Watoto Wetu Tanzania

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Watoto Wetu Tanzania"

Transkript

1 Watoto Wetu Tanzania Lavet af Robin Staley Wenningstedt Hansen Link til website:

2 Indholdsfortegnelse Projektformulering S. 3 Problemstilling S. 3 Problemformulering S. 4 Metode S. 5 Interessentanalyse S. 6 SWOT-analyse S spørgsmål S. 10 Design brief S. 14 Dokumentation af udvikling S. 16 Informationsdesign S. 16 Interaktionsdesign S. 16 Præsentationsdesign S. 16 Spil - Watoto Wetu Tanzania Quiz S. 17 Konklusion og refleksion S. 18 Referencer S. 19 S. 1

3 Bilag: Kode-eksempler S. 20 Projektplan S. 22 Use-case model S. 23 Engangsbetalende aktivitetsdiagram S. 24 Månedligbetalende aktivitetsdiagram S. 25 Nyhedsbrev aktivitetsdiagram S. 26 ER-model på 3. normalform S. 27 Databasedesign S. 28 Attributtabel S. 29 Website layout S. 30 Sitemap S. 31 Screen dumps S. 32 S. 2

4 Projektformulering Watoto Wetu Tanzania er et projekt, der giver forældreløse og sårbare børn og unge i Tanzania en fremtid ved at få dem i skole, så de kan få sig en uddannelse. Det er hovedparten i projektet, men at forsørge dem med mad, drikke og tøj er også en stor del af det. De har et center, hvor der bor omkring 70 børn og unge. Projektet er desværre ikke statsstøttet, så derfor er de penge der kommer ind fra lokalbefolkningen samt tanzaniske virksomheder, så som en bank og telefonselskab. Enkelte indkomster kommer dog også fra udlandet, men det er minimalt. Derfor vil de gerne kommunikere mere med lokalbefolkningen og de tanzaniske virksomheder, men dog mest virksomhederne da de sidder på den større del af kapitalen. Derudover vil de også gerne have penge fra mennesker og virksomheder fra udlandet, så de også kan være en del af projektet, og være med til at gøre en forskel ved at give forældreløse og sårbare børn og unge en fremtid. Herunder er formuleringen for projektet i store træk; det er selve udgangspunktet at gå ud fra, når starten af projektet er sat i værk. Problemstilling Så der ligger problemer i at få kommunikeret ud til den tanzaniske befolkning samt de tanzaniske virksomheder, og udlandets befolkninger samt virksomheder. At få indsamlet penge nok til at gøre centeret pænere og mere funktionelt, samt at få børn og unge i skole, så de kan få sig en uddannelse. Derpå er de altid i mangel på mad og drikke, så pengene går også til det. At få skaffet tøj, byggematerialer, senge, m.m. Alt hvad der kan hjælpe på at gøre centeret mere appelle-rende, og børnene og de unges trivsel og velvære bedre. De har et fantastisk sammenhold, de er som én stor familie. De hjælper hinanden med alt muligt, og de er fælles om det huslige arbejde. S. 3

5 Problemformulering Ud fra problemstillingen udtrækker jeg så et problem (opgave), som derpå bliver min problemformulering. Og da det er indenfor mit område som multimediedesigner, så bliver det at lave en kommunikationsstrategi for projektet, som bliver i form af et website med tilhørende database. Og jeg vælger danskerne samt danske virksomheder at kommunikere til og få budskabet videregivet. Så websitet vil være på dansk, og det vil det tilhørende spil også, der vil have et læringshold om Watoto Wetu Tanzania. Problemformuleringen her er at få fremstillet et website, der skal kommunikere til danskerne og danske virksomheder på, i sådan en grad at de vil støtte projektet (børnehjemmet). Samt at få lavet en kommunikationsstrategi, der har til opgave at få fanget danskernes og danske virksomheders interesse, og som til forskel ikke minder om de andre velgørenhedsorganisationer. At skille sig ud fra mængden på en stærk, målrettet og pålidelig måde, der vil gøre det til et unikum. Deres USP (Unique Selling Proposition) er at projektet mest lægger vægt på at give de forældreløse og sårbare børn og unge en skolegang og uddannelse; mad, tøj og husly får de også. S. 4

6 Metode Jeg har valgt at arbejde ud fra vandfaldsmetoden, da den passer til min færdigudarbejdede projektplan; har sammendrag sat ind mellem de ting jeg skal have lavet, hvor jeg synes at en ny fase begynder. Samtidig synes jeg at den form for metode er god, idet at man får grønt lys til at fortsætte til næste del, og kan fokusere om den. Men derimod kan jeg også se fordelen ved at benytte prototyping, da man validerer løbende, så man på den måde kan gå tilbage og ændre, og derfra få det revalideret igen. Men jeg forholder mig til vandfaldsmetoden, da jeg finder den mest passende til dette projekt. Tror faktisk nærmere at det bliver en blanding af både vandfaldsmetoden og prototyping: Jeg laver en ting, hvorefter jeg går videre til det næste, men hvis der skulle ske en ændring, som dermed også vil forandre det forrige, så vender jeg tilbage og ændrer det så det stemmer overens med den nye ændring. S. 5

7 Interessentanalyse Den første del af interessenterne her er den almindelige dansker, der ønsker at gøre en forskel andre steder i verdenen. Det kan sågar også være den ubevidste dansker, der er nyt på dette område. Den anden del er de danske virksomheder, der enten støtter en eller flere velgørenhedsorganisationer i forvejen, eller tænker over hvad de mon skal støtte for en velgørenhedsorganisation, eller dem som slet ikke har haft en tanke om at støtte noget endnu. Så der skal kunne tilgås informationer om projektet, samt visuelle resultater af pengestøtten, i form af billeder og nyhedsbrev, man kan bidrage med. Både danskerne og danske virksomheder er interesseret i om deres pengestøtte går godt ud og virkelig hjælper børnene og/eller centeret. S. 6

8 SWOT-analyse Har valgt at benytte mig af en SWOT-analyse, for at se mulighederne for et website af den genre i forhold til lignende websites vi allerede har på dansk. Strengths (Styrker) For at stå stærkt mod andre lignende websites, skal fokus helt klart ligge på at vise billeder af hvor godt pengene gør for Watoto Wetu Tanzania. I stedet for at vise billeder af hvor dårligt stillede forældreløse og sårbare børn og unge er, og ramme folk på deres samvittighed, for tror at folk er godt trætte af at se den slags billeder. Så i stedet for at ramme folk på deres samvittighed, så skal man ramme dem fra en helt ny vinkel af. Det vil helt oplagt være at ramme dem på glæden. At vise hvor glade de forældreløse og sårbare børn og unge er; at se dem smile vil få en selv til at smile. Derpå kan man håbe på at det vækker folks interesse for at støtte projektet og give dem en fremtid fuld af drømme. Styrken her ligger helt klart i at fokusere på det positive end det negative ved situationen dernede. Weaknesses (Svagheder) Det der bliver svært at konkurrere imod er de store organisationer som Red Barnet og Børnefonden, for at nævne 2 store. De har Tv-reklamer, samt kendte personer der støtter det, som muligvis gør populariteten for organisationen det større. De har et godt tag på danskerne, da vi let kan røres på vores samvittighed, så de bruger alle kneb med at vise katastrofebilleder. Men den svaghed kan vi så omvende til vores styrke, da danskerne helt sikkert gerne vil se noget glæde og lykke end sorg og modløshed til en forveksling. Opportunities (Muligheder) Som tidligere nævnt i både Strengths og Weaknesses, så er mulighederne for at gøre sig bemærket tvedelt. Man kan enten følge med strømmen og gøre som organisationerne gør eller bevæge sig mod strømmen og gribe det hele an fra en anden synsvinkel. Der hvor mulighederne er størst og stærkest er at gribe det an fra en anden synsvinkel, nemlig at gøre danskerne opmærksomme på at der findes andet end børn og unge i katastrofesituationer. Vise dem at pengene faktisk gør en forskel, og hjælper børn med at få en uddannelse samt rent tøj og mad. S. 7

9 Så ser mulighederne her ret stærke og solide. Threats (Trusler) Truslerne her vil selvfølgelig være de store organisationer, da de har en stor markedsandel (hvis man kan kalde det dét); mange af danskerne samt danske virksomheder. Det hører til sjældenheder at danskere samt danske virksomheder støtter mere end 1 velgørenhedsorganisation ad gangen. Så at stjæle andre velgørenhedsorganisationers støttere vil komme sin sag for, da de fleste er stamstøttere. En af de store trusler vil være hvis de andre velgørenhedsorganisationer også beslutter at køre samme stil, ved at benytte glædesbilleder i stedet for katastrofebilleder eller benytte begge dele. Men det vil kræve at de andre deres kommunikationsstrategi, hvilket kan forårsage at de mister støttere. S. 8

10 25 spørgsmål Ud fra Jan Krag Jacobsens bog 25 spørgsmål udvælger jeg de spørgsmål, der er relevante for mit produkt, som er et website med tilhørende database. Og i dette tilfælde har jeg valgt at besvare alle 25 spørgsmål. Ved at benytte denne model, når man er i gang med planlægningen af kommunikationen, og har svaret på alle 25 spørgsmål, så er man tæt ved at have sig et vellykket formidlingsprodukt. Så derfor er denne model et godt fundament at arbejde videre ud fra, hvorpå at skabe den bedst mulige kommunikation. 1. Hvem er målgruppen? Det er danskerne samt danske virksomheder, idet der kunne vælges mellem den tanzaniske befolkning samt tanzaniske virksomheder, eller danskerne samt danske virksomheder. 2. Hvad er budskabet? At hjælpe tanzaniske, forældreløse og sårbare børn og unge med at få et godt liv, end hvad de ellers ville have fået, ved at give dem en skolegang samt en uddannelse. Og at gøre centeret mere appellerende og beboeligt ved at kunne give dem ting og materialer til opgradering. 3. Hvad er mediet? Da produktet skal have en tilhørende database, så bliver mediet et website; altså internettet. 4. Hvilken effekt skal produktet have hos målgruppen? At få besøgende på websitet til at blive klogere om Watoto Wetu Tanzania, og få dem til at bidrage med pengestøtte, enten som enkeltbetalende eller kontinuertbetalende. S. 9

11 5. Hvad er formålet med effekten hos målgruppen? At få besøgende (dvs. danskere og danske virksomheder) til at hjælpe projektet med økonomisk støtte, så børnehjemmet på den måde kan sætte forældreløse og sårbare børn og unge i skole og give dem en uddannelse, samt tøj, mad, drikke og husly, ved at opgradere centeret. 6. Hvem er afsender? Det er Watoto Wetu Tanzania. Men jeg, Robin Staley Wenningstedt Hansen, er også en slags afsender, da det er mig, der har lavet produktet til Watoto Wetu Tanzania. 7. Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen? At produktet formidler deres budskab om at give pengestøtte til projektet, så forældreløse børn og unge kan få en skolegang, og derfra få sig en uddannelse. Og samtidig at give pengestøtte til centeret, så det kan blive opgraderet, og på den måde give børnene en mere behagelig tilværelse, samt at kunne tage flere forældreløse og sårbare børn og unge ind i centeret. 8. Hvad er formålet med effekten hos afsenderen? Det at forhindre i at forældreløse og sårbare børn og unge ender som billig arbejdskraft eller trafficking (handel med mennesker, oftest til prostitution). At give forældreløse og sårbare børn og unge et kærligt og trygt hjem, med tøj, mad og drikke, samt en skolegang med uddannelse til følge. 9. Hvordan påvirkes målgruppen ellers med lignende budskaber? Det kan de f.eks. blive gennem Tv-reklamer, flyers og plakater, hvor de f.eks. skriver at man kan støtte med penge via en sms-tjeneste og/eller via et telefonopkald. S. 10

12 10. Er produktet lavet før? Ja, der findes lignende produkter; alle de store velgørenhedsorganisationer har et website med tilhørende database. 11. Hvor, hvornår og hvordan skal målgruppen opleve produktet? Websitet kan opleves på internettet via diverse apparaturer, der har tilgang til internettet, hvor man benytter en browser (Firefox, Safari, m.fl.) for at kunne tilgå det. 12. Hvordan skal produktet distribueres? Det skal det ikke. Man skal selv få uploadet det til et købt webhotel eller få andre til at gøre det for en. 13. Hvilke genrer skal bruges? Genrerne set ud fra et websites synspunkt er at siderne er lavet i HTML med tilhørende CSS, hvor nogle af sider har PHP og SQL inkluderet. 14. Hvilke fortællemåder skal bruges? Der skal vises billeder af hvor glade børnene er i og uden for skolen, samt skal der være fortællinger fra de forældreløse og sårbare børn og unge selv. Og så skal sproget på websitet være forståeligt for alle, børn såvel som ældre. 15. Hvilke færdigheder skal producenten have? Producenten, som er mig, skal kunne HTML, CSS, PHP, SQL, og skal kunne lægge en kommunikationsstrategi, som er til gavn og ikke ødelæggelse. S. 11

13 16. Hvilken viden skal producenten have? Producenten, som er mig, skal have sat sig ind i Watoto Wetu Tanzania, så på den måde at kunne formidle deres budskab på den bedst mulige måde. Derpå også have en viden indenfor kommunikation på nettet, så på den måde at få fanget danskernes og de danske virksomheders interesse. 17. Hvor meget skal der tages med? Der skal tages alt nødvendig information om Watoto Wetu Tanzania med på websitet, så besøgende er helt med på hvad projektet går ud på og hvad pengene går til, og hvilken virkning pengene har på de forældreløse og sårbare børn og unges liv. 18. Hvilket apparatur er nødvendigt? Apparaturer der kan tilgå internettet, som man kan komme ind på websitet. 19. Hvad må produktet koste? Nu er det her et studerendeprojekt, men hvis det var lavet af en professionel eller af en virksomhed, så er det alt efter hvad de tager for at lave et website med tilhørende database. 20. Hvilke juridiske problemer kan opstå? Hvordan kontrakten mellem Watoto Wetu Tanzania og producenten af websitet samt databasen skal udformes, og om der skal bruges materialer der er beskyttet af ophavretsloven. Men i dette tilfælde er alt billedmateriale Watoto Wetu Tanzanias eget. Derpå kan valgte billedmateriale have billede af personer, som ikke ønsker at være udstillet til genkendelse på nettet. S. 12

14 21. Hvilke etiske problemer kan opstå? Om man kan udstille personer stående som socialt belastede eller i økonomiske problemer. 22. Hvad skal produktet hedde? WWT website (Watoto Wetu Tanzania website), eller hvad de selv kommer på af navn. Det er helt frivilligt om websitet overhovedet skal have et navn. 23. Hvordan ser tidsplanen ud? Websitet, med tilhørende database, skal være færdigt tirsdag den 21. december 2010, klokken 10: Hvordan laver man nemmest produktet? Det gør man i et team bestående af personer indenfor forskellige fagområder, men stadig kan kommunikere på en forstående og ansvarlig måde, så man på den måde får et godt resultat til deadline. 25. Hvordan skal produktet afprøves? Der skal laves en ekspertvurdering af websitet, samt en brugertest hvor websitets funktionalitet, bruger-venlighed og design bliver afprøvet. S. 13

15 Design brief Design briefet her vil kort fortælle de overordnede elementer, der bliver benyttet på websitet. Målgruppe Den valgte målgruppe er danskerne og danske virksomheder. Så det indebærer gamle som nye besøgende på velgørenhedswebsites. At få fanget deres interesse vil blive ved at benytte AIDA-modellen (Attention, Interest, Desire, Action). Farvevalg Har valgt at bruge mange forskellige lyse farver, for at det skal få den virkning af varme, glæde og lykke som Watoto Wetu Tanzania giver til de forældreløse og sårbare børn og unge på centeret. Den sorte farve, som omridset af indholdet har, giver lidt kontrast til de lyse farver, samt opdeler elementerne. De farver man ser mest til er grøn og blå, da de tilsammen giver websitet liv og lykke. Bruger de farver som baggrundsfarver. Den grønne farve står for håbet, alt levende og genfødsel, hvilket er de værdier som Watoto Wetu Tanzania besidder af og vil videregive til de forældreløse og sårbare børn og unge. Den blå farve står for kærlighed, spiritualitet og troskab, som også er værdier Watoto Wetu Tanzania er i besiddelse af og vil videregive til børnene og de unge. Spiritualitet i det at børnene og de unge skal være åbensindet og holde liv i deres ånd, så de kan forfølge deres drømme om en god fremtid. Så ved at benytte håbets farve og kærlighedens farve på websitet, bliver Watoto Wetu Tanzanias budskab og værdier bragt videre ud til verdenen (dvs. Danmark i dette tilfælde). Den grønne farve symboliserer også land, og den blå farve symboliserer også himmel og hav, så tilsammen symboliserer de Jorden vi bor på. Alt efter hvilken side man er inde på, vil undermenufeltet og footeren ændres til den farve, som sidens tilhørende knap har. S. 14

16 Farvekoder Rød: FF0000 Blå: 0066FF Grøn: 00FF00 Gul: FFFF00 Lilla: 6600FF Brun: Orange: FF9900 Turkis: 00FFFF Sort: Hvid: FFFFFF Billeder De anvendte billeder er billeder, som er lagt ud til projektet som materiale, så de er taget af personer som er indenfor Watoto Wetu Tanzania. Typografi Til websitet, samt rapporten, har jeg valgt at benytte Calibri, da det er en simpel og lige til typografi, som stort set alle ville kunne se. Det er ikke en typografi man skal hente fra diverse websites, men en integreret del af Microsoft Office (version 2007 eller nyere), samt Windows Vista og Windows 7. Så da størstedelen af alle computere har ét af de ovenstående krav, kan websitet vises på den ønskede måde. S. 15

17 Dokumentation af udvikling Har tre korte designbeskrivelser, der dokumenterer informationsdesign, interaktionsdesign og præsentationsdesign. Informationsdesign Besluttede mig for at gøre information så let tilgængelig som mulig, samt at lange tekster fik en scrool uden at selve websitet blev påvirket af det. Og så det at de forskellige informationer er opdelt på hver deres side, men har en fælles kategori ved navn Om Watoto Wetu Tanzania. For at få et visuelt overblik over fordelingen, henvises der til Sitemap (s. 30). Interaktionsdesign Dette var fastlagt i mit sind meget hurtigt og klart, at det skulle være nemt og ikke for besværligt. Samt det at der ikke skulle være en synlig brødkrummesti, men at det til hver en tid kunne ses hvor man er henne på websitet; fremhævelse af links og brugen af farver. Når det kom til de sider, som skulle interagere med databasen, så skulle formene være simple og ikke alt for mange udfyldningsfelter. Derpå at få en slags respons på det man havde valgt og indtastet, efter at have trykket på knappen, der førte en videre til den pågældende side. For at se interaktionen på websitet, henvises der til aktivitetsdiagrammerne. Præsentationsdesign Designet til websitet kom til mig lige så snart jeg fik opgaven stillet. Det skulle være spændende og interessant at se på, samt interagere med. Det skulle være farverigt, for at skabe den varme og glæde som WWT giver til de forældreløse og sårbare børn og unge. Besluttede mig for at gøre websitet ovalt for at gøre det anderledes, end så mange andre websites, det ville også gøre det mere unikt og til at huske. Derpå at gøre websitet overskueligt, så man altid ville kunne se hvor man befandt sig henne. For at skabe et visuelt indblik i ovennævnte, henvises der til Website layout (s. 29). S. 16

18 Spil - Watoto Wetu Tanzania Quiz Da spillet skal være et lærerigt spil om WWT, så tænkte jeg på at lave en form for quiz. Alle svarene kan findes på websitet, så det vil få folk til at lede efter dem, og dermed lærer de om WWT ved at læse siderne igennem for at finde de svar de søger. Når alle spørgsmålene er blevet besvaret, vil spilleren få en oversigt over hvilke spørgsmål var rigtig besvaret og hvilke spørgsmål var forkert besvaret, og dermed får en score baseret på antal rigtige ud af det samlede antal af spørgsmål. Lige så snart spillet starter, vil en baggrundsmusik begynde, som højst sandsynligt vil få spilleren i godt humør; hvis spilleren allerede er i godt humør, så blive i endnu bedre humør. Det vil få spillerne til at gøre sig bedre, så de vil med højst sandsynlighed læse på tingene igen, og dermed få sig en bedre score. Samtidig vil det gøre deres viden indenfor WWT større, og forhåbentlig få dem til at donere penge til formålet. Nåede dog ikke at blive færdig med spillet til tiden, så det vil være færdigt i midten af januar. S. 17

19 Konklusion og refleksion Alt i alt er jeg rigtig godt tilfreds med resultatet af dette projekt; især af den grund at jeg har arbejdet alene om det, for at bevise at jeg godt kan klare det. Ved at følge min projektplan jeg har lavet, kunne jeg nå det jeg skulle og blive færdig til tiden. Mange af tingene tog længere tid end jeg havde regnet med, men det forhindrede mig ikke i at blive færdig til deadline. Det at lave et omfattende projekt alene tager meget af ens tid, men til gengæld bliver der ingen konfrontationer med andre gruppemedlemmer eller uoverensstemmelser, da man kører solo. Derimod ville det uden tvivl have været bedre, mere effektivt og tidsbesparende at være flere om projektet, samt at det giver mere input til projektet fra andre synsvinkler. Jeg synes at mit produkt rammer godt en konklusion: den skiller sig ud i forhold til andre lignende websites, og i stedet for at vise billeder af sørgmodige børn og katastrofe ramte områder, så er der billeder af glade børn og unge, samt stemningsfyldte billeder. Derpå også at gøre websitet mere spændende at se på ved at bruge varme og lyse farver, end kolde og mørke farver, der får det til at se trist og sørgmodigt ud. Der skal i stedet for være masser af liv og glæde ved at besøge websitet. Kommunikationsstrategien er den at der skal vises billeder af hvad pengene gør af forskel i børn og unges hverdag, samt at vise hvor glade de er for den hjælp de modtager af donationerne og de frivillige hjælpere på centeret. Synes det har været et fantastisk projekt at arbejde med, især når det har noget med virkeligheden at gøre, og ikke bare noget fiktivt; det giver projektet mere liv. Så af den tid vi har haft til projektet, er jeg godt tilfreds med mit resultat. Ingen tvivl om at det kunne have været blevet bedre, hvis man havde længere tid til det. Jeg har lavet projekt hver eneste dag, for at opnå det bedst mulige resultat jeg kunne præstere med. Efter at have siddet med projektet her alene, er jeg blevet endnu bedre til at håndtere et projekt, samt at have udviklet mig inden for brugen af HTML, CSS, PHP, SQL og forklare mere visuelt gennem diagrammer og modeller. Derpå også at få lavet en holdbar kommunikationsstrategi og arbejde ud fra den. Er helt klart blevet skarpere som multimediedesigner. Midtvejs under projektforløbet fik jeg den trang til selv at være dernede i Tanzania og hjælpe på centeret, efter at have læst om det og set billederne! S. 18

20 Referencer Bøger 25 spørgsmål - en moderne retorik til planlægning af kommunikation af Jan Krag Jacobsen. 1. udgave 1997, 5. oplag ISBN Udvikling af multimedier - en helhedsorienteret metode af Marie Christensen og Louise Harder Fischer. 2. udgave, 2. oplag ISBN -10: ISBN-13: Links Wikipedia: Google: w3schools: Ekstern hjælp Gymnasieven og som jeg har en underside af: Henrik Glinka Andersen S. 19

21 Kode-eksempler Har valgt at kommentere PHP- og JavaScript-kode, da det er mere avanceret end HTML og CSS. PHP <?php include dbconn.php ; //Opretter donation if(isset($_post[ fornavn ], $_POST[ efternavn ], $_POST[ koenid ], $_POST[ firmanavn ], $_POST[ adresse ], $_POST[ postnummer ], $_POST[ statusid ], $_POST[ beloeb ], $_POST[ godkend ])) { $sqlstring = INSERT INTO donor (fornavn, efternavn, koenid, firmanavn, adresse, postnummer, statusid, beloeb, betalendeid, aktivid) VALUES (.$_POST[ fornavn ].,.$_POST[ efternavn ].,.$_POST[ koenid ].,.$_POST[ firmanavn ].,.$_POST[ adresse ].,.$_POST[ postnummer ].,.$_POST[ statusid ].,.$_ POST[ beloeb ]., 0, 0) ; $result = mysqli_query($dblink, $sqlstring); } //slut?> if(!$result) { echo SQL fejl. ; exit(); } Det ses her, at hvis de ovengivende attributter er blevet sendt herhen, så skal den tage de nævnte attributter, sætte dem ind på deres respektive pladser i SQL-sætningen og eksekvere den. Hvis fejl skulle opstå, ved enten at findebindelsen til databasen fejler og/eller SQL-sætningen er forkert, så bliver en fejlmeddelse udskrevet på siden. Den fejlmeddelse kan blive bedre håndteret, hvis mere tid var til rådighed. S. 20

22 JavaScript function formvalidator() { var condition1 = del1(); var condition2 = del2(); var condition3 = del3(); var godkendt = condition1 && condition2 && condition3; if(!godkendt) { alert( V\u00E6r venligst at udfylde de manglende felter under overskifterne markeret med r\ u00f8dt. ); } } return godkendt; Denne funktion lægger de tre andre funktioners variabler (booleans) sammen til en fælles boolean variabel. Så længe der bare er én ud af de tre der returnerede en false, så vil den fælles variable også være false, og så vil en fejlmeddelse blive udskrevet i en boks med tilhørende tekst. Hvortil at den funktion/de funktioner der returnerede false, vil farve den skrevne id, i de individuelle funktioner, rødt. S. 21

23 Projektplan S. 22

24 Use-case model S. 23

25 Engangsbetalende aktivitetsdiagram S. 24

26 Månedligbetalende aktivitetsdiagram S. 25

27 Nyhedsbrev aktivitetsdiagram S. 26

28 ER-model på 3. normalform S. 27

29 Databasedesign S. 28

30 Attributtabel S. 29

31 Website layout S. 30

32 Sitemap S. 31

33 Screen dumps S. 32

eksamensprojekt 3. sem

eksamensprojekt 3. sem Multimediedesigner Watoto Wetu Tanzania eksamensprojekt 3. sem nov. - dec. 2010 www.cphnorth.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby Introduktion Watoto Wetu Tanzania (WWT) er et børnehjem i udkanten af

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Dynamisk hjemmeside: NeuTravel

Dynamisk hjemmeside: NeuTravel Dynamisk hjemmeside: NeuTravel Problemformulering I dette projekt ønsker vi at lave en uafhængig hjemmeside til brug af turister, som gerne vil læse neutral information (dvs. information der ikke er farvet

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

det færdige resultat

det færdige resultat grafisk design Under dette fagområde har jeg valgt at præsentere jer for en opgave, jeg har udarbejdet for virksomheden Breinholt. Breinholt er en nyopstartet virksomhed i Odense, der tilbyder spirituel

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

PROJEKT WEB_DB CROWDFUNDING

PROJEKT WEB_DB CROWDFUNDING PROJEKT WEB_DB CROWDFUNDING 3. SEMESTER 3. PROJECT MULB Gruppe 6. 4. oktober 2015 Ved at underskrive dette dokument bekræfter vi, at det indsendte materiale alt sammen er vores eget materiale og arbejde.

Læs mere

Responsiv hjemmeside

Responsiv hjemmeside Kom/it niv.a 3.år Responsiv hjemmeside Hospidana Carina Aa Hansen, Mathias Larsen, Peter Lærke 2014 Forord I vores rapport vil man kunne gå ind og læse omkring hvorfor vi har valgt at opbygge vores hjemmeside

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

Projekt 3: Interaktionsudvikling 11/04.14

Projekt 3: Interaktionsudvikling 11/04.14 Projekt 3: Interaktionsudvikling 11/04.14 Gruppe 5 http://kostecki.dk/cph/cupcakes/v2/opskrifter.php Christina Juulmann www.chrissycreations.dk Jacob Kostecki www.kostecki.dk Jayne Alice www.jaynealice.com

Læs mere

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Webintegrator Thomas á Rógvi 221191-2505 Indholdsfortegnelse Opgaven... 3 Tidsplan... 4 Målgruppe... 5 Layout... 6 Design... 7 Fonte... 7 Browser... 7 Bilag... 8 Det

Læs mere

www.rikkecarlsen.com/ cupcakes/index.html

www.rikkecarlsen.com/ cupcakes/index.html 2. semester - 3. projekt Interaktionsudvikling - en fortsættelse af projekt 2 - CUPCAKES Mul B - Cphbusiness - 2014 Link til website: www.rikkecarlsen.com/ cupcakes/index.html Gruppe 7 Camilla Mia Poulsen

Læs mere

primær er informativ og dermed appellerende til fornuften og rationaliteten.

primær er informativ og dermed appellerende til fornuften og rationaliteten. Opgaven Opgaven lød på at fremstille et nyt design til en hjemmeside for udlejning af lokaler, som Mil-tek tidligere har haft online, men som pt er lukket ned. Kunde og ansvar Kunden har været Mil-tek

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW Hjemmeside - Husk hjelmen. http://mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/projekt/mette/

GRAFISK WORKFLOW Hjemmeside - Husk hjelmen. http://mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/projekt/mette/ GRAFISK WORKFLOW Hjemmeside - Husk hjelmen http://mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/projekt/mette/ Produkt Web sider Index side Underside - Cykelhjelmen - brug den rigtig. Underside - Husk nu cykelhjelmen.

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet GRAFISK DESIGN Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet Diner no. 34 9 Opgavebeskrivelse Fiktive opgave. Redesign af visuel identitet og design af ny hjemmeside. Materialet skal skabe et genkendeligt

Læs mere

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 Opgaven I er en gruppe multimediedesignerstuderende, der har besluttet at starte jeres egen virksomhed. I kan frit vælge, hvilken

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Multimediedesignerprojekt 2. semester CSR Line la Fontaine, Christian Knudsen, Tobias og Line Mehr MULA Side 1

Corporate Social Responsibility. Multimediedesignerprojekt 2. semester CSR Line la Fontaine, Christian Knudsen, Tobias og Line Mehr MULA Side 1 Corporate Social Responsibility Multimediedesignerprojekt 2. semester CSR Line la Fontaine, Christian Knudsen, Tobias og Line Mehr MULA Side 1 Fact sheet Projekt titel Corporate Social Responsibility Url

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE 2013. Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE 2013. Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5 NAVN PÅ OPGAVEN KERNEOMRÅDE SVENDEPRØVE 2013 Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5 Beskrivelse af opgaven I min fritid modtog jeg en opgave, som bestod i, at redesigne og kode et

Læs mere

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2 1/ Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Dokumentation... 4 Hjemmeside og logo design... 14 Valg af skrifttype... 15 AIDA... 16 Arbejdsroller og opgaver... 17 Logbog for vores proces (Ugevis)... 19 Konklusion...

Læs mere

Carlas cupcakes. Projekt. http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html

Carlas cupcakes. Projekt. http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html Projekt 3 http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html Carlas cupcakes Amanda Hüttel Lindschouw Michelle Denise Andersen Simone Lenander Hansen Indholdsfortegnelse PROJEKTFORMULERING 1.0 3

Læs mere

eksamensprojekt 2. sem

eksamensprojekt 2. sem Multimediedesigner Klima 2009 Virksomheder i en klimakontekst eksamensprojekt 2. sem maj - juni 2009 www.cphnorth.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby 1. Opgaven Indledning: I december 2009 skal Danmark

Læs mere

RAPPORT Projekt 4: Website design 10-28.11.2014 Gruppe A3: Anastasia Keller, Jakob Plenge, Rasmus Bernhard, Benjamin Vinje, Raquel Hesdorf

RAPPORT Projekt 4: Website design 10-28.11.2014 Gruppe A3: Anastasia Keller, Jakob Plenge, Rasmus Bernhard, Benjamin Vinje, Raquel Hesdorf RAPPORT Projekt 4: Website design 10-28.11.2014 Gruppe A3: Anastasia Keller, Jakob Plenge, Rasmus Bernhard, Benjamin Vinje, Raquel Hesdorf 1 Web-agency Den første del af opgaven var at skabe en web-agency

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Roskilde Teknisk Gymnasium Dato 02/04/13 08/05/13 Side 1 af 9 Indhold Problem... 3 Overvejelser... 3 Produkt...

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING 2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING Baggrund Udgangspunktet er projekt 2, dvs. en blog om cupcakes, hvor målgruppe, afsender og modtager allerede er defineret. Du bliver nu bedt om at udvikle et

Læs mere

Projekt 5 - Porfolio Redesign

Projekt 5 - Porfolio Redesign Projekt 5 - Porfolio Redesign 1 semester - Copenhagen Business School Business School. 1/20 Indholdsfortegnelse Projektbeskrivelse...side 3 Mindmap...side 4 Project Breakdown Structure...side 5 Work Breakdown

Læs mere

WBS. Inledning. Afsluttende projekt 1. sem

WBS. Inledning. Afsluttende projekt 1. sem MARK KRISTENSEN.DK Afsluttende projekt 1. sem Inledning I denne rapport kan du læse om den udviklingsproces, der ligger til grund for min nye portfolio, de metoder jeg har brugt, mine designvalg og designprincipper.

Læs mere

Sommerens Store Dille 2014

Sommerens Store Dille 2014 Sommerens Store Dille 2014 Site: http://chicdesigns.dk/hulahopring/index.html Af 1 Shiko Nzorubara Klasse: Mula A 2. Semester Vejleder: Merete Lindemann & Ivan Rosenvinge Frederiksen TABLE OF CONTENTS

Læs mere

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Gruppe 9: Besir Redzepi, Jacob Pedersen, Garwun Jeffrey Lai og Sean Rørgren srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Indholdsfortegenelse

Læs mere

WorkFlow. Svendeprøve Emil Momsen. BeskrivelseN ****** BeskrivelseN ******

WorkFlow. Svendeprøve Emil Momsen. BeskrivelseN ****** BeskrivelseN ****** Workflow Svendeprøve Emil Momsen BeskrivelseN WorkFlow BeskrivelseN Side - 2 / 8 Arktis Brief Fra kunde Opgave / Indhold Kunden var WWF og opgaven gik ud på at få folk til at blive klar over, hvor alvorligt

Læs mere

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide er udarbejdet på baggrund af projektet: MobilGIS til natur- og arealforvaltere en web-baseret prototype. Projektet

Læs mere

Procesbeskrivelse - Webprogrammering

Procesbeskrivelse - Webprogrammering Procesbeskrivelse - Webprogrammering Indholdsfortegnelse Forudsætninger... 1 Konceptet... 2 Hjemmesiden... 2 Server-side... 3 Filstrukturen... 3 Databasehåndtering og serverforbindelse... 4 Client-side...

Læs mere

Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside.

Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside. Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside. 10-12-2004 Holstebro HTX Bent Arnoldsen Synopsis. Projektet her er en menu til hjemmesider, som er lavet så den er let at tilrette, når man tilføjer eller

Læs mere

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL Uge 1 & 2 Det basale: Det primære mål efter uge 1 og 2, er at få forståelse for hvordan AMP miljøet fungerer i praksis, og hvordan man bruger PHP kodesproget til at

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Visuel ID. 3. projekt 1. sem. okt. - nov. 2009. og kommunikation. Multimediedesigner

Visuel ID. 3. projekt 1. sem. okt. - nov. 2009. og kommunikation. Multimediedesigner Multimediedesigner Visuel ID og kommunikation 3. projekt 1. sem okt. - nov. 2009 www.knord.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby En sund sjæl i et sundt legeme Informationskampagne til unge 1. Indledning

Læs mere

IT projekt uge 4 9. Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013

IT projekt uge 4 9. Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013 PHP-Projekt IT projekt uge 4 9 Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013 4-3-2013 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 2 Brainstorm... 2 User stories... 2 Problemformulering...

Læs mere

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg Opgaven Der skal designes en hjemmeside til en pensioneret revisor, som ønsker at starte en fritids beskæftigelse op, som privat revisor. Han Ønsker en hjemmeside der skal kort fortælle om hans forretning.

Læs mere

Afsluttende opgave, Kommunikation/IT C, 2009. Indholdsfortegnelse. Kulløse Miljømesse. Per Jensen og Tobias Bjerg, 1.1. RTG

Afsluttende opgave, Kommunikation/IT C, 2009. Indholdsfortegnelse. Kulløse Miljømesse. Per Jensen og Tobias Bjerg, 1.1. RTG Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Planlægning... 3 Kommunikationsplan... 3 Ressourceplan:... 5 Design:... 6 Medieprodukt 1: Internetside... 6 Medieprodukt 2: Flyer... 8 Medieprodukt 3: Folder... 8 Implementering:...

Læs mere

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder.

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder. GRAFISK DESIGN KUNDEN PA Vaskeriteknik er en enkeltmandsvirksomhed som startede i 2008. Manden bag er Preben, som gennem 14 års brancheerfaring startede sit eget firma op da han føler at han med sit partnerskab

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Projekt Database, Gruppe 4A. Projekt 1, 3. Semester D A T A B A S E. Klasse MulA13 Gruppenummer: A4

Projekt Database, Gruppe 4A. Projekt 1, 3. Semester D A T A B A S E. Klasse MulA13 Gruppenummer: A4 Projekt Database, Gruppe 4A 0 Projekt 1, 3. Semester D A T A B A S E Klasse MulA13 Gruppenummer: A4 Projekt Database, Gruppe 4A 1 Fakta-ark Klasse MulA13, Gruppenummer: A4 Gruppemedlemmer: Amalie Ardahl

Læs mere

Besøg: http://graciesphp.creativefolder.dk. Projekt 3 på 2. Semester - MulB

Besøg: http://graciesphp.creativefolder.dk. Projekt 3 på 2. Semester - MulB Besøg: http://graciesphp.creativefolder.dk Projekt 3 på 2. Semester - MulB Line K. Brinkmann Rasmus Bundgaard René Andersen Grace Tsatsaris www.linebrinkmann.dk www.rasmusbundgaard.dk www.creativefolder.dk

Læs mere

Eksamen, DSDS, efterår 2008

Eksamen, DSDS, efterår 2008 Eksamen, DSDS, efterår 2008 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech IT Universitetet i København 6. januar 2009 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke computer og kommunikationsmidler.

Læs mere

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 Christoffer Møller Jarolics CPH Business Lyngby Multimediedesign Udviklingsprocessen af tilblivelsen af dette projekt redesign af portfolio, vil på de følgende sider

Læs mere

WEBSITE DB. Copenhagen Business Academy Multimediedesigner. 3 semester 2 projekt, oktober 2014 Gruppe 1 MulA

WEBSITE DB. Copenhagen Business Academy Multimediedesigner. 3 semester 2 projekt, oktober 2014 Gruppe 1 MulA WEBSITE DB Copenhagen Business Academy Multimediedesigner 3 semester 2 projekt, oktober 2014 Gruppe 1 MulA Kia Dahlen, Pia Ellenton Jensen, Maria Korshøj Andersen & Kamilla Klein Website URL: http://www.piajensen.nu/dancehall/index.php

Læs mere

Mediegruppen bevæger mennesker

Mediegruppen bevæger mennesker Mediegruppen bevæger mennesker 03 Fra ide til færdig løsning Hos Mediegruppen har vi arbejdet med internettet siden bureauets start i 1997. Vi har været med fra de traditionelle løsninger i HTML og de

Læs mere

Tjeklisten for bedre indtjening

Tjeklisten for bedre indtjening Tak fordi du har downloadet Den ultimative tjekliste for bedre indtjening. Manglende indtjening hænger ofte sammen med, at der er ting i dit workflow, du kan forbedre. En tjekliste er uvurderlig, for den

Læs mere

Web 2.0. Af Frederik Adamsen. Definitionen af Web 2.0... 2 Problemstilling og løsning... 2 Udvikling af produkt... 3 Tankegang... 4 Konklusion...

Web 2.0. Af Frederik Adamsen. Definitionen af Web 2.0... 2 Problemstilling og løsning... 2 Udvikling af produkt... 3 Tankegang... 4 Konklusion... Web 2.0 Af Frederik Adamsen Indholdsfortegnelse Definitionen af Web 2.0... 2 Problemstilling og løsning... 2 Udvikling af produkt... 3 Tankegang... 4 Konklusion... 6 Frederik Adamsen Kom/IT Web 2.0 Side

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov Dokumentation Grafisk Workflow Et af produkterne, jeg skulle lave, var et redesign af FreQuence s info hjemmeside. A B Punkt 1 Ansvar: Jeg har selv stået for opsætningen af hjemmeside og selv bestemt,

Læs mere

Visuel ID. 2. projekt 2. sem. marts 2011. og kommunikation. Multimediedesigner

Visuel ID. 2. projekt 2. sem. marts 2011. og kommunikation. Multimediedesigner Multimediedesigner Visuel ID og kommunikation Fly away Fly away I wish that I could fly Into the sky So very high I'd fly above the trees Over the seas in all degrees To anywhere I please Let's fade into

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com Rapport Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen Skole login: knmape68 E-mail: mypedersen@gmail.com URL til brugerundersøgelsen: http://web328.webkn.dk/hjemmeside/image/laering/sem2brugerundersogelse/brugerundersogelse/

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW H1 MARIA SCHELDE

GRAFISK WORKFLOW H1 MARIA SCHELDE GRAFISK WORKFLOW H1 MARIA SCHELDE DOKUMENTATION Opgaven Arkitekt Mette Schelde skulle have designet og programmeret et website, hvorpå hun kunne præsentere hendes produkter. Designkrav Sitet skal være

Læs mere

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Udleveret: Tirsdag den 19.05.2015 Afleveres: Torsdag den 11.06.2015. Skriftlig opgave på maksimum 6 normalsider, der mailes til henholdsvis kahu@ucn.dk

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Daniel, Jesper & Louis HTX1A (Åbenthus)Kom/it v. Kim Pii 13-12/2010. Åbenthus rapport. I flere dele

Daniel, Jesper & Louis HTX1A (Åbenthus)Kom/it v. Kim Pii 13-12/2010. Åbenthus rapport. I flere dele Indholdsfortegnelse: Side 2&3 - Daniel's tekst - Åbenthus rapport I flere dele Kommunikationsproblem Side 2 Brainstorm Side 2 Laswell mv. Side 2-3 Side 4&5 Louis' tekst Kommunikationsproblem Side 4 Kommunikationsmål

Læs mere

Mayianne Nøks Pedersen www.mypedersen.dk/sem3projekt2databasewebsite.html Mail: mypedersen@gmail.com

Mayianne Nøks Pedersen www.mypedersen.dk/sem3projekt2databasewebsite.html Mail: mypedersen@gmail.com WEB & DATABASE 2. PROJEKT 3. SEMESTER Et projekt udarbejdet af studerende fra gruppe 1 klasse CL12mul3b11e: Elin Vatnhamar Olsen www.web324.webkn.dk/portfolio/websits.html Mail: elin.v.olsen@hotmail.com

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

Grafisk Design. fra idé til visuelt udtryk Benett

Grafisk Design. fra idé til visuelt udtryk Benett fra idé til visuelt udtryk Benett Indholdsfortegnelse Brief...5 Idé og skitsering....6 Værktøjer....6 Farvevalg....7 Flowchart eksisterende site...7 Design i Photoshop....9 Ikoner i Illustrator...11 Setup

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Grafisk Design 70% Skitser

Grafisk Design 70% Skitser Grafisk design Grafisk 2 PRODUKT Som et led i den online markedsføring af BBQ Wing it, har jeg valgt at lave et website, med fokus på information. Det er et website, der er baseret ud fra lærte funktioner

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk

Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk Hvad går opgaven ud på? Opgaven gik ud på at lavet et præsentations website for Udbudsnet. Hjemmesiden skulle bruges til at sælge Udbudsnet, på en messe som hedder BL.

Læs mere

Drømme er individuelle. Natascha Fuchs MUL-08. Pia Svensson. Jeffrey Lai. Stefan B. Eilers. Visuel ID. og kommunikation

Drømme er individuelle. Natascha Fuchs MUL-08. Pia Svensson. Jeffrey Lai. Stefan B. Eilers. Visuel ID. og kommunikation Natascha Fuchs MUL-08 Pia Svensson Jeffrey Lai Stefan B. Eilers Visuel ID og kommunikation KNORD - Multimediedesigner 1. sem, nov 2008 Indholdsfortegnelse Kapitel 1.0 Indledning 1.1 Læringsmål 1.2 Problemformulering

Læs mere

Portfolie Redesign. www.gaardbodesign.dk. Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013. Jens Jákup E.

Portfolie Redesign. www.gaardbodesign.dk. Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013. Jens Jákup E. Portfolie Redesign www.gaardbodesign.dk Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013 Jens Jákup E. Gaardbo indholdsfortegnelse design... gestaltlove... opbygning...

Læs mere

Grafisk workflow. Hjemmeside til Bærkompagniet

Grafisk workflow. Hjemmeside til Bærkompagniet Grafisk workflow Hjemmeside til Bærkompagniet Dokumentation Opgaven Bærkompagniet skulle have designet og programmeret et website, hvor de kunne præsentere deres produkter samt mulige forhandlere kunne

Læs mere

T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26

T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26 T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26 Indholdsfortegnelse - Intro - Mindmap - Designvalg - Farvevalg - Logo - Ensartethed - Farver - Det gyldne snit - Fleksibilitet & brugbarhed

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål

Oftest stillede spørgsmål Oftest stillede spørgsmål Her finder du svaret på nogle væsentlige spørgsmål vedrørede brugen af Historiefaget.dk. Tekniske spørgsmål Elevernes navne stemmer ikke overens med deres eget Der kan være to

Læs mere

Vejledning til Google Analytics rapporter

Vejledning til Google Analytics rapporter Vejledning til Google Analytics rapporter Internet statistik kan godt være svært at forstå specielt hvis man ikke er vant til at arbejde med sådanne ting. For at gøre det nemmere for vores kunder at forstå

Læs mere

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM WordPress WordPress er et fantastisk program til blog og til hjemmesider, hvor du gerne vil kunne rette via din browser. WordPress er meget udbredt og det er derfor nemt at finde fora, templates og hjælp

Læs mere

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Tema: Kulløse Miljømesse Rapport af: Jacob Almann Tinnesen, Oliver Mørk og Oscar Helmersen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 1.1 Afleveret: 24-04-2009 Side 1 af

Læs mere

PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM. Eksamensprojekt. 1. Semester

PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM. Eksamensprojekt. 1. Semester PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM Eksamensprojekt 1. Semester Indledning Dette projekt gik ud på at designe og udvikle sit eget portfolio, hvor indhold fra tidligere projekter, læring, brugerteste og begrundelse

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Van, Olaf, Stine & Nicolette Style and Experience 02-12-2011

Van, Olaf, Stine & Nicolette Style and Experience 02-12-2011 Vi mener, at vi imødekommer brugergruppens behov og ønsker, da vi har skabt et nyt og anderledes design. Vores målgruppe stræber konstant efter nytænkning og søger events de kan deltage i med deres venner.

Læs mere

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation Portfolioudvikling I denne rapport vil du kunne læse om mit porfolios tilblivelse. Det skal give læseren indblik i mine designvalg og hele processen bag projektet. Hjemmesiden er kodet fra bunden i HTML

Læs mere

Fredag d. 20. februar 2015 2. semester MUL-B CSR CAMPAIGN

Fredag d. 20. februar 2015 2. semester MUL-B CSR CAMPAIGN CSR CAMPAIGN 1 Corporate Social Responsibility http://b-design.nu/2sem-projekt1/csr.html Kathrine Harder kathrineharder@gmail.com Simone Blachman blachman94@hotmail.com Pernille Sjøgreen - pernille.sjoegreen@gmail.com

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Projekt: Kend dine brugere Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Indholdsfortegnelse Introduktion: 3 Marketing: 3 Usability test: 4 Mockup design 6 Opsumering 7 Konklusion

Læs mere

Afsluttende projekt. KOM/IT afsluttende projekt. Kevin, Mads og Thor 6/5/2011

Afsluttende projekt. KOM/IT afsluttende projekt. Kevin, Mads og Thor 6/5/2011 Afsluttende projekt KOM/IT afsluttende projekt Kevin, Mads og Thor 6/5/2011 Indholdsfortegnelse Case... 2 Problemformulering... 3 Målgruppe analyse og defination... 3 Laswell kommunikationsmodel... 3 AIDA

Læs mere

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Pernille Sjøgreen Kathrine Amalie Russell Harder Line Rasmussen www.pernillesjoegreen.com www.kathrineharder.com

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere