RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, Jelling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, Jelling"

Transkript

1

2 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, VEJLEDER: Ove Bjerregaard Broch FORFATTER: Preben Hansen DATO/UNDERSKRIFT: STUDIENUMMER: OPLAG: 2 SIDETAL (à 2400 anslag): 28 GENEREL INFORMATION: All rights reserved - ingen del af denne publikation må gengives uden forudgående tilladelse fra forfatteren. BEMÆRK: Denne rapport er udarbejdet som en del af uddannelsen til bygningskonstruktør alt ansvar vedrørende rådgivning, instruktion eller konklusion fraskrives!

3 Skal smides ud 1

4 Forord Dettee speciale er lavet, som en del af bygningskonstruktøruddannelsens afsluttende eksamen. Jeg har valgt at udarbejde en brandteknisk dokumentation på p Gorms hotel i, som jeg vil udarbejde efter Eksempelsamling om brandsikring af byggeri kapitell 1.12, dog uden punkt 8. Arbejdsformen har været bestående af gennemgang af Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri kapitel 1.12, hvor punkternee 1 7 er undersøgt i projektet p ogg i nogle tilfælde har det været nødvendig at foretag ændringer, for at opfylde brandkravene. Der skal rettes en særlig tak til underviser Ove Bjerregaard Broch B og en stor tak til Ravn arkitektur for det udleverede tegningsmateriale. 2

5 Abstract In reference to the technical document on fire safety construction chapter 1.12, I will analyse the case study of Gorms hotell in, located between Vejle and Give. Throughout my education as a constructing architect in Horsens, I havee had a strong interest in fire technical documentation of buildings, and therefore I have chosen this subject to research for my final dissertation. In this report I am using the case studyy mentioned above to demonstrate how the existing rules and instructions of fire regulations are met, furthermore I will make necessary re design changes of the existing fire plans of the hotel in order to meet the requirements fro the fire authorities. I will examine What necessary changes will have to be made in order for the building to meet fire safety requirements? What problems are there in relation to personal safety in conjunction to evacuation procedures? In order for the building to meet the requirements of fire and safety, necessary changes will have to be made in relation to the existing fire plans and documentation. 3

6 Indhold Forord... 2 Abstract... 3 Indledning med problemformulering... 7 Baggrundsinformation og præsentation af emne... 7 Begrundelse for emnevalg og fagligtt formål... 7 Problemformulerings spørgsmål... 7 Afgrænsning... 7 Valg af metode og empiri... 8 Rapportens struktur og argumentat tion... 8 Læsevejledning Indledning Bygningens udformning Byggemetoder og materialer Personbelastning Bygningens anvendelse Delkonklusion Bygningens anvendelse Virksomhed Personbelastning Personerss placering i bygningenn Personerss kendskab til indretning og flugtveje Dagophold og natophold Anvendelseskategorii Delkonklusion Placering af bygningen på grunden Bygningens placering på grunden Brandmæssig adskillelse til skel og til andre bygninger Brandvæg, brandkam eller brandkamserstatning Delkonklusion Flugtvejsforhold Flugtvejsstrategi

7 4.2 Placering af flugtvejee Flugtvejsgange Flugtvejstrapper Gangafstande Dørbredder Åbningsretning for døre Redningsåbninger Delkonklusion Passive brandsikringstiltag Afstand til andre bygninger Udvendige overflade og tagdækning Brandsektioner, brandceller og brandadskillende bygningsdele Brandsektioner Brandceller Brandadskillendee bygningsdele Indvendige overflade og gulvbelægninger Gennemføringer, branddøre og ventilationsanlæg Bærende bygningsdele Byggevarers og bygningsdeles brandmæssige egenskab Skilte og markeringer Delkonklusion Aktive brandsikringstiltag Automatisk brandalarmanlæg Automatisk sprinkleranlæg Røgalarmanlæg Varslingsanlæg Brand og røgsikring af ventilationsanlæg Placering og udførelse af automatiske branddørlukningsanlæg Flugtvejs og panikbelysning Slangevinder og andet slukningsmateriel Delkonklusion Redningsberedskabets indsatsmuligheder

8 7.1 Adgangsveje Brandredningsarealer Brandhaner Stigrør Røgudluftning Brandmandselevatorr Placering af brandcentral, betjeningspaneler og lignende Delkonklusion Konklusion Kildeliste Billedliste Bilag

9 Indledning med problemformulering Baggrundsinformation og præsentation af emne Indenn jeg besluttede mig for mit valg, havde jeg mange mulige emner, men fandt frem f til min brandtekniske dokumentation, skulle laves på Gorms hotel,.. Hotellet består af restaurant, køkkener, festsale og 5 værelser på 2. sal.. Bygningen er opført i murstens ydervægge, mursten og gipsvægge somm skillevægge, betondæk som etageadskillelser, lofterne består af gips og et e tag som er udført med tagsten. Hotellet har et etageareal på 705 m 2, hvor det bebyggede areal er 266 m 2 og et grundareal på 429 m 2. Begrundelse for emnevalg og fagligt formål Jeg er i gang med 7. semester på bygningskonstruktøruddannelsen, somm er det afsluttende semester. Min interesse for brand harr været stor siden starten på uddannelsen, så derfor besluttede jeg hurtigt, at det var brandteknisk dokumentation, som skulle være mit speciale. Jeg ville godt lave den brandtekniske dokumentation på et projekt, p hvor der er overnattende gæster, som ikke har kendskab til flugtveje, da jeg ikke har arbejdet a med det på de andre semestre. Problemformulerings spørgsmål Jeg vil undersøge hvordan hotellet lever op til gældende regler og anvisninger indenfor brand og hvis ikke, vil jeg lave den nødvendige omprojektering, så det kan godkendes af brandmyndighederne. Underspørgsmål Hvilke ændringer skal der foretages for at bygningen kan opfylde brandteknisk dokumentation? Hvilke problematikker er der i forhold til personsikke erhed ift. evakuering? Afgrænsning Da hotellet ikke er opført og kun udarbejdet i dispositionsfasen, vil der ikke blive behandlet pkt. 8 i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012, som omhandler drift og vedligehold, da disse oplysninger ikke kan udarbejdes endnu, da materialerne ikke er endelig valgt og der ikke er en driftsansvarlig person tilknyttet drift og o vedligehold. 7

10 Valg af metode og empiri For at jeg kan udarbejde en brandteknisk dokumentation af Gorms hotel skal jeg først anvendelseskategorisere bygningen ogg finde gældende vejledning, somm hovedsageligt gøres ud fra Eksempelsamling om brandsikring af byggeri I Eksempelsamling om brandsikring aff byggeri 2012 er der en 8 punkts vejledning til, t hvad en brandteknisk dokumentation kan indeholde, som vil blive fulgt med små rettelser og ændringer. Jeg vil holde de eksisterende tegninger op i mod de ændringer jeg foretager i bygningen for at den opfylder vejledningen i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 Jeg har fået udleveret et projekt på Gorms hotel i, fra mit praktiksted i 6. semester, som skal danne grundlag for min brandtekniske dokumentat tion. Til mine brandtekniske undersøgelser skal jeg bruge love og vejledninger, da de kan danne grundlag for en godkendelse af brandteknisk dokumentation. Rapportens struktur og argumentation Specialet er opbygget efterr Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 kapitel som beskriver, hvad en brandteknisk dokumentation kan indeholde og så vil jeg beskrive ud fra den, hvilke ændringer der skal foretages i bygningen for at den opfylder gældende lov og vejledning. Læsevejledning Der vil hovedsageligt blive taget udgangspunkt i Bygningsreg glementet 2010 og Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Der vil blive henvist til disse og andre publikationer med følgende forkortelser: BR 10 = Bygningsreglementet 2010 EKS = Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 BAB = Brandsikring af byggerii 2012 DBI 31 = DBI brandteknisk vejledning 31 Brandtætninger DMF = Driftmæssige forskrifter bekendtgørelse nr af 25. februar 2008 Eksempel: (BR stk. 1.) for bygningsreglementet 2010 punkt 5.3 stk. 1. (EKS 4.1 side 65) for Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012,, punkt 4.1 på side 65 (BABB side 203) for Brandsikring af byggeri 2012 punkt side 203 (BABB ret side 125) forr Brandsikring af byggeri 2012 rettelsesblad punkt side 125 8

11 1. Indledning I det følgende afsnit vil jeg undersøge om udformningen af bygningen b er komplekss eller skiller sig meget ud fra almindelig byggeri, hvorefter jeg vil undersøge u hvilke materialer der er anvendt, som senere kan komme til at betyde noget ift. brand b og til sidst vil jeg undersøge personbelastningen og anvendelse, for det skal bruges i mine senere undersøgelser. 1.1 Bygningens udformning Bygningen har en lidt utraditionel udformning, da den er meget smal i forhold til længden, men ellers er dens udformning mere eller mindre traditionel. 1 Bygningens udformning Hotellet er opført som en 3 etagers bygning, hvor stue og 1. sal er forbundet med en trappe mellem de 2 etager. Der err indrettet en stor restaurant på 141 m 2 i stueetagen med tilhørende køkkenfaciliteter. 1. sal indeholder 2 festsale på hhv. h 30 og 47 m 2 med tilhørende t anretter køkken, toiletter og depot. 2.. sal er indrettet til overnatning med 5 værelser med eget bad og toilet, et depotrum samt en gang som forbinderr alle rummene. Kælderen indeholder teknikrum, 2 depotrum samt en gang der forbinder alle rummene. Der findes parkeringsareale bagved hotellet. 9

12 1.2 Byggemetoder og materiale er Der vil angiveligt blive anvendt traditionelle materialer og byggemetoder. Ydervæggene består af en bærende gennemmuret hulmur, med en ydervæg som blank mur og vandskurede vægge indvendig. Skillevæggene er udført somm murede vægge og som gipsvægge monteret på et træ/stålskelet. Terrændæk er udført af beton med en gulvbelægning som vinyl. Etageadskille elserne er udført af huldæk som danner en skive s effekt, med en gulvbelægning af vinyl og på værelserne på 2. 2 sal er der gulvtæppe. Taget er lavet som en skive og derfor er den også en del af det d bærendee system, med tagsten yderst oplagt på spær og gips som loft. Udenoms arealet er belagt med fortovsfliser som også er på terrasserne. 1.4 Personbelastning Da dette er et hotel vil antal af personer variere meget, hvorr der er flest om sommeren og et mindre antal om vinteren. Den størstee personbelastning vil være v i stueetagen, hvor den store restaurantt findes og den næststørste person belastning er på 1. sal, hvor de 2 festlokaler er og mindst vil personbelastningen være på 2. sal i de 5 værelser, men her er der til gengæld overnattende gæster. 1.5 Bygningens anvendelse Bygningen er et hotel, hvorr gæster kann overnattee i et værelse på 2. sal og med restaurant i stueetagen og festsale på 1. sal er derr mulighed for at holde fester, men også turister i byen kan spise i restauranten. 1.6 Delkonklusion Hotellet er udformet som en lidt utraditionel bygning, da den er meget t smal i forhold til længden. Bygningen er et hotel i 3 etager, med stor restaurant i stueplan, festsalee på 1. sal og de 5 værelser på 2. sal og parkering bagvedd hotellet. Materialern e er meget traditionelle og består primært af ydervægge som murværk, gips på skillevægge og loft, beton og huldæk bruges som henholdsvis terrændæk og etageadskillelse og en e tagkonstruktion med spær og tagsten. Der er stor forskel på personbelastningen, hvor den er størst på stueetagen, lidt mindre på 1. sal, da rummene er lidt mindre og så mindst på 2. sal med de 5 værelser, men der er der så overnattende gæster. 10

13 2. Bygningens anvendelse I dette afsnit vil jeg beskrive hvilken enn slags virksomhed projektet omhandler, så vil jeg komme lidt mere i dybden med personbelastning, som her vil v blive lidt mere specificeret. Har personerne, der bruger bygningen, kendskab til indretning og flugtveje og så skal s der undersøges, om der er tale om nat/dagophold og til sidst skal jeg have inddelt bygningen i anvendelseskategorier, for at kunne finde de gældende kravv og vejledninger for hele bygningen. 2.1 Virksomhed Som beskrevet skal bygningen anvendes som hotel. Der er mangel på restauranter og overnatningsmuligheder i og derfor er der lavet dettee oplæg til et hotel. Der vil være en del mennesker i hotellet, da det både skal betjene turister og arrangementer af en hver art. Hotellett er beliggende i det centrale. 2.2 Personbelastning 2 Eksempler på personbelastning i anvendelses kategori 3 (som er restauranten og festsalene) (BAB Tabel 3.2 side 120) Personbelastningen er som før beskrevet størst i stueetagen, nemlig i restauranten som med sine 141 m 2 har kapacitet til at rummee 141 personer (BAB side 120), når der er stoleopstilling. På 1. sal er der lavet 2 festlokaler på hhv. 29 og 46 m 2 såå der kan personbelastningen maksimalt være på hhv. 29 og 46 personer. 2. sal er indrettet med 5 værelser, hvor de 4 værelser har en størrelse og senge til 2 voksne v og en person i en slå udvoksne, seng, så 3 i alt og det sidste værelse err lidt større og har en størrelse s ogg senge til 2 men har plads til opstilling af 2 slå ud senge, personbelastning, da der ikke findes f opholdsrum i kælderen. 2.3 Personers placering i bygningen Personerne vil være placeret forskellige steder i bygningen, for der vil kunne være fyldt i så der i alt kan være 4 personer i værelset. I kælderen er der ikke nogen restauranten og tomt på de 2 andre etager og der kan også være v nogle e på værelserne, så man kan ikke fastsætte, hvor i bygningen personerne vil befinde sig. 111

14 2.4 Personers kendskab til indretning og flugtveje Da dette er et hotel, hvor der kommerr mange gæster, både til at holde fester, turister som kommer for at overnatte eller der skal holdes et arrangemen nt i festsalene, så er der det tilfælles, at de ikke har kendskab eller r kun delvis kendskab til flugtveje og indretning. Personalet har selvfølgelig kendskab til flugtveje og bygningens indretning. Bygningens indretning og flugtveje skal for dem uden kendskab til bygningen, være hurtig at danne sig et overblik over. Der er i trappe/ elev. rummet også indrettet en elevator, somm kan bruges af dem med nedsat mobilitet til at transporteree sig op/nedd gennem etagerne. 2.5 Dagophold og natophold Restauranten og festsalenee er lokaler,, som er beliggende på stueetagenn og 1. sal, hvor der kun er dagophold, forstået på den måde, at der ikke er mulighed for overnattendee gæster. 2. sal er med værelser, hvor der er overnattende gæster, da der forefindes senge på værelserne. 2.6 Anvendelseskategori For at en bygning kan sikres mod brand skal den opdeles i anvendelseskategorier, dvs. at man inddeler den efter, hvad bygningen bruges til og om den er indrettet til dag og/eller natophold. Bygningen kan godt indeholde flere anvendelseskategorier, hvis bare hver kategori opfylder krav til den. Jeg vil kun komme omkring de anvendelseskategorier der err aktuel for mit speciale. Et bygningsafsnit skal henføres til enn af følgende anvendelseskategorier afhængigt af bygningsafsnittets anvendelse (BR stk.1) Anvendelseskategori 3 omfatter bygningsafsnit til dagophold for mange personer, hvor de personer, som opholder sig i bygningsafsnittet, ikke nødvendigvis har kendskab til bygningsafsnittets flugtveje, men er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed. (BR stk.1) Anvendelseskategori 3: Butikker, forsamlingslokaler, kantiner, biografer, restaurationer, selskabslokaler, visse dele af skoler, idrætshaller, kirker, diskoteker, teatre, garageanlæg ved f.eks. indkøbscentre, møderum, koncertsale, udstillingslokaler og andree lignende rum beregnet til mere end 50 personer. (BRR stk.1) Restauranten på stueetagen er på 1411 m 2 og derved er personbelastningen på 141, dvs. over de 50 personer som kendetegner anvendelseskategori 3. Dem der vil benytte restauranten er personer, som ikke har kendskab til flugtveje, men de er selv i stand til at bringe sig i sikkerhed. Kælderen tilhører også anvendelseskategori 3, men da der ikke er opholdsrum dernede, gælder kravene til flugtvejee i anvendelseskategori 3 ikke. 12

15 De 2 festsale på 1. sal er på 29 og 46 m 2 så dervedd kan den anvendes aff hhv. 29 og 46 personer, hvor der er placeret en foldedør imellem lokalerne, så de kann betegnes som et rum, så de tilsammen kan rumme r 75 personer. Personerne som s brugerr festlokalerne har ikke kendskab til flugtvejene, men er selv i stand til at redde sig i sikkerhed. Anvendelseskategori 5 omfatter bygningsafsnit til natophold, hvor de personer som opholder sig i bygningsafsnittet, ikke har kendskab til bygningsafsnittets flugtveje, men er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed. (BR stk.1) Anvendelseskategori 5: Hoteller, kollegier, vandrerhjem, kroer og pensionater. (BR stk.1) 2. sal ligger i anvendelseskategori 5, da den består af 5 værelser, hvor der vil være natophold, men personerne er selv i stand til at bringe sig i sikkerhed. s 2.7 Delkonklusion Bygningen er et hotel beliggende i dett centrale, som indeholder i restaurant,, festsale og overnatning. Personbelastningen er meget forskellig på de d 4 etager, hvor der i kælderen ikke er nogen personbelastning, da der ikke findes opholdsrum, på stueetagen er der en restaurant som er beregnet til 141 personer, på 1 sal er der 2 festsale som hver er indrettet til 29 og 46 personer og hvis begge sale slås sammen, kan rumme de 755 personer. 2. sal er indrettet med 5 værelser hvor personbelastningen er 3 4 person på hvert værelse. Person placeringen kan ikke fastsættes, da det er forskelligt hvor der er personer henne og hvornår. Personerne har ikke kendskab til indretning og flugtveje og der d vil væree både dag og natophold på hotellet. Bygningen ligger i 2 anvendelseskategorier, for restaurant er det anvendelseskategori 3, som er restauranter, hvor der kan opholde sig mere end 50 personer, for restaurantenn i stueetagen er indrettet til 141 personer og festsalenee på 1. sal er samlet indrettet til 75 personer, de har ikke kendskab til flugtvejen,, men er selv i stand til at redde sig i sikkerhed. 2. sal som består af værelser er i anvendelses s kategori 5, som er for dag og natophold, hvor personerne ikke kender flugtvejene, men er i stand til at redde sig i sikkerhed, så jeg kan allerede nu konkludere at der skal være brandtekniske installationer. 13

16 3. Placering af bygningen på grundenn Bygningens placering på grunden har stor betydning iht. brand, da der er krav til afstande til skel, vej og stimidte, hvorefter væggenn skal dimensioneres for at den err modstandsdygtig over for brand, så brandspredning undgås. Der er i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012, samt s i BR 100 opstillet kravene som skal overholdes, for att sikre mod brandspredning. 3.1 Bygningens placering på grunden Placeringen er vedlagt som bilag 1 Bygningen er placeret på Gormsgade 19,, som er beliggende medd indgang fra fortovet på Gormsgade. Der er tæt bebygget ved syd og nordfacade n, men frit udsyn fra øst facaden, hvor der er udsigt til højene. Vestfacaden har udsyn til parkeringsarealet, hvor der også er en gangsti. Der er i bygningsreglementet et krav om afstanden til skel, vej v og stimidte for at undgå brandspredning og eksempler på hvorledes brandspredningen kan undgås, med forskellige konstruktionsløsninger, som sikrer mod brandspredning. 3.2 Brandmæssig adskillelse till skel og til andre bygningerb r På østfacaden (hovedindgangen) er der en afstand på 6,5 m til vejmidte, så kravet til over 2,5 m er overholdt. Vestfacaden har en afstand på 2,,7 m til skel,, som derved kan overholde de 2,5 m, også sydfacaden harr mere end de 2,5 m til skel, så dee 3 facader ikke skal sikres med en brandvæg. (EKS side 105) Nordsiden er der et problem med at overholde de 2,5 m til skel, s så der skal opføres en brandvæg som skal kunne modstå brand fra begge sider af væggen v og kan bevare sin stabilitet i 120 minutter. (EKS side 106) Væggen skal laves for at sikre mod brandspredning til nabobygningen. Brandvæggenn skal kun være i stueetagen, da køkkenet er lavet som en udbygning som s kun ligger i stueetagen og er mindre endd 2,5 m fra skel, men også taget skal, der hvor det er tættere end 2,5 m på skel, udføres så det kan modstå brand i 60 minutter (EKS side 107) og skal ikke være i 120 minutter, da sandsynligheden ikke er så stor for brandspredning den vej, daa afstanden til skel er længere vækk end væggen. 3.3 Brandvæg, brandkam eller brandkamserstatning Som beskrevet ovenfor skal der udføres en brandvæg på noget af nordvæggen, nemlig det der er placeret tættere end 2,5 m til skel, som kan ses på tegningen ovenover. Det havde også været muligt at udfører brandvæggen som en e brandkamm eller brandkamserstatning, hvorr brandkammen/brandkamserstatningen skal være så høj, at afstanden på de 2,5 m fra skel s til tagfladen opfyldes, når derr måles vandret fra skel til tagfladen. 14

17 3.4 Delkonklusion Hotellet er beliggende på Gormsgade i, hvor det er placeret medd 2 facader, som ligger i tætt bebyggelse, da der er bygninger placeret tæt på syd ogg nordfacaden. Øst og vestfra f vest kan facaden ligger åben, hvor man fra øst facaden har udkig over til højene og man kigge ned på parkeringspladsen. I forhold til placering i forhold til skel, vej og stimidte er der ingen problemer på syd, vestog østfacaden hvor afstanden på meree end 2,5 m til skel, vejj og stimidte nemt kan overholdes. På nordfacaden er der på dele af den et problemm med at overholde de 2,5 m til skel, så der skal noget af ydervæggen opføres som en brandvæg som skal kunne modstå brand fra beggee sider af væggen og kan bevarer sin stabilitett i 120 minutter, hvor taget t der er tættere end 2,5 m fra skel skal udføres, så det kan bevarer sin stabilitet i 60 minutter. Det er ikke nødvendigt at udføre en brandkam eller brandkamserstatning, da der i stedet vil blive udført en brandvæg. 4. Flugtvejsforhold En bygning skal udformes, så evakuering let og betryggende kan ske viaa flugtveje eller direkte til det fri. Evakuering skal ske til terræn i det fri eller til et sikkert sted i bygningen. (BR 10 pkt. 5.2 stk. 1) I det følgende er en udgang: En dør til terræn i det fri, evt. via vindfang, v eller En dør til flugtvejsgang i anden brandmæssig enhedd som f.eks. anden brandsektion, hvis gangen har dørr til det fri eller til trappe, der er flugtvej, ellerr En dør til trappe, der er flugtvej. En trappe, der er flugtvej, skal have udgang direkte til terræn i det fri.(eks 2.2 side 25) Lige meget hvor du befinder dig i bygningen, skal du kunne flygte, f så duu ikke bliverr fanget af ilden. Hvis ikke der er mulighed for at flygte til det fri skal man kunne give sig til kende i en redningsåbning, så redningsberedskabet kan redde en den vej v ud. Det er vigtigt, at flugtveje er dimensioneret til det antal personer som skal benyttee dem og så skal gangarealet som benyttes som flugtvej, altid være adskilt fra derr hvor branden hærger og der må ikke være mere endd 25 m til nærmeste udgang. (EKS 2.1 side 23) Flugtveje skal være lette att identificere, nå og anvende. (BR 10 pkt. 5.2 stk. 2) De personer der skal benytte flugtvejen, skal nemt kunne identificere den, så de ikke skal bruge tiden på at finde den, så derfor skal det på evakueringsplanen som skal hænge på alle værelserne og i anvendelseskategori 3 være nemt at overskue, hvad der er flugtvejsgange og hvad der ikke er. Flugtveje må ikke bruges som oplagringsplads 15

18 Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan dog tillade, at gangee og gårdarealer m.v., men ikke trapper, anvendes til andre formål end e trafik, såfremt 1) det ikke medfører en væsentlig forøget brandbelastb tning, 2) funktionen som flugtvej ikke reduceres, 3) den på indretningstidspunktett fastsatte mindste flugtvejsbredde ikke reduceres, 4) opstilling af løst inventar og lignende sker på arealer uden for den egentlige ganglinie (DMF 5.1 side 4) Flugtvejene må ikke føre ud, hvor der er mulighed for parkerede biler, oplag, beplantning eller lign. som kan blokere flugtvejen til det fri. (DMF 5.2 side 5) I det tidsrum, hvorr flugtvejenee skal anvendes til evakuering, måå der ikke forekomme temperaturer, røgkoncentrationer, varmestråling eller e andre forhold, som hindrer evakueringen. (BR 10 pkt. 5.2 stk. 4) I flugtvejsgangen må der ikke være væg og loftoverflader eller gulvbelægning som bidrager til brand og røgspredning. 4.1 Flugtvejsstrategi Ethvert bygningsafsnit i anvendelseskategori 3 og 5 skal indrettes, såå personer ved egen hjælp kan bringe sig i sikkerhed i tilfælde af brand (BABB side ) I kælderen er der lavet mulighed for at man kan flygte til 2 af a hinanden afhængige flugtveje, men gangen bliver ikke betegnet som en flugtvejsgang, da der ikke er ophold i kælderen. Der kan fra kælderen flygtes til trappe/elev. rum eller til kælder trappen, som fører direkte til det fri. Brandceller, som er indrettet til mere end 50 personer (i anv.. Kat. 3), skal udføres med to udgange eller to af hinanden uafhængige flugtveje. (BAB side 122) Stueetagen med restauranten har plads til 141 personer og skal derfor have 2 af hinanden uafhængige flugtveje. Der er ikke nogen flugtvejsgang på stueetagen, fordi der er 9 flugtveje, som er til det fri eller fører til det fri. På 1. sal er der lavet en flugtvejsgang, som har flugtvejsmulighed til trappe/elev. rum og derfra direkte til det fri. I den modsatte ende af gangen er der en flugtvejstrappe som s fører direkte til det fri, og så er der lavet redningsåbninger i modsatte væg aff flugtvejsgangen, så det vil være muligt at kunne give sig til kende over for redningsberedskabet. 2. sal har en flugtvejsgang som s er placeret lige over flugtvejsgangen på 1. sal, hvorr der også er udgang til trappe/elev. rum r som fører direkte til det fri ogg flugtvejstrappen som også fører til det fri. Fra alle værelser er der en redningsåbning som vil kunne benyttes i tilfælde af, flugtvejsgangen ikke er farbar, så kan man give sig til kende over for redningsberedskabet og reddes den vej ud. 16

19 4.2 Placering af flugtveje Som beskrevet ovenfor er der krav om flugtveje i kælderen, men den er blevet udført med 2 af hinanden uafhængige flugtveje. Derr er en flugtvej som er ud ved kældertrappen og derfra har man direktee adgang via den til dett fri. Den anden flugtvej fører til trappe/elev. rum hvor der via trappen føres op til en gang som har dør til det fri. Stueetagen har som beskrevet i sidstee kapitel 9 flugtveje, hvor der er placeret 5 adgange til det fri i sydfacaden, så er der hovedindgangen som kan bruges til flugtvej og i modsatte endee er der udgang til stisystem som er i det fri. Det er også muligt at bruge døren som fører ud i køkkenet, hvor der er adgang til det fri, endelig kan der flygtes igennemm trappe/elev. rum via en gang som har adgang direkte til dett fri. Der er 2 festsalee på 1. sal, her er der mulighed for at flygte via v flugtvejsgangen til den ene endee af gangen flugtvejstrappen, som på stueetagen har adgang til det fri, men i den anden endee af flugtvejsgangen er der mulighed for at flygte gennemm trappe/elev. rum som på stueetagen har en gang som har dør til dett fri. Fra værelserne på 2. sal er flugtvejenee placeret som på 1. sal, dvs. at der er en flugtvejstrappe i den ene ende af gangen og et trappe/elev rum r i den anden ende,, hvor flugtvejstrappen har direkte adgang til det fri og fra trappe/elev. rum skal man igennem en gangg som fører direkte til det fri. 17

20 4.3 Flugtvejsgange Fælles adgangsveje skal have en tilstrækkelig bredde efter den d planlagte brug og skal kunne passeress uhindret i deres fuldee bredde. Den fri bredde skal væree mindst 1,3 m. (BRR 10 pkt stk. 1) Der er flugtvejsgange på 1. og 2. sal, som har en bredde på mm, såå de over holder kravet i BR 10 og Eksempelsamlingen som begge siger 1,3 m (EKS 2.3 side 31) I forbindelse med trappe/elev. rum err blevet flyttet, har det været nødvendig at forlænge flugtvejsgangen på 1. og 2. sal. 3 Eksisterende flugtvejsgang 1. 1 sal 4 Ny flugtvejsgang 1. sall Som det ses ovenfor er den blevet lidtt længere på bekostning af en ny trappe og lidt mindre plads i forrummet til den lille festsal. Flugtvejsgangenn på 1. sal betjener de 2 festsale, anretterkøk kkenet og depotrummet og så er der flugtmulighed fra flugtvejsgange til trappe/elev. rum og flugtvejstrappe. 18

21 Det var også nødvendigt att forlænge flugtvejsgangen på 2. sal for at denn kunne betjene trappe/elev. rum efter det var blevet flyttet. 5 Eksisterende flugtvejsgang 2. sal 6 Ny flugtvejsgangg 2. sal Som det kan sess ovenfor, har den længere flugtvejsgang taget lidt pladss fra det store værelse, så der kan være udgang til trappe/elev. rum. Flugtvejsgangenn på 2. sal betjener de 5 værelser og depot. For at flugtvejsgangene ikke medførerr en væsentlig forøget brandbelastning er der følgende krav til indvendige overflader i flugtveje (EKS tabel 5.2 side 83) 8 7 EKS tabel 5.2 Der må maksimalt være 25 m i en flugtvejsgang til nærmeste dør till det fri eller dør til flugtvej. (EKS 2.6 side 36) 19

22 Der er 9,5 m imellem døren til flugtvejstrappe og trappe/elev. rum og derved må kravet om maks. 25 m til dør til det fri eller dør til flugtvej, anses for opfyldt. En flugtvejsgangg skal udformes som sin egen brandcelle (BAB side ), Flugtvejsgangene er derforr opdelt som deres egen brandcelle for at sikre man ved flugt via flugtvejsgangen er sikret mod brand fra andre rum. En flugtvejsgangg kan være to uafhængige flugtveje, hvis flugtvejsgangen har adgang til flugt fra f rummet vejstrapper i modstående ender, og der i flugtvejsgangen mellem m de too udgange er en adskillelse med bygningsdel klasse EI 60 [BD bygningsdel 60] med en dør udført som mindst dør klasse EI2 60 C [BD dør 60] sikret med et ABDL anlæg. (EKS 2.2 side 27) Da der på 1. sal er festsale med plads til 75 personer, som alle skal havee udgang til fælles flugtvejsgang, har det været nødvendig at opdelee flugtvejsgangen med en dør EI2 60 C+ABDL, så det sikres, at det altid vil være muligt at benytte et af trapperummene som flugtvej uden at hele flugtvejsgangen er fyldt med røg. 4.4 Flugtvejstrapper Der var problem med at flugtvejstrappen og trappe/elev. rum lå for tæt, for at kunne opfylde kravet om at der skal være 2 af hinanden uafhængige flugtveje, for somm det var før lå de 2 trapperum for tæt på hinanden, så der var mulighed for at nogle n ikke vil have mulighed for at flygte. Derforr blev trappe/elev. rum flyttet længere væk fra flugtvejstrappen, så det næsten vil blive betragtet som s 2 af hinanden uafhængige flugtveje. 8 Eksisterende trappe/elev. rum F 9 Ny trappe/elev. rum 20

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Udarbejdelse af Brandteknisk dokumentation

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Udarbejdelse af Brandteknisk dokumentation Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Udarbejdelse af Brandteknisk dokumentation Indholdsfortegnelse Formål... 2 Brandteknisk dokumentation indhold:... 2 Indledning... 2 Lovgivning:... 2 Lovhjemmel...

Læs mere

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces Har du styr på brand...? Hvem er jeg? Hans Bang Munkholt Bygningskonstruktør 2006 Fire Protection Manager CFPA Ansættelser: KPF Arkitekter, WITRAZ & Rambøll Arbejdsområder: Brandteknisk rådgiver Projektering

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold Indhold INDLEDNING... 2 BYGNINGSBESKRIVELSE... 2 BRANDSEKTIONER... 4 BRANDCELLEVÆGGE... 4 BYGNINGENS INDRETNING... 4 BYGNINGSDEL KLASSER... 4 BYGNINGENS

Læs mere

7. semester speciale. Brandteknisk dokumentation Vedr. opførelse af fritidshjem, Børneby Ellekær.

7. semester speciale. Brandteknisk dokumentation Vedr. opførelse af fritidshjem, Børneby Ellekær. 7. semester speciale Brandteknisk dokumentation Vedr. opførelse af fritidshjem, Børneby Ellekær. Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College, Aarhus Forfatter: Lasse Lyng Pedersen Vejleder: Henning

Læs mere

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 19.06.2015 Sagsnr. : 15.03.072 Udarbejdet

Læs mere

TITELBLAD DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: 179716 OPLAG: 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE

TITELBLAD DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: 179716 OPLAG: 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation VEJLEDER: Torben Clausen FORFATTER: Dan Knudsgaard DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: OPLAG: 1 SIDETAL (à 2400 anslag):

Læs mere

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Industriparken 7, Valsgaard 9500 Hobro Tlf. 9851 0866 Rådgiver : Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Side

Læs mere

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1.

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1. Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 6 Indretning af faste arbejdspladser i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse af byggearbejde

Læs mere

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01.

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01. William Tolstrup - Arkitekt Ap isegårdsvej 4, Lov 4700 Næstved William Tolstrup 2010-03-30 Jour.: D30912543-8 ag: E10044-2 Init.: L/WJ E-mail: lvr@dbi-net.dk Dir.tlf.: 20 21 89 01 Hald ø Lejren enovering

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri TILLÆG 1 TIL EKSEMPELSAMLINGEN OM BRANDSIKRING AF BYGGERI 1 Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Til side 9, forord, sidste afsnit ændres meget høje bygninger, hvor der er mere end

Læs mere

Branddokumentation. Børnehaven Troldebo

Branddokumentation. Børnehaven Troldebo Branddokumentation Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

5. Bygningsreglement 2015 (Brandforhold af )

5. Bygningsreglement 2015 (Brandforhold af ) MØLLER & ROSENØRN Byggerådgivning Logistik Arkitektgruppe 5. Bygningsreglement 2015 (Brandforhold af 01.01.2016) 5.1 Generelt 5.2 Flugtveje og redningsforhold 5.3 Konstruktive forhold 5.4 Brandtekniske

Læs mere

5.5.2 Brand- og røgspredning i den bygning, hvor branden opstår eller til bygninger på samme grund

5.5.2 Brand- og røgspredning i den bygning, hvor branden opstår eller til bygninger på samme grund Page 1 of 18 Bygningsreglementet (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00/0/42)» 5. Brandforhold (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00_id76/0/42) 5. Brandforhold 5.1 Generelt 5.2

Læs mere

Brandteknisk Byggesagsbehandling

Brandteknisk Byggesagsbehandling 2013 Brandteknisk Byggesagsbehandling Vejen Kommune Andst Skole & Børnecenter 7. Semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College, Horsens Vejleder: 25 10 2013 Ove Bjerregaard Broch

Læs mere

REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD

REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD LANDVEJEN 84; 8543 HORNSLET SAG: 1451 Udført af: CONSULT-ING Rådgivende ingeniørfirma Bjørnkærvej 7 8471 Sabro den 31.07.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Side 1 2. Bygningens

Læs mere

Speciale i Brandteknisk Byggesagsbehandling

Speciale i Brandteknisk Byggesagsbehandling Speciale i Brandteknisk Byggesagsbehandling Af Torsted skole Udført af Bygningskonstruktør studerende Palle Thøisen 7. Semester, foråret 2011 VIA University College, Horsens TITELBLAD TEKNISK-MERKANTIL

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen.

Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen. Granskning af brand Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen. Træ 66 Generelt Kilde Hvad står der? Er det taget med i projektet? s. 4 Afstand til

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 1 I bekendtgørelse nr. 1601 af 14. december 2015 om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15), som

Læs mere

Bilag 4 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand

Bilag 4 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand Bilag 4 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med forsamlingslokaler, butikker mv. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Version:

Læs mere

Præ-accepterede løsninger. For bygninger med forsamlingslokaler, butikker mm.

Præ-accepterede løsninger. For bygninger med forsamlingslokaler, butikker mm. Præ-accepterede løsninger For bygninger med forsamlingslokaler, butikker mm. Side 2 af 85 Version: 04-06-2018 Delvejledning til Bygningsreglementet om brandsikring af traditionelt byggeri for forsamlingslokaler,

Læs mere

Brandteknisk dokumentation

Brandteknisk dokumentation JOHAN FUNN Brandteknisk dokumentation Afgangsspeciale på bygningskonstruktøruddannelsen TITELBLAD TEKNISK-MEKANTIL HØJSKOLE SPECIALE TITEL: Brandteknisk dokumentation (Brand) VEJLEDE: Torben Clausen FOFATTE:

Læs mere

Bilag 3 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand. Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med kontorer mv.

Bilag 3 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand. Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med kontorer mv. Bilag 3 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med kontorer mv. Side 1 af 85 Version: 06-12-2018 Bilag 3 til Bygningsreglementets

Læs mere

Præ-accepterede løsninger. Kontorbygninger

Præ-accepterede løsninger. Kontorbygninger Præ-accepterede løsninger Kontorbygninger Version: 04-06-2018 Delvejledning til Bygningsreglementet om brandsikring af traditionelle kontorbygninger Delvejledning: Kontorbygninger 1 INTRODUKTION / FORORD...

Læs mere

Præ-accepterede løsninger. Etageboligbyggeri

Præ-accepterede løsninger. Etageboligbyggeri Præ-accepterede løsninger Etageboligbyggeri Delvejledning til Bygningsreglementet om brandsikring af traditionelt etageboligbyggeri Delvejledning: Etageboligbyggeri 1 INTRODUKTION / FORORD... 4 1.1 Formål...

Læs mere

Bilag 7 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand

Bilag 7 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand Bilag 7 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit, hvor personer ikke kan bringe sig i sikkerhed ved egen hjælp Trafik-, Bygge- og

Læs mere

Brandteknisk dokumentation. Bachelor speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Af: Tommy Johansen Vejleder: Ove Bjerregaard Broch Forår 2013

Brandteknisk dokumentation. Bachelor speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Af: Tommy Johansen Vejleder: Ove Bjerregaard Broch Forår 2013 Bachelor speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Af: Tommy Johansen Vejleder: Ove Bjerregaard Broch Forår 2013 Titelblad Speciale titel: Vejleder: Ove Bjerregaard Broch Forfatter: Tommy Johansen Dato/underskrift:

Læs mere

Speciale i Brandteknisk Byggesagsbehandling

Speciale i Brandteknisk Byggesagsbehandling Speciale i Brandteknisk Byggesagsbehandling Damhavens Skole, Vejle Udført af Kasper Dybdal Terney Hansen 7. semester, 16/05-2010, Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Ove Bjerregaard Borch VIA University

Læs mere

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 ANVENDELSESKATEGORIER I BYGGERIET... 2 BRANDTEKNISK KLASSIFIKATION AF KONSTRUKTIONER... 3 BS-KONSTRUKTIONER... 3 BS-60 OG BS-120... 3 BD-KONSTRUKTIONER... 3 BD-30

Læs mere

SPECIALE TITEL: Brandteknisk byggesagsbehandling

SPECIALE TITEL: Brandteknisk byggesagsbehandling BRANDTEKNISK BYGGESAGSBEHANDLING BYENS HUS JELLING SKREVET AF: MADS BOMHOLDT BACH VIA U. C. CAMPUS HORSENSS AFLEVERINGSDATO 13 MAJ 2013. VEJLEDER: : OVE BJERREGAARD BROCH. Titelblad TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE

Læs mere

Bilag 2 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand. Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med etageboligbyggeri

Bilag 2 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand. Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med etageboligbyggeri Bilag 2 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 Brand Præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med etageboligbyggeri Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen Version: 20-12-2018 Bilag

Læs mere

Præ-accepterede løsninger. Bygninger med hoteller, kollegier mv.

Præ-accepterede løsninger. Bygninger med hoteller, kollegier mv. Præ-accepterede løsninger Bygninger med hoteller, kollegier mv. Delvejledning til bygningsreglementet om brandsikring af traditionelt byggeri med hotel, kollegie mv. Version: 25-06-2018 Delvejledning:

Læs mere

Ledelse- og Kommunikation Brandteknisk dokumentation

Ledelse- og Kommunikation Brandteknisk dokumentation Ledelse- og Kommunikation Brandteknisk dokumentation Lars Bækgaard 4. semester valgdel Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Henning Baunsgaard Hansen Via University College Århus Dato: 04-11--2013

Læs mere

Brandteknisk dokumentation

Brandteknisk dokumentation Dokument A.X.02 - REVISION A 12. december 2011 1. Indledning Brandteknisk dokumentation Byggeriet omfatter opførelsen af en ny friskole i Ugelbølle. Bygningen opføres i 2 etager med et samlet bruttoetageareal

Læs mere

Præ-accepterede løsninger. Bygninger i anvendelseskategori 6. Side 1 af 73

Præ-accepterede løsninger. Bygninger i anvendelseskategori 6. Side 1 af 73 Præ-accepterede løsninger Bygninger i anvendelseskategori 6 Side 1 af 73 Version: 25-06-2018 Delvejledning til Bygningsreglementet om brandsikring af traditionelle bygninger i anvendelseskategori 6 Delvejledning:

Læs mere

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 11.12.2015 Sagsnr. : 15.08.160 Udarbejdet af : Niels

Læs mere

Præ-accepterede løsninger. Undervisningsbygninger. Side 1 af 79

Præ-accepterede løsninger. Undervisningsbygninger. Side 1 af 79 Præ-accepterede løsninger Undervisningsbygninger Side 1 af 79 Version: 04-06-2018 Delvejledning til bygningsreglementet om brandsikring af traditionelle undervisningsbygninger Delvejledning: Undervisningsbygninger

Læs mere

Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning

Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning Lars Anton Pedersen Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Bygningens udformning... 3 1.2. Byggemetode og materialevalg... 3 1.3. Personbelastning... 3 2. Bygningens

Læs mere

Version: Bygningsreglementets vejledning til kap 5 - Brand. Kapitel 2: Evakuering og redning af personer

Version: Bygningsreglementets vejledning til kap 5 - Brand. Kapitel 2: Evakuering og redning af personer Version: 25-02-2019 Bygningsreglementets vejledning til kap 5 - Brand Kapitel 2: Evakuering og redning af personer 2.1.0 Generelt... 2 2.1.1 Strategi for evakuering... 3 2.2.0 Tiltag til at gøre opmærksom

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark.

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark. Projektnummer: E30884-001 - 04. september 2015 Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 5 Overnatning i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

INDRETNING AF LEJLIGHEDER VORUP BOULEVARD 33, 8940 RANDERS SV

INDRETNING AF LEJLIGHEDER VORUP BOULEVARD 33, 8940 RANDERS SV INDRETNING AF LEJLIGHEDER VORUP BOULEVARD 33, 8940 RANDERS SV Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 30.10.2017 Sagsnr. : 16.11.209 Udarbejdet

Læs mere

Brandteknisk dokumentation Lars Sandgaard

Brandteknisk dokumentation Lars Sandgaard Brandteknisk dokumentation Lars Sandgaard Dette er et 7 semester afsluttende speciale på bygningskonstruktøruddannelsen. Specialet er en brandteknisk dokumentation udarbejdet efter Eksempelsamlingen om

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Eksempelsamling. 2. udgave 2016. Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri. Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S

Eksempelsamling. 2. udgave 2016. Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri. Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Brand dokumentation 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen

Brand dokumentation 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Brand dokumentation 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Brand dokumentation Danny Eriksen Vejlederen: Anders Mølgaard VIA University College, Campus Horsens 29/11 2010 TEKNISK-MERKANTIL

Læs mere

INDRETNING AF LEJLIGHEDER VORUP BOULEVARD 33, 8940 RANDERS SV

INDRETNING AF LEJLIGHEDER VORUP BOULEVARD 33, 8940 RANDERS SV INDRETNING AF LEJLIGHEDER VORUP BOULEVARD 33, 8940 RANDERS SV Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse REVISION A 06.04.2018 Revision : A Revisionsdato : 06.04.2018 Dato : 30.10.2017

Læs mere

BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Vestlige del ændres til Erhvervsformål Revisionsdato : 03.06.2016 Revision

Læs mere

Notat. A. Enggaard A/S DLG TÅRNET Overordnet brandstrategi INDHOLD. 1 Indledning Bygningsbeskrivelse... 2

Notat. A. Enggaard A/S DLG TÅRNET Overordnet brandstrategi INDHOLD. 1 Indledning Bygningsbeskrivelse... 2 Notat A. Enggaard A/S DLG TÅRNET Overordnet brandstrategi 27. juni 2016 Projekt nr. 217465 Dokument nr. 1220210666 Version 1 Udarbejdet af HHi Kontrolleret af Godkendt af INDHOLD 1 Indledning... 2 2 Bygningsbeskrivelse...

Læs mere

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg.

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg. 6 Notat Version: 1 Init.: MBT/MOJ E-mail: MBT@dbi-net.dk Dir.tlf.: 27 57 75 06 Antal sider: 7 Notat vedr.: Brandteknisk gennemgang af E/F Azaleaparken Efter henvendelse fra Keld Hansens ved E/F Azaleaparken,

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI IND UST RIA/S SKO LE Anvendelseskategori 1 Anvendelseskategori 2 CEN TER Anvendelseskategori 3 Anvendelseskategori 4 HO T EL Anvendelseskategori 5 HOS PITA

Læs mere

Brandteknisk redegørelse vedr.: Ny tribune bygning ved Helsingør Stadion

Brandteknisk redegørelse vedr.: Ny tribune bygning ved Helsingør Stadion Brandteknisk redegørelse vedr.: Ny tribune bygning ved Helsingør Stadion Dato : 1. november 2017 Version: : 4A Projektnummer : RE31659003 Projektadresse : Helsingør Stadion Helsingør Udarbejdet af : Mikael

Læs mere

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning.

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning. Facadeelement A/S 8361 Hasselager, Aarhus for produktionshal og administrationsbygning. Indhold 1. Formål... 4 2. Beskrivelse af projekt... 4 3. Hovedprincipper for brandsikring af udstillingslokaler...

Læs mere

NØRBÆK EFTERSKOLE OMBYGNING OG UDBYGNING Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

NØRBÆK EFTERSKOLE OMBYGNING OG UDBYGNING Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse NØRBÆK EFTERSKOLE OMBYGNING OG UDBYGNING 2017 Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 01.09.2017 Sagsnr. : 17.06.134 Udarbejdet af : Niels

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning Projektering / Specialvægge / Lovgivning Det fremgår af BR 200, kapitel 5.. at en bygning skal opdeles i enheder, så områder med forskellig personrisiko og/eller brandrisiko udgør selvstændige brandmæssige

Læs mere

Brandtætning af Vvs-installationer

Brandtætning af Vvs-installationer Brandtætning af Vvs-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig

Læs mere

RANDERS LILLE SKOLE UDVIDELSE. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

RANDERS LILLE SKOLE UDVIDELSE. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse RANDERS LILLE SKOLE UDVIDELSE Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 20.10.2015 Sagsnr. : 15.05.111 Udarbejdet af : Niels Callø Carstensen

Læs mere

BRANDTEKNISK DOKUMENTATION

BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Speciale 7. Sem Brandteknisk dokumentation 7. Semester speciale forår 2013 Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Christian Vrist VIA University College, Campus Holstebro 16.04.2013 Klasse: BKHO71P-S13

Læs mere

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri 2013 Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns brand- og byggemyndigheder og omfatter principper og inspiration

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi

Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi Myndighed g Frebyggelse Rev. den: 08-03-2016 Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi Aabenraa, Tønder g Haderslev Kmmuners bygningsmyndighed anbefaler sammen med Brand & Redning Sønderjylland, at nedenstående

Læs mere

VEJLEDNING OM REGLERNE FOR MIDLERTIDIG OVERNATNING

VEJLEDNING OM REGLERNE FOR MIDLERTIDIG OVERNATNING VEJLEDNING OM REGLERNE FOR MIDLERTIDIG OVERNATNING Midlertidige overnatningslokaler Virksomheder som er omfattet af Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler,

Læs mere

Brand. Brandforhold. Klassifikation af byggematerialer

Brand. Brandforhold. Klassifikation af byggematerialer Brandforhold Jf. Bygningsreglementets bestemmelser skal bygninger opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og brandspredning til andre bygninger. I Bygningsreglementets vejledninger

Læs mere

Vejledning om reglerne for midlertidig overnatning

Vejledning om reglerne for midlertidig overnatning Vejledning om reglerne for midlertidig overnatning Midlertidige overnatningslokaler Virksomheder som er omfattet af Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler,

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Midlertidig overnatning. Nyborg Kommune

Vejledning. Vejledning. Midlertidig overnatning. Nyborg Kommune Vejledning Midlertidig overnatning Nyborg Kommune Vejledning Beredskabsafdelingen Alsvej 11 5800 Nyborg Postadresse: Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 63 33 70 00 Fax. 63 33 70 01 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk

Læs mere

Nørregadeforbindelsen

Nørregadeforbindelsen Brandstrategi T Nørregadeforbindelsen Brand strå teg i Version 1 08-12-2010 BSCEEID Nørregadeforbindelsen Brandstrategi Ref. 10696018 LDOOOlO-l-TONC Version 1 Dato 08-12-2010 Udarbejdet af TONC Kontrolleret

Læs mere

Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen

Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen Brandforebyggelse Vejledning nr. 16 Vejledning om midlertidige overnatningslokaler Vejledning om midlertidige overnatningslokaler

Læs mere

Nye regler om højlagre. FKB-temadage 2013

Nye regler om højlagre. FKB-temadage 2013 Nye regler om højlagre FKB-temadage 2013 Arbejdsgruppen vedr. fremtidig regulering af højlagre 2009 Arbejdsgruppens anbefalinger 2010 Ændrede regler angående højlagre Oprettelse af en følgegruppe, som

Læs mere

Ombygning af Slotsgade 3, 2. sal Slotsgade Randers C

Ombygning af Slotsgade 3, 2. sal Slotsgade Randers C Ombygning af Slotsgade 3, 2. sal Slotsgade 3 8900 Randers C Brandteknisk redegørelse 2. udgave September 2018 Udgivelsesdato : September 2018 Vores reference : 15044.03 Udarbejdet af : Søren Christian

Læs mere

Brandteknisk rapport. 7. semester speciale. Bygningskonstruktøruddannelsen. René Sig Kristensen. Vejleder: Ove Broch

Brandteknisk rapport. 7. semester speciale. Bygningskonstruktøruddannelsen. René Sig Kristensen. Vejleder: Ove Broch Brandteknisk rapport 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen René Sig Kristensen Vejleder: Ove Broch Via University College, Campus Horsens 26/11 2012 Forord Dette speciale er udført som en

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. 2. reviderede udgave 2016 med tillæg af 1. juli

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. 2. reviderede udgave 2016 med tillæg af 1. juli Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2. reviderede udgave 2016 med tillæg af 1. juli Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 2. reviderede udgave 2016, 1. oplag Publikationen kan bestilles

Læs mere

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 2. udgave sep. 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Love og vedtægter mv. Love og vedtægter vedr. byggeri Brandkrav til jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 95.02-01 Udgivet 01.02.2008 Revideret

Læs mere

Midlertidig overnatning

Midlertidig overnatning Thisted Brandvæsen Midlertidig overnatning Retningslinier Midlertidig overnatning: Bygninger, som ikke er indrettet til hotel eller anden overnatningsvirksomhed, kan i kortere tidsrum anvendes til indkvartering.

Læs mere

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation)

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) Luftsluser Åben luftsluse Varm luftsluse Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) What to do! Mulige løsninger iht. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 2. udgave 2016

Læs mere

Frederiksborgcentret - træningsafsnit

Frederiksborgcentret - træningsafsnit Bilag 04-1 Side 1 Frederiksborgcentret A/S Frederiksborgcentret - træningsafsnit Rev. 1 Juli 2015 Udgivelsesdato : 12. november 2014, Rev. 1: 14. juli 2015 Projekt nr. : 16.7000.01 Udarbejdet : Gitte Reng

Læs mere

Brandteknisk dokumentation

Brandteknisk dokumentation Brandteknisk dokumentation En rapport om Rønde Idrætscenter Christian lund øster 04-04-2014 7. semester speciale, omhandlende et tilbygningsprojekt på Rønde Idrætscenter. TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD

Læs mere

Brandkompendium for installatøruddannelsen

Brandkompendium for installatøruddannelsen Brandkompendium for installatøruddannelsen Resume: Brandkompendium for installatøruddannelsen er en tilegnelse af viden og færdighed i udarbejdelse af Brandteknisk Rapport for de studerendes byggeprojekter

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene

Læs mere

Pladsfordelingsplaner. Vejledning om udformning af pladsfordelingsplaner til forsamlingslokaler og telte

Pladsfordelingsplaner. Vejledning om udformning af pladsfordelingsplaner til forsamlingslokaler og telte Pladsfordelingsplaner Vejledning om udformning af pladsfordelingsplaner til forsamlingslokaler og telte Oktober 2017 Indhold 1. Regelgrundlaget... 2 2. Indholdet af en pladsfordelingsplan... 2 3. Udseende

Læs mere

Pladsfordelingsplaner VEJLEDNING OM UDFORMNING AF PLADSFORDELINGSPLANER TIL FORSAMLINGSLOKALER OG TELTE

Pladsfordelingsplaner VEJLEDNING OM UDFORMNING AF PLADSFORDELINGSPLANER TIL FORSAMLINGSLOKALER OG TELTE Pladsfordelingsplaner VEJLEDNING OM UDFORMNING AF PLADSFORDELINGSPLANER TIL FORSAMLINGSLOKALER OG TELTE Københavns Brandvæsen Forebyggelse og Indsats Bag Rådhuset 3 1550 København V Tlf.: 33 66 33 66 www.brand.kk.dk

Læs mere

Præ-accepterede løsninger. Industri- og lagerbygninger

Præ-accepterede løsninger. Industri- og lagerbygninger Præ-accepterede løsninger Industri- og lagerbygninger Delvejledning til Bygningsreglementet om brandsikring af traditionelle industri- og lagerbygninger Version: 25-06-2018 Delvejledning: Industri- og

Læs mere

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008 Vejledning om - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner 8. udgave januar 2008 2 Beredskabscenter Aalborg Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner?

Læs mere

BRANDNOTAT. Udkast til hovedprincipper for brandsikring. 1. Formål. 2. Projektet

BRANDNOTAT. Udkast til hovedprincipper for brandsikring. 1. Formål. 2. Projektet BRANDNOTAT Projekt Lillerupparken Plejeboliger og offentlige faciliteter Notat nr. 01, rev. 7 Dato 2016-09-23 Til Fra Kontrol Kopi til Syddjurs Kommune Agnete Banner Pedersen (AGPE), Christina Söderlind

Læs mere

og at de tilstødende bygværkers funktion og tilstand ikke forringes under og efter udførelsen.

og at de tilstødende bygværkers funktion og tilstand ikke forringes under og efter udførelsen. BYGNINGSREGLEMENT 2018 KAPITEL 28 141 og at de tilstødende bygværkers funktion og tilstand ikke forringes under og efter udførelsen. 496 Dokumentation for de bærende konstruktioner for bygværker, som er

Læs mere

AAB - HORSENS VESTERPORT BRANDSTRATEGI

AAB - HORSENS VESTERPORT BRANDSTRATEGI Til Bygningsmyndighederne Dokumenttype Brandstrategirapport Dato december 2015 Bygherre Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 Horsens Afdeling Vesterport AAB - HORSENS VESTERPORT BRANDSTRATEGI Revision

Læs mere

Beredskab. Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal

Beredskab. Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Beredskab Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Vejledning om Brug af forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Furesø Kommune 1. udgave 1/2013 2 Furesø Kommune

Læs mere

Vejledning om. Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner

Vejledning om. Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner Vejledning om Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner 1 Indhold HVORFOR SKAL DER LAVES FLUGTVEJSPLANER M.V.? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner, inventarplaner og belægningsplaner udgør

Læs mere

Version: Revision 1. Bygningsreglementets vejledning til kap 5 - Brand

Version: Revision 1. Bygningsreglementets vejledning til kap 5 - Brand Version: 29-01-2019 - Revision 1 Bygningsreglementets vejledning til kap 5 - Brand Kapitel 1: Generelt om sikkerhed ved brand 1.1.0. Bygningsreglementets brandkrav... 2 1.2.0. Brandteknisk byggesagsbehandling...

Læs mere

Rammerne for samarbejdet mellem beredskabet og de 6 kommuners byggeriafdelinger er fastlagt med baggrund i nedenstående aftale.

Rammerne for samarbejdet mellem beredskabet og de 6 kommuners byggeriafdelinger er fastlagt med baggrund i nedenstående aftale. Notat vedrørende den forebyggende myndighedsdel. Nedenstående notat er udarbejdet med baggrund i de ønskede kvalitets krav til model 2. EKSEMPEL Samarbejdsaftale mellem beredskabet og de 6 kommuners byggesagsafdelinger.

Læs mere

Retningslinier. Anvendelse af lokaler til midlertidig overnatning. for. Maj Side 1 af 5

Retningslinier. Anvendelse af lokaler til midlertidig overnatning. for. Maj Side 1 af 5 Retningslinier for Anvendelse af lokaler til midlertidig overnatning Maj 2008 Side 1 af 5 FORMÅL 1. Disse retningslinier er grundlag for administration af de gældende driftsmæssige forskrifter for Hoteller

Læs mere

Vejledning om Pladsfordelingspladser, Flugtvejsplaner, Etageplaner, Inventaropstillingsplaner, Belægningsplaner, i Jammerbugt Kommune

Vejledning om Pladsfordelingspladser, Flugtvejsplaner, Etageplaner, Inventaropstillingsplaner, Belægningsplaner, i Jammerbugt Kommune Hvor kan man finde flere informationer? På tryk: Driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler. Beredskabsstyrelsens vejledning for forsamlingstelte og selskabshuse samt for større arrangementer på

Læs mere

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2008

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2008 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold September 2008 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 2008 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Indledning Generelt

Læs mere

Vejledning om pladsfordelingsplaner i forsamlingstelte og selskabshuse og om teltudgange.

Vejledning om pladsfordelingsplaner i forsamlingstelte og selskabshuse og om teltudgange. Vejledning om pladsfordelingsplaner i forsamlingstelte og selskabshuse og om teltudgange. Marts 2002 1. Indledning Den 25. juni 2001 trådte de Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder

Læs mere

Forord. 25. oktober 2013 7. SEMESTER SPECIALE

Forord. 25. oktober 2013 7. SEMESTER SPECIALE Brandteknisk dokumentationn 7. semester S k revet af: Fraa nk Jør gensen Vejleder: Niels Nissen VIA U.C. Campus H orsens D.25 1 0 2013 Forord Denne rapport er en del af 7. semester pensum. Rapporten er

Læs mere