strømmen og gribe det hele an fra en anden synsvinkel. Der hvor mulighederne er størst og stærkest er at gribe det an fra en anden synsvinkel, nemlig at gøre danskerne opmærksomme på at der findes andet end børn og unge i katastrofesituationer. Vise dem at pengene faktisk gør en forskel, og hjælper børn med at få en uddannelse samt rent tøj og mad. S. 7

9 Så ser mulighederne her ret stærke og solide. Threats (Trusler) Truslerne her vil selvfølgelig være de store organisationer, da de har en stor markedsandel (hvis man kan kalde det dét); mange af danskerne samt danske virksomheder. Det hører til sjældenheder at danskere samt danske virksomheder støtter mere end 1 velgørenhedsorganisation ad gangen. Så at stjæle andre velgørenhedsorganisationers støttere vil komme sin sag for, da de fleste er stamstøttere. En af de store trusler vil være hvis de andre velgørenhedsorganisationer også beslutter at køre samme stil, ved at benytte glædesbilleder i stedet for katastrofebilleder eller benytte begge dele. Men det vil kræve at de andre deres kommunikationsstrategi, hvilket kan forårsage at de mister støttere. S. 8

10 25 spørgsmål Ud fra Jan Krag Jacobsens bog 25 spørgsmål udvælger jeg de spørgsmål, der er relevante for mit produkt, som er et website med tilhørende database. Og i dette tilfælde har jeg valgt at besvare alle 25 spørgsmål. Ved at benytte denne model, når man er i gang med planlægningen af kommunikationen, og har svaret på alle 25 spørgsmål, så er man tæt ved at have sig et vellykket formidlingsprodukt. Så derfor er denne model et godt fundament at arbejde videre ud fra, hvorpå at skabe den bedst mulige kommunikation. 1. Hvem er målgruppen? Det er danskerne samt danske virksomheder, idet der kunne vælges mellem den tanzaniske befolkning samt tanzaniske virksomheder, eller danskerne samt danske virksomheder. 2. Hvad er budskabet? At hjælpe tanzaniske, forældreløse og sårbare børn og unge med at få et godt liv, end hvad de ellers ville have fået, ved at give dem en skolegang samt en uddannelse. Og at gøre centeret mere appellerende og beboeligt ved at kunne give dem ting og materialer til opgradering. 3. Hvad er mediet? Da produktet skal have en tilhørende database, så bliver mediet et website; altså internettet. 4. Hvilken effekt skal produktet have hos målgruppen? At få besøgende på websitet til at blive klogere om Watoto Wetu Tanzania, og få dem til at bidrage med pengestøtte, enten som enkeltbetalende eller kontinuertbetalende. S. 9

11 5. Hvad er formålet med effekten hos målgruppen? At få besøgende (dvs. danskere og danske virksomheder) til at hjælpe projektet med økonomisk støtte, så børnehjemmet på den måde kan sætte forældreløse og sårbare børn og unge i skole og give dem en uddannelse, samt tøj, mad, drikke og husly, ved at opgradere centeret. 6. Hvem er afsender? Det er Watoto Wetu Tanzania. Men jeg, Robin Staley Wenningstedt Hansen, er også en slags afsender, da det er mig, der har lavet produktet til Watoto Wetu Tanzania. 7. Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen? At produktet formidler deres budskab om at give pengestøtte til projektet, så forældreløse børn og unge kan få en skolegang, og derfra få sig en uddannelse. Og samtidig at give pengestøtte til centeret, så det kan blive opgraderet, og på den måde give børnene en mere behagelig tilværelse, samt at kunne tage flere forældreløse og sårbare børn og unge ind i centeret. 8. Hvad er formålet med effekten hos afsenderen? Det at forhindre i at forældreløse og sårbare børn og unge ender som billig arbejdskraft eller trafficking (handel med mennesker, oftest til prostitution). At give forældreløse og sårbare børn og unge et kærligt og trygt hjem, med tøj, mad og drikke, samt en skolegang med uddannelse til følge. 9. Hvordan påvirkes målgruppen ellers med lignende budskaber? Det kan de f.eks. blive gennem Tv-reklamer, flyers og plakater, hvor de f.eks. skriver at man kan støtte med penge via en sms-tjeneste og/eller via et telefonopkald. S. 10

12 10. Er produktet lavet før? Ja, der findes lignende produkter; alle de store velgørenhedsorganisationer har et website med tilhørende database. 11. Hvor, hvornår og hvordan skal målgruppen opleve produktet? Websitet kan opleves på internettet via diverse apparaturer, der har tilgang til internettet, hvor man benytter en browser (Firefox, Safari, m.fl.) for at kunne tilgå det. 12. Hvordan skal produktet distribueres? Det skal det ikke. Man skal selv få uploadet det til et købt webhotel eller få andre til at gøre det for en. 13. Hvilke genrer skal bruges? Genrerne set ud fra et websites synspunkt er at siderne er lavet i HTML med tilhørende CSS, hvor nogle af sider har PHP og SQL inkluderet. 14. Hvilke fortællemåder skal bruges? Der skal vises billeder af hvor glade børnene er i og uden for skolen, samt skal der være fortællinger fra de forældreløse og sårbare børn og unge selv. Og så skal sproget på websitet være forståeligt for alle, børn såvel som ældre. 15. Hvilke færdigheder skal producenten have? Producenten, som er mig, skal kunne HTML, CSS, PHP, SQL, og skal kunne lægge en kommunikationsstrategi, som er til gavn og ikke ødelæggelse. S. 11

13 16. Hvilken viden skal producenten have? Producenten, som er mig, skal have sat sig ind i Watoto Wetu Tanzania, så på den måde at kunne formidle deres budskab på den bedst mulige måde. Derpå også have en viden indenfor kommunikation på nettet, så på den måde at få fanget danskernes og de danske virksomheders interesse. 17. Hvor meget skal der tages med? Der skal tages alt nødvendig information om Watoto Wetu Tanzania med på websitet, så besøgende er helt med på hvad projektet går ud på og hvad pengene går til, og hvilken virkning pengene har på de forældreløse og sårbare børn og unges liv. 18. Hvilket apparatur er nødvendigt? Apparaturer der kan tilgå internettet, som man kan komme ind på websitet. 19. Hvad må produktet koste? Nu er det her et studerendeprojekt, men hvis det var lavet af en professionel eller af en virksomhed, så er det alt efter hvad de tager for at lave et website med tilhørende database. 20. Hvilke juridiske problemer kan opstå? Hvordan kontrakten mellem Watoto Wetu Tanzania og producenten af websitet samt databasen skal udformes, og om der skal bruges materialer der er beskyttet af ophavretsloven. Men i dette tilfælde er alt billedmateriale Watoto Wetu Tanzanias eget. Derpå kan valgte billedmateriale have billede af personer, som ikke ønsker at være udstillet til genkendelse på nettet. S. 12

14 21. Hvilke etiske problemer kan opstå? Om man kan udstille personer stående som socialt belastede eller i økonomiske problemer. 22. Hvad skal produktet hedde? WWT website (Watoto Wetu Tanzania website), eller hvad de selv kommer på af navn. Det er helt frivilligt om websitet overhovedet skal have et navn. 23. Hvordan ser tidsplanen ud? Websitet, med tilhørende database, skal være færdigt tirsdag den 21. december 2010, klokken 10: Hvordan laver man nemmest produktet? Det gør man i et team bestående af personer indenfor forskellige fagområder, men stadig kan kommunikere på en forstående og ansvarlig måde, så man på den måde får et godt resultat til deadline. 25. Hvordan skal produktet afprøves? Der skal laves en ekspertvurdering af websitet, samt en brugertest hvor websitets funktionalitet, bruger-venlighed og design bliver afprøvet. S. 13

15 Design brief Design briefet her vil kort fortælle de overordnede elementer, der bliver benyttet på websitet. Målgruppe Den valgte målgruppe er danskerne og danske virksomheder. Så det indebærer gamle som nye besøgende på velgørenhedswebsites. At få fanget deres interesse vil blive ved at benytte AIDA-modellen (Attention, Interest, Desire, Action). Farvevalg Har valgt at bruge mange forskellige lyse farver, for at det skal få den virkning af varme, glæde og lykke som Watoto Wetu Tanzania giver til de forældreløse og sårbare børn og unge på centeret. Den sorte farve, som omridset af indholdet har, giver lidt kontrast til de lyse farver, samt opdeler elementerne. De farver man ser mest til er grøn og blå, da de tilsammen giver websitet liv og lykke. Bruger de farver som baggrundsfarver. Den grønne farve står for håbet, alt levende og genfødsel, hvilket er de værdier som Watoto Wetu Tanzania besidder af og vil videregive til de forældreløse og sårbare børn og unge. Den blå farve står for kærlighed, spiritualitet og troskab, som også er værdier Watoto Wetu Tanzania er i besiddelse af og vil videregive til børnene og de unge. Spiritualitet i det at børnene og de unge skal være åbensindet og holde liv i deres ånd, så de kan forfølge deres drømme om en god fremtid. Så ved at benytte håbets farve og kærlighedens farve på websitet, bliver Watoto Wetu Tanzanias budskab og værdier bragt videre ud til verdenen (dvs. Danmark i dette tilfælde). Den grønne farve symboliserer også land, og den blå farve symboliserer også himmel og hav, så tilsammen symboliserer de Jorden vi bor på. Alt efter hvilken side man er inde på, vil undermenufeltet og footeren ændres til den farve, som sidens tilhørende knap har. S. 14

16 Farvekoder Rød: FF0000 Blå: 0066FF Grøn: 00FF00 Gul: FFFF00 Lilla: 6600FF Brun: Orange: FF9900 Turkis: 00FFFF Sort: Hvid: FFFFFF Billeder De anvendte billeder er billeder, som er lagt ud til projektet som materiale, så de er taget af personer som er indenfor Watoto Wetu Tanzania. Typografi Til websitet, samt rapporten, har jeg valgt at benytte Calibri, da det er en simpel og lige til typografi, som stort set alle ville kunne se. Det er ikke en typografi man skal hente fra diverse websites, men en integreret del af Microsoft Office (version 2007 eller nyere), samt Windows Vista og Windows 7. Så da størstedelen af alle computere har ét af de ovenstående krav, kan websitet vises på den ønskede måde. S. 15

17 Dokumentation af udvikling Har tre korte designbeskrivelser, der dokumenterer informationsdesign, interaktionsdesign og præsentationsdesign. Informationsdesign Besluttede mig for at gøre information så let tilgængelig som mulig, samt at lange tekster fik en scrool uden at selve websitet blev påvirket af det. Og så det at de forskellige informationer er opdelt på hver deres side, men har en fælles kategori ved navn Om Watoto Wetu Tanzania. For at få et visuelt overblik over fordelingen, henvises der til Sitemap (s. 30). Interaktionsdesign Dette var fastlagt i mit sind meget hurtigt og klart, at det skulle være nemt og ikke for besværligt. Samt det at der ikke skulle være en synlig brødkrummesti, men at det til hver en tid kunne ses hvor man er henne på websitet; fremhævelse af links og brugen af farver. Når det kom til de sider, som skulle interagere med databasen, så skulle formene være simple og ikke alt for mange udfyldningsfelter. Derpå at få en slags respons på det man havde valgt og indtastet, efter at have trykket på knappen, der førte en videre til den pågældende side. For at se interaktionen på websitet, henvises der til aktivitetsdiagrammerne. Præsentationsdesign Designet til websitet kom til mig lige så snart jeg fik opgaven stillet. Det skulle være spændende og interessant at se på, samt interagere med. Det skulle være farverigt, for at skabe den varme og glæde som WWT giver til de forældreløse og sårbare børn og unge. Besluttede mig for at gøre websitet ovalt for at gøre det anderledes, end så mange andre websites, det ville også gøre det mere unikt og til at huske. Derpå at gøre websitet overskueligt, så man altid ville kunne se hvor man befandt sig henne. For at skabe et visuelt indblik i ovennævnte, henvises der til Website layout (s. 29). S. 16

18 Spil - Watoto Wetu Tanzania Quiz Da spillet skal være et lærerigt spil om WWT, så tænkte jeg på at lave en form for quiz. Alle svarene kan findes på websitet, så det vil få folk til at lede efter dem, og dermed lærer de om WWT ved at læse siderne igennem for at finde de svar de søger. Når alle spørgsmålene er blevet besvaret, vil spilleren få en oversigt over hvilke spørgsmål var rigtig besvaret og hvilke spørgsmål var forkert besvaret, og dermed får en score baseret på antal rigtige ud af det samlede antal af spørgsmål. Lige så snart spillet starter, vil en baggrundsmusik begynde, som højst sandsynligt vil få spilleren i godt humør; hvis spilleren allerede er i godt humør, så blive i endnu bedre humør. Det vil få spillerne til at gøre sig bedre, så de vil med højst sandsynlighed læse på tingene igen, og dermed få sig en bedre score. Samtidig vil det gøre deres viden indenfor WWT større, og forhåbentlig få dem til at donere penge til formålet. Nåede dog ikke at blive færdig med spillet til tiden, så det vil være færdigt i midten af januar. S. 17

19 Konklusion og refleksion Alt i alt er jeg rigtig godt tilfreds med resultatet af dette projekt; især af den grund at jeg har arbejdet alene om det, for at bevise at jeg godt kan klare det. Ved at følge min projektplan jeg har lavet, kunne jeg nå det jeg skulle og blive færdig til tiden. Mange af tingene tog længere tid end jeg havde regnet med, men det forhindrede mig ikke i at blive færdig til deadline. Det at lave et omfattende projekt alene tager meget af ens tid, men til gengæld bliver der ingen konfrontationer med andre gruppemedlemmer eller uoverensstemmelser, da man kører solo. Derimod ville det uden tvivl have været bedre, mere effektivt og tidsbesparende at være flere om projektet, samt at det giver mere input til projektet fra andre synsvinkler. Jeg synes at mit produkt rammer godt en konklusion: den skiller sig ud i forhold til andre lignende websites, og i stedet for at vise billeder af sørgmodige børn og katastrofe ramte områder, så er der billeder af glade børn og unge, samt stemningsfyldte billeder. Derpå også at gøre websitet mere spændende at se på ved at bruge varme og lyse farver, end kolde og mørke farver, der får det til at se trist og sørgmodigt ud. Der skal i stedet for være masser af liv og glæde ved at besøge websitet. Kommunikationsstrategien er den at der skal vises billeder af hvad pengene gør af forskel i børn og unges hverdag, samt at vise hvor glade de er for den hjælp de modtager af donationerne og de frivillige hjælpere på centeret. Synes det har været et fantastisk projekt at arbejde med, især når det har noget med virkeligheden at gøre, og ikke bare noget fiktivt; det giver projektet mere liv. Så af den tid vi har haft til projektet, er jeg godt tilfreds med mit resultat. Ingen tvivl om at det kunne have været blevet bedre, hvis man havde længere tid til det. Jeg har lavet projekt hver eneste dag, for at opnå det bedst mulige resultat jeg kunne præstere med. Efter at have siddet med projektet her alene, er jeg blevet endnu bedre til at håndtere et projekt, samt at have udviklet mig inden for brugen af HTML, CSS, PHP, SQL og forklare mere visuelt gennem diagrammer og modeller. Derpå også at få lavet en holdbar kommunikationsstrategi og arbejde ud fra den. Er helt klart blevet skarpere som multimediedesigner. Midtvejs under projektforløbet fik jeg den trang til selv at være dernede i Tanzania og hjælpe på centeret, efter at have læst om det og set billederne! S. 18

20 Referencer Bøger 25 spørgsmål - en moderne retorik til planlægning af kommunikation af Jan Krag Jacobsen. 1. udgave 1997, 5. oplag ISBN Udvikling af multimedier - en helhedsorienteret metode af Marie Christensen og Louise Harder Fischer. 2. udgave, 2. oplag ISBN -10: ISBN-13: Links Wikipedia: Google: w3schools: Ekstern hjælp Gymnasieven og som jeg har en underside af: Henrik Glinka Andersen S. 19

21 Kode-eksempler Har valgt at kommentere PHP- og JavaScript-kode, da det er mere avanceret end HTML og CSS. PHP <?php include dbconn.php ; //Opretter donation if(isset($_post[ fornavn ], $_POST[ efternavn ], $_POST[ koenid ], $_POST[ firmanavn ], $_POST[ adresse ], $_POST[ postnummer ], $_POST[ statusid ], $_POST[ beloeb ], $_POST[ godkend ])) { $sqlstring = INSERT INTO donor (fornavn, efternavn, koenid, firmanavn, adresse, postnummer, statusid, beloeb, betalendeid, aktivid) VALUES (.$_POST[ fornavn ].,.$_POST[ efternavn ].,.$_POST[ koenid ].,.$_POST[ firmanavn ].,.$_POST[ adresse ].,.$_POST[ postnummer ].,.$_POST[ statusid ].,.$_ POST[ beloeb ]., 0, 0) ; $result = mysqli_query($dblink, $sqlstring); } //slut?> if(!$result) { echo SQL fejl. ; exit(); } Det ses her, at hvis de ovengivende attributter er blevet sendt herhen, så skal den tage de nævnte attributter, sætte dem ind på deres respektive pladser i SQL-sætningen og eksekvere den. Hvis fejl skulle opstå, ved enten at findebindelsen til databasen fejler og/eller SQL-sætningen er forkert, så bliver en fejlmeddelse udskrevet på siden. Den fejlmeddelse kan blive bedre håndteret, hvis mere tid var til rådighed. S. 20

22 JavaScript function formvalidator() { var condition1 = del1(); var condition2 = del2(); var condition3 = del3(); var godkendt = condition1 && condition2 && condition3; if(!godkendt) { alert( V\u00E6r venligst at udfylde de manglende felter under overskifterne markeret med r\ u00f8dt. ); } } return godkendt; Denne funktion lægger de tre andre funktioners variabler (booleans) sammen til en fælles boolean variabel. Så længe der bare er én ud af de tre der returnerede en false, så vil den fælles variable også være false, og så vil en fejlmeddelse blive udskrevet i en boks med tilhørende tekst. Hvortil at den funktion/de funktioner der returnerede false, vil farve den skrevne id, i de individuelle funktioner, rødt. S. 21

23 Projektplan S. 22

24 Use-case model S. 23

25 Engangsbetalende aktivitetsdiagram S. 24

26 Månedligbetalende aktivitetsdiagram S. 25

27 Nyhedsbrev aktivitetsdiagram S. 26

28 ER-model på 3. normalform S. 27

29 Databasedesign S. 28

30 Attributtabel S. 29

31 Website layout S. 30

32 Sitemap S. 31

33 Screen dumps S. 32

indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO

indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO Gruppe 9 56 156 Vejledere Wordpress login side 02 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 03 GRUPPEKONTRAKT 1.0 04 INDLEDNING

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 4. Semester 2014 4MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede

Læs mere

Touring Club. Introduktion 1 1. 21 dec. 2009. Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Garwun Jeffrey Lai

Touring Club. Introduktion 1 1. 21 dec. 2009. Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Garwun Jeffrey Lai MCTC 2009 Multimediedesigneruddannelsen 3. sem, Eksamensprojekt dec - jan 2009-2010 Erhvervsakademiet København Nord link: www.mctc.7effrey.dk Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Garwun Jeffrey Lai 21 dec. 2009

Læs mere

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering...

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering... Indhold Indhold... 1 Titelblad... 4 Forord... 5 Ansvarsfordeling... 5 Indledning... 6 Problemfelt... 6 Problemstilling... 6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Research & Analyse... 8 Målgruppe...

Læs mere

EKSAMEN CSR 3. SEMESTER 2013

EKSAMEN CSR 3. SEMESTER 2013 EKSAMEN CSR 3. SEMESTER 2013 1 Fakta Julia Brøndum Emborg www.juliaemborg.dk/ 3sem4pro.html E-mail: cph-je7@cphbusiness.dk Valgfag: CMS Trine Falck Pape www.trinepape.dk/school-3-4.html E-mail: cph-tp8@cphbusiness.dk

Læs mere

Fredag d. 20. februar 2015 2. semester MUL-B CSR CAMPAIGN

Fredag d. 20. februar 2015 2. semester MUL-B CSR CAMPAIGN CSR CAMPAIGN 1 Corporate Social Responsibility http://b-design.nu/2sem-projekt1/csr.html Kathrine Harder kathrineharder@gmail.com Simone Blachman blachman94@hotmail.com Pernille Sjøgreen - pernille.sjoegreen@gmail.com

Læs mere

Fakta ark. Lærere: Ditlev Skanderby, Frederik Tang, Ian Wisler-Poulsen, Jesper Hinchely, Merete Geldermann Lútzen, Morten Rold, Thomas Hartmann.

Fakta ark. Lærere: Ditlev Skanderby, Frederik Tang, Ian Wisler-Poulsen, Jesper Hinchely, Merete Geldermann Lútzen, Morten Rold, Thomas Hartmann. 1 Fakta ark Projekttitel: Vedvarende energi Projek url: www.grafreaq.dk/recycling/index.php Gruppe nr.: A1 Klasse: MULA13 Lærere: Ditlev Skanderby, Frederik Tang, Ian Wisler-Poulsen, Jesper Hinchely, Merete

Læs mere

University College Nordjylland Hovedeopgave - Multimediedesign

University College Nordjylland Hovedeopgave - Multimediedesign Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Problembeskrivelse:... 3 Problemafgræsning:... 4 Mål... 4 Problemformulering... 5 Metode... 5 Foranalyse undersøgelse:... 8 SWOT... 8 Interessentanalyse...11 Målgruppeanalyse...

Læs mere

KOM UD I VERDEN PRODUKTER: Rapport. http://philipsparso.dk/3semeksamen/ TAP - Theis Frimann Sparrewath, Anders Jacobsen & Philip Sparsø

KOM UD I VERDEN PRODUKTER: Rapport. http://philipsparso.dk/3semeksamen/ TAP - Theis Frimann Sparrewath, Anders Jacobsen & Philip Sparsø KOM UD I VERDEN Rapport TAP - Theis Frimann Sparrewath, Anders Jacobsen & Philip Sparsø PRODUKTER: http://philipsparso.dk/3semeksamen/ 3. Semester Eksamen Indholdsfortegnelse Definition af opgave - Theis...

Læs mere

Is à Bella E-handel. MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010. Erhvervsakademiet København Nord

Is à Bella E-handel. MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010. Erhvervsakademiet København Nord Erhvervsakademiet København Nord MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 Afleveret i 4 eksemplarer d 28. maj kl. 14.00 Is à Bella E-handel Forfatterer: Jakob Christoffersen,

Læs mere

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq Indholdsfortegnelse Indledning - Ditte, Signe Problemformulering Metode og valg Hvilken udviklingsmetode har vi valgt og hvorfor? - Simone Design Thinking - Ditte Work Breakdown Structure - Ditte Projektstyringsværktøj

Læs mere

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik...

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik... Præsentationsdesign... 15 Indhold Indledning... 4 Problem-beskrivelse... 5 Problemformulering... 6 Metode... 7 Foranalyse... 7 Systemudviklingsmetode... 7 Karakteristik af Bryghuset Vendia... 8 Undersøgelse...

Læs mere

HOVEDOPGAVE 2015 Murad.dk Relancering

HOVEDOPGAVE 2015 Murad.dk Relancering HOVEDOPGAVE 2015 Murad.dk Relancering Fact sheet URL: http:/www.christinajuulmann.com/murad Christina Juulmann cph-cj197@cphnbusiness.dk Cæcilie Rasmussen cph-cr105@cphnbusiness.dk Vejleder Ivan Rosenvinge

Læs mere

2 Faktaark indholdsfortegnelse

2 Faktaark indholdsfortegnelse 2 Faktaark indholdsfortegnelse 3 Projekttitel...Startup.dk Vejledere...Ditlev Vestergaard Skanderby Marc Kluge Frederik David Tang Jesper Hinchely Morten Rold Anslag...33018 Anders Lauridsen...E-mail:

Læs mere

2. semester eksamensopgave

2. semester eksamensopgave 2. semester eksamensopgave Hold l15mul2a14f Årgang 2014 / 2015 Vejledere: Ditlev Skanderby Marc Kluge Frederik Tang http://www.multimediedesigner.nu 2 3 Indholdsfortegnelse Faktaark 3 Indledning 4 Projektbeskrivelse

Læs mere

Projekt C - Udvikling af multimedieløsning for ByPrang

Projekt C - Udvikling af multimedieløsning for ByPrang Projekt C - Udvikling af multimedieløsning for ByPrang Multiemediedesign - UCN Sofiendalsvej Termin: Sommer 2015 4. Semester MMDB0913 Projektdeltagere: Daniel Kranker Nicolai Dahl Jeppesen Thomas Christiansen

Læs mere

Interaktiv 3d i Flash

Interaktiv 3d i Flash 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKTION 4 3 PROBLEMFORMULERING 4 4 PROBLEMAFGRÆNSNING 5 5 METODE OG STRUKTUR 5 5.1 Metode 6 5.2 Struktur 6 6 UDVIKLINGS IDE. 7 6.1 Bruger anvendelighed

Læs mere

Meeting Room Manager App

Meeting Room Manager App Meeting Room Manager App Multimediedesigneruddannelsen 4. sem, Eksamensprojekt april - maj 2009 Erhvervsakademiet København Nord Jeffrey Lai 28. Maj 2010 Introduktion 1 1.0 Introduktion 1.1 Indledning

Læs mere

DRAKE EKSAMENSPROJEKT

DRAKE EKSAMENSPROJEKT DRAKE EKSAMENSPROJEKT 2. semester - CLmul-a12e Projekt URL http://www.lucasperch.dk/projekter/drake/index.php Gruppe 2 Lucas Perch http://www.lucasperch.dk kontakt@lucasperch.dk Niclas Sand http://www.niclassand.dk

Læs mere

URL-adresse. Underskrifter. Gruppenr. og årgang. Gruppemedlemmer. Vejledere. www.caterpillardesign.dk/ donggreen/index.html. B5 MulB13.

URL-adresse. Underskrifter. Gruppenr. og årgang. Gruppemedlemmer. Vejledere. www.caterpillardesign.dk/ donggreen/index.html. B5 MulB13. URL-adresse www.caterpillardesign.dk/ donggreen/index.html Gruppemedlemmer Nanna Hviid nannahviid@yahoo.dk www.caterpillardesign.dk/donggreen/index.html Tobias Sindet Jacobsen tobiassindetj@gmail.com www.mul121.itkn.dk/donggreen/index.html

Læs mere

2013 EKSAMEN CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. 3. semester eksamensprojekt

2013 EKSAMEN CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. 3. semester eksamensprojekt 2013 EKSAMEN CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 3. semester eksamensprojekt 1 2 FACT SHEET PROJEKTTITEL: EKSAMENSPROJEKT 3. SEM - CSR LINK TIL WEBSITE: CHRISTIANDEVRIES.DK/NOVO/INDEX.HTML LINK TIL BANNER:

Læs mere

Responsiv hjemmeside

Responsiv hjemmeside Kom/it niv.a 3.år Responsiv hjemmeside Hospidana Carina Aa Hansen, Mathias Larsen, Peter Lærke 2014 Forord I vores rapport vil man kunne gå ind og læse omkring hvorfor vi har valgt at opbygge vores hjemmeside

Læs mere

Uddannelse: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9100 Aalborg Projekt: afsluttende projekt MMD 2014 Semester: 4. Semester 2014 Klasse: mmda0912

Uddannelse: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9100 Aalborg Projekt: afsluttende projekt MMD 2014 Semester: 4. Semester 2014 Klasse: mmda0912 1 Uddannelse: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9100 Aalborg Projekt: afsluttende projekt MMD 2014 Semester: 4. Semester 2014 Klasse: mmda0912 Vejleder: Synopsis: Jesper Mortensen Vi er to studerende

Læs mere

Nyt website Ranum EC

Nyt website Ranum EC Nyt website Ranum EC Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Baggrund... 4 Problem... 4 Løsning... 4 Problembeskrivelse... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6 Teori... 7 SEO... 7 Validering af website...

Læs mere

Faktaark. Startup.dk Multimediedesigner 1.års prøve Eksamensprojekt, 2. Semester 2015. Link til website http://www.michellasjacobsen.

Faktaark. Startup.dk Multimediedesigner 1.års prøve Eksamensprojekt, 2. Semester 2015. Link til website http://www.michellasjacobsen. Faktaark Startup.dk Multimediedesigner 1.års prøve Eksamensprojekt, 2. Semester 2015 Link til website http://www.michellasjacobsen.dk/artvandalz Josephine Lorentzen http://www.josephinelorentzen/2sem/artvandalz.html

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV Uddannelse: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV Projekt: Afsluttende projekt MMD 2015 Semester: 4. Semester 2015 Klasse: Vejleder: mmda0913 Gergely Gery Barsy Deltagere: Thomas Lindrup

Læs mere

Midtvejsprojekt. Udarbejdelse af portfolio 1. semester 2012. URL: http://webhotel.eamv.dk/mmd270850/portfolio/

Midtvejsprojekt. Udarbejdelse af portfolio 1. semester 2012. URL: http://webhotel.eamv.dk/mmd270850/portfolio/ Midtvejsprojekt Udarbejdelse af portfolio 1. semester 2012 URL: http://webhotel.eamv.dk/mmd270850/portfolio/ Malene Thomsen Erhversakademi Midtvest MMD 1.A 26. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

MUL B - Gruppe 13 Vejledere: Jesper Hinchely Tue Becher Ivan Rosenvinge Camilla Bigum cph-cb164@cphbusiness.dk www.camillabigum.dk

MUL B - Gruppe 13 Vejledere: Jesper Hinchely Tue Becher Ivan Rosenvinge Camilla Bigum cph-cb164@cphbusiness.dk www.camillabigum.dk Cæcilie Rasmussen cph-cr105@cphbusiness.dk www.caecilierasmussen.com Henriette Solveig Klindt cph-hk15@cphbusiness.dk www.henrietteklindt.dk Eksamen 2014-2015 Site community - Haveforeningen Frederikshøj

Læs mere

Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold:

Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold: Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold: Gruppe 1. 3Semester DK Indledning Livet er en nogle gange

Læs mere

Gruppenummer 1, Klasse: MulA, årgang: 2012-2014, initialer på vejledere: THA, MORO, JHI, IWPO, IRF, FDTA og DSK.

Gruppenummer 1, Klasse: MulA, årgang: 2012-2014, initialer på vejledere: THA, MORO, JHI, IWPO, IRF, FDTA og DSK. Projekt titel: Sommerens store dille Projekt navn: X-fly eventsite URL: http://cph47.webkn.dk/xfly5/index.html Gruppe medlemmer: Lasse Bruun Overgaard, www.lbodesign.dk/... Mark Halding, http://haldingweb.dk/...

Læs mere