SPEJDERCHEFEN HAR ORDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPEJDERCHEFEN HAR ORDET"

Transkript

1

2 SPEJDERCHEFEN HAR ORDET I 1929 var der en stor jamboree i England - vi var over spejdere fra alle lande -. og det regnede hele lejrperioden. Baden Powell sagde da til os i sin tale, at enhver kunne ligge i lejr i solskin, men der skulle spejdere til for at klare en lejr i regnvejr; og når I tænker tilbage på jeres sommerlejr i år, skal der nok blande sig lidt regn i minderne, men der er nu trods alt noget særligt ved at have klaret en tur, som stillede krav til ens dygtighed. Når vi hører om store bedrifter, er det sjældent, at det har været lutter solskin og legende let, og vi beundrer alle de folk, der kan klare en situation. Derfor tror jeg, at I er blevet dygtigere spejdere i den sommer, der gik, for I har vist, at I kunne tage det sure med det søde. * Og de, der har været med i jamboretterne i år, har set, at det kunne de udenlandske spejdere også. Selv havde jeg lejlighed til at be. søge to af de fem jamboretter i Danmark, og jeg må sige, at det var en stor oplevelse for mig, der dog ellers har set mange større lejre i min lange spejdertid. Vi har jo alle hørt om, at spejderbevægelsen er international, at vi har spejderbrødre i næsten alle lande. Men her i jamboretterne oplevede man det selv. Man så, at andre landes spejdere lever deres spejderliv på samme måde, som vi gør, men man følte tillige, at man var kammerater, at man hørte til et fællesskab. * Dette fællesskab skyldes ikke blot, at vi har samme uniform, selv om der måske er små forskelligheder for de enkelte landes vedkommende, men man følte sig straks som gode venner. Og hvorfor? Fordi vi har tillid til hverandre; vi ved, at vi kun vil hinanden godt. Og hvorfor ved vi det? * Jo, vort spejderløfte og vor spejderlov er den samme, hvor på kloden vort hjemsted er. Det er det, der knytter de mange millioner af spejdere verden over sammen i verdens største ungdomskorps. - Verdens-spejderbevægelsens ærespræsident, oberst Wilson, havde lejlighed til at besøge to af jamboretterne, og han udtalte sin anerkendelse af førernes dygtighed til at arrangere, men også spejdernes evne til at kunne klare sig selv med lejrindretning, madlavning og meget andet i vor ejendommelig sommer. * Men nu er vi alle hjemme igen i vort daglige spejderarbejde. Slapper I så af efter sommeren, eller tager I fat på at nå videre? At der er nogen, der går videre, ser jeg jo her i Spejdernes Magasin, hvor jeg følger, hvem der bliver l. kl.s spejdere, væbnere og riddere og tager vandreplader. Selv om jeg jo ikke kender de spejdere, der er nævnt, kender jeg jo troppenes navne. Og en trop er dygtig, når dens spejdere er det, og hver spejder, som når så langt, kaster glans over sin trop og gavner sin trop. Æressiden. er den side i Spejdernes Magasm, der glæder mig mest som spej derchef. J eg venter mig mange nye spejdernavne og mang tropsnavne i den kommende tid. Ove Holm. FORSIDEBILLEDET er et minde fra en af sommerens mange lejre. Billedet er taget af DA Herbert Busch, St. Blichers division. Hindsgavl-jamboretten. Spejderne hilser over»landegrænsen«. Rold-jamboretten. Oberst Wilson lykønsker vindende patrulje. 142

3 EJER BAVNEHØJS JAMBORETTE PÅ HUSODDE Bavne-Jamboretten 1954 fra den august på Husodde ved Horsens fjord nåede sit formål at ryste de 550 deltagere sammen til een stor familie. Den første aftens >>sammenrystnings.-lejrbål blev arrangeret af Olav fra Norge og Douglas fra Skotland, og ledet af Olav præsenterede alle gæsterne sig for deres danske værter. Drengene fandt i løbet af utrolig kort tid sammen og talte»internationalt«: en mærkelig blanding af engelsk, tysk, svensk, norsk og dansk, isprængt enkelte hollandske og schweiziske gloser og ivrigt støttet af mimik og arm- og håndbevægelser. Jamboretteflaget vajede, hejst af pionerholdet, i hele lejrperioden og den brændende bavn på det 8 m '1Øje tårn, jamborettens vartegn, lyste dag og nat over lejren. Ved åbl. V ej le trops IndgangsportaL ningen, der foretoges af præsidiets formand, borgmester Robert Holm, Horsens, talte bl. a. oberst J. S. Wilson, London, Thorkild Glad og Jens Hvass fra Rold til spejderne, ligesom adskillige DC'er og førere i lejrperioden»kiggede. indenfor. 24th Middelborough trop, der lå i lejr ved Århus og schweizerne fra Biel, der deltog i jamboretten ved Hindsgavl, kom på besøg. - En schweizerfamilie, hvis dreng deltog i lejren, slog deres telt op for en nat i.de gamles by., og rådsformanden for den hollandske trop fra Haarlem holdt en aften en glimrende tale til drengene ved lejrbålet. De pragtfulde internationale lejrbål med australiernes og new zealændernes maoridanse, skotternes dans til sækkepibe-akkompagnement, schweizernes flagkast og alle de Øvrige deltageres sange, sketches og råb, de mange canons og jamborette-sangen, der blev sunget igen og igen - og ikke at forglemme: de 500 kulørte lamper, der i den stille sommeraften strålede over lejren, var et betagende syn. Den 24 timers indianerøvelse, hvor bøffelklanen og hjorteklanen stredes om førsteretten til høvdingeværdigheden, begunstigedes af en lun og tør sommernat med bivuakering i det fri, spidstegning af 80 kaniner, nattesnigning til de 10 medicinmænd og kulminerede i et drabeligt overfald på»ohio<< -ekspressen næste formiddag. Om aftenen inviterede hjortepatruljerne bøffelklanens patruljer til små fredslej r bål. Som fritidsbeskæftigelse byggede patruljerne drager, og i flere dage svævede et stort antal drager med tropstørklæder som haler over lejren fra reveille til solnedgang. SØndagens»Bavne-mik. med ålefangst med de bare næver, sejlads med sejldugsbåde, pandekagevendinger og flagmastebygning gav, sammen med himmelspræt i skottelejren, den evige laven the hos Commonwealth og Grimsby spejderne og sangunderholdning hos Vest-Berlinerne, et broget billede af liv i lejren. r=- Der sejles med sejldugsbåd. Den sidste aftens jamborette-ild med præmieuddeling var ganske kort og sluttede med, at hver gruppe tog en glød fra bålet med til egen lejrplads, hvor de små intime bål, som symbol på det store fællesskab, snart blussede op. Det blev sent, inden spejderne den aften fandt i soveposerne. Trods lyn, torden og Ø sregn, men med en nådig sol, når det var Ønskeligt, var det svært at tage afsked med alle de mange nye venner. Som Agge fra Haarlem skrev i lejravisen»bavnen., den sidste dag: Vi kan fortælle jer, at vi priser denne dejlige lejr, som vi alle har syntes vældig godt om. 143

4 LYNGBY DIVISIONS JAMBORETTE VED FAKSE LADEPLADS DAnmARK Det var anden gang Lyngby division gik i gang med den meget morsomme opgave det er, at arrangere en jamborette. Lejrens beliggenhed var den samme som i 1949, nemlig Strandegårds Dyrehave ved Fakse Ladeplads. Vi havde gode erfaringer fra sidste gang, og der var derfor heller ikke stor betænkning hos ledelsen om, at det skulle være den samme meget smukke plads med kæmpehøje, gamle ege og udsigt lige ud over Øresund, der skulle være mødestedet for de 450 drenge fra 8 forskellige nationer. Det var dejligt at se de gamle spejdervenner fra 1949 igen - for der var nemlig mange fra den første jamborette, der gerne ville med igen, hvilket sikkert også skyldtes den stærke kontakt, der har været mellem mange af deltagerne fra den gang - og nævnes må det også, at næsten alle Lyngby divisionens troppe i de mellemliggende år har besøgt deres frændetroppe i udlandet. Men tilbage til jamboretten. Udlændingene ankom i de sidste dage af juli således, at næsten hele lejrkontingentet den 27. juli kunne samlet til et stort og meget smukt velkomstlejrbål ved Lyngby sø - Begivenheden blev forresten optaget til fjernsynet, og udsendt 2 dage efter i ugerevyen. KAMBALIK OPSTAR Efter ture til Nordsjælland og KØbenhavn og efter 2 dage i for- vejen at være rejst ti lejrpladsen kunne jamboretten 1954 officielt åbnes søndag den l. august. - Og hvilken lejrplads! To store lejrgader pyntet med asiatiske flag og vimpler, hist og her tro kopier af tibetanske hytter (jurter) og endelig et 12 m højt tårn. Forklaringen på disse foreteelser er den, at lej ren fingerede at være en samling af stor-khanen Kublai Khan's stammer i stor-khanens hovedstad Kambalik. Af og til skal der kåres en ny khan i Kambalik, og det skulle der også under denne jamborette, og dette gav naturligvis anledning til en stor døgnøvelse, idet de forskellige stammer,der ikke kunne blive enige om valget, til sidst»lod våbnene afgøre sagen. En stor rolle i lejrens daglige liv spillede. lamapræsterne., der hver dag i procession passerede gennem lejren hen til bedetårnet som den ypperste og prægtigst klædte besteg og fra toppen udråbte sine formaninger over indbyggerne på. kublaikansk«. Trods den våde sommer, var vi meget heldige, idet vi under jamboretten kun havde et minimum af regn, og da alle i lejren fuldt ud gik ind for fantasirammen og for et godt og hjerteligt spejdersamvær, tør man vist godt sige, at alle forlod lejren i forvisningen om, at det betyder noget, at være medlem af det store internationale verdensbroderskab af spejdere og med mindet om en munter og festlig lejr. Seelen. Skotterne - altid festlige. Det 14 m høje bedetårn. Storkhanen A udiens jurte. 144

5 NORDVESTFYNS DIVISIONS JAMBORETTE o PA HINDSGAVL.på det velbefæstede Hegnresgavl (Hindsgavl) slot var der mørkt og stille; men rundt om odden, hvorpå slottet lå, brusede endnu det oprørte sund. En flok strandmåger fløj skrigende om det høje slotstårn, som mod landsiden var stærkt oplyst af måneskinnet, medens det kastede en lang, sort slagskygge til den modsatte side ud over odden mod sundet. Vindebroen var nedslagen, men den store, murede port var lukket«. - Således læser man i Ingemanns: Erik Menveds Barndom.. Borgen er forlængst forsvundet, men den gamle borgbanke ved Hindsgavl ligger der endnu og oplevede fornylig nogle af sine store dage, thi her var det, at Nordvestfyns division afholdt sin jamborette i tiden fra 24. juli til 2. august. Foruden Nordvestfyns divisions gne troppe deltog desuden 7. Odense trop - Montgomery Groop fra Bussum i Holland - en trop fra Biel i Schweiz - 1st Southwell Tro op fra N ottingham - en fransk trop fra Rennes - fra Norge kom 2. Kristianssand trop og Sverige var repræsenteret af 6. Linkaping trop. SØndag morgen indledtes der med en friluftsgudtjeneste f den smukke Hindsgavl park, hvor pastor Staffeldt talte. Under vejrs og vindes nåde, d. v. s. med ophold og lidt sol imellem denne sommers mange regnbyger, fandt den egentlige åbningsparade sted kl. 14,00. Medens kongeskibet»dannebrog. for sydgående sejlede forbi ude i bæltet lød hornsignalerne og borgens vindebro, der var etableret»for tilfli.llet«, sænkedes ned i sine raslende kæder. Fremover broen skred nu med værdige skridt»slotsfogden<< i DC's skikkelse; han var ledsaget af lejrledelsen og enkelte indbudte. Den flotte vindebro. Med liv og lyst var der omkring i troppene arbejdet på lejretableringen og det fortsattes om søndagen indtil en rally i omegnen satte et stop herfor. søndagen sluttedes iøvrigt med en stemningsfuld højtidelighed i mindelunden, hvor der er rejst en sten for de 8 engelske flyvere, der under den sidste krig styrtede ned med deres maskine, som blev beskudt af flakskytset fra Lillebæltsbroen. Der blev nedlagt blomster af DC GrØnborg på divisionens vegne og af føreren for de engelske spejdere, mr. Pulford. - KONG NEPTUN P A BESØG En dag, hvor Lillebælt sendte sine skumhvide bølger mod kysten, steg kong Neptun i land ledsaget af sit følge af hofembedsmænd, marskaller og andre fladfisk. Hans Majestæt, der var i en sparsom galladragt af optrævlet tovværk, høvlspåner og tangplanter, blev hyldet af de forsamlede nationer, som derefter ved deputationer frembar kostbare presenter og gavekort til køb af regnfrakker og gummistøvler. Ceremonimesteren overvågede at ritualet ved denne parade overholdtes nøje. Ordensmarskallen uddelte ridderslag til højre og venstre ved hjlæp af marinerede sild. Og indsæberen og hofbarberen og hofbarberen havde travlt med havskummet og den maritime»philishave«. - Dagene gled trods regn og blæst hurtigt hen; thi hver dag havde sit foretagende. Efterretningen om, at de forsvundne uransøgere, James Seaton og Hawk Rawlin, havde fundet et stort uranlej e, vakte stort røre. I øsende regn sendtes ekspeditionsholdene af sted for på mineselskabernes vegne at indsamle oplysninger om dette lejes beliggenhed. Efter at have benyttet Canadian Pacific Railways ekspressen til Northern River town, trængte man gennem det tildels vanskelige terræn og besøgte flere punkter, som var af betydning for eftersøgningen, ligesom man udspurgte de farmere og pelsjægere, man mødte. Henimod aften n åede man frem til fort Knox (Hylkedam), hvor der gjordes holdt for natten. Læs videre side

6 ROLD JAMBORETTE Da NØrrejydske Division i 1947 arrangerede verdens første j arnborette i Rold skov, havde ingen tænkt sig,. at jamboretter syv år senere skulle være en»almindelig«form for internationale lejre. Ikke mindre end 6 jamboretter er i denne somer afviklet i Danmark og flere 1 udlandet. Otte nationers drenge mødtes i old til den 3. jamborette i NØrre JYSke division. Det blev begivenhedsrige dage - blot alt for få dage. Vi var glade for at have ærespræsidenten for den internationale komite oberst J. S. Wilson i lejrledelsen. Hans tilstedeværelse og hans kloge ord om spejderarbejdets betydning gav Rold-jamboretten et ganske særligt perspektiv, udover at lejren gav anledning til for. De tre musketerer«: Ove Holm, Jens Hvass og Tage Carstensen at mødes til et 30 års jubilæumsgensyn med Wilson, som de tre danske spejderførere første gang mødte ved verdensjamboretten på Ermelundssletten i Rold-jamboretten 1954 gennemførtes i Borneo-stil. Forud for lejren var opført en stor og tro kopi af en Borneo-hytte, der dannede et godt samlingsmærke for lejrens 700 indbygere. Hytten tronede som et tempel blandt de zuluhytter, der opførtes rundt om den på lejrens første dag. Borneo-hytte, zuluhytter og telte, paradepladsen. højt oppe med flagmaster og rådsilden var et smukt panorama på den i forvejen meget skønne plet i Rold skovs hjerte. Det var en mønster-jamborette, som blev åbnet af lejrens præsident, hofjægermester Jørgen Ca- stenskiold, Kongstedlund. Besøget ved de to store lejrbål var over forventning stort. Fra hele landsdelen kom forældre og pårø,rende i tusindtal for at tage del i lejrens og bålenes oplevelser. Specielt det sidste bål med kertefesten var et betagende syn - et symbol på sammenhold og kammeratskab. - Tænk j er flammen fra et enkelt stearinlys - tændt ved bålets ild - langsomt forplante sig op gennem kredsen om bålet, voksende i antal og til sidst strålende lys i hundredvis. Stemningen kan kun vanskeligt beskrives med ord. ASADODAGEN Men inden denne stemningsfulde afslutning på jamboretten var et stort anlagt program afviklet - så stort, at vi havde Ønsket os i hvert fald en dag mere i lejren. ASADOdagen var vel nok imødeset med den største spænding. Heldigvis blev det styrtende regnvejr, der yderligere vanskeliggjorde manddomsprøven på vildmandsturen 1 (GrØndalsvænge).gennem Rold. Leopardmændenes angreb på de unge krigeres netop indfangede vildt Den stor e borneohytte. kom som en slem overraskelse, men sulten var trods alt større end trætheden, og leopardmændene måtte til sidst bide i græsset, hvorpå spidstegningen af 15 rådyr begyndte samtidig med bivuakbygningen. Et festligt syn, og grønlænderne viste sig som fremragende flænsere. Kig ind i borneohytten. Patruljeturneringen gennemførtes af alle 80 patruljer. Den vandtes af en kombineret patrulje fra Amerika og Kong Hans trop i Alborg. Med særtog fra Mosskov drog - hle styrken en dag til Alborg på vrks?mhedsbesøg med afslutning i T1voh - Karolinelund, hvor 3000 overværede spejdernes optræden på den store friluftsscene. Englænderne spillede Shakespeare, tyskerne spillede og sang vidunderligt, og grønlændernes trommedans gjaldede ind over Alborg - for blot at nævne et par ting fra underholdningens program. _Jens H1;'ass fortjente denne gang himmelsp]æt, otte spejdere fra hver af de deltagende nationer gav ham det ved afslutningsparaden som tak for glimrende tilrettelæggelse af jamboretten. Ole Vang. 146

7 Vestsjællands- og Skjalm Hvides divisioner afholdt sammen deres første jamborette i dagene 31. juli til 7. august ved det meget smukke Torbenfeldt slot (fra omkring år 1400) syd for MØrkØv. Torbenfeldts smukke omgivelser med søen, de store bakker og de kæmpemæssige gamle træer passende fordelt over terrænet gav den pragtfuldeste ramme om jamborette-lejren. Lejren var faktisk inddelt i to "bydele«, nemlig se l ve spe j der lejren, der lå på det lave, let skrånende terræn ned mod søen, og et stykke derfra lejr-torvet med de mange forskellige huse og boder: kontor, politistation, bank, posthus, depotudsalg, is- og sodavandsbod, spejderteknisk udstilling og stenalderudstilling, badeanstalt med 20 bruser samt endelig førerlejren med kantine, kost-udlevering, børnehave til medbragte førerbørn og sygehus. På det allerhøjeste hjørne af lejr-terrænet var der paradeplads med talerstol og 5 meget høje flagstænger med flag repræsenterende de deltagende spejderes hjemland. - Lejrbålspladsen lå smukt ved foden af paradepladsen umiddelbart ved søbredden med en smuk udsigt til slottet i baggrunden. Jamboretten havde ca. 400 deltagere. Af disse var ca. 70 fra Færøerne, Norge, Sverige og 2 hold tyskere fra henholdsvis Vestberlin og Lohr am Main. De fem flag hejses. LEJRENS ABNING søndag morgen, da lejren havde taget form, startede vi med morgenparrde og gudstjeneste, hvor sognepræst C. Karlum, Grevinge, på en prægtig måde talte til dren- VEST SJÆLLANDS OG SKJALM HVIDES JAMBORETTE gene. Efter yderligere intensivt arbejde md lejrindretning, der blev lavet mange flotte portaler, lejrborde, gl. mands bål, kogesteder på borde af de rigelige materialer, der var til rådighed, og efter endt madlavning, samledes begge divisioner, særligt indbudte, præsidium og en masse forældre og andre besøgende kl. 14,30 til den officielle åbning med lurblæsning og hejsning af de 5 flag. søndagen, der havde ca besøgende, sluttede i det herlige vejr med et stort fælles lejrbål med mange fornøjelige og stemningsfulde optrin, og hvor vi for første gang rigtigt sang vor egen jamborettesang. Om mandagen gik vi, trods megen regn igang med de forskellige konkurrencer, og ca. halvdelen af lejrdeltagerne tog om eftermiddagen på udflugter til Kalundborg (kirke, museum og radiostation), til Sorø (kirke og akademi samt Ejernede rundkirke) og endelig nogle til Knabstrup teglværk. DEN STORE HIKE Tirsdag kl. 14 startede - stadig i regn - samtlige patruljer på en et-døgns hike eller patruljevandring, der var lagt ad to forskellige ruter. Turen, der var på omkring km og med overnatning i lade undervejs, var led i den løbende konkurrence og temmelig anstrengende. For at spejderne skulle slippe let med madlavningen onsdag, blev der stegt 6 flotte, store råbukke på spid. Det var et stort eksperiment, og vi var selvfølgelig meget spændt på resultatet. Kl. ca. 18,30 efter omkring 7 timers spidstegning, der blev foretaget af en del hjemmeværende assistenter og førere, blev der ved lurblæsning kaldt sammen og dyrene parteret og delt ud. Det blev den helt store sukces. Bukkene var vidunderligt stegt, og en lige så pragtfuld "Asadosauce<< satte absolut prikken over i'et. Læs videre næste side. 147

8 .. JAMBORETTE (fortsat) Onsdagens anden overraskelse var det meget store besøg af gæster, og heriblandt var spejderchefen Ove Holm. Torsdagsprogrammet var ligesom om mandagen. Denne gang var det den anden halvdel af drengene, der tog på de 3 udflugter. Om aftenen herskede der en pragtfuld stemning over hele lejrpladsen. Den mørke, lune og stille aften med sine mange private små gæstelejrbål, hvor de forskellige tungemål blandede sig i sketches og sange, blev en skøn oplevelse, og vi fik et uforglemmeligt minde om fællesskab, munterhed og hygge. P A PRIMITIVT SØSPEJDER FØRERKURSUS 1954 Vinden er stiv nordve:"t med høj himmel. Det tegner godt for sejladsen i "Danernes sønner<< 4. trop. For kun alt for få dage etableres søspejderlejren i Gundestrup hos Knud, hvor smørstikkeren fra proviantteltet udleverer metervis af flæskesteg i tuber, efter at talstanderen er røget op under råen på signalmasten. "skafning!«bøgeblad kommanderer: "hal ind<<, og mænnerne haler ind, som var det ankertrossen på en af ålborgjollerne, som ligger lunt og godt dernede i kanalen bag dæmningen. i tovender, som skulle spejdses - knob - kast med redningsreb. Da vagten havde slået 4 glas, blev der pebet til spækhuggerjagt - frisk vind med masser af skum for boven - skafning - teltorden - lejrbål - te med den rette røgsmag - BØgeblad spandt en ende fra de store have, og Fritz talte om kammeratskabet, 'så tørnede vi ind - der var nogle, der måtte op igen og rejse telt i løbet af natten. Travlhed på lejrpladsen. Fredag bød på slutkampe i konkurrencer og forældredag med lejrbål. Dette sidste med præmieuddeling til de sejrende patruljer og troppe blev dog en meget fugtig»historie<<. Da vi var samlet, og lejrbålet skulle begynde, brød et meget voldsomt uvejr løs, lejrbålet blev udsat, men da det senere blev genoptaget, skyllede regnen stadig ned. LØrdag stod i opbruddets tegn. Der var travlhed med lejrbrydning og pakning, og da vejret blev helt godt, tørrede såvel telte som beklædning. Det var med vemod vi tog afsked med den dejlige plet, der havde givet os så mange minder og kammerater. Vore udenlandske spejderkammerater, der i forvejen var blevet fordelt blandt os til privatindkvartering, rejste ligeledes med vemod fra Torbenfeldt. Sp. 148 Månedens knob har måttet vige pladsen for Jamboretterne. MAN VÆNNER SIG TIL REGNEN Klar luft!! Jo, men hen under aften kommer der regn - SchjØnning instruerer i ålborgjollen og dens rig iført olietøj!!»danernes sønner<< skutter sig lidt i regnen, men hvad - de er vant til vand både fra oven og fra neden - og var de det ikke, blev de det i de kommende dage!! Middagsskafning - smagsprøver - staben spiste med - lejrorden - teltorden - regn - masser af regn - chefen Fritz giver tilladelse til indendørs lejrbål ved Knuds pejs - ah - vi hygger os, og Fritz forklarer os meningen med førerkursus. - Ud i regnen. - Er soveposen tør? J o, i dag er den, men i morgen aften? - Hen på morgenkvisten vågner jeg ved at se min teltmakker - tovværkskonstruktøren - ligge og rage, som om han har gjort sig våd. Han spørger søvnigt, om teltet ikke er sprunget læk, og fabler noget om, at kvinder og børn skal først i bådene Næste gang jeg fik Øjne, var det Knud, der peb mig ud med ordene, rejse, rejse, ud af køjerne, og da vi tørnede ud, var vejret nogenlunde tåbeligt: tørvejr, vind 6-7! - svømning, roning, skafning - instruktioner i kapsejlads og signallære - skafning - og så viklede BØgeblad»Danernes sønner«ind Vinden er god. (Foto: Fritz Lerche). Purring i storm og regn - affaldshul og latrin er blevet til søer - båltænding - vådt træ, men der blev ild!!! - 24 timers sejlads måtte udgå - vindstyrke 7 med hårde pust - ikke tage chancer ved sejlads - Fritz tager sig af knive og dolke, det tiltrængtes!! - sejlsyning - de internationale søvejsregler, sejlopgaver i kortet - der går rygter om natøvelse på landjorden!! - næste morgen lidt tørvejr: tøjtørring - soveposerne holder tæt endnu! - brydning af lejren - stuvning af bådene - stabsbåden signalerer: kølvandsorden - gå på prajehold - tag sejlene - klar til roning - kø,lvandsorden - sæt sejl - fri sejlads gå i havn - Alsgårde stikker til søs, vi går i land - - stadig regn - - skafning - vi tømer ind - purring - sejlads, ak, den sidste på dette kursus - på kajen ved Holbæk søspejderstation står Anthony og tager imod - flaget stryges for»danernes sønner«4. trop, og vi spredes over hele landet - en herlig oplevelse rigere, men våde, gennemvåde. Gunnar.

9 Tegninger af STIG BANG Der er spejdere, der mener, at med september slutter lejrturene for i år. Hvorfor det? Også i de tre sidste måneder kan man da sagtens tage på weekendture - for ikke at tale om efterårslejr - når bare man indretter sig efter vejret og overnatter i lade eller hytte, med mindre man er skovmand og derfor kan indrette sig i sin bivuak. Og ude i naturen er der nok at kig ge på, også i oktober. Da sætter f. eks. '--'" løvfaldet ind i al sin spraglede pragt. Når bladene flammer op i gult, brunt og rødt, skyldes det dels, at grønkornene - der indeholder det for Øjeblikket så moderne klorofyl! - forsvinder, dels, at der nydannes et vinrødt stof, autocyan, der giver f. eks. vildvinen og rønnetræet den skønne farve. Amputeringen af de millioner af blade sker let og smertefrit for træet, idet der, så snart et blad er tømt for næringsstof, dannes et såkaldt»løsningslag«ved grunden af bladstilken og lige nedenfor det en sårkork der allerede har læget såret, når bladet falder. Det ser du allersmukkest hos hestekastanien. Husk at tage nogle efterårsgrene med hjem fra weekendturen til din mors gulvvase-tager du dem fra store træer, og skærer du dem af, sker der ingen skade derved. Når bladene er borte fra træerne er fuglene lettere at iagttage. Bogfinkerede kamufleret i grenvinke l. P å de nedfaldne blade kan du finde masser af galler, der er en slags kræftsvulster, som planten har dannet omkring æg og larver af galhveps, galmyg, bladlus eller ga.lmider. Hver galle har sm karakteristiske form, afhængig af, hvilket insekt eller mide, der er ophavsmanden. De største er de såkaldte»galæbler<< på Galle af bøgens galmyg; for neden galle og larve i snit. egeblade - her kan du endnu finde larverne inde i den Centimeterstore kugle på undersiden af bla- Dt gælder både standfuglene og de trækfugle, der endnu ikke har fortrukket til mildere himmelstrøg. Også de nu forladte reder er nemmere at finde, og nu gør det ikke noget, at du piller dem ned for at undersøge dem nærmre. Se f. eks. hvordan bogfinken ved hjælp af edderkoppespind kamuflerer sin rede med mos eller grenlav. det. Men desuden er der snesevis af andre gallearter "med alle mulige former, og det er sjovt at lave sig en hel samling af tørrede blade med de forskellige slags galler. Når fuglenes efterårsfældning sætter ind, kan der findes en mængde løse fuglefjer på skovbunden eller drevet i land langs søbredden. I oktober-nummeret af MAG ASINE'I' i f j o r skrev j eg en længere roman om den spændende jagt på fuglefjer - find den evt. frem og læs den igen! Endelig er der fuglegylp, først og fremmest af uglerne. Det er Egeblad med»galæbler«. helt fantastisk, hvad du med megen forsigtighed kan pille ud af disse 2-3 cm store, grålige klumper af for eksempel natuglegylp, hvis farve stammer fra myriader af ufordøjelige musehår; kranier og skeletdele _af skovm'!s, markms og spismus insektrester (Især de harde dækvmger af biller): skeletdele af frøer 9g tudser og enkelte rester af fugle.»punggaller«(af galmide) på lindeblad. Ikke alene uglerne gylper. Der er også tårnfalk og musvåge (som natuglens, men løsere i det), due- og spurvehøg (kun sammenklistrede fjer), hejre (sort, Gylp af natugle med insektben og musekranie. fast overflade og vredet spids), stork (med pinde og småsten og smuldrende, p. gr. a. jord fra regnorme), kragefugle (som små, indtørrede hestepærer), mågefugle (ed meget uregelmæssig form) og endelig tornskadens gylp, der af gode grunde kun indeholder insektrester. Der er serveret - velbekomme! 149

10 Kupon pi anen Her er en opgave som ALLE spejdere må tage del i. Læs om HVOR FOR og HVORDAN. UNESCO - det ord har du sikkert hørt i radioen eller læst i avisen, men du er måske ikke helt klar over, hvad det omfatter, så lad mig med det samme fortælle, at det er FN's organisation for undervisning, videnskab og kultur. UNESCO har som et af sine formål at støtte arbejdet for folkeoplysning i de lande, som trænger til det, og som henvender sig til UNESCO herom. Fra sit hovedkontor i Paris sender UNESCO hjælp til skolebyggeri, til anskaffelse af undervisningsmateriel lige fra blyanter, tavler o. lign. til smalfilmsapparater, som er nødvendige, når det drejer sig om at bringe kundskaber til de millioner af voksne, som hverken er i stand til at læse eller skrive. Desuden udsender UNESCO sagkyndige, som kan vejlede og give r åd, samt udstyr til læreanstalter, så de pågældende lande efterhånden, ved at uddanne fagfolk i stadig større omfang, selv kan overtage arbejdet. HVOR ER DER UNDERUDVIKLEDE LANDE? Det er desværre sådan, at ikke mindre end 1500 millioner mennesker eller ca. to trediedele af j ordens befolkning lever i de underudviklede lande i dag. Det drejer sig om store områder i Asien og det meste af Afrika samt store dele af Syd- og Mellemamerika. Disse steder lever flertallet i den yderste fattigdom. De er underernærede og lige på grænsen af hungersnød og hertil kommer, at sundhedstilstanden er meget ringe. Det vil du forstå, når du hører, at de fleste lever fra vuggen til graven uden nogen sinde at se en læge, og 150 det er vel at mærke i områd er, hvor bakterierne trives under alt for gode forhold, fordi der mangler renlighed. Med dette som baggrund forbavser det dig sikkert ikke, at det mange steder er sådan, at hvert tredie barn dør i det første leveår, og menneskene bliver i gennemsnit kun halvt så gamle som i Danmark. MYS ORE Et af de mange underudviklede lande er Mysore, som er et paradis for turister. Det byder på skønne tempelhaver, storslåede landskaber og jungleskove, fulde af storvildt. Men størstedelen af befolkningen lever i de tusinder af små, grå landsbyer, hvor de med samme redskaber, som deres forfædre har brugt i århundreder, fravrister den udpinte jord et nødtørftigt udbytte. Eller som ufaglærte arbejdere i by ernes slumkvarterer, hvor fattigdommen og uvidenheden ikke er mindre end på landet. Mysore er en af den Indiske Unions fyrstestater. Det ligger i den sydligste del af Indien, er knap dobbelt så stort som Danmark og har godt ni millioner indbyggere. 70 pct. af mændene og 90 pct. af kvinderne er analfabeter. KULTURARBEJDET I 1940 begyndte en gruppe studenter ved Mysores universitet at give læseundervisning i hovedstadens slumkvarterer, og i løbet af et par år voksede bevægelsen til en landsomfattende kampagne for elementærundervisning. Man foretog en statistisk beregning og gjorde op, at man med gennemsnitlig 108 undervisningstimer kunne bringe voksne elever så vidt, at de kunne læse en avis og skrive et brev, og at omkostningerne ville beløbe sig til ca. 71/z krone pr. elev. På dette grundlag udarbejdede man en femårsplan til fuldstændig udryddelse af analfabetismen. Men det viste sig hurtigt, at teon er et, praksis ofte noget helt andet. Man opdagede, at der blandt de nyindmeldte elever til begynderundervisningen var adskillig som havde gennemgået det samme kursus året i forvejen. De havde altså nok i løbet af nogle, måneder lært at læse, men da de ikke havde mulighed for at holde den nyerhvervede færdighed vedlige, havde de praktisk talt glemt den igen. Man forstod nu, at det ikke var tilstrækkeligt med disse r aske begynderkursus, man måtte følge sagen op og sørge for, at de, der havde

11 o n en mærke i områder, e trives under alt d, fordi der mangler EN OPGAV, baggrund forbavkert ikke, at det er sådan, at hvert i det første leveår, bliver i gennemsnit mle som i Danmark. nge underudviklede e, som er et para Det byder på skøn ' storslåede landgleskove, fulde af len af befolkningen nder af små, grå r de med samme deres forfædre har eder, fravrister den nødtørftigt udbytte. rte arbejdere i byterer, hvor fattigidenheden ikke er landet. af den Indiske Uni. Det ligger i den 1f Indien, er knap som Danmark og maner indbyggere. 1dene og 90 pct. af alfabeter. DET gruppe stusores universitet at isning i hovedstaerer, og i løbet af, e bevægelsen til en kampagne for elening. Man foretog egning og gjorde gennemsnitlig 108 ner kunne bringe vidt, at de kunne skrive et brev, og ne ville beløbe sig til ca. 7lfz krone pr. elev. På dette grundlag udarbejdede man en femårsplan til fuldstændig udryddelse af analfabetismen. Men det viste sig hurtigt, at teon er et, praksis ofte noget helt andet. Man opdagede, at der blandt de nyindmeldte elever til begynderundervisningen var adskillige!, som havde gennemgået det samme kursus året i forvejen. De havde altså nok i løbet af nogle måneder lært at læse, men da de ikke havde mulighed for at holde den nyerhvervede færdighed vedlige, havde de praktisk talt glemt den igen. Man forstod nu, at det ikke var tilstrækkeligt med disse raske begynderkursus, man måtte følge sagen op og sørge for, at de, der havde lært at læse, også havde noget at bruge denne evne til. Og man tog derfor fat på at starte biblioteksafdelinger og fremskaffe enkle, tillokkende bøger og blade, som man kunne give. nylæserne. i hænde. Men man gik også andre veje for at fremme oplysningen og forbedre den sociale standard. Man arbejdede for en reform af sådanne vaner og skikke indenfor familielivet, som var hindrende for fremskridt, prøvede at få indført nye tekniske metoder indenfor landbruget og de gamle håndværk og at vække en ny sans for medborgerskab og fællesfølelse i de små samfund. Og til hele denne kampagne bruger man ligesom andetsteds ikke blot bøger, men i høj grad lysbilleder og direkte til fantasier lig måde anskuelig1 domme. LANDBRUGSSKOl En særlig rolle i de landbrugsskoler begyndt at opret' dansk mønster, mt gamle indiske trad De, der bliver ud sus på en sådan sk ge bønder, som l: barneskolen, dels fra de voksnes h medlemmer af land kursus omfatter sa 30 deltagere, som eller 6 måneder på er der korte kurs ugers varighed, og ' sus for kvinder. Hovedformålet m er at hæve landbru1 forøge fødevarepro en ung landmand k et ophold på en s: han lært en hel d landbrugsmetoder c han skal lære sine 1 me.han har lært, h indfange de vilde jt re honning til en kc kilde, hvordan man ren og frugten bedr skal forøge den mc: nes ydelser, så man re og bedre æg på man skal reparere t bedre sin bolig. Nu har du hørt o vi kunne have val lande, for hvem det gerne vil have UNESCO. Og nu stå dine kammerater

12 lært at læse, også havde noget at bruge denne evne til. Og man tog derfor fat på at starte biblioteksafdelinger og fremskaffe enkle, tillokkende bøger og blade, som man kunne give»nylæserne«i hænde. Men man gik også andre veje for at fremme oplysningen og forbedre den sociale standard. Man arbejdede for en reform af sådanne vaner og skikke indenfor familielivet, som var hindrende for fremskridt, prøvede at få indført nye tekniske metoder indenfor landbruget og de gamle håndværk og at vække en ny sans for medborgerskab og fællesfølelse i de små samfund. Og til hele denne kampagne bruger man ligesom andetsteds ikke blot bøger, men i høj grad lysbilleder og film, som taler direkte til fantasien og på letfattelig måde anskueliggør de nye lærdomme. LANDBRUGSSKOLER En særlig rolle i Mysare spiller de landbrugsskoler, som man er begyndt at oprette delvis efter dansk mønster, men med rod i gamle indiske traditioner. De, der bliver udvalgt til et kursus på en sådan skole, er dels unge bønder, som har gennemgået barneskolen, dels lovende elever fra de voksnes læseklasser, dels medlemmer af landsbyernes råd. Et kursus omfatter sædvanligvis deltagere, som opholder sig 4 eller 6 måneder på skolen. Desuden er der korte kursus på nogle få ugers varighed, og der er også kursus for kvinder. Hovedformålet med disse skoler er at hæve landbrugets standard og forøge fødevareproduktionen. Når en ung landmand kommer hjem fra et ophold på en sådan skole, har han lært en hel del om moderne landbrugsmetoder og om, hvordan han skal lære sine naboer det samme.han har lært, hvordan han kan indfange de vilde junglebier og gøre honning til en kontant indtægtskilde, hvordan man skal få mælken ren og frugten bedre, hvordan man skal forøge den magre landsbyhønes ydelser, så man kan bringe flere og bedre æg på torvet, hvordan man skal reparere en plov og forbedre sin bolig. Nu har du hørt om Mysore, men vi kunne have v-algt mange andre lande, for hvem det er fælles, at de gerne vil have hjælp gennem UNESCO. Og nu står det til dig og dine kammerater i patruljen og troppen om at være med til at give disse lande hjælp. Kort sagt: Være med i kuponplanen. HVAD SKAL. I GØRE? I skal henvende jer til Mellemfolkeligt Samvirke, Vendersgade 29, KØbenhavn K. og fortælle, at I er interesseret i kuponplanen og gerne ønsker oplysninger om arbejdsopgaver. Når I har fået dem, vælger I en opgave ud, måske drej er det sig om opslagsbøger og håndbøger til Mysore, som koster 35 kr., måske har I mulighed for at sælge mange mærker og kunne glæde inderne med en tonefilm til 280 kr. Men ligegyldigt hvilken opgave I vælger, pengene vil være velkomne. Når opgaven er valgt rekvirerer I et eller flere hæfter med 25 øres UNESCO-mærker, som sælges til spejdere og andre interesserede. Den dag mærkerne er solgt, sendes pengene til Mellemfolkeligt Samvirke. Herfra modtager I så en UNESCO-kupon, der lyder på det indsamlede beløb og oplyser adressen på modtageren i det fremmede land. Nu gælder det så blot om at sende kuponen af sted, og når der er gået nogen tid, kommer der brev fra modtageren, som fortæller om pengenes anvendelse og naturligvis takker for dem. Der kan ikke herske tvivl om, at det for enhver ulv og spejder er en værdig opgave at være med i UNESCO's kuponplan. Dit korps har anbefalet kuponplanen, så støt den, og lad os høre fra hele landet om jeres deltagelse. Skal det være din patrulje eller trop, der først kan fortælle Magasinet om den fø rste afsendelse af en gavekupon? 151

13 JAMBORETTE (fors. fra side 145) Under lejrperioden var der arrangeret udflugter til Middelfart, Fredericia og Kolding med sightseeing i de respektive byer. SØndag den l. august var den store besøgsdag i jamboretten, hvor publikum fik lejlighed til at se troppene i arbejde. Således havde Nu er maden snart færdig. l. Middelfart arrangeret pandekagebagning med udstedelse af. pandekage i luften vende certifikat. Den engelske trop lavede en stor tovbro. Hollænderne mødte med en flittig benyttet svævebane, der førte fra den høje slotsbanke og ud på engen. Hos schweizerne kunne man med en armbrøstlignende bue forsøge på at skyde et æble af hovedet på Tell junior. Desuden opførtes et indianershow, og der var optræden af zuluer fra Langesø. l. Gelsted viste ved en førstehjælpsopvisning, hvorledes tilskadekomne skulle behandles. Om eftermiddagen kl. 17,00 var der parade med uddeling af præmier. De deltagende udenlandske troppes førere fik hver som erindring overrakt en stenalderøkse med skaft. Under ledelse af DA Viggo MØrch fra Fredericia sluttedes dagen med stort lejrbål på friluftsscenen i Kongebroskoven. Den påfølgende mandag fandt nedbrydningen af lejren sted, og de mange spejdere drog hver til sit. De udenlandske troppe tog med deres respektive frændetroppe for at tilbringe nogle dage i private hjem. Den megen væde fra oven formåede ikke at kue humøret under lejren, og det er sikkert mange gode minder, man tager med hjem fra jamboretten, hvor syv nationer mødtes i kammeratligt samvær. Dick. BOGHYLDEN DEN LILLE SPEJDERBOG (3,00 kr.- Det Danske Spejkorps). Nu er der kommet ny udgave af DEN LILLE SPEJDERBOG, og de mange, der i foråret og sommeren forgæves måtte spør,ge efter bogen, kan roligt glæde sig til nu at kunne tage en virkelig god spejderbog i hånden og begynde den interessante læsning. Og der er nok at læse om: karaktertræning, naturliv, lejrliv, vandringer, primitiv lejrsport, internationalt, hjælpsomhed, praktiske færdigheder, korpsets historie, klasseprøverne og for søspejderne meget og udmærket stof. Du kommer afgjort ikke til at kede dig i selskab med DEN LIL LE SPEJDERBOG, der vil stadig være stof, du kan vende tilbage til og lære af. Så er den ikke at finde på din bogreol, så lad den komme øverst på ønskesedlen. Og så havde jeg nær glemt at fortælle, at bogen fremtræder i et større og bedre format med god opsætning.og plasticomslag. HåndbØ,ger for børn: BØrge Eskildsen: JEG HAR STUE PLANTER. Engelhardt Lind: JEG HAR ET AKVA RIUM.- J. K. Eriksen: JEG KIGGER STJERNER. - Adzer Blume: JEG FOTOGRA FERER. (Hver bog kr. 3,50. - Erik Lundsgaards forlag). I bogen om stueplanter får man en mængde gode råd om pasning af planter. Der er endvidere en stor oversigt over de almindelige stueplanter og deres betingelser for trivsel. Hvis du skal have fornøjelse af, et akvarium, er der mange ting, du skal være vidende om, og det får du god besked om i denne bog om eget akvarium. Jeg kigger stjerner. er vel nok kun for større drenge, selv om forfatteren har undgået at anvende vartskelig matematik. Bogen er forsynet med et stort stjernekort. For alle nybegyndere er b01gen om fotografering en god hjælp. Der er også anvisning på fremkaldelse af film. Honore Marrow og William J. Swartmann: SKffiSABEN. (4,00 kr. - Gyldendal). En gammel skipper går i land og bosætter sig i England. Han fortæller om sine mange oplevelser på de gamle sejlskibe og de store have, og i disse fortællinger hører vi om aben Chobu, som har været hans kæledyr. S. A. Kubien: TOLDER I KINA. ( 6,00 kr. - Gyldendal). Enhver eventyrlysten dreng lever med i denne bogs beretninger om en ung danskers oplevelser blandt toldere og smuglere ved Kinas kyst- og flodlandskaber. S k. Kravl bare videre, der er ingen grund til at U. hjemve. 152

14 Vt' io,.fecle!jditui.jempde den 17.sepfen?hPr51.f. tnecl en sjov ktsle9. P& bo9 s;dn af bordf'.tar fqst9;orf.2lfting rnecl t'eqnesf/ffer. Ef slorf spejl l fi l.lnder bordel, 5a 0 1edes af vt' k un n" se l/n9ene t' spejl hil/ede. v, ktj Cjl?de rntnvf og skrev dereller hec/. lkk" clå/lt9i. }ens blt?v bt?dsl. ( 11,» L. æ r«r e n sen / l --. Svend oplasfi? dt?reffer ef (' ] Stqnalrn enf, Mandspflrson, ti.\ ca. 40 Q r 9Clrnn_.,ef 1 1-1'1 Ctr1 ( \ }1g0 hoj 1 nidbionej 05 v, o s v. Se Vi anc/re skvlle gffe, hvem -/-- det var. V199o og Søten fctndt\,,. P..., ud af af def rnaoffe være 00 - f l L e D -f t \J,c\} - øj 1 ærer J ns n. _0-!9 '9, - :, \ 1 JiJ /{aj ftern viste nv e f effer ei noglt? )... {i'\. bt/leder o t' lerro/'!'}en sfar:de som \: _ bro, hvse, k1rker, vej os v. v, andre k '9'Jede frit sf ba;;efler,skv//e v, nt?dfe9nf! orl Stjnafvrer- "", n e svarende til billeclerne- o9 /!t9fly r) l_..cj, -" -") rcekkefø/9e. God træntn9 / _.Y r'.._,,..ttt;.v V; øved e knob parv,-s. Sten o9 Kqj l'ot ks. li'cij I??ed knohreb. Sien l'icvnr ef khob, 09 fa!llr 1 long5otni t/1 <o,/det hqn holct_er en. sodef rop op foran H"ojs fandl'. llhyjen breder s19. Vtl Haj no q/ P1nde knobet 1nden.<o- og den sor fe p/ef på ponden? 771 tdsf forfa/fe 5vond en h/stor/e, hvot cter flere 9on9t? bl1ver bru:; for et Rnob. Hvem kc:'!sfer førsf det ttjttje l<nob hen foron hans f'ødder?(.. båden lagd(? f/1 oyj!j bon dfe/en fosf f,fpæle?n- tujiitj OI'T7rnor9nt-n heisfe vi f'lo9ef--- o_s.v-) /ajvs--::>!jlf Øalkepatruljens krønike ;:,;

15 Per Groth, l. Esbjerg GråbrØdre flok. BF Kjeld Frimuth Hansen, 5. Odense flok. Per Ankersø, 5. Odense flok. Rask ulveunge nemlig flokfører for SkØrping flok og hans far er divisionschef. Frants har vist, at han som en rigtig ulv har haft Øjne og Ører med sig. Havde han ikke handlet så hurtigt, var den lille pige uden tvivl druknet. Til lykke Frants! Nu skal I høre om en rask ulveunge - Frants Hvass fra SkØrping flok i Jylland. En dag i påsken legede Frants nede ved en dam i deres have sammen med en lille pige, som var på besøg hos hans forældre. Pludselig faldt den lille pige i vandet på et sted, hvor hun ikke kunne bunde. Frants, som stod på den modsatte side af dammen, løb Øjeblikkelig over til hende, og det lykkedes ham at få fat i pigen og hale hende op af det kolde, dybe vand. Frants vil for sin resolutte optræden få overrakt korpsets bronzekors for livredning, og det bliver en stor dag - ikke blot for ham selv - men også for hans flok og hans forældre, for Frants' mor er 154 Her ser du floklokaiet l det nye hus ulvene og spejderne i NykØbing F. har fået. Odenseanske ulve ved den vanskelige opgave at skulle skrive tingene ned efter klmslegen. 30 km tur i Østerbro divisionen. 52 ulveunger startede morgenfriske fra Trianglen - vi skulle rigtig ud og trave. Målet var de 30 km. HumØret var højt og alle spændte på, hvad dagen ville bringe af oplevelser. Men vi morede os godt, for undervejs legede vi Robin Hood og hans mænd, og det foregik op og ned af skrænterne, men stadigvæk fremad, og målet nærmede vi os mere og mere, og endelig var vi der. Det havde været en strålende oplevelse for alle - og der var ingen, der ville vedkende at være trætte. 10 ulveunger fra Københavns II søspejderflok»gry«, 22 ra KØbenhavns I søspejderflok»ørnen«og 20 fra Set. J ae o b s flok.

16 Hjortefods ven Fortsat fortælling fra det vilde vesten i Buffalo Bills dage Efter The Scout - Tegninger: Thora Lund 06 GRISEr er ER SKR i'in UL,;eLic. oc. OI'IDE.NTLt(, EN TYDELIG //DR ESSE GØR DeT LETTERe R:JR POSTVÆSENer AT LÆSE ()G lius }( SJ! A LTt O "'T S Æ.TTE "l FSENOER NAVN O G - ADRESSE. plf B REVET.S 8hGSfDE. ""'"' Denne gang har vor flinke tegner vist dig, hvordan du skal skrive en konvolut. Det må_ du huske, når du næste gang skal s k ri ve brev. I timevis red indianerne fuldstændig tavse. Da daggryet kom talte kamphøvdiillgen, Tordenvinge til Hjortefod. Tro ikke, at din fange vil undslippe døden«, sagde han, >> du vil ikke holde ham i live i lejren«. Hjortefod bøjede hovedet, og det var umuligt for Rob at gætte, hvad hans indianske ven havde for planer. Men han var besluttet på ikke at lade indianerne se, hvor bange han var, og han holdt sig meget rank på sin ponny. Det var middag, da de gjorde hoj.dt for at spise. Rob sad for sig selv på jorden og spiste den mad, de bragte ham. Pludselig lagde han mærke til en mærkelig flad sten nærved. Han var sikker på, at den ikke havde været der for et Øjeblik siden. Forsigtigt kiggede han sig omkring, drejede sig så over på siden, idet han gemte stenen med sin krop. H?-n vendte den om. På den anden side, ridset med en skarp sten, var det indianske tegn på venskab og tavshed. Han vendte igen stenen og kigede på Hjortefod, men den indianske dreng gik omkring ved sit arbejde med at servere maden uden at kaste et blik i Robs retning_ Rob følte sig bedre tilpas, da de startede i.gen. Det var næsten mørkt, da de nåede landsbyen, og koner og unge kom løbende fra teltene for at byde krigerne velkommen. Rob blev ført til en smal wigwam, hvor Hjortefod bragte ham et tæppe og en skål vand. Men Rob var for ophidset til at kunne sove. Han kiggede ud af wigwamen og ia gttog indianernes fest, indtil månen stod op. Lugten af mad fik hans tænder til at løbe i vand, men ingen bragte ham noget. Når krigerne dansede, gunsede deres rødbrune skikkelser i lysskæret fra bålene. Der var så megen støj, at Rob ikke hørte fodtrin, der nærmede sig, og han sprang op, da en hånd blev lagt på hans arm. Det var Hjortefod.»Vær ikke bange, broder«, hviskede indianerdrengen.... j eg vil hjælpe dig. >>Er Pard her.? spurgte Rob med lav stemme og Hjortefod nikkede. >>Han har været fange her siden to måneskifter <<, sagde Hjortefod.»Han arbejder for os, og høvdingen vil beholde ham. Og så, hvis den hvide mand fanger nogen af vore krigere, vil høvdingen tortere Pard, hvis de ikke bliver givet tilbage«. Robs ansig,t blev hvidt i måneskinnet.»hvornår kan vi undslippe?«hviskede han. >> Når krigerne næste gang drager ud på krigsstien<<, sagde hans ven til ham.»men nu må jeg gå, for dansen er til ende. J eg vil fortælle Pard, at du er her«. >>Vidste du, at det var mig på bredden, da du skød? spurgte Rob. Hjortefod rystede på hovedet. >>Nej, svarede han med lav stemme,»jeg vidste kun, at det var en hvid mand, o.g j eg har svoret, til ære for min stamme, at dræbe alle hvide mænd. Men med dig har jeg svoret venskab, derfor vh jeg redde dig. >>Giv mig din hånd«, hviskede Rob, og de greb l;j.inandens hænder.. Så gled Hjortefod bort mellem skyggerne. Rob mavede sig hen til teltåbning en og kiggede ud. Dansen var forbi, og en efter en kastede krigerne sig udmattede på jorden. Til sidst var der intet, der bevægede sig mere i lejren, og de eneste lyde var natdyrenes kalden på prærien og i skoven bag teltene. 155

17 Trods sin frygt med hensyn til morgendagen, lukkede Robs Øjne sig, og han fa1dt i søvn. Hvor længe efter det var, at han vågnede op, kunne han ikke gætte, men det var højlys dag. Han gned Øjnene og så ud ad teltdøren. Så stod hans hjerte næsten stille. I en kreds uden for wigwam'en sad krigerne, men nu var de meget forskellige fra de vilde dansere den foregående nat. De så hadefulde og beslutsomme ud. I midten af kredsen på et tæppe i strålende farver sad den store høvding, Tusind Fjer, som var så gammel, at han ikke mere red ud til kamp. Hans lange grå hår faldt til begge sider af pandebåndet, og hans ansigt var rynket og hårdt som læder. Ved hans side sad hans søn, Tordenvinge. Da Rob kiggede ud, hørte han høvdingen give en kort b2faling, og to krigere rejste sig og gik hen imod wigwam'en. Rob fik en fornemmelse, som om han skulle kvæles, og han blegnede; thi ordren havde betydet:»bring blegansigtet til mig«. Et Øjeblik efter blev han slæbt ind i kredsen og stod ansigt til ansigt med den store høvding. En vred mumlen løb gennem krigernes kreds, men Tusind Fjer løftede hånden, og der blev tavshed. En lille stund hvilede den gamle høvdings blik på drengen, så løftede han sin stemme: "Seks af mine krigere er faldet i blegansigternes hænder. Tusind Fjer har krævet deres frigivelse, men hans bud er ikke vendt tilbage. Blegansigterne har dræbt den røde mands udsending, derfor skal det blegansigt der står her og en anden søn af hans folk, som vi har fanget, d!z}. Den hvide mands rænker kræver hævn. Vore krigere vil give blegansigterne en pinefuld død, og vore kvinder vil spotte dem, når de hyler som ulve og beder om nåde.- FØr blegansigtet bort. I morgen skal han dø ved marterpælen. J eg har talt«. Krigerne var sprunget op og svang deres våben og gav med vilde hyl udtryk for deres tilfredshed over høvdingens tale. På et vink greb de to krigere, der havde fø rt Rob ind i kredsen, ham igen og førte ham tilbage, men vejen gik forbi hans første opholdssted til et anden wigwam, hvor to vagtposter 156 modtog ham og trak ham ind i teltet. De kastede ham på jorden og forsvandt igen efterladende ham til sine egne fortvivlede tanker. Da hans Øjne havde vænnet sig lidt til tusmørket, opdagede han, at han delte rummet med en skikkelse, der var bundet til en pæl i teltets inderste hjørne, og til sin ubeskrivelige glæde opdagede han, at det var hans ven Pard, forsvarlig bundet og bastet og med en knebel i munden. I en håndevending havde Rob befriet sin ven fra rebene og tog kneblen ud af munden på ham, og et Øjeblik efter holdt de to drenge hinanden omfavnet. Så frygtelig den' skæbne var, der ventede dem, og selv om angsten for morgendagen fuldstændig beherskede deres følelser, og der ingen redning kunne skimtes, var de dog lykkelige over at have fundet hinanden igen. De ville ikke opgive håbet, og drøftede hviskende muligheden af, at deres venner var på vej for at befri dem, medens de holdt hinanden i hånden. Timerne sneglede sig af sted, og endelig faldt de af Udmattelse i en slummer, der for en stund jog angsten og de bange tanker på flugt. Rob og Pard vågnede i det tidlige morgengry. Konerne bevægede sig allerede rundt i lejren. Drengene satte sig op, gned Øjnene og rystede sig. De kiggede ud af teltåbningen. >Der kommer Hjortefod., hviskede Rob. I næste Øjeblik krøb indianerdrengen ind i teltet bærende på to dampende kopper kaffe og noget brød. Han satte det på jorden.»spis!«, sagde han, og drengene tøvede ikke. Næste gang slutter fortællingen. Hvordan vil det gå Rob og Pard?

18 SPEJDERNYT FRA NÆR OG FJERN Gerhard Hahnemann (Bæver) Den 17. juli, på sommerlejrens tredie dag, mistede vi Bæver ved en frygtelig færdselsulykke på hovedvejen mellem Silkeborg og Arhus. 0 En privatbil kørte pludseligt med stærk fart ud på hovedvejen og stødte her sammen med en stor stigevogn fra Århus brandvæsen. Da den tunge vogn skred ud i det fedtede føre, ramte den Bæver, der ammen med sin patrulje var på vej mod næste lejrplads. Spejdern e kørte to og to helt ude i siden af vejen, og kun Bæver kørte på det tidspunkt alene. Bæver blev iræbt på stedet, og endnu en spejuer blev ramt af bilen, men kom intet til. Det er en trøst i al vor sorg at vide, at ingen i Falkepatruljen kan lastes for ulykken, og at patruljeføreren bagefter bevarede en beundringsværdig ro og omtanke. Bæver havde været ulveunge i l. Charlottenlund flok i nogle år og var fornylig blevet rykket op i troppen. Han :navde glædet sig utrolig meget til at blive spejder og komme med på sommerlejren. For os, der lærte ham at kende som en glad og frejdig dreng, er det svært at forstå, at han skulle dø kun 12 år gammel. Torben. Leif Thuesen Bellahøj trop På årets første dag samles BrØnshØj division til gudstjeneste i vor gamle smukke kirke, hvor det er en tradition, at en af divisionens spejdere fremsiger spejderløfte og spejder lov. Det er sikkert ingen tilfældighed, når DC Kaj de sidste år har udpeget Leif til denne smukke handling. Når Leif, denne høje, lyse og ranke dreng stod op i kirken og med klar og tydelig stemme fremsagde spejderløfte og -lov, var det som om selve spejderloven stod lyslevende for os. Baden-Powell har engang sagt:. Jeg skal fortælle dig mit livs hemmelighed. - J eg har altid prøvet at få spejderløftet og spejderloven med i alt, hvad jeg har foretaget mig. Hvis du også gør det, vil dit liv blive lykkeligt, og du vil få en herlig tilværelse, selv om du bliver 80 år. Leif og spejderlivet var eet. Ingen kan have været så glad og lykkelig som Leif var det, når han trak i uniformen og drog på patruljetur med sine drenge for at dygti<ggøre dem og for at indgive dem noget af den rette spejderånd. Et synligt bevis på hans indsats her var, da han modtog divisionens æresdolk for turn-out. Nu er Leif borte; efter svære lidelser døde han tidligt føndag morgen den 29. august. Men i vore hjerter står mindet om en frisk og retlinet dreng, der tog spejderløfte og spejderlov med sig i alt, hvad han foretog sig. Vi vil ære hans minde, ved med et glad smil at gøre vort bedste for at yde en indsats på de steder, hvor der er brug for den, og altid søge at handle i spejderlovens ånd. Poul Trebbien, TF. FREMLYSNING!!! En spejderhat med bogstaverne R-S«foran og rød esprit i siden er fundet ved Ullerslev station mellem Odense og Nyborg. Hatten er sikkert tabt fra toget. Henvendelse til FF Tove Petersen, Stationsvejen, Ullerslev. Gamle numre af Spejdernes Magasin. Det hænder jævnligt, at der til korpskontoret og redaktionen fremkommer anmodning om at få tilsendt gamle numre af Magasinet. Vi minder i den anledning om, at korpset har en bladbytningscentral, og henvendelser til denne rettes til direktør Hans Hem'i Christiangen, F1 isenborgs fabrikker, Ikast. Man kan ro1igt skrive direkte til ham. Ny søspejderstation. Middelfart søspejdertrop har indviet deres nye søspejderstation, og de havde ved den lejlighed den glæde, at der fra byrådets side blev udtalt anerkendelse af troppens arbejde. Blandt de mange gaver troppen modtog ved indvielsen skal nævnes et lyst aligatorskind, en brevpresse lavet af eg fra den gamle Prins Christian«samt en sjælden platte af søhelten Peder Willemoes. 157

19 Bytroppen har fået nyt hus. Den 24. april i år kunne vi indvie vort nye hus. Det gamle, som vi havde haft i 36 år, havde siden slutningen af trediverne slet ikke kunnet rumme troppen og vore to flokke. I 1940 begyndte vi at arbejde for at tjene til et nyt hus. I 1947 var summen vokset til 3.500,- kr., men det var kun bunden, og i årene derefter er beløbet forøget med mere end 2.000,- kr. hvert år, og endelig i foråret, da kommunen skænkede os en grund, kunne vi begynde at pilotere. 25 betonpæle røg ned i jorden og oven på fik vi plads til tropslokale og floklokale, hver på 30 m 2, 4 patrulje-, l skovmands- og l ulveførerum på 2,5 X 2,5 m, forstue, wc o. s. v. Al opvarmning er elektrisk og både i trops- og floklokale, der iøvrigt kun er adskilt af en skydedør, således at de kan bruges under et, har vi fine skorstene, der venter på pejse. Inventar til patruljerummene har patruljerne selv sørget for, ligesom de hernede selv tjener til deres telte o. s. v. Hvr mand har selv sørget for sin taburet eller stol, og disse er så igen ens indenfor hver patrulje. Sædet er malet i patruljefarven eller i naturtræ, ligesom benene er forsynet med indgraveret patruljedyr; skovmændenes er forsynet med totem, hammer og arnboldt (smeden), en l krone (bankmanden) o. s. v. Inde i tropslokalet har vi et rundt bord med en diameter af 3 m. Bordet er i fire dele, og kan under tropsmøde sættes ud i hjørnerne, så hver patrulje har sit bord. Det fineste ved dette bord er, at de seks borde i de mindre lokaler kan føjes ind i det runde, 158 Bytroppens fine, nye hus. Du kan også finde et billede under jungle nyt. så at vi kan bænke 50 mand rundt om det. Uden om har vi næsten 800 m 2 grund, og der er kun 70 m til skovgrænsen og 700 m til byens centrum. Hele herligheden har kostet ,- kr., og vi skylder kun 5.000, -kr. At huset blev så billigt skyldes en meget velvillig indstilling hos byens borgere og stor hjælpsomhed fra håndværkere og mestre, samt at hele troppen har taget fat med pensel og spade. Der blev ved indvielsen fra mange sider givet gaver til det nye hus, således fik troppen en check på kr. 1000,- fra Set. Georgsgildet. Om aftenen samledes spejdere og gæster til en stor fest, hvor de blå pigespejdere sørgede for underholdningen. Tårnet var l. Aarhus trops vartegn i den succesrige sommerlejr, som var henlagt til Katholm, ca. 8 km syd for Grenå hede, hvor sidste korpslejr holdtes. Troppens skovmænd forestod bygningen af det meget solide tårn, hvis platform, stor nok til 4 mand, blev livligt besøgt. 4. Godthaab har købt et tropshus, 9g det er et rigtigt Ønskehus, som er indrettet med et patruljelokale og et større lokale, hvor der er god plads til ulvene. Endvidere er der et lille køkken. Huset er ca. 5 X 11 m, og det er blevet placeret i»spejderhjørnet<< i søndermarken. Den 10. juni kunne 4. Godthåb indvie»sønderdam«. Ved indvielsen var mødt ca. 100 ulve, spejdere, forældre og indbudte, bl. a. distriktschefen, divisionsrådet og divisionsstaben. Fantasirig opslagstavle af skind. (Foto: Torben Wolff). I Helsingør har ulve og spejdere haft en stor sommerfest. Særlig lykkje gjo rde Cirkus Nollerup«, men også rædselskabinettet og det muntre køkken var bl andt de store trækplastre. Trods regn blev festen stor sukces, og man kan nu glæde sig over 3000 kr. mere i kassen. EkØen er en lille ubeboet Ø i ImmelnsØen nord for Kristianstad, og her har HillerØd-troppene været på sommerlejr. Det var det helt rigtige sted, og det vil I forstå, når I hører, at det omliggende landskab \ byder på vildsomme skove, spæk- 1 ket med småsøer, stride elve, hol- 1 me, høje klipper og kløfter.,"j.

20 Den lille trafikfyr I et af POLITIKEN's numre har vi fundet følgende:»den lille trafikfyr«finder det meget uheldigt, at man så at sige hver eneste week-end kan se cyklende spejderkolonner, hvor drengene ugenert kører både tre og fire ved siden af hinanden, medens deres anfører ubekymret træder pedalerne i kolonnens spids. Det må netop være en af spejderkorpsenes fornemste opgaver at foregå andre med et godt eksempel, og det gælder lige så vel i tmfiken. Men samtidig rummer sådanne drenge i klumpkørsel en direkte og alvorlig fare, især, når de kører tilbage i søndagsaftenens tusmørke. Det burde være en patruljeførers pgave ved møderne forud for week-end-ture at indprente deres raske spejdere, hvorledes de br køre. Det er vel ikke strengt påkrævet, at der køres enkeltvis, som man gennemfører det i vort naboland Sve rige, når vejbredden iøvrigt tillader. Men mere end to ved siden af hinanden bør være udelukket. Lorenz Tuxens trop er navnet på den nye trop, der er startet i Hørsholm. Troppen så dagens lys i maj måned, og nu lige efter sommerferien oprettes også en flok. l. Aarhus trop SM Poul Esm. Christensen SM Niels Klostergaard PF Kaj Madsen PF Christian Ehrenreich Leo-troppen PF Jørgen Thrane PA John Carlsen H_... _ km l. Holte trop PF Torben Ebtrth PF Torsten Alf J ensen l. Aarhus trop PF K aj Madsen De to skotter har her vist, at de forstår, at rejse et telt. (Ja.mboree). GO km Københavns l. søspejdertrop JM Keld Lybke JM Per Madsen å. Odense - Set. Georgs trop Kjeld Krag-Jensen 1. Aarhus trop PA Kjeld Thamdrup PA Erik Anton Christensen Jan Wilson l. Gjimtofte trop PF L auritz Ørum J. Langesø trop PF Carl Oscar Svendsen l. K olding trop PF Ole Kjersgaard Nielsen 3. Aabenraa trop PF Peter Dall ' PA Carsten Ulrik :;. Odense - Set. Georgs trop SM J ørgen Ein. Rasmussen BLEV ljiu TROP NÆVNT'DENN.E? GANG. l. Gjentofte trop i Norge Vi kan fortælle, at tr n i år har været på sommerlejr i Norge med 30 spejdere. Turen startede i Skien, hvor vi i to dage var ind ){varteret privat hos norske spejdere fra vor frændetrop: 3. Skien Tropp. Herfra rejste vi sammen med frændetroppen til Rjukan og tilbragte et par dage der med klatreture i fjeldene. De næste dage af Fra prøver og duelighedstegn kunne løbe til bolværk! lejren formede sig som patruljevandringer rundt i Telemarken, således at en norsk og en dansk patrulje vandrede sammen. En tur gik over Mosvann til Amotsdal, en anden over Øyfjell, Gjevervann, Langlim til Kivledalen, en tredie over Tuddal til Amotsdal og en fjerde, som iøvrigt foregik pr. cykler, over MØsvann til Rauland og Dalen. I den sidste ende af lejren deltog vi sammen med norske spejdere i en k dslejr ved Seljord. Her var opsat et vældig fint program; og bl. a. besøgte den norske spejderchef Birger Brekke lejren og mange af os havde lejlighed til at tale med ham. Det er ikke første gang, vi har været på sommerlejr med 3. Skien Tropp, idet vi gennem en årrække gensidigt har deltaget i hinandens lejre. Med denne sommerlejr har vi knyttet venskabsbåndene de to troppe imellem endnu fastere, og vi har sat os det mål, at det aldrig skal blive sidste gang spejdere fra vore troppe mødes. har travlt i dag. Han er på vej for at købe DEN LILLE SPEJDERBOG, for ban v il nemlig være dygtigere end de andre i patruljen. 159

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Grupperådsmødet - Beretning 2015

Grupperådsmødet - Beretning 2015 Grupperådsmødet - Beretning 2015 Fælles aktiviteter: Gruppens sommerlejr gik til Fur fantastik tur med masser af glade spejdere der fik set øen. Se mere pr. gren. Klatretårnet er næsten fjernet kun stolper

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem.

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem. 7. Kapitel Lang tid efter landede Undo på toppen af et kæmpestort hus. Herfra, hvor hun sad, kunne hun se vidt omkring. Og dybt, dybt nede opdagede hun en masse vingeløse. Nogle for ud og ind af husene.

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Dette lille hæfte indeholder alle de informationer, der er nødvendige for forberedelserne til at tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn.

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn. MULIGHEDER Hvis mennesker havde fire ben, så ville alt gå i stykker. Hvis der ikke var kæledyr i Sevel, så ville København blive en landsby. Hvis Sevel var hovedstad i Danmark, så ville himlen blive grøn

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Er det farligt at være spejder?

Er det farligt at være spejder? Er det farligt at være spejder? v/ aut. kloakmester, Jakob Broegaard Skårupørevej 9-11 5881 Skårup Tlf. 62 23 12 08 Fax. 62 23 19 04 NEJ - DET ER SJOVT!! Årgang 46 NR. 8 September 2006 Udgivet af KFUM-Spejderne

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Velkommen til Blå Sommer 2009

Velkommen til Blå Sommer 2009 Odense, 21. juni 2009 Velkommen til Blå Sommer 2009 Praktiske oplysninger for Stjernegruppens TROP og deres forældre Side 2 af 5 Afgang: Hjemkomst: Adresse: Telefon: Medbring: Onsdag den 15. juli 2009

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Jeg håber, du har lyst til et PUF i år, for ellers kan det jo være du går glip af noget!

Jeg håber, du har lyst til et PUF i år, for ellers kan det jo være du går glip af noget! Hej spejder! Foto: Foto: Morten Gimm Kongsfelt, Morten Bjerrum Larsen, Morten Clausen og Henrik Weigelt Vi har lavet et helt nyt tilbud for dig og andre seje spejdere på mellem 11 og 12 år. Typisk de spejdere,

Læs mere

Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, jeg foretrækker ørkenen!

Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, jeg foretrækker ørkenen! Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, men jeg foretrækker ørkenen! 17 Hmm Hvorfor det? Fordi den er ren! Det bliver ikke let at komme ind i Turban-fortet Det er

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Små historier. sø ro so så tå. Rim

Små historier. sø ro so så tå. Rim Rim ko so mus hus får hår is ris lo to ti ni få lå se fe min din far har hat kat te le på gå at nat nu du by sy ny ly bi si mel hel mas las i hi tø sø ro so så tå Dyre-rim En hest får hø En fugl får frø

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Tre eventyr inspireret af Els Cools univers. Skrevet til danseforestillingen Bagerst i Skuffen af sart DanseTeater. Af Anneline Köhler Juul

Tre eventyr inspireret af Els Cools univers. Skrevet til danseforestillingen Bagerst i Skuffen af sart DanseTeater. Af Anneline Köhler Juul Tre eventyr inspireret af Els Cools univers Skrevet til danseforestillingen Bagerst i Skuffen af sart DanseTeater Af Anneline Köhler Juul Svendborg d. 3.oktober 2013 Springe i skov Drengen spurgte elefanten,

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Sagnet om Sorte Hans

Sagnet om Sorte Hans Sagnet om Sorte Hans Vidste I, at der engang her på dette sted lå et hus? Hvis vi i morgen, når der er lyst, går lidt ind i træerne der, så vil I kunne se nogle sten, som udgør ruinerne af, hvad der var

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst.

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Under optimale vejrforhold gik vi efter Fjällbacka skærgården, Väderöarna uden for, og Kosterøerne i nord ud for Strømstad. Start og slut: Heestrand,

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Sennels Skoles Nyhedsbrev nr. 74 December 2011 I dette nr. kan du læse om:

Sennels Skoles Nyhedsbrev nr. 74 December 2011 I dette nr. kan du læse om: Sennels Skoles Nyhedsbrev nr. 74 December 2011 I dette nr. kan du læse om: Nyt fra skolelederen Hilsen fra Bodil Nyt fra forældrebestyrelsen Skolekomedie Hold krudtet tørt Lucia 2011 Fyrværkeri råd Bagsiden

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Mogo ZOOm foto kursus i Mogo Zoo 15-16. marts 2014

Mogo ZOOm foto kursus i Mogo Zoo 15-16. marts 2014 Mogo ZOOm foto kursus i Mogo Zoo 15-16. marts 2014 Kurset var min fødselsdags gave fra Tom sidste år. De har tidligere kun kørt begynder kursus, men jeg mente det ville være for nemt så jeg blev glædeligt

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Den nysgerrige. Udforskere - Niveau 2 - Trin for trin. Udforskere Niveau 2

Den nysgerrige. Udforskere - Niveau 2 - Trin for trin. Udforskere Niveau 2 Årstid: Årstid: Hele året Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 3 trin + en formiddag eller eftermiddag - - Trin for trin Den engelske opdagelsesrejsende Mary Kingsley er en af de eneste kvindelige

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Matematik i børnehøjde

Matematik i børnehøjde Matematik i børnehøjde Uglerne 2009 Hættegården Vi spillede kryds og bolle Det begyndte nærmest ved en tilfældighed. Et par piger gik rundt med en kurv med murerværktøj i plastik og vi faldt i snak om,

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer Dokumentation til Grønne Spirer I det sidste års tid har vi arbejdet meget intens for at gøre børnene i SpireVium mere bevidste om, hvad der kan findes i naturen i de forskellige årstider. Vi har også

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Kapitel 4 11.08.2014. Det var professionel jæger, jeg var kommet for at blive, og det var, hvad jeg ville blive. Kampen var jeg ikke bange for.

Kapitel 4 11.08.2014. Det var professionel jæger, jeg var kommet for at blive, og det var, hvad jeg ville blive. Kampen var jeg ikke bange for. Man kan, hvad man vil! A Professionel jæger Da Natasha Illum Berg var 18 år gammel i 1989, rejste hun til Afrika. Her besluttede hun, at hun ville være storvildtjæger i Tanzania. Natasha fortæller i sin

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 S.20 FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 Af Dorthe Kirkegaard Thomsen, mor til Alfred 1.c Vi samles i 1.c.s klasseværelse fredag morgen. Sasha har fødselsdag og har en kage med. Så vi ved, der er noget

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere