Titus Monte Christo Field. Renoveringskilder og én nyboring med flere produktionszoner. Titus indbyder hermed investorer til at tegne andel i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titus Monte Christo Field. Renoveringskilder og én nyboring med flere produktionszoner. Titus indbyder hermed investorer til at tegne andel i"

Transkript

1 Renoveringskilder og én nyboring med flere produktionszoner Titus indbyder hermed investorer til at tegne andel i Titus Monte Christo Field Fem kilde program Titus olie og gas A/S. Ingerslevs Boulevard 10. DK-8000 Aarhus C

2 Du hæfter kun for din andel af projektet, og din tabsrisiko er dermed begrænset til det, du har investeret. Administrations omkostninger og beløb til US selvangivelse er med i budget omkostningerne. Ingen fordyrende mellemled og operatøren deltager selv med 45 % og på samme vilkår som dig. Titus Monte Christo Field projektet giver et forventet gennemsnitligt afkast på ca. 10,22 % p.a. 2 Titus Monte Christo Field

3 Titus olie og gas Titus olie og gas A/S beskæftiger sig med udbud af Working Interest-projekter inden for energisektoren. Projekterne udbydes til private såvel som professionelle investorer, og Titus olie og gas A/S har udarbejdet nærværende prospekts budgetter på baggrund af operatørens talmateriale, som ligeledes overordnet er gennemgået af selskabets revisor. Titus advokat har endvidere gennemgået de generelle retmæssige aspekter bag de udbudte investeringer. Der henvises til side 8, hvor de samarbejdspartnere, som Titus har valgt i Danmark og USA, er nævnt. Titus olie og gas A/S ejes af en kreds af danske aktionærer. Ledelsen og aktionærerne i Titus har mange års erfaring inden for energisektoren og med strukturering af finansielle produkter. Det betyder bl.a., at vores operatører i USA deltager i projekterne på nøjagtig samme økonomiske betingelser som vores investorer. Dette giver en god sikkerhed for projektets succes og dermed for Dem som investor. Titus og ejerkredsen investerer i videst muligt omfang i de udbudte projekter. Alle vores operatører er endvidere underlagt strenge reguleringer fra Railroad Commission of Texas (RRC) og Internal Revenue Service (I.R.S.). Det sikrer en korrekt information om produktionstal og distribution af afkast til investorerne. Hvorfor investere i olie og naturgas? Titus olie og gas A/S har observeret, at hjemlige såvel som udenlandske investorer i stigende grad interesserer sig for investeringer i mineraler og råvarer. Investeringer i Working Interest i olie og naturgas tilbyder en meget mere levende investering med gode muligheder for konstante og stabile udbetalinger af endog store afkast. Den anerkendte internationale bank Morgan Stanley har forudsagt, at olieprisen i mange år fremover fortsat vil være stigende, dels på grund af øget forbrug, dels på grund af de mange anvendelsesmuligheder, som råolie har. Mange eksperter er enige om, at olie i de næste 30 år stadig vil være den primære energiressource. Man er også enige om, at 60 % af al energiforsyning stadig vil være afhængig af olie i Gabet imellem leveringsmuligheder og den stigende efterspørgsel bliver stadig større. For hvert projekt, som Titus olie og gas A/S formidler, har investorerne modtaget detaljeret og uddybende information om projektets afkast (ROI), nuværende og fremtidige produktionsmuligheder samt forventede olie- og naturgasreserver. I Titus olie og gas A/S vil vi altid i vores projekter være konservative i vores beregning af pris- og markedsforventningerne for olie og naturgas. Hvad er Working Interest? Working Interest er et investeringsprodukt, der giver indehaveren ret til en nettoandel af indtjeningen ved udnyttelse af et olie- og naturgasfelt. I USA er det grundejeren, der ejer rettighederne til mineralerne i undergrunden og ikke staten, ligesom det er i Danmark. Langt hovedparten af olieproduktionen i USA ligger i hænderne på lokale operatører, og alene i Texas er der flere tusinde. Operatørerne søger andre samarbejdspartnere til finansiering af projekterne. Derfor bliver både lokale og eksterne investorer tilbudt at deltage i funding af projekterne ved investering i Working Interest. Der er ikke banklån eller anden finansiel gearing i projekterne, kun egenkapital, der er indbetalt. I USA har Working Interest siden slutningen af 1800-tallet været en af de foretrukne investeringsformer inden for olie og naturgas. Den garanterer investorerne en kvartalsvis dividende. Hver kilde bliver registreret hos Railroad Commission of Texas (www.rrc.state.tx.us). Udtalelse fra SKAT Begrebet Working Interest er nu ved at udvikle sig til en af de mest attraktive investeringsformer Se Titus publikation: OLIE OG NATURGAS, værd at vide om investeringer i Working Interest olie og naturgas på 3

4 MEDICIN MAKE-UP GØDNING OG PESTICIDER FARVESTOFFER PLAST FODBOLDSTØVLER OG FODBOLDE Brugen af råolie Råolien er en langt større del af vores hverdag, end mange går og forestiller sig. Der er mange tusinde produkter inden for den petrokemiske industri, og rigtig mange af disse produkter er afledt af råolie ved raffinering. Det vil på den måde være meget vanskeligt at leve en moderne hverdag uden brug af råolie. Selv om der på længere sigt findes gode substitutter til brændstof og produktion af energi, vil det være en svær opgave at eliminere brugen af råolie til de konsumprodukter, vi alle anvender i hverdagen og i vores produktioner. Alene i Danmark bruges 11 % af råolien til andet end brændstof, opvarmning og energi. Blandt nogle af de mere almindelige produkter, der er afhængige af råolien, se ovenstående figur. 4 Titus Monte Christo Field

5 Investeringsoversigt Projektindhold Beskrivelse Operatør Huisache Petroleum Company Sælger og udbyder Titus Oil Ltd., Co. Område Hidalgo County, Texas Lease 361 acres (1 acre = 4.047m2) på Mary Johnson leasen (i Sydtexas) Forekomster Olie og naturgas Kilder Fem kilder med flere produktionszoner Reserver der forventes produceret 3,3 mia. kubikfod naturgas og tønder olie (BBLS) Budgetteret med 2,3 mia. kubikfod naturgas og tønder olie (BBLS) Royalty til grundejer 25 % NRI* 75 % Pris pr. andel i USD ekskl. Titus Secure Plus Andelens størrelse 0, % i Working Interest (WI) Projektstart Kildeprogrammet forventes påbegyndt medio 2015 Return on Investment ROI Forventet årligt afkast Gennemsnitlig markedspris Kildernes levetid 10,22 % i gennemsnitligt afkast over 10 år, og investeringen 100 % tilbagebetalt 55,71 USD pr. tønde olie og 3,07 USD pr. kubikfod naturgas over 10 år år. * Net Revenue of Interest (NRI) Grundejeren af landområdet modtager I dette projekt 25 % i Royalty, som afregnes forlods inden fordelingen af indtægterne til investorerne. Derfor er nettoindtægterne på projektet pr. andel 0, % - 25 % = 0, %. Fordeling af forbruget af råolie Dieselolie Fyringsolie Benzin Jetbrændstof Flydende naturgas Andre produkter Titus Monte Christo Field 5

6 Titus Monte Christo Field I direkte partnerskab med operatøren indbyder Titus Oil Ltd., Co. hermed investorer til at tegne andele i projektet Titus Monte Christo Field, beliggende i Hidalgo County, Texas. Projektet består af fem kilder, hvoraf de fire er renoveringskilder og én er en nyboring, med flere produktionszoner. Der er to renoveringskilder med olieproduktion og to renoveringskilder med naturgasproduktion, som hver skal renoveres og herefter idriftsættes igen. Den sidste kilde i produktionsprogrammet er en nyboring i meters dybde i Monte Christo produktionszone. Operatører Huisache Petroleum Company har mange års erfaring inden for olie- og naturgasbranchen. Selskabets ledelse har gennemført mere end 800 olie- og naturgasrenoveringer, samt nyboringer og genåbninger af tidligere producerende kilder. Forsikring Huisache Petroleum Company har forsikret dette projekt, så alle miljømæssige skader, inklusiv olielækager og naturgasbrande er dækket. Leasen Leasen er på 361 acres og er beliggende i et område i Hidalgo County, der allerede har opnået en flot produktionsstatistik. Der har været produktion i området på zonerne siden 1950 erne. På naboleasen, hvor Mobil Producing er operatør og som er beliggende ca. 2 km fra Titus Monte Christo Field, er der produceret 0,75 mia. kubikfod naturgas og tønder olie på én kilde fra Monte Christo produktionszone. Det er samme produk tionszone, som de tre oliekilder i Titus Monte Christo Field skal producere fra. Valutarisiko Valutarisikoen begrænses til investors egen finansielle position, da der investeres i USD. Afkastet udbetales i USD, og alle omkostninger forbundet med projektet afholdes i USD. Valutarisikoen er herved kun bundet op på, hvorvidt kursen på USD ligger højere eller lavere ved det kvartalsvise udbytte end på investeringstidspunktet, og om investoren ønsker en valutaombytning. Risiko Investeringer i olie og naturgas er som alle andre investeringer forbundet med risiko. Af væsentlige risikofaktorer kan bl.a. nævnes: Produktionsudsving og udsving i markedsprisen på olie og naturgas. Disse forhold kan i yderste konsekvens medvirke til, at dele af eller hele investeringen er tabt. Miljø Titus olie og gas A/S og operatøren sikrer, at alle lovkrav er gennemgået og overholdt. Herunder forsikring mod olieudslip og anden naturpåvirkning. Huisache Petroleum Company Selskabet er for nylig opkøbt af de tre aktionærer i selskabet, Austin Gard, ingeniør, Gordon Marney, geolog og Miles Klepper, direktør. Selskabets ledelse har mange års erfaring fra olie- og naturgasbranchen. Austin Gard, ingeniør. Austin Gard, ingeniør, skal stå i spidsen for selskabets operation på Titus Monte Christo Field. Austin Gard fortæller, at det er en konventionel, gennemtestet og mere end 100 år gammel teknologi med driftseffektive socker rod lift pumps, som de vil anvende i projektet her og at han tidligere har optimeret på et tilsvarende projekt med hele 800 socker rod lift pumps med stor succes. 6 Titus Monte Christo Field

7 Økonomi Partnere WI NRI Titus investorer 5,00 % 3,75 % Huisache (operatør) 45,00 % 33,75 % Andre investorer 50,00 % 37,50 % TOTAL 100,00 % 75,00 % Budgetforudsætninger for dette projekt Pris for alle Titus andele $ Driftsomkostning og administration pr. måned $ Prisudvikling markedspriser på olie og naturgas pr. år 2,00 % Inflation på omkostninger pr. år 3,00 % Produktionsfaldkurve i år 1 12,00 % Ejerandel WI andel Beløb 0, % 1 $ , % 50 $ Yderligere faldkurve i år 2-5 9,00 % Yderligere faldkurve i år ,00 % Natur- Natur- Olie Olie gas gas Prod. Årlig netto Omk., adm. Årlig total Afkast i % Akk. afkast Akk. forr. i År WI NRI BBLS pris MCF pris dage/år omsætning og skat resultat inv. (ROI) pr. andel % pr. andel % , , $ $ $ ,55 % $ ,55 % % , , $ $ $ ,56 % $ ,11 % % , , $ $ $ ,38 % $ ,48 % % , , $ $ $ ,24 % $ ,73 % % , , $ $ $ ,26 % $ ,99 % % , , $ $ $ ,67 % $ ,66 % % , , $ $ $ ,17 % $ ,83 % % , , $ $ $ ,77 % $ ,60 % % , , $ $ $ ,44 % $ ,04 % % , , $ $ $ ,20 % $ ,24 % Gennemsnitsforrentning efter x antal år og investering 100 % retur 5 år 3,60 % 10 år 10,22 % Gennemsnitlige markedspriser over 10 år Olie $ 55,71 Naturgas $ 3,07 Følsomhedsanalyse Markedspriser på olie og naturgas Afkast Produktionsoutput i olie og naturgas pr. dag Afkast - 20 % til hhv. 32 USD BBL olie / 2,24 USD MCF naturgas 5,40 % = basismodel 10,22 % + 20 % til hhv. 48 USD BBL olie / 3,36 USD MCF naturgas 15,05 % - 20 % til 192 BBLS olie / 960 MCF naturgas 5,40 % = basismodel 10,22 % + 20 % til 288 BBLS olie / MCF naturgas 15,05 % Prisudvikling i markedspriser på olie og naturgas Afkast Drifts- og administrationsomkostninger Afkast + 0 % p.a. 8,96 % = basismodel 10,22 % + 4 % p.a. 11,59 % - 20 % af basis 10,80 % = basismodel 10,22 % + 20 % af basis 9,65 % Titus Monte Christo Field 7

8 Forretningsbetingelser for Titus Oil Ltd., Co. i samarbejde med Titus olie og gas A/S 1. Sælger og udbyder af olie- og/eller naturgas-projekter er Titus Oil Ltd., Co. 2. En underskrift på en tegningsaftale i et olie- og naturgaskildeprojekt er først bindende, når investeringsbeløbet er modtaget på Titus bankkonto for projektet. 3. Som investor modtager man skriftlig kvittering herfor, når Titus har registreret indbetalingen. Titus foranlediger, at den samlede ejerandel i projektet tinglyses hos det lokale tinglysningskontor i det county, hvor kilderne er beliggende. 4. Såfremt et projekt overtegnes, er det indbetalingstidspunktet, der afgør fordelingen af andele til investorerne. 5. Titus fungerer som investors administrator på dette projekt. Investor bekræfter ved sin underskrift på tegningsaftalen, samtidig at have accepteret, - at Titus har indgået Joint Operating Agreements (JOA) med operatørerne for alle projekter - at være underlagt de gængse industrielle retningslinjer for disse JOAs, samt - at Titus forestår kontakten til operatørerne og sikrer overholdelsen af retningslinjerne på vegne af investorerne med én stemme. 6. Udbetaling af afkast finder sted kvartalsvis i amerikanske dollars. Overførsel af afkast foretages fra Titus til investors klientkonto senest otte dage efter udsendelse af kvartalsrapporten. Titus beregner sig et administrationsgebyr på 0,25 % pr. måned af det investerede beløb. Administrationsgebyret dækker løbende korrespondance med operatøren, kontrol af produktion og afkast, udarbejdelse og udsendelse af kvartalsrapporter for hvert projekt og for nyhedsopdateringer på hjemmesiden om forløb. Klientkontoens saldo tjener som depositum til betaling af omkostninger til Titus, revisor og evt. andre med investeringen forbundne omkostninger i USA. 7. I det kvartalsmæssige afkast foretager Titus modregning af det aftalte administrationsgebyr. Måtte et afkast i en periode være mindre end det aftalte administrationsgebyr, kan administrationsgebyret dog max udgøre 20 % af det samlede afkast i perioden. 8. Investor kan frit omsætte sit ejerskab til anden side/tredjemand, dog ikke til amerikanske statsborgere jf. Finanstilsynet i USA. Investor er forpligtet til skriftligt at give Titus meddelelse herom. 9. Titus olie og gas A/S udbyder generelt kun Titus Secure Plus-projekter, hvilket betyder, at der opkræves en budgetbuffer på 10 % af investeringsbeløbet. Forløber boreprogrammet som forventet, anvendes investeringsbufferen ikke, og beløbet tilbagebetales til investor ved produktionsstart. 10. I særlige tilfælde kan operatøren foreslå, at der foretages yderligere investeringer for at optimere projektet. Investor er ikke forpligtet til at deltage i en sådan yderligere investering. Vælger operatøren at gennemføre de yderligere investeringer i projektet, udvandes investors ejerandel i projektet, hvis denne ikke ønsker at deltage. Titus gør opmærksom på, at investor kun hæfter med det til enhver tid indskudte beløb samt projektets løbende drift. 11. Som kunde hos Titus anbefales det, at investor årligt og for egen regning får udarbejdet en amerikansk selvangivelse. Titus samarbejder med en amerikansk revisor, der er specialist i forholdene vedrørende olie- og naturgasinvesteringer, og som udarbejder selvangivelsen i overensstemmelse med amerikansk lovgivning. Titus indhenter de nødvendige oplysninger hos investor, hvad angår investeringer hos Titus, og i budgetomkostningerne er indregnet 450 USD pr. år til udarbejdelse af investors selvangivelse. Titus klarer alt det administrative arbejde. Titus påtager sig ikke ansvaret for investors eventuelt øvrige skattemæssige forhold hverken i USA eller investors hjemland. 12. Investor accepterer og er indforstået med selv at påse, at dette ejerskab er hensigtsmæssigt i relation til eksempelvis dansk skattelovgivning. 13. Investor er gjort bekendt med og accepterer, at Titus kan blive pålagt at tilbageholde eventuel restskat til de amerikanske skattemyndigheder. Såfremt investor ikke indleverer amerikansk selvangivelse, som anbefalet i pkt. 11, bliver Titus pålagt af de amerikanske skattemyndigheder at tilbageholde 30 % af det kvartalsvise afkast. 14. Titus rådgiver investor ud fra samtlige de oplysninger, som Titus finder pålidelige og nødvendige for en saglig vurdering. Titus kan ikke gøres ansvarlig over for investor for et større beløb end den af investor investerede kapital med fradrag af modtaget udbytte. Titus er ikke ansvarlig over for investor for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill. 15. Titus er ikke ansvarlig over for investor for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henføres til force majeure, der er uden for Titus kontrol, og som Titus ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder. Ansvarsfriheden består, sålænge force majeure består. 16. Såfremt investor vil gøre Titus ansvarlig, er investor forpligtet til, umiddelbart efter at det påståede ansvarspådragende forhold er opstået, over for Titus at påberåbe sig forholdet. Forholdet kan ikke gøres gældende senere end seks måneder efter, at forholdet er/ burde have været konstateret. 17. Ret til mellemsalg forbeholdes. 18. Parternes samhandel er underlagt dansk ret, og Aarhus Byret er aftalt værneting for 1. instans vedrørende eventuelle tvister mellem investor og Titus. Titus olie og gas A/S LAWYER JOHN RHEM TITLE LAWYER THAD GRUNDY GARDERE Nr. 01/0315. Fb. opd Der tages forbehold for trykfejl. Titus olie og gas A/S. Ingerslevs Boulevard 10. DK-8000 Aarhus C

Titus Thresher. Titus indbyder hermed investorer til at tegne andel i. En kilde program

Titus Thresher. Titus indbyder hermed investorer til at tegne andel i. En kilde program Titus indbyder hermed investorer til at tegne andel i Titus Thresher En kilde program Titus olie og gas A/S. Ingerslevs Boulevard 10. DK-8000 Aarhus C. www.titus.dk. +45 87 33 11 70 Ingen fordyrende mellemled

Læs mere

Titus indbyder hermed investorer til at tegne andel i. Titus South Flowers. Fire kilde program

Titus indbyder hermed investorer til at tegne andel i. Titus South Flowers. Fire kilde program Titus indbyder hermed investorer til at tegne andel i Titus South Flowers Fire kilde program Titus olie og gas. Pile Allé 7. DK-8600 Silkeborg. www.titus.dk. +45 87 33 11 70 Titus South Flowers projektet

Læs mere

OLIE OG NATURGAS. Værd at vide om investeringer i Working Interest olie og naturgas

OLIE OG NATURGAS. Værd at vide om investeringer i Working Interest olie og naturgas OLIE OG NATURGAS Værd at vide om investeringer i Working Interest olie og naturgas olie og naturgas Størstedelen af de produkter, vi bruger i det daglige, er fremstillet af forskellige råvarer, som bearbejdes

Læs mere

Sølund Invest A/S indbyder Dem til tegning af anparter i K/S VindInvest 27

Sølund Invest A/S indbyder Dem til tegning af anparter i K/S VindInvest 27 Sølund Invest A/S indbyder Dem til tegning af anparter i K/S VindInvest 27 Sølund Invest A/S Hovedgaden 8 DK-3460 Birkerød Telefon +45 44 85 22 10 Telefax +45 44 85 18 10 E-mail: info@soelund-invest.dk

Læs mere

Investeringsredegørelse Enercon Projekt 2012-2

Investeringsredegørelse Enercon Projekt 2012-2 Investeringsredegørelse Enercon Projekt 2012-2 1 stk. Enercon E82-2,3 MW 82 m rotordiameter 138 m tårnhøjde Thinking green... 6. juni 2012 International Wind Energy A/S Marselisborg Havnevej 22 8000 Århus

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere

Indledende bemærkninger 1. Ledelsen 1. K/S Glamorgan i hovedtræk 2. Samarbejdspartnere i K/S Glamorgan 3. Præsentation 6

Indledende bemærkninger 1. Ledelsen 1. K/S Glamorgan i hovedtræk 2. Samarbejdspartnere i K/S Glamorgan 3. Præsentation 6 K/S Glamorgan Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger 1 Ledelsen 1 K/S Glamorgan i hovedtræk 2 Samarbejdspartnere i K/S Glamorgan 3 Præsentation 6 Den begunstigede opsparing i fast ejendom 7 Derfor

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende kaldet Banken) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Investeringsredegørelse for Vestas Projekt 2010-1

Investeringsredegørelse for Vestas Projekt 2010-1 Investeringsredegørelse for Vestas Projekt 2010-1 15.03.2010 side 1 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVEM ER INTERNATIONAL WIND ENERGY A/S... 3 GENERELT OM INVESTERING I VINDMØLLER... 4 NØGLETAL...

Læs mere

INVESTERING I VINDMØLLER: K/S DIFKO PUTLITZ II. Gør mere for din formue

INVESTERING I VINDMØLLER: K/S DIFKO PUTLITZ II. Gør mere for din formue INVESTERING I VINDMØLLER: K/S DIFKO PUTLITZ II Gør mere for din formue Attraktivt vindmølleprojekt med højt afkast og stor sikkerhed Indholdsfortegnelse K/S Difko Putlitz II Præsentation af K/S Difko Putlitz

Læs mere

PROSPEKTERKLÆRING. Vi byder Dem velkommen som investor. København, den 8. december 2009 Habro Finans a/s

PROSPEKTERKLÆRING. Vi byder Dem velkommen som investor. København, den 8. december 2009 Habro Finans a/s Habro Gruppen K/S Habro-Stoke PROSPEKTERKLÆRING Habro Finans a/s indbyder hermed til deltagelse i et veltilrettelagt investeringsprojekt. Der er tale om en samlet investeringspakke bestående af en velbeliggende

Læs mere

Det sikre valg til din opsparing

Det sikre valg til din opsparing Det sikre valg til din opsparing DK Formuepleje A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til nye investorer Selskabets historie og baggrund Selskabets vision og strategi Selskabets ledelse

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest. Jyske Invest Brasilianske Aktier. Udgået Materiale

Investeringsforeningen Jyske Invest. Jyske Invest Brasilianske Aktier. Udgået Materiale Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Brasilianske Aktier 2 jyske invest brasilianske aktier Indhold afdelingsbrochure... 3 prospekt for jyske invest Brasilianske aktier...22 vedtægter for jyske

Læs mere

Grundlæggende. sol, vind og ejendomme

Grundlæggende. sol, vind og ejendomme Grundlæggende Investeringsguide sol, vind og ejendomme 1 2 Sol, vind og ejendomme kan styrke din formue Har du en ambition om at optimere din formues positive udvikling, kan denne investeringsguide hjælpe

Læs mere

PROSPEKT VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

PROSPEKT VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S PROSPEKT VEDRØRENDE VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S Aktierne omfattet af nærværende udbud søges ikke optaget til handel eller officiel notering på et marked. Potentielle investorer, selskaber og rådgivere

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 UDBUDSPROSPEKT 2014 NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 2 INDLEDNING Indledning 1.0 Indledning Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet af Nordens Konvertible Obligationer

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT 2009. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER III A/S København, 20. maj 2009

UDBUDSPROSPEKT 2009. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER III A/S København, 20. maj 2009 UDBUDSPROSPEKT 2009 NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER III A/S København, 20. maj 2009 2 INDLEDNING Indledning 1.2 Indledning Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet af Nordens Konvertible Obligationer

Læs mere

KommuneKredit Olie 2016

KommuneKredit Olie 2016 Informationsmateriale den 6. juni 2014 KommuneKredit Olie 2016 ISIN Kode: DK0030341862 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab

NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab NNIT går på børsen Bliv medejer af et førende it-selskab 2 førende leverandør af IT-services NNIT er en af Danmarks førende leverandører af it-services og hjælper kunderne med at drive deres forretning

Læs mere

PROSPEKT, 13.01.2009. Udbud af 7.000 stk. nye Aktier á DKK 1.000

PROSPEKT, 13.01.2009. Udbud af 7.000 stk. nye Aktier á DKK 1.000 PROSPEKT, 13.1.29 Udbud af 7. stk. nye Aktier á DKK 1. 2 Udbud af aktier i Merkur Udviklingslån A/S, prospekt dateret 13.1.29 Udbud af nye A-aktier i Merkur Udviklingslån A/S ( Selskabet ), hver á nominelt

Læs mere

Udbud af op til 47.981.480 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 28505116) UDBUDSKURSINTERVAL: DKK 175 DKK 225 PR.

Udbud af op til 47.981.480 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 28505116) UDBUDSKURSINTERVAL: DKK 175 DKK 225 PR. Udbud af op til 47.981.480 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 28505116) Dette prospekt ( Prospektet ) vedrører udbuddet af op til 47.981.480 stk. aktier à nom. DKK 1 ( Udbuddet ) i PANDORA A/S

Læs mere

K/S VINDPARK ØSTER BØRSTING LAUG INDBYDELSE TIL KØB AF VINDMØLLEANPARTER

K/S VINDPARK ØSTER BØRSTING LAUG INDBYDELSE TIL KØB AF VINDMØLLEANPARTER K/S VINDPARK ØSTER BØRSTING LAUG INDBYDELSE TIL KØB AF VINDMØLLEANPARTER For et indskud på DKK 1.347 kan du erhverve en vindmølleanpart i K/S Vindpark Øster Børsting Laug. Lokalbefolkningen i Viborg Kommune

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer 2008/2011. "KommuneKredit Råvarer 2011" Informationsmateriale

Råvareindekserede Obligationer 2008/2011. KommuneKredit Råvarer 2011 Informationsmateriale Informationsmateriale 18. juni 2008 Råvareindekserede Obligationer 2008/2011 "KommuneKredit Råvarer 2011" Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

Prospekt dateret 20. august 2008

Prospekt dateret 20. august 2008 BØRSPROSPEKT 2008 1 Prospekt dateret 20. august 2008 Green Wind Energy A/S (CVR-nr 43059211) ( Selskabet eller Green Wind Energy ) har den 9. juni 2008 indgået betinget overdragelsesaftale ( Overdragelsesaftale

Læs mere

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 3000 kan du erhverve en vindmølleandel i Grimshave møllelaug I/S Lokalbefolkningen i Nyborg Kommune indbydes

Læs mere

Et nyt spændende marked for investeringer inden for landbrugsområdet. AgroCon Soil Invest A/S

Et nyt spændende marked for investeringer inden for landbrugsområdet. AgroCon Soil Invest A/S Et nyt spændende marked for investeringer inden for landbrugsområdet AgroCon Soil Invest A/S Indbydelse til investering Vi har med nærværende prospekt fornøjelsen at indbyde Dem til at investere i AgroCon

Læs mere

adserving PROSPEKT adserving International A/S international

adserving PROSPEKT adserving International A/S international adserving international PROSPEKT adserving International A/S Introduktion af adserving International A/S på Godkendt Rådgiver for adserving International A/S: Godkendte Rådgivers rolle på First North Den

Læs mere

Stylepit A/S. (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77)

Stylepit A/S. (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77) Stylepit A/S (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77) Udbud og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen A/S af op til 484.447.200 stk. nye aktier a nominelt 0,10 kr. til 0,10

Læs mere