GAUERSLUND SOGN FEBRUAR - MARTS - APRIL - MAJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GAUERSLUND SOGN FEBRUAR - MARTS - APRIL - MAJ"

Transkript

1 GAUERSLUND SOGN Nr FEBRUAR - MARTS - APRIL - MAJ Forsidebillede maleri af Lena Frost - og skænket af kunstneren til Gauerslund Sognehus efter en udstilling i efteråret TiteL: Lavastrøm Lena Frost skriver: Det virkelige i billedet Lavastrøm, og det mulige som det virkeliggør i sin helt egen effekt, kræver en eneste praksis, at kunne skelne, se og føle. Det er et uafhængigt råderum for iagttageren, og hviler i sin helt egen præmis, som en selvstændig mulighed er iagttageren i dette råderum med sin helt egen fortolkning. Gauerslund Menighedsråd takker for billedet.

2 v. Menighedsrådsformand - Per Madsen Formandens tanker om den kommende menighedsrådsperiode Det nye menighedsråd er nu sammensat og har konstitueret sig. Forude venter fire spændende år med masser af udfordringer ikke mindst for de syv nye medlemmer af menighedsrådet. Vi kan se frem til et givende og spændende arbejde. Efter spørgsmålet om præstebolig nu er endeligt afklaret ser jeg frem til, at menighedsrådet kan hellige sig arbejdet med sognets kirkelige udvikling. Jeg er sikker på, at alle tolv valgte medlemmer af menighedsrådet vil bidrage positivt til et sådant arbejde. På grund af nogle markante meningsforskelle i menighedsrådet gennem de senere år om orgel, sognehus og præstegård har der i sognet i almindelighed lagret sig en opfattelse af at menighedsrådet har været i et konstant internt verbalt slagsmål. Det er heldigvis ikke tilfældet. Gennem de sidste fire år, hvor jeg har været medlem, har jeg oplevet et positivt og konstruktivt samarbejde listerne imellem. Det var en glæde at opleve, at Den Grundtvigske Liste, som trods den i 2008 gik til valg på at forhindre opførelse af et sognehus, i den forløbne periode har medvirket aktivt og yderst professionelt i hele processen bag opførelsen af sognehuset. Store opgaver i de kommende år Gauerslund Præstegård Efter købet af præsteboligen på Kragelundvænget er det klart, at en løsning for Gauerslund Præstegård og Forpagterboligen på samme adresse skal findes. Præstegårdsudvalget, som er nedsat af menighedsrådet, har påbegyndt arbejdet hermed. Der kan tænkes flere løsninger. Ejendommen har ret stort jordtilliggende og kunne være interessant for en ejendomsudvikler, f.eks. som basis for anlæg af landsbyrækkehuse som ville passe ind i det specielle Gauerslund miljø og Vejle Kommunes udviklingsplaner for landsbyerne. Ejendommen kan også udmatrikuleres og sælges i flere bidder. For mig er det dog afgørende, at en fremtidig anvendelse af ejendommen bliver særdeles restriktiv så vi undgår at området misbruges til formål som hverken Gauerslund landsby eller menighedsrådet kan være tjent med. Det er en klar målsætning at en løsning skal være fundet indenfor det første år. Aktiviteter Jeg ser frem til, at det påbegyndte gode samarbejde mellem vore to præster, Lisbeth Holm Filtenborg og Verner Helvig Pedersen vil fortsætte. Jeg er overbevist om, at dette samarbejde vil medvirke til at Gauerslund Sogn vil fremstå som et sprudlende kirkesogn med et væld af spændende aktiviteter med respekt for Højmessen som det bærende i det daglige kirkeliv. Gauerslund menighedsråd deltager i et kommunikationsudviklingsprojekt arrangeret af Haderslev Stift. Vi forventer at dette projekt fortsætter i Projektets målsætning er at de deltagende menighedsråd får redskaber til at kommunikere og gøre sognet opmærksom på de mange aktiviteter folkekirken tilbyder. Sidste forår afholdtes et frivillighedsmøde, hvor flere fra menigheden tilbød sig som frivillige ved forskellige arrangementer som kirkefrokost, våbenhuskaffe, fredagsfamilien, babysalmesang, dåbsundervisning m.m. Menighedsrådets aktivitetsudvalg vil arbejde videre på dette grundlag, og det at folk uden for menighedsrådet og sognets medarbejdere vil give frivillig arbejdsindsats, giver os mulighed for at gennemføre et væld af aktiviteter til glæde for udvikling af kirkelivet i sognet. De områder jeg ser som oplagte for os at arbejde med i de kommende år er en fortsættelse af babysalmesangsrækken, den igangværende foredragsrække, afholdelse af koncerter og det meget spændende korarbejde. Både Gospel- Side 2

3 koret og Gauerslundkoret har udviklet sig på fornem vis og jeg ser frem til at korene også i de kommende år vil bidrage til det kirkelige arbejde i vort sogn. Det samme gælder vort dygtige Kirkekor og Korskolen, hvor mange sangtalenter udvikles under organist Anne Helene Larsens professionelle ledelse. Vore præsters nye initiativ med dåbsundervisning for dåbsforældre ser jeg meget frem til. Jeg tror, det bliver en god aktivitet, hvor forældrene mødes med præsterne medens frivillige passer og leger med børnene og laver mad. En anden succes er Fredagsfamilien, som jeg håber, kan fortsætte og udvikle sig yderligere. Som sagt arbejder vort aktivitetsudvalg på en række forskellige tiltag, som i løbet af de kommende år vil blive tilbudt menigheden i sognet. Det skal fremhæves, at vi er meget interesserede i at modtage forslag fra menigheden. Menighedsrådet besluttede, at der gennem denne vinter skulle være indsamlinger til fordel for Den Evangeliske Kirke i den midt-egyptiske by Eldewer. Vi håber at vi på den måde kan hjælpe vore kristne søstre og brødre i Eldewer med at skaffe penge til færdiggørelse af deres sognehus. Den 10. marts afholdes sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp. Jeg håber, at rigtig mange fra vort sogn vil melde sig som indsamlere. Eksterne aktiviteter Biskop Niels Henrik Arendt, Haderslev, fratræder i foråret og ny biskop skal vælges. Det bliver også en opgave for menighedsrådsmedlemmerne, idet disse har valgret. Dvs. at det er de individuelle medlemmer, som har indflydelse på valg af Niels Henrik Arendts afløser. Det bliver en spændende opgave. De fem kandidater, der har meldt sig mødes den 21. januar til et vælgermøde, hvor de præsenterer sig selv og hvad de vil med embedet. De fleste af vort menighedsråd har meldt sig som deltagere i dette kandidatmøde. Kirkeministeriet har nedsat et strukturudvalg vedr. den fremtidige ledelse af folkekirken. Det forventes, at udvalget i løbet af 2013 kommer med en betænkning. Vi er mange, der håber på større, reel indflydelse for de enkelte menighedsråd for at styrke nærdemokratiet. OM GAUERSLUND KIRKEGÅRD v. Aksel Jensen. Kirkegårdsleder Det er sket et par gange før, at jeg er blevet spurgt, om jeg vil skrive lidt om arbejdet på kirkegården. Det vil jeg hellere end gerne, på den måde får jeg også lejlighed til at fortælle lidt om hvad der sker på kirkegården. Jeg vil starte med at fortælle om det praktiske arbejde som forskellige årstider på kirkegården byder på, og derefter en kort opfølgning; siden sidst! Arbejdet på kirkegården - Foråret starter når vejret tillader det. Vi starter med at tage grandækningen af og plante forårsblomster. I tiden indtil der skal plantes sommerblomster, har vi travlt med at få anlagt og renoveret de gravsteder, vi har fået bestilling på i løbet af vinteren og foråret. Samtidig med det skal gøres, er der løbende ren- og vedligeholdelse af gravsteder. Dem skal vi over hver anden til tredje uge, afhængig af vejret. Det er vigtigt at være grundig med renholdelsen af gravstederne fra tidligt forår, det lønner sig senere på året. De gravsteder der er lavet en renholdelsesaftale på, renholder vi kun for ukrudt. Hvorimod de, der er lavet en vedligeholdelses/legat aftale på, også vedligeholdes i form af, opretning efter jordsætning, supplering af søral, beskæring, udskiftning af forgroede eller udgåede planter og rengøring af gravsten. Derudover kan der til begge aftaleformer bestilles plantning af forårs- og sommerblomster, påskeliljer, grandækning, kranse, puder, juletulipaner og buketter til bestemte datoer. Man behøver ikke lave en fast aftale, for at bestille dette. Man er velkommen til at bestille os til at udføre en opgave, selvom det kun er den ene gang det drejer sig om. Sommerblomsterne bliver plantet omkring Grundlovsdag, derefter kommer tiden hvor alle hækkene om gravstederne, på hele kirkegården skal klippes. Gravstederne skal stadig renholdes. Anlægs- og vedligeholdelsesarbejde bliver der ikke meget tid til, da der jo også skal afholdes ferie i denne periode. Efterårsarbejdet består traditionelt i udskiftning og efterplantning af hæk, gravstenene på de gravsteder, vi vedligeholder, skal rengøres og rettes op, beskæring af diverse løvfældende planter på gravstederne, så vi er klar til at grandække i begyndelsen af november måned, når bladene er faldet af træerne. Grandækning har både det formål at pynte på gravstedet igennem den mørke vinter, men også at afskærme løg, knolde og sarte planter igennem vinteren. Vinteren bruger vi til at, beskære træer og buske, rydde sløjfede gravsteder for den største beplantning, så de er klar til at blive taget i brug på ny. I vintermånederne er der, som regel nok at lave. Rensning af tagrender og brønde er en af de småting, der helst skal klares, inden frosten sætter ind, men ellers er det ofte lidt af et puslespil at få tingene lavet om vinteren. Noget er lettest, når jorden er frossen, og andet når den ikke er. Går det hen og bliver alt for dårligt vejr, har vi et maskinhus hvor vi selv reparerer og vedligeholder maskiner og redskaber, medmindre der er en begravelse, for så skal vi jo ud, uanset hvordan vejret er. Siden sidst: De senere år har vi været hårdt ramt af metaltyverier. Det er flere gange gået ud over kirkens nedløbsrør. På et tidspunkt mistede vi dørhåndtagene på sideindgangene til kirken, og en stor bronzefigur på et gravsted. Håndtagene lykkedes det os at rekonstruere, men det er umuligt med hensyn til figuren. Der arbejdes på at få lavet en erstatning af figuren. Da den stod på et af de gravsteder, der er registreret som bevaringsværdigt, og som i øvrig er nedlagt, er det menighedsrådet der står for vedligeholdelsen af gravstedet, og dermed arbejdet med at erstatte figuren. Torsdag d. 29. august, kl. 19:30 vil jeg gerne invitere interesserede, til en komme en tur på kirkegården, hvor jeg vil fortælle om gravstedsanlæg og beskæring. Vi vil slutte med at gå en tur op i kirketårnet, og se den del af kirken man som besøgende ikke normalt ser. Tak til Gauerslund Sogn I skrivende stund er det 25 år siden jeg drog fra Skovby til Gauerslund. Det har jeg aldrig fortrudt. Jeg vil hermed benytte lejligheden til at sige en stor tak til Gauerslund Sogn, fordi jeg har fået lov at arbejde på kirkegården, og tak til alle de rare mennesker jeg har mødt igennem årene. Med ønsket om et godt og frugtbart samarbejde, til gavn for sognets menighed og kirkernes medarbejdere, vil jeg ønske alle et Godt Nytår. Side 3

4 Spejderne i Børkop Gruppeleder - Hanne Eskildsen Nørrelyst 19, Børkop Tlf (bedst efter 16.00) Mødested: Spejderhuset Bundsgård Bævere: kl. Mandag: Ulve: kl. Onsdag: Spejdere: kl Onsdag: Senior: Fra 8. klasse Onsdag: Spejderne i Brejning Har du lyst til at blive spejder? Så kom og oplev hvad det drejer sig om. Vi mødes Hammervej 2. Bævere: (0.-1.kl.) - Tirsdag Ulve: (2.-3.kl.) - Tirsdag Junior: (4.-5.kl.) - Tirsdag Spejdere: (6.-8.kl.) - Torsdag Senior/rover mødes den første torsdag i mdr. Vil du vide mer Anne-Marie Nielsen så kontakt : Marsvej 7, Brejning 7080 Børkop Tlf Mobil: Hjemmeside - KIRKEBILEN Trekantens Taxi - v. Leif Ballegaard tlf Kirkebilen kører til begge gudstjenester 9.30 og Fast afhentning på Englystcenteret - 15 minutter før tid. Kor i Gauerslund sogn Gauerslund Kirkekor Børn og unge. Fra 4. klasse Korleder: Anne Helene Larsen Øvested: Gauerslund Sognehus: Torsdag: Gauerslundkoret Voksne. Vekslende repertoire Øvested: Brejning kirke Mandag Dir. Mia Møberg træffes i Sognehuset lok. 1 Gauerslund Gospelkor Øvested: Brejning kirke Tirsdag Dir. Christian Wandel Kontaktperson: Dorthe Danielsen Juniorklubben Logos, Børkop Vær med i et hyggeligt fællesskab med andre juniorer fra klasse. Kom med i klubben hver mandag kl i missionshuset ARKEN, Peter Breths Vej 3 Vi læser i bibelen, synger om Gud, tager på ture, hygger, spiller og meget mere. Mere information: Leif Ballegaard - mobilnr.: Børkop Formand: Svend Aage Hansen Borggårdsparken Børkop Tlf mobil Møderne er altid kl , hvis der ikke står andet, i Arken, Børkop Missionshus, Peder Breths Vej 3. Program Børkop Indre Mission feb maj 2013 Februar: 21 GENERALFORSAMLING kl Dagsorden ifølge vedtægterne. 28 Bibelundervisning over 1 Joh I kender sandheden, v. Jørgen Hedager, Børkop Marts: 7 Bibelundervisning over 1 Joh Frimodighed på dommens dag, v. Jørgen Hedager 20 Kredsens forårseftermiddagsmøde i Fredericia Missionshus kl Styret bøn, v. Anders Lind, Børkop. Vi er sammen om lovsang, bibelvers, bøn, stilhed til personlig bøn samt mulighed for forbøn. 28 Skærtorsdag, påskemåltid kl April: 6 Arbejdsdag i Arken Safari - en rejse i Guds plan, v. Ingrid Markussen Bibelkursus i Gårslev. Kredsarrangement. 25 BØN! IMU står for aftenen. Maj: 15 Forårsmøde i Gauerslund Kirke og Børkop Højskole v/ vicegeneralsekretær Peter Nord Hansen. Kredsarrangement. 23 Nåde ud fra filmen Les Miserables v. Per Ladekjær, Børkop 30 Hold kærligheden varm i en travl hverdag, v. familiekonsulent Steen Møller Laursen. Side 4

5 Velkommen i Café Arken Kontaktperson: Karin Lind tlf Børkop Indre Mission (www.arken-im.dk) Fredage kl på Peder Brethsvej 3. Vi byder på fællesskab omkring kaffebordet, spil, oplæsning, synge fra Højskolesangbogen og andagt. Februar: 1.2. Caféen er åben 8.2. Café. Ludvig Andersen: Mit liv i Børkop - fra vugge til grav Café. Hans Hansen, Brejning: Billedfortælling fra Island og Øst-USA 1. del. Marts: 1.3. Café. Karin og Ole Weber, Gårslev: Frem tid og håb for gadebørn i Tanzania 8.3. Caféen er åben Café. Hans Hansen, Brejning: Billedfortælling fra Island og Øst-USA 2. del Café. Svend Aage Hansen, Børkop: Handicap - hindring, holdning og handling April: 5.4. Caféen er åben Café. Herluf Nielsen, Børkop: Livsoplevelser Caféen er åben. Smørrebrød - sæsonafslutning Indre Missions Unge Børkop Alle unge er velkomne. D in Genbrug Vi modtager gerne og sælger brugbare møbler, tøj, bøger, ting m.m., også fra dødsboer Åbningstider: man fredag: lørdag: Brejning Søndergade 46 - tlf: Overskuddet går til Israelsmissionen og Mission Afrika, som begge er folkekirkelige missionsselskaber. Børneklubben BINDESTREGEN Børkop Alle børn er velkomne hver tirsdag kl i Arken, Peder Brethsvej 3 Kontakt: Laila Vig Hansen, Borggårdsparken 59, Børkop Etiopermission Kontaktperson: Henny Møller Februar: Ingen møde Marts: 6. marts: Henny Møller, Vestergade 5, Børkop April: 10.april: Jonna Højvig, Skovgårdsparken 50, Brejning Maj: 8. maj: Hanne Pedersen, Vigen Skov vej 2, Andkær Juni: 5. juni: Ingemarie Pedersen, Fælleshåbsvej 15, Gauerslund Juli August September ingen møder Alle møder: kl Alle er velkomne HJÆLPEN ER NÆR Telefontjenesten: Har du i din omgangskreds personer/ægtepar eller andre der sidder alene, og som kunne have lyst eller gavn af et Tryghedsopkald, så er det os du skal kontakte for nærmere oplysninger. Der ringes op hver morgen mellem kl og 8.30 for at høre om alt er i orden. Det giver tryghed i hverdagen. Værktøjskassen: Er også et tilbud om hjælp til småreparationer, som at hænge billede/hylde/lampe eller lignende op. TV/DVD Hjælp til Indstilling af TV / DVD kan vi også tilbyde. Bisidder Vi har også en Bisidderordning. Åbningstid: Torsdag Kontaktperson/formand: Maria Viftrup Kristensen tlf mail: Tid: torsdag hvis ikke andet er oplyst - Sted: Arken, Peter Breths Vej 3 - Program: Spørg Maria Englystparken 1. lejl.15c. Tlf Hjemmeside: Side 5

6 Præsentation af Menighedsrådet for Lister: Menighedslisten ( ML ) - Den kirkelig Fællesliste ( DKF) Den grundtvigske Liste ( DGL ) Per Madsen (DKF) Egevang 30, Brejning Tlf Valgt til MR i 2008 Formand for Gauerslund Menighedsråd Medlem af præstegårds- og økonomiudvalget. Faglig uddannelse/baggrund: Økonom, bankmand og international konsulent Gift med Kirsten. 6 børn og 8 børnebørn Tillidshverv: Formand Brejning Lokalråd Formand Kulturelt Samråd, kasserer Kulturhus Aagaarden Interesser: Lions Club, lokalområdets udvikling, fodbold og fan af Vejle Boldklub Kolding og Newcastle United Thorkild Højvig (ML) Skovgårdsparken 50, Brejning Valgt til MR i 2012 Kasserer for menighedsrådet Faglig uddannelse/baggrund: Ingeniør Interesser: Golf, tennis, malerier og familie Elsebeth Karlskov (DGL) Sellerup Strandvej Børkop Valgt til MR i 2012 Medlem af: Kirke og kirke gårdsudvalg, Præstegårdsudvalg, Aktivitetsudvalg, Sognehusudvalg. Bogholder, Bestyrelsesmedlem TTC og formand for PR & Velgørenhedsudvalget Børkop Rotary Klub - Interesser: Innovation i transportsektoren/natur/jagt/kultur (spec. bevarelse af lokale kulturperler)/ familie. Erik Risager Thomsen (ML) Plutovej 20, Brejning Valgt til MR i 2012 Kontaktperson for kirkens ansatte Medlem af: økonomiudvalg (formand), præstegårdsudvalget. Faglig uddannelse: bankuddannet Alder og job: 63 år og er gået på efterløn Familie: Gift med Vibeke siden 1974 og vi har 3 voksne børn Interesser: golf, camping, natur, synger i gospelkoret, litteratur og familie Jan Weber (ML) Vibevej 20, 7080 Børkop Valgt til MR i 2012 Medlem af: Aktivitetsud valget og Hjemmeside/ Kirkebladsudvalget Arbejde: TV fotograf / Programmedarbejder på TV2 Danmark Gift med: Inge og har 3 børn Interesser: Foto / natur / kajak / udeliv At vi må gøre kirken mere åben også for de unge - Flere events for de unge At kirken må blive et samlingspunkt for hele familien og at vi må få en mere synlig kirke også på nettet. At vi i Gauerslund sogn gennem Gudstjenester og andre kirkelige arrangementer må komme tættere på Gud og lære Ham at kende. Bente Normann Rasmussen (DKF) Mølleparken 24, Børkop Valgt til MR i Næstformand i Gauers lund Menighedsråd. Medlem af: Økonomiudvalget, kirke- og kirkegårdsudvalget, sognehusudvalget aktivitetsudvalget. Faglig uddannelse/baggrund: Lærer, nu pensioneret, Gauerslund Skole, nu Fælleshåbsskolen. Tillidshverv: Frivilligt arbejde, Telefontjenesten. Interesser: Familie og venner, vandreture i ind- og udland, kultur, litteratur og samfundet omkring os. Gift med Leif (pensioneret børneoverlæge) siden Vi har 3 sønner og svigerdøtre. Lars Sommer (DKF) Andkær Bygade 11, 7080 Børkop Valgt til MR i 2012 Medlem af: Kirke-og kirkegårdsudvalget, Hjemmeside-kirkebkladsudvalg Datalog og arbejdende i Odense Kommunes borgmesterfovaltning. 51 år, 2 voksne fraflyttede børn, Bor på Andkærgaard, som er under langvarig renovering. Bor sammen med Marianne Interesser: maleri, Skyttelaug og Ønskefonden m.m. Side 6

7 Peter A. Haahr (ML) Amaliehaven Børkop Valg til MR i 2008 og 2012 Medlem af: Kirke-og kirkegårdsudvalg (formand), aktivitetsudvalg (formand) Med i Fredagsfamilien (hjælper med at lave mad) Speciallæge i øre-næse-halssygdomme. Gift 1974 med Jonna. 4 børn og 3½ barnebarn. Formand for bestyrelsen i Familiebo (familieopholdssted på Jellingvej, Vejle) Formand for Foreningen af Speciallægers sygefond. Med i Åbne Døre Danmarks bestyrelse (støtter forfulgte kristne globalt og bibelsmugling) Interesser:. Familie, venner, bøger (historiske romaner/biografier), rejser, biler, racerløb, vin og mad. Frede M. Johansen (DGL) Drosselvej 7, 7080 Børkop Valgt til MR i 2012 Medlem af: Kirke-og kirkegårdsudvalg, Præstegårdsudvalg, Jeg er 66 år gammel, uddannet lab. tekniker og folkeskolelærer. Det meste af mit arbejde som lærer har foregået inden for teknisk skole regi, hvor arbejdet med at skabe sammenhæng mellem teori og praksis optog mig meget. Jeg stiller op på den Grundtvigske liste fordi jeg er grundtvigianer. For mig er der en stor sammenhæng mellem tro og kultur, derfor er jeg gået ind i arbejdet for at bevare den gamle præstegård i Gauerslund, men også det sociale aspekt i kristendommen optager mig meget. Niels Skov Nielsen (DGL) Rørbækvej 105, 7080 Børkop Valgt til MR i 2000, 2004, 2008, 2012 Bygningssagkyndig for MR Koordinator for havegruppen og frivillige. Medlem af: Økonomiudvalg, aktivitetsudvalg, kireblads-og hjemmesideudvalg. Har arbejdet som bygningsingeniør i 40 år- Nu pensionist, hobbylandmand og motionsløber, med interesse for frivilligt arbejde. foto mangler Aksel Jensen Medarbejderrepræsentant i Menighedsrådet Dorthe Danielsen (DKF) Skovgårdsparken 80, Brejning Valgt til MR i 2008 og 2012 Kirkeværge Brejning kirke Medlem af: Præstegårdsudvalget ( formand ); aktivitetsudvalg. Job: Uddannet teknisk assistent. Interesser: Samværet med min familie, hund og venner. Gauerslund Gospelkor, kulturelle oplevelser, naturen, håndarbejde, en god bog og menighedsrådsarbejde. Bjarne Bro (DGL) Stationsvej 64, Brejning Valgt til MR i 2000, 2004, 2008 & 2012 Kirkeværge Gauerslund kirke Medlem af: Økonomiudvalg. Job: Miljøsagsbehandler, natur og miljø, Billund Kommune Fritid: Gauerslundkoret bl. a. Præsterne: Verner Helwig Pedersen Lisbeth Holm Filtenborg Side 7

8 Kirkehøjskolen Vejle Provstis forårsprogram 2013 Torsdag den 21.februar Kl : Fortæller Birgitte Arendt, Haderslev»Om at blive sig selv«genfortælling af Lykke Per Kl : Forfatter og redaktør Iben Holk, Aarhus»Kunsten at blive den du er«torsdag den 21. marts Kl Stiftspræst Jette Dahl, Ribe»At opdage sig selv- i gennem Christfulness«Kl : Antropolog, forfatter Karen Lisa Salamon, København»Et ny verdensbillede? Om realisering af selvet som aktie «Se nærmere om forårets tema når det kommer på Vejleprovstis hjemmeside Sted: Mølholm Sognehus, Niels Skousvej 13 A, 7100 Vejle. For et enkelt foredrag: kr. 50,00 For frokost med kaffe: kr. 70,00 K O M M E N D E A R R A N G E M E N T E R Tilmelding: Knud Erik Knudsen, Mølholm Landevej 20c, 3. th., 7100 Vejle. Tlf Senest en uge før, hvis man ønsker frokost. Betaling: Kan ske ved indbetaling på konto , Jyske Bank. Enkeltforedrag kan ske uden forhåndstilmelding. FAMILIEGUDSTJENESTE FASTELAVNSSØNDAG Gauerslund kirke den 10.febr. kl. 09:30 familiegudstjenste v. VHP Efter Gudstjenesten Tøndeslagning, kirkekaffe m. m i Sognehuset Side 8 Musikken ved All You Need Is Love -koncerten er udelukkende Beatles-sange. Mellem perlerækken af sange som Help, Nowhere Man og Yesterday læses relevante tekster fra Det gamle testamente, der omhandler ensomhed og fra Det Nye Testamente, der omhandler kærlighed. De medvirkende er: Skuespiller Tina Kruse Andersen, der står for den dramatiske oplæsning. Det unge tenortalent Simon Mott Madsen, der er sangsolist Far og søn, Bjørn Krog Larsen og Tore Bjørn Larsen, som spiller henholdsvis klaver og kirkeorgel. Musikken vil klinge fra begge ender af kirken samtidig! Der bliver altså ikke tale om kopiversioner, men et friskt bud på hits fra tiden omkring 1970, leveret af topprofessionelle musikere! Arr. menighedsrådet Foredragsrække vinter 2013 Fri os fra det Onde I Fadervor beder vi: Fri os fra det onde. I Jobs bog i Det gamle testamente rejses spørgsmålet: Hvis Gud er god, hvorfor findes der så megen lidelse? Hvor kommer det onde fra? Fra Gud? Fra djævelen? Er mennesket født ondt? kl. 19:30 - GUD MÅ FORSVARE SIG SELV! Jacob Wolf, Teolog. Lektor ved Københavns universitet kl Gud og det onde Thomas Reinholdt Rasmussen, sognepræst, Hjørring, teologisk sekr for biskoppen over Aalborg Stift. Se, nærmere på hjemmesiden : Gauerslundssogn.dk Praktiske oplysninger: Sted: Sognehuset, Fælleshåbsvej 2, 7080 Børkop Enkelt foredrag: 75 kr. (kan købes ved indgangen)

9 K O M M E N D E A R R A N G E M E N T E R INDSAMLINGER : HØSTGUDSTJENESTEN 23. sept Gauerslund Kirke og Sognehus kr. 6223,- Fordeles på: Kirkens Korshær, Folkekirkens Nødhjælp og YM-projekt : Vejle Provsti. Indre Mission: 25.nov. Gauerslund: kr. 70,50 Brejning: kr. 200,- Børnesagens Fællesråd Juleaften og Juledag Gauerslund: kr. 923,- Brejning: kr. 448,- Menighedsplejen, projekt Eldewer Oktoberkvartal 2012 Gauerslund: kr. 1338,- Brejning: kr. 493,- Sognehuset, Eldewer: 09/10/2012 Sognehuset Karim-fordrag kr. 3500,- 28/10/2012 Sognehuset BUSK-dag kr. 980,- PÅSKELÆSNINGER PÅSKELÆSNINGER i Brejning kirke den 17. marts kl Medv. Kirkekor, dir. Anne Helene Larsen, m.f. - se nærmere ugepressen FAMILIEGUDSTJENESTER Palmesøndag den 24. marts kl.11:00, familiegudstjeneste v. VHP medv. af Juniorkonfirmander SKÆRTORSDAG OG LANGFREDAG: v. begge præster ( nærmere program senere) PINSEGUDSTJENESTE Gauerslund Kirke d. 19.maj kl. 09:30 Morgenkaffe forud for Gudstjenesten. KONCERT Brejning Kirke søndag d. 12. maj kl. 20 Vokalgruppen SONO, Århus Rytmisk a cappella-kormusik fra iørefaldende pop over sprød rock til smukke, intense ballader arrangeret i op til 10 stemmer med vokalpercussion. Repertoiret byder bl.a. på numre af Tina Dickow, Prince og J. Timberlake, og vokalarrangementerne er originale og skræddersyede til SONO. Desuden synger SONO circle-songs, - arrangementer som improviseres på stedet. Fri entre Arr. Gauerslund menighedsråd/organistforeningen INDSAMLINGSPROJEKT MENIGHEDSPLEJEN Gauerslund Sogn Den evangeliske kirke Eldewer i Ægypten Du kan bidrage ved at indsætte et beløb på menighedsrådets indsamlingskonto: mkt. Eldewer Forårskoncert Brejning kirke onsdag d. 29. maj kl Snoghøjkoret Dir. Henrik Elmer Matthiesen Fri entré Arr. Gauerslund menighedsråd MENIGEHEDSRÅDSMØDER 6. februar, 13. marts, 10. april, 15. maj, 12. juni, Side 9

10 O R I E N T E R I N G F R A M E N I G H E D S R Å D E T Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling Søndag d. 10. marts 2013 Uden mad virker hiv-medicin ikke Søndag d. 10 marts har Gauerslund Sogn og Folkekirkens Nødhjælp brug for frivillige indsamlere til kampen mod sult. Udviklingshjælp nytter - og kampen mod fattigdom kan vindes. Men der er stadig meget at tage fat på. En af de helt store udfordringer er sult. 870 mio. mennesker lider af kronisk underernæring, og hvert 12. sekund dør et barn af sult. Sult og fejlernæring er verdens største sundhedsrisiko. Samtidig forstærker sult alle andre dårligdomme, fx sygdommen hiv/aids. Kasif Nakatenda fra det sydlige Uganda, der blev smittet, da hun lå i sin mors mave. Både Kasif og hendes mor kom i gratis behandling med hiv-medicin. Men for at medicinen kan virke, skal patienten spise godt og regelmæssigt. Kasif og hendes mor brugte flere timer hver dag på at finde spiseligt ukrudt omkring landsbyen. Alligevel var der aldrig mad nok. I 2011, da Kasif var 16 år, fik hendes mor to geder og en køkkenhave af Folkekirkens Nødhjælp. Samtidig fik moderen, Kasif og andre hiv-smittede i landsbyen undervisning i, hvordan man kan leve et godt liv med hiv. I dag sikrer køkkenhaven, at de får den sunde og varierede kost, de har brug for og som styrker deres immunforsvar. De har begge fået mere sul på kroppen, og ingen Side 10 kan længere se, at de er syge. Faktisk har Kasif fået det så godt, at hun er begyndt at drømme om fremtiden. D. 10. marts 2013 vil Gauerslund Sogn og Folkekirkens Nødhjælp gøre en fælles indsats i kampen mod sult og sende indsamlere ud for at ringe på så mange døre i sognet som muligt- Vi er med i Sogneindsamlingen igen for 15. gang, fordi det giver rigtig god mening. Sidste år nåede vi - takket være elever fra Brejning Efterskole og Børkop Højskole - rundt til 80 % af husstandene i sognet. Næste gang den 10. marts år håber vi at banke på alle døre i sognet. For at nå det, har vi brug for mange indsamlere, så vi håber at endnu flere vil give et par timer i en god sags tjeneste. Jo flere indsamlere, jo flere ruter når vi og jo mindre tid bruger den enkelte på indsamlingen.. De frivillige indsamleres fælles indsats er afgørende for arbejdet med at bekæmpe sult: Sidste år samlede indsamlere godt 15 mio. kroner ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde. I Gauerslund Sogn blev der indsamlet ,00 kr. Det var sognerekord. Indsamlingen begynder i Gauerslund Sognehus den 10. marts kl ca. 10:30. Meld dig allerede nu som indsamler på Gauerslund kirkekontor: tlf Verner Helwig: tlf Signe Karstoft: tlf (efter kl. 16:30) Foto af Peter Høvring HAVEGRUPPEN Klosterhaven, som er fire bede bag sognehuset, er de sidste 1½ år blevet anlagt og passet af havegruppen, som er en gruppe af frivillige, der mødes hver anden tirsdag i vækstperioden. Vi arbejder og hygger i haven ca. trekvart time og drikker så kaffe, planlægger og snakker lige så længe. Vi vil gerne have flere med i gruppen, og opfordrer til at man møder op til sæsonens opstartsmøde tirsdag den 12.marts kl i sognehuset, til kaffe og rundstykker. Niels Kring & Niels Skov JUNIORKONFIRMANDER Vi har i efteråret haft glæde af 35 friske juniorkonfirmander fra Englystskolens 3. klasser, der har sat liv i kirken og sognehuset. Vi har sunget, leget, hørt fortællinger fra bibelen, været på opdagelse på kirkens loft og i tårnet, vi har set, hvordan orglet fungerer og hjulpet med ved gudstjenesten første søndag i advent. Nu er efterårets forløb slut, men der begynder et nyt i foråret, og vi glæder os til at lære endnu en flok søde børn at kende denne gang fra Fælleshåbsskolen ( Gauerslund og Andkær ) DR-Kirken Se DR kirken i februar fra Brejning kirke Mange har måske bemærket de store sendevogne fra DR ved Brejning kirke den 24. og 25. januar. Hen over to dage blev der optaget fire gudstjenester til DR kirken. Disse fire gudstjenester kan ses søndag eftermiddag kl på DR1 på følgende datoer: Den 3.; d. 10.; 17.; og d. 24. Gudstjenesterne blev optaget med lokal medvirken af både kor, præster, organister og menighed

11 I N F O R M A T I O N JUBILÆUM - 25 år Den 1. jan 2012 var det 25 år siden Aksel Jensen, kirkegårdsleder, begyndte sit virke på Gauerslund kirkegård. Aksel Jensen har gennem de 25 år været Menighed og Menighedsråd en god leder for kirkegården og alt hvad der har med dennes drift at gøre. Kirkegården fremstår som velholdt og smuk og det påskønnes ofte i tale og på skrift af kirkegårdens besøgende, herunder de tilsynsførende myndigheder. Aksel Jensen er opfindsom og iderig og holder stort set selv maskinparken ved lige. De øvrige ansatte ved kirken går aldrig forgæves, når der søges løsning på en praktisk problemstilling. Aksel Jensen er altid parat med en hjælpende hånd. Under opførelsen af Sognehuset var Aksel Jensen den daglige kontaktperson for menighedsrådets byggeudvalg mellem udvalg og arkitekt og håndværkere. Her gjorde Aksel Jensens store viden og indsigt i de forskellige håndværksfag sig tydeligt gældende. Menighedsråd og Menighed har kun grund til at sige Aksel Jensen tak for hans mangeårige virke hos os. NY KIRKETJENER Gauerslund Menighedsråd har i efteråret ansat Hans Joensen, som kirketjener ved Gauerslund Sogns kirker, primært ved Brejning kirke. Velkommen til Hans Joensen, som her præsentere sig selv: Præsentation af Kirketjener Hans Joensen Jeg hedder Hans Joensen, og jeg har været ansat som kirketjener i Gauerslund Sogn siden 15. oktober i fjor. Jeg er færing og har boet i Danmark siden Jeg bor i Vamdrup, er gift med Heidi og vi har en søn på 2 år, som hedder Karl. Jeg er uddannet cand.mag. i færøsk og i dansk. I fire år har jeg undervist udlændinge i dansk, hhv. på Give Uddannelsescenter og på Haderslev Sprogcenter. Inden jeg begyndte at studere i Danmark i 2005 har læst dansk på Syddansk Universitet i Kolding har jeg arbejdet fire år på Færøernes Universitet, hvor jeg sammen med en anden person har lavet en ny udgave af en Færøsk-dansk ordbog, som udkom i I kirkelig sammenhæng har jeg holdt kirkegårdene ved lige i min barndomsby i flere år, desuden har jeg også gjort rent i kirken, hvor jeg kommer fra. Jeg glæder mig meget til at lære jer alle sammen at kende og at blive en del af sognet. Præster i Gauerslund sogn Kirkebogsfører & Begravelsesmyndighed Sognepræst Verner Helwig Pedersen ( VHP) Tofte Allé 2 C, Brejning Træffes bedst alle dage mandag fridag tlf eller gerne mail: Sognepræst Lisbeth Holm Filtenborg Kragelundvænget Børkop Træffes bedst alle dage Mandag fridag Tlf.: eller gerne mail: Fødsel Fødselsanmeldelsen foretages af Jordmoderen. For ikke viede forældre, kan fælles forældremyndighed anmeldes til kordegnen inden 14 dage efter fødslen. Ønskes der ikke fælles forældremyndighed eller overskrides fristen anmeldes faderskabet til Statsforvaltningen for Syddanmark. blanketter findes på Dåb Hos den præst, der skal foretage dåben. Vielse Hos den præst der skal foretage vielsen. Medbring prøvelsesattest (Udleveres af kommunen), samt dåbsattester. Begravelse Hos den præst der skal forestå begravelsen, samt graveren. Bedemanden plejer at sørge for de nødvendige papirer. Navneændring Henvendelse til Kirkekontoret. Kirkebil Trekantens taxi v. Leif Ballegaard tlf Kordegn Michael L. Markussen Kirkekontoret i Sognehuset Fælleshåbsvej 2, 7080 Børkop lok. 1 Træffes mandag - onsdag kl Torsdag kl Fredag Tlf Kirkegårdsleder Aksel Jensen Kirkegårdskontoret Kirkebakken 30, 7080 Børkop lok. 2 mandag til fredag kl , Tlf Kirkesanger Henvendelse til Kirkekontoret, Tlf.: Organist v. Gauerslund og Brejning Anne Helene Larsen, Tlf Organist v. Brejning kirke Vakant Kirketjener, Gauerslund kirke Anne Grethe Rolighed åben Kirketjener, Brejning kirke Hans Joensen åben Menighedsrådsformand Per Madsen Egevang 30, Brejning, tlf Kirkeværge: Gauerslund Kirke Bjarne Bro Tlf Kirkeværge: Brejning Kirke Dorthe Danielsen - Tlf Hjemmeside: Kirkebladet udgives af Gauerslund Menighedsråd. Redaktion for hjemmeside og kirkeblad: Kirsten Agerskov Nielsen, Peter Haahr, Niels Skov Nielsen, Lisbeth Holm Filtenborg, Verner Helwig (ansvarshv) - Layout og produktion: Baun Grafisk Consult Indholdet i artiklerne er ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens holdning. Stof til Kirkebladet senest den 15/4, 15/8 og 15/12. Skulle man mod forventning ikke have fået Kirkebladet til den 1. søndag i udgivelsesmåneden, skal henvendelse rettes til kirkekontoret, Side 11

12 Andagter på Englystcenteret Alle gange kl G U D S TJ E N E S T E L I S T E F O R G AU E R S LU N D S O G N F E B R UA R - MARTS - A P R I L - MA J Februar 5.2 Andagt VHP 19.2 Altergang LHF Marts 5.3 Andagt LHF 19.3 Altergang VHP April 2.4 Andagt VHP 16.4 Altergang LHF 30.4 Andagt LHF Maj 14.5 Altergang VHP 28.5 Andagt VHP Juni 11.6 Altergang LHF Andagter på Atriumhaven, Brejning Alle gange kl Februar 27.2 Altergang LHF Marts 20.3 Altergang VHP April 24.4 Altergang VHP Maj 22.5 Altergang LHF Side 12 Februar Gauerslund Kirke Brejning Kirke 3/2 Seksagesima 19:30 Koncert ** 09:30 LHF 10/2 Fastelavn* 09:30 VHP Familiegudst ** Ingen 17/2 1.s. i fasten Ingen 11:00 LHF 24/2 2. s. i fasten 09:30 VHP 11:00 VHP Marts 3/3 3.s. I fasten 11:00 LHF 09:30 LHF 10/3 Midfaste 09:30 LHF 11:00 LHF 17/3 Mariæ Bebudelse 09:30 VHP 19:00 Påskelæsninger** 24/3 Palmesøndag 11:00 VHP Familiegudstj ** Ingen 28/3 Skærtorsdag Ingen 11:00 LHF/VHP** 29/3 Langfredag 09:30 LHF/VHP** Ingen 31/3 PÅSKEDAG 09:30 LHF INGEN April 1/4 2. påskedag Ingen 09:30 VHP 7/4 1.s.e påske 11:00 LHF 09:30 LHF 14/4 2.s.e.påske 09:30 VHP 11:00 VHP 21/4 3.s.e.påske VHP Konf. 09:30 LHF 26/4 Bededag VHP Konf 09:30 LHF 27/ VHP Konf. 28/4 4.s.e.påske LHF Konf. 09:30 VHP Maj 5/5 5.s.e.påske LHF Konf 09:30 VHP 9/5 Kristi Himmelfart** 09:00 LHF/VHP Vandmøllen 12/5 6.s.e.påske 09:30 LHF Koncert ** 19/5 PINSEDAG 09:30 VHP** morgenkaffe Ingen 20/5 2. pinsedag Ingen 09:30 LHF 26/5 Trinitatis søndag 11:00 VHP 09:30 VHP Juni 2/6 1.s.e.trin 09:30 LHF 11:00 LHF VHP: Verner Helwig Pedersen LHF: Lisbeth Holm Filtenborg * Indsamlingsdage ** særlig arrangement, se inde i bladet

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol Blad nr. 210-210 - Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 9. januar 2013 klokken 19.00 i Sognehuset. Tilstede: Bente Normann Rasmussen, Elsebeth Karlskov, Jan Weber, Thorkild Højvig, Erik Risager Thomsen,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

GAUERSLUND SOGN OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER - JANUAR. Klosterhaven ved sognehuset

GAUERSLUND SOGN OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER - JANUAR. Klosterhaven ved sognehuset GAUERSLUND SOGN Nr. 3-2012/13 OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER - JANUAR Klosterhaven ved sognehuset Kontaktpersonfunktionen - en ledelsesfunktion Med udgangspunkt i personalepolitikken får kontaktpersonen

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

GAUERSLUND SOGN JUNI - JULI - AUGUST - SEPTEMBER

GAUERSLUND SOGN JUNI - JULI - AUGUST - SEPTEMBER GAUERSLUND SOGN Nr. 2-2013 JUNI - JULI - AUGUST - SEPTEMBER SOGNEFESTIVAL GAUERSLUND 6-9 -13 / Dit FADERVOR 1.- 8. september 2013 v. sognepræst Lisbeth Holm Filtenborg Sognefestival i Gauerslund: 6 9 13

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Sognefestival Gauerslund

Sognefestival Gauerslund En festival om HÅB Ordet HÅB ser vi ofte i forbindelse med Tro og Kærlighed, men vi har i årets sognefestival valgt særligt at fokusere på HÅB. Det vil vi fra menighedsrådets side gerne sætte fokus på

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

GAUERSLUND SOGN JUNI - JULI - AUGUST - SEPTEMBER

GAUERSLUND SOGN JUNI - JULI - AUGUST - SEPTEMBER GAUERSLUND SOGN Nr. 2-2014 JUNI - JULI - AUGUST - SEPTEMBER v. Bjarne Bro, medlem af menighedsrådet Min yndlingssalme DDS 197 Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig 1»Min Gud, min Gud, Det var dit

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol Blad nr. 231-231 - Tilstede: Bente Normann Rasmussen, Elsebeth Karlskov, Jan Weber, Lars Sommer, Erik Risager Thomsen, Bjarne Bro, Dorthe Danielsen, Per Madsen, Niels Skov Nielsen, Frede M. Johansen, Lisbeth

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

GAUERSLUND SOGN FEBRUAR - MARTS - APRIL - MAJ

GAUERSLUND SOGN FEBRUAR - MARTS - APRIL - MAJ GAUERSLUND SOGN Nr. 1-2014 FEBRUAR - MARTS - APRIL - MAJ SOGNEINDSAMLING TIL FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP Meld dig som indsamler Indsamlingen begynder i Gauerslund Sognehus Søndag den 9. marts kl. ca. 10.30 Gauerslund

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

GAUERSLUND SOGN FEBRUAR - MARTS - APRIL - MAJ. Fotogengivelse af Maleriet: Focus på en sten v. Egon Lehmann Mikkelsen. - læs mere side 2 nederst.

GAUERSLUND SOGN FEBRUAR - MARTS - APRIL - MAJ. Fotogengivelse af Maleriet: Focus på en sten v. Egon Lehmann Mikkelsen. - læs mere side 2 nederst. GAUERSLUND SOGN Nr. 1-2012 FEBRUAR - MARTS - APRIL - MAJ Fotogengivelse af Maleriet: Focus på en sten v. Egon Lehmann Mikkelsen. - læs mere side 2 nederst. Gauerslund sogn 2012 v. formand, Jens Olesen

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Adresse: Kronen, Solvej 1, 7200 Grindsted Mere info: www.grindsted.indremission.dk eller søg Kronens side på facebook JANUAR Evangelisk

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 Padesø kirkegård en forårsdag MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Der er valg til menighedsrådet i år, det er der hvert fjerde år. Arbejdet i et menighedsråd er mangfoldigt,

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

Kirken har fødselsdag!

Kirken har fødselsdag! maj / juni 2013 Kirken har fødselsdag! Pinsedag for næsten 2000 år siden, blev kirken født med de første kristne i Jerusalem. Hvis vi skruer tiden frem og flytter vores blik til Danmark, så kan vi se at

Læs mere

GAUERSLUND SOGN Nr. 1, 2009

GAUERSLUND SOGN Nr. 1, 2009 GAUERSLUND SOGN Nr. 1, 2009 Februar Marts April Maj Tre mosaikker fra Bjørn Nørgaards store alterværk i Christianskirken, Fredericia. Foto: Michael Westermann. Via-dolorosa Himmelfarten Pinseunderet 1

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

PROGRAM VELKOMMEN PÅ

PROGRAM VELKOMMEN PÅ PROGRAM VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

GAUERSLUND SOGN JUNI - JULI - AUGUST - SEPTEMBER

GAUERSLUND SOGN JUNI - JULI - AUGUST - SEPTEMBER GAUERSLUND SOGN Nr. 2-2011 JUNI - JULI - AUGUST - SEPTEMBER Luftfoto af Gauerslund landsby, venligst stillet til rådighed af ABC luftfoto, Haderslev. Billedet er fra Landsbyatlas for Gauerslund, som er

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

GAUERSLUND SOGN JUNI - JULI - AUGUST - SEPTEMBER

GAUERSLUND SOGN JUNI - JULI - AUGUST - SEPTEMBER GAUERSLUND SOGN Nr. 2-2015 JUNI - JULI - AUGUST - SEPTEMBER Skulpturen Billede af stabat Lad de mater små fra børn Gauerslund komme til kirke mig - Foto: Torben Fredbo-Nielsen. v. Tina Juhl Søgaard Ny

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

GAUERSLUND SOGN OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER - JANUAR

GAUERSLUND SOGN OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER - JANUAR GAUERSLUND SOGN Nr. 3-2013/14 OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER - JANUAR Foto: Ole Baun Christensen, 16. september 2013 Den sørgende kvinde, som blev stjålet for 1-2 år siden fra Hvilsbjerggårds gravsted,

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24.

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24. Søndag d. 7. december: 2.søndag i advent kl.10.00: Højmesse (ingen dåb): De ni læsninger: Jørn Balle Larsen Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december: kl.10.00: Dåbsgudstjeneste: Jørn Balle Larsen

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

GAUERSLUND SOGN OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER - JANUAR

GAUERSLUND SOGN OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER - JANUAR GAUERSLUND SOGN Nr. 3-2011/12 OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER - JANUAR Forsidebilledet forestiller præstetavlerne for sognepræster i Gauerslund sogn. Den sidste tavle, som er for residerende kapellaner er

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

GAUERSLUND SOGN JUNI - JULI - AUGUST - SEPTEMBER

GAUERSLUND SOGN JUNI - JULI - AUGUST - SEPTEMBER GAUERSLUND SOGN Nr. 2-2012 JUNI - JULI - AUGUST - SEPTEMBER Oscar Filtenborg, Hans Kurt Debel-Hansen, Lisbeth Holm Filtenborg, Verner Helwig Pedersen, Provst Leif Arffmann. Præsentation af den nye præst

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d

ASKOV SOGN k i r k e b l a d ASKOV SOGN k i r k e b l a d MARTS - MAJ 2013 "Ingen skaber alene" Askov menighedsråd og Grundtvigsk Forum Askov indbyder torsdag d. 14. marts til et spændende møde med kunstneren lars ravn Tid: Kl. 19.30

Læs mere

GAUERSLUND SOGN OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER - JANUAR. Sognets dåbskjole - se omtale på side 3 nederst

GAUERSLUND SOGN OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER - JANUAR. Sognets dåbskjole - se omtale på side 3 nederst GAUERSLUND SOGN Nr. 3-2014/15 OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER - JANUAR Sognets dåbskjole - se omtale på side 3 nederst v. Per Madsen, formand for menighedsrådet Min yndlingssalme DDS 68: Se, hvilket menneske

Læs mere

Godt nytår og god arbejdslyst!

Godt nytår og god arbejdslyst! R K E B T L A D E J a n u a r - A p r i l 2 0 K I 1 5 Godt nytår og god arbejdslyst! I Anna Kirke er det ikke kun erindringsbilleder af en fin jul og et hæsblæsende nytår, der er på nethinden. Vi fejrede

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat Protokol Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermvestrekirke.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14

Læs mere

Torsted Sogns Menighedsråd.

Torsted Sogns Menighedsråd. Torsted Sogns Menighedsråd. Der indkaldes til menighedsrådsmøde onsdag, den 18. februar 2015 kl. 18.00 i Sognehuset, Ørnstupvej 23. Afbud: Katrine Anker-Møller Nielsen og Fraværende: Dorte Røjkjær Rasmussen.

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde Torsdag d. 25. september kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Referat af menighedsrådsmøde Torsdag d. 25. september kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Referat af menighedsrådsmøde Torsdag d. 25. september kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Pkt. Indhold

Læs mere

Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for årene Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for kirkeåret 2017

Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for årene Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for kirkeåret 2017 Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for årene 20172020 Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for kirkeåret 2017 Dato Dagens navn Indsamlingsformål/organisation 1. januar 2017 Nytårsdag Bibelselskabet (obligatorisk)

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Arbejdsmiljøkursus for gravere, kontaktpersoner m.fl. Se dokument på DAP. Kl. 20.15-20.35: Kaffe Kl. 20.35-22.15: Lukket møde

Arbejdsmiljøkursus for gravere, kontaktpersoner m.fl. Se dokument på DAP. Kl. 20.15-20.35: Kaffe Kl. 20.35-22.15: Lukket møde Tjørring sogn Referat MR - møde d. 06. februar, 2014 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Vil du med til middelalderen? Konfirmanderne skal opleve middelalderen, når flere af kommunens sogne deltager i et stort rollespilsevent ved Terp

Vil du med til middelalderen? Konfirmanderne skal opleve middelalderen, når flere af kommunens sogne deltager i et stort rollespilsevent ved Terp Andst Lokalråd indkalder herved til årsmøde i lokalrådet Det er kl. 19.00 Årssmødet afholdes i forbindelse med foreningsdagen i Andst, lørdag den 18. marts 2017. 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg

Læs mere

Nr. 1 marts - august 2013

Nr. 1 marts - august 2013 Fredens Kirke Svendborg Nr. 1 marts - august 2013 RØDSPÆTTER OG PÅSKE Af sognepræst Jeg sidder med en af mine faste følgesvende på skrivebordet. Det er Naturkalenderen. Den har fulgt mig gennem snart mange

Læs mere

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn Til samtlige husstande Vi beklager, at denne udgave af Langenæs Kirke & Sogn kommer i en væsentlig mindre udgave end normalt. På

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 7. Feb Bæver: Troen på? Ulve: Fuldmånemøde 14. Feb Bålhygge 21. Feb Spejderfri 28. Feb Bæver: Kims Ulve: Kort og godt 28. Feb Ordinært gruppemøde Junior/Trop hjælper med

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Esbjørn. Jytte Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

Esbjørn. Jytte Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 7. maj, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

Rapport om deltagerstatistik for Haderslev stift

Rapport om deltagerstatistik for Haderslev stift Århus den 1. december 1 Rapport om deltagerstatistik for Haderslev stift -1 Denne rapport indeholder en standardanalyse af deltagerne i gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer i Haderslev

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Gauerslund Sogn. Nr. 2-2016 maj - juni juli - august. Præsten skriver v. Lisbeth Filtenborg En sang til livet side 2

Gauerslund Sogn. Nr. 2-2016 maj - juni juli - august. Præsten skriver v. Lisbeth Filtenborg En sang til livet side 2 Gauerslund Sogn Præsten skriver v. Lisbeth Filtenborg En sang til livet side 2 Noget om tro og livssyn Kirsten Madsen, Brejning side 8 Børnesiden er et nyt tiltag for de yngre i sognet side 10 Nr. 2-2016

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde

Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015 Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Erhvervelse af gravsted Gravsteder kan erhverves på Gamle, Vestre, Østre, Uhre og Skærlund kirkegårde. Erhvervelsen er gratis for folkekirkemedlemmer.

Læs mere