SPEJDERCHEFEN HAR ORDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPEJDERCHEFEN HAR ORDET"

Transkript

1

2 SPEJDERCHEFEN HAR ORDET I 1929 var der en stor jamboree i England - vi var over spejdere fra alle lande -. og det regnede hele lejrperioden. Baden Powell sagde da til os i sin tale, at enhver kunne ligge i lejr i solskin, men der skulle spejdere til for at klare en lejr i regnvejr; og når I tænker tilbage på jeres sommerlejr i år, skal der nok blande sig lidt regn i minderne, men der er nu trods alt noget særligt ved at have klaret en tur, som stillede krav til ens dygtighed. Når vi hører om store bedrifter, er det sjældent, at det har været lutter solskin og legende let, og vi beundrer alle de folk, der kan klare en situation. Derfor tror jeg, at I er blevet dygtigere spejdere i den sommer, der gik, for I har vist, at I kunne tage det sure med det søde. * Og de, der har været med i jamboretterne i år, har set, at det kunne de udenlandske spejdere også. Selv havde jeg lejlighed til at be. søge to af de fem jamboretter i Danmark, og jeg må sige, at det var en stor oplevelse for mig, der dog ellers har set mange større lejre i min lange spejdertid. Vi har jo alle hørt om, at spejderbevægelsen er international, at vi har spejderbrødre i næsten alle lande. Men her i jamboretterne oplevede man det selv. Man så, at andre landes spejdere lever deres spejderliv på samme måde, som vi gør, men man følte tillige, at man var kammerater, at man hørte til et fællesskab. * Dette fællesskab skyldes ikke blot, at vi har samme uniform, selv om der måske er små forskelligheder for de enkelte landes vedkommende, men man følte sig straks som gode venner. Og hvorfor? Fordi vi har tillid til hverandre; vi ved, at vi kun vil hinanden godt. Og hvorfor ved vi det? * Jo, vort spejderløfte og vor spejderlov er den samme, hvor på kloden vort hjemsted er. Det er det, der knytter de mange millioner af spejdere verden over sammen i verdens største ungdomskorps. - Verdens-spejderbevægelsens ærespræsident, oberst Wilson, havde lejlighed til at besøge to af jamboretterne, og han udtalte sin anerkendelse af førernes dygtighed til at arrangere, men også spejdernes evne til at kunne klare sig selv med lejrindretning, madlavning og meget andet i vor ejendommelig sommer. * Men nu er vi alle hjemme igen i vort daglige spejderarbejde. Slapper I så af efter sommeren, eller tager I fat på at nå videre? At der er nogen, der går videre, ser jeg jo her i Spejdernes Magasin, hvor jeg følger, hvem der bliver l. kl.s spejdere, væbnere og riddere og tager vandreplader. Selv om jeg jo ikke kender de spejdere, der er nævnt, kender jeg jo troppenes navne. Og en trop er dygtig, når dens spejdere er det, og hver spejder, som når så langt, kaster glans over sin trop og gavner sin trop. Æressiden. er den side i Spejdernes Magasm, der glæder mig mest som spej derchef. J eg venter mig mange nye spejdernavne og mang tropsnavne i den kommende tid. Ove Holm. FORSIDEBILLEDET er et minde fra en af sommerens mange lejre. Billedet er taget af DA Herbert Busch, St. Blichers division. Hindsgavl-jamboretten. Spejderne hilser over»landegrænsen«. Rold-jamboretten. Oberst Wilson lykønsker vindende patrulje. 142

3 EJER BAVNEHØJS JAMBORETTE PÅ HUSODDE Bavne-Jamboretten 1954 fra den august på Husodde ved Horsens fjord nåede sit formål at ryste de 550 deltagere sammen til een stor familie. Den første aftens >>sammenrystnings.-lejrbål blev arrangeret af Olav fra Norge og Douglas fra Skotland, og ledet af Olav præsenterede alle gæsterne sig for deres danske værter. Drengene fandt i løbet af utrolig kort tid sammen og talte»internationalt«: en mærkelig blanding af engelsk, tysk, svensk, norsk og dansk, isprængt enkelte hollandske og schweiziske gloser og ivrigt støttet af mimik og arm- og håndbevægelser. Jamboretteflaget vajede, hejst af pionerholdet, i hele lejrperioden og den brændende bavn på det 8 m '1Øje tårn, jamborettens vartegn, lyste dag og nat over lejren. Ved åbl. V ej le trops IndgangsportaL ningen, der foretoges af præsidiets formand, borgmester Robert Holm, Horsens, talte bl. a. oberst J. S. Wilson, London, Thorkild Glad og Jens Hvass fra Rold til spejderne, ligesom adskillige DC'er og førere i lejrperioden»kiggede. indenfor. 24th Middelborough trop, der lå i lejr ved Århus og schweizerne fra Biel, der deltog i jamboretten ved Hindsgavl, kom på besøg. - En schweizerfamilie, hvis dreng deltog i lejren, slog deres telt op for en nat i.de gamles by., og rådsformanden for den hollandske trop fra Haarlem holdt en aften en glimrende tale til drengene ved lejrbålet. De pragtfulde internationale lejrbål med australiernes og new zealændernes maoridanse, skotternes dans til sækkepibe-akkompagnement, schweizernes flagkast og alle de Øvrige deltageres sange, sketches og råb, de mange canons og jamborette-sangen, der blev sunget igen og igen - og ikke at forglemme: de 500 kulørte lamper, der i den stille sommeraften strålede over lejren, var et betagende syn. Den 24 timers indianerøvelse, hvor bøffelklanen og hjorteklanen stredes om førsteretten til høvdingeværdigheden, begunstigedes af en lun og tør sommernat med bivuakering i det fri, spidstegning af 80 kaniner, nattesnigning til de 10 medicinmænd og kulminerede i et drabeligt overfald på»ohio<< -ekspressen næste formiddag. Om aftenen inviterede hjortepatruljerne bøffelklanens patruljer til små fredslej r bål. Som fritidsbeskæftigelse byggede patruljerne drager, og i flere dage svævede et stort antal drager med tropstørklæder som haler over lejren fra reveille til solnedgang. SØndagens»Bavne-mik. med ålefangst med de bare næver, sejlads med sejldugsbåde, pandekagevendinger og flagmastebygning gav, sammen med himmelspræt i skottelejren, den evige laven the hos Commonwealth og Grimsby spejderne og sangunderholdning hos Vest-Berlinerne, et broget billede af liv i lejren. r=- Der sejles med sejldugsbåd. Den sidste aftens jamborette-ild med præmieuddeling var ganske kort og sluttede med, at hver gruppe tog en glød fra bålet med til egen lejrplads, hvor de små intime bål, som symbol på det store fællesskab, snart blussede op. Det blev sent, inden spejderne den aften fandt i soveposerne. Trods lyn, torden og Ø sregn, men med en nådig sol, når det var Ønskeligt, var det svært at tage afsked med alle de mange nye venner. Som Agge fra Haarlem skrev i lejravisen»bavnen., den sidste dag: Vi kan fortælle jer, at vi priser denne dejlige lejr, som vi alle har syntes vældig godt om. 143

4 LYNGBY DIVISIONS JAMBORETTE VED FAKSE LADEPLADS DAnmARK Det var anden gang Lyngby division gik i gang med den meget morsomme opgave det er, at arrangere en jamborette. Lejrens beliggenhed var den samme som i 1949, nemlig Strandegårds Dyrehave ved Fakse Ladeplads. Vi havde gode erfaringer fra sidste gang, og der var derfor heller ikke stor betænkning hos ledelsen om, at det skulle være den samme meget smukke plads med kæmpehøje, gamle ege og udsigt lige ud over Øresund, der skulle være mødestedet for de 450 drenge fra 8 forskellige nationer. Det var dejligt at se de gamle spejdervenner fra 1949 igen - for der var nemlig mange fra den første jamborette, der gerne ville med igen, hvilket sikkert også skyldtes den stærke kontakt, der har været mellem mange af deltagerne fra den gang - og nævnes må det også, at næsten alle Lyngby divisionens troppe i de mellemliggende år har besøgt deres frændetroppe i udlandet. Men tilbage til jamboretten. Udlændingene ankom i de sidste dage af juli således, at næsten hele lejrkontingentet den 27. juli kunne samlet til et stort og meget smukt velkomstlejrbål ved Lyngby sø - Begivenheden blev forresten optaget til fjernsynet, og udsendt 2 dage efter i ugerevyen. KAMBALIK OPSTAR Efter ture til Nordsjælland og KØbenhavn og efter 2 dage i for- vejen at være rejst ti lejrpladsen kunne jamboretten 1954 officielt åbnes søndag den l. august. - Og hvilken lejrplads! To store lejrgader pyntet med asiatiske flag og vimpler, hist og her tro kopier af tibetanske hytter (jurter) og endelig et 12 m højt tårn. Forklaringen på disse foreteelser er den, at lej ren fingerede at være en samling af stor-khanen Kublai Khan's stammer i stor-khanens hovedstad Kambalik. Af og til skal der kåres en ny khan i Kambalik, og det skulle der også under denne jamborette, og dette gav naturligvis anledning til en stor døgnøvelse, idet de forskellige stammer,der ikke kunne blive enige om valget, til sidst»lod våbnene afgøre sagen. En stor rolle i lejrens daglige liv spillede. lamapræsterne., der hver dag i procession passerede gennem lejren hen til bedetårnet som den ypperste og prægtigst klædte besteg og fra toppen udråbte sine formaninger over indbyggerne på. kublaikansk«. Trods den våde sommer, var vi meget heldige, idet vi under jamboretten kun havde et minimum af regn, og da alle i lejren fuldt ud gik ind for fantasirammen og for et godt og hjerteligt spejdersamvær, tør man vist godt sige, at alle forlod lejren i forvisningen om, at det betyder noget, at være medlem af det store internationale verdensbroderskab af spejdere og med mindet om en munter og festlig lejr. Seelen. Skotterne - altid festlige. Det 14 m høje bedetårn. Storkhanen A udiens jurte. 144

5 NORDVESTFYNS DIVISIONS JAMBORETTE o PA HINDSGAVL.på det velbefæstede Hegnresgavl (Hindsgavl) slot var der mørkt og stille; men rundt om odden, hvorpå slottet lå, brusede endnu det oprørte sund. En flok strandmåger fløj skrigende om det høje slotstårn, som mod landsiden var stærkt oplyst af måneskinnet, medens det kastede en lang, sort slagskygge til den modsatte side ud over odden mod sundet. Vindebroen var nedslagen, men den store, murede port var lukket«. - Således læser man i Ingemanns: Erik Menveds Barndom.. Borgen er forlængst forsvundet, men den gamle borgbanke ved Hindsgavl ligger der endnu og oplevede fornylig nogle af sine store dage, thi her var det, at Nordvestfyns division afholdt sin jamborette i tiden fra 24. juli til 2. august. Foruden Nordvestfyns divisions gne troppe deltog desuden 7. Odense trop - Montgomery Groop fra Bussum i Holland - en trop fra Biel i Schweiz - 1st Southwell Tro op fra N ottingham - en fransk trop fra Rennes - fra Norge kom 2. Kristianssand trop og Sverige var repræsenteret af 6. Linkaping trop. SØndag morgen indledtes der med en friluftsgudtjeneste f den smukke Hindsgavl park, hvor pastor Staffeldt talte. Under vejrs og vindes nåde, d. v. s. med ophold og lidt sol imellem denne sommers mange regnbyger, fandt den egentlige åbningsparade sted kl. 14,00. Medens kongeskibet»dannebrog. for sydgående sejlede forbi ude i bæltet lød hornsignalerne og borgens vindebro, der var etableret»for tilfli.llet«, sænkedes ned i sine raslende kæder. Fremover broen skred nu med værdige skridt»slotsfogden<< i DC's skikkelse; han var ledsaget af lejrledelsen og enkelte indbudte. Den flotte vindebro. Med liv og lyst var der omkring i troppene arbejdet på lejretableringen og det fortsattes om søndagen indtil en rally i omegnen satte et stop herfor. søndagen sluttedes iøvrigt med en stemningsfuld højtidelighed i mindelunden, hvor der er rejst en sten for de 8 engelske flyvere, der under den sidste krig styrtede ned med deres maskine, som blev beskudt af flakskytset fra Lillebæltsbroen. Der blev nedlagt blomster af DC GrØnborg på divisionens vegne og af føreren for de engelske spejdere, mr. Pulford. - KONG NEPTUN P A BESØG En dag, hvor Lillebælt sendte sine skumhvide bølger mod kysten, steg kong Neptun i land ledsaget af sit følge af hofembedsmænd, marskaller og andre fladfisk. Hans Majestæt, der var i en sparsom galladragt af optrævlet tovværk, høvlspåner og tangplanter, blev hyldet af de forsamlede nationer, som derefter ved deputationer frembar kostbare presenter og gavekort til køb af regnfrakker og gummistøvler. Ceremonimesteren overvågede at ritualet ved denne parade overholdtes nøje. Ordensmarskallen uddelte ridderslag til højre og venstre ved hjlæp af marinerede sild. Og indsæberen og hofbarberen og hofbarberen havde travlt med havskummet og den maritime»philishave«. - Dagene gled trods regn og blæst hurtigt hen; thi hver dag havde sit foretagende. Efterretningen om, at de forsvundne uransøgere, James Seaton og Hawk Rawlin, havde fundet et stort uranlej e, vakte stort røre. I øsende regn sendtes ekspeditionsholdene af sted for på mineselskabernes vegne at indsamle oplysninger om dette lejes beliggenhed. Efter at have benyttet Canadian Pacific Railways ekspressen til Northern River town, trængte man gennem det tildels vanskelige terræn og besøgte flere punkter, som var af betydning for eftersøgningen, ligesom man udspurgte de farmere og pelsjægere, man mødte. Henimod aften n åede man frem til fort Knox (Hylkedam), hvor der gjordes holdt for natten. Læs videre side

6 ROLD JAMBORETTE Da NØrrejydske Division i 1947 arrangerede verdens første j arnborette i Rold skov, havde ingen tænkt sig,. at jamboretter syv år senere skulle være en»almindelig«form for internationale lejre. Ikke mindre end 6 jamboretter er i denne somer afviklet i Danmark og flere 1 udlandet. Otte nationers drenge mødtes i old til den 3. jamborette i NØrre JYSke division. Det blev begivenhedsrige dage - blot alt for få dage. Vi var glade for at have ærespræsidenten for den internationale komite oberst J. S. Wilson i lejrledelsen. Hans tilstedeværelse og hans kloge ord om spejderarbejdets betydning gav Rold-jamboretten et ganske særligt perspektiv, udover at lejren gav anledning til for. De tre musketerer«: Ove Holm, Jens Hvass og Tage Carstensen at mødes til et 30 års jubilæumsgensyn med Wilson, som de tre danske spejderførere første gang mødte ved verdensjamboretten på Ermelundssletten i Rold-jamboretten 1954 gennemførtes i Borneo-stil. Forud for lejren var opført en stor og tro kopi af en Borneo-hytte, der dannede et godt samlingsmærke for lejrens 700 indbygere. Hytten tronede som et tempel blandt de zuluhytter, der opførtes rundt om den på lejrens første dag. Borneo-hytte, zuluhytter og telte, paradepladsen. højt oppe med flagmaster og rådsilden var et smukt panorama på den i forvejen meget skønne plet i Rold skovs hjerte. Det var en mønster-jamborette, som blev åbnet af lejrens præsident, hofjægermester Jørgen Ca- stenskiold, Kongstedlund. Besøget ved de to store lejrbål var over forventning stort. Fra hele landsdelen kom forældre og pårø,rende i tusindtal for at tage del i lejrens og bålenes oplevelser. Specielt det sidste bål med kertefesten var et betagende syn - et symbol på sammenhold og kammeratskab. - Tænk j er flammen fra et enkelt stearinlys - tændt ved bålets ild - langsomt forplante sig op gennem kredsen om bålet, voksende i antal og til sidst strålende lys i hundredvis. Stemningen kan kun vanskeligt beskrives med ord. ASADODAGEN Men inden denne stemningsfulde afslutning på jamboretten var et stort anlagt program afviklet - så stort, at vi havde Ønsket os i hvert fald en dag mere i lejren. ASADOdagen var vel nok imødeset med den største spænding. Heldigvis blev det styrtende regnvejr, der yderligere vanskeliggjorde manddomsprøven på vildmandsturen 1 (GrØndalsvænge).gennem Rold. Leopardmændenes angreb på de unge krigeres netop indfangede vildt Den stor e borneohytte. kom som en slem overraskelse, men sulten var trods alt større end trætheden, og leopardmændene måtte til sidst bide i græsset, hvorpå spidstegningen af 15 rådyr begyndte samtidig med bivuakbygningen. Et festligt syn, og grønlænderne viste sig som fremragende flænsere. Kig ind i borneohytten. Patruljeturneringen gennemførtes af alle 80 patruljer. Den vandtes af en kombineret patrulje fra Amerika og Kong Hans trop i Alborg. Med særtog fra Mosskov drog - hle styrken en dag til Alborg på vrks?mhedsbesøg med afslutning i T1voh - Karolinelund, hvor 3000 overværede spejdernes optræden på den store friluftsscene. Englænderne spillede Shakespeare, tyskerne spillede og sang vidunderligt, og grønlændernes trommedans gjaldede ind over Alborg - for blot at nævne et par ting fra underholdningens program. _Jens H1;'ass fortjente denne gang himmelsp]æt, otte spejdere fra hver af de deltagende nationer gav ham det ved afslutningsparaden som tak for glimrende tilrettelæggelse af jamboretten. Ole Vang. 146

7 Vestsjællands- og Skjalm Hvides divisioner afholdt sammen deres første jamborette i dagene 31. juli til 7. august ved det meget smukke Torbenfeldt slot (fra omkring år 1400) syd for MØrkØv. Torbenfeldts smukke omgivelser med søen, de store bakker og de kæmpemæssige gamle træer passende fordelt over terrænet gav den pragtfuldeste ramme om jamborette-lejren. Lejren var faktisk inddelt i to "bydele«, nemlig se l ve spe j der lejren, der lå på det lave, let skrånende terræn ned mod søen, og et stykke derfra lejr-torvet med de mange forskellige huse og boder: kontor, politistation, bank, posthus, depotudsalg, is- og sodavandsbod, spejderteknisk udstilling og stenalderudstilling, badeanstalt med 20 bruser samt endelig førerlejren med kantine, kost-udlevering, børnehave til medbragte førerbørn og sygehus. På det allerhøjeste hjørne af lejr-terrænet var der paradeplads med talerstol og 5 meget høje flagstænger med flag repræsenterende de deltagende spejderes hjemland. - Lejrbålspladsen lå smukt ved foden af paradepladsen umiddelbart ved søbredden med en smuk udsigt til slottet i baggrunden. Jamboretten havde ca. 400 deltagere. Af disse var ca. 70 fra Færøerne, Norge, Sverige og 2 hold tyskere fra henholdsvis Vestberlin og Lohr am Main. De fem flag hejses. LEJRENS ABNING søndag morgen, da lejren havde taget form, startede vi med morgenparrde og gudstjeneste, hvor sognepræst C. Karlum, Grevinge, på en prægtig måde talte til dren- VEST SJÆLLANDS OG SKJALM HVIDES JAMBORETTE gene. Efter yderligere intensivt arbejde md lejrindretning, der blev lavet mange flotte portaler, lejrborde, gl. mands bål, kogesteder på borde af de rigelige materialer, der var til rådighed, og efter endt madlavning, samledes begge divisioner, særligt indbudte, præsidium og en masse forældre og andre besøgende kl. 14,30 til den officielle åbning med lurblæsning og hejsning af de 5 flag. søndagen, der havde ca besøgende, sluttede i det herlige vejr med et stort fælles lejrbål med mange fornøjelige og stemningsfulde optrin, og hvor vi for første gang rigtigt sang vor egen jamborettesang. Om mandagen gik vi, trods megen regn igang med de forskellige konkurrencer, og ca. halvdelen af lejrdeltagerne tog om eftermiddagen på udflugter til Kalundborg (kirke, museum og radiostation), til Sorø (kirke og akademi samt Ejernede rundkirke) og endelig nogle til Knabstrup teglværk. DEN STORE HIKE Tirsdag kl. 14 startede - stadig i regn - samtlige patruljer på en et-døgns hike eller patruljevandring, der var lagt ad to forskellige ruter. Turen, der var på omkring km og med overnatning i lade undervejs, var led i den løbende konkurrence og temmelig anstrengende. For at spejderne skulle slippe let med madlavningen onsdag, blev der stegt 6 flotte, store råbukke på spid. Det var et stort eksperiment, og vi var selvfølgelig meget spændt på resultatet. Kl. ca. 18,30 efter omkring 7 timers spidstegning, der blev foretaget af en del hjemmeværende assistenter og førere, blev der ved lurblæsning kaldt sammen og dyrene parteret og delt ud. Det blev den helt store sukces. Bukkene var vidunderligt stegt, og en lige så pragtfuld "Asadosauce<< satte absolut prikken over i'et. Læs videre næste side. 147

8 .. JAMBORETTE (fortsat) Onsdagens anden overraskelse var det meget store besøg af gæster, og heriblandt var spejderchefen Ove Holm. Torsdagsprogrammet var ligesom om mandagen. Denne gang var det den anden halvdel af drengene, der tog på de 3 udflugter. Om aftenen herskede der en pragtfuld stemning over hele lejrpladsen. Den mørke, lune og stille aften med sine mange private små gæstelejrbål, hvor de forskellige tungemål blandede sig i sketches og sange, blev en skøn oplevelse, og vi fik et uforglemmeligt minde om fællesskab, munterhed og hygge. P A PRIMITIVT SØSPEJDER FØRERKURSUS 1954 Vinden er stiv nordve:"t med høj himmel. Det tegner godt for sejladsen i "Danernes sønner<< 4. trop. For kun alt for få dage etableres søspejderlejren i Gundestrup hos Knud, hvor smørstikkeren fra proviantteltet udleverer metervis af flæskesteg i tuber, efter at talstanderen er røget op under råen på signalmasten. "skafning!«bøgeblad kommanderer: "hal ind<<, og mænnerne haler ind, som var det ankertrossen på en af ålborgjollerne, som ligger lunt og godt dernede i kanalen bag dæmningen. i tovender, som skulle spejdses - knob - kast med redningsreb. Da vagten havde slået 4 glas, blev der pebet til spækhuggerjagt - frisk vind med masser af skum for boven - skafning - teltorden - lejrbål - te med den rette røgsmag - BØgeblad spandt en ende fra de store have, og Fritz talte om kammeratskabet, 'så tørnede vi ind - der var nogle, der måtte op igen og rejse telt i løbet af natten. Travlhed på lejrpladsen. Fredag bød på slutkampe i konkurrencer og forældredag med lejrbål. Dette sidste med præmieuddeling til de sejrende patruljer og troppe blev dog en meget fugtig»historie<<. Da vi var samlet, og lejrbålet skulle begynde, brød et meget voldsomt uvejr løs, lejrbålet blev udsat, men da det senere blev genoptaget, skyllede regnen stadig ned. LØrdag stod i opbruddets tegn. Der var travlhed med lejrbrydning og pakning, og da vejret blev helt godt, tørrede såvel telte som beklædning. Det var med vemod vi tog afsked med den dejlige plet, der havde givet os så mange minder og kammerater. Vore udenlandske spejderkammerater, der i forvejen var blevet fordelt blandt os til privatindkvartering, rejste ligeledes med vemod fra Torbenfeldt. Sp. 148 Månedens knob har måttet vige pladsen for Jamboretterne. MAN VÆNNER SIG TIL REGNEN Klar luft!! Jo, men hen under aften kommer der regn - SchjØnning instruerer i ålborgjollen og dens rig iført olietøj!!»danernes sønner<< skutter sig lidt i regnen, men hvad - de er vant til vand både fra oven og fra neden - og var de det ikke, blev de det i de kommende dage!! Middagsskafning - smagsprøver - staben spiste med - lejrorden - teltorden - regn - masser af regn - chefen Fritz giver tilladelse til indendørs lejrbål ved Knuds pejs - ah - vi hygger os, og Fritz forklarer os meningen med førerkursus. - Ud i regnen. - Er soveposen tør? J o, i dag er den, men i morgen aften? - Hen på morgenkvisten vågner jeg ved at se min teltmakker - tovværkskonstruktøren - ligge og rage, som om han har gjort sig våd. Han spørger søvnigt, om teltet ikke er sprunget læk, og fabler noget om, at kvinder og børn skal først i bådene Næste gang jeg fik Øjne, var det Knud, der peb mig ud med ordene, rejse, rejse, ud af køjerne, og da vi tørnede ud, var vejret nogenlunde tåbeligt: tørvejr, vind 6-7! - svømning, roning, skafning - instruktioner i kapsejlads og signallære - skafning - og så viklede BØgeblad»Danernes sønner«ind Vinden er god. (Foto: Fritz Lerche). Purring i storm og regn - affaldshul og latrin er blevet til søer - båltænding - vådt træ, men der blev ild!!! - 24 timers sejlads måtte udgå - vindstyrke 7 med hårde pust - ikke tage chancer ved sejlads - Fritz tager sig af knive og dolke, det tiltrængtes!! - sejlsyning - de internationale søvejsregler, sejlopgaver i kortet - der går rygter om natøvelse på landjorden!! - næste morgen lidt tørvejr: tøjtørring - soveposerne holder tæt endnu! - brydning af lejren - stuvning af bådene - stabsbåden signalerer: kølvandsorden - gå på prajehold - tag sejlene - klar til roning - kø,lvandsorden - sæt sejl - fri sejlads gå i havn - Alsgårde stikker til søs, vi går i land - - stadig regn - - skafning - vi tømer ind - purring - sejlads, ak, den sidste på dette kursus - på kajen ved Holbæk søspejderstation står Anthony og tager imod - flaget stryges for»danernes sønner«4. trop, og vi spredes over hele landet - en herlig oplevelse rigere, men våde, gennemvåde. Gunnar.

9 Tegninger af STIG BANG Der er spejdere, der mener, at med september slutter lejrturene for i år. Hvorfor det? Også i de tre sidste måneder kan man da sagtens tage på weekendture - for ikke at tale om efterårslejr - når bare man indretter sig efter vejret og overnatter i lade eller hytte, med mindre man er skovmand og derfor kan indrette sig i sin bivuak. Og ude i naturen er der nok at kig ge på, også i oktober. Da sætter f. eks. '--'" løvfaldet ind i al sin spraglede pragt. Når bladene flammer op i gult, brunt og rødt, skyldes det dels, at grønkornene - der indeholder det for Øjeblikket så moderne klorofyl! - forsvinder, dels, at der nydannes et vinrødt stof, autocyan, der giver f. eks. vildvinen og rønnetræet den skønne farve. Amputeringen af de millioner af blade sker let og smertefrit for træet, idet der, så snart et blad er tømt for næringsstof, dannes et såkaldt»løsningslag«ved grunden af bladstilken og lige nedenfor det en sårkork der allerede har læget såret, når bladet falder. Det ser du allersmukkest hos hestekastanien. Husk at tage nogle efterårsgrene med hjem fra weekendturen til din mors gulvvase-tager du dem fra store træer, og skærer du dem af, sker der ingen skade derved. Når bladene er borte fra træerne er fuglene lettere at iagttage. Bogfinkerede kamufleret i grenvinke l. P å de nedfaldne blade kan du finde masser af galler, der er en slags kræftsvulster, som planten har dannet omkring æg og larver af galhveps, galmyg, bladlus eller ga.lmider. Hver galle har sm karakteristiske form, afhængig af, hvilket insekt eller mide, der er ophavsmanden. De største er de såkaldte»galæbler<< på Galle af bøgens galmyg; for neden galle og larve i snit. egeblade - her kan du endnu finde larverne inde i den Centimeterstore kugle på undersiden af bla- Dt gælder både standfuglene og de trækfugle, der endnu ikke har fortrukket til mildere himmelstrøg. Også de nu forladte reder er nemmere at finde, og nu gør det ikke noget, at du piller dem ned for at undersøge dem nærmre. Se f. eks. hvordan bogfinken ved hjælp af edderkoppespind kamuflerer sin rede med mos eller grenlav. det. Men desuden er der snesevis af andre gallearter "med alle mulige former, og det er sjovt at lave sig en hel samling af tørrede blade med de forskellige slags galler. Når fuglenes efterårsfældning sætter ind, kan der findes en mængde løse fuglefjer på skovbunden eller drevet i land langs søbredden. I oktober-nummeret af MAG ASINE'I' i f j o r skrev j eg en længere roman om den spændende jagt på fuglefjer - find den evt. frem og læs den igen! Endelig er der fuglegylp, først og fremmest af uglerne. Det er Egeblad med»galæbler«. helt fantastisk, hvad du med megen forsigtighed kan pille ud af disse 2-3 cm store, grålige klumper af for eksempel natuglegylp, hvis farve stammer fra myriader af ufordøjelige musehår; kranier og skeletdele _af skovm'!s, markms og spismus insektrester (Især de harde dækvmger af biller): skeletdele af frøer 9g tudser og enkelte rester af fugle.»punggaller«(af galmide) på lindeblad. Ikke alene uglerne gylper. Der er også tårnfalk og musvåge (som natuglens, men løsere i det), due- og spurvehøg (kun sammenklistrede fjer), hejre (sort, Gylp af natugle med insektben og musekranie. fast overflade og vredet spids), stork (med pinde og småsten og smuldrende, p. gr. a. jord fra regnorme), kragefugle (som små, indtørrede hestepærer), mågefugle (ed meget uregelmæssig form) og endelig tornskadens gylp, der af gode grunde kun indeholder insektrester. Der er serveret - velbekomme! 149

10 Kupon pi anen Her er en opgave som ALLE spejdere må tage del i. Læs om HVOR FOR og HVORDAN. UNESCO - det ord har du sikkert hørt i radioen eller læst i avisen, men du er måske ikke helt klar over, hvad det omfatter, så lad mig med det samme fortælle, at det er FN's organisation for undervisning, videnskab og kultur. UNESCO har som et af sine formål at støtte arbejdet for folkeoplysning i de lande, som trænger til det, og som henvender sig til UNESCO herom. Fra sit hovedkontor i Paris sender UNESCO hjælp til skolebyggeri, til anskaffelse af undervisningsmateriel lige fra blyanter, tavler o. lign. til smalfilmsapparater, som er nødvendige, når det drejer sig om at bringe kundskaber til de millioner af voksne, som hverken er i stand til at læse eller skrive. Desuden udsender UNESCO sagkyndige, som kan vejlede og give r åd, samt udstyr til læreanstalter, så de pågældende lande efterhånden, ved at uddanne fagfolk i stadig større omfang, selv kan overtage arbejdet. HVOR ER DER UNDERUDVIKLEDE LANDE? Det er desværre sådan, at ikke mindre end 1500 millioner mennesker eller ca. to trediedele af j ordens befolkning lever i de underudviklede lande i dag. Det drejer sig om store områder i Asien og det meste af Afrika samt store dele af Syd- og Mellemamerika. Disse steder lever flertallet i den yderste fattigdom. De er underernærede og lige på grænsen af hungersnød og hertil kommer, at sundhedstilstanden er meget ringe. Det vil du forstå, når du hører, at de fleste lever fra vuggen til graven uden nogen sinde at se en læge, og 150 det er vel at mærke i områd er, hvor bakterierne trives under alt for gode forhold, fordi der mangler renlighed. Med dette som baggrund forbavser det dig sikkert ikke, at det mange steder er sådan, at hvert tredie barn dør i det første leveår, og menneskene bliver i gennemsnit kun halvt så gamle som i Danmark. MYS ORE Et af de mange underudviklede lande er Mysore, som er et paradis for turister. Det byder på skønne tempelhaver, storslåede landskaber og jungleskove, fulde af storvildt. Men størstedelen af befolkningen lever i de tusinder af små, grå landsbyer, hvor de med samme redskaber, som deres forfædre har brugt i århundreder, fravrister den udpinte jord et nødtørftigt udbytte. Eller som ufaglærte arbejdere i by ernes slumkvarterer, hvor fattigdommen og uvidenheden ikke er mindre end på landet. Mysore er en af den Indiske Unions fyrstestater. Det ligger i den sydligste del af Indien, er knap dobbelt så stort som Danmark og har godt ni millioner indbyggere. 70 pct. af mændene og 90 pct. af kvinderne er analfabeter. KULTURARBEJDET I 1940 begyndte en gruppe studenter ved Mysores universitet at give læseundervisning i hovedstadens slumkvarterer, og i løbet af et par år voksede bevægelsen til en landsomfattende kampagne for elementærundervisning. Man foretog en statistisk beregning og gjorde op, at man med gennemsnitlig 108 undervisningstimer kunne bringe voksne elever så vidt, at de kunne læse en avis og skrive et brev, og at omkostningerne ville beløbe sig til ca. 71/z krone pr. elev. På dette grundlag udarbejdede man en femårsplan til fuldstændig udryddelse af analfabetismen. Men det viste sig hurtigt, at teon er et, praksis ofte noget helt andet. Man opdagede, at der blandt de nyindmeldte elever til begynderundervisningen var adskillig som havde gennemgået det samme kursus året i forvejen. De havde altså nok i løbet af nogle, måneder lært at læse, men da de ikke havde mulighed for at holde den nyerhvervede færdighed vedlige, havde de praktisk talt glemt den igen. Man forstod nu, at det ikke var tilstrækkeligt med disse r aske begynderkursus, man måtte følge sagen op og sørge for, at de, der havde

11 o n en mærke i områder, e trives under alt d, fordi der mangler EN OPGAV, baggrund forbavkert ikke, at det er sådan, at hvert i det første leveår, bliver i gennemsnit mle som i Danmark. nge underudviklede e, som er et para Det byder på skøn ' storslåede landgleskove, fulde af len af befolkningen nder af små, grå r de med samme deres forfædre har eder, fravrister den nødtørftigt udbytte. rte arbejdere i byterer, hvor fattigidenheden ikke er landet. af den Indiske Uni. Det ligger i den 1f Indien, er knap som Danmark og maner indbyggere. 1dene og 90 pct. af alfabeter. DET gruppe stusores universitet at isning i hovedstaerer, og i løbet af, e bevægelsen til en kampagne for elening. Man foretog egning og gjorde gennemsnitlig 108 ner kunne bringe vidt, at de kunne skrive et brev, og ne ville beløbe sig til ca. 7lfz krone pr. elev. På dette grundlag udarbejdede man en femårsplan til fuldstændig udryddelse af analfabetismen. Men det viste sig hurtigt, at teon er et, praksis ofte noget helt andet. Man opdagede, at der blandt de nyindmeldte elever til begynderundervisningen var adskillige!, som havde gennemgået det samme kursus året i forvejen. De havde altså nok i løbet af nogle måneder lært at læse, men da de ikke havde mulighed for at holde den nyerhvervede færdighed vedlige, havde de praktisk talt glemt den igen. Man forstod nu, at det ikke var tilstrækkeligt med disse raske begynderkursus, man måtte følge sagen op og sørge for, at de, der havde lært at læse, også havde noget at bruge denne evne til. Og man tog derfor fat på at starte biblioteksafdelinger og fremskaffe enkle, tillokkende bøger og blade, som man kunne give. nylæserne. i hænde. Men man gik også andre veje for at fremme oplysningen og forbedre den sociale standard. Man arbejdede for en reform af sådanne vaner og skikke indenfor familielivet, som var hindrende for fremskridt, prøvede at få indført nye tekniske metoder indenfor landbruget og de gamle håndværk og at vække en ny sans for medborgerskab og fællesfølelse i de små samfund. Og til hele denne kampagne bruger man ligesom andetsteds ikke blot bøger, men i høj grad lysbilleder og direkte til fantasier lig måde anskuelig1 domme. LANDBRUGSSKOl En særlig rolle i de landbrugsskoler begyndt at opret' dansk mønster, mt gamle indiske trad De, der bliver ud sus på en sådan sk ge bønder, som l: barneskolen, dels fra de voksnes h medlemmer af land kursus omfatter sa 30 deltagere, som eller 6 måneder på er der korte kurs ugers varighed, og ' sus for kvinder. Hovedformålet m er at hæve landbru1 forøge fødevarepro en ung landmand k et ophold på en s: han lært en hel d landbrugsmetoder c han skal lære sine 1 me.han har lært, h indfange de vilde jt re honning til en kc kilde, hvordan man ren og frugten bedr skal forøge den mc: nes ydelser, så man re og bedre æg på man skal reparere t bedre sin bolig. Nu har du hørt o vi kunne have val lande, for hvem det gerne vil have UNESCO. Og nu stå dine kammerater

12 lært at læse, også havde noget at bruge denne evne til. Og man tog derfor fat på at starte biblioteksafdelinger og fremskaffe enkle, tillokkende bøger og blade, som man kunne give»nylæserne«i hænde. Men man gik også andre veje for at fremme oplysningen og forbedre den sociale standard. Man arbejdede for en reform af sådanne vaner og skikke indenfor familielivet, som var hindrende for fremskridt, prøvede at få indført nye tekniske metoder indenfor landbruget og de gamle håndværk og at vække en ny sans for medborgerskab og fællesfølelse i de små samfund. Og til hele denne kampagne bruger man ligesom andetsteds ikke blot bøger, men i høj grad lysbilleder og film, som taler direkte til fantasien og på letfattelig måde anskueliggør de nye lærdomme. LANDBRUGSSKOLER En særlig rolle i Mysare spiller de landbrugsskoler, som man er begyndt at oprette delvis efter dansk mønster, men med rod i gamle indiske traditioner. De, der bliver udvalgt til et kursus på en sådan skole, er dels unge bønder, som har gennemgået barneskolen, dels lovende elever fra de voksnes læseklasser, dels medlemmer af landsbyernes råd. Et kursus omfatter sædvanligvis deltagere, som opholder sig 4 eller 6 måneder på skolen. Desuden er der korte kursus på nogle få ugers varighed, og der er også kursus for kvinder. Hovedformålet med disse skoler er at hæve landbrugets standard og forøge fødevareproduktionen. Når en ung landmand kommer hjem fra et ophold på en sådan skole, har han lært en hel del om moderne landbrugsmetoder og om, hvordan han skal lære sine naboer det samme.han har lært, hvordan han kan indfange de vilde junglebier og gøre honning til en kontant indtægtskilde, hvordan man skal få mælken ren og frugten bedre, hvordan man skal forøge den magre landsbyhønes ydelser, så man kan bringe flere og bedre æg på torvet, hvordan man skal reparere en plov og forbedre sin bolig. Nu har du hørt om Mysore, men vi kunne have v-algt mange andre lande, for hvem det er fælles, at de gerne vil have hjælp gennem UNESCO. Og nu står det til dig og dine kammerater i patruljen og troppen om at være med til at give disse lande hjælp. Kort sagt: Være med i kuponplanen. HVAD SKAL. I GØRE? I skal henvende jer til Mellemfolkeligt Samvirke, Vendersgade 29, KØbenhavn K. og fortælle, at I er interesseret i kuponplanen og gerne ønsker oplysninger om arbejdsopgaver. Når I har fået dem, vælger I en opgave ud, måske drej er det sig om opslagsbøger og håndbøger til Mysore, som koster 35 kr., måske har I mulighed for at sælge mange mærker og kunne glæde inderne med en tonefilm til 280 kr. Men ligegyldigt hvilken opgave I vælger, pengene vil være velkomne. Når opgaven er valgt rekvirerer I et eller flere hæfter med 25 øres UNESCO-mærker, som sælges til spejdere og andre interesserede. Den dag mærkerne er solgt, sendes pengene til Mellemfolkeligt Samvirke. Herfra modtager I så en UNESCO-kupon, der lyder på det indsamlede beløb og oplyser adressen på modtageren i det fremmede land. Nu gælder det så blot om at sende kuponen af sted, og når der er gået nogen tid, kommer der brev fra modtageren, som fortæller om pengenes anvendelse og naturligvis takker for dem. Der kan ikke herske tvivl om, at det for enhver ulv og spejder er en værdig opgave at være med i UNESCO's kuponplan. Dit korps har anbefalet kuponplanen, så støt den, og lad os høre fra hele landet om jeres deltagelse. Skal det være din patrulje eller trop, der først kan fortælle Magasinet om den fø rste afsendelse af en gavekupon? 151

13 JAMBORETTE (fors. fra side 145) Under lejrperioden var der arrangeret udflugter til Middelfart, Fredericia og Kolding med sightseeing i de respektive byer. SØndag den l. august var den store besøgsdag i jamboretten, hvor publikum fik lejlighed til at se troppene i arbejde. Således havde Nu er maden snart færdig. l. Middelfart arrangeret pandekagebagning med udstedelse af. pandekage i luften vende certifikat. Den engelske trop lavede en stor tovbro. Hollænderne mødte med en flittig benyttet svævebane, der førte fra den høje slotsbanke og ud på engen. Hos schweizerne kunne man med en armbrøstlignende bue forsøge på at skyde et æble af hovedet på Tell junior. Desuden opførtes et indianershow, og der var optræden af zuluer fra Langesø. l. Gelsted viste ved en førstehjælpsopvisning, hvorledes tilskadekomne skulle behandles. Om eftermiddagen kl. 17,00 var der parade med uddeling af præmier. De deltagende udenlandske troppes førere fik hver som erindring overrakt en stenalderøkse med skaft. Under ledelse af DA Viggo MØrch fra Fredericia sluttedes dagen med stort lejrbål på friluftsscenen i Kongebroskoven. Den påfølgende mandag fandt nedbrydningen af lejren sted, og de mange spejdere drog hver til sit. De udenlandske troppe tog med deres respektive frændetroppe for at tilbringe nogle dage i private hjem. Den megen væde fra oven formåede ikke at kue humøret under lejren, og det er sikkert mange gode minder, man tager med hjem fra jamboretten, hvor syv nationer mødtes i kammeratligt samvær. Dick. BOGHYLDEN DEN LILLE SPEJDERBOG (3,00 kr.- Det Danske Spejkorps). Nu er der kommet ny udgave af DEN LILLE SPEJDERBOG, og de mange, der i foråret og sommeren forgæves måtte spør,ge efter bogen, kan roligt glæde sig til nu at kunne tage en virkelig god spejderbog i hånden og begynde den interessante læsning. Og der er nok at læse om: karaktertræning, naturliv, lejrliv, vandringer, primitiv lejrsport, internationalt, hjælpsomhed, praktiske færdigheder, korpsets historie, klasseprøverne og for søspejderne meget og udmærket stof. Du kommer afgjort ikke til at kede dig i selskab med DEN LIL LE SPEJDERBOG, der vil stadig være stof, du kan vende tilbage til og lære af. Så er den ikke at finde på din bogreol, så lad den komme øverst på ønskesedlen. Og så havde jeg nær glemt at fortælle, at bogen fremtræder i et større og bedre format med god opsætning.og plasticomslag. HåndbØ,ger for børn: BØrge Eskildsen: JEG HAR STUE PLANTER. Engelhardt Lind: JEG HAR ET AKVA RIUM.- J. K. Eriksen: JEG KIGGER STJERNER. - Adzer Blume: JEG FOTOGRA FERER. (Hver bog kr. 3,50. - Erik Lundsgaards forlag). I bogen om stueplanter får man en mængde gode råd om pasning af planter. Der er endvidere en stor oversigt over de almindelige stueplanter og deres betingelser for trivsel. Hvis du skal have fornøjelse af, et akvarium, er der mange ting, du skal være vidende om, og det får du god besked om i denne bog om eget akvarium. Jeg kigger stjerner. er vel nok kun for større drenge, selv om forfatteren har undgået at anvende vartskelig matematik. Bogen er forsynet med et stort stjernekort. For alle nybegyndere er b01gen om fotografering en god hjælp. Der er også anvisning på fremkaldelse af film. Honore Marrow og William J. Swartmann: SKffiSABEN. (4,00 kr. - Gyldendal). En gammel skipper går i land og bosætter sig i England. Han fortæller om sine mange oplevelser på de gamle sejlskibe og de store have, og i disse fortællinger hører vi om aben Chobu, som har været hans kæledyr. S. A. Kubien: TOLDER I KINA. ( 6,00 kr. - Gyldendal). Enhver eventyrlysten dreng lever med i denne bogs beretninger om en ung danskers oplevelser blandt toldere og smuglere ved Kinas kyst- og flodlandskaber. S k. Kravl bare videre, der er ingen grund til at U. hjemve. 152

14 Vt' io,.fecle!jditui.jempde den 17.sepfen?hPr51.f. tnecl en sjov ktsle9. P& bo9 s;dn af bordf'.tar fqst9;orf.2lfting rnecl t'eqnesf/ffer. Ef slorf spejl l fi l.lnder bordel, 5a 0 1edes af vt' k un n" se l/n9ene t' spejl hil/ede. v, ktj Cjl?de rntnvf og skrev dereller hec/. lkk" clå/lt9i. }ens blt?v bt?dsl. ( 11,» L. æ r«r e n sen / l --. Svend oplasfi? dt?reffer ef (' ] Stqnalrn enf, Mandspflrson, ti.\ ca. 40 Q r 9Clrnn_.,ef 1 1-1'1 Ctr1 ( \ }1g0 hoj 1 nidbionej 05 v, o s v. Se Vi anc/re skvlle gffe, hvem -/-- det var. V199o og Søten fctndt\,,. P..., ud af af def rnaoffe være 00 - f l L e D -f t \J,c\} - øj 1 ærer J ns n. _0-!9 '9, - :, \ 1 JiJ /{aj ftern viste nv e f effer ei noglt? )... {i'\. bt/leder o t' lerro/'!'}en sfar:de som \: _ bro, hvse, k1rker, vej os v. v, andre k '9'Jede frit sf ba;;efler,skv//e v, nt?dfe9nf! orl Stjnafvrer- "", n e svarende til billeclerne- o9 /!t9fly r) l_..cj, -" -") rcekkefø/9e. God træntn9 / _.Y r'.._,,..ttt;.v V; øved e knob parv,-s. Sten o9 Kqj l'ot ks. li'cij I??ed knohreb. Sien l'icvnr ef khob, 09 fa!llr 1 long5otni t/1 <o,/det hqn holct_er en. sodef rop op foran H"ojs fandl'. llhyjen breder s19. Vtl Haj no q/ P1nde knobet 1nden.<o- og den sor fe p/ef på ponden? 771 tdsf forfa/fe 5vond en h/stor/e, hvot cter flere 9on9t? bl1ver bru:; for et Rnob. Hvem kc:'!sfer førsf det ttjttje l<nob hen foron hans f'ødder?(.. båden lagd(? f/1 oyj!j bon dfe/en fosf f,fpæle?n- tujiitj OI'T7rnor9nt-n heisfe vi f'lo9ef--- o_s.v-) /ajvs--::>!jlf Øalkepatruljens krønike ;:,;

15 Per Groth, l. Esbjerg GråbrØdre flok. BF Kjeld Frimuth Hansen, 5. Odense flok. Per Ankersø, 5. Odense flok. Rask ulveunge nemlig flokfører for SkØrping flok og hans far er divisionschef. Frants har vist, at han som en rigtig ulv har haft Øjne og Ører med sig. Havde han ikke handlet så hurtigt, var den lille pige uden tvivl druknet. Til lykke Frants! Nu skal I høre om en rask ulveunge - Frants Hvass fra SkØrping flok i Jylland. En dag i påsken legede Frants nede ved en dam i deres have sammen med en lille pige, som var på besøg hos hans forældre. Pludselig faldt den lille pige i vandet på et sted, hvor hun ikke kunne bunde. Frants, som stod på den modsatte side af dammen, løb Øjeblikkelig over til hende, og det lykkedes ham at få fat i pigen og hale hende op af det kolde, dybe vand. Frants vil for sin resolutte optræden få overrakt korpsets bronzekors for livredning, og det bliver en stor dag - ikke blot for ham selv - men også for hans flok og hans forældre, for Frants' mor er 154 Her ser du floklokaiet l det nye hus ulvene og spejderne i NykØbing F. har fået. Odenseanske ulve ved den vanskelige opgave at skulle skrive tingene ned efter klmslegen. 30 km tur i Østerbro divisionen. 52 ulveunger startede morgenfriske fra Trianglen - vi skulle rigtig ud og trave. Målet var de 30 km. HumØret var højt og alle spændte på, hvad dagen ville bringe af oplevelser. Men vi morede os godt, for undervejs legede vi Robin Hood og hans mænd, og det foregik op og ned af skrænterne, men stadigvæk fremad, og målet nærmede vi os mere og mere, og endelig var vi der. Det havde været en strålende oplevelse for alle - og der var ingen, der ville vedkende at være trætte. 10 ulveunger fra Københavns II søspejderflok»gry«, 22 ra KØbenhavns I søspejderflok»ørnen«og 20 fra Set. J ae o b s flok.

16 Hjortefods ven Fortsat fortælling fra det vilde vesten i Buffalo Bills dage Efter The Scout - Tegninger: Thora Lund 06 GRISEr er ER SKR i'in UL,;eLic. oc. OI'IDE.NTLt(, EN TYDELIG //DR ESSE GØR DeT LETTERe R:JR POSTVÆSENer AT LÆSE ()G lius }( SJ! A LTt O "'T S Æ.TTE "l FSENOER NAVN O G - ADRESSE. plf B REVET.S 8hGSfDE. ""'"' Denne gang har vor flinke tegner vist dig, hvordan du skal skrive en konvolut. Det må_ du huske, når du næste gang skal s k ri ve brev. I timevis red indianerne fuldstændig tavse. Da daggryet kom talte kamphøvdiillgen, Tordenvinge til Hjortefod. Tro ikke, at din fange vil undslippe døden«, sagde han, >> du vil ikke holde ham i live i lejren«. Hjortefod bøjede hovedet, og det var umuligt for Rob at gætte, hvad hans indianske ven havde for planer. Men han var besluttet på ikke at lade indianerne se, hvor bange han var, og han holdt sig meget rank på sin ponny. Det var middag, da de gjorde hoj.dt for at spise. Rob sad for sig selv på jorden og spiste den mad, de bragte ham. Pludselig lagde han mærke til en mærkelig flad sten nærved. Han var sikker på, at den ikke havde været der for et Øjeblik siden. Forsigtigt kiggede han sig omkring, drejede sig så over på siden, idet han gemte stenen med sin krop. H?-n vendte den om. På den anden side, ridset med en skarp sten, var det indianske tegn på venskab og tavshed. Han vendte igen stenen og kigede på Hjortefod, men den indianske dreng gik omkring ved sit arbejde med at servere maden uden at kaste et blik i Robs retning_ Rob følte sig bedre tilpas, da de startede i.gen. Det var næsten mørkt, da de nåede landsbyen, og koner og unge kom løbende fra teltene for at byde krigerne velkommen. Rob blev ført til en smal wigwam, hvor Hjortefod bragte ham et tæppe og en skål vand. Men Rob var for ophidset til at kunne sove. Han kiggede ud af wigwamen og ia gttog indianernes fest, indtil månen stod op. Lugten af mad fik hans tænder til at løbe i vand, men ingen bragte ham noget. Når krigerne dansede, gunsede deres rødbrune skikkelser i lysskæret fra bålene. Der var så megen støj, at Rob ikke hørte fodtrin, der nærmede sig, og han sprang op, da en hånd blev lagt på hans arm. Det var Hjortefod.»Vær ikke bange, broder«, hviskede indianerdrengen.... j eg vil hjælpe dig. >>Er Pard her.? spurgte Rob med lav stemme og Hjortefod nikkede. >>Han har været fange her siden to måneskifter <<, sagde Hjortefod.»Han arbejder for os, og høvdingen vil beholde ham. Og så, hvis den hvide mand fanger nogen af vore krigere, vil høvdingen tortere Pard, hvis de ikke bliver givet tilbage«. Robs ansig,t blev hvidt i måneskinnet.»hvornår kan vi undslippe?«hviskede han. >> Når krigerne næste gang drager ud på krigsstien<<, sagde hans ven til ham.»men nu må jeg gå, for dansen er til ende. J eg vil fortælle Pard, at du er her«. >>Vidste du, at det var mig på bredden, da du skød? spurgte Rob. Hjortefod rystede på hovedet. >>Nej, svarede han med lav stemme,»jeg vidste kun, at det var en hvid mand, o.g j eg har svoret, til ære for min stamme, at dræbe alle hvide mænd. Men med dig har jeg svoret venskab, derfor vh jeg redde dig. >>Giv mig din hånd«, hviskede Rob, og de greb l;j.inandens hænder.. Så gled Hjortefod bort mellem skyggerne. Rob mavede sig hen til teltåbning en og kiggede ud. Dansen var forbi, og en efter en kastede krigerne sig udmattede på jorden. Til sidst var der intet, der bevægede sig mere i lejren, og de eneste lyde var natdyrenes kalden på prærien og i skoven bag teltene. 155

17 Trods sin frygt med hensyn til morgendagen, lukkede Robs Øjne sig, og han fa1dt i søvn. Hvor længe efter det var, at han vågnede op, kunne han ikke gætte, men det var højlys dag. Han gned Øjnene og så ud ad teltdøren. Så stod hans hjerte næsten stille. I en kreds uden for wigwam'en sad krigerne, men nu var de meget forskellige fra de vilde dansere den foregående nat. De så hadefulde og beslutsomme ud. I midten af kredsen på et tæppe i strålende farver sad den store høvding, Tusind Fjer, som var så gammel, at han ikke mere red ud til kamp. Hans lange grå hår faldt til begge sider af pandebåndet, og hans ansigt var rynket og hårdt som læder. Ved hans side sad hans søn, Tordenvinge. Da Rob kiggede ud, hørte han høvdingen give en kort b2faling, og to krigere rejste sig og gik hen imod wigwam'en. Rob fik en fornemmelse, som om han skulle kvæles, og han blegnede; thi ordren havde betydet:»bring blegansigtet til mig«. Et Øjeblik efter blev han slæbt ind i kredsen og stod ansigt til ansigt med den store høvding. En vred mumlen løb gennem krigernes kreds, men Tusind Fjer løftede hånden, og der blev tavshed. En lille stund hvilede den gamle høvdings blik på drengen, så løftede han sin stemme: "Seks af mine krigere er faldet i blegansigternes hænder. Tusind Fjer har krævet deres frigivelse, men hans bud er ikke vendt tilbage. Blegansigterne har dræbt den røde mands udsending, derfor skal det blegansigt der står her og en anden søn af hans folk, som vi har fanget, d!z}. Den hvide mands rænker kræver hævn. Vore krigere vil give blegansigterne en pinefuld død, og vore kvinder vil spotte dem, når de hyler som ulve og beder om nåde.- FØr blegansigtet bort. I morgen skal han dø ved marterpælen. J eg har talt«. Krigerne var sprunget op og svang deres våben og gav med vilde hyl udtryk for deres tilfredshed over høvdingens tale. På et vink greb de to krigere, der havde fø rt Rob ind i kredsen, ham igen og førte ham tilbage, men vejen gik forbi hans første opholdssted til et anden wigwam, hvor to vagtposter 156 modtog ham og trak ham ind i teltet. De kastede ham på jorden og forsvandt igen efterladende ham til sine egne fortvivlede tanker. Da hans Øjne havde vænnet sig lidt til tusmørket, opdagede han, at han delte rummet med en skikkelse, der var bundet til en pæl i teltets inderste hjørne, og til sin ubeskrivelige glæde opdagede han, at det var hans ven Pard, forsvarlig bundet og bastet og med en knebel i munden. I en håndevending havde Rob befriet sin ven fra rebene og tog kneblen ud af munden på ham, og et Øjeblik efter holdt de to drenge hinanden omfavnet. Så frygtelig den' skæbne var, der ventede dem, og selv om angsten for morgendagen fuldstændig beherskede deres følelser, og der ingen redning kunne skimtes, var de dog lykkelige over at have fundet hinanden igen. De ville ikke opgive håbet, og drøftede hviskende muligheden af, at deres venner var på vej for at befri dem, medens de holdt hinanden i hånden. Timerne sneglede sig af sted, og endelig faldt de af Udmattelse i en slummer, der for en stund jog angsten og de bange tanker på flugt. Rob og Pard vågnede i det tidlige morgengry. Konerne bevægede sig allerede rundt i lejren. Drengene satte sig op, gned Øjnene og rystede sig. De kiggede ud af teltåbningen. >Der kommer Hjortefod., hviskede Rob. I næste Øjeblik krøb indianerdrengen ind i teltet bærende på to dampende kopper kaffe og noget brød. Han satte det på jorden.»spis!«, sagde han, og drengene tøvede ikke. Næste gang slutter fortællingen. Hvordan vil det gå Rob og Pard?

18 SPEJDERNYT FRA NÆR OG FJERN Gerhard Hahnemann (Bæver) Den 17. juli, på sommerlejrens tredie dag, mistede vi Bæver ved en frygtelig færdselsulykke på hovedvejen mellem Silkeborg og Arhus. 0 En privatbil kørte pludseligt med stærk fart ud på hovedvejen og stødte her sammen med en stor stigevogn fra Århus brandvæsen. Da den tunge vogn skred ud i det fedtede føre, ramte den Bæver, der ammen med sin patrulje var på vej mod næste lejrplads. Spejdern e kørte to og to helt ude i siden af vejen, og kun Bæver kørte på det tidspunkt alene. Bæver blev iræbt på stedet, og endnu en spejuer blev ramt af bilen, men kom intet til. Det er en trøst i al vor sorg at vide, at ingen i Falkepatruljen kan lastes for ulykken, og at patruljeføreren bagefter bevarede en beundringsværdig ro og omtanke. Bæver havde været ulveunge i l. Charlottenlund flok i nogle år og var fornylig blevet rykket op i troppen. Han :navde glædet sig utrolig meget til at blive spejder og komme med på sommerlejren. For os, der lærte ham at kende som en glad og frejdig dreng, er det svært at forstå, at han skulle dø kun 12 år gammel. Torben. Leif Thuesen Bellahøj trop På årets første dag samles BrØnshØj division til gudstjeneste i vor gamle smukke kirke, hvor det er en tradition, at en af divisionens spejdere fremsiger spejderløfte og spejder lov. Det er sikkert ingen tilfældighed, når DC Kaj de sidste år har udpeget Leif til denne smukke handling. Når Leif, denne høje, lyse og ranke dreng stod op i kirken og med klar og tydelig stemme fremsagde spejderløfte og -lov, var det som om selve spejderloven stod lyslevende for os. Baden-Powell har engang sagt:. Jeg skal fortælle dig mit livs hemmelighed. - J eg har altid prøvet at få spejderløftet og spejderloven med i alt, hvad jeg har foretaget mig. Hvis du også gør det, vil dit liv blive lykkeligt, og du vil få en herlig tilværelse, selv om du bliver 80 år. Leif og spejderlivet var eet. Ingen kan have været så glad og lykkelig som Leif var det, når han trak i uniformen og drog på patruljetur med sine drenge for at dygti<ggøre dem og for at indgive dem noget af den rette spejderånd. Et synligt bevis på hans indsats her var, da han modtog divisionens æresdolk for turn-out. Nu er Leif borte; efter svære lidelser døde han tidligt føndag morgen den 29. august. Men i vore hjerter står mindet om en frisk og retlinet dreng, der tog spejderløfte og spejderlov med sig i alt, hvad han foretog sig. Vi vil ære hans minde, ved med et glad smil at gøre vort bedste for at yde en indsats på de steder, hvor der er brug for den, og altid søge at handle i spejderlovens ånd. Poul Trebbien, TF. FREMLYSNING!!! En spejderhat med bogstaverne R-S«foran og rød esprit i siden er fundet ved Ullerslev station mellem Odense og Nyborg. Hatten er sikkert tabt fra toget. Henvendelse til FF Tove Petersen, Stationsvejen, Ullerslev. Gamle numre af Spejdernes Magasin. Det hænder jævnligt, at der til korpskontoret og redaktionen fremkommer anmodning om at få tilsendt gamle numre af Magasinet. Vi minder i den anledning om, at korpset har en bladbytningscentral, og henvendelser til denne rettes til direktør Hans Hem'i Christiangen, F1 isenborgs fabrikker, Ikast. Man kan ro1igt skrive direkte til ham. Ny søspejderstation. Middelfart søspejdertrop har indviet deres nye søspejderstation, og de havde ved den lejlighed den glæde, at der fra byrådets side blev udtalt anerkendelse af troppens arbejde. Blandt de mange gaver troppen modtog ved indvielsen skal nævnes et lyst aligatorskind, en brevpresse lavet af eg fra den gamle Prins Christian«samt en sjælden platte af søhelten Peder Willemoes. 157

19 Bytroppen har fået nyt hus. Den 24. april i år kunne vi indvie vort nye hus. Det gamle, som vi havde haft i 36 år, havde siden slutningen af trediverne slet ikke kunnet rumme troppen og vore to flokke. I 1940 begyndte vi at arbejde for at tjene til et nyt hus. I 1947 var summen vokset til 3.500,- kr., men det var kun bunden, og i årene derefter er beløbet forøget med mere end 2.000,- kr. hvert år, og endelig i foråret, da kommunen skænkede os en grund, kunne vi begynde at pilotere. 25 betonpæle røg ned i jorden og oven på fik vi plads til tropslokale og floklokale, hver på 30 m 2, 4 patrulje-, l skovmands- og l ulveførerum på 2,5 X 2,5 m, forstue, wc o. s. v. Al opvarmning er elektrisk og både i trops- og floklokale, der iøvrigt kun er adskilt af en skydedør, således at de kan bruges under et, har vi fine skorstene, der venter på pejse. Inventar til patruljerummene har patruljerne selv sørget for, ligesom de hernede selv tjener til deres telte o. s. v. Hvr mand har selv sørget for sin taburet eller stol, og disse er så igen ens indenfor hver patrulje. Sædet er malet i patruljefarven eller i naturtræ, ligesom benene er forsynet med indgraveret patruljedyr; skovmændenes er forsynet med totem, hammer og arnboldt (smeden), en l krone (bankmanden) o. s. v. Inde i tropslokalet har vi et rundt bord med en diameter af 3 m. Bordet er i fire dele, og kan under tropsmøde sættes ud i hjørnerne, så hver patrulje har sit bord. Det fineste ved dette bord er, at de seks borde i de mindre lokaler kan føjes ind i det runde, 158 Bytroppens fine, nye hus. Du kan også finde et billede under jungle nyt. så at vi kan bænke 50 mand rundt om det. Uden om har vi næsten 800 m 2 grund, og der er kun 70 m til skovgrænsen og 700 m til byens centrum. Hele herligheden har kostet ,- kr., og vi skylder kun 5.000, -kr. At huset blev så billigt skyldes en meget velvillig indstilling hos byens borgere og stor hjælpsomhed fra håndværkere og mestre, samt at hele troppen har taget fat med pensel og spade. Der blev ved indvielsen fra mange sider givet gaver til det nye hus, således fik troppen en check på kr. 1000,- fra Set. Georgsgildet. Om aftenen samledes spejdere og gæster til en stor fest, hvor de blå pigespejdere sørgede for underholdningen. Tårnet var l. Aarhus trops vartegn i den succesrige sommerlejr, som var henlagt til Katholm, ca. 8 km syd for Grenå hede, hvor sidste korpslejr holdtes. Troppens skovmænd forestod bygningen af det meget solide tårn, hvis platform, stor nok til 4 mand, blev livligt besøgt. 4. Godthaab har købt et tropshus, 9g det er et rigtigt Ønskehus, som er indrettet med et patruljelokale og et større lokale, hvor der er god plads til ulvene. Endvidere er der et lille køkken. Huset er ca. 5 X 11 m, og det er blevet placeret i»spejderhjørnet<< i søndermarken. Den 10. juni kunne 4. Godthåb indvie»sønderdam«. Ved indvielsen var mødt ca. 100 ulve, spejdere, forældre og indbudte, bl. a. distriktschefen, divisionsrådet og divisionsstaben. Fantasirig opslagstavle af skind. (Foto: Torben Wolff). I Helsingør har ulve og spejdere haft en stor sommerfest. Særlig lykkje gjo rde Cirkus Nollerup«, men også rædselskabinettet og det muntre køkken var bl andt de store trækplastre. Trods regn blev festen stor sukces, og man kan nu glæde sig over 3000 kr. mere i kassen. EkØen er en lille ubeboet Ø i ImmelnsØen nord for Kristianstad, og her har HillerØd-troppene været på sommerlejr. Det var det helt rigtige sted, og det vil I forstå, når I hører, at det omliggende landskab \ byder på vildsomme skove, spæk- 1 ket med småsøer, stride elve, hol- 1 me, høje klipper og kløfter.,"j.

20 Den lille trafikfyr I et af POLITIKEN's numre har vi fundet følgende:»den lille trafikfyr«finder det meget uheldigt, at man så at sige hver eneste week-end kan se cyklende spejderkolonner, hvor drengene ugenert kører både tre og fire ved siden af hinanden, medens deres anfører ubekymret træder pedalerne i kolonnens spids. Det må netop være en af spejderkorpsenes fornemste opgaver at foregå andre med et godt eksempel, og det gælder lige så vel i tmfiken. Men samtidig rummer sådanne drenge i klumpkørsel en direkte og alvorlig fare, især, når de kører tilbage i søndagsaftenens tusmørke. Det burde være en patruljeførers pgave ved møderne forud for week-end-ture at indprente deres raske spejdere, hvorledes de br køre. Det er vel ikke strengt påkrævet, at der køres enkeltvis, som man gennemfører det i vort naboland Sve rige, når vejbredden iøvrigt tillader. Men mere end to ved siden af hinanden bør være udelukket. Lorenz Tuxens trop er navnet på den nye trop, der er startet i Hørsholm. Troppen så dagens lys i maj måned, og nu lige efter sommerferien oprettes også en flok. l. Aarhus trop SM Poul Esm. Christensen SM Niels Klostergaard PF Kaj Madsen PF Christian Ehrenreich Leo-troppen PF Jørgen Thrane PA John Carlsen H_... _ km l. Holte trop PF Torben Ebtrth PF Torsten Alf J ensen l. Aarhus trop PF K aj Madsen De to skotter har her vist, at de forstår, at rejse et telt. (Ja.mboree). GO km Københavns l. søspejdertrop JM Keld Lybke JM Per Madsen å. Odense - Set. Georgs trop Kjeld Krag-Jensen 1. Aarhus trop PA Kjeld Thamdrup PA Erik Anton Christensen Jan Wilson l. Gjimtofte trop PF L auritz Ørum J. Langesø trop PF Carl Oscar Svendsen l. K olding trop PF Ole Kjersgaard Nielsen 3. Aabenraa trop PF Peter Dall ' PA Carsten Ulrik :;. Odense - Set. Georgs trop SM J ørgen Ein. Rasmussen BLEV ljiu TROP NÆVNT'DENN.E? GANG. l. Gjentofte trop i Norge Vi kan fortælle, at tr n i år har været på sommerlejr i Norge med 30 spejdere. Turen startede i Skien, hvor vi i to dage var ind ){varteret privat hos norske spejdere fra vor frændetrop: 3. Skien Tropp. Herfra rejste vi sammen med frændetroppen til Rjukan og tilbragte et par dage der med klatreture i fjeldene. De næste dage af Fra prøver og duelighedstegn kunne løbe til bolværk! lejren formede sig som patruljevandringer rundt i Telemarken, således at en norsk og en dansk patrulje vandrede sammen. En tur gik over Mosvann til Amotsdal, en anden over Øyfjell, Gjevervann, Langlim til Kivledalen, en tredie over Tuddal til Amotsdal og en fjerde, som iøvrigt foregik pr. cykler, over MØsvann til Rauland og Dalen. I den sidste ende af lejren deltog vi sammen med norske spejdere i en k dslejr ved Seljord. Her var opsat et vældig fint program; og bl. a. besøgte den norske spejderchef Birger Brekke lejren og mange af os havde lejlighed til at tale med ham. Det er ikke første gang, vi har været på sommerlejr med 3. Skien Tropp, idet vi gennem en årrække gensidigt har deltaget i hinandens lejre. Med denne sommerlejr har vi knyttet venskabsbåndene de to troppe imellem endnu fastere, og vi har sat os det mål, at det aldrig skal blive sidste gang spejdere fra vore troppe mødes. har travlt i dag. Han er på vej for at købe DEN LILLE SPEJDERBOG, for ban v il nemlig være dygtigere end de andre i patruljen. 159

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på

Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på en splintret stamme. Vores søster Harm er sent på den,

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Uddrag fra Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Forlaget Epigraf 2011. 2. scene Jeg drømmer, at jeg er en fugl. En fugl, der får vingerne skåret af. Bid for bid. Tomme for tomme og langsomt. Vingerne bliver

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en konge, som drog på jagt i en stor skov. Han forfulgte et dyr så ivrigt, at ingen af hans folk kunne følge ham. Om aftenen opdagede han, at

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole NUMMER 111 Et manuskript af 8.c, Maribo Borgerskole 5. Gennemskrivning maj 2009 1 SC 1. EXT. VED HUS OG PARKERINGSPLADS (BOLGIBLOK OG P-PLADS) SOMMER DAG Man ser Victor (SUNE) sidde og sove op af en stor,

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Fiskeren og hans kone

Fiskeren og hans kone Fiskeren og hans kone Fra Grimms Eventyr Der var engang en fisker, som boede med sin kone i en muddergrøft tæt ved havet, og han gik hver dag derhen for at fange fisk. En dag sad han dernede og medede,

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Hendes opgave er at bevogte den gyldne skål. Da hun mistede den, blev hun forvist til jorden.

Læs mere

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Hallo Skovmus, så er det forår, kan I mærke at det kribler og krabler. Snart kan man bade uden at få lungebetændelse. Komme ud i teltene, og tænde bål, og side og hygge medens

Læs mere

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus -

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus - Storyline: Dette er historien om Gajus Werner Alexander, en dagdrømmende dreng på 6 år, der bliver kontaktet af jorden, fordi den har brug for hjælp. Gajus beder alle Jordens børn om hjælp, og det lykkes

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 Kursusmappe Uge 16 Emne: Eventyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge16_Eventyr.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 16 l Eventyr Det har sneet, og alt er hvidt. Hipp

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt

Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt brummende, på vej et andet sted hen. Luften smagte stadigvæk

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg kan finde Robin Hood-bladet. Mor siger, at jeg roder,

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Divisionschefernes beretning

Divisionschefernes beretning Divisionschefernes beretning DIV ledelsen Det lykkedes jo at få valgt en kvindelig DC, Malene. Det kneb lidt med en kasserer, så Nopper tilbød at fortsætte indtil vi fandt en anden, mange tak for det.

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs.

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Alle andre lå og sov. Bortset fra Knøs. Han sad i forstavnen og så ud over

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng Projekt Godnat CD Se jeg ligger i min seng Se mig jeg ligger i min seng x 2 Og tænker på alle de skøre ting som jeg så ud-i-haven her idag Uh-ha - Jeg tror - jeg så en stor giraf, men dens prikker de var

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

Simon og Viktoria på skovtur

Simon og Viktoria på skovtur Simon og Viktoria på skovtur En fantasihistorie tegnet og fortalt af eleverne i 3.klasse på Rønnebæk skole 2009 Simon og Viktoria gik en tur ud i skoven. Og så så de en giraf og de så også en løve. De

Læs mere

Hvis Sevel Skole lukkede, så ville vi feste hele natten. * Hvis der ingen træer var Sevel, så ville verden blive dårligere. * Hvis heste fik klove,

Hvis Sevel Skole lukkede, så ville vi feste hele natten. * Hvis der ingen træer var Sevel, så ville verden blive dårligere. * Hvis heste fik klove, MULIGHEDER Hvis der ikke var dyr, så ville min ko skrige højt. Hvis der fandtes superbabyer, så ville vi alle ikke kunne sove. Hvis Sevel Kirke var lyserød, så ville vi ikke spise citronmåne. Hvis citronmåne

Læs mere

PIRLS 2011. Hæfte. PIRLS & TIMSS Danmark Tuborgvej 164, 2400 København NV IEA, 2011

PIRLS 2011. Hæfte. PIRLS & TIMSS Danmark Tuborgvej 164, 2400 København NV IEA, 2011 PIRLS 2011 Hæfte 10 PIRLS & TIMSS anmark Tuborgvej 164, 2400 København NV IEA, 2011 Vejledning I dette hæfte skal du læse nogle tekster og svare på spørgsmål om det, du læser. u vil måske synes, at noget

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers.

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers. SPEJDERNYT Nyhedsbrev fra KFUM-Spejderne, Esbønderup gruppe September 2012 Årgang. 02 NR. 07 www.spejdernet.dk/esb Spejdernes Lejr 2012 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

Denne bog har lix 23. Kongens hal SKREVET AF PETER GOTTHARDT ILLUSTRERET AF TOMMY KINNERUP

Denne bog har lix 23. Kongens hal SKREVET AF PETER GOTTHARDT ILLUSTRERET AF TOMMY KINNERUP Denne bog har lix 23. Kongens hal SKREVET AF PETER GOTTHARDT ILLUSTRERET AF TOMMY KINNERUP Krigeren Bjarke er lige så rolig, som han er tapper. Han vil gøre alt for at beskytte sin konge, Hrolf. Pigen

Læs mere

Den standhaftige tinsoldat

Den standhaftige tinsoldat Den standhaftige tinsoldat Skrevet af H.C. Andersen Der var engang femogtyve tinsoldater, de var alle brødre, for de var født af en gammel tinske. Geværet holdt de i armen, ansigtet satte de lige ud; rød

Læs mere

Historien om Tankernes Hus

Historien om Tankernes Hus Historien om Tankernes Hus På en måde kan man godt sige, at tankerne bor inde i hovedet. Forestil dig, at tankerne bor i et hus med mange rum, hvor du kan bevæge dig rundt og opdage dem. Når du skal opdage

Læs mere

Idemappe. Humlebien i øldunken. Strandlyst

Idemappe. Humlebien i øldunken. Strandlyst Når du vil formidle f.eks. biologisk viden og sammenhænge, er den mundtlige fortællings kunst et godt redskab. Den har en stor pædagogisk værdi, da den giver mange muligheder for at fascinere både børn

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Kompasset. Spejderne indtog Øksedal. - din vejviser. Lejravis nr. 1 Lørdag den 5. juli Spejderliv viser vej Øksedal 2014

Kompasset. Spejderne indtog Øksedal. - din vejviser. Lejravis nr. 1 Lørdag den 5. juli Spejderliv viser vej Øksedal 2014 Kompasset - din vejviser Lejravis nr. 1 Lørdag den 5. juli Spejderliv viser vej Øksedal 2014 Spejderne indtog Øksedal Lørdag ankom spejdere fra DBS i hele landet til Øksedal i Nordjylland. På årets sommerlejr

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 21. Emne: Dyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1. Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11.

Kursusmappe. HippHopp. Uge 21. Emne: Dyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1. Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11. Uge 21 Emne: Dyr Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1 HIPPY HippHopp Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11.39 Uge 21 l Dyr Det er tidligt om morgenen og stadig mørkt. Hipp

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn.

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn. MULIGHEDER Hvis mennesker havde fire ben, så ville alt gå i stykker. Hvis der ikke var kæledyr i Sevel, så ville København blive en landsby. Hvis Sevel var hovedstad i Danmark, så ville himlen blive grøn

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag.

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Alle Helgen 2016. B Matt 5,13-16 Salmer: 754-571-552 321-551-574 Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Ja, Alle Helgen opleves forskelligt. Det er en stor mærkedag,

Læs mere