TimeTax NYHEDSBREV 41/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014"

Transkript

1 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal selvangives for Tidlig årsopgørelse for mange Nystartede virksomheder og andre der ønsker at benytte en udvidet selvangivelse Håndværkerfradrag for 2013 Side 2 Tidsplan for årsopgørelsen 2013 Side 2 Arbejdstøj en mulighed via bruttolønsordning Side 3 Side 3 Ingen papirselvangivelser til SKAT For det første skal man være opmærksom på, at den altovervejende hovedregel nu er, at en selvangivelse kun er rettidigt indsendt, hvis den er indsendt digitalt, dvs. ved at anvende SKATs Tastselv-løsning. En selvangivelse indsendt på papir accepteres ikke, hvis man er omfattet af reglerne om digital selvangivelse. I disse tilfælde anser SKAT ikke selvangivelsen for modtaget. Dette vil koste kontrollovstillæg. Tidlig årsopgørelse for mange En af de store nyskabelser er, at SKAT for 2013 udvider personkredsen, der får en tidlig årsopgørelse. De nye personer er dem der har haft virksomhedsindkomst, men som ikke er registreret med lønsums- eller momspligt, f.eks. resultat af udlejning af forældrelejlighed, momsfri udlejning af jord m.fl. For disse personer vil SKAT udarbejde en årsopgørelse på grundlag af virksomhedsresultatet for 2012 eller 2013 hvis der er sket en ændring af forskudsregistreringen. Dog vil et negativt virksomhedsresultat på årsopgørelsen for 2012 eller forskudsopgørelsen for 2013 blive ansat til 0 kr. på den automatiske årsopgørelse for Fordelen for skatteydere og revisorer er at der ikke pålignes skattetillæg, hvis man først får selvangivet sit virksomhedsoverskud efter den 1. juli. Hvis man ikke retter indkomsten, kan det koste bøde, da man i så fald har undladt indkomst og dermed foretaget skatteunddragelse. Nystartede virksomheder og andre der ønsker at benytte en udvidet selvangivelse Når man er startet med virksomhed i 2013, men af forskellige årsager ikke har fået ændret sin forskudsregistrering i løbet af 2013, så skal man inden 1. maj i sin skattemappe anmode om at blive registreret som selvstændig erhvervsdrivende ellers vil der ikke være mulighed for, at indberette sit virksomhedsresultat via Tastselv-løsningen. Hvis man er kommet for sent, skal ændringen til årsopgørelsen indsendes i mail til SKAT via skattemappen. Man får ikke skattetillæg i disse situationer, idet der er udarbejdet en årsopgørelse. 1

2 Håndværkerfradrag Håndværkerfradrag for 2013 Oplysningerne til brug for opgørelse af håndværkerfradraget kan indtastes i skattemappen fra den 20. februar SKAT har udsendt følgende tidsplan for årsopgørelsen for 2013: Tidsplan for årsopgørelsen 2013 Fra den. 20 februar Håndværkerfradrag (servicefradrag) Du kan selv indberette dit håndværkerfradrag for 2013 i Tastselv. Den 10. marts Årsopgørelsen er klar Nu kan du se og rette din årsopgørelse i Tastselv. Hvis du i stedet for en årsopgørelse får en servicemeddelelse eller et servicebrev, skal du lave din selvangivelse i Tastselvløsningen for at få din årsopgørelse. Udvidet selvangivelse Hvis du skal have udvidet selvangivelse for første gang (fx Ved solceller), kan du fra midt i marts selv vælge det i Tastselv. Fra den 4. april Vi udbetaler overskydende skat Overskydende skat sætter vi ind på din Nemkonto. Hvis beløbet er over kr. så går det lidt længere tid inden pengene er på kontoen. Fra april 2014 Årsopgørelsen på papir Årsopgørelsen sendes ud på papir til de borgere, der endnu ikke har været i Tastselv for at se deres årsopgørelse. 2

3 Arbejdstøj via bruttolønsordning Arbejdstøj en mulighed via bruttolønsordning Skatterådet har i et bindende svar godkendt, at en virksomheds køb af arbejdstøj kunne ske som en bruttolønsordning. Forholdet var, at virksomheden ikke ville betale for de ansattes arbejdstøj hvilket de havde gjort i nogle år tidligere men gerne ville deltage i en ordning, således at de ansatte blev trukket i løn i et år med 1/12 af virksomhedens udgift til den ansattes arbejdstøj. Arbejdstøjet skulle tilbageleveres til virksomheden ved ansættelsesophør og de indgåede aftaler opfyldte alle betingelserne for at oprette en bruttolønsordning. Da arbejdstøjet ikke var anvendeligt til privat brug, skulle medarbejderen heller ikke beskattes af værdien af godet sammen med evt. andre personalegoder ydet i tilknytning til arbejdet, så længe beløbet ikke overstiger kr. Kørselsgodtgørelse, Ugeseddel, opbevaring Sagen drejede sig om, hvorvidt betingelserne for udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse i indkomstårene var opfyldt for en skatteyder, som var hovedanpartshaver i det udbetalende selskab. Det fremgik af sagen, at der blev ført ugesedler med den omtvistede kørsel, og at sedlerne blev afleveret til bogholderiet, som efter det oplyste foretog en kontrol af oplysningerne. Ugesedlerne blev opbevaret et års tid, hvorefter de blev kasseret. Ugesedlerne indgik således ikke i det gemte bogføringsmateriale. Skatteyderen udarbejdede til brug for retssagen en rekonstrueret opgørelse af de kørte erhvervsmæssige kilometer. Opgørelsen var udarbejdet på grundlag af hukommelse og erfaring og de dokumenterbare opgaver, som han havde udført i de 3 år. Skatteyderen fremlagde desuden en erklæring fra revisor om, at der på grundlag af selskabets fakturaer for indkomstårene var udført en stikprøvevis kontrol og dermed en undersøgelse af den af ledelsen udarbejdede opgørelse over udbetalt kørselsgodtgørelse, og at det var revisors opfattelse, at den udarbejdede opgørelse over udbetalt kørselsgodtgørelse for de pågældende år var i overensstemmelse med selskabets fakturaer og dermed selskabets udførte arbejde for de pågældende indkomstår Retten fandt på den baggrund, at skatteyderen hverken havde bevist, at der var ført den fornødne kontrol med kørselsgodtgørelserne, eller omfanget af kørslen. SKM-nummer SKM BR 3

4 Vores kommentar: Afgørelse viser hvor vigtigt det er, at kunne dokumentere den udførte kontrol af kørsels-og rejseafregninger. Domstolene vil ikke acceptere en gang snik-snak, men vil have dokumentation på bordet. I denne sag, havde der formentlig været dokumentation, hvorfor det blev meget dyrt, at ugesedlerne blev kasseret. Dommen er et tydeligt eksempel på, at virksomheden skal opbevare dokumentation for at der faktisk er ført en kontrol af skattefrie udbetalinger, og at denne dokumentation skal opbevares sammen med det øvrige bogføringsmateriale, idet ugesedlen er et grundbilag, hvorpå det skal anføres at der er foretaget kontrol, således at kontrollen på et senere tidspunkt kan dokumenteres overfor SKAT. Blandet benyttet driftsmiddel, erhvervsmæssig benyttelse, virksomhedsordningen Skatterådet kan ikke bekræfte, at en bil på hvide plader kan indgå i en solcellevirksomhed, der anvender virksomhedsskatteordningen, idet bilen udelukkende anses for privat anvendt. Det fremgår af afgørelsen, at bilen skal anvendes til kørsel til revisor, bank og skal vel også benyttes til at hente reservedele til anlægget m.v. Det fremgår også, at denne kørsel vil være på ca. 100 km pr. år. Skatterådets begrundelse er at den erhvervsmæssige anvendelse er af underordnet karakter og derfor ikke kan medføre at der er tale om en blandet benyttet bil, der kan indgå i virksomhedsordningen. Vores kommentar: Vi har svært ved at se fornuften i Skatterådets afgørelse, idet det bindende svar medfører nogle konsekvenser, som vel med rette kan siges at være spændende. Hvis man antager, at der var tale om en varebil, som også kunne anvendes til privat kørsel kan man så med skatterådets bindende svar og henvisning til tidligere afgørelser argumentere overfor SKAT med, at anvendelsen kun var af underordnet karakter og at der derfor ikke skal ske rådighedsbeskatning? Vi tror det næppe, så Skatterådets argumentation holder ikke. SKM SR 4

5 Aktionærlån - Selskab - Udbytte Skatterådet fandt ikke, at eneaktionærens hævning af et beløb større end det på generalforsamlingen vedtagne udbytte var en ren fejlekspedition. Skatterådet fandt heller ikke, at beløbet kunne anses for et lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition. Beløbet var derfor omfattet af ligningslovens 16 E og dermed skattepligtigt. SKM SR Styresignaler Fritagelse for beskatning af dødsboer, hvor der er en længstlevende ægtefælle, hvor der skiftes efterfølgende i den længstlevendes levende live eller ved den længstlevende ægtefælles død - beløbsgrænse - boslod genoptagelse. SKM SKAT Vedtagne love og forordninger mv. Ingen vedtagne love og forordninger mv. i denne periode. Skat & momskurser Vore dygtige medarbejdere underviser også i kurser om moms- skat og andet. Kurserne er beskrevet på TimeLearnings hjemmeside: Uddybende artikler TimeTax har gennem tiden udarbejdet mange artikler om aktuelle emner. Se vores hjemmeside: Fra venstre: Fra Thorbjørn venstre: Helmo Thorbjørn Madsen, Helmo John Rasmussen Madsen, John Rasmussen og Søren Engers og Søren Pedersen Engers Pedersen TimeTax er en del af TimeGruppen, som tænker i helhedsløsninger, der kommer hele vejen rundt. En filosofi og et koncept, vi kalder 320 -rådgivning. Rent praktisk betyder det, at vi formidler kontakten til specialister og rådgivere, som professionelt løser en hvilken som helst kundeopgave. Det giver vores kunder tid og ressourcer til vækst og udvikling. 5

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014 Årsopgørelse 2013 Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen 2013 Håndværkerfradrag Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen for 2013 Skat har den 10. marts åbnet for årsopgørelsen for 2013,

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 45/2014 27.03.2014 10.04.2014

TimeTax NYHEDSBREV 45/2014 27.03.2014 10.04.2014 Årsopgørelsen 2013 Skattekontoen Virksomhedens skatteoplysninger i skattemappen Side 1 Side 1 Side 2 Udbytteangivelse på selskabsselvangivelsen for 2013 Side 2 AFGØRELSER - skat Side 2 AFGØRELSER moms

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 39/2013 28.11 11.12.2013

TimeTax NYHEDSBREV 39/2013 28.11 11.12.2013 Nye projekter hos SKAT: Små virksomheder, med flerårige underskud Side 1 Hovedaktionær og selskab Side 3 Skatte- og afgiftsændringer i finanslovsaftalen Side 3 Bøder til revisorer Side 4 Pas på rådgivning

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning Side 1 Aktionærlån lidt klogere på den skattemæssige behandling? Side 2 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende.

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende. STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation april 2014 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

BILER. En guide til skat, moms og afgifter

BILER. En guide til skat, moms og afgifter BILER En guide til skat, moms og afgifter BILER 3 FORORD Interessen for biler er stor. Meget stor. Det gælder både personbiler og varebiler. Det gælder, uanset om de anvendes privat, erhvervsmæssigt eller

Læs mere

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER I denne vejledning kan du læse om den nye multimediebeskatning, som indføres fra 1. januar 2010, og som gælder, når din arbejdsgiver stiller multimedier

Læs mere

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Page 1 of 38 Tilbage Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 04/07/11 Udkast (3) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love samt ophævelse

Læs mere

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 2. kvartal 2012 SKAT har opdaget, at kapitalafkastsatsen i årene 2000-2010 er blevet beregnet med en for høj procent, og er nu kommet frem med de nye lavere

Læs mere

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 Hostrupsvej 4. 7500 Holstebro. T 9610 6161 Torvegade 2. 7600 Struer. T 9684 2000 Harbogade 51. 6990 Ulfborg. T 9749 1366 www.kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen

Virksomhedsskatteordningen Afgangsprojekt HD(R) Virksomhedsskatteordningen Indtrædelse, drift og udtrædelse af virksomhedsskatteordningen Navn: Christian Carsten Ahlmann Vejleder: Jeanne Jørgensen 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

1.1. Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr.

1.1. Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr. RISSKOV REVISION ORIENTERER Januar 2014 Orientringsskrivelsen er opdelt i to: Generel orientering om skat, jura, regnskab og andre virksomhedsrelevante forhold. Fagligt nyt der også har interesse for bogholdere

Læs mere

SKATTEINFORMATION / JANUAR 2014

SKATTEINFORMATION / JANUAR 2014 SKATTEINFORMATION / JANUAR 2014 Forord I Skatteinformation august 2013 gjorde vi i forordet opmærksom på, at den daglige administration af skattereglerne viser, at effektivitetshensyn og provenu for ofte

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

momsregistreringer se ændringerne fra nytår

momsregistreringer se ændringerne fra nytår 4. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Ulovlige lån: En dyr fornøjelse Som leder eller ejer af et anpartsselskab eller aktieselskab

Læs mere

http://www.skat.dk/display.aspx?oid=103450&vid=202190&indhold=1

http://www.skat.dk/display.aspx?oid=103450&vid=202190&indhold=1 Side 293 af 363 Eksempler: Eksempel 1: Der vil således være mulighed for (uden tilsvarende indtægtsføring) at tage fradrag efter de almindelige regler for en ikke arbejdsgiverbetalt strækning, efter reduktion

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Kreston Danmark. www.kreston.dk. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer.

Kreston Danmark. www.kreston.dk. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. SKATTEINFORMATION JANUAR 2005 Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. Vi kombinerer den mindre virksomheds fordele

Læs mere

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov RevisorPosten 4 2013 SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov SIDE

Læs mere

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

Dansk Musiker Forbund 1 Sankt Hans Torv 26 2200 København N Tlf: 35 240 240 Fax: 35 240 240 e-mail: dmf@dmf.dk www.dmf.dk

Dansk Musiker Forbund 1 Sankt Hans Torv 26 2200 København N Tlf: 35 240 240 Fax: 35 240 240 e-mail: dmf@dmf.dk www.dmf.dk ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ændringer i forhold til året før er markeret med >> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012

Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012 Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012 KURSER 2013 På 3 regionale kurser i januar 2013 sættes der fokus på nye love, regler, praksis samt ændringer på skatteområdet Aktuelt om Skat 2012/13 Mandag

Læs mere

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008 Juni 2008 RevisorInformerer Gulpladebiler - nu bliver det lettere SKAT har nu ændret reglerne for tilladt privat kørsel i biler på gule nummerplader. Du kan på en del områder se frem til lempeligere regler.

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere