GAUERSLUND SOGN FEBRUAR - MARTS - APRIL - MAJ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GAUERSLUND SOGN FEBRUAR - MARTS - APRIL - MAJ"

Transkript

1 GAUERSLUND SOGN Nr FEBRUAR - MARTS - APRIL - MAJ Forsidebillede maleri af Lena Frost - og skænket af kunstneren til Gauerslund Sognehus efter en udstilling i efteråret TiteL: Lavastrøm Lena Frost skriver: Det virkelige i billedet Lavastrøm, og det mulige som det virkeliggør i sin helt egen effekt, kræver en eneste praksis, at kunne skelne, se og føle. Det er et uafhængigt råderum for iagttageren, og hviler i sin helt egen præmis, som en selvstændig mulighed er iagttageren i dette råderum med sin helt egen fortolkning. Gauerslund Menighedsråd takker for billedet.

2 v. Menighedsrådsformand - Per Madsen Formandens tanker om den kommende menighedsrådsperiode Det nye menighedsråd er nu sammensat og har konstitueret sig. Forude venter fire spændende år med masser af udfordringer ikke mindst for de syv nye medlemmer af menighedsrådet. Vi kan se frem til et givende og spændende arbejde. Efter spørgsmålet om præstebolig nu er endeligt afklaret ser jeg frem til, at menighedsrådet kan hellige sig arbejdet med sognets kirkelige udvikling. Jeg er sikker på, at alle tolv valgte medlemmer af menighedsrådet vil bidrage positivt til et sådant arbejde. På grund af nogle markante meningsforskelle i menighedsrådet gennem de senere år om orgel, sognehus og præstegård har der i sognet i almindelighed lagret sig en opfattelse af at menighedsrådet har været i et konstant internt verbalt slagsmål. Det er heldigvis ikke tilfældet. Gennem de sidste fire år, hvor jeg har været medlem, har jeg oplevet et positivt og konstruktivt samarbejde listerne imellem. Det var en glæde at opleve, at Den Grundtvigske Liste, som trods den i 2008 gik til valg på at forhindre opførelse af et sognehus, i den forløbne periode har medvirket aktivt og yderst professionelt i hele processen bag opførelsen af sognehuset. Store opgaver i de kommende år Gauerslund Præstegård Efter købet af præsteboligen på Kragelundvænget er det klart, at en løsning for Gauerslund Præstegård og Forpagterboligen på samme adresse skal findes. Præstegårdsudvalget, som er nedsat af menighedsrådet, har påbegyndt arbejdet hermed. Der kan tænkes flere løsninger. Ejendommen har ret stort jordtilliggende og kunne være interessant for en ejendomsudvikler, f.eks. som basis for anlæg af landsbyrækkehuse som ville passe ind i det specielle Gauerslund miljø og Vejle Kommunes udviklingsplaner for landsbyerne. Ejendommen kan også udmatrikuleres og sælges i flere bidder. For mig er det dog afgørende, at en fremtidig anvendelse af ejendommen bliver særdeles restriktiv så vi undgår at området misbruges til formål som hverken Gauerslund landsby eller menighedsrådet kan være tjent med. Det er en klar målsætning at en løsning skal være fundet indenfor det første år. Aktiviteter Jeg ser frem til, at det påbegyndte gode samarbejde mellem vore to præster, Lisbeth Holm Filtenborg og Verner Helvig Pedersen vil fortsætte. Jeg er overbevist om, at dette samarbejde vil medvirke til at Gauerslund Sogn vil fremstå som et sprudlende kirkesogn med et væld af spændende aktiviteter med respekt for Højmessen som det bærende i det daglige kirkeliv. Gauerslund menighedsråd deltager i et kommunikationsudviklingsprojekt arrangeret af Haderslev Stift. Vi forventer at dette projekt fortsætter i Projektets målsætning er at de deltagende menighedsråd får redskaber til at kommunikere og gøre sognet opmærksom på de mange aktiviteter folkekirken tilbyder. Sidste forår afholdtes et frivillighedsmøde, hvor flere fra menigheden tilbød sig som frivillige ved forskellige arrangementer som kirkefrokost, våbenhuskaffe, fredagsfamilien, babysalmesang, dåbsundervisning m.m. Menighedsrådets aktivitetsudvalg vil arbejde videre på dette grundlag, og det at folk uden for menighedsrådet og sognets medarbejdere vil give frivillig arbejdsindsats, giver os mulighed for at gennemføre et væld af aktiviteter til glæde for udvikling af kirkelivet i sognet. De områder jeg ser som oplagte for os at arbejde med i de kommende år er en fortsættelse af babysalmesangsrækken, den igangværende foredragsrække, afholdelse af koncerter og det meget spændende korarbejde. Både Gospel- Side 2

3 koret og Gauerslundkoret har udviklet sig på fornem vis og jeg ser frem til at korene også i de kommende år vil bidrage til det kirkelige arbejde i vort sogn. Det samme gælder vort dygtige Kirkekor og Korskolen, hvor mange sangtalenter udvikles under organist Anne Helene Larsens professionelle ledelse. Vore præsters nye initiativ med dåbsundervisning for dåbsforældre ser jeg meget frem til. Jeg tror, det bliver en god aktivitet, hvor forældrene mødes med præsterne medens frivillige passer og leger med børnene og laver mad. En anden succes er Fredagsfamilien, som jeg håber, kan fortsætte og udvikle sig yderligere. Som sagt arbejder vort aktivitetsudvalg på en række forskellige tiltag, som i løbet af de kommende år vil blive tilbudt menigheden i sognet. Det skal fremhæves, at vi er meget interesserede i at modtage forslag fra menigheden. Menighedsrådet besluttede, at der gennem denne vinter skulle være indsamlinger til fordel for Den Evangeliske Kirke i den midt-egyptiske by Eldewer. Vi håber at vi på den måde kan hjælpe vore kristne søstre og brødre i Eldewer med at skaffe penge til færdiggørelse af deres sognehus. Den 10. marts afholdes sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp. Jeg håber, at rigtig mange fra vort sogn vil melde sig som indsamlere. Eksterne aktiviteter Biskop Niels Henrik Arendt, Haderslev, fratræder i foråret og ny biskop skal vælges. Det bliver også en opgave for menighedsrådsmedlemmerne, idet disse har valgret. Dvs. at det er de individuelle medlemmer, som har indflydelse på valg af Niels Henrik Arendts afløser. Det bliver en spændende opgave. De fem kandidater, der har meldt sig mødes den 21. januar til et vælgermøde, hvor de præsenterer sig selv og hvad de vil med embedet. De fleste af vort menighedsråd har meldt sig som deltagere i dette kandidatmøde. Kirkeministeriet har nedsat et strukturudvalg vedr. den fremtidige ledelse af folkekirken. Det forventes, at udvalget i løbet af 2013 kommer med en betænkning. Vi er mange, der håber på større, reel indflydelse for de enkelte menighedsråd for at styrke nærdemokratiet. OM GAUERSLUND KIRKEGÅRD v. Aksel Jensen. Kirkegårdsleder Det er sket et par gange før, at jeg er blevet spurgt, om jeg vil skrive lidt om arbejdet på kirkegården. Det vil jeg hellere end gerne, på den måde får jeg også lejlighed til at fortælle lidt om hvad der sker på kirkegården. Jeg vil starte med at fortælle om det praktiske arbejde som forskellige årstider på kirkegården byder på, og derefter en kort opfølgning; siden sidst! Arbejdet på kirkegården - Foråret starter når vejret tillader det. Vi starter med at tage grandækningen af og plante forårsblomster. I tiden indtil der skal plantes sommerblomster, har vi travlt med at få anlagt og renoveret de gravsteder, vi har fået bestilling på i løbet af vinteren og foråret. Samtidig med det skal gøres, er der løbende ren- og vedligeholdelse af gravsteder. Dem skal vi over hver anden til tredje uge, afhængig af vejret. Det er vigtigt at være grundig med renholdelsen af gravstederne fra tidligt forår, det lønner sig senere på året. De gravsteder der er lavet en renholdelsesaftale på, renholder vi kun for ukrudt. Hvorimod de, der er lavet en vedligeholdelses/legat aftale på, også vedligeholdes i form af, opretning efter jordsætning, supplering af søral, beskæring, udskiftning af forgroede eller udgåede planter og rengøring af gravsten. Derudover kan der til begge aftaleformer bestilles plantning af forårs- og sommerblomster, påskeliljer, grandækning, kranse, puder, juletulipaner og buketter til bestemte datoer. Man behøver ikke lave en fast aftale, for at bestille dette. Man er velkommen til at bestille os til at udføre en opgave, selvom det kun er den ene gang det drejer sig om. Sommerblomsterne bliver plantet omkring Grundlovsdag, derefter kommer tiden hvor alle hækkene om gravstederne, på hele kirkegården skal klippes. Gravstederne skal stadig renholdes. Anlægs- og vedligeholdelsesarbejde bliver der ikke meget tid til, da der jo også skal afholdes ferie i denne periode. Efterårsarbejdet består traditionelt i udskiftning og efterplantning af hæk, gravstenene på de gravsteder, vi vedligeholder, skal rengøres og rettes op, beskæring af diverse løvfældende planter på gravstederne, så vi er klar til at grandække i begyndelsen af november måned, når bladene er faldet af træerne. Grandækning har både det formål at pynte på gravstedet igennem den mørke vinter, men også at afskærme løg, knolde og sarte planter igennem vinteren. Vinteren bruger vi til at, beskære træer og buske, rydde sløjfede gravsteder for den største beplantning, så de er klar til at blive taget i brug på ny. I vintermånederne er der, som regel nok at lave. Rensning af tagrender og brønde er en af de småting, der helst skal klares, inden frosten sætter ind, men ellers er det ofte lidt af et puslespil at få tingene lavet om vinteren. Noget er lettest, når jorden er frossen, og andet når den ikke er. Går det hen og bliver alt for dårligt vejr, har vi et maskinhus hvor vi selv reparerer og vedligeholder maskiner og redskaber, medmindre der er en begravelse, for så skal vi jo ud, uanset hvordan vejret er. Siden sidst: De senere år har vi været hårdt ramt af metaltyverier. Det er flere gange gået ud over kirkens nedløbsrør. På et tidspunkt mistede vi dørhåndtagene på sideindgangene til kirken, og en stor bronzefigur på et gravsted. Håndtagene lykkedes det os at rekonstruere, men det er umuligt med hensyn til figuren. Der arbejdes på at få lavet en erstatning af figuren. Da den stod på et af de gravsteder, der er registreret som bevaringsværdigt, og som i øvrig er nedlagt, er det menighedsrådet der står for vedligeholdelsen af gravstedet, og dermed arbejdet med at erstatte figuren. Torsdag d. 29. august, kl. 19:30 vil jeg gerne invitere interesserede, til en komme en tur på kirkegården, hvor jeg vil fortælle om gravstedsanlæg og beskæring. Vi vil slutte med at gå en tur op i kirketårnet, og se den del af kirken man som besøgende ikke normalt ser. Tak til Gauerslund Sogn I skrivende stund er det 25 år siden jeg drog fra Skovby til Gauerslund. Det har jeg aldrig fortrudt. Jeg vil hermed benytte lejligheden til at sige en stor tak til Gauerslund Sogn, fordi jeg har fået lov at arbejde på kirkegården, og tak til alle de rare mennesker jeg har mødt igennem årene. Med ønsket om et godt og frugtbart samarbejde, til gavn for sognets menighed og kirkernes medarbejdere, vil jeg ønske alle et Godt Nytår. Side 3

4 Spejderne i Børkop Gruppeleder - Hanne Eskildsen Nørrelyst 19, Børkop Tlf (bedst efter 16.00) Mødested: Spejderhuset Bundsgård Bævere: kl. Mandag: Ulve: kl. Onsdag: Spejdere: kl Onsdag: Senior: Fra 8. klasse Onsdag: Spejderne i Brejning Har du lyst til at blive spejder? Så kom og oplev hvad det drejer sig om. Vi mødes Hammervej 2. Bævere: (0.-1.kl.) - Tirsdag Ulve: (2.-3.kl.) - Tirsdag Junior: (4.-5.kl.) - Tirsdag Spejdere: (6.-8.kl.) - Torsdag Senior/rover mødes den første torsdag i mdr. Vil du vide mer Anne-Marie Nielsen så kontakt : Marsvej 7, Brejning 7080 Børkop Tlf Mobil: Hjemmeside - KIRKEBILEN Trekantens Taxi - v. Leif Ballegaard tlf Kirkebilen kører til begge gudstjenester 9.30 og Fast afhentning på Englystcenteret - 15 minutter før tid. Kor i Gauerslund sogn Gauerslund Kirkekor Børn og unge. Fra 4. klasse Korleder: Anne Helene Larsen Øvested: Gauerslund Sognehus: Torsdag: Gauerslundkoret Voksne. Vekslende repertoire Øvested: Brejning kirke Mandag Dir. Mia Møberg træffes i Sognehuset lok. 1 Gauerslund Gospelkor Øvested: Brejning kirke Tirsdag Dir. Christian Wandel Kontaktperson: Dorthe Danielsen Juniorklubben Logos, Børkop Vær med i et hyggeligt fællesskab med andre juniorer fra klasse. Kom med i klubben hver mandag kl i missionshuset ARKEN, Peter Breths Vej 3 Vi læser i bibelen, synger om Gud, tager på ture, hygger, spiller og meget mere. Mere information: Leif Ballegaard - mobilnr.: Børkop Formand: Svend Aage Hansen Borggårdsparken Børkop Tlf mobil Møderne er altid kl , hvis der ikke står andet, i Arken, Børkop Missionshus, Peder Breths Vej 3. Program Børkop Indre Mission feb maj 2013 Februar: 21 GENERALFORSAMLING kl Dagsorden ifølge vedtægterne. 28 Bibelundervisning over 1 Joh I kender sandheden, v. Jørgen Hedager, Børkop Marts: 7 Bibelundervisning over 1 Joh Frimodighed på dommens dag, v. Jørgen Hedager 20 Kredsens forårseftermiddagsmøde i Fredericia Missionshus kl Styret bøn, v. Anders Lind, Børkop. Vi er sammen om lovsang, bibelvers, bøn, stilhed til personlig bøn samt mulighed for forbøn. 28 Skærtorsdag, påskemåltid kl April: 6 Arbejdsdag i Arken Safari - en rejse i Guds plan, v. Ingrid Markussen Bibelkursus i Gårslev. Kredsarrangement. 25 BØN! IMU står for aftenen. Maj: 15 Forårsmøde i Gauerslund Kirke og Børkop Højskole v/ vicegeneralsekretær Peter Nord Hansen. Kredsarrangement. 23 Nåde ud fra filmen Les Miserables v. Per Ladekjær, Børkop 30 Hold kærligheden varm i en travl hverdag, v. familiekonsulent Steen Møller Laursen. Side 4

5 Velkommen i Café Arken Kontaktperson: Karin Lind tlf Børkop Indre Mission (www.arken-im.dk) Fredage kl på Peder Brethsvej 3. Vi byder på fællesskab omkring kaffebordet, spil, oplæsning, synge fra Højskolesangbogen og andagt. Februar: 1.2. Caféen er åben 8.2. Café. Ludvig Andersen: Mit liv i Børkop - fra vugge til grav Café. Hans Hansen, Brejning: Billedfortælling fra Island og Øst-USA 1. del. Marts: 1.3. Café. Karin og Ole Weber, Gårslev: Frem tid og håb for gadebørn i Tanzania 8.3. Caféen er åben Café. Hans Hansen, Brejning: Billedfortælling fra Island og Øst-USA 2. del Café. Svend Aage Hansen, Børkop: Handicap - hindring, holdning og handling April: 5.4. Caféen er åben Café. Herluf Nielsen, Børkop: Livsoplevelser Caféen er åben. Smørrebrød - sæsonafslutning Indre Missions Unge Børkop Alle unge er velkomne. D in Genbrug Vi modtager gerne og sælger brugbare møbler, tøj, bøger, ting m.m., også fra dødsboer Åbningstider: man fredag: lørdag: Brejning Søndergade 46 - tlf: Overskuddet går til Israelsmissionen og Mission Afrika, som begge er folkekirkelige missionsselskaber. Børneklubben BINDESTREGEN Børkop Alle børn er velkomne hver tirsdag kl i Arken, Peder Brethsvej 3 Kontakt: Laila Vig Hansen, Borggårdsparken 59, Børkop Etiopermission Kontaktperson: Henny Møller Februar: Ingen møde Marts: 6. marts: Henny Møller, Vestergade 5, Børkop April: 10.april: Jonna Højvig, Skovgårdsparken 50, Brejning Maj: 8. maj: Hanne Pedersen, Vigen Skov vej 2, Andkær Juni: 5. juni: Ingemarie Pedersen, Fælleshåbsvej 15, Gauerslund Juli August September ingen møder Alle møder: kl Alle er velkomne HJÆLPEN ER NÆR Telefontjenesten: Har du i din omgangskreds personer/ægtepar eller andre der sidder alene, og som kunne have lyst eller gavn af et Tryghedsopkald, så er det os du skal kontakte for nærmere oplysninger. Der ringes op hver morgen mellem kl og 8.30 for at høre om alt er i orden. Det giver tryghed i hverdagen. Værktøjskassen: Er også et tilbud om hjælp til småreparationer, som at hænge billede/hylde/lampe eller lignende op. TV/DVD Hjælp til Indstilling af TV / DVD kan vi også tilbyde. Bisidder Vi har også en Bisidderordning. Åbningstid: Torsdag Kontaktperson/formand: Maria Viftrup Kristensen tlf mail: Tid: torsdag hvis ikke andet er oplyst - Sted: Arken, Peter Breths Vej 3 - Program: Spørg Maria Englystparken 1. lejl.15c. Tlf Hjemmeside: Side 5

6 Præsentation af Menighedsrådet for Lister: Menighedslisten ( ML ) - Den kirkelig Fællesliste ( DKF) Den grundtvigske Liste ( DGL ) Per Madsen (DKF) Egevang 30, Brejning Tlf Valgt til MR i 2008 Formand for Gauerslund Menighedsråd Medlem af præstegårds- og økonomiudvalget. Faglig uddannelse/baggrund: Økonom, bankmand og international konsulent Gift med Kirsten. 6 børn og 8 børnebørn Tillidshverv: Formand Brejning Lokalråd Formand Kulturelt Samråd, kasserer Kulturhus Aagaarden Interesser: Lions Club, lokalområdets udvikling, fodbold og fan af Vejle Boldklub Kolding og Newcastle United Thorkild Højvig (ML) Skovgårdsparken 50, Brejning Valgt til MR i 2012 Kasserer for menighedsrådet Faglig uddannelse/baggrund: Ingeniør Interesser: Golf, tennis, malerier og familie Elsebeth Karlskov (DGL) Sellerup Strandvej Børkop Valgt til MR i 2012 Medlem af: Kirke og kirke gårdsudvalg, Præstegårdsudvalg, Aktivitetsudvalg, Sognehusudvalg. Bogholder, Bestyrelsesmedlem TTC og formand for PR & Velgørenhedsudvalget Børkop Rotary Klub - Interesser: Innovation i transportsektoren/natur/jagt/kultur (spec. bevarelse af lokale kulturperler)/ familie. Erik Risager Thomsen (ML) Plutovej 20, Brejning Valgt til MR i 2012 Kontaktperson for kirkens ansatte Medlem af: økonomiudvalg (formand), præstegårdsudvalget. Faglig uddannelse: bankuddannet Alder og job: 63 år og er gået på efterløn Familie: Gift med Vibeke siden 1974 og vi har 3 voksne børn Interesser: golf, camping, natur, synger i gospelkoret, litteratur og familie Jan Weber (ML) Vibevej 20, 7080 Børkop Valgt til MR i 2012 Medlem af: Aktivitetsud valget og Hjemmeside/ Kirkebladsudvalget Arbejde: TV fotograf / Programmedarbejder på TV2 Danmark Gift med: Inge og har 3 børn Interesser: Foto / natur / kajak / udeliv At vi må gøre kirken mere åben også for de unge - Flere events for de unge At kirken må blive et samlingspunkt for hele familien og at vi må få en mere synlig kirke også på nettet. At vi i Gauerslund sogn gennem Gudstjenester og andre kirkelige arrangementer må komme tættere på Gud og lære Ham at kende. Bente Normann Rasmussen (DKF) Mølleparken 24, Børkop Valgt til MR i Næstformand i Gauers lund Menighedsråd. Medlem af: Økonomiudvalget, kirke- og kirkegårdsudvalget, sognehusudvalget aktivitetsudvalget. Faglig uddannelse/baggrund: Lærer, nu pensioneret, Gauerslund Skole, nu Fælleshåbsskolen. Tillidshverv: Frivilligt arbejde, Telefontjenesten. Interesser: Familie og venner, vandreture i ind- og udland, kultur, litteratur og samfundet omkring os. Gift med Leif (pensioneret børneoverlæge) siden Vi har 3 sønner og svigerdøtre. Lars Sommer (DKF) Andkær Bygade 11, 7080 Børkop Valgt til MR i 2012 Medlem af: Kirke-og kirkegårdsudvalget, Hjemmeside-kirkebkladsudvalg Datalog og arbejdende i Odense Kommunes borgmesterfovaltning. 51 år, 2 voksne fraflyttede børn, Bor på Andkærgaard, som er under langvarig renovering. Bor sammen med Marianne Interesser: maleri, Skyttelaug og Ønskefonden m.m. Side 6

7 Peter A. Haahr (ML) Amaliehaven Børkop Valg til MR i 2008 og 2012 Medlem af: Kirke-og kirkegårdsudvalg (formand), aktivitetsudvalg (formand) Med i Fredagsfamilien (hjælper med at lave mad) Speciallæge i øre-næse-halssygdomme. Gift 1974 med Jonna. 4 børn og 3½ barnebarn. Formand for bestyrelsen i Familiebo (familieopholdssted på Jellingvej, Vejle) Formand for Foreningen af Speciallægers sygefond. Med i Åbne Døre Danmarks bestyrelse (støtter forfulgte kristne globalt og bibelsmugling) Interesser:. Familie, venner, bøger (historiske romaner/biografier), rejser, biler, racerløb, vin og mad. Frede M. Johansen (DGL) Drosselvej 7, 7080 Børkop Valgt til MR i 2012 Medlem af: Kirke-og kirkegårdsudvalg, Præstegårdsudvalg, Jeg er 66 år gammel, uddannet lab. tekniker og folkeskolelærer. Det meste af mit arbejde som lærer har foregået inden for teknisk skole regi, hvor arbejdet med at skabe sammenhæng mellem teori og praksis optog mig meget. Jeg stiller op på den Grundtvigske liste fordi jeg er grundtvigianer. For mig er der en stor sammenhæng mellem tro og kultur, derfor er jeg gået ind i arbejdet for at bevare den gamle præstegård i Gauerslund, men også det sociale aspekt i kristendommen optager mig meget. Niels Skov Nielsen (DGL) Rørbækvej 105, 7080 Børkop Valgt til MR i 2000, 2004, 2008, 2012 Bygningssagkyndig for MR Koordinator for havegruppen og frivillige. Medlem af: Økonomiudvalg, aktivitetsudvalg, kireblads-og hjemmesideudvalg. Har arbejdet som bygningsingeniør i 40 år- Nu pensionist, hobbylandmand og motionsløber, med interesse for frivilligt arbejde. foto mangler Aksel Jensen Medarbejderrepræsentant i Menighedsrådet Dorthe Danielsen (DKF) Skovgårdsparken 80, Brejning Valgt til MR i 2008 og 2012 Kirkeværge Brejning kirke Medlem af: Præstegårdsudvalget ( formand ); aktivitetsudvalg. Job: Uddannet teknisk assistent. Interesser: Samværet med min familie, hund og venner. Gauerslund Gospelkor, kulturelle oplevelser, naturen, håndarbejde, en god bog og menighedsrådsarbejde. Bjarne Bro (DGL) Stationsvej 64, Brejning Valgt til MR i 2000, 2004, 2008 & 2012 Kirkeværge Gauerslund kirke Medlem af: Økonomiudvalg. Job: Miljøsagsbehandler, natur og miljø, Billund Kommune Fritid: Gauerslundkoret bl. a. Præsterne: Verner Helwig Pedersen Lisbeth Holm Filtenborg Side 7

8 Kirkehøjskolen Vejle Provstis forårsprogram 2013 Torsdag den 21.februar Kl : Fortæller Birgitte Arendt, Haderslev»Om at blive sig selv«genfortælling af Lykke Per Kl : Forfatter og redaktør Iben Holk, Aarhus»Kunsten at blive den du er«torsdag den 21. marts Kl Stiftspræst Jette Dahl, Ribe»At opdage sig selv- i gennem Christfulness«Kl : Antropolog, forfatter Karen Lisa Salamon, København»Et ny verdensbillede? Om realisering af selvet som aktie «Se nærmere om forårets tema når det kommer på Vejleprovstis hjemmeside Sted: Mølholm Sognehus, Niels Skousvej 13 A, 7100 Vejle. For et enkelt foredrag: kr. 50,00 For frokost med kaffe: kr. 70,00 K O M M E N D E A R R A N G E M E N T E R Tilmelding: Knud Erik Knudsen, Mølholm Landevej 20c, 3. th., 7100 Vejle. Tlf Senest en uge før, hvis man ønsker frokost. Betaling: Kan ske ved indbetaling på konto , Jyske Bank. Enkeltforedrag kan ske uden forhåndstilmelding. FAMILIEGUDSTJENESTE FASTELAVNSSØNDAG Gauerslund kirke den 10.febr. kl. 09:30 familiegudstjenste v. VHP Efter Gudstjenesten Tøndeslagning, kirkekaffe m. m i Sognehuset Side 8 Musikken ved All You Need Is Love -koncerten er udelukkende Beatles-sange. Mellem perlerækken af sange som Help, Nowhere Man og Yesterday læses relevante tekster fra Det gamle testamente, der omhandler ensomhed og fra Det Nye Testamente, der omhandler kærlighed. De medvirkende er: Skuespiller Tina Kruse Andersen, der står for den dramatiske oplæsning. Det unge tenortalent Simon Mott Madsen, der er sangsolist Far og søn, Bjørn Krog Larsen og Tore Bjørn Larsen, som spiller henholdsvis klaver og kirkeorgel. Musikken vil klinge fra begge ender af kirken samtidig! Der bliver altså ikke tale om kopiversioner, men et friskt bud på hits fra tiden omkring 1970, leveret af topprofessionelle musikere! Arr. menighedsrådet Foredragsrække vinter 2013 Fri os fra det Onde I Fadervor beder vi: Fri os fra det onde. I Jobs bog i Det gamle testamente rejses spørgsmålet: Hvis Gud er god, hvorfor findes der så megen lidelse? Hvor kommer det onde fra? Fra Gud? Fra djævelen? Er mennesket født ondt? kl. 19:30 - GUD MÅ FORSVARE SIG SELV! Jacob Wolf, Teolog. Lektor ved Københavns universitet kl Gud og det onde Thomas Reinholdt Rasmussen, sognepræst, Hjørring, teologisk sekr for biskoppen over Aalborg Stift. Se, nærmere på hjemmesiden : Gauerslundssogn.dk Praktiske oplysninger: Sted: Sognehuset, Fælleshåbsvej 2, 7080 Børkop Enkelt foredrag: 75 kr. (kan købes ved indgangen)

9 K O M M E N D E A R R A N G E M E N T E R INDSAMLINGER : HØSTGUDSTJENESTEN 23. sept Gauerslund Kirke og Sognehus kr. 6223,- Fordeles på: Kirkens Korshær, Folkekirkens Nødhjælp og YM-projekt : Vejle Provsti. Indre Mission: 25.nov. Gauerslund: kr. 70,50 Brejning: kr. 200,- Børnesagens Fællesråd Juleaften og Juledag Gauerslund: kr. 923,- Brejning: kr. 448,- Menighedsplejen, projekt Eldewer Oktoberkvartal 2012 Gauerslund: kr. 1338,- Brejning: kr. 493,- Sognehuset, Eldewer: 09/10/2012 Sognehuset Karim-fordrag kr. 3500,- 28/10/2012 Sognehuset BUSK-dag kr. 980,- PÅSKELÆSNINGER PÅSKELÆSNINGER i Brejning kirke den 17. marts kl Medv. Kirkekor, dir. Anne Helene Larsen, m.f. - se nærmere ugepressen FAMILIEGUDSTJENESTER Palmesøndag den 24. marts kl.11:00, familiegudstjeneste v. VHP medv. af Juniorkonfirmander SKÆRTORSDAG OG LANGFREDAG: v. begge præster ( nærmere program senere) PINSEGUDSTJENESTE Gauerslund Kirke d. 19.maj kl. 09:30 Morgenkaffe forud for Gudstjenesten. KONCERT Brejning Kirke søndag d. 12. maj kl. 20 Vokalgruppen SONO, Århus Rytmisk a cappella-kormusik fra iørefaldende pop over sprød rock til smukke, intense ballader arrangeret i op til 10 stemmer med vokalpercussion. Repertoiret byder bl.a. på numre af Tina Dickow, Prince og J. Timberlake, og vokalarrangementerne er originale og skræddersyede til SONO. Desuden synger SONO circle-songs, - arrangementer som improviseres på stedet. Fri entre Arr. Gauerslund menighedsråd/organistforeningen INDSAMLINGSPROJEKT MENIGHEDSPLEJEN Gauerslund Sogn Den evangeliske kirke Eldewer i Ægypten Du kan bidrage ved at indsætte et beløb på menighedsrådets indsamlingskonto: mkt. Eldewer Forårskoncert Brejning kirke onsdag d. 29. maj kl Snoghøjkoret Dir. Henrik Elmer Matthiesen Fri entré Arr. Gauerslund menighedsråd MENIGEHEDSRÅDSMØDER 6. februar, 13. marts, 10. april, 15. maj, 12. juni, Side 9

10 O R I E N T E R I N G F R A M E N I G H E D S R Å D E T Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling Søndag d. 10. marts 2013 Uden mad virker hiv-medicin ikke Søndag d. 10 marts har Gauerslund Sogn og Folkekirkens Nødhjælp brug for frivillige indsamlere til kampen mod sult. Udviklingshjælp nytter - og kampen mod fattigdom kan vindes. Men der er stadig meget at tage fat på. En af de helt store udfordringer er sult. 870 mio. mennesker lider af kronisk underernæring, og hvert 12. sekund dør et barn af sult. Sult og fejlernæring er verdens største sundhedsrisiko. Samtidig forstærker sult alle andre dårligdomme, fx sygdommen hiv/aids. Kasif Nakatenda fra det sydlige Uganda, der blev smittet, da hun lå i sin mors mave. Både Kasif og hendes mor kom i gratis behandling med hiv-medicin. Men for at medicinen kan virke, skal patienten spise godt og regelmæssigt. Kasif og hendes mor brugte flere timer hver dag på at finde spiseligt ukrudt omkring landsbyen. Alligevel var der aldrig mad nok. I 2011, da Kasif var 16 år, fik hendes mor to geder og en køkkenhave af Folkekirkens Nødhjælp. Samtidig fik moderen, Kasif og andre hiv-smittede i landsbyen undervisning i, hvordan man kan leve et godt liv med hiv. I dag sikrer køkkenhaven, at de får den sunde og varierede kost, de har brug for og som styrker deres immunforsvar. De har begge fået mere sul på kroppen, og ingen Side 10 kan længere se, at de er syge. Faktisk har Kasif fået det så godt, at hun er begyndt at drømme om fremtiden. D. 10. marts 2013 vil Gauerslund Sogn og Folkekirkens Nødhjælp gøre en fælles indsats i kampen mod sult og sende indsamlere ud for at ringe på så mange døre i sognet som muligt- Vi er med i Sogneindsamlingen igen for 15. gang, fordi det giver rigtig god mening. Sidste år nåede vi - takket være elever fra Brejning Efterskole og Børkop Højskole - rundt til 80 % af husstandene i sognet. Næste gang den 10. marts år håber vi at banke på alle døre i sognet. For at nå det, har vi brug for mange indsamlere, så vi håber at endnu flere vil give et par timer i en god sags tjeneste. Jo flere indsamlere, jo flere ruter når vi og jo mindre tid bruger den enkelte på indsamlingen.. De frivillige indsamleres fælles indsats er afgørende for arbejdet med at bekæmpe sult: Sidste år samlede indsamlere godt 15 mio. kroner ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde. I Gauerslund Sogn blev der indsamlet ,00 kr. Det var sognerekord. Indsamlingen begynder i Gauerslund Sognehus den 10. marts kl ca. 10:30. Meld dig allerede nu som indsamler på Gauerslund kirkekontor: tlf Verner Helwig: tlf Signe Karstoft: tlf (efter kl. 16:30) Foto af Peter Høvring HAVEGRUPPEN Klosterhaven, som er fire bede bag sognehuset, er de sidste 1½ år blevet anlagt og passet af havegruppen, som er en gruppe af frivillige, der mødes hver anden tirsdag i vækstperioden. Vi arbejder og hygger i haven ca. trekvart time og drikker så kaffe, planlægger og snakker lige så længe. Vi vil gerne have flere med i gruppen, og opfordrer til at man møder op til sæsonens opstartsmøde tirsdag den 12.marts kl i sognehuset, til kaffe og rundstykker. Niels Kring & Niels Skov JUNIORKONFIRMANDER Vi har i efteråret haft glæde af 35 friske juniorkonfirmander fra Englystskolens 3. klasser, der har sat liv i kirken og sognehuset. Vi har sunget, leget, hørt fortællinger fra bibelen, været på opdagelse på kirkens loft og i tårnet, vi har set, hvordan orglet fungerer og hjulpet med ved gudstjenesten første søndag i advent. Nu er efterårets forløb slut, men der begynder et nyt i foråret, og vi glæder os til at lære endnu en flok søde børn at kende denne gang fra Fælleshåbsskolen ( Gauerslund og Andkær ) DR-Kirken Se DR kirken i februar fra Brejning kirke Mange har måske bemærket de store sendevogne fra DR ved Brejning kirke den 24. og 25. januar. Hen over to dage blev der optaget fire gudstjenester til DR kirken. Disse fire gudstjenester kan ses søndag eftermiddag kl på DR1 på følgende datoer: Den 3.; d. 10.; 17.; og d. 24. Gudstjenesterne blev optaget med lokal medvirken af både kor, præster, organister og menighed

11 I N F O R M A T I O N JUBILÆUM - 25 år Den 1. jan 2012 var det 25 år siden Aksel Jensen, kirkegårdsleder, begyndte sit virke på Gauerslund kirkegård. Aksel Jensen har gennem de 25 år været Menighed og Menighedsråd en god leder for kirkegården og alt hvad der har med dennes drift at gøre. Kirkegården fremstår som velholdt og smuk og det påskønnes ofte i tale og på skrift af kirkegårdens besøgende, herunder de tilsynsførende myndigheder. Aksel Jensen er opfindsom og iderig og holder stort set selv maskinparken ved lige. De øvrige ansatte ved kirken går aldrig forgæves, når der søges løsning på en praktisk problemstilling. Aksel Jensen er altid parat med en hjælpende hånd. Under opførelsen af Sognehuset var Aksel Jensen den daglige kontaktperson for menighedsrådets byggeudvalg mellem udvalg og arkitekt og håndværkere. Her gjorde Aksel Jensens store viden og indsigt i de forskellige håndværksfag sig tydeligt gældende. Menighedsråd og Menighed har kun grund til at sige Aksel Jensen tak for hans mangeårige virke hos os. NY KIRKETJENER Gauerslund Menighedsråd har i efteråret ansat Hans Joensen, som kirketjener ved Gauerslund Sogns kirker, primært ved Brejning kirke. Velkommen til Hans Joensen, som her præsentere sig selv: Præsentation af Kirketjener Hans Joensen Jeg hedder Hans Joensen, og jeg har været ansat som kirketjener i Gauerslund Sogn siden 15. oktober i fjor. Jeg er færing og har boet i Danmark siden Jeg bor i Vamdrup, er gift med Heidi og vi har en søn på 2 år, som hedder Karl. Jeg er uddannet cand.mag. i færøsk og i dansk. I fire år har jeg undervist udlændinge i dansk, hhv. på Give Uddannelsescenter og på Haderslev Sprogcenter. Inden jeg begyndte at studere i Danmark i 2005 har læst dansk på Syddansk Universitet i Kolding har jeg arbejdet fire år på Færøernes Universitet, hvor jeg sammen med en anden person har lavet en ny udgave af en Færøsk-dansk ordbog, som udkom i I kirkelig sammenhæng har jeg holdt kirkegårdene ved lige i min barndomsby i flere år, desuden har jeg også gjort rent i kirken, hvor jeg kommer fra. Jeg glæder mig meget til at lære jer alle sammen at kende og at blive en del af sognet. Præster i Gauerslund sogn Kirkebogsfører & Begravelsesmyndighed Sognepræst Verner Helwig Pedersen ( VHP) Tofte Allé 2 C, Brejning Træffes bedst alle dage mandag fridag tlf eller gerne mail: Sognepræst Lisbeth Holm Filtenborg Kragelundvænget Børkop Træffes bedst alle dage Mandag fridag Tlf.: eller gerne mail: Fødsel Fødselsanmeldelsen foretages af Jordmoderen. For ikke viede forældre, kan fælles forældremyndighed anmeldes til kordegnen inden 14 dage efter fødslen. Ønskes der ikke fælles forældremyndighed eller overskrides fristen anmeldes faderskabet til Statsforvaltningen for Syddanmark. blanketter findes på Dåb Hos den præst, der skal foretage dåben. Vielse Hos den præst der skal foretage vielsen. Medbring prøvelsesattest (Udleveres af kommunen), samt dåbsattester. Begravelse Hos den præst der skal forestå begravelsen, samt graveren. Bedemanden plejer at sørge for de nødvendige papirer. Navneændring Henvendelse til Kirkekontoret. Kirkebil Trekantens taxi v. Leif Ballegaard tlf Kordegn Michael L. Markussen Kirkekontoret i Sognehuset Fælleshåbsvej 2, 7080 Børkop lok. 1 Træffes mandag - onsdag kl Torsdag kl Fredag Tlf Kirkegårdsleder Aksel Jensen Kirkegårdskontoret Kirkebakken 30, 7080 Børkop lok. 2 mandag til fredag kl , Tlf Kirkesanger Henvendelse til Kirkekontoret, Tlf.: Organist v. Gauerslund og Brejning Anne Helene Larsen, Tlf Organist v. Brejning kirke Vakant Kirketjener, Gauerslund kirke Anne Grethe Rolighed åben Kirketjener, Brejning kirke Hans Joensen åben Menighedsrådsformand Per Madsen Egevang 30, Brejning, tlf Kirkeværge: Gauerslund Kirke Bjarne Bro Tlf Kirkeværge: Brejning Kirke Dorthe Danielsen - Tlf Hjemmeside: Kirkebladet udgives af Gauerslund Menighedsråd. Redaktion for hjemmeside og kirkeblad: Kirsten Agerskov Nielsen, Peter Haahr, Niels Skov Nielsen, Lisbeth Holm Filtenborg, Verner Helwig (ansvarshv) - Layout og produktion: Baun Grafisk Consult Indholdet i artiklerne er ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens holdning. Stof til Kirkebladet senest den 15/4, 15/8 og 15/12. Skulle man mod forventning ikke have fået Kirkebladet til den 1. søndag i udgivelsesmåneden, skal henvendelse rettes til kirkekontoret, Side 11

12 Andagter på Englystcenteret Alle gange kl G U D S TJ E N E S T E L I S T E F O R G AU E R S LU N D S O G N F E B R UA R - MARTS - A P R I L - MA J Februar 5.2 Andagt VHP 19.2 Altergang LHF Marts 5.3 Andagt LHF 19.3 Altergang VHP April 2.4 Andagt VHP 16.4 Altergang LHF 30.4 Andagt LHF Maj 14.5 Altergang VHP 28.5 Andagt VHP Juni 11.6 Altergang LHF Andagter på Atriumhaven, Brejning Alle gange kl Februar 27.2 Altergang LHF Marts 20.3 Altergang VHP April 24.4 Altergang VHP Maj 22.5 Altergang LHF Side 12 Februar Gauerslund Kirke Brejning Kirke 3/2 Seksagesima 19:30 Koncert ** 09:30 LHF 10/2 Fastelavn* 09:30 VHP Familiegudst ** Ingen 17/2 1.s. i fasten Ingen 11:00 LHF 24/2 2. s. i fasten 09:30 VHP 11:00 VHP Marts 3/3 3.s. I fasten 11:00 LHF 09:30 LHF 10/3 Midfaste 09:30 LHF 11:00 LHF 17/3 Mariæ Bebudelse 09:30 VHP 19:00 Påskelæsninger** 24/3 Palmesøndag 11:00 VHP Familiegudstj ** Ingen 28/3 Skærtorsdag Ingen 11:00 LHF/VHP** 29/3 Langfredag 09:30 LHF/VHP** Ingen 31/3 PÅSKEDAG 09:30 LHF INGEN April 1/4 2. påskedag Ingen 09:30 VHP 7/4 1.s.e påske 11:00 LHF 09:30 LHF 14/4 2.s.e.påske 09:30 VHP 11:00 VHP 21/4 3.s.e.påske VHP Konf. 09:30 LHF 26/4 Bededag VHP Konf 09:30 LHF 27/ VHP Konf. 28/4 4.s.e.påske LHF Konf. 09:30 VHP Maj 5/5 5.s.e.påske LHF Konf 09:30 VHP 9/5 Kristi Himmelfart** 09:00 LHF/VHP Vandmøllen 12/5 6.s.e.påske 09:30 LHF Koncert ** 19/5 PINSEDAG 09:30 VHP** morgenkaffe Ingen 20/5 2. pinsedag Ingen 09:30 LHF 26/5 Trinitatis søndag 11:00 VHP 09:30 VHP Juni 2/6 1.s.e.trin 09:30 LHF 11:00 LHF VHP: Verner Helwig Pedersen LHF: Lisbeth Holm Filtenborg * Indsamlingsdage ** særlig arrangement, se inde i bladet

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Nummer 44 11. Årgang Marts 2013

Nummer 44 11. Årgang Marts 2013 Nummer 44 11. Årgang Marts 2013 Senior opstart i LGIF Besøg hos Det Gamle Apotek i Tønder Nye menighedsrådsmedlemmer Mathias, Max og en ninja venter tålmodigt på deres tur SÅDAN, Johannes! Godt fanget

Læs mere

KIRKEBLADET MARTS, APRIL, MAJ 2013, 11 ÅRGANG NR. 2

KIRKEBLADET MARTS, APRIL, MAJ 2013, 11 ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET MARTS, APRIL, MAJ 2013, 11 ÅRGANG NR. 2 ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund Kirkekontor Kirkegade 8, 9560

Læs mere

Billund og Grene. marts

Billund og Grene. marts Kirke sogn Billund og Grene februar marts 2013 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail: kirkekontor@grenesogn.dk tlf. 76 76 76 01,

Læs mere

Lørdag d. 8. aug. kl. 17 Søndag d. 9. aug. kl. 19 SCT. NICOLAI KIRKE. Entré: 75,- www.sydfynsbilletten.dk og ved indgangen

Lørdag d. 8. aug. kl. 17 Søndag d. 9. aug. kl. 19 SCT. NICOLAI KIRKE. Entré: 75,- www.sydfynsbilletten.dk og ved indgangen Sognenyt Indholdsoversigt Breve fortæller historie v/ Jens Jonassen...side 2 Et samfund skal behandles på hvordan vi behandler de svageste...side 3 Andagt v/...side 5 Nyt fra Ejstrup og Gludsted sogne...side

Læs mere

8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE

8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE 8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE Marts April Maj 2013 Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet Fællesrådet Holme-Højbjerg-Skåde

Læs mere

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer...

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer... BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d Vi skal bygge broer... 32. årgang nr. 4 september oktober november 2012 KIRKEN HAR MANGE RUM Enhed i forskellighed af sognepræst Ole Pihl Foto: Sund og Bælt Vi skal bygge

Læs mere

Marts, April og Maj 2013. Årgang 57. Hasseris Sogneblad

Marts, April og Maj 2013. Årgang 57. Hasseris Sogneblad Marts, April og Maj 2013. Årgang 57 Hasseris Sogneblad Navne og adresser Hasseris Kirke, Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg Kirken er åben mandag fredag kl. 8.00-17.00, lørdag kl. 8.00-12.00. Kirkens kontor:

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk kirker

Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk kirker Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk kirker MARTS APRIL MAJ 2015 Stor opstandelse Frivillig i Hirtshals sogn Det sker i Hirtshals sogn Besøg af Sultkaravanen Koncerter Foreninger Adresser Gudstjenesteoversigt

Læs mere

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv!

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Kirke sogn Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Se mere på side 3. Læs også: Grene Menighedsråd trækker kraftigt på reserverne Side 7 Billund og Grene Gudstjeneste ved Kærhuset oktober

Læs mere

Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne. Marts - april - maj - juni 2015

Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne. Marts - april - maj - juni 2015 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Marts - april - maj - juni 2015 Det dufter lysegrønt af græs Af Johannes Johansen

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 27. ÅRGANG NR. 4 DECEMBER 2012 Lys i mørket Fra begyndelsen af september stod vi uden sognepræst, og mange spørgsmål rejste sig, bl.a. hvordan de kirkelige aktiviteter i sognet

Læs mere

Menighedsblad Ansgars Sogn. Ansgars Kirke og Ansgargården. Sdr. Boulevard 1 5000 Odense C. Indhold. Adresser...side 2. Præsten har ordet...

Menighedsblad Ansgars Sogn. Ansgars Kirke og Ansgargården. Sdr. Boulevard 1 5000 Odense C. Indhold. Adresser...side 2. Præsten har ordet... ansgarnyt Indhold Maj juni juli aug 2015 Adresser...side 2 Præsten har ordet...side 3 Aktiviteter i kirken...side 4 Koncerter i kirken...side 5 Oversigtskalender...side 6 Nyt fra Menighedsrådet...side

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

MØLHOLM KIRKE OG SOGN

MØLHOLM KIRKE OG SOGN kort & godt Julekrybber fra hele verden Mød det nye menighedsråd Hvad er en sorgruppe Händels Messias i Mølholm Kirke Side 2-3 Side 4-5 Side 7 Side 8 Mere information på: på: www.molholm-kirke.dk MØLHOLM

Læs mere

Forfølg drømmen om Stilling-Gram-borgere i udlandet. Påskeæggeløb i sognegården. Kirken side 18. SIF side 8. Lokalportræt: danbolig Side 22

Forfølg drømmen om Stilling-Gram-borgere i udlandet. Påskeæggeløb i sognegården. Kirken side 18. SIF side 8. Lokalportræt: danbolig Side 22 Påskeæggeløb i sognegården Kirken side 18 Forfølg drømmen om Stilling-Gram-borgere i udlandet SIF side 8 #1 MARTS 2013 -GRAM-TVAERS.DK Lokalportræt: danbolig Side 22 Leder Redaktionen Kære læsere Af Lisbeth

Læs mere

Bæverne på Hjerl hede

Bæverne på Hjerl hede 68. UDGAVE Februar 2015 Lokalbladet for Estvad og Rønbjerg sogne Læs bl.a. om: Udvikling og forskønnelse Film- og læseklubber Generalforsamlinger Og meget mere Bæverne på Hjerl hede SIDE 2 RØNBJERG-XPRESSEN

Læs mere

Nummer 32 8. Årgang Marts 2010

Nummer 32 8. Årgang Marts 2010 Nummer 32 8. Årgang Marts 2010 Minikonfirmanderne på Serup Billedskole Stald Luther har luksuriøse forhold... Sne og frost i Nisset - når det er smukkest... LÆS OM: 2 nye firmaer, motorcykelture, foredrag

Læs mere

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af sognets to

Læs mere

MÅRSLET-bladet MAJ 2014 1 MAJ 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet MAJ 2014 1 MAJ 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet MAJ 2014 1 MAJ 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet MAJ 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet MAJ 2014 3 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3 Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2 Ny præst på vej Side 3 Skærtorsdagsmåltid Side 4 Musikforestilling om David for børn og

Læs mere

Kirke bladet Ærø. 4 December Januar Februar 2009-2010

Kirke bladet Ærø. 4 December Januar Februar 2009-2010 Kirke bladet Ærø 4 December Januar Februar 2009-2010 Landemodeprædiken i Odense Domkirke 26. sept. 2009 Af provst Anders Hauge. Tekst: Sig altid vor Gud og Fader tak for alle ting i vore Herres Jesu Kristi

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Forår 2015 Marts April Maj Nr. 2 30. årg. www.skivesogn.dk Findes der et liv efter fødselen? I forbindelse med den atter aktuelle debat om tro og videnskab, faldt mine tanker på følgende:

Læs mere