Præsentation af kandidaterne til Integrationsrådets valg 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsentation af kandidaterne til Integrationsrådets valg 2013"

Transkript

1 Præsentation af kandidaterne til Integrationsrådets valg 2013

2 Agnes Mati Njombua 39 år. Fra Cameroun. Uddannelse: Professionsbachelor I - Ledelse og Økonomi Aktiv jobsøgende - Hjælpe etniske kvinder til at være mere aktive i samfundet. - Hjælpe etniske kvinder til at få bedre kontakt til arbejdsmarkedet og skabe netværk. - Hjælpe etniske kvinder til at være mere aktive i deres børns skole, institutioner og andre foreninger. - Hjælpe etniske unge drenge med at finde fritidstilbud. Cihan Tas 19 år. Dansk/Kurdisk baggrund Folkeskole og HHX-Finansuddannelsen. Finanselev hos BRFkredit. - Kommunikation: Hvordan får vi det bedste fra to verdener til at smelte sammen og danne en stor unik enhed? Ved nye tiltag kan borgere med dansk oprindelse og indbyggere med anden etnisk baggrund end dansk kommunikere bedre sammen og skabe harmoni i vores kommune. - Beskæftigelsesmuligheder: Skabe mulighed for væresteder til de unge, så de kan afholde sig fra at være udendørs, og begå strafbare handlinger som oftest startes i forbindelse med at der ingen anden beskæftigelsesmulighed er til stede. Eva Kjær 43 år. Fra Albanien. Har studeret økonomi. Arbejder som køkkenassistent. - Et godt liv i Danmark handler om at deltage i samfundet. Med ærlighed, åbenhed og vilje kan vi komme langt. Jeg vil gerne vise dig vejen. - Det gode liv? Er for alle, hvis du vil det. Det handler om at åbne øjnene, og se mulighederne - og tage imod dem. Jeg vil gerne vise dig hvordan. - Det gode liv er også for udlændinge; det ene udelukker ikke det andet. Det gælder om at åbne øjnene, og sige ja tak til mulighederne - tage imod. Jeg vil gerne vise dig hvordan. Fedzri Merdzani 43 år. Albansk baggrund. Uddannelse: Læreruddannelsen og PD(pædagogisk diplom) - vejledermodul i Dansk som andetsprog. Lærer på Grantofteskolen i Ballerup. - Fremme indsatsen på uddannelsesområdet for unge med anden etnisk baggrund. - Skabe bedre dialog mellem etniske minoritetsforældre og folkeskolen. - Skabe gensidig respekt og forståelse for kulturer, uanset baggrund. - Jeg ønsker at gøre en forskel på integrationsområdet. Jeg vil bruge mine erfaringer til at inspirere og fremstå som en rollemodel for unge med anden etnisk baggrund.

3 Günay Bag 24 år. Tyrkisk/Kurdisk baggrund. Stud.Cand.Scient.Adm. Studentermedhjælper i Københavns Kommune. - Ønsker at fremme en inklusionsplan overfor de ældre indvandrere, da flere undersøgelser påpeger, at de ældre indvandrere har en indkomst, som er under fattigdomsgrænsen, og har en generel dårligere sundhedsprofil. - Modersmålsundervisningen skal forblive gratis for folkeskoleelever. Der skal samarbejdes mere aktivt mellem ungdomsuddannelserne og kommunen. - Større samarbejde mellem kommune og de etniske fællesskaber, så der kan arrangeres forskellige aktiviteter, der vil styrke fællesskabet i Ballerup. Hathairat Sudsaeng 39 år. Fra Thailand. Uddannet Skolelærer i Thailand. Afslutter SOSU-hjælper uddannelsen den 15. november Hjælpe andre ny-danskere med at blive integreret godt i det danske samfund. - Ønsker at fremme sundheden blandt de etniske. - Ønsker at hjælpe, hvor der er brug for mig. Houdifa Azzouz 26 år. Marokkansk baggrund. Studeret jura i 3 år og HA-historie. Arbejder i DRP-Juridisk rådgivningskontor vedr. diskrimination og racisme - Inkludering af de unge og sørge for at de føler sig set, hørt, respekteret og ikke dømt. - Jeg ønsker at give børn og unge de allerbedste betingelser for at opnå et godt liv. - Grundet det privilegerede liv, vi lever her i Danmark, bærer jeg et kæmpe ansvar for at skabe en bedre tilværelse for de, der er mindre berigede og privilegerede. - Jeg arbejder for et Danmark, hvor udtrykket anden generationsindvandre ikke længere eksisterer, som den tidligere amerikanske ambassadør, Laurie Fulton, udtalte. Iman Safari 35 år. Iransk baggrund. Uddannelse: Cand.merc. i økonomisk markedsføring. Afdelingschef Politiken. Medlem af det nuværende Integrationsråd. - Jeg vil være med til at skabe de rette rammer for en vellykket integration. Integration sker via dialog når mennesker mødes og udveksler erfaringer, ideer og lærer hinanden at kende. Ballerup skal være en kommune, der taler sammen på tværs af etnicitet, alder og holdninger. - Vellykket integration starter hos nydanskerne. Viljen til at ville være en del af det ny samfund skal være til stede. Jeg ønsker at støtte og give de rette forudsætninger for en vellykket integration ved at vise de positive sider af deres nye land. - Jeg vil være med til at sikre, at børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk får de rette tilbud og muligheder for at skabe sig en lys fremtid.

4 Irem Ulusoy 29 år. Tyrkisk baggrund. Uddannelse: Cand.merc.jur. Beskæftigelse: Juridisk konsulent indenfor Arbejdsretten. - Jeg vil arbejde for, at de unge med anden etnisk baggrund vil få lige gode muligheder for at uddanne sig, uanset hvor i kommunen de bor og hvilken skole de går på. Deres muligheder for at få undervisning af høj kvalitet og faglighed skal ikke være afhængig af, om de bor i et villakvarter eller har nogle ressourcestærke forældre. Det skal være en service, som Ballerup Kommune tilbyder alle sine borgere uanset sociale klasser, etniske tilhørsforhold eller om man kommer fra et hjem med få sociale og personlige ressourcer. - Jeg vil arbejde for, at de unge, der har interesse og faglige kompetencer, bliver hjulpet til at vælge de rigtige uddannelser. - Jeg vil arbejde for at styrke kulturlivet for både unge og ældre, således at man som borgere i Ballerup har alternativer til kultur uanset økonomisk og etnisk baggrund. Izzet Tokmak 29 år. Kurdisk baggrund. Uddannet socialrådgiver. Studerer pt. Medlem af fokus N kurdiske studerende akademikere. - Bedre kommunikation og sociale relationer mellem etniske danskere og nydanskere. - Forebyggelse af kriminalitet via dialog og aktiviteter med henblik på den negative medieopmærksomhed, der har været i Skovlunde. - Øget fokus på de marginaliserede etniske grupper i Ballerup evt. socialisation via forskellige events og sammenkomster. Jamal Tabari 52 år, er født i den kurdiske del af Iran og har haft hjemme i Danmark siden Uddannet i multikulturel formidling, projektleder og sundhedsformidler. Arbejder som værkstedsinstruktør. Formand for det nuværende Integrationsråd - Alle skal høres, alle har en stemme og alles ret til indflydelse skal sikres. Vi kan alle bidrage med noget godt til vores lokalsamfund. Jeg ser mangfoldigheden i et samfund som en kvalitet og berigelse for udviklingen på alle områder. Vi skal omfavne hinandens forskellighed. For at vi kan bruge diversiteten som en styrke og med gensidig respekt, vil mangfoldigheden vise sig at være yderst kulturberigende. Vi skal bare være velvillige, og åbne for dialog for at skabe et samfund med et bredere omfang af kreative ideer. Formålet ved at styrke medborgerskabsfølelsen er, at det medfører en fælles ansvarsfølelse for vores kommune og derved skabe større deltagelse i beslutningsprocesserne. - Vi kan alle gøre en forskel, vi har alle en stemme. Lad os sammen gøre denne forskel og lade alle bidrage til den. Marilia Silva Sandra Hansen 29 år. Fra Brasilien. Uddannet skolelærer. - Ønsker at blande kulturerne i Ballerup Kommune til en helhed. - Arbejde for tilbud om sport til alle eks. i et frivillighedscenter, hvor alle kan komme og motionere gratis. - Løfte motivationen for at gå på sprogskole, eks. som i Sverige, hvor der udbetales et beløb for hver gang, der er bestået et modul.

5 Mihrija Kahrimanovic 40 år. Født i Jugoslavien og boet i Danmark i 20 år. Uddannet tandklinikassistent. Uddannet sundhedsformidler via Ballerup Kommune. Beskæftigelse: arbejder på en tandlægeklinik. Mor til 3 dejlige børn. - Børn og sundhed. - Fremme etniske kvinders levestandard. - Hjælpe ældre til at komme ud af deres isolation. Mohammed Derbel 37 år. Født i Tunesien. Buschauffør. - Hjælpe og støtte alle etniske i at deltage i det danske samfund og få en god integration, bl.a. ved at prioritere sprogskolen, der er 1. etape til god integration. - God integration starter også hos forældrene, i vuggestuen og dagplejen, børnehaven, fritidshjemmet mv. Det er vigtigt at snakke dansk i hverdagen. - Hjælpe unge med at undgå misbrug ved at hjælpe dem til at få en uddannelse og et arbejde. Mostafa Ahmed Gharib 29 år. Egyptisk baggrund. Uddannet lærer. - Ønsker større fokus på de ældre, der ikke kan det danske sprog. Hvordan får vi hjulpet dem i gang? - Skabe forståelse for alle vores kulturer. - Rette fokus på de unge teenagere og kriminaliteten hvordan får vi dem på rette vej? Neven Abdul-Wahab 19 år. Palæstinensisk baggrund. Gymnasial uddannelse (STX). Pædagogstuderende. - Fysisk aktivitet for etniske kvinder. Mange etniske kvinder har ikke lært at cykle. Cykling fremmer integration i forhold til det danske arbejdsmarked, det giver selvtillid og mod til at prøve andre ting. - Etniske piger skal fremmes socialt. Der skal skabes netværk på tværs af hinandens kulturelle forskelligheder og ligheder eks. via tilbud om pigeklubber. - Multikulturel fest Eid fest. Formålet med festen er at anerkende den muslimske del af Ballerups borgere, som kan give en forståelse og respekt for hinanden.

6 Nimer Shama 51 år. Fra Palæstina. Uddannet i økonomi og regnskab. Beskæftigelse: Afregningsbehandler. Tidligere medlem af Integrationsrådet. - Fastholdelse af modermålsundervisning for børn. - Forældresamarbejde omkring de unge. Nina Bashir 30 år. Pakistansk baggrund. Beskæftigelse: Læge. Er til daglig læge på en afdeling for ældre patienter, og har et godt bredt kendskab og viden omkring sundhed og de ældre. - Sundhed: Vil gerne arbejde for, at de etniske borgere føler, de har et godt helbred og føler sig godt tilpas. - Ældre: Vil arbejde for sociale tilbud til de ældre, da de ofte føler sig meget alene. - Børn: Vil arbejde for, at børnene føler, de er en del af samfundet og ikke marginaliserede i samarbejde med forældre og omgivelserne (institutioner og skoler) Phennapha Khansorn 40 år. Thailænder. Uddannelse HG2. Arbejdsløs i øjeblikket. -1. Generationsindvandrere over 25 år skal have mulighed for at gennemføre en videregående uddannelse, så de får en chance for at få et ordentligt arbejde, og ikke kun rengøringsjob. - Vil arbejde for at etniske kender deres rettigheder på arbejdsmarkedet, så de ikke misbruges af arbejdsgiverne. Rabi Daniel 40 år. Palæstinensisk/dansk baggrund. Uddannet: B.Sc. i elektronik og computer fra Ingeniørhøjskolen Ballerup. Beskæftigelse: Account Manager Nokia Solutions & Networks. Medlem af det nuværende Integrationsråd. - Jeg ønsker at bryde murene ned, når det kommer til integration. Jeg mener den bedste integration sker mellem mennesker, og ikke igennem medierne, som tit og ofte tegner et negativt billede af folk fra andre himmelstrøg. - Jeg ønsker at fremhæve succeshistorierne, der skaber venskaber på tværs af etnicitet. Jeg vil gerne vise mangfoldigheden som noget positivt. - Jeg ønsker at bidrage med erfaringer til folk med anden etnicitet, så de føler sig som en del af det danske samfund og kan lære at acceptere at være danskere på deres egen måde.

7 Reda Al-karbalaie 28 år. Iransk baggrund. Uddannelse: Kort videregående (HF,CBA) Beskæftigelse: Lønmodtager (Key Account Manager) - Jeg vil gerne støtte de unge, så de kan komme på arbejdsmarkedet. - Skabe kulturel forståelse blandt de unge. - De unge skal være bedre til at reklamere for deres egen kultur og fremhæve de positive aspekter i den! Sabrah Møller 26 år. Baggrund fra Tanzania/Danmark. Kandidatstuderende på Internationale udviklingsstudier og sundhedsfremme. - Bekæmpelse af ungdomskriminalitet. - Fastholde unge i uddannelse. - Skabe netværk og have fokus på de unges muligheder og sundhedsfremme. Said Elkhatib 35 år. Fra Palæstina. Uddannelse: Social og sundhedshjælper. Beskæftigelse: SOSU hjælper. Hjælper i dag arabiske borgere med at kommunikere. - Ønsker at hjælpe de ældre med anden etnisk baggrund end dansk, der har brug for hjælp fra hjemmeplejen, men ikke selv kan finde ud af at søge hjælpen (fordi de taler dårligt dansk og ikke forstår systemet). - Vil gerne hjælpe de unge kriminelle med anden etnisk baggrund til at komme ud af bandemiljøet og blive et positivt element i vores samfund. Sissi Quach 36 år. Født i Vietnam med kinesiske rødder. Uddannelse: Kontor allround. Beskæftigelse: Head of Bunkers, Copenship Management A/S. God integration starter hos børnene, velsignelsen til integrationen ligger hos forældrene. - Jeg vil give de unge en hjælpende hånd til at håndtere det pres, der ligger i det at leve mellem 2 kulturer (forældrenes forventninger og den tilflyttende kultur). - Jeg ønsker at bringe kulturen ud til de etniske danskere, da modvilje ofte opstår på baggrund af uvidenhed. Oplysningsprojekter vil afmystificere og skabe mere forståelse og tolerance omkring medmennesker med anden etnisk baggrund end dansk. - Har personlig erfaring, da jeg selv er opvokset i Danmark med en fod i hver sin kultur, og har været udfordret med Hvilken nationalitet er du?

8 Tanas Radevski 40 år, Makedonsk baggrund Uddeler i Coop - Hjælpe borgere med anden etnisk baggrund med at blive hørt. - Støtte op om de unge til at fortsætte i kommunens fritidsordninger, da det er vigtigt, de ikke falder ud af systemet. Jeg vil prøve at få de unge til at engagere sig i at få en uddannelse og hjælpe dem i gang via netværk og jobcenter. - Lære de etniske borgere deres rettigheder i kommunen og engagere dem i foreningslivet via informationsmøder og kurser Vera Levossik 65 år. Vietnamesisk baggrund. Uddannet i Danmark som teknisk assistent og merkonom (økonomistyring). International MBA - Educational Management. - Jeg ønsker at hjælpe de unge videre med deres uddannelse, så de undgår arbejdsløshed og andre sociale problemer. Warmok Ali 26 år, fra Somalia Uddannelse 10. kl. på VUC i Lyngby, samt landbrugsmedhjælper. - Ønsker at sørge for, at alle bliver godt integreret. Xue Li 37 år. Kinesisk baggrund. Uddannet bachelor i international økonomi. Medlem af det nuværende Integrationsråd. - Jeg ønsker at arbejde på, at Integrationsrådet bliver mere synligt, og styrke de etniske borgeres indflydelse på kommunens beslutninger. - Jeg vil gerne prioritere den politiske indsats om etniske kvinders beskæftigelse og lighed. - Stimulere indvandregruppernes interesser og deltagelse i dansk politik og samfundets aktiviteter. Husk: Husk at returkuverten med stemmesedlen skal være modtaget på rådhuset senest fredag den 22. november Send brevet i god tid (senest den 20. november 2013), eller aflever returkuverten i receptionen, på rådhuset. Spørgsmål kan rettes til Integrationsrådets sekretær, Majbritt Larsen på tlf.: , eller på mail:

DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK

DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK 1 2 Khadija Y. H. Abdi er social- og sundhedshjælper og mor til tre. Hun er født i Somalia og kom til Danmark som 35-årig. Khadija

Læs mere

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2006 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Rapport om konferencen Somaliere og Integration, 29. november 2003 i Hasle, Århus, arrangeret af Somalisk Kvindeforening i Århus

Rapport om konferencen Somaliere og Integration, 29. november 2003 i Hasle, Århus, arrangeret af Somalisk Kvindeforening i Århus 1 Rapport om konferencen Somaliere og Integration, 29. november 2003 i Hasle, Århus, arrangeret af Somalisk Kvindeforening i Århus Rapporten er udarbejdet af Ali Nuur for Den Somaliske Kvindeforening 2

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Afsluttet oktober 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Læs mere

Home-Start Familiekontakt

Home-Start Familiekontakt Home-Start Familiekontakt Vær med i Folkebevægelsen mod Ensomhed og gør en indsats for at halvere antallet af ensomme inden 2020! Flere end 35 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

SE MIG! Kampagnebeskrivelse

SE MIG! Kampagnebeskrivelse SE MIG! Kampagnebeskrivelse // 3 BLIV EN DEL AF NOGET STORT Nu er jeg med! Jeg har skrevet under på, at intet barn eller ung skal stå uden for fællesskabet. Det kan jo ikke passe, at børn og unge, der

Læs mere

tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen

tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen Sundhedspolitikken.. skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen styrker borgernes personlige

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

En ny vej i livet. - Integration i Fredericia

En ny vej i livet. - Integration i Fredericia En ny vej i livet - Integration i Fredericia Forord Med globaliseringen er verden på godt og ondt blevet mindre. Fredericia er en by, der historisk set er global. Gadebilledet i Fredericia har siden byens

Læs mere

Integrations- og medborgerskabspolitik

Integrations- og medborgerskabspolitik Integrations- og medborgerskabspolitik Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 31. januar 2015 Integrations- og medborgerskabspolitik Radikale Venstre har en vision om en

Læs mere

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Ære og Konflikt Forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Indhold Forord 3 Ved Susanne W. Fabricius og Lene Johannesson Samarbejde mellem politi og forældre i sager

Læs mere

Mennesker mødes og integration opstår

Mennesker mødes og integration opstår Mennesker mødes og integration opstår Erfaringer fra projekt Fællesskab og integration Et mentornetværk for danskere og nydanskere Projekt Fællesskab og integration - et mentornetværk for danskere og nydanskere

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

an jeg snakke med kommunen

an jeg snakke med kommunen Stor succes med at lade 2 sprogede medarbejdere udføre forebyggende hjemmebesøg til borgere med anden etninsk baggrund end dansk - allerede ved 65 års alderen. Besøgene skaber synlige forandringer og åbner

Læs mere

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS 2 BYDELSMØDREPROJEKT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 EVALUERINGSMETODE 5 SUCCESKRITERIER OG FORMÅL MED PROJEKTET 5 MÅLGRUPPEN 6-7 2. PROJEKTFORLØBET

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere

En del af hinandens verden

En del af hinandens verden SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND En del af hinandens verden tre frivillige forebyggelsestilbud til børn og unge Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse FORORD: En del af hinandens verden side 3 SIND UNGDOM:

Læs mere

DEL UD AF DIG SELV. Hjælp udsatte børn og unge som frivillig i Ungdommens Røde Kors

DEL UD AF DIG SELV. Hjælp udsatte børn og unge som frivillig i Ungdommens Røde Kors DEL UD AF DIG SELV Hjælp udsatte børn og unge som frivillig i Ungdommens Røde Kors Indhold Bliv frivillig på www.urk.dk/frivillig Der er brug for dig... 5 Læring... 7 Lektiecaféer... 9 Y-faktor... 10 Netværket

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken

Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken 2008-2013 Konklusion Statuskatalog November 2010 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Bolig Side 4 Sundhed Side 6 Børn, unge og uddannelse Side

Læs mere

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 -- et KRAMM til sundheden Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 Marts 2012 Sundhedspolitikken... skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det Gode Liv understøtter

Læs mere

Familiesamarbejde i erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Håndbog til hjemmebesøg

Familiesamarbejde i erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Håndbog til hjemmebesøg Familiesamarbejde i erhvervsrettede ungdomsuddannelser Håndbog til hjemmebesøg FAMILIESAMARBEJDE I ERHVERVSRETTEDE UNGDOMSUDDANNELSER Familiesamarbejde i erhvervsrettede ungdomsuddannelser Håndbog til

Læs mere