KNX-SENSORER DK ATMO-SERIEN KNX-SENSORER ATMO-SERIEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KNX-SENSORER DK ATMO-SERIEN KNX-SENSORER ATMO-SERIEN"

Transkript

1 KNX-SENSORER DK ATMO-SERIEN KNX-SENSORER ATMO-SERIEN

2 4 SENSORER I 1 ENHED. DEN NYE ATMO SERIE FRA ESYLUX

3 NÅR INDEKLIMAET ER I HØJSÆDE ESYLUX HAR SOM INNOVATIV PRODUCENT INDEN FOR INTELLIGENT SENSORTEKNIK UDVIKLET EN ENESTÅENDE LØSNING TIL STYRING AF LYS, TEMPERATUR, LUFTKVALITET OG HVAC- ANVENDELSER, DER LØFTER YDEEVNEN I KNX SYSTEMET OP PÅ ET HELT NYT NIVEAU. DEN KOMPAKTE ATMO -SENSOR SAMLER FIRE ENKELTE SENSORER I EN ENHED. DEN DETEKTERER BEVÆGELSE, MÅLER TEMPERATUR, LUFTFUGTIGHED SAMT VOC (FLYGTIGE ORGANISKE FORBINDELSER) OG ANALYSERER DERMED ALLE FAKTORER, DER ER ANSVARLIGE FOR ET BEHAGELIGT INDEKLIMA BÅDE I HJEMMET OG PÅ ARBEJDSPLADSEN. DERMED ER DER IKKE BRUG FOR AT MONTERE ANDRE SENSORER, HVILKET HAR EN POSITIV EFFEKT PÅ RUMMETS UDSEENDE OG SAMTIDIG MINIMERES MONTERINGS- OG PROGRAMMERINGSARBEJDET. SÅ ENKELT, SÅ FREMSYNET TYPISK ESYLUX. VI ER MEDLEM Som medlem af KNX Association fremstiller ESYLUX KNX-certificerede produkter, som vi præsenterer for dig på de følgende sider. Desuden yder vi en engageret indsats som certificeret KNXuddannelsescenter, for vi ønsker at bidrage aktivt til vores medarbejderes videreuddannelse. Inden for rammerne af produktudviklingen nyder ESYLUX desuden fordel af den viden, de uddannede og certificerede KNX-medarbejdere, der er ansat i virksomheden, er i besiddelse af. INDHOLD Side Sundt indeklima sensorer i 1 enhed 6-7 Modelvarianter 8 Fjernbetjening 9 Eksempler på anvendelse Kontor-/administrationsbygning Sygehuse/plejehjem Skoler/universiteter Boligejendomme/lavenergihuse Produktoversigt 14 Tekniske data 15 INDHOLD 3

4 ATMO BANEBRYDENDE PRODUKT, DER SØRGER FOR ET SUNDT INDEKLIMA PÅ ARBEJDSPLADSEN OG I HJEMMET 4 SUNDT INDEKLIMA

5 INDEKLIMAETS BETYDNING: FOKUS PÅ HELBRED OG YDEEVNE Vi opholder os mere og mere indendørs, hvilket stiller større krav til, at indeklimaet i moderne boligbyggeri og andet byggeri kan styres på en tilpasset måde og på tværs af funktioner. En væsentlig forudsætning for at kunne opnå et sundt indeklima er en regelmæssig luftudskiftning, og at der undgås kilder til skadelige stoffer. Dette gælder især for godt isolerede, moderne bygninger som f.eks. passiv- eller lavenergihuse. Den indendørs luftkvalitet har en umådelig betydning for de tilstedeværende personers helbred og ydeevne. Den luft, der forbruges, og som bl.a. er kendetegnet ved at have et højere CO 2 -indhold, gør medarbejderne trætte. Personer og madvarer afgiver fugtighed, varme og lugte, dette kan have en negativ effekt på sindsstemningen især på steder, hvor mange mennesker er sammen på meget lidt plads. Og sidst men ikke mindst kan en mangelfuld luftudskiftning endda medføre blivende helbredsskader, bl.a. som følge af skadelige stoffer fra kunstige kilder, som for eksempel dårlig luft fra kunststoffer og bygningsmaterialer. DÅRLIG LUFT OG DENS ÅRSAGER Ren luft består af 21 % ilt, 78 % kvælstof og 1 % argon. I indendørs rum findes der desuden ædelgasser, kulilte, kuldioxid (CO 2 ) og blandingsgasser, såkaldte Volatile Organic Compounds (VOC'er). Der findes ca forskellige VOC'er, der for det meste forekommer i højere koncentrationer i lukkede rum end udendørs. VOC'er er skyld i øjenirritationer, hovedpine, træthed og svimmelhed, det såkaldte SBS (Sick Building Syndrome = indeklimasyndrom), der kan undgås med en behovsorienteret ventilation. Bortset fra specielle krav, der er baseret på standarder, som for eksempel i industrien, gælder derfor: VOC'er er den vigtigste grund til at lufte ud i en bygning! Nedenstående tabel viser de vigtigste indendørs skadelige stoffer og årsagerne til dem, hvor mennesket vel at mærke er den største kilde til VOC'er. Årsag Uddunstede substanser Årsag Kilde VOC er ( ) og andre substanser ( ) Vejrtrækning Acetone, ætanol, isopren CO 2 Fugtighed Transpiration Nonanal, decanal, α-pinen Fugtighed Menneske Flatus Metan, brint Kosmetik Limonen, eucalyptol Husholdningsmaterialer Alkohol, ester, limonen Uforbrændte kulbrinter Forbrænding (motorer, ovne, cigaretter) Kulilte CO 2 Fugtighed Maling, lak Bygning Formaldehyd, alkaner, alkoholer Klæbemidler, opløsningsmidler Aldehyder, ketoner, siloxaner Indretning Tæpper Forbrugerprodukter PVC Toluen, xylen, decan Printer/kopimaskine Benzen, styren, phenol SUNDT INDEKLIMA 5

6 4 SENSORER I 1 ENHED: REGISTRERING AF TILSTEDEVÆRELSE OG LYSNIVEAU ATMO -sensoren muliggør lysstyring på et konstant lysstyrkeniveau, afhængigt af tilstedeværelse og dagslys. Registreringen af tilstedeværelse sker ved hjælp af passiv infrarød teknik. Med den integrerede akustiske sensor, der registrerer lyde, kan der garanteres en sikker detektering selv i rum med mange hjørner. En natlysfunktion og simulering af tilstedeværelse giver yderligere sikkerhed. 6 4 SENSORER I 1 ENHED TEMPERATURMÅLING I ARBEJDSHØJDE I stedet for at måle konvektionsvarmen på væggen, som det normalt er tilfældet med temperatursensorer, registrerer ATMO -loftssensoren temperaturen i reflektionsområdet, for eksempel på højde med skriveborde. På den måde måles der nøjagtigt den temperaturværdi, som personerne oplever. Varmen og klimaanlægget styres i henhold til måleresultaterne via KNX-bussen passende til det pågældende behov.

7 MÅLING AF LUFTFUGTIGHED ATMO -sensoren måler både temperaturen og luftfugtigheden og sørger dermed for en større energibesparelse. Når rumtemperaturen sænkes i enkelte rum, og der sker en overskridelse af de definerede grænseværdier, gives der signal til ventilationssystemet, dette reducerer risikoen for, at der dannes skimmelsvamp. I kombination med et klimaanlæg kan ATMO -sensoren desuden sikre nøjagtigt den temperatur-/luftfugtigheds-konstellation, der svarer til det personlige velvære. MÅLING AF LUFTKVALITETEN MED VOC* I STEDET FOR CO 2 Luftkvaliteten opfattes ofte som ensbetydende med CO 2 -indholdet. Men denne opfattelse tager dog ikke højde for, at CO 2 er lugtløs og ingen indikator for luft med dårlig lugt. VOC-værdien siger derimod langt mere: Den angiver de antropogene forringelser af luftkvaliteten f.eks. fra plastmaterialer, bygningsmaterialer, møbler, tæpper eller rengøringsmidler, men også de biogene forringelser af luftkvaliteten fra mennesker eller madvarer. Kort sagt: Jo højere VOC-værdien er, jo højere er den belastning i rummet, der kan lugtes, eller som er lugtneutral. *Flygtige organiske forbindelser VOC'er CO 2 Lugte Åbent/lukket vindue Anvendelse i mødelokaler: CO 2 -sensorer (sort) reagerer ikke på lugte, cigaretrøg og andre VOC'er. VOC'er (rød) måler altså i langt højere grad svarende til det konkrete behov. 0 1h 2h 3h 4h 4 SENSORER I 1ENHED 7

8 PD-ATMO 360i/8 T KNX PD-ATMO 360i/8 A KNX PD-ATMO 360i/8 O KNX Tilstedeværelse Temperatur Luftfugtighed Luftkvalitet (VOC) 3 BEHOVSTILPASSEDE MODELVARIANTER I lyset af stadig stigende krav til komfort, helbred og energieffektivitet tilbydes der også flere og flere intelligente sensorer og aktuatorer til den automatiserede styring af lys, varme og ventilation. På markedet tilbydes der allerede et stort antal måleprincipper for luftkvaliteten alene til den behovstilpassede ventilation (Demand Controlled Ventilation = DCV). Her er de typiske repræsentanter fugtigheds-, CO 2 - og VOC-sensorer. Tabellen nedenfor viser en sammenligning af disse teknologiers ydeevne ud fra forskellige anvendelsesaspekter og tydeliggør, at der i næsten ingen af anvendelsessituationerne kan opnås en tilstrækkelig bedømmelse af luftkvaliteten med de nævnte enkeltvise sensorer. Desuden fremgår det, at kun en multisensorløsning egner sig til at levere de vigtigste parametre, der muliggør en virkelig optimal opsætning for ventilationen. Når man tilføjer de gennemtænkte og teknisk højtudviklede sensorer til registrering af tilstedeværelse, måling af blandingslys og temperatur, betyder det, at ESYLUX med ATMO -KNX-sensorerne tilbyder alle relevante sensorteknikker til en behovsorienteret og energieffektiv styring af en moderne bygning. Behovsorienteret, med kombinationsmuligheder og Made in Germany disse fordele får man kun med ATMO -serien fra ESYLUX! ANVENDELSE: BYGNINGER, DER IKKE OMFATTER BOLIGER BOLIGBYGGERI Kontorer Mødelokaler Restauranter Fitness-/ Toiletter Køkkener Stuer Soveværelser Bade sportscentre Typiske uddunstninger A G F A G F A G F A G F A G F A G F A G F A G F A G F Fugtighedssensor CO 2 -sensor VOC-sensor ATMO -multisensor A = vejrtrækning G = lugte F = fugtighed 8 MODELVARIANTER

9 EKSTRA MULIGHEDER FOR BESPARELSER MED SYSTEMOPSÆTNING Med en behovstilpasset styring af belysningen kan man spare op til 70 % energi. Når aktuatorerne fra forskellige funktionsenheder knyttes sammen via ATMO -sensoren, er der endda endnu større muligheder for besparelser. Desuden gør ATMO -sensoren det muligt at overholde konkrete eventuelt lovmæssigt foreskrevne krav med hensyn til luftudveksling. FJERNBETJENING MOBIL-PDI/USER Udviklet til alle, der elsker uafhængighed: Den handy Mobil-PDi/User fjernbetjening letter arbejdet for KNX-installatører og gør, at brugerne kan glæde sig over en lang række funktioner til situationsafhængig belysningsstyring. Midlertidig overstyring af KNX-programmeringen Ved hjælp af fjernbetjeningen kan der til hver en tid hentes en alternativ lysopsætning frem, uden at der kræves en tilpasning af KNX-programmeringen. Følgende handlinger kan udføres med tryk på knapperne: Manuel dæmpning af belysningen ved tryk på en knap Manuelt tænd/sluk af belysningen Temporær lagring af en individuel lysopsætning ved et tryk på en knap Først programmering, så montering? Ved hjælp af fjernbetjeningen kan en ATMO - sensor, der i forvejen er monteret i loftet, stilles i programmeringsmodus. Det betyder, at eksisterende KNX-parametre til hver en tid kan efterjusteres eller ændres, også efter monteringen nemt og bekvemt og uden stige. FJERNBETJENING 9

10 KONTOR-/ ADMINISTRATIONSBYGNING LILLE MØDELOKALE I meget små rum, hvor der befinder sig mange personer, stiger luftforureningen hurtigt til et kritisk niveau. Hvis ventilationen og udluftningen kobles til den målte VOC-værdi, er der til hver en tid et sundt og koncentrationsfremmende indeklima. FÆLLESKONTOR Med en målrettet styring af arbejdslys, temperatur og luftkvalitet på de enkelte arbejdspladser opnår man en konstant god luft, som forebygger træthed. Dermed forbedres medarbejdernes produktivitet enormt. Ved fravær sænkes temperaturen automatisk ved de enkelte arbejdspladser. KONFERENCERUM Jo flere personer, der er til stede, desto hurtigere nedsættes luftkvaliteten i rummet, og rumtemperaturen stiger. Det resulterer i træthed og aftagende præstation. Med en aktiv overvågning af rummets luft kan man sikre en tilfredsstillende CO 2 -/VOCkoncentration i luften. Samtidig holdes rumtemperaturen konstant ved hjælp af varmestyringen. TOILETTER I disse rum kan luftkvaliteten ofte opleves som forringet. ATMO -sensoren reagerer med det samme på en mangelfuld luftkvalitet og sørger for at give signal til ventilationssystemet. Desuden kan den styre lys og varme afhængigt af behov. 10 KONTOR- / ADMINISTRATIONSBYGNING

11 SYGEHUSE / PLEJEHJEM RECEPTION Mange mennesker kommer og går, høj kimbelastning, luftens kvalitet forringes på grund af den typiske sygehuslugt under disse forhold er en behovstilpasset, styret luftudveksling tvingende nødvendig. Området bliver endnu mere attraktivt med en integreret styring af duftstoffer i rummet via ventilationsanlægget. VENTEVÆRELSE I et indelukket, varmt venteværelse befinder der sig ofte personer afgiver fugtighed, varme og lugte, der kan indeholde bakterier. Her spiller lufthygiejne en helt særlig rolle for patienterne. Løsningen er en automatisk ventilation og udluftning plus belysnings- og varmestyring afhængigt af tilstedeværelse. KANTINE / SPISESAL En intensiv madlugt og de mange mennesker belaster luftkvaliteten. Den behovsstyrede tilførsel af frisk, iltholdig luft garanterer en positiv spiseoplevelse. En yderligere fordel er, at man med optimal ventilation undgår, at den uønskede madlugt bliver hængende i tøjet. KONSULTATIONSVÆRELSE En komfortabel rumtemperatur, hyppige personudskiftninger og forringet luftkvalitet fra medicinske rengøringsmidler er de typiske udfordringer i konsultationsværelser. Her tilbyder ATMO -sensoren en effektiv luftkvalitetsstyring. Desuden giver en belysningsstyring afhængig af tilstedeværelse yderligere muligheder for energibesparelser, når konsultationsværelserne ikke benyttes gennemgående. SYGEHUSE / PLEJEHJEM 11

12 SKOLER / UNIVERSITETER OMKLÆDNINGSRUM Svedige kroppe, tøj og sko her er dårlige luftbetingelser forprogrammerede. Her giver ATMO -sensoren besked til ventilationssystemet for tilstrækkelig frisk luft, selv efter hårde træningstimer. Yderligere anvendelsesmuligheder er en behovsafhængig belysnings- og temperaturstyring samt regulering af rummets luftfugtighed for tilstødende brusekabiner. LÆRERVÆRELSE Forringelse af luftkvaliteten som følge af madpakker og mange tilstedeværende kolleger, dertil kommer tit et stort behov for regenerering efter de anstrengende undervisningstimer. Disse forhold bør ikke belaste lærernes korte pauser. Her kan en målrettet styring af lufthygiejnen med ATMO -sensoren bevirke en forbedret koncentrations- og præstationsevne. KLASSEVÆRELSE Høje elevtal i kombination med intensiv brug af kosmetik og kropsplejemidler samt forringelse af luftkvaliteten fra sprittusser, lim osv. Det er en situation, som lærere og elever tit udsættes for i undervisningen. En reguleret tilførsel af frisk luft via ATMO -sensoren danner basis for en koncentreret arbejdsatmosfære med optimalt iltindhold. FITNESSRUM Når personer dyrker sport i lukkede rum, medfører det en høj luftfugtighed samt lugt at intensiv træning. En ATMO - sensor anbragt midt i træningsområdet indfanger lugtgenerne og giver besked til ventilationsanlægget om at udskifte den forringede luftkvalitet. Idrætsudøverne føler sig i bedr form, selv under hårde træningsrunder, når rummet forsynes med tilstrækkelige mængder frisk luft. 12 SKOLER / UNIVERSITETER

13 BOLIGEJENDOMME / LAVENERGIHUSE PEJSESTUE Styring af lys, varme og ventilation afhængigt af tilstedeværelse giver enorme muligheder for energibesparelser i boligen. Hvis en pejs giver tør varme, sørger ATMO -sensoren for at optimere indeklimaet yderligere. ÅBENT KØKKEN En ATMO -sensor, der installeres i køkkenafdelingen, sætter automatisk gang i ventilationen, når der laves mad. Dermed undgår man genstridig madlugt i tøjet, og det efterfølgende måltid generes ikke af rester af dårlig lugt i luften. GÆSTETOILET En lysstyring afhængigt af tilstedeværelse på dette rum, der kun benyttes ved sjældne lejligheder, vil sænke udgifterne til energi. Desuden er der garanti for en god luftkvalitet selv i rum uden vindue takket være den aktive registrering af VOC-værdien. HAVESTUE På grund af de store vinduesarealer hersker der andre klimaforhold end i resten af huset, for udeklimaets svingninger i takt med døgnets rytme og årstidernes skiften, påvirker temperaturen og luftfugtigheden i enorm grad. Løsningen for et konstant klima er et intelligent styret samspil mellem temperatur, luftfugtighed og luftbevægelser. BOLIGEJENDOMME / LAVENERGIHUSE 13

14 OVERSIGT OVER ATMO -SENSORERNE PRODUKTNAVN PD-ATMO 360i/8 T KNX PD-ATMO 360i/8 A KNX PD-ATMO 360i/8 O KNX EAN-nr REGISTRERING AF TILSTEDEVÆRELSE Detekteringsrækkevidde 8 m 8 m 8 m Detekteringsområde Lysstyrke lux lux lux Udsending af lysstyrke Regulering / styring / tænd / sluk af lys Halv- / fuldautomatisk lyskanal Master- / slave-funktion Tænd / sluk af RGB LED-visning Natlysfunktion Simulering af tilstedeværelse HVAC-objekt Skumringsrelæ Akustisk sensor TEMPERATURREGISTRERING 0 50 C 0 50 C 0 50 C Der kan indstilles 2 grænseværdier Cyklisk udlæsning MÅLING AF LUFTFUGTIGHED % (relativ) % (relativ) Der kan indstilles 2 grænseværdier Cyklisk udlæsning MÅLING AF LUFTKVALITET ppm Optisk og akustisk alarm kan indstilles 3 grænseværdi-optioner kan indstilles Cyklisk udlæsning TEKNISKE DATA Spændingsforsyning V DC (KNX) V DC (KNX) V DC (KNX) / 230 V AC Effektforbrug < 0,3 W < 0,3 W < 1 W Tilladt omgivelsestemperatur 0 50 C 0 50 C 0 50 C Kapslingsklasse IP 20 IP 20 IP 20 Isolationsklasse III III II Mål 108 x 38 mm 108 x 38 mm 108 x 52 mm 14 PRODUKTOVERSIGT

15 DETEKTERINGSOMRÅDER Tilstedeværelsessensorer PD-ATMO 360i/8 T KNX PD-ATMO 360i/8 A KNX PD-ATMO 360i/8 O KNX Detekteringsområde Ø 8 m Arbejdsområde Frontalt på sensoren Gangområde/på tværs af sensoren PRODUKTMÅLTEGNINGER Tilstedeværelsessensorer PD-ATMO 360i/8 T KNX PD-ATMO 360i/8 A KNX PD-ATMO 360i/8 O KNX Ø 108 mm Ø 108 mm Ø 60 mm Ø 60 mm 24 mm 38 mm 24 mm 22,3 mm 51,7 mm LEDNINGSDIAGRAMMER Tilstedeværelsessensorer PD-ATMO 360i/8 T KNX PD-ATMO 360i/8 A KNX PD-ATMO 360i/8 O KNX TEKNISKE DATA 15

16 ESYLUX Danmark Aps Kokholm 3A 6000 Kolding I Danmark t:

LED-projEktørEr os-, of-, AF-SEriErnE LED-projEktørEr os-, of-, AF-SEriErnE

LED-projEktørEr os-, of-, AF-SEriErnE LED-projEktørEr os-, of-, AF-SEriErnE LED-PROJEKTØRER DK OS-, OF-, AF-SerieRNE LED-projektører OS-, OF-, AF-serierne 4 den nye led-dimension 11 OS-spots 19 Of-projektører 2 INDHOLD 29 af-projektører 34 sortiment INDHOLD 3 04 Den nye led-dimension

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

gør energieffektivitet til din forretning

gør energieffektivitet til din forretning gør energieffektivitet til din forretning Smarte løsninger har deres egen farve Solar er en teknisk grossist inden for el, kommunikation, sikring, belysning, automation, vvs, ventilation og vedvarende

Læs mere

Indeklima og komfort GUIDE

Indeklima og komfort GUIDE GUIDE Indeklima og komfort 1 INDHOLD INDEKLIMA OG KOMFORT... 3 Symptomer på dårligt indeklima og komfort... 4 OPRETHOLDELSE AF TILFREDSSTILLENDE INDEKLIMA OG KOMFORT... 5 Termisk indeklima... 5 Komfortkrav...

Læs mere

Godt i gang med KNX. - en guide fra Schneider Electric

Godt i gang med KNX. - en guide fra Schneider Electric Godt i gang med KNX - en guide fra Schneider Electric KNX - bag facaden Med en KNX-installation kan du klare stort set alle styrings- og automatiseringsopgaver i bygninger; fra lys, varme og ventilation

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Bedemænd og ansatte i krematorier varetager en meget væsentlig samfundsmæssig opgave med at sikre et værdigt forløb i forbindelse med begravelse

Læs mere

Studie af LED - Afprøvning og demonstration af LED-belysningssystemer i større offentlige bygninger

Studie af LED - Afprøvning og demonstration af LED-belysningssystemer i større offentlige bygninger Studie af LED - Afprøvning og demonstration af LED-belysningssystemer i større offentlige bygninger Rapport af delstudie vedrørende visuel komfort December 2013 Anne Lee 2, Jesper Pihl-Thingvad 1, Lars

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt.

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt. Ventilation med varmegenvinding Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde Op til 95% af varmen bliver genanvendt Danfoss ventilation med varmegenindvinding genanvender det meste af varmen,

Læs mere

radiatorer TIL varmesystemer med lave temperaturer

radiatorer TIL varmesystemer med lave temperaturer WWW.PURMO.DK radiatorer TIL varmesystemer med lave temperaturer Every care has been taken in the creation of this document. No part of this document may be reproduced without the express written consent

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

Bedre lys til ældre borgere

Bedre lys til ældre borgere Energirigtig renovering Bedre lys til ældre borgere Håndbog www.plan-c.dk PRØVEBOLIG 2 Bedre lys til ældre borgere Plan C Indhold BEDRE LYS TIL ÆLDRE BORGERE s. 5 DET ALDRENDE ØJE s. 9 PRØVEBOLIGEN s.

Læs mere

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima God rengøring - godt indeklima EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima Især til sikkerhedsgrupper og rengøringsledere i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren,

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

blå Den lille om industriel Procesventilation

blå Den lille om industriel Procesventilation Glimrende lille opslagsbog hurtig adgang til nyttig viden Af Jan Ove Jensen, Energichef, Haldor Topsøe A/S Den lille blå om industriel Procesventilation fra Dansk Energi giver generelt en nyttig viden

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Godt lys. i boligen. Få mere at vide på www.boliglys.dk. Godt lys har vi brug for hele livet.

Godt lys. i boligen. Få mere at vide på www.boliglys.dk. Godt lys har vi brug for hele livet. Lyset har afgørende betydning i vores boliger for de mange gøremål og for sikkerheden. Det rigtige lys afgør, om vi føler os tilpas. Lys medvirker til at skabe stemning og atmosfære. Lys er liv. Godt lys

Læs mere

Super lavenergihuse uden problemer

Super lavenergihuse uden problemer Super lavenergihuse uden problemer -klimaskærm, installationer og indeklima PSO projekt nr.: 344-065 Ekolab UCN, act2learn Bjerg Arkitektur Nilan Develco Marts 2014 Superlavenergihuse uden problemer Side

Læs mere

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner dag Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner - 2. udgave Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed

Læs mere

SKAB EN SUND ARBEJDSPLADS UDEN PASSIV RYGNING! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer

SKAB EN SUND ARBEJDSPLADS UDEN PASSIV RYGNING! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer SKAB EN SUND ARBEJDSPLADS UDEN PASSIV RYGNING! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer Skab en sund arbejdsplads uden passiv rygning! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer Sundhedsstyrelsen Center for

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning?

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning? GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Hvilke konsekvenser har rygning? HVILKE KONSEKVENSER HAR RYGNING? I dette tema kommer du til at arbejde med

Læs mere

Arbejdsmiljø i åbne kontorer

Arbejdsmiljø i åbne kontorer Arbejdsmiljø i åbne kontorer - forskningens bud på problemer og løsninger TEMA Det åbne kontor Arbejdsmiljø i det åbne kontor - forskningens bud på problemer og løsninger I denne publikation har vi samlet

Læs mere

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar Informationshæfte fra Nordic Sugar 2 er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic Sugar. Kopiering er tilladt med kildeangivelse. Tekst og indhold: Mannov og Nordic Sugar. Foto: Christina Bull.

Læs mere

Kontormaskiner og arbejdsmiljø

Kontormaskiner og arbejdsmiljø EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM Kontormaskiner og arbejdsmiljø HVORDAN I VÆLGER OG PLACERER KONTORMASKINER, SÅ I SKABER ET SUNDT OG SIKKERT ARBEJDSMILJØ! INDHOLD 5 INDLEDNING 6 KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Din virksomhed i WE-økonomien

Din virksomhed i WE-økonomien Din virksomhed i WE-økonomien Vi er intenst forbundne. Vi er indbyrdes afhængige. Vi er del af en global økonomi med lange, komplekse værdikæder. Vi udveksler produkter, tjenester og viden som aldrig før.

Læs mere