GAUERSLUND SOGN FEBRUAR - MARTS - APRIL - MAJ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GAUERSLUND SOGN FEBRUAR - MARTS - APRIL - MAJ"

Transkript

1 GAUERSLUND SOGN Nr FEBRUAR - MARTS - APRIL - MAJ Forsidebillede maleri af Lena Frost - og skænket af kunstneren til Gauerslund Sognehus efter en udstilling i efteråret TiteL: Lavastrøm Lena Frost skriver: Det virkelige i billedet Lavastrøm, og det mulige som det virkeliggør i sin helt egen effekt, kræver en eneste praksis, at kunne skelne, se og føle. Det er et uafhængigt råderum for iagttageren, og hviler i sin helt egen præmis, som en selvstændig mulighed er iagttageren i dette råderum med sin helt egen fortolkning. Gauerslund Menighedsråd takker for billedet.

2 v. Menighedsrådsformand - Per Madsen Formandens tanker om den kommende menighedsrådsperiode Det nye menighedsråd er nu sammensat og har konstitueret sig. Forude venter fire spændende år med masser af udfordringer ikke mindst for de syv nye medlemmer af menighedsrådet. Vi kan se frem til et givende og spændende arbejde. Efter spørgsmålet om præstebolig nu er endeligt afklaret ser jeg frem til, at menighedsrådet kan hellige sig arbejdet med sognets kirkelige udvikling. Jeg er sikker på, at alle tolv valgte medlemmer af menighedsrådet vil bidrage positivt til et sådant arbejde. På grund af nogle markante meningsforskelle i menighedsrådet gennem de senere år om orgel, sognehus og præstegård har der i sognet i almindelighed lagret sig en opfattelse af at menighedsrådet har været i et konstant internt verbalt slagsmål. Det er heldigvis ikke tilfældet. Gennem de sidste fire år, hvor jeg har været medlem, har jeg oplevet et positivt og konstruktivt samarbejde listerne imellem. Det var en glæde at opleve, at Den Grundtvigske Liste, som trods den i 2008 gik til valg på at forhindre opførelse af et sognehus, i den forløbne periode har medvirket aktivt og yderst professionelt i hele processen bag opførelsen af sognehuset. Store opgaver i de kommende år Gauerslund Præstegård Efter købet af præsteboligen på Kragelundvænget er det klart, at en løsning for Gauerslund Præstegård og Forpagterboligen på samme adresse skal findes. Præstegårdsudvalget, som er nedsat af menighedsrådet, har påbegyndt arbejdet hermed. Der kan tænkes flere løsninger. Ejendommen har ret stort jordtilliggende og kunne være interessant for en ejendomsudvikler, f.eks. som basis for anlæg af landsbyrækkehuse som ville passe ind i det specielle Gauerslund miljø og Vejle Kommunes udviklingsplaner for landsbyerne. Ejendommen kan også udmatrikuleres og sælges i flere bidder. For mig er det dog afgørende, at en fremtidig anvendelse af ejendommen bliver særdeles restriktiv så vi undgår at området misbruges til formål som hverken Gauerslund landsby eller menighedsrådet kan være tjent med. Det er en klar målsætning at en løsning skal være fundet indenfor det første år. Aktiviteter Jeg ser frem til, at det påbegyndte gode samarbejde mellem vore to præster, Lisbeth Holm Filtenborg og Verner Helvig Pedersen vil fortsætte. Jeg er overbevist om, at dette samarbejde vil medvirke til at Gauerslund Sogn vil fremstå som et sprudlende kirkesogn med et væld af spændende aktiviteter med respekt for Højmessen som det bærende i det daglige kirkeliv. Gauerslund menighedsråd deltager i et kommunikationsudviklingsprojekt arrangeret af Haderslev Stift. Vi forventer at dette projekt fortsætter i Projektets målsætning er at de deltagende menighedsråd får redskaber til at kommunikere og gøre sognet opmærksom på de mange aktiviteter folkekirken tilbyder. Sidste forår afholdtes et frivillighedsmøde, hvor flere fra menigheden tilbød sig som frivillige ved forskellige arrangementer som kirkefrokost, våbenhuskaffe, fredagsfamilien, babysalmesang, dåbsundervisning m.m. Menighedsrådets aktivitetsudvalg vil arbejde videre på dette grundlag, og det at folk uden for menighedsrådet og sognets medarbejdere vil give frivillig arbejdsindsats, giver os mulighed for at gennemføre et væld af aktiviteter til glæde for udvikling af kirkelivet i sognet. De områder jeg ser som oplagte for os at arbejde med i de kommende år er en fortsættelse af babysalmesangsrækken, den igangværende foredragsrække, afholdelse af koncerter og det meget spændende korarbejde. Både Gospel- Side 2

3 koret og Gauerslundkoret har udviklet sig på fornem vis og jeg ser frem til at korene også i de kommende år vil bidrage til det kirkelige arbejde i vort sogn. Det samme gælder vort dygtige Kirkekor og Korskolen, hvor mange sangtalenter udvikles under organist Anne Helene Larsens professionelle ledelse. Vore præsters nye initiativ med dåbsundervisning for dåbsforældre ser jeg meget frem til. Jeg tror, det bliver en god aktivitet, hvor forældrene mødes med præsterne medens frivillige passer og leger med børnene og laver mad. En anden succes er Fredagsfamilien, som jeg håber, kan fortsætte og udvikle sig yderligere. Som sagt arbejder vort aktivitetsudvalg på en række forskellige tiltag, som i løbet af de kommende år vil blive tilbudt menigheden i sognet. Det skal fremhæves, at vi er meget interesserede i at modtage forslag fra menigheden. Menighedsrådet besluttede, at der gennem denne vinter skulle være indsamlinger til fordel for Den Evangeliske Kirke i den midt-egyptiske by Eldewer. Vi håber at vi på den måde kan hjælpe vore kristne søstre og brødre i Eldewer med at skaffe penge til færdiggørelse af deres sognehus. Den 10. marts afholdes sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp. Jeg håber, at rigtig mange fra vort sogn vil melde sig som indsamlere. Eksterne aktiviteter Biskop Niels Henrik Arendt, Haderslev, fratræder i foråret og ny biskop skal vælges. Det bliver også en opgave for menighedsrådsmedlemmerne, idet disse har valgret. Dvs. at det er de individuelle medlemmer, som har indflydelse på valg af Niels Henrik Arendts afløser. Det bliver en spændende opgave. De fem kandidater, der har meldt sig mødes den 21. januar til et vælgermøde, hvor de præsenterer sig selv og hvad de vil med embedet. De fleste af vort menighedsråd har meldt sig som deltagere i dette kandidatmøde. Kirkeministeriet har nedsat et strukturudvalg vedr. den fremtidige ledelse af folkekirken. Det forventes, at udvalget i løbet af 2013 kommer med en betænkning. Vi er mange, der håber på større, reel indflydelse for de enkelte menighedsråd for at styrke nærdemokratiet. OM GAUERSLUND KIRKEGÅRD v. Aksel Jensen. Kirkegårdsleder Det er sket et par gange før, at jeg er blevet spurgt, om jeg vil skrive lidt om arbejdet på kirkegården. Det vil jeg hellere end gerne, på den måde får jeg også lejlighed til at fortælle lidt om hvad der sker på kirkegården. Jeg vil starte med at fortælle om det praktiske arbejde som forskellige årstider på kirkegården byder på, og derefter en kort opfølgning; siden sidst! Arbejdet på kirkegården - Foråret starter når vejret tillader det. Vi starter med at tage grandækningen af og plante forårsblomster. I tiden indtil der skal plantes sommerblomster, har vi travlt med at få anlagt og renoveret de gravsteder, vi har fået bestilling på i løbet af vinteren og foråret. Samtidig med det skal gøres, er der løbende ren- og vedligeholdelse af gravsteder. Dem skal vi over hver anden til tredje uge, afhængig af vejret. Det er vigtigt at være grundig med renholdelsen af gravstederne fra tidligt forår, det lønner sig senere på året. De gravsteder der er lavet en renholdelsesaftale på, renholder vi kun for ukrudt. Hvorimod de, der er lavet en vedligeholdelses/legat aftale på, også vedligeholdes i form af, opretning efter jordsætning, supplering af søral, beskæring, udskiftning af forgroede eller udgåede planter og rengøring af gravsten. Derudover kan der til begge aftaleformer bestilles plantning af forårs- og sommerblomster, påskeliljer, grandækning, kranse, puder, juletulipaner og buketter til bestemte datoer. Man behøver ikke lave en fast aftale, for at bestille dette. Man er velkommen til at bestille os til at udføre en opgave, selvom det kun er den ene gang det drejer sig om. Sommerblomsterne bliver plantet omkring Grundlovsdag, derefter kommer tiden hvor alle hækkene om gravstederne, på hele kirkegården skal klippes. Gravstederne skal stadig renholdes. Anlægs- og vedligeholdelsesarbejde bliver der ikke meget tid til, da der jo også skal afholdes ferie i denne periode. Efterårsarbejdet består traditionelt i udskiftning og efterplantning af hæk, gravstenene på de gravsteder, vi vedligeholder, skal rengøres og rettes op, beskæring af diverse løvfældende planter på gravstederne, så vi er klar til at grandække i begyndelsen af november måned, når bladene er faldet af træerne. Grandækning har både det formål at pynte på gravstedet igennem den mørke vinter, men også at afskærme løg, knolde og sarte planter igennem vinteren. Vinteren bruger vi til at, beskære træer og buske, rydde sløjfede gravsteder for den største beplantning, så de er klar til at blive taget i brug på ny. I vintermånederne er der, som regel nok at lave. Rensning af tagrender og brønde er en af de småting, der helst skal klares, inden frosten sætter ind, men ellers er det ofte lidt af et puslespil at få tingene lavet om vinteren. Noget er lettest, når jorden er frossen, og andet når den ikke er. Går det hen og bliver alt for dårligt vejr, har vi et maskinhus hvor vi selv reparerer og vedligeholder maskiner og redskaber, medmindre der er en begravelse, for så skal vi jo ud, uanset hvordan vejret er. Siden sidst: De senere år har vi været hårdt ramt af metaltyverier. Det er flere gange gået ud over kirkens nedløbsrør. På et tidspunkt mistede vi dørhåndtagene på sideindgangene til kirken, og en stor bronzefigur på et gravsted. Håndtagene lykkedes det os at rekonstruere, men det er umuligt med hensyn til figuren. Der arbejdes på at få lavet en erstatning af figuren. Da den stod på et af de gravsteder, der er registreret som bevaringsværdigt, og som i øvrig er nedlagt, er det menighedsrådet der står for vedligeholdelsen af gravstedet, og dermed arbejdet med at erstatte figuren. Torsdag d. 29. august, kl. 19:30 vil jeg gerne invitere interesserede, til en komme en tur på kirkegården, hvor jeg vil fortælle om gravstedsanlæg og beskæring. Vi vil slutte med at gå en tur op i kirketårnet, og se den del af kirken man som besøgende ikke normalt ser. Tak til Gauerslund Sogn I skrivende stund er det 25 år siden jeg drog fra Skovby til Gauerslund. Det har jeg aldrig fortrudt. Jeg vil hermed benytte lejligheden til at sige en stor tak til Gauerslund Sogn, fordi jeg har fået lov at arbejde på kirkegården, og tak til alle de rare mennesker jeg har mødt igennem årene. Med ønsket om et godt og frugtbart samarbejde, til gavn for sognets menighed og kirkernes medarbejdere, vil jeg ønske alle et Godt Nytår. Side 3

4 Spejderne i Børkop Gruppeleder - Hanne Eskildsen Nørrelyst 19, Børkop Tlf (bedst efter 16.00) Mødested: Spejderhuset Bundsgård Bævere: kl. Mandag: Ulve: kl. Onsdag: Spejdere: kl Onsdag: Senior: Fra 8. klasse Onsdag: Spejderne i Brejning Har du lyst til at blive spejder? Så kom og oplev hvad det drejer sig om. Vi mødes Hammervej 2. Bævere: (0.-1.kl.) - Tirsdag Ulve: (2.-3.kl.) - Tirsdag Junior: (4.-5.kl.) - Tirsdag Spejdere: (6.-8.kl.) - Torsdag Senior/rover mødes den første torsdag i mdr. Vil du vide mer Anne-Marie Nielsen så kontakt : Marsvej 7, Brejning 7080 Børkop Tlf Mobil: Hjemmeside - KIRKEBILEN Trekantens Taxi - v. Leif Ballegaard tlf Kirkebilen kører til begge gudstjenester 9.30 og Fast afhentning på Englystcenteret - 15 minutter før tid. Kor i Gauerslund sogn Gauerslund Kirkekor Børn og unge. Fra 4. klasse Korleder: Anne Helene Larsen Øvested: Gauerslund Sognehus: Torsdag: Gauerslundkoret Voksne. Vekslende repertoire Øvested: Brejning kirke Mandag Dir. Mia Møberg træffes i Sognehuset lok. 1 Gauerslund Gospelkor Øvested: Brejning kirke Tirsdag Dir. Christian Wandel Kontaktperson: Dorthe Danielsen Juniorklubben Logos, Børkop Vær med i et hyggeligt fællesskab med andre juniorer fra klasse. Kom med i klubben hver mandag kl i missionshuset ARKEN, Peter Breths Vej 3 Vi læser i bibelen, synger om Gud, tager på ture, hygger, spiller og meget mere. Mere information: Leif Ballegaard - mobilnr.: Børkop Formand: Svend Aage Hansen Borggårdsparken Børkop Tlf mobil Møderne er altid kl , hvis der ikke står andet, i Arken, Børkop Missionshus, Peder Breths Vej 3. Program Børkop Indre Mission feb maj 2013 Februar: 21 GENERALFORSAMLING kl Dagsorden ifølge vedtægterne. 28 Bibelundervisning over 1 Joh I kender sandheden, v. Jørgen Hedager, Børkop Marts: 7 Bibelundervisning over 1 Joh Frimodighed på dommens dag, v. Jørgen Hedager 20 Kredsens forårseftermiddagsmøde i Fredericia Missionshus kl Styret bøn, v. Anders Lind, Børkop. Vi er sammen om lovsang, bibelvers, bøn, stilhed til personlig bøn samt mulighed for forbøn. 28 Skærtorsdag, påskemåltid kl April: 6 Arbejdsdag i Arken Safari - en rejse i Guds plan, v. Ingrid Markussen Bibelkursus i Gårslev. Kredsarrangement. 25 BØN! IMU står for aftenen. Maj: 15 Forårsmøde i Gauerslund Kirke og Børkop Højskole v/ vicegeneralsekretær Peter Nord Hansen. Kredsarrangement. 23 Nåde ud fra filmen Les Miserables v. Per Ladekjær, Børkop 30 Hold kærligheden varm i en travl hverdag, v. familiekonsulent Steen Møller Laursen. Side 4

5 Velkommen i Café Arken Kontaktperson: Karin Lind tlf Børkop Indre Mission (www.arken-im.dk) Fredage kl på Peder Brethsvej 3. Vi byder på fællesskab omkring kaffebordet, spil, oplæsning, synge fra Højskolesangbogen og andagt. Februar: 1.2. Caféen er åben 8.2. Café. Ludvig Andersen: Mit liv i Børkop - fra vugge til grav Café. Hans Hansen, Brejning: Billedfortælling fra Island og Øst-USA 1. del. Marts: 1.3. Café. Karin og Ole Weber, Gårslev: Frem tid og håb for gadebørn i Tanzania 8.3. Caféen er åben Café. Hans Hansen, Brejning: Billedfortælling fra Island og Øst-USA 2. del Café. Svend Aage Hansen, Børkop: Handicap - hindring, holdning og handling April: 5.4. Caféen er åben Café. Herluf Nielsen, Børkop: Livsoplevelser Caféen er åben. Smørrebrød - sæsonafslutning Indre Missions Unge Børkop Alle unge er velkomne. D in Genbrug Vi modtager gerne og sælger brugbare møbler, tøj, bøger, ting m.m., også fra dødsboer Åbningstider: man fredag: lørdag: Brejning Søndergade 46 - tlf: Overskuddet går til Israelsmissionen og Mission Afrika, som begge er folkekirkelige missionsselskaber. Børneklubben BINDESTREGEN Børkop Alle børn er velkomne hver tirsdag kl i Arken, Peder Brethsvej 3 Kontakt: Laila Vig Hansen, Borggårdsparken 59, Børkop Etiopermission Kontaktperson: Henny Møller Februar: Ingen møde Marts: 6. marts: Henny Møller, Vestergade 5, Børkop April: 10.april: Jonna Højvig, Skovgårdsparken 50, Brejning Maj: 8. maj: Hanne Pedersen, Vigen Skov vej 2, Andkær Juni: 5. juni: Ingemarie Pedersen, Fælleshåbsvej 15, Gauerslund Juli August September ingen møder Alle møder: kl Alle er velkomne HJÆLPEN ER NÆR Telefontjenesten: Har du i din omgangskreds personer/ægtepar eller andre der sidder alene, og som kunne have lyst eller gavn af et Tryghedsopkald, så er det os du skal kontakte for nærmere oplysninger. Der ringes op hver morgen mellem kl og 8.30 for at høre om alt er i orden. Det giver tryghed i hverdagen. Værktøjskassen: Er også et tilbud om hjælp til småreparationer, som at hænge billede/hylde/lampe eller lignende op. TV/DVD Hjælp til Indstilling af TV / DVD kan vi også tilbyde. Bisidder Vi har også en Bisidderordning. Åbningstid: Torsdag Kontaktperson/formand: Maria Viftrup Kristensen tlf mail: Tid: torsdag hvis ikke andet er oplyst - Sted: Arken, Peter Breths Vej 3 - Program: Spørg Maria Englystparken 1. lejl.15c. Tlf Hjemmeside: Side 5

6 Præsentation af Menighedsrådet for Lister: Menighedslisten ( ML ) - Den kirkelig Fællesliste ( DKF) Den grundtvigske Liste ( DGL ) Per Madsen (DKF) Egevang 30, Brejning Tlf Valgt til MR i 2008 Formand for Gauerslund Menighedsråd Medlem af præstegårds- og økonomiudvalget. Faglig uddannelse/baggrund: Økonom, bankmand og international konsulent Gift med Kirsten. 6 børn og 8 børnebørn Tillidshverv: Formand Brejning Lokalråd Formand Kulturelt Samråd, kasserer Kulturhus Aagaarden Interesser: Lions Club, lokalområdets udvikling, fodbold og fan af Vejle Boldklub Kolding og Newcastle United Thorkild Højvig (ML) Skovgårdsparken 50, Brejning Valgt til MR i 2012 Kasserer for menighedsrådet Faglig uddannelse/baggrund: Ingeniør Interesser: Golf, tennis, malerier og familie Elsebeth Karlskov (DGL) Sellerup Strandvej Børkop Valgt til MR i 2012 Medlem af: Kirke og kirke gårdsudvalg, Præstegårdsudvalg, Aktivitetsudvalg, Sognehusudvalg. Bogholder, Bestyrelsesmedlem TTC og formand for PR & Velgørenhedsudvalget Børkop Rotary Klub - Interesser: Innovation i transportsektoren/natur/jagt/kultur (spec. bevarelse af lokale kulturperler)/ familie. Erik Risager Thomsen (ML) Plutovej 20, Brejning Valgt til MR i 2012 Kontaktperson for kirkens ansatte Medlem af: økonomiudvalg (formand), præstegårdsudvalget. Faglig uddannelse: bankuddannet Alder og job: 63 år og er gået på efterløn Familie: Gift med Vibeke siden 1974 og vi har 3 voksne børn Interesser: golf, camping, natur, synger i gospelkoret, litteratur og familie Jan Weber (ML) Vibevej 20, 7080 Børkop Valgt til MR i 2012 Medlem af: Aktivitetsud valget og Hjemmeside/ Kirkebladsudvalget Arbejde: TV fotograf / Programmedarbejder på TV2 Danmark Gift med: Inge og har 3 børn Interesser: Foto / natur / kajak / udeliv At vi må gøre kirken mere åben også for de unge - Flere events for de unge At kirken må blive et samlingspunkt for hele familien og at vi må få en mere synlig kirke også på nettet. At vi i Gauerslund sogn gennem Gudstjenester og andre kirkelige arrangementer må komme tættere på Gud og lære Ham at kende. Bente Normann Rasmussen (DKF) Mølleparken 24, Børkop Valgt til MR i Næstformand i Gauers lund Menighedsråd. Medlem af: Økonomiudvalget, kirke- og kirkegårdsudvalget, sognehusudvalget aktivitetsudvalget. Faglig uddannelse/baggrund: Lærer, nu pensioneret, Gauerslund Skole, nu Fælleshåbsskolen. Tillidshverv: Frivilligt arbejde, Telefontjenesten. Interesser: Familie og venner, vandreture i ind- og udland, kultur, litteratur og samfundet omkring os. Gift med Leif (pensioneret børneoverlæge) siden Vi har 3 sønner og svigerdøtre. Lars Sommer (DKF) Andkær Bygade 11, 7080 Børkop Valgt til MR i 2012 Medlem af: Kirke-og kirkegårdsudvalget, Hjemmeside-kirkebkladsudvalg Datalog og arbejdende i Odense Kommunes borgmesterfovaltning. 51 år, 2 voksne fraflyttede børn, Bor på Andkærgaard, som er under langvarig renovering. Bor sammen med Marianne Interesser: maleri, Skyttelaug og Ønskefonden m.m. Side 6

7 Peter A. Haahr (ML) Amaliehaven Børkop Valg til MR i 2008 og 2012 Medlem af: Kirke-og kirkegårdsudvalg (formand), aktivitetsudvalg (formand) Med i Fredagsfamilien (hjælper med at lave mad) Speciallæge i øre-næse-halssygdomme. Gift 1974 med Jonna. 4 børn og 3½ barnebarn. Formand for bestyrelsen i Familiebo (familieopholdssted på Jellingvej, Vejle) Formand for Foreningen af Speciallægers sygefond. Med i Åbne Døre Danmarks bestyrelse (støtter forfulgte kristne globalt og bibelsmugling) Interesser:. Familie, venner, bøger (historiske romaner/biografier), rejser, biler, racerløb, vin og mad. Frede M. Johansen (DGL) Drosselvej 7, 7080 Børkop Valgt til MR i 2012 Medlem af: Kirke-og kirkegårdsudvalg, Præstegårdsudvalg, Jeg er 66 år gammel, uddannet lab. tekniker og folkeskolelærer. Det meste af mit arbejde som lærer har foregået inden for teknisk skole regi, hvor arbejdet med at skabe sammenhæng mellem teori og praksis optog mig meget. Jeg stiller op på den Grundtvigske liste fordi jeg er grundtvigianer. For mig er der en stor sammenhæng mellem tro og kultur, derfor er jeg gået ind i arbejdet for at bevare den gamle præstegård i Gauerslund, men også det sociale aspekt i kristendommen optager mig meget. Niels Skov Nielsen (DGL) Rørbækvej 105, 7080 Børkop Valgt til MR i 2000, 2004, 2008, 2012 Bygningssagkyndig for MR Koordinator for havegruppen og frivillige. Medlem af: Økonomiudvalg, aktivitetsudvalg, kireblads-og hjemmesideudvalg. Har arbejdet som bygningsingeniør i 40 år- Nu pensionist, hobbylandmand og motionsløber, med interesse for frivilligt arbejde. foto mangler Aksel Jensen Medarbejderrepræsentant i Menighedsrådet Dorthe Danielsen (DKF) Skovgårdsparken 80, Brejning Valgt til MR i 2008 og 2012 Kirkeværge Brejning kirke Medlem af: Præstegårdsudvalget ( formand ); aktivitetsudvalg. Job: Uddannet teknisk assistent. Interesser: Samværet med min familie, hund og venner. Gauerslund Gospelkor, kulturelle oplevelser, naturen, håndarbejde, en god bog og menighedsrådsarbejde. Bjarne Bro (DGL) Stationsvej 64, Brejning Valgt til MR i 2000, 2004, 2008 & 2012 Kirkeværge Gauerslund kirke Medlem af: Økonomiudvalg. Job: Miljøsagsbehandler, natur og miljø, Billund Kommune Fritid: Gauerslundkoret bl. a. Præsterne: Verner Helwig Pedersen Lisbeth Holm Filtenborg Side 7

8 Kirkehøjskolen Vejle Provstis forårsprogram 2013 Torsdag den 21.februar Kl : Fortæller Birgitte Arendt, Haderslev»Om at blive sig selv«genfortælling af Lykke Per Kl : Forfatter og redaktør Iben Holk, Aarhus»Kunsten at blive den du er«torsdag den 21. marts Kl Stiftspræst Jette Dahl, Ribe»At opdage sig selv- i gennem Christfulness«Kl : Antropolog, forfatter Karen Lisa Salamon, København»Et ny verdensbillede? Om realisering af selvet som aktie «Se nærmere om forårets tema når det kommer på Vejleprovstis hjemmeside Sted: Mølholm Sognehus, Niels Skousvej 13 A, 7100 Vejle. For et enkelt foredrag: kr. 50,00 For frokost med kaffe: kr. 70,00 K O M M E N D E A R R A N G E M E N T E R Tilmelding: Knud Erik Knudsen, Mølholm Landevej 20c, 3. th., 7100 Vejle. Tlf Senest en uge før, hvis man ønsker frokost. Betaling: Kan ske ved indbetaling på konto , Jyske Bank. Enkeltforedrag kan ske uden forhåndstilmelding. FAMILIEGUDSTJENESTE FASTELAVNSSØNDAG Gauerslund kirke den 10.febr. kl. 09:30 familiegudstjenste v. VHP Efter Gudstjenesten Tøndeslagning, kirkekaffe m. m i Sognehuset Side 8 Musikken ved All You Need Is Love -koncerten er udelukkende Beatles-sange. Mellem perlerækken af sange som Help, Nowhere Man og Yesterday læses relevante tekster fra Det gamle testamente, der omhandler ensomhed og fra Det Nye Testamente, der omhandler kærlighed. De medvirkende er: Skuespiller Tina Kruse Andersen, der står for den dramatiske oplæsning. Det unge tenortalent Simon Mott Madsen, der er sangsolist Far og søn, Bjørn Krog Larsen og Tore Bjørn Larsen, som spiller henholdsvis klaver og kirkeorgel. Musikken vil klinge fra begge ender af kirken samtidig! Der bliver altså ikke tale om kopiversioner, men et friskt bud på hits fra tiden omkring 1970, leveret af topprofessionelle musikere! Arr. menighedsrådet Foredragsrække vinter 2013 Fri os fra det Onde I Fadervor beder vi: Fri os fra det onde. I Jobs bog i Det gamle testamente rejses spørgsmålet: Hvis Gud er god, hvorfor findes der så megen lidelse? Hvor kommer det onde fra? Fra Gud? Fra djævelen? Er mennesket født ondt? kl. 19:30 - GUD MÅ FORSVARE SIG SELV! Jacob Wolf, Teolog. Lektor ved Københavns universitet kl Gud og det onde Thomas Reinholdt Rasmussen, sognepræst, Hjørring, teologisk sekr for biskoppen over Aalborg Stift. Se, nærmere på hjemmesiden : Gauerslundssogn.dk Praktiske oplysninger: Sted: Sognehuset, Fælleshåbsvej 2, 7080 Børkop Enkelt foredrag: 75 kr. (kan købes ved indgangen)

9 K O M M E N D E A R R A N G E M E N T E R INDSAMLINGER : HØSTGUDSTJENESTEN 23. sept Gauerslund Kirke og Sognehus kr. 6223,- Fordeles på: Kirkens Korshær, Folkekirkens Nødhjælp og YM-projekt : Vejle Provsti. Indre Mission: 25.nov. Gauerslund: kr. 70,50 Brejning: kr. 200,- Børnesagens Fællesråd Juleaften og Juledag Gauerslund: kr. 923,- Brejning: kr. 448,- Menighedsplejen, projekt Eldewer Oktoberkvartal 2012 Gauerslund: kr. 1338,- Brejning: kr. 493,- Sognehuset, Eldewer: 09/10/2012 Sognehuset Karim-fordrag kr. 3500,- 28/10/2012 Sognehuset BUSK-dag kr. 980,- PÅSKELÆSNINGER PÅSKELÆSNINGER i Brejning kirke den 17. marts kl Medv. Kirkekor, dir. Anne Helene Larsen, m.f. - se nærmere ugepressen FAMILIEGUDSTJENESTER Palmesøndag den 24. marts kl.11:00, familiegudstjeneste v. VHP medv. af Juniorkonfirmander SKÆRTORSDAG OG LANGFREDAG: v. begge præster ( nærmere program senere) PINSEGUDSTJENESTE Gauerslund Kirke d. 19.maj kl. 09:30 Morgenkaffe forud for Gudstjenesten. KONCERT Brejning Kirke søndag d. 12. maj kl. 20 Vokalgruppen SONO, Århus Rytmisk a cappella-kormusik fra iørefaldende pop over sprød rock til smukke, intense ballader arrangeret i op til 10 stemmer med vokalpercussion. Repertoiret byder bl.a. på numre af Tina Dickow, Prince og J. Timberlake, og vokalarrangementerne er originale og skræddersyede til SONO. Desuden synger SONO circle-songs, - arrangementer som improviseres på stedet. Fri entre Arr. Gauerslund menighedsråd/organistforeningen INDSAMLINGSPROJEKT MENIGHEDSPLEJEN Gauerslund Sogn Den evangeliske kirke Eldewer i Ægypten Du kan bidrage ved at indsætte et beløb på menighedsrådets indsamlingskonto: mkt. Eldewer Forårskoncert Brejning kirke onsdag d. 29. maj kl Snoghøjkoret Dir. Henrik Elmer Matthiesen Fri entré Arr. Gauerslund menighedsråd MENIGEHEDSRÅDSMØDER 6. februar, 13. marts, 10. april, 15. maj, 12. juni, Side 9

10 O R I E N T E R I N G F R A M E N I G H E D S R Å D E T Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling Søndag d. 10. marts 2013 Uden mad virker hiv-medicin ikke Søndag d. 10 marts har Gauerslund Sogn og Folkekirkens Nødhjælp brug for frivillige indsamlere til kampen mod sult. Udviklingshjælp nytter - og kampen mod fattigdom kan vindes. Men der er stadig meget at tage fat på. En af de helt store udfordringer er sult. 870 mio. mennesker lider af kronisk underernæring, og hvert 12. sekund dør et barn af sult. Sult og fejlernæring er verdens største sundhedsrisiko. Samtidig forstærker sult alle andre dårligdomme, fx sygdommen hiv/aids. Kasif Nakatenda fra det sydlige Uganda, der blev smittet, da hun lå i sin mors mave. Både Kasif og hendes mor kom i gratis behandling med hiv-medicin. Men for at medicinen kan virke, skal patienten spise godt og regelmæssigt. Kasif og hendes mor brugte flere timer hver dag på at finde spiseligt ukrudt omkring landsbyen. Alligevel var der aldrig mad nok. I 2011, da Kasif var 16 år, fik hendes mor to geder og en køkkenhave af Folkekirkens Nødhjælp. Samtidig fik moderen, Kasif og andre hiv-smittede i landsbyen undervisning i, hvordan man kan leve et godt liv med hiv. I dag sikrer køkkenhaven, at de får den sunde og varierede kost, de har brug for og som styrker deres immunforsvar. De har begge fået mere sul på kroppen, og ingen Side 10 kan længere se, at de er syge. Faktisk har Kasif fået det så godt, at hun er begyndt at drømme om fremtiden. D. 10. marts 2013 vil Gauerslund Sogn og Folkekirkens Nødhjælp gøre en fælles indsats i kampen mod sult og sende indsamlere ud for at ringe på så mange døre i sognet som muligt- Vi er med i Sogneindsamlingen igen for 15. gang, fordi det giver rigtig god mening. Sidste år nåede vi - takket være elever fra Brejning Efterskole og Børkop Højskole - rundt til 80 % af husstandene i sognet. Næste gang den 10. marts år håber vi at banke på alle døre i sognet. For at nå det, har vi brug for mange indsamlere, så vi håber at endnu flere vil give et par timer i en god sags tjeneste. Jo flere indsamlere, jo flere ruter når vi og jo mindre tid bruger den enkelte på indsamlingen.. De frivillige indsamleres fælles indsats er afgørende for arbejdet med at bekæmpe sult: Sidste år samlede indsamlere godt 15 mio. kroner ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde. I Gauerslund Sogn blev der indsamlet ,00 kr. Det var sognerekord. Indsamlingen begynder i Gauerslund Sognehus den 10. marts kl ca. 10:30. Meld dig allerede nu som indsamler på Gauerslund kirkekontor: tlf Verner Helwig: tlf Signe Karstoft: tlf (efter kl. 16:30) Foto af Peter Høvring HAVEGRUPPEN Klosterhaven, som er fire bede bag sognehuset, er de sidste 1½ år blevet anlagt og passet af havegruppen, som er en gruppe af frivillige, der mødes hver anden tirsdag i vækstperioden. Vi arbejder og hygger i haven ca. trekvart time og drikker så kaffe, planlægger og snakker lige så længe. Vi vil gerne have flere med i gruppen, og opfordrer til at man møder op til sæsonens opstartsmøde tirsdag den 12.marts kl i sognehuset, til kaffe og rundstykker. Niels Kring & Niels Skov JUNIORKONFIRMANDER Vi har i efteråret haft glæde af 35 friske juniorkonfirmander fra Englystskolens 3. klasser, der har sat liv i kirken og sognehuset. Vi har sunget, leget, hørt fortællinger fra bibelen, været på opdagelse på kirkens loft og i tårnet, vi har set, hvordan orglet fungerer og hjulpet med ved gudstjenesten første søndag i advent. Nu er efterårets forløb slut, men der begynder et nyt i foråret, og vi glæder os til at lære endnu en flok søde børn at kende denne gang fra Fælleshåbsskolen ( Gauerslund og Andkær ) DR-Kirken Se DR kirken i februar fra Brejning kirke Mange har måske bemærket de store sendevogne fra DR ved Brejning kirke den 24. og 25. januar. Hen over to dage blev der optaget fire gudstjenester til DR kirken. Disse fire gudstjenester kan ses søndag eftermiddag kl på DR1 på følgende datoer: Den 3.; d. 10.; 17.; og d. 24. Gudstjenesterne blev optaget med lokal medvirken af både kor, præster, organister og menighed

11 I N F O R M A T I O N JUBILÆUM - 25 år Den 1. jan 2012 var det 25 år siden Aksel Jensen, kirkegårdsleder, begyndte sit virke på Gauerslund kirkegård. Aksel Jensen har gennem de 25 år været Menighed og Menighedsråd en god leder for kirkegården og alt hvad der har med dennes drift at gøre. Kirkegården fremstår som velholdt og smuk og det påskønnes ofte i tale og på skrift af kirkegårdens besøgende, herunder de tilsynsførende myndigheder. Aksel Jensen er opfindsom og iderig og holder stort set selv maskinparken ved lige. De øvrige ansatte ved kirken går aldrig forgæves, når der søges løsning på en praktisk problemstilling. Aksel Jensen er altid parat med en hjælpende hånd. Under opførelsen af Sognehuset var Aksel Jensen den daglige kontaktperson for menighedsrådets byggeudvalg mellem udvalg og arkitekt og håndværkere. Her gjorde Aksel Jensens store viden og indsigt i de forskellige håndværksfag sig tydeligt gældende. Menighedsråd og Menighed har kun grund til at sige Aksel Jensen tak for hans mangeårige virke hos os. NY KIRKETJENER Gauerslund Menighedsråd har i efteråret ansat Hans Joensen, som kirketjener ved Gauerslund Sogns kirker, primært ved Brejning kirke. Velkommen til Hans Joensen, som her præsentere sig selv: Præsentation af Kirketjener Hans Joensen Jeg hedder Hans Joensen, og jeg har været ansat som kirketjener i Gauerslund Sogn siden 15. oktober i fjor. Jeg er færing og har boet i Danmark siden Jeg bor i Vamdrup, er gift med Heidi og vi har en søn på 2 år, som hedder Karl. Jeg er uddannet cand.mag. i færøsk og i dansk. I fire år har jeg undervist udlændinge i dansk, hhv. på Give Uddannelsescenter og på Haderslev Sprogcenter. Inden jeg begyndte at studere i Danmark i 2005 har læst dansk på Syddansk Universitet i Kolding har jeg arbejdet fire år på Færøernes Universitet, hvor jeg sammen med en anden person har lavet en ny udgave af en Færøsk-dansk ordbog, som udkom i I kirkelig sammenhæng har jeg holdt kirkegårdene ved lige i min barndomsby i flere år, desuden har jeg også gjort rent i kirken, hvor jeg kommer fra. Jeg glæder mig meget til at lære jer alle sammen at kende og at blive en del af sognet. Præster i Gauerslund sogn Kirkebogsfører & Begravelsesmyndighed Sognepræst Verner Helwig Pedersen ( VHP) Tofte Allé 2 C, Brejning Træffes bedst alle dage mandag fridag tlf eller gerne mail: Sognepræst Lisbeth Holm Filtenborg Kragelundvænget Børkop Træffes bedst alle dage Mandag fridag Tlf.: eller gerne mail: Fødsel Fødselsanmeldelsen foretages af Jordmoderen. For ikke viede forældre, kan fælles forældremyndighed anmeldes til kordegnen inden 14 dage efter fødslen. Ønskes der ikke fælles forældremyndighed eller overskrides fristen anmeldes faderskabet til Statsforvaltningen for Syddanmark. blanketter findes på Dåb Hos den præst, der skal foretage dåben. Vielse Hos den præst der skal foretage vielsen. Medbring prøvelsesattest (Udleveres af kommunen), samt dåbsattester. Begravelse Hos den præst der skal forestå begravelsen, samt graveren. Bedemanden plejer at sørge for de nødvendige papirer. Navneændring Henvendelse til Kirkekontoret. Kirkebil Trekantens taxi v. Leif Ballegaard tlf Kordegn Michael L. Markussen Kirkekontoret i Sognehuset Fælleshåbsvej 2, 7080 Børkop lok. 1 Træffes mandag - onsdag kl Torsdag kl Fredag Tlf Kirkegårdsleder Aksel Jensen Kirkegårdskontoret Kirkebakken 30, 7080 Børkop lok. 2 mandag til fredag kl , Tlf Kirkesanger Henvendelse til Kirkekontoret, Tlf.: Organist v. Gauerslund og Brejning Anne Helene Larsen, Tlf Organist v. Brejning kirke Vakant Kirketjener, Gauerslund kirke Anne Grethe Rolighed åben Kirketjener, Brejning kirke Hans Joensen åben Menighedsrådsformand Per Madsen Egevang 30, Brejning, tlf Kirkeværge: Gauerslund Kirke Bjarne Bro Tlf Kirkeværge: Brejning Kirke Dorthe Danielsen - Tlf Hjemmeside: Kirkebladet udgives af Gauerslund Menighedsråd. Redaktion for hjemmeside og kirkeblad: Kirsten Agerskov Nielsen, Peter Haahr, Niels Skov Nielsen, Lisbeth Holm Filtenborg, Verner Helwig (ansvarshv) - Layout og produktion: Baun Grafisk Consult Indholdet i artiklerne er ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens holdning. Stof til Kirkebladet senest den 15/4, 15/8 og 15/12. Skulle man mod forventning ikke have fået Kirkebladet til den 1. søndag i udgivelsesmåneden, skal henvendelse rettes til kirkekontoret, Side 11

12 Andagter på Englystcenteret Alle gange kl G U D S TJ E N E S T E L I S T E F O R G AU E R S LU N D S O G N F E B R UA R - MARTS - A P R I L - MA J Februar 5.2 Andagt VHP 19.2 Altergang LHF Marts 5.3 Andagt LHF 19.3 Altergang VHP April 2.4 Andagt VHP 16.4 Altergang LHF 30.4 Andagt LHF Maj 14.5 Altergang VHP 28.5 Andagt VHP Juni 11.6 Altergang LHF Andagter på Atriumhaven, Brejning Alle gange kl Februar 27.2 Altergang LHF Marts 20.3 Altergang VHP April 24.4 Altergang VHP Maj 22.5 Altergang LHF Side 12 Februar Gauerslund Kirke Brejning Kirke 3/2 Seksagesima 19:30 Koncert ** 09:30 LHF 10/2 Fastelavn* 09:30 VHP Familiegudst ** Ingen 17/2 1.s. i fasten Ingen 11:00 LHF 24/2 2. s. i fasten 09:30 VHP 11:00 VHP Marts 3/3 3.s. I fasten 11:00 LHF 09:30 LHF 10/3 Midfaste 09:30 LHF 11:00 LHF 17/3 Mariæ Bebudelse 09:30 VHP 19:00 Påskelæsninger** 24/3 Palmesøndag 11:00 VHP Familiegudstj ** Ingen 28/3 Skærtorsdag Ingen 11:00 LHF/VHP** 29/3 Langfredag 09:30 LHF/VHP** Ingen 31/3 PÅSKEDAG 09:30 LHF INGEN April 1/4 2. påskedag Ingen 09:30 VHP 7/4 1.s.e påske 11:00 LHF 09:30 LHF 14/4 2.s.e.påske 09:30 VHP 11:00 VHP 21/4 3.s.e.påske VHP Konf. 09:30 LHF 26/4 Bededag VHP Konf 09:30 LHF 27/ VHP Konf. 28/4 4.s.e.påske LHF Konf. 09:30 VHP Maj 5/5 5.s.e.påske LHF Konf 09:30 VHP 9/5 Kristi Himmelfart** 09:00 LHF/VHP Vandmøllen 12/5 6.s.e.påske 09:30 LHF Koncert ** 19/5 PINSEDAG 09:30 VHP** morgenkaffe Ingen 20/5 2. pinsedag Ingen 09:30 LHF 26/5 Trinitatis søndag 11:00 VHP 09:30 VHP Juni 2/6 1.s.e.trin 09:30 LHF 11:00 LHF VHP: Verner Helwig Pedersen LHF: Lisbeth Holm Filtenborg * Indsamlingsdage ** særlig arrangement, se inde i bladet

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol Blad nr. 210-210 - Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 9. januar 2013 klokken 19.00 i Sognehuset. Tilstede: Bente Normann Rasmussen, Elsebeth Karlskov, Jan Weber, Thorkild Højvig, Erik Risager Thomsen,

Læs mere

GAUERSLUND SOGN FEBRUAR - MARTS - APRIL - MAJ

GAUERSLUND SOGN FEBRUAR - MARTS - APRIL - MAJ GAUERSLUND SOGN Nr. 1-2014 FEBRUAR - MARTS - APRIL - MAJ SOGNEINDSAMLING TIL FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP Meld dig som indsamler Indsamlingen begynder i Gauerslund Sognehus Søndag den 9. marts kl. ca. 10.30 Gauerslund

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

GAUERSLUND SOGN OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER - JANUAR

GAUERSLUND SOGN OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER - JANUAR GAUERSLUND SOGN Nr. 3-2013/14 OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER - JANUAR Foto: Ole Baun Christensen, 16. september 2013 Den sørgende kvinde, som blev stjålet for 1-2 år siden fra Hvilsbjerggårds gravsted,

Læs mere

GAUERSLUND SOGN JUNI - JULI - AUGUST - SEPTEMBER

GAUERSLUND SOGN JUNI - JULI - AUGUST - SEPTEMBER GAUERSLUND SOGN Nr. 2-2012 JUNI - JULI - AUGUST - SEPTEMBER Oscar Filtenborg, Hans Kurt Debel-Hansen, Lisbeth Holm Filtenborg, Verner Helwig Pedersen, Provst Leif Arffmann. Præsentation af den nye præst

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

GAUERSLUND SOGN OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER - JANUAR. Sognets dåbskjole - se omtale på side 3 nederst

GAUERSLUND SOGN OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER - JANUAR. Sognets dåbskjole - se omtale på side 3 nederst GAUERSLUND SOGN Nr. 3-2014/15 OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER - JANUAR Sognets dåbskjole - se omtale på side 3 nederst v. Per Madsen, formand for menighedsrådet Min yndlingssalme DDS 68: Se, hvilket menneske

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning)

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning) Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, tirsdag den 22. Nov. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Gunna Jørgensen., Michael R.R., Karin

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Dødsfald Valg af gravsted Valg muligheder af ydelser Prisliste for diverse ydelser 1 Indledning Tanken bag dette informationskatalog er, at kunne give

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde

Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015 Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Erhvervelse af gravsted Gravsteder kan erhverves på Gamle, Vestre, Østre, Uhre og Skærlund kirkegårde. Erhvervelsen er gratis for folkekirkemedlemmer.

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Menighedsrådsmøde SOLRØD MENIGHEDSRÅD. Dato: 20. november 1996 Blad no. 1. Det nyvalgte Solrød menighedsråd indkaldes hermed

Menighedsrådsmøde SOLRØD MENIGHEDSRÅD. Dato: 20. november 1996 Blad no. 1. Det nyvalgte Solrød menighedsråd indkaldes hermed SOLRØD MENIGHEDSRÅD Det nyvalgte Solrød menighedsråd indkaldes hermed til konstituerende møde onsdag den 20. november 1996 kl. 19.00 i Solrød Strandkirke. Dagsorden: Menighedsrådsmøde Dato: 20. november

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Arrangementer i øvrigt: Gudstjenester i Køng Kirke: Gudstjenester i Svinø Kirke:

Arrangementer i øvrigt: Gudstjenester i Køng Kirke: Gudstjenester i Svinø Kirke: Køng Kirke Svinø Kirke Mindelunden Gudstjenester i Køng Kirke: 1.marts 1.s. i fasten kl.10,30 8.marts 2.s. i fasten kl. 9,00 15. marts 3.s.i fasten kl.10,30 22. marts -Midfaste kl.10,30 29. marts Mariæ

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 1 JUNI JULI AUGUST 2015 I N D H O L D Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 2 Ensomhed I april måned var der i medierne fokus på ensomhed. Mange mennesker

Læs mere

Vonge og Øster Nykirke kirkegårde.

Vonge og Øster Nykirke kirkegårde. Vonge og Øster Nykirke kirkegårde. 1 Vejledning. Denne pjece er lavet for at give brugerne af kirkegården indsigt i, hvilke begravelsesformer der kan vælges inden for kistebegravelse og urnenedsættelse

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Løgumkloster kirkegård

Løgumkloster kirkegård Løgumkloster kirkegård Klostergade 7 6240 Løgumkloster Tlf.:7474 5243 Kontortid mandag til fredag fra kl. 9,30 til 10.00 Udover denne tid kan vi træffes på tlf..: 4084 2494 Indhold: Indhold 2 Div. Orientering

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 1 50. årg. 2013 Marts April Maj Et glimt fra tøndeslagningen efter fastelavnsgudstjenesten Det nye menighedsråd Det nye menighedsråd er blevet

Læs mere

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET Marts April 2014 Indholdsfortegnelse Gudstjenesteliste... 3 Gudstjenester på Kildevæld Sogns plejehjem... 4 Kirkebil... 4 Kirkekontor... 4 Åben Kirke... 4 Kildevæld Sogns Menighedsråd...

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00 Dagsorden Referat Fraværende Ole Hefsgård; Ingrid Bartolin deltager i dele af mødet 75. Godkendelse af dagsorden 76. Godkendelse af referat fra mødet den 12. juni 77. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet

Læs mere

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook!

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook! Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp Meld dig som indsamler hos Mogens Kjærgaard blmk@hafnet.dk eller mød op i kirkecenteret, Kirkegade 15,

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Dagsorden nr. 3. til menighedsrådsmøde Onsdag den 25. februar, kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden nr. 3. til menighedsrådsmøde Onsdag den 25. februar, kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden nr. 3. til menighedsrådsmøde Onsdag den 25. februar, kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Til

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt)

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt) Referat af fælles menighedsrådsmøde den 20.- 4.-2010. Sted.: Præstegården, Konfirmandstuen. Tidspunkt.: Staby Menighedsråd kl. 18.30, Madum Menighedsråd 19.00. Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med.

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med. Tjørring sogn Referat MR - møde d. 6. marts, 2014 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Punkt Indhold Kommentar Hvem? Referat Opfølgning. 1 Indledning Indledning og traktør HP Sang af Emil Larsen: Foran mig er en vej.

Punkt Indhold Kommentar Hvem? Referat Opfølgning. 1 Indledning Indledning og traktør HP Sang af Emil Larsen: Foran mig er en vej. Hjerndrup Kirke Tyrstrup-Hjerndrup Pastorat Menighedsrådsmøde torsdag, den 13.8. 2015 i Hjerndrup Sognegård kl. 19.00 Afbud fra Anne Mie, Birthe, Lissi, Anni Dagsorden og referat Punkt Indhold Kommentar

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Marts, April, Maj 2012 Nyt fra menighedsråd/præst Nye bestemmelser vedrørende kirkegårdenes økonomi Danske kirkegårde er meget velholdte. Heldigvis, for kirken og kirkegården

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 30. april kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 30. april kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 30. april kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Pkt. Indhold

Læs mere

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter IMPULS MARTS - APRIL 2015 Valby Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter Et ord fra korpslederen I løbet af de sidste to måneder er vi alle i gudstjenesterne blevet opfordret til at åbne op for

Læs mere

8680 RY Torsdag den 9. april 2015 klokken 18,30

8680 RY Torsdag den 9. april 2015 klokken 18,30 Dagsorden Referat Fraværende 54. Godkendelse af dagsorden 55. Godkendelse af referat fra mødet den 12. marts 2015 56. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet 3. Kirkeministeriet 1.Skanderborg Provsti, MI-udvalget

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad november-december 2014 Vanløse Frikirke 1 Dit kirkeblad Velkommen

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE Takster gældende fra 1. januar 2015 31. december 2015 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE VED VORDINGBORG KIRKE Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og

Læs mere

Klart budskab om Guds kærlighed

Klart budskab om Guds kærlighed METODISTKIRKENS LANDSMØDE Klart budskab om Guds kærlighed - for alle generationer! 25.-28- April 2013 Arrangør: Metodistkirken i Odense på Lægården, Holstebro Velkommen til landsmøde! Klart budskab om

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD Takster gældende fra: 1. januar 215 31. december 215 TAKSTER PR. 1. JANUAR 215 GÆLDENDE FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse, Begravelse og

Læs mere